Handleplan 2008 DSI-Ungdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2008 DSI-Ungdom"

Transkript

1 Handleplan 2008 DSI-Ungdom Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Indledning... 4 Visioner for DSI-Ungdom... 4 Politiske aktiviteter... 5 Uddannelsespolitisk udvalg... 5 Socialpolitisk udvalg... 5 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg... 6 Medie- og kampagneudvalg... 6 Event-konkurrence... 7 Netværk for politisk aktive... 7 Brevkasse... 8 Projekter... 9 Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter... 9 Uland... 9 Fremtidige projekter med ekstern finansiering Organisation Service for medlemsorganisationerne DSI-Ungdoms frivillige Intern Kommunikation (internt i DSIU og med medlemsorganisationer og medlemmer) Sekretariatet Eksterne relationer Eksterne relationer i forhold til Danske Handicaporganisationer (DH) Eksterne relationer i forhold til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Eksterne relationer i forhold til European Disability Forum (EDF) Eksterne relationer i forhold til ungdomspolitiske partier Ekstern Kommunikation Andre eksterne relationer: Side 2 af 16

3 Letlæselig version Denne plan fortæller om, hvilke ting DSI-Ungdom vil arbejde med i Politiske aktiviteter For det første vil vi lave politiske aktiviteter. Det skal vores tre politiske udvalg gøre. De arbejder med uddannelse, det sociale område og tilgængelighed. Samtidig har vi også et Medie- og kampagneudvalg, som skal være med til at gøre DSI-Ungdom mere synlige. DSI-Ungdom starter også en event-konkurrence, et netværk for politisk aktive og en brevkasse. Projekter DSI-Ungdom arbejder videre med vores projekter. Lige nu har vi projektet Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter og vores ulandsprojekt. Vi vil arbejde for, at vi kan få nye projekter i fremtiden. Organisation Som organisation vil vi prøve at hjælpe vores medlemsorganisationer med deres behov og sikre god kommunikation mellem DSI-Ungdom og medlemsorganisationerne. Vi vil arbejde for at få flere frivillige i DSI-Ungdom. Det skal være sjovt at være med. Sekretariatet hjælper de frivillige med at gøre de ting, som vi finder på. Samarbejde Sidst men ikke mindst vil vi også sikre et godt samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, European Disability Forum og unge politikere. Vi vil være mere i medierne og lave mange kampagner. Vision Vi håber, at alle disse ting vil føre til, at det i fremtiden bliver bedre at være ung med handicap. Vi vil gerne have, at man som ung bliver set som et menneske, og at handicappet ikke betyder så meget. De ting vi laver i år 2008 er første skridt på vejen til at lave samfundet om sådan som vi gerne vil have det. Side 3 af 16

4 Indledning Velkommen til DSI-Ungdoms handleplan for 2008, som skal vedtages på repræsentantskabsmødet d marts Handleplanen har i år et anderledes format end tidligere. Det er hensigten, at handleplanen skal være nemmere at overskue og mere konkret. Derfor er handleplanen indledt af et afsnit om visioner, som skal ses som langsigtede mål for DSI-Ungdom. Disse visioner arbejder vi hen imod, men der vil formentlig gå mange år, før visionerne er blevet en realitet. Til gengæld vil afsnittet om konkrete indsatsområder bestå af langt mere kortsigtede mål, samt de tiltag, som forventes gennemført i år 2008 indenfor hvert område. På den måde bliver det muligt at bruge handleplanen til at diskutere, hvor DSI-Ungdom skal bevæge sig hen både på kort sigt og på langt sigt. De konkrete indsatsområder er inddelt i nogle overordnede temaer nemlig Politiske aktiviteter, Projekter, Organisation og Eksterne relationer. Herunder er hvert enkelt indsatsområde beskrevet med mål, tiltag, ansvar og eventuelt tidsperspektiv. Handleplanen skulle dermed gerne være nem at overskue og samtidig let at operationalisere i løbet af året. God læselyst! Visioner for DSI-Ungdom DSI-Ungdom skal være en slagkraftig interesseorganisation for unge med handicap. DSI-Ungdom er dermed med til at sikre, at unge med handicap tager ansvar og bidrager til samfundet samtidig med, at de selv får muligheden for at være med til at forme det samfund, som de ønsker. Arbejdet i DSI-Ungdom er præget af unge menneskers interesser og udtryksformer. Fremtidens samfund bør bære præg af, at unge med handicap først og fremmest bliver set som unge individer, mens handicappet træder i baggrunden. DSI-Ungdom vil derfor arbejde for et samfund, hvor alle uanset handicap kan realisere sig selv og udnytte sine potentialer. DSI-Ungdom vil også arbejde for, at organisationens navn og mærkesager bliver synlige og genkendt i samfundet, og at handicap-politiske spørgsmål står højt på dagsordenen både i samfundet som helhed og hos den enkelte borger. DSI-Ungdom skal til stadighed arbejde for medlemsorganisationernes fælles handicappolitiske og økonomiske interesser, samt yde medlemsorganisationerne bistand, vejledning og rådgivning. Endeligt skal DSI-Ungdom fremme samarbejdet mellem ungdomshandicaporganisationerne. Side 4 af 16

5 Politiske aktiviteter Uddannelsespolitisk udvalg Flere unge med handicap gennemfører en uddannelse via flex-uddannelse, tilgængeligt studiemiljø og forbedret rådgivning Udvalget har ekspertise på det uddannelsespolitiske område Udvalget udvikler løbende DSI-Ungdoms politik og strategi på det uddannelsespolitiske område Undersøgelse af hvilke problemer, der eksisterer for unge med handicap i det nuværende uddannelsessystem Påvirkning af politikere, rektorer og andre beslutningstagere med henblik på at skabe ændringer i lovgivning og praksis Overvågning af det uddannelsespolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det uddannelsespolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det uddannelsespolitiske område Uddannelsespolitisk udvalg Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2008 Socialpolitisk udvalg Unge med handicap oplever forbedrede sociale vilkår i form af bedre hjælperordning for unge under 18 år, bedre vilkår for at stifte familie og større mulighed for at rejse til udlandet Udvalget har ekspertise på det socialpolitiske område Udvalget udvikler løbende DSI-Ungdoms politik og strategi på det socialpolitiske område Gennemførelse af kampagne for bedre hjælperordning til unge under 18 år Udarbejdelse og gennemførelse af yderligere mindst en socialpolitisk kampagne Overvågning af det socialpolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det socialpolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det socialpolitiske område Socialpolitisk udvalg Side 5 af 16

6 Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2008 Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Mål Unge med handicap får lige adgang til samfundet, herunder mulighed for at rejse til udlandet, adgang til det sociale byliv og tilgængelig offentlig transport Udvalget har ekspertise på det tilgængelighedspolitiske område Udvalget udvikler løbende DSI-Ungdoms politik og strategi på det tilgængelighedspolitiske område Gennemførelse af kampagne om rejsemuligheder for unge med handicap Udarbejdelse og gennemførelse af en række mindre kampagner i form af små, afgrænsede aktioner Overvågning af det tilgængelighedspolitiske område via medier og handicappolitiske nyhedsbreve Løbende udvikling af politikpapir på det tilgængelighedspolitiske område Udarbejdelse af indlæg til nyhedsbreve, hjemmeside mv. på det tilgængelighedspolitiske område Tilgængeligheds- og kompensationspolitisk udvalg Der arbejdes med mindst to af de tre målsætninger i politikpapiret inden nytår 2008 Medie- og kampagneudvalg At sætte fokus på unge med handicap i den offentlige debat Lave kampagner, som er provokerende i sit udtryk, og som benytter sig af mange forskellige medier eventuelt i samarbejde med de politiske udvalg Skrive kronikker og deltage i den offentlige debat Gøre politikkerne opmærksomme på den manglende integration på området, så de vil støtte vores projekter og kampagner Hjælpe med at realisere vinderen i Event-konkurrencen Ansvarlige: Medie- og kampagneudvalget Der arbejdes med mindst tre kampagner inden nytår 2008 Side 6 af 16

7 Event-konkurrence Skabe større synlighed på handicap (unge med handicap) i den generelle offentlighed Synliggøre DSIUs relevans overfor medlemmerne og medlemsorganisationerne Tilbyde medlemmerne hjælp til at stable aktiviteter på benene, som ikke kan lade sig gøre i deres egne organisationer Opgradere hjemmesiden med afstemningsfunktion Reklamerer for tiltaget overfor medlemmerne igennem egen hjemmeside, nyhedsbrev, medlemsorganisationer hjemmesider, nyhedsbreve og medlemsblade Vi opfordrer til at lave events som er skæve, sjove, provokerende eller på anden måde iøjnefaldende for at skabe synlighed og sikre medieomtale Vi arbejder målrettet med at udarbejde en pressestrategi for hver event Bestyrelsen Når den nye hjemmeside lanceres Netværk for politisk aktive Politikere med handicap er en naturlig del af det politiske liv og indgår i folketing, byråd, partier mv. på lige fod med alle andre Flere unge med handicap er politisk aktive Unge politisk aktive har et sted, hvor de kan udveksle problemstillinger omkring at være ung politiker med handicap og få opbakning til deres politiske karriere Der startes et netværk for politisk aktive Netværket markedsføres i medlemsorganisationer og ungdomspolitiske organisationer Politisk medarbejder Netværket holder sit første møde inden sommerferien Side 7 af 16

8 Brevkasse Give både konkrete og generelle råd til medlemmer om juridiske og socialfaglige problemstillinger som følger af at være ung med handicap Styrke medlemmernes brug af hjemmesiden Øge DSI-Ungdoms relevans overfor medlemmerne Oprette brevkassemodul på hjemmesiden Engagere dygtige frivillige som brevkasseredaktører Udbrede kendskabet til brevkassen via medlemsorganisationernes informationskanaler samt egen hjemmeside og nyhedsbrev Kommunikationsmedarbejder, brevkasseredaktørerne Side 8 af 16

9 Projekter Projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Flere etniske minoriteter med handicap bliver medlemmer af handicaporganisationerne Nyt projekt til videreførelse af projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Ruste DH og DSI-Ungdoms medlemsorganisationer til aktiv inklusion af etniske minoriteter Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, indvandrerorganisationer og professionelle aktører Påvirke professionelle aktører på handicapområdet til at informere etniske minoriteter med handicap om deres muligheder i handicaporganisationerne Opsøge etniske minoritetsmiljøer, såsom indvandrerorganisationer og beboerforeninger, og formidle viden om mulighederne i handicaporganisationerne Afholde seminar om inklusion af etniske minoriteter Udarbejde ide til et nyt projekt Projektkonsulent og projektleder Projektet forløber til juli 2009 Uland At dele DSI-Ungdoms organisatoriske viden med handicapungdomsorganisationer i den 3. verden At få etableret viden om ulandsarbejde både blandt enkelte frivillige samt organisationen som helhed At medvirke til udviklingen af en børne- og ungdomspolitik/strategi for de danske handicaporganisationer i forhold til udviklingen i Syd Forsat styrkelse af ulandsarbejdet i DSI-Ungdom gennem pleje af de nuværende aktive samt tiltrækning af yderligere ulandsinteresserede til arbejdet Aktiviteter i Uganda for at styrke ungdomskomiteen under NUDIPU Fortsat deltagelse i det hjemlige ulandsarbejde gennem møder, temadage mv. under Danske Handicaporganisationer Side 9 af 16

10 Ulandsudvalg Projektaktiviteterne i Uganda vil finde sted i første halvdel af 2008 Fremtidige projekter med ekstern finansiering Følge udviklingen i aktiviteterne i de politiske udvalg med henblik på at opfange de emner, der har potentiale til at udvikle sig til et større projekt Til stadighed sikre ekstern finansiering af større projekter At sikre et eller flere nye store projekter til at tage over efter projekt Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter efter projektets udløb medio 2009 Afdækning af mulighederne for projektstøtte til understøttelse af DSI-Ungdoms politiske målsætninger gennem ministerielle puljer samt Sats-puljen mv. Pleje af eksisterende og opdyrkelse af nye politiske kontakter og netværk med henblik på at styrke muligheden for at få projektansøgninger til at slippe igennem nåleøjet Styrke sekretariatets kompetencer inden for projektansøgning og fundraising Formanden og sekretariatet Senest med udgangen af 2008 skal der være et projekt til at afløse eller bygge videre på Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter Side 10 af 16

11 Organisation Service for medlemsorganisationerne At DSI-Ungdoms medlemsorganisationer, der ofte er små, alligevel får mulighed for at agere effektivt og professionelt i deres arbejde At medlemsorganisationer har et sted, hvor de kan henvende sig med de problemer, der opstår i det daglige i forbindelse med driften og ledelsen af en handicapungdomsorganisation At skabe rammer for vidensdeling for centralt placerede frivillige og ansatte i medlemsorganisationerne Sekretariatet Fortsat kompetenceudvikling af DSI-Ungdoms TASK-gruppe samt udbredelse af kendskab til gruppen blandt DSI-Ungdoms medlemsorganisationer Formidling af viden om mulighederne for at få hjælp og sparring fra DSI-Ungdoms sekretariat og frivillige til den fortsatte udvikling af både det politiske og organisatoriske arbejde i medlemsorganisationerne Tilbud om egne kurser samt formidling og eventuelt tilskud til deltagelse i kurser og uddannelsesforløb hos andre aktører Etablering og facilitering af formandsnetværk samt afdækning af behov for yderligere netværk Formandsnetværket og TASK-gruppen skal i fokus i første halvdel af 2008 DSI-Ungdoms frivillige Mål DSI-Ungdom rekrutterer løbende flere frivillige, som yder en indsats i forhold til det politiske arbejde DSI-Ungdoms frivillige repræsenterer en mangfoldighed, både i forhold til køn, alder, handicap, etnicitet, uddannelsesniveau mm. DSI-Ungdoms frivillige får løbende udviklet deres kompetencer i forhold til det politiske arbejde, både via inddragelse i arbejdet og via decideret kompetenceudvikling Det er sjovt at være frivillig hos DSI-Ungdom Markedsføring af DSI-Ungdom overfor medlemsorganisationerne og opsøgende arbejde for at få flere frivillige Deltagelse i medlemsorganisationernes årsmøder Udbud af forskellige typer opgaver til forskellige typer mennesker Side 11 af 16

12 Hensyntagen til særlige behov og ønsker Årlig uddannelsesweekend for udvalgsmedlemmer Løbende pleje af de frivillige gennem faglige arrangementer med en social dimension Sekretariatet og bestyrelsen Uddannelsesweekenden afholdes oktober 2008 Intern Kommunikation (internt i DSIU og med medlemsorganisationer og medlemmer) Opnå tættere kontakt til medlemmerne Skabe mulighed for at engagere flere frivillige Forankre DSIU i medlemsorganisationerne Lave en grafisk profil for at sikre et ensartet kommunikativt udtryk i skrivelser, på hjemmeside m.m. Forbedre hjemmeside, så den fremstår ung og vedkommende. Det vil sige ændre hjemmesidens design såvel som tilføje interaktive tiltag som brevkasse, eventkonkurrence, diskussions-blogs m.m. Bestyrelsen deltager på medlemsorganisationernes årsmøder; sikre tovejs kommunikation Fortsætte med at udgive vores nyhedsbrev; spændende og vedkommende historier såvel som skarpe politiske indlæg i hver udgave, ikke blot en informationskanal Samle personlige historier: Vi vil samle historier fra medlemmerne om de problemer, udfordringer og forhindringer de har mødt pga. deres handicap, for at inddrage medlemmernes erfaringer og repræsentere deres problemer (såvel som bruge dem i ekstern kommunikation) Kommunikationsmedarbejder og bestyrelsen Eventuelt tidsperspektiv: Hjemmesiden ændres efter repræsentantskabsmødet Sekretariatet DSI-Ungdom skal være en attraktiv arbejdsplads Medarbejderen i DSI-Ungdom skal opleve en fortsat kompetenceudvikling Alle henvendelse fra frivillige og samarbejdspartner mv. skal besvares hurtigt, venligt og professionelt Sekretariatet skal føles som et sted man som frivillig er velkommen Side 12 af 16

13 Der skal sættes yderligere fokus på den faglig sparring både internt bland medarbejderne, og blandt medarbejderne og DSI-Ungdoms omgivelser DSI-Ungdoms medarbejdere skal tilbydes kurser og faglig udvikling efter behov i forhold til sekretariatets opgaver Medarbejderne skal til stadighed motiveres til at udbygge deres gode samarbejde og der skal være fokus på at udvikle både det fysiske samt det psykiske arbejdsmiljø Der skal udvikle en servicestrategi om hvordan vi håndterer henvendelser fra frivillige, samarbejdspartner samt presse mv. Medarbejderne skal løbende lave gensidig orientering om igangværende sager og arbejdsområder Sekretariater skal altid være i stand til at byde de frivillige velkommen på sekretariatet Hovedparten af DSI-Ungdoms møder med de frivillige skal foregå på sekretariatet, så de frivillige føler, at det er deres sekretariat Sekretariatslederen Side 13 af 16

14 Eksterne relationer Eksterne relationer i forhold til Danske Handicaporganisationer (DH) At sikre fortsat og yderligere inddragelse af DSI-Ungdom i politiske aktiviteter, der berører ungdomsområdet hos DH Fastholde DSI-Ungdoms gode relationer til DH s politiske niveau og sekretariat Deltagelse i den politiske proces gennem høringer, temadage, udvalg, repræsentantskabsmøde mv. i DH Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning vi har egnede kandidater Skabe bevidsthed om DSI-Ungdoms aktiviteter og målsætninger hos ledelse og konsulenter i DH gennem aktiv formidling på konsulentmøder, medlemsmøder og det årlige møde med ledelsen Bestyrelse, sekretariat og udvalg Eksterne relationer i forhold til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) At sikre inklusion af mennesker med handicap i DUFs aktiviteter og politiske tiltag At sikre større fokus på mennesker med handicap blandt DUFs mange medlemsorganisationer Etablering af gode netværk blandt øvrige aktive og medarbejdere i DUF Sikre en rimelig fordeling af Tipsmidlerne, der tager udgangspunkt i de særlige forhold, der gælder for handicapungdomsorganisationerne Deltagelse på delegeretmøde samt fyraftensmøde mv. Bidrage med kandidater til udvalg og arbejdsgrupper i den udstrækning DSI-Ungdom har egnede kandidater Sikre at DUF s aktiviteter og materiale er tilgængelige for mennesker med handicap Aktiv deltagelse i udformningen af særaftaler vedrørende Tipstilskud til handicapungdomsorganisationerne samt en fortsat deltagelse i debatten om fordelingen af Tipstilskud Bestyrelse og sekretariat samt DUF aktive frivillige fra DSI-Ungdoms medlemsorganisationer Side 14 af 16

15 Eksterne relationer i forhold til European Disability Forum (EDF) DSI-Ungdom har politisk indflydelse på europæisk niveau DSI-Ungdom bidrager aktivt til at genopstarte EDF Youth for herigennem at kunne påvirke European Youth Forum DSI-Ungdom bidrager aktivt og stiller krav i forhold til DSIs relation til EDF Der startes et netværk for frivillige i DSI-Ungdom, som deltager på europæisk niveau Alle der repræsenterer DSI-Ungdom på europæisk niveau er klædt på til opgaven Politisk medarbejder Eksterne relationer i forhold til ungdomspolitiske partier De ungdomspolitiske partier er opmærksomme på unge med handicap og tager stilling til handicap-politiske spørgsmål DSI-Ungdom har et netværk blandt fremtidens beslutningstagere Ungdomspolitiske partier inviteres til relevante arrangementer afholdt af DSI-Ungdom, herunder en ungdomspolitisk temadag DSI-Ungdom arbejder bevidst med at skabe netværk med ungdomspolitikerne i forbindelse med temadage, DUF-arrangementer mm. Bestyrelsen, sekretariatet og de DUF-aktive Den ungdomspolitiske temadag afholdes d. 1. marts 2008 Ekstern Kommunikation Sikre synlighed på unge med handicap i den offentlige debat. Starte en etisk/moralsk debat med problemstillinger vedrørende inklusion, diskrimination m.m. Lave en grafisk profil for at sikre et ensartet kommunikativt udtryk i skrivelser, på hjemmeside m.m. Bruge provokation, humor og lignende til at fremme refleksion om fordomme vedrørende handicap og unge med handicap. Side 15 af 16

16 Være bevidst om vores eksterne kommunikation, dvs. fokusere på målgruppe, budskab og koncept m.m. ved gennemførslen af alle arrangementer, kampagner, events og happenings. Fokusere på presseomtale og udarbejde pressestrategier for hver kampagne/ event/ arrangement m.m. Samle personlige historier til at personificere vores politiske målsætninger overfor politikere, medier m.fl. Forbedre hjemmeside grafisk og indholdsmæssigt. Bruge flere billeder og et mere indbydende design. Blandt andet Spasserspils-kampagnen og brug af personlige historier skal gøre siden mere eksternt interessant. Udsende nyhedsbrev hvert kvartal, og sikre at det er interessant for eksterne læsere ved at der er spændende og vedkommende historier såvel som skarpe politiske indlæg i hver udgave. Kommunikationsmedarbejder, bestyrelsen, medie- og kampagneudvalget, de politiske udvalg. Eventuelt tidsperspektiv: Hjemmesiden vil blive ændret efter repræsentantskabsmødet ligesom den grafiske profil vil træde i kraft herefter Andre eksterne relationer: At sikre at unge med handicap bliver en del af så mange enkelt individers bevidsthed som muligt At sikre at organisationer, politikere, serviceudbydere mv. til stadighed blive bedre til at arbejde for at gøre det danske samfund tilgængeligt for alle unge med handicap uanset graden af handicappet Aktiv deltagelse i netværk for konsulenter mv. der arbejder på handicapområdet Aktiv deltagelse i konferencer og fyraftensmøder, hvor der er en handicapvinkel Bestyrelse, politiske udvalg og sekretariat Side 16 af 16

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Kristina Ladingkær, Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 17. oktober kl. 12.00 17.00

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 LÆS-LET resumé... 4 1. Formandens beretning 2008... 5 2 Politiske aktiviteter... 7 2.1

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom (Sammenslutningen af Unge med Handicap) Onsdag d. 23. april kl. 16.30 19.30 Til stede: Isak Kornerup Houe Kristina Ladingkær Rie Lynge Rasmussen Rebecca Delfs DSI-Ungdoms sekretariat;

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007. 3. Kommentarer på referat fra sidste møde (23. marts 2007)

Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007. 3. Kommentarer på referat fra sidste møde (23. marts 2007) Referat af bestyrelsesmøde 13.- 14. juni 2007 Kalundborg Vandrehjem, Tilstede: Ditte Guldbrand Christensen, Isak Kornerup Houe, Lars Holm Sørensen, Kristina Ladingkær og Cathrine Jeppesen. Fra sekretariatet:

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Handlingsplan for DSI-Ungdom 2007/ 08

Handlingsplan for DSI-Ungdom 2007/ 08 Handlingsplan for DSI-Ungdom 2007/ 08 1. Forretningsudvalget... 2 2. Politiske udvalg... 2 3. DSI-Ungdoms repræsentation... 2 4. Ny særaftale med DUF vedrørende Tipsmidlerne... 3 5. Projekt BAN VEJEN for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter. Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter. Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Råd og vejledning til mødet med etniske minoriteter med handicap Vil du åbne muligheder Denne brochure giver inspiration til, hvordan du som fagperson

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet.

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet. Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag, d. 28. april 2009 kl.17-20.30 på sekretariatet Tilstede: Isak K. Houe, Rie Rasmussen, Ninna Engelbrecht, Peter Mikkelsen, Miriam Madsen (sekretariatet) og Sif Holst

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed

Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018. Vision og delmål. Styrkelse af det organisatoriske arbejde. Medlemmer og mangfoldighed Organisatorisk arbejdsprogram 2015 2018 Vedtaget på Enhedslistens årsmøde d. 26. 27. sep. 2015 Vision og delmål Overordnet vision og delmål for udvikling af Enhedslisten 2015 18: At Enhedslisten fremstår

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere