RUKO 2006/07. Semesterstartsfesten. STAFETTEN Jakob Roland Munch. DEN USYNLIGE HÅND Heino Bohn Nielsen. Studenterbrød. Hvor finder man de bedste!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUKO 2006/07. Semesterstartsfesten. STAFETTEN Jakob Roland Munch. DEN USYNLIGE HÅND Heino Bohn Nielsen. Studenterbrød. Hvor finder man de bedste!"

Transkript

1 POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere... #1 - marts 2006 STAFETTEN Jakob Roland Munch DEN USYNLIGE HÅND Heino Bohn Nielsen RUKO 2006/07 Studenterbrød Hvor finder man de bedste! Semesterstartsfesten Se de bedste billeder...

2 Indhold 3 Leder 4 Stafetten Jakob Roland Munch 8 Velfærdskommissionen 10 Boganmeldelse Den usynlige hånd Heino Bohn Nielsen Semesterstartsfest Studenterbrødsanmeldelse 24 Studieophold i Berlin 25 Politrådet rapporterer 26 RUKO 6 Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. eller på cd. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Polit en Polithuset c/o Politrådet Skindergade 36, 2. sal 1159 København K ku.dk Chefredaktør Anne Christine F. Nierhoff Tlf: Annoncetegning Toke Kristensen Tlf: Redaktion Peter A. Fournais Søren G. Bennike Mette de Lorent Gad Charlotte K. Christensen Niels-Jakob Harbo Branislav Mihic Christina Wix Frederik Meinertsen Nina Reumert Louise Stub Petersen Lotte Lyck Foto Charlotte K. Christensen Layout Simon Engelhardt Ida Sophie Tancula Plum Maria Spon Lisa S. Kofoed Toke Kristensen Forsidefoto RUKO Tryk Herman og Fischer A/S Næste deadline 1. april 2006 Oplag: 2100 stk.

3 Leder Af Anne Christine Nierhoff Det er ikke altid helt nemt at planlægge et nummer af Politen. Engang imellem bugner det med idéer, og andre gange sidder vi på vores lille redaktionsmøde og river os selv i håret. Nogle gange går artikler i vasken, og andre gange bliver vi overrasket over mængden af indlæg, der lige pludselig er i Politens postkasse. Men hver gang ender det med et blad på 28 sider. Dette blad indeholder mange sjove artikler og indlæg. Vores altid ihærdige boganmelder og korrekturlæser, Guan, satte sig for at anmelde The Underover Economist af Tim Harford. I disse dage vrimler det jo med bøger om disciplinen økonomi (så I stakken af Freakonomics bøger hos boghandlerne i december?), og han skulle omkring flere bogidéer, før valget landede på denne bog. Dette nummer bringer også en ABC om velfærdskommissionens resultater samt Niels-Jakobs faste spalte med økonomiske nyheder. Da vi kun udkommer fire gange om året, er det vores lod altid at være lidt sene med nyhederne. Men så hurtigt som velfærdsdebatten gik i sig selv, kan vi vist godt tåle en opfrisker. Derudover har vi beretninger fra et studieophold i Berlin, fra konkurrencestyrelsens konkurrence om kon- kurrenceøkonomi (wauw, en sætning!) samt diverse indslag i den sjove ende, fx billeder fra semesterstartsfesten og en studenterbrødsanmeldelse. God læselyst!

4 Institut-stafet: Jakob Roland Munch EMPIRIKER ved et tilfælde I august 2004 blev jeg ansat på Økonomisk Institut som lektor i international økonomi. Jeg har ikke en lang historie her på instituttet, for jeg er ikke polit. Jeg er derimod matematik-økonom og ph.d. i nationaløkonomi fra Aarhus Universitet. Så i lyset af at formentlig de færreste polit-studerende kender mig, vil jeg fortælle lidt om hvem jeg er, og hvad jeg går og laver. Under mine ph.d.-studier i Århus i slutningen af 1990 erne beskæftigede jeg mig med arbejdsmarkedskonsekvenserne af globalisering og øget international økonomisk integration. Det er et emne, som stadig er interessant og aktuelt, og som jeg faktisk har jeg genoptaget interessen for efter et sidespring på fem år. Men det vender jeg tilbage til lidt senere. Det var en stor fornøjelse at bruge tre års ph.d.-studier til nogenlunde uforstyrret at dykke ned i et ganske specialiseret emne. Jeg anlagde oven i købet en rent teoretisk tilgang til mit emne de eneste tal i min ph.d.-afhandling er sidetallene. Men det betød også, at jeg havde lyst til at brede min horisont lidt ud, da jeg stod med eksamensbeviset i hånden. Jeg søgte derfor en stilling som fuldmægtig i Det Økonomiske Råds Sekretariat. Med henvisning til at jeg i min kandidatuddannelse havde haft et kursus i anvendt mikroøkonometri, lykkedes det mig til jobsamtalen at overbevise cheferne om, at jeg skam var meget interesseret i, hvad der foregår i den virkelige verden. De tog mig på ordet og lod mig i de følgende fem år arbejde med registerdata og anvendt mikroøkonometri. Min første arbejdsopgave i DØRS lød: Forbered og skriv et kapitel til vismandsrapporten om sundhedssektoren i Danmark. Nogen husker måske den seneste valgkamp, hvor Anders Fogh og Mogens Lykketoft kappedes om, hvem der først kunne komme til Nordjylland for at trykke de fyringstruede slagteriarbejdere i hånden. Tak for kaffe. Jeg skal love for, at jeg skulle få min horisont bredt ud. Men faktisk var det her, jeg første gang fik øjnene op for, hvor gode muligheder vi har i Danmark for at lave spændende og interessante analyser ved hjælp af registerdata. I Danmarks Statistik kan man som forsker få adgang til en masse registeroplysninger om repræsentative udsnit af befolkningen. Der er næsten ingen grænser for hvilke oplysninger man kan få. I kapitlet om sundhedssektoren ville mine kollegaer og jeg gerne analysere, hvad der har betydning for middellevetiden (i Danmark sakker vi noget efter de andre skandinaviske lande mht. middellevetid). Vi ønskede også at undersøge, hvad brugerbetaling i sundhedssektoren vil betyde for efficiens og indkomstfordeling. Derfor fik vi oplysninger om lægebesøg og hospitalsindlæggelser med tilhørende diagnoser for individerne i stikprøven samt dødsårsager for de afdøde individer i stikprøven. Hermed var det bla. muligt at danne et temmelig præcist billede af hver enkelt individs forbrug af sundhedsydelser. Jeg mindes ganske klart, hvordan mit første udkast til sundhedskapitlet blev modtaget af vismændene. Jeg havde lavet en beregning af, hvordan Gini-koefficenten vil ændres, hvis man indfører en forholdsvis beskeden brugerbetaling på lægebesøg og hospitalsindlæggelser. Desuden havde jeg også dekomponeret denne ændring, og måske blev det en kende teknisk. I hvert fald stod der med store blokbogstaver FLUEKNEPPERI diagonalt hen over første side i udkastet, da jeg fik det tilbage fra den daværende overvismand (en ellers venlig og sindig nordjyde, så han må jo have ment det). Vismandsrapporter skal altså åbenbart skrives så almindelige mennesker kan forstå dem. Jeg fik rettet lidt i det, og afslutningen på sundhedskapitlet blev at ingen læste det. Kapitlet blev publiceret i forårsrapporten fra 2000, hvor al opmærksomhed rettede sig mod et andet kapitel, der handlede om, 4 POLITEN #1 2006

5 at der kun er små og usikre økonomiske fordele og ulemper ved medlemskab af ØMU en. Vel nok det til dato mest omtalte kapitel fra vismændene. Jeg havde dog fået blod på tanden til den næste opgave, der lød på analyser af situationen på boligmarkedet i Danmark. Igen måske umiddelbart ikke lige drømmeemnet, men alligevel skulle det vise sig at blive særdeles interessant. De fleste der har prøvet at skaffe sig en leje- eller andelsbolig i København ved, at de sædvanlige markedskræfter er sat ud af spil. Der er huslejeregulering, så lejen ligger under markedslejen, og konsekvensen er ventelister mv. (nogen mener, at det er bevis på, at vi har boligmangel i Danmark dette på trods af at vi har de fleste kvadratmeter per indbygger i verden). Huslejereguleringen forsvares indædt af f.eks. Lejernes LO og Boligselskabernes Landsforening. Det kan man ikke fortænke dem i, de skal jo forsvare medlemmernes interesser. Men et af deres stærkeste argumenter, nemlig at huslejeregulering skaber mere lighed, skulle det vise sig at vi kunne gennemhulle ved hjælp af registerdata. I registrene er der sammen med oplysninger om den faktisk betalte husleje også information om boligernes fysiske karakteristika, sådan at man vha. Told og Skats ejendomsvurderingsmodel kan vurdere hver enkelt lejebolig, som var det en ejerbolig. Dermed har man noget der ligner en markedspris, og så er der ikke langt til en markedsleje, hvis man gør sig passende antagelser om rente, afskrivning mv. Forskellen mellem markedslejen og den faktiske leje er så en reguleringsgevinst, og denne gevinst er ifølge boligorganisationerne størst for beboere med lav indkomst. I realiteten forholder det sig omvendt, viste det sig. Jo højere indkomst des højere reguleringsgevinst. Ovenikøbet kunne vi vise, at huslejeregulering har forvridende effekter på mobiliteten på både bolig- og arbejdsmarkedet. Det var resultater, der også havde interesse uden for landets grænser, idet lignende datasæt ikke eksisterer i andre lande. Den sidste opgave, jeg havde i DØRS, var analyser til et kapitel om udflytning af arbejdspladser et emne der minder mere om, hvad jeg beskæftigede mig med under ph.d.-studierne. Også her var vi i stand til at stille spørgsmålstegn ved en etableret sandhed vha. registerdata. Medierne har efterhånden skabt et billede af, at outsourcing har meget dramatiske effekter på det danske arbejdsmarked, og politikerne har det med at reagere på dramatiske overskrifter. Nogen husker måske den seneste valgkamp, hvor Anders Fogh og Mogens Lykketoft kappedes om, hvem der først kunne komme til Nordjylland for at trykke de fyringstruede slagteriarbejdere i hånden. Det gav lidt færre overskrifter, da der to måneder senere blev offentliggjort faldende ledighedstal for Nordjylland. At outsourcing kun har begrænsede effekter på sandsynligheden for at miste sit job, fik vi formidlet ud fra analyser af, hvordan en branches outsourcingniveau påvirker transitionerne mellem og ud af jobs i den danske fremstillingssektor. Jeg mindes ganske klart, hvordan mit første udkast til sundhedskapitlet blev modtaget af vismændene. Jeg er tilbage på universitetet nu, og jeg beskæftiger mig især med international økonomi og arbejdsmarkedsøkonomi, så man kan sige at ringen er sluttet. Dog er der den ekstra dimension, at jeg fremover har tænkt mig at supplere teori med empiri det gør faktisk det hele langt mere interessant. POLITEN #

6 Som led i sin public service forpligtelse bringer Politen et koncentreret resume af kommissionens forslag... Velfædskommissionen Velfædskommissionen Af Niels-Jakob Harbo I disse velfærdsreformtider kan det hænde, at man som økonomistuderende bliver afkrævet en forklaring på, hvad samlingen af økonomer i velfærdskommisionen forestiller sig, at der skal ske med Velfærdsdanmark. Som led i sin public service forpligtelse bringer Politen derfor et koncentreret resume af kommissionens forslag, der måske kan bruges næste gang emnet bliver bragt på banen til familiefrokosten. ARBEJDSMARKED Dagpengeperioden foreslås nedsat fra 4 år til 2,5 år, og kommissionen introducerer en såkaldt basisydelse, der er lavere end dagpengesatsen og skal gives til ledige uden dagpengeret. Derudover skal der oprettes særlige stillinger til danskere med svage sprogkundskaber, hvormed særligt indvandrernes indgang til arbejdsmarkedet forsøges lettet. Endelig skal dagpengemodtagernes omskolingsmuligheder øges, og personer, der i længere tid har været uden for arbejdsmarkedet, skal have en kontant bonus, hvis de kommer i beskæftigelse. TILBAGETRÆKNING: Velfærdskommissionen foreslår, at efterlønnen gradvist udfases fra 2009, og samtidig skal folkepensionsalderen løftes med en måned om året fra Disse tiltag skal sikre, at danskernes stigende levetid også giver udslag i længere tid på arbejdsmarkedet. Samtidig foreslår kommissionen, at der indføres en obligatorisk pensionsopsparing. Årsagen til initiativet er, at kommissionens analyser har vist, at der findes en betydelig gruppe af danskere, der ikke i tilstrækkelig grad sparer op til deres alderdom. UDDANNELSE: Skolestarten forslås fremrykket, og der skal indføres heldagsskole for de 6 9-årrige. På de videregående uddannelser skal der skabes økonomiske incitamenter til at komme hurtigt igennem, blandt andet gennem bonusbetalinger til unge, der starter hurtigt efter endt ungdomsuddannelse og til unge, der gennemfører studiet på normeret tid. Velfærdskommissionen forslår desuden at indføre brugerbetaling på universiteternes kandidatuddannelser. Studerende kan låne de nødvendige midler af staten, og færdiguddannede kandidater, der arbejder i Danmark efter endt uddannelse, vil få eftergivet lånene gennem skattefradrag, hvorimod kandidater, der permanent bosætter sig i udlandet, vil skulle tilbagebetale lånene. SKAT Skatten på arbejde foreslås lempet i form af et nyt og højere beskæftigelsesfradrag, en afskaffelse af mellemskatten og en hævelse af grænsen for topskatten. Skattelettelsen på arbejde bliver delvist finansieret af en hævelse af skatten på fast ejendom, og delvist finansieret af dynamiske effekter fra skattelettelsen og de forventede beskæftigelseseffekter fra de øvrige reformer. Endelig foreslås selskabsskatten lempet for at imødegå international skattekonkurrence. INDVANDRERE OG INTEGRATION Udlændinge, som ønsker at bo i Danmark, skal kunne optjene point gennem integration og arbejde. Pointene skal gøre dem i stand til at bo og arbejde i Danmark med familie. Derudover skal der indføres en integrationseksamen, som ved beståelse giver opholdstilladelse og adgang til kontanthjælp. ANDET Af andre elementer i kommisionens rapport kan nævnes indførelse af begrænset brugerbetaling i sundhedssektoren, afskaffelse af subsidier på det danske boligmarked og øget måling af de offentlige myndigheder. Hele kommissionens rapport

7 Nyheder Af Niels-Jakob Harbo Pres på kronen gav rentestigning Fredag den 17. februar gik den danske nationalbank solo ved at forhøje udlånsrenten og renten på indskudsbeviser fra 2,4 pct. til 2,5 pct. Rentestigningen skete for at forsvare fastkurspolitikken i kølvandet på udstrømning af valuta i februar. En stor del af udstrømningen er sket pga. af store danske investorers opkøb af udenlandske værdipapirer. Umiddelbart gav rentestigningen ikke stor effekt på det danske obligationsmarked, da dagen var præget af faldende udenlandske renter. Imidlertid er yderligere rentestigninger i 2006 realistiske, da ECB ventes at forsætte rentestigninger hen over året. Overskud i LEGO Det lykkedes endelig den hårdt prøvede legetøjskoncern at skaffe sorte tal på bundlinien i Virksomheden kom ud af året med et overskud på 702 mio. kr. mod et massivt underskud i 2004 på 1,7 mia. kr. En del af overskuddet skyldes frasalg, blandt andet af Legoland, men selve forretningsdriften gav et overskud på lidt under en halv milliard. Ledelsen håber at kunne fordoble virksomhedens overskudsgrad indenfor de næste år, og har i den forbindelse lanceret en plan om at flytte 600 arbejdspladser i produktionen fra Billund. har tidligere kritiserede den danske aktivering for at vægte stokkeelementerne i form af blandt andet rådighedstest for højt i forhold til de opkvalificerende dele i aktiveringen. Greenspan æraen er slut Den 31. januar i år hævede Greenspan renten for sidste gang. Greenspan, der har været direktør for den amerikanske centralbank siden 1987 og håndteret snesevis af finansielle kriser, har overladt roret til den 52-årige universitetsøkonom Ben S. Bernanke. Bernanke kommer fra en stilling som chef for præsident Bush økonomiske rådgivere, men har tidligere været professor ved Princeton University. Kommentatorer mener, at Bernanke vil stå for en mere dogmatisk linie end Greenspan, da han støtter faste inflationsmål, hvorimod Greenspan har stået for en mere pragmatisk tilgang til pengepolitikken uden økonomiske patentløsninger. Hvis man er interesseret i en populær formidling af pengepolitikken under Greenspan kan Bob Woodwards bog, Maestro, anbefales. Ny vismand til Det Økonomiske Råd Michael Rosholm er blevet udnævnt som ny vismand i Det Økonomiske råd. Rosholm er forskningsprofessor ved Århus Universitet samt Amterne og Kommunernes forskningsinstitut, hvor han særligt har forsket i det danske arbejdsmarked og integration. Den nye vismand

8 Af Guan Yang Economist THE UNDERCOVER Boganmeldelse Tim Harford, The undercover economist. Exposing why the rich are rich, the poor are poor - and why you can never buy a decent used car! Oxford University Press, New York, (Udgivet november 2005.) The Undercover Economist er, som d herrer Levitt og Dubners Freakonomics fra samme år, en bog der forsøger at forklare økonomi for almindelige mennesker. Hvor Freakonomics handlede om underlige mikroøkonometriske finurligheder vedr. estimation med instrumentvariabler og paneldata, ting de fleste politstuderende forsøger at glemme, har Financial Timesskribenten Tim Harford, som deltagerne på Politrådets studietur til USA i 2005 har mødt på 13. etage i Verdensbanken, har skrevet en bog der knyttere sig tættere til mainstream-økonomi med velkendte modeller og teorier især fra Mikro 2; stoffet er så elementært at Professor Levitt har udtalt at bogen er required reading. Tim Harfords stil er da heller ikke rent empirisk som hos Steven Levitt, men benytter sig af stiliserede fakta og små historier fra det virkelige liv til at illustrere en økonomisk teori. Harford er i dag beskæftiget som forfatter bl.a. kendt for brevkassen Dear Economist i Financial Times og har en uovertruffen evne til at præsentere økonomiske teorier og pointer med eksempler fra den virkelige verden. Han har her produceret en fortryllende fortælling der kan give ikke-økonomen et godt indblik i hvad økonomi egentlig handler om, og hvorfor økonomisk analyse er så nyttig; økonomen kan nyde den for underholdningsværdien og bruge dens historier og forklaringer når man skal forklare noget for ikke-økonomen. Selvom der ikke er nogen grafer eller ligninger ville den faktisk ikke være dårlig som første lærebog i økonomi. Harford begynder i London i kaffebaren Costa ved siden af pariserhjulet London Eye, hvor Costa er den eneste sælger af kaffe. Her forklarer han hvordan virksomheden har indført prisdiskriminering ved hjælp af fair trade kaffe, hvor man betaler ekstra for kaffe som bønderne har modtaget en højere pris for. På næste side er Harford flyttet til Washington, hvor han bruger samme pointer til at forklare prislisten hos Starbucks (produktnavnene bliver oversat til Hot Chocolate no frills, Cappuccino no frills, Mix them together I feel special og Use different powder I feel very special ). I den næste kapitler bruger Harford underholdende eksempler og gode forklaringer til at introducere emner som signalværdien af priser, alternativomkostninger, asymmetrisk information (ja, der er masser af lemons ), ugunstig udvælgelse, eksternaliteter, efficiente markeder og sågar eksistens af generel ligevægt i en bytteøkonomi. Der er også et kapitel om auktioner (spilteori, truth-telling, mekanismedesign), selvfølgelig med masser af anekdoter om John von Neumann og John Nash samt historien om en second-price sealed bid auktion for radiospektrum i New Zealand i 1990 hvor et firma som havde budt ca kr. for en licens endte med at betale omkring 25 kr. De sidste kapitler i bogen bliver brugt til at bevæge os væk fra stiliserede mikroproblemstillinger fra hverdagen og tættere på det som de føromtalte almindelige mennesker forbinder med økonomi. Forfatteren rejser nemlig til Cameroon, verdens mest korrupte land i 1999 ifølge Transparency International, men faldt uheldigvis til femtepladsen på kun tre år: Transparency International ranks countries based on international perceptions of corruption... But the Cameroon authorities have spread themselves too thin, because Cameroon is massively corrupt at every level and does not just target foreigners. Perhaps it s this lack of focus that has caused them to slip from the top spot. Godt råd til alle lande. Undercover-økonomen kan ikke lide hvad han ser. Han tror ikke at Cameroons fattigdom i sidste ende skyldes de forfaldne veje eller manglen på teknology, fysisk kapital eller humankapital. Det handler om institutioner og incitamenter, noget vi jo har hørt før. Han rejser videre til Kina for at lære noget om globalisering og for at forklare nogle pointer om hvorfor fri handel er så godt, hvorvidt globalisering forårsager forurening (en graf der sammenligner udenlandske investeringer, FDI, og luftforurening i Kina fra 1987 til 1995, samt en anden der plotter landbrugssubsidier mod gødningsintensitet på tværs af lande, fortæller ret meget) og om handel er godt eller skidt for de fattige. Bogen slutter med et kapitel om hvordan Kina blev rigt og hvorfor økonomien betyder noget. 10 POLITEN #1 2006

9 Fokus på... KONKURRENCEN Af Nina Reumert og Lise Lotte Lyck Konkurrence er et emne der bliver vigtigere og vigtigere. I en verden med stadig mere global samhandel er det af afgørende betydning for den fremtidige velfærd, at danske virksomheder er konkurrencedygtige i forhold til udlandet. En nødvendig forudsætning for dette er at konkurrencen fremmes på nationalt plan. Dette skyldes, at jo mere konkurrence vi har i Danmark jo mere vil virksomhederne være tvunget til at være nyskabende og til at sætte konkurrencedygtige priser indstiftet en priskonkurrence for økonomi- og jurastuderende. Prisen er inspireret af nordiske kolleger og består både af en kåring i jura og økonomi. Indenfor hvert område vælges en guld- og sølvvinder, som henholdsvis modtager Men hvordan går det så egentlig med konkurrencen i Danmark? Ifølge Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen går det fremad, men der er stadig et stykke vej før konkurrencen i Danmark er i top. Vertical Chain. Opgaven søger at bidrage til forståelsen af, hvordan adverse selection og moral hazard-problemer komplicerer kontrakter mellem grossister og detailhandlen. Konkret analyseres kontrakter mellem de vertikale led på ismarkedet. Relationen til konkurrencespørgsmålet er overordnet at isfirmaer ved at tilbyde gratis opsætning af isfrysere begrænser konkurrencen på ismarkedet. Dette skyldes at en fryser fra én producent kun må indeholde is fra dette firma. Da den enkelte issælger typisk kun vil have en enkelt fryser, vil konkurrencen således være begrænset. Sølvvinderen, Claus Bjørn Jørgensen, som ligeledes er fra Københavns Universitet, indleverede opgaven An empirical investigation of industry concentration and profits. Denne økonometrisk prægede opgave handler om, hvorvidt det teoretiske positive forhold mellem profit og markedskoncentration kan eftervises empirisk. Videre undersøges på hvilken måde firmaets gældsrate påvirker dette billede. Men hvordan går det så egentlig med konkurrencen i Danmark? Ifølge Økonomiog erhvervsminister Bendt Bendtsen går det fremad, men der er stadig et stykke vej før konkurrencen i Danmark er i top. Et eksempel på, at der stadig er mangelfuld konkurrence i visse brancher er sagen om prisaftaler i vvs-branchen, som kørte i medierne i sommeren Som følge af behovet for mere fokus på konkurrenceområdet har regeringen sat et mål for, at konkurrencen i år 2010 skal være på niveau med de bedste lande i OECD. Dette betyder blandt andet en halvering af antallet af brancher med konkurrenceproblemer. Som et konkret tiltag for at øge opmærksomheden på området har Konkurrencestyrelsen i foråret kr. og kr. Samlet modtog Konkurrencestyrelsen 24 opgaver i 2005 indenfor jura- og økonomiområdet og vinderne blev kåret ved en prisoverrækkelse i december. Polit en var inviteret til at deltage i prisoverrækkelsen, der blandt andet indeholdt tale af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen samt korte præsentationer af vinderne af guldpriserne. Vi havde derfor mulighed for at få nærmere indsigt i, hvad der skal til for at vinde en sådan konkurrence en indsigt som vi nu vil dele med vor kære læsere. Vi vil dog koncentrere os om økonomidelen da det uden tvivl er det der vil interessere jer mest. Guldvinderen fra Københavns Universitet, Nicolaj Warming Larsen, indleverede sit speciale, Contractual Agreements in the Som det fremgår af ovenstående er konkurrenceøkonomi et stort og vigtigt område med mange muligheder for fordybelse. Har dette fanget din interesse kan de vindende opgaver findes på: konkurrence/2005/udvalgte-konk/ hvor der også kan findes yderligere information. 12 POLITEN #1 2006

10 Den usynlige Hånd Socialøkonomisk Samfund og Økonomisk Institut uddeler i samarbejde den årlige The Invisible Hand Award i november, og i den anledning besluttede jeg mig for at lave et interview med vinderen fra 2005, Lektor Heino Bohn Nielsen (33). Heino underviser i Økonometri 2 på bachelordelen og har undervist ved Økonomisk Institut siden 2003, men har altså allerede formået at vinde den eftertragtede pris. Her er hvad der kom ud af interviewet: Af Branislav Mihic 1. Hvordan har du det med at have vundet denne pris, især når man tænker på at du kun har undervist i Økonometri 2 i et par år? Jeg er meget glad og stolt over at have fået den usynlige hånd. Man bruger jo meget af sin tid på undervisning, og så er det jo dejligt når arbejdet bliver værdsat. 2. Har det nogen særlig betydning for dig at det er de studerende, som nominerer kandidaterne til prisen? Sidste år fik jeg en undervisningspris uddelt af instituttet alene. Den var jeg selvfølgelig meget glad for, men det føles endnu bedre, at det er de studerende, som vurderer at man gør et godt stykke arbejde. Det er trods alt for deres skyld vi underviser, så det ville være lidt ærgerligt hvis de ikke syntes, de fik noget med hjem fra forelæsningerne. Det betyder da noget at de studerende lægger mærke til, at man prioriter undervisning højt. Men man kan ikke tilrettelægge undervisningen efter at de studerende skal være så glade som muligt. Så på den måde er prisen en ekstra bonus. 5. Har du fået nogen kommentarer fra dine kolleger siden du vandt? Der er mange der har været inde og sige tillykke. Og så har jeg fået et par kommentarer fra kolleger og studerende fra andre institutter på KU. Jeg tror ikke at man alle steder er vant til, at de studerende kan blive glade for et temmelig svært, obligatorisk kursus. 6. Nu hvor du har vundet, er der noget særligt du vil gøre for at vinde igen? Nej. Man skal ikke tilrettelægge sin undervisning for at blive populær og vinde priser. Det vigtigste er, at de studerende lærer hvad de skal, og så er det andet en bonus oveni. 3. Får denne pris nogen indflydelse på den måde du underviser på? Egentlig ikke. Jeg har altid været lidt skeptisk over for generelle undervisningsevalueringer. Jeg kommer altid til at tænke på, om gode evalueringer skyldes underholdningsværdi og høj service, eller om de studerende rent faktisk tager stilling til, hvor meget forelæsningerne bidrager til deres indlæring. Min egen holdning er, at evalueringsskemaerne kan være med til at give et fingerpeg om eventuelle problemer i undervisningen; men den rigtige evaluering af ens undervisning kommer først når man retter semesterets eksamensopgaver. Eksamensretning giver altid anledning til at ændre i undervisningen det næste semester. 4. Betyder det noget for dig at denne pris er ret betydningsfuld blandt de studerende, eller føler du at det bare er en ekstra bonus når man vinder? TIDLIGERE VINDERE 2002 Henrik Hansen (Samfundsbeskrivelse) 2003 Christian Schultz (Industriøkonomi) 2004 Thomas Rønde (Spilteori) POLITEN #

11 Semesterstartsfesten

12

13 ARBEJDSMORALS nedbrydende anekdote (tysk originaltitel: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral) Af Heinrich Böll Oversættelse af Kirsten Hasberg Er du én af de mange hårdtarbejdende politter, er følgende anekdote måske værd at huske på, når du med kaffekoppen i den ene hånd drøner gennem livet. I en havn ved en af Europas vestlige kyster ligger en fattigt klædt mand i sin fiskerbåd og døser. En smart klædt turist lægger i samme øjeblik en ny farvefilm i sit kamera, for at fotografere det idylliske billede: blå himmel, grønt hav med fredelige, snehvide bølgetoppe, sort båd, rød fiskerhue. Klik. Endnu engang. Klik, og for alle gode gange tre en tredje gang: Klik. Den sprøde, næsten fjendtlige lyd vækker den døsende fisker, som retter sig søvnigt op, søvnigt fisker efter en pakke cigaretter, men før han har fundet det han leder efter, har den ivrige turist allerede holdt en pakke op for næsen af ham, og selvom han ikke ligefrem har puttet cigaretten ind i munden på ham, har han lagt den i hans hånd; et fjerde klik, nemlig lighterens, afslutter turistens overilede høflighed. Gennem den næsten umærkelige, upåviselige overdrevent flinke høflighed er en tirret forlegenhed opstået, som turisten med landets sprog i sin magt forsøger at overkomme gennem en samtale. De vil komme til at gøre en god fangst i dag Fiskeren ryster på hovedet. Men man har sagt mig, at vejret er gunstigt i dag. Fiskeren nikker. De vil altså ikke tage ud? Fiskeren ryster på hovedet, turistens nervøsitet stiger. Vist ligger det fattigt klædte menneskes ve og vel ham på hjerte, men ærgrelsen over den forpassede mulighed nager ham. Nå, føler de dem skidt tilpas? Endeligt går fiskeren fra tegnesprog over til det virkeligt talte ord. Jeg har det storartet, siger han. Jeg har aldrig følt mig bedre. Han står op, strækker sig, som ville han demonstrere, hvor atletisk han er bygget. Jeg føler mig fantastisk. Turistens ansigtsudtryk bliver mere og mere ulykkeligt, han kan ikke længere undertrykke det spørgsmål, som så at sige er ved at sprænge hans hjerte: Men hvorfor tager de så ikke ud? Svaret kommer prompte og kortfattet. Fordi jeg allerede var ude i morges. Var fangsten god? Den var så god, at jeg ikke behøver tage ud endnu engang, jeg havde fire hummere i mine kurve, og næsten to dusin makreller... Fiskeren er endelig vågen, tør nu op og klapper beroligende turisten på skulderen. Dennes bekymrede ansigtsudtryk synes ham at være om end ubegrundet, så dog rørende bekymring. Jeg har endda nok til i morgen og i overmorgen, siger han, for at lette den fremmedes sjæl. Ryger de en af mine? Ja, tak. Cigaretter bliver taget i munden, et femte klik, og den fremmede sidder nu hovedrystende på bådens kant, lægger kameraet ud af hånden, for nu har han brug for begge hænder for at give sin tale eftertrykkelighed. Jeg vil jo ikke blande mig i deres personlige anliggender, siger han, men forestil dem engang, at de i dag ville tage ud anden, tredje, måske endda en fjerde gang, og de ville fange tre, fire, fem, måske endda ti dusin makreller forestil dem det. Fiskeren nikker. De ville, fortsætter turisten, tage ud to, tre eller fire gange, ikke kun i dag, men også i morgen, i overmorgen, ja, på alle gunstige dage ved de, hvad der ville ske? Fiskeren ryster på hovedet. Senest om et år ville de kunne købe en motor, om to år endnu en båd, om tre eller fire år kunne de måske få en lille kutter, og med to både eller med kutteren ville de selvfølgelig fange meget mere en dag ville de have to kuttere, de ville, begejstringen gør ham stum for et par øjeblikke, de ville bygge et lille kølehus, måske et røgeri, senere en marinadefabrik, de ville flyve rundt i egen helikopter, lokalisere fiskestimerne og give deres kuttere anvisninger over radio, de kunne erhverve rettighederne til laks, åbne en fiskerestaurant, eksportere hummeren uden mellemhandler direkte til Paris og så igen gør begejstringen ham stum. Hovedrystende, bedrøvet dybt ind i hjertet, han har næsten allerede mistet sin ferieglæde, kigger han på det sig langsomt nærmende højvande, som de ufangede fisk muntert sringer rundt i. Og så, siger han, men igen mister han stemmen i ophidselsen. Fiskeren banker ham på ryggen, som et barn, der har fået noget i den gale hals. Hvad så? spørger han stille. Så, siger den fremmede med stille begejstring, så kunne de roligt sidde her i havnen, døse i solen og kigge på det herlige hav. Men det gør jeg jo allerede nu, siger fiskeren, jeg sidder roligt ved havnen og døser, kun deres klikkeri har forstyrret mig i det. Den således belærte turist drog eftertænktsomt derfra, for tidligere havde han også troet, at han arbejdede, for ikke at skulle arbejde mere en dag, og der var ikke noget spor af medlidenhed overfor den fattigt klædte fisker tilovers i ham, kun en smule misundelse. 16 POLITEN #1 2006

14 FIBONACCI UENDELIGE RÆKKE sammenhængen mellem obligationsfutures og approximation af spiralen i et sneglehus Af Frederik Meinertsen Talrækken (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ) siger måske ikke de fleste noget særligt, men den har en helt speciel betydning for matematikere og videnskabsfolk. Fibonacci var søn af en købmandsrepræsentant fra Pisa og fik sit gennembrud i 1300-tallet, da han genoplivede dele af antikkens glemte matematik og gav sit eget bidrag i form af nyopdagelser. Fibonacci publicerede i 1202 Liber abaci hvor I han introducerer det hindu-arabiske decimalsystem og brugen af arabiske tal i Europa. Det er i dette værk at man udover algoritmer og simultane ligningssystemer finder Fibonacci-tallene og Fibonacci-talrækken, som dog var blevet opdaget flere hundrede år tidligere. Talrækken som ganske enkelt er summen af de to foregående tal uden tvivl en af de mest berømmede talrækker grundet den store udbredelse og anvendelse indenfor samtlige naturvidenskabelige grene. Fibonnaci bruger kaniner som sit introduktionseksempel. Vi starter selvfølgelig med noget der kunne minde om en antagelse i en økonomibog, nemlig at kaniner aldrig dør! Dernæst at et kaninpar altid føder et nyt kaninpar (en han- og en hunkanin) hver måned startende fra den anden måned. I slutningen af den første måned (t + 1) vil der stadig kun være et kaninpar (det oprindelige kaninpar, som vi for god ordens skyld antager faldt ned fra himlen). I slutningen af anden måned (t + 2) vil det oprindelige kaninpar have født et ekstra sæt kaniner som igen kan reproducere sig selv efter to perioder. Vi husker at det oprindelige kaninpar jo ikke går bort, men reproducerer sig selv i en uendelighed. Dermed fås den berømte Fibonacci talrække. Efter 10 år eller 120 måneder vil man have 25 x 32 x 5 x 7 x 11 x 23 x 31 x 41 x 61 x 241 x 2161 x 2521 x = (Tag den Australien!). Det er selvfølgelig meget interessant og talrækken er da også blevet benyttet så forskellige steder som familiemønstre hos bier til approksimation af kurverne i sneglehuse og solsikkefrøenes dannelse på blomsterhovedet. Tager vi nu raten af to på hinanden efterfølgende tal i Fibonacci talrækken og dividerer det successive tal med det foregående får vi Fibonacci tallene 1/1 = 1, 2/1 = 2, 3/2 = 1.5, 5/3 = , 8/5 = 1.6, 13/8 = 1.625, 21/13 = /21 = /34 = osv. Den nye talrække har ligeledes de samme karakteristika, men nu ser vi at tallene efter de fire første numre nærmer sig eller det gyldne tal. Trækker vi dette tal fra 2 (som vi jo også husker som summen af den uendelige fødselsdagskage-fordeling fra Sydsætter! Den første får 1 lagkage og den næste får halvdelen af hvad den foregående fik) får vi eller dets inverse Sætter vi AB =0.382, BC =0.618 og dermed AC =1 finder man at dette er en ganske speciel ligning hvor AC divideret med CB er lig AC divideret med AB. Dette er et ganske specielt forhold som ikke gør sig gældende ved eks. AB = BC =0.5. Og hvad så fristes man til at spørge? Man kan konstruere et snedigt rektangel med Fibonacci-tallene som længden på et kvadrat og lægge dem ved siden af hinanden. Fra det inderste kvadrat kan man under den forudsætning at man rammer hver ende af diagonalen tegne en uendelig logaritmisk spiral, også kaldet Fibonacci-spiralen. Forholdet er som allerede gættet 38.2 pct. og 61.8 pct. Kurserne på de finansielle markeder går og ned. De reflekterer investorernes forventninger og er dermed menneskelig psykologi. Når et marked går op er det normalt at det tager sig en pause, trækker sig tilbage, regrupperer og starter så igen sin opad trend. Det er her at man ved hjælp af Fibonacci tal kan måle hvor langt markedet kan trække sig tilbage før det går frem igen (hvis man forventer et bull marked). Det mest normale er 38.2, 50.0 og 61.8 pct. Kigger man FX markedet, nærmere betegnet britiske pund de sidste 6 måneder, er det bemærkelsesværdigt at niveauerne rent faktisk indlejrer sig på Fibonacci-niveauer. Man skal dog være varsom med tekniske analyser, da forventningen om et Fibonacciniveau også er I spil. Hvis alle forventer at markedet efter en bestemt sammentrækning eller et rally går I vejret, så går det selvfølgelig den vej markedet betaler. Man kan næsten fristes til at kalde det for en gang kortkiggeri uden den store fordybelse. Det er selvfølgelig ikke en arbitragemaskine vi har fundet, men basal viden om markedets tekniske niveauer er en nødvendighed for at kunne læse markedets volatilitet. Hvis markedet handler lavere end normalt og pludselig viser en opadgående trend, så kan en trader måske forberede sig på at lægge sig short i en position når markedet har nået et vist niveau. Her kan Fibonacci tallene hjælpe med at læse de historiske charts, så man ikke sigter efter imaginære fixpunkter. Fibonacci niveauer bruges til de fleste volatile markeder, men analyser der udelukkende baserer sig på teknisk analyse er ikke anset som høj kvalitet. Som altid kræver gennemarbejdede analyser at man gør sit hjemmearbejde ordentligt ellers risikerer man at blive kørt over. Og det kan være rigtig dyrt! POLITEN #

15 MULTIsiden En allegori Introforløb - januar 2006 Af Jesper, vintertutor 2006 Efter to introdage i København med sociale arrangementer til at ryste de 50 nystartede sammen, drog vi mandag formiddag til en hytte nær Haslev. Efter den traditionelle sengefordeling der hører rusture til, blev de to hold fordelt på fire nye hold. Fire hold i fire farver der rusturen igennem kæmpede, på godt og ondt, mod hinanden om en yderst prestigefyldt gave. Mandag fik de lov til at ydmyge deres tutorer i forbindelse med tipen-tutor. Det var meget simpelt. Gættede de rigtigt, måtte de tvære flødeskum ud over en af deres tutorer. Efter en aften med bl.a. speed-dating og højtidernes natløb, sluttede vi af med et brag af en fest. Udskejelserne om mandagen prægede tydeligt energien hos de kære russi om tirsdagen. Dog havde tutorerne planlagt en masse så, der blev ikke meget tid til at smide fødderne op og slappe af. Onsdag morgen startede tidligt, da vi skulle med bus mod København. Først et stop ved Eksperimentariet, som ikke var til stor begejstring for alle, og derefter fluks mod Nationalbanken. Her fik de et rigtig godt indblik i Nationalbankens hverdag, beskrevet af en gammel kending fra Polit (Maria Carlsen, stud.polit., RUKO 2004). Endnu engang blev det til en lang dag for de evigt spændte vinterstartere og der gik lidt tid før de faldt til ro onsdag aften/nat. Torsdag var så den helt stor fag-dag med den velkendte Peter Erling-opgave, studievejledning og fagpræsentation. Torsdag aften blev afviklet i ægte nytårsaften -stil med flotte hatte, udspring fra stole hver halve time og selvfølgelig champagne og kransekage kl. 12. Som alle gode nytårsfester, blev der festet og danset til den lyse morgen. Fredagen morgen skulle der ryddes op i en fart og alt skulle pakkes til bussen kom og kørte os sikkert hjem til byen. Nu er jeg som tutor nødsaget til at pynte lidt på begivenhederne, men vil bare slutte af med at citerer et par stykker fra hold 102: Fed tur! Godt arrangeret, En stor ros til vores søde, sjove og hyggelige tutorer!. Det siger vidst det hele ;-) Hele VT06 takker alle på vinteroptag 2006 for et fantastisk introforløb. Vi ses på studiestræde. En symbolsk handling bringer sindene i kog. Tænder ild til en krudttønde i en situation, hvor det egentlig havde været påkrævet at gå på listesko. Egentlig var det bare en provokation fra en aktørs side, en individuel handling, som blev opfattet som et helt samfunds holdning, og som derfor krævede et helt samfunds svar på tiltale. Denne tiltale fik imidlertid dimensioner, som ingen kunne have forudset. Et svar virkede nu som utidssvarende, og indblanding fra venner og naboer blev nødvendig, på begge sider. Situationen eskalerer. Folk bliver dræbt, men i sejrssikker rus styrter begge parter sig ud i yderligere diskussion, holder på egne holdninger som det rigtige, det sande og det evigtgyldige. Der er ingen vej tilbage, nu kan intet holde den eksplosion tilbage, som havde ulmet i årevis. Sådan begyndte (også) første verdenskrig. Kan vi lære af historien? Ballonflyvere... To ballonflyvere har i tæt tåge fuldstændigt mistet orienteringen. Pludselig letter tågen, og under sig ser de en ensom vandrer på en højderyg. Den ene ballonflyver former hænderne til en tragt og råber ned mod jorden: Hvooor eer viii?. Vandreren kaster et blik opad og svarer prompte: I en varmluftsballon, 30 meter over jorden! Tågen trækker sig atter sammen under ballonflyverne. Da siger den ene til den anden: Manden må ha været jurist. Hans svar var rigtigt, præcist og alligevel komplet ubrugeligt. Hvordan kan man se, at de to ballonflyvere i denne historie må være cand.merc. økonomer? De har: a.) produceret en masse varm luft b.) mistet orienteringen fuldstændigt c.) spurgt en jurist til råds, da de kom i problemer 18 POLITEN #1 2006

16 Everybody This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about this, because it was Everybody s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn t do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done. Nødhjælp til politter (eksamenskurser) Nu er der endelig HJÆLP at hente - også for os politter! Hvis du også hører til den slags studerende, der udskyder læsningen til sidst på semestret, så er kursusvirksomheden MANU din ven i nøden. I lang tid har studerende fra Handelshøjskolen i København kunne tage disse meget populære eksamensforberedende weekendkurser, og gennem stor store succes har MANU nu vokset sig til at være den største kursusvirksomhed på CBS og KU. På kurserne vil de mest sandsynlige eksamensopgaver bliver gennemgået af nogle af de bedste undervisere i Danmark på den måde optimeres din karakter uanset, hvor på skalaen du normalt befinder dig! De højeste dumpeprocenter på vores studie ligger på første og anden årsprøve, så det er her MANU vil foretage markedspenetrationen; matematik 2, økonomiske principper 2, mikro 2 beslutninger og strategi og makro 2 kort sigt er de første fag i udbud til sommer. Derefter er det ikke helt utænkeligt, at kursusbølgen også skyller ind over tredje årsprøve, hvor et fag som økonometri 2 (uden hjælpemidler!) kunne være vores ønske til MANU. Alle praktiske informationer kan findes på deres hjemmeside hvor fagnørder med sociale kompetencer også kan kigge efter jobmuligheder som underviser. Prisen? 500 dask for en weekend med 10 timers intensiv eksamenskarakter-hævning og masser af aha-oplevelser. Studietur til Kina I efterårsferien kan 30 heldige politstuderende komme til Kina. Formålet med turen er, at få indsigt i den kinesiske økonomi før og nu, og vi vil derfor besøge en række virksomheder og organisationer i Beijing og Shanghai, men også bruge nogle dage på sightseeing. Turen er fra torsdag den 12/10 til søndag den 22/ og forventes at koste ca kr. pr. person, der er dog sat et prisloft på 7000 kr. Beløbet dækker transport og indlogering. Dette er en unik mulighed for at få et godt indblik i den kinesiske økonomi og kultur og for at lære andre politstuderende at kende. Vi opfordrer derfor politter på alle årgange til at søge! Tilmelding skal ske senest søndag den 19/ på og deltagerne findes ved simpel tilfældig udvælgelse den 20/3. Første betaling er på 2000 kr. pr. person og skal indbetales senest 31/3. Det resterende beløb betales den 1/6 og den 1/8. For turens deltagere vil der være to obligatorisk seminarer, som fider sted den 8/4 og den 30/ Vi glæder os til en god tur! STUKO 06 Gratis kompendier på nettet Forlaget Ventus har i samarbejde med Reformklubben på Handelshøjskolen i København udgivet en række gratis kompendier. Kompendierne omhandler blandt andet mikro, makro samt statistik og er forfattet af ansatte på universiteter og handelshøjskoler. Behandlingen af emnerne er basale og letforståelige, og kan således bruges som supplement til grundbøgerne inden for de forskellige fag. Kompendierne kan findes på POLITEN #

17 du Soleil et fantastisk skiområde med blå pister placeret tæt ved byerne og røde pister, der forbinder området. For let øvede polit skiløbere er der således adgang til hele området uden at skulle kæmpe sig ned af en snæver sort piste. Det bedste ved pisterne er, at de går lige ned til afterski-baren shooters, hvor de fleste politer samlede sig, nogle allerede fra kl.14 (værelse 3506, uden at nævne navne). Her kunne man erhverve sig en kande øl eller flere, imens man snakkede om bedrifterne på pisterne og musikken rockede til covernumre. Hvad angår afterski mangler Avoriaz absolut ingenting. Der er masser af muligheder for at holde afterski. Uanset om man er til den helt vilde afterski med dans på bordene (hvilket en polit jo er), eller man blot vil nyde en øl og snakke om, hvordan dagen er gået. Shooters var som sagt stamstedet, men et andet stamsted blev The Place, som havde god livemusik hver eneste dag, og happy hour hver eftermiddag. Avoriaz Polit på ski Af Tore, Polit på ski Endnu engang var destinationen de franske alper, nemlig Avoriaz. Det.første indtryk var netop det vi var kommet ned for at se: Ny faldet sne, solskin og ny præparerede løjper. Avoriaz er en by med charme og hygge, byen er bilfri og det giver en helt speciel stemning med skiløbere i hele byen, og en begynderbakke placeret i midten af det hele. Det at byen er bilfri, gør at de eneste transportmuligheder er de hestetrukne kaner eller til fods. Så ingen kedelige asfalterede veje med frustrerede bilister, som hverken kan komme frem eller tilbage. Sneen ligger meter tykt i gaderne, hvor de eneste lyde kommer fra skiløberne, fulde afterskiere eller klokkerne på de hestetrukne kaner. Vi havde indkvartering på Hotel Saskia, værelserne var små, men hvad man må forvendte når turen går til alperne. Indkøbsmuligheder i byen var gode, dog havde den famøse Sherpa-kæde monopol og priserne var ekstremt høje. En obligatorisk ramme Kronenbourger koster omkring 8 euro. Men som polit maksimerede vi hurtigt vores nytte med Königsbier, der kun kostede 5 euro. Avoriaz ligger i Portes du Soleil skiområdet, der har 650 km pister med en hovedvægt på de røde. Området er kendt for Le Mur eller Muren, som er en ekstrem sort eller orange (uden for kategori) pukkelpiste, der får en øvet polit skiløber til at ligne en amatør, specielt dem, der tog dem efter en hård nats strabadser. Faktisk er Portes Udover de traditionelle afterskisteder og caféer er der flere diskoteker, hvor dansetalentet kan udfoldes til langt ud på natten. Choucas eller Ko kassen, som stedet hurtigt blev døbt, var et tiløbsstykke når de andre barer lukkede kl Hvis stemningen skulle blive lidt for høj til en længere gåtur hjem i skistøvler, kan man jo altid tage en kane, personlig blev jeg gode venner med en hest, der hed Nina, som tit kørte vores værelse til hotellet. Afterski var ikke det eneste sted, hvor man kunne hygge sig med politer og andre studieretninger. Ecart, vores rejseselskab, arrangeret en picknic i det hvide, hvor Sterling bød på live musik og Ecart på mad og øl ad libitum. Efter gildet skulle folk så prøve sig på ski ned ad løjpen for at komme tilbage til hotellet, hvilket måtte have set sjovt ud for dem, der ikke havde været til picnic. Ferien forløb uden problemer med godt vejr, godt selskab, præparerede løjper og afterski med gang i den. Det bliver svært at overgå til næste vinter, men polit på ski vil gøre et forsøg. Tak for en god ferie. 20 POLITEN #1 2006

18 POLITEN #

19 Skt. Peders Bageren, Skt. Pedersstræde Pris: 7, Karaktergennemsnit: 3,23 Endelig placering: 2 Kommentarer: Meget rustikt i udseendet, men kunne godt have fået lidt mere gas med krymmelet. Udmærket konsistens og fin eftersmag. Meget mørk farve. Ingen cigaretskodder eller gamle plastre. Pariserkonditoriet Jagtvej 94 Pris: 6, Karaktergennemsnit: 3,69 Endelig placering: 3 Kommentarer: Ligner en lort med krymmel på. Ret ordinært, omtrent lige så ophidsende som at se på maling, der tørrer. Nørrebrogade 10a Pris: 5, Karaktergennemsnit: 3,71 Endelig placering: 4 Kommentarer: Dette pragteksemplar løb af med sejren som Bedst til prisen hvilket ikke er helt ringe taget i betragtning af bagerbutikkens ret så sure smiley (dog forsøgt glædeliggjort af ejeren, med en kuglepensmund ). Ligner en formpresset lort med krymmel på. Store stykker, men noget smattede. Uidentificerbare ting i, som knaser mellem kindtænderne. Parcelkonditoriet Griffenfeldsgade 56 Pris: 6, Karaktergennemsnit: 6,00 Endelig placering: 5 Kommentarer: Lyst studenterbrød!!! Jamen, det kan man da ikke! Hvilken fadæse; en eller anden stupid bager har totalt misforstået konceptet. Vi vil have kakaomasse/kulør i! Dette studenterbrød er signifikant dårligere end de øvrige. Ligner en hvid lort med krymmel på; tænk at det kunne være muligt. Super Brugsen på Nørreport Pris: 8, Karaktergennemsnit: 2,91 Endelig placering: 1 Kommentarer: Næ, der er jo kiks i bunden og syltetøj og hvid glasur, hold da op, fine sager! Udseendet taler klart til dette studenterbrøds fordel. Hænger ikke helt så meget fast i ganen som de øvrige, hvilket er meget rart, for så spytter man ikke studenterbrødsmasse, når man snakker. En soleklar vinder. Studenterbrødsanmeldelse Sand videnskab er at undres og at søge svar, og mange mænd og kvinder har gennem tiderne undredes og søgt og ofte også fundet svar. Ét spørgsmål synes dog komplet ignoreret af verdenshistorien; det evigt tilbagevendende spørgsmål af ypperste vigtighed og relevans og som i dén grad kræver svar: Hvor får man de bedste studenterbrød? Af USB Især blandt studerende må dette spørgsmål trænge sig på, så det må være på tide at undersøge det I den højere sags tjeneste og med livet som indsats testede derfor en håndfuld brave polit er alle bageres absolutte faglige stolthed: Studenterbrødet (Muligvis bedre kendt under navnet Alt Godt fra Gulvet) på en ellers så triviel fredag aften. Fem udsøgte studenterbrød var nidkært udvalgt af Udvalget til Studenterbrødets Bevarelse (USB), som i silende regn havde cyklet den ganske by tynd i jagten på de helt rigtige varer. Selve testen forløb på yderst retfærdig vis som en blindtest med nummerering af de enkelte brød, så oprindelsen ikke var til at spore. Deltagerne afgav karakterer på skalaen 1 7, hvor 1 er Næh, nu må jeg be om mine himmelblå, jeg har da aldrig i mine livsskabte dage smagt så formidabel en klæg masse af dejrester, cigaretskodder og romessens, mens 7 er Føj for den lede! Testens konklusion De bedste studenterbrød fås i Brugsen! Måske en anelse overraskende at et supermarked udkonkurrerer den ellers så velrenommerede Skt. Peders Bageren. Er man ude i at finde et godt studenterbrød, men er SU-en smuldret bort på Belugakaviar og Harboe Pilsnere, skal man et smut ned på Nørrebrogade 10a, hvor man finder det bedste brød til prisen. Kvalme og maveonde Ingen dyr kom til skade under forsøget; dog kan det ikke afvises, at en enkelt studerende eller to led af kvalme/maveonder den efterfølgende weekend. I øvrigt var det en stor skuffelse, at der ikke åbenbarede sig hverken afklippede negle eller brugte plastre undervejs i prøvespisningen, men måske var det blot kamufleret for godt. Den slags hører sig til i et ordentligt studenterbrød!!! Advarsel Hvordan kan det være, at det ikke er til at opsnuse et studenterbrød på Frederiksberg har de frederiksbergske bagere ingen respekt for deres fag??? Snobber 22 POLITEN #1 2006

20 Christinasklumme måned ÅRETS VÆRSTE Endelig. En-de-lig er januar måned overstået. Årets uden tvivl længste og mest ulidelige måned. Januar måned indeholder umådelige mængder af ubehag i form af 31 lange dage, kulde, mørke, sjap og sidst, men ikke mindst EKSAMEN. Man ved det, men glemmer hvert år eller fortrænger i hvert fald mere eller mindre bevidst; at året går sin gang, og snart er det eksamenstid igen. Rent faktisk indtræffer denne forfærdelige begivenhed jo to gange om året. Januar og juni måned dyster en skæbnesvanger kamp om at blive den mest forhadte måned på politstudiet. Personligt synes jeg, at juni er lidt mere overkommelig, da solskin, udsigten til lang ferie og duften af grillmad mildner det hele lidt. Inspirationen til denne artikel er netop de cirka to måneder eller 61 dage eller timer om året, hvor man sætter alt, hvad der hedder liv og udfoldelse på pause. De to måneder om året, hvor ens venner udenfor polit langsomt begynder at miste tålmodigheden, fordi man ikke har svaret på deres beskeder og har udelukket alle aktiviteter, hvor ordet social indgår. De to måneder om året, hvor man hver nat sover i gennemsnit 5 timer og konstant ligner én, der er blevet udsat for volt og tre sumobrydere. De to måneder om året, hvor man så gerne ville drømme søde drømme om at finde den person, der fandt på mottoet, at eksamen er en fest for den velforberedte elev og lige give ham/hende et par venlige ord med på vejen. De to måneder om året, hvor man i stedet drømmer om formler, beviser for velfærdsteoremer, om at sove over sig, om at glemme sit studiekort, eller om at eksamen handler om et delafsnit på 7 linjer, som forelæseren brugte 10 minutter på at gennemgå i anden time en fredageftermiddag lidt i fire. De to måneder om året, hvor man kan vågne på eksamensdagen og føle, at alt, hvad man har terpet i døgndrift de sidste 5 dage, lige pludselig fuldstændig har forladt ens hjerne og selv de mest grundlæggende ting som indifferenskurver og signifikanssandsynligheder synes at kræve uopnåelige mængder af hjerneaktivitet. De to måneder om året, hvor ord og begreber som Pareto-optimalitet, rationelle agenter og præferencer begynder at indgå som en naturlig del af ens ordforråd. De to måneder om året, hvor man virkelig bliver negativ på andre studier, der ynker over deres eksamen, som er en gruppeeksamen med en varighed på 30 minutter med grupper på op til 6 medlemmer eller forsvar af en synopsis på tre sider eller en multiple choice test eller en eksamen De to måneder om året, hvor man virkelig bliver negativ på andre studier, der ynker over deres eksamen, som er en gruppeeksamen med en varighed på 30 minutter med grupper på op til 6 medlemmer eller forsvar af en synopsis på tre sider eller en multiple choice test eller en eksamen med pensum på 150 sider med hjælpemidler og kompendier i overflod. med pensum på 150 sider med hjælpemidler og kompendier i overflod. De to måneder, hvor man virkelige begynder at revurdere sit studievalg ud fra en cost-benefit tilgang, og tanken om at rejse til fjerne himmelstrøg og arbejde som appelsinplukker virkelig begynder at lyde tiltagende. De to måneder om året, hvor tiden imellem nogen gange synes at gå så hurtigt, at man knap nok føler, at man har skilt det sidste gule papir fra det lyserøde, før man igen sidder i stolen og sveder. Her til sidst på falderebet vil jeg bare lige opfordre alle politer til at huske at nyde tiden og leve fuldt ud mellem januar og juni måned for, før man ved af det, begynder det hele forfra igen POLITEN #

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere