CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE"

Transkript

1 Bilag 1: Evidenstabel over inkluderede studier Forfatter År Studiety Andrzejowski, J. C.; Turnbull, D.; Nandakumar, A.; Gowthaman, S.; Ean, G. (8) 2010 RCT Ib + 76 voksne patienter indlagt til kortidskirurgi <30 min. kirurgi Generel anæstesi Formål: Effekten på postorativ temratur ved intravenøs indgift af væsker: Ved stuetemratur Vs. opvarmede Intervention: IV-væske ved stuetemratur vs. IV-væske varmet med Indgift af 1 l. opvarmet væske til patienter, som undergår korte kirurgiske indgreb under general anæstesi, resulterer i højere post opr. (p=0,03) og en lavere forekomst af riorativ hypotermi end ikke varmede væsker. Varme væsker fra varmeskab administreret indenfor 30 min. er lige så effektiv til forebyggelse af Temraturer målt i opvågningen var konsekvent højere i alle grupr sammenholdt med temraturer målt ved afslutning af oration. Kan være forårsaget af, at der er anvendt to forskellige målemetoder: på opr.: oesophageal og i opv.: øretermometer. 1

2 væskevarmer vs. IV-væske fra varmeskab. -kontrolgr.: n=25 ptt. ved rumtemratur -interventionsgr.: n=25 væskevarmer n=26 ptt. prævarmet i skab (8 timer) som gives i løbet af 30 min. efter, det tages ud af skabet. riorativ hypotermi, som indgift af varme væsker med et in-line warming system (p= 0,008) baseret på øretemraturer.

3 Forfatter År Studiety Birch Daniel, W.; Manouchehri, N.; Shi, X.; Jado, G.; Karmali, S. (17) Systemati sk oversigt Ia ++ Voksne og børn som undergår laparoskopiske abdominale orationer. 16 RCT I studierne indgik følgende kirurgiske procedurer: Gastric bypass (n=157), Gynækologisk kirurgi (n=202), Cholecystectomy (n=242), Nissen fundoplication (n=99), Formål: At undersøge: insufflation af opvarmet gas (med eller uden fugt) vs. insufflation med kold gas i forhold til at opretholde normotermi under laparoskopiske abdominale orationer. Der er ikke evidens for, at anbefale opvarmet insufflationsgas, hverken fugtet eller ikke-fugtet, i forhold til at opretholde en normoterm under laparoskopiske abdominale orationer (p=0,21). Minimal effekt på patienternes outcome. I 5 af de 16 RCT De inkluderede RCT har relativt få ptt. For at tydeliggøre effekten af opvarmet insufflationsgas kræves mindst ét stort multicenter RCT med tydeligere effekt.

4 Colon kirurgi (n=74). Outcome data var tilgængelige for 774 deltagere, heraf fik 274 opvarmet og fugtet insufflationsgas, 121 fik opvarmet insufflationsgas og 379 fik kold insufflationsgas demonstreres en fordel ved anvendelse af opvarmet insufflationsgas.

5 Forfatter År Studiety Calcaterra, D; Ricci, M.; Lombardi, P.; Katariya, K.; Panos, S.; Salerno, T. A. (40) 2009 RCT Ib + 50 ptt indlagt til CABG 30 mænd, 20 kvinder år, BSA (BMI) 1.4-1,88, EF % Formål: At undersøge effekten på e n ved brug af Kimberly Clark patient warming system (vandbaseret gelepude) og Bair Hugger. Intervention: Kimberly Clark PWS (konduktion) vs. Standard opvarmning med Bair Hugger Kimberly Clarke PWS er signifikant bedre til opretholdelse af en sammenlignet med Bair Hugger til CABG patienter Mean en ved ankomst til intensiv afd. var 1,4 C højere end for kontrolgrupn (p<0,01). Større studie anbefales. Rumtemrature n var sat til 36 C Det angives ikke, hvilket Bair Hugger tæp der er anvendt, hvilket har betydning for effekten. 5

6 (konvektion) -interventionsgr.: n=25 fik Kimberly Clark PWS, 37 C. -kontrolgr.: n=25 fik Bair Hugger.

7 Forfatter År Studiety Deren, ME.; Machan, JT.; DiGiovanni, CW.; Ehrlich, MG.; Gillerman, RG. (12) 2011 RCT Ib patienter indlagt til elektiv knæ- eller hoftealloplastik >18 år, ASA I-III Generel anæstesi Formål: At undersøge om præopvarmning af orationsstuen øger sandsynligheden for, at patienter, der oreres for total knæ- eller hoftealloplastik, vil være normoterm ved orationens afslutning, og at den opvarmede orationsstue vil øge sandsynligheden for, at patientens intraorative hurtigere vil vende tilbage til Ingen signifikant forskel på den målte (p=0,038). For de prævarmede patienter var temp. 36,35 C vs. 36,16 C for kontrolgrupn. - Signifikant forskel på antallet af hoftealloplastik og knæalloplastik i de to grupr. Patienter der undergår hoftealloplastik oration er mere eksponeret, end patienter der undergår knæalloplastik. Færrest ptt. til hoftealloplastik i grupn med opvarmet opr. stue (6 vs. 16). - Dropout på 21 %. 7

8 normotermi, end for de patienter der oreres på en orationsstue ved stuetemratur. - i undersøgelsen kombineres to varme metoder: FAW+24 C på opr. stuen vs. FAW+17 C på opr. stuen. Intervention: Opvarmet orationsstue Vs. Ingen opvarmning Målt på en. -interventionsgr.: n=33 ptt, varmet opr. stue (24º C). -kontrolgr.: n=33 ptt. uopvarmet opr. stue (17º C).

9 Forfatter År Studiety Forbes, SS.; Eskicioglu, C.; Nathens, AB. et. al. (7) 2009 Systemati sk oversigt Ia ++ Søgeriode: januar 1950-januar RCT inkluderet. Formål: At undersøge flg. 1: Kan forebyggelsen af Periorativ hypotermi (PH) reducere SSI s og morbid cardiac events? 2: Hvilken metode er mest korrekt til måling af riorative temraturer? 3: Hjælr varmemetoder (opvarmning af væsker, forced air warming) til opretholdelsen af e n? Ad 1 og 2: n/a Ad 3: Der er (fair)evidens for at anvende IVvæskevarmere ved abdominale procedurer af varighed af >1 time. Der er (fair)evidens for at anvende FAW præ- og rorativt ved procedurer >30 min. Undersøgelsess pørgsmål 1 og 2 er ikke relevant for besvarelsen af den kliniske retningslinje. Der er redegjort for nedgraduering af de inkluderede studier. Der er anvendt kriterier fra US Preventive Task Force til evidens vurdering (good, fair, poor). 9

10 Forfatter År Studiety Frey, J. M.; Janson, M.; Svanfeldt, M.; Svenarud, P. K.; Van der Linden, J. A. (41) 2012 RCT Ib patienter indlagt til kolonkirurgisk oration. Alder år. Formål: At undersøge om hudtemratur og ved åben kolonkirurgi påvirkes ved insufflering af opvarmet og fugtet CO 2 (10 l/min) i sårkaviteten under oration. Insufflation af opvarmet og fugtet CO 2 direkte i åben sårkavitet forebygger fald i både hudtemratur og en under og umiddelbart efter kolonkirurgisk oration. Antal kirurgiske sårinfektioner undersøges ikke, hvorfor det kan diskuteres, hvilken implikation studiet kan have generelt. Intervention: -interventionsgr.: n=39, fik insufflation af opvarmet og fugtet CO 2 i åben sårkavitet. Hudtemrature n målt i sårkaviteten var signifikant højere for interventionsgru pn, 31,1 C versus 29,9 C for kontrolgrupn (p<0,001). Kernetemratu

11 -kontrolgr.: n=41, fik standardbehandli ng (FAW, væskevarmer). ren ved slut kirurgi var signifikant højere for interventionsgrupn, 36,2 C versus 35,8 C for kontrolgrupn (p=0,003). 11

12 Forfatter År Studiety Horn, E.-P.; Bein, B.; Böhm, R.; Steinfath, M.; Sahili, N.; Höcker, J. (39) 2012 RCT Ib patienter indlagt til elektiv laparoskopisk cholecystectomi, inguinal hernie, bryst kirurgi, mindre ortopæd kirurgi og ØNH-kirurgi min. opr. tid > 18 år, ASA I-II Generel anæstesi Formål: Betydningen af tidsfaktoren på henholdsvis 10, 20 og 30 min. præ-opvarmning af patienten til forebyggelse af riorativ hypotermi. Intervention: Præopvarmning med FAW i henholdsvis 10, 20 eller 30 min vs. passiv isolation (bomuldstæpr) -interventionsgr: 1. n=52, 10 min. aktiv - Der er fundet signifikant forskel på den præopvarmede grup vs. passiv opvarmning (p<0,00001). - Ingen signifikant forskel mellem de tre præopvarmede grupr (10, 20 og 30 min). (p=0,54). - Shivering var observeret hos 10 passivt opvarmede patienter og 3 præopvarmede patienter (p=0,02). Patient populationen er begrænset til mindre, ikke åben kirurgi. Temraturen på orationsstuen er ca. 23º C, hvilket er relativt højt. Patienterne var præmedicineret med 3,75-7,5 mg oral Midazolam, hvilket kan initiere hypotermi.

13 præopvarmning med FAW. 2. n=43, 20 min. aktiv præopvarmning med FAW. 3. n=50, 30 min. aktiv præopvarmning med FAW. -kontrolgr: N=55, passiv isolation (ingen aktiv opvarmning). 13

14 Forfatter År Studiety Insler, S. R.; Bakri, M. H.; Nageeb, F.; Mascha, E., Mihaljevic, T.; Sessler, D. I. (42) 2008 RCT Ib patienter indlagt til elektiv hjertekirurgi med brug af CPB, BMI < 35 Formål: At undersøge om kombineret FAW (underbody) og standard temraturbehan dling (varme væsker, passiv isolation) vil medvirke til at opretholde patientens intraorative og reducere et fald i e n hos patienter, der gennemgår nearnormothermic cardiopulmonary bypass (CPB). - Signifikant, men ingen klinisk betydende forskel. Temraturen i FAW grupn var højere end for kontrolgrupn ved indledning af CPB (36,3 C ± 0,6 C vs. 35,7 C ± 0,7 C (P= 0,002). - ikke signifikant forskel i den laveste målte temratur mellem gruprne: - Under CPB (FAW, 35,5 C ± 1.5 C vs. routine, 35,3 C - Begge grupr lå på en cirkulerende vandmadras indstillet til 37 C. Dette kan svække resultatet/effekte n af FAW. - Temraturen i FAW grupn var højere end for kontrolgrupn ved indledning af CPB.

15 Intervention: Rutine opvarmning (38 C varme IVvæsker, Steridrap, 37 C varm cirkulerende vandmadras) vs. Rutine opvarmning i kombination med FAW, 43 C (underbody) -interventionsgr.: n=27, rutine opvarmning + FAW -kontrolgr.: n= 29, rutine opvarmning ± 1,3 C (P= 0,67). - Ved slutning af CPB (36,7 C ± 0,4 C vs. 36,6 C ± 0,4 C (P>0,99); Ved udskrivelse fra orationsstuen (36,5 C ± 0,4 C vs. 36,2 C ± 0,5 C (P=0,36). - After-drop var 0,03 C± 0,54 C hos patienterne med FAW og 0,21 C ± 0,51 C i kontrolgrupn (P=0,20) 15

16 Forfatter År Studiety Jardeleza, A.; Fleig, D.; Spreen- Parker, R. (43) 2011 RCT Ib ambulante kirurgiske patienter i opvågnings afsnit. Formål: Sammenligning af e n ved anvendelse af to passive varmemetoder ved ankomst til opvågningen. Intervention: 2 foldede, opvarmede tæpr øverst Patienter i interventionsgru pn havde en signifikant højere på 0,21+0,30 C 30 min. efter ankomst til opvågningen (p=0,001). Ikke-blindet prosktivt eksrimentelt design. Kernetemratur en ved ankomst til opvågningen er ikke beskrevet og der redegøres ikke for forskellen mellem de to grupr. vs. ét ikke-foldet, opvarmet bomuldstæp øverst og et opvarmet lagen Forskellen i en mellem de to grupr har ingen klinisk betydning. -interventionsgr.: n=275 fik ét ikke- Der redegøres

17 foldet opvarmet bomuldstæp og et opvarmet lagen -kontrolgr.: for de økonomiske besparelser ved at anvende færre tæpr. n=277 fik tofoldede, opvarmede tæpr. 17

18 Forfatter År Studiety Kim, Y. S.; Lee, J. Y.; Song, J. H., Koh, H. S. Park, W. K. (11) 2009 RCT Ib + 46 voksne patienter planlagt til skulderartroskopi. Formål: Effekten af skyllevæskers temratur på kropstemrature n og en evt. sammenhæng mellem riorativ hypotermi og andre variable som: mængden af skyllevæske, alder, smerter og postorativ vægtøgning ved skulderartroskopi er Intervention: Varmede skyllevæsker med en temratur = C. vs. Skyllevæsker med Hypotermi forekom hyppigere under skulder artroskopiske indgreb ved anvendelse af skyllevæsker med stuetemratur end varmede skyllevæsker (p < 0,001). Dette gjorde sig især gældende hos ældre patienter, hvor der var en klar sammenhæng mellem og alder (p= 0,011). Ligeledes var der en klar sammenhæng mellem Observation af irrigationsvæske rs temratur under henvisning til risiko for vævsforbrændin ger. Af de 50 patienter, som oprindelig var rekrutteret, udgik 4 pga. inkomplette data.

19 stuetemratur = C. -interventionsgr.: n=23 modtog varmede skyllevæsker -kontrolgr.: en og mængden af skyllevæske med stuetemratur (p= 0,016) n=23 modtog skyllevæsker med stuetemratur Forfatter År Studiety Kimberger, O.; Held, C.; Stadelmann, K; Mayer, N.; Hunkeler, C.; Sessler, D.; Kurz, 2008 RCT IIa (Ib) ++ 8 frivillige, unge og raske rsoner BMI < 30 kg/m2 Formål: At undersøge om resistive Polymer og FAW er lige effektive. - Resistive Polymer og FAW var lige effektive. - Randomiseringe n er ikke tydeligt, studiet minder mere om et kontrolleret, ikke randomiseret studie IIa. 19

20 A. (9) Intervention: Efter afkøling af forsøgsrsonern e til 34 C blev de opvarmet til 36 C med: FAW (43 C) vs. Polymer fiber elektrisk varmetæp (43 C). -interventionsgr: 8 frivillige -kontrolgr: 8 frivillige (samme som interventions gr.) Varmeproduktio nen målt på iltforbrug var ens for de to grupr på begge dage (p=0,3). - Efter genopvarmning ændres en sig ikke i 32 min. (26 39) med FAW og i 35 min. (26 44) med resistive heating (means, 95 % CI; p=0,8). Kernetemratu ren øges efter min med 0,98 (0,91 1,04) C/time med FAW og med 0,92 (0,85 1,00) C/time med resistive warming treatments (Quasi eksrimentelt design). Styrken er dog, at forsøgsrsoner ne er deres egen kontrolgrup. Forsøgsrsone rne bliver ikke bedøvet og gennemgår ikke et kirurgisk indgreb, hvorfor ekstrapolation kan være vanskelig. Det er sjældent muligt at dække ptt med et fullbody tæp under hele orationen.

21 (means, 95 % CI; p=0,4). 21

22 Forfatter År Studiety Legg, A. J.; Hamer, A. J. (44) 2013 RCT IIa (Ib) 1 stk. mannequin. Formål: At visualisere luftstrømmen over orationsfeltet, for at se om partikler kom fra et potentielt forurenede område Intervention: FAW vs. elektrisk varmetæp vs. ingen opvarmning. -interventionsgr.: 1. FAW 2. Elektrisk varmetæp - FAW øger signifikant koncentration af partikler over det kirurgiske felt ( partikler/m 3 ) sammenlignet med det elektriske varmetæp (1000 partikler/m 3 ) (p=0,0002) og ingen opvarmning (2000 partikler/m 3 ) (p=0,0002). - Der var ingen signifikant forskel mellem det elektriske varmetæp og ingen opvarmning (p=0,1522). Quasieksrimentelt design, forsøgsrsoner ne (mannequin) er ikke udvalgt på en randomiseret måde, samt sammenlignings grup/kontrolgr up er ikke anvendt. - Resultatet er statistisk signifikant men ikke klinisk signifikant (Ikke sammenlignelig med klinisk praksis) - Undersøgelsen viser ikke, om FAW øger risikoen for infektion kun at et særligt setup kan forstyrre flow af partikler.

23 -kontrolgr.: 1. Ingen intervention - FAW øger signifikant temraturen, målt på afdækningen, i forhold til både det elektriske varmetæp og ingen opvarmning med en stigning på 4,3 C (p=0,0001) og 5,4 C (p=0,0001). - Der var ingen signifikant forskel mellem det elektriske varmetæp og ingen opvarmning, 1,1 C (p=0,0539). - Kirurgen bevæger sig ikke i feltet, hvilket er forskel fra klinisk praksis - Boblerne, som anvendes/ måles på, er af en mindre størrelse og vægtfylde end bakterier og kan derfor vanskeligt sammenlignes. For at være bakteriebærend e skal partikelstørrelse n være >5.0 μm. HEPA-filteret på Bair Hugger tillader ikke partikler på > 0,3 μm at passere. 23

24 Forfatter År Studiety Moola, S. & Lockwood, C. (5) 2011 Systemati sk oversigt Ia ++ Kirurgiske patienter indenfor scialerne obstetrik, gynækologi, ortopædi, hjerte og thoraxkirurgi, abdominal og urologi år 19 RCT (1451 ptt) Formål: At identificere de mest effektive metoder til behandling og/eller forebyggelses af hypotermi hos intraorative eller postorative patienter Anbefalinger for praksis: - anvend aktive opvarmnings strategier - anvend præorativ opvarmning - ved længerevarende kirurgi eller ældre patienter anvend forskellige aktive opvarmnings strategier - opvarm IVvæsker (38-40 C) til rorativ anvendelse - overvej farmakologisk strategier frem for ingen - Ikke alle relevante varmemetoder er diskuteret. Der er primært fokus på FAW, strålevarme og væskevarmere, linned, tæpr og aluminiums folie. - Der er medtaget studier af gynækologiske ptt. som i andre oversigts artikler er undladt grundet særlige fysiologiske forhold. - Relativt ældre studier fra rioden , som ligger før publicering af

25 behandling/ forebyggelse. NICE-guideline. 25

26 Forfatter År Studiety Okeke, L. I. (10) 2007 RCT Ib mænd indlagt til TURP. 75 år+/- 20. Randomiseret til 3 grupr ved lodtrækning. Formål: At undersøge opvarmede infusions- og skyllevæskers effekt på e n i forbindelse med TURP. Intervention: -interventionsgr.: Gr. 2: n=40 modtog opvarmede skyllevæsker (38 0 C) og IV-væsker med stuetemratur. Gr. 3: n=40 modtog opvarmede skylle- og opvarmede IVvæsker (38 C) Anvendelse af ikke opvarmede skyllevæsker og IV-væsker i forhold til opvarmede skyllevæsker og IV-væsker med stuetemratur resulterede i et signifikant fald i en (p<0,001). Udgangstemr aturen for de 3 undersøgelsesg rupr var 36,6+0,6 C Der ses et fald i kernetemratu en i gr. 2 på 0,42+0,21 C og for gr. 1 på 0,98+0,56 C. For gr. 3 var der en stigning i - Der er ikke garanti for ensartethed, da temp. af IV- og skyllevæske ved indgift ikke måles. Den estimeres til 38 C efter opvarmning i en beholder med 45º C varmt vand. Der redegøres for en ensartet volumen af skyllevæsker på tværs af gruprne. Volumen af IVvæsker beskrives ikke. Patienter som følte sig kolde, fik supplerende opvarmede tæpr. Det angives at 22 pt. i gr. 1, 5 pt. i gr. 2 og ingen pt. i

27 -kontrolgr.: Gr. 1: n=40 modtog skylle- og IV-væske med stuetemratur. en på 0,12 C. For pt. i gr. 3 beskrives ingen oplevelse af kulde eller forekomst af kulderystelser. gr. 3 følte sig kolde. 27

28 Forfatter År Studiety Pagnocca, M. L.; Tai, E. J.; Dwan, J. L. (13) 2009 RCT Ib + 43 elektive patienter indlagt til lap. scop. abdominal kirurgi i GA Begge køn, år ASA 1-2 Formål: Effekten af cirkulerende vandmadras vs. cirkulerende vandmadras + FAW på e n r- og postorativt Intervention: Konduktionsvarm e versus konduktions- og konvektions opvarmning. -interventionsgr.: n=19, fik cirkulerende vandmadras 37 Kernetemratu ren to timer efter induktion af anæstesi er signifikant højere ved brug af cirkulerende vandmadras + FAW 36,5+0,7 C i forhold til cirkulerende vandmadras 35,7+0,7 C (p=0,002). Kombinationen af de to varmemetoder er i stand til at forebygge postorativ hypotermi Blindingsmetode n er ikke beskrevet. Patienternes udgangskernete mratur er ikke beskrevet. Rumtemrature n på orationsstuen (22+ 0,1 C) og i opvågningen/ic U (25+ 0,2 C) er angivet. I studiet ses yderligere på incidensen af shivering, og længden af opholdet på opvågningen

29 C + FAW (Bair Hugger, uprbody) 42 C eller ICU. -kontrolgr.: n=24, fik cirkulerende vandmadras 37 C 29

30 Forfatter År Studiety Perez-Protto, S.; Sessler, D: I.; Reynolds, L. F.; Bakri, M. H.; Mascha, E.; Cywinski, J.; Parker, B.; Argalious, M. (45) 2010 RCT Ib + 50 voksne patienter indlagt til større, øvre abdominal kirurgi (orthotopic lever transplantation, lever resektion eller Whipple procedure) år Formål: Testet af hypotese: Kombinationen af CWM og FAW forhindrer reduktion af e n ved større abdominal kirurgi lige så effektivt, som CWG gør. Intervention: Vandmadras (CWM) i kombination med FAW vs. Kernetemratu ren øges i begge grup under hele orationen. - Der er statistisk signifikans for, at kombinationen af CWM og FAW ikke er dårligere end CWG til at forebygge fald i en (P=0,001 (95 % CI). Varmekilden med FAW og CWM blev i højere grad 3/20 (15 %) afbrudt, fordi ptt. nåede en max. temratur på 37,5 C. - Der blev anvendt 2 FAWtæpr, uprbody/ lowerbody i forsøget, hvilket ikke er normal procedure - Relativt stort dropout på 28 %. pads med cirkulerende varmt vand (CWG) -interventionsgr.:

31 16 ptt. fik CWG -kontrolgr.: 20 ptt. fik CWM/FAW 31

32 Forfatter År Studiety Perl, T.L. Flöther, W. Weyland, M. Quintel, A. Bräuer. (46) 2008 RCT IIa (Ib) + 6 frivillige mænd, ASA1, år Højde cm Vægt 89+9 kg Formål: Sammenligne effekten af varmetæp (resistive heating system) med FAW. Intervention: FAW vs. Varmetæp (resistive heating system) kulfiber teknologi. -interventionsgr.: 6 frivillige. FAW, uprbody, 43 C. -kontrolgr.: 6 frivillige (samme som interventions gr.) - Ingen statistisk signifikans i forhold til hudtemrature n (37,3+0,2 C ved anvendelse af FAW vs. 37,8+0,2 C ved anvendelse af varmetæp, P=0,06). - Signifikant forskel på tæptemratu ren (40,3+0,6 C for varmetæpt vs. 38,1+0,4 C for FAW, P=0,002) Signifikant forskel på varmeoverførsle n (13,2+3,6 W for varmetæp vs. 7,8+1,9 W for FAW, Randomiseringe n er ikke tydelig beskrevet; studiet minder mere om et kontrolleret, ikke randomiseret studie IIa. (Quasi eksrimentelt design). - Styrken er dog, at forsøgsrsoner ne er deres egen kontrolgrup - Effekten måles på tæp- og skintemratur. Kernetemratur en anvendes ikke, hvilket ville have styrket resultatet.

33 Varmetæp, 42 C. P=0,048). Forfatter År Studiety Pikus, E. & Hoor, V. D. (47) Systemati sk oversigt Ia ++ Kirurgiske ptt. i opvågningen, Voksne ptt. 11 studier: 9 RCT, 1 systematisk oversigts artikel 1 Quasi eksrimentelt studie. Formål: - Hvilken af de alternative metoder til postorativ opvarmning accelererer hastigheden af temraturstignin gen og opnåelse af en normoterm tilstand mest effektivt sammenlignet med patienter, der er opvarmet med bomuldstæpr for voksne kirurgiske patienter i den Passiv isolation: - Ingen statistisk forskel på anvendelse af opvarmede bomuldstæpr vs. aluminium refleksive tæpr. Passiv isolation vs. aktiv rewarming: - Aktiv opvarmning er signifikant mere effektiv ved behandling af mild hypotermi. - FAW er mere Artiklen har primært fokus på rewarming af patienterne postorativt. - Litteraturen er publiceret i rioden Varme tæp med cirkulerende vand kan blive op til C hvilket er over sikkerhedsgræn sen for risikoen for forbrændinger på ca. 42 C.

34 umiddelbare postorative riode eller ligeså effektivt som andre opvarmningsme toder. - Opvarmet ilt medvirker til at opvarme patienten

35 Forfatter År Studiety Poveda VdB; Martinez, EZ; Galvao, CM.(16) Systemati sk oversigt Ia ++ Elektive kirurgiske ptt >18 år indenfor scialerne ortopædkir., abdominalkir., urologi, thoraxkir. 23 RCT inkluderet: - Strålevarme vs. FAW (4 RCT) - Varmemadras /pads vs. FAW (6 RCT) - Varmemadras vs. FAW (4 RCT) - Elektriske varmepads vs. FAW (2 RCT) - Elektrisk varmemadras vs. Formål: Hvilken evidens findes i litteraturen for effektiviteten af forskellige aktive opvarmning systemer til at forhindre hypotermi i den intraorativ riode. Der er evidens som indikerer, at pads med cirkulerende vand (circulating water garment system) er mest effektive til at opretholde patientens intraorativt. FAW og kulfiber teknologi er sammenligneligt effektive. Evidens niveauet er primært fastsat ud fra Jadad Scale, der primært er en metodisk vurdering. Evidens anbefalingen bygges på få RCT med relativt få patienter inkluderet. Der tages ikke hensyn til, hvor stor en del af kropsoverfladen der er dækket i de enkelte studier.

36 FAW (5 RCT) - Energipads vs. FAW (1 RCT) - Pulserende varmt vand vs. FAW (2 RCT). Forfatter År Studiety Poveda VdB, Clark AM, Galvao CM. (6) 2013 Systemati sk oversigt Ia + Kirurgiske patienter >18 år indenfor scialerne ortopædkir., abdominalkir., urologi, gynækologi og thoraxkir. laparoskopisk og åben kirurgi Generel-, epidural- Formål: - Analysere tilgængelig litteratur i forhold til effektivitet af præopvarmning til forebyggelse af riorativ hypotermi. - Identificere behov for yderligere forskning vedr. forebyggelse af - Aktiv opvarmning er at foretrække frem for passiv opvarmning min. præopvarmning er effektivt til at reducere riorativ hypotermi hos kirurgiske - FAW anvendes forskelligt (max, medium eller lowheat) - Opvarmningsme toderne mikses i et af de inkluderede studier - Forskellige anæstesimetode

37 eller spinalanæstesi Knivtid mellem min. 23 RCT riorativ hypotermi patienter. - Præopvarmning med FAW kan være effektivt til at reducere riorativ hypotermi. - Præopvarmning med kulfiber teknologi er ikke tilstrækkeligt belyst. r - Højeste Jadad score for de inkluderede studier var 3 (medium metodisk ) hovedsagelig pga. manglende dobbelt blinding/blinding. 37

38 Forfatter År Studiety Rathinam, S; Annam, V; Steyn, R; Raghuraman, G. (48) 2009 RCT Ib + 30 patienter indlagt til elektiv thoraxkirurgi > 18 år Formål: Effektiviteten af Mediwrap vs. FAW til opretholdelse af intraorativ normotermi hos thoraxkirurgiske patienter Intervention: Mediwrap vs. FAW -interventionsgr.: n=14, FAW grupn -kontrolgr.: n=16, Mediwrap Der var ingen statistisk signifikant forskel på en ved baseline og afslutning af kirurgi for de to grupr. - Mediwrap 36,2 C+0,6 C -FAW 36,0 C +0,9 C. Der er statistisk signifikans for, at Mediwrap mere effektivt opretholder patientens rorativt, idet Mediwrap grupn nåede udgangstemr - Hypotermi defineres som en <35 C, hvilket er lavere end de normale 36 C. - Studiet undersøger i højere grad 2 forskellige varmestrategier frem for to forskellige varmemetoder, da proceduren var forskellig. - Den sene tilslutning af FAW samt temratur indstilling på 38 C kan have reduceret effekten af FAW.

39 aturen hurtigere end FAW grupn (Mean+SD) vs min (p=0,009). 39

40 Forfatter År Studiety Salazar, F.; Dañate, M.; Boget, T.; Bogdanovich, A.; Torres F.; Fàbregas, N. (49) 2011 RCT Ib patienter indlagt til total knæalloplastik > 65 år, I spinal anæstesi ASA 1-II. Formål: Kan riorativ temratur relateres til udviklingen af Post-orativ kognitiv dysfunktion (POCD), og vil incidensen blive reduceret, hvis ptt. er hypoterme. Intervention: Standard behandling (tæp) vs. aktiv opvarmning (væskevarmer/fa W, uprbody 30 min. præorativt) - Opretholdelse af en på > 36 C rorativt øger risikoen for POCD - På dag 4, havde 3,2 % af de patienter, der modtog standard behandling, og 19,4 % af de aktivt opvarmede patienter POCD. (P=0,0058). - Efter 3 mdr. var incidensen af POCD for standard behandling 14,3 % og for aktiv opvarmede patienter 6,5 % - Få ptt (25,3 %) opretholdt en på >36 C - Temp.>36 C er klassificeret som en risikofaktor. - Ptt blev regrupret i henhold til den laveste målte temratur for at styrke resultatet. - 1 underafkølet pt. (<34 C rorativt) udviklede POCD hvilket forklares med, at pt. har været udsat for ekstrem hypotermi - Dropout 25 ptt. (17 %) (n=12 kontrolgr. og n=13

41 (P=0,2440). interventionsgr.) Neurokognitiv undersøgelse udført præorativt, 4 dage og 3 måneder postorativt -interventionsgr.: n=75 aktiv opvarmning -kontrolgr.: n=75 standard behandling n=55 ikke kirurgiske patienter. 41

42 Forfatter År Studiety Tanaka N.; Ohno Y.; Hori M.; Utada M.; Ito K.; Suzuki T. (14) 2013 RCT Ib + 70 elektive patienter indlagt til større, åben abdominal kirurgi. Kombineret epidural og generel anæstesi. Orationstid > 3 timer. BMI kg/m2, Alder år, ASA 1-3, Formål: Vurdere effekten af to aktive varmemetoder Intervention: Sammenligning af resistive heating (RH) vs. Convective warming (CW) (FAW, uprbody) Efter induktion af anæstesi. -interventionsgr.: n=33 i RH, 42 C output -kontrolgr.: n=31 i CW, 43 C - Ingen signifikant forskel på de to varmemetoder målt på intraorativ ved tiden 0, 1, 2, 3 timer samt afslutning af kirurgi (P=0,80)(95 % CI > -0,5 C). - Efter induktion af anæstesi var udgangstemr aturen i gennemsnit 36,21 C (95 % CI, 36,12-36,31) for RH og 36,22 C (95 % CI, 36,13-36,32) for CW. Gennemsnitste mraturen ved afslutning af - Et bomuldstæp foldes i to lag omkring RH og CW, hvorefter det lægges på patienten, hvilket må antages at hæmme effekten af CW. - RH og CW applikeres først efter induktion af anæstesi. - Dækker ca % af kropn. - Udelukkende elektive abdominal kirurgiske ptt. - Ikke alle forsøgsrsoner analyseres i henhold til randomiseringen, men der

43 output kirurgi var 36,23 C (95 % CI, 36,08-36,38) for RH og 36,30 C (95 % CI, 36,16-36,44) for CW. redegøres for dropout. Det ville haft negativ effekt at medtage måleresultater fra disse patienter, da de ikke opfyldte inklusionskriterie rne. 43

44 Forfatter År Studiety Yoo, H. S; Park, S. W.; Yi, J. W.; Kwon, M. I.; Rhee, Y. G. (15) 2009 RCT Ib elektive patienter indlagt til skulderartroskopi. ASA I-II, Generel anæstesi, år, < 2 timers knivtid Beach-chair Formål: Sammenligner effekten på e n ved opvarmning med bomuldstæp vs. FAW Intervention: Bomuldstæp vs. FAW -interventionsgr.: n=22, bomuldstæp (gr. 1) -kontrolgr.: FAW er signifikant mere effektiv, sammenlignet med bomuldstæpr alene, til at opretholde riorativ normotermi i forbindelse med skulderartrosko pi min. efter induktion 35,6º C +0,342º C i gr. 1 vs. 35,6º C +0,406º C i gr. 2 (P=, 7338), - 60 min. efter induktion 35,2º C +0,383º C i gr. 1 vs. 35,5º C - Power beregning er ikke beskrevet. - Variation i den mængde skyllevæsker (22º C) patienterne modtog. Side 44

45 n=22, FAW (gr. 2). +0,420º C i gr. 2 (P=, 0192), min. efter induktion 34,7º C +0,505º C i gr. 1 vs. 35,6º C +0,481º C i gr. 2 (P=, 0003). Side 45

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 6: Resume Titel: Nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi Forfattergruppe Anæstesiologisk Afdeling Z, Bispebjerg og Frederiksbjerg Hospitaler står for opdatering og revidering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checklister Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter: Birch Daniel, W.; Manouchehri, N.; Shi, X.; Jado, G.; Karmali, S. Titel: Heated CO 2 with or without humidification

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato: Godkendt dato: 4. April 2014 Revisionsdato: 4. Oktober 2016 Udløbsdato:

Læs mere

Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk forebyggelse af perioperativ utilsigtet hypotermi. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER HØRINGSEKSEMPLAR FEBRUAR/MARTS 2014 Klinisk retningslinje for nonfarmakologisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Produkt Katalog Varmetæpper, Blod- Væskevarmere

Produkt Katalog Varmetæpper, Blod- Væskevarmere Produkt Katalog Varmetæpper, Blod- Væskevarmere Et katalog fyldt med varme patienter Afsnit 1 Varmetæpper, Varmemaskiner Afsnit 2 Pressure Infuser Afsnit 3 Blod-, Væskevarmere Den dokumenterede effekt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) September 2011 December 2011 Indhold: Indledning Resumé og konklusion Den nye smerteplan

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE BILAG 4 Detaljer vedrørende medtagede studier Ved beskrivelsen af konsistens af drikke og mad anvendes den betegnelse, som er anvendt i artiklen. Den engelske tekst fra artiklerne fremgår af fodnoterne.

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C

grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Effekt af to forskellige hjemmetræningsprogrammer til patienter sygemeldt på grund af uspecifikke nakke og skuldersmerter. Rasmussen NR, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV, Jensen C Formål At sammenligne

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING

MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING MÅLING AF EFFEKTER METODE VERSUS DATA METTE DEDING DISPOSITION Effektmålinger på det sociale område Forskellige metoder Forskellige data 2 HVORFOR EFFEKTMÅLING? Velfærdsstaten griber ind i flere og flere

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Oversigt over inkluderede studier i systematisk oversigtsartikel Outcome: PAIN Toma et al. 2003 Spørgeskema x 1 I alt 37 ptt. 40.5 % svarer less pain med knaphul I alt 43 ptt. 40,5 % svarer signifikant

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Risikoscoringssystemer også kaldet "Early Warning Score, hvor patientens vitale parametre måles systematisk (McGaughey, Aldernice et al. 2007) Agenda Baggrund

Læs mere

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?

Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet? Kommunale data og økonomiske analyser Hvilke muligheder er der i de kommunale data for at måle effekt (og omkostningseffektivitet?) Professor Dorte Gyrd-Hansen Leder, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Feb April 2011 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af forløb og resultater efter ny plan

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe

Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter. Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Hjertesvigt og Træning Vigtigheden af muskeltræning til hjertesvigtspatienter Hjertefysioterapeut Martin Walsøe Tidligere anbefalinger Hjertesvigt og træning Blev frarådet frem til slut 1990 erne. I stedet

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model

videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model videnspredning og implementering af viden accelererede forløb som model accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Livskvalitet og drænbehandling præliminære resultater. Christian Heidemann, Læge og ph.d.- stud. ØHN-afd F, OUH

Livskvalitet og drænbehandling præliminære resultater. Christian Heidemann, Læge og ph.d.- stud. ØHN-afd F, OUH Livskvalitet og drænbehandling præliminære resultater Christian Heidemann, Læge og ph.d.- stud. ØHN-afd F, OUH Baggrund OM hyppigste årsag til lægebesøg hos småbørn i før-skolealderen Ca. 80% oplevet SOM

Læs mere

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Michael Smærup, ph.d. studerende, VIA University College Hoftebrud Nogle faldulykker ender med en alvorlig

Læs mere

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D

FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER RN, P H D FOREBYGGELSE AF POST-OPERATIV OBSTIPATION BLANDT ÆLDRE ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER METTE TRADS RN, P H D 1 Baggrund 9000 patienter med hoftenær fraktur pr. år(www.dst.dk) Iindlæggelsestid: 8.5 til 4.0

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS LAPAROSKOPISK GASTRISK BYPASS JFL PRIVATHOSPITALET MØLHOLM A/S P A T I E N T I N F O R M A T I O N ADIPOSITAS I DENNE PJECE FINDER DE INFORMATION OM DERES SYGDOM OG DEN KIRURGISKE BEHANDLING. Side 2 Generelt om fedme Side 3 Forudsætning

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen

Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Hvem skal tilbydes telemedicin? Workshop ved Mette Trøllund Rask & Anne Dorthe Kloster Pedersen Baggrund Intervention i HPF Randomisering (interventions- & kontrolgruppe) Telemedicinsk måleudstyr Telemedicinske

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Resume af artikler Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstyp e Intervention Resultater (outcome) Komme ntarer Myrvik, et al.(1) Hadden, K. L.(2) 2015 ++ Børn 8-18 år Korrelation

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden 1 Formål med vores studie At klarlægge hvilke faktorer der kan have betydning for patienternes søvnkvalitet

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

ENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 RESUME Klinisk retningslinje for stimulation af akupunkturpunktet P6 til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) hos voksne patienter. Arbejdsgruppe Navn, stilling

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé.

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé. Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat EU/EAA Ansøger Navn

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Post-stroke fatigue udvikling, afprøvning og evaluering af et sundhedspædagogisk program mhp. at reducere og mestre træthed

Post-stroke fatigue udvikling, afprøvning og evaluering af et sundhedspædagogisk program mhp. at reducere og mestre træthed Post-stroke fatigue udvikling, afprøvning og evaluering af et sundhedspædagogisk program mhp. at reducere og mestre træthed FSNS konference 26. maj 2016 Birgitte Blicher Pedersen, Neurologisk afdeling

Læs mere