h u sfo r bi Reddet på stregen Advares mod at rejse til Danmark millimeter fra hjemløshed for mange grønlændere ender på gaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "h u sfo r bi Reddet på stregen Advares mod at rejse til Danmark millimeter fra hjemløshed for mange grønlændere ender på gaden"

Transkript

1 h u sfo r bi nr. 5 maj årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort millimeter fra hjemløshed Reddet på stregen for mange grønlændere ender på gaden Advares mod at rejse til Danmark

2 h u sfo r bi REDAKTION ANSVARSHAVENDE Ole Skou REDAKTØR Simon Ankjærgaard SKRIBENTER og FOTOGRAFER på dette nummer: Trine Kit Jensen Morten Bruun Birgit Søes Rasmussen Birgitte Ellemann Höegh Joachim Rode (foto) Holger Erik Henriksen (foto) Flemming Schiller (foto) Jonas Højgaard (foto) FORSIDEFOTO Joachim Rode KORREKTUR Bro Kommunikation A/S LAYOUT salomet grafik KONTAKT REDAKTIONEN tlf , SALGSAFDELING Jimmy Rohde, tlf , SÆLGERKONTAKT tlf ADMINISTRATION Ole Skou, formand, tlf , Ruth Kristoffersen, bogholder, , UDGIVER Foreningen Hus Forbi Bragesgade 10 B, stuen, 2200 København N Tlf , DEBATINDLÆG DISTRIBUTION Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse m.m. kan fungere som distributør for Hus Forbi dvs. være udleveringssted af avisen til sælgerne. Kontakt os på: tlf / (se listen af distributører på ABONNEMENT STANDARDABONNEMENT: 465 kroner (12 numre om året inklusive moms, porto og gebyr). STØTTEABONNEMENT: 665 kroner Henvendelser om abonnement på tlf eller BIDRAG Hvis du vil give et bidrag til Hus Forbi, kan du sætte beløbet ind på kontonummer (9541) Mærk indbetalingen bidrag. TRYK Dansk Avistryk OPLAG LÆSERTAL (2.halvår 2010) ifølge Index Danmark/Gallup ANTAL SÆLGERE Cirka 500 ISSN Næste nummer udkommer den 1. juni 2011 OM HUS FORBI Hus Forbi udkom første gang i 1996 og sælges af hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker. Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både via indholdet af Hus Forbi og i mødet med sælgeren. Hus Forbis sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt af Hus Forbis sekretariat. Salget af Hus Forbi fungerer for sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet. Indholdet i Hus Forbi produceres primært af professionelle freelancere, fotografer og illustratorer. Hus Forbi er medlem af det internationale netværk af gadeaviser, INSP. leder Værdien af forebyggelse Hvor lidt man end har lyst til at lade det dreje sig om kroner og ører, så er et af de helt centrale spørgsmål i den socialpolitiske debat, hvad der kan betale sig. Eller sagt på en anden måde: Hvordan får man mest muligt for pengene? Det korte, enkle svar er: Ved at turde. Ved at turde være proaktiv og investere i forebyggelse. Alternativet er den langt dyrere symptombehandling, som socialpolitikken i praksis lider under i dag. I dette nummer af Hus Forbi bliver der netop sat fokus på forebyggelse. Tag eksempelvis de mange grønlandske unge, som rejser til Danmark på lykke og fromme, men tit ender i misbrugsproblemer og hjemløshed. Blandt andet med Kofoeds Skoles mellemkomst arbejdes der nu på at sikre, at grønlænderne sætter sig klare mål, Det er i sin essens et spørgsmål om at bruge penge nu for at spare dem senere. Og den tænkning er der desværre alt for lidt af i både lokal- og landspolitikken. inden de tager til Danmark og at de har fast grund under fødderne, når de endelig ankommer. Eller tag forsøgsprojektet med den sociale mentor i Albertslund, der skal forhindre, at socialt udsatte bliver sat på gaden af fogeden. Fra side 16 til 19 kan du, kære læser, møde en række personer, der vaklede på kanten af hjemløshed, men som nu kan beholde deres boliger og dermed få lagt livet i de rette baner igen. Det er i sin essens et spørgsmål om at bruge penge nu for at spare dem senere. Og den tænkning er der desværre alt for lidt af i både lokal- og landspolitikken. Logikken er i virkeligheden den samme som med Brian, der i reportagen om den rullende tandklinik fortæller, at det på grund af manglende forebyggelse vil koste ham over kroner at få rettet op på bisserne, hvis han skulle gå til en privat tandlæge. Havde han tidligere sørget ordentligt for sine tænder, var regningen aldrig løbet løbsk. Således gælder det også for socialpolitikken. Hvis man ikke sætter ind tidligere og koncentrerer sig om at forhindre og forebygge, vil den samfundsøkonomiske regning løbe løbsk. Simon Ankjærgaard, redaktør Vi støtter Hus Forbi v/annemette Lyngh Vil du også støtte Hus Forbi? Det koster kroner om året at få sit firmalogo her på siden. Send en mail til 2 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

3 indhold 4 På grund af kulturforskelle og manglende netværk ender mange unge grønlændere ofte i misbrugsproblemer, når de kommer til Danmark. I samarbejde med de grønlandske myndigheder arbejder Kofoeds Skole nu på at kunne sende grønlændere hjem igen. 14 Et socialt forsøg i Albertslund ser ud til at virke. Med ansættelsen af en social mentor er antallet af udsættelser faldet Johnny Have var i december en formalitet fra at blive hjemløs. Med den sociale mentors mellemkomst fik han den fornødne hjælp til at blive boende og få styr på sin økonomi. Kun ganske få steder i landet er der oprettet rullende tandklinikker med tilbud om gratis behandling til hjemløse og socialt udsatte. Hus Forbi rullede med i Randers noter Vesterbro skal have en plan for løse de sociale udfordringer. debat et billede fra gaden foto Holger Erik Henriksen Hus Forbi-sælger Jimmi hygger med hunden Siki. 32 ny hus forbi-sælger Mød Dion, der knokler for at få sit liv på ret kurs igen. HUS FORBI nr. 5 maj årgang 3

4 Socialt udsatte grønlændere skal hjem igen Livet i Danmark er langt fra altid lykken for unge grønlændere, der på grund af kulturforskelle og manglende netværk ofte havner i misbrugsproblemer og social deroute. Kofoeds Skole i Aalborg arbejder nu på at få et samarbejde i stand med Grønland, så nogle af dem kan få hjælp til at vende hjem. af Trine Kit Jensen De kommer herned med en drøm om et bedre liv. Men alt for ofte går det galt, når grønlandske unge møder den danske virkelighed. Det kan socialrådgiver Helle Rønn Christensen tale med om. Hun arbejder på Kofoeds Skole i Aalborg, og her kommer der mange grønlandske unge, for hvem det er gået hastigt ned ad bakke efter ankomsten til Danmark. - Nogle giver udtryk for, at det nok ville være det bedste for dem at tage tilbage til Grønland. Men der mangler nogle veje hjem, siger Helle Rønn Christensen. De veje vil Kofoeds Skole nu hjælpe de hjemvé-ramte med at finde. Med økonomisk støtte fra Aalborg Kommune, Rotary og Lions Club rejste en delegation fra skolen derfor i marts måned til Nuuk. Formålet med turen var at etablere kontakt til lokale samarbejdspartnere, der kan være med til at sikre en vellykket repatriering af grønlændere, der har et ønske om at vende hjem. De unge, der opsøger Kofoeds Skole, er typisk taget til Danmark på en enkeltbillet. Ofte med sociale problemer i rygsækken, som kun bliver værre, når de kommer herned. Nogle har slet ingen plan for opholdet, mens andre starter på teknisk skole eller HF for kort efter at droppe ud. De fleste bor i starten hos familie eller venner, men den løsning holder sjældent i længden. Derfor ender de med at overnatte rundt omkring på sofaer og bliver hurtigt en del af et miljø, hvor omdrejningspunktet er øl og hash. - Her bliver de fastholdt, fordi netværket af misbrugende udsatte grønlændere er deres eneste netværk, fortæller Helle Rønn Christensen. Socialrådgiveren peger også på, at den grønlandske kultur adskiller sig meget fra den danske. For eksempel lever grønlændere mere ad hoc og spontant, og det betyder, at de unge kan have svært ved at tilpasse sig vores normer. Især hvis de under opvæksten har været udsat for omsorgssvigt, og forældrene ikke har lært dem struktur, regler og rammer. Samtidig kan de have problemer med det danske sprog, men er som danske statsborgere ikke omfattet af de samme integrationsprogrammer som flygtninge og indvandrere. I erkendelse af at der i forhold til de socialt udsatte grønlændere er behov for en ekstra indsats, har Aalborg Kommune oprettet en særlig grønlænderenhed. Den står blandt andet bag projektet Sulisa, der retter sig mod unge grønlændere, som trods problemer stadig har mod på en tilværelse her Men der er altså også unge, som under samtaler med personalet på Kofoeds Skole kommer frem til, at de gerne vil hjem og skolen har allerede hjulpet nogle på vej. Gode erfaringer Blandt de socialt udsatte grønlændere, der nu er rejst hjem, har der for eksempel været unge gravide piger, som i Danmark typisk ville få fjernet deres børn og derefter selv ryge tilbage i misbrugsmiljøet. - I Danmark formår systemet ikke at samle disse piger op og give dem nogle tilbud, hvor de kan få en stabil udvikling, som gør dem forældreegnede. Men kommer de tilbage til et netværk i Grønland, der kan rumme og støtte dem, har vi erfaret, at de kan stoppe misbruget og beholde deres børn hos sig, siger Helle Rønn Christensen. Det er de gode erfaringer med blandt andet unge mødre, der har ført til, at Kofoeds Skole nu gerne vil styrke og formalisere samarbejdet med aktører i Grønland. På turen til Nuuk blev der blandt andet holdt møder med den grønlandske boligminister og en repræsentant for selvstyrets boligformidling. En væsentlig hurdle for de grønlændere, der gerne vil returnere til hjemlandet, er nemlig den store boligmangel. Medarbejderne fra Kofoeds Skole mødtes også med formanden for den grønlandske pendant til Kommunernes Landsforening, repræsentanter for socialforvaltningen i Nuuk og misbrugsbehandlingstilbud for at drøfte, hvordan man i Grønland kan være med til at løfte opgaven og hjælpe de hjemvendte med at få løst deres problemer. Derudover blev der taget kontakt til uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. For håbet er, at grønlænderne når de igen er på hjemmebane vil kunne genoptage afbrudte skoleforløb og bruge tidligere arbejdserfaringer i Grønland til at få job hos en ny eller en gammel arbejdsgiver. Ifølge Helle Rønn Christensen er det ikke kun tanken, at de helt unge grønlændere skal have glæde af samarbejdsinitiativet. I Aalborg møder hun også socialt udsatte på 30, 40 eller 50 år, der i Grønland har været selvforsørgende, haft et fritidsliv og en god trivsel, indtil de for eksempel blev skilt eller fik en arbejdsskade. De kan være taget til Danmark, fordi de ikke kunne se andre udveje. Men får de i Grønland støtte til at tackle følgerne af samlivsbruddet eller støtte til en revalidering, vil også de kunne profitere af at vende hjem, mener socialrådgiveren. - Nogle af dem oplever, at de hører til i Grønland og ikke her, siger hun. 4 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

5 Colourbox Unge grønlændere fra asken i ilden Alt for mange grønlandske unge kommer til Danmark på lykke og fromme. Derfor advares de imod at tage hertil uden først at have sikret sig fast grund under fødderne. Samtidig efterlyses en informationsindsats i Grønland, der giver et mere realistisk billede af vilkårene her. af Trine Kit Jensen - Lad være med at tage til Danmark uden at have et mål. Sådan lød opfordringen fra Kurt Olsen, leder af den grønlandske afdeling på Kofoeds Skole i København, da han kort før årsskiftet blev interviewet til Grønlands Radio. På Kofoeds Skole har man de senere år erfaret, at et stigende antal unge tager uorganiseret hertil, og det var baggrunden for appellen. - Mange kommer uden på forhånd at have sikret sig en lejlighed, en uddannelsesplads eller et arbejde, og det medfører en meget dårlig livssituation. Det er svært for dem at klare sig, når de helt basale ting ikke er på plads, siger Kurt Olsen. De unge grønlændere har måske en idé om, at de kan bo hos familie. Men når de ankommer, kan det vise sig, at mor, far eller onkel selv mangler et sted at bo eller har så store problemer, at de ikke kan tage - Lad være med at tage til Danmark uden at have et mål. Kurt Olsen, leder af den grønlandske afdeling på Kofoeds Skole i København sig af dem. Ofte går der et stykke tid, før de unge kommer i kontakt med det sociale system, og uden netværk er de meget overladt til sig selv. I den situation søger de selskab i gruppen af socialt udsatte grønlændere med misbrug. Her kan de få opfyldt behovet for at møde landsmænd og tale deres modersmål, men samtidig er de i overhængende fare for selv at blive en del af gruppen, fortæller Kurt Olsen. - Begynder de først at frekventere de subkulturelle miljøer, er HUS FORBI nr. 5 maj årgang 5

6 der stor risiko for, at de selv ryger ud i et misbrug, og den sociale deroute kan gå lynhurtigt, siger han. I København står Kofoeds Skole blandt andet bag værestedet Naapiffik på Vesterbro, der fungerer som åndehul og social skadestue for marginaliserede grønlændere. Her fylder de unge mere i landskabet end tidligere. - De grønlændere, der kommer her, har traditionelt været fra 40 år og opefter. Men de seneste par år har vi set flere og flere unge - De grønlændere, der kommer her, har traditionelt været fra 40 år og opefter. Men de seneste par år har vi set flere og flere unge under 30 år og også en lille håndfuld under 18. Så det er en ny tendens, der vækker bekymring. Susanne Mejer, leder af værestedet Naapiffik under 30 år og også en lille håndfuld under 18. Så det er en ny tendens, der vækker bekymring, siger Susanne Mejer, som er leder af værestedet. Også på Kofoeds Skole i Aalborg er der en øget tilgang af unge grønlændere. Her var ni unge mellem 18 og 30 år i 2009 inde i et kontaktforløb. I 2010 steg antallet af elever til det dobbelte, og frem til marts i år var 16 unge registreret. Dertil kommer et ukendt antal unge, som ikke er omfattet af statistikken, fordi de kun sporadisk dukker op, oplyser socialrådgiver Helle Rønn Christensen. - Når vi får dem ind her, er de ofte i en sørgelig forfatning. Typisk har de levet som hjemløse sofasovere, de har bare nogle få ejendele med i en bærepose eller taske og kan mangle helt basale fornødenheder som tøj og mad, siger hun. Flugt fra dårlige livsvilkår Susanne Mejer er selv grønlænder og har boet 10 år i Grønland. Hun ser flere årsager til trafikken af unge, der lander på gyngende grund i Danmark. Udlængsel og eventyrlyst eksempelvis. Men især en barsk opvækst præget af omsorgssvigt og mangelfuld skolegang kan føre til, at en ung grønlænder tager hertil på lykke og fromme, mener hun. En del af de unge har ikke haft faguddannede lærere i folkeskolen eller har ikke afsluttet deres skolegang. Derfor kan de have problemer med at læse og skrive grønlandsk. Samtidig kan deres kendskab til det danske sprog være ringere end de lidt ældre generationers, fordi de er vokset op i en periode, hvor der blev slækket på danskundervisningen, fortæller Susanne Mejer. - Også i Grønland mangler der arbejdspladser for ufaglærte, og hvis man nærmest er analfabet, kan det være svært at få job. Der er også stor boligmangel, og kontanthjælpen er lavere end i Danmark, mens fødevarerne er dyrere, fortæller hun. At flytte herned kan altså være en flugt fra dårlige livsvilkår og manglende fremtidsudsigter i Grønland. - Selvom de fleste aldrig har været i Danmark, har de ofte et billede af, at det vil være nemmere at begå sig her. Mange har også hørt, at der er mere gang i den, og at hashen på Christiania er billigere, siger Susanne Mejer. Med et svagt fundament både fagligt og socialt kommer disse unge fra asken i ilden, når de rammer den danske virkelighed. Men Susanne Mejer oplever også, at det kan gå galt for grønlandske - Når vi får dem ind her, er de ofte i en sørgelig forfatning. Typisk har de levet som hjemløse sofasovere, de har bare nogle få ejendele med i en bærepose eller taske og kan mangle helt basale fornødenheder som tøj og mad. Helle Rønn Christensen, socialrådgiver - Jeg kan ikke fortænke de unge grønlændere i at drømme om et bedre liv. Men deres viden om danske samfundsforhold er ofte meget begrænset, og det er med til at skabe nogle urealistiske forestillinger om, hvordan livet i Danmark kan forme sig. Kurt Olsen, leder af den grønlandske afdeling på Kofoeds Skole i København unge med bedre forudsætninger, hvis turen til Danmark ikke er ordentligt forberedt. Som eksempel nævner hun en 18-årig fyr, der fulgte efter sin 17-årige kæreste til København. Han håbede at komme i gang med en uddannelse og regnede med hurtigt at få et sted at bo. Men sådan gik det ikke. De to slog sig i første omgang ned hos kærestens mor, men her var situationen uholdbar, og snart måtte de finde husly fra nat til nat. Den 17-årige pige endte med at få en returbillet betalt af Københavns Kommune, og også den 18-årige fyr er tilbage i Grønland. I hvert fald for en stund. - Han er god til dansk og har haft en rimelig god skolegang. Så i hans tilfælde er der nogle ressourcer at bygge på og nogle muligheder, hvis han kommer hertil på den rigtige måde. Hvis man søger og kommer ind på en uddannelse i Danmark, mens man stadig er i Grønland, er man for eksempel sikret et kollegieværelse, siger Susanne Mejer. Brug for kampagner Flyfriske unge grønlændere står ikke først i køen til en herbergsplads, og herberger med mange misbrugere er heller ikke det bedste sted, de kan opholde sig, mener Susanne Mejer. Hun efterspørger derfor alternative bomuligheder og også en socialfaglig indsats, der tilgodeser den svageste gruppe unges særlige behov. - De kan være svære at nå, fordi der er tale om en gruppe, som i Grønland har fået lov til at passe sig selv. Der har ikke været nogen rammer, og de er ikke vant til, at der bliver stillet krav, eller at nogen forventer noget af dem. Men med tilbud, der for eksempel tager udgangspunkt i, at de som andre unge er meget interesserede i at gå til koncerter og sidde foran en computer, vil det være lettere at fastholde dem, vurderer Susanne Mejer. Den uafhængige konsulentvirksomhed Socialt Udviklingscenter (SUS) har i flere år fungeret som netværk for professionelle, der arbejder med socialt udsatte grønlændere i Danmark. Her koordinerede man blandt andet projektet Tidlig opsporing af nyankomne grønlændere, der nu er afsluttet. I kølvandet på det projekt udarbejdede SUS en pjece og nogle videofilm, der henvender sig til alle grønlændere, som overvejer at flytte hertil eller er kommet for nylig. Målet er at klæde dem bedre på, så de ikke møder alt for mange uforudsete forhindringer, som de ikke er rustet til at håndtere. Den slags initiativer er der brug for nogle flere af, mener Kurt Olsen. Han slår til lyd for, at der i Grønland gøres en større indsats for at informere om, hvad de unge kan forvente sig af livet her. - Jeg kan ikke fortænke de unge grønlændere i at drømme om et bedre liv. Men deres viden om danske samfundsforhold er ofte meget begrænset, og det er med til at skabe nogle urealistiske forestillinger om, hvordan livet i Danmark kan forme sig, siger han. Også Susanne Meier efterlyser en informationsindsats i Grønland, for eksempel i forbindelse med samfundsfagsundervisningen i skolernes klasser. - Der mangler nogle kampagner i Grønland, som giver et mere realistisk billede af vilkårene i Danmark. At man for eksempel skal indstille sig på, at det ikke er så let at få et arbejde, at man skal stå på venteliste for at få en bolig og at det er godt at lægge en plan hjemmefra og have lidt penge på kistebunden, siger hun. 6 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

7 - De sagde, at jeg ikke havde betalt husleje og skyldte dem penge, så jeg blev smidt ud. De kom og hentede mine ting, og mine papirer og alle billederne fra min barndom blev brændt. Susanne En verden til forskel En afstand på mere end kilometer og en verden til forskel. Det er ikke nemt at flytte fra Nordatlanten til Nordjylland. Men med hjælp fra Aalborg Kommune håber 24-årige Karl og 31-årige Susanne at kunne skifte en omtumlet tilværelse ud med mere fast grund under fødderne i Danmark. HUS FORBI nr. 5 maj årgang 7

8 af Trine Kit Jensen foto Flemming Schiller Der er i mere end én forstand langt fra Grønland til Aalborg. Det har både Karl og Susanne erfaret. I håb om et nyt og bedre liv har begge taget turen til Danmark. Han har nu været her i tre år, og hun i snart seks. Men endnu er de ikke landet på benene. De to unge grønlændere bruger færre ord end de fleste danskere. Men ordene gør stort indtryk, for man fornemmer tydeligt, at de kun dækker toppen af isbjerget. Karl og Susanne har haft så meget at slås med, at svært er lidt af en underdrivelse, og deres beretninger kryber helt ind under huden. Karl Kunak tilbragte en stor del af sin barndom i Grønland på børnehjem. Som 21-årig får han selv en datter, men forholdet til kæresten går i stykker, da datteren er ét år, og kun en uge senere sidder Karl i flyveren på vej mod Danmark. - Min mor, min storesøster og min storebror var her, og jeg havde ikke lyst til at være helt alene i Grønland, forklarer han. Karls mor får sig noget af en overraskelse, da sønnen pludselig dukker op. For det er kun Karls storesøster, der på forhånd har fået at vide, at han kommer. - Min mor blev glad for at se mig, men hun sagde også, at jeg aldrig måtte gøre sådan noget igen, griner han. Susanne Kleist Bidstrup har to døtre og en søn, som i dag er 10, 12 og syv år. Hun får sit første barn som 19-årig. Som enlig mor til tre i Sukkertoppen arbejder hun på cafeteria om dagen og værtshus om natten. Det er hårdt, og ligesom Karl flytter hun til Aalborg for at komme tættere på sin familie. - Min mor, papfar og søskende boede her, og jeg havde brug for dem, siger hun. Boligproblemer og druk I Aalborg begynder Karl efter et stykke tid på handelsskole. Men han er syg i en måned uden at give skolen besked om årsagen til fraværet og ryger derfor ud igen. - Jeg havde egentlig tænkt mig at starte på handelsskolen igen. Men det er svært bare sådan at komme til Danmark, og jeg skulle først lige tilpasse mig og finde ud af det hele, siger han. Også i Danmark føler Karl sig meget alene. For selv om han nu er tæt på sin mor og de to søskende, savner han den del af familien, der stadig er i Grønland, og han savner også sine venner. - I Grønland var der altid nogen, jeg kunne være åben over for og snakke med om mine problemer. Men her kendte jeg slet ingen, og i over et år var jeg helt overladt til mig selv, fortæller han. Karl hænger af og til ud med nogle grønlandske elever fra en efterskole, som han fester med i weekenden. Men ellers sker der ikke meget. Han begynder at ryge for meget hash, og planen om at starte på handelsskolen igen bliver ikke til noget. Samtidig finder han ud af, at det er sværere at få job i Danmark, end han havde forestillet sig. - I Grønland har jeg arbejdet i butik i to år. Men her skal man have en uddannelse, siger han. Karl har i en kort periode haft sin egen lejlighed og i syv måneder boet sammen med en kæreste. Men ellers har han været nødt til på skift at overnatte hos andre grønlændere eller trække på familien for at få husly. - Det er svært at få slappet rigtigt af, når man er hjemløs. Nogle gange er jeg meget, meget træt, men får at vide, at jeg ikke kan sove dér, hvor jeg er. Så må jeg ringe til min mor eller min søster, siger han. Da Susanne kommer til Danmark, har hun ikke på forhånd lagt planer for, hvad hun skal leve af. Hun har en idé om, at hun godt kunne tænke sig at blive kunstmaler og tolk. Men de drømme kuldsejler snart, og også Susanne finder ud af, at det i Danmark ikke er så let at finde job. Efter et par måneder i Aalborg får hun en lejlighed, men den mister hun igen et år senere. - De sagde, at jeg ikke havde betalt husleje og skyldte dem penge, så jeg blev smidt ud. De kom og hentede mine ting, og mine papirer og alle billederne fra min barndom blev brændt, fortæller hun. Ved udsigten til at blive sat ud af fogeden og stå på gaden med tre børn går Susanne i panik. Hun kontakter derfor kommunen, og børnene kommer i pleje hos noget familie. Selv flytter hun ind på et værelse hos en dansk kæreste og begynder at gå meget i byen. - Da ungerne er væk, føler jeg mig meget 8 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

9 - Før sov jeg det meste af dagen. Så det er dejligt at se solen. Jeg nyder også læreren og har fået nye venner, som jeg spiller fodbold med. Karl alene og er ked af det. Fordi jeg fik børn meget tidligt, føler jeg også, at jeg er gået glip af min ungdomstid. Jeg lærer nogle grønlændere at kende, og de drikker stort set alle sammen. Så det gør jeg også, og jeg ender med at blive alkoholiker, fortæller hun. I næsten to år drikker Susanne hver dag. Men så stopper hun fra den ene dag til den anden. Helt af egen kraft. - Jeg tænkte, at hvis jeg gerne ville have mine børn tilbage, så var jeg nødt til at holde op med at drikke. Så det gjorde jeg, og det er nu tre år siden, siger hun. Hjælp til en ny start Vi møder Karl og Susanne på jobcenteret i Aalborg. Her deltager de sammen med 12 andre grønlandske unge i projektet Sulisa, der er sat i værk af kommunens særlige grønlænderenhed. Målet er at hjælpe de unge med at få fodfæste og give dem en ny start på livet i Danmark. - De unge grønlændere er fanget mellem to kulturer, og rent socialt har mange af dem en meget voldsom baggrund. Flere har som børn været udsat for omsorgssvigt, vold eller seksuelt misbrug. Derfor er der brug for en ekstra indsats, fortæller projektmedarbejder Line Svanborg Jørgensen. Fælles for projektdeltagerne er, at de gerne vil have job eller uddannelse, men har brug for støtte for at overvinde de barrierer, der forhindrer dem i at komme videre med deres liv. Nogle kan for eksempel have behov for psykologbehandling eller hjælp til at finde bo- - Da ungerne er væk, føler jeg mig meget alene og er ked af det. Fordi jeg fik børn meget tidligt, føler jeg også, at jeg er gået glip af min ungdomstid. Jeg lærer nogle grønlændere at kende, og de drikker stort set alle sammen. Så det gør jeg også, og jeg ender med at blive alkoholiker. Susanne HUS FORBI nr. 5 maj årgang 9

10 lig. Andre har brug for at blive fortrolige med den danske arbejdspladskultur, hvor der er krav om, at man møder stabilt og ringer, hvis man bliver syg og atter andre har brug for at få løftet et lavt selvværd. I en introduktionsperiode bliver de unge blandt andet undervist i dansk. De får besøg af vejledere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, kommer på virksomhedsbesøg, og én gang om ugen har de en individuel samtale med en projektmedarbejder. Formålet med de individuelle samtaler er at få afklaret, hvilke ønsker de unge har til deres fremtid og hvad der er realistisk. Projektet har kontakt til store virksomheder som Silvan, Royal Greenland og Plantorama. Her er der mange forskellige arbejdsfunktioner og derfor mulighed for at matche de unges jobønsker, når de senere får mulighed for at komme i praktik. Line Svanborg Jørgensen erkender, at det i første omgang nok ikke er alle de unge, der er parate til at komme i gang med arbejde eller uddannelse. - Men de har ambitionen og engagementet, og det er vigtigt. Vores opgave er så at give dem nogle succesoplevelser, der kan bringe dem et skridt videre målet, siger hun. Da Susannes sagsbehandler tilbød hende en plads på projektet, tøvede hun ikke et øjeblik med at sige ja. - Jeg ville gerne prøve det, for jeg gider ikke bare sidde derhjemme og glo, siger hun. Som barn brækkede Susanne en arm, der ikke er helet ordentligt. Det begrænser hendes muligheder på arbejdsmarkedet. Men kan det lade sig gøre, vil hun gerne have en uddannelse som blomsterbinder og drømmen om at arbejde som tolk er igen vakt til live. Susanne bor nu i et lejet hus, og hendes største ønske er lige nu at få børnene hjem. - Jeg vil gerne have, at de bor hos mig, for jeg savner dem, og de savner mig, siger hun. Karls datter i Grønland er nu tre år, og han ser frem til sommeren, hvor han igen skal se hende. - Hun bliver større og større, og det er et år siden, jeg så hende sidst, fortæller han. Ligesom Susanne er Karl glad for Sulisa. For ham har projektet blandt andet betydet, at han bedre kan holde en normal døgnrytme. - Før sov jeg det meste af dagen. Så det er dejligt at se solen. Jeg nyder også læreren og har fået nye venner, som jeg spiller fodbold med, siger han. For Karl er det af gode grunde ønsket om en lejlighed, der i øjeblikket fylder mest. Men også uddannelse har høj prioriteret. Han satser ikke længere på handelsskolen, men er ferm på en computer og stiler efter at blive it-supporter. - Jeg er stadig ung og vil gerne ud at se verden. Men først vil jeg helst være færdig med en uddannelse og opnå noget. Det vil gøre mig stolt, siger han. - I Grønland var der altid nogen, jeg kunne være åben over for og snakke med om mine problemer. Men her kendte jeg slet ingen, og i over et år var jeg helt overladt til mig selv. Karl 10 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

11 HUS FORBI nr. 5 maj årgang 11

12 fra pilgrimstur til støttebidrag Da Niels Moestrup holdt foredrag om sin pilgrimsrejse ad Caminoen, bad han de fremmødte om at støtte Hus Forbi. Det gav 950 kroner og to læderjakker, som Hus Forbi nu har modtaget, og som vil gå direkte til sælgerne. - At gå en pilgrimsrejse på 600 kilometer, som jeg har gjort, er i høj grad et spørgsmål om at være søgende. Og om for en stund at være koblet fra sit hjem. Derfor var det meget nærliggende for mig at støtte Hus Forbis sælgere via mit foredrag, siger Niels Moestrup. -sia læs hjemløsenyheder fra hele verden Hus Forbi er en del af et globalt netværk af hjemløseaviser, International Network of Streetpapers (INSP). INSP har sit helt eget nyhedsbureau, Street News Service (SNS), der samler og videreformidler de bedste historier om hjemløshed, fattigdom og social udsathed fra hele verden. SNS så dagens lys som et regionalt nordamerikansk initiativ i 2002, men blev til et globalt nyhedsbureau i SNS samarbejder med Reuters og Inter Press Service. -sia Se mere på hus forbi er populært på nettet Hus Forbi er en af de hjemløsefamilier i verden, der har flest fans på Facebook. Ved redaktionens slutning havde over mennesker klikket synes godt om. Til sammenligning har en af de største hjemløseaviser i verden, The Big Issue i London, fans. Aluma i Malmø har 281 fans, Faktum i Göteborg har fans, og Megafon i Norge har fans. Der er stadig et stykke vej op til The Big Issue Taiwan, der har fans. -sia Mætte maver gavner Hus Forbi Da skuespilleren Søren Malling vandt Til Middag Hos, valgte han at lade præmien på kroner gå til Hus Forbi, som takker for donationen og lover, at pengene vil gå direkte til sælgerne. Søren Malling konkurrerede i programmet med Peter Palshøj, Jason Watt og Jan Linnebjerg. Værtsrollen gik på skift blandt de fire, der hver især havde ansvaret for at kreere en underholdende aften med en god madoplevelse. De fire kendte belønnede hinanden med point og i sidste ende løb Søren Malling af med sejren. -sia Mod betaling kan man se programmet på viaplay.dk. Hjemløse giver deres bud på hjemløshed Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, beder nu tidligere hjemløse give deres bud på de afgørende faktorer for at komme ud af hjemløshed. Formålet er at få de hjemløses egen vurdering af, hvad der virker. Er det for eksempel et godt netværk, meningsfulde aktiviteter, bostøtte, boligens beskaffenhed eller en kombination af flere faktorer, som gør overgangen god. Undersøgelsen skal give input til den videre metodeudvikling på området og dermed supplere Hjemløsestrategien. - Det er vigtigt, at vi inddrager dem, vi vil hjælpe på socialområdet. Det er netop, hvad vi gør, når SFI nu spørger en gruppe tidligere hjemløse, hvad der har været afgørende for, at de kom ud af hjemløshed. Den viden skal vi bruge til at målrette den eksisterende indsats i kommunerne endnu mere, siger socialminister Benedikte Kiær (K). -sia giv din mening til kende og støt hus forbi Hus Forbi er blevet en del af Velgørenhedspanelet, hvor brugerne svarer på diverse meningsmålinger og samtidig donerer penge til velgørende organisationer. For hver undersøgelse, en bruger deltager i, vil der blive doneret mellem fem og 25 kroner til en velgørende organisation efter eget valg. Undersøgelserne udarbejdes af de store analyseinstitutter og kan eksempelvis drejer sig om forbrugsvarer, underholdning, sundhed eller aktuelle begivenheder Se mere og meld dig eventuelt til på -sia fremtidsforsker kommunerne bruger ikke sociale organisationer optimalt De danske kommuner burde være langt bedre til at udnytte potentialet i de frivillige, private sociale organisationer. Det mener fremtidsforskeren Marianne Levinsen. - Mennesker gør en forskel for andre, ændrer systemet og skaber udvikling. Kommuner er optaget af system, regler og kontrol. Derfor udnytter de ikke de sociale organisationer optimalt i det sociale arbejde, siger Marianne Levinsen i et oplæg til en temadag om væresteder, som Blaa Kors og KFUM's Sociale Arbejde afvikler i Fredericia 3. maj. - Værestederne er et fristed for mange socialt udsatte. Stedet at mødes over en kop kaffe og til nogle aktiviteter, der skaber livskvalitet i hverdagen. Kvalitet i tilbuddene på værestederne er vigtig, og selvom mange frivillige giver en fin håndsrækning, så er der også brug for offentlig støtte til både aktiviteter og ansatte. Finanskrise eller ej, siger Jann Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte. -sia 12 HUS FORBI nr. 5 maj årgang

h u sfo r bi Lever i skjul Ingen hjem til mænd i krise Flere unge bliver hjemløse udsatte kvinder botilbud en mangelvare eksplosion

h u sfo r bi Lever i skjul Ingen hjem til mænd i krise Flere unge bliver hjemløse udsatte kvinder botilbud en mangelvare eksplosion h u sfo r bi nr. 4 april 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort udsatte kvinder Lever i skjul botilbud en mangelvare Ingen hjem til mænd i krise eksplosion

Læs mere

h u sfo r bi Hjemløse dør for tidligt sociale virksomheder er en succes Fra hjemløs til butiksansat nu er det bevist

h u sfo r bi Hjemløse dør for tidligt sociale virksomheder er en succes Fra hjemløs til butiksansat nu er det bevist h u sfo r bi nr. 7. juli 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort sociale virksomheder er en succes Fra hjemløs til butiksansat nu er det bevist Hjemløse dør

Læs mere

Sex for en sofa. desperate kvinder på kontanthjælp. finanskrisens skraldemænd Foged og låsesmed på overarbejde

Sex for en sofa. desperate kvinder på kontanthjælp. finanskrisens skraldemænd Foged og låsesmed på overarbejde h u sfo r bi nr. 4 april 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort desperate kvinder på kontanthjælp Sex for en sofa finanskrisens skraldemænd Foged og låsesmed

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

h u sfo r bi Lands- forvist på ubestemt tid De svageste ledige lades i stikken udstødte grønlændere nye aktiveringsregler

h u sfo r bi Lands- forvist på ubestemt tid De svageste ledige lades i stikken udstødte grønlændere nye aktiveringsregler h u sfo r bi nr. 3 marts 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort udstødte grønlændere Lands- forvist på ubestemt tid nye aktiveringsregler De svageste ledige

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Ingen julehjælp til fattige enlige

Ingen julehjælp til fattige enlige h u sfo r bi nr. 12 december 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort organisationer er presset i bund Ingen julehjælp til fattige enlige kaotisk udslusning

Læs mere

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk h u sfo r bi nr. 6 juni 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk Nyt netværk for unge hjemløse Byen som dagligstue Tuberkulosebus

Læs mere

gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse KOPI Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader

gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse KOPI Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader h u sfo r bi nr. 3 marts 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Min mor gik på landevejen Greve Kommune løj om hjemløse Hjemløse i Grønland Hus Forbi forlader

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed

Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed h u sfo r bi nr. 6 juni 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Tidligere hjemløs kæmper for sin lejlighed Løsladt til gaden Med Hus Forbisælgerne på fisketur

Læs mere

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp

De frivillige organisationer får kniven. Demokrati forbudt for de skæve. betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp h u sfo r bi nr. 10 oktober 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort betaler for forbrugsfesten Fattige må gå forgæves efter julehjælp politikernes gave til

Læs mere

Den digit@le slagside

Den digit@le slagside h u sfo r bi nr. 3 marts 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Den digit@le slagside Grønlænderes problemer forstærkes i Danmark Interview med Jussi Adler-Olsen

Læs mere

På vej mod et bedre liv

På vej mod et bedre liv h u sfo r bi nr. 7 juli 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort På vej mod et bedre liv KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt ID Hus forbi må ikke sælges

Læs mere

Veteraner bliver hjemløse

Veteraner bliver hjemløse h u sfo r bi nr. 02 februar 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Veteraner bliver hjemløse Socialt udsatte har tabt mest på krisen Han fik en lejlighed

Læs mere

gaden Smidt på rodløse unge svigtes gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt byggestop Ingen skæve boliger til hjemløse

gaden Smidt på rodløse unge svigtes gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt byggestop Ingen skæve boliger til hjemløse h u sfo r bi nr. 7 juli 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort rodløse unge svigtes Smidt på gaden gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

h u sfo r bi 400 kroner mindre i kontanthjælp Beboerne vil bæres ud Klog bag tremmer kære læsere Velkommen hjem! vi har savnet jer

h u sfo r bi 400 kroner mindre i kontanthjælp Beboerne vil bæres ud Klog bag tremmer kære læsere Velkommen hjem! vi har savnet jer h u sfo r bi nr. 8 august 2011 15. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort kære læsere Velkommen hjem! vi har savnet jer chokmelding fra skat 400 kroner mindre i kontanthjælp

Læs mere

h u sfo r bi Laura slås for livet 273 døde af stoffer 20 kroner om ugen ung med adhd afhængighedens danmark kostbudget

h u sfo r bi Laura slås for livet 273 døde af stoffer 20 kroner om ugen ung med adhd afhængighedens danmark kostbudget h u sfo r bi nr. 1 januar 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort ung med adhd Laura slås for livet afhængighedens danmark 273 døde af stoffer kostbudget 20

Læs mere

Forvist fra alternativ by

Forvist fra alternativ by h u sfo r bi nr. 8 august 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Forvist fra alternativ by Massive besparelser på bevillinger til hjemløse Interview med Dalai

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Sådan oplever hjemløse danskerne

Sådan oplever hjemløse danskerne h u sfo r bi nr. 1 januar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Sådan oplever hjemløse danskerne Snydt for boliger og tandpleje Kunst hjælper hjemløse Fra

Læs mere

nr. 11 nove mber 2010 14 . årgang p ris 2

nr. 11 nove mber 2010 14 . årgang p ris 2 h u sfo r bi nr. 11 november 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort starthjælp virker mod hensigten Danskere ryger i regeringens indvandrerfælde ny dansk

Læs mere

Fodbold - vejen til et bedre liv

Fodbold - vejen til et bedre liv h u sfo r bi nr. 9 september 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Fodbold - vejen til et bedre liv Kim Milton om springet fra topdommer til hjemløsedommer

Læs mere

Kom fri af stoffer og startede misbrugs portal

Kom fri af stoffer og startede misbrugs portal h u sfo r bi nr. 10 oktober 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Kom fri af stoffer og startede misbrugs portal Ingen penge til udsatte fra satspuljen Penge

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort

Peters jul KOPI. nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort h u sfo r bi nr. 12 December 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Peters jul Folk med dårlige tænder snydt Frivilligt arbejde syltes Ingen hjælp til udlændinge

Læs mere

Udvist af Danmark. Udenlandske kvinder lever med vold og tvang. Soldater ender som hjemløse. banket og voldtaget af ægtemanden. en skjult virkelighed

Udvist af Danmark. Udenlandske kvinder lever med vold og tvang. Soldater ender som hjemløse. banket og voldtaget af ægtemanden. en skjult virkelighed h u sfo r bi nr. 6 juni 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort banket og voldtaget af ægtemanden Udvist af Danmark en skjult virkelighed Udenlandske kvinder

Læs mere

h u sfo r bi Syg hjemløs smidt på gaden Sygeplejersker tager sig af hjemløse på Sundholm Hurtig nedtur for udenlandske hjemløse

h u sfo r bi Syg hjemløs smidt på gaden Sygeplejersker tager sig af hjemløse på Sundholm Hurtig nedtur for udenlandske hjemløse h u sfo r bi nr. 7 juli 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Syg hjemløs smidt på gaden Sygeplejersker tager sig af hjemløse på Sundholm Hurtig nedtur for

Læs mere

Britta lærte Danica at spille hjemløs

Britta lærte Danica at spille hjemløs h u sfo r bi nr. 10 0ktober 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Britta lærte Danica at spille hjemløs Nu interviewer Hus Forbi-sælgeren stjernen fra Fasandræberne

Læs mere