Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010"

Transkript

1 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense vil gerne i forbindelse med revisionen af Psykiatriplanen fremhæve Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri (august 2009), især 1. Fortsat fastholdelse af aktiviteten og nedbringelse af ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien, 2. Opretholdelse af solid og fagligt bæredygtig indlæggelseskapacitet, 3. Levering af kvalificeret vurdering og behandling med høj kvalitet uanset tid på døgnet. MED -udvalget dokumenterer den store vækst i afdelingen i Odense og konstaterer, at væksten ikke vil stagnere de kommende år. Ventetiden har siden efteråret 2009 været stigende og vil i slutningen af 2010 sandsynligvis være ca. 1 år for unge og ca. 10 måneder for børn. MED-udvalget er bekymret for om en udvidelse af målgruppen på Fyn yderligere vil forværre denne situation. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense mener, at forudsætningerne for forslagene i notatet ikke helt dækker de faktiske udfordringer for børne- og ungdomspsykiatrien. De manglende eller utilstrækkeligt belyste problemområder vedrører aldersgrænsen for børne- og ungdomspsykiatri, antallet af sengepladser, akutfunktion og økonomi. Vedrørende aldersgrænsen. Børne- og ungdomspsykiatri omhandler aldersgrupperne 0-17 år. MEDudvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense foreslår, at Region Syddanmark følger de øvrige regioner i Danmark og etablerer den naturlige aldersafgrænsning for børne- og ungdomspsykiatrien. Argumenterne er faglige, organisatoriske og økonomiske. Vedrørende antallet af sengepladser. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense vil derfor opfordre til, at Regionsrådet i overensstemmelse med den nationale udmelding iværksætter en grundig vurdering af behovet for sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien før der

2 iværksættes reduktion af antallet af sengepladser. Vi beregner behovet til 54 sengepladser med udgangspunkt i 2009/10 med den høje aldersgrænse og til 31 med den naturlige aldersafgrænsning. Vedrørende akutfunktion. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense mener, at der på det børne- og ungdomspsykiatriske område kun er behov for én afdeling med akutmodtagelse af børne- og ungdomspsykiatriske patienter uden for almindelig arbejdstid. Denne akutmodtagelse bør lokaliseres i Odense ved de højt specialiserede funktioner og organiseres således, at en speciallæge har mulighed for at komme til stede inden for kort tid. Vedrørende økonomi. På baggrund af de beregnede tal for sengepladser og forudsætningerne fra notatet kan de økonomiske konsekvenser beregnes mere indgående. Med udgangspunkt i vores forslag om en naturlig afgrænsning af børne- og ungdomspsykiatrien fremføres en ny model (BUP modellen) hvor der er senge i Kolding og Odense. Økonomisk kan de 4 forslag opsummeres således: Model 1 Model 2 Model 3 Model BUP Anlægsudgifter Stationær, merudgifter Ambulant, merudgifter MED- udvalget ved Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling vil opfordre Regionsrådet til at vedtage, at der arbejdes videre med BUP modellen, da den fagligt set er den bedste og mest indlysende organisering af fremtidens psykiatri i Region Syddanmark. Side 2 af 13

3 1. Indledning Psykiatrien står højt på den samfundsmæssige dagsorden. Regeringen, Danske Regioner, kommunerne, flere politiske partier og forskellige interesseorganisationer har udfærdiget politiske mål for fremtidens psykiatri. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense vil gerne i forbindelse med revisionen af Psykiatriplanen fremhæve følgende fra Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri (august 2009): Fortsat fastholdelse af aktiviteten og nedbringelse af ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien (side 7). Nøje overvejelser før eventuelt yderligere nedlæggelse af sengekapacitet (side 7). Stigende efterspørgsel efter diagnostik og behandling. Aktuelt henvises omkring 0,9 % af børne- og ungepopulationen til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på diagnostik og eventuelt behandling. Det er foreløbigt vurderingen, at 1,5 2 % af børne- og ungepopulationen har behov for et tilbud fra børne- og ungdomspsykiatrien. Sygdomme fra voksenpsykiatriens spektrum diagnosticeres nu oftere blandt unge (side 11). Sideløbende med den store udbygning af den ambulante virksomhed er der foregået en drastisk reduktion af sengekapaciteten hvilket betyder, at der ofte er uhensigtsmæssigt stort pres på afdelingerne og belægningen. Der bør opretholdes solide og fagligt bæredygtig indlæggelseskapacitet akut såvel som planlagt. Den stationære kapacitet skal både imødekomme behov for længerevarende indlæggelser, der forebygger uhensigtsmæssige genindlæggelser, og sikre intensiv velplanlagte patientforløb uden spild og ventetid. der er et helt særligt behov for udbygning af den børne- og ungdomspsykiatriske kapacitet, herunder også sengekapaciteten, så lange ventetider kan undgås (side 20). De psykiatriske specialer skal kunne levere kvalificeret vurdering og behandling med høj kvalitet uanset tid på døgnet, jf. anbefaling af Sundhedsstyrelsens rapport om akutpsykiatri og specialevejledninger for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (side 18). Der skal generelt skabes bedre betingelser for og mere fokus på forskning som en væsentlig del af den kliniske virksomhed. Samtidig må det antages at kunne stimulere rekruttering af blandt andet speciallæger til specialerne. Specialeplanlægningens vægt på fagligt stærke og bæredygtige miljøer giver øget mulighed for dette (side 32). Side 3 af 13

4 2. Implementering af psykiatriplanen status på udvalgte områder På børne- og ungdomspsykiatriske områder blev der i 2009 udarbejdet et planlægningsgrundlag for udbygning af kapaciteten. Rapporten er problematisk som grundlag på grund af usikkerhed om de indsamlede data, datas anvendelighed og beregningsmetoder. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense vil opfordre til, at der ikke tages udgangspunkt i rapporten i den fremtidige planlægning. 3. Udfordringer for Psykiatrien i Region Syddanmark Behandlingsret Udviklingen i antallet af henvisninger, nystartede forløb som ambulante besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense i perioden fremgår af tabel 1. Her ses også antal udskrivninger og sengedage. Som det fremgår, er antallet af henvisninger steget med 81 % i perioden. Det er samtidig vores vurdering, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense stadig ikke er på måltallet for den fynske børnebefolkning. Det sandsynlige måltal vil være ca og således nødvendiggøre en betydelig udbygning af kapaciteten. Tabel 1 Aktivitet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Ambulant funktion Henvisninger Ambulante besøg Stationær funktion Udskrivninger Sengedage Vedrørende indlæggelser og sengedage er det værd at bemærke sig de store variationer der er delvist uafhængige af hinanden. Det afspejler to tendenser: For det første er der en voksende gruppe af børn og unge, der indlægges akut og som er indlagt i kort tid. Der er tale om affekttilstande med fare for personen eller omgivelserne, hvor børne- og ungdomspsykiatrien tilbyder et sikkert miljø imens affekttilstanden klinger af. Side 4 af 13

5 For det andet er der tale om, at enkelte patienter med meget lange indlæggelsesforløb kan ændre markant på antallet af udskrivninger og sengedage da der er tale om en lille afdeling med kun 8 sengepladser. Det kan derfor forventes, at det samme billede gør sig gældende for hele Region Syddanmark. Med de forholdsvis små afdelinger kan der fra år til år være markante udsving. I planlægning af sengekapacitet er det derfor vigtigt at tage udgangspunkt i flere år og faglige tendenser. I 2009 blev der iværksat en indsats for at nedbringe ventetider. Desværre var der ikke økonomi til at fortsætte indsatsen. Ventetiden har siden efteråret 2009 været stigende (se tabel 2). Ventetiden vil i slutningen 2010 sandsynligvis være ca. 1 år for unge og ca. 10 måneder for børn. Tabel 2 Maksimal ventetid på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Småbørn Børn Unge Spiseforstyrrelser uger 20 uger 21 uger 4 uger uger 24 uger 18 uger 12 uger uger 13 uger 10 uger 2 uger uger 12 uger 16 uger 8 uger uger 29 uger 42 uger 3 uger Der er en betydelig forskel på ventetiden på Fyn og i Jylland. En del af forklaringen skal søges i det forhold, at mens der er kr. 480 pr. person i optageområde Fyn er der kr. 650 pr. person i Jylland. MED- udvalget er bekymret for, at en udvidelse af aldersgruppen på Fyn yderligere vil forværre denne situation. 4. Forudsætninger for Fremtidens Psykiatri MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense mener, at forudsætningerne for forslagene i notatet ikke helt dækker de faktiske udfordringer for børne- og ungdomspsykiatrien. De manglende eller utilstrækkeligt belyste problemområder vedrører aldersgrænsen for børne- og ungdomspsykiatri, antallet af stationære pladser, akutfunktion og økonomi. Vedrørende aldersgrænsen Børne- og ungdomspsykiatri omhandler aldersgrupperne 0-17 år. I forbindelse med etableringen af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i 1994 besluttede nogle amter, at have en højere Side 5 af 13

6 aldersgrænse for børne- og ungdomspsykiatri. Høje og varierende aldersgrænser har i de forløbne år givet en række vanskeligheder med hensyn til uddannelsen af yngre læger i både psykiatri og børneog ungdomspsykiatri samt gjort det vanskeligt at etablere samarbejde på tværs af amterne. I forbindelse med regionsdannelsen har de øvrige regioner i Danmark valgt den naturlige afgrænsning for børne- og ungdomspsykiatrien, men Region Syddanmark har fastholdt en højere og varierende aldersgrænse. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense foreslår, at Region Syddanmark følger de øvrige regioner i Danmark og etablerer den naturlige aldersafgrænsning for børne- og ungdomspsykiatrien. Argumenterne er følgende: Uddannelsen til børne- og ungdomspsykiater dækker aldersområdet 0-17år. Som i det private erhvervsliv bør der satses på kerneopgaven. Med den naturlige aldersgrænse kan børne- og ungdomspsykiatrien fokusere indsatsen på det, vi er bedst til. Sygdomsmønsteret er anderledes hos voksne og den høje aldersgrænse gør det nødvendigt at ansætte voksenpsykiatere i børne- og ungdomspsykiatrien. Det forværrer rekrutteringssituationen i voksenpsykiatrien. Den naturlige aldersgrænse vil forenkle samarbejdet med kommunerne, idet der kun skal samarbejdes med én forvaltning. En harmonisering af aldersgrænserne på nationalt plan vil øge mulighederne for samarbejde på tværs af regionerne. Muligheden for benchmarking lettes og dermed kan der lettere findes produktionsforbedringer. Den naturlige aldersgrænse vil forenkle kvalitetsarbejdet især med hensyn til faglige standarder (NIP-skizofreni og NIP-depression). Ved den naturlige aldersgrænse kan forebyggelsen øges med hensyn til tidlig indsats. Den naturlige aldersgrænse vil forenkle og forbedre samarbejdet med de kommunale og regionale institutioner (som er delt ved 18 år). Den naturlige aldersgrænse vil styrke uddannelsen af børne- og ungdomspsykiatere (ingen irrelevante vagtopgaver, undersøgelse- og behandlingsopgaver). Antallet af stationære pladser Gennem de sidste 20 år har psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien været genstand for en dramatisk reduktion i antallet af sengepladser. Ambitionen har været at ændre behandlingen af psykisk syge til en mere lokal forankret ambulant indsats. Sengelukningerne har haft en række negative konsekvenser for de psykisk syge og samfundet generelt. I takt med lukninger af afdelinger og reduktion i sengetallet, er der kommet et stigende pres for akutte indlæggelser. Da det stort set er umuligt at blive indlagt over venteliste sker indlæggelserne nu næsten udelukkende via akutte Side 6 af 13

7 indlæggelser. Indlæggelsestiden er ligeledes reduceret kraftigt hvilket har medført, at antallet af genindlæggelser er stigende som udtryk for et stigende antal uhensigtsmæssige udskrivninger. Det er desuden påvist at det faldende antal senge er en medvirkende faktor til det stigende antal psykisk syge kriminelle. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense vil derfor opfordre til, at Regionsrådet i overensstemmelse med den nationale udmelding iværksætter en faglig vurdering af behovet for sengepladser i børne- og ungdomspsykiatrien før der iværksættes reduktion af antallet af stationære pladser. Der synes at være forvirring om, hvordan behovet for stationære pladser kan beregnes og i notatet diskvalificeres beregningerne fra Implementrapporten. Der er historisk set betydelige udsving i forbruget af stationære pladser fra år til år og det er derfor betænkeligt udelukkende at tage udgangspunkt i et enkelt år. Forbruget var i 2009 angiveligt 41 senge. I første halvår 2010 har der været et forbrug svarende til 47 sengepladser. Behovet kan beregnes således: På landsplan er det i specialeudmeldingen beregnet, at der er behov for sengedage i aldersgruppen 0-13 år svarende til 2600 sengedage = 8 sengepladser i Region Syddanmark. Forbruget i 2009 var angiveligt 4 pladser. Et muligt behov kunne være et sted imellem disse tal; f.eks. 6 pladser. Forbruget af sengedage for de årige i 2009 på Fyn var 2516 dage. Omregnet til pladser svarer det til 8 senge. Hvis der tillige tages højde for at børne- og ungdomspsykiatrien har en længere indlæggelsestid er der behov for 9 ekstra senge i børne- og ungdomspsykiatrien. Behovet i Jylland er svarende hertil 14 pladser. Med udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug i 2009/10 er behovet for sengepladser for de årige 25 pladser. Heraf afsættes 2 pladser til specialiserede funktioner. I specialeplanen vurderes, vedrørende spiseforstyrrelser, at der er behov for 2520 sengedage for de 0-17 årige og ud fra indlæggelsesmønsteret på Fyn er der behov for 630 sengedage hos de årige, i alt 3150 sengedage svarende til 10 sengepladser. Side 7 af 13

8 Vores beregninger kan samles således (tabel 3 og 4): Tabel 3 Behovet for stationære pladser i Region Syddanmark Børn 0-13 år 6 Unge år 25 - heraf spiseforstyrrede (8) - heraf specialiserede pladser (2) Unge voksne år 23 - heraf spiseforstyrrede (2) I alt sengepladser børn og unge 31 I alt sengepladser børn, unge og 54 unge voksne Tabel 4 Fordeling af stationære pladser Model 1* Model 2** Model 3*** BUP- Odense optageområde - specialiserede - spiseforstyrrede BUP Kolding optageområde - specialiserede, børn - spiseforstyrrede BUP- Augustenborg 7 BUP- Esbjerg 7 9 (- 4) (- 4) (- 4) Afdeling Odense (- 2) (- 2) (- 2) Afdeling Svendborg Afdeling Middelfart (- 3) (- 3) (- 3) *) Optageområde for Kolding udvidet med Assens, Middelfart, Nordfyn **) Optageområde for Kolding udvidet til Jyllandsområdet Side 8 af 13

9 ***) Optageområdet for Esbjerg udvidet med Tønder Akutfunktion Antallet af akutte indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien er lavt mindre end én indlæggelse dagligt. Region Syddanmark ønsker at opfylde Sundhedsstyrelsens minimumskrav vedrørende vagtdækning på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Minimumsdækningen betyder, at der for afdelinger med hovedfunktion udelukkende er tale om, at man skal kunne komme i telefonisk kontakt med en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallæge. Minimumskravene til afdelinger med specialiserede funktioner er, at en speciallæge skal kunne komme til stede inden for kort tid. På side 8 i notatet skrives: Det forudsættes, at der i forbindelse med døgnsenge placeres akutmodtagelse af patienter med fuldt beredskab til følge. Det er uklart, hvad betegnelsen fuldt vagtberedskab dækker over, men i de økonomiske konsekvenser er forskellen mellem modellerne vedrørende vagtberedskab beregnet til 5,5 mio. kr. Et fuldt vagtberedskab synes således at dække over udgifter svarende til 8 speciallæger, dvs. med speciallæger i tilstedeværelse i vagten. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense mener, at der på det børne- og ungdomspsykiatriske område kun er behov for én afdeling med akutmodtagelse af børne- og ungdomspsykiatriske patienter uden for dagtid. Denne akutmodtagelse bør lokaliseres i Odense ved de højt specialiserede funktioner og organiseres således, at en speciallæge har mulighed for at komme til stede inden for kort tid. Vagtberedskabet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding bør ligeledes bemandes svarende til Sundhedsstyrelsens minimumskrav. Ved afdelingerne med hovedfunktion bør det være minimumskravet, at man kan få telefonisk kontakt med en børne- og ungdomspsykiater. Vedrørende økonomi I forlængelse af ovenstående om akutfunktion vil udgiften til lægevagtdækning være ens i de 3 modeller. Merudgiften svarer til udvidelse af vagten i Odense ca kr. Der er ikke i notatet beregnet merudgifter i forhold til de nuværende udgifter. Ændringen på det ambulante område er ikke beregnet. Der er endvidere heller ikke medtaget udgifter eller besparelser i voksenpsykiatrien som følge af forslaget. En beregning af de totale merudgifter med de ændrede tal for stationære pladser fremgår af tabel 5. Side 9 af 13

10 Tabel 5 Merudgifter Model 1 Model 2 Model 3 BUP- Odense, inkl. vagt BUP Kolding BUP- Augustenborg BUP- Esbjerg Afdeling Odense Afdeling Svendborg Afdeling Middelfart I alt stationær BUP- Odense BUP Kolding Afdeling Odense Afdeling Svendborg Afdeling Middelfart I alt ambulant I alt Merudgifterne på det ambulante område hidrører fra det forhold, at mens der for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings vedkommende er tale om en strukturel udvidelse på grund af at der er tale om et nyt speciale (almen psykiatri), så er de tilsvarende besparelser i almenpsykiatrien marginalomkostninger. Vedrørende anlægsudgifter er forskellen mellem model 1 og 2 for Odenses vedkommende 2 sengepladser, men der regnes kun med etablering af 1 sengeplads. Der er desuden ikke afsat Side 10 af 13

11 anlægsmidler svarende til øgede ambulante aktiviteter som følge af ændring af aldersgrænsen. At der overhovedet er brug for ekstra lokaler til den ambulante aktivitet skyldes, at en del af aktiviteten skal flyttes fra Svendborg og Middelfart til Odense. Tabel 6 Anlægsudgifter Model 1 Model 2 Model 3 BUP- Odense Forbindelse, 2 ekstra sengestuer Ambulant. 12 rum i forbindelsesgang Forbindelse, 5 ekstra sengestuer Ambulant. 15 rum i forbindelsesgang Forbindelse, 5 ekstra sengestuer Ambulant. 15 rum i forbindelsesgang BUP Kolding 2 ekstra sengestuer ekstra sengestuer ekstra sengestuer Afdeling - Esbjerg Anvende BUP sengeafdeling til voksne I alt En helt anden model Ved gennemgang af de faglige argumenter og de afledte økonomiske beregninger står det klart, at der er brug for en ny model. MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense foreslår, at aldersgrænsen for børne- og ungdomspsykiatrien sættes ved det fyldte 18 år. De afledte konsekvenser for fordelingen af sengepladser, driftsøkonomien og anlægsudgifter fremgår af tabel 7, 8 og 9 Side 11 af 13

12 Tabel 7 Behov for sengepladser og deres fordeling. Odense Kolding Børn 0-13 år 6 Unge år 6 9 Spiseforstyrrede 4 4 Specialiserede pladser 2 I alt Tabel 8 Merudgifter vedrørende aktivitet BUP Model BUP- Odense, inkl. vagt BUP Kolding BUP- Augustenborg BUP- Esbjerg Afdeling Kolding/Vejle Afdeling Augustenborg/Haderslev Afdeling Esbjerg/Ribe I alt stationær BUP Kolding -800 BUP- Augustenborg -750 BUP- Esbjerg -775 Afdeling Kolding/Vejle 600 Afdeling Augustenborg/Haderslev 500 Afdeling Esbjerg/Ribe 550 I alt ambulant I alt Side 12 af 13

13 Tabel 9 Anlægsudgifter BUP Model BUP- Odense 4 ekstra sengestuer Afdeling Vejle 5 ekstra sengestuer Afdeling - 4 ekstra sengestuer Åbenrå Afdeling - Esbjerg 5 ekstra senge. Anvende BUP sengeafdeling til voksne I alt Økonomisk kan de 4 forslag opsummeres således: Tabel 10 Samlede driftsudgifter i forhold til status quo og anlægsudgifter i de 4 modeller Model 1 Model 2 Model 3 Model BUP Anlægsudgifter Stationær, merudgifter Ambulant, merudgifter Side 13 af 13

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg Psykiatricenter Midt Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 29. august 2007 Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg vedrørende Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Dette

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven 12 7100 Vejle Handicap- og Psykiatriafdelingen Administration og Planlægning, Sekretariat Klosterbakken 13-15 1220 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands forslag til psykiatriplan Med mail af d. 2. november 2007 har Region Nordjylland fremsendt Udkast til psykiatriplan

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Børne- ungdomspsykiatri Esbjerg Medarbejderne Yvonne Reinholdt Ledende oversygeplejerske Kontakt: Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk Direkte tlf. 99 447 301 Dato: 7. marts

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Slutrapportering. For projekt nr : "Akut visitationsfunktion i Sønderjylland" Bevilliget under satspuljen

Slutrapportering. For projekt nr : Akut visitationsfunktion i Sønderjylland Bevilliget under satspuljen Område: Administrationen Udarbejdet af: Jane V. Møller / Heidi Hougaard Afdeling: Planlægning E-mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Journal nr.: 10/11372 Telefon: 29 27 69 46 Dato: 31. marts 2014 Afrapportering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Udkast til høringssvar

Udkast til høringssvar Udkast til høringssvar Region Syddanmark har ved skrivelse af 26. juni 2007 fremsendt Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark planlægningsgrundlag for akutberedskabet og anmodet Svendborg Kommune om høringssvar.

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Høringssvar til "Fremtidens psykiatri" i Region Syddanmark

Høringssvar til Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Afdeling: Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus Udarbejdet af: Ledende overlæge Jan Jørgensen/ac Psykiatricenter Øst Dato: 20. juli 2007 E-mail: jan.joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 6541 4202

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3327 Dato: 22. februar 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard og Jane Vestergaard Møller E mail: Jane.moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 7664 6073 Ansøgning til

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Sygehus Fyn en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Med iværksættelsen af strukturreformen og de nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse, primærsektor og kommuner har Sygehus Fyns ledelse

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark.

Temagruppernes rapporter danner det faglige grundlag for det videre arbejde med planlægningen af det fremtidige psykiatritilbud i Region Syddanmark. Område: Det Psykiatriske område Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/8839 Dato: 11. maj 2007 /revideret 22. maj 2007 Udkast til notat Psykiatriplan Præmisser for planlægningen og indledende

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere