Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008"

Transkript

1 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008

2 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: Elektronisk ISBN: Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration v. konsulentenheden Integrationsservice Redaktion: Kirsten Fischer og Birgitte Degnegaard Publikationen er tilgængelig på Integrationsministeriets hjemmeside Yderligere information kan fås hos: Integrationsservice Konsulent Kirsten Fischer Telefon:

3 Forord Integrationsministeriets konsulentenhed Integrationsservice sætter i Dansk på jobbet fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk. Utilstrækkelige sprogkundskaber kan være med til at spænde ben for integrationen på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at mange virksomheder oplever eller forventer, at der er sproglige udfordringer forbundet med at ansætte nydanskere. Men reelt er der gode muligheder for at imødekomme udfordringerne. Det viser de gode praksiseksempler i denne pjece. Pjecen indeholder fem konkrete eksempler og gode råd hentet fra virksomheder, der allerede har gjort en række erfaringer med sproglig opkvalificering af deres nydanske medarbejdere. Du kan blandt andet læse om, hvordan en virksomhed har fået udbytte af at flytte undervisningen ud på arbejdspladsen og skabe direkte sammenhæng mellem arbejdet og indholdet i undervisningen. Du kan også få indblik i, hvordan sproglig opkvalificering har resulteret i mere motiverede medarbejdere med selvtilliden i orden, og hvordan sprogmentorer kan bidrage til at tage problemer i opløbet på arbejdspladsen. for dansksproglig opkvalificering, og at undervisningen kan tilpasses meget fleksibelt ud fra virksomhedens krav, den enkelte medarbejders forudsætninger og det konkrete job. Med pjecen ønsker vi at videregive de gode eksempler, så flere virksomheder kan opnå viden om, hvordan udfordringer vedrørende dansk på jobbet kan tackles i praksis. Dette vil forhåbentlig inspirere til, at endnu flere virksomheder tager teten op. Ønsker du yderligere fakta, kan vi henvise til Integrations- og Undervisningsministeriets Guide til mere dansk på jobbet, som giver et overblik over de tre offentlige tilbud i dansk som andetsprog og de forskellige finansieringsmuligheder. Du finder den på Herudover er der flere fakta at hente på samt i Foreningen Nydanskers temanummer om danskundervisning, der kan hentes via Pjecen Dansk på jobbet - 5 praksiseksempler er udgivet af Integrationsservice som et led i Integrationsministeriets Mangfoldighedsprogram Arbejdsplads til nye danskere. Eksemplerne viser, at der efterhånden er udviklet en bred palet af muligheder 3

4 Det kan betale sig at gøre en forskel - Danskundervisning blev midlet til bedre kommunal rengøring Inden for den kommunale rengøring af Hillerød Kommunes skoler, børnehaver og SFO er andelen af ansatte nydanskere steget fra 14 % i 1995 til 70 % i Ifølge Thora Pestell, sektionsleder for 120 serviceassistenter ansat i kommunen, stiller den markante stigning af nydanske ansatte andre krav til virksomheden end tidligere, bl.a. krav om opkvalificering. I 2005 fik Thora Pestell ideen til projektet Gør en forskel, som ikke kun har opkvalificeret de nydanske ansatte men også givet dem større selvtillid og motivation i deres arbejde. Thora Pestell syntes ikke, at skolerne fik den rengøringsydelse, de havde krav på, og hun mente, der var behov for mere dialog mellem serviceassistenterne og skolen. På den baggrund opstod ideen til projektet Gør en forskel. Det var nødvendigt, at serviceassistenterne lærte at stille krav noget der kræver selvtillid og mere respekt for en selv og ens arbejde. Før turde vi ikke gå i dialog med lærere og elever. Vi gjorde bare vores arbejde og snakkede ikke med nogen. Nu kommer børnene og spørger os om alt muligt. Det er sjovere nu, siger en af deltagerne i projektet. Thora Pestell supplerer: Det er vigtigt at kunne det danske sprog, for det er med til at give selvværd og få medarbejderne ud af deres huler, så de tør snakke. Samarbejde med sprogskolen Aftalen blev, at sprogskolen i Hillerød påtog sig opgaven at lære de nydanske serviceassistenter dansk. Sprogskolen varetog visiteringen ind på de rette hold, og undervisningsplanen blev udarbejdet i samarbejde med Thora Pestell. Undervisningen fandt sted ude på en af skolerne, og kommunen gav tiden til undervisningen, der lå inden for og i tilslutning til den almindelige arbejdstid. De ekstra timer, serviceassistenterne brugte i undervisningsforløbet, afspadserede de efterhånden. Undervisningen var tæt knyttet til rengøringsarbejdet. Blandt andet lærte deltagerne at skrive og give mundtlige beskeder. Derudover tog de billeder af sig selv og hængte dem op på skolen, så de blev mere synlige. Det er gået over al forventning, og vores medarbejdere har også spillet med. Så jeg håber, at de øvrige skoler kan komme med i projektet i næste omgang, siger en glad Thora Pestell. For hende er det også en måde at fastholde medarbejdere på samtidig med, at det kommer kommunen til gode i form af mere motiverede medarbejdere med selvtilliden i orden. Thora Pestells gode råd til andre virksomheder: Undgå at lade stå til og håbe på, at tingene bliver bedre

5 Stil krav til de nydanske ansatte f.eks. om deltagelse i personalemøder Udvis omsorg, f.eks. i form af omsorgssamtaler. En del nydanskere har sociale problemer, som gør det svært for dem at passe arbejdet Tag det sociale ansvar alvorligt især hvis man vil holde på medarbejderne Faktaboks 1: Projekt gør en forskel Undervisningen i projekt Gør en forskel foregik som forberedende voksenundervisning (FVU) med 3 timer om ugen i 20 uger. I alt blev 14 serviceassistenter undervist i den første periode og året efter (2006) yderligere 14. Thora Pestell og co. har fået Netværksprisen for det sociale ansvar 2005 af Det sociale koordinationsudvalg i Hillerød og Skævinge Kommune. På grund af projektets overvældende succes overvejer Thora Pestell at fortsætte undervisningen, så flere af hendes medarbejdere får tilbuddet. Fotograf: Stig Nielsen

6 Godt samarbejde med kommunen bærer frugt - Integrationssucces med målrettet match og sprogmentor Bo Møller Hansen, direktør for Ørbæk Mostfabrik, mener, at et tæt samarbejde med det lokale jobcenter og jobkonsulent skaber grobund for gode resultater. Han har taget to burmesiske flygtninge i praktik og fastansætter dem snart. Danskundervisning og brug af en sprogmentor har bidraget til succesen. Bo Møller Hansen, direktør for Ørbæk Mostfabrik, virker nærmest lidt overrasket over at blive spurgt om, hvilke problemer en mangfoldig medarbejdergruppe kan give i dagligdagen. Virksomheden har i mange år haft nydanskere ansat til at hjælpe med fabrikkens produktion af æblemost og frosne bær og har altid haft gode erfaringer med at få de nydanske medarbejdere integreret socialt og fagligt. Af samme grund får virksomheden mange henvendelser om nydanske borgere fra Nyborg Kommunes jobkonsulent, og virksomheden henvender sig også tit ved mangel på arbejdskraft. Vi har et godt og mangeårigt samarbejde med jobkonsulenten han kender vores fabrik og arbejdsgange godt efterhånden, og jeg stoler 100 % på ham, når han siger, han har et godt match, fortæller Bo Møller Hansen. Og det var da også uden tøven, at Bo Møller Hansen sagde ja, da Nyborg Kommune henvendte sig med to nyankomne flygtninge fra Burma og spurgte, om han ville have dem i praktik. Samarbejdet er gået så godt, at de nye medarbejdere er i løntilskud i 3 måneder, hvorefter de kan se frem til fastansættelse. Et godt match De burmesiske flygtninge indgår i et projekt med det lokale sprogcenter, Nyborg Kommune og små virksomheder i Nyborg og omegn. Projektets formål er at få sluset 10 nyankomne udlændinge ind på arbejdsmarkedet gennem praktikophold og eventuelt løntilskud via trappetrinsmodellen (se model side 8). I projektet har der lige fra starten været opmærksomhed omkring at skabe et godt match mellem medarbejder og virksomhed. Og netop jobkonsulentens indgående kendskab til virksomhederne såvel som virksomhedernes velvilje og engagement har skabt gode resultater. Sprogmentor som lynafleder Projektet har også fået tilknyttet en sprogmentor fra sprogskolen, Anne Marie Rydal. Ud over at varetage den normale danskundervisning af de nyankomne på sprogskolen, tager hun rundt på virksomhederne for at høre, hvordan det går, og samler op på de eventuelle vanskeligheder, de nye medarbejdere møder på arbejdspladsen. De problemer og udfordringer der måtte være, medtænker hun i undervisningen, som f.eks. spørgsmål om den danske jargon og arbejdspladskultur. Anne Marie 6

7 Rydal oplever sig selv som lynafleder: Arbejdspladskulturen fylder mere og mere, og som mentor kan man tage problemerne i opløbet. Hun tilføjer, at danskundervisningen bliver langt mere nærværende og relevant, når det handler om ens hverdag på arbejdspladsen og de sproglige forbistringer, der kan opstå. Samtidig er hun fuld af begejstring over, hvor positivt projektet er blevet modtaget af virksomhederne. En værkfører har taget billeder af al sit værktøj, skrevet navnet på værktøjet bagpå billederne og givet dem til mig til brug i undervisningen!, fortæller hun. Arbejde er godt for integrationen Bo Møller Hansen mener, at det er vigtigt, at nydanskerne kommer ud på en dansk arbejdsplads for at blive hurtigere integreret: De nye medarbejdere får mulighed for at lære nogle flere mennesker at kende og dermed få sig et netværk, hvor de bor. Det er jo med til, at de bliver bedre integreret og får en bedre forståelse for Danmark og vi får pligtopfyldende og stabile medarbejdere, ikke at forglemme! Faktaboks 2: Nyborg Kommunes integrationsprojekt Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem Sprogcenter Nyborg, Nyborg Kommune og 5 små østfynske virksomheder. Virksomhederne er udvalgt efter kriterier om rummelighed og overskud til at tage sig af medarbejdere med få dansksproglige forudsætninger. 10 kursister fra Sprogcenter Nyborg har udover det ordinære tilbud om sprogundervisning fået tilbudt 3 ½ måneders praktik med mulighed for efterfølgende ansættelse med løntilskud og senere fastansættelse. Kursisterne følger sprogundervisningen mandage og fredage på sprogskolen fra 8.30 til 13.45, og resten af tiden er de i praktik. Sproglæreren tager en dag om ugen rundt på de pågældende virksomheder og i tæt samarbejde med ledelsen, løser vedkommende de problemer, der måtte opstå i forbindelse med praktikken. 7

8 Faktaboks 3: Danskuddannelse til voksne udlændinge Nyankomne udlændinge med opholdstilladelse og CPR-nr. har ret til op til tre års danskuddannelse. Danskuddannelsen forbereder den enkelte til at kunne dansk i mange forskellige situationer i dagligdagen og på arbejdsmarkedet. Undervisningen omfatter periodiske test og forbereder til en afsluttende danskprøve. Yderligere oplysninger kan fås hos kommunen, sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse. Se også dansk eller vidar.dk/dansk. Bo Møller Hansens gode råd til andre virksomheder: Vær imødekommende Skab et tæt samarbejde med jobkonsulenten/kommunen det tætte samarbejde kan betale sig for begge parter. Det gør forløbet mere smidigt og giver bedre match Gør brug af mentorordninger Sørg for klare aftaler, så medarbejderne føler sig trygge og sikre Faktaboks 4: AMU og avu Undervisning i dansk som andetsprog tilbydes også i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) eller på almen voksenuddannelse (AVU). Læs mere på dk/dansk eller vidar.dk/dansk. Løntilskud og ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår - Arbejdspladsoplæring Ordinær ansættelse Tid Virksomhedspraktik - Arbejdspladsintroduktion En aktiv start - Opkvalificering, kompetenceafklaring, jobsøgning, basalt dansk Det er den enkeltes kvalifikationer, der er bestemmende for, hvilket hvilkent trin trin i modellen i vedkommende starter på. Figur: Trappemodellen 8

9 Stærk i stål og sprogundervisning - Vellykket indslusning ved hjælp af danskundervisning ES Stålindustri har gode erfaringer med virksomhedsforlagt danskundervisning og vægter medarbejdernes sprogkundskaber højt. ES Stål er en mindre virksomhed, og det er derfor vigtigt, at alle trives og hjælper hinanden, og så er det godt at kunne tale sproget, fortæller den administrerende direktør Martin Stockholm. Han er desuden varm fortaler for, at de nydanske ansatte har en kontaktperson, som ud over at hjælpe den nye medarbejder med at falde til socialt på arbejdspladsen, også støtter og vejleder i forhold til at begå sig i det danske samfund. ES Stålindustri, som ligger i Vildbjerg nordvest for Herning, er en mellemstor virksomhed, der bearbejder stålplader. Virksomheden har 45 fuldtidsansatte, herunder 5 nyankomne udlændinge. Martin Stockholm, administrerende direktør, er ikke lang i spyttet, når han fortæller om den virksomhedsforlagte danskundervisning: Jo hurtigere de lærer dansk, jo hurtigere bliver jeg glad. Sprogundervisning på arbejdspladsen At undervisningen foregår på arbejdspladsen er et udtryk for en meget bevidst strategi fra direktørens side. Sprogskolen ville i første omgang gerne have, at det skulle foregå på skolen, men i stedet blev det et kompromis. Jeg mener helt klart, at for at få det største udbytte af undervisningen, skal det foregå om morgenen, hvor mine medarbejdere er mest friske. Derfor bad jeg sprogskolen om at virksomhedsforlægge dens undervisning en gang om ugen her på matriklen fra halv otte om morgenen og en gang om ugen på sprogskolen, fortæller Martin Stockholm. Han tilføjer, at det ikke kun handler om, at medarbejdere er friske nok til indlæring, men også at signalere til de øvrige medarbejdere, at der fra ledelsens side bliver gjort en indsats for at opkvalificere de nye medarbejdere. At en del af undervisningen har foregået på arbejdspladsen har også betydet, at læreren har fået mulighed for at lære arbejdspladsen at kende. Han har siddet med til frokost, hvor han har informeret om de udenlandske medarbejderes progression, og han har ikke været bleg for at give gode råd til, hvordan de andre medarbejdere bedst kan støtte sprogindlæring. Vi får ind i mellem læst og påskrevet om at tale dansk og ikke ty til engelsk, når vi skal give en hurtig besked. Det er helt klart godt at blive mindet om, fortæller Martin Stockholm med et grin, når han beskriver samarbejdet med læreren. Sproget som social adgangsbillet Martin Stockholm er ikke i tvivl om, at den sproglige kunnen er vejen til at trives 9

10 socialt på såvel arbejdspladsen som i fritiden. Og trives medarbejderne, så har man en bedre arbejdsplads. Derfor gør han også meget ud af, at hans ansatte interesserer sig for de udenlandske kollegaer, og at der altid er mere end én udlænding ansat, så de kan støtte hinanden. Faktaboks 6: mentorordningen Mentorordningen gør det muligt at få frikøbt en medarbejder til at stå for introduktionen af en ny medarbejder, hvis der er brug for ekstra støtte. I praksis vil virksomheden få støtte til dækning af de lønomkostninger, der er forbundet med mentoropgaven. Det koster ikke virksomheden noget at lave en mentorordning. Jobcenteret betaler mentorens løn i de timer, han eller hun fungerer som mentor. Timetallet aftales i samarbejde mellem virksomheden og jobcenteret. Det vil typisk dreje sig om 5-10 timer om ugen i de første måneder, den nye medarbejder er ansat. Martin Stockholms 5 gode råd til andre virksomheder: Vis engagement Stil krav om at lære dansk - det er alfa og omega, at man kan kommunikere sammen på en arbejdsplads Find en kontaktperson blandt medarbejderne, som vil engagere sig i de nyansatte - ikke kun i arbejdsmæssig sammenhæng, men også i fritiden Hav ikke mindre end 2 nyansatte udlændinge, så de kan hjælpe og støtte hinanden Indgå i partnerskab med en sprogudbyder og sæt tid af til at få afstemt behov og forventninger De fleste jobcentre tilbyder at tage sig af det administrative arbejde i forbindelse med etablering af mentorordningen. Til små virksomheder, der kan have svært ved at afse en af sine egne medarbejdere, er det også muligt at få tilskud til en mentor udefra. Kontakt nærmeste jobcenter for yderligere information om tilskud til en mentorordning. Faktaboks 5: Virksomhedsforlagt undervisning på ES Stål Sprogundervisningen foregår tirsdag på sprogskolen fra og torsdag fra på ES Stålindustri, og den er planlagt i samarbejde mellem sprogunderviseren og virksomheden. Herning Kommune betaler undervisningen, mens virksomheden betaler transporten til underviseren. For mere information om mentorordningen kontakt Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration tlf.: , CABI tlf.: eller Foreningen Nydansker tlf.: Nyttigt link: 10

11 Berendsen i Hillerød fik en god ide - Arbejdspladsdansk i lavsæson gav dobbelt bonus Berendsen Vaskeri i Hillerød Vest har taget lidt utraditionelle metoder i brug for at løse behovet for bedre sprogkundskaber blandt deres medarbejdere. I stedet for at bruge kostbar arbejdstid til danskundervisning i de travle perioder har man i samarbejde med Sprogcenter Hillerød lagt undervisningen i virksomhedens lavsæson. Det er blevet en succes for ikke nok med at medarbejderne bliver bedre til dansk man undgår også at fyre dem! Integrationsservice er taget på besøg på Berendsen Vaskeri i Hillerød for at høre nærmere om, hvordan virksomheden løser behovet for sproglig opkvalificering blandt deres nydanske medarbejdere. Berendsen er i dag Danmarks største tekstilvaskeri, fortæller afdelingschef Bent Christiansen ikke uden stolthed, mens han viser rundt i afdelingen, som vasker tøj for hotel- og restaurationsbranchen. I afdelingen er der 150 medarbejdere, hvoraf 120 er nydanskere. De arbejder først og fremmest i produktionen, og det er her, behovet for bedre danskkundskaber har trængt sig på. De øgede krav til danskkundskaber skyldes blandt andet, at virksomheden er miljøcertificeret, det vil sige en slags blåstempling af, at den passer på miljøet. Det betyder flere komplicerede arbejdsprocedurer, hvor medarbejderen skal kunne læse og skrive dansk på et ret højt niveau. Sproget som integrationsbarriere Men det er ikke kun de øgede krav i produktionen, der har fået Berendsen til at tage utraditionelle metoder i brug for at lære virksomhedens nydanske medarbejdere dansk. Sproget er den største barriere i dag for vores ansattes integration på arbejdspladsen. Det er frustrerende at vide, at kun 2/3 af dem forstår, hvad der bliver sagt på vores fællesmøder der bliver jo sagt mange vigtige ting på de møder f.eks. om sikkerheden og de sociale arrangementer, fortæller Marianne Frimure, som er produktionsleder i Berendsen. For selvom Berendsen har fået oversat deres sikkerhedskursus til 4 sprog og har planer om det samme med deres årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, er det alligevel i de daglige gøremål på virksomheden, at det ville være dejligt, at alle forstår og taler dansk, siger Marianne med et lille suk. Det er da også virksomhedens erklærede mål, at man taler dansk på arbejdspladsen, hvilket blandt andet kan ses på skiltene i kantinen: Her taler vi dansk!. Undervisning frem for fyreseddel For at omsætte de gode intentioner til handling besluttede ledelsen sidste 11

12 år at tage nye metoder i brug. Januar, februar og marts er normalt lavsæson for virksomheden og i stedet for at fyre de overskydende medarbejdere i den periode, fandt man på at tilbyde dem danskundervisning. Bent Christiansen kontaktede sprogskolen i Hillerød, og i samarbejde med skolen fandt man frem til en løsning, som har vist sig at være frugtbar for alle. Der blev etableret 2 hold á 20 medarbejdere, som blev tilbudt 6 ugers fuldtidsundervisning på sprogskolen. Sprogskolen påtog sig desuden opgaven at visitere medarbejderne til den rette undervisning. Afhængig af medarbejdernes sproglige niveau samt ret til danskuddannelse (se faktaboks 8) tilrettelagde sprogskolen henholdsvis et forberedende voksenundervisnings- og et sprogskoleforløb. I begge tilfælde gav undervisningen virksomheden ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte, hvilket minimerede Berendsens udgifter til løn (se faktaboks 7). Sprogundervisning har god signalværdi For Berendsen Vaskeri har ordningen betydet, at man har undgået at fyre gode og stabile medarbejdere i den døde periode i virksomheden samtidig med, at medarbejdernes danskkundskaber er blevet bedre. Samtidig er de medarbejdere, som har modtaget undervisning, meget glade for ordningen og har fået mod på at lære mere. Noy, en thailandsk kvinde som har været ansat hos Berendsen i 15 år, er begejstret: Det har virkelig været godt for os alle sammen nu taler vi dansk sammen og ikke som før, hvor vi kun talte med dem fra vores eget land på vores eget sprog. Bent Christiansen supplerer: Det har også haft signalværdi over for de øvrige medarbejdere, at vi har brugt nogle ekstra ressourcer på de folk, og han tilføjer, at virksomheden har fået så meget blod på tanden, at den vil genoptage samarbejdet med sprogskolen næste år. Bent Christiansens gode råd til andre virksomheder: Tør og gør noget ved sproget - ikke kun for arbejdets skyld, men også på grund af det sociale Forvent og støt nydanskeres engagement i at lære dansk Udnyt evt. lavsæson til sprogundervisning Etabler et godt og fleksibelt samarbejde med sprogudbyder, så et eventuelt samarbejde kan etableres med kort varsel Tænk kreativt og fleksibelt Faktaboks 7: Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et gratis tilbud til voksne om at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. FVU er et fleksibelt tilbud, både hvad angår niveau, undervisningens placering på dagen, undervisningens længde og starttidspunkter, ligesom det er muligt at arrangere særlige kurser for virksomheder. Virksomhedsrettet FVU giver mulighed for undervisning af medarbejdere på mindre hold.undervisningen udbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner, og ønske om undervisning kan rettes til en voksenuddannelsesinstitution i nærheden. 12

13 Faktaboks 8: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Faktaboks 9: Danskuddannelsesretten SVU er et tilbud om lønrefusion til virksomheden, hvis de betaler for danskundervisningen. Lønrefusionen svarer til dagpengeniveauet og udbetales for de timer, den ansatte deltager i kurset. Det er en betingelse, at undervisningen foregår i arbejdstiden, og at virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den enkelte. SVU gives til: Alle nyankomne udlændinge, der bor og er folkeregisteret i en kommune og er fyldt 18 år, har ret til at modtage grundlæggende danskuddannelse. Retten til danskuddannelse er begrænset til en treårig periode. For de nyankomne udlændinge, der er ansat på en virksomhed, kan kommunerne også betale for fagspecifik dansk. Det er da et krav, at dansk og beskæftigelse udgør mindst 37 timer/uge. For de nydanskere, som har boet længere tid i Danmark, men ikke eller kun delvist har benyttet sig af danskuddannelsesretten, gælder retten stadig, og kommunerne er forpligtede til at tilbyde danskundervisningen. kortuddannede personer i alderen år (dog over 20 år ved danskkurser under FVU) ansatte, der har haft forudgående ansættelse i mindst 26 uger ansatte med dansk adresse Derudover er det et krav at: kurset skal vare i mindst 3t/ uge i op til 10 uger Der skal være aftalt orlov med arbejdspladsen under kurset De nærmere bestemmelser om lønrefusion kan afklares hos den aktuelle uddannelsesinstitution, som også kan være behjælpelig med ansøgning. 13

14 Projekt Industrivej - Innovativt virksomhedssamarbejde om arbejdspladsdansk Inden for virksomhedssamarbejde om at opkvalificere og integrere nydanskere har Kamstrup A/S været en af pionererne. Drivkraften har ifølge Erling Christensen, direktør i Kamstrup, været ønsket om at handle etisk og socialt ansvarligt. Men det har samtidig medført nye, dygtige medarbejdere og en mere mangfoldig verden i virksomhederne på Industrivej. Kamstrup A/S ligger i Stilling ved Skanderborg. Virksomheden, som producerer systemløsninger til energimåling, har mere end 400 medarbejdere og er derved det største firma i industrikvarteret i Stilling. Og det var, ifølge direktør Erling Christensen, da også årsagen til, at virksomheden i 2004 valgte at stå i spidsen for Projekt Industrivej, som i al sin enkelhed gik ud på at få flere nydanskere ansat på virksomhederne på Industrivej. Virksomhedssamarbejde gav udbytte Sammen med 8 andre firmaer på vejen kontaktede Kamstrup A/S Skanderborg Kommune, og i samarbejde med kommunen tilrettelagde man et integrationsforløb. Kommunen rekrutterede egnede personer til projektet, der var nyankomne flygtninge, som gik på sprogskole. De 10 nye medarbejdere kom i løntilskud, og 2 gange om ugen modtog de 3 timers danskundervisning på Kamstrup. Kommunen sørgede for undervisere, mens virksomhederne betalte løn i undervisningstiden. Projektet kørte i 2 år, og mange af virksomhederne har stadig medarbejdere fra projektet ansat. Virksomhedernes sociale ansvar Kamstrup A/S tog initiativet til Projekt Industrivej af etiske og moralske grunde, da virksomheden på daværende tidspunkt ikke manglede arbejdskraft. Ledelsen oplevede, at projektet havde en afsmittende virkning på de øvrige medarbejdere, idet de var meget positive og glade for, at virksomheden var bevidst om dens sociale ansvar. Erling Christensen fortæller endvidere, at Kamstrup var en af de første til at etablere en mentorordning (se faktaboks 5 side 10). Vi brugte mentorordningen faktisk før ordningen eksisterede og det har altid været en stor succes, fordi mentoren er tæt på folk og kan hjælpe dem også i det private, fortæller Erling Christensen. Erling Christensens gode råd til andre virksomheder: Åbn virksomheden op for nydanske medarbejdere det giver en større horisont Gør det for at tage socialt ansvar Gør det til en del af virksomhedens personalepolitik at have nydanskere ansat 14

15 Knyt en mentor fra virksomheden til den nydanske medarbejder Brug det lokale industrinetværk og gå flere virksomheder sammen om sprogundervisning Sørg for at have en tæt kontakt til de lokale jobcentre Faktaboks 10: Aftaler om integrationsforløb med kommunen Virksomheder kan indgå aftale med kommunen om integrationsforløb på virksomheden og vælge, at kommunen overtager planlægningen. De kan desuden stille krav om, at undervisningen f.eks. skal: foregå på eller nær virksomheden evt. sammen med medarbejdere ansat på andre virksomheder indpasses i det daglige arbejde, f.eks. foregå hele dage eller i nogle få timer hver dag udføres af selvvalgt sprogudbyder Virksomheden bør altid indgå en konkret aftale med kommunen om forløbet, bl.a. om hvilke forløb der skal sættes i gang (varighed og indhold), og hvilke forpligtelser henholdsvis virksomhed og kommune har. Kontakt din lokale kommune eller jobcenteret for yderligere information. 15

16 Denne pjece er udgivet af Integrationsservice som et led i Integrationsministeriets Mangfoldighedsprogram Arbejdsplads til nye danskere. 16

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Rengøringsleder Anne Birgitte Lindbjerg og sektionsleder Thora Pestell, Rengøringsafdelingen,

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution

Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution Eksempler: Kursus for medarbejdere på en kommunal institution SoSu-assistenter får målrettet danskundervisning I samarbejde med et ældrecenter er der oprettet et kursus i arbejdspladsdansk for 8 udenlandske

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent København, 26. oktober 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Jobpakker. Sikker vej til nye medarbejdere. LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen Jobpakker Sikker vej til nye medarbejdere LO DA KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 Brug jobpakker når der er behov for nye medarbejdere Fremover kan det

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS

Branchepakker i Horsens Kommune. Udkast JOBCENTER HORSENS Branchepakker i Horsens Kommune JOBCENTER HORSENS INTEGRATION SKER PÅ ARBEJDSPLADSEN I Horsens Kommune tror vi på, at den bedste integration sker på arbejdspladsen. Derfor har vi valgt at benytte os af

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Der findes ikke én gylden metode til at få flere nydanskere ind på arbejdsmarkedet. Et vigtigt sted at starte er dog med afklaring og individuel

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed

Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Kom godt i gang med integration af flygtninge i din virksomhed Bente Nissen, Seniorkonsulent Sabro, 23. november 2016 Jeg vil tale om: Hvorfor tage flygtninge ind Hvordan I kan samarbejde med jobcentret

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION

PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION PRAKTIK SOM VEJEN TIL EN GOD INTEGRATION Din virksomhed kan gøre en forskel for at opkvalificere flygtninge til at komme ude på det danske arbejdsmarked. ALLE KAN BIDRAGE Den bedste integration og læring

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Generelt om IGU-ordningen i kommunen Figur 1. Aldersgruppe hvor kommunen har flest IGU-deltagere placeret. 16,7% 13,3% 15, 55, 18-25 år 26-30 år 31-40 år Ved ikke

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Branchepakker i region Hovedstaden

Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker i region Hovedstaden Branchepakker: Bygge/anlægsområdet Trainee i byggeriet 1 (udviklet til IGU) n er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Kurset udbydes

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Liste over aktiviteter der kan overflyttes fra Aktivitetsliste 2009 til aktivitetslisten 2010, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

Liste over aktiviteter der kan overflyttes fra Aktivitetsliste 2009 til aktivitetslisten 2010, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Den 21. december 2009 Liste over aktiviteter der kan overflyttes fra Aktivitetsliste 2009 til aktivitetslisten 2010, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. I denne liste er opremset alle de særligt

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere