FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET"

Transkript

1 IVA AALBORG FREMTIDEN FOR UNGE PÅ BIBLIOTEKET Det Erhvervsfaglige Projekt på IVA Aalborg Thomas Madsen a08thkr Vejleder: Helene Høyrup Antal ord: 6004

2 Tak til: Helene Høyrup, Hjørring bibliotek, Helle Dorf, Henrik (Melvis) Jacobsen, Rasmus Madsen og sidst men ikke mindst Maria Boll Hansen Billedet på forsiden er lånt fra Abstract Der vil i denne opgave blive diskuteret de problemer, der kan være med til at gøre det besværligt at holde events for unge, som de unge gerne vil deltage i. Opgaven vil tage udgangspunkt i det Idekatalog, som er udarbejdet igennem projektforløbet i samarbejde med Hjørring Bibliotek. Men hvad er det, der gør, at de unge skal håndteres på en anden måde end børn eller voksne? Ud fra denne problemstilling vil der blive tage fat i dannelsesteorier og undersøge, hvorfor denne dannelse har så meget indflydelse på, hvad de unge vil deltage i. Samtidig vil opgaven brugerelationsteorien for at vise, hvordan relationer kan være med til at fastholde de unges interesse. 2

3 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Indledning... 4 Problemstilling... 4 Metode... 4 Teori... 5 Relationsteori... 5 Dannelsesteori... 6 Analyse... 7 Relationsteori... 7 Dannelsesteori... 7 Analyse af brainstormen... 8 Diskussion af idekataloget... 9 Oplæg med backpackers... 9 Iværksætter... 9 Forfatterskole... 9 Narko Studiet teknik og eksamens forberedelse/angst Dating Fælles film Stand-up Årets nye ungdomsbøger Tøse hygge Kreative workshops Lær nye gadgets Iphone Minecraft Photoshop workshop Band Off Lan party Lasertag Bookbusters Mordmysterier Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 Indledning Unge kan være en svær størrelse at blive klog på, da de er svære at komme i kontakt med, og når man endelig har etableret kontakten, skal man være åben for de unges ideer og hvad der rører sig for tiden, for ellers mister man dem igen. At få en relation med de unge er vigtigt, hvis man skal gøre biblioteket interessant for dem. På den ene side forsøger de at løsrive sig fra de voksne, og på den anden side er de bevidst eller ubevidst interesserede i de ting, som bliver mere og mere vigtige i deres udvikling af deres egen identitet. Emner som kærlighed, drømme, narkotika og uddannelse bliver noget som unge gerne vil vide mere om, men ikke vil snakke med diverse autoritetsfigurer i deres hverdag om. Her har biblioteket en mulighed for at være stedet, som de unge kommer og søger viden om emnerne gennem events og det vidensfora biblioteket er blevet. Undersøgelser viser, at jo mere man deltager i kultur som barn og i høj grad som ung, jo mere aktiv en medborger bliver man og jo højere uddannelse får man(kulturforvalterne). Denne opgave vil forsøge igennem dannelses- og relationsteorier at vise, hvordan det er muligt at komme ud til unge og skabe en relation med dem, der kan skabe et bedre forhold mellem biblioteket og de unge. Opgave er en del af et projekt, hvor der også indgår et Idekatalog(se bilag 1), som er en mere praktisk indgangsvinkel til at skabe relationer til unge. Problemstilling Hvordan kan man lave events rettet mod unge, og hvad skal fokus være i disse events for at de unge er interesseret? Hvad er noget af grunden til, at det kan være svært at arbejde med de unge? Metode Der har i denne opgave været samarbejdet med Hjørring Bibliotek for at skabe et Idekatalog, som kan være med til at skabe en bedre eventkultur for unge på biblioteket i Hjørring. Til at skabe Idekataloget har jeg samarbejdet med Hjørring HTX for at komme ud og snakke med de unge hvor de er, og de er relevante, da de er en del af den målgruppe som opgaven har fokus på. Derudover har der været kontakt med en Børne & Unge-bibliotekar fra Silkeborg Bibliotekerne, Henrik Peter Jacobsen, som er med til at lave events på biblioteket. For at få ideerne til at flyde ved mødet med de studerende ved HTX Hjørring, har jeg benyttet mig af brainstorm-metoden. Ideen med brainstorm er at få så mange ideer som muligt og gerne igennem andres ideer at skabe nye ideer. Dette gøres ved at skabe en atmosfære, hvor alle ideer er velkomne også de mere ukonventionelle. Dette gøres ved at indføre regler, som siger, at der intet negativt må siges under en brainstorm. 4

5 Teori Når man arbejder med unge mennesker, kan det være en fordel at have viden omkring hvordan dannelsesprocessen foregår. Det kan være med til at forklare hvorfor unge til tider opfører sig anderledes end man forventede. Det kan også være med til at give en indsigt i, hvad man kan gøre for dem for at fange deres interesse, og gøre dem tilfredse med hvad biblioteket har at tilbyde. Et andet vigtigt punkt er relationen til brugerne. Dette er ikke kun vigtigt ved unge men ved alle brugere af biblioteket, dog giver det et incitament for de unge til at komme igen hvis de får en god relation med bibliotekaren. Relationsteori En god relation er kendetegnet ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod et andet menneske og handler på en sådan måde, at det andet menneske blomstrer. citat Anne Linder (Andresen, Bent B. 2011). Relationer er vigtige i dagligdagen, og en god relation gør livet nemmere. Relationer opstår overalt i hverdagen, men i denne opgave vil der blive fokuseret på den optimale relation, som kan opstå mellem en bruger og en udbyder. Udbyderen er her bibliotekaren. Karsten Hundeides har været med til at opstille en form for skabelon over, hvordan man kan opnå en optimal relation, og opdelt den først i tre former for dialog, og derefter under hver forklaret hvordan man kan imødekomme brugeren: Den følelsesmæssige dialog 1. Vis glæde for brugeren 2. Se brugerens initiativ justér dig 3. Inviter brugeren til samtale lyt og svar 4. Vis venlighed og anerkendelse overfor brugeren Den menings skabende/lærende dialog 5. Fang brugerens opmærksomhed 6. Fasthold brugerens opmærksomhed vis følelser og entusiasme 7. Forbind brugerens oplevelse uddyb og forklar Den guidende/vejledende dialog 8. Fortæl brugeren, hvad han/hun må og skal. Trin for trin Denne form er dog rettet meget mod børn, idet den er udviklet i samarbejde med ICDP (International Child Development Program) (blivklog.dk og Andresen, Bent B. 2011). Men der er muligt at bruge denne teori, da der er mange ligheder mellem unge som brugere og børn som brugere, og teorien er så universel, at vi antager, at det også kan bruges til de unge. Grunden til at relationsteori ikke er dybere specificeret er, at området stadig bygger på et meget begrænset grundlag. En af grundene er, at det ikke kan dække over enkelte personers private, personlige erfaringer og værdier. Dette punkt vil blive yderligere behandlet i analysen. 5

6 Dannelsesteori Ordets stamme "dan" betyder gjort, dannet, tilvirket(dansk Etymologisk Ordbog,Gyldendal,1989) Georg Wilhelm Friedrich Hegel(tysk filosof, ) siger, at når vi snakker dannelse, så snakker man om en forandring, som enten har fundet sted eller som kan finde sted. Der findes både en folkelig og en faglig definition på dannelse, og hvor den faglige er omkring viden og arbejdsmæssige forståelser, så er den folkelige mere omkring personen og etik(amhansen.dk). Denne opgave vil kun beskæftige sig med den folkelige forståelse. Hans Jørgen Kristensen snakker om ideen, at allerede når et barn kommer til verden og trækker vejret for første gang starter den kulturelle dannelse(amhansen.dk). I starten er dannelsen opbygget af andre som forældre og pædagoger. Gradvist begynder barnet selv at overtage noget af processen for så til sidst, at overtage projektet selv og fortsætte sin dannelse indtil døden indtræffer, da dannelse er en proces, som aldrig stopper. Klafki har opdelt dannelse i tre kategorier: material, formal og kategorial dannelse(amhansen.dk). I denne opgave er kun det materielle punkt interessant, fordi det er tanken om at dannelse hænger sammen med indholdet, og derfor er med til at understøtte dannelse. Herunder opdeler han den igen i to synspunkter, det objektivistiske og det klassiske(amhansen.dk). Det objektivistiske synspunkt går ud på en mere æstetisk og videnskabelig erkendelse, som man kan erhverve sig ud fra eksempelvis bøger. Denne opgave vil have udgangspunkt i det klassiske synspunkt, hvor man tilegner sig værdier og forbilleder i sin kulturkreds. Kulturkredsen kan være overalt, hvor man møder kultur i sin hverdag, og derfor er biblioteket en naturlig del af den. I Eriksons teorier(maier, Henry, 1974) snakker han om, hvordan de ungeeksperimenterer med forskellige identitetsmønstre(s. 59), og før de kommer frem til nogle mere faste mønstre, skal de igennem en periode hvor de eksperimenterer med yderligheder, her menes eksperimenter med modsætninger, og en stor interesse for hvad den ældre generation misbilliger(s. 60). Yderligere stiller den unge ikke spørgsmålstegn ved hvem han/hun er, men mere om hvem han/hun kan blive og være, og hvordan dette kan opnås(s. 56). En af måderne unge kommer frem til løsninger af dannelsesproblematikker er ved at snakke med andre ligesindede unge og derigennem kan snakke det igennem, og måske finde muligheder til at kunne arbejde videre med deres dannelse(s. 62). Identitetsfølelsen er afhængig af, at man er en nødvendig og ansvarlig del af et større hele. Erikson, Erik(s. 56) 6

7 Analyse Her vil jeg analysere de forskellige teorier i forhold til Idekataloget og denne opgave. Relationsteori Anne Linder siger, at Bibliotekaren er allerede relationskompetent (Andresen, Bent B. 2011), men problemet er, at mange af de kompetencer er indlejret i tavs viden 1. Tavs viden er viden, som ikke er beskrevet, men som er lært igennem arbejde med feltet, og derfor ikke nødvendigvis er den samme måde at tilgå området på rundt om i landet. Ideen med at man kan bruge de otte punkter, som er opstillet i relationsteorien, til at få en større forståelse omkring sin egen måde at tilgå relationer på med en professionel vinkel, er i udgangspunktet god, men det kræver lidt tilpasning at bruge den, når man skal arbejde med unge. Man skal være klar til at møde de unge på deres eget plan og fralægge sig den autoritære rolle, som ellers er punkt 8 i relationsteorien, og vise man er klar til at yde noget for de unge, selvom det kan være ude i anarkismens råderum. Når vi snakker anarkisme her er der ikke tale om den fuldstændige antiautoritære lærer, men blot mere ned på et niveau hvor er alle er lige. Og med yde menes det som en metafor Den voksne skal være med til at holde stigen, hvis barnet vil nå det røde æble øverst på træet. Tanken er, at den voksne er bibliotekaren, som skal være klar til at tage medansvaret for de unges ideer, og ikke at de skal tage æblet ned til dem eller finde stigen til dem, men de skal være med til at forklare, hvor de finder stigen og hjælpe med at holde den, når de unge er på vej op efter det røde æble. Udover det skal man være klar til at lade de unge forsøge at være på samme niveau som bibliotekaren, eller i det mindste føle, at bibliotekaren ikke er en autoritet, som man skal stå skoleret overfor. Som Erikson siger, hvis personer såsom bibliotekaren kan vinde tillid fra de unge, kan de opnå en væsentlig indflydelse på de unges udvikling(maier, Henry. s 62). En anden vigtig ting som relationer kan skabe er bruger til bruger relationer. Det er med til at forebygge ensomhed, og kan hjælpe de unge til at lærer vigtige sociale kompetencer(nyborg, C. Kampen om de unges fritidsliv s. 104). Dannelsesteori Dannelse kan beskrives som en proces, hvor en person bliver influeret af udefrakommende påvirkninger, det kan være sig kulturelle input og sociale input. Jeg mener, at det kulturelle input sker via en målrettet indsats fra højere dannede personer, og i denne opgaves sammenhæng ses disse som bibliotekaren. Bibliotekaren skaber en del events, som derigennem skaber et socialt fora for de unge, men denne socialisering sker ikke udelukket ved events, men også af sig selv på grund af mangfoldigheden i aktiviteterne på biblioteket eksempelvis via spil på computerne, at høre musik eller læse tegneserier i en krog(amhansen.dk). Ved at kigge på Hans Jørgen Kristensen teori om dannelse, kan biblioteket, hvis de unge tillader det, være et af de sidste trappetrin, før de unge selv skal overtage ansvaret for deres udvikling og være selvstændige individer. Biblioteket kan være dem der står på sidelinjen og gerne hjælper, men uden at forsøge at presse en bestemt retning eller ide ned over hovedet på de unge. Når jeg skriver, at de unge skal tillade det, så menes der, at det ikke er noget som automatisk kan ske, men hvis 1 7

8 bibliotekaren har de unges tillid kan dette lade sig gøre, men det er hele tiden er op til de unge selv, om de vil have at biblioteket skal være en del af deres liv. I Klafkis model snakker han om kulturkredse(amhansen.dk), som biblioteket er en naturlig del af. Det moderne bibliotek har altid været et sted, hvor kulturen er til stede, hvor man kan komme og opleve den. Biblioteket er altså et sted, hvor der er mulighed for at møde nye mennesker, som dermed kan være med til at danne relationer for dem og emner, som kan være med til at danne værdier, der er med til at forme de unges identitet. Dette leder os videre til Eriksons teorier om de unges eksperimenter for at dekan komme frem til det næste led i dannelsen af identitet. Unge vil forsøge sig med forskellige identiteter, og derunder forsøg med modsætninger, som den ældre generation misbilliger(maier, Henry, 1974). Forsøgene med identiteter og modsætninger kan være et af de problemer, som man støder på, når man arbejder med unge i en bibliotekssammenhæng, men det kan samtidig også være et område, man kan bruge for de unge som incitament til, at de skal deltage i bibliotekets events. En af de events, der bliver fremført i Idekataloget, lasertag, kan ses som et område den ældre generation misbilliger på et bibliotek, fordi det larmer og fylder meget på biblioteket, og derfor kan det være et felt som kunne fremme de unges eksperimenterende proces. Analyse af brainstormen Brainstorm er et godt redskab til at komme frem til nye ideer, dog har det nogle punkter som til tider gør den svært at bruge. Det kræver, at den gruppe man bruger metoden på er engageret og føler sig trygge således, at de tør komme med de ideer, selvom de til tider kan lyde lidt fjollede. Det gode ved den metode er, at det kan få tankerne til at flyde og derved finde på nye ideer. Men det gør samtidig også, at man kan komme til at tænke ud i retninger, som ikke kan lade sig gøre, og som derfor i sidste ende skal sorteres fra. Den brainstorm som blev udført i sammenhæng med denne opgave foregik i samarbejde med en klasse på Hjørring HTX. Det blev indledt med en forklaring om, hvordan brainstorms fungerer og derefter forklarede jeg fokus i brainstormen, som var Hvad kunne være fedt på et bibliotek med den ene begrænsning, at alkohol ikke skulle indgå. For at få dem lidt i gang kom jeg med nogle af mine egne ideer, og selvom det satte dem i gang, kunne jeg godt mærke, at der ikke var helt den tryghed til at komme med vilde ideer, som gerne skulle være når man brainstormer. Men det løsnede sig stille efter jeg begyndte entusiastisk at spørge efter de vilde ideer. Selve brainstormen er vedlagt som en lydfil på cd en(se bilag 2). 8

9 Diskussion af idekataloget Dette afsnit er bygget op som en diskussion af det vedlagte Idekatalog(se bilag 1), hvor de enkelte events er beskrevet, og hvor der er forklaret lidt om hvad der skal til for at afholde det. Da unge er et stort område i denne opgave er det tiltænkt fra omkring de unge er 14 til 25, da det er en tid, hvor man begynder at få interesser, som går på tværs af aldersgrænser men stadig en tid, hvor man bliver sat i boks med andre på ens egen alder på grund af måden skolesystemet er sat op på. Det ændrer sig lidt når vi går ud på de videregående uddannelser, men ikke nok til at det gør den store forskel. Men biblioteket må gerne være stedet hvor alderen ikke betyder noget, men mere hvor interesserne og lysten som skal være i fokus, og af denne grund er der ikke sat andre aldersgrupper på udover, at det er for unge. Oplæg med backpackers Rejser fylder meget i mange unges liv, og derfor kom det naturligt at lave et arrangement som kan give informationer om at rejse, og hvordan det er at rejse som ung uden sine forældre. Her er et eksempel på et event, som kunne være låst af alder, men hvis en 16-årig gerne vil med for at høre om hvordan backpackning foregår, så skal der være åbent for, at han/hun kan deltage, da det kan være at personen drømmer om at rejse senere i livet. Denne type events er med til at styrke bibliotekets image med at være et sted, hvor man kan finde oplysninger om alt, biblioteket bliver store vidensfora som kan hjælpe brugeren ligegyldigt hvilken problemstilling de står i. Dette emne er et, der ligger sig tæt op af dannelsesteorien med at lære nye kulturer og man kan blive en del af en anden samfundskultur, og derved udvikle sig. Iværksætter Sammen med en af mine kontakter, som selv er iværksætter, snakkede vi en dag om, hvordan han var startet som iværksætter, og hvor svært det er som ung at komme i gang. Sammen med ham kom jeg frem til den ide, som er beskrevet i idekataloget. Selvom processen i at starte noget op selv er en proces hvor man primært står på egen hånd, er det nødvendigt af have mange kontakter at konsultere for at det kan lykkes, både når der snakkes produkter og PR. Derfor er det en god mulighed for de unge at få kontakter igennem bruger til bruger relationer, for hvis man sidder med et problem, som nogle af de andre iværksættere også sidder med, så er det godt at have kontakt og relationer til de andre iværksættere. Men igen er det et emne, hvor biblioteket kan komme på banen ved at vise, at de kan hjælpe med at introducere kompetencer til nye iværksætter, som de kan få brug for i deres vej mod succes. Forfatterskole Tanken kom af en realisering omkring hvor mange i min omgangskreds der sidder derhjemme og skriver fiktion, og hvor mange af dem der drømmer om at få udgivet det kommercielt. Mange af dem kunne godt bruge en form for forfatterskole til at få vendt ideer med andre eller få afklaret, hvordan de mere konkret kan komme til at udgive deres fiktion. Ifølge Klafki kan bøger være en vej til den objektivistiske dannelse. Selvom fiktions bøger ikke nødvendigvis udvikler forståelsen af viden, så udvider det ens horisont og dermed giver en større forståelse af mennesket. Derfor er det vigtigt, at de som gerne vil skrive og måske endda udgive bøger ved, hvad de vil med bogen, får en form for undervisning. Det er også vigtigt at huske, at det at skrive litteratur danner det enkelte menneske 9

10 Narko Dette var en af ideerne fra brainstormen, og som forklaret i idekataloget, er det af de områder som kan forvirre de unge, for på den ene side kommer der et meget negativt billede af narko fra de tætteste autoriteter, mens der i diverse tv-shows er en helt anden holdning til narko. Ud fra hvad jeg kunne fornemme via brainstormen, var der en massiv interesse for mere information omkring emnet. Dette emne kan være meget relevant indenfor dannelsesteorien. Erikson snakker om hvordan unge forsøger sig med områder, som den ældre generation misbilliger, og narko er et område, som mange unge finder interessant, både fordi det er farligt, og fordi det er noget, som kan provokere den ældre generation. Men her er det vigtigt at få forklaret alle fakta, så de selv kan tage stilling og forhåbentlig erkende, at det er et uheldigt bekendtskab, selvom det er et let område at forsøge sig med. Studiet teknik og eksamens forberedelse/angst Der var mange af de unge, som gerne ville have flere muligheder for at få hjælp til studietekniker og eksamensforberedelser. Selvom der er knyttet en studievejleder til de fleste uddannelser, kan det ofte være godt at få forskellige teknikker fra forskellige personer, så der er større mulighed for at finde en metode, som virker for den enkelte person. Hvis vi ser på, hvad det kan give den enkelte person at møde op til et event af denne type, så giver det først og fremmest nogle teknikker at arbejde med. Derudover giver det mulighed for at møde andre, der står i samme situation, og som Erikson nævner, så hjælper det unge at have nogle på deres egen alder til at snakke med for at løse problemer. Derfor er både relations og dannelsesteori en del af dette event. Dating Denne ide kom frem efter første møde hos Hjørring, hvor der var fremvisning af deres ny PR til Date dit Bibliotek. I de seneste år er det blevet mere populært at centrere dating omkring ting, som folk føler, betyder noget i deres liv såsom farmerdating, elitedating, fitnessdating m.m. Så hvorfor ikke bruge biblioteket til at starte dating med bøger, musik og film som introduktions måde. Hvis vi kigger på dannelsesteorien er bøger en del til udvikling af kulturel dannelse, og derfor kan denne type af møde være med til at udvikle jeg et. Så man får et møde med ligesindede og finde folk, som kan være med til føre udviklingen af jeg et videre i en kulturel sammenhæng. Hvis vi kigger på relationsteorien, må kæresteforholdet være tæt på den ypperste relation mellem to mennesker, ideelt vil denne type relation få begge parter til at blomstre, og derved skabe endnu stærkere relationer. Fælles film Her er et emne, som også kom frem under brainstormen, men når vi snakker film, så har jeg en forestilling om, at det ikke blot er tilfældige film. Enten skal det være stort anlagte film, eller også skal det forekomme med samarbejdspartnere såsom en biograf eller andet sted, så ikke blot filmen giver en oplevelse men også omgivelserne, eksempelvis TV2 Zulus open Air film om sommeren. Det kan også være en film med et større fokus eksempelvis Nordkraft med narko som omdrejningspunkt eller American History X som omhandler racisme. Disse kan være med til at åbne op for diskussioner blandt de unge, som leder hen i dannelsesteoriens områder. Generelt åbner fællesfilm op for 10

11 relation indbyrdes imellem de unge, da de ud fra filmen har noget at snakke om, og derfor en fælles baggrund for samtaler og diskussion. Stand-up Dette var et emne, som kom op under brainstormen, og efter lidt tid hvor ideen fik tid til at modnes og efter lidt surfing på nettet om emnet, var det klart, at her var et område, der virkelig kunne bruges på mange spændende måder. Det helt nye er at politikere forsøger at få deres budskaber ud via stand-up, men generelt kan det være en sjov måde at få lidt sværere emne ud til de unge. Man kan diskutere om relationsteori har relevans her, og det har det i den forstand, at de unge får en fælles oplevelse, som de kan snakke om, men udover det er der tider, hvor morskaben er nok i sig selv. Årets nye ungdomsbøger I en tid hvor bogmarkedet bliver oversvømmet med bøger om vampyrer og andre overnaturlige væsner, kan det være svært at udvælge hvilke der er gode, og hvilke der blot rider højt på fantasybølgen i øjeblikket. Derfor tænker jeg, det kunne være spændende med et event af en eller anden type, der promoverede de bøger, som de unge selv synes er gode, så man laver det i et samarbejde med de unge. Den teoretiske del tager udgangspunkt i dannelse, og hvordan man bliver dannet, når man læser litteratur, og det giver samtidig den mulighed at kunne studere andre personer, der dog er opdigtede, og hvordan de agerer på forskellige udfordringer. Tøse hygge Piger har ofte brug for at snakke ting igennem som drenge ikke altid har forståelse for, og derfor var det heller ikke helt uventet, at dette var en af de ideer, som kom op under brainstormen. Men blot at inviterepiger til at snakke er ikke måden at få det til at virke og være succesfuldt. Der skal et anden incitament til at lokke dem til, og her kan tøse snakken blive en ekstra del af eventet, eksempler på dette kunne være, modeshows, Oscar-aften, lær at danse eller makeup ideer. Først skal det slås fast, at dette er lavet som et event kun for piger, eftersom det er nemmere for piger at snakke om ting, som de har brug for i en mere dannelsesteoretisk vinkel. Her kan vi bruge Eriksons teori om dannelse, hvor han snakker om, at unge har brug for andre på deres alder til at snakke med for at støtte deres egen dannelse. Et andet punkt er relationen, som skabes her og som kan være starten på nye venskaber eller det kan blot være dejligt at få en anden persons respons på de tanker, man går og roder med. Kreative workshops Inden for de sidste par år har der været øget interesse for eksempelvis strikning 2, og der er dukket kreative klubber op overalt i landet. Derfor kom det som en selvfølge at bruge biblioteket til at fortælle om og afprøve de forskellige kreative håndværk. Det kan være et sted hvor forskellige fællesskaber kommer og viser hvad de laver, og samtidig være et sted, hvor man kan få lov til at prøve forskellige kreative udfoldelser uden at skulle ud og bruge mange penge på at starte op. Eksempler på dette kunne være arbejde i læder eller kunst og malerier

12 At udfolde sig kreativt i sociale henseender ligger op af Klafkis teorier om kulturkredse, og derfor kan eventet have indflydelse på de unges dannelse. Men samtidig er det relation en stor grund til at have kreative fællesskaber. Lær nye gadgets Iphone Tanken bag denne ide udspringer i hvordan unge mennesker lærer ting, og der er en ret udbredt konsensus om, at unge mennesker ikke læser manualer men blot prøver sig frem, så de lærer ved learning by doing. Tanken her er at de nemt kan overse nogle muligheder i deres gadgets eller mobiltelefoner, som ikke er nemme at forsøge sig frem til. Eksempler på dette kan være, at de nyeste mobiler kan finde magnetfelter, eller geocaching/geotracking, hvor man ved hjælp af mobilen kan finde spændende steder eller ting, som er gemt i området man befinder sig i. Eller hvordan mobilen kan finde frem til information via billeder eller musikstykker, så man kan finde ud af hvad sangen der er i radio lige nu hedder. Dette kan udvikle sig til en form for deltagerkultur(jenkins, H. 2006), hvor alle deler deres viden om området, og nye problemer/ideer bliver løst/udviklet i fællesskabet. Men ideen er til for at unge kan lære at bedre udnytte de muligheder de har, og dermed har ens gadget nemmere ved at løse eller hjælpe med daglige udfordringer både fagligt og i fritiden. Minecraft Denne ide udviklede sig efter en snak med en af underviserne fra Hjørring HTX, hvor han snakkede om, hvor mange af hans elever der sad og rodede med Minecraft i hans timer. Men ideen med at finde områder som de unge finder interessant og derefter for bibliotekaren at bruge tid sammen med dem, er et stort skridt indenfor at skabe en relation mellem bibliotekaren og de unge, derfor relationsteorien. Det er vist fra eksempler i Randers(Relationer på biblioteket, 2011, s. 18) at denne form for relation giver en god kontakt, i Randers var fokus dog børn, men hvis man sætter sig ned med unge og pakker autoritetsrollen væk, og møder dem på deres niveau, er der store muligheder for at skabe en god relation. Denne type event er mest henvendt til drenge, og det er nok mest drenge, man kan få en god relation med hvis man sætter sig ind i computerspillenes verden. Photoshop workshop I et samfund som er blevet mere og mere perfektionistisk rent visuelt, vil de fleste gerne lave et pænt førstehåndsindtryk på Facebook eller LinkedIn. Derfor skal der fjernes røde øjne, glattes lidt hud og fjernes mørke render under øjnene. Det er for at fjerne de ting, der kan være med til at give et forkert indtryk ved første øjekast. Selve ideen kom fra lang tids studier af forskellige unge mennesker i min hverdag, og hvor vigtigt det er for dem, at billeder på nettet af dem skal være pæne, for ellers kan de gå helt op i limningen. Her tror jeg, det kunne være en god måde at lære dem, hvordan de kan forbedre billeder, men samtidig forklare lidt om, hvad der er i orden over nettet, lidt i stil med noget net etikette. Dette emne diskuteres i Fremtidens biblioteksbetjening af børn fra biblioteksstyrelsen(2008), og hvordan det skal være et af områderne i fremtidens bibliotek. 12

13 Band Off Hvis der er noget de fleste unge kan samles omkring, så er det musik. I 2012 var der over 70 % af unge mellem som hørte mere end 1 times musik om dagen(danskernes kulturvaner 2012, s. 30). Konkurrencen imellem de lokale bands er med til at skabe relationer mellem de unge, så i denne ide er det mere relationer imellem de unge, der er i fokus og ikke så meget relationen mellem bruger og bibliotekar. Dette er endnu et arrangement hvor bruger-bruger kontakt er vigtig, og hvor fælles interesser kan være med til at skabe noget nyt og godt. Lan party Dette var en af de ideer, som blev til ved den brainstorm, der blev afholdt med Hjørring HTX. Internettet giver i dag en stor mulighed for at møde andre mennesker med samme interesser, men det er ofte svært at få en tæt relation kun over tekst og tale. Et lan party vil være med til at give noget ekstra til de relationer, som kun kan skabes andre steder end bag skærmen. Det vil altså åbne op for sociale relationer. Jeg tror på, at muligheden for at få lov til at møde et offentligt område efter lukketid med bl.a. teknikrum og lign. er med til at give folk en oplevelse, som er med til at skabe en tættere relation mellem personen og stedet. Lasertag Dette er inspireret af filmen Gotcha! 3, hvor en flok unge har paintballkampe midt i et stort skoleområde. Efter en brainstorm om hvordan man kunne bruge biblioteket på en ny måde dukkede denne ide op, men det er hverken praktisk eller sikkert at bruge paintball i et velbesøgt område. Derfor tog jeg kontakt til den lokale hardball-forening og fik snakket frem til ideen med lasertag systemet i stedet. Her er relationsteori hovedemne igen, da eventet giver en mulighed for at møde andre unge på en anderledes måde, for igen at ændre bibliotekets image, som nogle gange er lidt støvet. Lasertag er så anderledes et event, at det kan være med til at ruske op i de unges opfattelse af biblioteket. Her er der igen mulighed for at vise unge noget af biblioteket, som eller ikke er åbent for offentligheden. Bookbusters Ideen kommer fra en blanding af Discoverys tv show Mythbusters 4 og de kendte kemishows, som universiteterne rejser rundt og laver. I de seneste år har der været større fokus på at fremme naturvidenskaben til børn og unge(ntsnet.dk). Her er en mulighed for at blande de to emner og lave et event med materialer fra biblioteket i centrum dog med et tvist. Det skal være sjovt for at de unge finder det interessant, og her bliver det kombineret med videnskabelige forsøg, hvor biblioteket så bliver brugt som platform. Igen er det et forsøg på at give de unge noget, som er unikt for dem, og som vækker deres nysgerrighed for viden. Det er et fagligt område, hvor den ældre generation blot ved, hvad der sker ved de forskellige forsøg, men her vises det for de unge, og samtidig giver det visuelle en indsigt, som er svært at få blot ved teoretisk gennemgang af fænomenerne. Dette punkt har dannelse i højsæde, og specielt den faglige dannelse, hvor viden bliver overleveret

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Idekatalog til Hjørring Bibliotek

Idekatalog til Hjørring Bibliotek 2013 Idekatalog til Hjørring Bibliotek Thomas Madsen IVA Aalborg 31-03-2013 1 Idékatalog Skrevet af Thomas Madsen Indhold Indledning... 3 Metode og læsevejledning... 3 PR... 3 Drømme... 4 Oplæg med backpackers...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Michael Rutter, 1997 Pædagogiske

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP

Introduktion til. Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP Introduktion til Psykolog og Centerchef Anne Linder Dansk Center for ICDP www.danskcenterfor-icdp.dk Program for intromødet Kort intro til ICDP Uddannelsen Formål Indhold Struktur Datoer Videoanalysen

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

PP og AL PP to go ICDP VIA

PP og AL PP to go ICDP VIA Program. Onsdag d. 3.maj 2017 Relationer, styrker og flow PP og AL PP to go ICDP VIA Psykolog og Centerchef Kontakt Anne Linder Tlf 20133476 www.danskcenterfor-icdp.dk 1996, Opgave På jagt efter glæden

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier

Girls Day in Science. - En national Jet-Net.dk event. Vejledning til Gymnasier Girls Day in Science - En national Jet-Net.dk event Vejledning til Gymnasier Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til gymnasiet indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere har været

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere