Klagesager i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagesager i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016"

Transkript

1 Til: IDAs Forretningsudvalg Notat 7. oktober Klagesager i perioden. juli til. juni Dette er den. afrapportering af de klager over IDA, der er indkommet, efter at der den. marts blev indført et fælles administrativt klagebehandlingssystem. IDAs Forretningsudvalg besluttede i oktober, at der skal ske en årlig afrapportering af klagesager. Foreningens formand ser alle klagesager og Ledelsessekretariatets udkast til svar inden afsendelse. Klager, der tilgår formanden direkte, håndteres i overensstemmelse med det administrative klagebehandlingssystem. Flere medlemmer får en opringning med svaret, men sagen registreres fortsat i systemet. I forhold til forrige periode er der tale om en stigning i antallet af klagesager. Stigningen skyldes dels, at der har været klager ( stk.) vedrørende mængden af nyhedsmails, hvilket IDA ikke tidligere har oplevet. Klager over antallet af nyhedsmails fra IDA er videregivet, som input i arbejdet med segmentering af nyhedsmails. Med henblik på fortsat at sikre sammenlignelighed med foregående perioder, er disse klager registreret i kategorien IDA.dk, portalen. Der ses også en markant stigning (7 stk.) i klager over rådgivningen i forbindelse med nedsat kontingent ved ledighed. Det er i den forbindelse blevet indskærpet, at IDAs jurister skal huske, at gøre ledige medlemmer opmærksomme på muligheden for nedsat kontingent. Det skal også bemærkes, at stigningen i antallet af henvendelser kan hænge sammen med, at klageadgangen er blevet mere synlig og tilgængelig på IDA.dk. I maj blev der tilføjet et link til klager på siden med kontaktoplysninger til IDA. Oversigt over udviklingen i klager IDA.dk, portalen Andre forhold Ingeniøren Medlemsadministration Mødeadministration Medlemsbetjening og rådgivning Kontinget Bemærk venligst, at klager over Mødecentrets virksomhed alene behandles af mødecentret og ikke omtales i denne afrapportering. I Mødecentret har man en tæt kommunikation med dem, som står for arrangementets afvikling før, under og efter. De ting, der opstår, er som regel mindre ting, og tages med det samme. I Mødecentret er der procedurer for opfølgning i forbindelse med eventuelle klager eller utilfredshed ytret i kundetilbagemeldinger. Skulle der være tilfælde, hvor fx teknik, køkken eller restaurant ikke har levet op til den ønskede standard, følges der op i forhold til de ansvarlige og der laves en aftale om nye eller ændrede procedurer for kommende arrangementer. Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge - DK-7 København V + ida.dk

2 Side Klager i perioden. juli. juni Klagesager I perioden er der modtaget klager. I af sagerne har medlemmet fået medhold og i af sagerne er medlemmet efterfølgende udmeldt/ikke genindmeldt. Klagerne er samlet under overskrifter og beskrevet nedenfor ud fra kategorierne: a) Hvad handler klagen om? b) Hvad blev der konkret gjort eller ikke gjort? c) Har klageren fået helt eller delvist medhold eller er klagen blevet afvist, og har klagen givet anledning til ændring i service, forretningsgang eller andet? d) Er der kommet en reaktion fra klageren og er klageren fortsat medlem af IDA?

3 Side Klager vedr. kontingent, stk. ( stk. i forrige periode) 7 7 Kontingent 7 Nr. a) Klage over nedsat kontingent ifm ledighed. b) Medlemmet klager over, at han ikke har fået nedsat kontingent, da han er ledig. Han henviser til, at han har lavet en aftale om, at han vil kontakte IDA, når han får job. c) Medlemmet får medhold. IDAs retningslinjer i forbindelse med nedsættelse af kontingent, fx i forbindelse med ledighed er meget klare. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for, at give besked om hvorvidt man fortsat er ledig. Alle ledige medlemmer modtager hvert kvartal en mail, med besked om, at de skal huske at ansøge om nedsat kontingent, hvis de fortsat er ledige. Det har ikke været muligt at se, om der er indgået en særlig aftale med dette medlem. Derfor bliver aftalen, at hans kontingent nedsættes i den periode, han lige har modtaget opkrævning for. Fremover skal han selv, hvert kvartal, sørge for at give besked, hvis han fortsat er ledig. d) Medlemmet har takket for aftalen og vil fremover give besked i tilfælde af ledighed. Fortsat medlem. Nr. a) Klage over at IDA følger SKATs pålæg om at korrigere skattemæssige fradrag. b) Medlemmet klager over, at han har modtaget et brev fra IDA, hvor IDA oplyser, at man har ændret hans fradragsmæssige kontingent for til kr. efter påbud fra SKAT. Han ønsker, at IDA arrangerer et møde med andre, der er havnet i en lignende situation, samt danner sig et overblik over de øvrige fagforeningers holdning i sådanne sager. c) Medlemmet får ikke medhold. IDA er blevet kontaktet af SKAT, fordi de er af den opfattelse, at medlemmet i ikke opfyldte betingelserne for skattemæssigt fradrag af det kontingent, han har betalt til IDA. IDA har fået et påbud fra SKAT, om at rette indberetningen af hans fradragsmæssige kontingent for til kr., samt at informere ham om, at han skal kontakte SKAT for at få rettet hans årsopgørelse for. Efter at have vendt sagen med vores juridiske eksperter, valgte IDA at følge påbuddet fra SKAT. IDA er af den opfattelse, at vores medlemmers indkomstforhold er en sag mellem det enkelte medlem og SKAT, og da IDA er pålagt forholdsvis skrappe regler for behandling af personfølsomme oplysninger, ønsker IDA ikke at gå yderligere ind i sagen, ej heller at koordinere holdninger med de øvrige fagforeninger. d) Medlemmet er ikke tilfreds med beslutningen og har henvendt sig igen, men IDA kan ikke gå yderligere ind i sagen. Fortsat medlem. Nr. a) Klage over for meget betalt kontingent b) I forbindelse med at medlemmet vil udmeldes af IDA pga udgiften til kontingentet, bliver hun klar over, at hun er berettiget til nedsat kontingent, da hun er ledig. c) Medlemmet får delvist medhold. Medlemmet har modtaget brev fra IDA, hvor hun bliver gjort opmærksom på, at hun har ret til nedsat kontingent, så længe hun er ledig dette sker ved positivt at melde tilbage, at man fortsat er

4 Side ledig. Dette brev har hun aldrig svaret på og er derfor ikke sat ned i kontingent. Hun godtgøres alligevel for indeværende år, da hun har været i telefonisk kontakt med IDA og der kan have fortalt, hun er ledig det er ikke noteret i sagen. Medlemmet ønsker godtgørelse for hele hendes ledighedsperiode, men dette gives ikke, dels da hun ikke har svaret på det fremsendte brev og fordi hun rent skattemæssigt allerede har fået fradrag for det indbetalte beløb i. d) Udmeldt. Nr. a) Klage over kontingent. b) Medlemmet klager over, at han i hans ledighedsperiode er blevet opkrævet fuldt kontingent og mener, at der må være tale om en IT-fejl, at IDA ikke har fået besked om, at han er ledig. Efterfølgende er han begyndt at studere, hvilket også først er registreret efter han er påbegyndt studiet. c) Medlemmet får ikke medhold. IDA modtager ikke besked fra A-kasser eller jobcentre, derfor skal medlemmerne selv give IDA besked, når der sker ændringer i beskæftigelsessituationen. Ifølge IDAs medlemsregister har vi ikke registeret, at medlemmet har givet besked om ledighed ej heller opstart på studie. Hvis medlemmet mener, at han har gjort IDA opmærksom på henholdsvis, at han er ledig og efterfølgende bliver studerende, bliver han bedt om, at gøre opmærksom på det. Vi har ikke hørt fra ham efterfølgende vedr. sagen. d) Fortsat studiemedlem. Nr. a) Klage over nedsat kontingent ifm ledighed. b) Medlemmet klager over, at han aldrig er blevet gjort opmærksom på, at han kan søge om at få nedsat kontingent, når han er ledig. c) Medlemmet får ikke medhold. IDAs retningslinjer i forbindelse med nedsættelse af kontingent, fx i forbindelse med ledighed er meget klare. Det er medlemmets eget ansvar at sørge for, at give besked om hvorvidt man fortsat er ledig. Alle ledige medlemmer modtager hvert kvartal en mail, med besked om, at de skal huske at ansøge om nedsat kontingent, hvis de fortsat er ledige. Henvendelsen har afstedkommet, at informationen til medlemmer, som bliver ledige, fremadrettet forbedres, så det ikke længere alene påhviler det enkelte medlem, at give besked om ændringen, men at IDAs rådgivere fremadrettet gør opmærksom på muligheden for nedsat kontingent i ledighedsperioder, når de er i kontakt med et ledigt medlem. Nr. a) Klage over fejl i kontingent. b) Medlemmet klager over, at hun har betalt fuldt kontingent i en del af hendes ledighedsperiode. Hun har tidligere modtaget mails om, at hun skal give besked, hvis hun fortsat er ledig. Disse mails er ophørt og derfor har hun ikke givet besked. c) Medlemmet får ikke medhold. Det er medlemmernes eget ansvar at give besked om ledighed, og IDA kan dokumentere, at der er sendt flere mails til hende, hvor hun gøres opmærksom på, at hun skal huske at give besked, hvis hun fortsat er ledig. Nr. 7 a) Klage over manglende nedsat kontingent ifm ledighed. b) Medlemmet klager over, at hun skal betale fuldt kontingent i hendes ledighedsperiode. Hun var ikke klar over, at hun skulle give besked til IDA ved ledighed. c) Medlemmet får ikke medhold. Det er medlemmernes eget ansvar at give besked om ledighed, og IDA kan dokumentere, at der er sendt flere mails til hende, hvor hun gøres opmærksom på, at hun skal huske at give besked, hvis hun fortsat er ledig. Medlemmet gøres opmærksom på, at IDA har indgået en aftale med Akademikernes A- kasse, hvor det nu er muligt at give samtykke til, at IDA får besked om ledighed automatisk. Dette samtykke kan gives via medlemmets profil hos Akademikernes A-kasse.

5 Side Nr. a) Klage over fortsat kontingentopkrævning trods opsagt medlemskab. b) Medlemmet klager over, at han fortsat betaler fuldt kontingent til IDA, selvom han bor i udlandet og har bedt om at blive udmeldt. Han har tidligere meddelt, at han ønsker at opsige sit medlemskab, men opretholde sin ulykkesforsikring hos IDA Forsikring. Han tjekker ikke løbende sin netbank og har derfor troet, at beløbet der bliver trukket var til hans ulykkesforsikring. c) Medlemmet får medhold. Han skulle have været registeret til at betale nedsat kontingent, da han bor i udlandet. Det er rettet og det for meget indbetalte kontingent er tilbagebetalt. Dog er det ikke registeret, at han ønsker udmeldelse det har det været på et tidligere tidspunkt, hvor han har trukket udmeldelsen tilbage for at opretholde sin forsikring. Hvis han ønsker at forblive medlem skal han give besked ellers opsiges hans forsikring ved førstkommende hovedforfald. d) Fortsat medlem Nr. 9 a) Klage over kontingent. b) Medlemmet klager over, at han uden varsel er gået fra studerende til ansat og dermed forhøjet kontingent. c) Medlemmet for delvist medhold. Han har som Ph.d. studerende desværre været registeret forkert i medlemssystemet. Han skulle være, og var i starten, registeret som ansat, men ved en fejl er dette blevet ændret til studerende. Han får godtgjort en del af perioden, men skal være registret som ansat fremadrettet og dermed betale fuldt kontingent. d) Medlemmet har efterfølgende takket for løsningen. Udmeldt fra årsskiftet /7 Årsag For højt kontingent. Nr. a) Klage over manglende nedsat kontingent ifm ledighed. b) Medlemmet klager over, at han ikke længere er registreret som ledig og dermed er blevet opkrævet fuldt kontingent. Han mener, at han har ansøgt om nedsat kontingent, men kan ikke dokumentere det. Han opfordre også til, at afsender adressen på reminderne ændres, så det ikke er den samme som alt andet fra IDA. c) Medlemmet får medhold. Det er medlemmernes eget ansvar, at ansøge om nedsat kontingent i forbindelse med ledighed. Der er ikke registreret nogen anmodning fra medlemmet om nedsat kontingent, men da han i flere forudgående kvartaler har ansøgt i tide, tilrettes han og opkræves kontingent som ledig i stedet for. Vedrørende afsender mailadressen har han en pointe og den ændres fra førstkommende kvartal. d) Medlemmet har efterfølgende takket for hjælpen og har efterfølgende ansøgt om nedsat kontingent til tiden. Fortsat medlem.

6 Side Klager vedr. medlemsbetjening og rådgivning, 9 stk. ( stk. i forrige periode) Medlemsbetjening og rådgivning 9 Nr. a) Klage over juridisk rådgivning. b) Medlemmet klager over, at hendes sag vedrørende krav om udbetaling af løn er blevet afvist og ønsker en ny sagsbehandler. c) Medlemmet får ikke medhold. IDA har rettet henvendelse til de tidligere arbejdsgivere om medlemmets krav, uden at det har fået dem til at udbetale pengene. Hvis man ikke forfølger et krav på løn i tilstrækkelig omfang, kan man enten fortabe kravet ved forældelse eller passivitet. Medlemmet har fremsat krav om betaling i og, men har ikke forfulgt kravene før i. Da IDA ikke vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at vinde en retssag, kan vi ikke tilbyde at udtage stævning i sagen. Sagen blev derfor lukket. d) Medlemmet er udmeldt (Ej betalt kontingent). Nr. a) Klage over juridisk rådgivning i forbindelse med en arbejdsskadesag. b) Medlemmet har en arbejdsskadesag kørerende i Arbejdsskadestyrelsen, hvor de i august meddeler, at de forventer at kunne afslutte sagen i maj 7. Medlemmet ønsker hjælp til at få afsluttet sagen hurtigere, samt få genoptaget sin sag om méngrad og erhvervsevnetab, da hans situation er forværret. c) Medlemmet får medhold. IDA klager over den lange sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen og hjælper ham både med genoptagelse af sagen om méngrad og erhvervsevnetab. Nr. a) Klage over juridisk rådgivning i forbindelse med afskedigelsessag. b) Medlemmet klager over, at IDA ikke vil hjælpe ham i forbindelse med hans afskedigelsessag (sagen er opstået inden han genmeldte sig i IDA). Han blev fyret i forbindelse med en massefyring, men mener, at han reelt blev fyret tidligere. Han ønsker, at rejse et krav om godtgørelse for uberettiget afskedigelse over for hans tidligere arbejdsgiver, samt et udestående om udbetaling af bonus. Han beder IDA om, at betale hans udgifter til ekstern advokat. c) Medlemmet for ikke medhold. Der er, efter IDAs vurdering, ikke juridisk grundlag for at rejse krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse over for arbejdsgiveren, da han blev opsagt samme dag, som de øvrige medarbejdere i masseafskedigelsen. Både hans opsigelsessag og bonussag må, på baggrund af hans egne oplysninger, anses for at være opstået inden hans genindmeldelse i IDA. På den baggrund vil IDA ikke yde bistand til medlemmet og heller ikke betale honorar til ekstern advokat.

7 Side 7 Nr. a) Klage over juridisk rådgivning. b) Medlemmet klager over IDAs rolle/anbefaling i forbindelse med en (om)afstemning efter lønforhandlinger med virksomhedens ledelse. Afstemningen, blandt medlemmerne, skulle have været med et varsel på uger i stedet for de dage, som de fik derfor måtte afstemningen gå om. c) Medlemmet får ikke medhold. IDAs mål er, at skabe de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer. I den nævnte sag, har IDA ikke deltaget i forhandlingerne med ledelsen, ligesom IDA ikke er part i aftalen. IDA har foretaget en juridisk vurdering af, om afstemningen var gyldig. Den juridiske begrundelse for denne vurdering er, at der ikke er grundlag for at antage, at den manglende overholdelse af svarfristen på dage i vedtægterne, havde væsentlig betydning i relation til afstemningsresultatet. IDAs vurdering var, at afstemningsresultatet var gyldigt og bindende. Nr. a) Klage over IDA Forsikring b) Medlemmet klager over den rådgivning, han har fået vedr. indmeldelse i A-kassen, samt en ulykkesforsikring, der aldrig var blevet tegnet. Han mener, at han blev vejledt til at vente med indmeldelse i A-kassen, til der var under et år tilbage af hans uddannelse. Det har han nu erfaret, ikke er tilfældet og dermed står han uden dagpenge den første måned efter endt uddannelse. c) Medlemmet får ikke medhold. På IDAs indmeldelsesblanket kan man udelukkende tilkendegive, om man vil kontaktes omkring studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved indmeldelse i IDA. IDA er meget bevidst om, ikke at anbefale et studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved studiestart, da man maksimalt kan være gratis studiemedlem af en A-kasse i år. I og med mange af IDAs studiemedlemmer udsætter deres studie, kan man risikere ikke at være berettiget til dagpenge, såfremt man indmelder sig allerede på fx. semester. Vedrørende ulykkesforsikringen er det korrekt, at han har henvendt sig telefonisk for at få tegnet en ulykkesforsikring. IDA Forsikring tegner aldrig forsikringer udelukkende på baggrund af en telefonsamtale. Der er efterfølgende fremsendt et tilbud til ham, som skal accepteres ved brug af NemId. Dette tilbud har han aldrig accepteret og der er derfor ikke tegnet en forsikring. d) Fortsat studiemedlem. Nr. a) Klage over juridisk rådgivning. b) Medlemmet klager over den sagsvurdering, som IDA har bedt en ekstern advokat om at lave i forbindelse med hans sag om, sygedagpenge, fleksjob og manglende afklaring af arbejdsevne. Han ønsker, at rejse et erstatningskrav mod kommunen og stiller spørgsmålstegn ved, om IDA har pålagt den eksterne advokat begrænsninger i deres arbejde i forbindelse med sagsvurderingen. c) Medlemmet får ikke medhold. IDA har ikke pålagt den eksterne advokat begrænsninger i forbindelse med deres vurdering af sagen. IDA har fuld tillid til den eksterne advokat og følger derfor deres indstilling, om ikke at gå videre i sagen. Medlemmet har naturligvis selv mulighed for at gå videre med sagen, men IDA vil ikke yde ham retshjælp. Medlemmet bliver efterfølgende tilbudt, at komme til et møde med den ansvarlige direktør, IDAs advokat og den eksterne advokat. Mødet er endnu ikke afholdt, da medlemmet ikke er vendt tilbage. Nr. 7 a) Klage over vejledning ifm indmeldelse. b) Medlemmet klager over den rådgivning han har fået i forbindelse med indmeldelse i IDA. Han mener, at IDA-repræsentanten informerede om, at man var sikret dagpenge ved at melde sig ind i IDA. Det har han nu erfaret, ikke er tilfældet og dermed står han en måned uden støtte efter endt uddannelse. c) Medlemmet får ikke medhold. På IDAs indmeldelsesblanket kan man udelukkende tilkendegive, om man vil kontaktes omkring studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved indmeldelse i IDA. IDA er meget bevidst om, ikke at anbefale et studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved studiestart, da man maksimalt kan være gratis studiemedlem af en A-kasse i år. I og med mange af IDAs studiemedlemmer udsætter deres studie, kan man risikere ikke at være berettiget til dagpenge, såfremt man indmelder sig allerede på fx. semester. Medlemmet anbefales, at gøre brug af IDAs mange ydelser målrettet kommende dimittender - herunder karriererådgivning omkring det første job, dimittendseminarer, faglige netværk og deltagelse i virksomhedsbesøg. d) Fortsat studiemedlem.

8 Side Nr. a) Klage over juridisk rådgivning. b) Medlemmet klager over, at hun i forbindelse med en snak om barselsregler med IDAs jurister, ikke er blevet gjort opmærksom på, at IDA ikke havde kollektive forhandlingsrettigheder på hendes nuværende stilling (lærerstilling under gymnasialt niveau). c) Medlemmet får ikke medhold. Medlemmet har ikke tidligere indsendt eller gjort opmærksom på, at hun var tiltrådt en lærerstilling under gymnasialt niveau. På den baggrund har IDA ikke været klar over, at hun sad i en stilling, hvor IDA ikke har forhandlingsretten. Medlemmet tilbydes udmeldelse uden måneders varsel, med håbet om, at hun melder sig ind igen, hvis hun på et tidspunkt for en stilling, hvor IDA har forhandlingsretten. d) Udmeldt. Nr. 9 a) Klage over forkert rådgivning ifm indmeldelse i IDA. b) Medlemmet klager over den rådgivning, hun har fået i forbindelse med indmelde i IDA ved studiestart. Hun mener bestemt at have udfyldt en blanket, hvor hun siger ja til, at være med i A-kassen og at dette også er fortalt af IDAs repræsentant på studiestedet. Det har hun nu erfaret ikke er tilfældet og dermed får hun en måneds karantæne efter endt uddannelse. c) Medlemmet får ikke medhold. På IDAs indmeldelsesblanket kan man udelukkende tilkendegive, om man vil kontaktes omkring studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved indmeldelse i IDA. IDA er meget bevidst om, ikke at anbefale et studiemedlemskab af Akademikernes A-kasse ved studiestart, da man maksimalt kan være gratis studiemedlem af en A-kasse i år. I og med mange af IDAs studiemedlemmer udsætter deres studie, kan man risikere ikke at være berettiget til dagpenge, såfremt man indmelder sig allerede på fx. semester. Medlemmet anbefales, at gøre brug af IDAs mange ydelser målrettet kommende dimittender - herunder karriererådgivning omkring det første job, dimittendseminarer, faglige netværk og deltagelse i virksomhedsbesøg.

9 Side 9 Klager vedr. mødeadministration, stk. ( stk. i forrige periode) Nr. a) Klage over markedsføring af større events. b) Medlemmet er utilfreds med, at han i forbindelse med markedsføringen af "Embedded Everywhere" først modtager en mail og den efterfølgende dag bliver ringet op. Han er utilfreds med, at IDA benytter metoden, ikke mindst, at han i forbindelse med opringningen får tilbudt en særpris, men kun hvis han slår til med det samme. c) Medlemmet får medhold. Markedsføringen via telemarketing blev benyttet, for at få fokus på Embedded Everywhere, som var en ny satsning. Tilbuddet om en særlig pris, var tiltænkt dem, som man havde vurderet, kunne have en særlig interesse i at deltage. Henvendelsen har afstedkommet, at IDAs telemarketing fremover ikke beder om et svar her og nu, for at opnå en særlig pris. Efter ønske fra medlemmet, er det noteret, at han ikke ønsker, at blive kontaktet af IDAs telemarketingafdeling. Nr. a) Klage over forkert opkrævet tilmeldingsgebyr ifm IDA arrangement. b) Medlemmet henvender sig fordi han ved tilmelding til et IDA arrangement, har fået en faktura som ekstern deltager og dermed et højere tilmeldingsgebyr. c) Medlemmet får medhold og der blev fremsendt en ny faktura på det korrekte beløb. Nr. a) Klage over fejl ved tilmelding til arrangement. b) Medlemmet henvender sig, fordi han ved tilmelding til et IDA arrangement ikke får en bekræftelse på tilmeldingen, men pengene bliver trukket på hans konto. c) Medlemmet får medhold. Ved oprettelse af arrangementet i mødetilmeldingen, var der desværre ikke blevet sat et flueben i feltet som sikre, at der bliver udsendt en bekræftelse, når folk tilmelder sig. Fejlen blev rettet og medlemmet modtog sin bekræftelse han var tilmeldt arrangementet, men manglede blot bekræftelsesmailen.

10 Side Klager vedrørende medlemsadministration, stk. ( stk. i forrige periode) Medlemsadministration 7 9 Nr. a) Klage over IDA Forsikring b) Medlemmet klager over de manglende svar, han har oplevet i forbindelse med, at han gerne ville overflytte sine forsikringer til IDA Forsikring. Forsikringerne blev ikke overflyttet til den aftalte tid og han havde svært ved, at komme igennem både på mail og telefon. c) Medlemmet får medhold. IDA Forsikring havde på det givne tidspunkt længere ekspeditionstider end normalt, da det var kort tid efter, at priserne på forsikring blev sat ned, hvilket medførte en kraftig stigning i antallet af medlemshenvendelser og en tilhørende forlænget ekspeditionstid. En menneskelig fejl gjorde, at alle forsikringerne desværre ikke blev overflyttet som aftalt. Efterfølgende blev alle forsikringer overflyttet og IDA betalte for den merudgift, som medlemmet havde i forbindelse med overflytningen. Nr. a) Klage over forkert rådgivning og dermed dobbelt medlemsskab. b) Medlemmet klager over, at han efter overflytning til Ledernes ender med dobbelt medlemskab på grund af forkert rådgivning. c) Medlemmet får medhold. Det er korrekt, at overflytning mellem a-kasser sker ved at melde sig ind i den nye a- kasse, og de derefter sørger for overflytning af anciennitet. Dette sker ikke for en fagforening og udmeldelse skal derfor foretages af medlemmet selv. Da medlemmet har været i kontakt med IDA og derfor har været i god tro, eftergives kravet om betaling af kontingent og udmeldelsen træder i kraft med øjebliklig virkning. d) Medlemmet har takket for løsningen. Udmeldt. Nr. a) Klage over forkert regionstilhør. b) Medlemmet klager over, at han er registeret som boende i en forkert region og han ikke kan rette det på mit.ida. c) Medlemmet får medhold. Han er, af uforklarlige årsager, registeret med korrekt adresse, men i forkert region. Der er rettet op på fejlen.

11 Side Klager vedrørende Ingeniøren, stk. ( stk. i forrige periode) Ingeniøren 7 7 Nr. a) Klage over manglende levering af Ingeniøren. b) Medlemmet er utilfreds med, at han de seneste uger, ikke har modtaget Ingeniøren til tiden. Han har været i telefonisk kontakt med Mediehuset Ingeniørens distributionscenter i Nordjylland, som beklager og eftersender avisen med posten i den følgende uge. Men de får ikke rettet op på fejlen. c) Medlemmet får medhold. Proceduren er således, at Mediehuset Ingeniøren kan bede Bladkompaniet skifte distributør efter reklamationer. Da medlemmet har klaget gange, er det aftalt med Mediehuset Ingeniøren, at leveringen overgår til Post Nord. d) Medlemmet har efterfølgende takket for hjælpen han modtager nu Ingeniøren med posten. Fortsat medlem. Nr. 7 a) Klage over fremtidig porto på Ingeniøren til udenlandsmedlemmer. b) Medlemmet, der bor i udlandet, klager over, at han fremover skal betale for at få tilsendt Ingeniøren. Særligt er han utilfreds med, at dette sker uden varsel. Den digitale avis er ikke et alternativ for ham. Hvis der ikke findes en løsning, melder han sig ud. c) Medlemmet får medhold i, at det er med for kort varsel portoen overgår til egenbetaling. De seneste år er medlemmer i udlandet automatisk overgået til elektronisk levering, men der har været en lille gruppe, der fortsat har modtaget bladet i fysisk form. Nu er det desværre blevet for dyrt, at udsende Ingeniøren til IDAs medlemmer i udlandet. Udgiften for udsendelsen og indtægten for medlemskab ligger så tæt, at det ikke længere kan svare sig, at tilbyde den service. Medlemmet får tilbud om, at IDA betaler portoen resten af. Pr.. januar 7 overgår den til ham selv. d) Medlemmet har takket ja til den foreslåede løsning. Fortsat medlem.

12 Side Klager vedrørende andre forhold, stk. ( stk. i forrige periode) Andre forhold 9 7 Nr. a) Klage over, at der ikke kan opnås medlemskab af IDA pga for lavt uddannelsesniveau. b) Medlemmet er utilfreds med behandlingen af hans svigerdatter, som har søgt optag i IDA. Hun har tidligere været studiemedlem, men får nu afslag på optagelse da Have- og parkingeniører ikke er optagelsesberettigede i IDA. c) Medlemmet får ikke medhold. Det er korrekt, at IDA på et tidspunkt hvervede studiemedlemmer inden for haveog parkingeniøruddannelse, da vi i udgangspunktet var naturligt positivt indstillet over for en ny ingeniøruddannelse på Københavns Universitet. Efterfølgende blev vi klar over, at denne uddannelse ikke opfyldte kravene for indmeldelse i IDA. Der rekrutteres ikke længere fra Have- og Parkingeniørstudiet. Nr. 9 a) Klage over manglende hjælp til ledige. b) Medlemmet har været ledig i snart år og har dermed mistet retten til dagpenge. Han er trist over, at han ikke føler, at han kan få megen hjælp fra IDA. c) Medlemmet får i første omgang en opringning fra den relevante områdedirektør. De havde en god snak og siden mailen var sendt, er medlemmet kommet i gang med en efteruddannelse og ser meget mere positivt på situationen. Medlemmet har tidligere haft en snak med en af IDAs karrierekonsulenter. Det aftales, at han er meget velkommen til at få endnu en snak. Han vil nu bruge noget tid på sit CV og så vil han bruge IDAs netværk mere aktivt i fremtiden. Nr. a) IDAs støtte til whistleblowers. b) Medlemmet roser, at IDA har indført sikring af whistleblowers. Han gør opmærksom på, at han mener, at han er berettiget til at modtage sikringen på baggrund af hans tidligere sag. IDA har i ført en retssag om usaglig afskedigelse og overtrædelse af arbejdstidsloven for ham. c) Medlemmet får ikke medhold. Den nye økonomiske sikring af whistleblowere i IDA dækker alene fremtidige sager. Ordningen er ikke tiltænkt alle de ansættelsesretlige sager, som rejses overfor IDAs medlemmers arbejdsgivere han ville derfor, under alle omstændigheder, ikke være berettiget til økonomisk sikring.

13 Side Klager vedr. ida.dk-portalen, stk. ( stk. i forrige periode) 9 7 IDA.dk, portalen Note: Klager over portalen er ikke optalt før 9-. Nr. a) Klage over antallet af IDA-mails. b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, han modtager ugentligt fra IDA. Samtidig oplever han, at det er svært at afmelde de nyhedsmails, han ikke er interesseret i. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Medlemmet afmeldes alle nyhedsmails, men får tilbud om, at IDA kan kontakte ham, når processen er gennemført, så han på det tidspunkt kan blive tilmeldt de nyhedsbreve, han er interesseret i. d) Fortsat medlem Nr. a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, hun modtager ugentligt fra IDA. Særligt er hun meget utilfreds med at modtage "IDA Benefits" og "IDA Learning", som hun aldrig har tilmeldt sig. Medlemmet har forsøgt at registrer nyhedsbrevene som spam, men det betyder, at alt fra IDA havner i spamfiltret det ønsker hun ikke, da hun aktivt benytter sig af fagtekniske netværk. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Medlemmet afmeldes IDA Benefits og IDA Learning. Nr. a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det stigende antal mails, hun modtager fra IDA og føler det efterhånden som spam. Det har resulteret i, at hun sletter alle mails fra IDA, uden at åbne dem. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Medlemmet afmeldes samtlige nyhedsbreve med undtagelse af det fagtekniske netværk, hun er medlem af. Nr. a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, han modtager fra IDA. Han ønsker fortsat, at modtage fra det fagtekniske netværk han er med i, men resten skal stoppes.

14 Side ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Medlemmet afmeldes samtlige nyhedsbreve, med undtagelse af det fagtekniske netværk, han er medlem af. Desværre oplevede medlemmet efterfølgende, at modtage IDA Learning det blev der taget hånd om og han har ikke henvendt sig efterfølgende. Nr. a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, han modtager ugentligt fra IDA, særligt IDA Learning virker til at ligge til grund for hans irritation. Samtidig oplever han, at det er svært, at afmelde de nyhedsmails han ikke er interesseret i. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Medlemmet afmeldes alle nyhedsmails. Desværre oplevede medlemmet efterfølgende, at modtage IDA Learning det blev der taget hånd om og han har ikke henvendt sig efterfølgende. Nr. a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, hun modtager ugentligt fra IDA, særligt IDA Learning opfattes som spam. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails. Medlemmet afmeldes alle nyhedsmails, men gøres samtidig opmærksom på, at hun kan logge ind på Mit IDA, hvor det er muligt, at til- og afmelde nyhedsmails efter eget ønske. Nr. 7 a) Klage over antallet af IDA mails. b) Medlemmet er utilfreds med det stigende antal mails, han modtager fra IDA og føler det efterhånden som spam. Det har resulteret i, at han sletter alle mails fra IDA uden at åbne dem. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails og ikke mindst sikre, at IDAs medlemmer kan afmelde alle uønskede mails og få et overblik over, hvad de er tilmeldt. Nr. a) Klage over antallet af IDA mails b) Medlemmet er utilfreds med det antal mails/nyhedsbreve, han modtager ugentligt fra IDA han har aldrig tilmeldt sig disse nyhedsbreve. Han har forsøgt at afmelde nyhedsbrevene på Mit IDA, men der står han ikke registeret til at modtage nyhedsmails. ikke fungerer tilfredsstillende og det er derfor gjort til et centralt indsatsområde, at få mindsket antallet af mails. Medlemmet afmeldes alle nyhedsmails, men gøres samtidig opmærksom på, at han kan logge ind på Mit IDA, hvor det er muligt, at tilmelde nogle af nyhedsmailsene, hvis han ønsker dem i fremtiden. Desværre oplevede medlemmet flere gang fortsat at modtage mails, trods afmelding. Det er der nu taget hånd om, og vi har ikke hørt fra ham siden.

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. For. studerende og nyuddannede. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet For studerende og nyuddannede side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min

Læs mere

Klagesager i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014

Klagesager i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Til: Fra: IDAs Forretningsudvalg Ledelsessekretariatet Notat. oktober Klagesager i perioden. juli til. juni Dette er den. afrapportering af de klager over IDA, der er indkommet, efter at der den. marts

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Foreningens opbygning Nuværende Forslag Bemærkninger 2 Den Danske Dyrlægeforening består af: et antal faglige og fagpolitiske foreninger herefter

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

København, den 28. februar 2014

København, den 28. februar 2014 København, den 28. februar 2014 Sagsnr. 2013-1775/8KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A har

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere