Referat fra møde om diplom og Nordisk Institut d april 2016 i Gøteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde om diplom og Nordisk Institut d april 2016 i Gøteborg"

Transkript

1 Referat fra møde om diplom og Nordisk Institut d april 2016 i Gøteborg Dette dokument har været i proces siden På Nordisk træf i 2015 blev vedtaget en version uden nok tid til egentlig diskussion. Denne version er gældende pt. men Helena Von Bothmer indkaldte til dette møde om diplomprocessen for at lave en grundigere fælles diskussion og oplæg. Det vil sige at diplomproceduren sådan set stadig er i proces. Der er brug for at denne proces afsluttes, fordi det lige nu er uklart, hvad der er gældende, hvis du ønsker at tage diplom i Norden (Processen kan ændre sig inden folk går i gang med deres diplomansøgning eller imens de er i gang). Det er dels forvirrende og utilfredsstillende overfor diplomansøgere, men også uheldigt i forhold til hele den stærkt voksende permakulturbevægelse i Norden. Vi opfordrer derfor til, at der kun kommer justeringsforslag som opleves som helt nødvendige. Vi satser på at kunne vedtage de 2 beslutningsforslag på Nordisk træf i januar 2017 på Friland i Danmark. Justeringforslagene skal være konkrete formuleringer og sendes senest d.10.november 2016 til Man kan altså ikke møde op på Nordisk træf og komme med nye mundtlig ændringsforslag. Alle diplomholdere i Norden og bestyrelsesmedlemmer har været inviteret til mødet. Til stede: Klara Hansson (kun fredag), Tony Andersen, Cathrine Dolleris, Frederica Miller (ordstyrer), Kurt Holm, Helena von Bothmer (referent for institutdelen), Hans Ryding (kun fredag), Julio Perez, Esben Schultz og Mira Illeris (referent for diplomdelen). Videre arbejdsproces 1) Referenten (Mira) sender referatet ud til deltagere på dette møde og får evt. justeringforslag retur. 2) Herefter lægges det på foreningernes hjemmeside og dette skrives i Tidsskrift om Permakultur som formodes at komme sidst i september. 3) Folk som har kommentarer til de 2 dokumenter, der ønskes vedtages på Nordisk møde skal sende ændringsforslag skriftligt senest 2 måneder før Nordisk møde der holdes januar 2017 på Friland, Danmark. Man kan altså ikke møde op på Nordisk møde og komme med nye mundtlige ændringsforslag. Frederica står for at samle disse mulige kommentarer. Beslutningsforslag 2) Permakultur diplom Baggrundsforståelse Som permakultur diplomholder påtager du dig ansvar for at permakultur som begreb og praktik bevares indtakt og udbredes. Diplomet er først og fremmest en slags licens, som Nordisk Permakultur Institut giver for formelt at bekræfte at pågældende kan: - Være repræsentant for permakultur bevægelsen overfor offentligheden på egen hånd - Kvalitetssikre certifikatkurser, herunder arrangere kurser på egen hånd - Kvalitetssikre projekter, herunder yde professionel design rådgivning på egen hånd

2 Derfor indeholder kravene til diplomet at du demonstrerer indgående kendskab til permakulturens etik, principper, og kriterier, formidlingsevne, at du har produceret en omfattende portefølje af designarbejde og at dine designs afspejler dette. Det er personen der tildeles diplomet. Har du ønske om diplom? Kan du ansøge om at få din viden og kunnen anerkendt og formelt godkendt af Nordisk Permakultur Institut. Efter godkendt arbejde og præsentation af dette, tildeles du et Diplom i Permakulturdesign. Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du behøver for at forberede dit diplom er individuelt, men minimum 2 års arbejde kræves for at kunne ansøge om diplomet. Nedenfor finder du retningslinjerne for processen og de forskellige kategorier, man kan vælge imellem i sit diplomarbejde. Retningslinjerne er til for at give inspiration og ramme for diplomarbejdet, men de er fleksible, og processen er åben for alternative metoder og indhold. Diplomkategorier Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde. Du kan vælge at arbejde indenfor en enkelt kategori, eller indenfor flere kategorier. Hvert design, der indgår i dit diplomarbejde, kan tilhøre en eller flere af nedenstående kategorier (Kategorierne er internationalt bestemt). Site Design. Projekt-design / Professionel design-rådgivning Site development. Flere designs er implementerede på samme sted og evaluerede over længere tid. Education. Design for og arbejde med uddannelse og træning inden for permakultur Administration. Design af og arbejde med organisations- og administrationsmetoder i linje med permakulturens etik. Architecture. Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur med hjælp af permakulturens metoder og i linje med permakulturens etik. System establishment and implementation. Design, etablering og afprøvning af systemer, som vil være essentielle for permakultur design og implementering Trusteeship. Design, etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur formål. Community development. Design, etablering og opretholdelse af økosamfund, permakultur i lokalsamfund eller byhaver, indenfor en bioregional kontekst. Research. Et signifikant bidrag til permakulturens vidensbank via original forskning. Finance. Design, etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomiske systemer Media and communications. Design af og arbejde med formidling som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur. Manufacturing. Design og fremstilling af relevant teknologi, som bidrager signifikant til design

3 og implementering af permakultur-systemer. Diplomprocessen 1) Registrering Du kan du tilmelde dig gennem dit lands Permakultur forening. Du skal have PDC certifikat godkendt af foreningen og være medlem af foreningen for at kunne ansøge om diplom. 2) Handlingsplan Vi anbefaler at du vælger en 1. mentor og vælger hvilke kategorier du vil arbejde med, og at du laver en handlingspland, godkendt af 1. mentoren for at få et overblik over din vej frem til diplomet, også kaldet en aktionslæringsplan. For at blive diplomeret skal du have en 1. mentor godkendt af Nordisk Institut til at godkende dit diplomarbejde. Ved at vælge en mentor og lave en handlingsplan tidligt kan du sikre dig, at arbejdet du gør kan ligge til grund for et diplom, men også arbejde gjort uden mentor og handlingsplan kan ligge til grund for et diplom, hvis det senere godkendes. 3) Skab eller indgå i et diplom-laug Vi anbefaler også, at du opsøger andre diplomaspiranter for at forme eller indgå i et allerede formet diplom-laug, hvor du kan få støtte og udveksle ideer med andre. 4) Præsentation af ansøger Du præsenteres som diplomaspirant på Nordisk Permakultur Institut og foreningernes hjemmeside. 5) Vurdering af kvaliteten Tidligst efter to års arbejde, og når du vurderer at din designportefølje er tilstrækkelig, kan du ansøge om vurdering for at afgøre, om porteføljen opfylder de formelle diplomkrav. 1. mentor skal godkende porteføljen, hvorefter der skal vælges 2.mentor. Du kan selv foreslå en 2. mentor, men denne skal godkendes af Nordisk Instituts styregruppe. 2. mentor skal sikre kvaliteten. 2. mentor kan være fra et ikke nordisk land. 6) Publicering Når begge mentorer er tilfredse med dit arbejde, skal det publiceres på foreningens hjemmeside minimum 3 måneder før Nordisk møde. Samtidigt udpeges en censor af Nordisk Instituts styregruppe. Det kan være en god idé også at præsentere din diplomopgave i Tidsskrift om Permakultur. 7) Præsentation - Du præsenterer din diplomopgave på Nordisk Møde. Afhængig af antallet af diplom-præsentationer på Nordisk Møde, får du mindst 45 minutter til at præsentere dit arbejde og efterfølgende 15 minutters spørgerunde fra først diplomholdere/opponent og siden de øvrige tilstedeværende på årsmødet. Hvis der er få diplompræsentationer, kan der være mere tid. Opponenten vælges af Nordisk Instituts styregruppe. 8) Godkendelse Den formodentlige godkendelse sker på Nordisk møde af tilstedeværende certifikat- og diplomholderne helst med konsensus og mindst med 2/3 flertal. Har du et mangeårigt permakulturprojekt, du vil søge diplom på baggrund af, vil du kunne korte processen. Du skal så søge dispensation hos Nordisk Instituts Styregruppe, hvis du vil undlade 1. mentor og få de 2 år reduceret.

4 Hvad skal du kunne når du er diplomeret? Vise, at du har gode færdigheder indenfor permakulturdesign, at du har en dybdegående forståelse af permakulturen og kan anvende dens etik og designprincipper så dette styrer dine valg i forskellige sammenhænge, fra designarbejde til levevis og job. Bedømme hvilke af et stort udvalg af designværktøjer, der bedst egner sig til en designløsning og dermed skabe designløsninger, der er holistiske og effektive. Evaluere et udført permakultur design udfra permakultur etikken og kriterierne. Permakultur er tværfagligt og skal gennemsyre hele designarbejdet. Du skal klart og tydeligt kunne kommunikere dine design-ideer til andre. Afgøre hvilke præsentations-former og hvilken dokumentation, der bedst tilgodeser kunders og andre interessenters behov. Diplomkrav 1) Beskrivelse og analyse. En kortfattet beskrivelse af hvert landbaseret eller ikke-landbaseret design. Et design kan udarbejdes på papir eller digitalt. De spørgsmål, der skal besvares er: hvilke kategorier designet omfatter; hvilke problemer, der løses med designet; hvilke designværktøjer, du har anvendt, samt en refleksion over din designproces. Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde finder du under Hvad indebærer et design? 2) Evaluering ud fra Permakultur etikken Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde finder du under Hvad indebærer en evaluering af design? - Evaluering af realiserede design ud fra omsorg for jorden. Landbaserede projekter skal redegøre for regenereringen af de 4 naturressourcer, vand, luft, jord og energi samt en organisation der sikrer denne regenerering. Der hvor der ikke sker en regenerering redegøres for hvordan en sådan regenerering kan opnås. - Evaluering af realiserede design ud fra omsorg for mennesket. Projekter skal, uanset om de er landbaserede eller ikke landbaserede, forholde sig til omsorg og design for mennesker, os selv og andre mennesker på planeten. Det kan være levevis, bedre fødevarer, beboelser, arbejdsrutiner, inklusion og meget andet. Det kan fylde meget eller blot være gjort kort, hvis det ikke er det centrale i ansøgning. - Evaluering af realiserede design ud fra lige fordeling af ressourcer/fairshare. Projekter skal uanset om de er landbaserede eller ikke landbaserede, forholde sig til etikken lige fordeling af ressourcer/fair share. Præsentationskrav Præsentationskravene er en fleksibel ramme for læringen, som sammen med kategorierne er til for at du med eller uden vejleder lettere skal kunne forstå, hvad der forventes for at få godkendt arbejdet. Dit diplomarbejde fremlægges i en designportefølje, hvor du kan vælge at lave en skriftlig rapport, en billedserie, eller en power-point præsentation (eller lignende præsentationsprogram). En anden mulighed

5 er, at du anvender videofilm, som fremviser dit designarbejde. Billedmateriale og kilder. Vedlæg kort, tegninger, fotos, tabeller, og andet relevant materiale, du har anvendt. Hvad du inkluderer her beror meget på, hvilken eller hvilke designkategorier, du vælger at arbejde med. Det er vigtigt, at dine inspirations- og faktakilder fremvises, uanset om du laver en film eller et skriftligt materiale. Aktiviteter og engagement. Beskriv alle relevante aktiviteter du har været engageret i i løbet af din designproces. Det kan være kurser, permakulturmøder eller festivaler du har deltaget i; om du har arbejdet for foreningen på en eller anden måde; arrangeret events; om du har WOOF et; eller om du har arbejdet på et permakultursted, har skrevet artikler, eller blogget om permakultur. Inkluder gerne alt hvad du har gjort for at sprede permakultur. Tydelig og lettilgængelig rapportering. Det er vigtigt, at dit designarbejde fremlægges på en tydelig måde, der gør resultatet lettilgængeligt for andre at tage til sig eller bygge videre på. Hvad indebærer et design? Et permakulturdesign beskriver et system som ud fra permakultur etikken er mere ønskværdigt end et nuværende system. Nedenstående retningslinjer for dit diplomarbejde er ønskværdige, men fleksible: Et design bør mindst beskrive. a. Hvilken designprocess der er benyttet, for eksempel SADIMET b. Det nuværende system og dets problemer c. Ressourcer eller systemelementer, som er nødvendige for at gennemføre designet d. Hvordan de forskellige elementer i designsystemet relaterer til hinanden og hvordan ressourcer formidles i tid og rum e. Hvilke designværktøjer anvendes Men et design er mere effektivt hvis det også beskriver.. f. Hvordan du ræsonnerede i processen som ledte frem til designet g. Alternative valgmuligheder og deres konsekvenser fordele og ulemper h. Hvilke indgreb, der skal gennemføres, hvornår, af hvem og med anvendelse af hvad? i. Omkostningerne ved gennemførelsen af designet For at få et diplom, bør de fleste af dine design være gennemført, og derfor er det godt, hvis du også evaluerer/kritisk vurderer hvert design, du har gennemført gennem en.. j. sammenligning af resultatet med de målsætninger (b, c, og d) som du har sat op for det ønskede designsystem k. sammenligning af resultatet med din etableringsplan (g og h) l. sammenfatning af resultatet ud fra en vurdering af hvad du har lært, og hvordan du har opnået din viden og din erfaring Hvad indebærer en evaluering af et design? I forhold til diplomansøgning må man have fokus på at det er personen og ikke

6 projekter/designs der får diplom. Kriterier for evaluering af landbaserede permakultur-projekter/designs i forhold til diplomansøgning Når vi har arbejdet i et par år på at implementere et design på et sted, er det relevant at evaluere vores arbejde for at se på, om vi faktisk har gjort en positiv forskel hvorved der drages omsorg for jorden, om vi lever op til permakultur-kriterierne om at regenerere naturressourcerne og har en organisationen der understøtter dette. Kriterier for evaluering af ikke landbaserede sociale permakultur-projekter/designs i forhold til diplomansøgning Når der er etableret sociale relationer som et resultat af et socialt permakultur-projekt/design er det værd at lave en evaluering der kan baseres på et personbaseret zone-begreb, behovsanalyser (evt. Maslov), designweb (evt. L. Macnamara) samt mange andre, for at se om der faktisk er sket en ændring i omgangsformer, adfærd, struktur mm. og om det er opnået med permakulturens etik og principper. Kriterier for evaluering af ikke landbaserede lærings permakultur-projekter/designs i forhold til diplomansøgning Når der er etableret formidlingssituationer eller undervisning som et resultat af et lærings permakultur-projekt/design er det relevant at evaluere læringen; For eksempel om det er formel eller uformel læring der foregår, om det er viden, færdigheder eller holdninger de er i fokus, hvilke intelligenser og tilgange der er i spil samt den permakulturelle relevans i forhold til læse- og undervisningsplan. Evaluering af forhold til regenerering af jorden Formålet med kriterier og evaluering Det følgende skal ses som en tjekliste til at sikre, at man får undersøgt hvorvidt projektet er regenererende på alle områder, hvor det er relevant inden for de 5 elementer jord, vand, energi, luft og organisation. Vi sikrer at der ikke er et enkelt område i projektet, hvor der er en stor ressourcenedbrydning som gør, at projektet samlet set ikke regenererer naturressourcerne. Tjekliste til evaluering ud fra kriterierne Vand Bidrager vores projekt positivt til opbygning af grundvandsreserven? Dette er vigtigt, hvis vi bor i et område med faldende grundvandsspejl eller på et område med en begrænset grundvandsreserve, f.eks. en mindre ø. Nettonedbøren er et udtryk for nedbøren fratrukket fordampningen fra jord og afgrøder, og derved hvor meget der er tilbage til overfladeafstrømning og nedsivning. Hvis vi helt undgår overfladeafstrømning, vil hele nettonedbøren således trænge ned. Hvor mange er vi om at dele vandet fra det område, hvor projektet er placeret, og hvor stort nedsivningsareal er der per person? Henter vi mere vand op fra grundvandet per person, end der dannes på vores personlige nedsivningsareal? Er der risiko for forurening af grundvandet? Igen kan vi se på permakultur-principperne: bruger vi mange flerårige planter, vil det minimere risikoen for udvaskning af næringsstoffer. En sund jord vil i øvrigt rense vandet, imens det siver ned. Luft Brænder vi noget af og hvordan? Ved afbrænding kan der dannes partikler, kulilte og dioxin. Grønne planter afgiver ilt, når de vokser, og de kan rense luften ved at optage luftbårne partikler og kulilte.

7 Jord Under elementet jord kan vi støtte os til beregningsmetoderne Det miljømæssige råderum, udviklet af Friends of the Earth, og Det økologiske fodaftryk, udviklet af William Rees og Mathis Wackernagel (1). Disse to metoder falder godt i tråd med permakultur-etikken. Er vores forbrug af råstoffer bæredygtigt? Vores miljømæssige råderum for brug af råstoffer per person om året er 80 kg cement, 36 kg råstål, 1,2 kg aluminium og 0 kg klor. Forbruget pr. år kan findes ved at veje hvad vi bruger af materialerne (evt. anslået) og dividere med produkternes forventede levetid. Klor findes bl.a. i PVC-plast og i rengøringsmidler. Hvor meget areal beslaglægger vi? - for at dække de involveredes forbrug af mad, tømmer, tekstiler, brændsel mm? Lever arealforbruget op til etikken om lige fordeling? Det økologiske fodaftryk eller miljømæssige råderum kan hjælpe med at skabe et overblik. Alternativt kan vi nøjes med at se kritisk på, om vi med vores brug af jorden opnår et højt udbytte pr. arealenhed? Er biodiversiteten blevet opbygget? Vi kan lave systematisk optælling af flora og fauna eller blot beskrive vores iagttagelser. Opbygges mulden? Har vi lavet strukturskader på jorden f.eks. ved at køre på den med tunge maskiner? Er der tegn på jorderosion? Ideelt set tager vi jordprøver i starten af projektet, som senere kan følges op. Her er især jordens indhold af organisk materiale/kulstof (C) interessant, da det er en grundlæggende faktor i forhold til jordens frugtbarhed, og vi måler herved også, om vi faktisk tager CO2 ud af atmosfæren. Hvis ikke vi tager jordprøver, kan vi se på, om vi har anvendt permakultur-principper som dækket jord, flerårige planter, diversitet og minimeret jordbehandling. I så fald kan vi med stor sandsynlighed sige, at der er sket en opbygning af mulden. Energi Binder vi mere kulstof end vi udleder som CO2? Vi må se på vores samlede udledning af klimagasser fra fossile brændsler. Udledning fra forbrug af varer, transport, bolig opførsel og opvarmning og el forbrug. Se på om der er en kulstof binding i jord og vedmasse, som er større end den samlede udleding. Bruger vi mere energi end der gendannes? Hvis vi fyrer med brænde, er der så en genvækst af nye træer, som er mindst lige så stor som vores forbrug? Her kan der måles på vedproduktionen i kw. I nogle tilfælde kan vi ved at øge mængden af vand, der lagres højt i landskabet, øge lagret af energi til vandkraft. Organisation Er projektet sikret ind i fremtiden? Det tager lang tid at regenerere naturressourcerne, og vores arbejde giver kun mening, hvis vi har sikret projektets langsigtede overlevelse. Hvad vil der f.eks. ske i tilfælde af et ejerskifte? Er projektet integreret i dets bioregion? En bioregion er kort sagt det område, inden for hvilket det vil være mest praktisk at dække vores basale behov, hvis vi igen skal lokalisere vores økonomi. Det kan f.eks. være en kommune, en ø, en halvø, en dal, eller en storby med opland. Det bioregionale arbejde er både vigtigt for at minimere energiforbruget til transport af varer, og det gør samtidig projekterne langt mere modstandsdygtige, i tilfælde af voldsomme kriser i samfundet. Er der en deltager-involverende demokratiform? Organisationen er selvfølgelig meget forskellig alt efter om det f.eks. er et par på en gård eller en stor gruppe i en by eller et økosamfund. Er det en stor gruppe

8 må der være en demokratiform der både sikrer kernepunkterne i projektet og samtidig er deltager-involverende for at give alle en ejerskabsfølelse til projektet og mulighed for at præge det. En uddybning, kilder og tabel over kulstoflagring i forskellige bevoksninger findes i artiklen Evaluering af permakulturprojekter, Tidsskrift om Permakultur nr og kan også findes på foreningernes hjemmesider. Evaluering af forhold til den sociale regenerering. (People Care, Earth Care) Caring and designing for ourselves, eachother and the planet. (Looby Macnamara) Formålet med kriterier og evaluering Formålet er at de mange kendte og ukendte teorier bliver benyttet under hensyn til permakulturens etikker og principper, og derved sikrer, at projektet er permakultur på alle områder, hvor det er relevant. Vi skal sikre at der ikke er et enkelt område i projektet, hvor der er benyttet materiale der er uforenligt med Permakulturen. (Eksempler Fascisme, segregation, racisme m.v.) Herunder er nogle emner som måske kan være til inspiration og der kan tilføjes mange andre, måske nogle der er mere relevante. Permakulturens zoneinddeling kan inspirere til refleksion hvis den defineres som; zone 00 mig selv, zone 0 de helt tætte, zone 1 dem jeg ser dagligt, zone 2 ser jævnligt samt venner og familie, zone 3 kollegaer og arbejdsrelaterede, zone 4 interessante personer, zone 5 alle andre der skal oplyses om permakultur. - Derefter kan der komponeres et design over dette Behovsanalyser: Det kan være meget gavnligt at kikke på hvilke behov der er tale om i designet. Et værktøj til dette kan være Maslow s behovs-pyramide, 1. fysiske behov, 2. behov for sikkerhed 3. Sociale behov, 4. behov for agtelse, 5. behov for selvrealisering, hvis de lavere behov ikke er dækket vil der være mindre interesse for næste niveau, også indenfor permakultur. De mange intelligenser, områder hvor indlæringsprocessen fokuseres (H. Gardner), NLP kan også være et værktøj i en social/læreproces De 6 Tænkehatte, kommunikation (T.Buzan) Kompetence cirkler (D. Kolb) praksislæring Taksonomier, niveau på indlæring eller stoffet der behandles (Bloom) NUZO(nærmeste udviklings Zone L. Vigotsky) Transitions Town bevægelsen, GAIA teori LETS: Local Exchange Traiding System og andre lokale økonomier Tjekliste laves af Frederica Begrundelser for hvorfor det aktuelle forslag er netop sådan: (Vi vælger på mødet kun at have de 12 kategorier og ikke områderne fordi de opleves som en komplicering som skaber forvirring og vil være svær at opretholde i praksis). Evaluering i forhold til regenerering af naturressourcerne: Det er selve kernen i permakultur, at vi regenerer naturressoucerne. Hvis vi følger permakulturprincipperne, som de bl.a. er beskrevet i Designers manual vil det føre til en genopbygning af naturressourcerne, og vi mener det er vigtigt at vi er gode til at redegøre for dette og gerne at vi kan sætte tal

9 på omfanget af denne opbygning. (Hvor meget CO2 optages der? hvor meget fossil energi er der brugt? hvor høj en produktion er der? osv.) Det er det der skal til hvis vi vil opnå at permakulturen bliver respekteret i resten af samfundet, og ad den vej kan vi bl.a. trænge igennem til medier og politikkere. Tager vi evalueringen væk risikerer vi at permakultur kommer til at fremstå som en særlig afart af have- og landskabs- design, eller som flyvske visioner uden hold i virkeligheden. Vi oplever at vi som permakultur bevægelse i Norden er ved at blive respekteret som en spiller på banen i forhold til debatten om samfundets problemer i forhold til klima, miljø og landbrug, og så at det er vigtigt at vi nu holder fast i de høje kriterier for hvad permakultur er. Permakultur diplomet er det højeste papir man kan få indenfor permakultur og derfor er det en dårlig ide at slække på kravene. Mangler indflettet hvis det skal: 3) Regional forankring 4) Relationel forståelse Ændringsforslag til ovenstående beslutningsforeslag. Foreløbigt ved Hans Ryding, Cathrine Dolleris og Mira Illeris og Esben Schultz. Foreslagene kan besluttes eller falde på Nordisk Instituts møde på Friland A) Fra din registrering går der minimum 2 år før du kan få godkendt dit diplom. (Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan tages med på Friland: Foreslår at slette det gule. Registrering er i dag frivilligt, og bør vare det også i fremtiden. Det vigtige er at diplomaspiranter har certifikat fra en PDC med en diplomeret lærere og gjort mindst 2 års diplomarbejde efter de fået certifikatet.) B) 4) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan tages med på Friland: Præsentation af ansøger Hvis du vil kan du præsenteres som diploma spirant på Nordisk institut og/eller foreningernes hjemmeside. C) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan tages med på Friland: Har du et mangeårigt permakulturprojekt, du vil søge diplom på baggrund af, vil du kunne korte processen. Du skal så søge dispensation hos Nordisk Institut Styregruppe. hvis du vil undlade 1. mentor og få de 2 år reduceret. (Kommentar: Foreslår at slette det gule. For meget detaljer.) D) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor ikke er ændret, men kan tages med på Friland: (Kommentar: Tjeklister for evaluering er for mentorer og ikke diplomaspiranter. Der skal vare i et andet dokument.) E) Kommentar fra Hans som vi synes går i mod mødet beslutning og derfor er undladt i teksten, men kan tages med på Friland: Til pkt 5 under Diplomprocessen: 2. Mentor bør være fra et andet nordisk land (medlem af Nordisk Institut), hvis der ikke kan findes en 2. Mentor i tide så kan Nordisk Instituts styregruppe foreslå en mentor fra andet land. F) I delen om diplomkategorier har Cathrine forslået Da permakulturen essentielt er tværfaglig, vil det være hensigtsmæssigt at arbejde indenfor flere kategorier. G) Mira og Esben foreslår, at det stilles som diplomkrav at der indgår f.eks. minimum et landbaseret permakulturprojekt/udført design eller at f.eks. halvdelen af diplomopgaven drejer sig om et landbaseret permakulturprojekt/udført design. Dette for at det bliver helhedsorienteret og har omsorg for jorden med.

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet?

LAND projektet. Hvad vil LAND projektet? Hvad er udbytterne af LAND projektet? Permakultur Danmark GUIDE til LAND netværket LAND - Læring og Netværk Demonstrationsprojekt Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark Februar 2014 Indhold Læring og Netværk Demonstrationsprojekt...

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark.

GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT. Udarbejdet af Cathrine Dolleris for. Permakultur Danmark. GUIDE TIL LAND NETVÆRKET LAND - LÆRING OG NETVÆRK DEMONSTRATIONSPROJEKT Udarbejdet af Cathrine Dolleris for Permakultur Danmark April 2014 Version 1.2 1 Indhold GUIDE til LAND netværket... 1 LAND - Læring

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi

GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi GGK i Korsør 30.9.15 Øvelse 1 Analyse af interessenters reaktion på en UBU-fremme-strategi 1. Vælg en gruppeleder og en kommune som case for jeres analyse 2. Drøft og skriv post-its med mulige interessenter

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere