Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler"

Transkript

1 Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte og akutte kejsersnit... 4 Tabel B4 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) hvor der meldes epidural/spinal anæstesi... 5 Tabel B5 Indikator 1, opfyldelse ved fødsel eller epidural/spinal analgesi indenfor 1 time... 6 Tabel B6 Anlæggelse af epidural/spinal analgesi (SKS procedurekoder NAAD0B eller NAAD12), heraf antal og andel af bestillinger... 8 Figur B1 Tid til epidural på afdelingsniveau Tabel B7 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) hvor der meldes kejsersnit Tabel B8 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) i fødsel Tabel B9 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS), heraf førstegangsfødende Tabel B10 Indikator 3, opdelt efter instrumentel forløsning Tabel B11 Indikator 3 supplerende opgørelse, bristningsgrad Tabel B12 Indikator 5 og dens opfyldelse for vaginale fødsler, elektive og akutte kejsersnit Tabel B13 Apgar score hos levendefødte børn i enkeltfødsler Tabel B15 Gestationsalder blandt levendefødte børn Tabel B16 Indikator 7, stratificerede analyser Tabel B17 Enkeltfødsler med fødsel af rask barn Tabel B18 Indikator 8, undergrupper Tabel B19 Indikator 9, fordeling af BMI Tabel B20 Oversigtstabel, kejsersnit og anæstesiform Funnelplots Vejledning i fortolkning af resultater for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Beregningsregler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

2 Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler Antal børn Antal fødsler Inkluderede fødsler (N) Inkluderede fødsler (%) Danmark ,3 Hovedstaden ,4 Bornholm ,7 Herlev ,5 Hillerød ,0 Hvidovre ,4 Rigshospitalet ,6 Sjælland ,3 Holbæk ,3 Nykøbing F ,6 Næstved ,3 Roskilde ,1 Syddanmark ,1 Esbjerg ,7 Kolding ,4 Odense/Svendborg ,9 Aabenraa ,7 Midtjylland ,2 Herning/Holstebro ,6 Horsens ,0 Randers ,6 Viborg ,9 Aarhus ,4 Nordjylland ,5 Thy - Mors ,5 Vendsyssel ,1 Aalborg ,6 Ukendt** Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B1 Bemærk, at procenten af inkluderede fødsler på landsplan er lavere end procenten for hver af de 5 regioner. Dette skyldes tabellens 7540 fødsler (Ukendt**), som er ekskluderede fordi de ikke kunne tilknyttes et sygehus, og dermed heller ikke en region. Disse 7540 fødsler indgår derfor i beregningen af eksklusioner på landsplan, men ikke i beregningerne for de enkelte regioner. 2

3 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler Flerfoldsfødsler Antal børn Enkeltfødsler Tvillingefødsler Trillingefødsler > 3 børn Antal fødsler Danmark Hovedstaden Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Sjælland Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Syddanmark Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Midtjylland Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Nordjylland Thy - Mors Vendsyssel Aalborg Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B2 Enkeltfødsler indgår i nævnerpopulationen for indikator 6, 8A og 8B. Opdelingen af flerfoldsfødsler indgår ikke i de epidemiologiske analyser, men er bibeholdt for at bl.a. RKKP, Afdelingen for Epidemiologi og Biostatistik, som en del af valideringen af data kan kontrollere antal inkluderede børn i forhold til antal inkluderede fødsler. 3

4 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte og akutte kejsersnit Alle fødsler Vaginale fødsler Planlagte kejsersnit Akutte kejsersnit N N % N % N % Danmark , , ,4 Hovedstaden , , ,1 Bornholm ,1 11 4, ,2 Herlev , , ,1 Hillerød , , ,1 Hvidovre , , ,2 Rigshospitalet , , ,2 Sjælland , , ,1 Holbæk , , ,5 Nykøbing F ,6 38 5, ,4 Næstved , , ,6 Roskilde , , ,5 Syddanmark , , ,1 Esbjerg , , ,9 Kolding , , ,4 Odense/Svendborg , , ,1 Aabenraa ,9 56 3, ,8 Midtjylland , , ,5 Herning/Holstebro , , ,8 Horsens , , ,8 Randers , , ,2 Viborg , , ,6 Aarhus , , ,9 Nordjylland , , ,0 Thy - Mors , , ,1 Vendsyssel , , ,9 Aalborg , , ,8 Periode:

5 Tabel B4 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) hvor der meldes epidural/spinal anæstesi Vaginale fødsler + akutte KS Melding af epidural Afdelinger: Alle N % Danmark ,9 Hovedstaden ,8 Bornholm ,5 Herlev ,0 Hillerød ,3 Hvidovre ,7 Rigshospitalet ,5 Sjælland ,7 Holbæk ,0 Nykøbing F ,2 Næstved ,9 Roskilde ,9 Syddanmark ,1 Esbjerg ,3 Kolding ,1 Odense/Svendborg ,8 Aabenraa ,2 Midtjylland ,7 Herning/Holstebro ,3 Horsens ,6 Randers ,1 Viborg ,6 Aarhus ,7 Nordjylland ,1 Thy - Mors ,0 Vendsyssel ,8 Aalborg ,4 Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B4 Melding af epidural/spinal anæstesi udgør nævnerpopulationen for indikator 1. 5

6 Tabel B5 Indikator 1, opfyldelse ved fødsel eller epidural/spinal analgesi indenfor 1 time Indikator 1 Periode: Nævner [N] Tæller Fødsel indenfor 1 time [N] (%) Epidural/spinal [N] (%) Danmark (1,3) 9373 (84,5) Hovedstaden (0,5) 2570 (76,6) Bornholm 6 1 (16,7) 3 (50,0) Herlev (1,3) 401 (50,6) Hillerød (0,5) 556 (87,7) Hvidovre (0,1) 990 (90,0) Rigshospitalet (0,4) 620 (75,5) Sjælland (0,7) 1303 (90,4) Holbæk (0,0) 240 (90,9) Nykøbing F (1,1) 160 (89,9) Næstved (0,2) 465 (92,6) Roskilde (1,4) 438 (88,1) Syddanmark (2,7) 2251 (83,3) Esbjerg (4,1) 426 (83,2) Kolding (1,8) 596 (89,9) Odense/Svendborg (3,6) 815 (74,8) Aabenraa (0,2) 414 (95,0) Midtjylland (1,1) 2485 (91,1) Herning/Holstebro (0,3) 565 (93,2) Horsens (0,9) 413 (90,2) Randers (0,3) 284 (87,4) Viborg (0,9) 409 (94,2) Aarhus (2,0) 814 (89,8) Nordjylland (1,3) 764 (87,9) Thy - Mors 72 1 (1,4) 48 (66,7) Vendsyssel (3,1) 117 (91,4) Aalborg (0,9) 599 (89,5) Epidemiologiske kommentarer til Tabel B5 Tabel B5 viser hvordan indikator 1 opfyldes, dvs. om fødslen finder sted inden anlæggelse af fødeepidural/-spinal eller om fødepidural/-spinal anlægges. Når antal og procenter i de 2 kolonner Fødsel indenfor 1 time og Epidural/spinal i Tabel B5 lægges sammen fås resultaterne som vist i Tabel B1 ( Tæller i kolonnen Tæller/Nævner og procenter i kolonnen Aktuelle år (2017), sidstnævnte dog uden 95 % konfidensintervaller). Eksempelvis viser Tabel 1, at på landsplan opfylder 9514 af nævnerens indikator 1 (85,8 %), hvilket iflg. Tabel B5 er fordelt på 141 fødsler (1,3 6

7 %) og 9373 fødepiduraler/-spinaler (84,5 %). Det ses, at = 9514 (jf. Tabel 1), samt at 1,3 % + 84,5 % = 85,8 % (afrundingsfejl kan bevirke afvigelser på ±0,1 %). Mellem regionerne og fødeafdelingerne er der nogen variation mellem fordelingen af opfyldte andele blandt de 2 grupper (fødsel, fødeepidural/-spinal). Det bemærkes dog, at procenterne ikke kan sammenlignes direkte mellem fødeafdelinger eller regioner, da disse også afhænger af hele andelen for opfyldelse af indikator 1. 7

8 Tabel B6 Anlæggelse af epidural/spinal analgesi (SKS procedurekoder NAAD0B eller NAAD12), heraf antal og andel af bestillinger Vaginale fødsler + akutte KS NAAD0B el. NAAD12 Epidural bestilt N % NAAD0B el. NAAD12 Vaginale fødsler Epidural bestilt N % NAAD0B el. NAAD12 Akutte kejsersnit Epidural bestilt N % Danmark , , ,8 Hovedstaden , , ,3 Bornholm , , ,6 Herlev , , ,0 Hillerød , , ,5 Hvidovre , , ,2 Rigshospitalet , , ,8 Sjælland , , ,8 Holbæk , , ,0 Nykøbing F , , ,0 Næstved , , ,0 Roskilde , , ,3 Syddanmark , , ,1 Esbjerg , , ,0 Kolding , , ,5 Odense/Svendborg , , ,9 Aabenraa , , ,7 Midtjylland , , ,8 Herning/Holstebro , , ,4 Horsens , , ,9 Randers , , ,0 Viborg , , ,0 Aarhus , , ,1 Nordjylland , , ,4 Thy - Mors , , ,2 Vendsyssel , , ,0 Aalborg , , ,9 Periode:

9 Epidemiologiske kommentarer til Tabel B6 Tallene i Tabel B6 kan ikke sammenlignes direkte med resultater for indikator 1 (jf. Tabel 1), bl.a. fordi eksklusionskriterier ikke indgår i Tabel B6. På landsplan har 93,4 % af anlagte epidural/-spinalanalgesier en procedure for bestilling, og dette er stort set uændret uanset om fødslen er vaginal eller akut kejsersnit. Overordnet set er der lille variation mellem regioner og fødeafdelinger samt indenfor disse mellem vaginale fødsler og akutte kejsersnit. 9

10 Antal Antal Figur B1 Tid til epidural på afdelingsniveau Region Hovedstaden 2 Bornholm >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Herlev >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 10

11 Antal Antal Hillerød >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Hvidovre >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 11

12 Antal Antal 175 Rigshospitalet >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Region Sjælland 30 Holbæk >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 12

13 Antal Antal 30 Nykøbing F >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 100 Næstved >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 13

14 Antal Antal Roskilde >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Region Syddanmark Esbjerg >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 14

15 Antal Antal 100 Kolding >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 150 Odense/Svendborg >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 15

16 Antal Antal Aabenraa >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Region Midtjylland 30 Herning/Holstebro >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 16

17 Antal Antal 40 Horsens >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 30 Randers >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 17

18 Antal Antal 40 Viborg >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 100 Aarhus >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 18

19 Antal Antal Region Nordjylland Thy - Mors >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) Vendsyssel >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 19

20 Antal 150 Aalborg >=100 Ventetid til epidural eller fødsel (min) 20

21 Tabel B7 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) hvor der meldes kejsersnit Melding af sectio: Vaginale fødsler + akutte KS grad 1 grad 2 grad 3 Alle N % N % N % Danmark , , ,4 Hovedstaden , , ,8 Bornholm ,4 8 3,6 14 6,3 Herlev , , ,0 Hillerød ,5 50 2,0 42 1,7 Hvidovre , , ,4 Rigshospitalet , , ,3 Sjælland , , ,7 Holbæk ,6 60 4, ,7 Nykøbing F ,3 27 3,8 36 5,0 Næstved ,0 50 3, ,4 Roskilde ,2 58 2, ,7 Syddanmark , , ,3 Esbjerg ,9 70 4, ,8 Kolding , , ,3 Odense/Svendborg , , ,5 Aabenraa ,5 55 3,3 79 4,8 Midtjylland , , ,1 Herning/Holstebro ,8 87 3, ,7 Horsens ,2 62 3,3 87 4,7 Randers ,7 63 3,5 89 4,9 Viborg ,3 63 3,1 78 3,9 Aarhus , , ,1 Nordjylland , , ,1 Thy - Mors ,6 13 2,6 0 0,0 Vendsyssel ,0 40 3,5 0 0,0 Aalborg , , ,8 Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B7 Melding af grad 1 og grad 2 kejsersnit udgør nævnerpopulationen for henholdsvis indikator 4A og 4B. 21

22 Tabel B8 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS) i fødsel Vaginale fødsler + akutte KS Vaginale fødsler Akutte kejsersnit i fødsel i fødsel Alle N % Alle Alle N % Danmark , ,4 Hovedstaden , ,6 Bornholm , ,5 Herlev , ,0 Hillerød , ,6 Hvidovre , ,8 Rigshospitalet , ,3 Sjælland , ,3 Holbæk , ,5 Nykøbing F , ,5 Næstved , ,4 Roskilde , ,7 Syddanmark , ,7 Esbjerg , ,6 Kolding , ,2 Odense/Svendborg , ,7 Aabenraa , ,2 Midtjylland , ,5 Herning/Holstebro , ,1 Horsens , ,7 Randers , ,8 Viborg , ,1 Aarhus , ,2 Nordjylland , ,2 Thy - Mors , ,2 Vendsyssel , ,8 Aalborg , ,9 Periode:

23 Tabel B9 Vaginale fødsler og akutte kejsersnit (KS), heraf førstegangsfødende Vaginale fødsler + akutte KS Vaginale fødsler Akutte kejsersnit Førstegangsfødende Førstegangsfødende Førstegangsfødende Alle N % Alle N % Alle N % Danmark , , ,2 Hovedstaden , , ,9 Bornholm , , ,2 Herlev , , ,9 Hillerød , , ,1 Hvidovre , , ,6 Rigshospitalet , , ,5 Sjælland , , ,2 Holbæk , , ,3 Nykøbing F , , ,7 Næstved , , ,4 Roskilde , , ,9 Syddanmark , , ,5 Esbjerg , , ,7 Kolding , , ,3 Odense/Svendborg , , ,7 Aabenraa , , ,2 Midtjylland , , ,5 Herning/Holstebro , , ,4 Horsens , , ,1 Randers , , ,4 Viborg , , ,7 Aarhus , , ,6 Nordjylland , , ,2 Thy - Mors , , ,4 Vendsyssel , , ,3 Aalborg , , ,8 Periode:

24 Tabel B10 Indikator 3, opdelt efter instrumentel forløsning Indikator 3 Periode: Nævner [N] Uden instrumentel forløsning Med instrumentel forløsning Odds ratio med KI (%) Nævner [N] (%) Tæller [N] (%) Nævner [N] (%) Tæller [N] (%) Danmark (87,6) 599 (3,2) 2625 (12,4) 289 (11,0) 3,7 (3,2-4,3) Hovedstaden (84,6) 186 (3,0) 1124 (15,4) 125 (11,1) 4,0 (3,2-5,1) Bornholm (82,2) 3 (4,1) 16 (17,8) 5 (31,3) 10,8 (1,7-76,0) Herlev (88,3) 63 (3,5) 242 (11,7) 26 (10,7) 3,4 (2,0-5,5) Hillerød (85,6) 24 (3,1) 129 (14,4) 13 (10,1) 3,5 (1,6-7,3) Hvidovre (81,9) 54 (2,9) 415 (18,1) 40 (9,6) 3,6 (2,3-5,6) Rigshospitalet (83,5) 42 (2,6) 322 (16,5) 41 (12,7) 5,5 (3,4-8,8) Sjælland (87,0) 44 (2,2) 303 (13,0) 20 (6,6) 3,2 (1,7-5,6) Holbæk (84,1) 8 (1,9) 81 (15,9) 7 (8,6) 5,0 (1,5-16,1) Nykøbing F (89,1) 8 (3,1) 32 (10,9) 0 (0,0) 0,0 (0,0-3,9) Næstved (87,9) 8 (1,4) 78 (12,1) 4 (5,1) 3,8 (0,8-14,5) Roskilde (87,3) 20 (2,6) 112 (12,7) 9 (8,0) 3,3 (1,3-7,7) Syddanmark (91,9) 120 (3,2) 325 (8,1) 35 (10,8) 3,6 (2,4-5,4) Esbjerg (84,1) 17 (3,0) 106 (15,9) 11 (10,4) 3,7 (1,5-8,7) Kolding (94,2) 41 (3,9) 65 (5,8) 7 (10,8) 3,0 (1,1-7,1) Odense/Svendborg (94,4) 42 (2,7) 93 (5,6) 9 (9,7) 3,9 (1,6-8,4) Aabenraa (89,8) 20 (3,7) 61 (10,2) 8 (13,1) 3,9 (1,4-9,8) Midtjylland (88,4) 161 (3,5) 603 (11,6) 73 (12,1) 3,8 (2,8-5,1) Herning/Holstebro (91,4) 19 (2,0) 89 (8,6) 5 (5,6) 2,9 (0,8-8,3) Horsens (89,4) 22 (3,4) 76 (10,6) 8 (10,5) 3,3 (1,2-8,1) Randers (89,8) 24 (3,7) 73 (10,2) 9 (12,3) 3,6 (1,4-8,5) Viborg (82,5) 19 (3,0) 135 (17,5) 21 (15,6) 6,0 (3,0-12,2) Aarhus (88,2) 77 (4,5) 230 (11,8) 30 (13,0) 3,2 (2,0-5,1) Nordjylland (88,6) 88 (4,2) 270 (11,4) 36 (13,3) 3,5 (2,2-5,3) Thy - Mors (90,1) 14 (5,7) 27 (9,9) 6 (22,2) 4,8 (1,3-14,8) Vendsyssel (88,8) 16 (2,6) 77 (11,2) 9 (11,7) 4,9 (1,8-12,3) Aalborg (88,1) 58 (4,7) 166 (11,9) 21 (12,7) 2,9 (1,6-5,1) 24

25 Epidemiologiske kommentarer til Tabel B10 Tabel B10 opdeler resultaterne efter om den vaginale fødsel har været uden eller med instrumentel forløsning. Sammenlægning af antal i de 2 kolonner Nævner [N](%) indenfor hver af disse 2 grupper giver det samlede antal i nævneren (venstre kolonne i Tabel B10 samt Tabel 3, Nævner i kolonnen Tæller/nævner ). Tilsvarende giver sammenlægningen af antal i de 2 kolonner Tæller [N](%) indenfor hver af disse 2 grupper det samlede antal i tælleren (Tabel 3, Tæller i kolonnen Tæller/nævner ). Derimod kan procenterne i Tabel B10, kolonnerne Tæller [N](%) ikke lægges sammen for at få procenter for alle patienter. I tabellens højre kolonne er angivet odds ratio med 95 % konfidensintervaller (KI). Odds ratios er beregnet på følgende måde: Odds1 = (Antal med instrumentel forløsning, som er i tæller) divideret med (antal med instrumentel forløsning, som ikke er i tæller) Odds2 = (Antal uden instrumentel forløsning, som er i tæller) divideret med (antal uden instrumentel forløsning, som ikke er i tæller) Odds ratio = Odds1 divideret med Odds2 Et eksempel for hele Danmark: Odds1 = 303/( ) = 0,1198 Odds2 = 561/( ) = 0,0315 Odds ratio = 0,1198/0,0315 = 3,8 Generelle forklaringer på konfidensintervaller findes i herunder. Konfidensintervallerne for odds ratios er dog ikke binomiale. På landsplan har førstegangsfødende med instrumentel forløsning en højere andel bristninger (10,7 %) end fødende uden instrumentel forløsning (3,0 %). Den højere andel for fødende med instrumentel forløsning sammenlignet med fødende uden instrumentel forløsning ses for stort set alle regioner og fødeafdelinger (eneste undtagelser er afdelinger med meget små tal, og dermed også med stor usikkerhed på andelen). Disse konklusioner støttes af odds ratios, hvis nedre 95 % konfidensgrænse ofte er > 1. De få undtagelser, hvor den nedre 95 % konfidensgrænse er 1, ses især ved forholdsvis små tal (som også har brede konfidensintervaller). 25

26 Tabel B11 Indikator 3 supplerende opgørelse, bristningsgrad Enhed DO702D* DO702E* DO703* Total Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal Danmark 475 (53,5) 334 (37,6) 79 (8,9) 888 Hovedstaden 170 (54,7) 114 (36,7) 27 (8,7) 311 Sjælland 30 (46,9) 24 (37,5) 10 (15,6) 64 Syddanmark 90 (58,1) 58 (37,4) 7 (4,5) 155 Midtjylland 109 (46,6) 107 (45,7) 18 (7,7) 234 Nordjylland 76 (61,3) 31 (25,0) 17 (13,7) 124 Hovedstaden 170 (54,7) 114 (36,7) 27 (8,7) 311 Bornholm 4 (50,0) 4 (50,0) 0 (0,0) 8 Herlev 42 (47,2) 37 (41,6) 10 (11,2) 89 Hillerød 25 (67,6) 7 (18,9) 5 (13,5) 37 Hvidovre 54 (57,4) 35 (37,2) 5 (5,3) 94 Rigshospitalet 45 (54,2) 31 (37,3) 7 (8,4) 83 Sjælland 30 (46,9) 24 (37,5) 10 (15,6) 64 Holbæk 8 (53,3) 5 (33,3) 2 (13,3) 15 Nykøbing F 6 (75,0) 1 (12,5) 1 (12,5) 8 Næstved 3 (25,0) 6 (50,0) 3 (25,0) 12 Roskilde 13 (44,8) 12 (41,4) 4 (13,8) 29 Syddanmark 90 (58,1) 58 (37,4) 7 (4,5) 155 Esbjerg 15 (53,6) 11 (39,3) 2 (7,1) 28 Kolding 27 (56,3) 17 (35,4) 4 (8,3) 48 Odense/Svendborg 30 (58,8) 20 (39,2) 1 (2,0) 51 Aabenraa 18 (64,3) 10 (35,7) 0 (0,0) 28 Midtjylland 109 (46,6) 107 (45,7) 18 (7,7) 234 Herning/Holstebro 10 (41,7) 13 (54,2) 1 (4,2) 24 Horsens 16 (53,3) 12 (40,0) 2 (6,7) 30 Randers 13 (39,4) 17 (51,5) 3 (9,1) 33 Viborg 14 (35,0) 21 (52,5) 5 (12,5) 40 Aarhus 56 (52,3) 44 (41,1) 7 (6,5) 107 Nordjylland 76 (61,3) 31 (25,0) 17 (13,7) 124 Thy - Mors 16 (80,0) 2 (10,0) 2 (10,0) 20 Vendsyssel 14 (56,0) 6 (24,0) 5 (20,0) 25 Aalborg 46 (58,2) 23 (29,1) 10 (12,7) 79 *Diagnosekoder: DO702D = grad 3a, DO702E = grad 3b, DO703 = grad 4 Epidemiologiske kommentarer til Tabel B11 Tabel B11 baserer sig på data fra indikator 3 (tælleren) og opgør fordelingen af bristningsdiagnoser, fordelt på afdelinger og et samlet landsresultat i absolutte tal og procent. 26

27 Tabel B12 Indikator 5 og dens opfyldelse for vaginale fødsler, elektive og akutte kejsersnit Indikator 5 Periode: Nævner [N] Nævner [N] Vaginal Elektiv Akut Tæller [N] (%) Nævner [N] Tæller [N] (%) Nævner [N] Tæller [N] (%) Danmark (6,1) (9,0) (16,1) Hovedstaden (6,8) (9,3) (19,8) Bornholm (7,7) 11 1 (9,1) 28 3 (10,7) Herlev (8,3) (6,2) (18,9) Hillerød (4,5) (11,6) (20,5) Hvidovre (6,0) (11,1) (22,7) Rigshospitalet (7,8) (6,3) (16,2) Sjælland (5,7) (8,6) (16,3) Holbæk (6,7) (6,4) (10,9) Nykøbing F (3,0) 37 3 (8,1) 78 8 (10,3) Næstved (5,4) (11,7) (20,4) Roskilde (6,3) (7,3) (17,7) Syddanmark (6,3) (8,6) (14,8) Esbjerg (6,2) (10,2) (21,0) Kolding (8,2) (7,8) (11,3) Odense/Svendborg (5,7) (8,7) (16,3) Aabenraa (4,4) 52 4 (7,7) (11,9) Midtjylland (5,5) (9,0) (13,8) Herning/Holstebro (5,9) (6,0) (14,6) Horsens (4,0) (11,7) (15,0) Randers (4,8) (2,5) (8,4) Viborg (5,6) (15,2) (12,1) Aarhus (6,3) (13,5) (15,6) Nordjylland (5,1) (9,4) (13,3) Thy - Mors (6,6) 54 3 (5,6) 60 7 (11,7) Vendsyssel (6,1) (12,3) (22,0) Aalborg (4,6) (8,9) (10,0) Epidemiologiske kommentarer til Tabel B12 Tabel B12 viser, at på landsplan, er der blandt vaginale fødsler, elektive eller akutte kejsersnit henholdsvis 6,1 %, 9,0 % og 16,1 % af kvinder, som bløder 1000 ml. Der er således mere end dobbelt så mange blandt de akutte kejsersnit, som bløder 1000 ml. På regionsniveau ses stort set de samme tendenser som på landsplan. Procentmæssigt ses nogen variation mellem afdelinger, men grundet små tal for akut kejsersnit, og i særdeleshed for elektive kejsersnit, skal disse tolkes med forbehold. 27

28 Tabel B13 Apgar score hos levendefødte børn i enkeltfødsler Antal børn Levendefødte børn Levendefødte børn i enkeltfødsler Apgar score v/5min hos levendefødte børn i enkeltfødsler 9-10 (N) 9-10 (%) 0-8 (N) uoplyst (N) Danmark , Hovedstaden , Bornholm ,7 4 6 Herlev , Hillerød , Hvidovre , Rigshospitalet , Sjælland , Holbæk , Nykøbing F , Næstved , Roskilde , Syddanmark , Esbjerg , Kolding , Odense/Svendborg , Aabenraa , Midtjylland , Herning/Holstebro , Horsens , Randers , Viborg , Aarhus , Nordjylland , Thy - Mors , Vendsyssel , Aalborg , Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B13 Levendefødte børn i enkeltfødsler med Apgar score 9 eller 10 ved 5 minutter udgør nævnerpopulationen for indikator 6. 28

29 Tabel B14 Gestationsalder blandt levendefødte børn Antal levendefødtebørn Gestationsalder >= 24 uger Gestationsalder < 24 uger Regioner: N % N % Danmark ,9 46 0,1 Hovedstaden ,9 16 0,1 Bornholm ,6 1 0,4 Herlev ,0 2 0,0 Hillerød ,0 1 0,0 Hvidovre ,9 7 0,1 Rigshospitalet ,9 5 0,1 Sjælland ,9 9 0,1 Holbæk ,9 2 0,1 Nykøbing F ,0 0 0,0 Næstved ,7 6 0,3 Roskilde ,0 1 0,0 Syddanmark ,9 8 0,1 Esbjerg ,0 0 0,0 Kolding ,9 2 0,1 Odense/Svendborg ,9 5 0,1 Aabenraa ,9 1 0,1 Midtjylland ,9 8 0,1 Herning/Holstebro ,0 0 0,0 Horsens ,0 1 0,0 Randers ,8 4 0,2 Viborg ,0 1 0,0 Aarhus ,0 2 0,0 Nordjylland ,9 5 0,1 Thy - Mors ,0 0 0,0 Vendsyssel ,0 0 0,0 Aalborg ,9 5 0,1 Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B15 Kun børn med gestationsalder 24+0 uger er inkluderede i indikator 7. 29

30 Tabel B15 Indikator 7, stratificerede analyser Indikator 7 Periode: Nævner Flere ph målinger Ven. el art. ph Én uspec. ph Apgar Nævner Tæller [N](%) Nævner Tæller [N](%) Nævner Tæller [N](%) Nævner Tæller [N](%) Danmark (0,6) (0,2) 26 0 (0,0) (1,2) Hovedstaden (0,6) (0,1) 22 0 (0,0) (1,1) Bornholm (0,6) 33 0 (0,0) 0 0 () 38 0 (0,0) Herlev (0,5) (0,0) 0 0 () (0,9) Hillerød (0,7) (0,3) 0 0 () (0,8) Hvidovre (0,5) (0,0) 21 0 (0,0) (1,2) Rigshospitalet (0,6) (0,3) 1 0 (0,0) (1,6) Sjælland (0,6) (0,2) 2 0 (0,0) (1,3) Holbæk (0,9) (0,0) 0 0 () (1,6) Nykøbing F (0,5) 81 0 (0,0) 0 0 () 84 1 (1,2) Næstved (0,3) (0,6) 0 0 () (1,3) Roskilde (0,5) (0,2) 2 0 (0,0) (1,0) Syddanmark (0,6) (0,3) 2 0 (0,0) (1,5) Esbjerg (0,3) (0,4) 0 0 () (0,7) Kolding (0,4) (0,6) 0 0 () (0,9) Odense/Svendborg (0,7) (0,2) 2 0 (0,0) (1,9) Aabenraa (1,0) (0,0) 0 0 () (1,8) Midtjylland (0,5) (0,2) 0 0 () (1,1) Herning/Holstebro (0,4) (0,0) 0 0 () (1,4) Horsens (0,6) (0,4) 0 0 () (0,8) Randers (0,6) (0,2) 0 0 () (1,2) Viborg (0,7) (0,0) 0 0 () (1,4) Aarhus (0,5) (0,5) 0 0 () (1,0) Nordjylland (0,8) (0,8) 0 0 () (1,5) Thy - Mors (1,5) 91 0 (0,0) 0 0 () 84 1 (1,2) Vendsyssel (0,9) 96 0 (0,0) 0 0 () (0,8) Aalborg (0,7) (1,2) 0 0 () (2,1) Epidemiologiske kommentarer til Tabel B15 Tabel B15 opdeler resultaterne efter om indikator 7 er beregnet på baggrund af mindst 2 ph-målinger både arteriel og venøs (kolonnen Flere ph målinger, for børn med 2 eller flere ph-målinger), én venøs eller arteriel ph-måling (kolonnen Ven. el. art. ph, for børn med kun én ph-måling, som er venøs eller arteriel), én uspecifik ph-måling (kolonnen Én uspec. ph, for børn med kun én ph-måling, som er uspecifik) eller 5-minutters Apgar score (kolonnen Apgar, for børn uden ph-målinger). Sammenlægning af antal i de 4 kolonner Nævner indenfor hver af disse 4 grupper giver det samlede antal i nævneren (venstre kolonne i Tabel B15 samt Tabel 8, Nævner i kolonnen Tæller/nævner ). Tilsvarende giver sammenlægningen af antal i de 4 kolonner Tæller [N](%) indenfor hver af disse 30

31 4 grupper det samlede antal i tælleren (Tabel 8, Nævner i kolonnen Tæller/nævner ). Derimod kan procenterne i Tabel B15, kolonnerne Tæller [N](%), ikke lægges sammen for at få procenter for alle patienter. På landsplan har børn uden ph-målinger (kolonnen Apgar ) en højere andel af indikator 7 end børn med 2 eller flere ph-målinger og børn med én venøs eller arteriel ph-måling. Tallene er meget små i gruppen af børn med én specifik ph-måling, hvorfor disse skal tolkes med forbehold. På landsplan har 6010 ud af børn (1,2 %) ingen registrerede ph-målinger. 31

32 Tabel B16 Indikator 7Ab Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Højst 1% Antal (%) Danmark ja 20 / (0) 0,7 (0,5-1,1) 0,9 - Hovedstaden ja 4 / (0) 0,5 (0,1-1,3) 0,7 - Sjælland ja 1 / (0) 0,3 (0,0-1,9) 0,7 - Syddanmark ja 3 / (0) 0,5 (0,1-1,6) 1,1 - Midtjylland ja 5 / (0) 0,7 (0,2-1,5) 1,0 - Nordjylland nej 7 / (0) 2,1 (0,9-4,3) 1,1 - Hovedstaden ja 4 / (0) 0,5 (0,1-1,3) 0,7 - Bornholm ja 0 / 5 0 (0) 0,0 0,0 - Herlev ja 1 / (0) 0,8 (0,0-4,6) 1,9 - Hillerød ja 0 / (0) 0,0 (0,0-3,4) 0,0 - Hvidovre nej 3 / (0) 1,2 (0,2-3,5) 0,4 - Rigshospitalet ja 0 / (0) 0,0 (0,0-1,3) 0,8 - Sjælland ja 1 / (0) 0,3 (0,0-1,9) 0,7 - Holbæk ja 0 / 74 0 (0) 0,0 (0,0-4,9) 1,4 - Nykøbing F nej 1 / 22 0 (0) 4,5 (0,1-22,8) 4,8 - Næstved ja 0 / 81 0 (0) 0,0 (0,0-4,5) 0,0 - Roskilde ja 0 / (0) 0,0 (0,0-3,3) 0,0 - Syddanmark ja 3 / (0) 0,5 (0,1-1,6) 1,1 - Esbjerg ja 0 / 89 0 (0) 0,0 (0,0-4,1) 1,0 - Kolding ja 1 / (0) 0,7 (0,0-3,8) 1,6 - Odense/Svendborg ja 2 / (0) 0,8 (0,1-2,9) 1,3 - Aabenraa ja 0 / 76 0 (0) 0,0 (0,0-4,7) 0,0 - Midtjylland ja 5 / (0) 0,7 (0,2-1,5) 1,0 - Herning/Holstebro ja 0 / (0) 0,0 (0,0-2,7) 0,0 - Horsens nej 1 / 45 0 (0) 2,2 (0,1-11,8) 0,0 - Randers ja 0 / 89 0 (0) 0,0 (0,0-4,1) 3,3 - Viborg ja 0 / (0) 0,0 (0,0-3,4) 0,0 - Aarhus nej 4 / (0) 1,1 (0,3-2,7) 1,4 - Nordjylland nej 7 / (0) 2,1 (0,9-4,3) 1,1 - Thy - Mors ja 0 / 16 0 (0) 0,0 (0,0-20,6) 0,0 - Vendsyssel nej 1 / 54 0 (0) 1,9 (0,0-9,9) 0,0 - Aalborg nej 6 / (0) 2,3 (0,9-5,0) 1,5 - Epidemiologiske kommentarer til Tabel B16 Indikator 7Ab er en modificeret udgave af 7A, som er begrænset til nyfødte med GA<37. Se beregningsregler i bilag 1. 32

33 Tabel B17 Indikator 7Bb Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark 125 / (0) 4,0 (3,3-4,7) 4,2 - Hovedstaden 41 / (0) 4,4 (3,1-5,9) 3,9 - Sjælland 15 / (0) 4,1 (2,3-6,6) 3,4 - Syddanmark 26 / (0) 4,1 (2,7-6,0) 5,8 - Midtjylland 19 / (0) 2,3 (1,4-3,6) 3,3 - Nordjylland 24 / (0) 6,3 (4,1-9,2) 4,7 - Hovedstaden 41 / (0) 4,4 (3,1-5,9) 3,9 - Bornholm 1 / 6 0 (0) 16,7 0,0 - Herlev 6 / (0) 3,3 (1,2-7,0) 4,0 - Hillerød 5 / (0) 4,2 (1,4-9,5) 2,4 - Hvidovre 14 / (0) 4,8 (2,7-7,9) 2,8 - Rigshospitalet 15 / (0) 4,4 (2,5-7,2) 5,6 - Sjælland 15 / (0) 4,1 (2,3-6,6) 3,4 - Holbæk 2 / 88 0 (0) 2,3 (0,3-8,0) 7,5 - Nykøbing F 1 / 24 0 (0) 4,2 (0,1-21,1) 0,0 - Næstved 8 / (0) 6,5 (2,8-12,4) 3,4 - Roskilde 4 / (0) 3,0 (0,8-7,4) 0,9 - Syddanmark 26 / (0) 4,1 (2,7-6,0) 5,8 - Esbjerg 4 / (0) 4,0 (1,1-9,9) 2,8 - Kolding 10 / (0) 6,1 (2,9-10,9) 7,4 - Odense/Svendborg 12 / (0) 4,3 (2,2-7,4) 6,8 - Aabenraa 0 / 83 0 (0) 0,0 (0,0-4,3) 4,3 - Midtjylland 19 / (0) 2,3 (1,4-3,6) 3,3 - Herning/Holstebro 5 / (0) 3,2 (1,0-7,3) 2,8 - Horsens 1 / 55 0 (0) 1,8 (0,0-9,7) 1,5 - Randers 0 / (0) 0,0 (0,0-3,6) 6,0 - Viborg 2 / (0) 1,7 (0,2-6,1) 1,7 - Aarhus 11 / (0) 2,8 (1,4-5,0) 3,6 - Nordjylland 24 / (0) 6,3 (4,1-9,2) 4,7 - Thy - Mors 1 / 17 0 (0) 5,9 (0,1-28,7) 10,0 - Vendsyssel 3 / 74 0 (0) 4,1 (0,8-11,4) 3,6 - Aalborg 20 / (0) 6,8 (4,2-10,4) 4,7 - Epidemiologiske kommentarer til Tabel B17 Indikator 7Bb er en modificeret udgave af 7B, som er begrænset til nyfødte med GA<37. Se beregningsregler i bilag 1. 33

34 Tabel B18 Indikator 7Cb Enhed Std. opfyldt: Tæller/nævner Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Ikke fastlagt Antal (%) Danmark 2230 / (0) 67,5 (65,9-69,1) 72,4 - Hovedstaden 600 / (0) 59,8 (56,7-62,8) 69,8 - Sjælland 231 / (0) 60,3 (55,2-65,2) 68,3 - Syddanmark 475 / (0) 71,5 (67,9-74,9) 69,6 - Midtjylland 640 / (0) 74,5 (71,5-77,4) 77,8 - Nordjylland 284 / (0) 72,1 (67,4-76,5) 75,4 - Hovedstaden 600 / (0) 59,8 (56,7-62,8) 69,8 - Bornholm 3 / 7 0 (0) 42,9 46,2 - Herlev 82 / (0) 37,3 (30,9-44,0) 66,7 - Hillerød 81 / (0) 66,4 (57,3-74,7) 67,9 - Hvidovre 228 / (0) 76,8 (71,5-81,5) 78,7 - Rigshospitalet 206 / (0) 57,5 (52,2-62,7) 65,8 - Sjælland 231 / (0) 60,3 (55,2-65,2) 68,3 - Holbæk 59 / 90 0 (0) 65,6 (54,8-75,3) 76,3 - Nykøbing F 19 / 25 0 (0) 76,0 (54,9-90,6) 80,8 - Næstved 67 / (0) 51,9 (43,0-60,8) 58,8 - Roskilde 86 / (0) 61,9 (53,3-70,0) 69,8 - Syddanmark 475 / (0) 71,5 (67,9-74,9) 69,6 - Esbjerg 70 / (0) 66,7 (56,8-75,6) 74,3 - Kolding 126 / (0) 72,8 (65,6-79,3) 65,2 - Odense/Svendborg 209 / (0) 69,7 (64,1-74,8) 71,5 - Aabenraa 70 / 86 0 (0) 81,4 (71,6-89,0) 66,0 - Midtjylland 640 / (0) 74,5 (71,5-77,4) 77,8 - Herning/Holstebro 123 / (0) 77,4 (70,1-83,6) 78,0 - Horsens 40 / 56 0 (0) 71,4 (57,8-82,7) 76,5 - Randers 64 / (0) 58,7 (48,9-68,1) 65,8 - Viborg 84 / (0) 71,2 (62,1-79,2) 73,0 - Aarhus 329 / (0) 78,9 (74,7-82,7) 83,0 - Nordjylland 284 / (0) 72,1 (67,4-76,5) 75,4 - Thy - Mors 14 / 17 0 (0) 82,4 (56,6-96,2) 65,0 - Vendsyssel 50 / 75 0 (0) 66,7 (54,8-77,1) 61,6 - Aalborg 220 / (0) 72,8 (67,5-77,8) 80,0 - Epidemiologiske kommentarer til Tabel B18 Indikator 7Cb er en modificeret udgave af 7C, som er begrænset til nyfødte med GA<37. Se beregningsregler i bilag 1. 34

35 Tabel B19 Enkeltfødsler med fødsel af rask barn Antal enkeltfødsler.. som er vaginale fødsler eller akutte kejsersnit.. hos førstegangsfødende.. hvor barnet er i hovedstilling.. med gestationsalder >= 37,0 Danmark Hovedstaden Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Sjælland Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Syddanmark Esbjerg Kolding Odense/Svendborg Aabenraa Midtjylland Herning/Holstebro Horsens Randers Viborg Aarhus Nordjylland Thy - Mors Vendsyssel Aalborg Periode: Epidemiologiske kommentarer til Tabel B19 Tabellens højre kolonne udgør nævnerpopulationen for indikator 8A og 8B. 35

36 Tabel B20 Indikator 8, undergrupper Indikator 8A Periode: Nævner [N] Akut KS1 [N] (%) Cup/Tang2 [N] (%) Episiotomi [N] (%) Bristning3 [N] (%) Blødning4 [N] (%) Apgar <95 [N] (%) Danmark (12,8) 2643 (12,1) 1414 (6,5) 827 (3,8) 1799 (8,2) 726 (3,3) Hovedstaden (12,7) 1102 (15,0) 540 (7,3) 279 (3,8) 676 (9,2) 186 (2,5) Bornholm (17,2) 18 (18,2) 4 (4,0) 8 (8,1) 7 (7,1) 1 (1,0) Herlev (9,9) 220 (12,0) 165 (9,0) 73 (4,0) 177 (9,7) 47 (2,6) Hillerød (14,0) 130 (13,6) 87 (9,1) 36 (3,8) 72 (7,5) 35 (3,7) Hvidovre (15,3) 421 (16,7) 150 (6,0) 89 (3,5) 234 (9,3) 48 (1,9) Rigshospitalet (11,1) 313 (16,1) 134 (6,9) 73 (3,8) 186 (9,6) 55 (2,8) Sjælland (14,5) 309 (12,6) 190 (7,8) 59 (2,4) 215 (8,8) 98 (4,0) Holbæk (15,7) 88 (15,7) 52 (9,3) 15 (2,7) 49 (8,8) 23 (4,1) Nykøbing F (11,3) 31 (10,0) 48 (15,5) 8 (2,6) 13 (4,2) 13 (4,2) Næstved (17,0) 83 (11,8) 36 (5,1) 9 (1,3) 71 (10,1) 30 (4,3) Roskilde (12,7) 107 (12,3) 54 (6,2) 27 (3,1) 82 (9,4) 32 (3,7) Syddanmark (13,4) 343 (8,1) 320 (7,5) 145 (3,4) 385 (9,1) 177 (4,2) Esbjerg (12,3) 108 (15,5) 56 (8,0) 28 (4,0) 76 (10,9) 31 (4,4) Kolding (16,1) 77 (6,3) 94 (7,7) 45 (3,7) 129 (10,6) 47 (3,8) Odense/Svendborg (12,4) 95 (5,5) 129 (7,5) 48 (2,8) 138 (8,0) 67 (3,9) Aabenraa (12,1) 63 (10,3) 41 (6,7) 24 (3,9) 42 (6,9) 32 (5,2) Midtjylland (11,6) 612 (11,5) 218 (4,1) 226 (4,2) 354 (6,6) 181 (3,4) Herning/Holstebro (9,8) 94 (8,8) 32 (3,0) 23 (2,2) 73 (6,8) 34 (3,2) Horsens (12,4) 79 (10,2) 41 (5,3) 29 (3,7) 46 (5,9) 27 (3,5) Randers (13,9) 76 (10,2) 38 (5,1) 33 (4,4) 38 (5,1) 32 (4,3) Viborg (8,7) 135 (17,2) 86 (11,0) 38 (4,9) 46 (5,9) 30 (3,8) Aarhus (12,5) 228 (11,6) 21 (1,1) 103 (5,2) 151 (7,7) 58 (2,9) Nordjylland (12,8) 277 (11,2) 146 (5,9) 118 (4,8) 169 (6,8) 84 (3,4) Thy - Mors (11,8) 23 (8,0) 10 (3,5) 20 (6,9) 22 (7,6) 13 (4,5) Vendsyssel (13,9) 80 (11,0) 61 (8,4) 23 (3,2) 58 (8,0) 20 (2,7) Aalborg (12,5) 174 (12,0) 75 (5,2) 75 (5,2) 89 (6,1) 51 (3,5) 1 Kejsersnit; 2 Cup- eller tangforløsning; eller 4.-grads bristning; 4 Blødning 1000 ml; 5 5-minutters Apgar Score <9/5 Epidemiologiske kommentarer til Tabel B20 Tabel B20 opdeler den sammensatte tæller i de 6 grupper, som hver især kan bevirke, at indikator 8 ikke opfyldes. Da der således er overlap mellem de 6 grupper, kan de ikke lægges sammen til de endelige resultater for tælleren. Tallene kan ikke sammenlignes med andre tabeller (f.eks. Tabel 3), da nævnerne afviger fra disse. Tabel B21 Indikator 9, fordeling af BMI 36

37 BMI klasse Indikator 9, ikke i tælleren Indikator 9, i tælleren Total Antal(%) Antal(%) Antal(%) uoplyst 1 (5.0) 19 (95.0) 20 (1.6) BMI< (13.5) 32 (86.5) 37 (2.9) 18.5<=BMI<25 61 (9.0) 616 (91.0) 677 (53.5) 25<=BMI<30 33 (10.9) 269 (89.1) 302 (23.9) 30<=BMI<35 17 (11.9) 126 (88.1) 143 (11.3) BMI>30 9 (10.5) 77 (89.5) 86 (6.8) Total 126 (10.0) 1139 (90.0) 1265 (100.0) BMI reference: WHO Epidemiologiske kommentarer til Tabel B21 Tabel B21 fordeler BMI for kvinder der indgår hhv. ikke indgår i tælleren for indikator 9. Opgivet i absolutte antal og procent. 37

38 Tabel B22 Oversigtstabel, kejsersnit og anæstesiform Enhed Secti Elekti Aku Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra Gra o v t d d d d d d d d d GA RA GA RA GA RA Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hovedstaden Bornholm Herlev Hillerød Hvidovre Rigshospitalet Sjælland Holbæk Nykøbing F Næstved Roskilde Syddanmark Esbjerg Kolding Odense/Svendb org Aabenraa Midtjylland Herning/Holstebr o Horsens Randers Viborg Aarhus Nordjylland Thy - Mors Vendsyssel Aalborg Epidemiologiske kommentarer til Tabel B22 Tabel B22 er en oversigt over sectio grader og anæstesiform (generel og regional), fordelt på afdelinger og et samlet landsresultat. Alle tal er absolutte tal. 38

39 Funnelplots indikator 1, 3, 4A, 4B, 5, 7, 8A og 9 Indikator 1 Vendsyssel Nykøbing F Holbæk Randers Aabenraa Viborg Herning/Holstebro Horsens Næstved Kolding Aalborg Roskilde Esbjerg Hillerød Aarhus Hvidovre Rigshospitalet Odense/Svendborg Bornholm Thy - Mors Herlev Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI Indikator 3 Bornholm Thy - Mors Viborg Aalborg Aarhus Aabenraa Esbjerg Vendsyssel Randers Hillerød Horsens Kolding Rigshospitalet Herlev Hvidovre Nykøbing F Holbæk Roskilde Odense/Svendborg Næstved Herning/Holstebro Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI 39

40 Indikator 4A Roskilde Viborg Holbæk Randers Aalborg Herning/Holstebro Aabenraa Vendsyssel Odense/Svendborg Næstved Esbjerg Nykøbing F Hillerød Aarhus Herlev Kolding Rigshospitalet Horsens Thy - Mors Hvidovre Bornholm Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI Indikator 4B Holbæk Viborg Herning/Holstebro Kolding Aarhus Bornholm Nykøbing F Næstved Aabenraa Roskilde Esbjerg Vendsyssel Horsens Hillerød Randers Herlev Rigshospitalet Aalborg Hvidovre Thy - Mors Odense/Svendborg Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI 40

41 Indikator 5 Bornholm Vendsyssel Næstved Esbjerg Roskilde Kolding Herlev Rigshospitalet Aarhus Odense/Svendborg Hvidovre Thy - Mors Holbæk Viborg Hillerød Herning/Holstebro Aabenraa Horsens Aalborg Randers Nykøbing F Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI Indikator Thy - Mors Vendsyssel Nykøbing F Bornholm Aabenraa Holbæk Aalborg Horsens Viborg Hillerød Næstved Kolding Randers Roskilde Esbjerg Herning/Holstebro Rigshospitalet Herlev Odense/Svendborg Hvidovre Aarhus Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI 41

42 Nykøbing F Bornholm Thy - Mors Aabenraa Randers Holbæk Horsens Vendsyssel Roskilde Næstved Esbjerg Hillerød Viborg Indikator 8A Herning/Holstebro Kolding Aalborg Odense/Svendborg Aarhus Herlev Rigshospitalet Hvidovre Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI Indikator 9 Bornholm Nykøbing F Aabenraa Thy - Mors Roskilde Næstved Odense/Svendborg Horsens Esbjerg Viborg Randers Holbæk Aarhus Herning/Holstebro Rigshospitalet Kolding Aalborg Hvidovre Vendsyssel Herlev Hillerød Antal per afdeling i opgørelsesperioden Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Standard 95 % FI 99 % FI 42

43 Vejledning i fortolkning af resultater for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler De følgende vejledninger vedrører afsnit, hvori der indgår resultater med statistiske begreber: Konfidensinterval Som udgangspunkt udgør en population en tilfældig stikprøve af en baggrundspopulation. I baggrundspopulationen findes en sand, men ukendt, værdi, som estimeres i stikprøven. Et konfidensinterval angives med en procentsats, som ofte er 95 %. Et 95 % konfidensinterval angiver, at den sande værdi, som ønskes estimeret, med 95 % sandsynlighed ligger i konfidensintervallet. 95 % konfidensintervaller indgår i resultattabellerne, samt de regions- og afdelingsspecifikke figurer, men ikke i de figurer, som viser udviklingen over tid, eller i tabeller med stratificerede resultater. I funnelplots vises desuden 99 % konfidensintervaller, for indikatorer med fastsat standard. Alle konfidensintervaller i denne årsrapport er beregnet som eksakte binomiale konfidensintervaller. Der findes forskellige måder at beregne konfidensintervaller på, som ikke omtales nærmere her. Uanset hvilken metode man vælger til beregning af konfidensintervaller er disse mindre valide når de findes i et område, der nærmer sig yderpoler (0 % eller 100 % for indikatorandele). Standarden opfyldt eller ikke opfyldt Årsrapporten er baseret på skabelonen for årsrapporter i RKKP ud fra følgende kriterier, som findes i tabeller med resultater for indikatorer, anden kolonne: Ja : Andelen er over standarden på mindst X % eller Andelen er under standarden på højst X %. Ovenstående gælder uanset om standarden på X % er indeholdt i 95 % konfidensintervallerne eller ikke. Nej : Andelen er under standarden på mindst X %, og standarden er ikke indeholdt i 95 % konfidensintervallerne eller Andelen er over standarden på højst X %, og standarden er ikke indeholdt i 95 % konfidensintervallerne Tabeller med resultater for indikatorer Disse tabeller viser resultater på landsplan samt for regioner og fødeafdelinger. Kolonnen Std. opfyldt: Mindst/Højst X% angiver om indikatoren er opfyldt ( Ja eller Nej i henhold til kriterier forklaret ovenfor). Kolonnen Tæller/nævner viser tællerpopulationen samt nævnerpopulationen efter eksklusioner. Eksklusionskriterier for de enkelte indikatorer fremgår af beregningsreglerne. Kolonnen Uoplyst Antal (%) angiver procentdelen af potentielle nævnerforløb, som er ekskluderet (i henhold til kriterier som vist i Appendiks 4). Den er komplementær til kompletheden, således at 100 minus komplethed er lig uoplyste i procent. Kompletheden er udregnet som Nævner (vist i tabellen) divideret med antal potentielle nævnerforløb (ikke vist i tabellen), som derefter er ganget med 100 for at få resultatet i procent. Kolonnen Aktuelle år 2016 angiver andelen (95 % konfidensintervaller), som opfylder indikatoren. Andelen er udregnet som Tæller divideret med Nævner, som derefter er ganget med 100 for at få andelen i procent. Såfremt Nævner er 10 eller derunder er usikkerheden på konfidensintervallerne så stor, at disse ikke er udregnet, hvorfor 95 % konfidensintervaller ikke er vist. Kolonnen Tidligere år 2015 angiver andelen for Årsrapport Andelen er udregnet som Tæller divideret med Nævner, som derefter er ganget med 100 for at få andelen i procent. Kolonnen Tidligere år 2014 angiver andelen for Årsrapport Andelen er udregnet som Tæller divideret med Nævner, som derefter er ganget med 100 for at få andelen i procent. 43

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Statistiker og epidemiolog

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2014 1. september 2013-31. august 2014 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2017 1. september 2016-31. august 2017 Opdateret version 22.03.2018 Tilføjelse af regional kommentar fra Region Syd / Kolding Sygehus, s. 65. 1 Denne rapport

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2016 1. september 2015 31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF)

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF) Årsrapport 2018 1. september 2017-31. august 2018 Offentlig version 6.marts 2019 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Odense Styrk den vaginale fødsel Aabenraa- modellen

Odense Styrk den vaginale fødsel Aabenraa- modellen Odense 17-09- 2018 Styrk den vaginale fødsel Aabenraa- modellen Sectiofrekvensen 25 20 15 10 Danmark Sygehus Sønderjylland 2 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aabenraa- modellen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

FØDSLER National årsrapport 2011

FØDSLER National årsrapport 2011 FØDSLER National årsrapport 2011 1. september 2010-31. august 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt mellem regionerne i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016

Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Sfinkterruptur-Kodning i Danmark af hvad og hvordan? DSOGskodemøde, feb. 2016 Hillerød hospital DSOG s obstetriske kodeudvalg 1 Sfinkterruptureri DK 2011-15 Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler (P0, vaginale)

Læs mere

Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb. Årsrapport 2018

Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb. Årsrapport 2018 Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Årsrapport 218 1. januar 218 31. december 218 Offentlig Version, 27/6 219 Indholdsfortegnelse Forord...2 Konklusioner og anbefalinger...3

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 2: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2018 1. juli 2017 30. juni 2018 Version 7.0 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram www.rkkp.dk, Hvorfra udgår rapporten Indeværende rapport

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Gældende pr. 31. august 2017

Gældende pr. 31. august 2017 Beregningsregler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indledningsvis vises beregningsreglerne for de 10 indikatorer. Efterfølgende dokumenteres i afsnittet Procedurer for oprettelse af analysedatasættet

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0

Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0 6 Dage mellem levendefødte med NS-pH < 7,0 Resultatindikator, opgøres på afdelingsniveau. Antal dage mellem hver fødsel af levende barn med gestationsalder >= 24+0 uger og arteriel NS-pH < 7,0. Alle fødsler

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2016 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse Tabel over kontraindikationer til oral AK behandling 3 Andel af ikke relevante for fysioterapi 4 Andel af ikke relevante for ergoterapi

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN)

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) Præliminærrapport 2017 1. oktober 2016-25. september 2017 Version 29/5 2018 Side 2 af 66 Hvorfra udgår rapporten Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Årsrapport 2017 Perioden 1. januar 31. december 2017 Endelig udgave 15. juni 2018 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Kommenteret årsrapport 2015 1. september 2014 31. august 2015 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter for

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016

Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Årsrapport 2016 Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018

DANARREST Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport Perioden 1. januar 31. december 2018 Årsrapport 2018 Perioden 1. januar 31. december 2018 Endelig udgave Maj 2019 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december 2018 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2018 1. januar 2018 31. december 2018 Side 2 af 146 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Årsrapport nr. 13 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database

Årsrapport nr. 13 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport nr. 13 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 2018 1. januar 2018-31. december 2018 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Datamanager

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 18--2 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika

Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika Antibiotikaforbrug på offentlige sygehuse i Danmark LKT Antibiotika 19-3-13 Indhold Indledning 2 Indikatordefinitioner.......................................... 2 Dataanalyse og -præsentation.....................................

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb

Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb Tidlig Graviditet og Abort TiGrAb Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Årsrapport 217 1. januar 217 31. december 217 Offentlig version Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 4 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere