Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald"

Transkript

1 Information Vejledning Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

2 Illustrationer: Lene Junker, tidl. hygiejnesygeplejerske Udarbejdet af Intensiv afd. nov i samarbejde med bedemand Frede Skov Madsen og jurist Nina Lindhardt

3 Indledning At miste et menneske man holder af er altid svært, og det vil præge den efterladte lang tid efter. Følelser som ensomhed, vrede og fortvivlelse kan fylde en, og det kan virke fjernt at skulle tænke på formaliteter. Samtidig kan sorgen påvirke en, så det er sværere at huske informationer og koncentrere sig. I mange tilfælde fører et dødsfald imidlertid en række praktiske gøremål med sig for de efterladte. Vi håber derfor med denne pjece at kunne give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte komme. Det kan være svar på praktiske spørgsmål i forbindelse med døden og begravelsen, og om de almindeligste reaktioner ved dødsfald og hvad man kan gøre for at arbejde sig gennem sorgen. Pjecen skulle gerne være et supplement til den personlige samtale, som personalet på afdelingen kan give i forbindelse med dødsfaldet. 1

4 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning - 2 Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger samtale personlige ejendele obduktion dødsattest ligsyn hjemtransport af afdøde sygehusets kapel - 6 Åndelig omsorg ved dødsfald - 7 Religiøse handlinger - udsyngning - 8 Psykologbistand - 9 Bedemanden står for det praktiske - 11 Pårørende står selv for det praktiske - 13 Begravelseshjælp - 15 Sorgen og det at miste - 16 Hvordan kommer man igennem det? - 18 Vejledning vedrørende dødsboers behandling 2

5 Praktiske oplysninger Nedenstående oplysninger kan hjælpe Dem med nogle af de praktiske spørgsmål, De nu vil blive stillet overfor. Samtale Hvis De ønsker at tale med en læge eller en sygeplejerske i forbindelse med dødsfaldet, kan det altid lade sig gøre ved, at De henvender Dem til den afdeling, hvor afdøde var indlagt, eller blev bragt ind. Esbjerg Grindsted Brørup Personlige ejendele Værdigenstande må ikke udleveres til pårørende. Værdigenstande sendes til Skifteretten i plomberet taske. Når Skifteretten har truffet beslutning om boets behandling, får de pårørende værdigenstandene udleveret. Obduktion Obduktion foretages for at klarlægge sygdomsforløbet og dødsårsagen så godt som muligt. Hvis ikke den afdøde har givet skriftlig tilladelse til obduktion, vil De af en læge blive spurgt om tilladelse til dette. Som nærmeste pårørende kan De frit give denne tilladelse eller afslå dette. De behøver ikke tage stilling til spørgsmålet med det samme. De kan aftale med lægen, at De overvejer spørgsmålet. Hvis De er indforstået med, at der foretages obduktion, behøver De ikke foretage yderligere Hvis De ikke ønsker obduktion foretaget, skal De meddele dette til afdelingen inden 6 timer Hvis De ikke bliver anmodet om tilladelse til obduktion, vil denne ikke blive udført. Skulle De have personlig interesse i, at obduktionen foretages, må De derfor selv kontakte en læge/sygeplejerske ved afdelingen og fremsætte ønske herom. De kan få oplyst resultatet af obduktionen hos afdelingens overlæge eller Deres egen læge efter forudgående aftale. 3

6 I forbindelse med dødsfaldet hjælper vi de pårørende til at tage afsked med afdøde ved at gøre det muligt at være hos afdøde, så længe der er behov for dette. Afdøde er på afdelingen i op til 24 timer eller i vores '6-timers stue' indtil næste morgen, hvor afdøde flyttes til kapellet på Frihedsvej. Fremvisning af afdøde foregår herefter i kapellet efter aftale med kapelbetjenten på telefon Dødsattest Dødsfald, der er sket uventet, anmeldes altid til politiet af behandlende læge. I nogle tilfælde kan det derfor være nødvendigt for politiet at tale med de pårørende om hændelsesforløbet omkring dødsfaldet. Politiet afgør, om dødsattesten må udstedes af egen læge, lægen på sygehuset eller, om der skal foretages ligsyn. Ligsyn Hvis der skal foretages ligsyn, gøres dette førstkommende hverdag af embedslægen sammen med en repræsentant fra politiet. Embedslægen afgør, om der skal foretages retslig obduktion i Århus. Hvis dette ikke skal gøres, udfylder embedslægen dødsattesten. Hvis der i efterforløbet er ting, I gerne vil have uddybet eller er i tvivl om, er I velkommen til at ringe til afdelingen og tale med den ansvarshavende sygeplejerske. 4

7 Hjemtransport af afdøde I særlige tilfælde kan der være et ønske om at afdøde bringes til hjemmet indtil begravelsen. Hjemtransport af afdøde skal foregå på sømmelig vis, ved voksne vil dette typisk være Falck eller rustvogn, ved børn kan transporten være afhængig af barnets alder/størrelse. Barnet kan transporteres i privat bil på sømmelig vis, fx. i en lift. Eventuel hjemtransport betales ikke af det offentlige. Personalet vil altid være behjælpelig i særlige tilfælde. Sygehusets kapel Fra afdelingen bringes afdøde til '6-timers stuen' og senere til sygehusets kapel. Ønsker De at se afdøde igen, eller har De specielle ønsker, bedes De rette henvendelse til den afdeling, hvor afdøde var indlagt eller indbragt eller til sygehusets kapel. Bemærk venligst, der er ingen kapelportør i weekend og helligdage. Man kan ikke få afdøde hjem til eget sogn i weekend og på helligdage. Henvendelse til sygehusets kapel kan ske: Mandag - fredag kl Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Grindsted (spørg efter kapelportøren) Brørup

8 Præsten på sygehuset Åndelig omsorg ved dødsfald Vort liv forandres, når en af vore nærmeste dør. Døden sætter sine håndfaste grænser mellem de levende og de døde. Der er blevet en mindre i vores kreds. Sorg gør ondt, men det er vigtigt at holde fast i, at sorg ikke er en sygdom. Sorg er snarere medicin; den er liv og hjælp til at leve livet. Derfor skal sorg ikke trøstes bort. Sorg skal deles. Sorgen er kærlighed til den mistede. Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Også når sorgen opleves altopslugende, er den livshjælp - den kan hjælpe os til at give slip og til at lære at leve uden den døde - og samtidig lade den døde leve i erindringen. Så vi må holde op med at være kede af, at vi sørger - og gavmildt dele sorgen med andre. Egen præst kan altid tilkaldes, når pårørende ønsker det. Sygehuspræsten står ligeledes til rådighed for samtale og religiøse handlinger. Personalet vil være behjælpelig med at tilkalde egen præst eller sygehuspræst. Samtale / sjælesorg Sjælesorg er den samtale, præsten har med et andet menneske. Det betyder at»sørge for sjælen«. Ikke alle sjælesorgssamtaler handler om tro eller Gud; de handler måske om sorg og tab, om ensomhed, om tvivl, mening, meningsløshed osv. Uanset hvad der tales om, er sjælesorgssamtalerne båret af det kristne menneskesyn, at hvert enkelt menneske er uendeligt værdifuldt. 6

9 Religiøse handlinger Udsyngning Udsyngning er en god, gammel skik - et religiøst ritual ved dødsfald. Det er en lille gudstjeneste med læsning fra Bibelen, en bøn, velsignelse og salmesang. Ved udsyngning er de nærmeste med, familie, venner og personale, som de pårørende måtte ønske det. Udsyngningen markerer, at den døde ikke vender tilbage til hjemmet eller hospitalet. Det er et farvel før begravelsen - og udsyngningen kan således udfylde et tomrum mellem dødsfald og begravelse - et foreløbigt farvel. Den kan blive en positiv oplevelse midt i alt det svære, det at skulle sige farvel og forlade den døde. At samles om den døde, at synge sammen og bede til Gud tænder et håb - det håb, der ligger i, at vi alle - døde og levende - er i Guds kærlige hænder og på den baggrund kan begynde den lange og smertelige sorgproces. Udsyngninger foregår på stuerne, når den døde er gjort i stand. Kan også foregå i kapellet når den døde er lagt i kiste. 7

10 Psykologbistand Når mennesker mister en, der står dem nær, oplever de fleste, at deres tanker, reaktioner og adfærd er anderledes end sædvanligt. De fleste kan ved egen, familiens og venners støtte og hjælp komme igennem den sværeste tid og efterhånden vende tilbage til en mere normal hverdag, hvor det tab, man har lidt, kommer mere og mere på afstand. Af og til griber tabet imidlertid så voldsomt ind i vores liv, at reaktionerne er for plagsomme eller varer ved ud over rimelig tid. Det kan da være et godt og nødvendigt supplement til den hjælp, vi giver hinanden, at søge bistand fra en professionel fagperson for at sikre, at et hensigtsmæssigt sorgarbejde sker. Der er i Region Syddanmark flere muligheder for i denne situation at få bistand fra en psykolog: Man kan af egen læge henvises til behandling hos en række privatpraktiserende psykologer med sygesikringstilskud til betalingen for behandlingen. Oplysninger om hvilke psykologer, der i Region Syddanmark er tilknyttet denne ordning samt størrelsen af egenbetaling kan fås gennem egen læge. En del mennesker har gennem private forsikringer eller Falckabonnementer mulighed for at få samtaler hos psykolog i forbindelse med dødsfald hos nærtstående. 8

11 Bedemandsfirma står for det praktiske Hvis De ønsker, at et bedemandsfirma skal klare de praktiske ting for dem, finder De et sådant i telefonbogen (fagbogen) under»begravelse og ligbrænding«. Bedemanden skal bruge afdødes: Dåbs- eller navneattest (også evt. ægtefælles) Evt. vielsesattest eller separations-/skilsmissepapirer Sygesikringsbevis eller cpr.nr. Evt. begravelsesbrev (skøde på gravsted) Bedemanden rekvirerer selv dødsattesten og er kontaktperson til sygehuset. Et dødsfald skal anmeldes inden 48 timer. Bedemanden er behjælpelig med at udfylde dødsanmeldelsen som sammen med dødsattesten, samt kopi af øvrige attester sendes til præst eller kordegn i det sogn som afdøde tilhører. Derfra videregives de stemplede papirer til folkeregister, socialforvaltning og skifteret. Bedemanden afleverer ligeledes papirer til kirkegårdskontor/ krematorie. Bedemanden formidler kontakt til sognets præst og bestiller tid i kapel, hvis en højtidelighed skal foregå der. 9

12

13 Pårørende står selv for det praktiske Hvis De selv ønsker at stå for det praktiske, skal De i nævnte rækkefølge gøre følgende: De skal bede om at få udleveret dødsattesten fra sygehusets kapel. Et dødsfald skal anmeldes senest 48 timer efter til sognepræsten eller kirkekontoret i afdødes hjemsogn (gælder også personer, der ikke var medlemmer af folkekirken). I kommunen kan De få oplyst, hvilket sogn eller kirkekontor det drejer sig om ved at oplyse afdødes adresse. Kirkekontoret eller sognepræsten skal bruge følgende papirer: - Dødsattesten - Dåbs- eller navneattesten (også evt. ægtefælles) - Evt. vielsesattest eller separations-/skilsmissepapirer - Sygesikringsbevis eller cpr.-nummerbevis Begravelsesmyndigheden er behjælpelig med at udfylde dødsanmeldelse og giver folkeregisteret, skifteretten og socialforvaltningen besked. Den, der anmelder dødsfaldet, får en kopi til brug ved kirkegården. Fortsætter næste side 11

14 Hvis højtideligheden skal foregå fra en kirke/kirkens kapel, skal De henvende Dem til præsten for at aftale nærmere. Ligeledes skal De henvende Dem til kirkegårdskontoret med en kopi af dødsanmeldelsen. (Skema findes på De skal aftale tid med kirkegårdskontoret for evt. brug af kapel og evt. brænding på krematorium. Ligeledes skal De med kirkegårdskontoret aftale, hvilket gravsted der skal benyttes. Er der familiegravsted, medbringes begravelsesbrevet (skødet på gravstedet). Endelig skal De henvende Dem til et bedemandsfirma, som De finder i telefonbogen (fagbogen) under»begravelse og ligbrænding«for at bestille kisten. Afdøde kan ligge i eget tøj og lagner, men man kan også hos bedemanden bestille ligklæder. Pyntning af kisten kan De evt. også selv ordne, eller De kan lade en blomsterhandler gøre det. Med bedemanden aftaler De tid for transport af kisten til kirke eller kapel og evt. til krematorium efter højtideligheden. 12

15 Begravelseshjælp Begravelseshjælp er afhængig af afdødes formueforhold. Yderligere spørgsmål vedrørende økonomi kan De få besvaret ved at henvende Dem til social- og sundhedsforvaltningen i den kommune, hvor afdøde boede. Er man medlem af den private sygeforsikring 'Danmark' gruppe 1 eller 2, ydes der et mindre tilskud til begravelse. Vær opmærksom på om afdøde har begravelsesopsparing i Elysium eller ligbrændingsforening. Få fagforeninger yder deres medlemmer tilskud til begravelsen, en del har desuden tegnet gruppelivsforsikring for medlemmerne. Var afdøde erhvervsaktiv skal familien være opmærksom på om der er tegnet gruppelivsforsikring. 13

16

17 Sorgen og det at miste Kilde: R. W. Ramsey Når en slægtning eller ven dør, kan dette udløse krise og sorg, der er så intens, at det er svært at tro på, at nogen har oplevet noget tilsvarende før. Følelsesintensiteten i den del af sorgreaktionen, der kaldes den akutte krise, er ofte skræmmende, både for den, der oplever den, og for de pårørende, der ser til. Mange mennesker mister for en tid kontrollen over deres følelser, brister pludselig og ubehersket i gråd eller bliver vrede uden grund. Denne mangel på selvkontrol kan være stærkt foruroligende og kan få en til at overveje, om man er ved at blive sindssyg. Et andet forhold, der kan få mennesker til at betvivle deres tilregnelighed, er oplevelsen af at se den afdøde, f.eks. på gaden eller høre hans eller hendes stemme. Dette er imidlertid normalt i den forstand, at det opleves af mange mennesker i dyb sorg. Krisen (sorgen) har normalt forskellige faser. De fleste menneskers første reaktion er et chok, en uvirkelighedsfornemmelse, der gør dem ude af stand til at føle noget overhovedet. Denne tilstand kan vare i flere dage, og man begynder evt. at straffe sig selv, fordi man ved, man bør føle noget, men ikke gør det. I forbindelse hermed følger ofte rastløshed ledsaget af en planløs søgen efter den afdøde, selv om man godt ved, at han/hun er død. Alligevel er man følelsesmæssigt ikke i stand til at acceptere, at det, der er sket, er sket. Næste reaktion er en bølge af næsten fysisk smerte, tårer og følelser af ensomhed og fortvivlelse, blandet med ængstelsen over det, der sker, og vil ske. Skyldfølelsen over, at man gjorde, som man gjorde eller ikke gjorde, kan også dukke op. Denne anden del af forløbet kaldes reaktionsfasen og varer almindeligvis mellem 4 og 6 uger, hvilket kan være en trøst at vide for den, der gennemlever dette følelsesmæssige kaos. Hvis forholdet til den afdøde var et blandet had/kærligheds-forhold, kan der også være fornemmelsen af at være blevet»fri«, og dette kan udløse en voldsom skyldfølelse. Endvidere er der vrede rettet mod de personer, man forbinder med dødsfaldet, f.eks. lægen, hospitalet, venner, slægtninge - muligvis Gud - og 15

18 endelig mod den afdøde for at have svigtet. De tilbagevendende spørgsmål er ofte:»hvorfor skete det?hvorfor mig?«. Efterhånden bliver disse følelsesbølger mindre hyppige og intense, men de kan vende tilbage med stor kraft ved lejligheder som jul og årsdagen for dødsfaldet. Mennesker adskiller sig fra hinanden ved det tidsrum, de har brug for, før de kan»give slip på«den afdøde og begynde på en tilværelse alene - de fleste behøver mellem et halvt og helt år for at komme igennem den såkaldte reparationsfase. Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan afkorte eller flygte fra sorgen, når man mister en, der står en nær. Processen skal gennemleves og er prisen for, at såret kan læges, endskønt arret altid vil blive tilbage. Hvordan kommer man igennem det? Hvad kan vi gøre for at afslutte dette sorgarbejde inden for et rimeligt tidsrum? Somme tider har den sørgende - ligesom et såret dyr - brug for at være alene for at slikke sine sår, men oftest behøver vi kontakt med andre, og isolation gør det vanskeligt at gennemarbejde sorgen. Mange sørgende oplever imidlertid, at deres tidligere venner holder op med at opsøge dem, bl.a. fordi disse venner er rådvilde og ikke ved, hvad de skal sige eller gøre, og måske er de bange for at trænge sig ind på den sørgendes fortvivlelse. Derfor er ensomhed et almindeligt problem, som kan forlænge sorgarbejdet. Med dette i erindring er man nødt til at bede venner og slægtninge om besøg, og man må spørge dem, om man må tale med dem om den afdøde, fordi det vil hjælpe. Man må forklare dem, at de ikke behøver at blive bange for følelsesudbruddene, som hører med til den proces, man skal igennem. Det er bedre at tvinge sig selv til en smule initiativ end at blive isoleret og bitter. Mange mennesker er villige til at hjælpe, de ved blot ikke hvordan, og det må man fortælle dem. Fortæl dem, at de ikke behøver at sige ret meget - blot det at lytte kan være til støtte. Ofte er den sørgende vredladen og støder, uden at ville det, sine venner bort. Derfor kan en vending som»hvis jeg virker irriteret, skal du ikke tage det personligt«være nyttig. 16

19 Mange skammer sig over deres følelser, men husk, at det er vigtigt ikke at undertrykke dem, så man ikke kun græder, når man er alene. At sørge sammen med andre lindrer smerten. Børn sørger også, så lad dem være med. Fortæl dem, hvad der er sket og forsøg at besvare deres spørgsmål så åbent som muligt, uden at presse dem. Næsten intet skræmmer et barn mere end at se voksne ude af ligevægt, uden at de kender grunden. Det at tale om døden, og den afdøde, er en måde, hvorpå man kan holde sorgarbejdet i bevægelse. Man skal normalt aldrig undgå at tale om den døde - såvel som man ikke bør undgå genstande eller steder, der har smertelige minder. Kun ved at se tabet og sorgen i øjnene kan man formindske smerten. Beroligende midler eller alkohol kan midlertidigt bedøve smerten, men de forlænger kun processen, så brug dem så lidt som muligt. Man skal give sig tid til at tåle og forstå sin tilstand, til at gen-nemarbejde sorgreaktionen således, at man kan tage afsked med den døde. Det er en lang og pinagtig proces, men den skal gennemleves. Sorg er en del af livet. 17

20 Dødsboers behandling Ofte har pårørende til en netop afdød en række spørgsmål, både af praktisk og skifteretlig karakter. I det følgende er bl.a. indholdet fra Domstolsstyrelsens hjemmeside forsøgt gengivet i sammendrag. Sædvanligt forløb: Præsten/kirkekontoret anmelder dødsfaldet til skifteretten. Indtil der er taget stilling til boets behandlingsform, må der ikke disponeres over afdødes aktiver. Indbo må således ikke deles eller fjernes. Et eventuelt lejemål må ikke opsiges. Regninger må ikke betales, uanset om disse forfalder i perioden, inden der tages stilling til boets behandling. Anmodninger til skifteretten, forud for første møde i skifteretten, eller før berigtigelse om tilladelse til deling af indbo eller lignende, kan ikke forventes imødekommet. Skifteretten indkalder den, der er anført som kontaktperson til møde. Der må gerne møde flere end kontaktpersonen. Mødet afholdes ca. 4 uger efter dødsfaldet. Skifteretten vil på mødet vejlede om mulighederne for boets behandling, og så vidt muligt træffe bestemmelse herom. Når boet udleveres, udsteder skifteretten en skifteretsattest. Det er arvingernes bevis på, at de ejer afdødes værdier. Med den kan arvingerne hæve på afdødes bankkonti og få tinglyst eventuel fast ejendom. Skifteretten vil under mødet udfylde så meget som muligt af de blanketter, der skal indleveres til skifteretten. Desuden vil Skifteretten kunne vejlede om, hvordan man selv udfylder resten. 18

21 1. Boudlæg: Hvis der i boet efter fradrag af begravelsesudgifter, pantsatte aktiver, bobehandlingsudgifter kun er et mindre overskud - p.t kr. (2007) - går boet til nærmeste efterladte. Skifteretten udlægger boets aktiver til den eller de, som efter skifterettens skøn er afdødes nærmeste efterladte eller evt. til en institution, som afdøde havde tilknytning til. Dette indebærer ikke gældsvedgåelse, bortset fra at udlægsmodtageren er forpligtet til at afholde udgifterne ved begravelsen og eventuelt at rydde afdødes lejlighed. Retsafgift 500 kr. 2. Uskiftet bo: Efterlevende ægtefælle kan overtage boet (excl. særeje), uden at skifte med fællesbørn. Det indebærer vedgåelse af afdødes gæld. Retsafgift 500 kr. 3. Ægtefælleudlæg: Efterlevende ægtefælle kan overtage boet, hvis den samlede værdi af afdødes og ægtefællens formue ikke overstiger p.t kr. (2007). Opgørelsen omfatter alt hvad ægtefællen ejer. Det indebærer vedgåelse af afdødes gæld. Retsafgift 500 kr. 4. Privat Skifte: Når en eller flere af boets arvinger er solvente og myndige, kan boet på arvingernes begæring udleveres til privat skifte. Arvingerne forestår selv bobehandlingen. Det forudsætter vedgåelse af afdødes gæld. Retsafgift kr. 5. Bobestyrerbehandling: En af skifteretten udpeget bobestyrer forestår bobehandlingen. Gældsansvaret vedgås ikke. Omkostningerne betales af boets midler. Bobestyrerbehandling kan begæres af en arving eller være bestemt af afdøde i testamente. Endelig kan skifteretten af sig selv henvise boet til bobestyrer, når det er insolvent. Retsafgift kr. 19

22 6. Fortrudt gældsvedgåelse: I boer som behandles af bobestyrer eller som privat skifte, skal der indrykkes et proklama. Skifteretten skal herudover råde arvingerne til at indrykke proklama i alle tilfælde, hvor de vedgår ansvaret for afdødes gæld. Efter skifteloven kan arvinger fortryde en gældsvedgåelse. Boet overgår så til bobestyrerbehandling. Kilder: Hjemmesiden: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon: Opdateret information kan indhentes på internetadresse hvor blandt andet også blanketter til skiftefuldmagter kan hentes. Pjecen: Vejledning til pårørende om behandling af dødsboer Retten i Esbjerg, Skifteretten Dokken Esbjerg Telefon Der henvises desuden til pjecen 'Dødsbo' der kan rekvireres ved skattekontoret. Pjecen er udgivet af Skat, Østbanegade 123, 2100 København Ø og kan også findes på Internetadressen: 20

23

24 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Grindsted Brørup regionsyddanmark.dk 5797

Den akutte krise. De forskellige faser

Den akutte krise. De forskellige faser Den akutte krise I ethven menneskes liv er der adskillige tab, som det er n6dvendigt at bearbejde f6lelsesmæssigt for at kunne fonsætt et liv i almindelig balance. Det at skulle forlade sine venner, sige

Læs mere

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve Til nære pårørende Ved dødsfald Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet Vælg billede Vælg farve At stå over for døden... At stå overfor døden er altid svært Dødsøjeblikket er for mange

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen 58 55 97 62 Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet 58 55 94 35 Telefon til Sygehuspræsten, Bente

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Til dig som har mistet

Til dig som har mistet Til dig som har mistet Til dig som har mistet Navn på afdøde Du har oplevet, at en af dine nærmeste er død. Der vil melde sig mange tanker, følelser og spørgsmål om det praktiske. Vores ønske er, at dette

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende Dødsfald på Henriksdal En vejledning til de pårørende Henriksdal februar 2010 Indledning Når nogen dør, er det sædvanligvis en hård belastning for de pårørende. Da det kan være svært at overskue alle de

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste én, man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din slægtning. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VERDISHAVE Information ved dødsfald

VERDISHAVE Information ved dødsfald VERDISHAVE Information ved dødsfald Kære pårørende I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange spørgsmål sig på. I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og drøftet med

Læs mere

Kildevæld Sogns Plejehjem

Kildevæld Sogns Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem At miste en man holder af Kære pårørende Vi vil gerne kondolere med tabet af din kære. Vi ved, at der ofte er mange tanker i forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste, og at der

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Når et lille barn dør

Når et lille barn dør Dette materiale er tænkt som et supplement til den mundtlige information, I får på afdelingen. Vores erfaring er, at alt kan virke kaotisk, når man lige har mistet et barn. Derfor kan det være svært at

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder 1 Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Indhold: Side: Handleplan i forbindelse med at organisationen

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Til pårørende ved dødsfald

Til pårørende ved dødsfald Til pårørende ved dødsfald Indholdfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 To vigtige blanketter: - dødsanmeldelsen - dødsattesten Obduktion... 6 Lovbestemmelser om obduktion... 7 Retslægelig

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til Min sidste vilje Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til 1 Velkommen indenfor Vi ved, hvor svært det er at planlægge en begravelse eller bisættelse. Derfor har vi skabt dette hæfte. Vi sørger

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Vejledning til pårørende

Vejledning til pårørende VED DØDSFALD Vejledning til pårørende Opdateret 10-03-2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD AT TAGE AFSKED 3 ANDELDELSE AF DØDSFALD - BRUG AF AFDØDES PAPIRER 4 SAMMEN AFTALER DE 5 BEGRAVELSE/BISÆTTELSE 6 AT

Læs mere

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Til pårørende ved dødsfald

Til pårørende ved dødsfald Hospitalsledelsen Aalborg Sygehus Hobrovej 42 A 9000 Aalborg Til pårørende ved dødsfald Hjemmeside: www.aalborguh.rn.dk December 2012 Varenr. 090240 Indholdfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden...

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

OMSORGSPLAN. for børnehaven Kahytten revideret december 2005. Formål.

OMSORGSPLAN. for børnehaven Kahytten revideret december 2005. Formål. OMSORGSPLAN for børnehaven Kahytten revideret december 2005 At drage omsorg kræver ikke et overmenneske - kun et 'medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over.

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Når en af dine kære dør

Når en af dine kære dør Når en af dine kære dør Praktisk information om behandling af boet Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2018.01 Danske Bank

Læs mere

Begravelsesvejledning

Begravelsesvejledning Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød Denne vejledning er skrevet til jer, der lige har mistet et lille barn. Den er tænkt som en vejledning, når I skal beslutte, hvordan afskeden med jeres barn

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner som hjælp til de pårørende efter et dødsfald. Pjecen kan også bruges som information til dem, som ønsker at

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Hvad der skal ske ved dødsfald

Hvad der skal ske ved dødsfald Hvad der skal ske ved dødsfald Center for Kirkegårde UD AF EN VINTER Vær stærk og gaa forbi, den Dør blev lukket. Se alt er koldt og sort, og Solen slukket. Det synger fint i Nat i alle Buske men du skal

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Børn i sorg og krise

Børn i sorg og krise Børn i sorg og krise Gå ikke foran mig - måske følger jeg ikke efter. Gå ikke bagved mig - måske viser jeg ikke vej. Gå ved min side - og vær blot min ven. Camus Udarbejdet af Kastrup Skole 2004 1 I 2002

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer Kriseberedskab Hos Falck Healthcare sidder medarbejdere særligt uddannede til at tage imod henvendelser om krisehjælp døgnet rundt ring på: tlf. 7010 2012 Vi afdækker, om du har abonnement på Psykologisk

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must.

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must. Vi er som pædagoger den professionelle i mødet med børn/forældre i sorg. Vi er derfor til stede omkring den, som Musehullet har mistet, er en slags garanti for, Side at livet 1 trods alt går 29-03- videre.

Læs mere

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer

Psykologisk krisehjælp Når ulykken pludselig rammer Kriseberedskab Hos Falck Healthcare sidder døgnet rundt medarbejdere, der er særligt uddannet til at tage imod henvendelser om krisehjælp. Du kan ringe til os på telefonnummer: 7010 2012 010. 0305. FALCK

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere