ATS Centralenhed. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS Centralenhed. Brugermanual"

Transkript

1 ATS Centralenhed Brugermanual

2 Aritech er et varemærke ejet af GE Security GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til internt brug. GE Security B.V. forbeholder sig ret til at ændre i informationerne uden varsel.

3 INDHOLD Velkommen... 3 Betjeningspanelets udseende... 4 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet... 5 Adgang til menufunktionerne... 6 Sådan får du adgang til menufunktionerne... 7 Tilkobling af systemet... 8 Sådan tilkobles systemet... 9 Frakobling af systemet Sådan frakobles systemet Udkobling af en zone Sådan udkobles en zone Ophævelse af udkobling af en zone Sådan ophæves udkobling af en zone Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Sådan afstilles en lokal alarm Sådan frakobles et område i alarm Visning af seneste alarmer Hvis der ikke er alarmer Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der er en alarm Ordliste Indeks VELKOMMEN I denne manual kan du læse, hvordan ATS Centralenhed (ATS2000/3000/4000) anvendes til daglig. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at bruge systemet første gang, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug. I manualen anvendes symboler som hjælp til at forklare oplysningerne: Bemærk. Giver ekstra oplysninger. Tryk på en tast på betjeningspanelet. De alfanumeriske knapper på tastaturet (02/2005) ATS Brugermanual 3

4 Betjeningspanelet udseende System-LED s Bruges til at vise systemets strømforsyning, systemfejl og alarmer. 2 Område-LED s Bruges til at vise, hvilke områder der er tilkoblet eller i alarm 3 CLEAR-tast Bruges til at forlade den aktuelle funktion. 4 Alfanumeriske taster Bruges til at indtaste oplysninger og koder. 6 -tast Bruges til at: - fuldføre et trin - rulle fremad i menuen 7 OFF-tast Bruges til at frakoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 8 ON / NEXT-tast NEXT-tast Bruges til at: - vise det næste menupunkt på en menuliste - opdatere de viste oplysninger 5 MENU*-tast Bruges til at: - vise prompten for menulogon - gå tilbage for at rette en fejl - rulle tilbage i menuen ON-tast Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 9 LCD-display Bruges til at vise meddelelser. 4 ATS Brugermanual

5 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene Advisor MASTER-systemet. PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-koden, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programeret din PIN-kode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. 10ON-tast (ATS1110/1111) Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 11Venstre/Højre knapper Til fremtidig brug. 12Funktionsknap Anvendes til at vælge en funktion via knapperne 1 til 6 (hvis programmeret). 13Til fremtidig brug 14 Op/ned knapper Op-tast Bruges til at: - bladre op i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Ned-tast Bruges til at: - bladre ned i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Afhængigt af hvordan PIN-koden er programmeret, er du måske heller ikke autoriseret til at få vist alle de oplysninger, der er tilgængelige for en bestemt menufunktion, selv om du har adgang til den. Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i to minutter, forlader du automatisk menuen. Det er en god ide at forlade menuen ved hjælp af CLEAR-knappen og ikke timeout-funktionen, således at en udvedkommende ikke kan få adgang til systemet. Statusvisning timeout For at sikre at fremmede ikke kan aflæse systemets tilstande på display og på område LED s har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der slukkes for alle statusvisninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af serviceteknikker og starter når der ikke mere sker betjening. Ved hvert nyt tryk på en knap vil genstarte tiden. Er statusvisningen slukket vil den automatisk åbne ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af OFF eller ON. Statusvisning kan direkte slukkes ved tryk på Clear. ATS Brugermanual 5

6 Adgang til menufunktionerne Med Advisor MASTER-systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menufunktionerne. Instruktionerne til højre viser, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menufunktioner. Du har kun adgang til de menufuntioner, der er tildelt til din PIN-kode. På side 5, Brug af PIN-koden, finder du yderligere oplysninger. Starter med denne displaymeddelelse med prompten Kode i nederste linie. Tryk på knappen MENU* Den nye meddelelse vises. Indtast PIN-koden Tryk på knappen Nu vises den nye meddelelse. Rulle du kan rulle gennem menufunktionerne med én funktion ad gangen. Tryk på knappen for at rulle fremad. Tryk på knappen MENU* for at rulle tilbage. Indtast derefter nummeret på den menu, du vil have adgang til. Tryk på. Hoppe du kan hoppe til en bestemt menufunktion. Indtast menunummeret, og tryk på EN- TER. Afslutte du kan afslutte og vende tilbage til det oprindelige display, der er vist øverst på siden. Tryk på knappen CLEAR eller O + EN- TER for at afslutte automatisk. 6 ATS Brugermanual

7 Sådan får du adgang til menufunktionerne INGEN ALARM I DETTE OMRÅDE MENU* INDTAST KODE FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU PIN-kode Statusvisning åben O - AFSLUTTE, -NED, * -OP O - AFSLUTTE, MENU : Rulle Hoppe Afslutte CLEAR MENU* 0 Menunummer Programmere funktionen ATS Brugermanual 7

8 Tilkobling af systemet Hvornår skal jeg tilkoble: Du tilkobler bygningerne eller et område i en bygning, når det ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen, når alle er gået hjem. Hvis der derefter indtræffer en hændelse, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil tilkoble, er slukket. Indtast PIN-koden Begrænsning af den tid, du har til at forlade bygningen, efter at du har startet tilkobling at systemet: Tryk på ON Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. Du kan få oplysninger om den pågældende udgangstid hos administratoren. Normalt høres en beep-lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen. Hvis du ikke kan tilkoble eller frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble/ frakoble bestemte områder i bygningen, fordi: l Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble/frakoble. Alarmsystemet dækker måske flere centralenheder. Hvis det er tilfældet, er de enkelte centralenheder måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte tastatur for de områder, du vil tilkoble/frakoble. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Efter at du har indtastet koden og trykket på, tilkobles alle frakoblede områder automatisk, og displayet vender tilbage til starten. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af tre funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Vælg det område, du vil tilkoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Tilkoble alle områder - du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter. Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg derfor for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen Aktiv i... vises. Du skal derefter fjerne problemet. Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke tastaturer, du kan bruge, og hvilke områder du kan tilkoble/frakoble. 3. Tilkoble særskilte områder- du kan tilkoble de markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil tilkoble. Tryk på igen, når du er færdig. Hvis et område er tilkoblet, lyser LED en for det pågældende område rødt. 8 ATS Brugermanual

9 Sådan tilkobles systemet ON PIN-kode Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder PIN-kode er programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er angivet i displayet. F.eks.: O-ALLE 1,OMRÅDE 1, 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : 0 Sådan tilkobles alle områder Sådan vises flere områder NEXT Sådan tilkobles særskilte områder Områdenr. ATS Brugermanual 9

10 Frakobling af systemet Hvornår skal jeg frakoble: Hvis det område, du vil ind i, er tilkoblet, skal du frakoble alarmsystemet, før du kan gå ind. Ellers udløses alarmen. Hvis LED en for området lyser rødt på betjeningspanelet,er området tilkoblet. Tidsbegrænsning for frakobling: Systemet er tilkoblet. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil frakoble, lyser rødt. Indtast din PIN-kode Hvis systemet er tilkoblet, skal du frakoble området inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. administratoren kan fortælle dig, hvad tidsbegrænsningen er. Tryk på OFF Der høres normalt en beep-lyd i det tidsrum, hvor det er tilladt at gå ind. Frakobling, hvis der er udløst en alarm: Hvis der udløses en alarm, når du frakobler systemet, skal du afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmen og udbedre problemet. Brug funktionen til at få vist de seneste alarmer, samt få vist en liste med alle de alarmer, der er udløst i den seneste tid (se side 20). Hvis du ikke kan frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble/frakoble på side 8 finder du yderligere oplysninger. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af fire funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble, som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0, og tryk derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble et eller flere markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte du kan afslutte frakoblingsproceduren. Tryk på CLEAR. Områder frakobles ikke. Når et område frakobles, slukkes LED en for det pågældende område. 10 ATS Brugermanual

11 Sådan frakobles systemet PIN-kode OFF Statusvisning åben PIN-kode programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er vist på displayet. F.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : PIN-kode ikke programmeret til at vise områder INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE Sådan vises flere områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Område. ON/NEXT ATS Brugermanual 11

12 Udkobling af en zone Denne funktion bruges til at udkoble zoner og udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone, eller hvis den er aktiv. Ved at udkoble zonen kan du forhindre, at der udløses en alarm, indtil fejlen er blevet afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis der er en defekt komponent eller ombygning på stedet, således at tilkobling ikke er muligt. Hvis du udkobler zoner,vil de ikke kunne transmitere selv om systemet er tilkoblet. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (På side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner) Tryk på 10 og. Hvad der derefter sker af hænger af, om der er udkoblede zoner: Alle zoner er normale- Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender zonenumrene. Indtast zonenummeret, og tryk på for at udkoble zonen, eller tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Aktive zoner - Der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af knappen ON/NEXT. Afhængigt af zonernes tilstand kan du: Udkoble den aktive zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Udkoble den normale zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Afslutte - Du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 12 ATS Brugermanual

13 Sådan udkobles en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 10 Sådan rulles Aktive zoner Normale Zoner NEXT Aktive zoner angives på en af følgende måder: AKTIV PÅ 4. ALARM UDKOBL: På displayet er følgende vist: All ALLE zones ZONER are ER sealed NORMALE Inhibit UDKOBL: Nº : AKTIV PÅ 1, 4, 6 UDKOBL: Sådan udkobles en zone Zonenr. CLEAR UDKOBLEDE ZONER I DETTE OMRÅDE KODE: ATS Brugermanual 13

14 Ophævelse af udkobling af en zone Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (på side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner). Tryk på 11 og. Hvad der derefter sker afhænger af, om der er udkoblede zoner: Ingen udkoblede zoner - Tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Udkoblede zoner Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre. Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af tasten NEXT. Afhængigt af zonens tilstand kan du nu: Ophæve udkobling af den udkoblede zone - du kan ophæve udkobling af de valgte zoner. Tryk på Zonenr. og derefter på. Når du er færdig, skal du trykke på for at vende tilbage til begyndelsen. Afslutte du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 14 ATS Brugermanual

15 Sådan ophæves udkobling af en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 11 Sådan rulles NEXT Udkoblede zoner Udkoblede zoner angives på en af følgende måder: UDKOBLET PÅ 4. ALARM OPHÆV UDKOBLING: Ingen udkoblede zoner På displayet er følgende vist: UDKOBLINGEN AF ALLE ZONER ER All zones are sealed Inhibit OPHÆVET Nº : OPHÆV UDKOBLING: UDKOBLET PÅ 1, 4, 6 OPHÆV UDKOBLING: Sådan ophæves udkobling af en zone Zonenr. CLEAR ATS Brugermanual 15

16 Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Når der udløses en alarm, blinker LED en for det pågældende område rødt på tastaturet. Meddelelsen Ingen alarmer i dette område vises ikke længere. Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen Lokal alarm. Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt, hvilken zone der er årsag til problemet, så du hurtigt kan afhjælpe problemet. Hvad sker der, når der udløses en alarm: Der findes forskellige typer alarmer, og de forekommer i forskellige situationer. Lokal alarm - En lokal alarm forekommer, hvis systemet er frakoblet. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Område-LED en på tastaturet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en afbrudt tone, indtil der kvitteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen Lokal alarm. Den udløses, når en zone, der er programmeret som f.eks. nødudgang, aktiveres. Kontrolcentralen behøver ikke blive kontaktet. Alarm - Den nøjagtige type alarmsignal afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). LED en på tastaturet blinker hurtigt. Kan forekomme hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet. Hvis alarmen er programmeret til det, sendes der til kontrolcentralen. Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt. Meddelelsen Lokal alarm vises. Tryk to gange på for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Derefter vises de zoner, der er årsag til alarmen eller alarmerne. Displayet afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Zonerne vises: - en ad gangen eller - som en liste med numre. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner: - Kvittere for den lokale alarm - Du kan stoppe sirenerne og nulstille alarmen. Alle zoner i lokal alarm har et A (=Alarm) foran zonenummeret. Tryk på 0 og. Du kan kun kvittere for en zone ad gangen. - Få vist det fulde zonenavn - Du kan se det fulde navn for den zone, der er i alarm. Du kender derefter zonens nøjagtige placering i området. Indtast zonenummeret, og tryk på. Afhjælp problemet (f.eks. ved at lukke branddøren). Fortsættes på næste side ATS Brugermanual

17 Sådan afstilles en lokal alarm Statusvisning åben LOKAL ALARM PÅ A4, ALARM NEXT : LOKAL ALARM PÅ A4, A5, A9 Sådan rulles NEXT Sådan kvitteres for alarmen 0 Sådan vies det fulde zonenavn Zonenr. Afhjælpe problemet Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, udsendes der automatisk en alarm efter et forudindstillet tidsrum, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kvitterer for alarmen. ATS Brugermanual 17

18 Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm (fortsat) Systemalarm - Denne alarm kan udløses uafhængig af systemet status. Hvilken type alarmsignal, der anvendes, afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). Alarmen udløses, hvis der er pillet ved sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen), eller der er registreret en fejl. Du kan kun afstille en systemalarm, hvis PINkoden er autoriseret til at gøre det. Systemet kan programmeres, så kontrolcentralen kontaktes automatisk. Hvem skal jeg kontakte, hvis der udløses en alarm: Kontakt administratoren af sikkerhedssystemet, hvis der udløses en alarm. Problemer, der kan opstå: Der er en defekt zone - Alarmen fortsætter, indtil den udkobles fra systemet (se side 10). Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk. PIN-koden fungerer ikke, når du forsøger at afstille en alarm - Der er to mulige årsager: - Du kan kun afstille en alarm for et område, hvis din PIN-kode er tildelt til det. Hvis den ikke er, og du forsøger at afstille en alarm, kan du tilkoble/frakoble området i stedet for. - Du kan ikke afstille en systemalarm, medmindre PIN-koden er autoriseret til det. Der blinker en område-led på betjeningspanelet der viser, i hvilket område alarmen er placeret. Indtast din PIN-kode. Tryk på OFF. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan din PIN-kode er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan gøre et af følgende: 1. Vise flere områder du kan vise det næste tilkoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på ON/NEXT igen. Når du er færdig, skal du trykke på. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte Tryk på CLEAR. Områder forbliver tilkoblede. LED en holder op med at blinke. Nu frakobles området. Afhjælp problemet (luk f.eks. døren) 18 ATS Brugermanual

19 Sådan frakobles et område i alarm OFF PIN-kode PIN-kode programmeret til at vise områder Alle tilkoblede områder vises, f.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1. 2 OMRÅDE 2: Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Zonemr- Sådan vises flere områder NEXT Afhjælp problemet ATS Brugermanual 19

20 Visning af seneste alarmer Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først. HVIS DER IKKE ER ALARMER: Tryk på knappen to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Scanne seneste alarmer. Tryk på 1. - Afslutte log. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på 0. HVIS DER ER UDLØST EN ALARM: Tryk to gange på knappen for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Rulle fremad på listen. Tryk på ON/NEXT. - Afslutte. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det 20 ATS Brugermanual

21 Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der ikke er alarmer Hvis der er en alarm Statusvisning åben Statusvisning åben 13:23-31/10 LOKAL ALARM Zone 1 1-Scan, Ø Afslut : ALARM I 3 ALARM NEXT Sådan scannes de seneste alarmer Sådan rulles fremad 1 ON/NEXT Sådan forlades liste med de seneste alarmer 0 Sådan afsluttes ATS Brugermanual 21

22 Ordliste Aktiv zone (åben) Område Centralenhed Frakoblet Log Kontrolcentral LCD LED Normal zone (lukket) PIN-kode PIR-enhed Sabotage Tilkoblet Udkoble Zone Enheden på zonen er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning, f.eks. mødelokale, kontor og lagerrum. Dette er systemets hjerne. Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. Sikkerhedssystemet er slået fra. Sabotage-, tvangs-, hold up-, panik- og brandzonerne er stadig funktionsdygtige. En liste over de seneste alarmhændelser, der er lagret i hukommelsen. Den vises på betjeningspanelets LCD-display. Et vagtselskab, der overvåger, om der er udløst en alarm. Den er placeret et andet sted end den eller de bygninger/områder, der overvåges. Meddelelsen vises på betjeningspanelet LCD (Liquid Crystal Display)-display, der er tilsluttet centralenheden. En LED (Light Emitting Diode) er en lysdiode på betjeningspanelet, der angiver en tilstand, f.eks. normal status eller en alarm. Den lyser grønt (normal), orange (fejl) eller rød (tilkoblet/alarm) afhængigt af tilstanden. Enheden på zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. Med PIN (Personnel Identification Number)-koden kan du tilkoble og frakoble systemet samt give adgang til andre funktioner (hvis du har tilladelse til det). Det er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har en entydig PIN-kode. Passiv infrarød bevægelsesdetektor. En sabotage er en beskyttelsesforanstaltning mod zoner eller centralenheder, der ødelægges eller går i stykker, f.eks. hvis et kabel kobles fra. Hvis en sådan situation opstår, aktiveres en alarm. Sikkerhedssystemet er slået til. Zonen er midlertidigt koblet fra en del af sikkerhedssystemet. En zone er tilsluttet til enheder, f.eks. en magnetkontakt eller en PIR-enhed, der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 6 Indgang. 22 ATS Brugermanual

23 Indeks A Adgang til menufunktioner 6 Afstille en alarm 18 Alarmer afstille 19 definere 16 frakoble indgang i alarmer 19 hvem skal jeg kontakte, når der udløses en alarm 18 kvittere for 16 liste over nuværende alarmer 20 lokal alarm 16 PIN-kode fungerer ikke 18 Alarmlog få en liste over seneste alarmer 20 B Beskrivelse af de symboler, der er brugt i manualen 3 Betjeningspanel beskrivelse 4 bruge bestemt ved tilkobling/frakobling 8 F Få en liste over tidligere alarmhændelser 20 Forlade menufunktion bruge tastatur eller timeoutfunktion 5 Frakobling afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret 10, 18 forudindstillet tid til rådighed til at gå ind 10 hvornår skal du frakoble 10 zone i alarm 19 situationer, hvor du ikke kan frakoble 10 viser de tilkoblede områder 10, 18 K Kvittere for en lokal alarm 16 L LED enhed 10 rød 10 Liste med seneste alarmer 20 Lokal alarm afstille 17 definere 16 kvittere for 17 Lynalarmlog bruge efter frakobling 20 M Meddelelser Mangler autoritet til denne funktion 5 lokal alarm 16 Menufunktioner adgang til dem 6 afslutte funktion ved hjælp af tastatur eller time 5 rulle gennem dem 6 springe til en bestemt menufunktion 6 O Ophæve udkobling for zoner 14 annullere kommando 14 Ordliste 22 P PIN-kode begrænsninger i brugen af den 5 bruge den 5 PIN-koden fungerer ikke ved afstilling af alarm 18 ved forsøg på at få adgang til menufunktion 5 ved tilkobling/frakobling 8 S Seneste alarmer liste 20 Symboler, der er brugt i denne manual 3 Systemalarm 18 T Tilkobling afhænger af, hvordan PIN-kode er programmeret 8 forudindstillet tid til rådighed til at gå ud 8 hvornår skal du tilkoble 8 situationer, hvor du ikke kan tilkoble/frakoble 8 viser de frakoblede områder 8 U Udkoblede zoner når systemet tilkobles 12 Z Zoner aktive 12 fejlbehæftet/brudt 12 frakoble hvis i alarm 18 normal 12 ophæve udkobling 14 udkobler 12 ATS Brugermanual 23

24

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere