LA VOIX OROTONDE GUDEN JANUS DEN GULD-RUNDEDE STEMME. Peer Birch. Sanginstrumentets opbygning med den klanglige chiaro oscuro balance som mål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA VOIX OROTONDE GUDEN JANUS DEN GULD-RUNDEDE STEMME. Peer Birch. Sanginstrumentets opbygning med den klanglige chiaro oscuro balance som mål."

Transkript

1 GUDEN JANUS LA VOIX OROTONDE DEN GULD-RUNDEDE STEMME af Peer Birch Sanginstrumentets opbygning med den klanglige chiaro oscuro balance som mål. Aarhus 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Den klassiske sanguddannelse... 3 Stemmeforsknings resultater... 4 Stemmens guld- klang... 6 Okklusionen justerer sangformanterne... 7 Nyere stemmeforskning (finder vej til den gunstigste kompression)... 8 Velum kontrol... 9 (klangoplevelsens lodrette og vandrette dimension) Giovanni Battista Lampertis klangideal Sanginstrumentets opbygning I.Del Vokal-træet. Udgangspunktet for vokalegalisering.. 13 fra mørke til lys i klassisk stemmedannelse Sanginstrumentets opbygning II. Del (hovedstemme - bryststemme).15 Strubero ved okklusiondforøgelse... Sanginstrumentets opbygning III. Del Voce mista - cantilene- teknikken; vejen til LaVoix Orotonde Praktiske øvelses- eksempler Ordliste; ord der kræver forklaring skrives med kursiv Plancher Noter; angives med lille tal efter den relevante sætning Bibliografi; litteratur anvendt i forb. m. fremstillingen

3 INDLEDNING LA VOIX OROTONDE INSTRUMENT-OPBYGNING MED CHIARO-OSCURO BAKLANCE SOM MÅL. Den italienske stemmeteoretiker Francesco Bennati talte i begyndelsen af 18-hundredetallet om, at man i sanguddannelsen skal være opmærksom på to meget forskelligartede typer stemmebrug: voix ordinare og voix orotonde. En rund klangfuld stemme hedder på ita. una voce tonda, så Bennati ønskede en rund stemme med guldklang. I den professionelle sanguddannelse har man valget mellem en stemmeudvikling, der tagerudgangspunkt i den ordinære talestemme eller en stemmeopbygning, der bevidst arbejder på sangstemmens instrumentale klangkvalitet. Førstnævnte valg passer fortrinligt til skuespillere og de rytmiske genrer med musical stilen som fuldgyldig repræsentant. Når det drejer sig om klassisk sanguddannelse med lied og opera, skal den ordinære talestemme forskønnes således at der skabes balance mellem tekst - og tone komponenter. Man ønsker Bel Canto. Klangskønhed er sanginstrumentets alfa og omega, og kan defineres som en fuldendt balance mellem en varm og mørkrundet grundklang og en klar gylden lys fokus; en balance mellem det instrumentale - og det vokale element. Stemmeforskeren Ingo Titze peger ligefrem på at man må opøve en separation mellem vokal - og tonedannelse (1). Som guden Janus skal sangeren opleve at have to hoveder;et teksthovede der peger fremad og et tonehoved der klinger bagud. Klangskønhed udvikles gennem vedvarende, kontrolleret teknisk arbejde med hovedtone- komponenten (2); dette arbejde leder indirekte frem til stemmens gunstigste kompression. Klangskønheden er således samtidig tegn på sund, bæredygtig sangstemmebrug,- men dette faktum iagttages måske mindre nu, hvor mikrofonforstærkning er daglig kost. 2

4 DEN KLASSISKE SANGUDDANNELSE I den klassiske sanguddannelse, hvor klang-æstetikken er af afgørende betydning, kan interessen for instrumentets tonedannelse ikke overbetones. Bestræbelserne for at opnå repertoire kendskab og kunstnerisk fortolkning overskygger ofte det klangtekniske arbejde,- og sker ofte på bekostning af en grundig interesse for stemmens basale opbygning. Resultatet bliver interpretation og dramatisk gestaltning på bekostning af Bel Canto et. I arbejdet med at opnå tydelig og klart sprog og tekstformidling glemmer man alt for tit at fokusere på det langvarige slidsomme arbejde med sanginstrumentets tonedannelse, der er en FORUDSÆTNING for den klangligt afbalancerede stemmedannelse. Derfor må en bevidst stabilisering af strubeområdet og udvidelse af de resonatoriske resurser i samspil med åndedrætskontrol opøves som rammen for sanginstrumentets opbygning og forudsætningen for den gode teknik i udtrykkets tjeneste. De resonansmæssige resurser, der kan bidrage til stemmens guld- klang, er flere end man umiddelbart forestiller sig; - og de kan bevidstgøres og optrænes gennem sanglige indstillinger. Mens den ordinære stemme, der udvikler sangstemmen i forlængelse af talestemmen, ofte ikke er meget mere end mundsang, kan guldstemmen lære at udnytte klanglige rum i begge ender af resonansrøret både under (3) og over (4) mundens område med en klangfarvepalet til følge, der i langt højere grad end teksten alene er i stand til at udtrykke vore følelser i kunstnerisk sammenhæng. Når struben sænkes elastisk åbent, hvilket blandt andet sker når man benytter okklusions-teknik, - opstår der spændende forandringer i stemmens primærområde. Det har mange år været klar viden, at vokalen <u> befordrer en dybere strubestilling. Men okklusionen, der indirekte sænker struben elastisk åbent, medfører en lang række radikale ændringer til det bedre i sanginstrumentets funktionsdygtighed. 3

5 STEMMEFORSKNINGS- RESULTATER Først og fremmest forlænges ansatsrøret, og det ændrer stemmens akustiske forhold, hvilket blandt anden medfører en dybere første formant i sang- instrumentet. Men okklusionen medfører også spændende forandringer i stemmens primærområde. Sænkningen af den åbne strube med ovenfra kommende rekylerende tryk forårsager en udvidelse af strubesvælget og mere plads i selve struben i området mellem stemmelæberne og de falske stemmelæber der kaldes morganis lommer. Også på siderne af struben opstår der små resonansrum, de såkaldte sinus piriformes når struben er sænket (5). Det muliggør en primær resonans, der efter mange stemmeforskeres mening er en af forudsætningerne for den høje sangformant. Den åbne, elastiske strube- sænkning medfører også mindre åbning fra strubemunding til strubesvælg( 6 ) - og det gavner både stemmens primær resonans og den høje sangformant. Når snit- arealet mellem larynxmunding og strubesvælg har forholdet 1:6, skulle det give optimale betingelser for den høje sangformant. En anden ting der bidrager til stemmens høje formantfokus på basis af stemmens mørke grundklang er ganeseglets justerende evne i forbindelse med klangbalancen. Forskningsresultater har vist, at en justeret ganeåbning både sænker 1.formanten på de vokaler der har de højeste frekvenser (det gælder først og fremmest vokalen<a>) samtidig med at næsesvælgets sinushuler bidrager til højere spids i den høje sangformant (7). Også fysiologisk har den sænkede,åbne larynx stor betydning idet det giver øget frihed til stemmeæbernes ydre spændere ( crico- thyreomusklerne), d.v.s. større evne til at slanke stemmen, d.v.s. mere højde (se planche 31 og 36). Jo mere man spidser munden, lukker mundhullet til ( ital. bacciare il suono ), desto større rekylerende tryk vil der altså dannes bag læbelukket, og dette modgående tryk holder struben på plads og åben i let sænket tilstand. 4

6 Den ovenfor omtalte tretrins-raket med okklusion, strubens ændrede akustik og forbedrede muligheder for slankning af stemmelæberne er nogle af forudsætningerne for at kunne bringe vokaldannelsen i balance med tonedannelsen i hele stemmeomfanget. Med vokalen<u> som udgangspunkt må alle andre vokaler egaliseres, så de bevarer <u> ets dybe klangbund (den dybe sangformant) både i vokalegaliseringen, omfangsegaliseringen og den dynamiske egalisering. Okklusion kan også udføres lidt mere effektivt ved at gøre brug af de tre nasaler (<m>, <n> og <ng>); derved filtreres overtonestrukturen til en slankere, lidt lysere stemmekvalitet. Det er denne nynnende grundkvalitet i stemmebrugen der af den italienske skole har fået betegnelsen cantilene-teknik. Ved en gennemført høj nasal stemmeføring, der giver stærk resonatorisk modstand i næsesvælg, næsehule og bihuler mærker man vibrationerne i nakke og hovedskal i hårets område ( sentire la voce ). Det opleves som at synge tostemmigt med sig selv; den nynnende instrumental - tone sekunderes af vokaler, der på magnetisk vis læner sig op i hoved- stemmen. På denne måde kan hovedstemmens instrumental tone efterhånden blandes (ital. voce mista ) med tekstens vokaler uden at miste sin topophængning i hovedstemmen (2). Når det nynnende instrumentale element bevares opad igennem stemme-omfanget, afgrænses vokal-elementet automatisk. Der sker en naturnødvendig vokal-moderation, der både letter og runder stemmen. I gammel italiensk bel-canto tradition påpeges det i Tosis falset-lov (Pier Francesco Tosi: Opinioni di cantori antichi e moderni, Bologna 1723), at alle brede fortungevokaler skal rundes og lettes omkring C5. (Vokalen <i> rundes mod <y>, <e> mod <ø> o.s.v.). Man skal betænke, at kammertonen i gennem tiden har svinget strærkt både opad og nedad; dog mest nedad. Den nuværende 440 fz. for kammertonen (A4) er noget højere end den var i den nærmeste fortid. 5

7 STEMMENS GULDKLANG (la voix orotonde) <U> ets okklusion giver groft sagt instrumentaltonen sin varme med en klar oplevelse af hovedstemmen; - og cantilene- okklusionen (nasalernes nynnen i hovedskallen) giver med sin ganespjæld- kontrol et fingerpeg om, hvordan den rigtige, slanke tonedannelse skal søges bagom op - fremad, for at den rette komponent- fordeling mellem tone og tekstdannelse kan forblive i balance under sanglig udfoldelse. Stemmens Guldklang skabes af to komponenter den dybe og høje sangformant. Vokalen <u> s varme mørke giver sangstemmen den dybe første formant. De øvrige timbrerede vokaler sikrer gennem teknisk arbejde med de tre nasaler senere i forløbet den høje formant med sit tindrende lyse fokus. Den dybe og høje sangformant er samvirkende kræfter, der danner en helhed: voce mista. Et hovedstemme-produkt, der kan crescendere til et kraftigt forte uden at miste sin top ophængning (2) er en GULDSTEMME. (Stemmeforskeren Luchsinger kalder dette begreb for Vollton der Kopfstimme.) Mens 1., 2. og 3. formant er beskæftiget med vokal /tekstdannelse kan første og fjerde/femte formant i en teknisk veluddannet sangstemme være til rådighed for en guldrandet tonedannelse. Vi udtrykker ved hjælp af musikens symbolsprog vore følelser gennem stemmens klangfarver. I en guldstemme er hele farvespektret til rådighed for den kunstneriske formidling af det givne tekstindhold. 6

8 OKKLUSION JUSTERER SANGFORMANTERNE (ved hjælp af bl.a <u> ets interaktion med nasalerne ) I forbindelse med Velum- problematikken om hvorfor og hvordan vi regulerer og justerer vores klangprodukt ved hjælp af okklusion, er det interessant at notere sig en sætning som den berømte sopran Rosa Ponselle ytrer i et interview med Jerome Hines. Han spørger ind til hendes fremragende højdeteknik. Det gentagne svar er : always square throat Det er ikke vokalen <u>, men <u> ets dybe klangprodukt der søges klangligt i den åbne hals på bugtaler- manér. Det drejer sig altså om, at man skaber en læberunding, der giver en lille åbning fortil og samtidig retter sin koncentration mod en indre stor svælgåbning, som når man skjuler en indre gaben. Man føler næsten en bagudkrænget megafon i mund- og strubesvælg.* Udgangspunktet for Jerome Hines spørgsmål er den usædvanligt bløde og runde højde og en åndedræts-kontrol, vises eksempelvis i begyndelsen af Verdi- arien: Pace, pace mio Dio fra Skæbnens Magt. ( En klangkontrol der minder meget om Ponselle s finder vi i dag hos René Flemming og Angela Ghiorghio). *Sætningerne piccolo qui largo qui er nøglen til en vellykket professionel sanguddannelse. Det kan umiddelbart forekomme ulogisk næsten at lukke ansatsrørets fortil med <u> ets læberunding og lille mundåbning eller med velar- åbning og lukket mund ved <m> - frem for at benytte sig af en større mundåbning**, når formålet er at få stemmelæberne til at svinge lettere. Er det ikke som at sætte lyddæmper i et horn? Vil det øgede pres fra et delvist lukket ansatsrør ikke skabe over-kompression og vanskeliggøre stemmelæbernes vibrationsfrihed? **Dette indirekte <A> arbejde med kæben som højde- regulator vigtigt for plads bagtil i svælget ( largo qui - oplevelsen). (Planche s.27). I primo passagio er det 2. deltones interaktion med første formant (F1), der er sagen. Secondo passaggio reguleres ifølge Ingo Titze af interaktion mellem grundtone og vokalens første formant, idet man anvender kæben som regulator. 7

9 Nyere Stemmeforskning har vist det modsatte - nemlig at en luftsøjle over stemmelæberne, der møder modstand (okklusion) i resonansrummene skaber et rekylerende tryk fra oven tilbage mod larynx (supra- glottalt tryk); stemmelæberne at rekyltryk fra det medfører inerti, der sænker fonationstærsklen, og derved gør det lettere for stemmelæberne at svinge. Inerti er en træghed, en modstand mod acceleration, en langsomhed i respons. Det holder låget på dåsen så at sige. Ved at være lidt forsinket, sakke lidt bagud i forhold til stemmelæbernes bevægelse, skaber den supraglottale luftsøjles bevægelse over stemmelæberne et positivt tryk for den glottale åbning og et negativt tryk for det glottale lukke. Det er præcis hvad der behøves for at sætte randstemmen (den øvre del af stemmelæberne) i sving,- og fremme den gunstigste kompression. Man kan altså tale om en indirekte metode for sangstemmens opbygning, når man ikke i første række åbenmundet søger lys klang og tekstklarhed, men i stedet for ved hjælp af okklusion langsomt finder stemmens klangbalance ved så at sige finde det klanglige lys gennem <u> ets mørke resonans. Det funktions- beskyttende klanglige mørke findes først og fremmest i de slanke vokaler <u>, <y> og <i> og i nasalerne <m>, <n >, <ng>, der har et grundlæggende fællesresonans område omkring Hz, hvor en dyb første formant (F 1) giver en karakteristisk harmonisk, blød klangfarve man kunne betegne som den dybe sangformant I forb. med denne basale, dybe fællesresonans i frekvensområdet omkring <u> ets og nasalernes første formant - frekvens er det muligt ved hjælp af høj nasal føring af luftstrømmen at forfølge <m> ets nynnende klangområde og vibrationsoplevelse; samtidig modereres vokalerne og får en lille fransk timbrering. (Se planche 26 0g 29). 8

10 Det afstedkommer en åben nasalitet, der på et strømmende, løst og luftigt grundlag gør det muligt at lette stemmen, hvad især de tunge vokaler kan have brug for.(se plancher side 26 og 27). Samtidig er næsesvælgs- timbreringen med sin semiokklusion garant for, at der ikke optræder overdrevent subglottalt pres (overkompression) men en adduktionsfrihed, der med den rette optræning bidrager til en høj filtrering af stemmekilden: den høje sangformant.(planche s.28). Sangerformanten beror også på længden af ansatsrøret og dimensionerne lige over og i strube-røret. Hvis strubesvælgets snitareal som tidligere nævnt er væsentlig større end indgangen til selve struberørets munding med størrelsesforhold ca.6:1 (se Planche 32-33), åbnes de såkaldte morganis lommer mellem stemmelæberne og de falske stemmelæber, og samtidig åbnes de pæreformede hulheder på siderne af struben.(se planche 33) Dette skaber en primær resonans for F4-F5, der så kan forstærkes yderligere i samspil med den åbne velum-ports adgang til sinushulerne. VELUM KONTROL Teknikken med at bevare ganeporten på klem gavner den samlede vokalegalitet. Når der er adgang til næsesvælg, næsehule og sinus-huler, hjælpes især de tunge vokaler : <A>, <Å> og <Æ>, <Ö>, idet timbreringen medfører en akustisk justering, samtidig med at stemmen befries for overkompression og deraf følgende kompensatoriske fejlfunktioner, som let medfører adduktions insufficiens i stemmens svagere styrkegrader.(8) Det er så vidt vides ikke dokumenteret, - men både i ind- og udåndingsfasen kan man intuitivt fornemme en nervestyret sammenhæng mellem afspændt dyb, åben strubestilling og løst hængende ganesejl styret af let afspændte musculi levatores palatini. 9

11 Denne lodrette suk- fornemmelse kan sammenlignes med den vertikale akse i korsets symbol. Hvis man er søvndrukken (og i denne terminologi kan der sættes streg efter behag under første eller anden stavelse), - er disse muskler ikke så aktive. Det vil sige, at en vis kontrol af gane løfte musklerne, så de har en mindre spændingsgrad kan give en indirekte afspænding af svælget, således at svælgsnørene (constrictores pharyngis) og synke- musklerne i øvrigt afholder sig fra kompenserende støttevirksomhed for tonedannelsen. Det er velum- kontrollen og den dybe, åbne strube, der i samarbejde med ydre spænderes slankning af stemmelæbe-randsonen ( gyngestolen ) giver adgang til den eftertragtede voce mista, hvor også de tungere vokaler kan iblandes hovedstemme. Måske er det også muligt i indåndingsfasen - med vejrtrækning gennem næsen - at finde en nervemæssig årsagssammenhæng mellem spilede næsebor, et mimiske smilende udtryk og den indre gabe/ eller nyse indstilling i gane- niveau et, der udvider strubesvælget og fremmer den runde stemmegivning, samtidig med at muligheden for den høje sangformant forbedres. Denne horisontale breddespændings-fornemmelse, der kan symboliseres i korsets vandrette, tværgående linie indbefatter også diafragmas nedadgående udvidelse, der skubber brystkassens flanker udad,- således at vi kan tale om breddespænding i tre parallelle planer (Gane/strubesvælg/ diafragma).(se planche 27, punkt 2) Tendensen til at lukke velumporten helt, hvilket jo er svælgsnørernes egentlige funktion kan med næsevejrtrækning modarbejdes vha m.-tensores palatini; den i sangerkredse kendte såkaldte breddespænding (den vandrette dimension) refererer helt givet til stor aktivitet i musculi tensores palatini. (Se planche s.30) 10

12 Man kan forestille sig at dette indre smil (med vokalen<a> som baggrund) med sin indre bredde så at sige holder de lukkevillige musculi levatores palatini i skak, således at velumporten står på klem (den coronale åbning) til gavn for den samlede afbalancerede klangkvalitet voce mista (4). Også som om fornemmelsen af den automatiske indre bredde- åbning lige før et nys er en fremragende bagud nedadgående svælg- åbner. Lampertis chiaro-oscuro klangideal Vestens klangideal med sin balancegang mellem mørke og lys er jo akustisk set en spektralanalytisk afvejning mellem den lette, afspændte mekanismes forøgelse af lavfrekvensområdet (den mørke hovedstemme) med <u> ets F 1 (som kunne kaldes den dybe sangformant ) samtidig med en forøgelse af højfrekvens- området( repræsenteret bl.a. ved <i>ets F2 og dets højere formanter, der giver stemmen den lyse spidse fokus (den høje sangformant).(9) 11

13 SANGINSTRUMENTETS OPBYGNING I.DEL (Hovedstemmen med sin dybe sangformant bevidstgøres og udvikles ved hjælp af <u> ets og <ng> ets naturlige okklusion) Med overstående in mente står det sproglige plan ikke nødvendigvis i første række i sanguddannelsen. Stemmens opbygning bliver et indirekte projekt, hvor det vokale element hele tiden afvejes med instrumentets tonekvalitet (hovedstemmen), - forstået på den måde, at man bl.a. ved hjælp af nasaler, ønsker et afspændt, åbent svælg kontrolleret ved hjælp af velum-portens balancerede lille åbning. Ganesejlets bredde-spændere( musculi tensores palatini) sørger i deres interaktion med ganesejlsløfterne (musculi levatores palatini) for et åbent resonansrør (planche s.32 og 33 nederst) (stemmetragten), der med en dyb, rolig strube stimulerer stemmelæberne til den gunstigste kompression. Den bedre afbancerede kompression har som forudsætning, at fonationen foregå under stabilt lungetryk, der afbalanceres med okklusionens rekylerende modtryk; på denne måde sikres efterhånden optimale kompressionsforhold i stemmekilden. (se side 8, linje 4 inerti ). <u> Vokaltræet som udgangspunkt i vokalegalisering. Tankegangen om- at man begynder en opbygning af stemmen med tonedannelsen, og at man her benytter <u> og <ng> som udgangspunkt, viser jo klart, at man ønsker at sikre sig stor afspændthed i det samlede svælg (strubesvælg, mundsvælg, og næsesvælg), således at der skabes uhindret adgang til næse- regionerne uden forsnævret nasalitet, - og at <u> ets generelle løse kompression indstiller svælget så afspændt som muligt når vokaler synges. Okklusionens mangeartede midler har dyb indvirkning på stemmeopbygningen, og forvandler dermed hele stemmedannelsen. 12

14 Denne metamorfose (formforandring) konverterer langsomt men sikkert højtrykssangeren til lavtrykssanger. Det bliver så udgangspunkt for en egalitet i stemmedannelsen, hvor <u> ets tonedannelse hele tiden viser vejen for de øvrige vokaler uden at tonekomponenten (hovedstemmen, planche s. 33) svækkes, når de tungere vokaler skal egaliseres.(se vokal-oversigter side 26-27) Man kan forestille sig et billede, hvor <u> et danner rodfæstet grundstamme på et træ,hvor alle øvrige vokaler er sidegrene på denne næringsgivende stamme med sit dybe rodnet. De tungeste og bredeste grene er nederst de letteste og slankeste grene er øverst. VOKAL-TRÆET MED VOKALEN <U> SOM GRUNDSTAMME: U y U i o y U i e å ø o U i e æ Å ö å o U i e æ Æ A ÖÅ å ou i e æ Æ A A For at sikre vokalegalitet tænkes de tunge vokaler (de to nederste rækker) opad ved hjælp af <ng>kombinationer således at velum-porten står på klem. Derved opnår man, at den generelle svælgåbning - den lodrette rørfornemmelse - er afspændt nok til at sikre en god grundfunktion i stemmen. De lette vokaler (de to øverste rækker) tænkes nedad ved hjælp af impuls- øvelser fra kroppens bund, således at de bevarer <u>ets livgivende rødder som fundament for den dybe sangformant. 13

15 Brede fortungevokaler står på højre side af <u>ets stamme. Runde forvokaler (y-ø-ö-ö) er sekundære og dannes naturligt i symbiose med u- stammens bagvokaler. Runde fortungevokaler er anbragt til venstre for <u>-stammen, fordi de er gode hjælpere for de tilsvarende bagvokaler, der har en tendens til at falde bagud placeringsmæssigt. Det kan lyde som et paradoks, men hvis du ønsker en åben, fri naturlig stemme i den sidste ende, skal du synge ind i hovedets resonanser via <ng> og <u>, lære at læne dine toner ( appoggiarsi in testa ) i hovedstemmens lidt lukkede, nynnende mezzo-piano klang (Cantilene-teknik), således at du mærker dens vibrationer i kraniet ( Sentire la voce ).Ved hjælp af denne indirekte metode undgår du overbelastning af stemme-læberne, samtidig med at smidigheden og bæredygtigheden, der i den sidste ende er stemmens styrke, forøges væsentligt. Nasaler hjælper alle til med at befæste hoved-stemmen, med lidt forskellig klangretning; <ng> klinger bagude i forlængelse af <u> ets høje bagtunge; <m> medtager mundhulen og klinger derfor fyldigere; <m>- lyden er også velegnet til gumleøvelser, idet kæben kan bevæges frit. Det kan den ikke ved <n>-lyden, der virker slankere, og klinger helt fremme, fordi den mestendels udelukker mundhulen. Det gør den yderst velegnet til at påpege en efterfølgende vokals placering i masken. Syng på én lang tone de tre nasaler efter hinanden og oplev/ mærk forskellene i vibrations-områder. Fra mørke til lys i klassisk stemmedannelse For at opbygge en klippefast teknik er måden følgende: Før du søger The Ring of the Voice, stemmens høje sang-formant, som er udtryk for intensiv, kernefuld stemmegivning, er det vigtigt at du finder stemmens dybe sangformant, et fælles F1 område- en resonatorisk mørk fællesnævner, der er garant for, at stemmen ikke overbelastes eller misbruges. Den indirekte metode fokuserer på de slanke, runde (bag)vokaler, der ligesom <m>-lyden med sin okklusion danner impedans i rummene over glottis. Det giver et rekylerende tryk mod stemmelæberne og rolig strube. 14

16 SANGINSTRUMENTETS OPBYGNING II. DEL Fra mørke til lys i klassisk stemmedannelse. (Okklusions-forøgelse ændrer trykbalancen mellem det subglottale tryk og det supraglottale modtryk til gavn for stemmeomfang og hovedstemmens høje sangformant). Når man vil opbygge en klippefast teknik, er det vigtigt, at man lærer at vedligeholde din dybe sangformant, en resonatorisk mørk fællesnævner, der via <u>ets naturlige afspænding er garant for at stemme- læberne ikke overbelastes eller misbruges. Først derefter kan du søge the ring of the voice, stemmens høje sangformant, som er udtryk for intensiv, kernefuld stemmegivning. En afgørende forudsætning for sanginstrumentets gunstigste kompression og et stort stemmeomfang er instrumentets strubero. Hvis larynx går opad når man synger højere frekvens eller trykkes nedad med faldende tonehøjde er det tegn på fejl i den basale teknik.(10) - Med åben strubero bringes strubens ydre spændere til at fungere optimalt i deres vigtige, længdestrækkende arbejde. Den vippende skjoldbrusk kaldes ofte gyngestolen ). (Planche s.30) De ydre spændere, der kipper skjoldbrusken for- over mod højden letter stemmen omfangs/register- mæssigt. For at fremme larynx- strubero fokuseres der i begyndelsen på de slanke, runde vokaler, der ligesom <m>-lyden ved okklusion danner impedans i rummene over glottis, således at et nedadgående, tilbagevirkende tryk mod stemmelæberne medfører den omtalte åbne strubero og på samme tid smidiggør en blød randansats. Okklusionen vil, når den optrænes systematisk, - ændre fonations-oplevelsen,således at man begynder at opleve en rund og blød fællesresonans i <u> ets og <m> ets første formant (F1) område. 15

17 Den såkaldte dybe sang-formant vil efterhånden via <y> og <i> brede sig til de øvrige vokaler (egaliseres) med denne dybe runde horn- agtige klang som rodfæstet fællesnævner. Ved mere radikal brug af okklusion kan der opstå en større tilbagevirkende trykmæssig modstand mod glottis, som ændrer stemmeinstrumentet radikalt. Med dette øgede supra- glottale modtryk kan der skabes store ændringer i selve larynx, og i måden hvorpå glottis reagerer på et stort sub-glottalt tryk. Denne interaktive afbalancerende proces er smeltediglen for den gunstigste kompression, der til trods for højtryk under stemmelæberne skaber de gustigste trykforhold i glottis ved hjælp af det rekylerende modtryk over stemmelæberne. Okklusionen medfører helt naturligt en vokal- moderation til gavn for stemmens samlede egalitet. Hvis man forstærker <u> ets okklusion med større modstand i mund- hullet for eksempel med hjælp fra konsonantfrikativer eller klusiler forstærkes det supraglottale tryk yderligere til gavn for åben strubero. Den optimale okklusion opnår man ved hjælp af et sugerør, som man puster i med fuldt læbelukke.(8) Denne noget unaturlige lyd-dannelse åbner selve larynx endnu mere,(se s.9, linje11) således at en snæver strube- munding og et udvidet strubesvælg giver den rigtige spektrale balance: en varm dyb sang-formant omkring Hz som spiller op mod en høj sang-formant omkring Hz.( Wer öffnet gut, - schliesst gut ). Det at mærke sin stemmes (sentire la voce) vibrationer i kraniet kaldes rammende i tysk pædagogik for Die Töne spinnen. Den summende spinden (kattens- ja vel også menneskets - udtryk for velvære) i hele hovedets hårområde (cantilene) er en vigtig mellemstation før voix orotonde supplerer stemmen med maskeplacering. Stemmens høje kvint er således set dybt afhængig af en åben strubero, der frigør det elastiske randstræk i stemmelæberne. 16

18 Denne kombination af randmekanisme og en akustisk kobling med indbygget resonatorisk modstand ( inerti) i resonansrøret lige over stemmelæberne får dem primært til at svinge i den øvre randzone.(11) Fornemmelsen af indelukket hovedstemme -resonans kaldes som sagt (voce di testa) og dens modsætning er bryststemmen (voce di petto), hvor en tungere mekanisme benyttes og samtidig forstærkes ved brug af subglottal og tracheal resonans, fordi bevægelsen i den dybere del af stemmelæben influeres mere af de subglottale resonans-/ trykforhold end af det supraglottale, ovenfra kommende rekylerende tryk. - Derfor er tracheal resonans den naturlige stimulator for den tunge mekanisme, bryststemmen.(11) Vi ser altså at bryststemmen befordres af subglottale akustiske trykforhold og at hovedstemmen (den resonansstøttede randstemme) stimuleres af supraglottale trykforhold. En gamle ital. læresætning udtrykker denne tankegang i forb. med opnåelse af det højt besungne men sjældent hørte Bel Canto : il deve appoggiar si in testa. Når <u> et og <m> et er så specielt velegnet til at fremme hovedstemmen, skyldes det foruden deres iboende okklussions- hæmmer også længden af deres klangrør. Vokalen <u> har fremskudte læber og dyb strube i udgangspunktet, og <m>, <n> og <ng> har en næsesvælgog næsehule- forlængelse i klang-tragten. Denne længde øger i sig selv trægheden (inertien) og samtidig har tragtformen nogle modstande, der yderligere hjælper til. Det fornemmes tydeligt hvorledes klangstrømmen ved <u> får modstand i læbeområde og bagtunge- område, - medens <m> et har modstandsforøgelse ved læber, ganeport ( Isthmus ) og ved næseborene. Resultatet er en resonansstøttet stemme, der på det nærmeste bliver inde i hovedet. Man mærker de fokuserede vibrationer i hovedets hulrum, næsesvælget, næsehulen og sinus-hulerne, ( ital. sentire la voce ). 17

19 Det opleves som kontinuerlig nynnen, og viser vejen til bedre højde i stemmen for alle sangere.(cantilene-teknik). For et fåtal med helt særlig udrustning er hovedstemmeteknik ikke nødvendig, men for flertallet er det den sikreste måde hvorpå man udvikle og kontrollere stemmens høje kvint. Begavede (natur)sangere behøver måske ikke denne lettere mekanisme i deres stemme. Stemmelæbernes mocusa (slimhinde) er måske tyk og robust nok og deres thyro-arytenoid muskelsæt (skjoldbrusk-tudbrusklerne) er måske stærke nok, således at den fulde stemmelæbe både i tykkelse og dybde kan holdes i vibration hele vejen igennem deres stemmeomfang.(12) SANGINSTRUMENTETS OPBYGNING III. DEL Voce mista baner vej for La Voix Orotonde med balanceret blanding af stemmens lys og mørke. Lyset hjælpes på vej af <i> et og nasalen <n>. For alle sangere der kæmper med omfangsproblemer, og det gør de fleste, er den lette hovedstemme altså et klogt valg som udgangspunkt. Den forbereder og hjælper til at integrere den fulde stemme (piena voce) på hovedstemmens præmisser. Det gælder - sagt på en anden måde - om at kunne forene hovedstemme og bryststemme så de smelter sammen i et enhedsregister. Enhedsregister kommer i stand ved med hovedstemmens top-ophængning udgangspunkt - at blande stadig større styrke ind i stemmen uden at give køb på hovedstemme - elementet. Her igennem udvikles voce mista, den mixede stemme, der læner sig i hovedstemmen og som er i stand til både at crescendere og tynde ud igen. ( Vollton der Kopfstimme, Luchsinger 1951). Ved hjælp af cantilene-teknikken, der bevarer hovedstemmens nynnende karakter kan instrumental- tonens optimale intakthed også bevares, når der styrkemæssigt og i henseende til vokalklarhed stilles større krav.(planche s.33, voce mista ). 18

20 Ved at blande hovedstemmens <ng> og <i> vokalen med øvrige vokaler i en egaliseringsproces, og efterfølgende lade de tre nasalers nynneklang smitte af på vokalrækken i alle tænkelige kombinationer, finder man vejen til voce mista. Herefter fortsættes arbejdet med at løfte vokalerne op og frem i hoved- stemmen ( sentire la voce ) ved hjælp af fransk timbrede vokaler og stemte konsonant- frikativer. På denne måde kan en vedligeholdt okklusion fremme stemmens høje placering : Die hohe nasale Fürung der Stimme (hovedstemme- teknikken). Også mouillerede vokalkombinationer er et godt hjælperedskab, når stemmen skal tænkes op frem, så den klinger i masken ( chanter dans la masque ). Hermed er vi så tilbage ved udgangspunktet for klassisk stemmeopbygning. Man opnår det kvalitativt bedste resultat med overlegen stemmeteknisk kontrol ved den indirekte metode, frem for åbenmundet at synge løs på alle de store arier, der findes i ens stemmefag. Dét må vente til instrumentets basale teknik sidder på rygmarven. Ved disciplineret gennem et par år at opøve en tilsyneladende hæmmet, lidt ufri stemme-givning, der i sin lukkethed giver stor resonatorisk modstand, optrænes og befæstes hovedstemmens vibrations oplevelser, samtidig med at udåndingsmusklerne (især de dybe bugmuskler) lærer at arbejde effektivt, fordi resonatorisk okklusions- modstand hele tiden er til stede. Og modstand udvikler. Begrundelsen er også, at vi med okklusionen styrker og vedligeholder en åben strubenro, så de ydre spændere - og dermed stemmens slankning kan fungere optimalt også i forte. På hovedstemmens præmisser optrænes således den cresc. decresc.- teknik, der fra de gamle ital. skoler kaldes messa di voce Evnen til messa di voce er en sikker garanti for, at man har fundet stemmens enhedsregister : Den teknisk velkontrollerede stemme kan begynde svagt, crescendere, og gå tilbage i hovedstemme -piano uden deviation af vokaler, støj, knæk eller anden uegalitet.(12) 19

21 Praktiske Øvelses- eksempler til Del I II III. I. DEL (naturlig okklusion, befæster nynnende hovedstemme) 1. Først glidetone- fald på <u>. Derpå nedagående og opadgående glidetone øvelser med moderat omfang (omkring en oktav) og udvid omfanget mere og mere efterhånden. Herefter hele 1. øvelse på <ng>. 2. Glidetonefald på læbetrille med <u>;(derpå op og ned). 3. Faldende oktav- skala på lungo, lungo med mut mund (hold tungespids ved undertænder; stadig mut mund; iagttag kæbefrihed både lodret og vandret! ) II. Del (mere radikal okklusion, forøger den stabile åbne strubero) 4. Trompet- lyd (bi-labial); breddespændte læber;indre smil. 5. Læbe-V med breddespænding; indre smil; (labro-dental ) okklusion mellem overtænder og underlæbe. Maskeret opadgående forløb (øget luftsøjle mod højden.): på læbe-v et. 6. Gumleøvelse på <m>-summelyd: ( ; prøv at gumle i takt med kæben dybest på højeste tone; prøv med pause efter hver tone, og sæt an som om du pudser næse; man kunne kalde det at spille på (næse) horn. Luftstrømmen er olie for stemmen! Lufttryk forøgelse fra 1 til 5 på optur og tilsvarende aftagen på nedtur; dybt bugmuskel- træk). 7. <m> nasal- kombinationer; på forskellige øve-melodier og kombineret med forskellige vokaler. (eksempelvis: mungu, mungu (7) -1. Indskift med lette bagvokaler til <o> og <å>, og derpå til fortunge vokalerne y,ø,ö og i, e og æ). 8. Lied- eller romanceforløb sunget som vokalise på gumle- <m-> med kæbe- og luftkontrol.(høj nasal stemme-føring ; luft-forøgelse mod højden og dybest mulig kæbe i højden.) 20

22 III. Del ( voce mista, <n> og <i> placerer stemmen ) 9. <n> - nynnelyd; løsgørende kæbebevægelser er vanskelige p.g.a. tungespids ved overtænder. Stemmefrihed kan i stedet øges ved at kontrollere mundgulvet i hagekløften (hage- tungebensmusklen). Faldende tertsskala: (7)-1: først nynnende; derpå på nyn nyn-; derefter nynnø nynne og nynnö - nynnæ ) o.s.v Faldende skala: nivi- nivi, derpå vini vini; derpå bindi bindi o.s.v. med andre stemte frikativer (:<f> og <j>) : Buona notte trinvis ned til prim, derpå brrra-vo brrra-vo ligeså fra oktav til grundtone med fortunge rulle-r boy-boy-boy; derpå bai-bai-bai o.s.v. efterfulgt af andre klusiler (<d> og <g>). 13. franske nasaler: på tuono lungo.(mærk hovedtonen). Gentag bynavnet Rouen mens du nynner. Få en oplevelse af at du synger tostemmigt med dig selv. Forsøg derefter andre franske ord; sig dansk flad <a> (= <Æ>) som den eksempelvis forekommer som i vin, rien, Gaugain eller tungeste <A> lyd som i forgæves: En vain, vent eller sans. Find selv flere eksempler. Alfa og omega i disse øvelser er, at man vedblivende fastholder stemmens høje nasale føring, der giver instrumental- tone / hovedstemmevibrationer i kraniets hårdækkede område. 14. mouillerede vokaler. Man forøger muligheden for maskeplacering ved at kombinere med nasalen <n> og <i>vokalen før den tunge vokal placeres; det kaldes for vokalmoullering og fremmer stemmens høje sangformant. Endelig kan det give de fyldige vokaler et løft, hvis man benytter de franske nasalerede vokaler. 15.På lang tone ( tuono lungo ) gentages forskellige kombinationer fra let til tung: ignitione (ital. Forbrænding) Njemen njæt Njal o.s.v.. Syng efterfølgende: (7) 1. 21

23 ORDLISTE Chiaro oscuro : G.B.Lampertis Ideal for stemmen. Klangen skal være både rund og rig på lys for at kunne moduleres. Voce ordinare: (den ordinære stemme).udtrykket benyttes I Francesco Bennatis endelige udgave af Du mécanisme de la voix humaine pendant le chant (Paris 1833). Voce orotonda/ Guldklang: ( den guld-rundede stemme) fra samme litterære værk af Francesco Bennati. Bel Canto: (skøn sang) italiensk udviklet klassisk stil med vægt på sangkunstens krav til strømmende melodik og stemmeskønhed. Den gunstigste kompression: Se Viggo Forchhammers frem-stilling i Nordisk lærebog for Talepædagoger, Almindelig Del, side 178 afsnit om kompression. Se I.Titzes artikel On More Small Step om adduktionsbalancen mellem øvre og nedre del af stemmelæbernes (Journal of Singing, Volume 69, no.3, 2013) Instrumentaltone: Richard Luchsinger taler i sin bog Stimmphysiologie und Stimmbildung (Wien 1951) om Kopfstimme og Vollton der kopfstimme. Et halvt århundrede senere foreslår Titze at tonedannelse og tekstdannelse bør separeres ( at der skabes uafhængighed mellem fonatoriske og artikulatoriske strukturer i udvikling af sangstemmen). ( Journal of Singing, Volume 57, no.3). Formanter: er resonans- toppe i ansatsrørets frekvenskurve. Førsteformanten F1 bestemmes af kæben, F2 afgøres af tungens form og 3. formanten (F3) bestemmes af tungespidsen. De en eller to øvrige formanter af betydning for sangstemmen, F4 og evt.f5 er afgørende for stemmens instrument-bærende klang: sangformanten. (Se Robert T. Sataloff og P.B. på Planche 29 0g 30). 22

24 Okklusions- teknik: tillukning eller delvis spærring ved hjælp af modstande i artikulations- apparatet er i forskningssammenhæng påpeget af bl.a. Ingo Titze i Principles of Voice Production (1994) og i artiklen The use of Low First Formant Vowels and Nasals to Train the lighter Mechanism. ( Journal of Singing, Volume 57, no.3). (Se også planche side 24, punkt 3). Morganis lommer: Ventriculi morgagni er området beliggende mellem stemmelæberne falske stemmelæber. (se planche side 32). Sinus piriformes: (pæreformede hulrum) rum på strubens sider der åbner sig ved åben dyb strube.(se plache side 34 øverst). Sinushuler: (Samlet betegnelse for kraniets mange bihuler over næsesvælg og næsehule. (se planche side 31). Baciare il suono: (ital. at kysse tonen henviser til den indirekte okklusion det afstedkommer når man spidser munden til et kys. (se planche side 27, punkt 3). Cantilene-teknik: Cantilenare betyder at nynne. tager udgangspunkt i nynnende stemmebrug. ( Se Ingo Titze s artikel i Journal of Singing, Volume 57, no.3). Voce mista: betyder blandet stemme dvs en stemme hvor man med udgangspunkt i hovedstemmen blander stadig mere tekst og styrke ind i stemmegivningen. (se planche- tegning side 33) Komponent- fordeling: E. Herbert Caesari The Voice of the mind (1951) taler om stemmens to komponenter the vocal platform and the resonance- ball symboliseret i to trekanter ; vokal- trekanten står på sin flade,- hovedstemmen på sin spids (som et hovedvejs trafik skilt). (se planche- tegning side 33) Velum: betyder ganesejl. ( se P.Birch, J.Sundberg, S. Prytz et alt. Velumbehavior in Professional classic Operatic Singing. Journal of Voice 16, ). 23

25 Always square throath : altid firkantet( indvendig )åbning af halsen. Det som Ingo Titze kalder den omvendte indadkrængede megafon. (se planche side 28, punkt 3 med tegning: piccolo qui x largo qui ). Joseph E. Klein kalder det i sin bog for En indre Artikulation på bugtalermanér. Passagio (primo- et secondo passagio): SangstemmensPrimo passagio ligger mellem D4 og F4,- og secondo passagio en oktav højere mellem D5 og F 5. I første passage handler det om at forstærke første formanten (F1) med en stærk anden deltone (2F0). I anden passage drejer det sig om grundtonens(f0) interaktion med F1. De halvåbne neutrale mellemvægt- vokaler er vigtige hér. Piccolo qui - largo qui: betyder lille hér fortil stor bagtil (i henholdsvis læbeområdet og svælgområdet).(se planche side 28 punkt 3). Inerti: betyder træghed (se yderlige forklaring side 8 ). Moderation: modererede vokaler betyder at man viser mådehold i vokalklarhed. I stemmens øverste tredje- del modereres dvs. rundes de brede vokaler lidt, ligesom man slanker den svingende stemmelæbemasse ved hjælp af en lidt lettere vokal.; (et <æ> til <ö, som evt. kan lettes til et <ø>). Spektrum: Sangstemmens harmonisk overtone struktur, hvor enhver deltone har grundtone-frekvensen ganget med sin egen frekvens. Spektral analyse: Et lydbillede som viser deltoners forskellige niveauer (Fz) og intensitet(db). Toppene kaldes formanter. De 3 første formanter former vokalerne, mens de(n) øverste (en-eller to) formant(er) giver stemmen sin bærende sangerformant. Timbrering (fransk): Timbre betyder klangfarve. (Man kan kalde på næsesvælget og næsehulernes deltagelse i den samlede klang ved at anvende de franske nasaler eksempelvis en vain = forgæves). 23

26 Palatini levatores- tensores: ganeløftere -spændere. (Se Planche side 30). Costritores Pharyngis: svælg- snørerne. (Her iblandt synkemuskler, der lukker luftrøret til med strubelåget, når mad skal synkes). Gyngestolen. Et fagligt slangudtryk for den vippende skoldbrusk, der vipper forover ved højere Fz og tilbage ved dybere toner.(planche side 30). Impedans: betyder hindring eller modstand. Frikativer: er betegnelsen for hæmmelyd med gnidestøj. Klusiler: Lukkelyde kaldes også klusiler og karakteriseres ved, at de dannes et fuldstændigt lukke for opadgående luftstrøm. (Luften kan hverken passere gennem mund eller næse). Wer öffnet gut schliesst gut! : betyder Den der åbner godt lukker godt!.(disse kloge ord er sagt af Paul Lohmann) i bogen Stimmfehler Stimmberatung (Mainz 1949). Die Töne spinnen: at lade tonerne spinde, som en kat spinder. Tracheal resonans: Trachea: luftrøret under larynx (se side 17 linie 8 ). Il deve appogiar si in testa : betyder at man bør læne sin stemme i hovedet!. M. Marchesi ( ) kendt sanger og pædagog taler om the hole in the sky ; som om klangsøjlen går lodret op gennem issen. (se billedet af Savator Dali på planche s. 36) Sentire la voce : at mærke stemmen med dens vibrationer i kraniet og hovedets hulrum.( spinde tonen. se plache s.31). Piena voce: ital. Betegnelse for et af stemmens tre psykiske registre: sotto voce (lav stemme), mezza voce (halv stemme) og piena voce (fuld stemme). 24

27 Vokal- moderation: Betyder at ændre vokalen i mindre klar retning ved at runde og eventuelt lette den. Det er især vigtigt at kunne moderere vokalerne i stemmens to passager, så de er mere neutrale eller favorable vokaler. ( Ingo Titzes artikel : Coffins favorable vokal-tavle Journal of Singing, Volume 65, no.3) Mouillering: (lat. mollis = blød) man palataliserer dvs. udtaler en konsonant med < j >-agtig, let nasal klang. Chanter dans la masque: (fransk) at synge i masken ; en følelse af at synge ind i en maske foran panden og øjnene. Som om stemmen kommer ud af øjnene i stedet for halsen. Messa di voce: Betyder at sætte/lægge stemmen på plads, således at man kan udføre en Schwellton der begynder i pianissimo og gennem alle mellemtrin vokser til forte for så atter i samme tempo at diminuere til pianissimo. (Se i øvrigt Note 12 og 13). 25

28 P L A N C H E R Vokaloversigt med vægt og udtale Fjervægt: u Ulf y rype i Ida Letvægt: o Ole ø høg e Eva Mellemvægt: å Åge ö høn æ Else Sværvægt: Å Orla Ö ørn Æ Ane Supersværvægt: (Arne) A (Agnes) TIMBREREDE VOKALER Relevante eksempler: Moulin < mulæ~ > betyder mølle Rouen <rua~> navnet på nordfransk domkirkeby En vain <A~vÆ~ > betyder forgæves 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 35

38 36

39 N O T E R 1. Ingo Titze: The Five Best Vocal Warm- Up Exercises. (Journal of Singing, Volume 57, no.3 (2001). 2. Luchsinger R. Fasett und Vollton der Kopfstimme (Beitrag zum Registerproblem). Archiv für Ohren- Nasen und Kehlkopf- heilkunde.(springerverlag 1949). 3. Ingo Titze: The Wide Larynx. (Journal of Singing Volume 55, no ). 4. P. Birch, J.Sundberg, S. Prytz et alt. Velumbehavior in Professional classic Operatic Singing. (Journal of Voice 16, ). 5. J. Sundberg, Röstläre,, s.151 og fl.sider. (Sth. 2001). 6. Ingo Titze: Space in the Throat and Associated Vocal Qualities. (Journal of Singing, Volume 57, no.3 (2001) 7. J.Sundberg, P.Birch, S. Prytz et alt. Experimental Findings on the Nasal Tract Resonator in Singing. (Journal of Voice 21, 2, (2006). 8. Ingo Titze: One More Small Step in Solving the Mystery of the Benefits of Semioccluded Vocal Tract Exercises.(Journal of Singing, volume 69, no.3 (2013). 9. J. Sundberg, Röstläre, s.119 og fl.sider. (Stoc 2001). 10. RobertSataloff, Vocal Health and Pedagogy, s.105. (Sandiego /London 1998) Ingo Titze: The Use of First formant Vowels and Nasals to Train the Lighter Mechanism. (Journal of Singing, Volume 55, no.4,1999) I2. Titze: Messa di Voce. (Journal of Singing, Vol. 48, no.3). 13 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. (Volume 166, pages , 2002). 37

40 BIBLIOGRAFI Bennati, Francesco: Du mécanisme de la voix humaine pendant le chant ; mémoires read to the Académie Royale des Sciences, Paris, on 25 jan Birch, Peer: De tre Hjørnevokaler, PUFF nr.12, VMK Forlag Caccini, Giuliu: La Prefazione alle nuove Musiche, ajourførring R. Mori Hemsley, Thomas: Singing and Imagination, Oxford University Press Hines, Jerome: Great Singers on Great Singing. Klein, Joseph J.: Singing- Technique (How to avoid vocal trouble). Lamperti,G. B.: Vocal Wisdom: Vocal Wisdom, translation William E. Brown. New York Lehmann, Lilli: Meine Gesangskunst, Berlin Lohmann, Paul: Stimmfehler Stimmberatung. (Schott s Söhne. Mainz 1938). Luchsinger, Richard: Fasett und Vollton der Kopfstimme (Beitrag zum Registerproblem).(Archiv für Ohren- Nasen und Kehlkopfheilkunde.Side 1 (Springer Verlag 1949). Luchsinger, Richard: stimmphysiologie und Stimmbildung. (Wien 1951). Manén, Lucie: The Art of Singing, a Manual of Bel Canto. London, Manén, Lucie:Bel Canto, Oxford University Press Martienssen- Lohmann, Franziska : DER WISSENDE SÄNGER, (Atlantis- Verlag Zürich 1956). Mori, Rachele M.: I Maestri del bel canto: Caccini et Tosi. Edi. de Santis.Rom

41 Rørbech, Lone: Stemmebrugs- lære. C.A. Reitzels Forlag Sataloff, Robert Thayer: Vocal Health and Pedagogy. (Singular Publishing Group, Inc. San Diego, California 1998). Sobotta, Volume 1 (Urban & Fischer, 2001) Sundberg, Johan: Röstlära, Fakta om rösten i Tal och Sång. Stockholm 2001 Thordal, Vagn: Sangteknik, på stemmens præmisser. DKDMudg. nr.1.kbh Titze, Ingo: Principles of Voice Production. Prentice-Hall, Inc. USA Tosi,Pierfrancesco: Opinioni de Cantori antichi e moderni. R.Mori. Bologna Også Anatomi Atlas og Lærebog af P.A.Knudsen m. fl. er benyttet. (Horsens 1990, - 2.oplag 1996). #################### 39

MEZZA VOCE cantilene teknik til hjælp for den grundlæggende klassiske sanguddannelse.

MEZZA VOCE cantilene teknik til hjælp for den grundlæggende klassiske sanguddannelse. MEZZA VOCE cantilene teknik til hjælp for den grundlæggende klassiske sanguddannelse. Mezza voce betyder halv stemme, der i den halvsvage stemmestyrke skal bevare sin bæredygtighed. En værdig repræsentant

Læs mere

SANGTEKNIK FOR SANGERE. Prolog

SANGTEKNIK FOR SANGERE. Prolog SANGTEKNIK FOR SANGERE Prolog Vores stemme er et produkt af vores anatomi og vores stemmebrug livet igennem. Stemmen afspejler, hvem vi er, og hvordan vi har det og hvad vi vil. Vi er skabt med en anatomi,

Læs mere

DE TRE HJØRNEVOKALER

DE TRE HJØRNEVOKALER Peer Birch DE TRE HJØRNEVOKALER Hjørnesten i klassisk sangteknik PUFF - en skriftserie om pædagogisk udvikling, forskning og formidling i musiklivet - 1 - PUFF Skriftserie fra VMK om pædagogisk udvikling,

Læs mere

SANGTEKNISK METODE PEER BIRCH (2012) PRAKTISK BEGYNDER-METODIK FOR SANGSTUDERENDE

SANGTEKNISK METODE PEER BIRCH (2012) PRAKTISK BEGYNDER-METODIK FOR SANGSTUDERENDE SANGTEKNISK METODE PRAKTISK BEGYNDER-METODIK FOR SANGSTUDERENDE PEER BIRCH (2012) INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 Kapitel 1 DEN GRUNDLÆGGENDE STEMMEDANNELSES FORUDSÆTNINGER 5 De tre åndedrætstyper Holdning

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Når du skal træne med sugerøret, er det en god idé at gøre det trinvis og kontrollere hvert enkelt punkt nøje efterhånden, som øvelsen skrider frem.

Når du skal træne med sugerøret, er det en god idé at gøre det trinvis og kontrollere hvert enkelt punkt nøje efterhånden, som øvelsen skrider frem. 1 Hvad sugerørsøvelsen kan hjælpe dig med: Afhjælp kæbespændinger Finde en passende tungeposition Etablere fornemmelsen af modtryk fra vokaltragten Placerer luftmodstanden dybt i halsen affondo Træne eller

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur:

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Sang æstetisk set Stemmens lyde sat i æstetisk form - med eller uden ord Malene Bichel, sanger og proceskonsulent Sang eksistentielt set:

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser

Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser VRF Workshop 17.9.2015 Vingsted Introduktion til Vejrtræknings Rytmisk Fonation / VRF kurser Den tredelte fonationsmodel Konkrete øvelser Teori - praksis sammenhængen - afslutning Spørgsmål Lektor ved

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Basrefleks kabinettet

Basrefleks kabinettet Basrefleks kabinettet Hvordan virker en basrefleks? Denne kabinet type er den mest populære da den typisk giver mere oplevelse af bas og en større belastbarhed. Inden du læser denne artikel vil jeg anbefale

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve Ansigtsyoga Ansigtet er kroppens spejl udadtil Her har jeg samlet nogle af de øvelser og teknikker, som jeg holder mest af. Du behøver ikke at lave dem alle, blot et par stykker, gerne 2-3 gange om ugen.

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Kend din stemme og undgå nervøsitet!

Kend din stemme og undgå nervøsitet! GRATIS E-BOG Kend din stemme og undgå nervøsitet! EN E-BOG AF Indhold FORORD DIN STEMME OG KOMMUNIKATION 4 Sådan fungerer din stemme 5 Sådan laver du lyd med din stemme 6 Stemmetræning og stemmeproblemer

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Jeg har glædet mig så meget til at præsentere dette program. Det er første gang at EF- FEKT flow er på DVD, så det er første gang at

Læs mere

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til

Qi-Gong. (ikke presse) ind under kroppen, som vist til Qi-Gong Du skal - som det første du sætter på plads hver gang du starter træningen - sørge for at stå med vægten ligelig fordelt på foden, nøjagtig som i de indrammede områder vist på tegningen her til

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Grundlæggende lydtekniker kursus

Grundlæggende lydtekniker kursus Hvad er lyd? Grundlæggende Lyd kan vi opfatte med ørerne. Lyd opstår ved at noget bringes til at svinge. Hvis man f.eks. knipser en guitarstreng, vil den svinge frem og tilbage. Slår man med en hammer

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

LPU Logopædisk Parkinson Udredning Registreringsark side 1 af 5

LPU Logopædisk Parkinson Udredning Registreringsark side 1 af 5 LPU Logopædisk Parkinson Udredning Registreringsark side 1 af 5 Indledende samtale - anamnese Dato:... Undersøger:... Sted:... Tilstede:... PERSONLIGE DATA Cpr.nr.:... Navn:... Adresse:... Postnr./By:...

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Sådan træner du barnets ansigt og mund

Sådan træner du barnets ansigt og mund Formålet med øvelsesprogrammet er at stimulere barnets ansigtsmuskler, så barnet træner evnen til at bruge sin mimik og kontrollere sit ansigt. Hele øvelsesprogrammet varer cirka 10 minutter, og du skal

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Rytmisk saxofonskole. En synopsis. Fredrik Lundin 2014

Rytmisk saxofonskole. En synopsis. Fredrik Lundin 2014 Rytmisk saxofonskole En synopsis Fredrik Lundin 2014 Synopsis til saxofonskole. * typografiforklaring: Alt skrevet med Times i kursiv, er kommentarer til eller forklaringer til indholdet i e-bogen, og

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning. Page 1 of 5 Kapitel 3: Resonans Øvelse: En spiralfjeder holdes udspændt. Sendes en bugt på fjeder hen langs spiral-fjederen (blå linie på figur 3.1), så vil den når den rammer hånden som holder fjederen,

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

ANSIGTETS OG MUNDHULENS UDVIKLING

ANSIGTETS OG MUNDHULENS UDVIKLING ANSIGTETS OG MUNDHULENS UDVIKLING Mediansnit gennem hovedenden af et foster viser et mediansnit gennem hovedenden af et foster. Indgangen til den primitive mundhule (O) begrænses opadtil af pandevolden

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Tab 5 kg. på 5 minutter

Tab 5 kg. på 5 minutter Tab 5 kg. på 5 minutter eller Den store guide til tøjsnit der slanker ******************************************************************************** Til dig, der gerne vil have alle de gode tips til,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER Som pilot sidder du meget ned i løbet af en arbejdsdag. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at styrke og bevæge din krop, når det er muligt. Her er nogle gode øvelser,

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

KORT INDFØRING I AKUSTISKE GRUNDBEGREBER

KORT INDFØRING I AKUSTISKE GRUNDBEGREBER Niels Reinholt Petersen jan. 2005 C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\NRP\DOKUMENTER\XFON_AUD\NOTER\AKUST_GRUNDBEGR_0502.DOC KORT INDFØRING I AKUSTISKE GRUNDBEGREBER NIELS REINHOLT PETERSEN Akustikken er læren om

Læs mere

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER

TALE- OG SYNKE- PROBLEMER ALT OM TALE- OG SYNKE- PROBLEMER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Taleproblemer defineres som vanskeligheder ved eller manglende evne til at udtale ord og, som følge heraf, til

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Faktuelle oplysninger

Faktuelle oplysninger Skema til udredning af dysfoni Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af ATHS forankringssted for stemmefagområdet 3. udgave, juni 2007 Faktuelle oplysninger Navn Cpr.nr. Tlf. med farvekoder Adresse Betalingskommune

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Sådan træner du, når du skal styrke ryggen

Sådan træner du, når du skal styrke ryggen Der kan være mange årsager til, at du har problemer med ryggen. Vores livsstil gør, at vi ofte befinder os i fastlåste stillinger og er fysisk inaktive. Din kropsholdning, når du sidder, står og bevæger

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Lær at elske din egen stemme

Lær at elske din egen stemme Lær at elske din egen stemme Karin Høgh, PodConsult Derfor denne ebog Jeg har ikke nogen god stemme, har jeg hørt mange sige. Men når de så har arbejdet med dét instrument, de har, går det ofte meget bedre

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING Nr.3418 Alder: 7-10 år - Tid: 5 min. Nr.2888 Alder: 5-6 år - Tid: 5 min. Bobler med ballade Enkeltvis Deltagern dykker ned på bunden og laver følgende: vanddybder alt efter deltagernes niveau. vejrtrækning,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Øvelsesprogram til rygopererede

Øvelsesprogram til rygopererede Patientinformation Øvelsesprogram til rygopererede - Stivgørende rygoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram for dig, der er blevet opereret i ryggen. Træning

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Vejledning i afspænding. Tværfagligt Smertecenter. Anæstesien

Vejledning i afspænding. Tværfagligt Smertecenter. Anæstesien Vejledning i afspænding Tværfagligt Smertecenter Anæstesien Afspænding mod smerter Har du vedvarende smerter, vil dine muskler stort set altid være spændte. Når du afspænder, laver du øvelser for, at

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Musical med bogstavmusikanterne

Musical med bogstavmusikanterne Musical med bogstavmusikanterne En musisk vej ind i læsningen Skrevet af Mette Bech Baggrund Musicalen med bogstavmusikanterne er udviklet af Mette Bech. Børnehaveklassen på Højelse skole har siden 2006

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Genoptræning efter graviditiet

Genoptræning efter graviditiet Terapiafdelingen Genoptræning efter graviditiet Patientinformation www.koldingsygehus.dk 2 INDHOLD Bækkenbunden side 4 Venepumpeøvelserne side 6 Træning af bækkenbunden side 8 Knibeøvelser side 10 Hvilestilling

Læs mere