Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog. Torsdag d. 28. marts: Onsdag d. 4. april: Onsdag d. 11. april: Torsdag d. 12. april: Fredag d. 13. april:"

Transkript

1 Logbog Torsdag d. 28. marts: Ole og Steffen har i dag arbejdet på problemformuleringen indenfor den merkantile del af projektet. Det er altid svært at overskue hvad der skal med og hvad man skal undlade, og dette har også givet os problemer. Vi er dog overordnet kommet frem til hvad vi ønsker projektet skal indeholde og har fået det skrevet ned. Onsdag d. 4. april: I dag har Ole og Steffen arbejdet på afgrænsningen for den merkantile del af projektet. Derudover har Ole og Steffen udarbejdet en tidsplan for den merkantile del, så den er klar til at blive flettet sammen med Signe og Sørens tidsplan. Onsdag d. 11. april: Ole og Steffen er i dag begyndt at undersøge hvordan en markedsundersøgelse skal se ud. Vi har læst på udleverede notater fra vejledere, og har nu et større overblik over opgaven og er klar til at begynde næste gang vi mødes. Torsdag d. 12. april: Ole og Steffen arbejdede i dag på formålsbeskrivelsen til markedsundersøgelsen. Vi har mere eller mindre fulgt et eksempel, som Anders Møller har udleveret, og har tilføjet nye relevante ting og ændringer. Både Ole og Steffen føler en lettelse over endeligt at få noget tekst på papir, da vi så småt kan mærke tidspresset nærme sig. Fredag d. 13. april: Ole og Steffen har i dag fortsat formålsbeskrivelsen. Det er gået fint uden de store problemer. Der er dog stadig lang vej til lyset for enden af tunnelen, men vi føler dog at arbejdet skrider fremad.

2 Torsdag d. 19. april: Gruppen har fået respons på den første afleverede version af projektbeskrivelsen, og Anders Møller bad os stramme op på den specielt problemformuleringen, hvor et skema skal udarbejdes, hvori det nøje beskrives hvilke problemer vi vil arbejde med, hvorfor vi vil arbejde med det og hvordan det skal gøres. Steffen og Ole brugte lang tid på at omformulere problemformuleringen, og skal arbejde videre med dette i næste uge. Lørdag d. 21. april: I dag mødtes Ole og Steffen om eftermiddagen, og arbejdede et par timer. I løbet af disse timer blev formålsbeskrivelsen til markedsundersøgelsen færdiggjort, og næste trin er at begynde udarbejdelsen på selve spørgeskemaet. Torsdag d. 26. april: Ole og Steffen havde fortsat en del arbejde med problemformuleringen, og dette har vi arbejdet på i dag. Vi er også blevet færdige med den, og er nu klar til at aflevere den endelige projektbeskrivelse. Torsdag d. 3. maj: Ole og Steffen mødtes i dag for at starte på spørgeskemaet. Det blev dog hurtigt besluttet ikke at arbejde videre, da den fornødne baggrundsviden ikke eksisterede. Derfor skal vi hver især læse teori om hvordan et spørgeskema udarbejdes til næste gang. Lørdag d. 5. maj: Mødestedet for Ole og Steffen var i Århus, nærmere betegnet Steffens kærestes lejlighed. Ole havde dagen forinden udarbejdet første udkast til et spørgeskema. Dette kiggede Ole og Steffen igennem, og lavede ændringer dertil, samtidig med at der blev skrevet tekst til hvorfor der blev gjort som der blev gjort. Spørgeskemaet er endnu ikke helt færdigt, men skulle gerne blive det i starten af næste uge.

3 Torsdag d. 10. maj: Spørgeskemaet blev i dag færdigudarbejdet. Det er nu, som det skal være dog skal det læses igennem i morgen for at sikre at det hele er let forståeligt og at alle spørgsmål er relevante. Fredag. 11. maj: Spørgeskemaet er nu færdigt. Ole og Steffen rettede i dag et par småting deri dertil havde Signe og Søren et par ting, de syntes skulle overvejes, hvilket førte til yderligere et par ændringer. Ole og Steffen mødtes også med vejleder Anders Møller, som hurtigt kiggede spørgeskemaet igennem. Spørgeskemaet er klar til print og udlevering i weekenden. Projektperiode start Onsdag d. 16. maj: Første dag i selve projektperioden. Det hele startede lidt rodet, idet vi først skulle fremskaffe borde og skilletavler til lokalet. I gang kom vi dog omkring Ole og Steffen startede med markedsundersøgelsen, hvor alle de tanker til de stillede spørgsmål i spørgeskemaet blev skrevet ned. Dette tog længere tid end forventet, og derfor gik det meste af dagen med dette. En skabelon blev udarbejdet i Word, så alle gruppemedlemmers dokumenter ser ens ud. Søren og Signe har brugt dagen på at lodde kredsløbene. Der er desuden blevet arbejdet på at få LCD displayet til at fungere sammen med Starter Kit et. Det første print blev lavet uden problemer, mens det andet ikke blev færdige. Der arbejdes videre på det senere. 17. maj 2007 Søren arbejdede videre med LCD displayet. Der kan nu skrives ud til det. Indtil videre er det kun muligt at udskrive character arrays ud, så det skal laves mulighed for at udskrive integers også (typekonvereting). 18. maj 2007 Signe og Søren har lavet kredsløbene færdige og der er arbejdet videre med LCDdisplayet. Problemerne fra igår er løst, og displayet kan nu vise tal.

4 Funktionaliteten til knapperne er også blevet implementeret, så samplingstiden kan ændres. Desuden er vi begyndt på at dokumentere, hvad der er blevet lavet indtil nu. Mandag d. 21. maj: Fra morgenstunden startede Ole og Steffen med at indsamle sekundær data. Der blev undersøgt forhold omkring folkeskoler og gymnasier samt underviserne dertil. Efter indsamling begyndte Ole at udarbejde dokumenter til konkurrentanalysen og desk research. Steffen gik i gang med at undersøge hvordan data for de indsamlede spørgeskemaer skal behandles. Vi har indtil nu kun fået 11 spørgeskemaer retur, så vi håber stadig at modtage et par stykker mere. Projektbeskrivelsen skal rettes, da 5. streng ikke har frekvensen 220 Hz, men 110 Hz. Søren har arbejdet på at få timeren til at virke og det fungerer næsten som det skal. Der mangler blot at indtaste de rigtige talværdier, så den trigger efter det rigtige antal millisekunder. Signe har arbejdet videre med rapporten samt kigget på teorien bag Fast Fourier Transformationer. Tirsdag d. 22. maj: Steffen har efterbehandlet data fra spørgeskemaerne i dag. I forbindelse med dette er det opstået nogle problemer, idet behandlingen er væsentligt sværere end forventet. Arbejdet med dette fortsættes i morgen. Ole har udarbejdet en SWOT analyse og Porter s generiske strategier. Signe og Søren har fortsat arbejdet med Fast Fourier. Desuden er der sendt mødeindkaldelse ud til morgendagens møde med vejlederne. For at lettere at kunne debugge på starter kit et, er der anskaffet en JTAG. Derved kan man debugge direkte ved hjælp af AVR Studio. JTAG enheden gav en del bøvl i starten, men efter at have sat sig ind i procedurerne, fungerer det nu tilfredsstillende. Det var blandt andet nødvendigt at genoprette projektet, hvor JTAG en istedet blev valgt som simuleringsenhed. For at gøre det muligt at opsamle så meget data som muligt, er der bestilt en 16 MHz krystal, således at MCU en kan komme op på 16 MHz. Desuden er arbejdet med A/D converteren påbegyndt. I morgen skal der laves forsøg med om der måles de korrekte værdier ved at tilslutte en konstant spænding til A/D converterens indgang (f.eks. 2½ volt DC).

5 Onsdag d. 23. maj: Ole og Steffen har i dag brugt det meste af tiden på at udarbejde House of Quality og skrive tekst dertil. De sidste spørgeskemaer er først kommet i hænde sidst på dagen i dag, så House of Quality kan først færdiggøres i morgen. De sidste to timer af dagen blev brugt at analysere yderligere på data indsamlet i spørgeskemaerne. Der har desuden været møde med vejledere. Signe har Arbejdet på FFT appendiks og MathCAD dokument til FFT eksempel. Søren har Skiftet MCU til ATMega128 (kontakt til Ib), målingafvigelser på A/Dconverter og fastsættelse af tidsintervaller på målinger. Der er desuden fundet motordatablade, da der skulle undersøges hvorvidt skolen havde en motor der kunne benyttes til test. Der er kigget på elektronik til motorstyring. Torsdag d. 24. maj: I dag startede Ole og Steffen ud med at udarbejde en evaluering af de returnerede spørgeskemaer. Efter frokost mødtes Ole og Steffen med Lars Pedersen for at få hjælp til stadeopgørelsen. Efter et par gode råd, blev stadeopgørelsen udarbejdet i MS Project. Søren og Signe har fortsat arbejdet med FFT. Der er desuden kommet svar fra Ib angående gårsdagens spørgsmål. Vi kan låne en hurtigere MCU samt at der er bestilt en 16Mhz krystal til Starter Kit et. Fredag d. 25. maj: Tidsforbrug: 2. timer pr. mand til stadeopgørelse, 3 timer pr. mand til motordimensionering, 3 timer pr. mand til House of quality. Stadeopgørelsen fortsatte i dag, da det manglede et par løse ender. Stadeopgørelsen er nu helt færdigudarbejdet. Efter et møde med Emir Pasic, hvor alle deltog, begyndte Ole og Steffen at udarbejde motordimensioneringen. De sidste 3 timer af dagen blev brugt på House of quality. I weekenden skal Steffen arbejde videre med efterbehandling af spørgeskema, mens Ole skal begynde på programformuleringen.

6 Signe og Søren har haft et møde med morten carter angående FFT. Der skal ændres i kodeopbygningen. I forbindelse med FFT var det kun vigtigt at der var samme interval mellem målingerne. Funden FFT algoritme blev implementeret. Der blev afhentet et nyt starter kit hos Ib med ATMega128 påmonteret. Og udviklet et MathCAD dokument til at vise hvorledes man kan måle frekvens på en anden måde (Databehandling, Schmitt Trigger) Alle deltog i et møde med Emir angående motor regulering. Der blev desuden indkøbt motor samt motorcontroller. Søndag d. 27. maj: Ole og Steffen havde hver især fået stillet til opgave at udarbejde første udkast af to forskellige emner. Ole skulle udarbejde programformuleringen og Steffen skulle efterbehandle de indsamlede data fra spørgeskemaet. Næste gang Ole og Steffen mødes, rettes det udarbejdede materiale sammen. På den tekniske front er der sket det at FFT algoritmen er blevet implementeret i systemet, således at de nu er muligt at foretage FFT analyser på de opsamlede data. I den forbindelse er der også implementeret en metode til at teste om algoritmen virker. Metoden laver blot et datasæt baseret på en sinus kurve med en givet frekvens. Det forventes så at FFT analysen giver den rigtige frekvens, hvilket den i vores tests også har gjort. Desværre har det vist sig at MCU en er ret langsom til at foretage den krævede beregning (ca. 3 sekunder for 64 målinger), hvorfor det nok må opgives at bruge FFT metoden i forbindelse med en eventuel prototype. Der kræves simpelthen en hurtigere MCU. Eventuelt kan et skifte til ATMega128 gøre det bedre, men vi har ingen forventning om at den kan reducere tidsforbruget kraftigt. Der er desuden ændret en del i koden, da det vil være en god idé at kunne regulere samplingsfrekvensen ved hjælp af knapperne i forbindelse med FFT. Dette har betydet at 16 bit timeren er taget i anvendelse, således at der på hvert compare/match kan læses en måling fra AD converteren (og derved styre samplingsfrekvensen præcist).

7 Der er sendt til Emir for at få afklaret hvor hurtigt microcontrolleren skal være i stand til at beregne frekvensen i forbindelse med motorreguleringen samt med hensyn til at bestilling af varer til prøvebænken. Mandag d. 28. maj: af indsamlet data fra spørgeskemaer. Steffen var startet med det i weekenden og var nået ca. halvvejs. Der er i dag blevet analyseret færdig på de indsamlede data, og programformuleringen som Ole begyndte på i weekenden er læst igennem, så ændringer kan foretages i morgen. Tirsdag d. 29. maj: Ole og Steffen startede i dag ud med at færdiggøre House of quality. Derefter blev situationsanalysen færdigudarbejdet. Til sidst fik Ole og Steffen færdiggjort strategiformuleringen. Ole og Steffen mangler nu kun at skrive programformuleringen til den merkantile del af projektet. Onsdag d. 30. maj: Til at starte med opdaterede Ole og Steffen den aktuelle tidsplan. Derefter havde gruppen et møde med Emir Pasic, og Ole og Steffen skulle designe den mekaniske kobling. Denne blev tegnet i Inventor, og er nu klar til at blive printet i 3D. Sidst på dagen kiggede Anders Møller forbi og kom med gode råd om hvad der skal være i hovedrapporten og hvad der i bilagsrapporten. Signe og Søren har indset at det ikke vil være muligt at bestemme strengens frekvens ved hjælp af FFT, da microcontrolleren ikke har hverken regnekraft eller hukommelse til at udføre opgaven. Der blev istedet sat ind på at bestemme frekvensen ved hjælp af en schmitt Trigger. Motor modtaget fra RSComponents Torsdag d. 31. maj: Dagen startede med at Ole og Steffen fandt Jørgen Maagaard, så udprintningen af den mekaniske kobling kunne påbegyndes. Derefter gik Ole og Steffen i gang med at færdiggøre programformuleringen. Efter frokostpausen gik resten af dagen for Ole og Steffens vedkommende med motordimensionering og beskrivelse af den mekaniske kobling.

8 Søren og Signe har arbejdet videre på Schmitt Triggeren og den tilhørende databehandling. Bestemmelse af frekvens virker på simuleret signal. Der er påbegyndt procesbeskrivelse og systembeskrivelse i forbindelse med regulering. Møde med Emir ang. Motorregulering Fredag d. 1. juni: I dag har været en dag hvor Ole og Steffen forsøgte at få en rød tråd i markedsføringen. Anders Møller blev spurgt til råds, hvilket hjalp meget. Til sidst på dagen har Ole og Steffen opdateret tidsplanen, hvilket har givet store problemer, da brugen af MS Project er vanskelig på grund af manglende kundskaber i programmet. Søren og Signe har arbejdet på at rette fejl på kredsløb 2 Ib Havn blev spurgt til råds, og der blev lavet et helt nyt kredsløb der er mere tilpasset til vores problem. Der er blevet programmeret styring af output til motorcontrolleren. Desuden er der arbejdet på at udvikle PD Controlleren. H Bro + Motor blev tilslutet. Efter knapperne blev tilsluttet til Port C, duede de ikke længere (Skyldes at JTAG en bruger nogle pins på denne port, hvorfor de ikke kan bruges anden løsning må findes). 3. juni 2007 Søren har arbejdet på implementering af PD controller. Port C fortsat anvendt til knapper, men SW1+SW2 er erstattet af SW6+SW7. Søren og Signearbejdede med tilslutning af H Broen. Vi kunne dog ikke få den til at virke som ønsket, så vi skal have fat i enten Emir eller Ib i løbet af i morgen. Mandag d. 4. juni: Ole og Steffen rettede programformuleringen igennem i dag. Det eneste der mangler i markedsføringen er nu en delkonklusion, som skal udarbejdes i morgen. Derefter opdaterede Ole og Steffen den aktuelle tidsplan, samt færdiggjorde stadeopgørelsen. Resten af dagen gik med at skrive systembeskrivelsen.

9 Søren og Signe arbejdede på motorstyring, og fandt ud af at Bootstraps på H broen ikke skule forbindes. For dem handler det nu om at få prototypen til at du og opstillet den færdige prøvestand, så det hele kan testes. Ellers er dagen gået med afrapportering. Tirsdag d. 5. juni: Dagen startede for Ole og Steffens vedkommende med at udarbejde delkonklusioner til de enkelte afsnit i markedsføringen. Derefter gik Ole og Steffen i gang med at udarbejde en beskrivelse over den endelige løsning. Det medførte en masse overvejelser om design og hvilke funktionaliteter guitartuneren skal have. Beskrivelsen er endnu ikke færdig, hvilket den skal blive i morgen, da deadline er nær. I forbindelse med tilkobling af H Broen, hvor de to bootstraps blev forbundet ved en fejl, har porten hvor A/D converteren sad på fået så meget spænding, at A/D converteren blev nulstillet. Dette giver en del problemer, og Søren og Signe, har vedtaget at tage kontakt til en lærer imorgen, og bruge resten af dagen på at skrive rapport. Onsdag d. 6. juni: I dag fik Ole og Steffen færdigarbejdet den endelige løsning, og herunder fremskaffet priser på de enkelte komponenter. Herefter blev tidsplanen opdateret. Resten af dagen og aftenen gik med at udarbejde procesrapporten. Torsdag d. 7. juni: Tidsforbrug: 4 timer pr. mand til procesrapporten, 4 timer pr. mand til korrekturlæsning og 4 timer pr. mand til færdiggørelse af projekt (herunder udskrift). Sidste dag i projektperioden. Til at starte med blev procesrapporten færdigudarbejdet. Dernæst blev der foretaget korrekturlæsning hvor hele gruppen var samlet. Sidste punkt på dagsordenen var udskrift og samling af rapporten.

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Vejle Eksamensprojekt Efterår 2009 Kontaktlærer Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: : Indholdsfortegnelse Projektetablering... 5 Problemformulering...

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere