Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk på jobbet. 5 praksiseksempler. September 2008"

Transkript

1 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008

2 Dansk på jobbet 5 praksiseksempler September 2008 ISBN: Elektronisk ISBN: Udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration v. konsulentenheden Integrationsservice Redaktion: Kirsten Fischer og Birgitte Degnegaard Publikationen er tilgængelig på Integrationsministeriets hjemmeside Yderligere information kan fås hos: Integrationsservice Konsulent Kirsten Fischer Telefon:

3 Forord Integrationsministeriets konsulentenhed Integrationsservice sætter i Dansk på jobbet fokus på, hvordan virksomheder kan medvirke til, at deres nydanske medarbejdere bliver bedre til dansk. Utilstrækkelige sprogkundskaber kan være med til at spænde ben for integrationen på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at mange virksomheder oplever eller forventer, at der er sproglige udfordringer forbundet med at ansætte nydanskere. Men reelt er der gode muligheder for at imødekomme udfordringerne. Det viser de gode praksiseksempler i denne pjece. Pjecen indeholder fem konkrete eksempler og gode råd hentet fra virksomheder, der allerede har gjort en række erfaringer med sproglig opkvalificering af deres nydanske medarbejdere. Du kan blandt andet læse om, hvordan en virksomhed har fået udbytte af at flytte undervisningen ud på arbejdspladsen og skabe direkte sammenhæng mellem arbejdet og indholdet i undervisningen. Du kan også få indblik i, hvordan sproglig opkvalificering har resulteret i mere motiverede medarbejdere med selvtilliden i orden, og hvordan sprogmentorer kan bidrage til at tage problemer i opløbet på arbejdspladsen. for dansksproglig opkvalificering, og at undervisningen kan tilpasses meget fleksibelt ud fra virksomhedens krav, den enkelte medarbejders forudsætninger og det konkrete job. Med pjecen ønsker vi at videregive de gode eksempler, så flere virksomheder kan opnå viden om, hvordan udfordringer vedrørende dansk på jobbet kan tackles i praksis. Dette vil forhåbentlig inspirere til, at endnu flere virksomheder tager teten op. Ønsker du yderligere fakta, kan vi henvise til Integrations- og Undervisningsministeriets Guide til mere dansk på jobbet, som giver et overblik over de tre offentlige tilbud i dansk som andetsprog og de forskellige finansieringsmuligheder. Du finder den på Herudover er der flere fakta at hente på samt i Foreningen Nydanskers temanummer om danskundervisning, der kan hentes via Pjecen Dansk på jobbet - 5 praksiseksempler er udgivet af Integrationsservice som et led i Integrationsministeriets Mangfoldighedsprogram Arbejdsplads til nye danskere. Eksemplerne viser, at der efterhånden er udviklet en bred palet af muligheder 3

4 Det kan betale sig at gøre en forskel - Danskundervisning blev midlet til bedre kommunal rengøring Inden for den kommunale rengøring af Hillerød Kommunes skoler, børnehaver og SFO er andelen af ansatte nydanskere steget fra 14 % i 1995 til 70 % i Ifølge Thora Pestell, sektionsleder for 120 serviceassistenter ansat i kommunen, stiller den markante stigning af nydanske ansatte andre krav til virksomheden end tidligere, bl.a. krav om opkvalificering. I 2005 fik Thora Pestell ideen til projektet Gør en forskel, som ikke kun har opkvalificeret de nydanske ansatte men også givet dem større selvtillid og motivation i deres arbejde. Thora Pestell syntes ikke, at skolerne fik den rengøringsydelse, de havde krav på, og hun mente, der var behov for mere dialog mellem serviceassistenterne og skolen. På den baggrund opstod ideen til projektet Gør en forskel. Det var nødvendigt, at serviceassistenterne lærte at stille krav noget der kræver selvtillid og mere respekt for en selv og ens arbejde. Før turde vi ikke gå i dialog med lærere og elever. Vi gjorde bare vores arbejde og snakkede ikke med nogen. Nu kommer børnene og spørger os om alt muligt. Det er sjovere nu, siger en af deltagerne i projektet. Thora Pestell supplerer: Det er vigtigt at kunne det danske sprog, for det er med til at give selvværd og få medarbejderne ud af deres huler, så de tør snakke. Samarbejde med sprogskolen Aftalen blev, at sprogskolen i Hillerød påtog sig opgaven at lære de nydanske serviceassistenter dansk. Sprogskolen varetog visiteringen ind på de rette hold, og undervisningsplanen blev udarbejdet i samarbejde med Thora Pestell. Undervisningen fandt sted ude på en af skolerne, og kommunen gav tiden til undervisningen, der lå inden for og i tilslutning til den almindelige arbejdstid. De ekstra timer, serviceassistenterne brugte i undervisningsforløbet, afspadserede de efterhånden. Undervisningen var tæt knyttet til rengøringsarbejdet. Blandt andet lærte deltagerne at skrive og give mundtlige beskeder. Derudover tog de billeder af sig selv og hængte dem op på skolen, så de blev mere synlige. Det er gået over al forventning, og vores medarbejdere har også spillet med. Så jeg håber, at de øvrige skoler kan komme med i projektet i næste omgang, siger en glad Thora Pestell. For hende er det også en måde at fastholde medarbejdere på samtidig med, at det kommer kommunen til gode i form af mere motiverede medarbejdere med selvtilliden i orden. Thora Pestells gode råd til andre virksomheder: Undgå at lade stå til og håbe på, at tingene bliver bedre

5 Stil krav til de nydanske ansatte f.eks. om deltagelse i personalemøder Udvis omsorg, f.eks. i form af omsorgssamtaler. En del nydanskere har sociale problemer, som gør det svært for dem at passe arbejdet Tag det sociale ansvar alvorligt især hvis man vil holde på medarbejderne Faktaboks 1: Projekt gør en forskel Undervisningen i projekt Gør en forskel foregik som forberedende voksenundervisning (FVU) med 3 timer om ugen i 20 uger. I alt blev 14 serviceassistenter undervist i den første periode og året efter (2006) yderligere 14. Thora Pestell og co. har fået Netværksprisen for det sociale ansvar 2005 af Det sociale koordinationsudvalg i Hillerød og Skævinge Kommune. På grund af projektets overvældende succes overvejer Thora Pestell at fortsætte undervisningen, så flere af hendes medarbejdere får tilbuddet. Fotograf: Stig Nielsen

6 Godt samarbejde med kommunen bærer frugt - Integrationssucces med målrettet match og sprogmentor Bo Møller Hansen, direktør for Ørbæk Mostfabrik, mener, at et tæt samarbejde med det lokale jobcenter og jobkonsulent skaber grobund for gode resultater. Han har taget to burmesiske flygtninge i praktik og fastansætter dem snart. Danskundervisning og brug af en sprogmentor har bidraget til succesen. Bo Møller Hansen, direktør for Ørbæk Mostfabrik, virker nærmest lidt overrasket over at blive spurgt om, hvilke problemer en mangfoldig medarbejdergruppe kan give i dagligdagen. Virksomheden har i mange år haft nydanskere ansat til at hjælpe med fabrikkens produktion af æblemost og frosne bær og har altid haft gode erfaringer med at få de nydanske medarbejdere integreret socialt og fagligt. Af samme grund får virksomheden mange henvendelser om nydanske borgere fra Nyborg Kommunes jobkonsulent, og virksomheden henvender sig også tit ved mangel på arbejdskraft. Vi har et godt og mangeårigt samarbejde med jobkonsulenten han kender vores fabrik og arbejdsgange godt efterhånden, og jeg stoler 100 % på ham, når han siger, han har et godt match, fortæller Bo Møller Hansen. Og det var da også uden tøven, at Bo Møller Hansen sagde ja, da Nyborg Kommune henvendte sig med to nyankomne flygtninge fra Burma og spurgte, om han ville have dem i praktik. Samarbejdet er gået så godt, at de nye medarbejdere er i løntilskud i 3 måneder, hvorefter de kan se frem til fastansættelse. Et godt match De burmesiske flygtninge indgår i et projekt med det lokale sprogcenter, Nyborg Kommune og små virksomheder i Nyborg og omegn. Projektets formål er at få sluset 10 nyankomne udlændinge ind på arbejdsmarkedet gennem praktikophold og eventuelt løntilskud via trappetrinsmodellen (se model side 8). I projektet har der lige fra starten været opmærksomhed omkring at skabe et godt match mellem medarbejder og virksomhed. Og netop jobkonsulentens indgående kendskab til virksomhederne såvel som virksomhedernes velvilje og engagement har skabt gode resultater. Sprogmentor som lynafleder Projektet har også fået tilknyttet en sprogmentor fra sprogskolen, Anne Marie Rydal. Ud over at varetage den normale danskundervisning af de nyankomne på sprogskolen, tager hun rundt på virksomhederne for at høre, hvordan det går, og samler op på de eventuelle vanskeligheder, de nye medarbejdere møder på arbejdspladsen. De problemer og udfordringer der måtte være, medtænker hun i undervisningen, som f.eks. spørgsmål om den danske jargon og arbejdspladskultur. Anne Marie 6

7 Rydal oplever sig selv som lynafleder: Arbejdspladskulturen fylder mere og mere, og som mentor kan man tage problemerne i opløbet. Hun tilføjer, at danskundervisningen bliver langt mere nærværende og relevant, når det handler om ens hverdag på arbejdspladsen og de sproglige forbistringer, der kan opstå. Samtidig er hun fuld af begejstring over, hvor positivt projektet er blevet modtaget af virksomhederne. En værkfører har taget billeder af al sit værktøj, skrevet navnet på værktøjet bagpå billederne og givet dem til mig til brug i undervisningen!, fortæller hun. Arbejde er godt for integrationen Bo Møller Hansen mener, at det er vigtigt, at nydanskerne kommer ud på en dansk arbejdsplads for at blive hurtigere integreret: De nye medarbejdere får mulighed for at lære nogle flere mennesker at kende og dermed få sig et netværk, hvor de bor. Det er jo med til, at de bliver bedre integreret og får en bedre forståelse for Danmark og vi får pligtopfyldende og stabile medarbejdere, ikke at forglemme! Faktaboks 2: Nyborg Kommunes integrationsprojekt Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem Sprogcenter Nyborg, Nyborg Kommune og 5 små østfynske virksomheder. Virksomhederne er udvalgt efter kriterier om rummelighed og overskud til at tage sig af medarbejdere med få dansksproglige forudsætninger. 10 kursister fra Sprogcenter Nyborg har udover det ordinære tilbud om sprogundervisning fået tilbudt 3 ½ måneders praktik med mulighed for efterfølgende ansættelse med løntilskud og senere fastansættelse. Kursisterne følger sprogundervisningen mandage og fredage på sprogskolen fra 8.30 til 13.45, og resten af tiden er de i praktik. Sproglæreren tager en dag om ugen rundt på de pågældende virksomheder og i tæt samarbejde med ledelsen, løser vedkommende de problemer, der måtte opstå i forbindelse med praktikken. 7

8 Faktaboks 3: Danskuddannelse til voksne udlændinge Nyankomne udlændinge med opholdstilladelse og CPR-nr. har ret til op til tre års danskuddannelse. Danskuddannelsen forbereder den enkelte til at kunne dansk i mange forskellige situationer i dagligdagen og på arbejdsmarkedet. Undervisningen omfatter periodiske test og forbereder til en afsluttende danskprøve. Yderligere oplysninger kan fås hos kommunen, sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse. Se også dansk eller vidar.dk/dansk. Bo Møller Hansens gode råd til andre virksomheder: Vær imødekommende Skab et tæt samarbejde med jobkonsulenten/kommunen det tætte samarbejde kan betale sig for begge parter. Det gør forløbet mere smidigt og giver bedre match Gør brug af mentorordninger Sørg for klare aftaler, så medarbejderne føler sig trygge og sikre Faktaboks 4: AMU og avu Undervisning i dansk som andetsprog tilbydes også i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) eller på almen voksenuddannelse (AVU). Læs mere på dk/dansk eller vidar.dk/dansk. Løntilskud og ansættelse på særlige løn- og ansættelsesvilkår - Arbejdspladsoplæring Ordinær ansættelse Tid Virksomhedspraktik - Arbejdspladsintroduktion En aktiv start - Opkvalificering, kompetenceafklaring, jobsøgning, basalt dansk Det er den enkeltes kvalifikationer, der er bestemmende for, hvilket hvilkent trin trin i modellen i vedkommende starter på. Figur: Trappemodellen 8

9 Stærk i stål og sprogundervisning - Vellykket indslusning ved hjælp af danskundervisning ES Stålindustri har gode erfaringer med virksomhedsforlagt danskundervisning og vægter medarbejdernes sprogkundskaber højt. ES Stål er en mindre virksomhed, og det er derfor vigtigt, at alle trives og hjælper hinanden, og så er det godt at kunne tale sproget, fortæller den administrerende direktør Martin Stockholm. Han er desuden varm fortaler for, at de nydanske ansatte har en kontaktperson, som ud over at hjælpe den nye medarbejder med at falde til socialt på arbejdspladsen, også støtter og vejleder i forhold til at begå sig i det danske samfund. ES Stålindustri, som ligger i Vildbjerg nordvest for Herning, er en mellemstor virksomhed, der bearbejder stålplader. Virksomheden har 45 fuldtidsansatte, herunder 5 nyankomne udlændinge. Martin Stockholm, administrerende direktør, er ikke lang i spyttet, når han fortæller om den virksomhedsforlagte danskundervisning: Jo hurtigere de lærer dansk, jo hurtigere bliver jeg glad. Sprogundervisning på arbejdspladsen At undervisningen foregår på arbejdspladsen er et udtryk for en meget bevidst strategi fra direktørens side. Sprogskolen ville i første omgang gerne have, at det skulle foregå på skolen, men i stedet blev det et kompromis. Jeg mener helt klart, at for at få det største udbytte af undervisningen, skal det foregå om morgenen, hvor mine medarbejdere er mest friske. Derfor bad jeg sprogskolen om at virksomhedsforlægge dens undervisning en gang om ugen her på matriklen fra halv otte om morgenen og en gang om ugen på sprogskolen, fortæller Martin Stockholm. Han tilføjer, at det ikke kun handler om, at medarbejdere er friske nok til indlæring, men også at signalere til de øvrige medarbejdere, at der fra ledelsens side bliver gjort en indsats for at opkvalificere de nye medarbejdere. At en del af undervisningen har foregået på arbejdspladsen har også betydet, at læreren har fået mulighed for at lære arbejdspladsen at kende. Han har siddet med til frokost, hvor han har informeret om de udenlandske medarbejderes progression, og han har ikke været bleg for at give gode råd til, hvordan de andre medarbejdere bedst kan støtte sprogindlæring. Vi får ind i mellem læst og påskrevet om at tale dansk og ikke ty til engelsk, når vi skal give en hurtig besked. Det er helt klart godt at blive mindet om, fortæller Martin Stockholm med et grin, når han beskriver samarbejdet med læreren. Sproget som social adgangsbillet Martin Stockholm er ikke i tvivl om, at den sproglige kunnen er vejen til at trives 9

10 socialt på såvel arbejdspladsen som i fritiden. Og trives medarbejderne, så har man en bedre arbejdsplads. Derfor gør han også meget ud af, at hans ansatte interesserer sig for de udenlandske kollegaer, og at der altid er mere end én udlænding ansat, så de kan støtte hinanden. Faktaboks 6: mentorordningen Mentorordningen gør det muligt at få frikøbt en medarbejder til at stå for introduktionen af en ny medarbejder, hvis der er brug for ekstra støtte. I praksis vil virksomheden få støtte til dækning af de lønomkostninger, der er forbundet med mentoropgaven. Det koster ikke virksomheden noget at lave en mentorordning. Jobcenteret betaler mentorens løn i de timer, han eller hun fungerer som mentor. Timetallet aftales i samarbejde mellem virksomheden og jobcenteret. Det vil typisk dreje sig om 5-10 timer om ugen i de første måneder, den nye medarbejder er ansat. Martin Stockholms 5 gode råd til andre virksomheder: Vis engagement Stil krav om at lære dansk - det er alfa og omega, at man kan kommunikere sammen på en arbejdsplads Find en kontaktperson blandt medarbejderne, som vil engagere sig i de nyansatte - ikke kun i arbejdsmæssig sammenhæng, men også i fritiden Hav ikke mindre end 2 nyansatte udlændinge, så de kan hjælpe og støtte hinanden Indgå i partnerskab med en sprogudbyder og sæt tid af til at få afstemt behov og forventninger De fleste jobcentre tilbyder at tage sig af det administrative arbejde i forbindelse med etablering af mentorordningen. Til små virksomheder, der kan have svært ved at afse en af sine egne medarbejdere, er det også muligt at få tilskud til en mentor udefra. Kontakt nærmeste jobcenter for yderligere information om tilskud til en mentorordning. Faktaboks 5: Virksomhedsforlagt undervisning på ES Stål Sprogundervisningen foregår tirsdag på sprogskolen fra og torsdag fra på ES Stålindustri, og den er planlagt i samarbejde mellem sprogunderviseren og virksomheden. Herning Kommune betaler undervisningen, mens virksomheden betaler transporten til underviseren. For mere information om mentorordningen kontakt Ministeriet for Indvandrere, Flygtninge og Integration tlf.: , CABI tlf.: eller Foreningen Nydansker tlf.: Nyttigt link: 10

11 Berendsen i Hillerød fik en god ide - Arbejdspladsdansk i lavsæson gav dobbelt bonus Berendsen Vaskeri i Hillerød Vest har taget lidt utraditionelle metoder i brug for at løse behovet for bedre sprogkundskaber blandt deres medarbejdere. I stedet for at bruge kostbar arbejdstid til danskundervisning i de travle perioder har man i samarbejde med Sprogcenter Hillerød lagt undervisningen i virksomhedens lavsæson. Det er blevet en succes for ikke nok med at medarbejderne bliver bedre til dansk man undgår også at fyre dem! Integrationsservice er taget på besøg på Berendsen Vaskeri i Hillerød for at høre nærmere om, hvordan virksomheden løser behovet for sproglig opkvalificering blandt deres nydanske medarbejdere. Berendsen er i dag Danmarks største tekstilvaskeri, fortæller afdelingschef Bent Christiansen ikke uden stolthed, mens han viser rundt i afdelingen, som vasker tøj for hotel- og restaurationsbranchen. I afdelingen er der 150 medarbejdere, hvoraf 120 er nydanskere. De arbejder først og fremmest i produktionen, og det er her, behovet for bedre danskkundskaber har trængt sig på. De øgede krav til danskkundskaber skyldes blandt andet, at virksomheden er miljøcertificeret, det vil sige en slags blåstempling af, at den passer på miljøet. Det betyder flere komplicerede arbejdsprocedurer, hvor medarbejderen skal kunne læse og skrive dansk på et ret højt niveau. Sproget som integrationsbarriere Men det er ikke kun de øgede krav i produktionen, der har fået Berendsen til at tage utraditionelle metoder i brug for at lære virksomhedens nydanske medarbejdere dansk. Sproget er den største barriere i dag for vores ansattes integration på arbejdspladsen. Det er frustrerende at vide, at kun 2/3 af dem forstår, hvad der bliver sagt på vores fællesmøder der bliver jo sagt mange vigtige ting på de møder f.eks. om sikkerheden og de sociale arrangementer, fortæller Marianne Frimure, som er produktionsleder i Berendsen. For selvom Berendsen har fået oversat deres sikkerhedskursus til 4 sprog og har planer om det samme med deres årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, er det alligevel i de daglige gøremål på virksomheden, at det ville være dejligt, at alle forstår og taler dansk, siger Marianne med et lille suk. Det er da også virksomhedens erklærede mål, at man taler dansk på arbejdspladsen, hvilket blandt andet kan ses på skiltene i kantinen: Her taler vi dansk!. Undervisning frem for fyreseddel For at omsætte de gode intentioner til handling besluttede ledelsen sidste 11

12 år at tage nye metoder i brug. Januar, februar og marts er normalt lavsæson for virksomheden og i stedet for at fyre de overskydende medarbejdere i den periode, fandt man på at tilbyde dem danskundervisning. Bent Christiansen kontaktede sprogskolen i Hillerød, og i samarbejde med skolen fandt man frem til en løsning, som har vist sig at være frugtbar for alle. Der blev etableret 2 hold á 20 medarbejdere, som blev tilbudt 6 ugers fuldtidsundervisning på sprogskolen. Sprogskolen påtog sig desuden opgaven at visitere medarbejderne til den rette undervisning. Afhængig af medarbejdernes sproglige niveau samt ret til danskuddannelse (se faktaboks 8) tilrettelagde sprogskolen henholdsvis et forberedende voksenundervisnings- og et sprogskoleforløb. I begge tilfælde gav undervisningen virksomheden ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte, hvilket minimerede Berendsens udgifter til løn (se faktaboks 7). Sprogundervisning har god signalværdi For Berendsen Vaskeri har ordningen betydet, at man har undgået at fyre gode og stabile medarbejdere i den døde periode i virksomheden samtidig med, at medarbejdernes danskkundskaber er blevet bedre. Samtidig er de medarbejdere, som har modtaget undervisning, meget glade for ordningen og har fået mod på at lære mere. Noy, en thailandsk kvinde som har været ansat hos Berendsen i 15 år, er begejstret: Det har virkelig været godt for os alle sammen nu taler vi dansk sammen og ikke som før, hvor vi kun talte med dem fra vores eget land på vores eget sprog. Bent Christiansen supplerer: Det har også haft signalværdi over for de øvrige medarbejdere, at vi har brugt nogle ekstra ressourcer på de folk, og han tilføjer, at virksomheden har fået så meget blod på tanden, at den vil genoptage samarbejdet med sprogskolen næste år. Bent Christiansens gode råd til andre virksomheder: Tør og gør noget ved sproget - ikke kun for arbejdets skyld, men også på grund af det sociale Forvent og støt nydanskeres engagement i at lære dansk Udnyt evt. lavsæson til sprogundervisning Etabler et godt og fleksibelt samarbejde med sprogudbyder, så et eventuelt samarbejde kan etableres med kort varsel Tænk kreativt og fleksibelt Faktaboks 7: Forberedende voksenundervisning (FVU) FVU er et gratis tilbud til voksne om at forbedre deres grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. FVU er et fleksibelt tilbud, både hvad angår niveau, undervisningens placering på dagen, undervisningens længde og starttidspunkter, ligesom det er muligt at arrangere særlige kurser for virksomheder. Virksomhedsrettet FVU giver mulighed for undervisning af medarbejdere på mindre hold.undervisningen udbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner, og ønske om undervisning kan rettes til en voksenuddannelsesinstitution i nærheden. 12

13 Faktaboks 8: Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Faktaboks 9: Danskuddannelsesretten SVU er et tilbud om lønrefusion til virksomheden, hvis de betaler for danskundervisningen. Lønrefusionen svarer til dagpengeniveauet og udbetales for de timer, den ansatte deltager i kurset. Det er en betingelse, at undervisningen foregår i arbejdstiden, og at virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den enkelte. SVU gives til: Alle nyankomne udlændinge, der bor og er folkeregisteret i en kommune og er fyldt 18 år, har ret til at modtage grundlæggende danskuddannelse. Retten til danskuddannelse er begrænset til en treårig periode. For de nyankomne udlændinge, der er ansat på en virksomhed, kan kommunerne også betale for fagspecifik dansk. Det er da et krav, at dansk og beskæftigelse udgør mindst 37 timer/uge. For de nydanskere, som har boet længere tid i Danmark, men ikke eller kun delvist har benyttet sig af danskuddannelsesretten, gælder retten stadig, og kommunerne er forpligtede til at tilbyde danskundervisningen. kortuddannede personer i alderen år (dog over 20 år ved danskkurser under FVU) ansatte, der har haft forudgående ansættelse i mindst 26 uger ansatte med dansk adresse Derudover er det et krav at: kurset skal vare i mindst 3t/ uge i op til 10 uger Der skal være aftalt orlov med arbejdspladsen under kurset De nærmere bestemmelser om lønrefusion kan afklares hos den aktuelle uddannelsesinstitution, som også kan være behjælpelig med ansøgning. 13

14 Projekt Industrivej - Innovativt virksomhedssamarbejde om arbejdspladsdansk Inden for virksomhedssamarbejde om at opkvalificere og integrere nydanskere har Kamstrup A/S været en af pionererne. Drivkraften har ifølge Erling Christensen, direktør i Kamstrup, været ønsket om at handle etisk og socialt ansvarligt. Men det har samtidig medført nye, dygtige medarbejdere og en mere mangfoldig verden i virksomhederne på Industrivej. Kamstrup A/S ligger i Stilling ved Skanderborg. Virksomheden, som producerer systemløsninger til energimåling, har mere end 400 medarbejdere og er derved det største firma i industrikvarteret i Stilling. Og det var, ifølge direktør Erling Christensen, da også årsagen til, at virksomheden i 2004 valgte at stå i spidsen for Projekt Industrivej, som i al sin enkelhed gik ud på at få flere nydanskere ansat på virksomhederne på Industrivej. Virksomhedssamarbejde gav udbytte Sammen med 8 andre firmaer på vejen kontaktede Kamstrup A/S Skanderborg Kommune, og i samarbejde med kommunen tilrettelagde man et integrationsforløb. Kommunen rekrutterede egnede personer til projektet, der var nyankomne flygtninge, som gik på sprogskole. De 10 nye medarbejdere kom i løntilskud, og 2 gange om ugen modtog de 3 timers danskundervisning på Kamstrup. Kommunen sørgede for undervisere, mens virksomhederne betalte løn i undervisningstiden. Projektet kørte i 2 år, og mange af virksomhederne har stadig medarbejdere fra projektet ansat. Virksomhedernes sociale ansvar Kamstrup A/S tog initiativet til Projekt Industrivej af etiske og moralske grunde, da virksomheden på daværende tidspunkt ikke manglede arbejdskraft. Ledelsen oplevede, at projektet havde en afsmittende virkning på de øvrige medarbejdere, idet de var meget positive og glade for, at virksomheden var bevidst om dens sociale ansvar. Erling Christensen fortæller endvidere, at Kamstrup var en af de første til at etablere en mentorordning (se faktaboks 5 side 10). Vi brugte mentorordningen faktisk før ordningen eksisterede og det har altid været en stor succes, fordi mentoren er tæt på folk og kan hjælpe dem også i det private, fortæller Erling Christensen. Erling Christensens gode råd til andre virksomheder: Åbn virksomheden op for nydanske medarbejdere det giver en større horisont Gør det for at tage socialt ansvar Gør det til en del af virksomhedens personalepolitik at have nydanskere ansat 14

15 Knyt en mentor fra virksomheden til den nydanske medarbejder Brug det lokale industrinetværk og gå flere virksomheder sammen om sprogundervisning Sørg for at have en tæt kontakt til de lokale jobcentre Faktaboks 10: Aftaler om integrationsforløb med kommunen Virksomheder kan indgå aftale med kommunen om integrationsforløb på virksomheden og vælge, at kommunen overtager planlægningen. De kan desuden stille krav om, at undervisningen f.eks. skal: foregå på eller nær virksomheden evt. sammen med medarbejdere ansat på andre virksomheder indpasses i det daglige arbejde, f.eks. foregå hele dage eller i nogle få timer hver dag udføres af selvvalgt sprogudbyder Virksomheden bør altid indgå en konkret aftale med kommunen om forløbet, bl.a. om hvilke forløb der skal sættes i gang (varighed og indhold), og hvilke forpligtelser henholdsvis virksomhed og kommune har. Kontakt din lokale kommune eller jobcenteret for yderligere information. 15

16 Denne pjece er udgivet af Integrationsservice som et led i Integrationsministeriets Mangfoldighedsprogram Arbejdsplads til nye danskere. 16

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Vejledning om. integrations- og oplæringsstillinger. KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger KL, Danske Regioner og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Redaktionsgruppe: Kristian Simonsen, KL Kent Lassen, KL Pernille Klostergaard

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen

Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen Jobpakker i praksis Fælles behov for borgere og virksomheder En En aktiv aktiv medinddragelse af af arbejdsmarkedets parter --virksomhederne, lederne og og medarbejderne --er er afgørende for, for, at

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb. i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Denne folder henvender sig primært til uddannelsesvejledere og uddannelses institutioner Virksomhedsforlagt undervisning samt vejledning i praktikforløb i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge

Læs mere

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen - tanker om at lære dansk på arbejdspladsen Kolofon: Udgivere: KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Redaktionsgruppe:

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Skal du med? KOLDING 2013 Dansk- og matematikkurser for voksne Dansk Læsning og læseteknik Retstavning Skriftlig formulering Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem,

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål

Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Valg af emner og opfølgende interviewspørgsmål En vejledning til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 Mundtlig kommunikation Danskuddannelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

EFFEKTIV JOBCOACHING INDSATS FOR LEDIGE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE 01-09-2009 til 01-09-2010

EFFEKTIV JOBCOACHING INDSATS FOR LEDIGE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE 01-09-2009 til 01-09-2010 1 EFFEKTIV JOBCOACHING INDSATS FOR LEDIGE FLYGTNINGE OG INDVANDRERE 01-09-2009 til 01-09-2010 Baggrund for projektet Projektet, der som udgangspunkt og i projektansøgningen bar titlen Effektiv jobcoaching

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere