udvikling a/s Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikling a/s www.udvikling-as.dk Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for:"

Transkript

1 udvikling a/s Elbiler i Danmark Status og perspektiver Oktober 2009 Rapport udarbejdet for:

2 Elbiler i Danmark Status og perspektiver INDHOLD 1. FORORD INTRODUKTION TEKNOLOGI BILMÆRKER ELBILER TIDSLINIE DET DANSKE BILMARKED POTENTIALE PERSPEKTIVER FOR FORHANDLERE KONKLUSION LITTERATUR udvikling a/s... 30

3 1. FORORD Denne rapport er udarbejdet for DI Bilbranchen. Rapporten henvender sig således først og fremmest til aktører i den danske bilbranche, herunder især bilforhandlere. DI Bilbranchen afholdte den 26. august 2009 temadagen Fremtidens danske elbilmarked. På konferencen, som var særdeles velbesøgt, holdt undertegnede et indlæg med titlen Hvornår kommer elbilerne (kan downloades fra hhv. DI Bilbranchen og udvikling a/s hjemmeside). Den meget store interesse for emnet førte til, at denne rapport blev udvidet til også at omfatte nyhederne fra Frankfurt biludstillingen i september samt i større omfang at se på de fremtidige perspektiver. Elbiler er i øjeblikket meget omtalte i pressen og bliver af mange, herunder en del politiske beslutningstagere, set som en væsentlig del af løsningen på Danmarks fremtidige klima-udfordringer. Formålet med denne rapport er ikke at tage stilling til hvorvidt denne prioritering er den rigtige for Danmark overordnet set. Tilgangen til denne rapport er således markedsmæssig og med fokus på detail-leddet; den beskæftiger sig ikke med CO2 beregninger, energiforsyning, infrastruktur o.lign, men begrænser sig til en gennemgang af de elbiler vi antageligt vil se på det danske marked indenfor de næste 5 år samt de muligheder (og trusler) som denne udvikling kan betyde for de danske bilforhandlere. Udviklingen indenfor elbiler går meget hurtigt i øjeblikket og de enkelte bilproducenters strategi og planer på dette område ændrer sig nærmest dagligt. Oversigten over de enkelte bilproducenters forventede introduktion af elbiler er derfor at betragte som et øjebliksbillede. Slutteligt skal det nævnes at konklusioner og anbefalinger i denne rapport alene er udvikling a/s og således ikke nødvendigvis er udtryk for DI Bilbranchens holdninger. God læselyst! Sondrup, oktober 2009 René Torp-Nielsen udvikling a/s 2

4 2. INTRODUKTION Noget af det mest interessante ved at besøge de større biludstillinger er at se på de overordnede temaer og ikke mindst hvordan de ændrer sig over tid. Hvis man besøgte den store biludstilling i Frankfurt i 2007 ville man bemærke, at det fortsat primært var performance, altså hk, tophastighed osv., samt styling, som var i fokus, dog var enkelte bilproducenter, f.eks. Toyota, begyndt at skilte med CO2 udslip for nogle modeller og man begyndte også at have lidt grønne træer e.lign. i et hjørne af udstillingen, men det var noget halvhjertet. Så spoler vi så frem til udstillingen i september 2009 (Frankfurt biludstillingen afholdes hvert andet år, i ulige år; i de lige år er det Paris): nu er der nærmest ingen ende på hvor grønne bilproducenterne ønsker at præsentere sig. Næsten alle bilmærker har nu hybrid- og elbiler på deres stande, ofte som konceptbiler, men også modeller som er næsten produktionsklare. Samtidig er hele profilen på de fleste stande ændret, så fokus nu er på CO2 reduktion og brændstofforbrug (det ene er jo en funktion af det andet). Ovenstående afspejler den voldsomme ændring, først mentalt men nu også i stigende grad teknologisk, som er sket i bilbranchen. Denne udvikling blev sat i gang af politiske ønsker og ændringer i kundernes præferencer og nu er bilproducenterne i fuld gang med at ændre strategier. Elbiler er jo i øvrigt slet ikke noget nyt fænomen. I bilernes barndom for godt 100 år siden var der mange forskellige typer elbiler, ja sågar hybridbiler. Bilen til højre er således en hybridbil med elmotorer på de to første hjul. Tag den, Audi e-tron! Først med Ford T i 1908 kan man egentlig sige, at forbrændingsmotoren endelig vandt. Nu er vi på sin vis tilbage ved udgangspunktet, med mange forskellige tek- Lohner-Porsche Mixte-Hybrid 1898 nologier, som i de nærmeste år vil kæmpe om kundernes og politikernes (!) gunst. Denne rapport ser på hvad disse ændrede markedsforhold og strategier betyder sådan helt konkret; hvilke elbiler kommer på markedet i Danmark og hvilken betydning det kan få for de danske bilforhandlere. Det er et stort emne og derfor har rapporten følgende primære afgrænsninger: Tidsperiode: Drivkraft: Biltype: (for 4. Bilmærker) el, dvs. biler hvor alene elmotoren driver bilen personbiler og varebiler Informationerne omkring fremtidige introduktioner stammer fra direkte kontakt til bilimportørerne i Danmark i august 2009 samt information fra pressemeddelelser, diverse auto-nyheder og besøg på Frankfurt biludstillingen i september I litteratur oversigten i slutningen af rapporten fremgår desuden hvilke tidligere rapporter om elbiler, som har været med til at danne grundlag for konklusioner og anbefalinger i denne rapport. samt hvilke online nyhedskanaler som kan anbefales for læsere, som måtte være interesserede i at følge med i den fremtidige udvikling indenfor elbiler. 3

5 3. TEKNOLOGI Klimaproblemstillingen har medført et kraftigt politisk ønske om at mindske anvendelsen af fossile brændstoffer for at nedbringe udledningen af CO2. Den teknologiske udvikling indenfor bilbranchen koncentrerer sig derfor i stigende grad om udvikling indenfor drivmidler og drivkraft, hhv. alternative brændstoffer til forbrændingsmotoren samt yderligere anvendelse af elmotorer. Denne rapport ser alene på udviklingen indenfor anvendelse af elmotorer, hvilket kan illustreres med nedenstående oversigt. Lidt simplificeret kan man sige, at elmotorens anvendelse i bilen er stigende fra venstre mod højre i oversigten; fra kun at være startmotor for en forbrændingsmotor, som vi kender det i almindelige biler i dag, til at være eneste drivkraft i en batteri elbil, som kører 100% på el og ikke har nogen forbrændingsmotor i bilen. Men mellem disse to yderpunkter, er der ganske mange kombinationsmuligheder, hvilket vi i dag kender under fællesbetegnelsen hybrid-biler. Teknologi Forbr. motor Benzin Diesel Mikro /mild hybrid Start-stop Regenerativ bremse Acceleration assistance Fuld hybrid Elektrisk start assistance Elkørsel ved lave hastigheder Plug-in hybrid Fuld hybrid med større batteri Mulighed for ekstern opladning Range extender Elbil med forbr.motor til at oplade batteri Batteri elbil Kører 100% på el Al opladning eksternt (eller ved batteri-skifte) F.eks. Toyota Prius F.eks. BYD F3DM F.eks. GMs Volt Alternativt brændstof: Biobrændsel (gen2) Gas Brint Parallel hybrid Serie hybrid Hybridbiler: Uagtet nedenstående ulemper ved batteri elbiler, så er der ingen tvivl om, at vi fremover vil se en stigende anvendelse af batteriet i biler, hvilket vi f.eks. allerede nu ser ved at flere og flere biler, også billigere biler, nu kommer med start-stop teknologi (såkaldt mild hybrid) og genindvinding af bremse-energi til opladningen at batteriet. Næste skridt er acceleration assistance, hvor en lille elmotor hjælper til de første meter, hvor brændstofforbruget er størst. Hybridbiler er imidlertid ikke fritaget for registreringsafgift hvilket gør mere avancerede hybridbiler, som f.eks. Toyota Prius, uforholdsmæssig dyre ift. almindelige biler. Med 4

6 mindre at dette forhold ændres, f.eks. ved at man undtager el-delen af hybridbilen for afgift, så er det vanskeligt at forestille sig, at fuld hybrid og plug-in hybridbiler vil få en større udbredelse i Danmark. Udover graden af anvendelse af elmotor i en hybridbil, så kan der også være forskel på måden hvorpå forbrændings- og elmotor arbejder sammen. I en parallel hybrid, som f.eks. Toyota Prius, arbejder forbrændings- og elmotoren sammen kontinuerligt og hjælper hinanden. I en serie hybrid bil kører bilen først udelukkende på elmotoren og skifter så over til forbrændingsmotoren, når energien fra batteriet er ved at være brugt. Elbiler: Batteri elbiler, altså biler som kører 100% på el, oplades eksternt og som ikke har nogen forbrændingsmotor, har følgende primære fordele og ulemper for slutbrugeren: Fordele: Ulemper: Ingen lokal CO2 emission (udledningen af CO2 sker ifm. produktionen af el) Ingen registrerings- og ejerafgifter (fritagelse udløber i 2012) God acceleration og en moment kurve som passer godt til bykørsel Ingen støj fra motor Lavere omkostninger til service og vedligeholdelse (færre mekaniske dele) Begrænset rækkevidde, typisk mellem 100 og 160 km (gælder dog ikke for range extenders, hvor der er en forbrændingsmotor som generator; her vil der så være en lokal CO2 emission og denne teknologis placering i den danske lovgivning om registreringsafgift er uafklaret) Lang opladningstid (her konkurrerer elbilen jo med de 5 minutter det tager fylde brændstof på en almindelig bil) Manglende infrastruktur til opladning udenfor eget hjem / quick charge Dyre batterier (som derfor nok primært vil blive leasede) Usikkerhed om fremtidig restværdi på bilen / batteriet Batterier: Den teknologiske udvikling indenfor elbiler koncentrerer sig, logisk nok, først og fremmest om batterierne. Der er behov for kraftigere og samtidig lettere batteripakker; og først og fremmest skal priserne på batterier reduceres. Det er imidlertid også denne udvikling eksperterne indenfor batterier forudser. Således forudser Lithium Balance, som er et ledende dansk firma indenfor batteriteknologi, at priserne på batterier ca. halveres i løbet af de næste 3 4 år. Det er i øvrigt vores forventning at bilproducenterne primært vil bruge udviklingen mod kraftigere, lettere og billigere batterier til at installere mindre batteripakker i bilerne frem for at øge rækkevidden. Det vil dog afhænge af udviklingen i infrastrukturen til opladning af batterierne. Den fremtidige udvikling i batterierne kan også give mulighed for at levere mere fleksible batteripakker, hvor kapacitet er tilpasset bilens kørselsbehov. 5

7 Nedenstående illustrationer er fra Lithium Balances præsentation på DI Bilbranchens temadag den 26. august Typisk batteripakke til elbiler EnerDel pakke til Think City Antal celler 384 Spændingsområde V Nominel kapacitet 74 Ah Total energi 26 kwh Volumen 222 Liter Vægt 285 kg Energi, pakkeniveau 91 Wh/kg Anslået pris kr 6 Priserne vil fortsat falde Historisk er priserne faldet kraftigt hvert år Priserne forventes fortsat at falde pga. øget produktion $/kwh (cellepriser) Batteriet vil fortsat være bilens dyreste komponent, men dette modsvares til dels af stigende oliepriser 8 6

8 4. BILMÆRKER Nedenfor følger i alfabetisk orden en oversigt over alle de bilmærker, som på nuværende tidspunkt enten er på markedet med elbiler i Danmark eller forventes at komme på det i løbet af de næste 3 5 år. Vi har systematisk gennemgået samtlige bilmærker repræsenteret i Danmark mht. deres fremtidige produktportefølje for elbiler. Bilmærker som ikke har offentliggjort planer for introduktion af elbiler indenfor de næste 3 5 år og hvor den danske importør heller ikke har kunnet bidrage med informationer er således i sagens natur ikke repræsenteret på oversigten. Oversigten dækker alene rene el-biler, forstået som biler hvor det er elmotoren som driver bilen. Det er samtidig den biltype som indtil ultimo 2011 er fritaget for registreringsog ejerafgift i Danmark. Denne afgiftsfritagelse forventes, helt eller delvist, at blive forlænget til Hybrid-biler, herunder plug-in hybridbiler, er således ikke inkluderet i oversigten, hvorimod range extender (hvor forbrændingsmotoren alene agerer generator for elmotoren og således ikke driver bilen) er med. For de fleste modellers vedkommende er der efterhånden kommet forventede introduktionsdatoer. Man skal dog nok her udøve lidt kildekritik, da bilproducenterne i øjeblikket har en meget stor interesse i at signalere politisk korrekthed (om ikke andet så for at få andel i alle de penge til udvikling, som mange lande deler ud!). Men vi vælger altså her at tage bilproducenterne på ordet og angive de introduktionsår, som de offentligt har meldt ud. For bedre overskuelighed er der til slut i dette afsnit en samlet tidslinie. Audi Model: e-tron Importør: Introduktion:? (gæt: 2011 / 2012) Skandinavisk Motor Co. A/S Rækkevidde: 250 km Park Allé 355 Batteri: 53 kwt li-ion 2605 Brøndby Audi s e-tron elbil var en af de største overraskelser på IAA Det er en konceptbil men Audi USA s direktør er citeret for, at bilen vil komme på det amerikanske marked i løbet af 2 3 år. Audi har tidligere været noget tilbageholdende ift. elbiler og har i stedet fokuseret på diesel motorer. 7

9 Buddy Model: Buddy Classic Forhandler: (4-hjuls MC) Introduktion: Er på markedet Poul Refstrup Leasing A/S Rækkevidde: 50 km Enghavevej 76 Batteri: 13 kwt bly 1674 København V Buddy har sine rødder i Kewet El-Jet i Hadsund fra starten af 1990 erne. Bilen (det er reelt en 4-hjulet motorcykel) har meget gammel teknologi og går antageligt en vanskelig tid i møde, når de større producenter kommer på markedet med elbiler. BYD Model: E6 Importør: Introduktion: 2011 Nic. Christiansen Holding A/S Rækkevidde: 400 km Sjællandsvej 1 Batteri: Li-jern fosfat (? kwt) 6000 Kolding BYD ( Build Your Dream ) er en af verdens største producenter af batterier. Det er derfor naturligt for selskabet at satse på elbiler. BYD har siden ultimo 2008 solgt verdens første plug-in hybrid, F3DM, på det kinesiske marked. I 2010 går de ind i USA og i 2011 er det Europas tur. 8

10 Citroën Model: Berlingo First Electrique Importør: Introduktion: 2010 Citroën Danmark A/S Rækkevidde: 100 km Sydhavnsgade 16 Batteri: Nikkel natrium klorid 2450 København SV Varebil som ifølge importøren kommer på markedet til flådekunder allerede i starten af Citroën Model: Navn kendes endnu ikke Importør: Introduktion: 2010 Citroën Danmark A/S Rækkevidde: 160 km Sydhavnsgade 16 Batteri: 16 kwt li-ion 2450 København SV Mitsubishi og PSA gruppen (Peugeot og Citroën) samarbejder omkring imiev modellen, som således markedsføres ultimo 2010 under alle tre mærker. Det bliver interessant at se hvordan de vil positionere sig ift. hinanden i markedet. 9

11 ChoosEV Citroën C1 Model: Citroën C1 (ombygget) Forhandler: Introduktion: Er på markedet ChoosEV A/S Rækkevidde: 100 km Batteri: 14 kwt li-ion ChoosEV A/S blev stiftet i september 2009 af biludlejningsselskabet SIXT og el-selskaberne SEAT-NVE og Syd Energi. Selskabet udbyder indtil videre en løsning med en ombygget Citroën C1, men har som vision at levere komplette transportløsninger, hvorfor det må forventes at der kommer yderligere modeller til. FIAT Model: Fiat 500 E Importør: Introduktion: Er på markedet Elbil Danmark A/S Rækkevidde: 140 km Baldershøj 26C Batteri: 22 kwt li-ion 2635 Ishøj Fiat importøren i Danmark har ikke planer om at introducere elbiler på det danske marked de næste 2 3 år. Fiat har autoriseret Micro-Vett i Italien til at ombygge Fiat biler til eldrift. 4 modeller (Fiorino Van, Fiorino Combi, Qubo og 500) sælges allerede nu i Danmark af Elbil Danmark A/S. 10

12 Fisker Model: Karma Importør: Plug-in E-REV Introduktion: 2010 Nellemann Holding A/S Rækkevidde: 80 km* Bryggervangen 39 Batteri: 22 kwt li-ion 2100 København Ø Fisker Automotive har netop modtaget et lån fra den amerikanske regering på godt 0,5 mia. (ja, mia.!) US$, så nu er der lidt til den fortsatte udvikling, bl.a. af en mindre familiebil. *Uden ekstra strøm fra motoren, som i Karma anvendes udelukkende som generator ( range extender ). Bilen drives altid af elmotor (Karma har 2 elmotorer) Ford Model: Focus BEV Importør: Introduktion: 2011 (USA) Ford Motor Company A/S Rækkevidde: 160 Borupvang 5, D-E Batteri: 23 kwt li-ion 2750 Ballerup Ford har ikke offentliggjort planer for Danmark, men forventer at introducere Focus BEV i USA i slutningen af 2011, så mon ikke vi ser den i Danmark i ? Derudover tester man i England en Transit Connect som elbil, som kunne komme på markedet i Focus BEV er blevet kendt i USA som den racerbil der anvendes på Jay Leno Show. 11

13 Honda Model: FCX Clarity Importør: Brændselscelle elbil Introduktion:? Honda Motor Europe - Denmark Rækkevidde: 460 km (171 l brint) Kokholm 13 Batteri: Li-ion (? kwt) 6000 Kolding Honda vinder næppe nogle priser for det udvendige design af denne model; men ideen med at lade brændselsceller være generator for elmotoren er interessant. Denne løsning vil dog næppe blive solgt til almindelige kunder før Bilen er repræsenteret på COP15 Hyundai Model: i10 Electric Importør: Introduktion:? (gæt: 2011/2012) Hyundai Bil Import A/S Rækkevidde: 160 km Bryggervangen 39 Batteri: 16 kwt li-ion 6000 Kolding Testes i Korea fra Derudover arbejder Hyundai med en fuld hybrid med gas-drevet motor. Hyundai-Kia lader til at være kommet lidt sent i gang med rene elbiler, men vil vanen tro antageligt hurtigt komme med på vognen. 12

14 Mega Model: Multitruck Importør: er (varebil) Introduktion: Er på markedet Henrik A. Fog A/S Rækkevidde: 80 km Lyngager 5 Batteri:? (8- og 12-batteri ver.) 2605 Brøndby Fransk producent af elbiler (varebiler/små lastbiler) primært til anvendelse i nærområder, som f.eks. Park og Vej afd. i kommuner. Mercedes Model: F-Cell Importør: Brændselscelle elbil Introduktion: 2010 (begrænset serie) Mercedes-Benz Danmark A/S Rækkevidde: 385 km Stamholmen 157, 1. Batteri: 35 kwt li-ion 2650 Hvidovre Ifølge M-Bs udviklingschef Thomas Weber, så kommer elbiler med en stor rækkevidde først på markedet om 20 år (!), men det forhindrer nu ikke M-B i at udvikle såvel rene elbiler som hybridbiler. M-Bs topchef, Dieter Zetsche, har tidligere udtalt at M-B kommer med en elbil i Det vides ikke om han refererede til F-Cell. 13

15 Mitsubishi Model: imiev Importør: Introduktion: 2010 MMC Danmark A/S Rækkevidde: 144 km Vibe Allé 4 Batteri: 16 kwt li-ion 2980 Kokkedal imiev har allerede været på diverse testkørsler på de danske landeveje i løbet af sommeren. Bilen introduceres i 2010 sammen med PSA gruppen (Peugeot-Citroën). Nissan Model: Leaf Importør: Introduktion: 2011 Nissan Nordic Rækkevidde: 160 km Lyngbyvej 24 Batteri: 24 kwt li-ion 2100 København Ø Nissan satser, sammen med sin strategiske partner og hovedaktionær Renault, helhjertet på elbiler. Topchef Carlos Ghosn tror at min. 10% af alle biler solgt i 2020 vil være rene elbiler. Vi kommer utvivlsomt i de næste 2 3 år til at se yderligere elbiler fra Nissan (se også Renault). 14

16 Opel Model: Ampera Importør: Plug-in E-REV Introduktion: 2012 General Motors Danmark Rækkevidde: 60 km* Jægersborg Allé 4 Batteri: 16 kwt li-ion 2920 Charlottenlund Opels ejerforhold er stadig uafklarede, men det forventes at Magna overtager Opel fra General Motors. Det bør dog ikke få betydning for introduktionen af Opel Ampera, som i USA kendes som Chevrolet Volt. *Uden ekstra strøm fra motoren, som i Ampera udelukkende anvendes som generator ( range extender ). Bilen drives altid af elmotor. Peugeot Model: ion Importør: Introduktion: 2010 K.W. Bruun & Co. Import A/S Rækkevidde: 160 Hovedvejen 1 Batteri: 16 kwt li-ion 2600 Glostrup Endnu en fransk udgave af Mitsubishi imiev. Peugeot arbejder derudover på at kombinere deres diesel teknologi med elmotor i forskellige former for hybrid-biler. 15

17 Renault Model: Fluence ZE Importør: Introduktion: 2011 Renault Danmark A/S Rækkevidde: 160 km Herstedøstervej Batteri: 24 kwt li-ion 2620 Albertslund Renault samarbejder med Better Place, som på IAA 2009 off.gjorde, at man have givet Renault en ordre på Fluence ZE! Reanult viste også 3 andre elbiler på IAA 2009, nemlig Kangoo, Zoe som forventes på markedet i 2012 og Twizy som er en konceptbil. Renault forekommer at være den bilproducent, som mest helhjertet satser på elbiler! Reva Model: NXR Importør: Introduktion: 2010 CityEl Aps Rækkevidde: 160 km Spurvevænget 26 Batteri: 15 kwt li-ion 5610 Assens Det er vanskeligt at vurdere potentialet for Reva. Det vil nok kræve en prof. importog forhandlerstruktur at få solgt nogle biler. Reva har i øvrigt en fiks salgsgimmick, nemlig at man, hvis man skulle løbe tør for strøm, kan kontakte Reva, som så kan åbne for en reserve (hvilket blot er udtryk for at batteri-styresystemet midlertidigt kan gå under nedre spændingsgrænse; men ganske smart fundet på!) 16

18 Smart Model: Fortwo EV Importør: Introduktion: 2012 Mercedes-Benz Danmark A/S Rækkevidde: 115 km Stamholmen 157, 1. Batteri: 14 kwt li-ion 2650 Hvidovre Det er så oplagt at elektrificere Smart, at man kan undre sig over at Daimler først for nylig har fået gjort noget ved det; og at man derfor skal vente helt til 2012 før der kommer en Smart elbil ud til almindelige forbrugere! Suzuki Model: Swift Hybrid Concept Importør: Plug-in E-REV Introduktion:? (konceptbil) Andersen Motors A/S Rækkevidde:? Unionsvej 16 Batteri:? 4600 Køge Introduceres på Tokyo Motor Show ultimo oktober. Der er således endnu ikke nogle tekniske data. Men det interessant at endnu en bilproducent nu udvikler en range extender i stil med Opel Ampera. 17

19 TATA Model: Indica EV Importør: Introduktion: 2010 Endnu ingen dansk importør Rækkevidde: 200 km Batteri: 24 kwt li-ion Indiske Tata Motors, som også ejer Jaguar Land Rover, er hovedaktionær i norske Miljøbil Grenland as. Miljøbil står for elektrificeringen af Tatas Indica model, som forventes introduceret på det danske marked i Tesla Model: Roadster Forhandler: Introduktion: 2009 P. Christensen A/S Rækkevidde: 350 km Krumtappen 20 Batteri: 53 kwt li-ion 5260 Odense S Tesla Motors var de første til at anvende li-ion batterier i en elbil. Tidligere i år købte Mercedes 10% af aktierne i selskabet for at få del i Teslas batteri-kompetencer, som bl.a. skal bruges til en Smart elbil. Tesla Roadster har været godt for elbilers image generelt, men den meget høje pris begrænser naturligvis markedspotentialet. I 2013 lanceres Model S 18

20 Think Model: City Forhandler: Introduktion: Er på markedet Nellemann Roskilde A/S Rækkevidde: 130 km Betonvej 1 Batteri: 28 kwt natrium 4000 Roskilde Think producenten i Norge har levet en omtumlet tilværelse og gik endnu en gang i betalingsstandsning medio Nu er selskabet imidlertid blevet rekonstrueret, bl.a. med amerikansk kapital, og har netop offentliggjort at produktionen genoptages i dec Med mindre at Thinks kapitalgrundlag nu er blevet tilstrækkeligt styrket til at selskabet kan opdatere deres aldrende City model, er det vanskeligt at se en fremtid for Think. Toyota Model: FT-EV II Importør: Introduktion: 2012 Toyota Danmark A/S Rækkevidde: 80 km Dynamovej 10 Batteri: Li-ion (? kwt) 2730 Herlev Toyota er med næsten 2 mio. solgte Prius kongen af hybridbiler. Måske netop derfor har det virket som om Toyota har været tilbageholdende med udvikling af rene elbiler, men nu sker der noget. FT-EV II deler platform med iq modellen. 19

21 Volkswagen Model: E-Up Importør: Introduktion: 2013 Skandinavisk Motor Co. A/S Rækkevidde: 2013 Park Allé 355 Batteri: 18 kwt li-ion 2605 Brøndby VW satser først og fremmest på BlueMotion konceptet, men viste på IAA 2009 by-bilen E-Up og kaldte den oven i købet the Beetle of the 21st Century. Topchef Winterkorn lader dog stadig til at have en vis skepsis overfor elbiler og regner ikke med, at der vil være et marked af betydning før tidligst Skoda og SEAT forventes i øvrigt få udgaver af E-Up. Volvo Model: C30 (EV?) Importør: Introduktion: 2012 Volvo Personvogne Danmark A/S Rækkevidde: 150 km Energivej 1 Batteri: 24 kwt li-ion 2750 Ballerup Volvo samarbejder med Vattenfall i Sverige om udviklingen af elbiler og infrastruktur. Når (hvis) Volvo bliver solgt af Ford, kunne man forestille sig at Volvo vil satse mere på el- og hybridbiler, da det vil passe godt til mærkets værdier. Volvo arbejder også på diesel hybridbiler. 20

22 5. ELBILER TIDSLINIE Elbiler tidslinie Buddy??? Som ovenstående tidslinie illustrerer, vil vi i perioden løbende få elbiler introduceret i Danmark; men det er først fra 2011 at vi kan forvente elbiler på markedet i større antal. 21

23 6. DET DANSKE BILMARKED Totalmarkedet: Ovenfor er en grafisk oversigt over udviklingen i nyindregistreringer af hhv. person- og varebiler i Danmark siden Som det fremgår af oversigten er salget af nye biler i Danmark ganske volatilt. Det gennemsnitlige årlige salg for hhv. en 33-årig og 10-årig periode er som følger: Biltype Personbiler Varebiler På baggrund af de historiske data, og ud fra en forudsætning om at bilmarkedet i Danmark normaliseres fra 2010, forekommer det således realistisk at forvente et gns. årligt salg (nyindreg.) af nye biler i de næste 3 5 år på ca.: Personbiler: Varebiler: En markedsandel for elbiler i f.eks på 5% forventes således at være lig med et salg på i alt personbiler. En væsentlig del af salget af varebiler er fortsat, om end i mindre grad end tidligere, reelt personbiler som ombygges for at få en lavere registreringsafgift. Da elbiler indtil videre er fritaget for registreringsafgift og da næsten alle forventede introduktioner er personbiler, forventes det at elbiler vil få en væsentlig lavere markedsandel for varebiler end for personbiler. 22

24 Top-10 for bilmærker de seneste 10 år ( ) for personbiler er: Placering Bilmærke 1 Peugeot 2 Volkswagen 3 Toyota 4 Citroën 5 Ford 6 Suzuki 7 Opel 8 Skoda 9 Hyundai 10 Fiat Markedet for elbiler: Dette marked er i dag reelt ikke-eksisterende. Således er der i 2009 (til 11. oktober) kun indregistreret i alt 53 rene elbiler (person- og varebiler). Mærke Indreg. 2009* Arrow 6 Bellier 2 Eagle 2 Kewet (Buddy) 9 Mega 3 Reva 1 Tesla 8 Think 22 I ALT 53 * til 11. oktober Person- og varebiler Den samlede bestand af elbiler er pr. 18. oktober 2009 på kun 253 biler. 23

25 7. POTENTIALE Danmark har på mange områder perfekte forhold for elbiler: Afgiftsfritagelse, hvilket udligner prisforskel til almindelige biler Forholdsvis korte afstande Veludbygget el-infrastruktur Stor andel af elproduktion fra vindenergi Mildt klima (sjældent meget lave temperaturer) Politisk velvilje Det er således ikke noget tilfælde, at mange bilproducenter og udbydere af infrastruktur ser Danmark som et test-land for elbiler, eller i hvert fald har Danmark med i første bølge af deres introduktioner af elbiler. Med hvad er potentialet, altså hvor mange elbiler kan man som forhandler forvente bliver solgt i Danmark? Eksperterne er, som det fremgår af nedenstående illustration, vildt uenige; faktisk kan vi ikke mindes at have set større uenighed omkring det fremtidige potentiale for en ny teknologi i bilbranchen end netop indenfor elbiler. Det svinger fra Bosch (som man nok skal huske på har store investeringer i diesel-tekonologi) som mener at markedsandelen på verdensplan i 2015 kun er 0,3 0,5% til Carlos Ghosn, topchef for Renault-Nissan, som mener at det i 2020 bliver 10%! Potentiale Verdens MA for batteri elbiler Politiske mål (plug-in og elbiler; antal enheder): Kina 2011: 0,5 mio. produceret årligt Spanien 2014: 1 mio. USA 2015: 1 mio. Tyskland 2020: 1 mio. Frankrig 2025: 4 mio. just-auto 2020: 4 6% Roland Berger 2020: 5% Bosch 2015: 0,3 0,5%? Carlos Ghosn 2020: 10% BCG 2020: 1 3% CSM 2015: 0,5% De politiske mål er særdeles ambitiøse. Eksempelvis har Frankrig et mål på 4 mio. elbiler (inkl. plug-in hybrid) på de franske landeveje i 2025 og har netop offentliggjort, at man investerer 1,5 mia. i ladestationer og i øvrigt gør det obligatorisk at installere ladstandere på alle kontor-parkeringspladser inden

26 Danmark: Danmark har ikke, som f.eks. Tyskland og Spanien, annonceret et politisk mål for hvor mange elbiler man ønsker at se på landevejene, men der er ikke tvivl om, at der er en udbredt politisk velvilje overfor elbiler. Det ændrer imidlertid ikke på, at specielt de private kunder, hvad enhver bilsælger nok vil skrive under på, pga. af de høje afgifter er blevet vænnet til først og fremmest at se på økonomien når de køber bil i Danmark uanset hvad de måtte sige i diverse meningsmålinger. Kort og godt; hva koster det! For at sikre udbredelse af elbiler i Danmark bliver det således særdeles vigtigt, at man får udviklet finansielle løsninger til slutbrugeren, som sikrer at det ikke bliver dyrere at køre i en elbil end i en almindelig bil. Det burde imidlertid også være muligt, ikke mindst pga. fritagelsen for registrerings- og ejerafgift. Under følgende forudsætninger: Nuværende afgiftsmæssige konkurrencefordel for elbiler ift. biler med forbrændingsmotor fastholdes Branchen er i stand til at udvikle finansielle løsninger til slutbrugeren Danmark betragtes som test-land af bilproducenterne mener vi at det forekommer realistisk at have følgende forventninger til markedsandele for elbiler (personbiler) i Danmark: År Markedsandel 2010 < 1% % % % Vigtige parametre: Følgende parametre har generet set størst indflydelse på udbredelsen af elbiler: Olieprisen: ikke så meget i DK, hvor prisen for slutbrugeren jo primært udgøres af afgifter, men stor indflydelse internationalt. Det var da benzinprisen i USA i sommeren 2008 kom over 4$, at der for alvor blev sat fokus på elbiler Politik: bliver der ved med at være meget fokus på klimaproblematikken (det tror vi!) og vil elbiler i Danmark fortsat være fritaget for afgift efter 2011? Teknologi: vil batteriteknologien gennemgå den udvikling, som eksperterne forventer og hvad sker der med prisen? Bilproducenterne: bilproducenterne fattes generelt penge. Har de overhovedet råd til at udvikle elbiler? Kunderne: og selvfølgelig vigtigst af alt; vil kunderne, og her tænkes primært på de private (ikke-offentlige) kunder, overhovedet købe elbiler? Vi tror ikke på, at det er nok blot at fæstne sin lid til, at kunderne vil redde verden ved køb af elbiler. Der skal mere håndfaste argumenter (og markedsføring) til 25

27 8. PERSPEKTIVER FOR FORHANDLERE Forhandler netværk: Vi forventer at de bilproducenter som i dag har et veletableret netværk af forhandlere i Danmark (f.eks. de franske producenter) primært vil sælge deres fremtidige elbiler igennem dette netværk. Dog kunne man forestille sig, at man i de fremtidige forhandlerkontrakter giver elbiler en separat status eller kontrakt, som visse mærker allerede gør det for f.eks. varebiler (LCV). Det vil give importørerne fleksibiliteten til at sammensætte et elbil-netværk indenfor det eksisterende forhandlernetværk, bl.a. for i opstartsfasen alene at satse på de 3 5 største byer i Danmark, hvor det må formodes at efterspørgslen efter elbiler, bl.a. til pendling, vil være størst. De nye producenter af elbiler, f.eks. de kinesiske og indiske, som typisk ikke har et forhandler netværk i Danmark i dag, er derimod mere frit stillet mht. at afprøve nye distributionsmodeller. Man kunne således sagtens forestille sig, at de, frem for at arbejde med et traditionelt forhandler netværk som antageligt i mange år frem primært vil være fokuserede på almindelige biler, i stedet vil agere mere innovativt. Da elbiler har et andet (mindre) service behov og måske betragtes på en anden måde af slutbrugerne, så kunne man måske se nogle af disse biler blive solgt gennem andre typer kæder, f.eks. El-Giganten, Bilka eller IKEA? Forretningsmodeller: Den traditionelle forretningsmodel som den kendes i bilbranchen i dag, både på producent og detail-niveau, har i et vist omfang spillet fallit, også set over en længere periode og ikke bare i den seneste krise-tid. Ift. den indsatte kapital, så er indtjeningsevnen i alle led (måske i mindre omfang i grossist-leddet, altså importører) utilstrækkelig; ja, mange bilproducenter har reelt destrueret kapital i de senere år. Bilbranchen er således nødt til at udvikle nye forretningsmodeller, eller i hvert fald ændre væsentligt på de eksisterende. Det er en meget vanskelig øvelse, da de enorme investeringer som er foretaget i den eksisterende struktur gør, at man jo ikke bare kan starte forfra. Uagtet at elbiler antageligt ikke, jf. ovenstående forventninger til fremtidig markedsandel, i sig selv kommer til at revolutionere bilbranchen, så kunne man sagtens forestille sig at vi indenfor elbiler, som jo for alle aktører er nyt land, først kommer til at se den udvikling frem mod nye forretningsmodeller og nye løsninger til slutbrugerne, som er nødvendige i den øvrige del af bilbranchen. Alene derfor kunne det være interessant for forhandlere at deltage i udviklingen indenfor elbiler. Indtjening: Størstedelen af, hvis ikke hele, indtjeningen i en dansk bilforretning kommer fra eftermarkedet. Denne forretningsmodel, som jo i høj grad har været drevet af den danske registreringsafgift, er ikke holdbar mht. elbiler. Elbiler har kun 35 40% af de mekaniske (bevægelige) dele som en bil med forbrændingsmotor har og behovet for service og vedligehold er derfor væsentligt lavere. Der skal stadig skiftes bremser (om end ikke nær så ofte, da elmotorer har en større bremseeffekt ved deceleration end forbrændingsmotorer) og selvfølgelig også rettes buler o.lign. Men indtjeningen på eftermarkedet på en elbil vil, alt andet lige, være væsentligt lavere end på en almindelig bil. 26

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009 udvikling a/s Rådgivning Strategi Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark,

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse

Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Hvad bevæger os i morgen? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den 21/03/09 Oplæg ved Jane Kruse Boliger Bønder Biler = De tre store fokuspunkter i CO2 problematikken. Biler udleder 6.600.000 tons

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030

El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 El som drivmiddel Status - og et bud på fremtiden! Lars Bording Adm. Direktør LBO@clever.dk +454132 3030 11. november 2013 Hvorfor El som drivmiddel? Elbilen i et forbruger- og samfundsperspektiv I dag

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Bilforhandleren 2015-2020

Bilforhandleren 2015-2020 12 Bilforhandleren 2015-2020 Citroën Forhandlerforeningen Ringsted, 27. november 2013 Demografi & urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 2 I

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place

DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place DONG Energy's elbilprojekt: Project Better Place Torben V Holm DONG Energy Group R&D 17. oktober 2008 Udfordring I: CO 2 reduktioner i transportsektoren 10% VE i transportsektoren 20% CO 2 -reduktion i

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA.

DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA. DRIVKRAFTEN BAG START-STOP. INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA. www.varta-startstop.com EN HELT NY TIDSALDER FOR BATTERITEKNOLOGIEN. Udvikling af vognparken Traditionelle batterier Start-Stop batterier

Læs mere

Bilforhandleren 2015

Bilforhandleren 2015 AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen Bilforhandleren 2015 udvikling i autobranchen AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forord Kære læser Autobranchen

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, 2. 2000 Frederiksberg Denmark

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut

Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut Hvor langt kører elbiler faktisk? Præsenteret af Michael Grouleff Jensen Transport og Elektriske Systemer ved Teknologisk Institut Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 I over 100 år har vi sikret,

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Enormt pres på Dongs. mandag. Få fast lav minutpris til hele Norden. Flere forvaltere til velhavere PrivatInvestor side 4-5

Enormt pres på Dongs. mandag. Få fast lav minutpris til hele Norden. Flere forvaltere til velhavere PrivatInvestor side 4-5 PRIVATINVESTOR mandag Helår 2008 72.217 eks. + 1,4 pct. MANDAG 7. SEPTEMBER 2009 - NR. 171 - ÅRGANG 114-25,00 KR./EURO 3,35 borsen.dk Enormt pres på Dongs Flere forvaltere til velhavere PrivatInvestor

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007

Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Projekt El-bil 2 Vindkraftens andel af elforbruget i EU ved udgangen af 2007 Denmark Spain Portugal Ireland Germany EU-27* Greece Netherlands Austria UK Estonia Italy Sweden France Lithuania Luxenbourg

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler.

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Ford Mondeo EcoBoost 240HK Titanium Stationcar Km pr. l. 13,0 CO2 179 g pr. km Udstyr: Titanium udstyr + aktiv fartpilot, xenon lygter, sportsundervogn, sædepakke,

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Vi kræver el-biler nu!

Vi kræver el-biler nu! Vi kræver el-biler nu! Af Per Praëm Dansk Elbil Komité Resumé: El-biler er ingen ny opfindelse faktisk kom de før den nuværende benzin bil. Omkring år 1900 var hovedparten af de biler, som fandtes elektriske.

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Benzin Diesel eller 12 sider Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler BENZIN ELLER DIESEL INDHOLD:

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy

Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd. Fossil Frie Thy Vejen til en grønnere taxibranche Oplæg v. John Lindbom, formand Dansk Taxi Råd Fossil Frie Thy Klimadagsordenen 2008/09 Miljøkrav til taxier kom på den landspolitiske dagsorden Hele landet var i klimaeufori

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave UDVIDET SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Når forretningen skal være godt kørende.

Når forretningen skal være godt kørende. 1705 Mercedes-Benz Finans Danmark AS Stamholmen 157, 1 2650 Hvidovre www.mercedes-benz.dk Når forretningen skal være godt kørende. Mercedes-Benz Finans er et fuldt ejet datterselsakb inden for Daimler

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

guide ELBIL ELLER EJ? SYV ELBILER I I TEST FORDELE OG ULEMPER Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide ELBIL ELLER EJ? SYV ELBILER I I TEST FORDELE OG ULEMPER Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 ELBIL ELLER EJ? SYV ELBILER I I TEST FORDELE OG ULEMPER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 ELBIL ELLER EJ? INDHOLD SIDE 4 Elbiler er fremtiden - måske. Uanset hvad, kræver køb

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så billigt 8 sider kan du købe bil på afbetaling Oversigt: Priser på 13 mikrobiler 795 Ford Ka er Danmarks billigste bil at

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Clean future 80 Fo t Inno o S v ø a r tion b en M y Comm almose unication Navigation03_23.indd 80 26-09-2012 13:07:40

Clean future 80 Fo t Inno o S v ø a r tion b en M y Comm almose unication Navigation03_23.indd 80 26-09-2012 13:07:40 Clean future 80 Foto Innovation Søren Malmose by Communication INTELLIGENCE Tysk elbilstrategi åbner muligheder for Danmark Antal solgte el- og hybridbiler i 2020: 6,9 millioner Antal solgte el- og hybridbiler

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler

Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler Bilguide: Her er danmarks billigste leasing-biler Krisen gør sydeuropæiske lavprisbiler til danske supertilbud. Af Hans Uffe Christensen, december 2012 03 Spar penge på leasing 04 Fuld oversigt over de

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere