Anvendelse af trampolin på efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af trampolin på efterskole"

Transkript

1 Anvendelse af trampolin på efterskole Vejledning om minimumsforskrifter for at sikre at anvendelse af trampolin i efterskolen foregår så betryggende som muligt. Målgruppen for denne vejledning er skolens overordnede og daglige ledelse samt de medarbejdere, der er ansvarlige for brug af trampoliner i undervisningen.

2 Anvendelse af trampolin på efterskole Regler om brug af trampolin... 3 Skolens ansvar... 4 Forsikringsmæssige krav... 4 Forældretilsagn... 4 Krav til instruktører/undervisere... 4 Uddannelseskrav... 4 Tilsyn... 4 Krav til udstyr... 4 Dokumentation... 5 Checkliste... 5 Bilag 1 Anbefalede retningslinier for basis-kompetenceniveau... 6 Bilag 2 Anbefalede retningslinier for udvidet kompetenceniveau skoler med gymnastik og /eller idrætsprofil... 8 Bilag 3 Forsikring, ansvar, erstatning Erstatningsret Eksempler på retspraksis Forebyggelse: Ansvarsforsikring Skadesanmeldelse

3 Regler om brug af trampolin Der er ikke længere et generelt forbud mod anvendelse af trampoliner i undervisningen, men aktiviteten er omfattet af skærpede tilsynskrav krav til instruktørernes uddannelsesmæssige forudsætninger særlige forsikringsbestemmelser behov for forældretilsagn Hvis efterskolen kun har minitrampolin/trampet, kan skolen følge de retningslinjer, der udarbejdes for brug heraf i folkeskolen i det følgende betegnet basis-kompetenceniveau. Anvender efterskolen stortrampolin, er det vigtigt, at skolen følger de skærpede retningslinjer i det følgende betegnet udvidet kompetenceniveau der gennemgås nedenfor, og at skolen sørger for certificering af underviserne, når certificering formentlig fra 2010 bliver muligt. Skolens skærpede ansvar og tilsynsforpligtelse gælder i såvel undervisningstid som fritid. Skolens ansvar og tilsynsforpligtelse er den samme, uanset om elevernes anvendelse af trampolin foregår på skolen eller i en forening. Basis kompetenceniveau er relevant for de efterskoler, der ønsker at anvende minitrampolin / trampet i forbindelse med nogle spring, men som ikke har udstyr og kvalificerede undervisere til mere avanceret brug af trampolin. Disse skoler henvises til folkeskolens retningslinjer. Udvidet kompetenceniveau lægges til grund, hvis man har udstyr stortrampolin og kvalificerede undervisere. Disse skoler opfordres til at leve op til de krav, der gennemgås i denne vejledning og til at deltage i de kompetencegivende undervisningsforløb, Efterskoleforeningen, DGI og DGF udbyder i efteråret 2009, og de certificerende forløb, der ventes udbudt i Indstilling fra en tværministeriel arbejdsgruppe om kravene til de to niveauer er gennemgået i bilag 1 og 2 til denne vejledning. 3

4 Skolens ansvar Brug af trampolin skal beskrives som en aktivitet, forbundet med skærpet tilsyn og dermed også skærpet ansvar. Ledelsens ansvar er, at kompetencer hos instruktører/undervisere og udstyr er i orden Instruktørens/underviserens ansvar er at udøve skøn om den enkelte elevs forudsætninger, niveau og kvalifikationer Forsikringsmæssige krav Skolen skal sikre sig, at skolens ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar (se bilag 3 om forsikring). Bemærk i den forbindelse, at forsikringen kun dækker, hvis relevant sikkerhedsudstyr anvendes, og hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Forældretilsagn Skolen skal sikre sig, at forældre giver skriftlig tilladelse til, at eleven må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, hvad enten det er kajaksejlads, klatring eller brug af trampolin. Skolerne opfordres desuden til at anbefale forældre, at eleven er omfattet af en ulykkesforsikring. Krav til instruktører/undervisere Uddannelseskrav DGI og DGF er gået sammen om at udarbejde kursusforløb med henblik på at certificere instruktører. Disse kursusforløb forventes første gang udbudt i Det anbefales, at efterskolen sikrer en certificering af undervisere. På mange efterskoler er der instruktører, der gennem praksis og deltagelse i diverse kurser, har erhvervet sig realkompetence til at forestå sikker brug af trampolin. Det er skolens ledelse, der vurderer, om de nødvendige realkompetencer er til stede, og om deltagelse i suppleringskurser giver de nødvendige forudsætninger. Skolens ledelse har ansvaret for at foretage en sådan vurdering, uanset om man lægger basis- eller udvidet kompetenceniveau til grund for sin undervisning. Tilsyn Det er en tilsynsforpligtelse, at brug af trampolin kun kan finde sted, når der er en ansvarlig voksen til stede. Krav til udstyr Skolen har ansvaret for jævnligt eftersyn, minimum hvert andet år. Eftersyn kan foretages af leverandør eller skolen. Det anbefales, at producentens anbefalinger er tilgængelige. Skolen anbefales at udforme et regelsæt for sikkert brug af udstyret. 4

5 Dokumentation Det anbefales, at der i indholdsplanen er et trampolinspecifikt afsnit. Hvis skolen følger basis-kompetenceniveauet kan der henvises til folkeskolens regler, men ellers vil der mulighed for at henvise til anbefalingerne fra gymnastikorganisationerne, når disse foreligger. Endvidere er det muligt at henvise til, at skolen følger indeværende vejledning. Checkliste Har eleverne adgang til minitrampolin/trampet? ja nej Hvis ja opfylder skolen krav til basis kompetenceniveau? ja nej Har eleverne adgang til brug af stortrampolin? ja nej Hvis ja opfylder skolen krav til udvidet kompetenceniveau? ja nej Dækker skolens ansvarsforsikring særlige aktiviteter? ja nej Har skolen indhentet forældrenes skriftlige tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment? ja nej Har skolen opfordret forældrene til at have en ulykkesforsikring? ja nej Har skolen sikret sig, at trampoliner kun kan benyttes, når der er en trampolin-ansvarlig lærer til stede? ja nej Har skolen en procedure for jævnligt eftersyn af trampolinudstyret? ja nej Indgår skolens brug af trampolin som et særligt afsnit i skolens indholdsplan på nettet? ja nej 5

6 Bilag 1 Anbefalede retningslinier for basis-kompetenceniveau Kompetenceniveau hos faglærer Liniefagsuddannelse i idræt, som svarer til kompetenceprofil defineret nedenfor. Arbejdsgruppen fastholder, at hvis liniefagsuddannede læreres uddannelse ikke har tilgodeset kompetencer svarende til dem, der er defineret nedenfor, skal idrætslæreren erhverve sig tilsvarende viden og kompetencer for at kunne anvende minitrampolinen i undervisningen Afsætsredskaber Forbudet mod brug af stor trampolin fastholdes Alle andre afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades dog må eleven maksimalt foretage én rotation omkring horisontal akse Ved horisontale saltorotationer skal der anvendes forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets højeste kant Horisontale saltorotationer med afsæt fra minitrampolin må kun ske uden forudgående tilløb Liniefagslærerens basis-kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af minitrampolin på skoleområdet: Vedrørende retningslinier for anvendelse af minitrampolin: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved brug af minitrampolin. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser. Vedrørende materiel Kunne vurdere afsætsredskaber, landingsmåtter og redskabsopstillinger i forhold til de fastlagte krav og i forhold til sikkerhed generelt. Vedrørende metodik Kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige redskabsopstillinger med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, de sikkerhedsmæssige forhold og de fastsatte mål med henblik på at fremme elevernes læring. Kunne vurdere, udvælge og anvende en hensigtsmæssig progression i opbygningen til forskellige spring med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, de sikkerhedsmæssige aspekter og læringsmålene. Vedrørende modtagning Kunne vurdere, udvælge og anvende den modtagningsteknik, der er mest hensigtsmæssig i relation til elevens forudsætninger, det valgte spring og den valgte springopstilling. Dette først og fremmest med henblik på at sikre, at eleven ikke kommer til skade, men også med henblik på at fremme elevens læringsmuligheder. 6

7 I tilfælde hvor en elev ikke springer som forventet, skal læreren kunne reflektere i handling og anvende den teknik, der bedst muligt sikrer eleven mod uheld. Vedrørende indberetning Kunne registrere og beskrive eventuelle uheld på indberetningsskema til sundhedsstyrelsen. 7

8 Bilag 2 Anbefalede retningslinier for udvidet kompetenceniveau skoler med gymnastik og /eller idrætsprofil Kompetenceniveau hos faglærer Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes et kompetencegivende kursusforløb, hvor der fordres et niveau, der ligger væsentligt over det, der gælder for liniefagsuddannelsen i idræt, og som bl.a. kvalificerer underviserne til at undervise i horisontale rotationer i minitrampolin med tilløb, og i stor trampolin. Afsætsredskaber Alle afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades dog anbefales det, at eleven maksimalt foretager dobbeltrotationer omkring den horisontale akse. Ved horisontale rotationer anbefales det at anvende forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets laveste kant Underviserens udvidede kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af disse redskaber på skoler med specifik gymnastik- og idrætsprofil Optagelseskriterier for udvidet kompetenceniveau 1. linjefagsuddannelse i idræt eller realkompetence på et tilsvarende niveau opnået gennem specialkurser fra primært idrætsforbundene ( DGI & DGF ) og fra idrætshøjskolerne 2. minimum 3 års erfaring i springundervisning 3. at man er fyldt 20 år ved kursusstart. Omfang og prøvekrav Arbejdsgruppen vurderer, at et kursus af minimum 40 timers varighed vil være tilstrækkeligt for at sikre fornødne kompetencer hos underviseren. Kurset afsluttes med en praktisk / teoretisk prøve, der forudsættes bestået, før man er kvalificeret til at undervise under de vilkår, som er defineret i udvidet kompetenceniveau. Prøvens sværhedsgrad skal afspejle, at der fordres stor ansvarlighed og vidtgående kompetencer for underviserne på udvidet kompetenceniveau. Kompetencekrav for undervisere Vedrørende retningslinier for anvendelse af fjedrende afsætsredskaber: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt samt hensigtsmæssigt ved brug af fjedrende afsætsredskaber. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser. Vedrørende materiel Kunne vurdere afsætsredskaber, landingsmåtter og redskabsopstillinger i forhold til de fastlagte krav og i forhold til sikkerhed generelt. 8

9 Vedrørende metodik Kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige redskabsopstillinger med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og i de fastsatte mål - med henblik på såvel det sikkerhedsmæssige som for at fremme elevernes læring. Kunne vurdere, udvælge og anvende en hensigtsmæssig progression i opbygningen til forskellige spring med inddragelse af såvel sikkerhedsmæssige og biomekaniske aspekter som elevernes forudsætninger og de opstillede læringsmål. Vedrørende modtagning Kunne vurdere modtagningsforhold samt udvælge og anvende modtagningsteknikker ved anvendelse af minitrampolin, stor trampolin og andre fjedrende afsætsredskaber ved spring tilladte på udvidet kompetenceniveau. Kunne vurdere, udvælge og anvende den modtagningsteknik, der er mest hensigtsmæssig i relation til elevens forudsætninger, det valgte spring og den valgte springopstilling. Dette først og fremmest for at sikre, at eleven ikke kommer til skade, men også for at fremme elevens læringsmuligheder. I tilfælde hvor en elev ikke springer som forventet, skal læreren kunne reflektere i handling og anvende den teknik, der bedst muligt sikrer eleven mod uheld. Vedrørende etiske forhold Kunne vurdere etiske forhold med hensyn til ansvar og risici ved anvendelse af fjedrende afsætsredskaber. Kunne informere forældre og indgå i dialog med dem før undervisningsforløb og i tilfælde af skader efter forløbet. De etiske forhold kan andrage juridiske og forsikringsmæssige forhold, skolens ansvar, underviserens ansvar osv. Vedrørende indberetning Kunne registrere og beskrive eventuelle uheld på indberetningsskema til sundhedsstyrelsen. Vedrørende evaluering af kompetenceniveauet hos underviserne Forudsætningen for at deltage i kurset er liniefagsuddannelse i idræt eller tilsvarende realkompetencer. Der skal aflægges skriftlig eller mundtlig prøve i de teoretiske kompetencer og etiske aspekter og praktisk prøve i de modtagningsmæssige kompetencer, der knytter sig til udvidet kompetenceniveau. 9

10 Bilag 3 Forsikring, ansvar, erstatning Bilaget er udformet af Kurt Henriksen, Willis. Alle fremhævelser og overskrifter er Efterskoleforeningens: Erstatningsret Erstatningsretten er en samlebetegnelse for de retsregler, der fastlægger betingelserne for, at nogen kan drages til ansvar for en indtrådt skade på en sådan måde, at vedkommende bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt, samt hvordan erstatningen for den pågældende skade i så fald skal udmåles. Krav, der skyldes en skadevoldende handling eller undladelse, kaldes erstatningskrav. Før en person eller en virksomhed/skole m.fl. kan pålægges et erstatningsansvar, skal der være et ansvarsgrundlag. Dvs. at der skal foreligge omstændigheder, der medfører, at skadevolderen kan pålægges et ansvar. Der findes 2 primære ansvarsgrundlag, culpaansvar og objektivt ansvar. Culpaansvaret defineres som; den handling eller undladelse, som foreligger til bedømmelse, afviger fra et på handlingens/undladelsens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster, altså en objektiv bedømmelse af love, retspraksis og sædvaner samt forholdets natur - man er ansvarlig for den skade, der kan tilregnes én som forsætlig eller uagtsom. Det er skadelidte (eleven/forældrene), der har bevisbyrden for, at skadevolder (skolen) har handlet culpøst. Der kan dog foreligge en ansvarsfrihedsgrund, som gør, at man ikke vil kunne gøre ansvar gældende. I relation til sportsudøvelse kan det være, at man har givet samtykke til skaden (eks. En bokser der kommer til skade), har accepteret risikoen (eks. Gymnast som lander forkert og kommer til skade) eller man selv er skyld i den skete skade. Det objektive ansvar er det lovregulerede ansvar, eksempelvis motoransvar i henhold til færdselsloven, produktansvar m.fl.. Hvis man bliver gjort erstatningsansvarlig er det Lov om erstatningsansvar, der definerer, hvilke erstatningsmuligheder, man som skadelidte (elev/forældre) har. 1. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 2. godtgørelse for svie og smerte 3. godtgørelse for varigt mèn 4. erstatning for tab af erhvervsevnen 5. erstatning for rimelige begravelsesudgifter og forsørgertab 6. erstatning for tab af forsørger 7. forsørgertabserstatning til børn Det er omvendt, de krav at I som forening/skole kan blive mødt med af skadelidte (elev/forældre). 10

11 Det er derfor meget vigtigt, at man som forening/skole har tegnet en ansvarsforsikring, som netop dækker sikredes (skolens) erstatningsansvar for skade tilføjet personer og ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt. Når man taler om ansvar i forbindelse med, at en forening eller en skole benytter trampoliner i forbindelse med aktiviteten eller undervisningen, er ansvarsgrundlaget fortrinsvist culpa, dog objektivt ansvar i forbindelse med produktansvaret. Man kan forestille sig følgende ansvars-scenarier: 1. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at der er en defekt ved trampolinen, som kan henføres til produktionen deraf. Her foreligger der således et produktansvar, som skal anmeldes overfor producenten. Producenten må antages at have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som går ind i sagen ved en anmeldelse deraf. 2. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at foreningen/skolen ikke har vedligeholdt trampolinen ordentligt eller pga. andre omstændigheder, som kan henføres til foreningen/skolen - culpaansvar. Foreningen/skolen vil ud fra en konkret vurdering formentlig blive fundet ansvarlig for den skete skade. Skaden anmeldes til foreningens/skolens erhvervsansvarsforsikring til dennes behandling. 3. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at en instruktør/lærer har instrueret forkert - culpaansvar. Foreningen/skolen, som følge af arbejdsgiveransvaret, vil ud fra en konkret vurdering formentlig blive fundet ansvarlig for den skete skade. Skaden anmeldes til foreningens/skolens erhvervsansvarsforsikring til dennes behandling. 4. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at den pågældende er uheldig eller har udført en handling, som vedkommende ikke måtte. Er gymnasten/eleven blot uheldig at komme til skade (accept af risiko), foreligger der ikke noget ansvarsgrundlag, og har eleven tillige gjort noget denne ikke måtte, (egen skyld) og igen ingen at gøre ansvarlig for den skete skade. Eksempler på retspraksis Østre Landsret af 11. oktober 2005: Et sommerland blev dømt til at anerkende at være erstatningsansvarlig i forbindelse med en ulykke på en trampolin. Da en gæst forsøgte at komme rundt i en salto, fik hans ene ben fat i et elastisk kantreb, som holdt ham fast, således at han faldt ned på trampolinen hårdt og hurtigt. Han fik nogle skavanker som følge deraf. Før åbningen af sommerlandet blev alle forlystelserne gennemgået af bl.a. politiet og Teknologisk Institut. Der var daglige gennemgange af forlystelserne, og udfyldt checklister i forbindelse dermed (var dog ikke blevet gemt for den pågældende dag). Afhængig af antallet af gæster blev der i løbet af dagen yderligere foretaget en visuel gennemgang af forlystelserne. Landsrettens begrundelse og resultat: Der blev fremlagt nogle fotos, der viser eksempler på slidte og ukorrekt fastgjorte gummistropper. Sommerlandet kunne ikke bevise, at den anvendte trampolin ved parkens åbning på ulykkesdagen var korrekt indrettet. Skadelidtes udførte spring var ikke i særlig grad risikobetonet. 11

12 Østre Landsret af 30. juni 1995 Efterskole ikke ansvarlig for, at elev kom til skade ved styrt under motorcross-kørsel. Elev havde sagsøgt skolen til at anerkende, at skolen var erstatningsansvarlig. Elev kommer til skade ved et styrt under motorcross-kørsel. Sagsøger har gjort gældende, at skolen er erstatningsansvarlig som følge af culpa, ved at skolens ledelse har tilladt banen anvendt til kørsel (var ikke godkendt af Dansk Motor Union, hvilket heller ikke var et krav). Sagsøger har desuden gjort gældende, at lærer har udvist culpa ved mangelfuld instruktion og tilsyn arbejdsgiveransvar. Sagsøger havde faktisk ikke overholdt instrukserne, hvilket man klandrede læreren for!!! Landsrettens udtaler: Sagsøgeren har ikke påvist, at banens indretning har været således, at skolens ledelse ikke burde have tilladt den benyttet af skolens elever banen har været benyttet i mange år uden alvorlige uheld. Lærerens instruktion til eleverne fandtes ikke mangelfuld. Forebyggelse På baggrund af ovennævnte gennemgang samt de nævnte domme, er det således yderst vigtigt for at undgå at blive erstatningsansvarlig, at både instruktørerne/lærerne har de fornødne kompetencer til undervisningen, og at materiellet bliver anvendt korrekt og bliver ordentligt vedligeholdt. Jo større formelle krav til uddannelse, udstyr, vedligeholdelse og eftersyn jo færre skader. Men jo større er risikoen for at ifalde et ansvar også, idet det i så tilfælde vil være disse normer/anvisninger som skadevolder vil blive bedømt på baggrund af. Overholdes disse ikke og har dette været medvirkende til den skete skade, vil der være en høj sandsynlighed for at der foreligger et erstatningsansvar. Ansvarsforsikring Særlige aktiviteter, herunder trampoliner, er omfattet af det ansvarsforsikringsprogram, skoler der benytter Willis og Alm.Brand har. Særlige aktiviteter. Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar i forbindelse med følgende aktiviteter: Dykning med særligt udstyr (iltflaske) max. 15 personer pr. hold Rapelling/udendørs klatrevæg max 15 personer pr. hold Motorløb på bane (motoriserede go-carts og lign.) max. 15 personer pr. hold Motorlære kørsel på mark med bil/mc 1 ad gangen Riverrafting og lign. Dykning med snorkel Indendørs klatrevæg Klatring/rapelling på/fra træer Ski-, fjeld- og vandreture samt ekskursioner i øvrigt Skydebane herunder hardball-bane Brug af hoppepuder, airtracks mv. Her kommer trampolin også ind. 12

13 Sikkerhedsudstyr m.v.: I forbindelse med risikobetonet sport er det en forudsætning for forsikringens dækning, at relevant sikkerhedsudstyr anvendes. For elever under 18 år er det endvidere en betingelse for forsikringens dækning, at forældre/værge er orienteret om sådanne aktiviteter og har accepteret elevens deltagelse heri. Skadesanmeldelse Forsikringsrådgiver Willis anbefaler, at man under ingen omstændigheder tilkendegiver overfor en eventuel skadelidt, at man er ansvarlig i den skete skade. Der imod bør man sige, at man anmelder skaden til sit forsikringsselskab til deres bedømmelse. 13

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole

Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole Anvendelse af trampoliner på Gudenaadalens efterskole 1 Skolens ansvar Brug af trampolin er en aktivitet, der er forbundet med skærpet tilsyn og der- med også skærpet ansvar. Det er ledelsens ansvar, at

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m.

Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m. N O T A T Trampolin j.nr. 7-305-9/1/PAA Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m. Baggrund udsendte i 1981 en meddelelse om nødvendigheden af at forbyde

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Spotkurser DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness

Spotkurser DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness Spotkurser DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness Har din forening brug for lidt ny inspiration? Har I købt nye redskaber og mangler inspiration til brugen af dem? DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness tilbyder

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010

19-04-2015. Erstatning eller ej? Brug af VAT03. Siden 2010 Erstatning eller ej? Københavns kommunes erfaringer med værdiberegninger af skader Brug af VAT03 Siden 2010 Anvendelser 1. Et træ skades og skaden vil sandsynligvis markant forkorte træets levetid Eks.

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Bilag 5 Fjedrende afsætsredskaber status for udvikling og anvendelse

Bilag 5 Fjedrende afsætsredskaber status for udvikling og anvendelse N O T A T Trampolin j.nr. 7-305-9/1/PAA Bilag 5 Fjedrende afsætsredskaber status for udvikling og anvendelse Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ansvar for arbejdsskader

Ansvar for arbejdsskader Ansvar for arbejdsskader det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Martin Haug & Finn Schwarz Ansvar for arbejdsskader 1. Forord...................................... 11 2. Introduktion..................................

Læs mere

Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger

Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger Udvalgte Erhvervs- og produktansvarsforsikringsretlige problemstillinger Af Asger Holst-Jensen og Kristian von Grumbkow De almindelige betingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring (herefter

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Forsikringer LÆS HVORDAN DU ER DÆKKET NÅR DU F.EKS. er deltager i rally kører MRC er tilskuer ved løb hjælper til som official er løbsleder er bestyrelsesmedlem Oversigt over forsikringer Forsikringer

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole 2 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 8. august 2011 Indholdsfortegnelse Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole... 2 Sikkerhed ved

Læs mere

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

- Sætter spor. Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, højskolesangbog,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20.

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN 9. OKTOBER 2017 NY DOM OM NSVR FOR PSNING F BRN En ny dom vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den person, der som en vennetjeneste passer et barn for forældrene, kan pådrage sig erstatningsansvar som følge

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER.

ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ET SPØRGSMÅL OM FORSIKRING ALLE JAGTFORENINGER, SOM ER TILSLUTTET DANMARKS JÆGERFORBUND, ER OMFATTET AF EN RÆKKE FORSIKRINGSAFTALER, SOM BESKREVET I DENNE FOLDER. ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den forsikrede

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv L * *.-i' POLICE Ansvarsforsikring for erhverv Policenummer: 670 8.035.760 18. november 201 1 Brøndby Stadion 20 Forsikringstager: Brøndby Stadion 20 Policen gælder fra: 1. december 2011. Policen er nytegnet.

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark DASU s FORSIKRINGSOVERSIGT 2017 Dette dokument giver overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DASU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Grundlæggende

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere