Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)"

Transkript

1 Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt Årsrapport 2012 Danish Nephrology Registry (DNR Annual Report 2012

2 Analyser udført af: Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd Center for Klinisk Epidemiologi Odense Universitetshospital, OUH. & Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Bemærk: De enkelte kapitler i denne rapport er udarbejdet af henholdsvis Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd ved Odense Universitetshospital og DNSL. Således er der ved hvert kapitel angivet hvem, der er ansvarlig for udarbejdelsen af det pågældende kapitel. ISSN

3 Indhold Forkortelser / Abbreviations... 4 Forord... 5 I. Datagrundlag og analysemetode / Database and analytical methods II. Prævalens af ESRD i Danmark / Prevalence of ESRD in Denmark III. Incidens af ESRD i Danmark / Incidence of ESRD in Denmark IV. Peritonitis incidens / Peritonitis incidence V. Nyretransplantation / Renal Transplantation VI. DNSL Indikatorer / Danish Nephrology Registry Indicators VII. ERA EDTA indikatorer / ERA EDTA indicators VIII. Dialysemortalitet IX. Peritonitis og Peritonealdialyse X. Død på venteliste

4 Forkortelser / Abbreviations APD: Automatic Peritoneal Dialysis (night CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CCI: Charlson Komorbiditets Index DGF: Delayed Graft Funktion DM: Diabetes Mellitus DNR: Danish Nephrology Registry DNS: Dansk Nefrologisk Selskab DNSL: Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister egfr: Estimeret Glomerulær Filtrations Rate ERA EDTA: European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (den europæiske transplantation og dialyse samarbejdsorganisation ESRD: End Stage Renal Disease / terminalt nyresvigt FB: Første aktive behandling FJ: Første journalnotat GF: Genvunden Funktion GFR: Glomerulær Filtrations Rate GN: Glomerulonefritis HD: Hæmodialyse HR: Hazard ratio IPD: Intermittent Peritoneal Dialysis ISPD: International Society for Peritoneal Dialysis ITT: Intention to treat KCS: Kompetence Center Syd Lim. Care: Limited Care dialysis LPR: Landspatientregisteret LR: Logistisk regression OUH: Odense Universitets Hospital OR: Odds ratio PAS: Patientadministrative systemer PD: Peritonealdialyse Ptt.: Patienter RH: Region Hovedstaden RSj: Region Sjælland RS: Region Syddanmark RN: Region Nordjylland RM: Region Midtjylland RR: Relativ risiko RRT: Renal Replacement Therapy SST: Sundhedsstyrelsen TUS: Terminal Uræmi Status TX: Nyretransplantation 4

5 Forord Om Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL DNSL har eksisteret siden 1. januar 1990 som landsdækkende database for registrering af behandling af patienter med terminalt nyresvigt (End Stage Renal Disease (ESRD, men indeholder data tilbage til Databasen blev oprettet af Dansk Nefrologisk Selskab (DNS, og har siden år 2000 modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen og senere Danske Regioner. DNSL s formål er: 1 At understøtte Danske Regioners krav om klinisk kvalitetssikring, herunder at monitorere behandlingskvaliteten inden for sygdomsområdet. 2 At sørge for overholdelse af ERA EDTA s (den europæiske renale samarbejdsorganistation formelle krav til data afrapportering på nationalt plan. 3 At fungere som dataressource i forhold til fremtidig epidemiologisk forskning. 4 At producere årsrapporter og indikatorrapporter vedrørende den kliniske behandlingskvalitet, samt epidemiologiske analyser af interesse for DNS s medlemmer. DNSL registrerer følgende: 1 Indgangs og udgangsoplysninger på alle patienter med terminalt nyresvigt (ESRD. 2 Forløbsdata på samme patientgruppe, fx dialyseform, overflytninger, transplantationsdetaljer, rejektioner og peritonitter. 3 ERA EDTA biokemiske kvalitetsindikatorer, som downloades direkte fra de involverede biokemiske afdelinger. Målgruppen for rapporten, er de danske nefrologisk behandlende enheder og Danske Regioner. Databasen finansieres af Danske Regioner, og administreres af DNS, som i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd (KCEB Syd forestår den kvartalsvise afrapportering fra databasen samt produktion og udsendelse af DNSL årsrapport. Opsætning og programmering af TOPICA inddateringsplatformen varetages af CSC Scandihealth i Århus. Samtlige 15 nefrologiske sygehusafdelinger i Danmark indberetter data til DNSL. Der er ingen privat ESRD behandling i Danmark. Status 2012 Indikatorrapporten og Årsrapporten Som betingelse for økonomisk støtte fra Danske Regioner til DNSLs drift, skal DNSL årlig publicere resultatet af kvalitetsindikatorerne. Disse skal nu publiceres i et standardiseret format, som er temmelig omfangsrig. For at reducere årsrapportens størrelse og overholde de fremsatte tidsfrister, har DNSL vedtaget at dele årsrapporten i to sektioner, en Indikatorrapport (med blå forside som overholder Danske Regioners krav, og en Årsrapport (med rød forside som indeholder andre emner af interesse for selskabets medlemmer, herunder et kort resumé af indikatorresultaterne. Den (foreløbig udgave af Årsrapporten 2011 som blev afleveret til Danske Regioner er omdøbt til Indikatorrapport 2011 med tilbagevirkende kraft. 5

6 Indikatorstandarder Registerudvalget har vedtaget standarder for indikatorerne: Indikator Emne Beskrivelse Standard 1 Tidlig Henvisning Antallet af patienter henvist >16 uger før ESRD >70% 2 Planlagt Dialyseopstart Antallet af patienter med planlagt dialyseopstart >60% 3B Dialysemortalitet Antal dialysepatienter døde/år <25% 4A Graftoverlevelse 1 års graftoverlevelse (inkl. patientoverlevelse >90% 4B Graftoverlevelse 5 års graftoverlevelse (inkl. patientoverlevelse >75% 5A Transplant 1 års patientoverlevelse >96% Patientoverlevelse 5B Transplant Patientoverlevelse 5 års patientoverlevelse >85% Ny ansøgningsprocedure for udtræk fra DNSL Udtræk fra DNSL skal fremover sendes til Databasernes Fællessekretariat Regionernes klinisk kvalitetsudviklingsprogram (RKKP. Detaljerne kan læses på DNSs hjemmeside under Forskning. En lidt længere behandlingstid må påregnes fremover. Reparationspakken 2011 Vedrørende indholdet henvises til DNSL Årsrapport Pakken er stadig ikke indført grundet tekniske problemer. Udvalget vil arbejde for at problemet løses i løbet af Der er i løbet af 2012 indført en opdateret Rapportfunktion i DNSL Topica. Økonomien DNSL fungerer upåklageligt trods de indskrænkede økonomiske betingelser. Det er fortsat udvalgets opfattelse at DNSL er funktionsdygtig indenfor de nuværende rammer. Ved DNSs generalforsamilng d , blev det vedtaget fortsat at støtte udgivelsen af en skriftlig udgave af Årsrapporten (men ikke Indikatorrapporten, som vil være tilgængelig for medlemmerne ved efterårsmødet d Renale Diagnoser DNSL bruger ERA EDTAs kodesystem, som stammer tilbage til 1960erne. Det har fungeret godt, men er nu forældet. Et nyt system er nu indført af ERA EDTA og kan studeres på deres registerhjemmeside (http://www.era edta reg.org. DNSL vil erstatte det gamle system med det nye så snart som teknikken tillader. 6

7 Publikationer Følgende publikationer har i 2012 gjort brug af DNSL: 1 Harambat J, van Stralen KJ, Espinosa L, Groothoff JW, Hulton SA, Cerkauskiene R, Schaefer F, Verrina E, Jager KJ, Cochat P; European Society for Pediatric Nephrology/European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ESPN/ERA EDTA Registry. Characteristics and outcomes of children with primary oxalosis requiring renal replacement therapy. Clin J Am Soc Nephrol. 2012; 7: Nielsen LH, Jensen Fangel S, Jespersen B, Ostergaard L, Søgaard OS. Risk and prognosis of hospitalization for pneumonia among individuals with and without functioning renal transplants in Denmark: a population based study. Clin Infect Dis. 2012; 55: Hommel K, Madsen M, Kamper AL. The importance of early referral for the treatment of chronic kidney disease: a Danish nationwide cohort study. BMC Nephrol. 2012; 13: Kristensen SL, Fosbøl EL, Kamper AL, Køber L, Hommel K, Lamberts M, Abildstrøm SZ, Blicher TM, Torp Pedersen C, Gislason GH. Use of nonsteroidal anti inflammatory drugs prior to chronic renal replacement therapy initiation: a nationwide study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012; 21: Rasch MG, Engsig FN, Feldt Rasmussen B, Kirk O, Kronborg G, Pedersen C, Gerstoft J, Obel N. Renal function and incidence of chronic kidney disease in HIV patients: a Danish cohort study. Scand J Infect Dis. 2012; 44: Orskov B, Christensen KB, Feldt Rasmussen B, Strandgaard S. Low birth weight is associated with earlier onset of end stage renal disease in Danish patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int. 2012; 81: Orskov B, Sørensen VR, Feldt Rasmussen B, Strandgaard S. Changes in causes of death and risk of cancer in Danish patients with autosomal dominant polycystic kidney disease and end stage renal disease. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27: van Stralen KJ, Krischock L, Schaefer F, Verrina E, Groothoff JW, Evans J, Heaf J, Ivanov D, Kostic M, Maringhini S, Podracká L, Printza N, Pundziene B, Reus GS, Vondrak K, Jager KJ, Tizard EJ Prevalence and Predictors of sub target Hb level in Children on Dialysis. Nephrol Dial Transplant 2012; 27: Heaf JG, Jespersen B Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Ugeskr. Læg 2012; 174: Kramer A, Stel VS, Geskus RB, Tizard EJ, Verrina E, Schaefer F, Heaf JG, Kramar R, Krischock L, Leivestad T, Pálsson R, Ravani P, Jager KJ. "The effect of timing of the first kidney transplantation on survival in children initiating renal replacement therapy" Nephrol Dial Transplant. 2012; 27: Temme J, Kramer A, Jager KJ, Lange K, Peters F, Müller G A; Kramar R; Heaf JG, Finne P, Palsson R, Reisæter AV, Hoitsma AJ, Metcalfe W, Postorino M et al. Epidemiology of male patients with Alport syndrome on renal replacement therapy: outcome after kidney transplantation and on dialysis compared with age matched controls CJASN 2012; 7: Heaf JG, Wehberg S. Reduced incidence of end stage renal disease among the elderly in Denmark: an observational study. BMC Nephrology 2012; 13: Kramer A, Jager KJ, Fogarty DG; Ravani P, Finne P; Pérez Panadés J, Prütz KG, Arias M, Heaf JG, Wanner C, Stel VS. Association between pre transplant dialysis modality and patient and graft survival after kidney transplantation Nephrol Dial Transplant :

8 14 Olesen JB, Lip GY, Kamper AL, Hommel K, Køber L, Lane DA, Lindhardsen J, Gislason GH, Torp Pedersen C. Stroke and bleeding in atrial fibrillation with chronic kidney disease. New England Journal of Medicine 2012; 367: Gammelager H, Christiansen CF, Johansen MB, Tønnesen E, Jespersen B, Sørensen HT. One year mortality among Danish intensive care patients with acute kidney injury: a cohort study. Crit Care Jul 12;16(4:R124. Projekter Følgende projekter, som gør brug af DNSL s database, er godkendt i 2012: 1 Andrésdóttir G et al. Diabetisk nefropati: prognosen i dag, risikofaktorer og målemetoder. 2 Hommel K, Kamper AL, Heaf JG, van Brukel T, Nørdam ML. Mortalitet blandt etniske minoriteter i dialysebehandling 3 Persson F, Rossing P, Gæde P, Øllgaard J, Parving HH, Pedersen OB. Steno 2 renal follow up. 4 Itenov TS, Jensen JU, Bestle MH. Predicting recovery in acute kidney injury. 5 Wetterslev J et al. The 6S trial Scandinavian starch for sever sepsi/septic shock trial. 6 Rømming VR, Sørensen SS, Heaf JG. Dødelighed blandt patienter som venter på nyrestransplantation 7 Blicher TM, Hommel K, Kamper AL, Madsen M, Torp Petersen C. Undersøgelse, behandling of efterbehandling af AMI hos patienter i behandling med renal erstatningsterapi (RRT. 8 Borg R, Persson F, Rossing P. Diabetes mellitus, chronic kidney disease and anemia: the incidence of thromboembolic disease in patients treated with erythropoietin stimulating agenst a Dansih register study 9 Gammelager H, Christiansen CF, Johansen MB, Tønnesen E, Jespersen B, Sørensen HT. Faktorer af betydning for risiko og prognose af intensiv terapi i Danmark DNS Registerudvalg Udvalget består af følgende medlemmer: Overlæge Bente Jespersen, Århus Universitetshospital, Skejby. Formand for DNSL. Overlæge James Heaf, Herlev Hospital. Registeransvarlig og redaktør. Overlæge Søren Schwartz Sørensen, Rigshospitalet. Overlæge Arne Høj Nielsen, Herlev Hospital. Overlæge Johan Povlsen, Århus Universitetshospital, Skejby. Overlæge Niels Løkkegaard, Holbæk Sygehus. Fra Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital: Biostatistiker Sonja Wehberg. Ansvarshavende epidemiolog Line Jølving Årsrapport 2012 ESRD incidens er uændret i forhold til tidligere år. Prævalensen af transplanterede fortsætter med at stige, mens det svage fald i antallet af dialysepatienter fortsætter. Mens 2011 var præget af faldende PD prævalens, er denne stabiliseret i 2012, og det er HD prævalensen som er faldet. Også prævalensen af 8

9 hjemmehæmodialysepatienter synes faldende. Antallet af transplantioner er faldet, primært grundet et fald i antallet af levende donorer. Hvad angår kvalitetsindikatorerne (se Indikatorrapport., er der efter 5 år nu klare forbedringer at spore i antallet af tidlig henviste patienter. I 2008 overholdt ingen region målet, mens andelen i 2012 var steget til 4/5. Der er til gengæld ingen forbedring i antallet af patienter med planlagt dialysestart. Transplantationsindikatorerne er uændret tilfredsstillende. For første gang publiceres resultater for dialysemortalitet (Indikator 3. Disse tal skal tages med forbehold, da de ikke er justeret for komorbiditet mv. For at give et bedre indblik i den relativ prognose, er der i år en særrapport vedrørende dialysemortalitet, korrigeret for alder, komorbiditet, centertilknytning og renal diagnose. Der er tre særrapporter i år. 1 Dialysemortalitet. Se ovenfor. 2 Peritonitis og PD. Der er gået seks år siden den sidste opgørelse (se Årsrapport Den ny rapport viser en mindre forbedring i peritonitisincidensen, primært hos CAPD patienter. 3 Dødeligheden hos patienter på ventelisten til transplantation, sammenlignet med patienter som modtager en transplantation. Disse patienter er gennemgående ældre, og har mere komorbiditet, end transplanterede patienter. Efter korrektion for disse faktorer, er der fortsat en overdødelighed hos ventelistepatienter. James Heaf

10 I. Datagrundlag og analysemetode / Database and analytical methods Ansvarlig: KCEB Syd, OUH. Indberettende enheder / Reporting units Behandlingen af patienter med terminalt nyresvigt (ESRD er fordelt på i alt 15 nefrologiske centre i Danmark. Heraf har tre sygehuse aktuelt status som transplantationscentre (Rigshospitalet, Skejby Sygehus og Odense Universitetshospital. Herlev Hospital ophørte med at være transplantationscenter pr. 1. august Samtlige centre, der transplanterer eller behandler nyresvigtspatienter, indberetter data vedrørende kliniske forhold og behandling af den enkelte patient til Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL. Der er ingen privat behandling af ESRD patienter i Danmark. Fra rå-data til analysedatasæt / From raw data to final dataset Forud for analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport såvel som kvartalsrapporter for DNSL går et væsentligt datahåndterings og valideringsarbejde. I det følgende beskrives via flow diagram og supplerende tabeller processen i datahåndteringsarbejdet, som leder til etablering af det endelige analysedatasæt. Udtræk fra dataproduktionssystemet TOPICA til DNSL Årsrapport 2012 blev foretaget d. 18. februar I alt patienter er inkluderet i dette udtræk. Det er muligt at registrere patienter uden interventioner i TOPICA databasen, og i alt 46 patienter er registreret som sådan. Efter eksklusion af disse patienter består produktionsdatasættet (rådata af i alt interventioner fordelt på patienter. Yderligere ekskluderes i alt 173 patienter (med mindst 1 intervention fra produktionsdatasættet af forskellige grunde (se flow chart, fig Alle analyser er baseret på det finale analysedatasæt, som per 18. februar 2013 indeholder interventioner fordelt på patienter. Således er 99% af alle patienter registreret i DNSL (med mindst 1 intervention inkluderet i datasættet, som danner baggrund for analyserne i DNSL Årsrapport

11 Figur 1.1. Flow chart: Fra rå data til endeligt analysedatasæt (pr , udtrukket 18. februar 2013: Antallet af patienter versus Antallet af interventioner N = patienter i DNSL N = 46 patienter uden interventioner N = patienter N = interventioner N = 10 patienter med mindst 1 intervention uden dato N = 43 interventioner N = 138 patienter med midlertidigt CPRnummer N = 466 interventioner N = 25 patienter ekskl. af anden årsag * N = 234 interventioner N = patienter i det endelige datasæt til brug for analyse N = interventioner i det finale datasæt til brug for analyse * Patienter er ekskluderet pga. ugyldigt CPR nummer, ingen behandlingsinterventioner eller ulogiske forløb. 11

12 Tabel 1.1. Antal interventioner ekskluderet fra produktionsdatasættet fordelt på behandlingsmodalitet og årsag til eksklusion ( Interventioner i intervention.dta Antal interventioner for ekskluderede patienter #1 #2 Totalt antal ekskluderede interventioner Final datasæt pr N N N N N Total TX 5909 (10,5 90 (19,3 29 (10,5 119 (16, (10,5 310 HD (30,5 67 (14,4 41 (14,8 108 (14, (30,7 510 PD (18,5 76 (16,3 40 (14,4 116 (15, (18,5 Øvrige interventioner* (40,5 233 (50,0 167 (60,3 400 (53, (40,3 # 1: Antal interventioner ekskluderet pga. patienter med midlertidigt CPR nummer. # 2: Antal interventioner ekskluderet pga. patienter med interventioner uden dato eller ulogiske forløb. * Øvrige interventioner: Administrative koder (100, 120, 130 samt kliniske koder (110, 550, 620, 630 og 650. Tabel 1.2. Antal interventioner inkluderet i det finale (endelige datasæt fordelt på behandlingsmodalitet og tidsperiode ( < Final datasæt pr N N N N Total TX 5342 (10,6 237 (9,1 211 (9, (10,5 310 HD (30,9 750 (28,8 672 (28, (30,7 510 PD 9578 (19,0 365 (14,0 327 (14, (18,5 Øvrige interventioner (39, (48, (48, (40,3 12

13 Latenstid i indberetning / Registration delay, 2012 Indberetning til DNSL er en forudsætning for, at data for den enkelte patient inkluderes i beregningen af kvalitetsindikatorer og øvrige analyser fremlagt i den kvartalsvise afrapportering såvel som i DNSL s indikatorrapport, der indeholder databasens kvalitetsindikatorer. I denne sammenhæng er det væsentligt, at data indberettes tidstro, dvs. så tæt på event/begivenhed som muligt. Dette er i nærværende rapport belyst på forskellige måder. Figur 1.2 og 1.3 tager udgangspunkt i samme datagrundlag: Samtlige indberetninger til DNSL foretaget i løbet af 2012, n=2399. Specifikt fokuserer figur 1.2 på årstallet for de begivenheder, der indberettes til DNSL i 2012, mens figur 3 fokuserer på tidsperioden fra begivenhed til indberetning i DNSL i Figur 1.4 tager udgangspunkt i alle registrerede begivenheder (events, der fandt sted i perioden og viser tidsperioden fra begivenhed til indberetning i DNSL for events, der fandt sted i henholdsvis 2010, 2011 og 2012 (indberetning til og d Indberetninger til DNSL foretaget i perioden Samlet antal indberetninger i n = 2399 (alle interventionsgrupper Antal indberetninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Årstal for begivenhed ( Figur 1.2. Årstal for begivenheder, der indberettes til DNSL i 2012 fordelt på måned for indberetning. Alle registrerede indberetninger i 2012 er inkluderet (n=2399. Figur 1.2 viser, at en stor del af indberetningerne i DNSL i 2012 foretages i perioden op til deadline for indberetning til indikatorrapporten, dvs. i januar måned, hvor indberetninger for begivenheder i 2011 her udgør den primære andel. Også i april, oktober, november og december måned er der høj indberetningsaktivitet. Generelt ses, at det største antal indberetninger er foretaget for begivenheder, der finder sted i

14 Indberetninger til DNSL foretaget i perioden Samlet antal indberetninger i n = 2399 (alle interventionsgrupper Antal indberetninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Antal dage mellem begivenhed og indberetning Figur 1.3. Tidsperiode fra begivenhed til indberetning for indberetninger til DNSL i 2012 fordelt på måned for indberetning. Alle registrerede indberetninger i 2012 er inkluderet (n=2399. Figur 1.3 viser, at antallet af indberetninger med indberetningstid på under en måned er nogenlunde stabilt i løbet af Især i januar og november og december sker indberetning af begivenheder med lang indberetningstid. 14

15 Tidsperiode fra begivenhed til indberetning i DNSL Antal begivenheder i n = 2487 / n = 2639 / n = 2388 Procent HD PD TXØvrige HD PD TXØvrige HD PD TXØvrige Antal dage fra begivenhed til indberetning (til og med Figur 1.4. Tidsperiode fra begivenhed til indberetning i DNSL for begivenheder, der fandt sted i 2010 (n=2487, 2011 (n=2639 og 2012 (n=2388. Alle registrerede begivenheder i er inkluderet. Figur 4 viser udviklingen i latenstiden for indberetning af begivenheder, der fandt sted i perioden Registreringen af nyretransplantationer (TX regnes for komplet for 2010 (n=232, 2011 (n=241 og 2012 (n=214. For de resterende behandlingsmodaliteter og øvrige begivenheder er der mulighed for ændringer i fordelingen som resultat af potentiel indberetning efter d. 16. februar 2013 af begivenheder, der fandt sted i Af figur 4 ses, at ca. 25% af alle nyretransplantationer i 2012 indberettes inden for en måned efter dato for transplantation. Til sammenligning var denne andel godt 36% og 50% for transplantationer udført i hhv og I forhold til tidstro indberetning af nyretransplantationer er denne således forringet i perioden fra 2010 til Omkring 5% af alle nyretransplantationer i 2012 har en indberetningstid på 6 12 måneder. For nyretransplantationer udført i 2010 og 2011 var denne andel ca. 13% og 6%. 15

16 II. Prævalens af ESRD i Danmark / Prevalence of ESRD in Denmark Ansvarlig: KCEB Syd, OUH. Tabel 2.1. Centeroversigt / Centre overview Dialyse centre Code Region (where centre is placed Rigshospitalet (RH* 1301 Hovedstaden Herlev 1516 Hovedstaden Hillerød 2000 Hovedstaden Roskilde 2501 Sjælland Holbæk 3000 Sjælland Nykøbing F 3500 Sjælland Rønne 4001 Hovedstaden Odense* 4202 Syddanmark Sønderborg 5001 Syddanmark Esbjerg 5501 Syddanmark Fredericia 6007 Syddanmark Holstebro 6501 Midtjylland Skejby* 7026 Midtjylland Viborg 7601 Midtjylland Aalborg 8001 Nordjylland * Nuværende transplantationscentre (TX. Herlev Hospital ophørte med at transplantere pr

17 Tabel 2.2. Prævalens af ESRD patienter i aktiv behandling / Prevalence of treated ESRD patients Denmark and Greenland, in total. Total i aktiv uræmibehandling per : TX I dialyse Dialysetyper: HD PD HD + PD Specifikke typer: HD center HD center: Lim. care HD hjemme PD center: IPD PD hjemme: IPD PD hjemme: CAPD PD hjemme: APD PD+HD hjemme Hjemme vs. center dialyse: Total hjemme HD hjemme PD hjemme (IPD, CAPD, APD HD+PD hjemme Total center HD center (inkl. Lim. care PD center (IPD Tabel 2.2. Prævalens af ESRD patienter i aktiv behandling 1990, 1995, 2000, Alle patienter i aktiv behandling per 31. december i et givent år er inkluderet. Patienter er registreret i aktiv behandling så snart en behandlingsintervention er registreret i DNSL (der ses bort fra indledende administrative events. 17

18 Tabel 2.3. Bevægelser ind og ud af DNSL databasen, / Movements in and out of the DNSL database Total i aktiv uræmibehandling per : TX I dialyse Passiv status (* per pga.: Genvunden funktion Grafttab Ophør med aktiv terapi Bevægelser "ind/ud" i året: Død ( Flytning til udlandet som sidste registrering ( Nye patienter ( Tabel 2.3. Bevægelser ind og ud af databasen 1990, 1995, 2000, Alle patienter i aktiv og passiv behandling per 31. december i et givent år er inkluderet. Patienter er registreret i aktiv behandling så snart en behandlingsintervention er registreret (der ses bort fra indledende administrative events. * Sektionen Passiv status per afspejler forløbsbaserede antal. Genvunden funktion er for nogle patienter en permanent tilstand (pt. vender ikke tilbage til aktiv behandling hvorfor det samlede antal patienter med genvunden funktion generelt stiger over tid. Grafttab er et midlertidigt passivt forløb inden et nyt interventionsforløb (HD, PD påbegyndes, hvorfor der kun er meget få patienter med dette forløb ved årets slutning i et givent år. Ophør med aktiv terapi betyder at patienten stopper med at være i nefrologisk behandling, og da disse patienter som oftest dør relativt kort tid efter denne registrering i DNSL er der kun få patienter med forløb ophør med aktiv terapi ved årets slutning i et givent år. 18

19 Fig Flow diagram DNSL / Flow chart DNSL Aktuel patientpopulation pr Nye ESRD patienter i 2012 PD pt. n = 517 TX pt. n = 2231 Aktive - total n = 4789 HD pt. n = 2041 Nye HD pt. n = 423 Genvunden funktion - n = 163 Grafttab - n = 4 Ophør med aktiv terapi - n = 4 Nye PD pt. n = 185 Nye TX pt. n = 39 Passive - total n = 171 Nye - total n = 647 Forløbsskift i løbet af 2012 for N = 5607 patienter Passive - total n = 155 Aktive - total n = 4829 Udvandring n = 7 Død n = 616 TX pt. n = 2330 PD pt. n = 517 HD pt. n = 1982 Genvunden funktion - n = 147 Grafttab - n = 5 Ophør med aktiv terapi - n = 3 Aktuel patientpopulation pr Patienter ude af behandling pr

20 Tabel 2.4. Aldersfordeling og underliggende nyrediagnoser for nye ESRD patienter, 2012 / Age distribution and renal diagnoses of new ESRD patients, Alle N % N % N % N % N % N % N % N % N % Total 9 100, , , , , , , , ,0 Nyrediagnoser: Unknown 3 33,3 6 26,1 4 16,0 7 11,9 7 8, , , , ,4 Glomerulonephritis 1 11,1 9 39,1 5 20,0 8 13, ,8 17 9,8 6 3,4 4 4,0 62 9,6 Chronic interstitial 2 22,2 2 8,7 2 8,0 6 10,2 4 4,9 9 5,2 17 9, ,1 56 8,7 Cystic 1 4, , ,3 12 6,9 6 3,4 41 6,3 Hereditary 1 11,1 1 4,3 2 8,0 2 2,5 2 1,1 1 0,6 1 1,0 10 1,5 Vascular & Hypertensive 1 11,1 1 4,3 3 12,0 5 8,5 8 9, , , , ,8 Vasculitis 1 11,1 2 3,4 1 1,2 5 2,9 5 2,8 3 3,0 17 2,6 Diabetes 8 32, , , , , , ,8 Systemic 1 4,3 1 1,2 7 4,0 9 5,1 3 3,0 21 3,2 Other 2 8,7 1 4,0 2 3,4 4 4,9 14 8, , ,1 58 9,0 Note: Nyrediagnoserne er primært baseret på variablen indiaggruppe. Kategorien Kronisk interstitial inkluderer indiaggruppe == 5, indiaggruppe == 6 samt diagnosekode DN15.0 (indiaggruppe == 1/ Andet. Kategorien Vascular & Hypertensive omfatter diagnosekode DI12.0 (indiaggruppe == 7 / Systemsygdomme. Kategorien Vasculitis omfatter diagnosekoderne DM31.3, DM31.8 og DM31.9 (indiaggruppe == 7/ Systemsygdomme. Kategorien diabetes omfatter diagnosekoderne DE10.2 og DE11.2 ((indiaggruppe == 7/ Systemsygdomme. 20

21 Pr Antal pt. Antal pt. Pr nye pt. TX (610 HD (310 PD ( nye pt nye pt Genv. funkt. ( Grafttab ( Udvandring Ophør (100 Død Figur 2.2. Forløbsskift i løbet af 2012 DNSL / Change in the course of treatment during DNSL 21

22 Fig Antal incidente ESRD patienter fordelt på aldersgrupper / Number incident ESRD patients classified by age Antal pr. million population pr. år* År Alder ved første behandling: 0-29 år * ppm: Antal pr. million population pr. år Tabel 2.5. Behandlingsskift i forhold til center / Treatment changes by centre 2012 Behandlingsskift i 2012 Aktiv behandling per HD PD HD TX PD HD PD TX TX HD TX PD TX TX HD PD TX Total Hele landet Afdelinger: Rigshospitalet Herlev Hillerød Roskilde Holbæk Nykøbing F Rønne Odense Sønderborg Esbjerg Fredericia Holstebro Skejby Viborg Aalborg Nuuk Udland, øvrig Tabel 2.5. Behandlingsskift i forhold til center. Et behandlingsskift henregnes til det center som patienten var knyttet til tre dage før behandlingsskiftet. 22

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB. Landsregister Årsrapport 2008

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB. Landsregister Årsrapport 2008 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB Landsregister Årsrapport 28 Danish Nephrology Registry Annual Report 28 The DANSK Danish NEFROLOGISK SELSKAB Society of Nephrology 1 2 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB. Forord Om DNSL

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG

Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Temadag om kliniske kvalitetsdatabaser Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram RKKP Kliniske kvalitetsdatabaser, DMCG Tirsdag d. 8. oktober 2013 Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser

DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser DNSL Koder Tabel 1. Indgangsdiagnoser ICD10 kode EDTA kode Beskrivelse DA18.1 91 Tuberkulose i nyre Andet DC68.9 95 Neoplasma org. Urinarii Andet DC90.0 82 Myelomatosis Systemsygdomme DD59.3 88 Hæmolytisk

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere