Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed RC /2004 DK Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning"

Transkript

1 /2004 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 gælder også for tilbehør: Blandemodul MM10 og fordelermodul WM10 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Hvad du bør vide om fyringsanlægget Hvordan fungerer fyringsanlægget? Hvordan fungerer varmereguleringen? Varmereguleringens reguleringsmåder Hvorfor skal termostatventilerne være helt åbne? Hvad skal jeg bruge et varmeprogram til? Hvad er varmekredse? Tips til energisparende opvarmning For din sikkerhed Bestemmelsesmæssig anvendelse Overhold disse henvisninger Rengøring Bortskaffelse Yderligere anvisninger Første trin med betjeningsenhed RC Betjeningselementer Kort vejledning Til- og frakobling Sprog Grundfunktioner Direkte ændring af rumtemperaturen Valg af driftsform Indstilling af rumtemperatur Varmtvandsproduktion Udvidede funktioner Taster til udvidede funktioner Betjening af de udvidede funktioner Visning af driftsværdier Indstilling af dato Indstilling af klokkeslæt Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

3 Indholdsfortegnelse 8.6 Valg af varmekreds Ændring af indstillinger for anden varmekreds Valg og ændring af varmeprogram Valg af forindstillet varmeprogram Oversigt over de forindstillede varmeprogrammer Ændring af varmeprogram ved forskydning af skiftepunkter Oprettelse af et nyt varmeprogram Indføjelse af skiftepunkter Sletning af skiftepunkter Indstilling af driftsform for varmt vand Indtastning af varmtvandsprogram Indstilling af driftsformen for cirkulation Indtastning af cirkulationsprogram Ændring af standarddisplay Specialfunktioner (ekstra menu) Åbning og brug af den ekstra menu Indstilling af feriefunktion Indstilling af helligdagsfunktion Trimning af rumtemperaturen Indstilling af partyfunktionen Indstilling af pausefunktion Termisk desinfektion Ændring af standarddisplay Tilkobling af tastspærre Indstilling af omskiftning sommer/vinter Automatisk omstilling sommer-/vintertid Fastlæggelse af forvarmefasen i en gasdrevet varmepumpe Afhjælpning af fejl De hyppigste spørgsmål Fejltabel Stikordsregister Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004 3

4 1 Introduktion 1 Introduktion Betjeningsenheden RC30 gør det let for dig at betjene fyringsanlægget med energistyringssystemet (EMS) fra Buderus. Fyringsanlægget reguleres på en måde, så der kan opnås en optimal varmekomfort ved minimalt energiforbrug. Betjeningsenheden RC30 er fra fabrikken af forindstillet således, at den er driftsklar med det samme. Forindstillingerne, som f.eks. varmeprogrammet, kan du ændre og tilpasse til dine behov. Ved hjælp af funktioner kan du spare energi uden at undvære komfort. Du kan således til enhver tid starte produktionen af varmt vand med et enkelt tryk på en tast. Fyringsanlægget har en masse nyttige funktioner, som f.eks. automatisk skift mellem sommer og vinter og feriefunktion. Gælder for funktionsmoduler (tilbehør) Denne vejledning gælder også for betjeningsenheden i forbindelse med blandermodulet MM10 og fordelermodulet WM10 (se også side 11). Disse funktionsmoduler indstilles én gang af VVS-installatøren. Hvis fyringsanlægget er udstyret med andre funktionsmoduler (f.eks. solcellemodul SM10), er der yderligere indstillingsmuligheder i nogle af menuerne. Disse bliver forklaret i separate vejledninger. Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder og direktiver. Overensstemmelsen er bekræftet. De relevante dokumenter og overensstemmelseserklæringen opbevares af producenten. 4 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

5 Hvad du bør vide om fyringsanlægget 2 2 Hvad du bør vide om fyringsanlægget 2.1 Hvordan fungerer fyringsanlægget? Fyringsanlægget består af kedlen med brænder, varmereguleringen, rørledningerne og radiatorerne. I varmtvandsbeholderen eller gennemstrømningsvandvarmeren opvarmes vandet til bruser, karbad og håndvaskene. Alt efter fyringsanlæggets konstruktion kan varmtvandsbeholderen eller gennemstrømningsvandvarmeren være integreret i kedlen. Det er vigtigt, at disse komponenter er afstemt efter hinanden. Fig. 1 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Skema over et fyringsanlæg med én varmekreds Kedel med regulering Brænder Cirkulationspumpe Fremløbsledning Radiatortermostatventiler Radiator Returledning Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004 5

6 2 Hvad du bør vide om fyringsanlægget I fig. 1 er der vist et varmekredsløb: Brænderen (fig. 1, pos. 2) forbrænder brændstoffet (i dag for det meste gas eller olie) og opvarmer det vand, der er i kedlen. Dette vand pumpes af pumpen (3) gennem fremløbsledningen (4) til radiatorerne (6). Vandet løber gennem radiatorerne og afgiver derved en del af dets varme. Vandet løber via returledningen (7) tilbage i kedlen, så varmekredsløbet dermed starter forfra. Ved hjælp af radiatortermostatventilerne kan rumtemperaturen tilpasses dine individuelle behov. Alle radiatorer forsynes med den samme fremløbstemperatur. Den varme, der afgives i rummet, afhænger således kun af vandmængden, som kan påvirkes via radiatortermostatventilerne. Hvad afhænger varmebehovet i et rum af? Varmebehovet i et rum afhænger af følgende faktorer: udetemperaturen den ønskede rumtemperatur bygningens konstruktion/isolering vindforholdene solstråler de indvendige varmekilder (brændeovn, personer, lamper osv.) lukkede eller åbne vinduer Varmereguleringen skal tage højde for disse påvirkninger for at bevare en behagelig rumtemperatur. 6 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

7 Hvad du bør vide om fyringsanlægget Hvordan fungerer varmereguleringen? Varmereguleringen sørger for varmekomfort ved samtidig sparsomt forbrug af brændstof og elenergi. Den tilkobler varmekilden (kedel og brænder) og pumper, hvis der er brug for varmt vand eller en højere rumtemperatur. Moderne varmereguleringer beregner den temperatur, der skal bruges i kedlen (den såkaldte fremløbstemperatur) afhængigt af udetemperaturen og den ønskede rumtemperatur (indstillet temperatur). Sammenhængen mellem udetemperaturen og fremløbstemperaturen betegnes som varmekurve. Jo lavere udetemperaturen er, desto højere skal fremløbstemperaturen være. Hvis du f.eks. øger den indstillede rumtemperatur med 2 C, forskydes varmekurven parallelt opad. Derved øges fremløbstemperaturen med ca. 6 Kelvin (1 Kelvin svarer til 1 grad Celsius). Varmekurvens hældning afhænger af det pågældende varmesystem (f.eks. radiatorer eller gulvvarme). Denne fastlægges ved ibrugtagningen af VVS-installatøren. Fremløbstemperatur i C 2 1 Udetemperatur i C Fig. 2 Varmekurve (eksempel), før (1) og efter (2) forøgelsen af den indstillede rumtemperatur med 2 C Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004 7

8 2 Hvad du bør vide om fyringsanlægget 2.3 Varmereguleringens reguleringsmåder Varmereguleringen kan arbejde i tre reguleringsmåder: udetemperaturstyret regulering rumtemperaturregulering eller udetemperaturregulering med rumtemperaturtilkobling Udetemperaturstyret regulering Ved den udetemperaturstyrede regulering er kun den af en udeføler målte udetemperatur udslagsgivende for fremløbstemperaturen. Der tages ikke højde for udsving i rumtemperaturen som følge af solstråler, personer, brændeovne eller lignende andre varmekilder. Hvis du udnytter denne reguleringsmåde, skal du indstille radiatorernes termostatventiler således, at den ønskede rumtemperatur opnås. Rumtemperaturregulering En anden mulighed for varmeregulering er rumtemperaturreguleringen. Alt efter indstillet og målt rumtemperatur beregner varmereguleringen den temperatur, der skal bruges i kedlen, og den effekt, som kedlen skal bruge. For at udnytte rumtemperaturreguleringen skal du have et rum, der er repræsentativt for hele boligen. Alle indflydelser på temperaturen i dette "referencerum" hvor også betjeningsenheden er anbragt overføres til alle andre rum. Ikke alle boliger har et rum, som opfylder disse krav. I dette tilfælde er der sat grænser for en ren rumtemperaturregulering. Hvis du f.eks. åbner vinduerne i det rum, hvor rumtemperaturen måles, så "Tror" reguleringen, at du har åbnet vinduerne i alle rummene i boligen, hvorefter den begynder at varme mere. 8 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

9 Hvad du bør vide om fyringsanlægget 2 Eller omvendt: Du måler temperaturen i et sydvendt rum med forskellige varmekilder (sol eller også andre varmekilder som f.eks. en brændeovn). Så "Tror" reguleringen, at der er lige så varmt i de andre rum som i referencerummet, hvorefter varmeydelsen nedsættes meget, så rummene på f.eks. nordsiden bliver for kolde. Ved denne reguleringsmåde er du altid nødt til at have skruet helt op for termostatventilerne på radiatorerne i referencerummet. Udetemperaturstyret regulering med rumtemperaturtilkobling Den udetemperaturstyrede regulering med rumtemperaturtilkobling forbinder fordelene ved begge førnævnte reguleringsmåder. Den ønskede fremløbstemperatur, som hovedsageligt er afhængig af udetemperaturen, kan kun i begrænset omfang ændres af rumtemperaturen. Dermed kan rumtemperaturen bedre holdes i rummet med betjeningsenheden, uden helt at se bort fra de andre rum. Ved denne reguleringsmåde er du ligeledes altid nødt til at have skruet helt op for termostatventilerne på radiatorerne i referencerummet. 2.4 Hvorfor skal termostatventilerne være helt åbne? Hvis du f.eks. vil sænke rumtemperaturen i referencerummet og derfor skruer yderligere ned for termostatventilen, reduceres gennemstrømningen gennem radiatoren, og dermed afgives der mindre varme til rummet. Derved falder rumtemperaturen. Varmereguleringen forsøger at modvirke sænkningen af rumtemperaturen ved at øge fremløbstemperaturen. Forøgelsen af fremløbstemperaturen medfører dog ikke en højere rumtemperatur, da termostatventilen fortsat begrænser rumtemperaturen. En for høj fremløbstemperatur medfører unødigt varmetab i kedlen og i rørledningerne. Samtidigt stiger temperaturen i alle rum uden termostatventil som følge af den højere kedeltemperatur. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004 9

10 2 Hvad du bør vide om fyringsanlægget 2.5 Hvad skal jeg bruge et varmeprogram til? Moderne fyringsanlæg giver mulighed for at vælge mellem forskellige varmeprogrammer. I et varmeprogram er det fastlagt, på hvilke klokkeslæt der automatisk skal skiftes mellem to forskellige rumtemperaturer. Du har derfor mulighed for om natten, eller på andre tider, hvor det er tilstrækkeligt med en lavere rumtemperatur, at indstille en reduceret rumtemperatur (også kaldet "natsænkning"), og så om dagen køre med den normale rumtemperatur. Du kan spare meget energi ved at vælge et varmeprogram, der passer til dine behov. Betjeningsenhed RC30 har fire muligheder for at reducere rumtemperaturen. VVS-installatøren vælger og indstiller den mulighed, der passer bedst til dine behov: Fuldstændig frakobling Fyringsanlægget frakobles med alle komponenter. Kun hvis der er risiko for, at fyringsanlægget fryser til, bliver der varmet igen. Reduceret rumtemperatur Ved natdrift sænkes rumtemperaturen i forhold til om dagen til den indstillede nattemperatur. Skift mellem fuldstændig frakobling og reduceret opvarmning afhængigt af rumtemperaturen Ved overskridelse af den indstillede rumtemperatur frakobles hele fyringsanlægget. Denne funktion er kun mulig, når der måles en rumtemperatur. Skift mellem fuldstændig frakobling og reduceret opvarmning afhængigt af udetemperaturen Ved overskridelse af den indstillede udetemperatur frakobles hele fyringsanlægget. Varmeprogrammet er kun tilkoblet ved automatisk drift, ved manuel drift sker der ingen natsænkning. 10 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

11 Hvad du bør vide om fyringsanlægget Hvad er varmekredse? En varmekreds beskriver det kredsløb, som vandet tager fra kedlen via radiatorerne og tilbage (fig. 1 på side 5). Der kan være tilsluttet flere varmekredse til en kedel, f.eks. en varmekreds til forsyning af radiatorerne og en yderligere varmekreds til forsyning af gulvvarme. Radiatorerne har i denne forbindelse højere fremløbstemperaturer end gulvvarmen. Med betjeningsenheden RC30 kan du betjene og regulere begge varmekredse uafhængigt af hinanden (fig. 3, pos. 1). Hvis den anden varmekreds bruges til at forsyne en separat boligenhed, kan der dog også installeres en separat rumcontroller (fig. 3, pos. 2). Med denne kan du så køre den anden varmekreds som såkaldt "fjernbetjening". 1 2 RC20 RC30 RC30 Fig. 3 Fyringsanlæg med to varmekredse. En RC30 til begge varmekredse (1) eller RC30 plus RC20 som fjernbetjening til den anden varmekreds (2) Blandermodul MM10 Der er kun mulighed for forskellige fremløbstemperaturer i forskellige varmekredse i et fyringsanlæg, hvis der er monteret en såkaldt trevejsblandeventil mellem varmekilden og eksempelvis gulvvarme-kredsen. Denne ventil aktiveres via blandermodulet MM10 (tilbehør). Ved hjælp af en ekstra temperaturføler i fremløbet til den varmekreds, der skal forsynes, blandes der så meget koldt returløbsvand i det varme fremløbsvand via trevejsblandeventilen, som det er nødvendigt for at få den ønskede lavere temperatur. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

12 2 Hvad du bør vide om fyringsanlægget Fordelermodul WM10 En vigtig ting er, at der til varmekredse med trevejsblandeventil kræves en ekstra pumpe. Via denne pumpe kan den anden varmekreds køre uafhængigt af den første varmekreds. Til denne hydrauliske forbindelse mellem kedel- og forbrugerkreds kan der indsættes en hydraulisk trevejsventil. Denne reguleres via funktionsmodulet WM10. WM10 kan dog også anvendes til varmtvandsproduktion via en beholderladepumpe. 12 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

13 Tips til energisparende opvarmning 3 3 Tips til energisparende opvarmning Her er nogle tips til energisparende og alligevel behagelig opvarmning med betjeningsenheden: Varm kun op, når du har brug for varmen. Gør brug af de i RC30 forindstillede varmeprogrammer og dine individuelt indstillede varmeprogrammer. Udluft korrekt i den kolde årstid: Åbn vinduerne helt 3-4 gange dagligt i ca. 5 minutter. Det er nytteløst og spild af unødig energi at have vinduer stående på klem hele tiden. Skru helt ned for termostatventilerne, mens du lufter ud. Vinduer og døre er områder, hvor der går meget varme til spilde. Kontrollér derfor, om vinduer og døre er tætte. Luk for skodder og persienner om natten. Opvarm også energibevidst i overgangstiden, og gør brug af skift mellem sommer og vinter (se kapitel 9.10 "Indstilling af omskiftning sommer/vinter" på side 73). Anbring ikke for store genstande lige foran radiatorerne, som f.eks. sofaer eller skriveborde (mindst 50 cm afstand). Ellers kan den opvarmede luft ikke cirkulere og opvarme rummet. I de rum, hvor du opholder dig i løbet af dagen, kan du eksempelvis indstille en rumtemperatur på 21 C, mens det måske er nok med 17 C om natten. Gør i den forbindelse brug af dag- og natdriften (se kapitel 7 "Grundfunktioner" på side 21). Varm ikke for meget op i rummene. Overopvarmede rum er ikke sunde og koster penge og energi. Hvis du f.eks. sænker rumtemperaturen om dagen fra f.eks. 21 C til 20 C, sparer du ca. seks procent på varmeregningen. Et behageligt rumklima afhænger ikke kun af rumtemperaturen, men også af luftfugtigheden. Jo tørrere luften er, desto køligere virker rummet. Du kan forbedre luftfugtigheden med planter. Du kan også spare energi ved varmtvandsproduktionen: Lad kun cirkulationspumpen køre i intervaller. Undersøgelser har vist, at det som regel er nok, hvis cirkulationspumpen kun aktiveres i tre minutter hver halve time. Få fyringsanlægget serviceret én gang årligt af en VVS-installatør. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

14 4 For din sikkerhed 4 For din sikkerhed Betjeningsenheden RC30 er udviklet og produceret efter den aktuelle tekniske udvikling og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse kan der dog ikke udelukkes farer eller tingskader. Brug kun fyringsanlægget til det formål, det er beregnet til, og kun, hvis det er i perfekt stand. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne for at undgå person- og tingskader. 4.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse Betjeningsenheden RC30 må udelukkende anvendes til betjening og regulering af fyringsanlæg fra Buderus med EMS (energistyringssystem) i enfamilie-, flerfamilie- og rækkehuse. 4.2 Overhold disse henvisninger ANVISNING TIL BRUGEREN Sluk i tilfælde af fare for hovedafbryderen foran fyringsrummet, eller afbryd anlægget fra elnettet. Få straks et VVS-firma til at afhjælpe fejl på fyringsanlægget. SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af frost. FORSIGTIG! Hvis fyringsanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Fyringsanlægget bør altid være tændt. Hvis fyret slukker på grund af en fejl, skal du prøve på at nulstille fejlen eller kontakte et VVS-firma. 14 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

15 For din sikkerhed Rengøring Rengør kun betjeningsenheden med en fugtig klud. 4.4 Bortskaffelse Bortskaf emballage på en miljørigtig måde. En komponent, som skal udskiftes, skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. 4.5 Yderligere anvisninger Lad kun et VVS-firma foretage montering, vedligeholdelse, reparation og fejldiagnose. ANVISNING TIL BRUGEREN Alle ændringer og indstillinger, som du foretager på betjeningsenheden, skal stemme overens med fyringsanlægget. Åbn aldrig huset til betjeningsenheden. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

16 5 Første trin med betjeningsenhed RC30 5 Første trin med betjeningsenhed RC Betjeningselementer Fig. 4 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Betjeningselementer i RC30 Visning af temperatur, procent og sommerdrift i displayet Taster til grundfunktionerne med lysdioder (LED) Drejeknap til ændring af værdier og temperaturer eller til navigation i menuerne Taster til de udvidede funktioner og specialfunktioner Klap, som dækker for tasterne til de udvidede funktioner og specialfunktionerne Taster til grundfunktioner (fig. 4, pos. 2) Tasten "AUT" (automatik) Tasten "Dagdrift" Tasten "Natdrift" Tasten "Varmt vand" Taster til udvidede funktioner (fig. 4, pos. 4) Tasten "Visning" Tasten "Tid" Tasten "Ugedag" Tasten "Prog" (program) Tasten "Varmekreds" Tasten "Tilbage" 16 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

17 Første trin med betjeningsenhed RC30 5 ACTUAL ROOM TEMP 21.5 C Display (fig. 4, pos. 1) Så snart du trykker på en tast eller drejeknappen, viser displayet den indstillede værdi. Ca. 2 sekunder efter, at du trykket på tasten, vises standarddisplayet igen. Den målte rumtemperatur vises som standarddisplay. Dette er fabriksindstillingen, men du kan også vælge et andet standarddisplay (se kapitel 8.19 "Ændring af standarddisplay" på side 56). Lysdioder (fig. 4, pos. 2) De grønne lysdioder (LED) oplyser om den aktuelle driftstilstand: LED "AUT" "Dagdrift" "Natdrift" "Varmt vand" Driftstilstand Lysdioden lyser, når den automatiske drift er aktiveret (varmeprogram). Desuden lyser lysdioden "Day mode" (dagdrift) eller lysdioden "Night mode" (natdrift). Hvis feriefunktionen er aktiv, lyser kun lysdioden i tasten "AUT". Lysdioden lyser ved normal varmedrift (dagdrift). Lysdioden lyser ved sænket varmedrift (natdrift). Lysdioden lyser, hvis varmtvandstemperaturen er faldet til under den indstillede værdi. Lysdioden lyser ikke, hvis varmtvandstemperaturen er i det ønskede temperaturområde, eller der ikke er installeret en vandvarmer på EMS. Lysdioden blinker, hvis der opvarmes varmt vand via funktionen "Varmtvandsproduktion én gang". Tab. 1 Driftstilstand Klap (fig. 4, pos. 5) Hvis du vil åbne klappen, skal du trække klappen hen imod dig i håndtaget på venstre side. Ved åbningen aktiveres der en kontakt, så du kan gøre brug de udvidede funktioner og specialfunktionerne. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

18 5 Første trin med betjeningsenhed RC Kort vejledning Indstilling af temperaturer (grundfunktioner, kapitel 7, side 21) Taster Funktion Fabriksindstilling Indstilling Område Anlæg Temperatur til dagdrift 21 C C Temperatur til natdrift 17 C C Klap lukket Varmtvandstemperatur 60 C 30 60(80) C Skift tilbage til automatisk drift efter ændring af dag-/ nattemperaturen Udvidede funktioner (kapitel 8, side 31) Taster Funktion Side Ændring af standarddisplay side 56 Indstilling af klokkeslæt side 34 Klap åbnet Indstilling af dato side 33 Valg af varmeprogram side 39 Valg: Varmekreds, varmt vand, solceller side 35 Tilbage til næste højere niveau (menu), indstillingen bevares Ekstra menu (kapitel 9, side 57) Tryk samtidigt på tasterne "Tid" og "Ugedag" for at åbne den ekstra menu. Taster Menu Menu HOLIDAY (ferie) THERM DISINF (desinfektion) BNK HOLIDAY (helligdag) STD DISPLAY (standarddisplay) CALIBRATION (kalibrering) KEY LOCK (tastspærring) PARTY (fest) SU/WI-CHANGE (so/vi-skift) PAUSE SU/WI-CHANGE (so/vi-tid) 18 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

19 Første trin med betjeningsenhed RC Til- og frakobling Betjeningsenheden RC30 forsynes med strøm via fyringsanlægget og er konstant tændt. Der slukkes kun for fyringsanlægget i forbindelse med f.eks. vedligeholdelse. Strømforbruget er indrettet til denne konstante drift og er med 0,3 W ret lille (med baggrundsbelysning 0,6 W). For at til- og frakoble fyringsanlægget skal du stille panelafbryderen på basiscontrolleren (fig. 5, pos. 1) på position "1" (ON) eller "0" (OFF). 1 Fig. 5 Pos. 1: Basiscontroller BC10 Panelafbryder på basiscontrolleren ANVISNING TIL BRUGEREN Indstillingerne i betjeningsenheden bevares i endnu ca. 10 timer efter et strømudfald (eller en frakobling). Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

20 6 Sprog 6 Sprog På betjeningsenheden RC30 kan du vælge forskellige sprog for displaymeddelelserne. Gå frem på følgende måde: Åbn klappen (i venstre side på håndtaget). Tryk på tasterne "Visning", "Varmekreds" og "Tilbage" samtidig. SERVICE MENU LANGUAGE I displayet vises hovedmenuen i serviceniveauet, hvor der står "SERVICE MENU". Tryk på tasten "Visning" for at vælge "SERVICE MENU LANGUAGE" (servicemenu sprog). Hold tasten "Visning" nede, og vælg det ønskede sprog med drejeknappen. LANGUAGE ENGLISH Det valgte sprog vises. Slip tasten "Visning". Sproget lagres. Alle displaymeddelelser vises nu på det ønskede sprog. Tryk to gange på tasten "Tilbage", eller luk klappen for at vende tilbage til standardvisning. 20 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

21 Grundfunktioner 7 7 Grundfunktioner I dette kapitel beskrives det, hvordan du kan ændre rum- og varmtvandstemperaturer, hvilke fordele den automatiske drift giver, hvordan du kan udnytte den manuelle drift hensigtsmæssigt, osv. Du betjener grundfunktionerne ved at trykke på en tast i højre side af RC30 og ved at dreje på drejeknappen. 7.1 Direkte ændring af rumtemperaturen Hvis der er for koldt i boligen, kan du øge rumtemperaturen på betjeningsenheden og undlade at dreje på radiatorernes termostatventiler. Indstil den ønskede rumtemperatur med drejeknappen (forudsætning: Klappen til betjeningsenheden skal være lukket). ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis fyringsanlægget har flere varmekredse, skal du først vælge den pågældende varmekreds (se kapitel 8.6 "Valg af varmekreds" på side 35). Først da kan du indstille rumtemperaturen. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

22 7 Grundfunktioner 7.2 Valg af driftsform Betjeningsenheden RC30 kan køre på to måder: i automatisk drift i manuel drift Valg af automatisk drift Normalt opvarmes der mindre om natten end om dagen. I automatisk drift skifter betjeningsenheden automatisk om mellem dagdrift (normal varmedrift) og natdrift (sænket varmedrift). Så behøver du ikke længere at dreje på radiatorernes termostatventiler om aftenen og morgenen. De tidspunkter, hvor fyringsanlægget skifter mellem dag og natdrift og omvendt, er forindstillet via varmeprogrammet fra fabrikken af. Men du kan selv ændre denne indstilling, eller du kan få VVS-installatøren til det (se kapitel 8.9 "Valg af forindstillet varmeprogram" på side 40). Med varmeprogrammet opvarmes der på bestemte tider/rumtemperaturen sænkes. Det tidspunkt, hvor der skiftes fra nat- til dagdrift (og omvendt), kaldes "skiftepunkt". Dagdrift 21 C Natdrift 17 C 5:30 22:00 Fig. 6 Skift fra dag- og natdrift på fastlagte tidspunkter 22 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

23 Grundfunktioner 7 Eksempel: Aktivering af automatisk drift Tryk på tasten "AUT". HEAT CIRC 1 AUTO DAY 21.0 C Lysdioden i tasten "AUT" lyser, den automatiske drift er aktiv. Desuden lyser enten lysdioden "Day mode" (dagdrift) eller lysdioden "Night mode" (natdrift). Dette afhænger af de indstillede tider for dag- og natdrift (se kapitel 2.5 "Hvad skal jeg bruge et varmeprogram til?" på side 10). Afhængigt af, hvilken varmekreds du har valgt, kan der i stedet for "HEAT CIRC 1" (varmekreds 1) også vises "HEAT CIRC 2" (varmekreds 2) eller "RC30 HEAT CIR" (RC30 varmekreds) (se kapitel 8.6 "Valg af varmekreds", side 35). ANVISNING TIL BRUGEREN I overgangsperioderne om foråret og efteråret kan det ske, at det føles koldt i boligen, selv om fyringsanlægget på grund af udetemperaturen er i sommerdrift (kun varmtvandsproduktion). Vælg i dette tilfælde manuel drift for at varme op i en time ad gangen. Du kan også påvirke indstillingen for det automatiske skift mellem sommer og vinter (se kapitel 9.10 "Indstilling af omskiftning sommer/vinter" på side 73). Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

24 7 Grundfunktioner Valg af manuel drift Hvis du f.eks. en gang vil opvarme længere om aftenen eller først senere om morgenen, kan du vælge den manuelle drift. Der er to temperaturer for den manuelle dag- og natdrift. Den manuelle dagdrift kan f.eks. benyttes til at opvarme på kølige dage i sommerperioden. Tryk på tasten "Dagdrift" for at skifte til manuel drift. HEAT CIRC 1 MAN DAY 21.0 C HEAT CIRC 1 MAN NIGHT 17.0 C Lysdioden i tasten "Dagdrift" lyser. Fyringsanlægget er nu konstant i dagdrift (normal varmedrift). Med drejeknappen kan du nu indstille den ønskede rumtemperatur. Tryk på tasten "Natdrift" for at skifte til manuel drift. Lysdioden i tasten "Natdrift" lyser. Fyringsanlægget kører nu konstant i natdrift (sænket varmedrift) med lav rumtemperatur. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis du har valgt manuel drift, frakobles også andre automatiske funktioner som f.eks. varmeprogrammet (dvs. ingen natsænkning af rumtemperaturen) eller skiftet mellem sommer og vinter. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis du igen vil skifte til automatisk drift, skal du trykke på tasten "AUT". 24 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

25 Grundfunktioner Indstilling af rumtemperatur Rumtemperaturen gælder for den aktuelle varmedrift, altså dageller natdrift. Du kan se på den grønne lysdiode, hvilken varmedrift der kører Indstilling af rumtemperatur for den aktuelle driftsform SET ROOM TEMP 21.0 C Forudsætning: Betjeningsenhedens klap er lukket. Anlægget kører i automatisk drift "Dag", og du vil ændre rumtemperaturen. Indstil den ønskede rumtemperatur med drejeknappen. Drej drejeknappen med uret for at øge værdien, drej mod uret for at nedsætte den. Den netop indstillede rumtemperatur lagres efter ca. 2 sekunder. Derefter vises det indstillede standarddisplay igen. Hvis du vil indstille rumtemperaturen ved åbnet klap, skal du først trykke på en af tasterne "Dagdrift" eller "Natdrift", mens du drejer på drejeknappen. ANVISNING TIL BRUGEREN Ved at ændre den indstillede rumtemperatur forskydes varmekurven parallelt opad eller nedad (se "Hvordan fungerer varmereguleringen?", side 7). ANVISNING TIL BRUGEREN Indstillingen virker på alle de varmekredse, der er tilknyttet betjeningsenheden RC30 (se kapitel 8.7 "Ændring af indstillinger for anden varmekreds" på side 37). Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

26 7 Grundfunktioner Indstilling af rumtemperatur for den ikke aktuelle driftsform Du kan også indstille rumtemperaturen for en driftsform, som ikke er aktiv for tiden. Anlægget kører f.eks. i automatisk drift "Dag", og du vil ændre den indstillede nattemperatur. HEAT CIRC 1 MAN NIGHT 17.0 C Hold tasten "Natdrift" nede, og indstil samtidigt den ønskede rumtemperatur med drejeknappen. Slip tasten "Natdrift". Den netop indstillede rumtemperatur lagres efter ca. 2 sekunder. Derefter vises standarddisplayet igen. Tryk på tasten "AUT". Lysdioden i tasten "AUT" lyser, den automatiske drift er igen aktiv. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis anlægget er i den automatiske drift "Nat", og du vil indstille dagdriften, skal du gøre som beskrevet ovenfor, men blive ved med at trykke på tasten "Dagdrift". MAN NIGHT OFF Meddelelsen "OFF" (slukket) Hvis VVS-installatøren har valgt sænkningstypen "Slukning", kan der ikke indstilles en rumtemperatur for natdriften (se "Hvad skal jeg bruge et varmeprogram til?", side 10). 26 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

27 Grundfunktioner Varmtvandsproduktion Betjeningsenheden giver dig mulighed for også at opvarme det varme vand energibevidst. I fabriksindstillingen starter varmtvandsproduktionen automatisk 30 minutter før dagdriften for den første varmekreds, og den slutter, når natdriften for den sidste varmekreds begynder (se fig. 7). Uden for de i varmeprogrammet indstillede tider slukkes der for varmtvandsproduktionen, dvs. at der ikke produceres varmt vand i natdrift. Heating circuit 1 (Varmekreds 1) Day mode (dagdrift) Night mode (natdrift) 6:30 23:00 Heating circuit 2 (Varmekreds 2) Day mode (dagdrift) Night mode (natdrift) DHW (varmt vand) 6:00 22:00 Day mode (dagdrift) Night mode (natdrift) Fig. 7 5:30-0:30 23:00 Varmtvandsproduktion afhængigt af varmekredsene Varmtvandstemperaturen er for dagdriften fra fabrikken indstillet til 60 C. Varmtvandsbeholderen opvarmes op én gang om morgenen, inden rumopvarmningen starter, og den opvarmes først op igen, når varmtvandstemperaturen falder til 5 C under den indstillede værdi (for at spare energi). ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis den grønne lysdiode (LED) på tasten "Varmt vand" lyser, er varmtvandstemperaturen faldet til under den indstillede værdi. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

28 7 Grundfunktioner ANVISNING TIL BRUGEREN I en moderne varmtvandsbeholder fra Buderus afkøles vandet uden aftapning kun ca. 0,5 C i timen, dvs. at den først varmes op igen efter 10 timer. Ved behov kan der manuelt produceres varmt vand på 60 C (se kapitel "Enkelt varmtvandsproduktion" på side 29). Hvis du regelmæssigt har brug for meget varmt vand om aftenen, kan du også indtaste et separat varmtvandsprogram (se kapitel 8.16 "Indtastning af varmtvandsprogram" på side 52) Indstilling af varmtvandstemperatur SKOLDNINGSFARE ADVARSEL! Den fra fabrikken indstillede varmtvandstemperatur ligger på 60 C. Ved højere indstillinger er der skoldningsfare på aftapningsstederne. Du skal tænde for varmt vand blandet med koldt ved indstillinger over 60 C. SET DHW TEMP 60 C Sådan kan du kontrollere eller ændre den indstillede varmtvandstemperatur: Bliv ved med at trykke på tasten "Varmt vand", og indstil den ønskede varmtvandstemperatur med drejeknappen (maksimalt 80 C). Slip tasten "Varmt vand". Den netop indstillede varmtvandstemperatur er lagret med det samme. Derefter vises standarddisplayet igen. 28 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

29 Grundfunktioner 7 SET DHW TEMP BLOCK Meddelelsen "BLOCK" (spærre) Hvis displayet viser "SET DHW TEMP BLOCK" (varmt vand indstillet spærre), kan varmtvandstemperaturen ikke ændres via betjeningsenheden RC30, men kun via kedlen. Kontrollér indstillingen på basiscontroller BC10 på kedlen. Vælg indstillingen "Aut" på drejeknappen til varmtvandstemperaturen Enkelt varmtvandsproduktion Hvis lysdioden på tasten "Varmt vand" lyser, er varmtvandstemperaturen faldet til under den indstillede værdi. Hvis du en enkelt gang har brug for en større mængde varmt vand, skal du gøre følgende: Tryk på tasten "Varmt vand". Lysdioden på tasten "Varmt vand" blinker, hvorefter der starter en enkelt produktion af varmt vand. DHW SGL LOADING ACTIVE Alt efter beholderstørrelse og kedelydelse er der varmt vand efter ca. 10 til 30 minutter. Ved gennemstrømningsvandvarmere og kombinerede vandvarmere er der varmt vand næsten med det samme. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis du ved en fejl kommer til at starte funktionen, kan du trykke igen på tasten "Varmt vand". Derefter afbrydes funktionen. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

30 7 Grundfunktioner Aktivering af termisk desinfektion Når funktionen "termisk desinfektion" aktiveres, opvarmes det varme vand én gang ugentligt eller dagligt til en temperatur, hvor smittekim og bakterier (f. eks. legionella) dræbes. SKOLDNINGSFARE ADVARSEL! på grund af varmt vand fra aftapningsstederne. Ved den termiske desinfektion kan det varme vand varmes op til over 60 C. Under eller efter den termiske desinfektion tilrådes det kun at aftappe varmt vand blandet med koldt. Tryk på tasten "Varmt vand", og hold den inde. THERMAL DISINFECTION YES Åbn klappen. Vælg "YES" med drejeknappen. Så starter den termiske desinfektion efter de fra fabrikken indtastede indstillinger hver tirsdag kl. 1:00 og opvarmer vandet til 70 C. Slip tasten "Varmt vand". Den termiske desinfektion starter ikke med det samme, men først på den indstillede ugedag til det indstillede klokkeslæt (se kapitel 9.7 "Termisk desinfektion" på side 70). 30 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

31 Udvidede funktioner 8 8 Udvidede funktioner Via de udvidede funktioner har du adgang til et yderligere betjeningsniveau, hvor du kan ændre forindstillinger i fyringsanlægget. 8.1 Taster til udvidede funktioner Fig. 8 Taster til de udvidede funktioner Tasten "Visning" Tasten "Tid" Tasten "Ugedag" Tasten "Prog" (Program) Tasten "Varmekreds" Tasten "Tilbage" 8.2 Betjening af de udvidede funktioner Du arbejder her efter princippet "Tryk og drej". Betjeningens forløb er altid det samme: Åbn klappen. Bliv ved med at trykke på den ønskede tast, f.eks. tasten "Tid", og drej samtidigt på drejeknappen. Når du drejer på drejeknappen, ændrer du værdierne, som vises i displayet og blinker. Slip tasten. De ændrede værdier gemmes. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

32 8 Udvidede funktioner 8.3 Visning af driftsværdier Du kan få vist de forskellige driftsværdier for kedlen, den valgte varmekreds og anlægget og således kontrollere dem. Åbn klappen. Drej drejeknappen med uret. De følgende driftsværdier vises efter hinanden: Indstilling "ACTUAL ROOM TEMP" "SET ROOM TEM" "OP MODE" "BOILER TEMPERATURE" "OUTSIDE TEMPERATURE" "ACTUAL DHW TEMP" 1) "SET DHW TEMP" 1) "OP MODE DHW" 1) "DHW LOADING" 1) "DHW CIRC" 1) Betydning Målt rumtemperatur Indstillet rumtemperatur og driftsform Indstillet driftsform og varmekreds Målt kedelvandstemperatur Målt temperatur uden for bygningen Målt varmtvandstemperatur Indstillet varmtvandstemperatur Valgt driftsform for varmt vand Beholderpumpe er til- eller frakoblet (dvs. brugsvand opvarmes) Cirkulationspumpe er til- eller frakoblet "FLOW TEMPERATURE" Målt fremløbstemperatur (kun hvis varmekreds 2 er installeret) "DATE" Aktuel dato "TIME" Aktuelt klokkeslæt Driftstimer "HOURS RUN" Trin 1 Trin 2 (hvis det forefindes) "FLUE GAS TEMPERATURE" Målt røggastemperatur (hvis den forefindes) "CONTROL DEV USED" Reguleringsudstyr til fyringsanlægget "MODE USED" Betjeningsenhed til fyringsanlægget Tab. 2 Driftsværdier, der kan vises 1) Varmtvandsdriftsværdier kan kun vises, hvis der er en varmtvandskreds. 32 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

33 Udvidede funktioner Indstilling af dato Fyringsanlægget har brug for den nøjagtige dato for at arbejde korrekt. Det er derfor nødvendigt, f.eks. efter et længere strømudfald, at indstille datoen på betjeningsenheden igen. Hold tasten "Ugedag" nede, og indstil den aktuelle dag med drejeknappen. Ugedagen skifter også automatisk. Slip tasten "Ugedag". Hold igen tasten "Ugedag" nede, og indstil den aktuelle måned med drejeknappen. Slip tasten "Ugedag". Hold igen tasten "Ugedag" nede, og indstil det aktuelle år med drejeknappen. DATE INPUT WEDNESDAY Slip tasten "Ugedag". Den netop indstillede dato er gemt. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis der ikke vises en ugedag ved indtastning af datoen, er der indtastet en ugyldig dato, som f.eks. den Denne dato bliver ikke gemt. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

34 8 Udvidede funktioner 8.5 Indstilling af klokkeslæt Fyringsanlægget har brug for det nøjagtige klokkeslæt for at arbejde korrekt. Det er derfor nødvendigt, f.eks. efter et længere strømudfald, at indstille klokkeslættet på betjeningsenheden igen. TIME SETTING 14:28:00 Hold tasten "Tid" nede, og indstil det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. Slip tasten "Tid". Det netop indstillede klokkeslæt er gemt. ANVISNING TIL BRUGEREN Efter et strømudfald går uret videre i ca. 10 timer, hvis betjeningsenheden forinden er blevet forsynet med strøm i mindst seks timer. Hvis displayet ved åben klap viser "TIME NOT SET" (klokkeslæt ikke indstillet) eller "DATE NOT SET" (dato ikke indstillet), skal du indstille klokkeslættet eller datoen igen. 34 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

35 Udvidede funktioner Valg af varmekreds Fyringsanlægget kan være forsynet med flere varmekredse. Hvis du vil ændre en indstilling f.eks. varmeprogrammet skal du først vælge den varmekreds, som du vil ændre indstillingen for. Afhængigt af fyringsanlæggets udstyr kan følgende varmekredse vælges: RC30-varmekredse (alle varmekredse, som er tilknyttet RC30, se "RC30-varmekredse" på side 36) Varmekreds 1 (ublandet varmekreds) Varmekreds 2 (blandet varmekreds) Varmt vand Cirkulation HEAT CIRC HEAT CIRC 1 Hold tasten "Varmekreds" nede, og vælg den ønskede varmekreds med drejeknappen. Slip tasten "Varmekreds". Den viste varmekreds er valgt. ANVISNING TIL BRUGEREN Når du lukker klappen, eller fem minutter efter den sidste betjening, vælges der automatisk den varmekreds, som RC30 er ansvarlig for. Hvis der for hver varmekreds er tilsluttet en egen betjeningsenhed, skifter RC30 til varmekreds 1. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

36 8 Udvidede funktioner RC30-varmekredse Med betjeningsenheden RC30 kan flere varmekredse betjenes samtidigt. De bliver sammenfattet under begrebet "RC30-varmekredse". I displayet vises "RC30 HEAT CIR" som valgmulighed, når du indstiller en af følgende funktioner: Driftsform Ønsket rumtemperatur Ferie Helligdag Fest Pause Omskiftning sommer/vinter Også selv om varmekredsene er sammenfattede, kan funktionerne alligevel indstilles separat for hver af varmekredsene. Undtagelse: Driftsformen og den indstillede rumtemperatur kan kun indtastes fælles for "RC30 HEAT CIR". Et varmeprogram kan kun vælges separat for hver varmekreds. ANVISNING TIL BRUGEREN Du kan ikke vælge "RC30 HEAT CIR", hvis fyringsanlægget kun er udstyret med én varmekreds eller én betjeningsenhed pr. varmekreds. VVS-installatøren skal for såvel varmekreds 1 som varmekreds 2 have tilknyttet betjeningsenheden RC30 som fjernbetjening. 36 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

37 Udvidede funktioner Ændring af indstillinger for anden varmekreds Rumtemperatur og driftsform Fyringsanlægget kan være forsynet med flere varmekredse (se kapitel 2.6, side 11). Hvis du vil ændre rumtemperaturen eller driftsformen for en anden end den sidst valgte varmekreds, skal du først vælge den ønskede varmekreds. Afhængigt af fyringsanlæggets udstyr kan følgende varmekredse vælges: RC30-varmekredse ("RC30 HEAT CIR", alle varmekredse, som er tilknyttet RC30, se "RC30-varmekredse" på side 36) Varmekreds 1 eller 2 (ikke muligt, hvis flere varmekredse er tilknyttet RC30) Hvis flere varmekredse er tilknyttet RC30, kan rumtemperaturen og driftsformen for disse varmekredse kun indstilles i fællesskab. Ellers vises meddelelsen "RC30 HEATCRC SELECT". Vælg i dette tilfælde "RC30 HEAT CIR". HEAT CIRC HEAT CIRC 2 Hold tasten "Varmekreds" nede, og vælg den ønskede varmekreds med drejeknappen (her: "Varmekreds 2"). Slip tasten "Varmekreds". Den viste varmekreds er valgt. ACTUAL ROOM TEMP 21.5 C Så snart varmekredsen er valgt, skifter displayet igen tilbage til standarddisplayet. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

38 8 Udvidede funktioner HEAT CIRC 2 AUTO DAY 20.0 C Automatisk drift Hold tasten "AUT" nede, og vælg den ønskede rumtemperatur med drejeknappen (her: "20 C") for varmekredsen. Slip tasten for at lagre indtastningen. Varmekredsen er nu i automatisk drift, rumtemperaturen om dagen er indstillet til 20 C. Derefter vises det indstillede standarddisplay igen. Manuel drift HEAT CIRC 2 MAN DAY 20.0 HEAT CIRC 2 MAN NIGHT 16.0 C Tryk på en af tasterne "Dagdrift" eller "Natdrift" i stedet for tasten "AUT": Hold tasten "Dagdrift" nede, og vælg den ønskede rumtemperatur med drejeknappen (her: "20 C") for varmekredsen. Lysdioden i tasten "Dagdrift" lyser. Varmekredsen er nu konstant i dagdrift (normal varmedrift). Hold tasten "Natdrift" nede, og vælg den ønskede rumtemperatur med drejeknappen (her: "16 C") for varmekredsen. Lysdioden i tasten "Natdrift" lyser. Varmekredsen kører nu konstant i natdrift (sænket varmedrift) med lav rumtemperatur. 38 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

39 Udvidede funktioner Valg og ændring af varmeprogram Hvad er et varmeprogram? Et varmeprogram sørger for det automatiske skift mellem driftsformerne (dag- og natdrift) på fastlagte tider. I denne forindstilling bestemmer varmeprogrammet også tiderne for produktion af varmt vand og cirkulationspumpens drift. Men du kan også indtaste et separat varmtvands- og cirkulationsprogram. Overvej følgende, før du vælger et varmeprogram: På hvilket tidspunkt skal det være varmt om morgenen? Er tidspunktet også afhængigt af ugedagen? Er der dage, hvor der ikke skal fyres dagen igennem? Fra hvilket tidspunkt om aftenen behøves der ikke længere opvarmning? Også det kan være afhængigt af ugedagen. Med betjeningsenheden RC30 tilbyder Buderus otte forskellige, forindstillede varmeprogrammer til direkte valg. ANVISNING TIL BRUGEREN Kontrollér efter ibrugtagningen, om det valgte varmeprogram passer til dine behov. Hvis dette ikke er tilfældet, har du flere muligheder for at tilpasse varmeprogrammet til dine individuelle behov for på denne måde at optimere varmekomforten og spare energi. Tid for at opvarme boligen Der er ikke nogen fast tid på, hvor lang tid det tager for fyringsanlægget at opvarme rummene. Det afhænger af udetemperaturen, husets isolering og sænkningen af rumtemperaturen. Funktionen "Optimisation" (optimering) i betjeningsenheden RC30 overtager opgaven med at beregne de forskellige opvarmningstider. Spørg VVS-installatøren, om han har aktiveret denne funktion. Hvis han har det, skal du nu kun indtaste i varmeprogrammerne, fra hvornår det skal være varmt. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

40 8 Udvidede funktioner 8.9 Valg af forindstillet varmeprogram Betjeningsenheden RC30 er udstyret med otte forskellige forindstillede varmeprogrammer. På næste side er der en oversigt over tidspunkter for de forindstillede varmeprogrammer. Find ud af, hvilket varmeprogram der passer bedst til dine behov. Tag i denne forbindelse først og fremmest højde for antallet af skiftepunkter og derefter klokkeslættene. Programmet "FAMILY" (familie) er forindstillet fra fabrikken. PROG SELECT FAMILY Valg af varmekreds (se kapitel 8.6 "Valg af varmekreds" på side 35). Tryk på tasten "Prog", og hold den nede. Først vises den varmekreds, for hvilken du vælger et varmeprogram. Efter ca. 2 sekunder vises navnet på det indstillede varmeprogram. Vælg det ønskede varmeprogram med drejeknappen. Slip tasten "Prog". Det netop valgte varmeprogram er lagret, og det første skiftepunkt vises. Tryk på tasten "Tilbage". Displayet skifter til standarddisplay. ANVISNING TIL BRUGEREN Det valgte varmeprogram virker kun, når den automatiske drift er indstillet (se kapitel "Valg af automatisk drift" på side 22). 40 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

41 Udvidede funktioner Oversigt over de forindstillede varmeprogrammer Programnavn Day (dag) On Off On Off On Off "FAMILY" (familie) "EARLY MORNING" (morgen) Tidligt skifteholdsarbejde "EVENING" (aften) Sent skifteholdsarbejde "MORNING" (morgen) Halvdagsarbejde om morgenen "AFTERNOON" (eftermiddag) Halvdagsarbejde om eftermiddagen "MIDDAY" (middag) Middag hjemme "SINGLES" (singler) Mo Th Fr Sa Su Mo Th Fr Sa Su Mo Fr Sa Su Mo Th Fr Sa Su Mo Th Fr Sa Su Mo Th Fr Sa Su Mo Th Fr Sa Su 5:30 5:30 6:30 7:00 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 "SENIORS" (seniorer) Mo Su 5:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 "NEW PROG" (nyt program) Her kan du indtaste dit eget ønskeprogram: "OWN PROG" (eget program) Hvis ingen af de forindstillede programmer passer til dine behov, kan du ændre det, få VVS-installatøren til at ændre det eller indtaste et helt nyt varmeprogram (se kapitel 8.12 "Oprettelse af et nyt varmeprogram" på side 45). Dette gemmes under "OWN PROG". Tab. 3 Forindstillede varmeprogrammer ("On" = dagdrift, "Off" = natdrift) Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

42 8 Udvidede funktioner 8.11 Ændring af varmeprogram ved forskydning af skiftepunkter Hvis skiftepunkterne, dvs. de tidspunkter, hvor et forindstillet varmeprogram skifter mellem dag- og natdrift, ikke passer dig helt, kan du ændre dem eller få en VVS-installatør til at gøre det. Det ændrede varmeprogram lagres under navnet "OWN PROG" (eget program). Der kan kun lagres ét individuelt varmeprogram. Hvis du indtaster et nyt "OWN PROG" (eget program), overskrives det hidtidige. Efterfølgende beskrives det ved hjælp af et eksempel (fig. 9), hvordan skiftepunkterne for varmeprogrammet "FAMILY" (familie) ændres for ugedagene mandag til torsdag. Valg af varmekreds (se kapitel 8.6 "Valg af varmekreds" på side 35). "FAMILY" (familie) Day mode (dagdrift) Night mode (natdrift) 5:30 22:00 Nyt program "OWN PROG" (eget program) Day mode (dagdrift) Night mode (natdrift) 6:00 23:00 Fig. 9 Ændring af skiftepunkterne fra kl. 5:30 til 6:00 og fra kl. 22:00 til 23:00 (eksempel) 42 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

43 Udvidede funktioner 8 PROG SELECT FAMILY Hold tasten "Prog" nede, og vælg det ønskede varmeprogram med drejeknappen. Slip tasten "Prog". SWITCH POINT ON MO 05:30 Det første skiftepunkt vises (mandag kl. 5:30). Hold tasten "Tid" nede, og indstil det ønskede klokkeslæt med drejeknappen. Eksempel: "06:00". Slip tasten "Tid". Det netop indstillede klokkeslæt for skiftepunktet "On" er lagret. Drej videre på drejeknappen, indtil det næste skiftepunkt vises i displayet. Skiftepunktet "Off" vises for mandag. Du kan nu ændre klokkeslættet for skiftepunktet "Off". Hold tasten "Tid" nede, og indstil det ønskede klokkeslæt med drejeknappen. Eksempel: "23:00". Slip tasten "Tid". Det netop indstillede klokkeslæt for skiftepunktet "Off" er lagret. Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/

44 8 Udvidede funktioner Næste skiftepunkt Drej videre på drejeknappen, indtil det næste skiftepunkt vises i displayet. Det næste skiftepunkt (tirsdag kl. 5:30) vises. Du skal også ændre disse skiftepunkter til kl. 6:00 og 23:00. Indtast således de nye skiftepunkter for dagene indtil inkl. torsdag. Nu fyres der mandag til torsdag fra kl. 6:00 til 23:00. Tryk på tasten "Tilbage". Det ændrede varmeprogram lagres under navnet "OWN PROG" (eget program). Et evt. eget program bliver så overskrevet. ANVISNING TIL BRUGEREN Hvis du trykker på tasten "Ugedag" i stedet for tasten "Tid", kan du ændre ugedagen. Hvis du bliver ved med at trykke på tasten "Visning" i stedet for tasten "Ugedag" eller "Tid", kan du ændre skiftetilstanden ("On"/"Off"). Skiftetilstanden fastlægger driftsformen: "On" = dagdrift, "Off" = natdrift. Vær opmærksom på, at der til hvert tilkoblingstidspunkt også er et frakoblingstidspunkt, så fyringsanlægget også skifter til natdrift igen. 44 Betjeningsvejledning Betjeningsenhed RC30 Udgave 10/2004

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 60 Betjeningsvejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til brugeren Læs venligst

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Rumcontroller RC20 Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 7 747 006 251 08/2006 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic EMS. Betjeningsenhed RC35. Rumcontroller. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2009 DK

Betjeningsvejledning. Logamatic EMS. Betjeningsenhed RC35. Rumcontroller. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2009 DK Betjeningsvejledning Rumcontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Betjeningsenhed RC35 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 263-10/2009 DK Betjeningsoversigt Betjeningsoversigt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Monterings- og servicevejledning

Monterings- og servicevejledning Monterings- og servicevejledning Betjeningsenhed RC35 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før ibrugtagning og servicearbejde 7 747 006 345 (12/2006) DK (EXP) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur

Betjeningsvejledning Optima BAC Ur Betjeningsvejledning Optima BAC Ur 1. Betjening: For Taster, der betjenes med et hjælpemiddel, må der ikke anvendes metalliske, spidse genstande (f.eks. nål) 2. Display / betjeningselementer Sommertid

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK

Servicevejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til installatøren. Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Servicevejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til installatøren Læs dette før ibrugtagning og servicearbejde 6 720 615 523-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed.....................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere