KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND"

Transkript

1 KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

2 RESUMÉ: KONGEN I NYE KLÆDER Swaziland er Afrikas sidste enevældige kongedømme. Kongen og hans 15 koner lever i ekstrem luksus i det lille land, mens befolkningen lever i stor fattigdom, uden job og uddannelse. Unge swazier tror ikke længere på kongens magt. De ønsker en bedre og anderledes fremtid med medbestemmelse og demokratiske valg. De er klar til at kæmpe for deres rettigheder, men de mangler plads, viden og muligheder for at udtrykke deres holdninger og håb. Afrika Kontakts Operation Dagsværk projekt - Kongen i Nye Klæder har til formål at skabe en mere aktivistisk ungdomskultur i Swaziland. Dette kommer ved at skabe mere plads til de unge. Plads, så de kan diskutere og protestere over landets tilstand. Hvert år i projektet har et tema, som de unge i Swaziland har valgt: Arbejdsløshed, Uddannelse og Youth Empowerment. De tre temaer repræsenterer helt centrale udfordringer i de unges liv. Gennem Kongen i Nye Klæder skal de unge arbejde med temaerne gennem tre elementer: Uddannelse og Kapacitetsopbygning, Aktivisme og Handling og Aktivist Sommerskole. De tre elementer afvikles sideløbende og støtter op om hinanden, dermed får de unge konstant mulighed for at veksle mellem teoretisk og praktisk læring. De tre elementer gentager sig selv hvert år, men temaet skifter. Projektet gennemføres af Afrika Kontakt i samarbejde med vores to partnere: Swaziland United Democratic Front (SUDF) og Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ). De tre organisationer vil være ansvarlige for de administrative aspekter af projektet. Projektets aktiviteter bliver udarbejdet og afholdt af fem ungdomsorganisationer, der er tilknyttet SUDF og FSEJ. Gennem de fem ungdomsorganisationer er mange forskellige grupper af unge repræsenteret: studerende, arbejdere, arbejdsløse, kirkegængere, unge på landet og i byerne. Operation Dagsværks kampagnearbejde i Danmark er tænkt ind, som en vigtig faktor i projektet. Jo flere mennesker der kender til og interesserer sig for den underbelyste situation i det lille kongedømme, og jo mere opbakning de unge føler de får udefra, jo mere succes vil projektet få. Problem: Unge i Swaziland er frustrerede. Størstedelen mangler job og uddannelse mens kongen netop har købt et nyt jetfly og rejser verden rundt på statsbudgettet. De unge er klar til at kræve deres ret, men de er oftest ekskluderet fra de politiske processer og platforme der findes i Swaziland i dag. Derfor står Swazilands demokratibevægelse overfor en udfordring, hvor de kommer til at mangle unge ledere og nye ideer, hvis ikke den nye generation får træning i aktivisme og plads til at handle. Løsning: Projektet giver de unge i Swaziland deres egen platform. Herfra kan de sætte deres problemer og bekymringer på dagsordenen. Projektet vil gennem praksisorienteret læring uddanne unge til at tage del i en mere aktivistbaseret ungdomskultur, samt uddanne stærke unge ledere der på længere sigt skal være med til at forme Swazilands demokratibevægelse. Budget og periode: Budgettet er på fire millioner. Projektet starter i foråret 2018 og løber over tre år indtil foråret Land: Indbyggere: Geografisk område: Politiske situation: Børn og unge: Swaziland 1,4 millioner Swaziland grænser op til Sydafrika og Mozambique Afrikas sidste enevældige kongedømme 60% af befolkningen i Swaziland er under 30 år Swaziland Fattigdom: 40% af befolkningen lever under FN s fattigdomsgrænse SIDE 2

3 Enevældigt kongedømme Et par gange om året skal du ud og arbejde på kongens marker. Dine egne marker ejer kongen faktisk også, og han kan til enhver tid fratage dig den jord, som du har dyrket de sidste mange år, og som du og din familie er helt afhængig af. Du risikerer samtidig at blive dømt for terrorisme, hvis du udtaler dig kritisk om kongen. Dette er ikke et udpluk fra historiebøgerne, men den virkelighed som swazier lever i. Swaziland er Afrikas sidste enevældige kongedømme, og borgerne har ikke de mest basale rettigheder. Ytrings- og forsamlingsfriheden er særdeles indskrænket, og retten til en fair rettergang samt beskyttelse mod tortur overholdes ikke. I 1968 opnåede Swaziland uafhængighed fra Storbritannien, og der blev indført demokrati med en konstitutionel monark. Et system hvor kongefamilien stort set havde den samme rolle, som den danske kongefamilie har i dag. I 1972 ophævede den daværende konge, Kong Sobhuza den 2. parlamentet, samt forbød politiske partier. Samtidig kom han til at besidde den lovgivende, udøvende og dømmende magt i Swaziland. Han gjorde altså Swaziland til et absolut monarki. Den nuværende konge, Sobhuzas søn, Kong Mswati den 3. overtog tronen fra sin far i en alder af 18 år. Som sin far regerer Kong Mswati som absolut monark men genindførte dog parlamentet. Han vælger selv størstedelen af parlamentsmedlemmerne og kan til enhver tid nedlægge veto eller opløse parlamentet. Dermed har parlamentet ingen reel magt, men bliver valgt ind baseret på loyalitet til kongen. Befolkningen i Swaziland har meget begrænset mulighed for at sikre, at landets ressourcer kommer dem til gode. Så selvom Swaziland ikke er blandt verdens fattigste lande, betyder uligheden, at store dele af befolkning lever under samme vilkår som folk i langt fattigere lande. Dette indebærer særdeles ringe offentlige ydelser, i form af et dårligt sygehusvæsen, lav uddannelseskvalitet, dårlig infrastruktur og mangel på et socialt og økonomisk sikkerhedsnet. Der er derfor stærkt behov for en omfordeling og omprioritering af landets eksisterende ressourcer. Kampen for forandring Selvom myndighederne har gjort politisk opposition svær, eksisterer der en række organisationer som kritiserer den nuværende politiske situation. Afrika Kontakts partnere i Swaziland indgår i denne række af organisationer, der tilsammen danner demokratibevægelsen i Swaziland. Bevægelsen har haft en del sejrer. For eksempel lagde de pres på regeringen til at indføre gratis uddannelse fra 0. til 5. klasse. De prodemokratiske organisationer har dog også mødt modgang, blandt andet politisk motiveret anholdelser. I øjeblikket er bevægelsen hæmmet af en mangel på visioner og ideer. De visioner og ideer har de unge, men de bliver ofte ikke taget med på råd. Det er derfor dette projekt har et stort potentiale for at sparke nyt liv i den demokratiske bevægelse. To forskelige skæbner Bheki Dlamini blev i en tidlig alder politisk aktiv. Først som studenteraktivist hvor han organiserede unge fra landet. Han blev hurtigt en populær leder, da han er en god taler og har en velfunderet politisk forståelse. Han blev derfor anholdt og udsat for tortur. Efter en forhutlet eksiltilværelse i Sydafrika bor og studerer Bheki i dag i Norge. Hvis han vender tilbage til Swaziland vil han blive anholdt, og han har derfor ikke set sin familie, inklusiv sin datter, i flere år. Prinsesse Sikhanyiso Dlamini er det ældste barn af Kong Mswati III. Hun har ligesom Bheki studeret i udlandet. I modsætning til Bheki valgte hun selv at tage afsted. Efter hun fuldførte sin uddannelse i Australien, er hun vendt hjem til Swaziland. I dag har hun en musikkarrierer som rapper, bedre kendt under kunstnernavnet Pashu. Derudover sidder hun i en række vigtige bestyrelser og har sit eget dameblad. Alt sammen muligheder hun har fået via sin tilknytning til kongen. ABSOLUT MONARKI I et konstitutionelt monarki er den siddende monark til enhver tid bundet af grundloven, dette er tilfældet i Danmark. I et absolut eller enevældigt monarki står monarken over grundloven og har uindskrænket magt, dette er situationen i Swaziland. Foto: Lotte Lacour SIDE 3

4 Ungdommens Potentiale Da Afrika Kontakt startede sit arbejde i Swaziland for 15 år siden, var det ikke sjældent, vi mødte swazier der troede, at kongen bestemmer, hvornår det regner. Denne generation af kongetro swazier er i dag på tilbagegang, og især den unge generation protesterer og stiller spørgsmålstegn ved kongens og regeringens legitimitet. I 2011 lukkede universitetsstuderende universiteterne i flere dage da prisen på uddannelse steg, men siden 2011 har der som resultat af manglende støtte til ungdommen været meget lidt aktivisme blandt ungdommen og få ledere. Det er præcis det, dette projekt ønsker at forandre, ved at være katalysator for en mere aktivistisk ungdomskultur. Det skal udstyre en række unge med ledererfaring, der kan sikre bevægelsen i fremtiden og sparke nyt liv i de politiske organisationer i Swaziland. Unge og kvinder er de største ofre for det uretfærdige og diskriminerende politiske regime i Swaziland. Derfor har de den største interesse i at gøre kampen for social og økonomisk retfærdighed til en succes. Maxwell Dlamini fra Swaziland National Union of Students Det vil vi opnå Swaziland får en mere dynamisk og ungdommelig politisk kultur 6000 unge swazier får udviklet deres politiske bevidsthed og praksis gennem deltagelse i regionale og nationale aktiviteter 150 unge swazier får uddannelse i kampagneudvikling og aktivisme Swazilands civilsamfund får 135 unge, stærke og aktive ledere Yderligere unge i de fem organisationer får gavn af styrket ledelse i deres organisationer 480 unge har modtaget intensiv uddannelse i at skabe sociale bevægelser De 3 kampagner er blevet afholdt og unge har diskuteret temaerne De unge mangler plads og opbakning De unge er klar til at kræve deres ret. De kræver job, uddannelse og medbestemmelse. De føler sig dog oftest overhørt af de nationale og regionale myndigheder. Selv hos de NGO er der kæmper for unges rettigheder, bliver ungdommen sjældent taget med på råd. Op gennem 1980 erne og 90 erne var den unge generation med til at starte civilsamfundsorganisationer og politiske partier (som efterfølgende blev forbudte), men medlemsfornyelsen har været lille, hvilket i dag betyder at de politiske ledere er af den ældre generation. De unge er derfor sjældent aktive her, men har i stedet skabt en række organisationer med fokus på ungdommen. Her er det unge, der leder og er medlemmer. Disse organisationer er løst organiseret og får derfor næsten ingen støtte. Kongen i Nye Klæder skal bakke de unge op i at skabe deres egen platform, hvorfra de med en samlet stemme kan kræve at blive hørt. Som Operation Dagsværk er Afrika Kontakt hovedsageligt drevet af unge aktivister. Den solidaritet, vi samlet kan give de unge swazier, er essentiel for projektet. Vi kan give dem den opbakning, de ikke oplever i Swaziland. Når vi laver kampagner i Danmark, er vi med til at skabe international bevågenhed på den underbelyste situation i Swaziland. Denne opmærksomhed er vigtig, for at kunne presse kongen til at tage hensyn til sin befolkning. Derudover er både Afrika Kontakts og Operation Dagsværks erfaring med at lave kampagner en vigtig ressource i projektet. Musa Ngubeni og Maxwell Dlamini var begge universitetsstuderende i Swaziland. De blev i 2011 anholdt under falske anklager for besiddelse af sprængstof. De er endnu ikke blevet kendt skyldige, men skal møde i retten hver uge. De har samtidige fået frataget deres studiepenge, så deres videre uddannelse er afbrudt. SIDE 4

5 Målgruppe og projektområde Målgruppen for dette projekt er unge swazier mellem 15 og 30 år. Swaziland er med sine 1.4 millioner indbygger et lille land. Et projekt af denne størrelse kan derfor nå bredt ud og ramme hele landet. Der indgår derfor både regionale og nationale aktiviteter i projektet. Det skal sikre inklusionen af unge på landet og i byerne. De nationale aktiviteter vil finde sted i Swazilands to største byer: hovedstaden Mbabane og den næststørste by Manzini. De regionale aktiviteter vil derimod være fordelt ud over Swazilands fire regioner. Under udviklingen af Kongen i Nye Klæder har vi været i konstant dialog med unge swazier fra hele landet, og sammen kortlagt deres største udfordringer. Det gjorde vi ved at sammensætte en gruppe fra fem ungdomsorganisationer, der repræsenterer unge kvinder og mænd i landdistrikterne, byerne, slumområder, og som repræsenterer både studerende, arbejdsløse, arbejdere og kirkegængere. Gruppen er sammen kommet frem til de tre kampagnetemaer, som går på tværs af de forskellige ungdomsgrupper, og som kan samle unge swazier i kampen for en bedre fremtid. Gruppen har også defineret mange af aktiviteterne. Det er vigtigt for Afrika Kontakt, at Kongen i Nye Klæder har en stærk lokal forankring. Det øger både bæredygtigheden og effekten af projektet. Lige deltagelse I Swaziland er kvinder generelt marginaliseret og ofte ekskluderet fra beslutningstagningsprocesser. Det er både vi og vores partnere opmærksom på. Vi arbejder derfor med aktiv inkludering af unge kvinder i projektet. Der er således lige fordeling af unge kvinde og mænd på den årlige sommerskole, blandt aktivitetskoordinatorerne der får uddannelse i kampagneudvikling og på de halvårlige ledelsesseminarer. På trods af landets og befolkningens overskuelige størrelse er det svært at mobilisere folk i Swaziland. Det hænger sammen med at vejene er dårlige og der er meget få egentlige byer og landsbyer. I stedet bor mange folk på landet med langt til naboen, ofte med et hus på hver bakketop. SIDE 5

6 Projektbeskrivelse Projektets aktiviteter er inddelt i tre kategorier: Aktivisme og Handling, Uddannelse og Kapacitetsopbygning og Aktivist Sommerskole. Aktiviteterne løber over tre år, og hvert år er struktureret ens, men har et specifikt tema: Arbejdsløshed, Uddannelse og Youth Empowerment. Hvert tema er gennemgående i alle årets aktiviteter. Mange organisationer i Swaziland har de sidste par år fokuseret på at afholde teoretiske workshops. Workshopsene har givet mange folk, inklusiv unge, teoretisk viden om borgerrettigheder, menneskerettigheder og demokrati, men der har ofte manglet en kobling til praktiske aktiviteter i form af demonstrationer, kampagner og reelle handling. Der har ydereligere ofte manglet uddannelse i mobilisering og organisering, altså uddannelse i værktøjerne der forbinder det teoretiske og det praktiske. Toyi-Toyi Toyi-toyi er en protestdans. Demonstranterne slår en rytme an med fødderne, mens de marcherer og synger. Dansen symboliserer åndens triumf og frihed. Denne symbolik er utroligt vigtig, da ånden og håbet for en bedre fremtid er det eneste det undertrykkende regime ikke kan tage fra befolkningen. Det er denne symbolik swazierne tager med sig, når de toyi-toyier gennem gaderne i protest mod det diktatoriske kongedømme. Da projektets hovedformål er at skabe en mere aktivistbaseret ungdomskultur, er projektets fornemmeste opgave at skabe en stærk forbindelse mellem teori og praktis. Og det er denne forbindelse ungdomsorganisationerne i projektet efterspørger. For derigennem kan de indtage en større plads i demokratibevægelsen i landet, og øge unges deltagelse i beslutningsprocessen. Årets vigtigste aktivitet er den nationale demonstration. Her samles tusindevis af unge fra hele landet for at demonstrere under årets tema. For at skabe øget opmærksomhed omkring demonstrationen og årets tema, har vi planlagt en række opbyggende regionale aktiviteter. Herigennem kommer budskabet ud i hele landet, og giver de unge mulighed for at diskutere det med andre unge. Derudover er der en række undervisningskomponenter: Uddannelse i mobilisering og organisering, og en uge lang sommerskole for unge. Aktiviteterne er delt ind i tre kategorier: Aktivisme og Handling, Uddannelse og Kapacitetsopbygning og Aktivist Sommerskole. Et projektårs forløb: hvert projektår er bygget op på samme måde. Lancering af kampagnen Kampagnetræning 2 weekender 3 regionale demonstrationer Lederskab seminar 3 dage Opfølgnings kampagnemøde JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN Opbyggende events: regionale debatter Opbyggende events Aktivistsommerskole 2 ugekurser 16 juni Internationale ungdomsdag Demonstration SIDE 6

7 1. Aktivisme og Handling: Unge skaber deres egne politiske platforme I Swaziland er det ofte gamle mænd, der styrer politiske initiativer og projekter. Initiativerne ender derfor ofte i lange diskussioner, uden meget handling bag. Dertil kommer at mange udefrakommende organisationer har fokuseret på teoretiske workshops. De unge i Swaziland efterspørger derfor mere aktivisme og mere handling. Regionale Debatter Her er det kun unge, der deltager i debatterne. Det er vigtigt at debatterne reflekterer de unges bekymringer, og at det ikke er gamle mænd der dikterer hvad de unge skal tænke. Debatter bliver afholdt tre centrale steder i Swaziland, så både unge fra landdistrikterne og fra byerne kan deltage. Debatformatet lærer de unge at debattere og skaber rum for diskussion. Operation Dagsværk projektet har aktivisme og handling som hovedkomponenter, og tilbyder herigennem de unge en række platforme: debatter, demonstrationer, og regionale kulturfestivaller. Disse platforme kan de unge bruge til at ytre deres bekymringer og utilfredshed med deres marginalisering. Her kan de også mødes mere uformelt for at diskutere deres udfordringer med hinanden. Regionale Demonstrationer den 16. juni 500 unge deltager i hver af de tre regionale demonstrationer. Demonstrationerne er rettet mod de regionale regeringsinstitutioner. Regionale Kulturfestivaller Her får de unge mulighed for at udtrykke deres bekymringer gennem teater, musik og billeder. Festivallerne skaber en platform, hvor unge kan mødes uformelt for at diskutere projektets temaer, men også andre politisk vigtige emner. Årets Nationale Demonstration I can toyi-toyi for five hours, I will never get tired siger Nelly stolt til os, da vi møder hende efter en demonstration imod prisstigninger på majsmel. Nelly er arbejdsløs og mor til to. Hun bor i et område, hvor kongens søn er blevet indsat som høvding imod de lokales vilje. Da de protesterede imod den udemokratiske process, blev flere af de lokale smidt ud af deres huse og fik frataget deres land. Det var igennem denne kamp, at Nelly blev aktivist og begyndte at kæmpe imod det uretfærdige styre i Swaziland. Hun leder i dag en lokalafdeling af de arbejdsløses fagforening. Her deltager tusindvis af unge i årets store demonstration i hovedstaden Mbabane. Unge fra hele landet deltager og får en chance for at kræve forandring. SIDE 7

8 2. Uddannelse og Kapacitetsopbygning: Unge får værktøjerne til at skabe forandring En hovedprioritet for projektet er at klargøre de unge til de mere aktivistbaserede aktiviteter. Dette sker gennem et konkret uddannelsesforløb. I forløbet modtager deltagerne undervisning i mobilisering og kampagneafvikling. Gennem kampagnetræning og lederseminarer får de undervisning i kommunikation, lederskab, samarbejde med myndigheder, mobilisering og organisering. Da unges liv i Swaziland er meget forskellige, afhængig af om de bor i byerne eller i landdistrikterne, er det vigtigt at unge med forskellige baggrunde kan udveksle erfaringer. Kampagne Træning 3. Aktivist Sommerskole: Læren om systemforandring Kritik af Swazilands nuværende politiske situation er ikke en del af undervisningen i folkeskolen eller gymnasiet. Mange unge swazier mangler derfor analytiske redskaber til at forstå de grundlæggende årsager til Swazilands politiske situation. For at skabe forandring, skal man forstå disse årsager. Derudover mangler mange konkrete redskaber til at opbygge og styrke de organisationer og bevægelser, der skal skabe forandringen. På den årlige sommerskole får 160 unge, i en uge, mulighed for at lære og fordybe sig i Swazilands politiske situation, samt lære en masse om bevægelsesopbygning, forandringsteori, menneskerettigheder og demokrati. Skolen bliver en interaktiv platform, hvor unge på tværs af forskellige organisationer kan interagere med hinanden. Over to weekender bliver 29 unge uddannet til kampagnekoordinatorer. De bliver klædt på til at organisere de kommende års demonstrationer og aktiviteter. De unge uddannes blandt andet i lokal mobilisering i landdistrikter og byer, og udfordringerne ved at mobilisere og demonstrere i undertrykkende regimer. Her får de rig mulighed for at planlægge de kommende kampagner, demonstrationer, debatter og kulturelle events. Sikkerhedstræning: De unge får undervisning i sikker interaktion med myndighederne. Organiserings og Kampagne træning: De unge får undervisning i organisering, og i hvordan man afholder kampagner. Lederseminar Det er vigtig at inddrage ungdomsorganisationernes ledelse i projektet. Derfor får centrale personer i ledelsen en række seminarer om lederskab og organisatorisk opbygning. Seminarerne vil samtidig fungere som en platform for erfaringsudveksling blandt de unge med diskussion af årets kampagne SIDE 8

9 Kampagnetemaer Hver af projektets tre år forløber ens, men har sit eget tema. Temaet bliver det banner de unge samles under. De tre temaer er valgt af de unge, fordi de rammer bredt. For eksempel kan de bruges i kampagner, som debatemne eller som tema i sange og musik. ARBEJDSLØSHED Det første års tema er arbejdsløshed. Landsgennemsnittet for ungdomsarbejdsløsheden er 52%. Men i landdistrikterne er det væsentligt højere. Her er der stort set kun to muligheder for ansættelse: marken eller minen. I marken, altså sukkermarken, skal man hugge sukkerrør hele dagen under slavelignende forhold. I minen skal man grave kul ud under farlige forhold og til en lav løn. Begge steder er det dog svært at få job. På trods af den høje arbejdsløshed er Swaziland et såkaldt mellemindkomst-land. Pengene til jobskabelse er der altså, de bliver bare prioriteret forkert. Arbejdsløshed og jobskabelse er derfor et vigtigt politisk emne, der i høj grad kan sættes i relation til magthavernes prioritering af landets ressourcer. UDDANNELSE Andet års kampagne er uddannelse. I Swaziland er der gratis skolegang op til 5. klasse, derefter går størstedelen af swazierne ud af skolen, og det er kun ca. 2 %, der får en uddannelse efter gymnasiet. Dem, der har råd og får en længere uddannelse, har stadig svært ved at få arbejde, da uddannelsesniveauet er af ringe kvalitet. De unge vil derfor sætte uddannelse på dagsorden. Både den ringe kvalitet af uddannelse og prisen på uddannelse. De unge er Swazilands vigtigste ressource, men de går til spilde hvis der ikke bliver investeret seriøst i dem, blandt andet gennem uddannelse. YOUTH EMPOWERMENT Youth Empowerment er tredje års tema og kulminationen på hele projektet. Selvom 60 % af befolkningen er unge, bliver de sjældent taget med på råd, når der skal tages vigtige beslutninger. Dette gælder på næsten alle niveauer af samfundet: hos familien, på skoler og gymnasier, på arbejdsmarkedet og af regeringen. For eksempel afholder regeringen fodboldturneringer for de unge, for at skabe en offentlig illusion om at de bliver hørt. Men regeringen sætter ikke flere penge af til uddannelse og jobskabelse. Dette har ført til at mange unge føler sig ekskluderet, hvilket de også er. Youth Empowerment er et tema der skal gøre op med håbløsheden. Det skal vise de unge deres egen vigtighed, og lære hvordan de kan kræve deres ret til medbestemmelse og indflydelse. SIDE 9

10 Sammen er vi stærkest Vi har i Afrika Kontakt arbejdet i Swaziland i mere end 15 år. Med denne erfaring har vi udpeget fem organisationer, der alle tidligere beviste at de har mod på projekts opgaver og står 100 % inde for projektets mål. Derudover har vi valgt disse fem organisationer, fordi de hver især repræsenterer og kan nå ud til en specifik del af ungdommen i Swaziland. De studerende er repræsenteret af Swaziland National Union of Students (SNUS). De unge i landområderne af Luvatsi Youth Empowerment Organisation (Luvatsi). De kirkegående unge af Council of Swaziland Churches Youth (CSC). De arbejdsløse af Swaziland Unemployed People s Movement (SUPMO) og de unge med arbejde af Trade Union Congress of Swaziland Youth Desk (TUCOSWA Youth Desk). Da formålet med dette projekt er at skabe en bred ungdomsbevægelse i Swaziland og derigennem en mere politisk engageret og aktivistisk ungdomskultur i Swaziland, skal vi have fat i mange forskellige unge, og det gør disse organisationer tilsammen. Vi har været i dybdegående dialog med alle organisationerne, og det er deres ideer, samt vores erfaring, der gennemsyrer projektet. Før projektet går i gang, vil hver organisation have oprettet en frivilliggruppe. Disse grupper skal hjælpe til med at koordinere samarbejde og sørge for at organisationerne er helt klar til starten af projektet. Power to the people Mange politiske taler i Swaziland starter med at der bliver råbt Amandla fra talerstolen. Publikum svarer derefter Awethu. Amandla betyder magt, og awethu betyder til folket. Det er derfor et protestråb, der skaber en stemning af sammenhold. SIDE 10

11 Projektstiller og støttende organisationer Afrika Kontakts to samarbejdspartnere gennem mere end 15 år, SUDF og FSEJ, skal støtte de unges organisationer. Da både SUDF og FSEJ har mange års erfaring med lignende projekter kan de hjælpe ungdomsorganisationerne med administration af projektpengene, rådgive og støtte op omkring de unges kampagner. Samtidig kan de vejlede Afrika Kontakt igennem hele projektet. Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ) kæmper for et bedre Swaziland for den fattigste del af befolkningen. Det gør de gennem uddannelse i demokrati og borgerrettigheder. Når folk har fået en god forståelse for Swazilands problematikker, tager folk selv over og bliver aktive i diverse organisationer der påpeger samfundets uretfærdigheder. Swaziland United Democratic Front (SUDF) samler mange forskellige organisationer, som vil forandre Swaziland. De kæmper hver især inden for deres interesseområde: arbejdsløshed, kvinders rettigheder, HIV/ AIDS, unges rettigheder osv. Til syvende og sidst, kæmper alle organisationerne for et demokratisk Swaziland. Projektstiller - Afrika Kontakt (AK) er en dansk solidaritetsbevægelse, som arbejder for en mere retfærdig verden. Den verden kommer gennem en ændring af de grundlæggende ulige og uretfærdige strukturer og skæve magtfordelinger. Hvis man skal komme fattigdom og ulighed til livs er det disse grundlæggende økonomiske, politiske og sociale strukturer der skal ændres. I Swaziland, såvel som i resten af verden. Dette tror vi kan opnås gennem samarbejde med folkelige bevægelse i Afrika. Vi har arbejdet i Swaziland i mere end 15 år, og har derfor et godt samarbejde med mange organisationer og et godt kendskab til landet. Afrika Kontakt består af mere end 150 frivillige. Det er deres ideer og motivation der driver værket, og sætter dagsordenen. De frivillige i Afrika Kontakt får daglig støtte og hjælp fra sekretariatet, som har 4 ansatte og 2-3 praktikanter. Bærerdygtighed: Vedvarende forandring Målet for dette projekt er en helt grundlæggende holdningsændring blandt unge og ældre swazier. Det skal være en holdningsændring der sikrer større aktivisme og bredere inklusion af unge i Swazilands demokratibevægelse. Fordi holdninger er noget man kan tage med sig videre i livet, er bæredygtighed helt centralt for projektet. Et populært ordsprog siger: Giv en mand en fisk og han har mad i dag, lær ham at fiske og han har mad for livet. Men i Swaziland er der ingen fisk i vandet, eller sagt på en anden måde. Løsningen på de unges problemer er ikke at give dem en uddannelse, da der er ganske få jobs efterfølgende. I stedet skal de unge lære hvordan man laver fundamentale og dybdegående samfundsforandringer, så der er bedre uddannelse og nok jobs. Afrika Kontakts øvrige arbejde i Swaziland støtter op om projektet. Og Afrika Kontakt vil blive ved med at arbejde i Swaziland, selv efter projektet er stoppet. SIDE 11

12 Risici og Løsninger Da Swaziland er et enevældigt kongedømme, hvor brud på menneskerettigheder ikke er en sjældenhed, er dette projekt forbundet med en vis risiko. En række danske organisationer, fagforbund og partier har dog arbejdet i landet før, og Afrika Kontakt har stor erfaring med at arbejde i Swaziland. 1. Ungdomsorganisationerne kan ikke samarbejde 3. Politiet opløser demonstrationer (risiko: middel) (risiko: middel) Ledelsen og medlemskabet i organisationerne vil ændre sig gennem projektforløbet. Det er derfor vigtig at blive ved med at fastholde organisationerne i projektet, ved at lade organisationerne have stort ejerskab over projektet. Til dette formål er der en række lederskabs workshops. Derudover inkluderer aktiviteterne alle organisationerne, så medlemmerne konstant møder hinanden og lærer hinanden bedre at kende. Politiet har før afbrudt demonstrationen, men kun når demonstration har varet længere end aftalt eller benyttet en anden rute end planlagt. Vi minimerer denne risiko ved at gå i dialog med politiet før demonstrationerne, og ved at overholde lovgivningen. Derudover, tilstræber projektet en konstant og god kommunikation med myndighederne. 2. Forældrene nægter at lade deres børn deltage (risiko: middel) I Swaziland bor mange unge stadig hjemme, fordi de ikke har råd til at flytte hjemmefra. Deres forældre bestemmer meget i deres liv, de kan derfor også stoppe dem i at deltage. Vi har derfor valgt at gå i dialog med forældrene. Vi skal forklare projektet og sørge for forældrenes støtte. Da projekts emner ikke kun er relevante for ungdommen, men for hele samfundet, er forældrene også interesseret i projektets succes. SIDE Den generelle sikkerhedsrisiko i Swaziland (risiko: middel) I Swaziland er politisk opposition under et vist pres fra myndighederne. Politiet har anholdt enkelte ledere af oppositionelle organisationer, og enkelte heraf er blevet dømt. Selvom der er langt mellem anholdelserne, er det vigtigt, vi er opmærksomme og reagerer på bedste mulig måde. For det første har vi afsat midler til advokater, så hvis uheldet er ude og enkelte bliver anholdt, kan projektet reagere hurtigt og tilbyde juridisk assistance. For det andet reagerer Swazilands myndigheder på international årvågenhed, og Afrika Kontakt er derfor gode til at lave larm når aktivister bliver anholdt. Amnesty International, Human Rights Watch, den amerikanske ambassade og EU ambassaden i Swaziland, har tidligere offentligt kritiseret politiske anholdelser, og det har betydet at Swaziland har givet meget milde straffe og løsladt anholdte. Afrika Kontakt har derfor, hvad man kan kalde et informationsberedskab, der informerer de internationale organisationer, når der sker noget i Swaziland.

13 BUDGET DKK PROCENT 1. Aktiviteter % 1.1 Aktivisme og Handling: Unge skaber deres egne politiske platforme Opbyggende aktiviteter: debatter Lancering af kampagne Kulturelle events Demonstration Uddannelse og Kapacitetsopbygning: Unge får værktøjerne til at skabe forandring Kampagnetræning Organisering og kampagnetræning Lederskabsseminar Årligt Evalueringsmøde Organisatorisk styrkelse af partner Aktivist Sommerskole: Læren om systemforandring Aktivistsommerskole Investeringer % 2.1 IT-udstyr og kontorartikler Medarbejdere % 3.1 Projektmedarbejder Økonomimedarbejder Lokal Administration % 5. Evaluering og monitorering % 5.1 Projektmonitorering Ekstern evaluering Projektudgifter i alt Revision % 8. Administration i DK % 9. Budgetmargin % 10. Total % SIDE 13

14 Kampagneidé Afrika Kontakt er vant til at lave oplæg og informationskampagner, ikke mindst om Swaziland. Vi kan derfor bidrage som oplægsholdere, hjælpe med at producere informationsmateriale, og hjælpe til med workshops på danske gymnasier. 1. Unge er nøglen til forandring 2. Kongeslottet er bygget af sukker Unge verden over bidrager til samfundsmæssige forandringer. Stadig bliver mange unge i verden hverken hørt eller inkluderet i beslutningsprocesser. I Swaziland er mere end 55% af befolkningen under 24 år, og de er landets fremtid. De har afholdt massedemonstrationer og nedlukket universiteter, men de bliver stadig ekskluderet af vigtige lokale og nationale beslutningsprocesser. Denne kampagne kunne fortælle historien om unge i Swaziland, der konstant blive marginaliseret. Derudover kan kampagnen også sætte fokus på danske unges politiske engagement og rolle i samfundet. Kongen i Swaziland har mere end 10 slotte. Hans formue bliver taget direkte fra nationalbudgettet. Da størstedelen af Swazilands indtjening kommer fra sukkerindustrien, er det ikke helt forkert at sige, at kongens slotte er bygget af sukker. Størstedelen af Swazilands sukker sælges i Europa og det er vigtigt at diskutere de europæiske forbrugeres rolle i Swazilands økonomi. Denne kampagne kunne tale direkte til forbrugere i Danmark og fortælle en historie om blodsukker. Derfra kunne man diskutere vores rolle i verden som forbrugere. SIDE Afrikas sidste absolutte monarki: Censur, Selvcensur og Ytringsfrihed Swaziland er Afrikas sidste absolutte monarki. Kongen bestemmer alt. Aviser er censureret, der er begrænset ytringsfrihed, folk udøver selvcensur da de kan miste deres jord eller arbejde hvis de siger deres mening, politiet agerer kun på kongens ordrer, politiske fanger bliver tortureret, og verden reagerer ikke. Denne kampagne kunne diskutere, hvordan man lever i et repressivt regime, og hvad det betyder for måder at ytre sig på. Både som normal borger og politiske aktivist.

15 SIDE 15

16 SIDE 16

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020

AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 AFRIKA KONTAKT STRATEGI 2016-2020 Denne strategi er enstemmigt vedtaget på Afrika Kontakts generalforsamling i april 2016. Hvis du ønsker at vide mere om Afrika Kontakts

Læs mere

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime

SAMMEN. Et ungt alternativ til et undertrykkende regime SAMMEN OM ZIMBABWE Et ungt alternativ til et undertrykkende regime TEMA Der står en generation af unge på spring for at skabe en bedre fremtid for Zimbabwe, men den aldrende elite med 92-årige præsident

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Ret til skolegang uden vold

Ret til skolegang uden vold Ret til skolegang uden vold 1 Tema ADRA vil klæde unge i Burundi på til at kæmpe for deres ret til skolegang uden diskrimination, vold, fysisk afstraffelse og seksuelle overgreb og hermed forbedre unges

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change

OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change OD 2017 KONCEPTBESKRIVELSE CAMBODJA Youth for Change TEMA Youth for Change giver unge cambodjanere under 25 år viden og værktøjer til at forsvare egne rettigheder og sikre indflydelse på beslutninger,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 EU STØTTE: WWW.SLKS.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Slots- og Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk deltagelse

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM

BÆREDYGTIG KAFFE + + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER. Danmarks største festival for global retfærdighed. 21. maj 2011 OM NETVÆRKET BLIV MEDLEM OM NETVÆRKET + KONTAKT + PRESSE + SPONSORER BÆREDYGTIG KAFFE + Danmarks største festival for global retfærdighed PRODUKTER 21. maj 2011 NYHEDER tel 2487 3836 mail info@kaffetekakao.dk ARRANGEMENTER åbningstider

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder Kloden brænder I december, nærmere beskrevet d. 7., går startskuddet til FN s klimatopmøde i Danmarks hovedstad, København, hvor ministre og embedsmænd fra omkring 193 lande samt et stort antal organisationer

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land

Sydsudan - Unge Bygger et nyt land Sydsudan - Unge Bygger et nyt land 0 Tema: I verdens nyeste land, Sydsudan, strømmer de unge hjem fra flygtningelejre i regionen for at starte genopbygningsarbejdet eller tyve års blodig krig. Udfordringerne

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere