Følg os på: / 3F Vojens. Efterløns- og pensionistklubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følg os på: https://www.facebook.com/?ref=home / 3F Vojens. Efterløns- og pensionistklubber"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Vojens Nr. 1 Februar

2 Indhold Indlæg ved formanden Den første finanslov... 3 Stort beløb til medlemmerne... 5 Generalforsamling... 6 Grøn Gruppe Næstformanden / Mejeriartikel Pension / Skal din eks Miljø artikel Generalforsamling... 9 Tag med Den Grønne Gruppe Transportgruppen Generalforsamling Industrigruppen Generalforsamling Byggegruppen Generalforsamling Satser - fridage -kurser m.v Den offentlige gruppe Generalforsamling A-kassen A-kassen orienterer Husk Satser VUC Udbetalingsperioder Andet Vindere fra sidst Familiedag i Vojens Konkurrence Åbningstider Efterløns- og pensionistklubber Klub 91, 3F Vojens Aktiviteter Riv ud og Gem Ture Klub 92, 3F Vojens/Haderslev Program Privat Service, Hotel & Restauration Generalforsamling Følg os på: / 3F Vojens Ansvarshavende redaktør Keld Pedersen Sekretær Tove Friis Deadline til næste blad 29. september 2016 Artikler i bladet må gerne udgives i andre blade med ansvarshavendes tilladelse. 2

3 Indlæg ved formanden Keld Pedersen, formand Den første finanslov med den borgerlige regering Vi har fået den første finanslovsaftale efter valget til Folketinget sidste sommer. Det er desværre en aftale, som får store meget negative konsekvenser for både arbejdsmarkedet, det sociale sikkerhedsnet og velfærden, også her i vores lokalområde. Listen over finanslovens negative initiativer er lang. Blandt andet: Der spares på de helt nødvendige arbejdsmarkedsuddannelser, som skal sikre, at virksomhederne får de medarbejdere, som de har brug for, med de rette kvalifikationer. Generelt fjernes med et snuptag 46 mio. kr. under den kosmetiske overskrift målretning, hvilket ikke kan skjule, at der er tale om en håbløs besparelse. Dertil får AMU-skolerne hvert år skåret to procent på alle taxametre og grundtilskud, og AMU-kursernes fælles-taxametre beskæres oveni med 0,2 procent. Men Dansk Folkeparti, Venstre, de konservative og Liberal Alliance stopper ikke her: Deltagerbetalingen sættes samtidig op på de fælles kurser, som bruges af alle brancher, og som blandt andet bidrager til fælles forståelse for hele arbejdsmarkedet. Besparelserne er helt i modstrid med, hvad der er behov for, hvis de kortuddannede skal have de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. I vores afdeling var det kun 14 procent af de erhvervsaktive medlemmer, som i løbet af de første tre kvartaler af 2015 gennemførte et eller flere af de erhvervsrettede AMUkurser. Arbejdstilsynet får for alvor sparekniven at mærke: Over 100 fyresedler uddeles, og hver femte medarbejder må forlade sit job. Væk er de særlige indsatser over for problemområder. Eksempelvis det psykiske arbejdsmiljø og byggeriet, og løbende kampagner i form af ekstra tilsynsrunder mod særlige brancher, der er kendt for problemer. Besparelserne vil ramme 3F s medlemmer hårdt. I forvejen kan hvert fjerde medlem ikke fejre sin 60 års fødselsdag på arbejdsmarkedet. Medlemmerne er enten nedslidte af et hårdt og belastende arbejdsliv eller allerede afgået ved døden. De nyeste tal over en 10-årig periode viser, at der alene i vores afdeling er 273 medlemmer, som efter en arbejdsulykke har fået anerkendt en méngrad på over fem procent og fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning på gennemsnitligt kr. 3

4 Tidligere på efteråret var de borgerlige partier også i pengenød. De skulle forsøge at rette en smule op på den katastrofale dagpengereform, som Dansk Folkeparti fik gennemført sammen med den tidligere VK-regering under Lars Løkke i Den dagpengereform som har kostet flere end lønmodtagere deres ret til dagpenge. Tre fjerdedele af det der blev rettet op på, kom de ledige selv til at betale i form af forringelser i dagpengereglerne. De borgerlige planlægger med finansloven at spare en halv mia. kr. i boligydelser til nogle af samfundets svageste og mest udsatte grupper: Pensionister, udviklingshæmmede, handicappede, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Derudover skærer de borgerlige en halv mia. kr. fra kontanthjælpsmodtagerne, hvilket vil ramme op imod familier. Kontanthjælpsmodtagere skal bl.a. fremover hver især finde seks ugers ustøttet arbejde om året ellers ryger eksempelvis et ægtepar på kontanthjælp ned på halv ydelse! Aftalen er indgået med Dansk Folkeparti, selvom partiets formand Kristian Thulesen Dahl i tv lige før valget afviste, at man ville være med til at indføre et loft eller skære i kontanthjælpen. De lavere boligydelser og besparelserne på kontanthjælp vil øge antallet af udsatte borgere, der bliver tvunget til at forlade deres hjem, fordi de ikke kan betale huslejen. Konsekvenserne er alvorlige, ikke mindst for de enlige forsørgere med børn, som bliver tvunget ud af deres hjem og sat på gaden. Det spinkle borgerlige flertal har også med én stemmes flertal gennemtrumfet i Folketinget, at kommunerne i de kommende år skal spare over syv mia. kr. Det kan kommunalpolitikerne naturligvis ikke gøre, uden at det går alvorligt ud over folkeskolerne, omsorgen for vores ældre og udsatte borgere og kvaliteten i daginstitutionerne for de yngste. Alle disse besparelser og nedskæringer er negative for det danske velfærdssamfund og for et velfungerende arbejdsmarked. Besparelserne er endnu mere uforståelige, når man ser på, hvad Dansk Folkeparti, Venstre, de Konservative og Liberal Alliance ellers har uddelt penge til, siger Keld Pedersen. Lad mig bare nævne et par eksempler : Man forærer boligejerne knap 600 millioner kroner næste år i skattelettelser og det er de bedst stillede danskere med de dyreste ejendomme, som får de største gaver! Samtidig har man fundet et par hundrede millioner kroner, som går til at nedsætte bilafgifterne hvor de dyreste luksusbiler får de største markante lettelser, igen til glæde for de mest velhavende danskere. De rige almene skattebegunstigede fonde skulle efter regeringens oplæg til finanslov yde et beskedent bidrag til fællesskabet, men efter voldsomme medieklager fra fondenes erhvervs spidser stak de borgerlige partier piben ind, og lempede med et pennestrøg i 12. time fondene for en skatteudgift på over 100 mio. kr. Der er også uddelt skattelettelser til rige arvinger i de store, familieejede 4

5 virksomheder under den misvisende overskrift Vækst i Danmark I samme pakke satte man stop for billige boliger i byerne ved at sløjfe kommunernes mulighed for at forlange, at en fjerdedel af nybyggeriet i byerne består af almene boliger. Man kan rolig konstatere, at det borgerlige flertal har delt masser af julegaver ud til deres kernevælgere og sponsorer, mens 3F s medlemmer kun har fået besparelser, nedskæringer, dårligere velfærd og et ringere arbejdsliv i udsigt. Inddrevne midler i 2015 Som tidligere år har det været et aktivt år på det faglige område ikke mindst på det sociale område som virkelig trækker en masse ressourcer ud af afdelingen. For eksempel med mange Rehab møder som vi er nødt til at være med til. Uanset arbejdsgivernes meldinger om, at tiden er gået væk fra faglige kampe, at vi skal samarbejde i dagligdagen, samtidig med at de påstår en konstant forbedring af arbejdsmiljøet, viser tallet desværre en anden virkelighed. Vi har rigtig mange gode samarbejdspartnere blandt de arbejdsgivere, som i dagligdagen har vores medlemmer ansat, men vi har så sandelig også det modsatte. Det samlede inddrevne beløb på kr ,57 kommer fra faglige og sociale sager, hvor arbejdsgiverne ikke har betalt vores medlemmer deres løn, feriepenge og arbejdsmarkedspension, har misligholdt deres forpligtigelse ved opsigelse, eller hvor de gennem et dårligt arbejdsmiljø har ansvaret for, at vores medlemmer er kommet til skade. Tallet taler for sig selv Der er fortsat ingen arbejdere, som har råd til ikke at være medlem af en fagforening. Og vel at mærke en rigtig fagforening som er styret af medlemmerne, og som kæmper medlemmernes sag ikke en gul discountforening, hvor usolidariske og egoistiske medlemmer nyder frugten af andre arbejderes kamp og kontingent. Kategori Beløb i kr. A Faglige sager ,97 Lønsag ,04 Afskedigelsessag ,39 Manglende ansættelsesbevis ,00 Manglende pensionsbetaling ,54 G-dage 7.371,00 B Arbejdsmarkeds pensionssager ,00 Udbetaling kritisk sygdom ,00 C Arbejdsulykker og -sygdomme ,00 Ask afgørelser ,00 Civilt søgsmål ,00 D Juridiske sager ,60 Feriesag ,00 LG (herunder løn, pension mv.) ,60 E Forsikringssager ,00 Gruppeliv ,00 F Øvrige sager ,00 Social sag ,00 Andre sager ,00 TOTAL ,57 5

6 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i 3F Vojens Mandag den 21. marts 2016 kl på Hotel Vojens Nørregade 2, 6500 Vojens Generalforsamlingen starter med spisning kl til ca Tilmelding senest fredag den 18. marts 2016 kl tlf eller på eller Dagsorden Formanden indleder og byder velkommen kl Indledningssang a. Valg af dirigent b. Valg af stemmeudvalg c. Beretning/orientering d. Regnskab e. Orientering om budget f1. Indkomne forslag 9. Stk. 3 f2. Vedtægtsændringer 9. Stk. 4 g. 11 stk. 6. Valg af Formand Keld Pedersen for 3 år 1 Ungdomsmedlem for 3 år Personlig ungdomssuppleant nyvalg for 3 år Bilagskontrollant på valg Preben Hansen for 3 år 1 Bilagskontrollantsuppleant på valg Jesper Gammelgård for 3 år h. 14 stk. 1. Valg af 2 delegerede og personlige suppleanter til kongres stk. 2. Valg af 1 personlig suppleant for daglig ledelse til kongres 2016 I. Eventuelt j. Protokol (godkendelse) k. Afslutning Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest fredag den 11. marts 2016 til 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens Husk ingen adgang uden gyldigt medlemsbevis 6

7 Grøn Gruppe Peter Møller Sjøgren, næstformand Mejerioverenskomsten og krav til forhandlingerne i 2017 Her i foråret 2016 sandsynligvis i maj måned, vil du blive indkaldt til et møde om ønsker til forbedring af din mejerioverenskomst. I juni måned vil Landsklubben for Mejeriarbejdere og Chauffører koordinere alle de krav der er kommet fra hele landet. Medio august 2016 skal kravene være modtaget i den grønne gruppe i forbundet. Det ville være skønt, om vi kunne få nogle tekstmæssige ændringer med i overenskomsten denne gang. Der er f. eks. faldet en dom i industriens overenskomst som bevirker, at såfremt du bliver syg på en planlagt feriefridag, vil denne dag ikke være tabt (det er den i mejerioverenskomsten). Ligeledes er der både inden for Industri og Bygge overenskomsten passager, som stiller overenskomstens parter stærkere i forhold til, at imødegå andre ikke overenskomstbærende organisationers rettigheder. I mejerioverenskomsten er der også hvert år overenskomsttænkning fra arbejdsgiverside, når vi kommer til starten af december. Her begynder arbejdsgiverne at spekulere i, hvordan de kan undgå, at mejeriarbejdere og chauffører får betalt frihed den Oprindeligt var dagen tænkt som en betalt fridag, men de seneste mange år er der sket omrokeringer af arbejdsdage, varslet feriedage og forbrugt feriefridage for at få begrænset virksomhedens betaling. Der er sikkert mange andre områder, hvor du mener overenskomsten skal udvikles og forbedres. Derfor mød op når vi i branchebestyrelsen kalder til drøftelse af mejerioverenskomsten. Det vil ske ved opslag på din arbejdsplads, på afdelingens hjemmeside og på Facebook siden 3F Vojens. 7

8 Grøn Gruppe Peter Møller Sjøgren, næstformand Skal din eks have din pension? Efteråret er højsæson for skilsmisser. Hvis du har indsat din tidligere ægtefælle som pensionsarving, er det din eks, som står til at få din pension, hvis du dør. Efteråret er skilsmissetid. Det er nemlig den tid på året, hvor der typisk er flest ægtepar, som går fra hinanden. Det viser tal fra Danmarks Statistik. For medlemmer der bliver skilt, er der ekstra god grund til at tjekke hvem der står til at arve pensionen. For har du indsat din tidligere ægtefælle som såkaldt begunstiget, kan det i værste tilfælde betyde, at han eller hun vil få pensionspengene når du dør uanset skilsmisse. Det samme gælder, hvis du har indsat en tidligere samlever som begunstiget. Tjek pensionsarvingen Du kan tjekke, hvem du har indsat som begunstiget på PensionDanmarks hjemmeside, hvor du logger ind på pension. dk/dinpension. Her kan du også ændre, hvem der skal have pengene, når du dør. Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk udbetalt til de nærmeste pårørende, som i nævnte rækkefølge er: Din ægtefælle. Din samlever, hvis I har boet sammen i mindst 2 år, eller I har børn sammen. Dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Arvinger efter dit testamente. Dine arvinger efter arveloven. Det arver dine efterladte Er du medlem i PensionDanmark, får dine efterladte udbetalt din pensionsopsparing, hvis du dør før du går på pension dog mindst et skattefrit engangsbeløb på typisk kr. Du kan selv skrue op og ned for engangsbeløbets størrelse på pension.dk/dinpension 8

9 Højere pensionsalder = krav om bedre arbejdsmiljø Folketingets politikere sætter løbende tilbagetrækningsalderen op. Det seneste de har meldt ud er, at der nu skal arbejdes til du fylder 68 år. Som jeg i et tidligere nr. af Indblik nævnte, er der ved 68 år 25 % af vore medlemmer der enten er på førtidspension eller lignende, hvis ikke de allerede er døde. Det er når vi kikker på medlemmer der nu er 60 år. Samtidig er der mange der arbejder på smertestillende medicin for at udholde det daglige arbejde. 3F har såvel overordnet, som i din lokale afdeling her i Vojens, fokus på denne problemstilling. I afdelingens miljøudvalg arbejder vi målrettet på, at forhindre ulykker / og eller nedsætte sliddet på vore medlemmers kroppe. Når vores socialformidler taler med et af vore medlemmer der har været udsat for en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse, registrerer han det i et skema. Her anføres skadekarakter og hvilken virksomhed der er tale om. Ved en ulykke og når den er sket på en virksomhed med én eller flere arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), da vil AMR blive kontaktet af den faglige sekretær på området. De informationer vi får indsamlet via skemaet vil blive analyseret i afdelingens miljøudvalg, og målrettet oplysning vil blive iværksat over for den specifikke branche, således at nedslidning / ulykker kan minimeres. Men selv om dette over tid vil kunne bedre arbejdsmiljøet, er der fortsat behov for et fleksibelt pensionssystem, hvor ansatte i hårdtarbejdende og opslidende brancher kan gå på pension tidligere end andre! Det er en debat vi må og skal fortsætte. Politikerne er nødt til at skabe et pensionssystem, hvor nogen kan trække sig tilbage når de er 62 år og senere, samtidig med der er en rimelig økonomisk dækning til, at leve et anstændigt og menneskeværdigt liv! Generalforsamling i Den Grønne Gruppe Afholdes: Torsdag den 1. december 2016 Kl på Hotel Pauli Yderligere information på Facebook & i næste Indblik 9

10 Naturvandring med historisk indhold, samt viden om svampe Tag med den grønne gruppe ud i naturen... Sæt X i kalenderen allerede nu! Hvorfor er det lige, at vi altid skal rejse flere hundrede kilometer for at få nye indtryk? Ofte ligger der uopdagede frodige og interessante pletter i nærområdet. Har dette vakt din interesse, kan du være én af max 25 deltagere der får mulighed for at få en interessant rundvisning i Hønning Plantage. Vi har allieret os med bestyrelsesmedlem i gruppen, Morten Møller Ihle, som har stor indsigt i området, og også hvad der vokser i det. Det eneste du skal er at tilmelde dig senest den 19. september 2016 på eller via vor hjemmeside: og følg os Facebook 3F Vojens Tid og sted: Lørdag den 24. september 2016 kl. 13:00 mødes vi i, Hønning Plantage ved Hønning Stævneplads (Her findes bl.a. en bålhytte). Turen er mulig selv for handicappede! Efter turen kan den medbragte kaffekurv nydes! Er du til svampe eller andet godt fra skoven, så medbring en lille kurv og en kniv. Praktisk beklædning, afhængig af vejrets luner anbefales, sammen med fornuftigt fodtøj. Turens længde i skoven bestemmer du selv, alle kan være med! Yderligere oplysninger kan fås ved Morten Møller Ihle på Med håbet om at rigtig mange vil tage imod dette enestående tilbud, så ses vi den 24. september De bedste hilsener fra Den Grønne Branchebestyrelse Følg os på: / 3F Vojens 10

11 Transport Uwe Lindemann, faglig sekretær Onsdag den 23. november 2016 kl på Hotel Pauli, Vojens. Dagsorden Program (ca. tider) 1 Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg. Velkomst og spisning 3 Beretning Regnskab. Generalforsamling 5 Orientering om budget. 6 Indkomne forslag. 7 Personvalg 8 Eventuelt. Vi får, traditionen tro, først lidt at spise. Af hensyn til bestilling af maden, bedes du tilmelde dig. Senest onsdag den 16. november Ring til Tove: tlf Du kan også tilmelde dig via: Indkomne forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, indleveres skriftligt senest onsdag den 9. november til 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens. Mærket: BGF-2015-TRANSPORTGRUPPEN. Formand Henrik Jepsen På valg Næstformand Finn Theisen Til 2018 Bestyrelses m. Kaj Christensen På valg Bestyrelses m. Jesper Gammelgaard Til 2017 Bestyrelses m. Karl Åge Stuckert Til 2018 Suppleant Ole Alm Til 2018 Suppleant Mogens Dall Hansen På valg Suppleant Leif Holm Til

12 Industrien Tonny Thomsen, faglig sekretær Industriens branchebestyrelse Generalforsamling Industrigruppen 3F Vojens Torsdag den 24. november 2016 kl på Hotel Harmonien i Haderslev Dagsorden for Generalforsamlingen 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Beretninger. 4. Regnskab. 5. Orientering om budget. 6. Indkomne forslag. 7. Personvalg i henhold til vedtægterne Evt. Indkomme forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt senest tirsdag d. 8. november 2016 til 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens Mærket: Generalforsamling Industrigruppen. Der er spisning umiddelbart efter generalforsamlingen for de tilmeldte medlemmer. Tilmelding til Industrigruppens generalforsamling skal ske senest den enten på tlf eller på 12 Industrigruppen Lars Jensen

13 Den Offentlige Gruppe Hans Gehlert, faglig sekretær Generalforsamling 15. november 2016 Den Offentlige Gruppe 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens, kl Dagsorden for Generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Godkendelse af forretningsorden c. Valg af stemmeudvalg d. Beretning e. Regnskab f. Orientering om budget g. Indkomne forslag (skal være afd. i hænde senest 07/11) h. Personvalg (jævnfør 13 i 3F Vojens vedtægter) i. Eventuelt Program Velkomst, præsentation og spisning Indlæg: Forbundet Indlæg: Keld Pedersen Formand 3F Vojens Ca Generalforsamling Husk at tilmelde dig i afdelingen senest den på afdelingens telefon

14 Vindere fra sidste Indblik Jan Løvgreen, Thrigesvej 72, 6100 Haderslev Ina Nielsen, Tjørnevænget 13, 6541 Bevtoft Grethe Brandt, Bredgade 7C, 6100 Haderslev Generalforsamling i Bygge Gruppen Afholdes: Lørdag den 3. december 2016, kl F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens Yderligere information på & i næste Indblik Klub 91 3F Vojens 2016 er nu godt i gang. Vi har afviklet vores generalforsamling, og bestyrelsen har fået to nye medlemmer: Tove Nykjær & Edith Jensen. Formand er stadig Kaj Skov. Bilagskontrollant er Aage Christensen og bilagskontrol suppleant Ella Jochimsen. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen og samtidig rigtig mange tak til Holger Simonsen for hans mangeårige arbejde for klubben, både som billagskontrollant og tovholder for bowling. Klubben har nu fået sin egen mailadresse som er: Husk: Kontingent skal være betalt senest til forårsfesten. Kan betales på klubbens konto: Husk at skrive jeres navn i tekstboksen. HUSK at fortælle Kaj Skov når I melder jer ud af forbundet/afdelingen - skifter adresse eller kun bruger jeres mobiltelefon. Godt nytår og på gensyn PBV Kaj Skov, Formand Tlf.nr mail: 14

15 Klub 91 3F Vojens Aktiviteter 2016»Riv ud og gem«så er der taget hul på det nye år Neden under kan I se vore aktiviteter for året, så det er måske en god ide, at rive siden ud og gemme, eller se i kalenderen om du/i vil med på turene og så melde dig/jer til. Bestyrelsen håber der er arrangementer til alle. Nyt Det aktuelle vil blive bekendtgjort på hjemmesiden, i Indblik og til efterårsfesten. Eksempelvis tilmelding til næste års udflugter. Bestyrelsen Formand Kaj Skov Tlf Næstformand Peder Pedersen Tlf Kasserer Ane K. List Tlf Klub 91 lægger sine arrangementer på 3F Vojens hjemmeside Tilmelding til vore aktiviteter er bindende. Det vil sigeudebliver man uden at sende afbud, senest 10 dage før afviklingen af aktiviteten SKAL der betales. Du kan betale via din netbank: Konto nr.: , på PBS eller betale kontant til kassereren. Husk at skrive i boksen tekst til modtageren for og efternavn, så kassereren kan se hvem der indbetaler. Medlemmer der bor i Haderslev er meget velkomne til, at betale kontingent hver onsdag mellem & når vi er i Bowlingcentret (januar, februar & marts) Sekretær Poul-Erik Larsen Tlf / Bestyrelsesmedlem Tove Nykjær tlf Edith Jensen tlf / Ella Jochimsen tlf Klubben har nu fået sin egen mailadresse som er:

16 Faste aktiviteter Bowling Haderslev Bowling Center Tlf Hver onsdag kl Ændring af spilletiden i juni-august. Ring og spørg Edith. Ferie mellem jul og nytår. Edith tlf / Her kan man melde sig til, sende afbud, eller bare møde op. Kortspil 3F s lokale, Allégade 33-37, Vojens Tlf Hver torsdag i LIGE UGER fra kl Ferie i juli og mellem jul og nytår. Ansvarlig: Peder Pedersen, tlf Her kan man melde sig til eller bare møde op. Andre aktiviteter Fester Forårsfest: Torsdag d. 14.april Efterårsfest: Torsdag d. 27. oktober Der venter deltagerne en STOR overraskelse, så husk at melde jer til. Tilmelding til: Forårsfest: I perioden fra den 01/03 til den 04/ Efterårsfest: I perioden fra den 01/09 til den 17/ Tilmelding til: Peder C. Pedersen tlf.nr.: Udflugter Udflugt til Vestjylland d. 9. juni (seneste tilmelding 1/5 2016) Programmet kan ses på opslagstavlen i afdelingen eller få en tilsendt mail ved henvendelse til Kaj Skov, tlf.nr eller på mail Sommerferien til Østrig i perioden 27. august til 3. september Seneste tilmelding 31.maj Dagsprogrammet kan ses på opslagstavlen i afdelingen eller kan tilsendes på mail ved henvendelse til Kaj Skov, tlf.nr eller på mail Gløgg og æbleskiver Torsdag den 15. december, kl i afdelingen Bestyrelsen møder kl til klargøring 16

17 1 dags udflugt til Vestjylland, torsdag d. 9 juni 2016 Pris pr. person: Medlemmer kr. 150,- ved min. 50 betalende pr. bus, kr. 400,- for ikke medlemmer Medlemmer kr. 175,- ved min. 45 betalende pr. bus, kr. 425,- for ikke medlemmer Medlemmer kr. 200,- ved min. 40 betalende pr. bus, kr. 450,- for ikke medlemmer Program: Kl Afgang fra Odinspladsen i Vojens. Kl Guide Gert Ravn stiger på bussen ved Aal Kirke. Efter kirken besøger vi flygtningekirkegården lige i nærheden. Vrøgum Klitplantage Krondyrsreservatet - Børsmose Kirke Kjærgaard og det fredede egekrat besøges også. Kl Filsø Avlsgård Filsø - Filsø Hede Tegnbjerg -Henne Mølle Å - Blåbjerg m. udsigt til Vesterhavet og Kløvbanken Kl Henne Kro: Dansk bøf med løg, rødbeder, kartofler og sky sauce. Kl Jegum Vrøgum - Blåvand by + fyr. Kl Forbi museumscenter Blåvand Grønningen - Ho havn - ravmuseet i Oksbøl med kunstudstilling i kunstsalen Kl Eventyrgården i Janderup: Kaffe + småkager. Guiden stiger af og hjemturen påbegyndes Ca. kl Forventet hjemkomst. Inklusiv i prisen: Bustransport, varm ret, kaffe med småkager og guide. Eksklusiv i prisen: Hvad der ikke er nævnt under inkl. i prisen, så som øvrige måltider, drikkevarer og øvrige entréer Tilmelding til Kaj mobil: eller mail: SENEST 01/ Sommerudflugt går til Kirchberg in Tyrol Østrig Afrejse: Lørdag 27. august 2016, Odinspladsen i Vojens, tidspunkt vil fremgå af rejsebeviset. Hjemkomst: Lørdag 03. september 2016, tidspunkt vil fremgå af rejsebeviset. Antal personer: Minimum 28 betalende - Max 50 Værelsesfordeling: 22 dobbelt - og 6 enkeltværelser Transport: Kørsel i moderne 4* turistbus. Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør Rejseleder/guide: Dansk rejseleder på turen Inkluderet i prisen er: Kaffe og rundstykke på udrejsedagen. Overnatning i Tyskland på ud - og hjemrejsen. På Hotel Zentral, Kirchberg in Tirol: 5 x overnatning, 7 x morgenmadsbuffet, 2 x frokost, 2x madpakker, 1 x eftermiddagskaffe med hjemmebagt brød, 7 x middag, hvoraf 1 er grill på terrassen eller festmiddag (hotellets valg). Vin øl og vand på Hotel Zentral fra kl Entre/vejskat på udflugt til Grossglockner og Krimmler vandfaldet. Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 1 x entré til Alpenspektakel, 1 x entré - svævebane til Hahnenkamm-bjerget. Ikke inkluderet i prisen: Øvrige måltider, drikkevarer, yderligere entreer etc. Bestilling - Afbestilling - Betaling Rejsebevis og indbetalingskort tilsendes hver enkelt deltager ved bestilling. Depositum kr. 800,- betales ved modtagelse af rejebevis inden 8 dage Restbeløbet betales 6 uger før afrejse. Pris Pris pr. person i dobbeltværelse: Ved 28 deltagere: kr. 6499,- Ved 37 deltagere: kr. 5949,- Ved 45 deltagere: kr. 5499,- Tillæg for enkeltværelse kr. 750,- Tilmelding til: Kaj Skov. Mobil: , mail: senest 31/ NB: HUSK PAS OG FORSIKRING(ER) 17

18 Østrig- Tyrols berømte bjerge og gæstfrie stemning Med sine sneklædte bjerge, grønne dale, brusende vandfald og romantiske byer tiltrækker Tyrol hvert år turister fra hele verden. Tyrol er med andre ord indbegrebet af hyggelig ferie i smukke omgivelser. Vi skal bo i den hyggelige by Kirchberg, hvor det karakteristiske alpelandskab danner den mest betagende baggrund for denne herlige Tyrolerby. 1. dag: Afrejse fra Vojens om morgenen og med passende pauser når vi frem til vores overnatningsby i Midttyskland, hvor vi indkvarteres på hotel og får en god middag. 2. dag: Ankomst til Tyrol Efter morgenmaden fortsætter vi gennem det smukke sydtyske landskab forbi Nürnberg og München. Midt på eftermiddagen passerer vi grænsen til Østrig ved Kufstein. Kort efter ankommer vi til den hyggelige alpeby Kirchberg, hvor vi skal bo de næste fem nætter. 3. dag: Kitzbühel og Tyrols fantastiske bjergverden Formiddagens udflugt går til den mondæne by, Kitzbühel, som internationalt er kendt som et af de mest betydningsfulde skisportsteder i Østrig. Her er en dejlig atmosfære i en meget levende by. Man kan f.eks. tage svævebanen op til Hahnenkamm-bjerget og nyde en formidabel udsigt over Tyrols fantastiske bjergverden. Om eftermiddagen er der tid til at se nærmere vores dejlige værtsby, Kirchberg. For naturelskere er der gode muligheder for vandreture ad de mange afmærkede stier i bjergene. Eller man kan tage med svævebanen op og se byen lidt fra oven. 4. dag: Krimmler vandfaldet og Zillertal Efter en god nats søvn venter en herlig panoramatur os i dag - først forbi Kitzbühel og ad Felbertauervejen op på Pass Thurn, hvor vi nyder udsigten mod Grossglockner. Videre langs bjergkæden Gross Wenediger til Krimmler vandfaldet, der er det højeste i Europa (380 m). Vi fortsætter op mod Gerlospasset, som forbinder de to bjergkæder Kitzbühel Alperne og Zillertaler Alperne og ligger i en højde af m.o.h. Herefter kører vi ind i den berømte Zillertal. En udflugt spækket med de mest spektakulære udsigter og de skønneste naturoplevelser. 5. dag: Griesner Alm og oplevelser på egen hånd i Tyrol Turen bringer os op i højderne til Griesner Alm, som ligger for foden af Wilder Kaiser massivet. Her nyder vi naturen og den flotte udsigt. Eftermiddagen er til oplevelser på egen hånd. Kirchberg ligger smukt omgivet af en idyllisk natur og med en bykerne, som byder sig til med butikker, restauranter, cafeer og konditorier med udendørs servering. Er man interesseret i at bade eller blot nyde solen, findes der en dejlig stor badepark med friluftsbad, vandrutschebane og badesø. Rejselederen står klar med tips til at udnytte resten af dagen optimalt. 6. dag: Grossglockner Hochalpenstrasse - Franz Josefs Höhe Dagens udflugt hører til en af de største oplevelser i Alperne! En rigtig panoramatur venter os gennem betagende bjerglandskaber fører den berømte Grossglockner Hochalpenstrasse ( højalpevej ) gennem mere end 30 hårnålesving op til Franz Josefs Höhe (2742 m.o.h.), hvorfra der er en betagende udsigt mod Østrigs højeste bjerg, Grossglockner (3798 m.o.h.). Den store gletcher kan nås til fods og den nybyggede udstilling Grossglockner er også et besøg værd. Vi får god tid til at nyde den storslåede natur. 7. dag: Farvel Tyrol Vi tager afsked med vores dejlige hotel. Med passende pauser undervejs ankommer vi til overnatningshotellet i Midttyskland sidst på eftermiddagen. 8. dag: Sidste stræk mod Danmark Efter morgenmad tager vi hul på turens sidste etape mod Danmark. Vi kommer til Vojens først på aftenen. Hotelfakta: Hotel Zentral 4*+, Kirchberg in Tirol I rolige omgivelser og kun 250 m fra torvet i Kirchberg er det nyrenoverede Hotel Zentral et godt udgangspunkt for dejlige feriedage i Tyrol. Fra byen har man en fantastisk panoramaudsigt over Kitzbühel alperne. På hotellet findes restaurant, bar og en fin terrasse. Værelserne er indrettet med bad & toilet, samt moderne bekvemmeligheder og elevator. Køkkenet byder på lokale og internationale retter. 3 retters middag med valgmenu på hovedretten, salatbuffet og én grillaften på terrassen eller én 5 retters festmenu under opholdet. Én aften om ugen er der levende musik og dans. Vel mødt - Hvis I sammenligner med andre rejser, så vi får rigtig meget for vores penge. 18 PBV Kaj Skov.

19 KLUB 92 Vojens/Haderslev Program for 2016 Lotto: altid om onsdagen kl , A.D. Jørgensensvej 2 i Haderslev, på følgende datoer 23. marts 6. april 20. april 4. maj 1. juni 15. juni 29. juni SOMMERFERIE 10. august 7. september 21. september 5. oktober 19. oktober 2. november 16. november 30. november Første gang lotto i 2017 er onsdag den 11. januar 2017 Arrangementer: Jesperhus Blomsterpark Onsdag den 24. august 2016 Afgang fra Håndværkerpladsen kl Pris ca. kr Bowling-arrangement Tirsdag den 25. oktober 2016, kl Juletur til Tivoli i København Onsdag den 7. december 2016 Pris ca. kr. 500,- Julegløgg i afdelingen Onsdag den 14. december 2016 A.D. Jørgensensvej 2, Haderslev kl Når der er tilmelding til aktiviteterne, er TILMELDING BINDENDE En tur til Mandø Onsdag den 18. maj 2016 Afgang fra Håndværkerpladsen kl. ca pris ca. kr. 170,- Henvendelse vedrørende aktiviteter: Bent Nordsøn Tlf. nr.: eller Grethe Eriksen Tlf.nr.: / Nye medlemmer bedes henvende sig til: Kasserer Grethe Eriksen Tlf.nr.: /

20 Byggegruppen Bjarne Jensen, faglig sekretær Mindstebetalingssatsen til voksne medarbejdere udgør pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår: 1. marts kr. 120,15 Chauffører og asfaltarbejdere marts kr. 125,25 Tagdækning marts kr. 127,95 Nyansatte uden brancheerfaring 1. marts kr. 114,65 Kørselsgodtgørelse Søgnehelligdagsbetaling og feriefridage Opsparing Søgnehelligdagsbetalingen til at betale søgnehelligdage og feriefridage udgør 7,60 % af medarbejderens ferieberettigede løn, herunder af den overenskomstmæssige sygeløn. Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2016 indgår, stiger søgnehelligdagsbetalingen til... 7,90 %. Feriegodtgørelse af søgnehelligdagsog feriefridagsbetalingen er indeholdt i beløbet. Kørsel (bil eller motorcykel) op til km/år Kørsel (bil eller motorcykel) ud over km/år Kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert ,63 kr/ km 1,99 kr/ km 0,52 kr/ km 3,70 kr/ km 2,05 kr/ km 0,52 kr/ km Fridage 1. maj er hel fridag. Grundlovsdag er hel søgnehelligdag med søgnehelligdagsforskud. Feriefridage Medarbejderne har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Feriefridagene betales efter de samme regler som betaling af søgnehelligdage, og placeres efter de samme regler, som gælder for lægning af restferie. Betaling ved sygdom og tilskadekomst Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, dog maks. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår: 1. marts kr. 141,00 og højst for 37 timer pr. uge. Forskud for feriefridagene udgør 1.000,- kr. til voksne medarbejdere og 600,- kr. til ungarbejdere. Hvis en medarbejder er syg, når feriefridagen begynder, har medarbejderen ikke pligt til at holde feriefridagen, og feriefridagen kan udskydes til senere. 20

21 Som helligdage regnes: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 1. og 2. juledag. Juleaften og Nytårsaftensdag er arbejdsdage. Opsigelsesvarsler For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor nævnt, har været beskæftiget i samme virksomhed i nedenstående tidsrum, der regnes fra vedkommendes fyldte 18. år gælder følgende opsigelsesfrister fra: Arbejdsgiverside Arbejderside Fra 0 til 1 års beskæftigelse 0 uger 0 uger Efter 1 års beskæftigelse 3 uger 1 uge Efter 3 års beskæftigelse 5 uger 2 uger Efter 5 års beskæftigelse 7 uger 2 uger Frihed i forbindelse med afskedigelse Medarbejdere, som afskediges efter 1. maj 2014 med overenskomsternes opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroendeforhold, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a- kassen/fagforeningen. Friheden placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold. Kursus for bygge og anlægs medarbejdere Byggegruppens kurser 2016 Nummer Branche Antal Tid Sted Murer- og 16 28/11 02/12 Rørvig C. Murerarbejdsmænd Stilladsarbejdere 16 28/11 02/12 Rørvig C Struktører (beton) 16 28/11 02/12 Rørvig C. Branchekursus for timelønnede Kursus i Bygge- og Anlægsoverenskomsten (den røde) Kurset henvender sig til dig, som hovedsageligt arbejder på timeløn under Byggeog Anlægsoverenskomsten, og som ikke har mulighed for akkord. Du får mulighed for at blive klogere på overenskomstens bestemmelser om arbejdstid, kørepenge, 21

22 Byggegruppen Bjarne Jensen, faglig sekretær skurpenge, og alt det du selv måtte have af spørgsmål. Vi arbejder også med lokalaftaler. Det er her, I har muligheden for at skabe nogle gode rammer om arbejdsforholdene på arbejdspladsen. Derfor kigger vi på, hvordan de er bygget op og selvfølgelig, hvordan I får en lokalaftale på jeres arbejdsplads eller, hvordan den I har gøres bedre. Undervejs bliver der desuden tid til lidt tips og tricks omkring forhandlingsteknik herunder dokumentationen for, hvorfor jeg skal have mere i løn. Branchekursus timelønnede den røde overenskomst Kursus 2 x 2 dage Tillidsvalgte Er du nyvalgt tillidsrepræsentant har du ifølge overenskomstens bestemmelser ret til dette kursus. Er du tillidsvalgt, men ikke nyvalgt, kan du, hvis din mester giver dig lov også tilmelde dig dette kursus. Emner der vil blive arbejdet med: - Tillidsrepræsentantens opgaver - Overenskomsten og dens finurligheder - Rettigheder og pligter som tillidsvalgt - Hvad du gør, hvis en sag skal fagretslig behandles - Forhandling Kurset vil tage udgangspunkt i de opgaver, du står med som nyvalgt hjemme på din arbejdsplads. Løbende vil vi arbejde med, hvordan du får inddraget dine kolleger i arbejdet, så du ikke kommer til at stå alene med opgaven. Endelig vil du få et forslag til en uddannelsesplan, som tillidsvalgt. Kurserne er planlagt til mandage og tirsdage i: ugerne 12 og 20 på Langsøhus og ugerne 43 og 48 på Smålandshavet 2 x 2 for Tillidsvalgte 22 Nummer Antal Tid Sted Rørvig Centret Nummer Antal Tid Sted Langsøhus Langsøhus Smålandshavet Smålandshavet

23 Privat Service, Hotel & Restauration Anette Kiel Petersen, faglig sekretær & uddannelseskonsulent Generalforsamling i Brancheklubben for Privat Service, Hotel & Restauration Torsdag den. 17. november 2016 kl. 18ºº 3F Vojens, Allégade 33-37, 6500 Vojens I år starter vi med spisning kl. 18ºº efterfulgt af generalforsamling Ca. 19ºº 19³º Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Stemmeudvalg 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomme forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Evt. Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, indgives skriftligt til 3F Vojens afd. Allégade 33-37, 6500 Vojens, senest den 3. november 2016 med morgenposten mærket med: Privat service Hotel og Restauration. Efter Generalforsamlingen vil der være hygge med pakkeleg og småkager og kaffe / te og slik. Tilmelding senest den 10. november 2016 på tlf.nr eller 23

24 Indlæg ved A-kassen Britta Nielsen, A-kasseleder 2015 har været et hektisk år i a-kassen. Beskæftigelsesreformen trådte i kraft i Med reformen kom blandt andet fællessamtalerne på jobcentrene. Det er en udfordring der kræver, at personalet er en del mere ude af afdelingen til møder på jobcentrene. Vigtigst er dog, at vi kun har modtaget positive tilkendegivelser fra medlemmerne og jobcentrene på a-kassens deltagelse i samtalerne. I juli i år træder den sidste del af aftalen om fællessamtaler i kraft. Herefter deltager a-kassen i 3 fællessamtaler på jobcentret i ledighedsperioden. Den første fællessamtale ved ca. en måneds ledighed, den anden ved 4 til 6 måneders ledighed og sidste ved 16 måneders ledighed. Selvbooking Fra april 2016 skal a-kassen kunne tilbyde vores ledige medlemmer, at selvbooke samtaler i a-kassen. Selvbooking er et af de IT-værktøjer som blev vedtaget i reformen. Alle samtaler skal kunne bookes via internettet. I afdelingen implementerer vi et nyt system som hedder AK-booking. Intentionerne bag digitaliseringen er at ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb. Nyt dagpengesystem I oktober 2015 fremlagde dagpengekommissionen deres forslag til et nyt dagpengesystem dagpengereformen. Helt usædvanligt blev aftalen om et nyt dagpengesystem vedtaget på ganske kort tid med afsæt i kommissionens anbefalinger. Grundtanken i dagpengekommissionens anbefalinger og i den politiske aftale om et nyt dagpengesystem er, at ledige skal have større tilskyndelse og bedre muligheder for at tage alle typer af job også såkaldte småjobs. Det skal være tydeligt fra første ledighedsdag, og i hele den periode man får dagpenge. Den 22. oktober 2015 blev dagpengereformen vedtaget af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Hvad indeholder reformen? Dagpengeperiode med mulighed for forlængelse Det er positivt, at det bliver muligt at kunne forlænge sin toårige dagpengeperiode ved at tage kortvarige jobs. Det nye er nemlig, at opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dagpenge i forholdet 1 til 2, så for eksempel en uges arbejde giver to uger mere på dagpenge. Dog kan forlængelsen højest være 1 år, således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 3 år. Incitamentet er, at det gør det mere attraktivt for ledige at tage kortvarige jobs. Forbrug i timer og ikke uger Det er positivt, at der skal forbruges af dagpengeperioden i timer og ikke i hele uger som nu. Det betyder, at man ikke kommer til at forbruge en hel uge af sin dagpengeperiode, hvis man har haft nogle timer eller dages arbejde eller ferie i løbet af ugen. 24

25 Dimittendsats Satsen sættes ned for færdiguddannede uden forsørgerpligt, så de fremover må nøjes med 71,5 procent af den højeste dagpengesats, og færdiguddannede med forsørgerpligt vil stadig kunne få 82 procent af højeste sats. Karensdage Aftalepartierne er enige om at indføre en karensdag hver fjerde måned for personer uden arbejdstimer (ledige der ikke har småjobs ind imellem). Det svarer til tre karensdage per år for fuldtidsledige (dagpengekommissionen foreslog otte karensdage om året). Ny dagpengesats Dagpengesatsen for lønmodtagere skal beregnes på baggrund af lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder. G-dage Harmoniseres til to dage for alle typer ansættelser, der er omfattet af de gældende regler for G-dage. Følgende elementer kan træde i kraft 1. januar 2017: Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Forlængelsen vil dog skulle opgøres manuelt i a-kasserne det første halve år Harmonisering til 2 G-dage Ny sats for dimittender En række forenklingsforslag Afskaffelse af særregler for førtidspensionister og ophævelse af tvungen udmelding af a-kasse ved pensionsalderen Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder Følgende elementer forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2017: Indkomstbaseret optjening Beregning af dagpengesats Tilbagevendende karensdage ved uafbrudt ledighed Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling Modregning - de gældende regler for modregning af andet end lønindkomst fastholdes og digitaliseres yderligere. Digitalisering Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet Forbrug af dagpenge i timer Automatisk omforsikring af deltidsforsikrede Lige før jul, den 17. december 2015 Blev partierne bag dagpengeaftalen enige om en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer.. Aftalepartierne blev i forbindelse med Aftale om et tryggere dagpengesystem den 22. oktober 2015 enige om, at belyse Dagpengekommissionens anbefalinger og overvejelser omkring supplerende dagpenge yderligere. Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om, at afskaffe reglerne om overskydende timer, og at indføre en ugebaseret model for supplerende dagpenge sammen med det månedsbaserede dagpengesystem, som blev aftalt med Aftale om et tryggere dagpengesystem. Udgangspunktet er de gældende regler for supplerende dagpenge. Gælder fra sommeren 2017 Desuden bliver der indført en regel om, at man kan få forlænget perioden med supplerende dagpenge med op til 12 uger via arbejde. Skifter man mellem arbejde og 25

26 Indlæg ved A-kassen Britta Nielsen, A-kasseleder supplerende dagpenge i perioder, tæller alt arbejde med til genoptjening af en ny 30 ugers periode i dag kan man først begynde at optjene en ny periode efter, de 30 uger er gået. Har man opbrugt de 30 ugers supplerende dagpenge og går fuldtidsledig, mister man til gengæld en hel måneds dagpenge, hvis bare man har én dags arbejde. I dag mister man kun en uges dagpenge. Nye regler på vej! 12 uger ekstra Ud over de 30 ugers supplerende dagpenge, man har ret til, bliver det muligt at få 12 uger ekstra. Når de 30 uger udløber, er det muligt at få fire ugers ekstra supplerende dagpenge, for hver måneds fuldtidsarbejde, man har haft indenfor det seneste år. Fordel I dag kan man ikke få forlænget de supplerende dagpenge.! 146 timer Når man har haft arbejde i seks måneder på fuld tid (146 timer om måneden) har man ret til 30 ugers supplerende dagpenge igen. Der kommer særlige timeregler for uge- og 14 dages lønnede. Alt arbejde tæller med, fra man begynder at få supplerende dagpenge. Fordel Et stort plus at alt arbejde i perioden tæller med til genoptjening. Et lille minus er, at der i dag kun kræves 130 timers arbejde pr. måned ved genoptjening.! Hjemsendelse fritages Bliver du hjemsendt for eksempel på grund af vejrlig eller arbejdsfordeling, er du fri for reglen om begrænsning på 30 uger. Fordel 3F har mange som er ledige på grund af hjemsendelser.! Opbrugt ret Har du opbrugt retten til supplerende dagpenge og går ledig på fuld tid, og får arbejde f.eks. en dag, mister du retten til dagpenge for hele måneden. Ulempe I dag mister man kun en uges dagpenge i samme tilfælde. HUSK! at du som ledig, skal registrere minimum 2 jobsøgninger hver eneste uge du søger om dagpenge, enten på jobloggen på eller på ellers kan det få betydning for din ret til dagpenge. 26

27 Satser 2016 Maksimale dagpenge- og efterlønssatser m.v. der udbetales med virkning fra mandag den 4. januar 2016 Satsreguleringsprocenten for 2016 udgør 1,1 pct., jf. Finansministeriets bekendtgørelse. Dagpenge, lønmodtagere Fuldtidsforsikrede kr. Deltidsforsikrede kr. Mindstesats kr. Dimittend, fuldtidsforsikrede kr. Dimittend, deltidsforsikrede kr. Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats) kr. Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats) kr. Dagpenge, selvstændige Maksimal sats kr. Mindstesats kr. Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse (G-dage) Hel dagpengegodtgørelse kr. Halv dagpengegodtgørelse kr. Efterløn Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) kr. Deltidsforsikrede (100 pct. sats) kr. Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) kr. Deltidsforsikrede (91 pct. sats) kr. Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 2016 Med virkning fra 1. januar 2016 fastsættes grænsen for arbejdsindtægt med lempeligt fradrag i efterlønsperioden. Arbejdsindtægt med lempeligt fradrag kr. Beløb for den skattefri præmie for 2016 Medlemmer, der opfylder 2 års reglen, kan ved at fortsætte med at arbejde optjene en skattefri præmieportion for hver 481 timers beskæftigelse - dog højst 12 portioner. En præmieportion svarer til 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis på den dag, hvor man når folkepensionsalderen, eller dør. Med virkning fra den 4. januar 2016 udgør den skattefri præmie følgende: Fortsættes på næste side 27

28 Skattefri præmie 1 præmieportion Opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede kr. Deltidsforsikrede og andre der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede kr. Omregningssats 2016 Jvf. Direktoratets bekendtgørelse fastsættes omregningssatsen til 225,13 kr. pr. time og er gældende fra 4. januar For at opnå maksimale dagpenge som fuldtidsforsikret i 2016 skal timelønne ved en ugentlig arbejdstid på 37 timer være minimum kr. 136,45 - fuldtid! Arbejdsmarkedsydelsen 2016 Forsørgerpligt for børn, (80 pct. sats) kr. Andre (60 pct. sats) kr. Ydelsen gives uafhængigt af din formue og din ægtefælles indtægt. Det er også muligt at få befordringsgodtgørelse, når du deltager i tilbud. SKAT - beskæftigelsesfradraget Husk at ændre din skat, når du bliver ledig, for så har du ikke ret til beskæftigelsesfradraget. Kontakt SKAT. Britta Nielsen A-kasseleder DANMARKS MEST LOKALE A-KASSE 28 OBS OBS OBS hver TORSDAG: Vil der fra VEU centret være en medarbejder til stede i afdelingen (Allégade 33-37, Vojens) i tidsrummet kl. ca til Her kan såvel beskæftigede som ledige frit henvende sig, og få en snak og vejledning om, hvilke uddannelsesmuligheder der er. Du kan med fordel ringe til afdelingen og få en tid hos medarbejderen fra VUC (så for meget ventetid undgås).

29 Slut med papir i 3F Selvbetjening med NEM-ID 3F tilbyder flere og flere muligheder for selvbetjening på Du kan blandt andet: Finde medlemstilbud Tilmelde dig nyhedsbreve Blive klogere på it Deltage i konkurrencer Rette personlige oplysninger Stille spørgsmål til advokaten Kontakte afdelingen Feriehuse / ansøgning om feriehuse sendes herfra Du skal: Indsende alle blanketter fra hjemmesiden Under fanen Mit Arkiv finder du breve og kvitteringer for dine indsendte blanketter. Når der kommer nye dokumenter til dig i Mit Arkiv, kan du få besked via eller sms. Det angiver du under Min Profil FAMILIEDAG I 3F Vojens (Allégade) Lørdag den 21. maj 2016 i tidsrummet Der vil være mange forskellige tiltag såvel inde som ude Reserver dagen der kommer til at ske mange spændende ting Arrangementet annonceres senere på: 3F Vojens hjemmeside Mød os på Facebook og i Dagspressen 29

30 For at svare på nedenstående spørgsmål, behøver du blot læse bladet. De tre rigtige udtrukne løsninger kan afhente et gavekort på 100 kr. [1] Hvilken ugedag er VUC tilstede i 3F Vojens (a) 1. mandag (b) 2. onsdag (c) 3. torsdag [2] Klub 91 har en endagstur den 9. juni 2016 Hvor går turen hen (a) Himmelbjerget (b) Vestjylland (c) Odense Zoo [3] Der kommer nye regler om supplerende dagpenge Hvornår træder de i kraft? (a) Foråret 2017 (b) Sommeren 2017 (c) Efteråret 2017 [4] Hvor mange jobsøgninger skal en ledig registrere om ugen? (a) Ingen (b) Mindst 1 job (c) Mindst 2 job [5] Den Grønne Branche bestyrelse har arrangeret en tur den 24. september 2016 Hvor går turen hen? (a) Jels Voldsted (b) Hønning Plantage (c) Skibelund Krat Sæt kryds ud for de rigtige svar. Løsningen sendes eller afleveres til: 3F Vojens Allégade Vojens senest den 29. september 2016 Indsendt af: Navn Adresse Postnr./by 30

31 OBS Fejl i tidligere udsendte Udbetalingsperioder for dagpenge/efterløn/arbejdsmarkedsydelse 2016 Måned Slutdato ugerne Antal uger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Beløbet er disponibelt efter periodens slutdato og tidligst 2. hverdag efter din indtastning. Datoen er afhængig af, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at A-kassen har modtaget alle relevante dokumenter for ret til udbetaling. Datoerne er fastsat af Beskæftigelsesministeriet. Du indberetter dagpengekort og andre blanketter på For at bruge Mit 3F skal du have NemID. Det kan du bestille på forsiden af eller du kan hente NemID I borgerservice i din kommune. Venlig hilsen Faglig Fælles A-kasse, Vojens

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Den danske dagpengereform 2015/2016

Den danske dagpengereform 2015/2016 Den danske dagpengereform 2015/2016 Nordisk socialforsikringsmøde Fornebu 2016 Thomas Mølsted Jørgensen tmj@bm.dk Dagpengereformens tre hovedmål 1. Større tryghed for den enkelte Mindske opbrug af dagpengeret

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet.

Efterlønsordningen er kraftig forringet og fremadrettet reelt afskaffet. Salamimetoden: 04 11 2016 vsk Over de senere år er det gradvist blevet mindre og mindre attraktivt af forsikre sig mod ledighed i en a kasse. Og i Regeringens 2025 plan lægges der op til yderligere forringelser

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere