Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse"

Transkript

1 Temadage for KBU er

2 Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

3

4

5 Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten De enkelte tilbud skal muliggøre, at svangreomsorgens formål bliver opfyldt.

6 Rådgivning vedr. folinsyre tilskud Ang. MFR vaccine Livsstilsfaktorer Rusmiddelproblemer Kroniske behandlingskrævende sygdomme Genetisk betingede sygdomme Konsangvinitet

7 Hvis den gravide kommer i praksis: Evt. graviditetstest. Evt. GU, ved smerter eller stor usikkerhed omkring termin. Information om prænatal diagnostik (http://www.sst.dk/publ/publ2004/fosterdiagnostik_pjece.p df). Snak om vitaminer (hvis det ikke er gjort inden graviditet) Information og tid mhp. 1. graviditetsundersøgelse

8

9 27-årig 1. gangs gravid. Rask. Ved 1. graviditetsundersøgelse i uge 9+2: Urinstix blank BT 110/70 Vægt 82 kg, højde 170 cm BMI 28 Glucosebelastning i uge 27-30

10

11

12 Orientere om videre graviditetsforløb samt introduktion til sundhedsvæsnets tilbud. Udfylde svangre- og vandrejournal. Afklaring omkring prænatal diagnostik Visitation til obstetriker og/eller genetisk rådgivning ved behov Visitation til arbejdsmedicinsk afdeling og/eller kommunens social- og sundhedsforvaltning ved behov. Motivere og visitere til rygestop

13 Helbredsundersøgelse: Vurdering af almen tilstand, måling af BT, vægt, BMI. Urinstix for asymptomatisk bakteruri, glucose og protein Blodprøver: blodtype, dobbelttest, screening for hepatitis B, syfilis og HIV. Screening for gestationel diabetes. Evt. gynækologisk undersøgelse

14 I 2008 var 30% af førstegangsfødende og 36% af flergangsfødende overvægtigt (BMI>25) I 1986 var 3% af alle gravide svært overvægtige (BMI>30), I 2008 var det 12%

15 Overvægtige har øget risiko for: Gestationel diabetes Gestationel hypertension Præeklampsi Store børn Misdannleser Intrauterin fosterdød Overbåren graviditet Usikre fosterskøn Øget intervention, kejsersnit og igangsættelser

16 Vægtøgning under graviditet Undervægtige (BMI<18,8) kg Normalvægtige (BMI 18,5-24,9) kg Overvægtige (BMI 25-29,9) 8-10 kg Svært overvægtige (BMI>30) 6-9 kg

17 Glucosuri Opsporing af diabetes og risiko for gestationel diabetes Proteinuri Opsporing af begyndende præeklampsi. Asymptomatisk bakteriuri Øget risiko for præterm fødsel, lav fødselsvægt og kronisk nyresygdom hos moderen. Risikoen er størst mellem uge 9 og 16. Kvinder med øget risiko for bakteriuri tilbydes urindyrkning i uge 16.

18 31-årig 3. gangs gravid. Rask Uge 8+5, urinstix:blank, BT 107/60, Vægt 78 kg, højde 169 cm. 1. graviditet: normal graviditet, født 1 uge over termin, pige, 3960g, sund og rask. 2. graviditet: normal graviditet, født 10 dage over termin, dreng, 4650 g, sund og rask. BMI 27,5 Tidligere fødsel>4500 Glucosebelastning i uge og uge 27-30

19 Risiofaktorer: 1. Tidligere gestationel diabetes 2. Prægravid overvægt (BMI>=27) 3. Maternel disposition til diabetes (type 1 eller 2 hos bedsteforældre, forældre, søskende eller børn) 4. Tidligere fødsel af et stort barn (>=4500g) 5. Glukosuri.

20 Screeningsprocedure: Glucusuri udløser altid OGTT såfremt der ikke foreligger normal OGTT indenfor de sidste 4-6 uger. Screening i uge hos kvinder med tidligere gestationel diabetes eller ved 2 af de øvrige risikofaktorer. Screening i uge hos kvinder med 2 af de øvrige risikofaktorer samt hos kvinder som tidligere i graviditeten har fået lavet ikke-diabetisk OGTT Ved BS>=9,0 er der tale om gestationel diabetes og pt henvises til obstetrisk afdeling

21 Jern: Alle gravide tilrådes et dagligt jerntilskud på mg fra uge 10 eller senest uge 18 og resten af graviditeten. Folinsyre: 400 µg fra graviditeten overvejes og de første 12 uger af graviditeten. Kvinder som tidligere har født barn med neuralrørsdefekt eller som selv har haft neuralrørsdefekt tilrådes 5 mg fra graviditet planlægges og de første 2 mdr af gaviditeten. D-vitamin: 10µg eller 400UI dagligt gennem hele graviditeten

22 Hepatitis B 75% transmissionsrisiko fra mor til barn ved fødslen 70% får kronisk infektion Vaccineres ved fødslen og og efter 1, 2 og 12 levemåneder HIV Ca 10 gravide årlig med HIV 1-2 børn om året, ikke alle er fundet ved selektiv screening Syfilis 2 tilfælde af syfilis siden ophør af generel screening i 1998 Toxoplasmose, Parvovirus B19, Rubella, Genital herpes, Varicella,

23 28-årig kvinde, fødselsdepression i Sat i Akarinbehandling Nu gravid SM 28/5, uge 9+3, termin 3/

24 Siden 2005 er også set flere data på en øget risiko for henholdsvis hjertemisdannelser (primært SSRI) og persisterende pulmonær hypertension (kun SSRI) hos nyfødte børn af mødre i antidepressiv behandling. Risikoen er dog fortsat lille. Citalopram og sertralin er de SSRI, der med vores nuværende viden er forbundet med den mindste risiko for hjertemisdannelser. Den mindre datamængde kan dog ikke udelukke, at en lignende risiko eksisterer, men under alle omstændigheder er risikoen meget lille. Tricykliske antidepressiva (TCA) må - på baggrund af klinisk erfaring og de tilgængelige data - anses for det sikreste valg af antidepressiva, hvad angår risikoen for misdannelser hos det ufødte barn. (oplysninger fra IRF)

25 Gravide med problemer med alkohol, stoffer og eller medicin Gravide med svær psykisk sygdom Udviklingshæmmede forældre Sociale problemstillinger Kort uddannelse eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Unge forældre Uønsket enlige gravide Vold i familien Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

26 Virksomhedens ansvar og pligter i forhold til den gravide: Arbejdsgiveren har pligt til at vurdere, om gravide medarbejdere er udsat for påvirkninger, der kan indebære fare for graviditeten eller fosteret. Såfremt det er tilfældet, skal der foretages en konkret risikovurdering, der evt. kan føre til omplacering til andre opgaver eller fraværsmelding. Væsentlige påvirkninger: Ergonomiske påvirkninger Kemiske påvirkninger Biologiske påvirkninger Arbejdstider, herunder lange arbejdsdage og natarbejde Hvis i tvivl, kontakt arbejdsmedicinsk klinik

27

28 Prænatal diagnostik 1. Dobbelttest og nakkefoldsscanning. Den gravide tilbydes information omkring prænatal diagnostik. Hvis der gives tilsagn informeres de om undersøgelsen indhold og medgives pjecen. Dobbelttesten tages mellem 8. og 13. uge. Den gravide henvises til nakkefoldsscaning via svangrejournal. 2. Tripletest, kan laves mellem 14. og 20. uge. 3. Misdannelsesscanning i uge

29 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 uden øget risiko rygere, overvægtige, kan behandles af grupper indenfor svangreomsorg medicinsk/kronisk/psykisk/socialt belastede, tværfagligt samarbejde eller tværsektorielt samarbejde med kommune specialiserede institutioner, familieambulatorier, familieinstitutioner

30 Usikker termin Arvelige sygdomme i familien Tidligere kirurgisk indgreb på uterus Tidligere større abdominale indgreb Kvindelig omskæring Flerfoldsgraviditet eller mistanke herom Kroniske sygdomme og andre særlige forhold hos den gravide Tidligere kompliceret graviditet og/eller fødsel

31

32 Vurdere kvindens generelle trivsel (bl.a. familie og arbejde) Foretage risikoopsporing af obstetriske komplikationer Tage blodprøve på RhD negative kvinder

33 Livmoderens størrelse (SF-mål) Almentilstand Blodtryksmåling Urinstix Vejledning mhp forsat rådgivning om vægtøgning, kost og fysisk aktivitet efter behov Blodprøve

34 Blodprøve for irregulære blodtypeantistoffer: hvis positiv vurderes svar af speciallæge i klinisk immunologi Blodtype til bestemmelse af fosterets RhD type: Hvis fosteret er RhD positivt, gives anti-d i uge 29 og igen hurtigst muligt og senest 72 timer efter fødslen Obs: hvis kvinden ikke følger graviditetsundersøgelserne i fødestedets regi, påhviler ordination og behandlingsansvar den praktiserende læge

35 Modificeret Trendeleburg-test Posterior pelciv provokation test (P4)

36

37 33-årig 2. gangs gravid, sidste graviditet normal 1. og 2. graviditetsundersøgelse normal 3. grav: velbefindende, begyndende ødemer, BT 140/92, urin, spor af albumin. Kontrol af BT og urin efter weekenden: BT 150/95 Urin:++albumin Obs præeklampsi Akut henvisning obstetrisk afdeling

38 Symptomer: Konstant hovedpine Synsforstyrrelser Svimmelhed Trykken for brystet Vejrtrækningsbesvær Gastrointestinale symptomer med smerter i øvre abdomen og opkastninger Massiv ødemtendens Nedsat eller manglende fosterbevægelser, som tegn på føtal mistrivsel

39 Det er normalt at have plukveer i 3. trimester. Ved smertefulde kontaktioner før uge 34 bør pt henvises til obstetrisk afdeling mhp vaginal ultralydsundersøgelse.

40 Opsamling på graviditeten: Fødsel Amning Familie, tilknytning (obs depression) Samliv og prævention GU: knibeeffekt, epis. Evt hæmoglobin Obs ved gestationel diabetes, opfølgning, stor risiko for senere type 2 diabetes senere.

41 30-årig kvinde. Ny i praksis. Har for 5 dage siden været på sygehus med vandafgang og veer i uge 22+2, man har forsøgt at stoppe fødslen uden held, og hun føder en dreng, som dør kort umiidelbart efter fødslen. Der findes ved nærmere undersøgelse ikke forklaring på den tidlige fødsel. I forbindelse med ny graviditet skal pt. henvises tidligt i graviditeten og man ønsker podninger.

42 Kommer ca 1 år efter og er gravid. Urin for hæm streptococcer og henvises til gyn. Ønsker ikke nakkefoldsscanning. Misdannelsesscaning i uge 19 er helt normal. Podning for streptococcer er neg. Scanning igen 4 uger efter.

43 Uge 22: Kommer til 2. grav, er velbefindende. Mærker liv dagligt, BT 120/68, urin er blank For en sikkerheds skyld sendes den til dyrkning for streptococcer: ingen vækst. Skal til OGTT i 28. uge. Uge 23+5:kontrolscanning i Herning hvor man finder stor hindeblære i vagina, hvor der en fod nede, og pt henvises akut til Skejby

44 Dagen efter lægges akut ekstern cerclage. Skal herefter aflaste sengeliggende til uge 32 herefter begyndende mobilisering og normal mobilisering efter uge 34. Er indlagt i Skejby indtil 27. uge, hvor hun flyttes tilbage til Herning. Scanning har vist normal tilvækst af barnet. Udskrives og aflaster i hjemmet.

45 Vandafgang i uge 34, cerclagen klippes, men pga placetaløsning laves hyperakut sectio. Føder en dreng, vægt 2220 g, 49 cm, apgar 5 =1, 8 =5, 9 =10. Nu 2 år gammel, sund og rask. Efterflg: -udredning for trombofili pga abruptio -intern cerclage pga cervix insufficiens.

46 På center for Hæmofili og Trombose findes at pt er heterozygot for faktor V Leyden varianten: Dette er forbundet med øget risiko for graviditetskomplikationer som foetus mors. Det er usikker om det er gavnligt med profylaktisk Heparin i forbindelse med graviditet, men man vælger at anbefale det fra uge 12 og til og med 1 uge post partum.

47 Ca 1 år efter sidste fødsel ny graviditet. Starter i fragminbehandling som anbefalet Nakkefoldsscanning med normal risikoberegning. Sygemeldes pga tyngdefornemmelse. Normal misdannelsesscanning Kontrolscanning gange flere med normale fund. Elektivt sectio i 37. uge. Føder sund og rask pige, 3100g, 48 cm Vil gerne være gravid igen så hurtigt som muligt

48

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Årsrapport. Amning i 14 kommuner. Databasen Børns Sundhed. for børn født i 2008 og 2009

Årsrapport. Amning i 14 kommuner. Databasen Børns Sundhed. for børn født i 2008 og 2009 Årsrapport for børn født i 8 og 9 Amning i 14 kommuner Hvilke faktorer har betydning for fuld amning, når barnet er fire måneder? Databasen Børns Sundhed Et tværkommunalt samarbejde med Region Hovedstaden

Læs mere

Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie

Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie Ulla Rode Gravid GRAVIDItet, fødsel og Den nye familie Hvad sker der under graviditeten? Hvordan får jeg en god start på amningen? Er den første tid som forældre virkelig så hård? Få svar og find gode

Læs mere

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet

Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet Kost til gravide Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. En rapport fra Ernæringsrådet

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere