CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 Bilag 1: Evidenstabel over inkluderede studier Forfatter År Studiety Andrzejowski, J. C.; Turnbull, D.; Nandakumar, A.; Gowthaman, S.; Ean, G. (8) 2010 RCT Ib + 76 voksne patienter indlagt til kortidskirurgi <30 min. kirurgi Generel anæstesi Formål: Effekten på postorativ temratur ved intravenøs indgift af væsker: Ved stuetemratur Vs. opvarmede Intervention: IV-væske ved stuetemratur vs. IV-væske varmet med Indgift af 1 l. opvarmet væske til patienter, som undergår korte kirurgiske indgreb under general anæstesi, resulterer i højere post opr. (p=0,03) og en lavere forekomst af riorativ hypotermi end ikke varmede væsker. Varme væsker fra varmeskab administreret indenfor 30 min. er lige så effektiv til forebyggelse af Temraturer målt i opvågningen var konsekvent højere i alle grupr sammenholdt med temraturer målt ved afslutning af oration. Kan være forårsaget af, at der er anvendt to forskellige målemetoder: på opr.: oesophageal og i opv.: øretermometer. 1

2 væskevarmer vs. IV-væske fra varmeskab. -kontrolgr.: n=25 ptt. ved rumtemratur -interventionsgr.: n=25 væskevarmer n=26 ptt. prævarmet i skab (8 timer) som gives i løbet af 30 min. efter, det tages ud af skabet. riorativ hypotermi, som indgift af varme væsker med et in-line warming system (p= 0,008) baseret på øretemraturer.

3 Forfatter År Studiety Birch Daniel, W.; Manouchehri, N.; Shi, X.; Jado, G.; Karmali, S. (17) Systemati sk oversigt Ia ++ Voksne og børn som undergår laparoskopiske abdominale orationer. 16 RCT I studierne indgik følgende kirurgiske procedurer: Gastric bypass (n=157), Gynækologisk kirurgi (n=202), Cholecystectomy (n=242), Nissen fundoplication (n=99), Formål: At undersøge: insufflation af opvarmet gas (med eller uden fugt) vs. insufflation med kold gas i forhold til at opretholde normotermi under laparoskopiske abdominale orationer. Der er ikke evidens for, at anbefale opvarmet insufflationsgas, hverken fugtet eller ikke-fugtet, i forhold til at opretholde en normoterm under laparoskopiske abdominale orationer (p=0,21). Minimal effekt på patienternes outcome. I 5 af de 16 RCT De inkluderede RCT har relativt få ptt. For at tydeliggøre effekten af opvarmet insufflationsgas kræves mindst ét stort multicenter RCT med tydeligere effekt.

4 Colon kirurgi (n=74). Outcome data var tilgængelige for 774 deltagere, heraf fik 274 opvarmet og fugtet insufflationsgas, 121 fik opvarmet insufflationsgas og 379 fik kold insufflationsgas demonstreres en fordel ved anvendelse af opvarmet insufflationsgas.

5 Forfatter År Studiety Calcaterra, D; Ricci, M.; Lombardi, P.; Katariya, K.; Panos, S.; Salerno, T. A. (40) 2009 RCT Ib + 50 ptt indlagt til CABG 30 mænd, 20 kvinder år, BSA (BMI) 1.4-1,88, EF % Formål: At undersøge effekten på e n ved brug af Kimberly Clark patient warming system (vandbaseret gelepude) og Bair Hugger. Intervention: Kimberly Clark PWS (konduktion) vs. Standard opvarmning med Bair Hugger Kimberly Clarke PWS er signifikant bedre til opretholdelse af en sammenlignet med Bair Hugger til CABG patienter Mean en ved ankomst til intensiv afd. var 1,4 C højere end for kontrolgrupn (p<0,01). Større studie anbefales. Rumtemrature n var sat til 36 C Det angives ikke, hvilket Bair Hugger tæp der er anvendt, hvilket har betydning for effekten. 5

6 (konvektion) -interventionsgr.: n=25 fik Kimberly Clark PWS, 37 C. -kontrolgr.: n=25 fik Bair Hugger.

7 Forfatter År Studiety Deren, ME.; Machan, JT.; DiGiovanni, CW.; Ehrlich, MG.; Gillerman, RG. (12) 2011 RCT Ib patienter indlagt til elektiv knæ- eller hoftealloplastik >18 år, ASA I-III Generel anæstesi Formål: At undersøge om præopvarmning af orationsstuen øger sandsynligheden for, at patienter, der oreres for total knæ- eller hoftealloplastik, vil være normoterm ved orationens afslutning, og at den opvarmede orationsstue vil øge sandsynligheden for, at patientens intraorative hurtigere vil vende tilbage til Ingen signifikant forskel på den målte (p=0,038). For de prævarmede patienter var temp. 36,35 C vs. 36,16 C for kontrolgrupn. - Signifikant forskel på antallet af hoftealloplastik og knæalloplastik i de to grupr. Patienter der undergår hoftealloplastik oration er mere eksponeret, end patienter der undergår knæalloplastik. Færrest ptt. til hoftealloplastik i grupn med opvarmet opr. stue (6 vs. 16). - Dropout på 21 %. 7

8 normotermi, end for de patienter der oreres på en orationsstue ved stuetemratur. - i undersøgelsen kombineres to varme metoder: FAW+24 C på opr. stuen vs. FAW+17 C på opr. stuen. Intervention: Opvarmet orationsstue Vs. Ingen opvarmning Målt på en. -interventionsgr.: n=33 ptt, varmet opr. stue (24º C). -kontrolgr.: n=33 ptt. uopvarmet opr. stue (17º C).

9 Forfatter År Studiety Forbes, SS.; Eskicioglu, C.; Nathens, AB. et. al. (7) 2009 Systemati sk oversigt Ia ++ Søgeriode: januar 1950-januar RCT inkluderet. Formål: At undersøge flg. 1: Kan forebyggelsen af Periorativ hypotermi (PH) reducere SSI s og morbid cardiac events? 2: Hvilken metode er mest korrekt til måling af riorative temraturer? 3: Hjælr varmemetoder (opvarmning af væsker, forced air warming) til opretholdelsen af e n? Ad 1 og 2: n/a Ad 3: Der er (fair)evidens for at anvende IVvæskevarmere ved abdominale procedurer af varighed af >1 time. Der er (fair)evidens for at anvende FAW præ- og rorativt ved procedurer >30 min. Undersøgelsess pørgsmål 1 og 2 er ikke relevant for besvarelsen af den kliniske retningslinje. Der er redegjort for nedgraduering af de inkluderede studier. Der er anvendt kriterier fra US Preventive Task Force til evidens vurdering (good, fair, poor). 9

10 Forfatter År Studiety Frey, J. M.; Janson, M.; Svanfeldt, M.; Svenarud, P. K.; Van der Linden, J. A. (41) 2012 RCT Ib patienter indlagt til kolonkirurgisk oration. Alder år. Formål: At undersøge om hudtemratur og ved åben kolonkirurgi påvirkes ved insufflering af opvarmet og fugtet CO 2 (10 l/min) i sårkaviteten under oration. Insufflation af opvarmet og fugtet CO 2 direkte i åben sårkavitet forebygger fald i både hudtemratur og en under og umiddelbart efter kolonkirurgisk oration. Antal kirurgiske sårinfektioner undersøges ikke, hvorfor det kan diskuteres, hvilken implikation studiet kan have generelt. Intervention: -interventionsgr.: n=39, fik insufflation af opvarmet og fugtet CO 2 i åben sårkavitet. Hudtemrature n målt i sårkaviteten var signifikant højere for interventionsgru pn, 31,1 C versus 29,9 C for kontrolgrupn (p<0,001). Kernetemratu

11 -kontrolgr.: n=41, fik standardbehandli ng (FAW, væskevarmer). ren ved slut kirurgi var signifikant højere for interventionsgrupn, 36,2 C versus 35,8 C for kontrolgrupn (p=0,003). 11

12 Forfatter År Studiety Horn, E.-P.; Bein, B.; Böhm, R.; Steinfath, M.; Sahili, N.; Höcker, J. (39) 2012 RCT Ib patienter indlagt til elektiv laparoskopisk cholecystectomi, inguinal hernie, bryst kirurgi, mindre ortopæd kirurgi og ØNH-kirurgi min. opr. tid > 18 år, ASA I-II Generel anæstesi Formål: Betydningen af tidsfaktoren på henholdsvis 10, 20 og 30 min. præ-opvarmning af patienten til forebyggelse af riorativ hypotermi. Intervention: Præopvarmning med FAW i henholdsvis 10, 20 eller 30 min vs. passiv isolation (bomuldstæpr) -interventionsgr: 1. n=52, 10 min. aktiv - Der er fundet signifikant forskel på den præopvarmede grup vs. passiv opvarmning (p<0,00001). - Ingen signifikant forskel mellem de tre præopvarmede grupr (10, 20 og 30 min). (p=0,54). - Shivering var observeret hos 10 passivt opvarmede patienter og 3 præopvarmede patienter (p=0,02). Patient populationen er begrænset til mindre, ikke åben kirurgi. Temraturen på orationsstuen er ca. 23º C, hvilket er relativt højt. Patienterne var præmedicineret med 3,75-7,5 mg oral Midazolam, hvilket kan initiere hypotermi.

13 præopvarmning med FAW. 2. n=43, 20 min. aktiv præopvarmning med FAW. 3. n=50, 30 min. aktiv præopvarmning med FAW. -kontrolgr: N=55, passiv isolation (ingen aktiv opvarmning). 13

14 Forfatter År Studiety Insler, S. R.; Bakri, M. H.; Nageeb, F.; Mascha, E., Mihaljevic, T.; Sessler, D. I. (42) 2008 RCT Ib patienter indlagt til elektiv hjertekirurgi med brug af CPB, BMI < 35 Formål: At undersøge om kombineret FAW (underbody) og standard temraturbehan dling (varme væsker, passiv isolation) vil medvirke til at opretholde patientens intraorative og reducere et fald i e n hos patienter, der gennemgår nearnormothermic cardiopulmonary bypass (CPB). - Signifikant, men ingen klinisk betydende forskel. Temraturen i FAW grupn var højere end for kontrolgrupn ved indledning af CPB (36,3 C ± 0,6 C vs. 35,7 C ± 0,7 C (P= 0,002). - ikke signifikant forskel i den laveste målte temratur mellem gruprne: - Under CPB (FAW, 35,5 C ± 1.5 C vs. routine, 35,3 C - Begge grupr lå på en cirkulerende vandmadras indstillet til 37 C. Dette kan svække resultatet/effekte n af FAW. - Temraturen i FAW grupn var højere end for kontrolgrupn ved indledning af CPB.

15 Intervention: Rutine opvarmning (38 C varme IVvæsker, Steridrap, 37 C varm cirkulerende vandmadras) vs. Rutine opvarmning i kombination med FAW, 43 C (underbody) -interventionsgr.: n=27, rutine opvarmning + FAW -kontrolgr.: n= 29, rutine opvarmning ± 1,3 C (P= 0,67). - Ved slutning af CPB (36,7 C ± 0,4 C vs. 36,6 C ± 0,4 C (P>0,99); Ved udskrivelse fra orationsstuen (36,5 C ± 0,4 C vs. 36,2 C ± 0,5 C (P=0,36). - After-drop var 0,03 C± 0,54 C hos patienterne med FAW og 0,21 C ± 0,51 C i kontrolgrupn (P=0,20) 15

16 Forfatter År Studiety Jardeleza, A.; Fleig, D.; Spreen- Parker, R. (43) 2011 RCT Ib ambulante kirurgiske patienter i opvågnings afsnit. Formål: Sammenligning af e n ved anvendelse af to passive varmemetoder ved ankomst til opvågningen. Intervention: 2 foldede, opvarmede tæpr øverst Patienter i interventionsgru pn havde en signifikant højere på 0,21+0,30 C 30 min. efter ankomst til opvågningen (p=0,001). Ikke-blindet prosktivt eksrimentelt design. Kernetemratur en ved ankomst til opvågningen er ikke beskrevet og der redegøres ikke for forskellen mellem de to grupr. vs. ét ikke-foldet, opvarmet bomuldstæp øverst og et opvarmet lagen Forskellen i en mellem de to grupr har ingen klinisk betydning. -interventionsgr.: n=275 fik ét ikke- Der redegøres

17 foldet opvarmet bomuldstæp og et opvarmet lagen -kontrolgr.: for de økonomiske besparelser ved at anvende færre tæpr. n=277 fik tofoldede, opvarmede tæpr. 17

18 Forfatter År Studiety Kim, Y. S.; Lee, J. Y.; Song, J. H., Koh, H. S. Park, W. K. (11) 2009 RCT Ib + 46 voksne patienter planlagt til skulderartroskopi. Formål: Effekten af skyllevæskers temratur på kropstemrature n og en evt. sammenhæng mellem riorativ hypotermi og andre variable som: mængden af skyllevæske, alder, smerter og postorativ vægtøgning ved skulderartroskopi er Intervention: Varmede skyllevæsker med en temratur = C. vs. Skyllevæsker med Hypotermi forekom hyppigere under skulder artroskopiske indgreb ved anvendelse af skyllevæsker med stuetemratur end varmede skyllevæsker (p < 0,001). Dette gjorde sig især gældende hos ældre patienter, hvor der var en klar sammenhæng mellem og alder (p= 0,011). Ligeledes var der en klar sammenhæng mellem Observation af irrigationsvæske rs temratur under henvisning til risiko for vævsforbrændin ger. Af de 50 patienter, som oprindelig var rekrutteret, udgik 4 pga. inkomplette data.

19 stuetemratur = C. -interventionsgr.: n=23 modtog varmede skyllevæsker -kontrolgr.: en og mængden af skyllevæske med stuetemratur (p= 0,016) n=23 modtog skyllevæsker med stuetemratur Forfatter År Studiety Kimberger, O.; Held, C.; Stadelmann, K; Mayer, N.; Hunkeler, C.; Sessler, D.; Kurz, 2008 RCT IIa (Ib) ++ 8 frivillige, unge og raske rsoner BMI < 30 kg/m2 Formål: At undersøge om resistive Polymer og FAW er lige effektive. - Resistive Polymer og FAW var lige effektive. - Randomiseringe n er ikke tydeligt, studiet minder mere om et kontrolleret, ikke randomiseret studie IIa. 19

20 A. (9) Intervention: Efter afkøling af forsøgsrsonern e til 34 C blev de opvarmet til 36 C med: FAW (43 C) vs. Polymer fiber elektrisk varmetæp (43 C). -interventionsgr: 8 frivillige -kontrolgr: 8 frivillige (samme som interventions gr.) Varmeproduktio nen målt på iltforbrug var ens for de to grupr på begge dage (p=0,3). - Efter genopvarmning ændres en sig ikke i 32 min. (26 39) med FAW og i 35 min. (26 44) med resistive heating (means, 95 % CI; p=0,8). Kernetemratu ren øges efter min med 0,98 (0,91 1,04) C/time med FAW og med 0,92 (0,85 1,00) C/time med resistive warming treatments (Quasi eksrimentelt design). Styrken er dog, at forsøgsrsoner ne er deres egen kontrolgrup. Forsøgsrsone rne bliver ikke bedøvet og gennemgår ikke et kirurgisk indgreb, hvorfor ekstrapolation kan være vanskelig. Det er sjældent muligt at dække ptt med et fullbody tæp under hele orationen.

21 (means, 95 % CI; p=0,4). 21

22 Forfatter År Studiety Legg, A. J.; Hamer, A. J. (44) 2013 RCT IIa (Ib) 1 stk. mannequin. Formål: At visualisere luftstrømmen over orationsfeltet, for at se om partikler kom fra et potentielt forurenede område Intervention: FAW vs. elektrisk varmetæp vs. ingen opvarmning. -interventionsgr.: 1. FAW 2. Elektrisk varmetæp - FAW øger signifikant koncentration af partikler over det kirurgiske felt ( partikler/m 3 ) sammenlignet med det elektriske varmetæp (1000 partikler/m 3 ) (p=0,0002) og ingen opvarmning (2000 partikler/m 3 ) (p=0,0002). - Der var ingen signifikant forskel mellem det elektriske varmetæp og ingen opvarmning (p=0,1522). Quasieksrimentelt design, forsøgsrsoner ne (mannequin) er ikke udvalgt på en randomiseret måde, samt sammenlignings grup/kontrolgr up er ikke anvendt. - Resultatet er statistisk signifikant men ikke klinisk signifikant (Ikke sammenlignelig med klinisk praksis) - Undersøgelsen viser ikke, om FAW øger risikoen for infektion kun at et særligt setup kan forstyrre flow af partikler.

23 -kontrolgr.: 1. Ingen intervention - FAW øger signifikant temraturen, målt på afdækningen, i forhold til både det elektriske varmetæp og ingen opvarmning med en stigning på 4,3 C (p=0,0001) og 5,4 C (p=0,0001). - Der var ingen signifikant forskel mellem det elektriske varmetæp og ingen opvarmning, 1,1 C (p=0,0539). - Kirurgen bevæger sig ikke i feltet, hvilket er forskel fra klinisk praksis - Boblerne, som anvendes/ måles på, er af en mindre størrelse og vægtfylde end bakterier og kan derfor vanskeligt sammenlignes. For at være bakteriebærend e skal partikelstørrelse n være >5.0 μm. HEPA-filteret på Bair Hugger tillader ikke partikler på > 0,3 μm at passere. 23

24 Forfatter År Studiety Moola, S. & Lockwood, C. (5) 2011 Systemati sk oversigt Ia ++ Kirurgiske patienter indenfor scialerne obstetrik, gynækologi, ortopædi, hjerte og thoraxkirurgi, abdominal og urologi år 19 RCT (1451 ptt) Formål: At identificere de mest effektive metoder til behandling og/eller forebyggelses af hypotermi hos intraorative eller postorative patienter Anbefalinger for praksis: - anvend aktive opvarmnings strategier - anvend præorativ opvarmning - ved længerevarende kirurgi eller ældre patienter anvend forskellige aktive opvarmnings strategier - opvarm IVvæsker (38-40 C) til rorativ anvendelse - overvej farmakologisk strategier frem for ingen - Ikke alle relevante varmemetoder er diskuteret. Der er primært fokus på FAW, strålevarme og væskevarmere, linned, tæpr og aluminiums folie. - Der er medtaget studier af gynækologiske ptt. som i andre oversigts artikler er undladt grundet særlige fysiologiske forhold. - Relativt ældre studier fra rioden , som ligger før publicering af

25 behandling/ forebyggelse. NICE-guideline. 25

26 Forfatter År Studiety Okeke, L. I. (10) 2007 RCT Ib mænd indlagt til TURP. 75 år+/- 20. Randomiseret til 3 grupr ved lodtrækning. Formål: At undersøge opvarmede infusions- og skyllevæskers effekt på e n i forbindelse med TURP. Intervention: -interventionsgr.: Gr. 2: n=40 modtog opvarmede skyllevæsker (38 0 C) og IV-væsker med stuetemratur. Gr. 3: n=40 modtog opvarmede skylle- og opvarmede IVvæsker (38 C) Anvendelse af ikke opvarmede skyllevæsker og IV-væsker i forhold til opvarmede skyllevæsker og IV-væsker med stuetemratur resulterede i et signifikant fald i en (p<0,001). Udgangstemr aturen for de 3 undersøgelsesg rupr var 36,6+0,6 C Der ses et fald i kernetemratu en i gr. 2 på 0,42+0,21 C og for gr. 1 på 0,98+0,56 C. For gr. 3 var der en stigning i - Der er ikke garanti for ensartethed, da temp. af IV- og skyllevæske ved indgift ikke måles. Den estimeres til 38 C efter opvarmning i en beholder med 45º C varmt vand. Der redegøres for en ensartet volumen af skyllevæsker på tværs af gruprne. Volumen af IVvæsker beskrives ikke. Patienter som følte sig kolde, fik supplerende opvarmede tæpr. Det angives at 22 pt. i gr. 1, 5 pt. i gr. 2 og ingen pt. i

27 -kontrolgr.: Gr. 1: n=40 modtog skylle- og IV-væske med stuetemratur. en på 0,12 C. For pt. i gr. 3 beskrives ingen oplevelse af kulde eller forekomst af kulderystelser. gr. 3 følte sig kolde. 27

28 Forfatter År Studiety Pagnocca, M. L.; Tai, E. J.; Dwan, J. L. (13) 2009 RCT Ib + 43 elektive patienter indlagt til lap. scop. abdominal kirurgi i GA Begge køn, år ASA 1-2 Formål: Effekten af cirkulerende vandmadras vs. cirkulerende vandmadras + FAW på e n r- og postorativt Intervention: Konduktionsvarm e versus konduktions- og konvektions opvarmning. -interventionsgr.: n=19, fik cirkulerende vandmadras 37 Kernetemratu ren to timer efter induktion af anæstesi er signifikant højere ved brug af cirkulerende vandmadras + FAW 36,5+0,7 C i forhold til cirkulerende vandmadras 35,7+0,7 C (p=0,002). Kombinationen af de to varmemetoder er i stand til at forebygge postorativ hypotermi Blindingsmetode n er ikke beskrevet. Patienternes udgangskernete mratur er ikke beskrevet. Rumtemrature n på orationsstuen (22+ 0,1 C) og i opvågningen/ic U (25+ 0,2 C) er angivet. I studiet ses yderligere på incidensen af shivering, og længden af opholdet på opvågningen

29 C + FAW (Bair Hugger, uprbody) 42 C eller ICU. -kontrolgr.: n=24, fik cirkulerende vandmadras 37 C 29

30 Forfatter År Studiety Perez-Protto, S.; Sessler, D: I.; Reynolds, L. F.; Bakri, M. H.; Mascha, E.; Cywinski, J.; Parker, B.; Argalious, M. (45) 2010 RCT Ib + 50 voksne patienter indlagt til større, øvre abdominal kirurgi (orthotopic lever transplantation, lever resektion eller Whipple procedure) år Formål: Testet af hypotese: Kombinationen af CWM og FAW forhindrer reduktion af e n ved større abdominal kirurgi lige så effektivt, som CWG gør. Intervention: Vandmadras (CWM) i kombination med FAW vs. Kernetemratu ren øges i begge grup under hele orationen. - Der er statistisk signifikans for, at kombinationen af CWM og FAW ikke er dårligere end CWG til at forebygge fald i en (P=0,001 (95 % CI). Varmekilden med FAW og CWM blev i højere grad 3/20 (15 %) afbrudt, fordi ptt. nåede en max. temratur på 37,5 C. - Der blev anvendt 2 FAWtæpr, uprbody/ lowerbody i forsøget, hvilket ikke er normal procedure - Relativt stort dropout på 28 %. pads med cirkulerende varmt vand (CWG) -interventionsgr.:

31 16 ptt. fik CWG -kontrolgr.: 20 ptt. fik CWM/FAW 31

32 Forfatter År Studiety Perl, T.L. Flöther, W. Weyland, M. Quintel, A. Bräuer. (46) 2008 RCT IIa (Ib) + 6 frivillige mænd, ASA1, år Højde cm Vægt 89+9 kg Formål: Sammenligne effekten af varmetæp (resistive heating system) med FAW. Intervention: FAW vs. Varmetæp (resistive heating system) kulfiber teknologi. -interventionsgr.: 6 frivillige. FAW, uprbody, 43 C. -kontrolgr.: 6 frivillige (samme som interventions gr.) - Ingen statistisk signifikans i forhold til hudtemrature n (37,3+0,2 C ved anvendelse af FAW vs. 37,8+0,2 C ved anvendelse af varmetæp, P=0,06). - Signifikant forskel på tæptemratu ren (40,3+0,6 C for varmetæpt vs. 38,1+0,4 C for FAW, P=0,002) Signifikant forskel på varmeoverførsle n (13,2+3,6 W for varmetæp vs. 7,8+1,9 W for FAW, Randomiseringe n er ikke tydelig beskrevet; studiet minder mere om et kontrolleret, ikke randomiseret studie IIa. (Quasi eksrimentelt design). - Styrken er dog, at forsøgsrsoner ne er deres egen kontrolgrup - Effekten måles på tæp- og skintemratur. Kernetemratur en anvendes ikke, hvilket ville have styrket resultatet.

33 Varmetæp, 42 C. P=0,048). Forfatter År Studiety Pikus, E. & Hoor, V. D. (47) Systemati sk oversigt Ia ++ Kirurgiske ptt. i opvågningen, Voksne ptt. 11 studier: 9 RCT, 1 systematisk oversigts artikel 1 Quasi eksrimentelt studie. Formål: - Hvilken af de alternative metoder til postorativ opvarmning accelererer hastigheden af temraturstignin gen og opnåelse af en normoterm tilstand mest effektivt sammenlignet med patienter, der er opvarmet med bomuldstæpr for voksne kirurgiske patienter i den Passiv isolation: - Ingen statistisk forskel på anvendelse af opvarmede bomuldstæpr vs. aluminium refleksive tæpr. Passiv isolation vs. aktiv rewarming: - Aktiv opvarmning er signifikant mere effektiv ved behandling af mild hypotermi. - FAW er mere Artiklen har primært fokus på rewarming af patienterne postorativt. - Litteraturen er publiceret i rioden Varme tæp med cirkulerende vand kan blive op til C hvilket er over sikkerhedsgræn sen for risikoen for forbrændinger på ca. 42 C.

34 umiddelbare postorative riode eller ligeså effektivt som andre opvarmningsme toder. - Opvarmet ilt medvirker til at opvarme patienten

35 Forfatter År Studiety Poveda VdB; Martinez, EZ; Galvao, CM.(16) Systemati sk oversigt Ia ++ Elektive kirurgiske ptt >18 år indenfor scialerne ortopædkir., abdominalkir., urologi, thoraxkir. 23 RCT inkluderet: - Strålevarme vs. FAW (4 RCT) - Varmemadras /pads vs. FAW (6 RCT) - Varmemadras vs. FAW (4 RCT) - Elektriske varmepads vs. FAW (2 RCT) - Elektrisk varmemadras vs. Formål: Hvilken evidens findes i litteraturen for effektiviteten af forskellige aktive opvarmning systemer til at forhindre hypotermi i den intraorativ riode. Der er evidens som indikerer, at pads med cirkulerende vand (circulating water garment system) er mest effektive til at opretholde patientens intraorativt. FAW og kulfiber teknologi er sammenligneligt effektive. Evidens niveauet er primært fastsat ud fra Jadad Scale, der primært er en metodisk vurdering. Evidens anbefalingen bygges på få RCT med relativt få patienter inkluderet. Der tages ikke hensyn til, hvor stor en del af kropsoverfladen der er dækket i de enkelte studier.

36 FAW (5 RCT) - Energipads vs. FAW (1 RCT) - Pulserende varmt vand vs. FAW (2 RCT). Forfatter År Studiety Poveda VdB, Clark AM, Galvao CM. (6) 2013 Systemati sk oversigt Ia + Kirurgiske patienter >18 år indenfor scialerne ortopædkir., abdominalkir., urologi, gynækologi og thoraxkir. laparoskopisk og åben kirurgi Generel-, epidural- Formål: - Analysere tilgængelig litteratur i forhold til effektivitet af præopvarmning til forebyggelse af riorativ hypotermi. - Identificere behov for yderligere forskning vedr. forebyggelse af - Aktiv opvarmning er at foretrække frem for passiv opvarmning min. præopvarmning er effektivt til at reducere riorativ hypotermi hos kirurgiske - FAW anvendes forskelligt (max, medium eller lowheat) - Opvarmningsme toderne mikses i et af de inkluderede studier - Forskellige anæstesimetode

37 eller spinalanæstesi Knivtid mellem min. 23 RCT riorativ hypotermi patienter. - Præopvarmning med FAW kan være effektivt til at reducere riorativ hypotermi. - Præopvarmning med kulfiber teknologi er ikke tilstrækkeligt belyst. r - Højeste Jadad score for de inkluderede studier var 3 (medium metodisk ) hovedsagelig pga. manglende dobbelt blinding/blinding. 37

38 Forfatter År Studiety Rathinam, S; Annam, V; Steyn, R; Raghuraman, G. (48) 2009 RCT Ib + 30 patienter indlagt til elektiv thoraxkirurgi > 18 år Formål: Effektiviteten af Mediwrap vs. FAW til opretholdelse af intraorativ normotermi hos thoraxkirurgiske patienter Intervention: Mediwrap vs. FAW -interventionsgr.: n=14, FAW grupn -kontrolgr.: n=16, Mediwrap Der var ingen statistisk signifikant forskel på en ved baseline og afslutning af kirurgi for de to grupr. - Mediwrap 36,2 C+0,6 C -FAW 36,0 C +0,9 C. Der er statistisk signifikans for, at Mediwrap mere effektivt opretholder patientens rorativt, idet Mediwrap grupn nåede udgangstemr - Hypotermi defineres som en <35 C, hvilket er lavere end de normale 36 C. - Studiet undersøger i højere grad 2 forskellige varmestrategier frem for to forskellige varmemetoder, da proceduren var forskellig. - Den sene tilslutning af FAW samt temratur indstilling på 38 C kan have reduceret effekten af FAW.

39 aturen hurtigere end FAW grupn (Mean+SD) vs min (p=0,009). 39

40 Forfatter År Studiety Salazar, F.; Dañate, M.; Boget, T.; Bogdanovich, A.; Torres F.; Fàbregas, N. (49) 2011 RCT Ib patienter indlagt til total knæalloplastik > 65 år, I spinal anæstesi ASA 1-II. Formål: Kan riorativ temratur relateres til udviklingen af Post-orativ kognitiv dysfunktion (POCD), og vil incidensen blive reduceret, hvis ptt. er hypoterme. Intervention: Standard behandling (tæp) vs. aktiv opvarmning (væskevarmer/fa W, uprbody 30 min. præorativt) - Opretholdelse af en på > 36 C rorativt øger risikoen for POCD - På dag 4, havde 3,2 % af de patienter, der modtog standard behandling, og 19,4 % af de aktivt opvarmede patienter POCD. (P=0,0058). - Efter 3 mdr. var incidensen af POCD for standard behandling 14,3 % og for aktiv opvarmede patienter 6,5 % - Få ptt (25,3 %) opretholdt en på >36 C - Temp.>36 C er klassificeret som en risikofaktor. - Ptt blev regrupret i henhold til den laveste målte temratur for at styrke resultatet. - 1 underafkølet pt. (<34 C rorativt) udviklede POCD hvilket forklares med, at pt. har været udsat for ekstrem hypotermi - Dropout 25 ptt. (17 %) (n=12 kontrolgr. og n=13

41 (P=0,2440). interventionsgr.) Neurokognitiv undersøgelse udført præorativt, 4 dage og 3 måneder postorativt -interventionsgr.: n=75 aktiv opvarmning -kontrolgr.: n=75 standard behandling n=55 ikke kirurgiske patienter. 41

42 Forfatter År Studiety Tanaka N.; Ohno Y.; Hori M.; Utada M.; Ito K.; Suzuki T. (14) 2013 RCT Ib + 70 elektive patienter indlagt til større, åben abdominal kirurgi. Kombineret epidural og generel anæstesi. Orationstid > 3 timer. BMI kg/m2, Alder år, ASA 1-3, Formål: Vurdere effekten af to aktive varmemetoder Intervention: Sammenligning af resistive heating (RH) vs. Convective warming (CW) (FAW, uprbody) Efter induktion af anæstesi. -interventionsgr.: n=33 i RH, 42 C output -kontrolgr.: n=31 i CW, 43 C - Ingen signifikant forskel på de to varmemetoder målt på intraorativ ved tiden 0, 1, 2, 3 timer samt afslutning af kirurgi (P=0,80)(95 % CI > -0,5 C). - Efter induktion af anæstesi var udgangstemr aturen i gennemsnit 36,21 C (95 % CI, 36,12-36,31) for RH og 36,22 C (95 % CI, 36,13-36,32) for CW. Gennemsnitste mraturen ved afslutning af - Et bomuldstæp foldes i to lag omkring RH og CW, hvorefter det lægges på patienten, hvilket må antages at hæmme effekten af CW. - RH og CW applikeres først efter induktion af anæstesi. - Dækker ca % af kropn. - Udelukkende elektive abdominal kirurgiske ptt. - Ikke alle forsøgsrsoner analyseres i henhold til randomiseringen, men der

43 output kirurgi var 36,23 C (95 % CI, 36,08-36,38) for RH og 36,30 C (95 % CI, 36,16-36,44) for CW. redegøres for dropout. Det ville haft negativ effekt at medtage måleresultater fra disse patienter, da de ikke opfyldte inklusionskriterie rne. 43

44 Forfatter År Studiety Yoo, H. S; Park, S. W.; Yi, J. W.; Kwon, M. I.; Rhee, Y. G. (15) 2009 RCT Ib elektive patienter indlagt til skulderartroskopi. ASA I-II, Generel anæstesi, år, < 2 timers knivtid Beach-chair Formål: Sammenligner effekten på e n ved opvarmning med bomuldstæp vs. FAW Intervention: Bomuldstæp vs. FAW -interventionsgr.: n=22, bomuldstæp (gr. 1) -kontrolgr.: FAW er signifikant mere effektiv, sammenlignet med bomuldstæpr alene, til at opretholde riorativ normotermi i forbindelse med skulderartrosko pi min. efter induktion 35,6º C +0,342º C i gr. 1 vs. 35,6º C +0,406º C i gr. 2 (P=, 7338), - 60 min. efter induktion 35,2º C +0,383º C i gr. 1 vs. 35,5º C - Power beregning er ikke beskrevet. - Variation i den mængde skyllevæsker (22º C) patienterne modtog. Side 44

45 n=22, FAW (gr. 2). +0,420º C i gr. 2 (P=, 0192), min. efter induktion 34,7º C +0,505º C i gr. 1 vs. 35,6º C +0,481º C i gr. 2 (P=, 0003). Side 45

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Resume Titel: Nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi Forfattergruppe Anæstesiologisk Afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospitaler står for opdatering og revidering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital

Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital Ernæringsrådgivning ved udskrivelse fra hospital Jens Rikardt Andersen Institut for Human Ernæring, Kbh Universitet Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet Hvad ved vi om tiden efter udskrivelse? Alt for

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere