ATS Centralenhed. Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS Centralenhed. Brugermanual"

Transkript

1 ATS Centralenhed Brugermanual

2 Aritech er et varemærke ejet af GE Security GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til internt brug. GE Security B.V. forbeholder sig ret til at ændre i informationerne uden varsel.

3 INDHOLD Velkommen... 3 Betjeningspanelets udseende... 4 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet... 5 Adgang til menufunktionerne... 6 Sådan får du adgang til menufunktionerne... 7 Tilkobling af systemet... 8 Sådan tilkobles systemet... 9 Frakobling af systemet Sådan frakobles systemet Udkobling af en zone Sådan udkobles en zone Ophævelse af udkobling af en zone Sådan ophæves udkobling af en zone Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Sådan afstilles en lokal alarm Sådan frakobles et område i alarm Visning af seneste alarmer Hvis der ikke er alarmer Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der er en alarm Ordliste Indeks VELKOMMEN I denne manual kan du læse, hvordan ATS Centralenhed (ATS2000/3000/4000) anvendes til daglig. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at bruge systemet første gang, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug. I manualen anvendes symboler som hjælp til at forklare oplysningerne: Bemærk. Giver ekstra oplysninger. Tryk på en tast på betjeningspanelet. De alfanumeriske knapper på tastaturet (02/2005) ATS Brugermanual 3

4 Betjeningspanelet udseende System-LED s Bruges til at vise systemets strømforsyning, systemfejl og alarmer. 2 Område-LED s Bruges til at vise, hvilke områder der er tilkoblet eller i alarm 3 CLEAR-tast Bruges til at forlade den aktuelle funktion. 4 Alfanumeriske taster Bruges til at indtaste oplysninger og koder. 6 -tast Bruges til at: - fuldføre et trin - rulle fremad i menuen 7 OFF-tast Bruges til at frakoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 8 ON / NEXT-tast NEXT-tast Bruges til at: - vise det næste menupunkt på en menuliste - opdatere de viste oplysninger 5 MENU*-tast Bruges til at: - vise prompten for menulogon - gå tilbage for at rette en fejl - rulle tilbage i menuen ON-tast Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 9 LCD-display Bruges til at vise meddelelser. 4 ATS Brugermanual

5 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene Advisor MASTER-systemet. PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-koden, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programeret din PIN-kode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. 10ON-tast (ATS1110/1111) Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 11Venstre/Højre knapper Til fremtidig brug. 12Funktionsknap Anvendes til at vælge en funktion via knapperne 1 til 6 (hvis programmeret). 13Til fremtidig brug 14 Op/ned knapper Op-tast Bruges til at: - bladre op i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Ned-tast Bruges til at: - bladre ned i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Afhængigt af hvordan PIN-koden er programmeret, er du måske heller ikke autoriseret til at få vist alle de oplysninger, der er tilgængelige for en bestemt menufunktion, selv om du har adgang til den. Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i to minutter, forlader du automatisk menuen. Det er en god ide at forlade menuen ved hjælp af CLEAR-knappen og ikke timeout-funktionen, således at en udvedkommende ikke kan få adgang til systemet. Statusvisning timeout For at sikre at fremmede ikke kan aflæse systemets tilstande på display og på område LED s har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der slukkes for alle statusvisninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af serviceteknikker og starter når der ikke mere sker betjening. Ved hvert nyt tryk på en knap vil genstarte tiden. Er statusvisningen slukket vil den automatisk åbne ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af OFF eller ON. Statusvisning kan direkte slukkes ved tryk på Clear. ATS Brugermanual 5

6 Adgang til menufunktionerne Med Advisor MASTER-systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menufunktionerne. Instruktionerne til højre viser, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menufunktioner. Du har kun adgang til de menufuntioner, der er tildelt til din PIN-kode. På side 5, Brug af PIN-koden, finder du yderligere oplysninger. Starter med denne displaymeddelelse med prompten Kode i nederste linie. Tryk på knappen MENU* Den nye meddelelse vises. Indtast PIN-koden Tryk på knappen Nu vises den nye meddelelse. Rulle du kan rulle gennem menufunktionerne med én funktion ad gangen. Tryk på knappen for at rulle fremad. Tryk på knappen MENU* for at rulle tilbage. Indtast derefter nummeret på den menu, du vil have adgang til. Tryk på. Hoppe du kan hoppe til en bestemt menufunktion. Indtast menunummeret, og tryk på EN- TER. Afslutte du kan afslutte og vende tilbage til det oprindelige display, der er vist øverst på siden. Tryk på knappen CLEAR eller O + EN- TER for at afslutte automatisk. 6 ATS Brugermanual

7 Sådan får du adgang til menufunktionerne INGEN ALARM I DETTE OMRÅDE MENU* INDTAST KODE FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU PIN-kode Statusvisning åben O - AFSLUTTE, -NED, * -OP O - AFSLUTTE, MENU : Rulle Hoppe Afslutte CLEAR MENU* 0 Menunummer Programmere funktionen ATS Brugermanual 7

8 Tilkobling af systemet Hvornår skal jeg tilkoble: Du tilkobler bygningerne eller et område i en bygning, når det ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen, når alle er gået hjem. Hvis der derefter indtræffer en hændelse, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil tilkoble, er slukket. Indtast PIN-koden Begrænsning af den tid, du har til at forlade bygningen, efter at du har startet tilkobling at systemet: Tryk på ON Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. Du kan få oplysninger om den pågældende udgangstid hos administratoren. Normalt høres en beep-lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen. Hvis du ikke kan tilkoble eller frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble/ frakoble bestemte områder i bygningen, fordi: l Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble/frakoble. Alarmsystemet dækker måske flere centralenheder. Hvis det er tilfældet, er de enkelte centralenheder måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte tastatur for de områder, du vil tilkoble/frakoble. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Efter at du har indtastet koden og trykket på, tilkobles alle frakoblede områder automatisk, og displayet vender tilbage til starten. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af tre funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Vælg det område, du vil tilkoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Tilkoble alle områder - du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter. Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg derfor for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen Aktiv i... vises. Du skal derefter fjerne problemet. Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke tastaturer, du kan bruge, og hvilke områder du kan tilkoble/frakoble. 3. Tilkoble særskilte områder- du kan tilkoble de markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil tilkoble. Tryk på igen, når du er færdig. Hvis et område er tilkoblet, lyser LED en for det pågældende område rødt. 8 ATS Brugermanual

9 Sådan tilkobles systemet ON PIN-kode Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder PIN-kode er programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er angivet i displayet. F.eks.: O-ALLE 1,OMRÅDE 1, 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : 0 Sådan tilkobles alle områder Sådan vises flere områder NEXT Sådan tilkobles særskilte områder Områdenr. ATS Brugermanual 9

10 Frakobling af systemet Hvornår skal jeg frakoble: Hvis det område, du vil ind i, er tilkoblet, skal du frakoble alarmsystemet, før du kan gå ind. Ellers udløses alarmen. Hvis LED en for området lyser rødt på betjeningspanelet,er området tilkoblet. Tidsbegrænsning for frakobling: Systemet er tilkoblet. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil frakoble, lyser rødt. Indtast din PIN-kode Hvis systemet er tilkoblet, skal du frakoble området inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. administratoren kan fortælle dig, hvad tidsbegrænsningen er. Tryk på OFF Der høres normalt en beep-lyd i det tidsrum, hvor det er tilladt at gå ind. Frakobling, hvis der er udløst en alarm: Hvis der udløses en alarm, når du frakobler systemet, skal du afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmen og udbedre problemet. Brug funktionen til at få vist de seneste alarmer, samt få vist en liste med alle de alarmer, der er udløst i den seneste tid (se side 20). Hvis du ikke kan frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble/frakoble på side 8 finder du yderligere oplysninger. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af fire funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble, som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0, og tryk derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble et eller flere markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte du kan afslutte frakoblingsproceduren. Tryk på CLEAR. Områder frakobles ikke. Når et område frakobles, slukkes LED en for det pågældende område. 10 ATS Brugermanual

11 Sådan frakobles systemet PIN-kode OFF Statusvisning åben PIN-kode programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er vist på displayet. F.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : PIN-kode ikke programmeret til at vise områder INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE Sådan vises flere områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Område. ON/NEXT ATS Brugermanual 11

12 Udkobling af en zone Denne funktion bruges til at udkoble zoner og udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone, eller hvis den er aktiv. Ved at udkoble zonen kan du forhindre, at der udløses en alarm, indtil fejlen er blevet afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis der er en defekt komponent eller ombygning på stedet, således at tilkobling ikke er muligt. Hvis du udkobler zoner,vil de ikke kunne transmitere selv om systemet er tilkoblet. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (På side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner) Tryk på 10 og. Hvad der derefter sker af hænger af, om der er udkoblede zoner: Alle zoner er normale- Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender zonenumrene. Indtast zonenummeret, og tryk på for at udkoble zonen, eller tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Aktive zoner - Der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af knappen ON/NEXT. Afhængigt af zonernes tilstand kan du: Udkoble den aktive zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Udkoble den normale zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Afslutte - Du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 12 ATS Brugermanual

13 Sådan udkobles en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 10 Sådan rulles Aktive zoner Normale Zoner NEXT Aktive zoner angives på en af følgende måder: AKTIV PÅ 4. ALARM UDKOBL: På displayet er følgende vist: All ALLE zones ZONER are ER sealed NORMALE Inhibit UDKOBL: Nº : AKTIV PÅ 1, 4, 6 UDKOBL: Sådan udkobles en zone Zonenr. CLEAR UDKOBLEDE ZONER I DETTE OMRÅDE KODE: ATS Brugermanual 13

14 Ophævelse af udkobling af en zone Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (på side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner). Tryk på 11 og. Hvad der derefter sker afhænger af, om der er udkoblede zoner: Ingen udkoblede zoner - Tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Udkoblede zoner Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre. Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af tasten NEXT. Afhængigt af zonens tilstand kan du nu: Ophæve udkobling af den udkoblede zone - du kan ophæve udkobling af de valgte zoner. Tryk på Zonenr. og derefter på. Når du er færdig, skal du trykke på for at vende tilbage til begyndelsen. Afslutte du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 14 ATS Brugermanual

15 Sådan ophæves udkobling af en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 11 Sådan rulles NEXT Udkoblede zoner Udkoblede zoner angives på en af følgende måder: UDKOBLET PÅ 4. ALARM OPHÆV UDKOBLING: Ingen udkoblede zoner På displayet er følgende vist: UDKOBLINGEN AF ALLE ZONER ER All zones are sealed Inhibit OPHÆVET Nº : OPHÆV UDKOBLING: UDKOBLET PÅ 1, 4, 6 OPHÆV UDKOBLING: Sådan ophæves udkobling af en zone Zonenr. CLEAR ATS Brugermanual 15

16 Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Når der udløses en alarm, blinker LED en for det pågældende område rødt på tastaturet. Meddelelsen Ingen alarmer i dette område vises ikke længere. Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen Lokal alarm. Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt, hvilken zone der er årsag til problemet, så du hurtigt kan afhjælpe problemet. Hvad sker der, når der udløses en alarm: Der findes forskellige typer alarmer, og de forekommer i forskellige situationer. Lokal alarm - En lokal alarm forekommer, hvis systemet er frakoblet. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Område-LED en på tastaturet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en afbrudt tone, indtil der kvitteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen Lokal alarm. Den udløses, når en zone, der er programmeret som f.eks. nødudgang, aktiveres. Kontrolcentralen behøver ikke blive kontaktet. Alarm - Den nøjagtige type alarmsignal afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). LED en på tastaturet blinker hurtigt. Kan forekomme hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet. Hvis alarmen er programmeret til det, sendes der til kontrolcentralen. Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt. Meddelelsen Lokal alarm vises. Tryk to gange på for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Derefter vises de zoner, der er årsag til alarmen eller alarmerne. Displayet afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Zonerne vises: - en ad gangen eller - som en liste med numre. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner: - Kvittere for den lokale alarm - Du kan stoppe sirenerne og nulstille alarmen. Alle zoner i lokal alarm har et A (=Alarm) foran zonenummeret. Tryk på 0 og. Du kan kun kvittere for en zone ad gangen. - Få vist det fulde zonenavn - Du kan se det fulde navn for den zone, der er i alarm. Du kender derefter zonens nøjagtige placering i området. Indtast zonenummeret, og tryk på. Afhjælp problemet (f.eks. ved at lukke branddøren). Fortsættes på næste side ATS Brugermanual

17 Sådan afstilles en lokal alarm Statusvisning åben LOKAL ALARM PÅ A4, ALARM NEXT : LOKAL ALARM PÅ A4, A5, A9 Sådan rulles NEXT Sådan kvitteres for alarmen 0 Sådan vies det fulde zonenavn Zonenr. Afhjælpe problemet Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, udsendes der automatisk en alarm efter et forudindstillet tidsrum, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kvitterer for alarmen. ATS Brugermanual 17

18 Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm (fortsat) Systemalarm - Denne alarm kan udløses uafhængig af systemet status. Hvilken type alarmsignal, der anvendes, afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). Alarmen udløses, hvis der er pillet ved sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen), eller der er registreret en fejl. Du kan kun afstille en systemalarm, hvis PINkoden er autoriseret til at gøre det. Systemet kan programmeres, så kontrolcentralen kontaktes automatisk. Hvem skal jeg kontakte, hvis der udløses en alarm: Kontakt administratoren af sikkerhedssystemet, hvis der udløses en alarm. Problemer, der kan opstå: Der er en defekt zone - Alarmen fortsætter, indtil den udkobles fra systemet (se side 10). Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk. PIN-koden fungerer ikke, når du forsøger at afstille en alarm - Der er to mulige årsager: - Du kan kun afstille en alarm for et område, hvis din PIN-kode er tildelt til det. Hvis den ikke er, og du forsøger at afstille en alarm, kan du tilkoble/frakoble området i stedet for. - Du kan ikke afstille en systemalarm, medmindre PIN-koden er autoriseret til det. Der blinker en område-led på betjeningspanelet der viser, i hvilket område alarmen er placeret. Indtast din PIN-kode. Tryk på OFF. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan din PIN-kode er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan gøre et af følgende: 1. Vise flere områder du kan vise det næste tilkoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på ON/NEXT igen. Når du er færdig, skal du trykke på. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte Tryk på CLEAR. Områder forbliver tilkoblede. LED en holder op med at blinke. Nu frakobles området. Afhjælp problemet (luk f.eks. døren) 18 ATS Brugermanual

19 Sådan frakobles et område i alarm OFF PIN-kode PIN-kode programmeret til at vise områder Alle tilkoblede områder vises, f.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1. 2 OMRÅDE 2: Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Zonemr- Sådan vises flere områder NEXT Afhjælp problemet ATS Brugermanual 19

20 Visning af seneste alarmer Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først. HVIS DER IKKE ER ALARMER: Tryk på knappen to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Scanne seneste alarmer. Tryk på 1. - Afslutte log. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på 0. HVIS DER ER UDLØST EN ALARM: Tryk to gange på knappen for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Rulle fremad på listen. Tryk på ON/NEXT. - Afslutte. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det 20 ATS Brugermanual

21 Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der ikke er alarmer Hvis der er en alarm Statusvisning åben Statusvisning åben 13:23-31/10 LOKAL ALARM Zone 1 1-Scan, Ø Afslut : ALARM I 3 ALARM NEXT Sådan scannes de seneste alarmer Sådan rulles fremad 1 ON/NEXT Sådan forlades liste med de seneste alarmer 0 Sådan afsluttes ATS Brugermanual 21

22 Ordliste Aktiv zone (åben) Område Centralenhed Frakoblet Log Kontrolcentral LCD LED Normal zone (lukket) PIN-kode PIR-enhed Sabotage Tilkoblet Udkoble Zone Enheden på zonen er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning, f.eks. mødelokale, kontor og lagerrum. Dette er systemets hjerne. Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. Sikkerhedssystemet er slået fra. Sabotage-, tvangs-, hold up-, panik- og brandzonerne er stadig funktionsdygtige. En liste over de seneste alarmhændelser, der er lagret i hukommelsen. Den vises på betjeningspanelets LCD-display. Et vagtselskab, der overvåger, om der er udløst en alarm. Den er placeret et andet sted end den eller de bygninger/områder, der overvåges. Meddelelsen vises på betjeningspanelet LCD (Liquid Crystal Display)-display, der er tilsluttet centralenheden. En LED (Light Emitting Diode) er en lysdiode på betjeningspanelet, der angiver en tilstand, f.eks. normal status eller en alarm. Den lyser grønt (normal), orange (fejl) eller rød (tilkoblet/alarm) afhængigt af tilstanden. Enheden på zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. Med PIN (Personnel Identification Number)-koden kan du tilkoble og frakoble systemet samt give adgang til andre funktioner (hvis du har tilladelse til det). Det er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har en entydig PIN-kode. Passiv infrarød bevægelsesdetektor. En sabotage er en beskyttelsesforanstaltning mod zoner eller centralenheder, der ødelægges eller går i stykker, f.eks. hvis et kabel kobles fra. Hvis en sådan situation opstår, aktiveres en alarm. Sikkerhedssystemet er slået til. Zonen er midlertidigt koblet fra en del af sikkerhedssystemet. En zone er tilsluttet til enheder, f.eks. en magnetkontakt eller en PIR-enhed, der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 6 Indgang. 22 ATS Brugermanual

23 Indeks A Adgang til menufunktioner 6 Afstille en alarm 18 Alarmer afstille 19 definere 16 frakoble indgang i alarmer 19 hvem skal jeg kontakte, når der udløses en alarm 18 kvittere for 16 liste over nuværende alarmer 20 lokal alarm 16 PIN-kode fungerer ikke 18 Alarmlog få en liste over seneste alarmer 20 B Beskrivelse af de symboler, der er brugt i manualen 3 Betjeningspanel beskrivelse 4 bruge bestemt ved tilkobling/frakobling 8 F Få en liste over tidligere alarmhændelser 20 Forlade menufunktion bruge tastatur eller timeoutfunktion 5 Frakobling afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret 10, 18 forudindstillet tid til rådighed til at gå ind 10 hvornår skal du frakoble 10 zone i alarm 19 situationer, hvor du ikke kan frakoble 10 viser de tilkoblede områder 10, 18 K Kvittere for en lokal alarm 16 L LED enhed 10 rød 10 Liste med seneste alarmer 20 Lokal alarm afstille 17 definere 16 kvittere for 17 Lynalarmlog bruge efter frakobling 20 M Meddelelser Mangler autoritet til denne funktion 5 lokal alarm 16 Menufunktioner adgang til dem 6 afslutte funktion ved hjælp af tastatur eller time 5 rulle gennem dem 6 springe til en bestemt menufunktion 6 O Ophæve udkobling for zoner 14 annullere kommando 14 Ordliste 22 P PIN-kode begrænsninger i brugen af den 5 bruge den 5 PIN-koden fungerer ikke ved afstilling af alarm 18 ved forsøg på at få adgang til menufunktion 5 ved tilkobling/frakobling 8 S Seneste alarmer liste 20 Symboler, der er brugt i denne manual 3 Systemalarm 18 T Tilkobling afhænger af, hvordan PIN-kode er programmeret 8 forudindstillet tid til rådighed til at gå ud 8 hvornår skal du tilkoble 8 situationer, hvor du ikke kan tilkoble/frakoble 8 viser de frakoblede områder 8 U Udkoblede zoner når systemet tilkobles 12 Z Zoner aktive 12 fejlbehæftet/brudt 12 frakoble hvis i alarm 18 normal 12 ophæve udkobling 14 udkobler 12 ATS Brugermanual 23

24

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SMARTALARM QUICKGUIDE

SMARTALARM QUICKGUIDE SMARTALARM QUICKGUIDE TILLYKKE MED DIT NYE ALARMSYSTEM! Vi er glade for, at du har valgt en G4S SMARTalarm. G4S er verdens største leverandør af sikkerhedsløsninger, og vi har lagt al vores erfaring i

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B

Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B Bruger manual for Trådløst Pro Alarmsystem FS310B Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af lysdioder 2 Beskrivelse af lyde 2 Beskrivelse af LCD Tastaturet 3 Standard betjening af tastaturet 4 Avanceret

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere