Test af brugervenlighed af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af brugervenlighed af www.koldingkom.dk"

Transkript

1 Test af brugervenlighed af Udarbejdet for Peter Olesen April 2003 (erstatter tidligere udgave dateret Marts 2003) Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse

2 Resumé tilbyder information om kommunen på Webstedet blev lanceret i december DialogDesign har gennemført en test af brugervenlighed af webstedet den 12. og Formålet med testen er at finde og beskrive problemer i dialogen mellem typiske brugere og s websted, samt at foreslå velgennemprøvede forbedringsforslag som løser de påpegede problemer. Testen er foretaget ved at bede otte personer om at løse typiske opgaver på webstedet under kyndig overvågning. Denne rapport beskriver de positive forhold og de problemer som testen har afsløret. De væsentligste punkter hvor webstedet fungerer godt: - Indholdet er godt Testdeltagerne var imponerede og overraskede over de store mængder nyttigt indhold på webstedet. Sproget er godt, og testdeltagerne fandt ingen sproglige fejl. - Navigation Navigationen fungerer i det store og hele godt. Testdeltagerne udnyttede effektivt samspillet mellem menuen i venstre side og Mere om boksene i højre side. - Svartiderne er gode De væsentligste punkter hvor webstedet kan fungere endnu bedre: - Søgefunktionen Kun 24% af testdeltagernes søgninger lykkedes. Se afsnit 2.7. Anbefalinger til forbedring af søgefunktionen: - Find de søgeord som brugerne synes er vigtigst, ved at analysere søgeord. Giv disse søgeord særbehandling, så de altid fører til et perfekt søgeresultat. - Giv en konstruktiv meddelelse hvis en søgning ikke giver nogen resultater. - Udelad protokoller, mødereferater, intranetsider og lignende fra standardsøgningen. - Vis den sammenhæng hvori søgeordet optræder, for hvert søgeresultat. Fremhæv søgeordet. Se også DialogDesigns rapport Analyse af søgeord på - Integration med Netborger.dk Netborger skal integreres bedre med s websted. Se afsnit Effektivitet Gør genveje og indeks mere synlige. Tilbyd en kort introduktion til webstedet. Se afsnit 2.2. Det kommende arbejde på bør derfor især fokusere på følgende: - Lyt endnu mere til borgerne Lyt til omstilling og reception - de ved hvad borgerne ringer og spørger om. Brug listen over hyppigt benyttede søgeord - den afspejler nøje borgernes behov. Fortsæt med at reagere hurtigt på borgernes kommentarer til webstedet - Gør søgningen mere træfsikker Tilpas jævnligt søgningen til listen over hyppigt benyttede søgeord. - Gør endnu mere reklame for webstedet. Rolf Molich DialogDesign April 2003 April DialogDesign Side 2

3 Indhold Resumé 2 1. Fremgangsmåde Formål Anvendt metode Diskussion af metoden Anvendt udstyr Anvendt system Profiler for testdeltagere Om rapporten 6 2. Testdeltagernes oplevelse af Generelle bemærkninger Navigation Indhold Forside Sprog Grafisk udformning Søg Relation til Netborger.dk 19 Appendiks A. Testplan 24 Appendiks B. Testdeltagernes opgaveløsning 29 Copyright 2003 DialogDesign. Medarbejdere hos kan frit kopiere denne rapport. Ved kopiering skal hele denne notits indgå i det kopierede materiale. April DialogDesign Side 3

4 1. Fremgangsmåde tilbyder information om kommunen på Webstedet blev lanceret i december DialogDesign har gennemført en test af brugervenlighed af webstedet den 12. og Formål At finde og beskrive problemer i dialogen mellem typiske brugere og s websted, samt at foreslå velgennemprøvede forbedringsforslag som løser de påpegede problemer. Der lægges særlig vægt på at finde alvorlige afvigelser fra en god dialog. En god dialog er en dialog, som typiske brugere opfatter som behagelig, effektiv og passende til deres behov. I denne test er der lagt særlig vægt på at undersøge følgende brugervenligheds mæssige spørgsmål: 1. Lever webstedet op til brugernes forventninger? 2. Overblik, synlighed. Forklarer webstedet tydeligt hvilke nyttige opgaver det kan løse for sine brugere? 3. Sprog Anvender webstedet begreber og udtryk, som brugerne opfatter som letforståelige, logiske og dækkende? 4. Navigation. Kan brugerne overskue webstedets struktur og hvor let har de ved at finde rundt på webstedet og ved at finde de informationer, de søger? 1.2. Anvendt metode Testen er gennemført med otte personer, der alle tilhører en målgruppe for webstedet. To af testdeltagerne var journalister, som kendte webstedet godt inden testen. De øvrige var borgere i, som lejlighedsvis anvender webstedet.. Alle test blev udført enkeltvis. Personprofilen for hver af de otte testdeltagere er beskrevet i afsnit 1.6. Hver test tog cirka 90 minutter. Testene blev udført i et lokale på Kolding rådhus. Medarbejdere hos kunne følge testen fra et nabolokale, hvor de kunne se et billede af testdeltageren og testlederen samt en gengivelse af testdeltagerens skærmbillede. Hver testdeltager blev indledningsvis interviewet om sine erfaringer med s websted. Derefter blev testdeltageren bedt om at løse en række konkrete opgaver ved hjælp af webstedet. Mens testdeltageren løste opgaverne, blev han bedt om at tænke højt og kommentere webstedet. Det detaljerede forløb af testen og de konkrete opgaver er beskrevet i appendiks A, Testplan. Efter hver test spurgte testlederen testdeltageren, om han syntes, at de stillede opgaver var typiske og repræsentative for de opgaver, han ville ønske at udføre med webstedet. Alle testdeltagere svarede bekræftende på dette spørgsmål. Journalisterne modtog hver to flasker rødvin for deres indsats. De øvrige testdeltagere var rekrutteret gennem vikarbureauet Randstads Kolding-afdeling og modtog betaling for fire timers vikararbejde. Alle testdeltagere underskrev DialogDesigns Aftale om testdeltagelse, som blandt andet fastlægger testdeltagerens og DialogDesigns rettigheder i det videre arbejde med testresultaterne. Testlederen har ikke medvirket ved udarbejdelsen af webstedet. Testleder var Rolf Molich, DialogDesign. April DialogDesign Side 4

5 1.3. Diskussion af metoden Grundlaget for testen er den alment anerkendte Tænke højt metode. Denne metode er beskrevet mange steder i den anerkendte litteratur på området, bl.a. i lærebogen Brugervenligt webdesign af Rolf Molich (Ingeniøren bøger 2000) og i lærebogen Usability Engineering af Jakob Nielsen (Academic Press 1993). Denne rapport udtaler sig om brugervenligheden af webstedet på grundlag af et begrænset antal test, nemlig otte gennemførte test. Dette antal test er valgt ud fra en økonomisk betragtning. Vores erfaring siger, at vi ville se de samme problemer gentaget ved gennemførelse af flere test. Med otte test er sandsynligheden lille for at overse et alvorligt eller kritisk problem, som kan findes med de valgte arbejdsopgaver. I praksis er der mange forskellige arbejdsopgaver, som brugere typisk udfører på webstedet. Af praktiske grunde er testen begrænset til 28 arbejdsopgaver (se Appendiks A, Testplan), hvoraf de fleste testdeltagere nåede ca. 15. Da webstedet generelt er ensartet opbygget, er disse opgaver repræsentative for hele webstedets indhold og opbygning. En række problemer optræder flere gange på webstedet på forskellige sider. Af hensyn til rapportens overskuelighed er sådanne problemer ofte kun omtalt én gang, hvor kommentaren knytter sig til en bestemt side. For at få størst udbytte af resultaterne skal hver kommentar derfor behandles som en generel vejledning, dvs. web-designeren skal overveje, om tilsvarende problemer også findes på andre sider, inklusive sider som testen ikke omfattede Anvendt udstyr Testen foregik på en stationær computer med en 17 tommer skærm og en opløsning på 1024 x 768. Den anvendte browser var Microsoft Internet Explorer 5.0. Opkoblingen til internettet skete via en højhastighedsforbindelse Anvendt system Testen er foretaget på den offentligt tilgængelige version af webstedet den 12. og Centrale skærmbilleder fra webstedet er gengivet i kapitel Profiler for testdeltagere Testdeltagerne levede op til følgende krav: - Alder mellem 18 og 60 år. - En vis erfaring med Internet. - Ingen professionel edb-erfaring. - Bosiddende i. Undtagelse: s repræsentanter ønskede en journalist som testdeltager, som er bosat i Vejle Kommune, men som arbejder i. April DialogDesign Side 5

6 Test nr. Erhverv Aldersgruppe Køn Bopælskommune Erfaring Kolding.dk 1 Journalist 40 K Vejle Stor 2 Markedsøkonom, indretningsarkitekt 25 K Kolding Begrænset 3 Kontor all round 50 K Kolding Begrænset 4 Redaktionschef 40 M Kolding Stor 5 Receptionist 30 K Kolding Begrænset 6 Fotomodel, handicapmedhjælper 20 M Kolding Begrænset 7 Teknisk assistent 20 M Kolding Ingen 8 Salgsassistent 25 M Kolding Begrænset 1.7. Om rapporten - Citat: I rapporten er der flere steder anvendt citater fra testdeltagerne. Sådanne citater er angivet i anførselstegn på en separat linie. For at beskytte testdeltagernes identitet er testdeltagere overalt i denne rapport omtalt som han. Eksempel: Jeg er jo ikke syg - jeg har bare tabt mit sygesikringskort - Kommentar: Testlederen har, hvor det er fundet påkrævet, knyttet en personlig kommentar til et problem eller en idé. Sådanne kommentarer indledes altid med vendingen Testleders kommentar: - Menupunkter, overskrifter. Menupunkter, overskrifter osv. fra webstedet er anført i kursiv. F.eks. Testdeltagerne havde svært ved at få øje på siden Genvej til information. April DialogDesign Side 6

7 2. Testdeltagernes oplevelse af Testdeltagernes kommentarer er klassificeret i følgende kategorier: Godt. Denne måde at gøre tingene på syntes testdeltagerne godt om. Den kan tjene som forbillede for andre. God idé. Et forslag fra en testdeltager eller testlederen, som kan medføre en væsentlig forbedring af brugeroplevelsen. Mindre problem. Testdeltagerne studsede et kort øjeblik. Alvorligt problem. Problemet forsinkede testdeltagerne i 1-5 minutter, men testdeltagerne kom videre af sig selv. Gav lejlighedsvis anledning til katastrofer. Kritisk problem. Gav anledning til hyppige katastrofer. En katastrofe er en situation, hvor webstedet vandt over testdeltagerne, dvs. en situation som forhindrede testdeltagerne i at løse en rimelig arbejdsopgave på webstedet, eller som irriterede testdeltagerne voldsomt Generelle bemærkninger Svartiderne er gode. Ingen testdeltagere kom med bemærkninger om svartiderne, hvilket er en stor ros. Se dog den første kommentar i afsnittet om Netborger. Problemer med at finde webstedets URL. Adskillige testdeltagere troede, at s websted havde adressen De fandt dog hurtigt ud af at det ikke var tilfældet, og fandt derefter hurtigt webstedet ved hjælp af Google eller Jubii. Branding. Webstedet er sobert og troværdigt. Men flere testdeltagere mente, at det kunne signalere de kerneværdier, som de forbandt med, bedre. Kerneværdierne er: Fremadstormende, progressiv, erhvervsvenlig, kulturoptaget, uddannelsesby Navigation Der er yderligere kommentarer til venstremenuen i rapporten Analyse af søgeord på afsnit 4.4. Venstremenuen fungerede godt. Venstremenuen er ensartet og nøgleordene er næsten overalt valgt med stor omhu. Menupunktet Sygdom i menuen Sundhed forvirrer. Flere testdeltagere havde svært ved at finde oplysninger om hvordan de fik et nyt sygesikringskort, fordi det krævede at de skulle vælge Sygdom i menupunktet Sundhed. Jeg er jo ikke syg - jeg har bare tabt mit sygesikringskort April DialogDesign Side 7

8 Menuen Job og erhverv. En testdeltager påpegede at mange brugere kommer til webstedet for at se efter ledige job. Derfor bør der være et undermenupunkt i denne gruppe som hedder Ledige job (foruden de mange udmærkede links som allerede findes). Mere om linkene i højre side fungerede godt. Testdeltagerne fik øje på dem, læste dem omhyggeligt og valgte for det meste det rigtige link. Websiden Genvej til information er usynlig. Kun én testdeltager fandt denne side på egen hånd. Da testdeltagerne ved testens afslutning blev ledt hen til denne side, gav cirka halvdelen af dem udtryk for begejstring over siden. Sidens synlighed er ekstra begrænset, fordi mange testdeltagere kun sjældent så forsiden, jf. kommentaren i afsnit 2.4. Websiden Genvej til information er nyttig. Mange testdeltagere - men ikke alle - var begejstrede for denne side. De mente at hovedparten af deres behov på webstedet kunne klares hurtigt og effektivt fra denne side. Testleders kommentar: Fremhæv denne side mere på forsiden. Flyt evt. de vigtigste 5-9 link ud på forsiden og afslut med Mere... Overvej en kortfattet introduktion til webstedet, som bl.a. gør reklame for Søgning og for siderne Genvej til information og Alfabetisk oversigt, som ingen testdeltagere fandt. Websiden Genvej til information. Mange testdeltagere - men ikke alle - var begejstrede for denne side. Kun én fandt den dog på egen hånd. April DialogDesign Side 8

9 2.3. Indhold Testopgaverne er fastlagt af testlederen på grundlag af - Forslag fra s omstilling - Statistikker over de søgeord, som brugerne rent faktisk har anvendt på webstedet - Testlederens erfaring fra tilsvarende, tidligere test. Testopgaverne er fastlagt uafhængigt af webstedet, dvs. at der ved fastlæggelsen ikke er taget hensyn til, hvilke opgaver webstedet rent faktisk kan klare. En efterfølgende analyse viser, at webstedet har problemer med at besvare opgave 14 (Oplysninger om Kolding Storcenter), 27 (gadebelysning virker ikke) og 29 (skraldepose ikke tømt). Det er et godt resultat, at webstedet kan besvare 23 ud af 26 opgaver (tre af de 29 opgaver i opgavesættet er ikke relevante i denne sammenhæng). Efter hver test spurgte testlederen testdeltageren om han syntes at opgaverne var repræsentative for s websted. Alle svarede ja til dette spørgsmål, men nogen tog forbehold for opgave 14, som de ville søge besvaret direkte på Kolding Storcenters websted. Den følgende tabel viser de 20 søgeord, som brugere hyppigst anvender på s websted. Listen er indsamlet i perioden til og omfatter i alt søgninger. Listen giver et godt indtryk af de ting som brugere forventer på webstedet. Jeg anbefaler, at webredaktørerne tager udgangspunkt i denne liste og i forslag fra andre kommunale medarbejdere, f.eks. i omstillingen, når de fremover skal fastlægge indholdet på webstedet. Bemærk synonymerne i listen, f.eks. job, ledige stillinger og stillinger. 1 job bibliotek kort skat hotel storcenter ledige stillinger feriehuse biograf skoler stillinger kirker bykort restauranter godset koldinghus turist hoteller lokalplan børnehaver 90 Listen over søgeord er grundigt analyseret i en separat rapport fra DialogDesign med titlen Analyse af søgeord på April DialogDesign Side 9

10 Godt indhold. Generelt var testdeltagerne tilfredse med indholdet på webstedet. En ting som overraskede positivt, var kortene over containerpladserne. Der er enormt mange oplysninger. Journalist: Jeg kan ikke huske oplysninger som ikke var der. Ajourført. De to testdeltagere, som er journalister, bruger i høj grad webstedet som telefonbog, dvs. til at finde kontaktinformation for embedsmænd og politikere. Det er vigtigt at oplysningerne er ajourført, og det er de for det meste. Ajourført. I forbindelse med testen påpegede testdeltagere enkelte fejl: - Læge Per Dybdahl Andersen i lægeoversigten er død. - Knuds Garage er ikke et spillested men et cafe/værtshus. - Cafe Lucca og Republikken mangler. Antallet af unøjagtigheder som er fundet i denne test, er ikke foruroligende. Det fremgår tydeligt hvad ydelser koster eller om de er gratis. Vigtige oplysninger skal fremhæves. En testdeltager sagde, at på siden Sygdom skal nummeret på lægevagten fremgå tydeligt. Oplysningen er der, men den skal fremhæves endnu mere. En testdeltager sagde, at siden Sygesikringsbevis mangler en række væsentlige oplysninger: - Hvor skal jeg ringe hen eller henvende mig for at få et nyt sygesikringsbevis? - Hvor lang tid tager det at få et nyt? Det er godt at der står hvad det koster. Gør endnu mere reklame for webstedet. Selv om testdeltagerne kendte webstedet i forvejen, var de overraskede over hvor megen nyttig information der er på webstedet. Flere testdeltagere bemærkede at de tidligere havde set reklamer for webstedet i lokalaviser. Webstedet skal vide hvad det ikke ved. En testdeltager fremhævede, at når han søgte efter information skulle det være lysende klart: Har jeg gjort noget galt eller er svaret der ikke? Det skal være så logisk. Brugercentrerede funktioner. I opgave 20 skulle testdeltagerne finde ventetiden på en vuggestueplads. Alle opgav efter at de havde prøvet at klikke på nogle få af de otte områder efter tur (se billedet på næste side). Webstedet anskuer problemet fra kommunens synspunkt: Hvor mange ledige pladser er der i hver institution? Brugere har også en anden dagsorden: Hvor i er der ledige pladser? Det spørgsmål har webstedet lige nu svært ved at besvare. Webstedet bør tage højde for funktioner, som brugere kræver, også selv om det er lidt mere besværligt for April DialogDesign Side 10

11 kommunens medarbejdere. Alle fire testdeltagere, som prøvede at løse denne opgave, ville have ringet. Testleders kommentar: Jeg er ikke umiddelbart stødt på andre eksempler på funktioner, der ikke er brugercentrerede. Oversigt over ledige pasningspladser. Når testdeltagerne klikkede på Ledige pladser, Område 1 i det øverste billede, fremkom det nederste billede. Ingen testdeltagere fandt ud af, hvordan man nemt kunne se hvor der var ledige pladser. April DialogDesign Side 11

12 For mange henvisninger til at ringe. Opgave 20, 26, 27 og 29 sluttede (korrekt) med at testdeltageren fandt et telefonnummer, som han kunne ringe til for at få yderligere oplysninger. Telefonnummeret var det kommunale hovednummer. Det kunne testdeltagerne imidlertid have fundet på forsiden, dvs. selve navigationen gennem webstedet var spild af tid. Det er ikke noget jeg ville bruge lang tid på på nettet. Manglende standard. De fleste websteder under følger deres egne regler for opsætning og navigation. Der er ikke noget enhedspræg. En standard ville være nyttig, naturligvis med rimelige muligheder for individuel tilpasning. En ting som irriterede en del testdeltagere var at ikke alle kommunale websteder har telefonnumer og åbningstid på forsiden. En standard burde også foreskrive, hvordan webstederne skal linke til hinanden, f.eks. til s websted. Forsiden på Kolding Folkebiblioteks websted. Stilen og opsætningen er helt anderledes end på s websted. Brugere elsker det trygge og velkendte, og sætter derfor stor pris på ensartethed. Flere testdeltagere påpegede f.eks., at det er vanskeligt at finde åbningstiden. Testdeltagerne mente - formodentlig med rette - at dette er den oplysning, som brugere hyppigst kommer til webstedet for at finde. Det er ikke umiddelbart gennemskueligt at denne oplysning findes under Om biblioteket, som er det 8. menupunkt i en menu med 14 punkter. Desuden kræver det to klik at finde denne oplysning. En standard, som gælder for alle websteder under, kunne fastlægge retningsliner, som ville forebygge sådanne problemer. April DialogDesign Side 12

13 2.4. Forside Forsiden på s websted. Nogle testdeltagerne syntes ikke, at denne side lignede en rigtig forside. Websiden Kommunen. Nogle testdeltagere troede, at denne side var webstedets forside, fordi den ligner en forside, og fordi linket Kommunen i venstremenuen altid er nemt tilgængeligt. April DialogDesign Side 13

14 De direkte link til webstedets forside er usynlige. Ingen testdeltagere vidste, at de kunne komme til forsiden ved at klikke på kommunens segl i øverste venstre hjørne, selv om dette er en udbredt konvention. Kun nogle få testdeltagere fik øje på linket Forside i menulinien øverst i billedet. Det havde den konsekvens, at mange testdeltagere opfattede siden Kommunen som forsiden, fordi linket til denne side er meget synligt (øverst i menuen i venstre side). Nogle testdeltagere brugte Back-knappen for at komme tilbage til forsiden og andre valgte at indtaste URL en. Topmenuen er usynlig. Kun nogle få testdeltagere så topmenuen. De testdeltagere, som fik øje på den, kritiserede funktionerne for at være mindre relevante, bortset fra Forside. Testleders kommentar: Topmenuen går i ét med billedfrisen. Separér dem. Flyt f.eks. følgende funktioner til topmenuen: Forside, Vigtige telefonnumre, Åbningstider, Søg, Genveje, Indeks (dvs. sitemap) Sprog Et par testdeltagere havde rosende bemærkninger til sproget. Indholdet er formuleret letforståeligt. Lige til at gå til. Ingen havde kritiske bemærkninger om sproget. Testdeltagerne fandt ingen stavefejl eller sproglige fejl på webstedet. April DialogDesign Side 14

15 2.6. Grafisk udformning Motiver svære at genkende. Direkte adspurgt kunne flere af testdeltagerne ikke genkende flere af de bygninger, som optræder i frisen øverst på siderne, selv om de boede i. Specielt voldte Comwell problemer. Nogle havde også problemer med at genkende Slotssøbadet. Flere mente at Koldinghus burde være synligt hele tiden. Vis et billede af Kolding Storcenter. Webstedet er lidt kedeligt. Nogle testdeltagere bemærkede, at de syntes webstedet var lidt kedeligt. De savnede f.eks. et billede på forsiden. Billedvalget kan afpasses bedre til Kolding Billedvalget på siden Kultur og fritid gav anledning til bemærkninger. Alle testdeltagere kunne genkende den viste sal fra Koldin ghus, men de var i tvivl om folk, der ikke bor i Kolding kunne genkende den (testleders kommentar: Jeg kunne ikke). Forslag: Vis et billede af Koldinghus i stedet. En testdeltager bemærkede at mange kommuner har svømmebade. Et billede af plaskende børn er ligegyldigt. Men Slotssøbadets arkitektur er enestående og adskiller Kolding Kommune tydeligt fra andre kommuner. Vis det i stedet. Udsnit af websiden Kultur og fritid. Nogle testdeltagere mente, at billedvalget kunne profilere Kolding bedre. April DialogDesign Side 15

16 2.7. Søg Søgning fungerede dårligt på webstedet. Konkret udbytte Alle testdeltagere brugte søgning men udbyttet var begrænset som den følgende tabel viser. Testdeltager OK Ingen resultater Opgivet Kan forbedres Total Forklaring på kolonnerne i ovenståede tabel: OK Testdeltageren løste opgaven ved hjælp af testresultatet Ingen resultater Søgningen gav ingen resultater Opgivet Søgningen gav resultater, men testdeltageren kunne ikke bruge dem til at løse opgaven. Kan forbedres Antallet af søgeord, som gav ingen resultater eller opgivet, og som med de nedenfor anviste forbedringer vil give et brugbart resultat. Eksempel: Testdeltager 6 fik ingen resultater da han søgte efter rotte. Dette søgeresultat er derfor indregnet både i kolonnen Ingen resultater og i kolonnen Kan forbedres. Tabellen viser blandt andet, at testdeltagerne i alt foretog 51 søgninger, hvoraf kun 12, dvs. 24%, førte til et brugbart resultat. kan forbedre sin søgning væsentligt ved at implementere en række enkle forslag, som i denne test forventeligt ville have øget testdeltagernes succes fra 12 (24%) til 41 (80%). Søgning er også behandlet i en separat rapport fra DialogDesign med titlen Analyse af søgeord på som giver et indtryk af brugeres behov ved at analysere de søgninger som et stort antal brugere rent faktisk har foretaget på webstedet. Testresultater Svartiderne for søgning er gode. Søg er meget synlig. Søg er umiddelbart tilgængelig på alle sider. Det er godt at der er en søgeboks på hver side og at søgeboksen er så enkel som mulig, dvs. en tekstboks og en knap. Avanceret søgning er godt gemt af vejen, så den ikke forvirrer den ukyndige bruger. April DialogDesign Side 16

17 Søgeresultaterne står i en rækkefølge, som virker tilfældig. Mange af resultaterne er irrelevante for langt hovedparten af borgerne, f.eks protokoller, tillæg til kommuneplan og interne referater. De irrelevante resultater står ofte sammen med meget relevante resultater og gør det derved vanskeligt for borgerne at få øje på de relevante resultater. Søgning efter læge. Godt: Det resultat, som vil tilfredsstille de fleste borgere, står først. Søgning efter læger. Resultatet burde være det samme som på foregående billede, men her er ingen resultater, der ser relevante ud for den almindelige borger. April DialogDesign Side 17

18 Forbedringsforslag Forbedringsforslag 1, 3, 5 og 6 er uddybet i Dia logdesigns rapport Analyse af søgeord på Giv de vigtigste ord særbehandling. Særbehandlingen består i følgende: Inden et søgeord sendes videre til den egentlige søgemaskine, så sammenligner webstedet det med en liste, den såkaldte søgeliste (se nedenfor). Hvis ordet ikke findes i listen, fortsætter søgningen på normal vis. Hvis ordet findes i listen, er der til ordet knyttet en bestemt side på s websted. Webstedet kan enten tage brugeren direkte til denne side (uden at vise siden Resultat af søgning) eller vise det ordinære søgeresultat hvor den tilknyttede side er vist først og fremhævet. Søgelisten er en bearbejdet liste over de ord, som brugere rent faktisk anvender på webstedet. Listen opstilles på grundlag af en optælling af samtlige søgninger, som brugere foretager på webstedet i en periode på f.eks. en måned. En grundig analyse af de søgeord som brugere anvender på findes i DialogDesigns rapport Analyse af søgeord på Giv en konstruktiv meddelelse hvis en søgning ikke giver nogen resultater. I stedet for blot som nu blot at meddele Resultat af søgning: Side 0 - Dokument 0 til 0 af 0 kunne man f.eks. skrive: Beklager - din søgning efter rotte gav intet resultat. Du kan prøve at - Søge efter et andet ord som betyder nogenlunde det samme, dvs. et synonym. - Finde det ønskede ved at vælge dig frem i menuen i venstre side (hvordan?) - Kontrollere om du har stavet søgeordet rigtigt. - Læse vores kortfattede og effektive Tips om søgning Bemærk hvordan ovenstående meddelelse prøver at lokke brugeren til at lære lidt mere om hvordan webstedet fungerer. Udelad visse side - og dokumenttyper, f.eks. protokoller, mødereferater og intranetsider, fra standardsøgningen. Det skal være muligt for interesserede og kvalificerede brugere at bede om en søgning, der som hidtil omfatter alle data, men denne mulighed bør være gemt lidt af vejen, og den bør ikke være standard. Vis søgeordet på søgeresultatsiden. Vis den sammenhæng hvori søgeordet optræder, for hvert søgeresultat. Fremhæv søgeordet. Overvej prioriteringsalgoritmen for søgeresultater omhyggeligt. April DialogDesign Side 18

19 Vis hvor i menuhierarkiet en søgeresultatside er placeret. Enkelte testdeltagere fandt sider som de gerne ville have været i stand til at navigere sig frem til. Hvis man ikke ved hvor i menuhierarkiet en side er placeret, kan man ikke se nabosider og oversider. Fjern fagslang fra søgeresultater. Eksempler: (Hits: 100%) og (4.916 bytes :54:21 GMT). Selv om ingen testdeltagere kommenterede disse oplysninger, optager de plads og får derved resultaterne til at virke mere uoverskuelige Relation til Netborger.dk Svartiderne fra Netborger var lejlighedsvis meget lange. Svartiderne var ofte sekunder uden synlig reaktion. Nogle testdeltagere troede at webstedet havde misforstået deres ønske og klikkede derfor igen, hvilket yderligere forøgede ventetiden. Nu tror jeg sør me vi har fået den til at gå ned Sikkerhedsadvarsler forskrækkede testdeltagerne. I forbindelse med opgave 23 om beregning af boligstøtte og opgave 19 om at skaffe et nyt sygesikringsbevis kom testdeltagerne over på webstedet Netborger.dk. Sikkerhedsadvarslerne fra Netborger.dk forskrækkede de fleste testdeltagere. Se de næste to billeder. Flere testdeltagere følte sig så utrygge ved advarslerne, at de ville have stoppet med at bruge webstedet. Det er rigtig træls. Hvis man er nørd så kan man åbenbart finde ud af det - Hvorfor skal det være så besværligt at lave sådanne beregninger Det ved jeg ikke, hvad betyder det? Skal vi ikke sige ok til den? Der har jeg før erkendt at når vi først når dertil, så var jeg på glatis. Jeg er ikke så rutineret bruger, så når der melder sig disse advarsler så skal jeg til at passe på. Hvis man ignorerer en sådan advarsel, kan der slippe personlige oplysninger ud. April DialogDesign Side 19

20 Beregn boligstøtte. Når testdeltagerne klikkede Beregn og søg boligstøtte fremkom ovenstående advarsel, som forskrækkede de fleste testdeltagere. Ingen testdeltagere vidste, at de kunne klikke Vis ikke denne advarsel igen. Beregn boligstøtte. Når testdeltagerne havde klikket OK til den første advarsel, fremkom den næste. Først når testdeltagerne også havde godkendt denne advarsel, fremkom første side i Boligstøtteguiden. Testleders kommentar: Jeg forstår ikke hvad denne advarsel betyder for mig. Umiddelbart forekommer det mig, at denne advarsel viser, at KMD (leverandøren af Netborger) har et problem. April DialogDesign Side 20

21 Brugere skal indtaste oplysninger, som webstedet kender. Testleders kommentar: Når testdeltagerne kom til Netborger.dk fra s websted, blev de bedt om at angive deres amt og kommune. Se billedet Bestil nyt sygesikringsbevis 3. Det er vel overvejende sandsynligt, at brugere som kommer til Netborger fra s websted er hjemmehørende i. I respekt for borgernes tid burde derfor være forudvalgt i denne situation med mulighed for at ændre valget. Det var ingen testdeltagere, som gav udtryk for utilfredshed med denne procedure der ville være uacceptabel ved menneskelig betjening. Omstændelig dialog. Testleders kommentar: Når brugere på s websted har valgt Bestil nyt sygesikringsbevis skal de på Netborgers websted vælge Start sygesikring her (se billedet Bestil nyt sygesikringsbevis 2). Det forekommer at være overflødigt. Når brugeren har angivet hvilken kommune han bor i, skal han igen vælge Bestil sygesikringsbevis (se billedet Bestil nyt sygesikringsbevis 4). Det forekommer at være overflødigt. De to billeder Bestil nyt sygesikringsbevis 2 og Bestil nyt sygesikringsbevis 4 ligner hinanden så meget, at nogle testdeltagere troede at de gik i ring. Det var ingen testdeltagere, som gav udtryk for utilfredshed med denne procedure der ville være uacceptabel ved menneskelig betjening. Bestil nyt sygesikringsbevis 1. Når testdeltagerne havde fundet denne side (Sundhed - Sygdom) havde de ingen problemer med at få øje på linket Bestil nyt sygesikringsbevis. April DialogDesign Side 21

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007

Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Usability vurdering af finalister IntranetPrisen 2007 Udarbejdet for IntraTeam Event 2007 26. februar 2007 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé I forbindelse med

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Brugervenligt webdesign

Brugervenligt webdesign Brugervenligt webdesign 2. udgave Af Rolf Molich 3 Brugervenligt webdesign 2. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003 Ingeniøren bøger, Ingeniøren A/S Forlagsredaktion: Peter Bjerre Rosa og Peter Græbe Omslag:

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Usability vurdering af TDC Intranet

Usability vurdering af TDC Intranet Usability vurdering af TDC Intranet Udarbejdet for IntraTeam Event 2006 og Lars Alling Pedersen, TDC 21. februar 2006 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Usability vurdering

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop

Køge Bibliotekerne. Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014. Desktop susanne.lund.mikkelsen@koege.dk Køge Bibliotekerne Optimeringsrapport med 5 brugere 26. september 2014 Desktop Se brugertestvideoerne på usertribe.dk / Brugernavn: karenmonies@gmail.com / Adgangskode:

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Test af brugervenlighed af

Test af brugervenlighed af Test af brugervenlighed af www.dialogdesign.dk Udarbejdet for 18. maj 1999 Udarbejdet af ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé har i april/maj 1999 udviklet en prototype for sit kommende

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk.

WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk. WebNets 4.0 er en standard e-butik udviklet og vedligeholdt af www.webnets.dk. Nærværende vejledning beskriver hvordan man bestiller og køber varer i Webnets med betaling via PBS/ePay med kredit- og dankort.

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Søgning er derfor den vigtigste navigationsform på hjemmesiden, og det er af den grund også vigtig at afsætte nogle resurser til søgeoptimering.

Søgning er derfor den vigtigste navigationsform på hjemmesiden, og det er af den grund også vigtig at afsætte nogle resurser til søgeoptimering. Vejledning til søgeoptimering Vil du have, at dine sider bliver lettere for borgere og virksomheder at finde på hjemmesiden. Her er kort guide til at gøre dine sider lettere at søge frem. Hvorfor er det

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Testrapport for designtest

Testrapport for designtest Testrapport for designtest Formål Formålet med designtesten var at vælge eet bestemt designudkast til at arbejde videre med. Metode Vi havde ud fra et større antal skitser ca. tyve udvalgt fire skitser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til. Mit Furesø

Vejledning til. Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Vejledning til Mit Furesø Furesø Kommune har fået en app - nemlig Mit Furesø. App en er baseret på arrangementer, som er indtastet i KultuNaut. i samarbejde med Baggrund Furesø

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid

Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid Design af brugergrænseflader og data Gruppe 2: Dorthe Hahn, Thorkil Bundsgaard Petersen, E-2011 Halla Hrund Skúladóttir, Søren Svejstrup & Jonas Yazid Exercise 1.1 Opgaven består i at kigge på en hjemmeside

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere