Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00"

Transkript

1 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer Ordstyrer: Ditte G Referent: Ditte H 2 Godkendelse af dagsorden Hovedvægten lægges på punkt 4 for at overholde tiden, hvis de øvrige punkter ikke nås kommer det som skriftlig orientering. Julefrokost kommer med som punkt 4, j Dagsorden godkendt 3 Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2007 (rettelse) Referat fra den 27. august. Ingen kommentarer til referatet 4 Emner til diskussion a. NORDCAP Fra UF til DSIU - UFs erfaringer med kampagner og projektorienteret arbejdsform - FFOs inddragelse af UF - Alternative mødeformer - Erfaring med integrationskampagne - Den gode historie Fra DSIU til UF - Spasserspillet - Brevkasse - Integrationsprojekt - Politiske udvalg: hver gruppe præsenterer resultat af uddannelsesweekenden - Fællesskab og samarbejde - Politisk temadag - Ban Vejen-projektet

2 - Ulandsprojekt i Uganda Program i København Lars har bestilt tid til Dialog i mørke på Eksperimentariet kl og 14. Frokost bliver på Eksperimentariet for at undgå ekstra transport Der er indlagt tid til shoppingtur på Fisketorvet Ditte: Nordmændene har meget erfaring med kampagner. De søger mange forskellige fonde og går ikke nødvendigvis igennem staten, hvilket vi kan lade os inspirere af. De er ret synlige, som DSIU også gerne vil være, så vi skal høre hvordan de gør konkret. Steffen: Den gode historie: en gang om måneden præsenterer de en historie om en person med handicap. Deres hjemmeside er mere spændende end vores Det vi gerne vil fortælle om: brevkasse, spasserspillet, vores integrationserfaringer, præsentere arbejdet i de forskellige politiske udvalg/ politikpapirer, orientere om politisk konsulent, ønske om samarbejde om uddannelse via Nordisk Råd. (Nordisk Film skal rettes i tidligere referat til Nordisk Råd) b. Diskussion af arbejdsmarkedspolitisk udvalg. Cathrine: De var 4 medlemmer, 1 har trukket sig og et medlem kan kun komme hver anden gang, så nu er de kun 2 tilbage. Det er svært at motivere sig og organisere arbejdet, når der ikke er så meget energi, hvorfor det ikke fungerer, når der kun er 2. De har ikke været i stand til at holde nogle møder. Cathrine synes dog det er spændende og er fortsat interesseret i at være med i udvalget, hvis det kommer op at stå. Forslag om at nedlægge udvalget. Kristina: synes også at udvalget skal nedlægges, så der ikke bruges ressourcer på det. Mange af punkterne fra udvalget kan høre under de andre udvalg. Ditte: Det er ærgerligt at nedlægge det. Hvis der ikke er interesse må det nedlægges, men i første omgang kan vi søge efter evt. nye frivillige i medlemsorganisationerne. Steffen: Der er brugt meget krudt på arbejdsmarkedspolitik i DSIU, og det er noget der er vigtigt for mange, men der findes god lovgivning på området og der er en stor gruppe i DSI som beskæftiger sig med området, så måske er der ikke basis for udvalget i DSIU på nuværende tidspunkt. Støtter op om at lave en rundspørge i medlemsorganisationerne, for at se om der sidder nogle med engagement, men ellers kan det lukkes ned. Kristina: Det er ved at være det tidspunkt hvor der søges medlemmer til udvalgene Isak: vi skal ikke lade os binde af de eksisterende strukturer men lægge indsatsen der, hvor der er interesse. Vi må være bevidste om, hvor mange menneskelige ressourcer der er til stede. Steffen: De ressourcer der skal afsættes til at hverve nye frivillige er de ressourcer som udvalgsformændene sætter af til at invitere nye kandidater til udvalgene Beslutning: Vi giver det en chance nu, hvor udvalgsformændene for alle udvalg alligevel skal søge nye frivillige. Arbejdsmarkedspolitisk udvalg benytter denne mulighed for at engagere nye aktive, hvis dette ikke lykkes lukkes udvalget ned for nu.

3 c. Hjemmesidespillet. Lars har tit været inde og set, at spasserspillet har været nede. Hvis det flyttes til en anden server, hvilket koster 1100 kr., skulle det køre hele tiden. Isak: forslag om at lægge det på andre sites, hvor folk støder på det. Lars: Støtter op om Isaks ide. Rent teknisk er det ikke så let, men der er nogle spilportaler, hvor der kan komme et link og en beskrivelse af spillet. Medie- og kampagneudvalget vil gerne tage sig af det, men de skal først udarbejde kampagne/ promovering. Det vil især være godt hvis linket fører spillerne til vores hjemmeside. Beslutning: Det er besluttet at finansiere at lægge spillet på ny server. d. Ulandsarbejde Skal vi gå videre til fase 2? Forundersøgelse er gået godt, vi har fundet gode samarbejdspartnere. Fase to er en partnerskabsseminar Steffen og Isak fortæller om turen: Det var en god tur. I Uganda har de tidligere haft en ungdomskomite, men den er snart ved at have gjort sit arbejde, så der var ved at blive indsat en ny, mens de var på besøg. God mulighed for samarbejde, fordi de starter op nu. Der var en god energi. De var glade for at der blev lagt op til et seminar, hvor ideer udvikles i samarbejde, så det bliver en ligeværdig proces. De var også på besøg i landsbyer for at se tidligere projekter. Steffen: deltagerne på turen har konkluderet en masse undervejs, som der ikke er tid til at fortælle en masse om, men: - Det er nødvendigt at have fokus på køn - Når man ser deres utrolige fattigdom, er politisk empowerment ikke det eneste samarbejdsmulighed. Det er nødvendigt også at tænke indkomstgenerering ind i projektet og ikke blot organisationsudvikling. Man skal arbejde for begge dele. Strategi: Blue ocean = vi skal tænke i det, de andre ikke gør. Man skal ikke konkurrere på de andres vilkår, men finde på nye ting. Vi vil gerne hjælpe dem med at lave noget organisationsudvikling og kapacitetsopbygning. Men vi vil også gerne hjælpe dem med det andet, hvis de er interesserede. De skal dog ikke tvinges til noget, derfor partnerskabsseminar, hvor det videre forløb planlægges Det vigtigt at høre dem. Derfor vil vi bruge AI. Steffen var imponeret over de unge som de besøgte. Isak: der uddannes mange, som der ikke er job til, hvorfor der ikke kan arbejdes med samme centraliserede handicappolitik som herhjemme. Derfor var empowerment projekter ude i landsbyerne meget spændende. Der er endvidere meget langt fra projekter inde i hovedstaden, Kampala, og ud til landsbyerne. Beslutning: Opbakning fra bestyrelsen til at gå videre til fase 2, som skal også følge den skitserede plan. Interessant at vi tænker nyt, så vi ikke påtvinger dem noget, men spørger til hvad deres behov er. Diskussion af hvem skal af sted Vi lægger op til at det er en kvinde, for at imødegå tanken om kønskvotering.

4 Ditte: synes det er fint, at der sendes 4. af sted. Ser ikke noget problem i at sende Steffen af sted igen. Det må være Steffens vurdering, hvor meget arbejde der ligger i det/ hvor meget der er på sekretariatet, om han kan tage af sted. Isak: Ser det som en styrke, at Steffen var med. Cathrine: Mener det er en god ide at forskellige handicap repræsenteres, så det ikke kun er fysisk funktionsnedsættelse. Foreslår at Kristina eller Cathrine. Steffen: Det er også en god ide, at det er en som sidder i bestyrelsen (Kristina og Cathrine) Beslutning: Cathrine deltager som 4. deltager e. Projekt HUC Steffen: Projektet inkluderer blandt andet et uddannelsescenter og spørger, om vi vil sidde med i deres styregruppe eller følgegruppe. Det koster os ikke noget, vi skal blot lægge navn til det. Vi løber ingen risiko. Steffen anbefaler at vi går ind i arbejdet. Isak: Det lyder fint, men er lidt bekymret for, hvorvidt det er relevant for DSIU, men derfor er det vigtigt, at vi er med og sørger for, at det bliver relevant for os. Steffen: synes det er vigtigt at vi er med, så der kommer en ungdomsvinkel på det. Er glad for at vi er inviteret med. Ditte: vi skal støtte op om det. Synes at det er en god ide at uddanne folk til at sidde i styrelser. Vi skal møde op med åbent sind. Beslutning: Det er besluttet at vi går ind i arbejdet f. Event forslag. Lars har fået ideen at lave en event-konkurrence på hjemmesiden, for at få aktiveret/ involveret aktive ude i medlemsorganisationerne. Alle kan nominere en event og hvert kvartal (eller som det passer) kan vi trække en vinder/ vælge den som har fået flest stemmer. Det vil styrke DSIUs relevans ude i medlemsorganisationerne. Event: små happenings på gaderne og lignende. Der er generelt opbakning fra bestyrelsen til ideen. Det er dog vigtigt, at det på forhånd afklares, hvilke typer af events der er mulige, og hvem der er ansvarlige for hvad i forbindelse med udførelsen af events ne. Isak: Det vil gøre at vi er mere med på beatet. Det er også en god måde at bruge idepuljen på. Frisk og ungt. Det kan måske skabe noget dynamik. Der skal selvfølgelig være snor i det fra bestyrelsens side. Steffen: Det er en god måde at gøre vores hjemmeside mere dynamisk. Det er en god måde at opfange hvad der rør sig. Vi forpligter os dog til at gennemføre det. Det er utroværdigt, hvis vi ikke gennemfører. Derfor må vi sortere de indkomne forslag, før de lægges til afstemning.

5 Cathrine: Den hjemmeside vi har nu er meget konservativ. Vi skal være mere med på beatet. Lars: Det er en god ide. Ikke kun for at gøre hjemmesiden bedre, men vil også give bedre forankring i medlemsorganisationerne. Enig med Steffen om at sortere når forslagene kommer ind, ikke når der er stemt. Vi skal forpligte os til at gennemføre det, som der er stemt om. Ditte: vi er nødt til at afklare, hvad vi forstår ved happenings. Vi kan ikke have en hjemmeside, som opfordrer til ulovligheder, når vi skal samarbejde med politikere m.m. Men det er en god ide at have et forum, hvor folk kan komme med ideer, men det er nødvendigt, at det er lovligt, når det foregår i DSIU-regi. Steffen: vi skal bare stille klare regler op for hvad vi kan. Kræve at den der stiller forslag skal medvirke til happening. Beslutning: Der er opbakning til forslaget. Nedsættes en arbejdsgruppe med Lars og Ditte H. g. DSI-Ungdom og DSI DSI laver aktiviteter på ungdomsområdet uden at tage os med på råd. Senest har DSI lavet et børne-/ungdomsprojekt, som vi ikke er involveret i. Steffen: Synes det er vigtigt, at vi er med og stiller krav til DSI om inddragelse. Vi skal dog være indstillet på at imødekomme det. Kristina: vi skal helt bestemt arbejde for at blive inddraget. Ditte: vores vinkel er anderledes. Det har givet pote, når vi medvirker. Det er ikke sikkert at udvalgene skal være med. Bestyrelsen må tage ansvaret på sig, især formandskabet, men udtrykker ønske om at udvalgsformænd bakker op. Isak: Det er svært at hamle op med DSIs frivillige, som har været aktive i 30 år, men det er god erfaring, og det kvalificerer DSIU at være med. Steffen: det er fornuftigt, at det primært er formandskabet, der påtager sig opgaven, men det er vigtigt at hele bestyrelsen vil være med, for der er meget arbejde i det. Det er rigtigt, at vi mangler erfaring, men hvis vi ikke deltager, får vi heller ikke erfaringen. Det er også en uddannelse af os. Det er fint at være med i udvalg, men det primære er, at vi skal med på møderne med ministrene, KL m.fl. En af os skal være med på DSIs repræsentantskabsmøde, hvor projektet om unge skal præsenteres. Vi skal holde oplægget, så vi kan markere os. Ditte: som ungdomsrepræsentanter må vi gerne være anderledes og holde fast i de problemstillinger vi ser. Vi skal ikke lade os kue af de erfarne. Som unge er det os, der ved, hvad der rør sig. Beslutning: Der er opbakning til at støtte op om øget inddragelse i DSI. h. DUF s delegeretmøde Steffen: DUF-arbejdet er vigtigt. DSIU kan sende 2 delegerede og 2 observatører. Flere af vores medlemsorganisationer kan også sende repræsentanter, så samlet kan vi sende 12 personer. DSIU: Ditte,

6 Kristina, Isak og Peter. DBSU: Lars og ven. DDU: Cathrine og ven (Cathrine vil sørge for at DDU sender en anden repræsentant, hvis hun ikke kan deltage) Miriam vil gerne holde formøde med vores delegation. Det er vigtigt at prioritere formødet, så vi er forberedte. Ditte: Vi skal ikke kun tale om handicap, men også andre emner vi er interesserede i, som fx integration m.m. Hovedopgaven er at gøre os synlige uden at fokusere på vores handicap. Steffen: Det vi kan gøre er at deltage i debatten, synliggøre os. Mange ting er besluttet på forhånd. Men stille og roligt kan vi lave nogle gode partnerskaber med andre organisationer og foreninger. Tilmelding er på fredag den 26. oktober. Steffen kan tilmelde dem, der deltager på vegne af DSIU, men dem der deltager for medlemsorganisationer, må selv sørge for at tilmelde sig. Beslutning: Peter og Ditte deltager som delegerede, Isak og Kristina som observatører for DSIU. Forslag om at opstille Peter til DUF styrelsen. Der skal også opstilles en suppleant for Peter. Måske er Sif interesseret? Ellers er Isak interesseret i at opstille som suppleant i. Repræsentantskabsmødet marts Sted: vi forsøger at booke Kalundborg vandrehjem Kristina: forslag om at de delegerede fra Medlemsorganisationerne kan dele værelse, hvis de ønsker det. Forslag til aktiviteter/ aften: Ulands-aften Etisk debat-spillet Indhold på mødet: Ditte: Repræsentantskabet skal føle, at deres beslutninger kommer til live, så vi skal lægge vægt på at formidle fra os til dem. Generelle debatter og hyggeligt samvær, så vi får gjort nye frivillige interesserede i DSIU. Steffen: der skal laves handleplan og årsberetning, som vi skal i gang med. Vi kan starte pr. mail På valg: Cathrine genopstiller Lars er ikke sikker på om han genopstiller. Han vil gerne, men må tænke over det pga. ny arbejdssituation. Isak genopstiller j. Julefrokost for bestyrelsen Dato: lørdag den 8. december. Sted: Steffen har nogle ideer, så Ditte H og Steffen vil arrangere det

7 5 Projekter, aktiviteter og status a. Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter. Springes over gennemgås med nordmændene b. BAN VEJEN for dit fremtidige job Der er afholdt en afsluttende temadag, som gik godt. Vi har fået penge fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. c. Kampagne- og medieudvalget Medie- og kampagneudvalget afholder snart første møde, hvor de skal snakke om spasserspillet m.m. Grundlæggende er formålet synlighed Det er Sara, Peter og Ditte G som er med i udvalget. Det skal afklares hvorvidt Rasmus også er med. Udvalget skal i første omgang få noget erfaring. Det ses som en styrke, at de bor tæt på hinanden for hurtigt at kunne holde møder og reagere. Derfor er det opstartet som et lille udvalg. Det er et forsøg i første omgang. Lars: vil gerne opfordre til at medie- og kampagneudvalget kigger på de redskaber, som vi fik på uddannelsesweekenden. Kristina: Der er et fyldestgørende referat fra lørdag d. De politiske udvalgs aktiviteter og temadage. - Det skal afklares, hvilken betydning det får i forhold til DUF-tilskud, at DSIU vil lave kampagner. Steffen og Miriam har defineret nogle forskellige scenarier som de vil diskutere med DUF. - Udvalgene skal have mulighed for at arbejde med det de har forberedt på uddannelsesweekenden - Uddannelsespolitisk udvalg (Isak): Halvdelen af udvalget var til stede i weekenden. De vil gerne lave en generel plakatkampagne kampagne, om hvorfor der ikke er flere med handicap, som får sig en uddannelse. Koncept: der mangler en brik. Visuelt: et billede fra forskellige situationer i studielivet, hvor der mangler en puslespilsbrik. Målgrupper: universitets- og erhvervsverden, erhvervsorganisationer og fagblade. Ønsker at få det gjort til en gimmick i medierne. Socialpolitiks udvalg (Kristina): De har tre punkter i deres politikpapir. De ønsker at lave en kampagne vedrørende hjælperordning til teenagere: Koncept: Vil du have din mor med på date?. Målgruppe: folkeskoleelever/ unge på ungdomsuddannelserne, politikere Udvalget er begejstret for rollemodel-tanken på folkeskoler og ungdomsuddannelser. I forhold til den anden målgruppe, politikerne og vælgerne, vil de køre noget presse og skabe noget debat. Tidsplan: køre i september. Tilgængelighedsudvalg (Lars): Har tre punkter i deres politikpapir: 1. prioritet er mulighed for at rejse på forskellige måder. 2. prioritet er tilgængelighed til kultur- og byliv. I weekenden startede de med at planlægge en stor event-kampagne, men den blev droppet. De har i stedet besluttet at lave mere traditionelt politisk arbejde på 1. prioritet. De vil samle historier om problemer med at rejse fx Isabellas. Først vil de prøve at få politikerne i tale, hvis dette ikke lykkes vil de forsøge at gå igennem medierne.

8 Isak: hvordan er forholdet/ rollerne mellem medie- og kampagneudvalg og de øvrige udvalg? Lars: udtrykker ønske om bedre information udvalgene imellem omkring aktiviteter Ditte: Godt at der er kommet gejst i de politiske udvalg. Det er vigtigt, at de forskellige tiltag cleares i bestyrelsen, så bestyrelsen kan følge med og stå inde for tiltagene. Medie- og kampagneudvalget har kun et mål: det er at gøre synlig - generel synlighed i det offentlige rum. Men de vil ofte kunne samarbejde med de politiske udvalg Steffen: Bestyrelsesmødet er det forum, hvor de forskellige udvalg kan cleare og følge med i hinandens arbejde. Derfor er det vigtigt, at der er et bestyrelsesmedlem repræsenteret i hvert udvalg. Medie og kampagneudvalget kan blive en koordinerende faktor og på længere sigt blive en erfaringsgruppe. Kristina: Det var rart, at de forskellige udvalg mødtes og så hinanden i weekenden. Det fremmer samarbejdet at de forskellige udvalg kender hinanden Cathrine: rejste forslag om at referater fra de forskellige politiske udvalg sendes rundt til de øvrige udvalg, så alle kan følge med. Ditte: Vi skal passe på ikke at sende for mange mails rundt, men alle referater ligger inde på hjemmesiden. Forslag: at holde et møde en gang om året, hvor alle mødes. e. Brevkasse Vi afventer tegninger fra Ditte og 2 historier fra Sigrid Brevkassen skulle ellers være klar til launch f. Sekretariatet Ditte H er startet som kommunikationsmedarbejder g. Invitationer - Lokal organisation i Bourdeaux. Ditte anbefaler ikke arrangementet, mener at der er andre fora som er mere relevante. - Uddannelse i Appreciative Inquiry (AI) i DUF. Kristina er interesseret, måske Cathrine Frivillighed.dk og duf.dk er gode hjemmesider h. Økonomisk status. Underforbrug på de fleste puljer Overforbrug på repræsentantskabsmøde. Samlet set ser det godt ud.

9 6 Orientering fra: a. Bestyrelsen b. Sekretariatet 7 Evaluering af dagens Bestyrelses-møde Isak: Rækkefølgen af emner til diskussion kunne ændres, så de punkter hvor vi skal have gode ideer og være kreative ligger først. Kristina: Det er godt, at meget af informationen kommer i bilag, så de ikke behøver at siges på mødet. Bilagene må dog gerne komme ud tidligere. 8 Næste møde 8. december 9 Eventuelt Ingen punkter til evt.

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere