Egu-portalen, version 12.1, brugervendt vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egu-portalen, version 12.1, brugervendt vejledning"

Transkript

1 Egu-portalen, version 12.1, brugervendt vejledning Maj Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund for egu-portalen : Adgang til portalen og førstegangs login : Login : Mine oplysninger : Tildeling af rettigheder til andre vejledere...6 3: Menulinjen : Elevoversigt : Ny elev : Søgning : Ekstra vindue : Administration : Hjælp : Udskrifter : Drop-down over elever : Søg CPR-nr : Elevoversigt : Mine elever : Alle elever...9

2 4.3: Vælg elev : Udskrifter fra Elevoversigt (EG01) : Opret elev : Obligatoriske felter : Elevens status : Tilknytning af vejleder : Grupper : Opret gruppe : Kontakter : Tilføj kontaktperson : Opret kontaktperson : Elevens baggrund/cv : Visning af eleven på forsiden Elevoversigt : Slet elev : Udskrifter fra Stamdata (EG02) : Uddannelsesplan : Obligatoriske felter : Uddannelsesplanens status : Datoformat og datovælger : Afbrudsårsager : Visning af uddannelsesplanen på forsiden Elevoversigt : Tjekfelter i uddannelsesplanen : Feltet Andre udd.planer : Kopier uddannelsesplan : Udskrifter fra Uddannelsesplan (EG03) : Oprettelse af elementer i uddannelsesplanen : Skoleophold : Obligatoriske felter : Effektiv varighed : Elementet medtages på udskrifterne : Find institution : Alternativ undervisningsadresse : Skoleydelse : Blokken Indhold : Tjekfelter : Udskrift af gennemførelsesbevis, m.m : Praktik i virksomhed

3 7.2.1: Obligatoriske felter : Effektiv varighed : Elementet medtages på udskrifterne : Find virksomhed : Blokken Indhold : Vilkår for praktikaftalen : Tjekfelter : Udskrift af praktikaftale og gennemførelsesbevis : Praktik på værkstedsskole : Obligatoriske felter : Effektiv varighed : Elementet medtages på udskrifterne : Blokken indhold : Tjekfelter : Udskrift af gennemførelsesbevis, m.m : Orlov : Obligatoriske felter : Effektiv varighed : Notater : Opret nyt notat : Udskrift af Notater (EG04) : Skoleydelse : Overordnet om fanebladet skoleydelse : Arbejdsseddel : Udskrift af arbejdsseddel : Søgninger : Elevsøgning kriterier : Søgeresultat oversigt : Søgeresultat indhold : Udskrift af søgeresultatet : Generelt om udskrifter : Hvilke udskrifter kan hentes fra hvilke sider? : Udseendet af udskriften af uddannelsesplanen

4 1: Baggrund for egu-portalen Den 5. november 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om Flere unge i uddannelse og job. Af aftalen fremgår det, at der skal udvikles en portal for egu, som skal indfri følgende formål: For at sikre transparens, en enkel administration i kommunerne og et tidstro og detaljeret datagrundlag om egu-uddannelsen og dens enkeltdele skal der oprettes en fælles internetbaseret indberetningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs egu. Undervisningsministeriet udlagde opgaven med udvikling af portalen til UNI C, og den første version (version 11.1) blev lagt i drift ultimo marts Undervisningsministeriet har besluttet, at det fra august 2011 er et krav, at alle egu-vejledere tager portalen i anvendelse til udarbejdelse og indberetning af uddannelsesplaner, der påbegyndes efter 1. august I perioden fra april 2011 er portalen blevet videreudviklet med yderligere 2 versioner i 2011 og med version 12.1, som er blevet driftet april : Adgang til portalen og førstegangs login Egu-portalen findes på adressen https://eguportal.emu.dk/ 4

5 For at kunne anvende Egu-portalen skal du være oprettet med et UNI login og ansøge om adgang til portalen ved udfyldelse og indsendelse af den blanket, der kan hentes via linket på portalens forside under Tip for nye brugere. Hvis du ikke har et UNI login i forvejen, kan du samtidig ansøge om et sådant på blanketten. 2.1: Login Ved klik på Login øverst til højre på portalens forside fremkommer UNI login-boksen. Udfyld med brugernavn og adgangskode og klik på Log ind. Hvis du logger på portalen for første gang, skal du starte med at udfylde oplysningerne om dig selv som bruger på siden Mine oplysninger (EG20). 2.2: Mine oplysninger Start med at udfylde oplysninger om dig selv som bruger. Siden hentes fra administrationsmenuen: 5

6 Brugernavnet til dit UNI login står allerede i feltet Brugerkode. Udfyld resten af felterne. Alle felter på nær Tlf.nr. 1 og Tlf.nr.2 er obligatoriske. Du vælger de kommuner, du kan tilrettelægge egu for, ved at markere en eller flere kommuner (brug CTRL + klik for at vælge flere samtidig) og derefter klikke på den lille ->, som fører de(n) valgte kommune(r) over i feltet Valgte kommuner til højre. Husk at klikke på Gem. Du kan til enhver tid redigere Mine oplysninger ved at hente denne side fra menulinjen. 2.3: Tildeling af rettigheder til andre vejledere På siden Mine oplysninger (EG20) kan du med det samme give adgang til de af dine kolleger, der er oprettet i portalen, så de kan se dine elever. På samme måde kan dine kolleger give adgang til, at du kan se deres elever. Under fanebladet Rettigheder kan du ved klik på knappen Tilføj adgang dels give andre brugere adgang til dine egne elever, dels se hvilke andre brugeres elever du selv har adgang til at se. Du kan filtrere på vejledere i forskellige kommuner ved at klikke på pilen ved Vis brugere i. Som udgangspunkt vises brugere i de kommuner, du selv har valgt at administrere egu for. Side 6

7 3: Menulinjen 3.1: Elevoversigt Under menupunktet Elevoversigt kan du vælge at få en oversigt over dine egne elever eller alle elever, du har adgang til (se afsnit 4: Elevoversigt). 3.2: Ny elev Klik på Ny elev for at oprette en ny elev (se afsnit 5: Opret elev). 3.3: Søgning Du kan søge på elever, der opfylder en lang række forskellige kriterier (se afsnit 10: Søgninger). 3.4: Ekstra vindue Ved klik på menupunktet Ekstra vindue er det muligt at have flere vinduer åbne ad gangen, så du kan arbejde elektronisk med flere forskellige elever på samme tid. Det er muligt at have et ubegrænset antal vinduer åbne på samme tid. 3.5: Administration Under menupunktet Administration findes 3 underpunkter Mine oplysninger, hvor du indtaster oplysninger om dig selv som bruger (se også afsnit 2.3: Tildeling af rettigheder til andre vejledere). Kontakter (se afsnit 5.5: Kontakter). Grupper (se afsnit 5.4: Grupper). 3.6: Hjælp Klik på menupunktet Hjælp for at få lukket denne vejledning op. 3.7: Udskrifter Udskriftsmenuen er dynamisk, og indholdet i menuen tilpasser sig det vindue, man aktuelt befinder sig i. Side 7

8 Det fremgår i det efterfølgende af beskrivelsen af de enkelte vinduer, hvilke udskrifter der kan hentes fra det aktuelle vindue. 3.8: Drop-down over elever I drop-down menuen Elev kan du vælge dine egne igangværende elever. Hvis du ønsker at arbejde med en af dine kollegers elever eller med en elev, som endnu ikke er i gang, skal du vælge eleven via menupunktet Elevoversigt eller ved at søge eleven frem på CPRnummer. Når du arbejder med en konkret elev, vil dennes navn og CPR-nummer vises i drop-down menuen. 3.8: Søg CPR-nr. Her kan du fremsøge en elev på CPR-nummer. Side 8

9 4: Elevoversigt Denne side Elevoversigt (EG01) er systemets egentlige startside, som du fremover møder, hver gang du logger ind. Du kan altid komme til siden ved at klikke på knappen i menulinjen. Det konkrete eksempel viser en igangværende elev med en uddannelsesplan inden for lagerområdet, hvor der er planlagt 22 skoleuger, og hvor det igangværende element er et skoleophold på TEC i Ballerup. Øverst til højre i fanebladet vises det aktuelle antal af elever i listen, her 1 elev. 4.1: Mine elever Som udgangspunkt viser siden de aktive elever, du er primær vejleder for. Eleverne vil være sorteret alfabetisk på navn. Hvis du er sekundær vejleder for nogle elever, vil de også blive vist nederst i oversigten adskilt fra dine primære elever af en vandret streg i tabelfeltet. Hvis du fjerner fluebenet i feltet Se kun aktive elever, vil du få vist alle dine elever også dem, der endnu kun er visiteret, samt de passive elever, som enten har gennemført egu eller har afbrudt egu. Du kan frit ændre sortering ved at klikke i kolonneoverskrifterne. 4.2: Alle elever Hvis du vælger at få vist Alle elever, vil systemet vise både dine egne elever og dine kollegers elever, når kollegerne har givet dig adgang til at se dem (jf. afsnit 2.3). Eleverne vil være sorteret alfabetisk på navn, og du kan også her ændre sortering ved klik i kolonneoverskrifterne. 4.3: Vælg elev Du kan klikke på en elev i oversigten og dermed komme videre til elevens uddannelsesplan (se afsnit 6). Side 9

10 4.4: Udskrifter fra Elevoversigt (EG01) Uanset om du har valgt Mine elever eller Alle elever og uanset om du har flueben i Se kun aktive elever eller ej, kan du fra Elevoversigt (EG01) udskrive den aktuelle visning i 2 forskellige formater, nemlig som udskrift af selve siden og som CSV-udtræk (regneark). Jf. i øvrigt afsnit 11. 5: Opret elev Ved klik på ikonet Ny elev i menulinjen åbnes siden til indtastning af stamdata på eleven: Elevdata (EG02) : 5.1: Obligatoriske felter På siden indtastes som minimum følgende oplysninger, som er obligatoriske: CPR-nr., Fornavn, Efternavn, Bopælskommune som vist i eksemplet ovenfor. Du har også mulighed for at uploade et billede af eleven. Husk at klikke på Gem. Hvis du forsøger at gemme siden uden at have udfyldt alle obligatoriske felter, vil du få følgende fejlmeddelelse: Side 10

11 Det eller de felter, der er markeret med rødt, er obligatoriske og skal udfyldes, inden der kan gemmes. Dette princip gælder på samtlige sider i egu-portalen. 5.2: Elevens status Elevens status er som udgangspunkt Visiteret. Feltet er et beregnet felt med følgende mulige værdier: Visiteret : Vises, når eleven er oprettet, men uddannelsesplanen enten endnu ikke er oprettet eller har en fremtidig startdato. I gang : Når dags dato ligger imellem uddannelsesplanens start og slutdato Orlov Hvis der er lagt et orlovselement ind i uddannelsesplanen, og dags dato ligger mellem orlovselementets start og slutdato. Gennemført : Når der er klikket af i Uddannelsesbevis udstedt på uddannelsesplanen (se afsnit 6.6) Afbrudt : Når der er indtastet en afbrudsdato og en afbrudsårsag på uddannelsesplanen 5.3: Tilknytning af vejleder Som udgangspunkt vil du selv være foreslået som primær vejleder. Du kan evt. vælge en af dine kolleger som sekundær vejleder. HUSK: Du kan kun vælge dine kolleger som sekundære vejledere, hvis du har givet dem rettigheder til at se dine elever. Side 11

12 5.4: Grupper Du kan knytte eleven til en bestemt gruppe af elever for senere at kunne søge på alle elever i denne gruppe. En gruppe kan f.eks. udgøres af elever, der har deltaget på et bestemt introhold, eller som deltager på et bestemt holdforløb, hvis man tilbyder holdforløb inden for bestemte brancher og ikke kun udarbejder helt individuelle planer. Du kan knytte den samme elev til op til 4 forskellige grupper Her er der vist mulighed for at vælge 3 grupper: De grupper, der optræder i drop-down listen, er grupper, som du selv har oprettet og dermed er ejer af, samt de grupper, som er oprettet af de af dine kollegaer, som har givet dig adgang til at se hans eller hendes elever : Opret gruppe Grupperne oprettes via administrationsmenuen under menupunktet Grupper : Hvis eleverne ikke længere skal kunne knyttes til en bestemt gruppe, kan gruppen passiveres. Klik på den pågældende gruppe og vælg Passiv ved feltet Status : De elever, der bliver tilknyttet en konkret gruppe, vil blive vist i en liste under gruppen, når denne er åbnet: Side 12

13 5.5: Kontakter Kontaktpersoner som f.eks. indstillere, sagsbehandlere, UU-vejledere o. lign. vil typisk være tilknyttet til mere end én elev i kommunen eller på tilrettelæggerinstitutionen. For at dine kolleger også kan tilknytte de kontaktpersoner, du opretter, kan du enten oprette dem i administrationsmenuen under menupunktet Kontakter eller direkte i stamdatavinduet: 5.5.1: Tilføj kontaktperson Hvis du vil oprette en kontaktperson direkte i stamdatavinduet eller tjekke om en af dine kolleger allerede har gjort det, klikker du på knappen Tilføj kontakt : Side 13

14 Der åbnes nu et nyt vindue, hvor du kan vælge at få vist alle kontaktpersoner eller bestemte typer af kontaktpersoner i bestemte kommuner Hvis kontaktpersonen allerede er oprettet, klikker du på navnet. Når kontaktpersonen er hoppet op i den øverste ramme, kan du klikke på Luk : Opret kontaktperson Hvis kontaktpersonen endnu ikke er oprettet i systemet, kan du dels gøre det nederst på det vindue, der er vist i afsnit eller via undermenupunktet Kontakter (EG21A) under administrationsmenuen: Her kan du redigere oplysningerne om kontaktpersonen og også passivere en kontaktperson, som f.eks. har fået andet arbejde og derfor ikke længere bør vælges som kontaktperson for en elev. Klik på kontaktpersonen og ændr status til Passiv i statusfeltet: Side 14

15 En passiveret kontaktperson vises med rødt både i vinduet Kontakter (EG21A) og i det overlay, der åbnes med knappen Tilføj kontakt på stamdatasiden. Man kan ikke slette en kontaktperson, da man derved også sletter kontaktpersonen fra den elev, som han eller hun historisk har været knyttet til. Feltet Andre kontakter anvendes til de kontaktpersoner, som kun knytter sig til en enkelt elev, og som det derfor ikke er nødvendigt at oprette i systemet. Det kan f.eks. være forældre. 5.6: Elevens baggrund/cv Nederst på siden kan du indtaste oplysninger om elevens baggrund/cv: Feltet kan lukkes ved at klikke på 5.7: Visning af eleven på forsiden Elevoversigt Når du har gemt oplysningerne, kan du se din elev på forsiden Elevoversigt. Da eleven i dette eksempel har status Visiteret, skal du fjerne fluebenet i tjekfeltet Se kun aktive elever for at få vist eleven: Oversigten viser kun oplysninger fra Anitas stamdata, da planen endnu ikke er udarbejdet. Side 15

16 5.8: Slet elev Hvis du har oprettet en elev ved en fejl, kan du fra stamdatafanebladet slette eleven. Eleven kan dog ikke slettes, hvis der allerede er oprettet en uddannelsesplan, da Ministeriet for Børn og Undervisning skal kunne trække statistik på uddannelsesplaner. Er der oprettet en uddannelsesplan ved en fejl, skal denne slettes først, inden eleven kan slettes. 5.9: Udskrifter fra Stamdata (EG02) Fra stamdatasiden er følgende udskrifter tilgængelige: Hvis der kun er oprettet en elev men endnu ingen uddannelsesplan: P02 Stamdata og P06 Notater Hvis der er oprettet en uddannelsesplan på eleven: P02 Stamdata, P06 Notater, P03 Uddannelsesplan, P04 Uddannelsesbevis og P05 Delvist gennemført EGU. Jf. i øvrigt afsnit 11. Side 16

17 6: Uddannelsesplan Du kan komme i gang med at udarbejde en uddannelsesplan for eleven på flere måder. Hvis du stadig er i gang med elevens stamdata og netop har gemt dem, kan du umiddelbart klikke på fanebladet Uddannelsesplan, som findes ved siden af fanebladet Stamdata : Hvis du i mellemtiden har forladt elevens stamdata, kan du vælge eleven fra forsiden Elevoversigt som vist i afsnit : Obligatoriske felter Vinduet Uddannelsesplan (EG03) indeholder følgende obligatoriske felter: Periode (start- og slutdatoer) Fagområde EUD-indgang Fagområde er et fritekst-felt og benyttes til at skrive det, som fagområdet kaldes i daglig tale, f.eks. smed eller butik. EUD-indgang indeholder de 12 erhvervsfaglige fællesindgange, og feltet har udelukkende til formål at kunne trække statistiske oplysninger om egu-planernes indholdsmæssige type. Feltet skal derfor udfyldes, uanset om eleven skal forberedes til en erhvervsuddannelse eller ej. Hvis du ikke er fortrolig med EUD-indgangene, kan du få hjælp på Uddannelsesguiden. Hvis du forsøger at gemme planen, uden at alle obligatoriske felter er udfyldt, vil du få en fejlmeddelelse som vist i afsnit : Uddannelsesplanens status Når du klikker på Gem, vil feltet Uddannelsesplanens status blive udfyldt Feltet er et beregnet felt, og du kan derfor ikke taste i det. Side 17

18 Status kan være: Planlagt Aktiv Orlov hvis startdato ligger efter dags dato. hvis dags dato ligger imellem start- og slutdato. Hvis der er lagt et orlovselement ind i uddannelsesplanen, og dags dato ligger mellem orlovselementets start og slutdato. Gennemført hvis der er tjekket af i feltet Endeligt bevis udstedt. Afbrudt hvis der er valgt afbrudsårsag og indtastet dato i feltet Afbrudsdato. I ovenstående tilfælde er planens status planlagt, da der blev lavet skærmdump den , og altså dagen før planens startdato den : Datoformat og datovælger Datoer kan alle steder i egu-portalen skrives i formatet: DDMMYY. 1. maj 2012 kan altså skrives som: Datoer vises, uanset det format det er skrevet i, som DD.MM.YYYY. 1. maj 2012 vil altså blive vist som Hvis du vil have hjælp til at se, hvilken ugedag en bestemt dato falder på, kan du klikke på det lille kalender-ikon ved siden af start- og slutfeltet, hvor du ved et klik på en konkret dato får overført denne til feltet: Bemærk, at slutdato automatisk udfyldes med den dato, der ligger 2 år efter startdato. Side 18

19 6.4: Afbrudsårsager Hvis en elev eller dennes vejleder afbryder uddannelsesplanen, skal der indtastes en afbrudsårsag og en afbrudsdato. Det er muligt at vælge blandt følgende afbrudsårsager: Ikke startet Kan ikke kontaktes Startet på anden uddannelse Fået arbejde Flyttet til anden kommune Fortrudt uddannelsesvalg Ikke uddannelsesparat Private forhold For højt fravær Sygdom Bortvist fra uddannelsen Død Ukendt 6.5: Visning af uddannelsesplanen på forsiden Elevoversigt Når oplysningerne er gemt, vil forsiden Elevoversigt (EG01) nu også indeholde de foreløbige oplysninger om uddannelsesplanen: 6.6: Tjekfelter i uddannelsesplanen Side 19

20 De tre tjekfelter bør krydses af med flueben efterhånden som planen er underskrevet eller gennemført og bevis udstedt. De tjener således som en slags huskeliste for dig. OBS: Eleven og uddannelsesplanen vil f.eks. kun få status som gennemført, når der er tjekket af i feltet Uddannelsesbevis udstedt. 6.7: Feltet Andre udd.planer Hvis der i systemet er gemt evt. tidligere uddannelsesplaner for den samme elev, vil den kunne hentes her, og man kan også her oprette en ny plan på en elev, der i forvejen har en plan i systemet. 6.8: Kopier uddannelsesplan 1 Nogle kommuner eller nogle egu-tilrettelæggerinstitutionen arbejder med holdforløb eller har mange planer, der minder om hinanden, fordi der typisk ligger de samme skoleophold i den samme rækkefølge på planerne. Hvis dette er tilfældet, kan man med fordel benytte sig af funktionen, der gør det muligt at kopiere indholdet af en plan med alle dens skole- og praktikelementer over på en anden elev eller på en hel gruppe af elever. Hvis en bestemt plan ønskes kopieret over på en bestemt elev, klikkes der på knappen Kopier plan : 1 Vent evt. med at læse dette afsnit, hvis du er helt ny bruger af egu-portalen. Vend tilbage til afsnittet, når du er fortrolig med indholdet i det store afsnit 7 om oprettelse af elementer i en uddannelsesplan og evt. også afsnit 10 om søgninger. Side 20

21 Planen kan efter klik på OK herefter indsættes som plan for en anden elev. Vælg den anden elevs tomme uddannelsesplan og klik på knappen Indsæt plan. Har eleven i forvejen en uddannelsesplan kan du få en ny tom plan frem, ved at vælge Opret ny plan i drop-down Andre udd.planer. Jf. afsnit 6.7. Vupti! Hele planen med alle dens elementer er nu kopieret over til den anden elev, og eventuelle små justeringer i datoer eller lignende kan foretages. Side 21

22 I stedet for kun at kopiere planen over på én elev, kan den kopieres over på en hel gruppe af elever. Eleverne fremsøges ud fra de kriterier, der er særlige for dem (se afsnit 10: Søgninger). De er måske alle tilknyttet en bestemt gruppe, f.eks. navnet på et kommende holdforløb. På søgeresultatsiden kan der indsættes plan for dem alle på én gang: Der vil herefter komme en lille advarende pop-up med følgende tekst: Ved klik på OK vil planen nu være oprettet ens hos alle 4 elever: Side 22

23 6.9: Udskrifter fra Uddannelsesplan (EG03) Når uddannelsesplanen er færdigudfyldt med skole- og praktikelementer (se afsnit 7), kan den udskrives via menulinjens drop-down menu over udskrifter, hvor du også kan udskrive det endelige uddannelsesbevis eller en erklæring om delvist gennemført egu. Jf. i øvrigt afsnit 11. Udskriften af uddannelsesplanen lukker op i et nyt vindue, hvor der kan ændres i feltet Udarbejdet dato og hvor der evt. kan skrives notater om godskrivning. I blokken Hjemkommunens godkendelse skal Kommunens navn. og Kommunens kontaktperson udfyldes manuelt. De redigerbare felter er markeret med gult, og når disse evt. er udfyldt/redigeret, kan man klikke på Næste og dermed kalde planen frem i en udskriftsklar version. Se den redigerbare version af uddannelsesplanen på næste side. Se mere om udskrifter og udskrifternes udseende i afsnit 11. Side 23

24 Side 24

25 7: Oprettelse af elementer i uddannelsesplanen Oprettelse af elementer i uddannelsesplanen foregår som udgangspunkt ved at klikke på dropdown menuen Opret under blokken Indhold i vinduet Uddannelsesplan (EG03) : OBS: Drop-down menuen bliver først aktiv, når du ved oprettelse af uddannelsesplanen har klikket på Gem nederst til højre. Der kan vælges mellem følgende typer af elementer: Skoleophold Praktik i virksomhed Praktik på værkstedsskole Orlov Side 25

26 7.1: Skoleophold Ved klik på Skoleophold lukkes vinduet Skoleophold (EG10) op: 7.1.1: Obligatoriske felter For at give mulighed for, i så vid udstrækning som muligt, at arbejde med en kladde til uddannelsesplanen er kun følgende felter obligatoriske: Effektiv varighed (uger) og Undervisningens mål og indhold 7.1.2: Effektiv varighed Hvis der er indtastet/valgt datoer i start- og slutfelterne, bliver den effektive varighed beregnet automatisk med op til én decimal. Det betyder, at du også kan få beregnet varigheden af elementer af under en uges varighed. 5 arbejdsdage svarer til 1 uges effektiv varighed, og 1 arbejdsdag svarer derfor til 0,2 ugers effektiv varighed. Værdien i feltet Effektiv varighed kan redigeres til en lavere værdi end den automatisk udregnede, hvis du f.eks. vil fraregne ferier undervejs i et skoleophold. Den effektive varighed kan være kortere end antallet af kalenderuger mellem skoleopholdets start og slut, f.eks. i de 2 følgende situationer: Et fuldtids skoleophold, som indeholder ferie eller Et deltids skoleophold kombineret med en deltids praktik : Elementet medtages på udskrifterne For hvert enkelt element i planen er det muligt at fravælge, at elementet skal medtages på udskriften af uddannelsesplanen eller uddannelsesbeviset. Øverst på siderne, hvor man opretter såvel skoleophold, praktik i virksomhed, praktik på værkstedsskole eller orlov er der et tjekfelt Elementet medtages på udskrifterne, der som udgangspunkt er markeret med et flueben: Side 26

27 Ønsker du ikke elementet medtaget i udskrifterne, klikker du i feltet, hvorved fluebenet fjernes. Husk at gemme : Find institution Egu-portalens knap Find institution finder skoler og uddannelsesinstitutioner fra Ministeriet for Børn og Undervisnings institutionsregister. Hvis du kender stedet for skoleopholdet, i dette tilfælde Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup, vælges dette via knappen Find institution. Søg f.eks. på navn eller dele af navn kombineret med et konkret postnummer eller et postnummerinterval: Hvis du i stedet havde søgt på Greve Produktionsskole, ville du alligevel have fået det samme resultat som vist ovenfor. I specifikt denne søgning er rækkefølgen af de ord, der søges på i feltet Navn nemlig underordnet. Klik på rækken, der viser Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, hvorefter navn, adresse, m.m. overføres til skoleopholdet: Side 27

28 Knappen Ryd institution fjerner den valgte institution : Alternativ undervisningsadresse Undervisningsministeriets institutionsregister indeholder ikke nødvendigvis alle afdelinger af en uddannelsesinstitution. Hvis du skal oprette et skoleophold på en bestemt adresse, som du ikke kan finde via knappen Søg institution, kan du i stedet vælge uddannelsesinstitutionens hovedadresse og så udfylde feltet Alternativ undervisningsadresse med den rigtige adresse. Aarhus Tech har f.eks. en adresse på Korshøjvej 3 i Silkeborg, som ikke optræder i institutionsregistret. Hvis et skoleophold skal foregå her, kan man udfylde således: 7.1.6: Skoleydelse Hvis et skoleophold er på deltid, f.eks. kun 2 dage om ugen eller en enkelt formiddag kombineret med praktik i resten af ugen, kan man for de enkelte dage vælge mellem følgende procentsatser for skoleydelse: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % og 0 %. Denne funktionalitet har til formål at lette indberetningen af skoleydelse til lønkontoret. Se mere herom i afsnit : Blokken Indhold Når der er tastet oplysninger om undervisningens mål og indhold og klikket på Gem, vil elementet med det samme optræde i bunden af siden i blokken Indhold. Side 28

29 Blokken viser ligeledes med det samme, hvor mange uger, der i alt er planlagt, og hvor mange af disse der er skoleuger. Hvis man i sit planlægningsarbejde får planlagt mere end 40 skoleuger, vil der blive vist en advarsel i blokken: Advarslen er rent informativ og låser på ingen måde arbejdet med planen. På samme måde vil man øverst i uddannelsesplanen få vist en advarsel, hvis man får planlagt mere end 104 ugers effektiv varighed i alt: Advarslen er rent informativ og låser på ingen måde arbejdet med planen. En plan med mere end 2 års effektiv varighed kan jo f.eks. skyldes, at planen er forlænget med op til et års ekstra praktik. Side 29

30 7.1.8: Tjekfelter Når skoleperioden er gennemført tilfredsstillende, kan der tjekkes af i feltet til dette formål, ligesom der også kan markeres, hvorvidt der vedlægges eksamens-/kursusbeviser, og hvorvidt gennemførelsesbeviset er underskrevet: 7.1.9: Udskrift af gennemførelsesbevis, m.m. Fra udskriftsmenuen i menulinjen kan der både hentes gennemførelsesbevis for skoleopholdet samt en erklæring om delvis gennemførelse af skoleopholdet, hvis egu-planen afbrydes undervejs i skoleopholdet. Jf. i øvrigt afsnit 11. Side 30

31 7.2: Praktik i virksomhed Lønnet virksomhedspraktik oprettes på siden Praktik i virksomhed (EG11). Siden vælges som ved Skoleophold via drop- down menuen Opret under blokken Indhold i vinduet Uddannelsesplan (EG03) eller evt. fra den samme blok i det skoleophold, du netop har oprettet : Obligatoriske felter Kun feltet Praktikperiodens mål er obligatorisk, og ikke feltet Effektiv varighed (uger), som er obligatorisk, når det gælder skoleophold. Årsagen er, at bekendtgørelsen ikke opstiller de samme krav til antallet af praktikuger som til skoleuger : Effektiv varighed Hvis der er planlagt en lang praktik på 2 år, som er afbrudt af forskellige skoleophold, er det ikke nødvendigt at oprette praktikken lige så mange gange, som der er huller imellem skoleopholdene. Man kan i stedet nøjes med at oprette praktikken én gang som et 2 årigt praktikelement, og så nedskrive antallet af effektiv varighed i uger med det samlede antal af skoleuger. Nedenstående eksempel viser en 2 årig praktik, hvor den effektive varighed er nedskrevet til 80,4 uger i stedet for 104,4 uger, fordi der i alt er planlagt 24 skoleuger: Side 31

32 7.2.3: Elementet medtages på udskrifterne Se afsnit : Find virksomhed Klik på knappen Find virksomhed, som lukker søgevinduet Find virksomhed (EG11A) op. Vinduet virker i store træk som vinduet Find institution under skoleophold. Her søges der efter en Fakta-butik i København S: Denne søgning giver adgang til at søge direkte på de oplysninger om juridiske enheder og deres underliggende produktionsenheder, som er registrerede i CVR-registret. Læg mærke til virksomheden på Amagerfælledvej 56. Den kommer med i søgningen, fordi Fakta indgår i navnet. I eksemplet med Fakta er det en dårlig idé alene at søge på CVR-nr , hvis du kender dette. Der er næsten 400 Fakta-butikker i Danmark, som alle hører under CVR-nr , men som også er selvstændige produktionsenheder. Hvis du har fundet den rigtige Fakta med søgningen, kan du nu vælge denne ved at klikke på navnet, som overfører produktionsenheden til siden Praktik i virksomhed (EG11): Side 32

33 Knappen Ryd virksomhed fjerner den valgte virksomhed : Blokken Indhold Ved klik på Gem vil det praktikelement, du arbejder på, nu blive overført til blokken Indhold og vil her stå som et planlagt element sammen med skoleopholdet på Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup: 7.2.6: Vilkår for praktikaftalen I felterne i det markerede område på billedet nedenfor indtastes de oplysninger om løn, overenskomst, prøvetid, m.m., som indgår i selve praktikaftalen mellem elev og virksomhed. Der er som udgangspunkt foreslået en prøvetid på 3 måneder, som kan ændres til 1 eller 2 måneder, hvis praktikperioden er kortere end 6 måneder. Som lønudbetalingsdag er Sidste bankdag i måneden foreslået. I feltet Procentdel af lønnen under Feriegodtgørelse er der som udgangspunkt foreslået en værdi på 12,5 %, som kan ændres, hvis eleven skulle have ret til en højere feriegodtgørelse. Side 33

34 7.2.7: Tjekfelter Der vil automatisk blive tjekket af i feltet Offentlig, hvis den valgte virksomhed har en af følgende selskabsformer: Statslig administrativ enhed, Region, Primær Kommune Det er herudover muligt at tjekke af i de to tjekfelter, når praktikaftalen og senere også gennemførelsesbeviset er underskrevet: 7.2.8: Udskrift af praktikaftale og gennemførelsesbevis Praktikaftalen, gennemførelsesbeviset og bevis for delvis gennemførelse af praktikken (ved afbrudt egu) kan udskrives fra menulinjens udskriftsmenu. Jf. afsnit 11. Side 34

35 7.3: Praktik på værkstedsskole Praktik på værkstedsskole oprettes på siden Praktik på værkstedsskole (EG12). Siden fungerer i alt væsentligt på samme måde som siden Skoleophold (EG10), se evt. afsnit 7.1. Siden vælges som ved Skoleophold eller Praktik i virksomhed via drop-down menuen Opret under blokken Indhold i vinduet Uddannelsesplan (EG03) eller evt. fra den samme blok i det praktikophold, du netop har oprettet : Obligatoriske felter Ligesom ved Praktik i virksomhed er det kun feltet Praktikperiodens mål, der er obligatorisk : Effektiv varighed Se afsnit og : Elementet medtages på udskrifterne Se afsnit : Blokken indhold Når der er tastet indhold i værkstedsskolepraktikken og klikket på Gem, vil elementet med det samme optræde i bunden af siden i blokken indhold : Side 35

36 7.3.5: Tjekfelter Du kan efter underskrift af gennemførelsesbeviset tjekke af i feltet Gennemførelsesbevis underskrevet : 7.3.6: Udskrift af gennemførelsesbevis, m.m. Gennemførelsesbeviset og bevis for delvis gennemførelse kan udskrives fra menulinjens udskriftsmenu. Jf. afsnit : Orlov Orlov oprettes på siden Orlov (EG13). Siden vælges som ved Skoleophold via drop- down menuen Opret under blokken Indhold i vinduet Uddannelsesplan (EG03) eller evt. fra den samme blok i det element, du netop har oprettet : Obligatoriske felter Felterne Effektiv varighed og Kommentar er obligatoriske : Effektiv varighed For at lette udregningen af, hvor meget en uddannelsesplan evt. skal forlænges efter en orlov, regner systemet også her en effektiv varighed ud. Antallet af uger under en orlov tæller dog ikke med i feltet Antal uger i alt. Side 36

37 8: Notater Under fanebladet Notater kan du skrive journalnotater eller føre logbog over vejledningssamtalerne med eleverne. Notaterne findes under fanebladet til højre for Uddannelsesplanen: Som udgangspunkt vises kun overskriften på notatet. Ved klik på den blå pil, vises hele notatet. Et allerede gemt notat kan redigeres ved klik på ikonet med papir og blyant. Hvis du har mange notater og ønsker at få vist/skjult indholdet i alle notaterne, kan knappen øverst til højre anvendes. Denne ændrer tekst afhængig af, om indholdet allerede er vist eller skjult. 8.1: Opret nyt notat Klik på Nyt notat for at oprette notatet: Du kan vedhæfte filer ved at browse dig frem til placeringen. I nedenstående eksempel er en praktikaftale printet ud, scannet og herefter vedhæftet til et allerede gemt notat: Side 37

38 En vedhæftet fil kan slettes ved at lukke det pågældende notat op ved klik på ikonet med papir og blyant: 8.2: Udskrift af Notater (EG04) Notaterne kan udskrives fra menulinjens udskriftsmenu. Jf. afsnit 11. Side 38

39 9: Skoleydelse 9.1: Overordnet om fanebladet skoleydelse Med version 11.3 af egu-portalen er der indført en facilitet til administration af skoleydelse. Som beskrevet i afsnit kan man ved et skoleophold og ved praktik på værkstedsskole ved de forskellige ugedage anføre, om der skal udbetales skoleydelse med henholdsvis 100 %, 75 %, 50 %, 25 % eller 0 %. Disse oplysninger kan under fanebladet Skoleydelse overføres til såkaldte 'arbejdssedler'. En arbejdsseddel er en besked til eks. lønkontoret om, hvor meget skoleydelse der skal udbetales for en enkelt elev i en given periode. Arbejdssedlen indeholder desuden baggrunden for den udbetalte skoleydelse, i form af information om hvilke dage den udbetalte skoleydelse dækker, samt evt. modregning for tidligere udbetalt skoleydelse. Hvis der i planen - f.eks. på et skoleophold - er markeret at dette udløser 100 % skoleydelse mandag til torsdag, men ingen skoleydelse fredag, så vil arbejdssedler, der ligger hen over skoleopholdet, automatisk være udfyldt med 100 % mandage til torsdage og med 0 % fredage i den del af arbejdssedlens periode, der er dækket af skoleopholdet. 9.2: Arbejdsseddel Ved klik på Ny arbejdsseddel kommer en dialogboks frem til udfyldelse af den periode, arbejdssedlen skal gælde for. Hvis der ikke ligger tidligere arbejdssedler for den aktuelle elev, vil den aktuelle kalendermåned som udgangspunkt være angivet som forslag. Hvis der ligger tidligere arbejdssedler, vil den nye periode automatisk tilpasse sig disse, så den: starter dagen efter den sidste arbejdsseddel slutter. er periodemæssigt lige så lang som den foregående arbejdsseddel. Side 39

40 Klik på knappen Opret arbejdsseddel : Ovenstående arbejdsseddel afspejler, at der på det skoleophold, som arbejdssedlen dækker, er noteret, at der skal udbetales 100 % skoleydelse mandag torsdag og 0 % om fredagen. Vejlederen har mulighed for at ændre disse procentsatser på selve arbejdssedlen. På arbejdssedlerne kan der anføres kommentarer til brugeren selv samt til lønkontoret. Kommentaren til lønkontoret kommer med på udskriften af arbejdssedlen. Ved klik på Gem opdateres arbejdssedlen, her vist i et eksempel for en ung under 18 år, hvor der er modregnet 2 dages for meget udbetalt skoleydelse fra måneden før: Systemet udregner selv ud fra CPR-nummeret, om der skal udbetales skoleydelse med satsen for unge under eller over 18 år og i hvor mange dage. Systemet fratrækker også automatisk evt. modregnede beløb. Side 40

41 9.3: Udskrift af arbejdsseddel Fra arbejdssedlerne kan der dannes en udskrift, der kan sendes til lønkontoret og/eller udleveres til eleven: Når arbejdssedlen er færdigbehandlet og sendt til lønkontoret, kan man vinge dette af i de 2 tjekfelter: Side 41

42 Når man herefter lukker vinduet Arbejdsseddel (EG05A), vil arbejdssedlen i fanebladet Skoleydelse blive vist med følgende oplysninger: Hvis der er sat flueben i Sendt til lønkontoret, kan man som udgangspunkt ikke længere redigere i arbejdssedlen, hvis man klikker den åben igen: Felterne er derfor udgråede på nær fluebenet i tjekfeltet Sendt til lønkontoret. Dette er aktivt og skal fjernes, inden man har mulighed for at lave ændringer i en allerede sendt arbejdsseddel. Side 42

43 10: Søgninger 10.1: Elevsøgning kriterier Klik på knappen Søgning i menulinjen for at komme til siden Elevsøgning (EG30) : I vinduet kan der helt frit vælges eller indtastes kriterier. I stamdatablokken kan der f.eks. søges på elever med: - en bestemt status visiteret, i gang, orlov, gennemført, afbrudt - en bestemt vejleder - tilhørende en bestemt gruppe I uddannelsesplanblokken kan der f.eks. søges på elever med: - en plan med en bestemt status planlagt, gennemført, orlov, afbrudt, aktiv - en plan med en start- eller slutdato inden for et bestemt tidsinterval - en plan inden for et bestemt fagområde eller indgang - med en bestemt afbrudsårsag - skoleophold eller praktik i bestemte perioder - Erklæring om delvist gennemført egu eller uddannelsesbevis udstedt Man kan nøjes med at søge på et kriterium, eller man kan vælge flere kriterier 2. 2 Vend evt. tilbage og læs afsnit 6.8: Kopier uddannelsesplan, når du er færdig med at læse afsnit 10. Side 43

44 10.2: Søgeresultat oversigt Ved klik på Søg vises søgeresultatet i elevoversigtsvinduet: I ovenstående eksempel (fra testsystemet og med fiktive CPR-numre) er der søgt på elever med afbrudsårsag startet på anden uddannelse. De valgte søgekriterier kan vises ved at klikke på det lille [+] eller teksten Søgekriterier øverst i fanebladet: Drop-down menuen, der plejer at vise, om det er Mine elever eller Alle elever, viser nu, at det er et Søgeresultat. 10.3: Søgeresultat indhold Ved klik på en elev i listen, vises eleven i fanebladet Uddannelsesplan : Der er samtidig indført en bar med knapper til håndtering af søgeresultatet. Baren findes øverst imellem menulinjen og fanebladet. Fra denne bar kan man klikke frem og tilbage mellem alle de elever, der er med i søgeresultatet ved at bruge knapperne Næste eller Forrige. Hvis den første elev i søgeresultatet vises, er knappen Forrige dimmet eller udgrået. Hvis den sidste elev i søgeresultatet vises, er knappen Næste dimmet eller udgrået. Man kan i midten af baren hele tiden følge med i hvilket nr. elev, man ser ud af hvor mange. Man kan komme retur til selve søgeresultatet på elevoversigtssiden, og man kan slette søgningen. Side 44

45 Hvis man ikke ønsker at kikke på eleverne i fanebladet Uddannelsesplan, men hellere vil kikke på dem i f.eks. fanebladet Stamdata, kan man undervejs i visningen af eleverne skifte til dette faneblad. Herefter vil dette faneblad blive vist, når man klikker ind på andre elever i søgeresultatet. 10.4: Udskrift af søgeresultatet Fra menulinjens udskriftsmenu kan søgeresultatet eksporteres til et regneark ved at klikke på Dan CSV udtræk, eller det kan vælges som en udskrift af selve siden. Jf. i øvrigt afsnit 11. Side 45

46 EG13: Orlov EG12: Praktik på værkstedsskole EG011: Praktik i virksomhed EG10: Skoleophold EG05A: Arbejdsseddel EG05: Skoleydelse EG04: Notater EG03: Uddannelsesplan EG02: Stamdata EG01: Elevoversigt 11: Generelt om udskrifter 11.1: Hvilke udskrifter kan hentes fra hvilke sider? Hvis der er udarbejdet en uddannelsesplan til eleven uanset om denne er komplet udfyldt med hhv. skole og praktikelementer viser nedenstående skema, hvilke udskrifter der kan hentes fra hvilke sider Sider: Udskrifter: P00: CSV-fil x P01: Elevoversigt x P02: Stamdata x x x x x x x x x P03: Uddannelsesplan x x x x x x x x x P04: Uddannelsesbevis x x x x x x x x x P05: Bevis for delvist gennemført Egu x x x x x x x x x P06: Notater x x x x x x x x x P07: Arbejdsseddel x P08: Gennemførelsesbevis for skoleophold X P09: Gennemførelsesbevis for praktik X x P10: Praktikaftale X P11: Bevis for delvis gennemførelse af skoleophold x P12: Bevis for delvis gennemførelse af praktik x x Side 46

47 11.2: Udseendet af udskriften af uddannelsesplanen Hvis du ikke får udskrevet rammer og gråtonede blokoverskrifter på dine udskrifter, kan du gøre følgende: Vælg Filer Sideopsætning : I det nye vindue skal du sætte flueben i Udskriv baggrundsfarver og billeder : Hvis du samtidig vil fravælge visning af f.eks. Dato i kort format i sidehoved og URL-adresse i sidefod på dine udskrifter, skal du vælge Tom i den tilsvarende drop-down liste. Side 47

Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning

Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning Egu-portalen, version 12.2, brugervendt vejledning Maj 2013. Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund for egu-portalen... 5 2: Adgang til portalen og førstegangs login... 5 2.1: Login...6 2.2: Mine oplysninger...6

Læs mere

Vejledning til egu-portalen. Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade

Vejledning til egu-portalen. Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Vejledning til egu-portalen Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Vejledning til egu-portalen Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Forfatter: Flemming Madsen

Læs mere

Vejledning til egu-portalen. Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade

Vejledning til egu-portalen. Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Vejledning til egu-portalen Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Vejledning til egu-portalen Brugerrettet vejledning til egu-portalens brugergrænseflade Forfatter: Flemming Madsen

Læs mere

Egu-portalen, version 16.0, brugervendt vejledning

Egu-portalen, version 16.0, brugervendt vejledning Egu-portalen, version 16.0, brugervendt vejledning Revideret juni 2016 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund for egu-portalen... 4 2: Adgang til portalen og førstegangs login... 4 2.1: Login...5 2.2: Mine oplysninger...5

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen

Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Vejledning til egu-bonusordningen 2017 Angivelse af data i portalen Af Flemming Madsen, april 2017 Denne vejledning henvender sig til egu-vejledere og angår ændringer i eguportalens brugergrænseflade i

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Hold, aktiviteter, forløbsplan og fraværsregistrering

Hold, aktiviteter, forløbsplan og fraværsregistrering Hold, aktiviteter, forløbsplan og fraværsregistrering i KUU-portalen Af Flemming Madsen. 1. udgave, august 2015 Vejledning til kontaktpersoner og administratorer af kombineret ungdomsuddannelse om holdoprettelse,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Virksomhedens Elevplan Quick-guide

Virksomhedens Elevplan Quick-guide Virksomhedens Elevplan Quick-guide Login til www.elevplan.dk Virksomheder logger på Elevplan med samme brugernavn og adgangskode, som benyttes til praktikpladsen.dk. Brugernavn og adgangskode til praktikpladsen.dk,

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere