FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET"

Transkript

1 IVA AALBORG FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET Det Erhvervsfaglige Projekt på IVA Aalborg Thomas Madsen a08thkr Vejleder: Helene Høyrup Antal ord: 6004

2 Tak til: Helene Høyrup, Hjørring bibliotek, Helle Dorf, Henrik (Melvis) Jacobsen, Rasmus Madsen og sidst men ikke mindst Maria Boll Hansen Billedet på forsiden er lånt fra Abstract Der vil i denne opgave blive diskuteret de problemer, der kan være med til at gøre det besværligt at holde events for unge, som de unge gerne vil deltage i. Opgaven vil tage udgangspunkt i det Idekatalog, som er udarbejdet igennem projektforløbet i samarbejde med Hjørring Bibliotek. Men hvad er det, der gør, at de unge skal håndteres på en anden måde end børn eller voksne? Ud fra denne problemstilling vil der blive tage fat i dannelsesteorier og undersøge, hvorfor denne dannelse har så meget indflydelse på, hvad de unge vil deltage i. Samtidig vil opgaven brugerelationsteorien for at vise, hvordan relationer kan være med til at fastholde de unges interesse. 2

3 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Indledning... 4 Problemstilling... 4 Metode... 4 Teori... 5 Relationsteori... 5 Dannelsesteori... 6 Analyse... 7 Relationsteori... 7 Dannelsesteori... 7 Analyse af brainstormen... 8 Diskussion af idekataloget... 9 Oplæg med backpackers... 9 Iværksætter... 9 Forfatterskole... 9 Narko Studiet teknik og eksamens forberedelse/angst Dating Fælles film Stand-up Årets nye ungdomsbøger Tøse hygge Kreative workshops Lær nye gadgets Iphone Minecraft Photoshop workshop Band Off Lan party Lasertag Bookbusters Mordmysterier Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 Indledning Unge kan være en svær størrelse at blive klog på, da de er svære at komme i kontakt med, og når man endelig har etableret kontakten, skal man være åben for de unges ideer og hvad der rører sig for tiden, for ellers mister man dem igen. At få en relation med de unge er vigtigt, hvis man skal gøre biblioteket interessant for dem. På den ene side forsøger de at løsrive sig fra de voksne, og på den anden side er de bevidst eller ubevidst interesserede i de ting, som bliver mere og mere vigtige i deres udvikling af deres egen identitet. Emner som kærlighed, drømme, narkotika og uddannelse bliver noget som unge gerne vil vide mere om, men ikke vil snakke med diverse autoritetsfigurer i deres hverdag om. Her har biblioteket en mulighed for at være stedet, som de unge kommer og søger viden om emnerne gennem events og det vidensfora biblioteket er blevet. Undersøgelser viser, at jo mere man deltager i kultur som barn og i høj grad som ung, jo mere aktiv en medborger bliver man og jo højere uddannelse får man(kulturforvalterne). Denne opgave vil forsøge igennem dannelses- og relationsteorier at vise, hvordan det er muligt at komme ud til unge og skabe en relation med dem, der kan skabe et bedre forhold mellem biblioteket og de unge. Opgave er en del af et projekt, hvor der også indgår et Idekatalog(se bilag 1), som er en mere praktisk indgangsvinkel til at skabe relationer til unge. Problemstilling Hvordan kan man lave events rettet mod unge, og hvad skal fokus være i disse events for at de unge er interesseret? Hvad er noget af grunden til, at det kan være svært at arbejde med de unge? Metode Der har i denne opgave været samarbejdet med Hjørring Bibliotek for at skabe et Idekatalog, som kan være med til at skabe en bedre eventkultur for unge på biblioteket i Hjørring. Til at skabe Idekataloget har jeg samarbejdet med Hjørring HTX for at komme ud og snakke med de unge hvor de er, og de er relevante, da de er en del af den målgruppe som opgaven har fokus på. Derudover har der været kontakt med en Børne & Unge-bibliotekar fra Silkeborg Bibliotekerne, Henrik Peter Jacobsen, som er med til at lave events på biblioteket. For at få ideerne til at flyde ved mødet med de studerende ved HTX Hjørring, har jeg benyttet mig af brainstorm-metoden. Ideen med brainstorm er at få så mange ideer som muligt og gerne igennem andres ideer at skabe nye ideer. Dette gøres ved at skabe en atmosfære, hvor alle ideer er velkomne også de mere ukonventionelle. Dette gøres ved at indføre regler, som siger, at der intet negativt må siges under en brainstorm. 4

5 Teori Når man arbejder med unge mennesker, kan det være en fordel at have viden omkring hvordan dannelsesprocessen foregår. Det kan være med til at forklare hvorfor unge til tider opfører sig anderledes end man forventede. Det kan også være med til at give en indsigt i, hvad man kan gøre for dem for at fange deres interesse, og gøre dem tilfredse med hvad biblioteket har at tilbyde. Et andet vigtigt punkt er relationen til brugerne. Dette er ikke kun vigtigt ved unge men ved alle brugere af biblioteket, dog giver det et incitament for de unge til at komme igen hvis de får en god relation med bibliotekaren. Relationsteori En god relation er kendetegnet ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod et andet menneske og handler på en sådan måde, at det andet menneske blomstrer. citat Anne Linder (Andresen, Bent B. 2011). Relationer er vigtige i dagligdagen, og en god relation gør livet nemmere. Relationer opstår overalt i hverdagen, men i denne opgave vil der blive fokuseret på den optimale relation, som kan opstå mellem en bruger og en udbyder. Udbyderen er her bibliotekaren. Karsten Hundeides har været med til at opstille en form for skabelon over, hvordan man kan opnå en optimal relation, og opdelt den først i tre former for dialog, og derefter under hver forklaret hvordan man kan imødekomme brugeren: Den følelsesmæssige dialog 1. Vis glæde for brugeren 2. Se brugerens initiativ justér dig 3. Inviter brugeren til samtale lyt og svar 4. Vis venlighed og anerkendelse overfor brugeren Den menings skabende/lærende dialog 5. Fang brugerens opmærksomhed 6. Fasthold brugerens opmærksomhed vis følelser og entusiasme 7. Forbind brugerens oplevelse uddyb og forklar Den guidende/vejledende dialog 8. Fortæl brugeren, hvad han/hun må og skal. Trin for trin Denne form er dog rettet meget mod børn, idet den er udviklet i samarbejde med ICDP (International Child Development Program) (blivklog.dk og Andresen, Bent B. 2011). Men der er muligt at bruge denne teori, da der er mange ligheder mellem unge som brugere og børn som brugere, og teorien er så universel, at vi antager, at det også kan bruges til de unge. Grunden til at relationsteori ikke er dybere specificeret er, at området stadig bygger på et meget begrænset grundlag. En af grundene er, at det ikke kan dække over enkelte personers private, personlige erfaringer og værdier. Dette punkt vil blive yderligere behandlet i analysen. 5

6 Dannelsesteori Ordets stamme "dan" betyder gjort, dannet, tilvirket(dansk Etymologisk Ordbog,Gyldendal,1989) Georg Wilhelm Friedrich Hegel(tysk filosof, ) siger, at når vi snakker dannelse, så snakker man om en forandring, som enten har fundet sted eller som kan finde sted. Der findes både en folkelig og en faglig definition på dannelse, og hvor den faglige er omkring viden og arbejdsmæssige forståelser, så er den folkelige mere omkring personen og etik(amhansen.dk). Denne opgave vil kun beskæftige sig med den folkelige forståelse. Hans Jørgen Kristensen snakker om ideen, at allerede når et barn kommer til verden og trækker vejret for første gang starter den kulturelle dannelse(amhansen.dk). I starten er dannelsen opbygget af andre som forældre og pædagoger. Gradvist begynder barnet selv at overtage noget af processen for så til sidst, at overtage projektet selv og fortsætte sin dannelse indtil døden indtræffer, da dannelse er en proces, som aldrig stopper. Klafki har opdelt dannelse i tre kategorier: material, formal og kategorial dannelse(amhansen.dk). I denne opgave er kun det materielle punkt interessant, fordi det er tanken om at dannelse hænger sammen med indholdet, og derfor er med til at understøtte dannelse. Herunder opdeler han den igen i to synspunkter, det objektivistiske og det klassiske(amhansen.dk). Det objektivistiske synspunkt går ud på en mere æstetisk og videnskabelig erkendelse, som man kan erhverve sig ud fra eksempelvis bøger. Denne opgave vil have udgangspunkt i det klassiske synspunkt, hvor man tilegner sig værdier og forbilleder i sin kulturkreds. Kulturkredsen kan være overalt, hvor man møder kultur i sin hverdag, og derfor er biblioteket en naturlig del af den. I Eriksons teorier(maier, Henry, 1974) snakker han om, hvordan de ungeeksperimenterer med forskellige identitetsmønstre(s. 59), og før de kommer frem til nogle mere faste mønstre, skal de igennem en periode hvor de eksperimenterer med yderligheder, her menes eksperimenter med modsætninger, og en stor interesse for hvad den ældre generation misbilliger(s. 60). Yderligere stiller den unge ikke spørgsmålstegn ved hvem han/hun er, men mere om hvem han/hun kan blive og være, og hvordan dette kan opnås(s. 56). En af måderne unge kommer frem til løsninger af dannelsesproblematikker er ved at snakke med andre ligesindede unge og derigennem kan snakke det igennem, og måske finde muligheder til at kunne arbejde videre med deres dannelse(s. 62). Identitetsfølelsen er afhængig af, at man er en nødvendig og ansvarlig del af et større hele. Erikson, Erik(s. 56) 6

7 Analyse Her vil jeg analysere de forskellige teorier i forhold til Idekataloget og denne opgave. Relationsteori Anne Linder siger, at Bibliotekaren er allerede relationskompetent (Andresen, Bent B. 2011), men problemet er, at mange af de kompetencer er indlejret i tavs viden 1. Tavs viden er viden, som ikke er beskrevet, men som er lært igennem arbejde med feltet, og derfor ikke nødvendigvis er den samme måde at tilgå området på rundt om i landet. Ideen med at man kan bruge de otte punkter, som er opstillet i relationsteorien, til at få en større forståelse omkring sin egen måde at tilgå relationer på med en professionel vinkel, er i udgangspunktet god, men det kræver lidt tilpasning at bruge den, når man skal arbejde med unge. Man skal være klar til at møde de unge på deres eget plan og fralægge sig den autoritære rolle, som ellers er punkt 8 i relationsteorien, og vise man er klar til at yde noget for de unge, selvom det kan være ude i anarkismens råderum. Når vi snakker anarkisme her er der ikke tale om den fuldstændige antiautoritære lærer, men blot mere ned på et niveau hvor er alle er lige. Og med yde menes det som en metafor Den voksne skal være med til at holde stigen, hvis barnet vil nå det røde æble øverst på træet. Tanken er, at den voksne er bibliotekaren, som skal være klar til at tage medansvaret for de unges ideer, og ikke at de skal tage æblet ned til dem eller finde stigen til dem, men de skal være med til at forklare, hvor de finder stigen og hjælpe med at holde den, når de unge er på vej op efter det røde æble. Udover det skal man være klar til at lade de unge forsøge at være på samme niveau som bibliotekaren, eller i det mindste føle, at bibliotekaren ikke er en autoritet, som man skal stå skoleret overfor. Som Erikson siger, hvis personer såsom bibliotekaren kan vinde tillid fra de unge, kan de opnå en væsentlig indflydelse på de unges udvikling(maier, Henry. s 62). En anden vigtig ting som relationer kan skabe er bruger til bruger relationer. Det er med til at forebygge ensomhed, og kan hjælpe de unge til at lærer vigtige sociale kompetencer(nyborg, C. Kampen om de unges fritidsliv s. 104). Dannelsesteori Dannelse kan beskrives som en proces, hvor en person bliver influeret af udefrakommende påvirkninger, det kan være sig kulturelle input og sociale input. Jeg mener, at det kulturelle input sker via en målrettet indsats fra højere dannede personer, og i denne opgaves sammenhæng ses disse som bibliotekaren. Bibliotekaren skaber en del events, som derigennem skaber et socialt fora for de unge, men denne socialisering sker ikke udelukket ved events, men også af sig selv på grund af mangfoldigheden i aktiviteterne på biblioteket eksempelvis via spil på computerne, at høre musik eller læse tegneserier i en krog(amhansen.dk). Ved at kigge på Hans Jørgen Kristensen teori om dannelse, kan biblioteket, hvis de unge tillader det, være et af de sidste trappetrin, før de unge selv skal overtage ansvaret for deres udvikling og være selvstændige individer. Biblioteket kan være dem der står på sidelinjen og gerne hjælper, men uden at forsøge at presse en bestemt retning eller ide ned over hovedet på de unge. Når jeg skriver, at de unge skal tillade det, så menes der, at det ikke er noget som automatisk kan ske, men hvis 1 7

8 bibliotekaren har de unges tillid kan dette lade sig gøre, men det er hele tiden er op til de unge selv, om de vil have at biblioteket skal være en del af deres liv. I Klafkis model snakker han om kulturkredse(amhansen.dk), som biblioteket er en naturlig del af. Det moderne bibliotek har altid været et sted, hvor kulturen er til stede, hvor man kan komme og opleve den. Biblioteket er altså et sted, hvor der er mulighed for at møde nye mennesker, som dermed kan være med til at danne relationer for dem og emner, som kan være med til at danne værdier, der er med til at forme de unges identitet. Dette leder os videre til Eriksons teorier om de unges eksperimenter for at dekan komme frem til det næste led i dannelsen af identitet. Unge vil forsøge sig med forskellige identiteter, og derunder forsøg med modsætninger, som den ældre generation misbilliger(maier, Henry, 1974). Forsøgene med identiteter og modsætninger kan være et af de problemer, som man støder på, når man arbejder med unge i en bibliotekssammenhæng, men det kan samtidig også være et område, man kan bruge for de unge som incitament til, at de skal deltage i bibliotekets events. En af de events, der bliver fremført i Idekataloget, lasertag, kan ses som et område den ældre generation misbilliger på et bibliotek, fordi det larmer og fylder meget på biblioteket, og derfor kan det være et felt som kunne fremme de unges eksperimenterende proces. Analyse af brainstormen Brainstorm er et godt redskab til at komme frem til nye ideer, dog har det nogle punkter som til tider gør den svært at bruge. Det kræver, at den gruppe man bruger metoden på er engageret og føler sig trygge således, at de tør komme med de ideer, selvom de til tider kan lyde lidt fjollede. Det gode ved den metode er, at det kan få tankerne til at flyde og derved finde på nye ideer. Men det gør samtidig også, at man kan komme til at tænke ud i retninger, som ikke kan lade sig gøre, og som derfor i sidste ende skal sorteres fra. Den brainstorm som blev udført i sammenhæng med denne opgave foregik i samarbejde med en klasse på Hjørring HTX. Det blev indledt med en forklaring om, hvordan brainstorms fungerer og derefter forklarede jeg fokus i brainstormen, som var Hvad kunne være fedt på et bibliotek med den ene begrænsning, at alkohol ikke skulle indgå. For at få dem lidt i gang kom jeg med nogle af mine egne ideer, og selvom det satte dem i gang, kunne jeg godt mærke, at der ikke var helt den tryghed til at komme med vilde ideer, som gerne skulle være når man brainstormer. Men det løsnede sig stille efter jeg begyndte entusiastisk at spørge efter de vilde ideer. Selve brainstormen er vedlagt som en lydfil på cd en(se bilag 2). 8

9 Diskussion af idekataloget Dette afsnit er bygget op som en diskussion af det vedlagte Idekatalog(se bilag 1), hvor de enkelte events er beskrevet, og hvor der er forklaret lidt om hvad der skal til for at afholde det. Da unge er et stort område i denne opgave er det tiltænkt fra omkring de unge er 14 til 25, da det er en tid, hvor man begynder at få interesser, som går på tværs af aldersgrænser men stadig en tid, hvor man bliver sat i boks med andre på ens egen alder på grund af måden skolesystemet er sat op på. Det ændrer sig lidt når vi går ud på de videregående uddannelser, men ikke nok til at det gør den store forskel. Men biblioteket må gerne være stedet hvor alderen ikke betyder noget, men mere hvor interesserne og lysten som skal være i fokus, og af denne grund er der ikke sat andre aldersgrupper på udover, at det er for unge. Oplæg med backpackers Rejser fylder meget i mange unges liv, og derfor kom det naturligt at lave et arrangement som kan give informationer om at rejse, og hvordan det er at rejse som ung uden sine forældre. Her er et eksempel på et event, som kunne være låst af alder, men hvis en 16-årig gerne vil med for at høre om hvordan backpackning foregår, så skal der være åbent for, at han/hun kan deltage, da det kan være at personen drømmer om at rejse senere i livet. Denne type events er med til at styrke bibliotekets image med at være et sted, hvor man kan finde oplysninger om alt, biblioteket bliver store vidensfora som kan hjælpe brugeren ligegyldigt hvilken problemstilling de står i. Dette emne er et, der ligger sig tæt op af dannelsesteorien med at lære nye kulturer og man kan blive en del af en anden samfundskultur, og derved udvikle sig. Iværksætter Sammen med en af mine kontakter, som selv er iværksætter, snakkede vi en dag om, hvordan han var startet som iværksætter, og hvor svært det er som ung at komme i gang. Sammen med ham kom jeg frem til den ide, som er beskrevet i idekataloget. Selvom processen i at starte noget op selv er en proces hvor man primært står på egen hånd, er det nødvendigt af have mange kontakter at konsultere for at det kan lykkes, både når der snakkes produkter og PR. Derfor er det en god mulighed for de unge at få kontakter igennem bruger til bruger relationer, for hvis man sidder med et problem, som nogle af de andre iværksættere også sidder med, så er det godt at have kontakt og relationer til de andre iværksættere. Men igen er det et emne, hvor biblioteket kan komme på banen ved at vise, at de kan hjælpe med at introducere kompetencer til nye iværksætter, som de kan få brug for i deres vej mod succes. Forfatterskole Tanken kom af en realisering omkring hvor mange i min omgangskreds der sidder derhjemme og skriver fiktion, og hvor mange af dem der drømmer om at få udgivet det kommercielt. Mange af dem kunne godt bruge en form for forfatterskole til at få vendt ideer med andre eller få afklaret, hvordan de mere konkret kan komme til at udgive deres fiktion. Ifølge Klafki kan bøger være en vej til den objektivistiske dannelse. Selvom fiktions bøger ikke nødvendigvis udvikler forståelsen af viden, så udvider det ens horisont og dermed giver en større forståelse af mennesket. Derfor er det vigtigt, at de som gerne vil skrive og måske endda udgive bøger ved, hvad de vil med bogen, får en form for undervisning. Det er også vigtigt at huske, at det at skrive litteratur danner det enkelte menneske 9

10 Narko Dette var en af ideerne fra brainstormen, og som forklaret i idekataloget, er det af de områder som kan forvirre de unge, for på den ene side kommer der et meget negativt billede af narko fra de tætteste autoriteter, mens der i diverse tv-shows er en helt anden holdning til narko. Ud fra hvad jeg kunne fornemme via brainstormen, var der en massiv interesse for mere information omkring emnet. Dette emne kan være meget relevant indenfor dannelsesteorien. Erikson snakker om hvordan unge forsøger sig med områder, som den ældre generation misbilliger, og narko er et område, som mange unge finder interessant, både fordi det er farligt, og fordi det er noget, som kan provokere den ældre generation. Men her er det vigtigt at få forklaret alle fakta, så de selv kan tage stilling og forhåbentlig erkende, at det er et uheldigt bekendtskab, selvom det er et let område at forsøge sig med. Studiet teknik og eksamens forberedelse/angst Der var mange af de unge, som gerne ville have flere muligheder for at få hjælp til studietekniker og eksamensforberedelser. Selvom der er knyttet en studievejleder til de fleste uddannelser, kan det ofte være godt at få forskellige teknikker fra forskellige personer, så der er større mulighed for at finde en metode, som virker for den enkelte person. Hvis vi ser på, hvad det kan give den enkelte person at møde op til et event af denne type, så giver det først og fremmest nogle teknikker at arbejde med. Derudover giver det mulighed for at møde andre, der står i samme situation, og som Erikson nævner, så hjælper det unge at have nogle på deres egen alder til at snakke med for at løse problemer. Derfor er både relations og dannelsesteori en del af dette event. Dating Denne ide kom frem efter første møde hos Hjørring, hvor der var fremvisning af deres ny PR til Date dit Bibliotek. I de seneste år er det blevet mere populært at centrere dating omkring ting, som folk føler, betyder noget i deres liv såsom farmerdating, elitedating, fitnessdating m.m. Så hvorfor ikke bruge biblioteket til at starte dating med bøger, musik og film som introduktions måde. Hvis vi kigger på dannelsesteorien er bøger en del til udvikling af kulturel dannelse, og derfor kan denne type af møde være med til at udvikle jeg et. Så man får et møde med ligesindede og finde folk, som kan være med til føre udviklingen af jeg et videre i en kulturel sammenhæng. Hvis vi kigger på relationsteorien, må kæresteforholdet være tæt på den ypperste relation mellem to mennesker, ideelt vil denne type relation få begge parter til at blomstre, og derved skabe endnu stærkere relationer. Fælles film Her er et emne, som også kom frem under brainstormen, men når vi snakker film, så har jeg en forestilling om, at det ikke blot er tilfældige film. Enten skal det være stort anlagte film, eller også skal det forekomme med samarbejdspartnere såsom en biograf eller andet sted, så ikke blot filmen giver en oplevelse men også omgivelserne, eksempelvis TV2 Zulus open Air film om sommeren. Det kan også være en film med et større fokus eksempelvis Nordkraft med narko som omdrejningspunkt eller American History X som omhandler racisme. Disse kan være med til at åbne op for diskussioner blandt de unge, som leder hen i dannelsesteoriens områder. Generelt åbner fællesfilm op for 10

11 relation indbyrdes imellem de unge, da de ud fra filmen har noget at snakke om, og derfor en fælles baggrund for samtaler og diskussion. Stand-up Dette var et emne, som kom op under brainstormen, og efter lidt tid hvor ideen fik tid til at modnes og efter lidt surfing på nettet om emnet, var det klart, at her var et område, der virkelig kunne bruges på mange spændende måder. Det helt nye er at politikere forsøger at få deres budskaber ud via stand-up, men generelt kan det være en sjov måde at få lidt sværere emne ud til de unge. Man kan diskutere om relationsteori har relevans her, og det har det i den forstand, at de unge får en fælles oplevelse, som de kan snakke om, men udover det er der tider, hvor morskaben er nok i sig selv. Årets nye ungdomsbøger I en tid hvor bogmarkedet bliver oversvømmet med bøger om vampyrer og andre overnaturlige væsner, kan det være svært at udvælge hvilke der er gode, og hvilke der blot rider højt på fantasybølgen i øjeblikket. Derfor tænker jeg, det kunne være spændende med et event af en eller anden type, der promoverede de bøger, som de unge selv synes er gode, så man laver det i et samarbejde med de unge. Den teoretiske del tager udgangspunkt i dannelse, og hvordan man bliver dannet, når man læser litteratur, og det giver samtidig den mulighed at kunne studere andre personer, der dog er opdigtede, og hvordan de agerer på forskellige udfordringer. Tøse hygge Piger har ofte brug for at snakke ting igennem som drenge ikke altid har forståelse for, og derfor var det heller ikke helt uventet, at dette var en af de ideer, som kom op under brainstormen. Men blot at inviterepiger til at snakke er ikke måden at få det til at virke og være succesfuldt. Der skal et anden incitament til at lokke dem til, og her kan tøse snakken blive en ekstra del af eventet, eksempler på dette kunne være, modeshows, Oscar-aften, lær at danse eller makeup ideer. Først skal det slås fast, at dette er lavet som et event kun for piger, eftersom det er nemmere for piger at snakke om ting, som de har brug for i en mere dannelsesteoretisk vinkel. Her kan vi bruge Eriksons teori om dannelse, hvor han snakker om, at unge har brug for andre på deres alder til at snakke med for at støtte deres egen dannelse. Et andet punkt er relationen, som skabes her og som kan være starten på nye venskaber eller det kan blot være dejligt at få en anden persons respons på de tanker, man går og roder med. Kreative workshops Inden for de sidste par år har der været øget interesse for eksempelvis strikning 2, og der er dukket kreative klubber op overalt i landet. Derfor kom det som en selvfølge at bruge biblioteket til at fortælle om og afprøve de forskellige kreative håndværk. Det kan være et sted hvor forskellige fællesskaber kommer og viser hvad de laver, og samtidig være et sted, hvor man kan få lov til at prøve forskellige kreative udfoldelser uden at skulle ud og bruge mange penge på at starte op. Eksempler på dette kunne være arbejde i læder eller kunst og malerier

12 At udfolde sig kreativt i sociale henseender ligger op af Klafkis teorier om kulturkredse, og derfor kan eventet have indflydelse på de unges dannelse. Men samtidig er det relation en stor grund til at have kreative fællesskaber. Lær nye gadgets Iphone Tanken bag denne ide udspringer i hvordan unge mennesker lærer ting, og der er en ret udbredt konsensus om, at unge mennesker ikke læser manualer men blot prøver sig frem, så de lærer ved learning by doing. Tanken her er at de nemt kan overse nogle muligheder i deres gadgets eller mobiltelefoner, som ikke er nemme at forsøge sig frem til. Eksempler på dette kan være, at de nyeste mobiler kan finde magnetfelter, eller geocaching/geotracking, hvor man ved hjælp af mobilen kan finde spændende steder eller ting, som er gemt i området man befinder sig i. Eller hvordan mobilen kan finde frem til information via billeder eller musikstykker, så man kan finde ud af hvad sangen der er i radio lige nu hedder. Dette kan udvikle sig til en form for deltagerkultur(jenkins, H. 2006), hvor alle deler deres viden om området, og nye problemer/ideer bliver løst/udviklet i fællesskabet. Men ideen er til for at unge kan lære at bedre udnytte de muligheder de har, og dermed har ens gadget nemmere ved at løse eller hjælpe med daglige udfordringer både fagligt og i fritiden. Minecraft Denne ide udviklede sig efter en snak med en af underviserne fra Hjørring HTX, hvor han snakkede om, hvor mange af hans elever der sad og rodede med Minecraft i hans timer. Men ideen med at finde områder som de unge finder interessant og derefter for bibliotekaren at bruge tid sammen med dem, er et stort skridt indenfor at skabe en relation mellem bibliotekaren og de unge, derfor relationsteorien. Det er vist fra eksempler i Randers(Relationer på biblioteket, 2011, s. 18) at denne form for relation giver en god kontakt, i Randers var fokus dog børn, men hvis man sætter sig ned med unge og pakker autoritetsrollen væk, og møder dem på deres niveau, er der store muligheder for at skabe en god relation. Denne type event er mest henvendt til drenge, og det er nok mest drenge, man kan få en god relation med hvis man sætter sig ind i computerspillenes verden. Photoshop workshop I et samfund som er blevet mere og mere perfektionistisk rent visuelt, vil de fleste gerne lave et pænt førstehåndsindtryk på Facebook eller LinkedIn. Derfor skal der fjernes røde øjne, glattes lidt hud og fjernes mørke render under øjnene. Det er for at fjerne de ting, der kan være med til at give et forkert indtryk ved første øjekast. Selve ideen kom fra lang tids studier af forskellige unge mennesker i min hverdag, og hvor vigtigt det er for dem, at billeder på nettet af dem skal være pæne, for ellers kan de gå helt op i limningen. Her tror jeg, det kunne være en god måde at lære dem, hvordan de kan forbedre billeder, men samtidig forklare lidt om, hvad der er i orden over nettet, lidt i stil med noget net etikette. Dette emne diskuteres i Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra biblioteksstyrelsen(2008), og hvordan det skal være et af områderne i fremtidens bibliotek. 12

13 Band Off Hvis der er noget de fleste unge kan samles omkring, så er det musik. I 2012 var der over 70 % af unge mellem som hørte mere end 1 times musik om dagen(danskernes kulturvaner 2012, s. 30). Konkurrencen imellem de lokale bands er med til at skabe relationer mellem de unge, så i denne ide er det mere relationer imellem de unge, der er i fokus og ikke så meget relationen mellem bruger og bibliotekar. Dette er endnu et arrangement hvor bruger-bruger kontakt er vigtig, og hvor fælles interesser kan være med til at skabe noget nyt og godt. Lan party Dette var en af de ideer, som blev til ved den brainstorm, der blev afholdt med Hjørring HTX. Internettet giver i dag en stor mulighed for at møde andre mennesker med samme interesser, men det er ofte svært at få en tæt relation kun over tekst og tale. Et lan party vil være med til at give noget ekstra til de relationer, som kun kan skabes andre steder end bag skærmen. Det vil altså åbne op for sociale relationer. Jeg tror på, at muligheden for at få lov til at møde et offentligt område efter lukketid med bl.a. teknikrum og lign. er med til at give folk en oplevelse, som er med til at skabe en tættere relation mellem personen og stedet. Lasertag Dette er inspireret af filmen Gotcha! 3, hvor en flok unge har paintballkampe midt i et stort skoleområde. Efter en brainstorm om hvordan man kunne bruge biblioteket på en ny måde dukkede denne ide op, men det er hverken praktisk eller sikkert at bruge paintball i et velbesøgt område. Derfor tog jeg kontakt til den lokale hardball-forening og fik snakket frem til ideen med lasertag systemet i stedet. Her er relationsteori hovedemne igen, da eventet giver en mulighed for at møde andre unge på en anderledes måde, for igen at ændre bibliotekets image, som nogle gange er lidt støvet. Lasertag er så anderledes et event, at det kan være med til at ruske op i de unges opfattelse af biblioteket. Her er der igen mulighed for at vise unge noget af biblioteket, som eller ikke er åbent for offentligheden. Bookbusters Ideen kommer fra en blanding af Discoverys tv show Mythbusters 4 og de kendte kemishows, som universiteterne rejser rundt og laver. I de seneste år har der været større fokus på at fremme naturvidenskaben til børn og unge(ntsnet.dk). Her er en mulighed for at blande de to emner og lave et event med materialer fra biblioteket i centrum dog med et tvist. Det skal være sjovt for at de unge finder det interessant, og her bliver det kombineret med videnskabelige forsøg, hvor biblioteket så bliver brugt som platform. Igen er det et forsøg på at give de unge noget, som er unikt for dem, og som vækker deres nysgerrighed for viden. Det er et fagligt område, hvor den ældre generation blot ved, hvad der sker ved de forskellige forsøg, men her vises det for de unge, og samtidig giver det visuelle en indsigt, som er svært at få blot ved teoretisk gennemgang af fænomenerne. Dette punkt har dannelse i højsæde, og specielt den faglige dannelse, hvor viden bliver overleveret

Idekatalog til Hjørring Bibliotek

Idekatalog til Hjørring Bibliotek 2013 Idekatalog til Hjørring Bibliotek Thomas Madsen IVA Aalborg 31-03-2013 1 Idékatalog Skrevet af Thomas Madsen Indhold Indledning... 3 Metode og læsevejledning... 3 PR... 3 Drømme... 4 Oplæg med backpackers...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v.

Temadag om Palles Gavebod den 26.2 v/jørgen Ledet, Randers Bibliotek Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Caseoplæg om arbejdet med Palles Gavebod på Randers bibliotek, v. Jørgen Ledet [Hvordan arbejder vi med Palles Gavebod?] [Temaer] [randersbib.dk] dk] [Sommerbogen] g ] [Konkurrencer] [Palles pølsebod]

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Seniorspejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 4 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere

Relationskompetence. En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere Relationskompetence En guide til bedre samspil For professionelle omsorgsgivere og opdragere Anne Linder efter inspiration af ICDP netværket, Karsten Hundeide, Oslo Relationskompetence_hæfte.indd 1 30/05/06

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere