ATS Betjenings vejledning 1. januar Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt"

Transkript

1 Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. Termer som anvendes i betjeningsvejledningen # Informativ tekst markeres med symbolet til venstre i teksten. ## Advarsler om forhold der gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre i teksten 1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning & Termer 1 Indholdsfortegnelse 2 Brugeroversigt 26 Betjeningspanelet 3 Adgang til systemet 3 Låsning af display og lamper 3.1 Adgang til menuerne 4 Tabel 1: Sådan får du adgang til menuerne 4 Tilkobling af system 5 Hvornår skal jeg udkoble 5.1 Udgangstid 5.2 Hvis du ikke kan tilkoble 5.3 Tilkobling af system 5.4 Tabel 2: Sådan tilkobles systemet 5.4 Frakobling af system 6 Hvornår skal jeg frakoble 6.1 Indgangstid 6.2 Frakobling hvis du udløser alarm 6.3 Hvis du ikke kan frakoble 6.4 Frakobling af system 6.5 Tabel 3: Sådan frakobles system 6.5 Udkobling af zoner 7 Tabel 4: Sådan udkobles zoner 7 Ophævelse af udkobling 8 Tabel 5: Sådan ophæves udkobling af en zone 8 Når der udløses en alarm 9 Hvad sker der, når der udløses en alarm 9.1 Lokal alarm Når der udløses en alarm Systemalarm Problemer der kan opstå 9.2 Lokalisering af lokal alarm 9.3 Tabel 6: Lokalisering af lokal alarm 9.3 Afstilling af alarm 9.4 Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm 9.4 Visning af de seneste alarmer(log) 10 Ingen aktive alarmer 10.1 Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer 10.1 Når der er aktive alarmer 10.2 Tabel 9: Hvis der er udløst alarm 10.2 Opretning / ændring af koder 11 Ordliste 12 2

3 Betjenings panelet 3

4 Nr. Tast Funktion Numerisk taster til indtastning af oplysninger og koder 2 ON Tilkobler alarm anlægget, efter indtastet brugerkode 3 OFF Frakbler alarm anlægget, efter indtastet brugerkode 4 ENTER Fuldføre en opgave / Bladre i menuen 5 Menu* Viser f.eks. meddelelse for menu start / Bladre fremad i menuen 6 CLEAR Forlader den aktuelle funktion 7 OPEN Funktionstast, andvendes til at vælge en funktion via tasterne 1-6 (hvis de er programeret) 8 PIL + Blader frem / tilbage i menuen. Opdatere de viste oplysninger 9 PIL + Ikke i brug 10 Ikke i brug 11 OMRÅDE Områder, der er tilkoblet eller i alarm (vises med led) 12 SYSTEM Strømforsyning (grøn) fast = OK - Blinke r= 230 V net fejl 13 SYSTEM System fejl (gul) 14 SYSTEM Alarmer (rød) fast = ikke afstillet 15 SYSTEM Dørstatus (blå) Fast = permanet åben - Blink = adgang givet 16 Display Viser meddeleser og indtastet data Lamper og display låses automatisk efter 30 sekunder eller ved at taste CLEAR. De kan aktiveres igen ved at taste Brugerkode og trykke ENTER. 4

5 3 Adgang til alarmsystemet Du skal have en brugerkode og / eller et kort/brik for at betjene alarmsystemet. Brugerkoden består af 4 10 cifre og er unik for den enkelte bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din brugerkode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. til - eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menu funktioner som administratoren har programmeret din brugerkode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. Hvis du går ind i menuen og ikke aktivere nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved at taste CLEAR knappen og ikke timeout funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet. 3.1 Låsning af display og lamper For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af teknikeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden. Er visningen lukket, kan den åbnes ved indtastning af gyldig brugerkode efterfulgt af OFF, MENU, ON eller ENTER. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på CLEAR. # Hvis der er lukket for visning ser displayet således ud: Efter indtastning af brugerkode og ENTER viser displayet: Lamperne vil nu vise status for områder & system 5

6 4 Adgang til menuerne På systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menuerne. I det efterfølgende vises, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menuer. # Du har kun adgang til de menuer, der er tildelt din brugerkode. På side 5. Adgang til systemet, finder du yderligere oplysninger. Trin 1 Handling Start visning 2 3 Tryk på knappen MENU* Tast din brugerkode x x x x Nu vises Det er nu muligt at: 4 5 Bladre: Du kan bladre gennem menuerne med en funktion ad gangen eller for at bladre frem Tryk MENU eller for at bladre tilbage Hoppe: Tast nummeret på den menu, du vil have adgang til og tryk ENTER I den valgte menu kan du fortage dig det, som din brugerkodes rettigheder giver adgang til Afslut adgang til menuer. Tryk CLEAR indtil visning svare til trin 1 # Hvis du fortryder et menuvalg kan du altid gå tilbage ved at taste CLEAR. 6

7 5 Tilkobling af systemet 5.1 Hvornår skal jeg tilkoble Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. 5.2 Udgangstid Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 30 sekunder), ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangs tiden. Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en detektor i adgangsvejen aktiveres. 5.3 Hvis du ikke kan tilkoble Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble områder i bygningen, fordi: - Din brugerkode er kun programmeret til at udkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder du er autoriseret til at tilkoble. - Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de område du vil tilkoble. - Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en detektor er aktiveret det pågældende område, f.eks. kontakter i en dør eller vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en detektor er aktiveret, når du forsøger at tilkoble, udsender betjeningspanelet syv hurtige bip, og meddelelsen Ativ i vises. Du skal herefter udbedre problemet som vises. Systemansvarlig kan oplyse hvilke betjeningspaneler du skal bruge og hvilke områder du kan tilkoble. 7

8 5.4 Tilkobling af systemet Tabel 2: Sådan tilkobles systemet Trin 1 Startvisning. Handling 2 Tast din brugerkode. Tryk ON. Displayet viser nu (2 eller 4 linier, afhæning af displaytype) Så kan du vælge mellem: - Tilkoble enkelte områder Tryk på Pil ned for at få vist et frakoblet område i listen. Tryk på Pil ned for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil tilkoble. Tast områdenummeret. 3 4 Gentag hvis du skal tilkoble yderligere områder, når du er færdig. - Tilkoble alle områder Du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. Når et område er tilkoblet lyser LED for det pågældende område rødt. Afslut tilkobling. Tryk CLEAR 8

9 6 Frakobling af systemet 6.1 Hvornår skal jeg frakoble Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmen. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste brugerkode og ENTER. 6.2 Indgangstid Når indgangstiden startes (normalt 30 sekunder) ved åbning af en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden. Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden. 6.3 Frakobling, hvis du udløser alarm Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsagen til alarmen og udbedre problemet. Brug eventuelt funktionen Visning af de seneste alarmer, der viser en liste med alle de alarmer, som er udløst for nyligt (se afsnit10 side 22). 6.4 Hvis du ikke kan frakoble Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble på side 10 finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling. 9

10 6.5 Frakobling af systemet Tabel 3 : Sådan frakobles systemet Trin 1 Startvisning Handling Tast brugerkode Tryk OFF 2 Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din brugerkode kan frakoble. (2 eller 4 linier, afhængig af display type): Du kan nu vælge at: - Frakoble enkelte områder Tryk på Pil ned for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på Pil ned for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder, når du er færdig. - Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. 3 Når et område er frakoblet slukker lampen for det pågældende område. 4 Afslut frakobling. Tryk CLEAR 10

11 7 Udkobling af zoner Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra alarmsystemet. Dette kan du gør, når der er fejl i en zone ( hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en ikke fejlbehæftet zone f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmen er tilkoblet, eller ved en ombygning i et område. En udkoblet zone vil ikke transmittere selv om systemet er tilkoblet. # En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, detektoren/kontakten tilhøre, frakobles næste gang. 11

12 Udkobling af zoner Tabel 4 : Sådan udkobles en zone Trin Handling 1 Startvisning: Tryk Menu* (på side 7 finder du flere oplysninger om Adgang til menuer) 2 Tast din brugerkode. 3 Tast 10 4 Hvis alle zoner er normale kan du udkoble disse hvis du kender zonenummeret Tast Zone nummer 5 Hvis der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk PILned/PIL op Vælg den zone, du vil udkoble. Tast Zonenummer.. Gentag hvis du skal udkoble yderligere zoner. Tryk Enter, når du er færdig. 6 Afslut udkobling. Tryk CLEAR 12

13 8 Ophævelse af udkobling Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation. # En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, zonen tilhøre frakobles næste gang. Derfor er ophæfelsen af en udkoblet zone normalt kun nødvendig hvis der er foretaget en speciel programering af ATS centralen. 13

14 Ophævelse af udkobling Tabel 5 : Sådan ophæves udkobling af en zone Trin 1 Startvisning Handling Tryk Menu* (På side 7 finder du flere oplysninger om om adgang til menufunktioner) Tast din brugerkode Tast 11 Hvis der ikke er nogen udkoblede zoner 5 Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk PIL ned/pil op. Vælg den zone, du vil ophæve udkoblingen for. Tast zonenummeret. Tryk Enter Gentag hvis du skal ophæve udkobling for yderligere zoner. 6 når du er færdig. Afslut ophævelse af udkobling. Tryk CLEAR 14

15 9 Når der udløses en alarm Når der udløses en alarm vil et lydsignal aktiveres som tegn på alarmtilstanden. Gå til betjeningspanelet, indtast brugerkode og ENTER. Status vil nu blive vist for systemet og lampen blinker for det område der er aktiveret. - Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen Lokal alarm. - Hvis det er en alarm er øverste linie blank. - Hvis det er en systemalarm vises Kræver serv. Afstil. Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses alarm, er det vigtigt, at du nøjagtig ved, hvilken zone der er årsag til problemet, så årsagen hurtigt kan lokaliseres Hvad sker der, når der udløses en alarm Systemet skelner mellem forskellige typer af alarmer, og de opstår i forskellige systemtilstande Lokal alarm En lokal alarm kan forekomme, hvis systemet frakoblet. En lokal alarm udløses, når f.eks. en nødudgang, aktiveres. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Områdelampen på betjeningspanelet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en gentagende tone, indtil der kviteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen Lokal alarm Alarmen sendes ikke til kontrolcentralen Når der udløses en alarm En alarm kan udløses hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet. Den nøjagtige type alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ). Lampen på betjeningspanelet blinker hurtigt og øverste linie i displayet er blank. Alarmen sendes normalt med det samme til kontrolcentralen

16 9.1.3 Systemalarm ATS udg.1 Denne alarm kan udløses uafhængig af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Alarmen udløses hvis der er pillet ved sikkerhedssystemet (f.eks. centralen), eller der er registret fejl i systemet. Alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ). På displayet vises Kræver Serv.Afstil. ## Du kan ikke afstille en systemalarm til kald servicetekniker. Hvis der er en systemalarm fra DGP 1 16, kan anlægget IKKE tilkobles!! Hvis der er en systemalarm fra en zone, kan det område, zonen indgår i, IKKE tilkobles!! Systemalarm sendes normalt med det samme til kontrolcentralen. 9.2 Problemer, der kan opstå - Der er en defekt zone Alarmen fortsætter, indtil den er udkoblet fra systemet (se afsnit 7 side 14) Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk. - Brugerkoden fungerer ikke Når du forsøger at afstille en alarm virker din brugerkode ikke - Din brugerkode er ikke autoriseret til at afstille alarmen fra området. - Du kan ikke afstille en systemalarm. # Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen efter en forudindstillet tid, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kviterer for alarmen. 16

17 9.3 Lokalisering af en lokal alarm Tabel 6: Lokalisering af en lokal alarm Trin 1 Startvisning Handling 2 3 Tast din brugerkode Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt. Meddelelsen, Lokal alarm vises. to gange for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Der vises den zone, der er årsag til alarmen. 4 5 Meddel din administrator at der er en lokalalarm i zone.. og bed ham om at rette fejlen. Afslut Lokaliseringen Tryk CLEAR 17

18 9.4 Afstilling af alarm Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm Trin Handling 1 Startvisning 2 Tast din brugerkode Tryk OFF Displayet viser nu: 3 Du kan nu vælge at: - Frakoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på PIL OP for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Gentag hvis du skal frakoble yderlige områder. når du er færdig - Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig Tast 0 LED lampen for området holder op med at blinke, og området er frakoblet Alarmvisningen skal herefter afstilles ved: Tast 0 Displayet viser nu: Afslut frakobling Tast CLEAR Afhjælp problemet (luk f.eks. døren eller vinduet). 18

19 10 Visning af de seneste alarmer (log) Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måtte afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først Ingen aktive alarmer Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer Trin Handling 1 Startvisning 2 3 Tast din brugerkode. for at åbne visning to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer MED tidsangivelse På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Scan Gennemlæs tekstlinie Tryk på 1 - Bladre tilbage Du kan se forrige hændelse (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet Slut på LOG ) - Bladre frem Du kan se næste hændelse ( Hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen) Tryk *MENU Afslut Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på CLEAR (eller 0) 19

20 10.2 Når der er aktive alarmer Tabel 9: Hvis der er udløst en alarm Trin 1 Handling Startvisning 2 Tast din brugerkode. for at åbne visning to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer UDEN tidsangivelse. Displayet viser, hvor alarmen opstået. Du kan nu: - Bladre i listen Tryk PIL ned/pil op - Afslut. Du kan afslutte alarmloggenog vende tilbage til det oprindelige display. Tryk CLEAR (eller ENTER) 20

21 11 Opretning / ændring af bruger Tast menu og kode efterfulgt af Enter. Tast 14 efterfulgt af Enter. Vælg: 1.for at slette. 2. for at se bruger. 3. for at opret / ændre. Efterfulgt af Enter. Tast bruger nummer: Efterfulgt af Enter Tast Alarm gruppe nummer: (pil ned for at få alarmgrupper vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Tast dørgruppe (pil ned for at få Dørgruppe vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Tast etagegruppe (pil ned for at få etagegruppe vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Indtast brugernavn ved at bruge, tal efterfulgt af Enter for hver bogstav. Tast * 2 gange for afslutning af bruger navn. Tast kode: Efterfulgt af Enter. Tast kode: Efterfulgt af Enter. Display vil nu vise: pin kode kan ikke vises. Tast Enter. Display vil nu vise: venter på kort. Vis kort til betjeningspanel. Tast Enter. Display vil nu vise: Opret bruger. Tast clear hvis der ikke skal oprettes flere brugere. Tast Clear til der står: Ingen alarmer i dette område i displayet. HUSK at teste ny kode Tast kode: Efterfulgt af Off. 21

22 12 Ordliste Aktiv Zone (Åben) Område Enheden, som er tilsluttet, er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. En sektion af en bygning med egne sikkerhedkrav. Der kan være mange områder i en bygning f.eks. kontor og lager. Centralenhed Dette er systemets center. Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. Frakoblet log Alarmanlægget er slået fra. Sabotage-, overfalds- og brandzoner er stadig funktionsdygtig. En liste over de seneste alarmhændelser der er lagret i hukommelsen. Den kan vises på betjeningspanelets display. Kontrolcentral Superv ision Alarmteknik overvåger 24 timer i døgnet om der er alarm. Alle alarmer sendes til en kontrolcentral, som sørger for alarm-behandling. Normal zone (Lukket) Enheden i zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. Brugerkode Med din brugerkode kan du identificere dig overfor systemet, til- eller frakoble, samt få afgang til andre funktioner alt efter hvilke rettigheder der er knyttet til din kode. Koden er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedsystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har sin egen brugerkode. Sabotage En sabotage er en tilstand der opstår hvis zoner eller centralenheden går i stykker eller afbrydes, f.eks. hvis et kabel klippes over. Hvis en sabotage opstår, aktiveres en alarm. Systemalarm Se sabotage Tilkoblet Udkoblet Zone Alarmanlægget er slået til. Zoner er midlertidig sat i en tilstand hvor en aktivering ikke registres i systemet. En zone er tilsluttet en overvågningsenhed, f.eks. en dør- eller vindueskontakt eller rumsikring der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 3 Indgang. 22

23 Pladsnr. ATS Brugeroversigt. Brugernavn 1. Supervision s masterkode Vægterkode 50. Servicekode 23

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM Brugerve-jledning V"DMENTAAL: I3 43 Q SS -;Lb..LKRLNG SIKAEA DMMMK 2 1AY% O DMA. + DES M O OMR. 1 FULD M olaade: ifixdn YTR l-m in F21 [31 O KLAA O OMLL 7 TIL o 220 V a o a AFSTX O ZONE GOBLET R7 M F9_1

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere