Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole"

Transkript

1 Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

2 På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på mere trafikerede veje skal de cykle en og en. Løbeture Hvis elever fra Sundeved Efterskole er ude og løbe skal de have den gule refleksvest på. Kørsel i skolens bus Der må kun køres med det antal elever, der kan få en sele på i bussen. Skitur Ved både langrend og alpint skiløb udvises det man på norsk kalder skivett (sikker og hensynsfuld opførsel). I forbindelse med alpint skiløb skal elever fra Sundeved Efterskole have en skihjelm på. De må kun færdes uden lærer på de løjper, der på forhånd er blevet godkendt af en lærer. Eleverne skal altså have kørt turen med en lærer først. Elever, der færdes uden lærer skal færdes i grupper på mindst 3 elever. I tilfælde af uheld, kan en elev blive på stedet, mens en anden henter hjælp. Havkajakroning Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakroning i linjefaget OUTDOOR på Sundeved Efterskole Aktiviteter på vandet, sejlads og havkajak på Sundeved Efterskole følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Vi tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Havkajaksamrådet, Dansk Kano- & Kajakforbund (DKF), DGI samt Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs. Derudover har skolen tilsluttet sig Efterskoleforeningens manifest om Sikkerhed ved sejlads. Skolen har en samarbejdsaftale med DKF, hvilket bl.a. betyder, at vi som skole tilbyder at certificere eleverne ud fra EPP-normerne. Det er en forudsætning for elevens deltagelse i undervisningsforløb og samværsaktiviteter til vands, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Derudover opfordrer skolen forældrene til at sørge for, at eleven er dækket af en privattegnet ulykkesforsikring. 1. Identifikation af reder Reder er forstander Bjarne Ebbesen, Sundeved Efterskole, Bovrup Storegade 5, 6200 Aabenraa. 2. Fastlæggelse af sejladsaktiviteter, hvor og hvornår de må foregå Al sejladsaktivitet foregår i 1. Lokalt farvand Kystnært i farvandet omkring Aabenraa Fjord, Rundt om Als og Flensborg Fjord 2. Ukendt farvand Der henvises til punkt 7

3 Sejlads finder kun sted i perioden 1. april oktober. 3. Identifikation af risici a. Har nogle af eleverne en sygdom eller et handikap, der skal tages hensyn til? b. Hvordan foregår kommunikationen på vandet? c. Hvilken påklædning har eleverne? d. Hvad gør vi ved en provokeret kæntring? e. Hvad gør vi ved en uprovokeret kæntring? f. Hvad gør vi i forhold til de fysiske forhold ved den aktuelle kyst? g. Hvordan handler vi i forhold til en akut nødsituation? h. Hvad gør vi, hvis udstyr/kajak driver væk fra kysten? 4. Tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici Generelt Før start på sejladsaktiviteten søger instruktøren/læreren information om lokal vind-, bølge- og vejrudsigt via eller lignende hjemmeside. SOK informeres evt. om aktiviteten og dens omfang pr. telefon eller mail, hvis det skønnes nødvendigt. Før start på sejladsaktiviteten orienteres deltagende elever om følgende: Formål med aktiviteten Varighed Destination for turen Sikkerhedsproceduren: "hvad gør vi, hvis der sker en ulykke?" Turkort placeres synligt ved kajaktrailer, der står ved start- eller slutsted for sejladsen. Sejladsliste opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. Se beskrivelsen af Turkort og Sejladsliste under punkt 10. 4a Jf. Efterskolens faste procedure skal forældrene inden skolestart oplyse om evt. handikaps/sygdomme (f.eks. diabetes), der kan have sikkerhedsmæssig betydning for den enkelte elev. 4b Alle havkajakinstruktører skal medbringe mobiltelefon i vandtæt hylster. Eleverne undervises i grundlæggende tegn og fagter, som er relevante for havkajaksejlads. 4c Eleverne oplæres i at klæde sig efter vejrforholdene. Der skal altid bæres godkendt svømmevest. Der kan anvendes vindtæt rojakke efter behov. Ved vandtemperaturer under 15 grader C skal der bæres våddragt (long-john og evt. jakke) samt vådsko. 4d Den enkelte elev oplæres i sikkerhed omkring kæntring. Via vandtilvænningsøvelser gøres eleven fortrolig med kæntringssituationer. Der instrueres i selvredning samt makkerredning. 4e

4 Der laves klare aftaler med eleverne hver gang vi er på vandet. Normal procedure er, at eleverne danner par to og to (makker). Disse par skal altid være inden for råbeafstand til hinanden og være bevidste om ansvaret for hinanden. Alle par skal være trænet i at kunne foretage en sikker og hurtig makkerredning. 4f Det lokale sejladsområde befinder sig i beskyttede nord- og østvendte fjorde. Vi ror altid kystnært og tager bestik af den aktuelle vejrmelding inden og under den enkelte kajaktur. Ved roning forbi Varnæs Hoved tages der altid hensyn til strøm- og vindforholdene lokalt. Der er daglig færgetrafik fra Ballebro til Hardeshøj, hvorfor der foretages ekstra opmærksomhed ved kajakroning omkring dette område. Derudover er vi generelt særligt opmærksomme på fralandsvind fra 8 m/s og opefter. Instruktørerne skærper alt efter forholdene aftalerne (gruppestørrelse, afstand mellem roerne, antal instruktører, særlige redningsforhold mv.) inden vi går vandet. 4g Se punkt 8. 4h Instruktøren sikrer sig altid, at alle kajakker samt alt udstyr er trukket op på land. Der tages hensyn til de aktuelle vejr- og strømforhold. Alle kajakker er mærket med Tryg-mærkat. Hvis en forlist kajak ikke kan bringes på land, kontaktes SOK med information om situationen. 5. Sikring af, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynede med den nødvendige udrustning Havkajakker Havkajakkerne skal som minimum have to vandtætte skot og være fuldt funktionsdygtige. Der anvendes udelukkende havkajakker af anerkendte mærker (pt. Valley og Current Design). Alle kajakker er mærket med skolens navn, telefonnummer samt sikkerhedsmærkat fra Tryg-fonden Al beklædning og udstyr skal være CE-godkendt eller af anerkendte mærker. Alle deltagere anvender godkendt svømmevest med refleks og i signalfarver (f.eks. rød eller gul). Al materiel kontrolleres regelmæssigt for skader og anvendelighed. Underviser kan, afhængigt af sejladsaktivitetens karakter, medbringe følgende: paddlefloat, lænsepumpe, reservepagaj, lifeshelter (vindsæk), survivalbag, kontaktline, bugserline, førstehjælpsudstyr, reperationsudstyr, ekstra tøj, forplejning (mad og varm drikke), søkort/landkort med vej/adresser på land i hjemligt farvand samt personligt sikkerhedsudstyr jf. EPP3. Andre fartøjer Ved sejlads i andre fartøjer udarbejdes et appendiks, der tilpasses den aktuelle aktivitet. 6. Undervisernes uddannelse For undervisning i havkajak: Efterskolelærer Carsten Damsgaard, brugerniveau BCU3 og DKF Havkajakinstruktør 2 Forventningerne til undervisere i havkajak er at man er myndig og udviser godt sømandsskab, samt overholder søfartsreglerne at man er uddannet havkajakinstruktør efter retningslinjerne fra DKF (havkajakinstruktør 2) eller DGI (havkajakinstruktør) at man efterlever krav til instruktørkompetencer og -færdigheder under DKF/DGI

5 at man er bekendt med den aktuelle vejrudsigt/farvandsudsigt (www.yr.no og og planlægger efter denne at man som minimum har 12 timers førstehjælpsuddannelse at man altid bærer godkendt svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperaturer (f.eks. våddragt eller tørdragt) at man er udstyret med relevant sikkerheds- og alarmeringsudstyr at der tages specifikke hensyn ved elever med særlige behov (epilepsi, vandskræk mm.) 7. Beskrivelse af de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Der er en normering på max. 12 elever i havkajak på vandet pr. havkajakinstruktør 2. Deltagerantal på mellem elever udløser altid en havkajakinstruktør 2 eller en hjælpeinstruktør med DGI klubinstruktøruddannelse eller DKF Havkajakinstruktør 1. Der roes udelukkende i lokalt farvand, hvis der anvendes hjælpeinstruktør (se pkt. 2). Der anvendes eventuelt ledsagebåd, hvis der er tale om længere ture i farvand uden for det i punkt 2 beskrevne lokale farvand. 8. Sikring af, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke Det grundlæggende princip for al sejladsaktivitet kalder vi for "tur efter evne". Ved en ulykke alarmeres redningstjenesten via alarmcentralen (112) på mobiltelefonen. Derefter kontaktes skolen på vagttelefonen for information om situationen. Som udgangspunkt er alle elever instrueret i straks at søge til land og herefter samles i gruppen, hvis en ulykke indtræffer. Herefter skal gruppen afvente nærmere instruks fra instruktørerne. 9. Sikrer tilkald af assistance i ulykkestilfælde Instruktørerne har altid en mobiltelefon i vandtæt hylster med på kajakture. Derudover er der placeret turkort i forruden på skolens bus ved startsted (se pkt. 10). 10. Sikrer at deltagerantallet af personer i vandaktiviteten er kendt i land og er let tilgængelig På Sundeved Efterskole anvender vi et Turkort samt en Sejladsliste til sikring af information om antal deltagere, destination/turbeskrivelse, forventet hjemkomst samt mobilnr. på deltagende undervisere. Sejladslisten indeholder: navne på deltagende elever navn på deltagende lærer samt mobilnummer start- og slutsted forventet hjemkomst til skolen Et Turkort indeholder: antal deltagere på kajakturen navn samt mobilnummer på deltagende lærere oplysning om destination samt forventet hjemkomst Turkortet placeres ved kajaktraileren og Sejladslisten opbevares på kontoret på Sundeved Efterskole. 11. Sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start

6 Der gives altid inden sejladsens start sikkerhedsinstruks (se pkt. 4) til alle deltagere Sikkerhedsudstyret tjekkes og medbringes i forbindelse med alle vandaktiviteter. 12. Beskrivelse af hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker I forbindelse med planlægning og gennemførelse af undervisning i vandaktiviteter gennemføres en evaluering hvert år efter sæsonslut (november-december måned). Denne evaluering består dels af en elevevaluering og en lærerevaluering. I forbindelse med pressehåndtering i tilfælde af utilsigtet hændelse eller ulykke er der følgende handlinger: Sundeved Efterskoles forstander eller stedfortræder står for al kontakt med forældre og presse. /Version cd Badning Hvis elever fra Sundeved efterskole tager til stranden for at bade eller tager i svømmehallen, skal de ledsages af en voksen. Træklatring Sundeved Efterskole tager sikkerheden i forbindelse med klatreaktiviteter meget seriøst og følger derfor Klatresamrådets norm for sikkerhed ved træklatring. På Sundeved Efterskole arbejdes der med 2 former for træklatring. Den første hvor eleverne prøver klatrebaner og klatreaktiviteter, der er sat op af klatreinstruktøren. Skolen følger her Klatresamrådets norm 2 for sikkerhed ved åbne arrangementer med træklatring (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Den anden måde er hvor eleverne selv lærer at sætte klatrebaner op. Her følges Klatresamrådets minimumskrav til begynderkursus i træklatring norm 1 (http://www.dansktraeklatreforening.dk/content/normer). Det er en forudsætning for elevernes deltagelse i undervisningsforløb og klatreaktiviteter, at forældrene har givet tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteterne. Dette sker ved tilmelding til et efterskoleår på Sundeved Efterskole. Det er naturligvis skolens ansvar, at de lærere der underviser i træklatring og som står for træklatreaktiviteter er uddannet til opgaven. Beskrivelse af instruktørens kompetencer: Torben Baumgartner Træklatreinstruktør, Instruktørnummer: 2009-TI-118 Springgymnastik Regler om brug af trampolin: Der er ikke længere et generelt forbud mod anvendelse af trampoliner i undervisningen, men aktiviteten er omfattet af skærpede tilsynskrav krav til instruktørernes uddannelsesmæssige forudsætninger

7 særlige forsikringsbestemmelser behov for forældretilsagn Skolens skærpede ansvar og tilsynsforpligtelse gælder i såvel undervisningstid som fritid. Skolens ansvar og tilsynsforpligtelse er den samme, uanset om elevernes anvendelse af trampolin foregår på skolen eller i en forening. Skolens ansvar Brug af trampolin skal beskrives som en aktivitet forbundet med skærpet tilsyn Må kun udøves når en uddannet instruktør har tilsyn og godkender den aktivitet der foregår Der sikres at materialet er i korrekt stand og at opstillingen er sikkerhedsmæssig forsvarlig Sikre sig at eleverne overholder de aftaler der er indgået Skærpet ansvar. Da trampolinspring anses som værende en risikobetonet aktivitet, har vi et øget ansvar for at aktiviteten foregår sikkert og efter gældende regler Hvis retningslinjerne ikke følges kan skolen blive gjort økonomisk ansvarlig, da forsikringen ikke dækker i sådanne tilfælde. Hvis en gymnast/elev kommer til skade som følge af, at den pågældende er uheldig eller har udført en handling, som vedkommende ikke måtte, foreligger der ikke noget ansvarsgrundlag. Har eleven tillige gjort noget denne ikke måtte, (egen skyld) er der ingen at gøre ansvarlig for den skete skade. Hvis uheldet er ude er der indberetningspligt til sundhedsstyrelsen Ledelsens ansvar er, at kompetencer hos instruktører/undervisere og udstyr er i orden Forældretilsagn Skolen skal sikre sig, at forældre giver skriftlig tilladelse til, at eleven må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, hvad enten det er kajaksejlads, klatring eller brug af trampolin. I forbindelse med tilmelding til skolen, anbefales det forældrene, at eleven er omfattet af en heltidsulykkesforsikring. Instruktørens/underviserens ansvar er at udøve skøn om den enkelte elevs forudsætninger, niveau og kvalifikationer Forsikringsmæssige krav Skolen skal sikre sig, at skolens ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar Bemærk i den forbindelse, at forsikringen kun dækker, hvis relevant sikkerhedsudstyr anvendes, og hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Krav til kompetenceniveau Basis kompetenceniveau (lærer der har kendskab til spring og en baggrund som spring instruktør) Kompetenceniveau hos faglærer

8 Liniefagsuddannelse i idræt, som svarer til kompetenceprofil defineret nedenfor. Arbejdsgruppen fastholder, at hvis liniefagsuddannede læreres uddannelse ikke har tilgodeset kompetencer svarende til dem, der er defineret nedenfor, skal idrætslæreren erhverve sig tilsvarende viden og kompetencer for at kunne anvende minitrampolinen i undervisningen. Afsætsredskaber Forbuddet mod brug af stortrampolin fastholdes Alle andre afsætsredskaber tillades (Fast-track, hjælpeopstillinger med mini tramp.) Springtyper Alle springtyper tillades dog må eleven maksimalt foretage én rotation omkring horisontal akse Ved horisontale saltorotationer skal der anvendes forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets højeste kant Horisontale saltorotationer med afsæt fra minitrampolin må kun ske uden forudgående tilløb Liniefagslærerens basis-kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af minitrampolin på skoleområdet: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved brug af minitrampolin. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser vedrørende materiel Udvidet kompetenceniveau (springlærer ) Kompetenceniveau hos faglærer: Linjefagsuddannelse i idræt eller realkompetence på et tilsvarende niveau opnået gennem specialkurser fra primært idrætsforbundene ( DGI & DGF ) og fra idrætshøjskolerne Afsætsredskaber Alle afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades rotationer i minitrampolin med tilløb, og i stortrampolin. Vi følger Dansk Gymnastikforbunds retningslinjer mht. til springudvikling. Alle springlærere på Sundeved Efterskole er certificerede modtagere. Ledelsens vurdering: På mange efterskoler er der instruktører, der gennem praksis og deltagelse i diverse kurser, har erhvervet sig realkompetence til at forestå sikker brug af trampolin. Det er skolens ledelse, der vurderer, om de nødvendige realkompetencer er til stede, og om deltagelse i suppleringskurser giver de nødvendige forudsætninger. Skolens ledelse har ansvaret for at foretage en sådan vurdering, uanset om man lægger basis- eller udvidet kompetenceniveau til grund for sin undervisning.

9 Spring og brug af trampolin på Sundeved Efterskole Da trampolinspring betegnes som en risikobetonet aktivitet gælder der særlige regler, da vi som skole har skærpet tilsynspligt & øget ansvar. Derfor skal skolen sikre sig, at elevernes forældre har givet skriftlig tilladelse til, at de må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, og vi anbefaler at forældrene sikrer sig, at eleven er omfattet af en ulykkesforsikring. Trampolinerne må kun benyttes når der er en uddannet lærer til stede Basisuddannet lærer Springlærer med Udvidet kompetenceniveau Fasttrack + hjælpeopstilling med mini trampolin uden tilløb Stortrampolin Fast-track Stortrampolin Mini trampolin med tilløb Kun enkelt rotationer Alle spring, jf. DGF s retningslinjer for springudvikling Der må kun benyttes springopstillinger som er godkendt af læreren Der må kun foretages spring som er godkendt af den lærer der er til stede Spring kun sikre spring, nye spring indøves kun når der er en springlærer til stede Efter undervisningen aflåses trampolinerne Regler for spring i fritiden. Skolens øvrige springfaciliteter er til fri afbenyttelse for eleverne i fritiden. Der må kun udføres - sikre og godkendte spring men lavt risiko moment. Reglerne for brug af Sundeved springcenter skal overholdes, misbrug eller overtrædelser kan medføre borvisning. (Dette gælder også lejere af springcenteret.) - Kun elever med skriftlig godkendelse må foretage dobbeltroterende spring i fritiden (liste hænger i springcenter) - Brug af løsskumsgrav kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret) - Brug af Fast-track i fritiden kun efter aftale med springlærer og kun godkendte spring (liste hænger i springcenteret)

10 Procedure ved brand Eleverne bliver altid i løbet af de første dage på skolen instrueret i følgende: 1. Væk evt. andre sovende elever 2. Kom ud 3. Slå alarm tast 112 og alarmer nattevagten (natklokke ved kontoret) 4. Alle elever går til deres faste plads i spisesalen som er udpeget som vores samlingsplads

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole 1 Skolens ansvar Brug af trampolin er en aktivitet, der er forbundet med skærpet tilsyn og der- med også skærpet ansvar. Det er ledelsens ansvar, at

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Anvendelse af trampolin på efterskole

Anvendelse af trampolin på efterskole Anvendelse af trampolin på efterskole Vejledning om minimumsforskrifter for at sikre at anvendelse af trampolin i efterskolen foregår så betryggende som muligt. Målgruppen for denne vejledning er skolens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 2 Instruktion og formidling... 2

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser (roreglement) Vedtaget af bestyrelsen den 28 april 2015 1. Indledning skal give dig mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger Dansk Kano og Kajak

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter

Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter Brøruphus Efterskole Skoleåret 2016/17 Indledning Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Vi ønsker at være en skole,

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014

Sikkerhedsbestemmelser. Den 20. februar 2014 Sikkerhedsbestemmelser Den 20. februar 2014 Quick guide Erfaringsniveau, rettigheder og forudsætninger Rettigheder: lodret kolonne til venstre Niveauer: øverste vandrette celle Forudsætninger: I grå felter

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 8. juni 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at

Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at Skærbæk Kajakklubs Introduktionskursus for nye medlemmer Formål At give kursisten en grundig introduktion til klubbens regler og praksis, samt at gøre kursisten i stand til at færdes sikkert i klubbens

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Seneste revision: 17.04.2015 Forældretilsagn For elever under 18 år indhentes forud for deltagelse i dykkeraktiviteter under Rødkilde Gymnasium et skriftligt

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at færdes sikkert skal al cykling foregå inden for rammerne af færdselsloven. Alle HMI- cyklister skal tage

Læs mere

Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m.

Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m. N O T A T Trampolin j.nr. 7-305-9/1/PAA Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m. Baggrund udsendte i 1981 en meddelelse om nødvendigheden af at forbyde

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs

Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs 1 Vejledning for efterskolers aktiviteter til søs Baggrund og formål - Vejledning til efterskoler for at bidrage til at sejlads med elever foregår så betryggende som muligt. - Målgruppen er skolens overordnede

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 På www.europaddlepass.dk findes de nyeste og opdaterede

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Endags sikkerhedskursus

Endags sikkerhedskursus Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak 1 Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak. Hæftet indeholder pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, som tilbydes i flere og flere

Læs mere

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole 2 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 8. august 2011 Indholdsfortegnelse Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole... 2 Sikkerhed ved

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Kære deltager Du har tilmeldt dig et weekendkursus i havkajak sammen med Outdoorsports. Vi har gennem en årrække afholdt weekendkurser i havkajak, og har

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement)

Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) Sikkerhedsbestemmelser for Rungsted Kajakklub (roreglement) 1. Indledning Af klubbens vision fremgår, at Rungsted Kajakklub skal give mulighed for at dyrke sikker kajakroning. Sikkerhedsbestemmelserne

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012 KKKK, Sikkerhedskursus Juni 2012 Dagens program 1. Sikkerhed før tur 2. Kuldepåvirkning 3. Søfartsregler 4. Vind og bølger 5. På vandet 1. Makkerredning 1 og 2 2. Selvredning 3. Svømning med kajak 4. Bugsering

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør Mandag d. 28. november kl. 19.00 Josef Slot, EPP2 instruktør Klubbens kajakreglement Roeren må maximalt ro 200 m fra kysten og skal bære egnet beklædning inklusiv svømmevest. Altid minimum 2 personer sammen

Læs mere