Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling"

Transkript

1 Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling 17. september 2014

2 Holbæk skaber stadig værdi med unikke oplevelser Holbæk i Krig var pinsens store kulturevent i Holbæk. Den blev af deltagerne og gæsterne beskrevet som en fantastisk, inspirerende og autentisk totaloplevelse. Holbæks udgangspunkt for at skabe store og unikke kulturbegivenheder for borgere og gæster er, at gøre byen til et bedre sted både at bo og besøge. Pointen er, at oplevelser er stedbundne og transformerer de personer der oplevers forhold til et sted. Store kulturbegivenheder kan nå mange både borgere fra Holbæk, men også besøgende, der kan få skabt eller styrket deres positive indtryk af byen og kommunen. De originale oplevelser giver mange i Holbæk noget at være stolte af. Herudover skaber det for nogle motivation til øget brug af kulturlivet og handelslivet. For at de store events skal blive en succes, skal mange mennesker arbejde sammen om at skabe gode og unikke oplevelser for andre. Holbæk i krig var et eksempel på en event, hvor de frivillige i særlig grad var med til at skabe iscenesættelsen og totaloplevelsen. Den frivillige indsats skaber værdi for både kulturliv og handelsliv - og for Holbæk. Den former fortællingen og de værdier borgere og udefrakommende forbinder med byen. Meget konkret kan det dokumenteres at Holbæk i krig skabte følgende værdier: - Holbæk i Krig blev besøgt af gæster i pinsen % af gæsterne nævner, at de har haft en god oplevelse. Gæsterne peger på, at det bedste ved Holbæk i Krig var totaloplevelsen, der bragte dem tilbage til en anden tid og en anden stemning. Det fremhæves af rigtig mange gæster, at det historiske element, den lokale forankring i Andelslandsbyen, gav en høj grad af autenticitet og indlevelse. 88% af deltagerne var enige eller helt enige i, at Holbæk i Krig gav oplevelser, de ikke kunne få andre steder. Det er markant flere end tilfældet end ved Træskibsfestivalen, som var pinsens kulturevent i % af gæsterne var i Holbæk i den weekend på grund af Holbæk i Krig. 51% har angivet at de har lyst til at opleve mere i Holbæk. Flest vil komme igen til andre store events men mange er også motiveret til at gå mere i teatret (20%), gå til koncerter (26%), bruge byen som handelsby (49%) eller bare besøge byen uden særligt ærinde (44%). - Holbæk i Krig var en god oplevelse for langt hovedparten af gæsterne. Så god, at 82% af deltagerne mente, at begivenheden gav Holbækborgerne noget at være stolt af. 40% var helt enige i dette udsagn. Da gode oplevelser og stolthed over byen er knyttet til borgernes lyst til at bo i og bruge byen, er det sandsynliggjort, at begivenheden har bidraget til at gøre Holbæk til en interessant by at bo i. - De frivillige var med til at skabe totaloplevelsen, som besøgende kunne prøve. Holbæk i krig er et eksempel på, at Holbækborgerne er med til at skabe gode oplevelser for hinanden. En stor del af arrangementet er baseret på frivillige primært fra byens foreningsliv. En beregning viser, at værdien af den frivillige indsats er på knap. 2,3 mio. kr. Værdi som skabes for og af borgere og besøgende i Holbæk. - Holbæk i Krig skaber direkte økonomiske effekter i form af forbrug. Det vurderes, at der er skabt en meromsætning i Holbæk på 2,9 mio. kr. Tallene er baseret på standardtal for turismeomsætning, som bør tages med visse forbehold. Det er vurderingen at 2-2½ mio. kr. af denne omsætning, skaber lokal værditilvækst og arbejdspladser i Holbæk. Side 2

3 Holbæk Kommune har bevidst lagt en strategi for at udvikle markante og unikke events i byen. Konkurrencen er hård og det tager flere år at styrke Holbæks oplevelse og det billede som befolkningen har af Holbæk. Skal oplevelses- eller værdiprofilen sammenfattes i en sætning er det Holbæk hyggelig handels- og kulturby med havn og fjord. Holbæks værdiprofil 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17 % 2 9% 2 8% 4% 2 0% 13% 11% 2 4% I forbindelse med videnssamarbejdet mellem CKO, Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum har vi gennemført en MEGAFON survey-analyse, der dokumenterer, at der er en positiv sammenhæng mellem kendskab, brug af byen og byens kulturevents og de værdier der knytter sig til byen. Samtidig dokumenteres en positiv sammenhæng mellem ønsket om at bosætte sig i Holbæk og at tillægge byen værdi. Samlet set giver dette en klar indikation af, at større kulturbegivenheder har en positiv betydning for bosætning og fastholdelse. Tak til alle, der har bidraget med indsamling af viden, deltagelse i undersøgelsen, udvikling af temaer og vinkler. Og tak til alle, der på frivillig basis var med til at gøre begivenheden Holbæk i Krig til en god oplevelse for Holbæk, borgere og gæster. Side 3

4 Indholdsfortegnelse Sådan skaber events i Holbæk værdi... 5 Holbæk i et oplevelses- og værdiperspektiv... 6 Hvordan er værdiskabelsen kortlagt?...8 Hvorfor er værdiprofilen vigtig?... 9 Holbæk i et konkurrenceperspektiv Hvad var essensen af oplevelsen Holbæk i Krig? Unikke oplevelser, identitet og tiltrækning Gode oplevelser, lyst til at være med og social aktivitet Oplevelser af byens rum, nye handlemønstre og bæredygtigt byliv Kommerciel ramme, omsætning og arbejdspladser Anbefalinger Spørgsmål kan rettes til: Tak til Bilag 1 Supplerende viden om Holbæks værdiprofil Bilag 2 - Spørgeskema til survey-analyse Bilag 3 Spørgeskema til deltagere ved Holbæk i Krig Side 4

5 Sådan skaber events i Holbæk værdi I denne rapport beskrives, hvordan Holbæk i Krig har skabt værdier i Holbæk. Det drejer sig ikke alene om værdi i form af økonomisk omsætning, men også værdi i form af tilhørsforhold til byen, engagement, identitet og lyst til at bruge byen. Rammen for analysen er oplevelsesøkonomisk. Altså; oplevelserne er med til at skabe effekter, som har betydning for Holbæks økonomi. De former for værdiskabelse vi har fokuseret på i denne analyse er: 1. Unikke oplevelser i byen giver byen identitet og en positiv position i borgere og besøgendes bevidsthed. Holbæk kommer på det mentale landkort. Selvom det er svært præcist at opgøre værdien økonomisk, er det af stor betydning, at borgerne er glade for, og stolte af, deres by. Den positive identitet har en ubevidst betydning for borgere i deres valg af bosætningskommune, uddannelsesby mv. Unikke oplevelser Identitet og positiv opmærksomhed Ubevidst tiltrækning 2. Gode oplevelser med byens andre borgere og frivillige giver Holbækborgerne mere lyst til selv at være frivillige og at være sammen om byens aktiviteter. Frivilligheden har en værdi som ikke udveksles i et økonomisk felt, men i et socialt felt mellem Holbæks borgere og gæster. Fælles oplevelser Lyst til at være med Øget social aktivitet 3. Gode oplevelser i byens rum gør borgere og besøgende interesserede i at bruge byen mere. Dette forandrer mønstrene for bevægelse, forbrug og interaktion. Derved skabes grundlaget for et bæredygtigt kultur- og handelsliv. Gode byrumsoplevelser Nye handlemønstre Bæredygtigt kulturog handelsliv 4. Oplevelserne er ramme for kommerciel aktivitet, hvor omsætningen har en direkte betydning for omsætning i byen og skabelse af arbejdspladser. Oplevelser som ramme Meromsætning Arbejdspladser Da markante oplevelser er udgangspunktet for at skabe en række værdier, er konkurrencen på markante oplevelser mellem byer intensiveret. Rapporten her viser, hvordan værdierne bliver skabt og har fokus på, hvordan Holbæk kan udvikle kulturbegivenheder yderligere i de kommende år. Rapporten viser også et øjebliksbillede af, hvilke værdier befolkningen på Sjælland forbinder med byen. Denne del af analysen dokumenterer, at der er sammenhæng mellem tiltrækning til byen, byens identitet og værdier samt opmærksomhed om byen. Således er det særligt en kvalificering af den øverste af ovenstående logikker. Færre gæster deltog i Holbæk i Krig end i Træskibsfestival Til gengæld nævner langt flere, at Holbæk i Krig er unik for Holbæk, er autentisk og giver indlevelse. Holbæk i Krig foregik uden for Holbæk by, men var en intensiv fælles oplevelse for deltagerene. Sammenlignet med 2013 har Holbæk i Krig virket stærkest på de to øverste effektkæder, men haft en mindre effekt på de to nederste effektkæder for værdiskabelse. Side 5

6 Holbæk i et oplevelses- og værdiperspektiv Hovedpointer Den gennemførte survey-analyse viser, at Holbæk har et brand der matcher eller overgår de fleste regionale konkurrenter. Skal den nuværende oplevelsesprofilen sammenfattes i en sætning er det: Holbæk hyggelig handels- og kulturby med havn og fjord. Det er altså en oplevelsesprofil med fire hovedelementer: - Handel - Hygge - Kultur - Natur/fjord Survey-analysen viser, at med undtagelse af regionens mikropol, Roskilde, kan Holbæk måles sig med regions øvrige kortlagte byer på alle værdier. Samtidig med, at Holbæks oplevelsesprofil viser en generelt middel-stærk position i regional perspektiv, er det en meget sammensat profil. Sorø har eksempelvist en profil, hvor hygge er et stærkt ellement og hvor øvrige værdier er relativt svage og hvor Oddsherredets næsten kun er natur, er Holbæks profil mere blandet 1. Et øjebliksbillede af hvilke værdier der tillægges Holbæk Holbæk er kendetegnet ved at være kendt som en hyggelig og god handelsby med god lokal kultur og natur. Holbæk er ikke kendetegnet som en by med et højt aktivitetsniveau eller energi. CKO har undersøgt sammenhæng mellem værdiprofil og baggrundsvariable, og konstaterer, at der ikke er store variationer i forhold til køn, indkomst og uddannelse. Der er en svag tendens til at respondenter over 49 år lidt oftere tillægger ordene natur og god lokal kultur til Holbæk end yngre respondenter. Holbæks værdiprofil 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17 % 2 9% 2 8% 4% 2 0% 13% 11% 2 4% 1 I analysen indgår Holbæk, Roskilde, Sorø, Ringsted, Oddsherred og Kalundborg. Side 6

7 Ikke overraskende har de, der bor nærmest Holbæk tendens til at tillægge byen flere værdi-ord. Respondentens region har derfor en betydning for, hvilken værdiprofil respondenterne giver Holbæk. - I begge regioner er hygge en del af værdiprofilen. - God handelsby, Aktiv/høj energi, Smuk og Natur er stærkest i region Sjælland og mindre stærk i Region Hovedstaden. - For Kulturbegivenheder/events er den regional forskel særlig udtalt. Som led i survey-analysen er respondenterne blevet bedt om at angive et ord, som de forbinder med Holbæk. Her er følgende ord topscorere: Selvvalgte ord forbindende med Holbæk 14% 13% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 0% De ord som respondenterne frit har valgt, når de beskriver Holbæk, bekræfter billedet fra de ord der blev opstillet som forud definerede valgmuligheder, og kvalificerer det yderligere med havn, fjord, sygehus og i nogen grad også kedelig og langt væk. Side 7

8 Hvordan er værdiskabelsen kortlagt? I kortlægningen af værdiskabelsen har vi anvendt følgende tre metoder: Spørgeskemaundersøgelse på nettet. Gæsterne på Holbæk i Krig blev bedt om en adresse og fik tilsendt et elektronisk spørgeskema. 399 har svaret på spørgeskemaet. En tilsvarende analyse blev gennemført ved Træskibsfestivalen, hvilket giver et godt grundlag for sammenligning. Fokusgrupper med frivillige og tilflyttere. To fokusgrupper er blevet holdt som opfølgning på den øvrige videnindsamling. Her har frivillige og tilflyttere til Holbæk haft mulighed for at sætte flere ord på de oplevelser, de har af byen/kommunen, og hvordan man styrker den i fremtiden. Forskellen på de to fokusgrupper var meget stor. De frivillige var dybt engagerede i selv at gøre Holbæk til et godt sted at leve og besøge, mens tilflytterne var mere passive, men stadig med interesse i, at der sker noget interessant i Holbæk. Webbaseret survey med responder fra Sjælland. 620 tilfældigt udvalgte fra Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet spurgt til, hvilke værdier de tillægger en række byer i Region Sjælland. Herved er der skabt et samlet brand, eller en værdiprofil, for Holbæk og denne er sat i et konkurrenceperspektiv med øvrige byer og områder. Udvikling af spørgerammerne og indsamlingsmetoder er foretaget af CKO i dialog med Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum. Indsamlingen af mailadresse til spørgeskema på nettet er foretaget af interviewere fra Holbæk Handels og Teknisk Gymnasium. Fokusgrupperne er gennemført af CKO og den webbaserede survey er gennemført af MEGAFON. Spørgeskemaundersøgelsen med deltagere til Holbæk i Krig er gennemført af CKO og Holbæk Kommune. I bilag 2 og 3 findes spørgeskema for den webaserede analyse og sprørgekema med deltagere ved Holbæk i Krig. Side 8

9 Hvorfor er værdiprofilen vigtig? Analysen dokumenterer, at værdiprofilen er vigtig for en by fordi: 1. Der er sammenhæng mellem om folk tillægger Holbæk minimum en værdi og om de vil overveje at bosætte sig i Holbæk. 2. Bestemte værdiord har betydning for, om folk overvejer Holbæk som bosætningskommune. Disse er aktiv/høj energi, smuk og kulturevents. 3. Jo stærkere tilknytning folk har til Holbæk, des flere tillægger byen værdier. Alene det, at man har været i Holbæk er af betydning. Er byen i folks bevidsthed? Der er rigtig god grund til, at interessere sig for den værdiprofil byen har. Før det første viser analysen, at det er af stor betydning ikke at være i folks bevidsthed. CKO har analyseret sammenhængen mellem ønske om at flytte til Holbæk og hvorvidt respondenterne tillægger Holbæk værdier. 100% Ønsket om at flytte til Holbæk 90% 1 9% 80% 37 % 70% 60% Ved ikke / Vil under ingen omstændigheder flytte til nogen af byerne i analysen 50% 40% 30% 20% 7 1% 6 2% Ville foretrække andre byer Ville foretrække at flytte til Holbæk hvis han/hun skulle flytte 10% 0% 1 0% Tillægger minimum ét værdiord til Holbæk 1% Tillægger ikke Holbæk nogle værdiord Konklusion: Som tallene ovenfor viser, vil 10% af de der tillægger Holbæk mindst en positiv værdi, foretrække at flytte til Holbæk, hvis de skulle flytte til en af analysens byer. Kun 1% af de, der ikke tillægger Holbæk værdiord, ville flytte til Holbæk. Side 9

10 Et godt sted at bo God handelsby Hyggelig Aktiv/ høj energi God lokal kultur Smuk Kulturbegivenheder og events Natur Hvilke værdiord har betydning for bosætning? Ønsket om eventuelt at flytte til Holbæk hænger sammen med bestemte værdiord, som illustreret nedenfor: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Sammenhæng mellem Holbæks værdiprofil og værdiord forbundet med ønsket om at flytte. Holbæks værdiprofil, gennemsnit Værdiord forbundet for de der overvejer at flytte til Holbæk Det kan således dokumenteres, at der er en direkte sammenhæng mellem en række af de værdiord, som tillægges Holbæk og ønsket om at flytte dertil. Den stærkeste sammenhæng mellem ønsket om at flytte til Holbæk og værdier findes i værdien Aktiv/høj energi. I gennemsnit mener 4% af respondenterne at Holbæk passer på ordene aktiv /høj energi, mens det gælder 20% af de, der ville vælge at flytte til Holbæk. Modsat er natur og hyggelig de ord, der i ringest grad har en statistisk sammenhæng på, hvorvidt en borger på Sjælland vil overveje at flytte til byen. Konklusion: Set i et bosætningsperspektiv, er den største barrierer ved at gøre Holbæk attraktiv, at kun 4% af borgerne på Sjælland forbinder Holbæk med et aktivt højt energiniveau, kulturbegivenheder og events og smuk. Side 10

11 Betydning af tilhørsforhold og om respondenterne har været i Holbæk I analysen har vi spurgt til respondenterne til deres nærmeste tilknytning til Holbæk i følgende kategorier: 1. Jeg bor der selv 2. Jeg har familie der eller er opvokset der 3. Jeg har venner der 4. Jeg har været der 5. Jeg har hørt om byen 6. Jeg har ikke hørt om byen 7. Andet 8. Ved ikke For at analysere svarene har vi opdelt dem i tre grupper så i tre så vidt mulige lige store grupper. I første gruppe med nærmest tilknytning er stærke netværk (1-3), anden gruppe er de, der har været i Holbæk (4) og tredje gruppe er de øvrige. Ser man på, hvordan disse grupper tillægger Holbæk værdi, får man følgende billede. Stærkt netværk Har været der Begrænset kendskab Et godt sted at bo 32% 19% 12% God handelsby 52% 37% 16% Hyggelig 41% 33% 23% Aktiv/høj energi 3% 5% 4% God lokal kultur 32% 25% 14% Smuk 19% 17% 7% Kulturbegivenheder/ events 20% 15% 10% Natur 36% 29% 16% Som ovenstående viser, har det meget stor betydning for de fleste værdiord, hvorvidt folk har været i Holbæk. Dette er en indikation af værdien af, at tiltrække udefrakommende med større kulturbegivenheder. Dette underbygges af datasættet, der i øvrigt viser at: - Alle der har deltaget i Kulturevents (eksempelvis træskibsfestival) i Holbæk tillægger byen værdi-ord. - Alle der brugt lokale kulturaktiviteter i Holbæk tillægger byen værdier. - 93% af alle der har handlet i Holbæk tillægger byen værdier. Sammenhængen kan betragtes som en gensidig forstærkning frem for en envejs-relation, idet de der tillægger byen positive værdier, har tendens til at handle og bruge kultur i Holbæk, og dette forstærker deres oplevelse af byens værdier. I rapportens bilag 1 præsenteres uddybende viden fra analysen. Side 11

12 Holbæk i et konkurrenceperspektiv Som dokumenteret er der en positiv sammenhæng mellem bosætning og flere værdier. Holbæk er både i forhold til bosætning, handel, kultur og andre sammenhænge i konkurrence med andre byer. I forbindelse med analysen har CKO sat fokus på denne konkurrencesituation. Denne er undersøgt i to perspektiver: - Sammenligning af værdiprofiler. - Sammenligning af brugen af byerne. De to perspektiver er kun analytisk adskillelige, idet en positiv værdiprofil smitter af på brugen af en by og idet netop brugen af en by til eksempelvis kulturaktiviteter og events kan intensivere brugen af byen. Tallene og ordene indikerer placering i forhold til de øvrige byer/områder i analyse. Placering Aktiv / Høj energi Hyggelig God Handelsby Godt sted at bo Holbæk Lav Høj Høj Middel Ringsted Lav Middel Høj Lav Odsherred Meget lav Høj Meget lav Lav Roskilde Meget høj Høj Meget høj Høj Kalundborg Middel Middel Middel Lav Sorø Meget lav Meget høj Lav Middel Placering Natur Kulturbegivenheder Smuk God lokal kultur Holbæk Middel Middel Middel Høj Ringsted Middel Høj Lav Lav Odsherred Høj Lav Høj Lav Roskilde Middel Meget høj Meget høj Meget høj Kalundborg Lav Lav Middel Middel Sorø Høj Lav Meget høj Høj Ser man bort fra mikropolen Roskilde har Holbæk fire værdiord, hvor byen ligger i top: - Et godt sted at bo - En god handelsby - Hyggelig - God lokal kultur Konklusion: Holbæk ligger i top på en række værdier /værdi-ord. Udfordringen er, at det ikke er parametre af betydning for bosætning. Side 12

13 På det mentale landkort? En anden måde at betragte værdikonkurrencen, er ved at analysere, hvilke byer målgruppen/respondenterne ikke forbinder med nogle værdi-ord. Som angivet tidligere indikerer dette ofte, at byen er helt ude af bevidstheden og at respondenten ikke overvejer byen i forbindelse med kultur, handel eller bosætning. Andel respondenter der ikke forbinder værdiord med byerne 0% Holbæk Ringsted Oddsherred Roskilde Kalundborg Sorø 10% 20% 16% 30% 40% 36% 37% 30% 50% 60% 46% 52% Konklusion: Som ovenstående viser, har det meget stor betydning for de fleste værdiord, om folk har været i Holbæk. Dette er en indikation af værdien af, at tiltrække udefrakommende med større kulturbegivenheder. Side 13

14 Hvad var essensen af oplevelsen Holbæk i Krig? Et sigende svar på, hvad oplevelsens kerne er, får man ved at læse de mange oplevelser fra deltageren. 98% af deltagerne ved Holbæk angiver, at de havde en god oplevelse. Spurgt til det bedste svarer de eksempelvis: Stor variation med oplevelser for alle. Både mulighed for at være aktiv og tilskuer. Gav anledning til snak mellem generationer. At der var god balance mellem "Krig og Gemytlighed" - og at man efter eget humør/temperament kunne gå ind og ud af de forskellige tableauer/events. Supergodt at de tyske soldater stod ved udgangen og storsmilende hilste: "tak for i dag". Hele arrangementet var meget vellykket. Ingen problemer med parkering, ingen større trængsel ved de forskellige steder. Dejligt stort område til de mange mennesker. Det gjorde det hele fuldendt, at vejret var super. Tak for en fin dag med gode oplevelser. Arrangementet virkede velorganiseret. Der var ikke kø eller ventetid. Der var en god blanding af tysk/dansk deltagelse. Vejret var fin og der var mange mennesker, men området er stort så det virkede ikke "crowded". Deltagerne med udklædning og indlevelse gjorde, at især unge kan lære om krigen. Det er samtidig godt at krigen ikke forherliges, men fremstilles neutralt. Kåre Johannesens foredrag/oplysning var meget oplysende. Der er endvidere mange gode steder, hvor publikum kan hvile og nyde den medbragte mad. Gode udflugtsfaciliteter, herunder borde - bænke og fællesarealer. Vigtigt når vi holder familietræf. Temaet var godt sat op, fint udført af deltagerne. Alt i alt meget realistisk og godt underbygget af velholdt gammelt materiel, der kørte rundt i området. Fly indslaget, med skudsalver og luftalarm - kanon indslag. Man kunne bare ikke lade være med at leve sig ind i temaet. Super flot indblik i, hvordan det må have været under 2. Verdenskrig. Meget spændende og sjovt at se rekvisitter og kostumer mm. Meget flot med flyvemaskine der flyver ind over pladsen, og soldater, og skyder efter flyet. Jeg håber I arrangerer noget lignende igen. Jeg kender mange, som ville ønske de havde set og oplevet det, men ikke kendte arrangementet. Arrangementet var meget professionelt gennemført med mange autentiske effekter. Skuespillerne faldt godt ind i rollerne. Alt var fint. Godt arrangement. Havde først tænkt at vi skulle være der et par timer, men vi blev fanget af hele stemningen og flowet og blev til om aftenen. Det var en rigtig god måde at fortælle historien omkring 2. Verdenskrig. Vi er normalt ikke til museer, men på denne måde var det en god oplevelse. Til sammenligning var der 2 af de 399 der har svaret, som angiver, at oplevelsen er dårlig. Den ene angiver at den normale oplevelse af Andelslandsbyen er mere interessant, fordi der ikke er så mange andre besøgende og den anden beklager sig over, at de frivillige ikke hele tiden var på, men havde tid til at spise madpakker i græsset. Side 14

15 En god oplevelse for alle Udover at 98% af deltagerne havde en god oplevelse, var der få, der havde negative oplevelser. Kun 3% oplevede praktisk besvær i forbindelse med festivalen typisk i forbindelse med trængsel fra andre gæster. 95% af deltagerne angiver, at Holbæk i Krig var en god oplevelse for voksne. Heraf giver 67% karakteren 5 for helt enig på en skala fra 1 til 5. 81% af deltagerne angiver, at Holbæk i Krig var en god oplevelse for unge. Det er væsentligt flere end ved træskibsfestivalen i 2013 og modsat sidste år er der ingen, der ved Holbæk i Krig angiver, at det er en dårlig oplevelse for unge. 82% af deltagerne angiver, at Holbæk i Krig var en god oplevelse for børn. 2% angiver at det ikke var tilfældet og de resterende svarer ved ikke eller hverken/eller. Samlet set kan det konkluderes, at Holbæk i Krig var en god oplevelse for rigtig mange. Den havde en bred profil i forhold til aldersgrupper og var for samlende på tværs af generationer. Udviklingsmuligheder Det har været helt centralt for Holbæk Kommune at lære af Holbæk i Krig, for i fremtiden at blive endnu bedre til at skabe værdier gennem oplevelser. De to fokusgrupper, som er gennemført blandt frivillige og tilflyttere, peger på følgende: Fortsæt med at udvikle events fra bunden. De frivillige peger på, at det var en klar styrke, at Holbæk i Krig var, at ideen udsprang fra Holbæk. Lokale kulturaktører drog i optakten rundt til andre foreninger og aktive og engagerede dem i at skabe noget, der var større end deres egen forening eller teatertrup. Skab rammer, hvor dette kan lade sig gøre hvert, eller i det mindste, hvert andet år. Medieeffekt. Medieomtalen var rigtig god, men kunne have været mere omfangsrig. Der er ingen skam i at bruge billige tricks som kendiseffekt, ambassadører eller en større indsats indenfor sociale medier. Engager nationale og nordeuropæiske nichemålgrupper. Historiske begivenheder har meget klart definerede nichemålgrupper, som er dybt engagerede og som vil rejse langt for autentiske oplevelser. For en begivenhed som Holbæk i Krig kunne der have været flere med historisk interesse, interesse for Anden Verdenskrig, live-rollespillere, brætspillere, teater, veteranbilentusiaster og så videre. Samlet set udgør disse grupper rigtig mange mennesker. Fortsæt fokus på frivillighed. Undersøgelsen har vist, at der er en stor lyst til frivillighed i Holbæk. 1/3 af de der deltog i undersøgelserne, er åbne overfor at være frivillig ved lignende events. Holbæk arbejder bevidst med at styrke frivilligheden og ifølge de frivillige i fokusgruppen, er der rigtig gode rammer for at være frivillig. De frivillige peger på følgende: o o o o o o Det er vigtigt at politikerne viser de frivillige interesse og anerkendelse. Engagement smitter. Det handler ikke om at blive betalt, men om den symbolske belønning i at være med. Store events hvor mange kan være med og hvor man mødes på kryds og tværs er gode. Der skal bare være en god idé, som frivillige kan gribe og være med i. Giv nogle af de frivillige en ambassadørrolle, så de har mulighed for at engagere endnu flere. Hvis der er gode oversigter over, hvor man kan være frivillig, så er disse ikke synlige nok for de frivillige. Savner samlet info med, hvad man kan være frivillig i (sådanne findes faktisk på frivilligcenteret i kasernerne). De infoskærme der er i supermarkeder og banker og på jobcentre skulle vise frivillige aktiviteter. Betydningen af at spørge, headhunte, frivillige er vigtigt. Invitér. Side 15

16 o o o De frivillige vil gerne inddrages i produktudviklingen. Så ud over at spørge til noget, der allerede er udviklet, skal man spørge om de mange frivillige vil være med i udviklingsgrupper. De frivillige klynger sammen i grupper. Der er potentielt skjulte grupper derude. Eksempelvis Odins Ravne. De frivillige giver generelt ros til byen. Holbæk er en god scene. Her gives glæde fra byens folk til byens folk. Der virker til at være godt styr på fødekæderne og talentudviklingen ikke mindst indenfor teater. Side 16

17 Unikke oplevelser, identitet og tiltrækning Når events skaber oplevelser i Holbæk har oplevelsernes profil en afsmittende effekt på Holbæks profil og identitet og på, hvorvidt byen er attraktiv at bo og leve i. Indholdet er alt andet end ligegyldigt. Det er således ikke samme oplevelsesprofil en by får af at være vært for en jazzfestival, som ved et arrangement med heavy metal, børneteater eller motionsløb. Selvom indholdet giver forskellige profiler, er der dog et samlende kendetegn. Nemlig oplevelsen af, at der sker noget og at byen ikke bare er et indholdsløst sted. Det er således med oplevelsen, at byen får sin profil og får en mental tilstedeværelse hos borgere og besøgende. Det samme gælder for de enkelte byrum eksempelvis en havn. Det er først gennem oplevelser, at der kan tillægges følelser og værdier, som lagres hos de der oplever. Disse oplevelser får betydning, når vi skal træffe beslutninger. Eksempelvis når vi vælger, hvor vi vil bo. Når vi skal bosætte os, vælger vi at søge bolig et begrænset antal steder netop der hvor vi oplever, at der er en profil, som passer til os. Denne sortering, som ikke blot finder sted ved bosætning, men også i valg af handelsby eller til kulturoplevelser, sker ubevidst. Unikke oplevelser Identitet og positiv opmærksomhed Ubevidst tiltrækning Netop fordi der er tale om ubevidste beslutninger, som er baseret på samtlige af vores oplevelser, er det meget svært at kortlægge effekten. Det gør imidlertid ikke effekterne af den oplevede identitet mindre virkelig eller vigtig. Det unikke Det er i særlig grad unikke oplevelser, der er interessante for byer at skabe. Oplevelser kan både være unikke i deres størrelse og omfang, men også i deres fortælling, ramme eller indhold. Analysen har kortlagt, om gæsterne ved Holbæk oplevede begivenheden som unik. Figuren til højre viser, at Holbæk i Krig for de fleste var mere unik for Holbæk end sidste års Træskibsfestival, som ellers også scorede højt. Således angav 54% af deltagerne, at de var helt enige mod 34% i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvilken grad er du enig i at begivenheden gav oplevelser du ikke kan få andre steder? Holbæk i Krig Træskibsfestival Hvor det ved træskibsfestivalen i 2013 primært var holbækborgere der oplevede at begivenheden var unik, er det for Holbæk i Krig alle gæster. Side 17

18 Stolthed En god indikator på om en oplevelse skaber en forbindelse mellem et sted og en borger i Holbæk eller besøgende, er stolthed. Hvis en borger angiver at være stolt af byens oplevelser, er det en tilkendegivelse af, at byen har følelsesmæssige kvaliteter. Derfor har vi i analysen kortlagt, hvorvidt Holbæk i Krig har bidraget til lokal stolthedsfølelse. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvilken grad er begivenheden med til at give borgerne i Holbæk noget at være stolte af? Resultatet er klart, at Holbæk i Krig har bidraget til lokal stolthed. 40 % angiver helt enig og 42 % angiver enig. Holbæk i krig Træskibsfestival Ved Træskibsfestival i 2013 var andelen endnu højere. Metodisk er det ikke muligt, at afdække grunden til dette mindre fald, men begge begivenheder har gode resultater på denne parameter. Konklusion. Det er sandsynliggjort, at de mange gæster der har haft en god oplevelse, tillægger byen flere positive værdier og at dette har en ubevidst betydning for Holbæk som bosættelsesby. Den oplevelse af Holbæk som flest har fået, er en livlig by med oplevelser for alle, god stemning, åben for alle og en interessant by. Holbæk i Krig var en oplevelse, som har været med til at skabe lokal stolthed. Ifølge deltagerne i fokusgruppen med engagerede frivillige, har Holbæk noget unikt at byde på. Det er eksempelvis teaterprofilen, hvor hele fødekæden er med til at udvikle talenterne samt gode rammer for at udfolde sine frivillige ideer. Ifølge deltagerne i fokusgruppen med tilflyttere og gæster til Holbæk i Krig, er det netop Holbæks udfordring, at det unikke er for svært at få øje på selv for de der er i byen. Deltagerne betegner Holbæk som en ganske ordinær satellitby med sædvanlige provinsielle problemer, såsom begrænsede offentlige transportmuligheder, ringe brugerflade på kulturportalen, der gør det svær at finde tilbud og generelt for lidt liv i byen. Fokusgruppen peger dog på, at Holbæk kan plukke nogle lavt hængende ved at: - Gøre kulturkalenderen mere brugervenlig. Alle kritiserer den. Præsentere den for tilflyttere ved tilflytterarrangement. - Gøre mere ud af hyggen i gaderne. - Placere digitale infoskilte med hvad der sker ved indfaldsvejene. - Skabe tryghed/lys ved de enkelte utrygge steder der er ved Frysehuset. - Udvikle en lang serie af events hele sommeren. - Gøre alvor af ambitionen om at have kultur og byliv som driver. Side 18

19 Gode oplevelser, lyst til at være med og social aktivitet Mange af de gæster der blev interviewet i forbindelse med undersøgelsen har nævnt, at de andre gæster og de frivillige aktive var en del af det der gjorde stemningen og oplevelsen så god. Begivenheder er sociale fænomener, hvor det at være sammen som deltagere, både i små grupper og masseoplevelsen i mylderet af mennesker, er af betydning. Derudover kan begivenheder også motivere til social aktivitet, herunder frivilligt engagement i foreningsliv, markedsboder, kulturliv eller i praktiske arrangørroller. Endelig er oplevelsen af at være frivillig, en social oplevelse af at gøre noget sammen med andre og at give noget gode oplevelser til andre. Oplevelser har med andre ord tre sociale dimensioner; man oplever dem i grupper og som massebegivenheder, de kan motivere til at blive frivillig og den frivillige indsats er i sig selv en social aktivitet. Fælles oplevelser Lyst til at være med Øget social aktivitet Frivillighed er et af nøglepunkterne i alle større begivenheder uanset om det gælder festivaler, idræt eller forskellige kulturformer. Lyst til at være med motivation for at blive frivillig I forbindelse med analysen har vi spurgt de interviewede, om de kunne tænke sig at være frivillige ved lignende større begivenheder i Holbæk. Så mange som 1/4 af deltagerne er positivt stemt for ideen om at være frivillig og halvdelen af disse afgav kontaktinformationer med henblik på en senere forespørgsel om at blive frivillig. Blandt Holbækborgerne er det så meget som 37%, der viser interesse og 81% af disse der giver deres kontaktoplysninger med henblik på at blive kontaktet. Konklusionen er, at godt 30% af de voksne deltagere fra Holbæk og 10% af de øvrige gæster er potentielle frivillige. Selvom en del af disse givetvis vil falde fra når de får en forespørgsel, peger tallene på et markant frivilligpotentiale, der blandt andet er skabt af de gode oplevelser, som gæsterne allerede har haft med store begivenheder i Holbæk. Værdien af den frivillige indsats Den frivillige indsats som idrætsklubber, kor, teaterlivet, kommunale ansatte der laver opgaver ud over det arbejdsmæssige, hjælpere ved boderne og andre lægger, er af værdi for alle de, der besøger begivenheden. Fordi indsatsen kan omregnes til timer, er det muligt at udregne den værdi, som det frivillige arbejde har. Dermed kan man sætte værdi på en indsats som ellers ikke er del af det økonomiske system, netop fordi der ikke betales løn. Værdien skabes i stedet i det sociale system mellem gæsterne, foreningerne, korene mv. For at kortlægge den frivillige indsats er der foretaget ekspertinterview med ansatte i Holbæk Kommune. Ud fra disse har vi opnået rimelige estimater af omfanget af indsatsen fra de mange grupper af frivillige. Alle vurderingerne baserer sig på gennemsnit. Eksempelvis vurderes det, at 400 kulturfrivillige hver har brugt 35 timer på at iscenesætte og afvikle oplevelser for andre. Værdsættelsen af tiden er baseret på dagpengesatser. Denne sats er valgt, fordi den er det bedste bud på en sats der værdisætter tid, som ikke er arbejde, men som samtidig er af arbejdslignende karakter. Side 19

20 Tabel 1. Omfanget af frivillig indsats, Holbæk i Krig i Holbæk Gruppe af frivillige Antal personer Timer Sats / time Værdi kr. Teatre og kor Optrædende udefra Børneforeninger Næringsdrivende, frivillige Diverse øvrige kultur Kommunale ansatte ekstra indsats Idrætsforeninger Samlet værdiskabelse Konklusion. Når indsatsen fra alle de frivillige præsenteres samlet som her, bliver dens betydelige værdi åbenlys. Estimatet er således, at de frivillige bidrager med en indsats af en værdi på næsten 2,3 mio. kr. Det vigtigste budskab som de frivillige i fokusgruppen ønsker at vi skal viderebringe til beslutningstagerne i Holbæk er, at det har en stor moralsk og symbolsk betydning når politikeren i spidsen af byen og byens erhvervsliv viser deres engagement i det lokale kulturliv. Bare det at de der står ved roret på skuden er til stede, er en anerkendelse. Bliv ved med det! Til trods for at fokusgruppen for tilflyttere fandt sted i Frivillighuset i Kulturkasernerne, efterspørger tilflytterne, at det er let at se, hvordan man kan være frivillig. Konkret efterspørges en måde at navigere, så det er let til at finde alle de mange foreninger og tilbud som findes. Side 20

21 Oplevelser af byens rum, nye handlemønstre og bæredygtigt byliv Når begivenheder finder sted, sker det netop et sted. I events som Holbæk i Krig er stedet med til at danne rammen for eventen, men samtidig er eventen med til, at gøre stedet aktivt på en måde for brugere, der ikke normalt er på stedet. Helt konkret er Holbæk Havn og Holbæk by blevet aktiveret som et rum på nye måder for de mange besøgende. De har oplevet de muligheder der er og stort set alle med gode oplevelser. De nye oplevelser af byen og havnen kan føre til ny adfærd. I denne analyse er det naturligvis interessant at kortlægge, om det er sandsynligt, at det fører til øget brug af byen som kultur- og handelsby. Hvis det sandsynliggøres, at oplevelserne ved Holbæk i Krig motiverer til øget brug af byen, er det en klar indikation af, at større begivenheder er med til at styrke et bæredygtigt kultur-, handels- og byliv ud over dagene, hvor begivenheden afvikles. Gode byrumsoplevelser Nye handlemønstre Bæredygtigt kulturog handelsliv Denne analyse rækker kun til at kortlægge den motivation, som deltagerne har på det tidspunkt de svarer på spørgsmålet, og ikke om de rent faktisk får nye handlemønstre. Men fra andre byer er erfaringen, at begivenheder er det der aktiverer byrum og at en indsats med begivenheder over flere år også skaber længerevarende ændringer i handlemønstre. Motivation til nye handlemønstre Figuren til højre viser, at en stor andel enten er helt enig (18%) eller enig (31%) i udsagnet om, at de får lyst til flere oplevelser i Holbæk. 50% 40% 30% I hvilken grad giver begivenheden dig lyst til at bruge Holbæk mere i fremtiden? 20% Der er en svag tendens til, at det især er besøgende uden 10% børn der motiveres til yderligere besøg i Holbæk. Og 0% der er en klar tendens til, at det i højere grad er Holbækborgerne der motiveres til ny brug af byen. Sidstnævnte er ingen overraskelse, da Holbæk er lettere tilgængelig for borgerne i Holbæk. Holbæk i Krig Træskibsfestivalen At grunden til at Træskibsfestival scorer højere end Holbæk i Krig, kan skyldes, at Træskibsfestivalen var tættere på byens centrum. Men forklaringen kan ikke dokumenteres ud fra data. Side 21

22 Hvad motiveres gæsterne til? Alle der har svaret helt enig eller enig i at de har forøget lyst til at besøge Holbæk, er blevet spurgt til, hvad de forventer at foretage sig. Det har været muligt at afgive flere svar. Som figuren til højre viser, har flest (83%) motivation til at gå til flere store og originale begivenheder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvilke af følgende aktiviteter tror du, at du vil gøre mere? 49% vil handle i byen, 26% vil gå til koncert, 44% vil benytte byen uden særligt ærinde og 20% vil gå i teatret. Holbæk i Krig Træskibsfestival Konklusion. Det er sandsynliggjort, at Holbæk i Krig har skabt oplevelser, der motiverer til yderligere brug af Holbæks kultur- og handelsliv, og at der dermed er en længerevarende effekt af oplevelsen. De engagerede frivillige i fokusgruppen ønsker, at der skal ske mere i byens rum. De er selv gået i gang med alt fra vejfester til teater i gaderne. Men de savner mere, der samler byen eksempelvis fælles måltidsoplevelser. Tilflytterne med en mere distanceret relation til byen savner også oplevelser, der iscenesætter byen. Nogle vil lave Holbæk til en lille Korsbæk, andre drømmer om den vildeste juleoppyntning og julemarked, mens andre igen mener, at Halloween vil gøre byen mere aktiv. Side 22

23 Kommerciel ramme, omsætning og arbejdspladser Store kulturbegivenheder som Holbæk i krig har en direkte økonomisk betydning for Holbæk. De mange gæster, både fra Holbæk og udefra, bruger penge, som de ellers ikke ville have brugt i Holbæk. Denne meromsætning kan værdisættes i kroner, fordi der i Danmark brugtes kræfter på at kortlægge, hvor mange penge henholdsvis turister udefra og danskere bruger. De estimater som denne analyse bygger på, baserer sig netop på sådanne standardtal 2. Herudover er der foretaget en vurdering af, hvad Holbækborgerne selv anvender på en dag på Holbæk i Krig. Oplevelsen er rammen om et forbrug. Mere specifikt et forbrug som gæsterne fra Holbæk eller besøgende udefra enten ikke havde haft eller ikke havde placeret i Holbæk. Og denne meromsætning skaber arbejdspladser. Oplevelser som ramme Meromsætning Arbejdspladser Turismens standardforbrug er behæftet med usikkerhed og anvendes ofte ukritisk. Man bør i vurderingen bemærke at: - Standardforbruget fokuserer på hele døgnforbruget og ikke alene det, der er ved en event. - Standardforbruget tager i ringe grad højde for, at mange af de personer som indgår i beregningen undlader et alternativt forbrug. Når gæster eksempelvis bruger penge ved Holbæk i krig, er der en del af dem som alternativt havde nydt en is, handlet eller på anden måde brugt penge i Holbæk. - Analyserne er baseret på turisternes døgnforbrug på regionalt niveau og beskriver ikke, hvilken andel der ligges i den ene kommune eller den anden. - Værdien af gæsternes forbrug omsættes kun til værdi i Holbæk såfremt de steder såsom boder og madsteder hvor de kan købe noget. Målet med denne analyse har været et ærligt og realistisk bud på meromsætningen som følge af Holbæk i Krig. De besøgendes forbrug For at estimere forbruget fra gæsterne på Holbæk i Krig, har vi analytisk opdelt dem i tre grupper. - Endagsgæster udefra. - Gæster udefra som overnatter. - Lokale gæster Holbækborgere. Fra Visit Denmarks analyser af turisternes forbrug kan vi uddrage at: - En dansk endagsturist anvender 292 kr. ved et besøg i Region Sjælland. - En udenlandsk endagsturist anvender 380 kr. ved et besøg i Region Sjælland 3. 2 Sammelignelige data med sidste års analyse er valgt. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 fra Visit Denmark s. 35. Side 23

24 - Der findes ikke tilgængelige data for, hvad en lokal borger anvender på events i egen by, men i dialog med Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsråd har CKO valgt at sætte denne værdi lavere end for en dansk endagsturist på 230 kr. - En gæst som overnatter uden privat overnatning anvender i gennemsnit yderligere 500 kr. Der er, som allerede nævnt, tale om gennemsnitstal for hele døgnforbruget. Forudsætningen for, at det er realistisk at tage udgangspunkt i disse tal er, at gæsterne rent faktisk har haft noget at bruge penge på, hvilket var tilfældet under Holbæk i Krig. Selvom der ikke var tale om en entréoplevelse, var der et stort udbud af spisesteder. Hjemmeværnet har vurderet, at der ved Holbæk i Krig var enkeltbesøg. Fra spørgeskemaanalyse har vi en indikation af, at 42% af disse var lokale besøgende, at 57% var gæster fra det øvrige Danmark og at 1% var besøgende fra udlandet, samt 8% af de ikke lokale gæster overnattede uden privat overnatning. Antal deltagere Antal Sats, Kr. Omsætning, Kr. Andel Holbæk 42% Andel DK øvrige 57% Andel udland 1% Overnattende 8% Samlet omsætning Lokal effekt af meromsætning Som nævnt indledende i dette kapitel bør realistiske estimater af effekten i omsætningen tages med visse forbehold. - Adgangen til kommercielle aktiviteter for de besøgende var gode i forhold til bespisning og andet. - Entreen var gratis. - Mange af de besøgende brugte næsten hele dagen ved Holbæk i Krig. - Analyser fra andre events, der er mere detaljerede end det gennemsnitlige døgnforbrug, viser at nogle af gæsterne alternativt har købt fødevarer eller andre varer i byen 4. Konklusion. Baseret på standardsatserne for gæsternes døgnforbrug, og med en række forbehold, er det mest realistiske estimat af betydningen af Holbæk i krig på 2-2,5 mio. kr. i direkte meromsætning. Dette er på et niveau, hvor Holbæk i Krig har en betydning for skabelse af arbejdspladser i Holbæk. Deltagerne i begge fokusgrupper undrer sig over, at handelslivet ikke ser større fordel i oplevelser der samler folk i byen. De giver mange eksempler på, at hvad der er gratis aktiviteter fører til salg: Selvom open by night er gratis, køber man alligevel de der gummistøvler, som man ellers ville have kørt til Bilka efter. Siger en deltager i en fokusgruppe. 4 En analyse foretaget af Betydningen af Danmarks Smukkeste Festival for Skanderborg Kommune viser, at nogle lokale butikker oplever en meromsætning ved store events men andre (dog færre) oplever en reduceret omsætning. Side 24

25 Anbefalinger Holbæk Kommune ser udviklingen af større kulturbegivenheder som en langsigtet strategi, der skal gøre Holbæk til et bedre sted at bo og besøge. Skal den strategiske indsats bære mest mulig frugt, anbefales at: - Holbæk fortsætter indsatsen for at få frivillige med. Analysen viser, at mange flere har lyst til at engagere sig i at skabe værdi for andre i Holbæk og besøgende udefra. Jo flere frivillige man kan engagere i meningsfulde aktiviteter, des stærkere bliver deres tilknytning til Holbæk og des bedre kulturbegivenheder får byen. - Sats på autentiske oplevelser, hvor deltagerne skal opleve at de får noget i Holbæk, de ikke kan opleve andre steder. Inddrag de mange frivillige i udviklingen. - Holbæk fortsætter med at lære. Svarene fra gæsterne viser, at der er styr på tingene. Næste skidt kan meget vel være, at tænke i at lære fra sig og styrke økosystemet, så flere lærer at blive fantastiske til at skabe events. Tænk i talentudvikling, så I også i fremtiden kan have exceptionelle eventudviklere og eventafviklere. - Holbæk sigter længere ud i fremtiden end ét år. Giv ikke op, hvis der er to år med dårligt vejr. Træskibsfestivalen sidste år og Holbæk i Krig i år var badet i solskin. Mange kulturbegivenheder har tabt pusten på noget så simpelt, som et par sæsoner med dårligt vejr. Vær opmærksom på forhånd på, hvordan det bliver bedst muligt i al slags vejr. Analysen viser, at de udfordringer deltagerne mødte i år var relateret til godt vejr; manglende is og manglende vand til hunde og andre praktikaliteter. - Ros arrangørerne og ros de frivillige. I er kommet et godt stykke allerede og 98 % af de besøgende har i analysen angivet, at de samlet set havde en god oplevelse. Fejr jeres sejre sammen med alle de, der har bidraget til at skabe en succes. Lad dem læse i de næsten 400 positive svar om eventen. Brug det til at motivere til deltagelse næste gang. Sæt fokus på at få politikerne til at vise de frivillige anerkendelse. Side 25

26 Spørgsmål kan rettes til: Brian W. Ahlquist Kultur- & Fritidschef samt koordinerende chef for frivillighed Telefon: Holbæk Kommune Kultur- og Fritidssekretariatet Kasernevej 6-2 sal 4300 Holbæk Claus Westergaard Turismechef Telefon: Holbæk Erhvervsforum Ved Faurgården Holbæk Efter aftale med disse: Søren Würtz Sociolog, Chefkonsulent Telefon: CENTER FOR KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI Hersegade Roskilde Tak til For interview og engagement: 1.D. Holbæk Handels og Teknisk Gymnasium. For viden om den frivillige indsats ved Holbæk i Krig: Mikkel Thorning og Jens Albagaard. For assistance til opsætning af spørgeskemaer og bearbejdning af data: Gitte Holmegaard Johnsen. For lån af lokaler til Fokusgrupper: Jens Albagaard. Fordi I hjalp med at give os nogle af svarene. Alle der deltog i undersøgelsen, enten på Holbæk i Krig eller efterfølgende i den netbaserede spørgeskemaanalyse. Side 26

27 Bilag 1 Supplerende viden om Holbæks værdiprofil Sammenlignet med regionens øvrige byer/kommuner har Holbæk følgende profil: Værdiprofiler sjællandske byer / områder Sorø Kalundborg Roskilde Oddsherred Natur Kulturbegivenheder / events Smuk God lokal kultur Aktiv / høj energi Hyggelig God handelsby Et godt sted at bo Ringsted Holbæk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Side 27

28 Regional og geografisk betydning Der er forskel på, hvordan Holbæks værdiprofil er i Region Sjælland og i Region Hovedstaden. Hvad forbinder folk fra regionerne med Holbæk? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Sjælland Region Hovedstaden For borgerne i Region Sjælland er der i højere grad tendens til at forbinde Holbæk med en god handelsby med smuk natur, kulturbegivenheder og som et godt sted at bo. Ordene hygge og god lokal kultur er der mindre forskel på. Flere borgere i Region Hovedstaden forbinder ikke Holbæk med nogen værdier. Side 28

29 Bilag 2 - Spørgeskema til survey-analyse Introduktion Dette er en undersøgelse af en række byer og områder på Sjælland. 1. Vi vil nu bede dig om at angive, hvilke byer/områder du forbinder med hvilke ord: Ringsted Odsherred Holbæk Roskilde Kalundborg Sorø Et godt sted at bo God handelsby Hyggelig Aktiv / høj energi Forbinder ikke denne by med nogen af disse ord 2. På samme måde vil vi nu bede dig om at angive hvilke byer/områder, du forbinder med disse ord Ringsted Odsherred Holbæk Roskilde Kalundborg Sorø God lokal kultur Smuk Kulturbegivenheder / events Natur Forbinder ikke denne by med nogen af disse ord 3. Hvilke af disse byer/områder har du handlet i inden for det seneste år? - Ringsted - Odsherred - Holbæk - Roskilde Side 29

30 - Kalundborg - Sorø - Ingen af disse byer - Ved ikke/husker ikke 4. Hvilke af disse byer/områder har du benyttet kulturtilbud såsom teater, biograf, koncerter, eller museer i inden for det seneste år? - Ringsted - Odsherred - Holbæk - Roskilde - Kalundborg - Sorø - Ingen af disse byer - Ved ikke/husker ikke 5. Hvilke af disse byer/områder har du været til kulturevents såsom festivaller, byfester eller lignende inden for det seneste år? - Ringsted - Odsherred - Holbæk - Roskilde - Kalundborg - Sorø - Ingen af disse byer - Ved ikke/husker ikke 6. Hvis du skulle bo i en af disse byer/områder og ikke skulle vælge en du allerede boede i. Hvilken ville du så helst bo I? - Ringsted - Odsherred - Holbæk - Roskilde - Kalundborg - Sorø - Ved ikke - Jeg ville aldrig bo i nogle af disse byer Side 30

31 7. Har du deltaget i nogle af følgende begivenheder i 2013? - Vig Festival (Odsherred) - Dyrskue Roskilde - Træskibsfestival Holbæk i pinsen - Ringsted Festival - Sorø Jazzfestival - Kalundborg Rock er - Roskilde Festival - Ingen af disse - Ved ikke/husker ikke 8. Du får nu navnet på en af de byer der er del af undersøgelsen. Du bedes angive det første du tænker på når du hører/læser bynavnet. Holbæk Åbent svar Ved ikke 9. Hvad er din stærkeste tilknytning til Holbæk? Gerne flere svar Jeg bor der selv Jeg har familie der eller er opvokset der Jeg har venner der Jeg har været der Jeg har hørt om byen Jeg har ikke hørt om byen Andet Ved ikke 10. Noter køn 1. Kvinde; 2. Mand. 11. Hvad er din alder? 1. år {18 år +} 2. Vil ikke svare. 12. Noter postnummer Hvad er din højeste uddannelse? 1. Folkeskole; (til og med 10 klasse/real) 2. Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. Side 31

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk 2014 Videns- og erfaringsopsamling 17. september 2014 Holbæk skaber stadig værdi med unikke oplevelser Holbæk i Krig var pinsens store kulturevent i Holbæk.

Læs mere

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk. Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013

Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk. Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013 Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk Videns- og erfaringsopsamling Træskibsfestival i Holbæk 2013 24. juni 2013 Originale oplevelser skaber værdier i Holbæk Når Holbæk de seneste år har haft en

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

JELLING - BYPROFIL. Jelling er altså turistbyen. Med kommunens, måske Jyllands, mest kendte og velbesøgte turistattraktion Jelling monumenterne.

JELLING - BYPROFIL. Jelling er altså turistbyen. Med kommunens, måske Jyllands, mest kendte og velbesøgte turistattraktion Jelling monumenterne. JELLING - PROFIL JELLING - BYPROFIL Jelling er en turistby med flere besøgende end nogen anden centerbyer. Jelling er en kulturby, med festival og et stærkt lokalt kulturliv, et stærkt foreningsliv og

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT - AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 5 8 13 21 25 INTRODUKTION KONKLUSIONER ØKONOMISKE EFFEKTER INDTRYK OG BRUG AF OMRÅDET SPEJDERLEJRENS

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Uddybning af visionen

Uddybning af visionen Uddybning af visionen 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Mission... 1 Visionskerne... 2 Grupper i særligt fokus... 4 Familier... 4 Besøgende... 5 Kommunens særlige kendetegn... 6 Livslang

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014

AABENRAA KOMMUNE. IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE IMAGEANALYSE Aabenraa Kommune Rapport Januar 2014 AABENRAA KOMMUNE 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Borgere i Aabenraa Kommune 4. Borgere i Region Syddanmark 5. Studerende i Odense og

Læs mere

TNS Gallup - Public Næstved Kommune

TNS Gallup - Public Næstved Kommune TNS Gallup - Public Næstved Kommune Kommunalomdømmeanalyse Oktober 2008 Public Metode 2 Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Skive Storkommune Borgerundersøgelse Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater 1 1.1 Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere