RAPPORT. SSP Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. SSP Årsrapport 2013"

Transkript

1 RAPPORT SSP Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Organisationen 2.4 SSP-møderne side Gadeteam side 5 3. Den opbyggende/ forebyggende indsats side Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet side Marbækstrand side Forældre og børn sejlads. Fremmelse af social kapital side Heimdalsvej Tryghed side Heimdalsvej, hvor vil vi hen? side Hvad gør vi på Heimdalsvej? side Trykhedsvandring side Byg det op Slangerup side Kriminalpræventive plan skolerne side Samarbejde med AKT side SSP konsulentens forældreoplæg side Campus Rusmiddelpolitik side Gadeteam - forebyggende arbejde side Sundhedsplejersken side Klubberne - opbyggende/forebyggende indsats side Grejbank side Den forebyggende/foregribende indsats side Inddrag nu side Team HMD side Viso /Skibby side Livsstilsundersøgelsen side Social Norms marketing side Offentlige forældrebreve/ssp til offentligheden side Gadeteam-forebyggende/indgribende indsats side Sociale medier side SSP lærere side Kriminalitets forebyggelse/indgribende indsats side 17 Sårbare & truede børn & unge side Skolerne - indgribende indsats side Junior Brandkorps side 17 2/18

3 SSP Årsrapport Indledning I det forgangne år har SSP udover at fastholde og videreudvikle det generelle opbyggende og forebyggende arbejde i den nuværende organisation, haft fokus på at arbejde tryghedsskabende i Frederikssund. SSP Frederikssund har haft fokus på en forebyggende, foregribende og indgribende indsats, som er i forlængelse af det Kriminalpræventive Råds grundbegreber, når de arbejder med forebyggelse af kriminalitet. Denne rapport er emneopdelt for at synliggøre SSP Frederikssunds arbejdsprocesser i de enkelte niveauer. Rapporten er inddelt for at tydeliggøre SSPs arbejde, samtidig med at det giver mulighed for hurtigt at skabe overblik over den enkelte indsats på indsatsniveau. Kriminalitetsforebyggelse Forebyggelse Opbygning Figur 1: DKR s Forebyggelsestrekant 3/18

4 2. Organisationen 2.1 SSP-møderne Der har i 2013 være afhold møder i de enkelte SSP grupper / netværk. Mødefrekvens og specifikationerne fremgår i oversigten nedenfor: SSP mødeoversigt De 5 lokalgrupper: 6 møder pr. gruppe SSP lærernetværk 4 møder SSP ungegruppen 6 møder SSP koordinationsmøder 10 møder SSP Gadeteam 12 møder SSP tirsdagsmøder (Én rep. fra politi, familieafdeling samt SSP) SSP udvalget m. VISO & arbejdsgruppe. Inddrag Nu kursus 40 møder 3 møder 2 dage Heldagskonferencer u. VISOs ledelse 2 dage 4/18

5 2.2 Gadeteam tryghed SSP Gadeteam er SSPs opsøgende medarbejdere i nattelivet. Gadeteamet har i en årrække været på gaden hver fredag aften/nat. Gadeteamets medarbejdere kører rundt i byen og observerer, samt intervenerer ved kritiske situationer. Gadeteamet har ofte unge med i minibussen der f.eks. skal køres hjem. Gadeteamet får i disse situationer mange gode informationer fra de unge når snakken går i bussen. Gadeteamet fik igen i år mange henvendelser fra unge og/eller forældre forud for afholdelsen af større fester. Gadeteamet er således orienteret om hvad der foregår, og kikker ofte forbi og hilser på. SSP gadeteam har også været aktive i forbindelse med byfester og andre større arrangementer. Gadeteamet dækker hele kommunen, men indsatsen var på almindelige fredage/lørdage primært centreret omkring Frederikssund midtby. 3. Den opbyggende/forebyggende indsats 3.1 Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet Byrådet godkendte på novembermødet Kriminalitetsforebyggende Plan Som følge af lovgivningsinitiativet Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge under Serviceloven 19 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole, ungdomsskole, SSP, politi, familieafdeling, fritidsklub, PPR, jobcenter, UU-vest, voksenafdelingen samt Kultur- og fritidssekretariatet og DEU/Udvikling som tovholder. I processen med udarbejdelse af planen inddrog arbejdsgruppen relevant statistik, forskning og erfaringer. Desuden har arbejdsgruppen benyttet sig af Socialstyrelsens gratis tilbud om rådgivning (VISO). VISO stod bl.a. for gennemførelse af interview med 14 medarbejdere og frivillige, der arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Fokus i interviewene var medarbejderne og de frivilliges konkrete erfaringer og oplevelser med kriminalitetsforebyggende indsatser. I arbejdet med planen var der særligt fokus på: Viden om omfanget af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune. Anbefalingerne fra forskning i kriminalitetsforebyggelse. Typen og omfanget af kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunen. 5/18

6 Behov for styrkelse af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats. På baggrund af rapportens konklusioner, blev der igangsat arbejde på at styrke og forbedre indsatser indenfor tre områder: Overgange og fastholdelse i uddannelse Samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger Forældresamarbejdet. 3.2 Marbækstrand Sommer & Sjov i Frederikssund blev nedlagt i forbindelse med, at fritidsklubberne prioriterede at lave Sommer Games. Ungdomsskolen og SSP gennemførte i stedet et sejltilbud i lighed med Sommer og Sjov. Enkelte fritidsklubber mødte op med grill, og instruktører til sejladsen, og det blev en stor succes. Oversigten over fremmødet ses nedenfor: ; 0 fredag; 110 deltagere onsdag; 80 deltagere torsdag; 45 deltagere Onsdag mødte ca. 80 børn og voksne op, torsdag ca. 45 (pga. dårligt vejr), og fredag mødte ca. 110 friske børn og voksne op, så antallet kom helt op på i alt 235 fremmødte. Der var flere unge (fra 7. klasse og op) der deltog end de tidligere år. En del forældre bakkede op om aktiviteten ved at deltage i sejladsen. Dette førte til, at Fritidsklubberne og SSP konsulenten fik ideen til forældre- og børnesejlads. 3.3 Forældre- og børnesejlads. Fremmelse af social kapital I et ønske om at gøre forældre og børn aktive sammen målrettede SSP /ungdomsskolen og fritidsklubberne et sejltilbud til børn og deres forældre i Frederikssund. Formålet var ligeledes at brobygge til foreningslivet. Projektet forløb over 5 tirsdage i oktober/november måned Det var initiativtagernes formål, at give børn og forældre mulighed for at afprøve windsurf og havkajak, for herigennem at få sjove oplevelser, motion og friluftsliv i fællesskab. 6/18

7 I alt var 14 familier aktive de tirsdag aftener, hvor der blev afholdt kursus. Der deltog 8 drenge, 7 piger, 7 fædre, 6 mødre og 1 mormor. Projektet blev afviklet i lystbådehavnen og på stranden bag Vikingebopladsen. Familierne var fra start aktive i det praktiske arbejde med klargøring af udstyr og slæb af kajakker, sejl mv. Det fungerede godt at have forældre og børn sammen. Vi oplevede, at det som udgangspunkt var ressourcestærke familier der deltog, men at nogle af børnene også tilhørte den sårbare gruppe. Her forstået som børn der normalt ikke ønsker at deltage i foreningsaktiviteter. Mange af børnene blev hurtigt gode til især kajaksejlads, tilmed så hurtigt at de sejlede langt bedre end deres forældre. En af ideerne med sejlaktiviteterne var at introducere børnene og forældrene til foreningslivet. Vi havde i alt 3 introduktions aktiviteter. Vi besøgte, eller fik besøg af: Frederikssund og Marbæk junior sejlcenter kom tirsdag i afslutningen af sejladsen og fortalte om, hvad de kan tilbyde børn og forældre. Der blev ligeledes uddelt foldere. Jyllinge sejlklub blev besøgt. De har windsurf, som de gav en super introduktion til. Der blev fortalt om klubben i klubhuset. Frederikssund roklub hentede deltagerne i turkajakker. Turkajakker, som er meget anderledes at ro i end havkajakker, blev afprøvet. Klubhuset blev vist frem og introduktion til klubben blev givet. Projektet var en prøveballon og vi oplevede, at vi i den grad ramte et behov hos forældrene og børnene. Derfor er konklusionen, at SSP og Ungdomsskolen planlægger at gentage sejlprojektet i foråret Heimdalsvej Heimdalsvej - tryghed Kvarteret omkring Heimdalsvej har nogle sociale udfordringer, som SSP er opmærksom på. Derfor har SSP i samarbejde med medarbejdere fra boligselskabet Rosenvænget og ungdomsskolen nedsat en art task force team. De udfordringer som beboerne synes at have, centrerer sig omkring oplevelsen af utryghed. Utrygheden har været forstærket af episoder med hærværk, 7/18

8 trusler og anden kriminalitet i området. Derudover har der været episoder med voksne der har handlet uhensigtsmæssigt overfor de unge. Dette har resulteret i nogle sammenstød i 2013, der efterfølgende har forvoldt en oplevelse af utryghed hos beboerne Heimdalsvej, hvor vil vi hen? SSP Frederikssund arbejder med den brede indsats på Heimdalsvej. Primært arbejdes der på at skabe tryghed og trivsel for beboerne. Det lader til, at man på Heimdalsvej mangler det fælles tredje, altså noget at samles om, som vil gavne udvikling af den sociale kapital på tværs af alle sociale skel (alder, indtægtsbaggrund, køn og etnicitet). Derfor har SSP i samarbejde med beboerrepræsentanterne igangsat en række initiativer, for at samle kvarterets beboere om noget positivt. Således, at forskelligheder bliver imødekommet med respekt, forståelse og i bedste fald en indsigt i, at alle mennesker indeholder en ressource som kan komme fællesskabet til gavn. SSPs ambition på Heimdalsvej er, at beboerne gennem positive fællesoplevelser, vil få ejerskabet for området. Det handler om at skabe en form for hjemstavnsfølelse og glæde ved at bo på Heimdalsvej Hvad gør vi på Heimdalsvej? Vi ønsker at arbejde langsigtet og forebyggende på Heimdalsvej. Helt konkret er der etableret samarbejde med boligselskabet Rosenvænget, med det formål at revitalisere området. Revitaliseringen af området skal forstås som en fornyelse af kulturen i kvarteret omkring Heimdalsvej, der både er tryghedsog trivselsskabende. Der er iværksat afholdelsen af beboermøder, tryghedsvandring, samt forsøg på at fremme en mere fællesskabsorienteret og tolerant kultur. Af de gennemførte tiltag har været street soccer, loppemarked med stort beboer engagement, en kunstgruppe i alders gruppe år med efterfølgende fernisering på Heimdalsvej Andre tiltag f.eks. et Raphold og en konference er blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger Tryghedsvandring På et afholdt borgermøde for kvarterets beboere i efteråret kom det frem, at flere beboere oplevede utryghed ved at gå i området efter mørkets frembrud. Derfor gennemførte SSP i samarbejde med Politiets forebyggelsesafdeling og Boligselskabet 8/18

9 Rosenvænget bl.a. en tryghedsvandring. På det forberedende møde i det tryghedsskabende arbejde, mødte ca. 30 beboere i forskellige aldre op. På selve tryghedsvandringen deltog ca. 25 beboere, plus boligselskabet, politiet og SSP konsulenten. Beboerne og boligselskabet udtrykte efterfølgende stor tilfreds med initiativet, der foregik efter Det Kriminalpræventives Råds skabelon. Boligselskabet igangsatte umiddelbart efter tryghedsvandringen forbedringer på områder der var blevet påtalt. Generationskløften mellem beboerne på Heimdalsvej er medvirkende til utrygheden hos de ældre. Der bliver derfor arbejdet målrettet med at sætte ansigter og navne på de unge når de deltager i forskellige fællesaktiviteter. Det handler om, at beboerne opbygger et kendskab til hinanden, således at når de mødes i området, kan de føle sig trygge ved at kontakte hinanden. HMD satte sig for at facilitere arrangementer i samarbejde med private virksomheder, for at fremme det sociale arbejde i og omkring Heimdalsvej kvarteret. Ved at arbejde med aktiv borger inddragelse 3.5 Byg det op - Slangerup I 2013 gik Klub Toppen og Kingoskolen sammen og indsendte et forslag til DR s program Byg det op. Forslaget lød på at samle en skatepark, et parkour område og en multibane sammen med en udendørsscene under ét til de unge i Slangerup. Set fra SSPs perspektiv handlede det om, at Byg det op projektet var et socialt fremmende og lokalt samlende initiativ. Det var en samlende faktor, som forede borgerne på kryds og tværs, i et positivt fælles projekt for lokalområdet. 3.6 Den kriminalpræventive plan skolerne Samtlige skoler i Frederikssund følger Kriminalpræventiv plan - Bh. kl. til 10. kl.. Der er en lærervejledning til den Kriminalpræventive plan. Planen tager udgangspunkt i tryghed, trivsel, de opbyggende og beskyttende faktorer, samt socialpejling/overdrivelser. Planene har netop taget udgangspunkt i socialpejling, fordi forskningen viser, at oplysning i sig selv ikke reducerer risikovillighed, men tværtimod i nogle tilfælde har den modsatte effekt. Frederikssund kommune deltager sammen med Bornholm, Odsherred i Det Kriminalpræventive Råds 3 årige forskning af undervisningsmaterialet for 6. klassetrin Alle andre gør det Arbejdet forventes afsluttet i /18

10 3.7 Samarbejdet med AKT AKT lærernes arbejde ligger tæt op ad SSP lærerens arbejde på den enkelte skole. Derfor har AKT konsulenten og SSP konsulenten kontinuerligt møder med det formål at styrke den fælles indsats til gavn for børn, unge og deres forældre. I flere tilfælde er det samme lærer på skolen der både er SSP og AKT lærer. Det giver rigtig god mening i forhold til højnelse af den faglige kompetence, samtidig med at det giver mere tid til den forebyggende opgaveløsning. 3.8 SSP-konsulentens forældreoplæg. Ifølge den Kriminalpræventive plan tilbyder SSP konsulenten et oplæg for forældrene til børn i 5. klasse. I kortfattethed, handler oplægget om at klæde forældrene på til at udvikle børnenes selvstændighed, social ansvarlighed og personlig integritet. Oplægget er nu blevet tilbudt skolerne årligt i 5 år. På de skoler som har implementeret SSPs oplæg, har reaktionen været meget positiv. Derfor har enkelte skoler udvidet oplægsordningen således, at SSP nu holder oplæg for forældrene i BH-klassen og 1. klasse. Ud fra en konkret analyse og dialog med hhv. klasselærer og forældreråd, tilbyder og gennemfører SSP hvert år en del oplæg på forældremøder. 3.9 Campus Rusmiddelpolitik Efter en længere proces med hjælp fra Socialstyrelsen har de uddannelsesinstitutioner som er med i Campus Frederikssund, vedtaget en fælles rusmiddelpolitik. Det betyder, at den enkelte uddannelsesinstitution står frem for forældrene og det omgivende samfund med en åben politik omkring rusmidler og misbrug. Hermed forholder de sig åbent til, at der er unge i deres regi der har brug for vejledning og hjælp omkring rusmidler for at kunne gennemføre, eller få det optimale ud af uddannelsen Gadeteam - forbyggende arbejde Gadeteamet har i 2013 haft ekstra tilstedeværelse på gaden. I juni måned oprustede gadeteamet, i forbindelse med branden i Frederikssund motionscenter, for at stabilisere tryghedsfølelsen i området. Derudover har gadeteamet været til stede ved byfesterne i hele kommunen i løbet af Formålet har været at synliggøre gadeteamets tilstedeværelse som en forbyggende effekt på potentielle konflikter. 10/18

11 Sillebroen har fået fokus på at få flere vagter i løbet af 2013, idet der gennem året har været en del unge som tager ophold indenfor i varmen på Sillebroen. Det har været til gene for bycenteret, og derfor har de oprustet med vagter. Gadeteamet har parallelt øget sin tilstedeværelse i området. I 2013 øgede Gadeteamet samarbejdet med Campus. Dvs. at Gadeteamet har været til stede i kortere, eller længere tid til samtlige fester der er blevet afholdt på Campus Frederikssund. De fleste fester har været uden uro, men ved enkelte lejligheder har få unge udfordret vagter og personale. Her har Gadeteamet være behjælpelige med at løse konflikterne, hovedsagligt med udgangspunkt i den positive relation der i forvejen har været mellem gademedarbejderne og de involverede unge. Gadeteamet har lavet opfølgningsbesøg på div. daginstitutioner i kommunen der har været haft udfordringer med unge, der tager ophold på institutionerne om aftenen og i weekenderne Sundhedsplejersken Sundhedsplejerskerne har qua deres brede uddannelse og renomme en fantastisk adgang til sårbare børn og unge, derfor er deres faglighed utrolig vigtig i det forebyggende arbejde. Det er vigtigt, at sundhedsplejerskerne deltager aktivt i SSP lokalmøder, fordi det er grundlaget for samarbejde mellem SSP og sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har dog ikke deltaget i lokalgruppemøderne i 2013, men deltager igen i Fritidsklubberne & Ungdomsklubberne den opbyggende/forebyggende indsats Fritidsklubberne har øget sine tværgående aktiviteter i forhold til de ældste børn i klubberne. Formålet er, at børn og unge skal have et positivt fællesskab på tværs af lokalområderne. Et andet element er, at ruste dem til at håndterer et selvorganiseret ungeliv i Frederikssund kommune. De træner børnene i at tage ansvar og ejerskab for sig selv, andre, og eget lokalområde. Fritidsklubberne har i de senere år haft fokus på overgangen fra SFO til Fritidsklub. Derfor har klubberne et veludviklet koncept for overlevering af børn fra SFO til Fritidsklub. Dette evalueres og revurderes løbende, for at de kan yde den bedst mulige støtte til de udsatte børn som især i overgangsperioder kan udvikle risikoadfærd. 11/18

12 Fritidsklubberne har i 2013 haft et stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til, at kunne anvende samtaler, dialog og interview med børn i en fagprofessionel kontekst. Kompetenceudviklingen er foregået dels i klubberne i relation til skolereformen, og dels på skolerne, enten som en del af undervisningstiden, eller i form af samtaler med børnene i frikvartererne. Gennem dette arbejde har vi observeret og fået kontakt til et stigende antal børn og unge som har behov for støtte. I det omfang det har været muligt at klubberne efterfølgende har lavet handlingsorienterede indsatser for de enkelte børn, eller grupper af børn, har fritidsklubberne gjort det. Ungdomsklubben er en vigtig del af det opbyggende/forebyggende arbejde, idet det er væsentligt at unge har mulighed for at tale fortroligt med flere voksne. Forskningen har vist, at når unge har adgang til andre voksen end deres forældre, proffitterer de af en fortrolighed, som gør dem i stand til at navigere i livet, med de udfordringer og fristelser som uundgåeligt kommer. Samtidig viser forskningen, at det, at kunne møde flere unge der kommer fra flere forskellige udgangspunkter i deres fritidsliv er vigtigt for deres tolerance og udvikling af socialkapital vertikalt som horisontalt. Pædagogerne i klubregi er med til at guide de unge i at navigerer socialt, hvilket afføder at de unge bliver mere robuste til at kunne rumme forskelligheder. I dette socialt opbyggelige arbejde, er ungdomsklubberne et enormt aktiv, som SSP har nydt, og nyder godt af Grejbank Frederikssund Ungdomsskole og SSP har fået økonomiske midler fra Friluftsrådet, til at etablere Grejbank Frederikssund. Grejbanken er planlagt til, at åbne medio april Visionen for Grejbanken er, at give flere børn og unge, deres forældre, pædagoger og lærere muligheden for at opleve naturen sammen. Visionen er, at give børn og voksne gode oplevelser i naturen, og oparbejder et naturligt forhold og ejerskab til den. Formålet er, at alle Grejbankens brugere oplever et inkluderende fællesskab som er socialt opbyggeligt for alle. I det kommunale PCF regi planlægger Ungdomsskolen/SSP at lave kurser målrettet lærernes og pædagogernes fagområder. Ligeledes vil SSP lave kurser for skoleklassernes kontaktforældreråd i brugen af grejbankens udstyr. Meningen er at de indtænker udstyret i de 1 2 sociale arrangementer som de afholder for skoleklasserne hvert år. På den måde bruger SSP 12/18

13 Grejbanken som et redskab i det kriminalpræventive og opbyggende forebyggelsesarbejde. 4. Den forebyggende/ foregribende indsats 4.1 Inddrag Nu Inddrag nu er en ide og metodetænkning som bygger på en sociologisk, systemisk og løsningsorienteret tilgang til at samarbejde og løse udfordringer. Metoden supplerer derfor LPmodellen bl.a. fordi aktørperspektivet og samarbejdet er centralt i arbejdsprocessen. Derudover ligger det også i fin forlængelse af tænkningen omkring socialpejling/overdrivelse, som ser borgeren som medskaber af egen og fælles dagligdag. Det er egentlig en arbejdsmetode til at få folk til at tage ansvar for fællesskabet via medinddragelse. SSP har nu gennemført 3 kurser i den Inddragende netværks ide og metode. Det sidste blev dog gennemført i starten af Nu har i alt 101 personer fra følgende forebyggelsesområder: Sundhedsplejen, Fritidsklubber, PPR, SIIF, Skolerne, Ungdomsskolen, Birkevænget, SSP, og socialrådgivere fra Familieafdelingens ungeteam deltaget i kurserne. Kurserne har været finansieret af satspuljemidler. 4.2 Team HMD I 2013 nedsatte SSP i samarbejde med beboerrådgiver fra boligselskabet Rosenvænget en arbejds- og idégruppe, med det formål at søsætte initiativer, der i samarbejde med andre kan løfte boligområdet Heimdalsvej. Med i gruppen er SSP konsulent, 2 beboerrådgivere, Ungdomsskolen, Ungekonsulent og Klub Nord. Ét initiativ var, at afholde en konference på Haldor Topsøe med de lokale erhvervsfolk, SSP, Frederikssund kommune og resten af lokalsamfundet for at iværksætte en række socialt normdannende initiativer, der kunne være med til at løfte Heimdalskvarteret både socialt, såvel som fysisk. Konferencen blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. 4.3 Viso/Skibby SSP rettede henvendelse til Viso, for at få konsulentbistand til hvordan vi kan arbejde mere målrettet med de unge der er gået ud af skolen, er i arbejde/ uddannelse eller burde være det. Unge som vi er bekymrede for om de er i stand til at fastholde arbejde/uddannelse med den risikovillighed vi har vurderet at de 13/18

14 har. Under Viso ledelse gennemførtes 2 arbejdsseminar, med deltagere fra lokalområdets institutioner, skoler, sundhedsplejen, PPR, familie afdelingen og SSP. Arbejdet kortlagde en del problemstillinger og mundede ud i forslag til konkrete indsatser til håndtering af disse unge og deres problemstillinger. Udmøntning af de konkrete forslag er stadig i proces under Visos kyndige konsulent bistand. 4.4 Livsstilsundersøgelsen For at få et metablik på de unges risikovillighed og et sociologisk indblik i de unges livsbetingelser, fællesskaber, trivsel og kontekster over tid, som grundlag for vores forebyggelsesstrategier og konkrete indsatser, lagde SSP op til at vi skulle lave en livsstilsundersøgelse 3 år i træk, og efterfølgende hvert andet år. Vi startede dette pionerarbejde 2013, med mange udfordringer. Planen var, at resultatet skulle være operationelt inden for det pågældende skoleår. Det lykkedes ikke helt. For det første var den administrative del mere tidskrævende end forventet og efterfølgende konflikt på skoleområdet forsinkede arbejdet yderligere. På baggrund af de indhøstede erfaringer forventede vi at den næste livsstilsanalysen kunne ligge klar på et par måneder. Desværre blev undersøgelsen igen i år forsinket. Livsstilsundersøgelsen forelægges separat for det politiske udvalg 4.5 Social norms marketing Social Norm Marketing også benævnt som Social norms approach handler i sin grundform om, at arbejde med at skabe ejerskab for den sociale adfærd. Ved ikke blot at oplyse de unge om hvad normadfærden i deres egen gruppe er, men udlicitere oplysningsopgaven til de unge selv, således at de selv arbejder med at udbrede de sunde budskaber, og tager medejerskab for at de unge ændrer en usund adfærd. Social norms marketing lægger sig i forlængelse af Ringsted Forsøgets forskningsresultater. De har påvist, at de fleste menneskers adfærd er influeret af deres opfattelse af hvad der er normalt eller typisk adfærd. Problemet er dog, at vi ofte har en fordrejet opfattelse af den typiske sociale adfærd. SSP i Frederikssund arbejder med Social Norms Marketing i samarbejde med Handelsskolen og Gymnasiet på begynderstadiet. Resultatet af social norms marketing i Frederikssund lykkes ikke fuldt gennemført. Dels fordi de unge ikke tog ejerskab for projektet, men også fordi blot 17 meldte tilbage på evalueringsskemaet. Dermed kom der for få besvarelser til at 14/18

15 forebyggelsesarbejdet kan kaldes for fuldt implementeret. En klasse arbejdede med Social Norms marketing, mens de øvrige klasser ikke blev delagtiggjort tilstrækkeligt til at de gennemførte livsstilsundersøgelsen. Problematikken, der endte med at spænde ben for den komplette gennemførsel, var at eleverne skulle logge ind af egen drift på et skoleintra, finde livsstilsundersøgelsen og efterfølgende besvare den. Vi ved nu, at det er nødvendigt at afsætte tid og ressourcer af til at sikre logistikken for en komplet gennemførelse. 4.6 Offentlige forældrebreve. I foråret 2013 udsendte SSP offentlige forældrebreve. Her blev forældrene gjort opmærksom på at være særligt omsorgsfulde og opmærksomme på deres unges adfærd i sommerferien. I en dejlig lang ferie får mange unge gjort deres første erfaringer, gode som dårlige, inden for risikoområderne. Derfor lød opfordringen, at forældrene skulle forholde sig til hinandens børn ved at tænke i forældrenetværk, for på den måde at hjælpe deres egne børn bedst. 4.7 Gadeteam forebyggende/indgribende indsats Gadeteamet har året igennem besøgt diverse diskoteker m.m. særligt i Frederikssund by. Gadeteamet har en generel positiv opfattelse af, at stederne overholder bevillingsreglerne, aldersgrænser m.m. Vi bliver altid modtaget positivt, både blandt personale og gæster. Teamet har været til stede til byfester i hele kommunen med det formål, at være synlige for have en positivt opbyggelig indvirken på adfærden i det offentlige rum. Marbækstrand er som altid et yndet opholdssted for unge i sommermånederne var lidt mere stille i forhold til Der har været få såkaldte facebookfester, og dem der har været i 2013, har været med få deltagere, derfor kan gadeteamet melde om ro og orden på den kant. Gadeteamet har i 2013 været på opfølgningsbesøg på div. institutioner, for at imødekomme problematikker med ophold af unge om aftenen og i weekenderne på institutionernes arealer. Teamet har derfor, rådgivet institutionerne i håndteringen af unges brug af institutionsområderne. Samtidig har teamet været med under planlægningerne til div. sommerfester, koncerter m.m. som rådgiver til arrangørerne ift. belysning, indretningen af festplads osv., for at sikre at området er let overskueligt og betryggende. 15/18

16 4.8 Sociale medier. På baggrund af, at der i SSP arbejdet dukkede nogle sager op hvor unge havde truet på Facebook eller misbrugt andre unges profil og lignende, udsendte politiet et brev til forældre via skoleintra. De unge tænker ofte ikke over hvilke alvorlige konsekvenser det kan få for dem selv, såvel som dem det går ud over. I brevet blev der gjort opmærksom på at det er hører ind understraffeloven givet eksempler på tidligere domme. Forældrene blev opfordret til at tage en god snak med deres børn om emnet. SSP følger løbende op på emnet i ungesamtaler såvel som ved oplæg på skolerne. 4.9 SSP lærere Alle folkeskoler i Frederikssund kommune har en SSP lærer. Der er afsat nedenstående timer pr. år pr. skole: Skole med ét spor til og med 6. klasse: 20 timer. Skoler med flere spor til og med 6. klasse: 40 timer. Skoler med overbygning: 60 timer. Til faglig udveksling, netværksdannelse og uddannelse mødes SSP lærerne som gruppe. SSP lærernes opgave på den enkelte skole er: At kunne være forbindelsesled mellem skolens ledelse og SSP samarbejdet Ansvarlig for rådgivning og materiale i forhold til Kriminalpræventiv plan At være forbindelsesled til de enkelte lærerteam, og formidle bekymringer som SSP lokalgruppe bør informeres omkring. At have dialog med skolens AKT lærer(e) omkring fælles udfordringer At kunne tage fortrolige samtaler med elever der har et begyndende svigtende fremmøde i skolen. At være SSP samarbejdets ambassadør på den enkelte skole. SSP-lærer netværkets mødefrekvens er 4x1½ time pr. år. Næsten samtlige SSP lærere været på SSP samrådets 2 dages introkursus, og dermed er de bedre klædt på til opgaven som SSP lærer. 16/18

17 5. Kriminalitets forebyggelse/ indgribende indsats 5.1 Sårbare og truede børn og unge Gadeteamet er orienteret om hvilke børn og unge der er kendt af politiet. Det sker bl.a. vha. tirsdagsmøder på politistationen. Den information gør således at Gademedarbejderne har haft øget fokus på netop den gruppe, og har givet dem ekstra omsorgsfuld opmærksomhed. Der har på baggrund af bl.a. branden i juni måned 2013 været særligt fokus på unge, der flirter med rocker/bande miljøet. 5.5 Ungdomsskolens Junior Brandkorps Ungdomsskolen har i samarbejde med Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab et Juniorbrandkorps i Frederikssund. Junior Brandkorpsets aktiviteter kan være attraktive for unge der er risikosøgende. I 2013 blev der indgået aftale om, at nogle unge, der havde begået kriminalitet, blev optaget i junior Brandkorpset. 17/18

18 UNGDOMSSKOLEN Odinsvej 4G 3600 Frederikssund Telefon: Telefax: /18

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

RAPPORT. SSP Årsrapport 2010/2011

RAPPORT. SSP Årsrapport 2010/2011 RAPPORT SSP Årsrapport 2010/2011 Forord. Idet dette er den første SSP årsberetning der forelægges Opvækst og Uddannelsesudvalget, er der medtaget en beskrivelse af opbygningen af SSP arbejdet i Frederikssund

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Temadag i Nordsjælland

Temadag i Nordsjælland Temadag i Nordsjælland Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordsjælland Helsinge, mandag d. 27. februar 2017. Formål med temadagen Indsigt i hvordan ungdomskriminalitet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere