- Bonny, H. & Kellogg, J. (2002) Guided Imagery and Music and the Mandala: A Case Study Illustrating an Integration of Music and Arts Therapies.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Bonny, H. & Kellogg, J. (2002) Guided Imagery and Music and the Mandala: A Case Study Illustrating an Integration of Music and Arts Therapies."

Transkript

1 Kildefortegnelse - Albinsson, L. & Strang, P. (2003) Existential Concerns of Families og Late-Stage Dementia Patients: Questions of Freedom, Choices, Death, and Meaning. In: Journal of Palliative Medicine. 6 (2): New Rochelle, NY: Mary Ann Liebert Publishers. - Aldridge, D. et al.(2000) Music Therapy in Dementia Care. More New Voices. London: Jessica Kingsley Publishers. - Almberg, B. et al. (2000) Caregivers of Relatives with Dementia: Experiences Encompassing Social Support and Bereavement. Aging & Mental Health. 4 (1): London, UK: Taylor & Francis. - Alzheimerforeningen (2007) Frontotemporal demens. Hellerup: Alzheimerforeningen. - Andersen-Ranberg, K. et al. (2007) Pårørende til demente. En spørgeskemaundersøgelse om deres helbred og behov. Odense: Servicestyrelsen. - Birk, M. (2007) De pårørendes behov Når demensen flytter ind. Odense: Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. - Bjerg, J. (Ed.) (2004) Gads psykologileksikon. København: Gads Forlag. - Bonde, L. O. & Thomasen, E. (2010) Receptiv musikterapi med særligt henblikpå musik og indre billeder. Kompendium. Musikterapi-uddannelsen, AAU. - Bonde, L. O. (2009) Musik og menneske. Introduktion til musikpsykologi. København: Samfundslitteratur. - Bonde, L. O. (2007) Steps in Reseaching the Music in Therapy. In Microanalysis in Music Therapy. Methods, Techniques and Applications for Clinicians, Researchers, Educators and Students. Wosch, T. & Wigram, T. London, UK: Jessica Kingsley Publishers. - Bonde, L. O. (2006) Music as Co-Therapist. In Frohne-Hagemann, I. (Ed.) Receptive Music Therapy. Theory and Practice. Wiesbaden: Reickert Verlag. - Bonde, L. O., Pedersen, I. N., Wigram, T. (2001) Musikterapi: Når ord ikke slår til. En håndbog i musikterapiens teori og praksis i Danmark. Århus: Forlaget Klim. - Bonny, H. (2002a) Facilitating Guided Imagery and Music Sessions. In Summer, L. (Ed.) Music & Consciousness: The Evolution of Guided Imagery and Music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. - Bonny, H. (2002b) The Role of Taped Music in the GIM Proces. In Summer, L. (Ed.) Music & Consciousness: The Evolution of Guided Imagery and Music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. 1

2 - Bonny, H. & Kellogg, J. (2002) Guided Imagery and Music and the Mandala: A Case Study Illustrating an Integration of Music and Arts Therapies. In Summer, L. (Ed.) Music & Consciousness: The Evolution of Guided Imagery and Music. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. - Bruscia, K. (1998) Defining Music Therapy. 2 nd Ed. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. - Buss, D. et al. (2008) Hverdagen med demens - redegørelse om demente og de pårørendes dagligdag samt deres kontakt til familie og venner. Odense: Servicestyrelsen. - Buss, D. et al. (2005) Støtte og rådgivning til demente og pårørende - en redegørelse for danske og internationale erfaringer. Odense: Servicestyrelsen. - Clair, A. A. & Hanser, S. B. (1995) Retrieving the losses of Alzheimer's Disease and Caregivers with the Aid of Music. In Wigram, T. et al. (Eds.) The Art and Science of Music Therapy: A Handbook. Schur, Schweiz: Harwood Academic Publishers. - Davidsen-Nielsen, M. & Leick, N. (2003) Den nødvendige smerte. 2nd. Ed. København: Hans Reitzels Forlag. - De Backer, J. (1993) Containment in Music Therapy. In Music Therapy in Heath and Education. Heal, M. & Wigram, T. (Eds.). London, UK: Jessica Kingsley Publishers. - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (2010) Den Danske Ordbog: Hentet Elklit, E. & O'Connor, M. (2004) Forståelse og behandling af sorgforløb. Psykologi Nyt. 20 (22): 3-9. København: Dansk Psykologforening. - Elklit, A. & O'Connor, M. (2003) Ældre der sørger. Om posttraumatisk stress forstyrrelse hos ældre efterladte og den betydning, personlighed spiller for sorgreaktionen. Psykologi Nyt. 19 (21): København: Dansk Psykologforening. - ETIK. Etiske principper for medlemmer af musikterapeuternes landsklub. (Upubliceret) - Fulton, R. (2003) Anticipatory Mourning: A Critique of the Concept. Mortality. 8 (4): London, UK: Taylor & Francis. - Goldberg, F. (1995) The Bonny Method of Guided Imagery and Music. In Wigram, T. et al. (Eds.) The Art and Science of Music Therapy: A Handbook. Schur, Schweiz: Harwood Academic Publishers. - Grocke, D. (2002) The Bonny Music Programs. In Bruscia, K. & Grocke, D. Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. - Grocke, D. & Wigram, T. (2007) Receptive Methods in Music Therapy. Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students. London, UK: 2

3 Jessica Kingsley Publishers. - Hansen, M. et al. (2003) Psykologisk-pædagogisk ordbog. 14. Ed. København: Gyldendal. - Horsted, C. et al. (2007) Samlevende med demente. En spørgeskemaundersøgelse om hverdagen med en demensramt. Odense: Servicestyrelsen. - Jakobsen, B. ( 2009) Livets dilemmaer en bog om eksistentiel psykologi. København: Hans Reitzels Forlag. - Johannsen, P. (2010) Demens. Hentet Kellogg, J. et al. (1977) The Use of the Mandala in Psychological Evalution and Treatment. In American Journal of Art Therapy, Kenny, C. (2005) Narrative Inquiry. In Wheeler, B. Music Therapy Research. 2.nd Ed. Gilsum, New Hampshire: Barcelona Publishers. - May, R. (1966) Eksistentiel psykologi. København: Hans Reitzles Forlag. - Nationalt Videnscenter for Demens: forskningsnyheder2010/01/demens-er-den-5-mest-udbredte-doedsaarsag-i-danmark. Hentet Nationalt Videnscenter for Demens: Hentet Oxford Research (2008) Evaluering af pulje til dag- og aktiveringstilbud til yngre demensramte. Odense: Servicestyrelsen. - Pedersen, F. (2006) Attachement & Trauma. A Study of Correlations Between Attachment, Social Support, and PTSD and Validation of the Revised Adult Attachment Scale. Århus: Psykologisk Insititut, Århus Universitet. - Piper, W. et al. (2002) Early Process and Dropping Out From Short-Term Group Therapy for Complicated Grief. In Group Dynamics: Theory, Research, and Practice. 6 (3): Priestley, M. (1994) Analytical Music Therapy. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. - Prince, M. & Jackson, J. (2009) World Alzheimer Report Summary. Alzheimer s Disease International: Hentet Qualls, S. (2003) Aging and Cognitive Impairment. In Snyder, D. & Whisman, M. Treating Difficult Couples: Helping Clients with Coexisting Mental and Relationship Disorders. New York: Guilford Press. - Rando, T. (2000) Clinical Dimensions of Anticipatory Mourning. Theory and Practice in Working with the Dying, their Loved Ones, and their Caregivers. Champaign, IL: Research 3

4 Press. - Rasmussen, I. et al. (2007) Samlevende med demente. En analyse af otte interwievs om hverdagen med en demensramt. Odense: Servicestyrelsen. - Rasmussen, L. B. (2007) Musikterapeutiske pårørende-triader: om musikterapi, herunder musikalsk reminiscensarbejde, med demensramte personer sammen med en pårørende. Kandiatspeciale. Musikterapi. Aalborg Universitet. - Ridder, H. M. (2005) Musik & Demens. Musikaktiviteter og musikterapi med demensramte. Århus: Forlaget Klim. - Skou, U. R. (2009) Fra solformørkelse ud til det sprudlende forår. Guided Imagery and Music med pårørende til demente et pilotprojekt. Projektrapport, Kandidatuddannelsen i Musikterapi. Aalborg Universitet. - Skou, U. R. (2008) Intern, mundtlig praktikrapportering. Kandidatuddannelsen i Musikterapi. Aalborg Universitet. - Smeijsters, H. & Aasgaard, T. (2005) Qualitative Case Study Research. In Wheeler, B. Music Therapy Research. 2. Ed. Gilsum, New Hampshire: Barcelona Publishers. - Smith, B. (1997) Uncovering and Healing Hidden Wounds: Using GIM to resolve Complicated and Disenfranchised Grief. In Journal of the Association for Music & Imagery. 5, p Baltimore, Maryland: AMI. - Summer, L. (2002) Group Music and Imagery Therapy: Emergent receptive techniques in Music Therapy Practice. In Bruscia, K. & Grocke, D. (Eds.) Guided Imagery and Music: The Bonny Method and Beyond. Gilsum, New Hampshire: Barcelona Publishers. - White, M. (2006) Narrativ praksis.københavn: Hans Reitzels Forlag. - Wimo, A. et al. (2010) World Alzheimer's Report. The Global Economic Impact of Dementia. Alzheimer's Disease International: World_Alzheimer_Report_2010_Summary(1).pdf. Hentet Wärja, M. (2010) Korta Musikresor (KMR) På väg mot en teori om KMR som en musikterapeutisk metod. Kandidatspeciale. Kungl. Musikhögskolan. Stockholm. - Worden, J. W. (2001) Grief Counselling and Grief Therapy. A Handbook for the mental health practitioner. 3. Ed. Hove, East Sussex: Routledge. 4

5 BILAG 1 Tilbud til pårørende til demente Jeg skriver til dig, som er søn/datter til en dement person, for at invitere dig til at deltage i et musikterapeutisk projektforløb. Projektet er et led i mit afsluttende speciale på musikterapi-uddannelsen på Aalborg Universitet og handler om musikterapi som støtte til pårørende til demente i den krævende proces, som det er at have og miste en demensramt forælder. Formål og indhold i forløbet Forløbet består af 5 fælles møder/sessioner, som alle indeholder samtale, let afspænding og musiklytning med visualisering. Forløbet har som mål at give en gruppe voksne børn til demente mulighed for at få et anderledes frirum i en hverdag, som ofte rummer mange udfordringer og forandringer. Musikken er særligt velegnet til at skabe dette frirum, fordi den både kan løfte én lidt ud af hverdagen og samtidig kan give nogle nye perspektiver på de problemer, man møder der. Resultatet er ofte, at der bliver overskud til at tage tingene på nye, mere konstruktive måder. Det praktiske rammer for forløbet Forløbet skal, hvis det er muligt, begynde allerede først i marts og løbe over de følgende 5 uger. Sessionerne varer ca. 1½ time og vil formentlig finde sted på Østerbro (muligvis Norgesminde). Tidspunktet fastsættes under hensyntagen til deltagernes arbejdstider og øvrige planer og forpligtelser, og det skal ikke nødvendigvis være det samme i alle uger. Musikterapeuten Jeg er 35 år gammel og er i færd med at afslutte den 5-årige uddannelse i musikterapi, samtidig med at jeg tager en uddannelse i 'Guided Imagery and Music' (GIM), som netop omhandler visualisering til musik. Jeg har tidligere erfaringer med musikterapi med både pårørende og demente. Under forløbet vil jeg modtage supervision af en erfaren musikterapeut. Som terapeut har jeg tavshedspligt, og alle oplysninger om forløbet vil blive behandlet fortroligt og omtalt anonymt i min speciale-rapport. Jeg håber, at du har lyst til og mulighed for at tage imod tilbuddet, selvom det begynder snart. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller via på Man kan også læse mere om musikterapi på og om GIM på Med venlig hilsen Ursula Skou 5

6 BILAG 2 Brugen af begrebet frirum: Ordet frirum optræder fra 1983 i det danske sprog og findes i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale opslagsværk, hvor jeg har fundet de følgende informationer om dets anvendelse i et udvalg af tekster. (www.ordnet.dk/ddo/ordbog?query=frirum. Hentet 14/02/2010). Begrebet findes, så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke i almindelige opslagsværker såsom ordbøger over det danske sprog. Min forståelse af begrebet frirum kan således betragtes som en sammenfatning eller udledning af følgende anvendelsesformer: Følelsernes frirum Der opstår et frirum af ro og tilfredshed Frirum til at erkende og leve efter det, der er i ens magt Frirum til at søge og overveje nye muligheder Der gives frirum til den enkelte udøver Et musisk frirum uden retningslinier Der findes dog et vist frirum mellem disse modpoler Børnene bliver overladt til deres egne frirum og til selvorganiseret leg Et frirum: hvor medarbejderne bliver tanket op og er i stand til at yde deres bedste Kvindegruppen er et frirum for kvinderne Maratonløb er direktørens mentale frirum Mange unge bruger bilen som et frirum Et frirum i dagligdagen, hvor der er plads til alt 6

7 BILAG 3 Litteratursøgning 1 Søgeord De fire mest centrale temaer i projektet er Guided Imagery and Music & pårørende & demens & sorg. Det danske begreb pårørende kan ikke oversættes direkte til engelsk, men dækkes af flere forskellige engelske begreber. Søgningen på ordet 'dementia' udvides ligeledes med 'Alzheimer's', og 'bereavement' med 'grief' Herved fremkommer følgende søgeord: A. Guided Imagery and Music B. 1. Caregiver, 2. Family Caregiver, 3. Family, 4. Relative, 5. Partner, 6. Spouse C. 1. Dementia, 2. Alzheimer s D. 1. Bereavement, 2. Grief Databaser Tre databaser blev udvalgt til litteratursøgningen: Music Therapy World (nu Music Therapy Literature), Scopus og PsycInfo. 2 I alle databaser foretog jeg en fire-strenget søgning (A+B+C+D), en tre-strenget søgning (A+B+C) og derpå de to-strengede søgninger (A+B, A+D, B+C), som efter mit skøn kunne have særlig relevans for projektet. Søgeresultater I tabellen nedenfor er resultater fra alle tre databaser medtaget. I alle søgninger er samtlige variationer af søgeordene anvendt. Antallet af relevante resultater er vurderet på grundlag af titel, nøgleord og abstract og er angivet i parentes efter det samlede søgeresultat. Når det samlede antal søgeresultater (i sidste kolonne) er lavere end de enkelte resultater, skyldes det, at nogle kilder er anført i flere forskellige databaser. Indenfor søgeområdet B + C er forekomsten af sådanne dobbeltangivelser dog kun undersøgt i Music Therapy World, og søgeresultaterne kan derfor 1 Dette bilag er en let redigeret version af en litteratursøgning foretaget i forbindelse med pilotprojektet (Skou 2009). 2 Søgedatoer: (Scopus); (Music Therapy Literature); (PsycInfo). 7

8 forekomme urealistisk høje. De enkelte søgninger på forskellige kombinationer af B og C gav således fra 76 ( partner + dementia ) til 7980 ('family' + 'dementia') resultater. 3 Søgeområder Scopus MT Literature PsycInfo I alt A+B+C+D A+B+C A+B 0 8 (2) 3 (0) 11 (2) A+D 0 5 (4) 5 (2) 10 (5) B+C (3) (3) B+C (3) (3) 3 Uanset eventuelle dobbeltangivelser vidner disse søgeresultater (B+C) dog om et massivt fokus på demenssygdomme som de pårørendes sygdom. 8

9 BILAG 4 Hevners Stemningshjul (1937) 9

10 BILAG 5 Komplicerede sorgreaktioner Forskellige teoretikere har gennem tiden kategoriseret ukonstruktive sorgreaktioner under betegnelser som patologisk eller kompliceret sorg. Det empiriske grundlag for opstilling af specifikke, unormale reaktioner betvivles af visse sorgteoretikere (Bonanno & Kaltman 2001, i Elklit & O'Connor 2003), men udgør stadig en del af nyere sorgforskning hos f.eks. Stroebe & Schut (Stroebe et al. 2001, i Elklit & O'Connor 2004). Randos definitioner af forskellige typer kompliceret sorg fremstilles her med udgangspunkt i GIM-terapeuten Barabara Smiths (1997) beskrivelse og kliniske anvendelse heraf: Tilbageholdt sorg er den bevidste undertrykkelse af sorgens følelser, som kan indikere en utilstrækkelig egostyrke i forhold til at kunne rumme den følelsesmæssige smerte. En relateret maskeret sorg betegner menneskers somatiske symptomer på denne tilstand af fortrængning. Forsinket sorg opstår, når sorgreaktionerne udskydes på grund andre overskyggende livsudfordringer eller på grund af akkumuleret sorg efter flere på hinanden følgende ubearbejdede tab. Den forsinkede sorg kan ofte komme til udtryk på uventede måder og tidspunkter. Forvrænget sorg ses, når den sorgramtes eneste reaktion på sorgen er en ekstremt voldsomt udtryk for vrede, rettet enten mod omverden eller sig selv i form af skyld. Både depression og selvmord udgør reelle risici i denne situation. Konfliktfyldt sorg opstår som følge af relationer præget af en høj grad af ambivalens, som det f.eks. ses i dysfunktionelle familier. Ambivalensen gør det svært at sætte ord på tabet, og tilstanden er ofte forbundet med sorg over en aldrig opnået relation. Kronisk akut sorg medfører, at den sørgende forbliver i en tilstand af intens sorg over længere tid, hvilket ofte er en genvej til at bevare forbindelsen til den/det mistede og undgå at komme videre. Frarøvet sorg opstår, når tabet ikke kan udtrykkes og anerkendes åbent og ses f.eks. i forbindelse med børns tab, samt ved voksnes tab af en hemmeligholdt partner, et aborteret foster eller tab som følge af alkoholisme eller psykisk sygdom (herunder demenssygdomme). (Rando 1994, i Smith 1997 s. 5ff) Flere af disse beskrivelser af sorgreaktioner, herunder forsinket sorg og frarøvet sorg, er umiddelbart relevante for de beskrevne oplevelser hos pårørende til demente, hvor bl.a. rolleomvendingen og omsorgsarbejdet kan gøre det svært at finde tid og psykisk overskud til at rumme og udtrykke de multiple tab og de følelser, som udspringer heraf. Forekomsten af de øvrige beskrevne sorgreaktioner varierer både i den aktuelle empiri og generelt hos pårørende til demente, afhængende af blandt andet af de pårørendes livssituation, eksistentielle holdning, tilknytningsstil, mestringsform og familiemæssige dynamik. 10

11 BILAG 6 Musikken som grundlag for for GrpMI-forløbet Musik fra GIM programmer Bach: Air Bach: Hirtenlied Berlioz: L'enfant du Christ Berlioz: Shepherd's farewell Canteloupe: Songs of the Auvergne, Brezzairola Debussy: Danse sacre et profane Debussy: Strygekvartet Dvorak: Serenade in E, Larghetto Grieg: Cradlesong Haydn: Cello Concerto in C, Adagio Pachelbel: Canon in D Respighi: The Birds, the dove Vaughan-Williams: Fantasia on Greensleeves Vaughan-Williams: Prelude on Rhosymedre Warlock: Capriol Suite, Pieds en l'air Musik fra samlingen 'Small magic containers' (samlet af GIM terapeuten Dag Körlin) Bach: Come Sweet Death Durande: Chaconne in Ab minor Einaudi: I Giorno Einaudi: Tzaropulus prayer Färnström: String Quartet Gluck: Orfeus and Eurydike Händel: Opera Intermezzo Madreus: O Mar Mozart: Divertimento for Wind Instruments Nilsson: Wilmas Theme Om Namoh Baghavate Om Namoh Shivaja, Deva Om Namoh Shivaja 11

12 Parry: Sonate # 2, Siciliana Richter; On the Nature of Daylight Musik fra albummet Secret Garden: Songs from a secret garden Atlantia Adagio Sigma Song From A Secret Garden Heartstrings Chaconne Papillon Cantoluna Serenade To Spring Pastorale Ode To Simplicity 12

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm

Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Litteraturliste Brooks., T. LEDA News. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/news.htm Brooks., T. LEDA VMV-Final. Lokaliseret den 11. oktober 2009 på www.aaue.dk/~tonybrooks/leda/vmv-final.pdf

Læs mere

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens

Symposium. At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Symposium At mødes i musikken Nærvær og kommunikation med personer med demens Sang: Er du trist og har du sorg i sinde Ove Bager Er du trist og har du sorg i sinde så ta' med mig ned til Lundeborg for

Læs mere

1. INTRODUKTION...4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. PÅRØRENDE TIL DEMENTE...9

1. INTRODUKTION...4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. PÅRØRENDE TIL DEMENTE...9 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hensigt og målgruppe...5 1.3 Problemformulering...5 1.4 Metode...6 1.5 Forforståelse...6 1.6 Et musikterapeutisk frirum...7 1.7 Begrebsafklaring...7

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 1 (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills) 5 ECTS, HIA550002J

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 1 (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills) 5 ECTS, HIA550002J KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 1 (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills) 5 ECTS, HIA550002J SEMESTER: 5. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills)

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills) KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER (KGMF) (Clinical Group Music Therapy Skills) SEMESTER: 5. og 6. semester BA-SO; 2004 BEKENDTGØRELSEN, 2009-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 28 Modulet

Læs mere

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 2 (KGMF 2) (Clinical Group Music Therapy Skills 2) 5 ECTS, HIA660002I

KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 2 (KGMF 2) (Clinical Group Music Therapy Skills 2) 5 ECTS, HIA660002I KLINISKE GRUPPEMUSIKTERAPIFÆRDIGHEDER 2 (KGMF 2) (Clinical Group Music Therapy Skills 2) 5 ECTS, HIA660002I SEMESTER: 6. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF

Læs mere

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Marie Falk, cand. mag. i musikterapi og professionel musiker. Kontakt: falkmusikterapi@yahoo.dk Sceneskræk og præstationsangst er et udbredt problem

Læs mere

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab

Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Øget livskvalitet gennem musik, terapi og fællesskab Af kommunikationsmedarbejder Lene Horsholt 1 og tilrettelagt til dette tidsskrift af musikterapeut Charlotte Dammeyer. Kontakt: c.dammeyer@rn.dk Fem

Læs mere

Mænd og sorg. Maja O Connor

Mænd og sorg. Maja O Connor Mænd og sorg - ældre enkemænd nd 1 Disposition -Fakta om ældre enkemænd nd -Centrale begreber -Sorgens forskellige udtryk -Modeller for sorg -Tosporsmodellen -Hvad kendetegner sørgende s mænd? m -Risiko-

Læs mere

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26]

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26] Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano Deadline 11. apr. 2017 KL. 22:30 [29.26] Stille, hjerte (38) Lene spiller klaver (39) Alba, kontakt (39) Koncerter (166) Musikterapi (189) Digte

Læs mere

TABSBØRN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE. Mellem 250.000 TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN

TABSBØRN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE. Mellem 250.000 TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN TABSBØRN AF CAMILLA LAHN SØRENSEN ÆNDRET LIVSPERSPEK TIV HOS VOKSNE TABSBØRN At miste en forælder som barn eller ung er en forfærdelig oplevelse. Men forskningen undervurderer, at det også kan være afsæt

Læs mere

Sorg-reaktionen hos efterlevende til patienter behandlet i palliativt regi

Sorg-reaktionen hos efterlevende til patienter behandlet i palliativt regi Sorg-reaktionen hos efterlevende til patienter behandlet i palliativt regi Cand.Psych. Specialist i psykoterapi, Århus Universitetshospital mguld@as.aaa.dk Sorg Defineret som den fysiske og psykologiske

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F

MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 1 (Theory of Music Therapy and Research 1), 15 ECTS, HIA440001F SEMESTER: 4. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 19 Modulet

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

efterladte Grupper for

efterladte Grupper for Tilbud Af Inge Merete Manuel Grupper for efterladte På Fyn har et tværfagligt team etableret grupper for efterladte til personer døde af kræft. Grupperne skaber et frirum, hvor deltagerne kan tale om og

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Personlighed, SORG og traumatisering

Personlighed, SORG og traumatisering PH.D.-PROJEKT AF MAJA O CONNOR Personlighed, SORG og traumatisering Den fremherskende krisepsykologi beskriver tab af ægtefælle i alderdommen som en belastende livsoplevelse uden traumatisk karakter. Et

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler"

Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Musikterapi med demensramte: Praksiseksempler Demensdag Viborg 21-11-2013!! Musikterapeut i Chris Lykkegaard Cand. Mag i musikterapi fra AAU Demens Centrum Aarhus, Musikterapeut Chris Lykkegaard: e-mail

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Efterladte risikerer PTSD

Efterladte risikerer PTSD KRÆFTUNDERSØGELSE AF NINA REINHOLT OG ASK ELKLIT Efterladte risikerer PTSD Der er ny viden at hente i Elklit & Reinholts ny undersøgelse af den belastning, pårørende til kræftpatienter oplever. Ikke mindst

Læs mere

MUSIK OG IDENTITET (Music and Identity), 5 ECTS, HIAVB0011F

MUSIK OG IDENTITET (Music and Identity), 5 ECTS, HIAVB0011F MUSIK OG IDENTITET (Music and Identity), 5 ECTS, HIAVB0011F SEMESTER: 3. eller 5. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 29 Modulet er et kursusmodul,

Læs mere

Tab, traumer og Mestring Psykologisk minikonference. Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.

Tab, traumer og Mestring Psykologisk minikonference. Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au. Tab, traumer og Mestring Psykologisk minikonference Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.dk D. 2. April 2011 Palliation et tværfagligt felt Iflg WHO er lindringen af psykologiske

Læs mere

Kronisk sorg en selvstændig lidelse

Kronisk sorg en selvstændig lidelse Kronisk sorg en selvstændig lidelse Når man mister en nærtstående ved dødsfald opstår i der i langt de fleste tilfælde en stærk sorg, som typisk varer et årstid. Det skønnes, at de stærkeste sorgreaktioner

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

LEMMER DU. Demens er. Deprimens DEMENS AF CONNY DANIELSSON

LEMMER DU. Demens er. Deprimens DEMENS AF CONNY DANIELSSON DEMENS AF CONNY DANIELSSON LEMMER DU Som mange andre sygdomme rammer også demens dobbelt: den demente og den pårørende. Men demens har nogle særlige træk, som behandlere og omgivelser bør være opmærksom

Læs mere

Analyse Kvalitativ Forskning

Analyse Kvalitativ Forskning Analyse Kvalitativ Forskning 2. semester * Marts 2017 Dr. Ole Michael Spaten Aalborg Universitet Dagens Program 2. Efter frokost (arbejdstider) Analysetrin 4. introduceres og foretages i grupper Analysetrin

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Musikterapi, demens og agiteret adfrd

Musikterapi, demens og agiteret adfrd Musikterapi, demens og agiteret adfrd Astrid Faaborg Jacobsen Cand. mag. i musikterapi, ansat i Vejle kommune og på Kolding Sygehus. Kontakt: A- strid.faaborg@gmail.com Introduktion Artiklen er skrevet

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Forståelse og behandling af SORGFORLØB

Forståelse og behandling af SORGFORLØB EFTERLADT AF MAJA O CONNOR & ASK ELKLIT Forståelse og behandling af SORGFORLØB De seneste landvindinger i, hvordan vi forstår og behandler sorg forløb, var genstand for Margaret og Wolfgang Stroebes bidrag

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

BACHELORPROJEKT / MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 3 (BA Project / Theory of Music Therapy and Research 3)

BACHELORPROJEKT / MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 3 (BA Project / Theory of Music Therapy and Research 3) BACHELORPROJEKT / MUSIKTERAPITEORI OG FORSKNING 3 (BA Project / Theory of Music Therapy and Research 3) SEMESTER: 6. semester BA-SO; 2004 BEKENDTGØRELSEN, 2009-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET

Læs mere

At være pårørende...

At være pårørende... At være pårørende... Prædiktorer for depression, angst, kompliceret sorg og dårligt fysisk helbred Vejledere: Mette Kjærgaard Nielsen, Læge & ph.d. studerende Mai-Britt Guldin Mette Asbjørn Neergaard Flemming

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 5 Brønderslev

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

VIDEREGÅENDE MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING (Advanced Music Therapy Theory and Research), 15 ECTS, HIA700059H

VIDEREGÅENDE MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING (Advanced Music Therapy Theory and Research), 15 ECTS, HIA700059H VIDEREGÅENDE MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING (Advanced Music Therapy Theory and Research), 15 ECTS, HIA700059H SEMESTER: 8. semester KA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling

Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling Klinisk sygepleje 21. årgang nr. 2 2007 45 Sorg-reaktioner ny forståelse og behandling Reactions to bereavement new understanding and treatment 8 Bereavement care is an essential part of working with palliative

Læs mere

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov

Tilbageviste projektioner AB [2] Konfrontation med egne problemer AB [5] Indsigt om egne tankemønstre AB [1] Forståelse for egen sceneskræk C [1] Sjov Code System [283] Musikterapien generelt [0] Musikterapeutiske rammer [0] Interventioner [0] Åndedrætsøvelser C [1] Verbale interventioner ABC [10] Fællesimprovisation BC [6] Nye sammenspilserfaringer

Læs mere

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011

Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 Fagfestival Region Midtjylland d.29.10.2011 At integrere kroppen i den totale identitets oplevelser Dette indebærer, at man stræber efter en helhedsfølelse, som kan udtrykke ved: Jeg er jeg er hel, i min

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 6 Aabenraa

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de 5 regioner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 5 Region Nordjylland...

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 5 Assens Kommune...

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

KRÆFTPATIENTER. Efterladte til

KRÆFTPATIENTER. Efterladte til SCREENING FOR PTSD AF NINA REINHOLT OG ASK ELKLIT Efterladte til KRÆFTPATIENTER Efterladte til kræftpatienter er væsentligt mere belastede, end den hidtidige forskning har afsløret. Det dokumenter en undersøgelse,

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Musik&Krop. Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Musik&Krop. Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet Et musikterapeutisk tilbud til psykisk sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat på Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trinehestbaek@gmail.com

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Kriterier for udvælgelse af videoklip... 35 Beskrivelse af improvisationer... 36 Grafisk notation... 37 Analyse af videoklip... 43

Kriterier for udvælgelse af videoklip... 35 Beskrivelse af improvisationer... 36 Grafisk notation... 37 Analyse af videoklip... 43 Indhold Indhold... 1 1. KAPITEL: INDLEDNING... 3 Baggrund... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning og genstandsfelt... 4 Forforståelse... 5 Metodologi... 7 Begrundelse for valg af analysemetode... 8 Beskrivelse

Læs mere

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt Program 1. Kort om Aktionsforskning en grundbog 2. Aktionsforskning - en forskningsform 3. Systematik: Lewins struktur 4. Metoder/tilgange i aktionsforskning eksempler på udvikling af praksis 5. Spørgsmål

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s.

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s. Niels Hannibal Lektor Musikterapi Center for dokumentation og forskning i musikterapi Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Postaddresse: Kroghstræde 6 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse:

Læs mere

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk

Køn og sorg - med fokus på mænd. 28-01-2016 Maja O Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk Køn og sorg - med fokus på mænd Den akutte reaktion Sorgforløbet Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999) Tabsorienteret fokus på tabet Genindførelses-orienteret fokus på det liv der er tilbage at leve

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet. Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014

Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet. Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014 Den eksistentielle samtale Det existentiella samtalet Susann Strang Leg. sjuksköterska, docent Köpenhamn den 22 maj 2014 Hurtig udvikling i forskning i eksistentielle / åndelige spørgsmål For mere end

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Når selvmordet rammer

Når selvmordet rammer Når selvmordet rammer -vrede og sorg hos efterladte Palliativ d. 12. november 2011 Projektleder Jane Jakobsen Mobil 2046 6978 Min baggrund Cand.mag.et art Kommunikation, Køn og Kultur Etik i omsorgsydelsen

Læs mere

KLINISK SUPERVISION INDIVIDUELT OG I GRUPPE (Clinical Supervision Individually and in Group)

KLINISK SUPERVISION INDIVIDUELT OG I GRUPPE (Clinical Supervision Individually and in Group) KLINISK SUPERVISION INDIVIDUELT OG I GRUPPE (Clinical Supervision Individually and in Group) SEMESTER: 9. semester KA-SO; 2004 BEKENDTGØRELSEN, 2010-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 15 Modulet

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

MUSIKLYTNING OG INDRE BILLEDER SOM KLINISK VURDERINGSREDSKAB Assessment i receptiv gruppemusikterapi med ambulante psykiatriske patienter.

MUSIKLYTNING OG INDRE BILLEDER SOM KLINISK VURDERINGSREDSKAB Assessment i receptiv gruppemusikterapi med ambulante psykiatriske patienter. BIOGRAFI: Lars Ole Bonde Lars Ole Bonde er lektor, ph.d., på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet og professor II på Senter for musikk og helse, Norges Musikkhøgskole. Har i de seneste år arbejdet

Læs mere

Fortælling som palliativ kommunikation i ALS-rehabilitering

Fortælling som palliativ kommunikation i ALS-rehabilitering Fortælling som palliativ kommunikation i ALS-rehabilitering Temadag/dialogmøde om palliative tilbud til personer med ALS Musholm Bugt Feriecenter, 22.10. 2012 Jørgen Jeppesen, PhD-studerende, MPH, journalist

Læs mere

Dansk Psykolog Forening foreslår fire fokusområder

Dansk Psykolog Forening foreslår fire fokusområder Dansk Psykolog Forenings input til den nationale handlingsplan for demens 2025 Dansk Psykolog Forening hilser den kommende nationale handlingsplan for demens velkommen. Det stigende antal borgere med demenssygdomme

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 211-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 5 Faxe Kommune...

Læs mere

MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F

MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F MUSIKTERAPITEORI OG -FORSKNING 2, (Theory of Music Therapy and Research 2) 15 ECTS, HIA550001F SEMESTER: 5. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 22

Læs mere

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen SELVMORD OG LIVSGNIST Christian Møller Pedersen INTRODUKTION Golden Gate Bridge, San Francisco, USA VISO 2015 CMP 2 SELVMORDSPROBLEMATIKKENS PSYKOLOGI Tanker Motivation Krop Adfærd Sårbarhedsfaktorer (bio-psykosociale)

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Lene Moestrup Maleri af Alireza Hamidavi Rasoulzadeh

Læs mere

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09

Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Sorg-behandling Kræftens Bekæmpelse 28-5-09 Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd-studerende m.guldin@alm.au.dk Jeg håndterer min sorg i små stykker. for lukker jeg op for det hele

Læs mere

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Mindfulness Pauline Voss Romme Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Den nærværende samtale Den professionelle samtale: kommunikation som er egnet til varetagelse af brugere

Læs mere

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV

TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV GERONTOPSYKOLOGISK SELSKAB KURSUS i ALMEN GERONTOPSYKOLOGI II 22.-23. JANUAR 2018 TAB & SORG I ALDERDOMMEN samt RESERVEKAPACITET I DET SENE VOKSENLIV DAG 1 Tab og sorg i alderdommen personlighed, tilpasning

Læs mere

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Familien Sommer DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference tirsdag d. 29. april 2014 Ane Eckermann Formand DemensKoordinatorer i Danmark

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde

Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde Musikterapeutisk vejledning i tvrfagligt samarbejde { et eksempel fra demensomr adet Astrid Faaborg Jacobsen Cand. mag. i musikterapi, ansat i Vejle Kommune. Kontakt: astrid.faaborg@gmail.com I Senior

Læs mere