RAPPORT. SSP Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. SSP Årsrapport 2013"

Transkript

1 RAPPORT SSP Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Organisationen 2.4 SSP-møderne side Gadeteam side 5 3. Den opbyggende/ forebyggende indsats side Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet side Marbækstrand side Forældre og børn sejlads. Fremmelse af social kapital side Heimdalsvej Tryghed side Heimdalsvej, hvor vil vi hen? side Hvad gør vi på Heimdalsvej? side Trykhedsvandring side Byg det op Slangerup side Kriminalpræventive plan skolerne side Samarbejde med AKT side SSP konsulentens forældreoplæg side Campus Rusmiddelpolitik side Gadeteam - forebyggende arbejde side Sundhedsplejersken side Klubberne - opbyggende/forebyggende indsats side Grejbank side Den forebyggende/foregribende indsats side Inddrag nu side Team HMD side Viso /Skibby side Livsstilsundersøgelsen side Social Norms marketing side Offentlige forældrebreve/ssp til offentligheden side Gadeteam-forebyggende/indgribende indsats side Sociale medier side SSP lærere side Kriminalitets forebyggelse/indgribende indsats side 17 Sårbare & truede børn & unge side Skolerne - indgribende indsats side Junior Brandkorps side 17 2/18

3 SSP Årsrapport Indledning I det forgangne år har SSP udover at fastholde og videreudvikle det generelle opbyggende og forebyggende arbejde i den nuværende organisation, haft fokus på at arbejde tryghedsskabende i Frederikssund. SSP Frederikssund har haft fokus på en forebyggende, foregribende og indgribende indsats, som er i forlængelse af det Kriminalpræventive Råds grundbegreber, når de arbejder med forebyggelse af kriminalitet. Denne rapport er emneopdelt for at synliggøre SSP Frederikssunds arbejdsprocesser i de enkelte niveauer. Rapporten er inddelt for at tydeliggøre SSPs arbejde, samtidig med at det giver mulighed for hurtigt at skabe overblik over den enkelte indsats på indsatsniveau. Kriminalitetsforebyggelse Forebyggelse Opbygning Figur 1: DKR s Forebyggelsestrekant 3/18

4 2. Organisationen 2.1 SSP-møderne Der har i 2013 være afhold møder i de enkelte SSP grupper / netværk. Mødefrekvens og specifikationerne fremgår i oversigten nedenfor: SSP mødeoversigt De 5 lokalgrupper: 6 møder pr. gruppe SSP lærernetværk 4 møder SSP ungegruppen 6 møder SSP koordinationsmøder 10 møder SSP Gadeteam 12 møder SSP tirsdagsmøder (Én rep. fra politi, familieafdeling samt SSP) SSP udvalget m. VISO & arbejdsgruppe. Inddrag Nu kursus 40 møder 3 møder 2 dage Heldagskonferencer u. VISOs ledelse 2 dage 4/18

5 2.2 Gadeteam tryghed SSP Gadeteam er SSPs opsøgende medarbejdere i nattelivet. Gadeteamet har i en årrække været på gaden hver fredag aften/nat. Gadeteamets medarbejdere kører rundt i byen og observerer, samt intervenerer ved kritiske situationer. Gadeteamet har ofte unge med i minibussen der f.eks. skal køres hjem. Gadeteamet får i disse situationer mange gode informationer fra de unge når snakken går i bussen. Gadeteamet fik igen i år mange henvendelser fra unge og/eller forældre forud for afholdelsen af større fester. Gadeteamet er således orienteret om hvad der foregår, og kikker ofte forbi og hilser på. SSP gadeteam har også været aktive i forbindelse med byfester og andre større arrangementer. Gadeteamet dækker hele kommunen, men indsatsen var på almindelige fredage/lørdage primært centreret omkring Frederikssund midtby. 3. Den opbyggende/forebyggende indsats 3.1 Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet Byrådet godkendte på novembermødet Kriminalitetsforebyggende Plan Som følge af lovgivningsinitiativet Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge under Serviceloven 19 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole, ungdomsskole, SSP, politi, familieafdeling, fritidsklub, PPR, jobcenter, UU-vest, voksenafdelingen samt Kultur- og fritidssekretariatet og DEU/Udvikling som tovholder. I processen med udarbejdelse af planen inddrog arbejdsgruppen relevant statistik, forskning og erfaringer. Desuden har arbejdsgruppen benyttet sig af Socialstyrelsens gratis tilbud om rådgivning (VISO). VISO stod bl.a. for gennemførelse af interview med 14 medarbejdere og frivillige, der arbejder med børn og unge i Frederikssund Kommune. Fokus i interviewene var medarbejderne og de frivilliges konkrete erfaringer og oplevelser med kriminalitetsforebyggende indsatser. I arbejdet med planen var der særligt fokus på: Viden om omfanget af udsatte og kriminelle børn og unge i Frederikssund Kommune. Anbefalingerne fra forskning i kriminalitetsforebyggelse. Typen og omfanget af kriminalitetsforebyggende indsatser i kommunen. 5/18

6 Behov for styrkelse af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats. På baggrund af rapportens konklusioner, blev der igangsat arbejde på at styrke og forbedre indsatser indenfor tre områder: Overgange og fastholdelse i uddannelse Samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger Forældresamarbejdet. 3.2 Marbækstrand Sommer & Sjov i Frederikssund blev nedlagt i forbindelse med, at fritidsklubberne prioriterede at lave Sommer Games. Ungdomsskolen og SSP gennemførte i stedet et sejltilbud i lighed med Sommer og Sjov. Enkelte fritidsklubber mødte op med grill, og instruktører til sejladsen, og det blev en stor succes. Oversigten over fremmødet ses nedenfor: ; 0 fredag; 110 deltagere onsdag; 80 deltagere torsdag; 45 deltagere Onsdag mødte ca. 80 børn og voksne op, torsdag ca. 45 (pga. dårligt vejr), og fredag mødte ca. 110 friske børn og voksne op, så antallet kom helt op på i alt 235 fremmødte. Der var flere unge (fra 7. klasse og op) der deltog end de tidligere år. En del forældre bakkede op om aktiviteten ved at deltage i sejladsen. Dette førte til, at Fritidsklubberne og SSP konsulenten fik ideen til forældre- og børnesejlads. 3.3 Forældre- og børnesejlads. Fremmelse af social kapital I et ønske om at gøre forældre og børn aktive sammen målrettede SSP /ungdomsskolen og fritidsklubberne et sejltilbud til børn og deres forældre i Frederikssund. Formålet var ligeledes at brobygge til foreningslivet. Projektet forløb over 5 tirsdage i oktober/november måned Det var initiativtagernes formål, at give børn og forældre mulighed for at afprøve windsurf og havkajak, for herigennem at få sjove oplevelser, motion og friluftsliv i fællesskab. 6/18

7 I alt var 14 familier aktive de tirsdag aftener, hvor der blev afholdt kursus. Der deltog 8 drenge, 7 piger, 7 fædre, 6 mødre og 1 mormor. Projektet blev afviklet i lystbådehavnen og på stranden bag Vikingebopladsen. Familierne var fra start aktive i det praktiske arbejde med klargøring af udstyr og slæb af kajakker, sejl mv. Det fungerede godt at have forældre og børn sammen. Vi oplevede, at det som udgangspunkt var ressourcestærke familier der deltog, men at nogle af børnene også tilhørte den sårbare gruppe. Her forstået som børn der normalt ikke ønsker at deltage i foreningsaktiviteter. Mange af børnene blev hurtigt gode til især kajaksejlads, tilmed så hurtigt at de sejlede langt bedre end deres forældre. En af ideerne med sejlaktiviteterne var at introducere børnene og forældrene til foreningslivet. Vi havde i alt 3 introduktions aktiviteter. Vi besøgte, eller fik besøg af: Frederikssund og Marbæk junior sejlcenter kom tirsdag i afslutningen af sejladsen og fortalte om, hvad de kan tilbyde børn og forældre. Der blev ligeledes uddelt foldere. Jyllinge sejlklub blev besøgt. De har windsurf, som de gav en super introduktion til. Der blev fortalt om klubben i klubhuset. Frederikssund roklub hentede deltagerne i turkajakker. Turkajakker, som er meget anderledes at ro i end havkajakker, blev afprøvet. Klubhuset blev vist frem og introduktion til klubben blev givet. Projektet var en prøveballon og vi oplevede, at vi i den grad ramte et behov hos forældrene og børnene. Derfor er konklusionen, at SSP og Ungdomsskolen planlægger at gentage sejlprojektet i foråret Heimdalsvej Heimdalsvej - tryghed Kvarteret omkring Heimdalsvej har nogle sociale udfordringer, som SSP er opmærksom på. Derfor har SSP i samarbejde med medarbejdere fra boligselskabet Rosenvænget og ungdomsskolen nedsat en art task force team. De udfordringer som beboerne synes at have, centrerer sig omkring oplevelsen af utryghed. Utrygheden har været forstærket af episoder med hærværk, 7/18

8 trusler og anden kriminalitet i området. Derudover har der været episoder med voksne der har handlet uhensigtsmæssigt overfor de unge. Dette har resulteret i nogle sammenstød i 2013, der efterfølgende har forvoldt en oplevelse af utryghed hos beboerne Heimdalsvej, hvor vil vi hen? SSP Frederikssund arbejder med den brede indsats på Heimdalsvej. Primært arbejdes der på at skabe tryghed og trivsel for beboerne. Det lader til, at man på Heimdalsvej mangler det fælles tredje, altså noget at samles om, som vil gavne udvikling af den sociale kapital på tværs af alle sociale skel (alder, indtægtsbaggrund, køn og etnicitet). Derfor har SSP i samarbejde med beboerrepræsentanterne igangsat en række initiativer, for at samle kvarterets beboere om noget positivt. Således, at forskelligheder bliver imødekommet med respekt, forståelse og i bedste fald en indsigt i, at alle mennesker indeholder en ressource som kan komme fællesskabet til gavn. SSPs ambition på Heimdalsvej er, at beboerne gennem positive fællesoplevelser, vil få ejerskabet for området. Det handler om at skabe en form for hjemstavnsfølelse og glæde ved at bo på Heimdalsvej Hvad gør vi på Heimdalsvej? Vi ønsker at arbejde langsigtet og forebyggende på Heimdalsvej. Helt konkret er der etableret samarbejde med boligselskabet Rosenvænget, med det formål at revitalisere området. Revitaliseringen af området skal forstås som en fornyelse af kulturen i kvarteret omkring Heimdalsvej, der både er tryghedsog trivselsskabende. Der er iværksat afholdelsen af beboermøder, tryghedsvandring, samt forsøg på at fremme en mere fællesskabsorienteret og tolerant kultur. Af de gennemførte tiltag har været street soccer, loppemarked med stort beboer engagement, en kunstgruppe i alders gruppe år med efterfølgende fernisering på Heimdalsvej Andre tiltag f.eks. et Raphold og en konference er blevet aflyst på grund af manglende tilmeldinger Tryghedsvandring På et afholdt borgermøde for kvarterets beboere i efteråret kom det frem, at flere beboere oplevede utryghed ved at gå i området efter mørkets frembrud. Derfor gennemførte SSP i samarbejde med Politiets forebyggelsesafdeling og Boligselskabet 8/18

9 Rosenvænget bl.a. en tryghedsvandring. På det forberedende møde i det tryghedsskabende arbejde, mødte ca. 30 beboere i forskellige aldre op. På selve tryghedsvandringen deltog ca. 25 beboere, plus boligselskabet, politiet og SSP konsulenten. Beboerne og boligselskabet udtrykte efterfølgende stor tilfreds med initiativet, der foregik efter Det Kriminalpræventives Råds skabelon. Boligselskabet igangsatte umiddelbart efter tryghedsvandringen forbedringer på områder der var blevet påtalt. Generationskløften mellem beboerne på Heimdalsvej er medvirkende til utrygheden hos de ældre. Der bliver derfor arbejdet målrettet med at sætte ansigter og navne på de unge når de deltager i forskellige fællesaktiviteter. Det handler om, at beboerne opbygger et kendskab til hinanden, således at når de mødes i området, kan de føle sig trygge ved at kontakte hinanden. HMD satte sig for at facilitere arrangementer i samarbejde med private virksomheder, for at fremme det sociale arbejde i og omkring Heimdalsvej kvarteret. Ved at arbejde med aktiv borger inddragelse 3.5 Byg det op - Slangerup I 2013 gik Klub Toppen og Kingoskolen sammen og indsendte et forslag til DR s program Byg det op. Forslaget lød på at samle en skatepark, et parkour område og en multibane sammen med en udendørsscene under ét til de unge i Slangerup. Set fra SSPs perspektiv handlede det om, at Byg det op projektet var et socialt fremmende og lokalt samlende initiativ. Det var en samlende faktor, som forede borgerne på kryds og tværs, i et positivt fælles projekt for lokalområdet. 3.6 Den kriminalpræventive plan skolerne Samtlige skoler i Frederikssund følger Kriminalpræventiv plan - Bh. kl. til 10. kl.. Der er en lærervejledning til den Kriminalpræventive plan. Planen tager udgangspunkt i tryghed, trivsel, de opbyggende og beskyttende faktorer, samt socialpejling/overdrivelser. Planene har netop taget udgangspunkt i socialpejling, fordi forskningen viser, at oplysning i sig selv ikke reducerer risikovillighed, men tværtimod i nogle tilfælde har den modsatte effekt. Frederikssund kommune deltager sammen med Bornholm, Odsherred i Det Kriminalpræventive Råds 3 årige forskning af undervisningsmaterialet for 6. klassetrin Alle andre gør det Arbejdet forventes afsluttet i /18

10 3.7 Samarbejdet med AKT AKT lærernes arbejde ligger tæt op ad SSP lærerens arbejde på den enkelte skole. Derfor har AKT konsulenten og SSP konsulenten kontinuerligt møder med det formål at styrke den fælles indsats til gavn for børn, unge og deres forældre. I flere tilfælde er det samme lærer på skolen der både er SSP og AKT lærer. Det giver rigtig god mening i forhold til højnelse af den faglige kompetence, samtidig med at det giver mere tid til den forebyggende opgaveløsning. 3.8 SSP-konsulentens forældreoplæg. Ifølge den Kriminalpræventive plan tilbyder SSP konsulenten et oplæg for forældrene til børn i 5. klasse. I kortfattethed, handler oplægget om at klæde forældrene på til at udvikle børnenes selvstændighed, social ansvarlighed og personlig integritet. Oplægget er nu blevet tilbudt skolerne årligt i 5 år. På de skoler som har implementeret SSPs oplæg, har reaktionen været meget positiv. Derfor har enkelte skoler udvidet oplægsordningen således, at SSP nu holder oplæg for forældrene i BH-klassen og 1. klasse. Ud fra en konkret analyse og dialog med hhv. klasselærer og forældreråd, tilbyder og gennemfører SSP hvert år en del oplæg på forældremøder. 3.9 Campus Rusmiddelpolitik Efter en længere proces med hjælp fra Socialstyrelsen har de uddannelsesinstitutioner som er med i Campus Frederikssund, vedtaget en fælles rusmiddelpolitik. Det betyder, at den enkelte uddannelsesinstitution står frem for forældrene og det omgivende samfund med en åben politik omkring rusmidler og misbrug. Hermed forholder de sig åbent til, at der er unge i deres regi der har brug for vejledning og hjælp omkring rusmidler for at kunne gennemføre, eller få det optimale ud af uddannelsen Gadeteam - forbyggende arbejde Gadeteamet har i 2013 haft ekstra tilstedeværelse på gaden. I juni måned oprustede gadeteamet, i forbindelse med branden i Frederikssund motionscenter, for at stabilisere tryghedsfølelsen i området. Derudover har gadeteamet været til stede ved byfesterne i hele kommunen i løbet af Formålet har været at synliggøre gadeteamets tilstedeværelse som en forbyggende effekt på potentielle konflikter. 10/18

11 Sillebroen har fået fokus på at få flere vagter i løbet af 2013, idet der gennem året har været en del unge som tager ophold indenfor i varmen på Sillebroen. Det har været til gene for bycenteret, og derfor har de oprustet med vagter. Gadeteamet har parallelt øget sin tilstedeværelse i området. I 2013 øgede Gadeteamet samarbejdet med Campus. Dvs. at Gadeteamet har været til stede i kortere, eller længere tid til samtlige fester der er blevet afholdt på Campus Frederikssund. De fleste fester har været uden uro, men ved enkelte lejligheder har få unge udfordret vagter og personale. Her har Gadeteamet være behjælpelige med at løse konflikterne, hovedsagligt med udgangspunkt i den positive relation der i forvejen har været mellem gademedarbejderne og de involverede unge. Gadeteamet har lavet opfølgningsbesøg på div. daginstitutioner i kommunen der har været haft udfordringer med unge, der tager ophold på institutionerne om aftenen og i weekenderne Sundhedsplejersken Sundhedsplejerskerne har qua deres brede uddannelse og renomme en fantastisk adgang til sårbare børn og unge, derfor er deres faglighed utrolig vigtig i det forebyggende arbejde. Det er vigtigt, at sundhedsplejerskerne deltager aktivt i SSP lokalmøder, fordi det er grundlaget for samarbejde mellem SSP og sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken har dog ikke deltaget i lokalgruppemøderne i 2013, men deltager igen i Fritidsklubberne & Ungdomsklubberne den opbyggende/forebyggende indsats Fritidsklubberne har øget sine tværgående aktiviteter i forhold til de ældste børn i klubberne. Formålet er, at børn og unge skal have et positivt fællesskab på tværs af lokalområderne. Et andet element er, at ruste dem til at håndterer et selvorganiseret ungeliv i Frederikssund kommune. De træner børnene i at tage ansvar og ejerskab for sig selv, andre, og eget lokalområde. Fritidsklubberne har i de senere år haft fokus på overgangen fra SFO til Fritidsklub. Derfor har klubberne et veludviklet koncept for overlevering af børn fra SFO til Fritidsklub. Dette evalueres og revurderes løbende, for at de kan yde den bedst mulige støtte til de udsatte børn som især i overgangsperioder kan udvikle risikoadfærd. 11/18

12 Fritidsklubberne har i 2013 haft et stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til, at kunne anvende samtaler, dialog og interview med børn i en fagprofessionel kontekst. Kompetenceudviklingen er foregået dels i klubberne i relation til skolereformen, og dels på skolerne, enten som en del af undervisningstiden, eller i form af samtaler med børnene i frikvartererne. Gennem dette arbejde har vi observeret og fået kontakt til et stigende antal børn og unge som har behov for støtte. I det omfang det har været muligt at klubberne efterfølgende har lavet handlingsorienterede indsatser for de enkelte børn, eller grupper af børn, har fritidsklubberne gjort det. Ungdomsklubben er en vigtig del af det opbyggende/forebyggende arbejde, idet det er væsentligt at unge har mulighed for at tale fortroligt med flere voksne. Forskningen har vist, at når unge har adgang til andre voksen end deres forældre, proffitterer de af en fortrolighed, som gør dem i stand til at navigere i livet, med de udfordringer og fristelser som uundgåeligt kommer. Samtidig viser forskningen, at det, at kunne møde flere unge der kommer fra flere forskellige udgangspunkter i deres fritidsliv er vigtigt for deres tolerance og udvikling af socialkapital vertikalt som horisontalt. Pædagogerne i klubregi er med til at guide de unge i at navigerer socialt, hvilket afføder at de unge bliver mere robuste til at kunne rumme forskelligheder. I dette socialt opbyggelige arbejde, er ungdomsklubberne et enormt aktiv, som SSP har nydt, og nyder godt af Grejbank Frederikssund Ungdomsskole og SSP har fået økonomiske midler fra Friluftsrådet, til at etablere Grejbank Frederikssund. Grejbanken er planlagt til, at åbne medio april Visionen for Grejbanken er, at give flere børn og unge, deres forældre, pædagoger og lærere muligheden for at opleve naturen sammen. Visionen er, at give børn og voksne gode oplevelser i naturen, og oparbejder et naturligt forhold og ejerskab til den. Formålet er, at alle Grejbankens brugere oplever et inkluderende fællesskab som er socialt opbyggeligt for alle. I det kommunale PCF regi planlægger Ungdomsskolen/SSP at lave kurser målrettet lærernes og pædagogernes fagområder. Ligeledes vil SSP lave kurser for skoleklassernes kontaktforældreråd i brugen af grejbankens udstyr. Meningen er at de indtænker udstyret i de 1 2 sociale arrangementer som de afholder for skoleklasserne hvert år. På den måde bruger SSP 12/18

13 Grejbanken som et redskab i det kriminalpræventive og opbyggende forebyggelsesarbejde. 4. Den forebyggende/ foregribende indsats 4.1 Inddrag Nu Inddrag nu er en ide og metodetænkning som bygger på en sociologisk, systemisk og løsningsorienteret tilgang til at samarbejde og løse udfordringer. Metoden supplerer derfor LPmodellen bl.a. fordi aktørperspektivet og samarbejdet er centralt i arbejdsprocessen. Derudover ligger det også i fin forlængelse af tænkningen omkring socialpejling/overdrivelse, som ser borgeren som medskaber af egen og fælles dagligdag. Det er egentlig en arbejdsmetode til at få folk til at tage ansvar for fællesskabet via medinddragelse. SSP har nu gennemført 3 kurser i den Inddragende netværks ide og metode. Det sidste blev dog gennemført i starten af Nu har i alt 101 personer fra følgende forebyggelsesområder: Sundhedsplejen, Fritidsklubber, PPR, SIIF, Skolerne, Ungdomsskolen, Birkevænget, SSP, og socialrådgivere fra Familieafdelingens ungeteam deltaget i kurserne. Kurserne har været finansieret af satspuljemidler. 4.2 Team HMD I 2013 nedsatte SSP i samarbejde med beboerrådgiver fra boligselskabet Rosenvænget en arbejds- og idégruppe, med det formål at søsætte initiativer, der i samarbejde med andre kan løfte boligområdet Heimdalsvej. Med i gruppen er SSP konsulent, 2 beboerrådgivere, Ungdomsskolen, Ungekonsulent og Klub Nord. Ét initiativ var, at afholde en konference på Haldor Topsøe med de lokale erhvervsfolk, SSP, Frederikssund kommune og resten af lokalsamfundet for at iværksætte en række socialt normdannende initiativer, der kunne være med til at løfte Heimdalskvarteret både socialt, såvel som fysisk. Konferencen blev aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. 4.3 Viso/Skibby SSP rettede henvendelse til Viso, for at få konsulentbistand til hvordan vi kan arbejde mere målrettet med de unge der er gået ud af skolen, er i arbejde/ uddannelse eller burde være det. Unge som vi er bekymrede for om de er i stand til at fastholde arbejde/uddannelse med den risikovillighed vi har vurderet at de 13/18

14 har. Under Viso ledelse gennemførtes 2 arbejdsseminar, med deltagere fra lokalområdets institutioner, skoler, sundhedsplejen, PPR, familie afdelingen og SSP. Arbejdet kortlagde en del problemstillinger og mundede ud i forslag til konkrete indsatser til håndtering af disse unge og deres problemstillinger. Udmøntning af de konkrete forslag er stadig i proces under Visos kyndige konsulent bistand. 4.4 Livsstilsundersøgelsen For at få et metablik på de unges risikovillighed og et sociologisk indblik i de unges livsbetingelser, fællesskaber, trivsel og kontekster over tid, som grundlag for vores forebyggelsesstrategier og konkrete indsatser, lagde SSP op til at vi skulle lave en livsstilsundersøgelse 3 år i træk, og efterfølgende hvert andet år. Vi startede dette pionerarbejde 2013, med mange udfordringer. Planen var, at resultatet skulle være operationelt inden for det pågældende skoleår. Det lykkedes ikke helt. For det første var den administrative del mere tidskrævende end forventet og efterfølgende konflikt på skoleområdet forsinkede arbejdet yderligere. På baggrund af de indhøstede erfaringer forventede vi at den næste livsstilsanalysen kunne ligge klar på et par måneder. Desværre blev undersøgelsen igen i år forsinket. Livsstilsundersøgelsen forelægges separat for det politiske udvalg 4.5 Social norms marketing Social Norm Marketing også benævnt som Social norms approach handler i sin grundform om, at arbejde med at skabe ejerskab for den sociale adfærd. Ved ikke blot at oplyse de unge om hvad normadfærden i deres egen gruppe er, men udlicitere oplysningsopgaven til de unge selv, således at de selv arbejder med at udbrede de sunde budskaber, og tager medejerskab for at de unge ændrer en usund adfærd. Social norms marketing lægger sig i forlængelse af Ringsted Forsøgets forskningsresultater. De har påvist, at de fleste menneskers adfærd er influeret af deres opfattelse af hvad der er normalt eller typisk adfærd. Problemet er dog, at vi ofte har en fordrejet opfattelse af den typiske sociale adfærd. SSP i Frederikssund arbejder med Social Norms Marketing i samarbejde med Handelsskolen og Gymnasiet på begynderstadiet. Resultatet af social norms marketing i Frederikssund lykkes ikke fuldt gennemført. Dels fordi de unge ikke tog ejerskab for projektet, men også fordi blot 17 meldte tilbage på evalueringsskemaet. Dermed kom der for få besvarelser til at 14/18

15 forebyggelsesarbejdet kan kaldes for fuldt implementeret. En klasse arbejdede med Social Norms marketing, mens de øvrige klasser ikke blev delagtiggjort tilstrækkeligt til at de gennemførte livsstilsundersøgelsen. Problematikken, der endte med at spænde ben for den komplette gennemførsel, var at eleverne skulle logge ind af egen drift på et skoleintra, finde livsstilsundersøgelsen og efterfølgende besvare den. Vi ved nu, at det er nødvendigt at afsætte tid og ressourcer af til at sikre logistikken for en komplet gennemførelse. 4.6 Offentlige forældrebreve. I foråret 2013 udsendte SSP offentlige forældrebreve. Her blev forældrene gjort opmærksom på at være særligt omsorgsfulde og opmærksomme på deres unges adfærd i sommerferien. I en dejlig lang ferie får mange unge gjort deres første erfaringer, gode som dårlige, inden for risikoområderne. Derfor lød opfordringen, at forældrene skulle forholde sig til hinandens børn ved at tænke i forældrenetværk, for på den måde at hjælpe deres egne børn bedst. 4.7 Gadeteam forebyggende/indgribende indsats Gadeteamet har året igennem besøgt diverse diskoteker m.m. særligt i Frederikssund by. Gadeteamet har en generel positiv opfattelse af, at stederne overholder bevillingsreglerne, aldersgrænser m.m. Vi bliver altid modtaget positivt, både blandt personale og gæster. Teamet har været til stede til byfester i hele kommunen med det formål, at være synlige for have en positivt opbyggelig indvirken på adfærden i det offentlige rum. Marbækstrand er som altid et yndet opholdssted for unge i sommermånederne var lidt mere stille i forhold til Der har været få såkaldte facebookfester, og dem der har været i 2013, har været med få deltagere, derfor kan gadeteamet melde om ro og orden på den kant. Gadeteamet har i 2013 været på opfølgningsbesøg på div. institutioner, for at imødekomme problematikker med ophold af unge om aftenen og i weekenderne på institutionernes arealer. Teamet har derfor, rådgivet institutionerne i håndteringen af unges brug af institutionsområderne. Samtidig har teamet været med under planlægningerne til div. sommerfester, koncerter m.m. som rådgiver til arrangørerne ift. belysning, indretningen af festplads osv., for at sikre at området er let overskueligt og betryggende. 15/18

16 4.8 Sociale medier. På baggrund af, at der i SSP arbejdet dukkede nogle sager op hvor unge havde truet på Facebook eller misbrugt andre unges profil og lignende, udsendte politiet et brev til forældre via skoleintra. De unge tænker ofte ikke over hvilke alvorlige konsekvenser det kan få for dem selv, såvel som dem det går ud over. I brevet blev der gjort opmærksom på at det er hører ind understraffeloven givet eksempler på tidligere domme. Forældrene blev opfordret til at tage en god snak med deres børn om emnet. SSP følger løbende op på emnet i ungesamtaler såvel som ved oplæg på skolerne. 4.9 SSP lærere Alle folkeskoler i Frederikssund kommune har en SSP lærer. Der er afsat nedenstående timer pr. år pr. skole: Skole med ét spor til og med 6. klasse: 20 timer. Skoler med flere spor til og med 6. klasse: 40 timer. Skoler med overbygning: 60 timer. Til faglig udveksling, netværksdannelse og uddannelse mødes SSP lærerne som gruppe. SSP lærernes opgave på den enkelte skole er: At kunne være forbindelsesled mellem skolens ledelse og SSP samarbejdet Ansvarlig for rådgivning og materiale i forhold til Kriminalpræventiv plan At være forbindelsesled til de enkelte lærerteam, og formidle bekymringer som SSP lokalgruppe bør informeres omkring. At have dialog med skolens AKT lærer(e) omkring fælles udfordringer At kunne tage fortrolige samtaler med elever der har et begyndende svigtende fremmøde i skolen. At være SSP samarbejdets ambassadør på den enkelte skole. SSP-lærer netværkets mødefrekvens er 4x1½ time pr. år. Næsten samtlige SSP lærere været på SSP samrådets 2 dages introkursus, og dermed er de bedre klædt på til opgaven som SSP lærer. 16/18

17 5. Kriminalitets forebyggelse/ indgribende indsats 5.1 Sårbare og truede børn og unge Gadeteamet er orienteret om hvilke børn og unge der er kendt af politiet. Det sker bl.a. vha. tirsdagsmøder på politistationen. Den information gør således at Gademedarbejderne har haft øget fokus på netop den gruppe, og har givet dem ekstra omsorgsfuld opmærksomhed. Der har på baggrund af bl.a. branden i juni måned 2013 været særligt fokus på unge, der flirter med rocker/bande miljøet. 5.5 Ungdomsskolens Junior Brandkorps Ungdomsskolen har i samarbejde med Frederikssund - Halsnæs Brand- & Redningsberedskab et Juniorbrandkorps i Frederikssund. Junior Brandkorpsets aktiviteter kan være attraktive for unge der er risikosøgende. I 2013 blev der indgået aftale om, at nogle unge, der havde begået kriminalitet, blev optaget i junior Brandkorpset. 17/18

18 UNGDOMSSKOLEN Odinsvej 4G 3600 Frederikssund Telefon: Telefax: /18

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008

Notat. SSP-struktur i Albertslund Kommune. Baggrund. De nye elementer. Børne og Undervisningsforvaltningen Stabsafdelingen. Revideret sommer 2008 Notat SSP-struktur i Albertslund Kommune Dato: 24. september 2008 Sags nr.: 08/9682 Sagsbehandler: MCA Revideret sommer 2008 Baggrund I foråret 2007 tegnede Børne- og Undervisningsforvaltningen en ny struktur

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187

REFERAT. fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 REFERAT 1 fra møde i SSP-udvalget den 28. maj 2010 kl. 10.00 12.00 i mødelokale 187 Sendt til: Mogens Poort, Midt og Vestjyllands Politi Svend Ørgaard, Direktør Holstebro Handelsskole Mona Stougaard, Fællessekretariatet

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

FREMTIDENS FRITIDSTILBUD INTRODUKTION BØRN OG UNGE I DAG PROFIL PEJLEMÆRKER

FREMTIDENS FRITIDSTILBUD INTRODUKTION BØRN OG UNGE I DAG PROFIL PEJLEMÆRKER FREMTIDENS FRITIDSTILBUD INTRODUKTION BØRN OG UNGE I DAG PROFIL PEJLEMÆRKER Alle fritidstilbud i Frederikshavn Kommune har samarbejdet om at udvikle en ny profil. Arbejdet med profilen begyndte i november

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere