FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN"

Transkript

1 Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN

2 REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens Dream Team er en tænketank for unge, som kommer med idéer til, hvordan ungdomsuddannelserne bør indrettes set med de unges øjne. Det er Dream Teamets ambition at starte en bevægelse i uddannelsesverdenen, hvor unges holdninger og meninger medtages i udviklingen af uddannelserne. Medlemmerne af tænketanken kommer fra folkeskole, HHX, STX, HG og de tekniske erhvervsuddannelser og kun få har tidligere erfaring med uddannelsespolitik. INDLEDNING Skal vi realisere de danske drømme for fremtidens samfund og arbejdsmarked, er det afgørende, at de unge dels får uddannelser, som de er motiveret for at tage, dels at deres uddannelsesvalg matcher det behov for arbejdskraft, fremtiden vil efterspørge. På begge punkter har det danske uddannelsessystem plads til forbedring. For det første har vi stadig problemer med at nærme os 95%-målsætningen. For det andet betyder strategien om Danmark som produktionsland, at vi har brug for en stor gruppe unge, hvis hoveder og hænder kan samarbejde. Pt. går 78% i gymnasiet i hovedstadsregionen, mens det kun er 14%, der lærer praktiske færdigheder på en erhvervsskole. Det er med andre ord vigtigt, at de unge vælger den uddannelse, der er rigtig for dem, og at vejledningen i øvrigt støtter op om landets erhvervsstrategi. Derfor har Region Hovedstadens Dream Team-tænketank for unge 1 stillet sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi indrette vejledningen og udskolingen i grundskolen, så den bedre understøtter de unge i deres valg af ungdomsuddannelse? Det har Dream Teamet seks forslag til. 1 På en 24-timers camp har Dream Teamet delt deres historier om, hvordan de traf deres uddannelsesvalg og de har sammen debatteret, hvordan vejledningsaktiviteterne i grundskolen kunne foregå, så de understøtter de unge i deres valg af uddannelse og karriere. DREAM TEAMETS IDÉER OG FORSLAG TIL EN BEDRE VEJLEDNING Grundlæggende drømmer Dream Teamet om en vejledning i udskolingen, der giver folkeskoleeleverne en indsigt i, hvilke uddannelses- og karrieremuligheder de har og en vejledning, der skaber en afklaring hos de unge, således at de træffer et valg, der er det rigtige for dem. Med den ambition er det ikke nok, at de unge, der står på tærsklen til en ungdomsuddannelse, alene sidder over for en vejleder, der giver informationer om job- og uddannelsesmuligheder. Det kræver, at folkeskoleeleverne har fået en konkret, erfaret indsigt i en vifte af job- og uddannelsesmuligheder, og det kræver, at eleverne opnår en indsigt i dem selv i, hvad de er motiverede for, og hvad de er gode til. Vejledning i folkeskolen varetages i dag af Ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Ifølge lovgivningen skal vejledningen indeholde: Udarbejdelsen af en uddannelsesplan Vurdering af og støtte til uddannelsesparathed Introduktion til ungdomsuddannelser og forberedelse på valg af ungdomsuddannelse Brobygningsforløb, m. introduktionsforløb fra 8. klasse. Et særligt fokus på de uafklarede og ikke-uddannelsesparate Dream Teamets anbefalinger kan stort set gennemføres inden for lovens rammer. Alligevel ligger Dream Teamets erfaringer med vejledningen i udskolingen et stykke vej fra den vejledning, de drømmer om. 2 3

3 Dream Teamet har ikke oplevet, at de har fået mulighed for en reel afklaring. Er en afklaring omkring uddannelse og karriere målsætningen, så må vi for det første skabe en grundlæggende indsigt hos de unge omkring, hvordan arbejdsmarkedet fungerer brancher, uddannelsesbehov, efterspørgsel, mv. For det andet må vi understøtte den unges indsigt i sine egne styrker, motivationer og muligheder. I begge tilfælde må en afklaring danne sig og en beslutning tages på baggrund af oplysning og viden og ikke på traditioner, hurtige input og manglende indsigt i uddannelse og arbejdsmarked. Og det kræver muligvis, at vi gør op med vores forestillinger om, hvad vejledning indebærer, og hvordan det tilrettelægges. 1. AKTIVITETER, DER UDFORDRER Dream Teamet mener, at der er brug for et opgør med en traditionel forståelse af vejledningen, som en person, der taler uddannelse med eleverne, lige inden de skal træffe deres uddannelsesvalg. Dream Teamet drømmer om en forståelse af vejledningen som en løbende udfordring og afklaring af de unges uddannelses- og karriereforståelse gennem hele deres skolegang med et særligt fokus på udskolingen. For en stor gruppe elever forekommer valget af uddannelse let. Mange af Dream Teamets deltagere giver udtryk for, at de egentlig ikke føler, at de har truffet et valg, men blot har fortsat ad det spor, der er lagt ud for dem. En Dream Team-deltager siger: Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle i gymnasiet. Det har jeg bare altid bare vidst, jeg skulle. Skulle denne gruppe af elever have truffet et andet valg, skulle de have en indsigt i de uddannelses- og karriereveje, som ikke lå lige for. Dream Teamet mener, at denne afklaring skal ske, allerede fra eleverne starter i skole, hvor tanker om job og uddannelse kan opleves og leges ind. 2. ERHVERV PÅ SKOLESKEMAET Dream Teamet drømmer om, at erhvervslivet inddrages langt mere i udskolingens undervisning fx ved at inddrage reelle, virkelige problemstillinger som tværfaglige temaer i undervisningen. Dream Teamet undrer sig over, at erhverv, virksomheder og arbejdsmarked ikke spiller en større og mere grundlæggende rolle i undervisningen. De mener, at erhvervsforståelse er helt centralt i de unges afklaringsproces omkring uddannelse og karriere. Der er ikke tale om en erstatning af de traditionelle og essentielle fag på skemaet, men en integration af erhvervstemaer på tværs af fag. Som en sidegevinst kunne det betyde, at undervisningen blev mere konkret og nærværende for eleverne. 3. AFKLARING GENNEM PRAKTISK KENDSKAB Dream Teamet drømmer om en vejledning, der præsenterer eleverne for flere uddannelser og flere job i form af praktikker i udskolingen. Dream Teamet tror, at eleverne skal prøve forskellige uddannelser i længere stræk, og hvis der er jobs, man ikke kan finde praktik til, skulle det være en mulighed at komme til udlandet. DREAM TEAMET ANBEFALER 1. Aktiviteter, der afklarer, mere end vejleder 2. Erhvervslivet skal ind på skoleskemaet 3. Afklaring gennem praktisk kendskab 4. Forældrene skal vejledes i uddannelses- og karrieremuligheder 5. Vejlederen skal kende de unge godt 6. Vejledning til den fremtidige karriere. 4 5

4 Vejen til et større erhvervs- og uddannelseskendskab går ifølge Dream Teamet ikke gennem en vejledersamtale, men gennem at prøve tingene selv. Dream Teamet undrer sig over, at man som grundskoleelev ikke skal ud og se og få erfaringer med en lang række muligheder, hvis man ovenfra har ambitioner om, at de unge skal vælge rigtigt første gang. 4. FORÆLDRENE SKAL VEJLEDES I UDDANNELSES- OG KARRIEREMULIGHEDER Dream Teamet drømmer om en vejledning, der inddrager forældrene. En vejledning, som gør forældrene bevidste om deres rolle i deres børns uddannelsesvalg, og som kan informere forældrene om deres børns uddannelses-, job- og karrieremuligheder. De unge i Dream Team-tænketanken har ikke oplevet vejlederens rolle i deres eget valg af uddannelse som særligt stor. Til gengæld ser de forældrene, som havende afgørende indflydelse på valget. Der sker selvfølgelig gennem samtaler med forældrene, men måske i højere grad fordi deres jobs og holdninger til arbejde, udgør børnenes første erfaring med job og karriere. Hvis man ønsker en vejledning, som skal kunne påvirke de unges valg af uddannelse, må man derfor gå gennem forældrene. 5. VEJLEDEREN SKAL KENDE DE UNGE GODT Dream Teamet drømmer om vejledere, der kender den enkelte unge indgående. Vejledere, som ikke er styrende, men kan coache de unge til selvindsigt i forhold til, hvilken karriere de drømmer om, hvilke uddannelser, der motiverer dem, og hvilke områder, de har evner inden for. Vejledere, som er tilgængelige og som tager ansvar for at følge de unge i deres afklaringsproces. Dream Teamet mener langtfra, at vejlederen den person de kan tale uddannelse og jobmuligheder med skal udgøre hele vejledningen. Men vejlederen er en vigtig person, og de unge i Dream Teamet mener, at de har mødt deres vejleder for sent i deres skolegang, og at vejlederen ikke rigtig kender det unge menneske, der sidder på den anden side af skrivebordet. For Dream Teamet betyder det mindre, om vejlederen er på fuld tid, deltid, er intern eller ekstern, eller uddannet det ene eller andet. 6. VEJLEDNING TIL DEN FREMTIDIGE KARRIERE Dream Teamet drømmer om en vejledning, der også kan tage udgangspunkt i, hvad de unge brænder for, hvilke karrierer de drømmer om, og hvilke jobs de ser sig selv i. Ad den vej kunne der åbne sig nye uddannelsesmuligheder der giver mulighed for nye drømme At så mange grundskoleelever vælger gymnasiet, skyldes ifølge Dream Teamet bekymringen for at lukke døre. Det er Dream Teamets vurdering, at udskolingseleverne har en dårlig forestilling om, hvad de forskellige uddannelser kan bruges til hvilke videreuddannelsesmuligheder, man har, og hvilke jobs, man har muligheder for at få. 6 7

5 BAGGRUND: DREAM TEAMETS FORTÆLLINGER OM DERES VALG De unge i Dream Teamet har interviewet hinanden om, hvordan deres valg af uddannelse er foregået, og hvad de mener, har haft indflydelse på valget. Nedenstående er en sammenskrivning af de vigtigste tendenser på tværs af interviewene. DE UNGES BAGGRUND OG DENS INDFLYDELSE PÅ DERES UDDANNELSESVALG Der er ikke overraskende en rimelig klar sammenhæng mellem de unges baggrund fx deres forældres job og uddannelse og de unges uddannelsesvalg. Det interessante ligger i detaljen. Den danske skole er nem To af de unge har gået i skole i udlandet den ene på international skole i Portugal, den anden en skole i Tyskland. Begge har en klar opfattelse af, at kravene til eleverne er lavere i Danmark. Cilie siger: I Portugal går man i skole fra før 0. klasse til 12. klasse. Der er lange dage, og man siger mr. Og mrs.. Så kom man til Danmark, og havde fri allerede kl. 14. Det var meget let at gå i dansk skole. Og det synes jeg stadig, at det er. Også i gymnasiet. FORESTILLINGER OM UNGDOMSUDDANNELSE PRÆGER VALGET Flere af de unge giver udtryk for, at de tidligt har haft et billede af, hvad en ungdomsuddannelse kunne være. Cilie fra eksemplet ovenfor siger, at man i Portugal går i skole indtil 12. klasse, så det har hun egentlig hele tiden været forberedt på. Simon, der har gået på en Rudolph Steinerskole, siger: På Rudolph Steinerskoler er der noget, der hedder en overskole til 12. klasse, og det er det, man tænker, at man gør, når man går på Steinerskole, og det tænkte jeg også. Jeg var glad for at gå der, og jeg kendte ikke andet. Emad siger: Min vejleder sagde, at jeg skulle blive elektriker, men jeg var lidt i tvivl, fordi begge mine søskende havde læst på HF. En nærliggende konklusion er, at elevernes forestilling om deres egen uddannelse hænger tæt sammen med den måde, man tænker på uddannelse i nærmiljøet. I og for sig er det ikke overraskende, men det åbner alligevel for tanken om, at hvis man ønsker at påvirke de unges uddannelsesvalg, skal man langt tidligere introducere dem for alternativer til deres forestillinger. Og det er ikke en tanke, der for alvor er udfoldet i den danske skole- og vejledningstradition. VALGET Gymnasieeleverne var aldrig i tvivl Det er helt tydeligt, at de fleste gymnasieelever aldrig for alvor har overvejet andre veje end gymnasiet. De fleste har set noget andet en STX-elev har fx set en HHX-skole, men man hører ikke efterfølgende, at de var i tvivl. Flere HHX-elever overvejede kraftigt STX, men valgte HHX enten for at undgå bestemte fag (af en eller anden grund nævner mange biologi) eller fordi de ønsker at gå i en handelsretning. Men fælles for dem er, at de ikke rigtig har overvejet andet end en gymnasial uddannelse, hvilket forklarer, at de selv fremstiller fortællingerne om deres valg som banale. 8 9

6 Mette siger: Jeg startede i fjerde klasse på skolen ved Burvej skole i Helsingør, hvor jeg gik til 9. klasse og altså nu går jeg på Helsingør gymnasium.... Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle i gymnasiet. Det har jeg bare altid bare vidst, jeg skulle. Og hvis jeg havde valgt noget andet, er jeg sikker på, at mine forældre også har støttet mig til det. Erhvervsskoleeleverne har truffet et valg uden afklaring Hvor den største del af gymnasieeleverne aldrig har været i tvivl, forholder det sig anderledes med erhvervsskoleeleverne. De nævner, at de først har truffet deres uddannelsesvalg, da de blev bedt om det. Nicklas L., der spiller håndbold på eliteniveau, siger: Hjernen siger: Hvad fanden skal jeg lave? Hjertet siger håndbold. Og han fortsætter: Da jeg sad over for vejlederen, vidste jeg egentlig ikke rigtig, hvad jeg skulle, så for at få en større faglig viden og møde nogle andre, så tog jeg 10 I 10. sagde min vejleder: Hvad med stukkatør? Men det havde jeg prøvet. Det var ikke noget for mig. Så spurgte hun: Dyrlæge? Men det har jeg ikke karaktererne til, og jeg er alt for glad for dyr til at slå dem ihjel. Så sagde hun: Mekaniker? Og så tænkte jeg: Ja, lad os prøve. Jeg begyndte på grundforløbet i Ballerup, og så begyndte det egentlig bare at fange mig. Det gik ret hurtigt. Ind og snakke og så bum! Det peger på, at Nicklas har truffet et valg under vejledningssamtalen uden egentlig at have været afklaret. Afklaringen kom efterfølgende. Emad siger: Efter 9. fik min vejleder mig til at tage en elektrikeruddannelse, selvom jeg ikke havde lyst. Igen et valg, der er blevet truffet under vejledningssamtalen. Det viste sig at være et forkert valg. Emad stoppede, startede på HF, stoppede også der for at gå i lære som pladesmed. En anden Nicklas Nicklas A. går i dag i gymnasiet, selvom hans vejleder frarådede ham at gå i gymnasiet. Hun mente, at det ville blive for svært. Han siger: Så dér i klasse begyndte jeg at interessere mig for at lave mad, og jeg tænkte, at det godt kunne være noget der indenfor, at jeg skulle arbejde med i fremtiden. Men jeg fandt ud af, at jeg hellere bare ville lave det i fritiden. Så tænkte jeg, at jeg måske hellere skulle lave noget kreativt, og nu tænker jeg, at det skal være noget inden for medieverdenen. Om vejledningssamtalen siger han: Min vejleder vidste ikke helt, om jeg havde de nødvendige kompetencer til at gå gymnasiet. Jeg havde nogle dårlige karakterer, men jeg vidste overhovedet ikke, hvilken erhvervsuddannelse jeg skulle tage, jeg tænkte: Gymnasiet det SKAL jeg! Nicklas var afklaret inden samtalen med sin vejleder. Han havde startet sin valgproces i klasse, og han VILLE i gymnasiet. Han havde brugt 10. klasse til at finde ud af, hvad han skulle (noget med medier), og trods vejlederens forsøg på at overtale ham til noget andet, fastholdt han sit valg. For det første er det interessant, at gymnasieeleverne er så afklarede og erhvervsskoleeleverne så uafklarede. For det andet indikerer ovenstående eksempler, at uddannelsesvalget for de uafklarede elever, er et lotteri, hvor eleverne vælger en tilfældig uddannelse, famler sig frem og håber det bedste. Dream Team-projektet har involveret Center for ungdomsforskning i et forsknings- og udviklingsprojekt, der netop skal afdække, hvordan de unges valg sker. Det kunne være interessant at få be- eller afkræftet ovenstående påstand. SAMARBEJDE MED DREAM TEAMET Dream Team-tænketanken vil gerne understøtte udviklingen af ungdomsuddannelserne. Dream Teamet kan anvendes som rådgivende panel, hvis en uddannelsesinstitution har brug for de unges stemme omkring et relevant emne. Dream Teamet har desuden mulighed for at indgå i og medfinansiere konkrete uddannelsesforsøg, hvis de understøtter Dream Teamets dagsorden om at indtænke de unges holdninger og meninger i udviklingen af uddannelserne. Dream Teamet kontaktes gennem projektleder David Meinke, tlf , 10 11

7 Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon:

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013

VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN HOVEDRAPPORT 2013 VEJLEDERE VISER VEJEN KØNSMAINSTREAMING AF UDDANNELSES- OG ERHVERVSVEJLEDNINGEN HOVEDRAPPORT 2013 Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn Sparring: Kenn Warming, Kirsten

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere