ATS Betjenings vejledning 1. januar Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt"

Transkript

1 Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel, alle data i denne vejledning er fiktive. Termer som anvendes i betjeningsvejledningen # Informativ tekst markeres med symbolet til venstre i teksten. ## Advarsler om forhold der gøres særligt opmærksomt på vises med symbolet til venstre i teksten 1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Indledning & Termer 1 Indholdsfortegnelse 2 Brugeroversigt 26 Betjeningspanelet 3 Adgang til systemet 3 Låsning af display og lamper 3.1 Adgang til menuerne 4 Tabel 1: Sådan får du adgang til menuerne 4 Tilkobling af system 5 Hvornår skal jeg udkoble 5.1 Udgangstid 5.2 Hvis du ikke kan tilkoble 5.3 Tilkobling af system 5.4 Tabel 2: Sådan tilkobles systemet 5.4 Frakobling af system 6 Hvornår skal jeg frakoble 6.1 Indgangstid 6.2 Frakobling hvis du udløser alarm 6.3 Hvis du ikke kan frakoble 6.4 Frakobling af system 6.5 Tabel 3: Sådan frakobles system 6.5 Udkobling af zoner 7 Tabel 4: Sådan udkobles zoner 7 Ophævelse af udkobling 8 Tabel 5: Sådan ophæves udkobling af en zone 8 Når der udløses en alarm 9 Hvad sker der, når der udløses en alarm 9.1 Lokal alarm Når der udløses en alarm Systemalarm Problemer der kan opstå 9.2 Lokalisering af lokal alarm 9.3 Tabel 6: Lokalisering af lokal alarm 9.3 Afstilling af alarm 9.4 Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm 9.4 Visning af de seneste alarmer(log) 10 Ingen aktive alarmer 10.1 Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer 10.1 Når der er aktive alarmer 10.2 Tabel 9: Hvis der er udløst alarm 10.2 Opretning / ændring af koder 11 Ordliste 12 2

3 Betjenings panelet 3

4 Nr. Tast Funktion Numerisk taster til indtastning af oplysninger og koder 2 ON Tilkobler alarm anlægget, efter indtastet brugerkode 3 OFF Frakbler alarm anlægget, efter indtastet brugerkode 4 ENTER Fuldføre en opgave / Bladre i menuen 5 Menu* Viser f.eks. meddelelse for menu start / Bladre fremad i menuen 6 CLEAR Forlader den aktuelle funktion 7 OPEN Funktionstast, andvendes til at vælge en funktion via tasterne 1-6 (hvis de er programeret) 8 PIL + Blader frem / tilbage i menuen. Opdatere de viste oplysninger 9 PIL + Ikke i brug 10 Ikke i brug 11 OMRÅDE Områder, der er tilkoblet eller i alarm (vises med led) 12 SYSTEM Strømforsyning (grøn) fast = OK - Blinke r= 230 V net fejl 13 SYSTEM System fejl (gul) 14 SYSTEM Alarmer (rød) fast = ikke afstillet 15 SYSTEM Dørstatus (blå) Fast = permanet åben - Blink = adgang givet 16 Display Viser meddeleser og indtastet data Lamper og display låses automatisk efter 30 sekunder eller ved at taste CLEAR. De kan aktiveres igen ved at taste Brugerkode og trykke ENTER. 4

5 3 Adgang til alarmsystemet Du skal have en brugerkode og / eller et kort/brik for at betjene alarmsystemet. Brugerkoden består af 4 10 cifre og er unik for den enkelte bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din brugerkode, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. til - eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menu funktioner som administratoren har programmeret din brugerkode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. Hvis du går ind i menuen og ikke aktivere nogen taster i 30 sekunder, forlades menuen automatisk. Normalt skal menuen forlades ved at taste CLEAR knappen og ikke timeout funktionen, da en uvedkommende ellers kan få uretmæssig adgang til systemet. 3.1 Låsning af display og lamper For at forhindre uvedkommende i at aflæse systemets tilstand på display og områdelamper har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der lukkes for alle visninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af teknikeren og starter når der ikke mere sker betjening. Et hvert nyt tryk på en knap inden timeout vil genstarte tiden. Er visningen lukket, kan den åbnes ved indtastning af gyldig brugerkode efterfulgt af OFF, MENU, ON eller ENTER. Visningen kan direkte lukkes ved tryk på CLEAR. # Hvis der er lukket for visning ser displayet således ud: Efter indtastning af brugerkode og ENTER viser displayet: Lamperne vil nu vise status for områder & system 5

6 4 Adgang til menuerne På systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menuerne. I det efterfølgende vises, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menuer. # Du har kun adgang til de menuer, der er tildelt din brugerkode. På side 5. Adgang til systemet, finder du yderligere oplysninger. Trin 1 Handling Start visning 2 3 Tryk på knappen MENU* Tast din brugerkode x x x x Nu vises Det er nu muligt at: 4 5 Bladre: Du kan bladre gennem menuerne med en funktion ad gangen eller for at bladre frem Tryk MENU eller for at bladre tilbage Hoppe: Tast nummeret på den menu, du vil have adgang til og tryk ENTER I den valgte menu kan du fortage dig det, som din brugerkodes rettigheder giver adgang til Afslut adgang til menuer. Tryk CLEAR indtil visning svare til trin 1 # Hvis du fortryder et menuvalg kan du altid gå tilbage ved at taste CLEAR. 6

7 5 Tilkobling af systemet 5.1 Hvornår skal jeg tilkoble Du skal tilkoble bygningerne eller et område i bygningen, når området ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen. Hvis en hændelse herefter indtræffer, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. 5.2 Udgangstid Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum (normalt 30 sekunder), ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på udgangs tiden. Normalt høres en konstant lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen, dog skifter lyden når en detektor i adgangsvejen aktiveres. 5.3 Hvis du ikke kan tilkoble Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble områder i bygningen, fordi: - Din brugerkode er kun programmeret til at udkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder du er autoriseret til at tilkoble. - Alarmsystemet indeholder måske flere betjeningspaneler. Hvis det er tilfældet, er de enkelte betjeningspaneler måske programmeret til kun at tilkoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte betjeningspanel for de område du vil tilkoble. - Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en detektor er aktiveret det pågældende område, f.eks. kontakter i en dør eller vindue. Sørg for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en detektor er aktiveret, når du forsøger at tilkoble, udsender betjeningspanelet syv hurtige bip, og meddelelsen Ativ i vises. Du skal herefter udbedre problemet som vises. Systemansvarlig kan oplyse hvilke betjeningspaneler du skal bruge og hvilke områder du kan tilkoble. 7

8 5.4 Tilkobling af systemet Tabel 2: Sådan tilkobles systemet Trin 1 Startvisning. Handling 2 Tast din brugerkode. Tryk ON. Displayet viser nu (2 eller 4 linier, afhæning af displaytype) Så kan du vælge mellem: - Tilkoble enkelte områder Tryk på Pil ned for at få vist et frakoblet område i listen. Tryk på Pil ned for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil tilkoble. Tast områdenummeret. 3 4 Gentag hvis du skal tilkoble yderligere områder, når du er færdig. - Tilkoble alle områder Du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. Når et område er tilkoblet lyser LED for det pågældende område rødt. Afslut tilkobling. Tryk CLEAR 8

9 6 Frakobling af systemet 6.1 Hvornår skal jeg frakoble Du skal frakoble alarmsystemet, hvis det område du vil gå ind i er tilkoblet, ellers udløses alarmen. Status på område kan kontrolleres ved at indtaste brugerkode og ENTER. 6.2 Indgangstid Når indgangstiden startes (normalt 30 sekunder) ved åbning af en yderdør eller aktivere en forbikobler, vil en gentagen lyd blive udsendt til indikation af tilstanden. Du skal straks gå til det nærmeste betjeningspanel og frakoble, ellers udløses alarmen. Din administrator kan oplyse dig om den præcise længde på indgangstiden. 6.3 Frakobling, hvis du udløser alarm Hvis en alarm udløses, når du tilkobler systemet, skal du hurtigst muligt afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsagen til alarmen og udbedre problemet. Brug eventuelt funktionen Visning af de seneste alarmer, der viser en liste med alle de alarmer, som er udløst for nyligt (se afsnit10 side 22). 6.4 Hvis du ikke kan frakoble Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble på side 10 finder du oplysninger, der også gælder ved frakobling. 9

10 6.5 Frakobling af systemet Tabel 3 : Sådan frakobles systemet Trin 1 Startvisning Handling Tast brugerkode Tryk OFF 2 Displayet viser nu alle de tilkoblede områder din brugerkode kan frakoble. (2 eller 4 linier, afhængig af display type): Du kan nu vælge at: - Frakoble enkelte områder Tryk på Pil ned for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på Pil ned for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Gentag hvis du skal frakoble yderligere områder, når du er færdig. - Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk 0 og derefter ENTER. 3 Når et område er frakoblet slukker lampen for det pågældende område. 4 Afslut frakobling. Tryk CLEAR 10

11 7 Udkobling af zoner Denne funktion bruges til at udkoble zoner, dvs. midlertidigt udelukke dem fra alarmsystemet. Dette kan du gør, når der er fejl i en zone ( hvis den er konstant aktiv/åben). Kun ved at udkoble zonen kan du tilkoble resten af anlægget, indtil fejlen er afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en ikke fejlbehæftet zone f.eks. hvis et overvåget vindue skal stå åbent, når alarmen er tilkoblet, eller ved en ombygning i et område. En udkoblet zone vil ikke transmittere selv om systemet er tilkoblet. # En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, detektoren/kontakten tilhøre, frakobles næste gang. 11

12 Udkobling af zoner Tabel 4 : Sådan udkobles en zone Trin Handling 1 Startvisning: Tryk Menu* (på side 7 finder du flere oplysninger om Adgang til menuer) 2 Tast din brugerkode. 3 Tast 10 4 Hvis alle zoner er normale kan du udkoble disse hvis du kender zonenummeret Tast Zone nummer 5 Hvis der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk PILned/PIL op Vælg den zone, du vil udkoble. Tast Zonenummer.. Gentag hvis du skal udkoble yderligere zoner. Tryk Enter, når du er færdig. 6 Afslut udkobling. Tryk CLEAR 12

13 8 Ophævelse af udkobling Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation. # En udkoblet zone er som standart kun udkoblet indtil det område, zonen tilhøre frakobles næste gang. Derfor er ophæfelsen af en udkoblet zone normalt kun nødvendig hvis der er foretaget en speciel programering af ATS centralen. 13

14 Ophævelse af udkobling Tabel 5 : Sådan ophæves udkobling af en zone Trin 1 Startvisning Handling Tryk Menu* (På side 7 finder du flere oplysninger om om adgang til menufunktioner) Tast din brugerkode Tast 11 Hvis der ikke er nogen udkoblede zoner 5 Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner vises enkeltvis: Du kan bladre gennem dem: Tryk PIL ned/pil op. Vælg den zone, du vil ophæve udkoblingen for. Tast zonenummeret. Tryk Enter Gentag hvis du skal ophæve udkobling for yderligere zoner. 6 når du er færdig. Afslut ophævelse af udkobling. Tryk CLEAR 14

15 9 Når der udløses en alarm Når der udløses en alarm vil et lydsignal aktiveres som tegn på alarmtilstanden. Gå til betjeningspanelet, indtast brugerkode og ENTER. Status vil nu blive vist for systemet og lampen blinker for det område der er aktiveret. - Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen Lokal alarm. - Hvis det er en alarm er øverste linie blank. - Hvis det er en systemalarm vises Kræver serv. Afstil. Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses alarm, er det vigtigt, at du nøjagtig ved, hvilken zone der er årsag til problemet, så årsagen hurtigt kan lokaliseres Hvad sker der, når der udløses en alarm Systemet skelner mellem forskellige typer af alarmer, og de opstår i forskellige systemtilstande Lokal alarm En lokal alarm kan forekomme, hvis systemet frakoblet. En lokal alarm udløses, når f.eks. en nødudgang, aktiveres. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Områdelampen på betjeningspanelet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en gentagende tone, indtil der kviteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen Lokal alarm Alarmen sendes ikke til kontrolcentralen Når der udløses en alarm En alarm kan udløses hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet. Den nøjagtige type alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ). Lampen på betjeningspanelet blinker hurtigt og øverste linie i displayet er blank. Alarmen sendes normalt med det samme til kontrolcentralen

16 9.1.3 Systemalarm ATS udg.1 Denne alarm kan udløses uafhængig af om systemet er tilkoblet eller frakoblet. Alarmen udløses hvis der er pillet ved sikkerhedssystemet (f.eks. centralen), eller der er registret fejl i systemet. Alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende lamper, sirener, ). På displayet vises Kræver Serv.Afstil. ## Du kan ikke afstille en systemalarm til kald servicetekniker. Hvis der er en systemalarm fra DGP 1 16, kan anlægget IKKE tilkobles!! Hvis der er en systemalarm fra en zone, kan det område, zonen indgår i, IKKE tilkobles!! Systemalarm sendes normalt med det samme til kontrolcentralen. 9.2 Problemer, der kan opstå - Der er en defekt zone Alarmen fortsætter, indtil den er udkoblet fra systemet (se afsnit 7 side 14) Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk. - Brugerkoden fungerer ikke Når du forsøger at afstille en alarm virker din brugerkode ikke - Din brugerkode er ikke autoriseret til at afstille alarmen fra området. - Du kan ikke afstille en systemalarm. # Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, gentages alarmen efter en forudindstillet tid, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kviterer for alarmen. 16

17 9.3 Lokalisering af en lokal alarm Tabel 6: Lokalisering af en lokal alarm Trin 1 Startvisning Handling 2 3 Tast din brugerkode Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt. Meddelelsen, Lokal alarm vises. to gange for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Der vises den zone, der er årsag til alarmen. 4 5 Meddel din administrator at der er en lokalalarm i zone.. og bed ham om at rette fejlen. Afslut Lokaliseringen Tryk CLEAR 17

18 9.4 Afstilling af alarm Tabel 7: Sådan frakobles / afstilles et område i alarm Trin Handling 1 Startvisning 2 Tast din brugerkode Tryk OFF Displayet viser nu: 3 Du kan nu vælge at: - Frakoble enkelte områder Tryk på PIL NED for at få vist et tilkoblet område i listen. Tryk på PIL OP for at få vist det næste område i listen. Vælg det område, du vil frakoble. Tast områdenummeret. Gentag hvis du skal frakoble yderlige områder. når du er færdig - Frakoble alle områder Du kan frakoble alle områder samtidig Tast 0 LED lampen for området holder op med at blinke, og området er frakoblet Alarmvisningen skal herefter afstilles ved: Tast 0 Displayet viser nu: Afslut frakobling Tast CLEAR Afhjælp problemet (luk f.eks. døren eller vinduet). 18

19 10 Visning af de seneste alarmer (log) Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måtte afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først Ingen aktive alarmer Tabel 8: Hvis der ikke er alarmer Trin Handling 1 Startvisning 2 3 Tast din brugerkode. for at åbne visning to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer MED tidsangivelse På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Scan Gennemlæs tekstlinie Tryk på 1 - Bladre tilbage Du kan se forrige hændelse (hvis du er nået til sidste hændelse viser displayet Slut på LOG ) - Bladre frem Du kan se næste hændelse ( Hvis du har nået den nyeste hændelse hopper du ud af menuen) Tryk *MENU Afslut Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på CLEAR (eller 0) 19

20 10.2 Når der er aktive alarmer Tabel 9: Hvis der er udløst en alarm Trin 1 Handling Startvisning 2 Tast din brugerkode. for at åbne visning to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer UDEN tidsangivelse. Displayet viser, hvor alarmen opstået. Du kan nu: - Bladre i listen Tryk PIL ned/pil op - Afslut. Du kan afslutte alarmloggenog vende tilbage til det oprindelige display. Tryk CLEAR (eller ENTER) 20

21 11 Opretning / ændring af bruger Tast menu og kode efterfulgt af Enter. Tast 14 efterfulgt af Enter. Vælg: 1.for at slette. 2. for at se bruger. 3. for at opret / ændre. Efterfulgt af Enter. Tast bruger nummer: Efterfulgt af Enter Tast Alarm gruppe nummer: (pil ned for at få alarmgrupper vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Tast dørgruppe (pil ned for at få Dørgruppe vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Tast etagegruppe (pil ned for at få etagegruppe vist) Efterfulgt af Enter, kvitter med Enter for at komme videre. Indtast brugernavn ved at bruge, tal efterfulgt af Enter for hver bogstav. Tast * 2 gange for afslutning af bruger navn. Tast kode: Efterfulgt af Enter. Tast kode: Efterfulgt af Enter. Display vil nu vise: pin kode kan ikke vises. Tast Enter. Display vil nu vise: venter på kort. Vis kort til betjeningspanel. Tast Enter. Display vil nu vise: Opret bruger. Tast clear hvis der ikke skal oprettes flere brugere. Tast Clear til der står: Ingen alarmer i dette område i displayet. HUSK at teste ny kode Tast kode: Efterfulgt af Off. 21

22 12 Ordliste Aktiv Zone (Åben) Område Enheden, som er tilsluttet, er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. En sektion af en bygning med egne sikkerhedkrav. Der kan være mange områder i en bygning f.eks. kontor og lager. Centralenhed Dette er systemets center. Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. Frakoblet log Alarmanlægget er slået fra. Sabotage-, overfalds- og brandzoner er stadig funktionsdygtig. En liste over de seneste alarmhændelser der er lagret i hukommelsen. Den kan vises på betjeningspanelets display. Kontrolcentral Superv ision Alarmteknik overvåger 24 timer i døgnet om der er alarm. Alle alarmer sendes til en kontrolcentral, som sørger for alarm-behandling. Normal zone (Lukket) Enheden i zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. Brugerkode Med din brugerkode kan du identificere dig overfor systemet, til- eller frakoble, samt få afgang til andre funktioner alt efter hvilke rettigheder der er knyttet til din kode. Koden er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedsystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har sin egen brugerkode. Sabotage En sabotage er en tilstand der opstår hvis zoner eller centralenheden går i stykker eller afbrydes, f.eks. hvis et kabel klippes over. Hvis en sabotage opstår, aktiveres en alarm. Systemalarm Se sabotage Tilkoblet Udkoblet Zone Alarmanlægget er slået til. Zoner er midlertidig sat i en tilstand hvor en aktivering ikke registres i systemet. En zone er tilsluttet en overvågningsenhed, f.eks. en dør- eller vindueskontakt eller rumsikring der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 3 Indgang. 22

23 Pladsnr. ATS Brugeroversigt. Brugernavn 1. Supervision s masterkode Vægterkode 50. Servicekode 23

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Accepttest Specifikation For. Gruppen

Accepttest Specifikation For. Gruppen Accepttest Specifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 TESTENS OMFANG OG BEGRÆNSNINGER...3 2. TESTEMNER...3 2.1 CENTRAL ENHEDEN...3 2.2 ADGANGS

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral Betjeningsvejledning S4TP trådløs privathjemscentral Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere