IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning. IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie"

Transkript

1 Share w2 Exit Questionnaire version XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før sin død deltog [{afdødes navn}] i SHARE-undersøgelsen. [Hans/Hendes] bidrag har været meget værdifuldt for undersøgelsen. Det har ligeledes særdeles stor værdi for undersøgelsen at få oplysninger om det sidste år af [{afdødes navn}]'s liv. De kan føle Dem fuldstændig tryg ved at de oplysninger, De giver, selvfølgelig vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Ingen vil kunne spore svarene tilbage til Dem. Nogle af spørgsmålene kan måske virke lidt underlige for en dansker, men spørgsmålene er lavet, så at de kan besvares af alle, uanset hvilket europæisk land man bor i. 1. Fortsæt XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX Interviewer: KOD PROXY'S KØN 1. Mand 2. Kvinde XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED Inden jeg begynder at stille Dem spørgsmål om [{afdødes navn}]'s sidste år, vil jeg bede Dem fortælle mig, hvordan De var i familie med afdøde? 1. Mand eller kone eller partner 2. Søn eller datter 3. Svigersøn eller -datter 4. Søn eller datter til afdødes ægtefælle eller partner 5. Barnebarn 6. Bror eller søster 7. Anden slægtning 8. Anden som ikke er i familie IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Anden slægtning XT003_ OTHER RELATIVE Interviewer: ANGIV HVEM IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 8. Anden som ikke er i familie XT004_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer: ANGIV HVEM ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE

2 XT005_ HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS Hvor ofte havde De kontakt med [{afdødes navn}] i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv, enten ved besøg, telefonisk, per brev eller ? Interviewer: (LÆS OP) 1. Dagligt 2. Flere gange ugentligt 3. Ca. én gang om ugen 4. Ca. hver 2. uge 5. Ca. én gang om måneden 6. Mindre end én gang om måneden 7. Aldrig XT007_ YEAR OF BIRTH PROXY Vil De være venlig at fortælle mig, hvilket år De selv blev født? ( ) XT008_ MONTH OF DECEASE Lad os tale om afdøde. I hvilken måned og år døde [han/hun]? MÅNED: ÅR: Interviewer: MÅNED 1. Januar 2. Februar 3. Marts 4. April 5. Maj 6. Juni 7. Juli 8. August 9. September 10. Oktober 11. November 12. December XT009_ YEAR OF DECEASE I hvilken måned og ÅR døde [han/hun]? MÅNED: [{dødsmåned}] ÅR: Interviewer: ÅR XT010_ AGE AT THE MOMENT OF DECEASE Hvor gammel var [{afdødes navn}], da [han/hun] døde? ( ) XT011_ THE MAIN CAUSE OF DEATH Hvad var dødsårsagen? Interviewer: (LÆS OP HVIS NØDVENDIGT)

3 1. Kræft 2. Blodprop i hjertet 3. En blodprop i hjernen eller en hjerneblødning 4. Anden hjertekarsygdom, f.eks. hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelse, svær åreforkalkning 5. Lungesygdom 6. Sygdom i mave-tarmkanalen, f.eks. mavesår, tarmsygdom 7. Alvorlig infektionssygdom, f.eks. lungebetændelse, blodforgiftning, influenza 8. Ulykke 9. Andet IF XT011_ (THE MAIN CAUSE OF DEATH) = 9. Andet XT012_ OTHER CAUSE OF DEATH Interviewer: ANGIV ANDEN DØDSÅRSAG IF XT011_ (THE MAIN CAUSE OF DEATH) <> 8. Ulykke XT013_ HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE Hvor længe havde [{afdødes navn}] været syg før [han/hun] døde? Interviewer: LÆS OP 1. Mindre end 1 måned 2. Mellem 1 og 6 måneder 3. Mellem 6 og 12 måneder 4. Mere end 1 år XT014_ PLACE OF DYING Døde [han/hun]... Interviewer: LÆS OP 1. I [hans/hendes] eget hjem 2. I en anden person's hjem 3. På et sygehus 4. På et plejehjem, ældrekollektiv, eller beskyttet bolig 5. På et hospice 6. På en anden lokalitet IF XT014_ (PLACE OF DYING) = 6. På en anden lokalitet XT045_ OTHER PLACE OF DYING Interviewer: ANGIV ANDEN LOKALITET

4 XT015_ TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING Hvor mange gange var [{afdødes navn}] indlagt på sygehuset, eller på et hospice eller var i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde? 1. På intet tidspunkt gange gange 4. Mere end 5 gange IF XT015_ (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING) > 1. På intet tidspunkt XT016_ TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING Hvor lang tid i alt var [{afdødes navn}] indlagt på sygehuset, eller på et hospice eller var i aflastning på et plejehjem det sidste år før [han/hun] døde? 1. Mindre end 1 uge 2. Mellem 1 uge og 1 måned 3. Mellem 1 og 3 måneder 4. Mellem 3 og 6 måneder 5. Mellem 6 og 12 måneder 6. Et helt år XT017_ INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE Vi vil gerne have lov at stille nogle spørgsmål om de eventuelle udgifter, som [{afdødes navn}] havde i forbindelse med behandling og pleje de sidste 12 måneder [han/hun] var i live. Jeg vil nu læse nogle behandlings- og plejeformer op. Jeg vil bede Dem fortælle, om [{afdødes navn}] modtog behandlingen eller plejen, og i givet fald komme med Deres bedste skøn over hvilke udgifter, der evt. var forbundet hermed. De skal kun opgive de udgifter, som afdøde ikke har fået refunderet af den offentlige eller private sygesikring. Interviewer: (LÆS OP)I DANMARK VIL LANGT DE FLESTE IKKE HAVE HAFT NOGEN UDGIFT TIL PLEJE ELLER BEHANDLING (='0'), MEN DET KAN IKKE UDELUKKES AT AFDØDE SELV HAR BEKOSTET EN INDLÆGGELSE PÅ ET PRIVATHOSPITAL OG SÅ ER DØD KORT EFTER. HVIS AFDØDE FIK ALLE UDGIFTER BETALT ELLER REFUNDERET AF SYGE(FOR)SIKRINGEN, SÅ SKRIV "0" I AFHOLDTE OMKOSTNINGER. 1. Fortsæt LOOP cnt:= 1 TO 8 IF cnt < 3 OR cnt > 5 OR XT015_ (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING) <> 1. På intet tidspunkt

5 XT018_ HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS Fik [{afdødes navn}] nogen form for [behandling af en praktiserende læge/behandling af en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på hospice/medicin/hjælpemiddel/hjemmehjælp eller hjemmepleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)? 1. Ja 5. Nej IF XT018_ (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS) = 1. Ja XT019_ COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS Omtrent hvor meget kostede [hans/hendes] [behandling af en praktiserende læge/behandling af en speciallæge/ophold på hospital/pleje på et plejehjem/ophold på et hospice/medicin/hjælpemidler/hjemmehjælp eller hjemmepleje] (i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv)? Interviewer:HVIS IP HAR MODTAGET OG BETALT FOR EN SUNDHEDS- ELLER PLEJEYDELSE SOM SENERE ER BLEVET REFUNDERET 100% AF ET FORSIKRINGSSELSKAB ELLER SYGEFORSIKRINGEN SKRIVES "0" OMKOSTNINGER. ET EVT. BELØB SKRIVES I [{lokal møntsort}] ( ) ENDLOOP XT020_ INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES Havde [{afdødes navn}] på grund af fysiske, psykiske, følelsesmæssige eller hukommelsesproblemer besvær med at foretage nogle af de aktiviteter, jeg nu læser op, i de sidste 12 måneder af [hans/hendes] liv? De skal kun nævne besværligheder, som stod på i mere end 3 måneder. Interviewer: LÆS OP. GERNE FLERE SVAR. 1. Klæde sig på samt tage sko og strømper på 2. Gå igennem et rum eller en stue 3. Tage karbad eller brusebad 4. Spise, inkl. skære sin mad over 5. Gå i seng og stå op af sengen 6. Gå på toilettet, inkl. at sætte sig på det og komme op igen 7. Lave et måltid varm mad 8. Indkøb af dagligvarer 9. Foretage telefon opkald 10. Tage medicinen korrekt 97. Ingen af nævnte IF XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0 AND NOT 97. Ingen af nævnte IN XT020_(INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES) XT022_ ANYONE HELPED WITH ADL

6 Hvis vi ser på de problemer afdøde havde med daglige aktiviteter det sidste år før [hans/hendes] død, var der så nogen, der regelmæssigt hjalp afdøde med at udføre disse aktiviteter? 1. Ja 5. Nej IF XT022_ (ANYONE HELPED WITH ADL) = 1. Ja XT023_ WHO HAS HELPED WITH ADL Hvem, Dem selv inklusive, hjalp især med disse aktiviteter? Nævn max. 3 personer. Interviewer:HØJST TRE SVAR! KOD RELATIONEN TIL AFDØDE! 1. Dem selv 2. Mand eller kone eller partner 3. Mor eller far 4. Søn 5. Svigersøn 6. Datter 7. Svigerdatter 8. Barnebarn (dreng) 9. Barnebarn (pige) 10. Søster 11. Bror 12. Anden slægtning 13. Besøgsven eller anden frivillig hjælper 14. Professionel hjælper (fx hjemme-hjælper, sygeplejerske) 15. Ven eller nabo 16. Anden person XT024_ TIME THE DECEASED RECEIVED HELP Samlet set, hvor lang tid havde afdøde så brug for hjælp det sidste år før sin død? Interviewer:(LÆS OP) 1. Mindre end 1 måned 2. Mellem 1 og 3 måneder 3. Mellem 3 og 6 måneder 4. Mellem 6 og 12 måneder, men ikke et helt år 5. Ét helt år XT025_ HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY Hvor mange timers hjælp fik afdøde på en almindelig dag? (0..24) XT026_ THE DECEASED HAD A WILL De næste spørgsmål drejer sig om afdødes eventuelle formue og livsforsikringer på tidspunktet for [hans/hendes] død. Havde afdøde skrevet testamente?

7 1. Ja 5. Nej XT027_ THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE Hvem var afdødes arvinger, inklusiv Dem selv? Interviewer: LÆS OP, GERNE FLERE SVAR! KOD RELATIONEN TIL AFDØDE! 1. Dem selv 2. Ægetefælle eller partner 3. Børn 4. Børnebørn 5. Søskende 6. Andre slægtninge 7. Andre som ikke er i familie 8. Et trossamfund, kirke eller menighed, en velgørende fond eller hjælpe organisation 9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!) IF 6. Andre slægtninge IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT028_ OTHER RELATIVE BENEFICIARY Interviewer: ANGIV ANDEN SLÆGTNING IF 7. Andre som ikke er i familie IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT029_ OTHER NON-RELATIVE BENEFICIARY Interviewer: ANGIV ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE XT030_ THE DECEASED OWNED HOME Ejede afdøde sit hus eller sin lejlighed alene eller i fællesskab med flere? 1. Ja 5. Nej IF XT030_ (THE DECEASED OWNED HOME) = 1. Ja XT031_ VALUE HOME AFTER MORTGAGES Når man fratrækker lån og prioriteter i boligen, hvad var så værdien af afdødes bolig eller afdødes del af boligen? Interviewer:SKRIV ET BELØB I [{lokal møntsort}] ( ) XT032_ WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED Hvem, inklusive Dem selv, arvede afdødes hus eller lejlighed? Interviewer: KOD RELATIONEN TIL AFDØDE - GERNE FLERE SVAR

8 1. Dem selv 2. Ægtefælle eller partner 3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE) 4. Børnebørn 5. Søskende 6. Andre slægtninge (angiv hvem) 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IF 6. Andre slægtninge (angiv hvem) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT051_ OTHER RELATIVE Interviewer:ANGIV ANDEN SLÆGTNING IF 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT052_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer:ANGIV ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE IF 3. Sønner eller døtre (SPØRG OM FORNAVNENE) IN XT032_(WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED) XT053_ FIRST NAMES CHILDREN Interviewer: FORNAVNE PÅ BØRN SOM ARVEDE HUS/LEJLIGHED XT033_ THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES Havde afdøde nogle livsforsikringer? 1. Ja 5. Nej IF XT033_ (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES) = 1. Ja XT034_ VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES Hvad var den samlede værdi af de livsforsikringspolicer, som afdøde havde? Interviewer:SKRIV ET BELØB I [{lokal møntsort}]

9 ( ) XT035_ BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES Hvem, inklusive Dem selv, fik udbetalt penge fra afdødes livsforsikringer? Interviewer: KOD RELATIONEN TIL AFDØDE - GERNE FLERE SVAR 1. Dem selv 2. Ægtefælle eller partner 3. Sønner eller døtre 4. Børnebørn 5. Søskende 6. Andre slægtninge (angiv hvem) 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IF 6. Andre slægtninge (angiv hvem) IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT054_ OTHER RELATIVE Interviewer:ANGIV ANDEN SLÆGTNING IF 7. Andre som ikke er i familie (angiv hvem) IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT055_ OTHER NO-RELATIVE Interviewer: ANGIV ANDEN SOM IKKE ER I FAMILIE IF 3. Sønner eller døtre IN XT035_(BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES) XT056_ FIRST NAMES CHILDREN Interviewer: FORNAVNE PÅ BØRN SOM HAR ARVET XT036_ INTRODUCTION TYPES OF ASSETS Jeg vil nu nævne nogle ting eller værdier, som folk ofte er i besiddelse af. For hver slags, jeg nævner, vil jeg bede Dem fortælle mig, om afdøde var i besiddelse af det pågældende ved sin død, og i givet fald komme med Deres bedste skøn over dets værdi, når eventuel udestående

10 gæld er trukket fra. Interviewer: LÆS OP 1. Fortsæt LOOP cnt:= 1 TO 5 XT037_ THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS Ejede eller havde [han/hun] [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/anden fast ejendom/bil(er)/formueværdier (f.ex. bankbeholdning, aktier m.m.)/smykker eller antikviteter]? 1. Ja 5. Nej IF XT037_ (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS) = 1. Ja XT038_ VALUE TYPE OF ASSETS Hvad var værdien af [Virksomhed inkl. grund, jord, skov og erhvervslokaler/anden fast ejendom/bil(er)/formueværdier (f.ex. bankbeholdning, aktier m.m.)/smykker eller antikviteter] ejet af [{afdødes navn}] på tidspunktet for [hans/hendes] død? Interviewer:SKRIV ET BELØB I [{lokal møntsort}] ( ) ENDLOOP XT039_ NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END Hvor mange levende børn havde [{afdødes navn}] da [han/hun] gik bort? Medregn plejebørn og adoptivbørn. IF XT039_ (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END) > 1 AND NOT 9. Afdøde efterlod sig overhovedet ingenting (spontant!) IN XT027_(THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE) XT040_ TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN Hvis afdødes ejendom blev delt mellem hans/hendes børn, hvordan vil De mene, at det blev gjort? Interviewer: LÆS OP 1. Afdødes ejendom blev delt ligeligt mellem alle børnene 2. Nogle af børnene fik mere end andre, for at det kunne gå lige op med tidligere gaver 3. Nogle af børnene fik mere end andre, for at støtte dem økonomisk 4. Nogle af børnene fik mere end andre, fordi de havde hjulpet eller plejet afdøde i dennes sidste tid 5. Nogle af børnene fik mere end andre af andre årsager 6. Børnene fik ingenting

11 XT041_ THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY Til slut vil vi gerne vide lidt om afdødes begravelse. Var der en religiøs ceremoni i forbindelse med begravelsen? 1. Ja 5. Nej XT042_ THANKS FOR THE INFORMATION Dette er så slut på interviewet. De skal endnu en gang have tak for alle de oplysninger, De har givet os. Oplysningerne vil hjælpe os til at forstå, hvordan mennesker klarer sig og har det i den sidste del af deres liv. 1. Fortsæt XT043_ INTERVIEW MODE Interviewer: HVORDAN FOREGIK INTERVIEWET? 1. Ansigt til ansigt 2. Over telefonen XT044_ INTERVIEWER ID Interviewer: ANGIV INTERVIEWER ID

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c

Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c Sharelife: 50+ in Europe End of life interview version 3.9.4c XT104_ SEX OF DECENDENT Interviewer:Notér afdødes køn (spørg hvis du er i tvivl) 1. Mand 2. Kvinde XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW Før

Læs mere

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2.

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2. Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-09-27 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Senere i løbet

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586)

Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) oktober 2002 Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5586) Kære Interviewere på denne undersøgelse Denne undersøgelse kan ses som en fortsættelse af den europæiske husholdningsundersøgelse (ECHP),

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere