Brugerdefineret XML i Word 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdefineret XML i Word 2007"

Transkript

1 Brugerdefineret XML i Word 2007 Af René Løhde, Microsoft April 2007 Download: EfakturaMedEOOXML.zip Resumé Microsoft Word er et hyppigt valgt tekstbehandlingsværktøj blandt privat personer og virksomheder. Word er en applikation, som ofte er omdrejningspunktet for første data indtastning i forbindelse med sagsbehandling, s, breve, referater, agendaer...og et utal af andre arbejdsgange. Microsoft Word er, kort fortalt, en applikation som faciliterer udarbejdelsen af tekstdokumenter struktureret ved hjælp af formatering.det vil sige at tekst kan gøres fed, punkt opsættes, farvelægges osv. for at opnå en læsevenlig struktur. For langt de fleste brugere er dette et velkendt faktum, som man ikke behøver tænke dybere over. Med den stadig større mængde at data, som produceres i traditionelle kontordokumenter, er strukturering ved hjælp af formatering en stigende udfordring for de forretningsapplikationer, som skal processere data i dokumenterne. Dette er fordi præsenteret datas repræsentation, i et typisk tekstdokument fremstår som en ustruktureret masse for IT systemer. Blandt andet derfor, kan det iagttages at store mængder vigtige data eksisterer i xml. Xml er et foretrukket valg i mange sammenhænge, hvor strukturering, standardisering og interoperabilitit er relevante elementer, men der er ikke scenarier, hvor i den almindelige bruger udarbejder sine dokumenter i rå xml ej heller er xml dokumenters tekst præsentation det alment foretrukne format, når et dokument skal gennemlæses. Derfor er det et mål for flere software leverandører, at deres applikationer skal kunne arbejde med en anvendelig præsentation af de, i xml eksisterende data. For at imødekomme dette, er der i Word 2003 og 2007 skabt en konvergens mellem det produktive freeform miljø, som eksisterer i arbejdet med kontordokumenter og det stærkt strukturerede miljø som kendes fra databaseverden. Word 2007 kan benyttes som læser/skriver af xml-dokumenter, på en måde så xml-bidderne bevares i dokumenter for sig uden at disse dokumenter på nogen som helst måde er berørt af at være blevet behandlet i Word. Word tilbyder unikke muligheder for at arbejde med indlejret xml, og ECMA Open Office Xml standard filformatet i Word er designet til at kunne håndtere scenariet. Denne artiklen beskriver de konceptuelle muligheder, giver et eksempel på anvendelsen og en vejledning til hvordan man gør det i praksis.

2 Indledning Værdien af struktureret datafangst, der hvor data typisk etableres, har fået et stigende fokus i de senere år. I takt med at flere og flere kontordokumenter ser dagens lys, bliver det til stadighed mere vigtig at disse data kan tilgåes, genbruges, analyseres og danner grundlag for at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger. I 2002 introduceredes Microsoft Office 2003 og hermed fik brugerne mulighed for at lave egne strukturer i Word. Det blev muligt at tilknytte et xml schema til et Word dokument og dermed få udtrykt egne strukturer i et ellers traditionelt tekst dokument. Med Office OpenXML dokumentformatet, som blev standardiseret i standardiseringsorganisationen ECMA i slutningen af 2006 (http://www.ecmainternational.org/publications/standards/ecma-376.htm), og som er default format i 2007 Microsoft Office System er mulighederne for at arbejde med egne stukturer blevet endnu bedre. Denne artikel viser en af de muligheder for sammenspil mellem et brugerdefineret/valgt xml vokabularie og ECMA OOXML. Derudover vil artiklen vise, hvordan dette sammenspil realiseres med Word 2007.Det betyder dog ikke, at Word 2007 er en nødvendighed for at lave et ECMA OOXML med egne definerede strukturer og denne øvelse kan laves ved hjælp af en tekst editor og en applikation til zip komprimering. Artiklen viser et eksempel på brugen af custom xml i ECMA OOXML. Custom xml'en er den såkaldte efaktura også kendt som OIOUBL, som er gældende standard for elektronisk fakturering af offenlige myndigheder. OIOUBL er en dansk lokalisering af standarden UBL. Artiklen giver ikke en indførelse i OIOUBL eller forsøger på nogen måde at lave en fuld valid efaktura. Valget af OIOUBL som custom xml eksempel skal tjene som inspiration, og samtidig sikre en vis kompleksitet og dermed skabe et virkelighedsnært scenarie. Del 1 Kort om Ecma Office Open XML Et ECMA OOXML dokument er en struktur bestående af en række enkelt elementer som hver især udgør et delelement og som til sammen udgør et fuldt tekstdokument, regneark eller præsentationsdokument.

3 Figur 1 En forenklet fremstilling af indholdet i de enkelte elementer man kunne kalde dem underfoldere - er at de indeholder en eller flere xml instanser og en beskrivelse i et andet xml dokument, som fortæller hvordan denne underfolders xml dokumenter relaterer sig til det komplette ECMA OOXML dokument. De enkelte del elementer er: Dokument metadata Kommentarer Tekst/regneark/præsentationn Brugerdefineret XML Multimedia Kode og macroer Diagrammer Dokument egenskaber indeholder det der traditionelt betegnes som metadata på dokumentet. Kommentarer indeholder ja et xml dokument med kommentarer. Dokumentfolderen indeholder de dokument karakteristika, der er tilknyttet henholdsvis regneark, tekst eller præsentationsdokument. Custom XML delen er lavet til at indeholde specielle strukturer som brugere selv måtte ønske at indlejre i dokumentet f.eks strukture som mødeagenda, faktura, order, etc. Der er også en folder til de multimedie elementer, en folder til kode og macroer og endelig en folder til diagrammer typisk relateret til regneark. Figur 2

4 I praksis gælder det derfor for et ECMA OOXML dokument, at der er tale om et relationsdokument og en række foldere med xml dokumenter, som zippes til en struktur et ECMA OOXML dokument.. Dokumentet og brugerdefineeret xml (custom XML) En stor styrke ved ECMA OOXML er muligheden for at knytte struktureret data i et dokument til en bestemt sektion i præsentationen af dokumentet. Overordnet fungere det således: I dokumentfolderen ligger præsentationensdata for ECMA OOXML dokumentet. Denne præsentation kan indeholde data, men den kan også indeholde reference til data som bør indlejres bestemte steder i præsentationen. Denne reference bliver angivet ved hjælp af xpath udtryk. De data som refereres ligger i custom xml folderen. Figur 3a Figur 3b På figur 3a ses præsentationen af en dato i ECMA OOXML. Til højre på figur 3b - ses repræsentationen af en del af præsentationen eller med andre ord billedet til venstre er en grafisk fortolkning af xml en til venstre (NB. Der er kun tale om et uddrag af xml en). I xml en på figur 3b ses en xpath mappning i præsentationsdokumentet, som skal indlejre data fra et IssueDate -element i custom xml en. Det xmlelement IssueDate - som dette xpath udtrykker peger på kan findes i et dokument i CustomXML folderen og er vist i figur 4. Figur 4 Ovenfor er skitseret hvordan præsentation af data synkroniseres med et datalager inde i et ECMA OOXML dokument. Et overbliksbillede findes på figur 5.

5 Figur 5 Et ECMA OOXML tekstdokument er åbnet i Word > dette dokument kan som nævnt repræsenteres ved en række del elementer -> et af disse delelementer er en folder, der kan indeholde et xml dokument -> dette xml dokument kan være af en vilkårlig struktur -> elementer i det vilkårlige xmldokument kan refereres gennem kontroller i den grafisk fortolkning af ECMA OOXML dokumentet. Eller med andre ord: Et ECMA OOXML dokument i Word 2007 kan bruges til at præsentere og opdatere enkelte elementer eller hele dokumentet, alt efter behov, i et vilkårligt xml dokument. Med struktureret data skabt på desktop kommer databaseadministratorer til atjuble specielt hvis de har en database, som kan indeksere typestærke xmldokumenter. Din IT chef vil kunne opstille nye services

6 som, kan filtrere dokumenter intelligent hvad enten dokumenter flyder internt eller eksternt og forretningsfolkene i din organisation vil elske at kunne lave realtids monitorering på data i dokumenterne. Del 2 Resten af denne artikel vil vise, hvordan en efaktura instans kan lægges i custom xml folderen og hvordan de rigtige relationer kan etableres mellem præsentation og struktur. Det gøres på en sådan måde, at det sætter brugeren i stand til at lave OIOUBL fra Word 2007 ved hjælp af Ecma Office Open XML File Formats. Formålet med at vælge efakturaen som eksempel, er taget for at bruge en kompleksstruktur, som hermed kan forsimples og gøres brugervenlig ved udarbejdelse og editering. Følgende skridt bliver fulgt for at realisere denne øvelse: Valg af custom xml - i dette tilfælde efakturaen Valg af en skabelon, som skal bruges af slutbrugerne til udarbejdelse og redigering af efakturaen Beskrivelse af kontroller til brug ved synkronisering mellem skabelonen og efaktura xml en Kontrollers indpasning i skabelonen og disse mappning til efakturaens elementer Udarbejdelse af en efaktura fra Word Redigering af en efaktura i ECMA OOXML fra kode Som det er med mange andre nye teknologier er der såkaldte faldgruber, som det er en fordel at kende på forhånd. I forbindelse med udarbejdelsen af et scenarie, som er beskrevet i denne artikel, er der to ting som man bør have for øje inden man prøver sin første custom xml implementering. 1. Der er investeret megen tid i at forstå hvordan og hvilke elementer som bør være tilstede for at skabe efakturaen. Et godt råd til førstegangsbrugere af denne teknologi kunne være at starte med en mindre kompleks struktur end efakturaen. Start f.eks med et custom xml dokument med en rod og to børn og et namespace for hele dokumentet. 2. Gentagelser hvis custom xml en indeholder gentagelser som det f.eks er tilfældet i en faktura (fakturaen kan have flere orderlinier) så er det nødvendigt på forhånd at specificere hvor mange gentagelser, som kan optræde dette er ikke en begrænsning i ECMA OOXML formatet eller i custom xml en, men en begrænsning i hyldevaren Word 2007 s implementering. Hvis man kan komme over disse to faldgruber så ligger der mange gevinster - i form af strukturerede office dokumenter - og venter lige om hjørnet. Her følger et eksempel på hvad der skal til for at komme i gang. Efakturaen custom xml En efaktura instans kan tilvejebringes på flere måder. OIOUBL xml schemaerne kan downloades fra InfoStrukturBasen (http://isb.oio.dk) og fra disse kan flere værktøjer bruges til automatisk at lave en valid xml instans. I denne artikel bruges blandt andet en xml instans, som kan hentes i en pakke stillet til rådighed fra OIO.dk (http://www.oio.dk/files/exampledisplays.zip). Instansen i pakken er "PIElarge.xml". Den største arbejdsmæssige byrde i denne øvelse ligger i at forstå hvilke elementer og attributter, som bør indgå i en valid efaktura, og hvordan data skal repræsenteres. I den forbindelse er xml schemaerne en god normativ reference - alternativt for en lettere indføring i OIOUBL findes der en quick-reference på denne side som giver en lettere introduktion til, hvordan en valid OIOUBL instans skabes.

7 Et andet værktøj, som kan være til hjælp i forbindelse med en trial'n'error metodetilgang til etablering af instansen er denne online validator - Her kan instanser valideres og eventuelle fejl og advarsler vil blive kommunikeret via validatorens hjemmeside. I online versionen af denne artikel er der et link til en zipfil (EfakturaMedEOOXML.zip), som blandt andet indeholder en tom xml instans - Faktura.xml. Dette er ikke en valid OIOUBL instans, blandt andet fordi den ikke indeholder data - dog er det et repræsentativt dokument, udfra hvilket der kan laves et validt OIOUBL dokument. Den tomme OIOUBL instans bruges senere i denne artikel, hvor instansen tilknyttes et ECMA OOXML dokument. En ECMA OOXML skabelon For at få lagt en OIOUBL faktura ind i et ECMA OOXML dokument vil vi tage udgangspunkt i en virksomheds etablerede faktura skabeloner. I denne artikel findes en template til brug for for fakturaen via Office online. Åben en invoice template og gem den lokalt som en.dotx fil. Dette er skabelonen. 1. Tryk på Office ikonet i øverste venstre hjørne Figur 6 2. Office -> New -> Templates -> Invoices -> [...og en template] eller lav din egen template som passer dig/ din virksomhed.

8 Her er valgt denne template: Original skabelon Lokaliseret version af original Figur 7 Til højre på figur 7 ses en lokalisering af skabelonen, hvor nogle felter på fakturaen er udskiftet eller fjernet for at komme tættere på de datastrukture, som er gældende i efakturaen. For at finde ud af hvilke felter, der bør være tilstede i skabelonen og for at få fakturaen i overensstemmelse med efakturaen, kan man med fordel kigge på dokumentationen for efaktura. Der er meget god hjælp på denne side for en hurtig indføring. Content controls Med 2007 Microsoft Office System introduceres en ny kontrol, som stiller brugeren i stand til at lagre specifikke strukturer, så f.eks Word bliver et datafangst system kombineret med tekstediterende egenskaber. Det er i sig selv ikke nyt, da man også i Microsoft Office 2003 var i stand til at lave egendefinerede datastrukturer ved hjælp af xml schemaer. Det nye ved content controls er, at de giver en meget bedre brugeroplevelse end det man hidtil har kunnet lave omkring struktureret datafangst på skrivebordet. Derudover får skabelondesigneren mulighed for at guide brugeren igennem en skabelon og dermed minimeres mulighederne for fejlindtastninger i dokumentet. Samtidigt bliver kompleksiteten reduceret, da det ikke er nødvendigt at involvere xml schemaer i designet af skabelonen for at få fastlagt en speciel struktur i dokumentet.

9 Næste skridt i denne artikel er at få etableret sektioner i dotx-skabelonen, der kan mappes til de elementer eller attributter, som er i en, endnu ikke eksisterende, bagvedliggende efaktura.xml. Med andre ord, hvordan sikres det, at de data som indtastes i skabelonen f.eks FakturaNr og bliver lagret i elementet com:id i OIOUBL en. Her følger nogle trin som skabelondesigneren skal følge for at få adgang til content controls. Når ovenstående dotx-skabelonen åbnes (husk at det skal være selve skabelonen, der åbnes og ikke et instans dokument af denne), er der mulighed for at kunne til at lægge Content controls ind. Det er dog nødvendigt at få adgang til den såkaldte Developer-tab. Developer-tabben er ikke tilgængelig, som default i Word 2007, så for at få adgang til Developer -tabben gøres følgende: 1. Tryk på Office ikonet i øverste venstre hjørne Figur 8 2. Tryk på Word Option i dropdown menu Figur 9 3. Check Show Developer tab in the Ribbon Figur 10 På nedenstående billede ses, hvordan menu-ribbon i Developer -tabben efterfølgende viser de ting som er til rådighed for content controls ( Controls ). Figur 11

10 At indsætte meningfulde content controls kan være et relativt stort stykke arbejde, og at finde frem til hvilke dele i skabelonen, som bør mappe til elementer i OIOUBL kræver omhu. For nogle elementer i efakturaen gælder det, at der skal laves ekstra felter på skabelonen for at tilgodese kravene til obligatoriske data i OIOUBL. Igen er der god hjælp at hente fra OIOUBL en quick-reference dokumentationen. I OIOUBL reference dokumentet fremgår det hvad, der er nødvendigt at have med i en efaktura. I materialet til denne artikel er brugen af content controls et skøn fra forfatternes side, mere end det er et eksakt match med OIOUBL. NB! For at få et eksakt match med OIOUBL kan man med fordel læse Xml Schema Definitionerne (XSD erne) for at få fastlagt helt nøjagtigt hvad minimum er for indholdte data i en efaktura. De enkelte content controls sættes ind i skabelonen Målet med at indsætte content controls er dels at give en bedre brugeroplevelse ved udfyldelse af skabelonen dels at sørge for at der kommer en mappning mellem den visuelle content control og den bagvedliggende efaktura. Figur 12 Ovenstående viser en tekst content control, som er markeret med navnet FakturaNr. Læg mærke til at den tomme content control har et blåt tag med eget navn. Pilen og xml dokumentet til højre skal illustrere, hvilket element i efakturaen vi ønsker at mappe data indholdet af FakturaNr -kontrollen til. Den menu, som stilles til rådighed for skabelondesigneren, ses her nedenfor på figur 13. På billedet er kontrollen date-picker valgt og man kan se at Design Mode er markeret. Figur 13

11 I skabelonen vil man derfor nu kunne se en date-picker content control indsat der, hvor cursor er at finde. Hvis man tilsvarende trykker på Aa som er tekstbox content control en vil en textbox indfinde sig der, hvor cursor er i skabelonen. På figur 14 ses denne kontrol, som den tager sig ud i dokumentet i Design Mode : Figur 14 Der er seks indbyggede content controls i Word 2007 almindelig tekst, datovælger, udvidet tekst, billede, dropdown liste og combo box. Hver af disse kontroller har en række properties. Afhængigt af hvilken content control der vælges, kan der være forskellige muligheder for at tilknytte properties. Trykker man på Properties for en valgt content control, vil en typisk dialog se sådan ud: Figur 15 Her indsættes navnet på den content control som er valgt i dotx-skabelonen. I Title property skrives det som ønskes vist i det blå titelfelt i en content control det er det felt, som senere bliver synligt for brugeren af skabelonen. I Tag property feltet indsættes det navn man ønsker skal fremkomme i de hvide tagfelter. Figur 16 Det er en god ide at navngive Title og Tag på en sådan måde, at det giver mening for både skabelonudvikleren og de senere brugere. For eksempel kan et dokument indholde flere tlf content

12 controls. I den forbindelse kan det være en fordel, at man eksplicit fortæller hvilket telefonnummer der er tale om f.eks SælgersKontaktpersonsMobilTlfnr. Her er et eksempel på en efaktura-ecma-ooxml-skabelon i design mode, med en række content controls. Figur 17 Når det rigtige antal content controls er etableret, er det vigtigt at mappe de enkelte kontroller til xml elementer i den tilknyttede instans xml. F.eks skal content controle FakturaID mappes til OIOUBL element med xpath /ns0:invoice[1]/ns2:id[1] og hvor xml namespaces alias er er hhv. xmlns:ns0='http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/' og xmlns:ns2='http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/'. Det er muligt at lave denne mappning manuelt via en hvilken som helst teksteditor mere om dette på aspx Heldigvis er der også en anden og langt nemmere måde at få etableret denne mappning. Mere om dette senere i artiklen.

13 Et custom xml vokabularie tilknyttes skabelonen. På denne side - - findes en zip-pakke med en valid OIOUBL instans - Zip-filen exampledisplays.zip kan udpakkes og inde i pakken findes PIElarge.xml - I materialet til denne artikel har vi lavet en kopi af PIELarge.xml tømt den for data dvs. efterladt tags, namespaces, attributværdier etc., men fjern indholdet i elementer og attributter. Vi har forsøgt finde frem til et validt minimum for indhold i fakturaen resultatet af denne øvelse er efaktura.xml PIElarge.xml med indhold efaktura.xml uden indhold Figur 18 efaktura.xml er efaktura-instans-dokument, som skal mappes til.dotx -skabelonen. Der er flere måder at gøre dette på, men med Word 2007 er den nemmeste metode at starte Visual Basic editoren fra developertabben -> Eksekvere et lille script -> og gemme skabelonen efter at scriptet har kørt en gang.

14 Figur 19 Scriptet som skal køres har følgende kode (sæt selv den rigtige sti til xml kopien ind): ActiveDocument.CustomXMLParts.Add.Load("C:\Faktura.xml") Husk at dette script kun skal køres en gang. Nu er der tilknyttet en xml instans til skabelonen, som i sidste ende skal repræsentere de strukturer, som indtastes i dokumentet. De enkelte content controls tilknyttes OIOUBL xml elementer Som tidligere skrevet er det muligt at forbinde data fra content controls med xml elementer i en tilknyttet instans ved hjælp af configuration i en simpel teksteditor. Der findes dog en nemmere metode til mappning mellem content controls og disses xml repræsentation i efakturaen. Word 2007 content controle toolkit er et lille værktøj lavet med henblik på at mappe content controls til deres respektive xml repræsentationer i et tilknyttet custom xml instans. Word 2007 content controle toolkit kan downloades her: Når programmet Word 2007 content controle toolkit startes og vores dotx-skabelon åbnes kommer følgende frem:

15 Figur 20 Venstre side indeholder de content controls, som er en del af dotx-skabelonen. Højre side indeholder den tomme efaktura xml instans, som blev scriptet sammen med skabelonen ovenfor. Læg mærke til, at der i ovenstående eksempel er unikke Tag-navne på alle content controls. Det gør det meget nemmere for

16 skabelondesigneren at mappe de rigtige elementer til de rigtige content controls. Netop derfor er det en god ide at give sigende tag-navne til de enkelte content controls. Nu mappes de enkelte content controls til xml en ved at markere enkelte xml elementer i højre side og drag e disse over på specifikke content controls i venstre side. Figur 21 Når denne drag n drop øvelse er overstået, er der en mappning mellem alle content control er og deres komplementære xml element.

17 Herefter trykkes på Save -ikonet og skabelonen gemmes med tilhørende xml struktur (efaktura) med mappning mellem skabelonens content control er og xml en i efakturaen. Skabelonen er nu færdig. En OIOUBL instans etableres vha. ECMA OOXML Hvis der dobbeltklikkes på skabelonen vil den åbne som en instans. Man kan nu bruge denne skabelon til at udfærdige efaktura xml instanser samtidigt med, at man har alle de ting til rådighed, som er en naturlig del af ECMA OOXML dokumentformatet. Figur 22 Ovenfor, på figur 22, ses en fakturainstans af den udarbejdede skabelon. Indeholdt i det viste dokument er en efaktura xml instans, hvilket umiddelbart ikke er synligt i præsentationen af det samlede ECMA OOXML dokument. Kun data og præsentation er synlig på den semi-strukturerede måde, som man kan opnå ved at bruge den klassiske visuelleskabelon. For at få adgang til informationen i efakturaen - OIOUBL en -

18 omdøbes dokumentet f.eks fra efaktura-sample.docx til efaktura-sample.docx.zip. Herefter kan zip filen navigeres og eventuelt udpakkes på traditionel vis. Man kan navigere frem til den folder, som hedder CustomXML og finde det dokument som hedder item1.xml : Figur 23 Her findes dokumentet items1.xml, som er en OIOUBL instans vist på figur 24. Figur 24

19 Læg mærke til at dokument ikke viser synlige tegn på nogensinde at have været andet end et OIOUBL dokument. Der er ikke introduceret nye namespaces eller aliaser. Dokumentet er blevet det dataskabende grundlag for fakturaen og kan som sådan tages ud seperat og behandles efter behov. Udskiftning af custom xml i et ECMA OOXML dokument Man kan erstatte efaktura-instansen inde i ECMA OOXML dokumentet. Man tager F.eks PIElarge.xml : Figur 25 Denlægges ind i CustomXML folderen i zip filen:

20 Figur 26 NB! HUSK at ændre filnavnet på PIElarge.xml til items1.xml. Hvis man ændrer filnavnet på zip filen fra efaktura-sample.docx.zip tilbage til efaktura-sample.docx kan man, hvis man åbner i Word 2007, se følgende: Figur 27 Præsentationsmæssigt set er det stadig det samme ECMA OOXML dokument som før, men nu er customxml en ændret fra en efaktura instans til en anden og derfor er data i dokumentet ændret. Ændring af faktura fra kode Indtil nu har artifakterne i denne artikel kunne tilvejebringes ved hjælp af en Word 2007, evt. en tekskeditor og et ziphåndteringsværktøj. Dette kan dog hurtigt blive en flaskehals og et behov for automatisering kan hurtigt komme på tale. Typisk vil f.eks en bulk -ændring eller en forretningspåtegnelse af dokumenter kræve en automation, som inddrager et eller flere programmers opdatering af dokumenterne.

21 Lad os antage at firmaet PJ Unconstruction flytter firma domicil og derfor skal have ændret deres adresse i alle fakturaer. Vi ønsker derfor at lave en lille applikation som er i stand til at åbne et dokument og ændre den gamle adresse til den nye. Den information vi behøver i den forbindelse er at vide at adresse data for sælger ligger i ECMA OOXML zipcontainer -> Custom Xml -> item1.xml -> Xpath( default:invoice/com:sellerparty/com:address ), vi har behov for at kende hvilke namespaces, som ligger bag aliaserne og så har vi behov for at kende den nye adresse. Herefter bliver det op til den enkelte udvikler og politik i vedkommendes virksomhed at afgøre hvilken platform og ved hjælp af hvilket sprog en applikationen skal skrives. I følgende kode eksempel er sproget C# og platformen.net 3.0.

22 using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.IO; using System.IO.Packaging; //Husk reference til WindowsBase.dll using System.Xml; namespace WordML_manipulation1 { class Program { //Ecma OOXML dokumentet, med efaktura som skal manipuleres private static String docxsti static void Main(string[] args) { //Instansiering af zippakke (dokumentet) using(package docxfil = Package.Open(docxSti, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite)) { //Relativ sti til efakturaen (CostumXml'en) i zipfilen Uri relcustomxmlsti = new Uri("/customXml/item1.xml",UriKind.RelativeOrAbsolute); //Del af zipfilen (faturaen) instantieres i hukommelse PackagePart customxmldel = docxfil.getpart(relcustomxmlsti); //Via stream overføres fakturaen til et xml dokument XmlDocument customxmldokument = new XmlDocument(); customxmldokument.load(customxmldel.getstream()); //For at få adgang til elementerne i dokumentet er det nødvendig for //xmldokuments objectet at have kendskab til relevante namespaces XmlNamespaceManager mngr = new XmlNamespaceManager(customXMLDokument.NameTable); mngr.addnamespace("def","http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/pie/"); mngr.addnamespace("com","http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/0p71/common/"); //De relevante noder udvælges via Xpath udtryk og ændres XmlNode vej = customxmldokument.selectsinglenode( "/def:invoice/com:sellerparty/com:address/com:street", mngr); vej.innertext = "Vejen"; XmlNode husnummer = customxmldokument.selectsinglenode( "/def:invoice/com:sellerparty/com:address/com:housenumber", mngr); husnummer.innertext = "888"; XmlNode bynavn = customxmldokument.selectsinglenode( "/def:invoice/com:sellerparty/com:address/com:cityname", mngr); bynavn.innertext = "Helsingør"; XmlNode postnummer = customxmldokument.selectsinglenode( "/def:invoice/com:sellerparty/com:address/com:postalzone", mngr); postnummer.innertext = "3000"; //Nu da der er lavet en komplet faktura kan vi slette den gamle //(her kan man med fordel tilføje noget transaktionsstyring) docxfil.deletepart(relcustomxmlsti); //Der kan oprettes en ny del i zippakken, som skal indholde faktura xmldokumentet PackagePart nycustomxml = docxfil.createpart(relcustomxmlsti, "application/xml"); //Der instantieres en stream til at skrive til StreamWriter writer = new StreamWriter(nyCustomXml.GetStream( FileMode.Create,FileAccess.Write)); //Efakturaen med de nye værdier skrives til zippakken writer.write(customxmldokument.outerxml); writer.flush(); writer.close(); //docxfil bliver automatisk flush'et og lukket qua using statement i starten af dette scope } } } }

23 I eksemplet bruges namespacet System.IO.Packaging til håndtering af zippakke. Derefter laves en kopi af custom xml dokumentet i et System.Xml.XmlDocument object. I dette object er det muligt via Xpath udtryk at finde frem til de adresse noder som skal ændres og til sidst kan den gamle custom xml slettes og en ny kan sættes ind. Husk at lave en reference til Windowsbase.dll for at få adgang til namespacet System.IO.Packaging. Ændringen i dokumentet kommer til at få følgende præsentation: Figur 28 Eksempler på manipulering af ECMA OOXML ved hjælp af andre programmeringssprog kan findes på Konklusion I denne artikel har vi vist, hvordan filformatet i 2007 Microsoft Office System kan bruges til lave instansdokumenter af andre xml vokabularier. Samtidigt har vi adresseret behovet for at give brugerne af kontorapplikationer en brugsoplevelse, som er i tråd med den de kender - at de ikke skal forlade det miljø de arbejder i til dagligt, samtidigt med at de stadig har alle de faciliteter til rådighed som udgør en fuld kontorapplikation. Ydermere er Content Controls det element, som giver brugerne guidance, styring og sikrer at datakvaliteten bevares på desktoppen. ECMA OOXML er det som sikrer at data kan tilgåes og bearbejdes i bagvedliggende forretningssystemer og at disse data altid er tilgængelige, fordi format er beskrevet som en åben standard. Brugen af Custom Xml i ECMA OOXML giver brugerne og virksomheder mulighed for at indlejre egne forretningsvokabularier i kontordokumenterne på en måde, som gør dokumenter og data tilgængelige for forretningssystemer, som ERP, Business Intelligence, Reporting, Datamining etc. Fordele ved denne tilgang til dokument formatet kan blandt andet været mindre filstørrelse og de muligheder, som ligger ved et tekstbaseret format som xml. Et forsigtigt gæt på en fremtidig udvikling ved fremsendelse af denne type kontordokumenter vil være at der kan opstå et marked for det som populært bliver kaldt XML firewalls måske mere korrekt i dette tilfælde for en zip/xml firewall. Et muligt forretningsscenarie for en sådan firewall kunne f.eks en applikation f.eks hos en organisation, som smager på et dokument, der afsendes fra organisationen og enten fjerner kommentarer eller sender den retur til afsender med et spørgsmål om vedkommende virkelige ønsker at sende dokumentet med de indlagte kommentarer og metadata til modtageren. Kommentarer og spørgsmål til artiklen adresseres til René Løhdes blog: Ressourcer:

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Når du har medie filer i dit system vil det blive fremvist i de forskellige medie fremvisere afhængig af hvordan du type bestemmer og beliggenheden

Når du har medie filer i dit system vil det blive fremvist i de forskellige medie fremvisere afhængig af hvordan du type bestemmer og beliggenheden Mediehåndtering Denne funktion kan kun gøres af registrerede brugere! Systemet kan håndtere jpg, jpeg, png, pdf, xls, doc, lyd og video filer osv. Det kan IKKE håndtere TIF filer (nogle af AOs gamle kirkebogsopslag).

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere