ATS Centralenhed. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS Centralenhed. Brugermanual"

Transkript

1 ATS Centralenhed Brugermanual

2 Aritech er et varemærke ejet af GE Security GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til internt brug. GE Security B.V. forbeholder sig ret til at ændre i informationerne uden varsel.

3 INDHOLD Velkommen... 3 Betjeningspanelets udseende... 4 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet... 5 Adgang til menufunktionerne... 6 Sådan får du adgang til menufunktionerne... 7 Tilkobling af systemet... 8 Sådan tilkobles systemet... 9 Frakobling af systemet Sådan frakobles systemet Udkobling af en zone Sådan udkobles en zone Ophævelse af udkobling af en zone Sådan ophæves udkobling af en zone Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Sådan afstilles en lokal alarm Sådan frakobles et område i alarm Visning af seneste alarmer Hvis der ikke er alarmer Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der er en alarm Ordliste Indeks VELKOMMEN I denne manual kan du læse, hvordan ATS Centralenhed (ATS2000/3000/4000) anvendes til daglig. Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du begynder at bruge systemet første gang, og opbevar dem et sikkert sted til senere brug. I manualen anvendes symboler som hjælp til at forklare oplysningerne: Bemærk. Giver ekstra oplysninger. Tryk på en tast på betjeningspanelet. De alfanumeriske knapper på tastaturet (02/2005) ATS Brugermanual 3

4 Betjeningspanelet udseende System-LED s Bruges til at vise systemets strømforsyning, systemfejl og alarmer. 2 Område-LED s Bruges til at vise, hvilke områder der er tilkoblet eller i alarm 3 CLEAR-tast Bruges til at forlade den aktuelle funktion. 4 Alfanumeriske taster Bruges til at indtaste oplysninger og koder. 6 -tast Bruges til at: - fuldføre et trin - rulle fremad i menuen 7 OFF-tast Bruges til at frakoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 8 ON / NEXT-tast NEXT-tast Bruges til at: - vise det næste menupunkt på en menuliste - opdatere de viste oplysninger 5 MENU*-tast Bruges til at: - vise prompten for menulogon - gå tilbage for at rette en fejl - rulle tilbage i menuen ON-tast Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 9 LCD-display Bruges til at vise meddelelser. 4 ATS Brugermanual

5 Brug af PIN-koden til at få adgang til systemet Du skal bruge en PIN-kode og/eller et kort for at betjene Advisor MASTER-systemet. PIN-koden består af 4-10 cifre og er unik for hver bruger. Administratoren af alarmsystemet har programmeret din PIN-koden, så du kan udføre bestemte opgaver, f.eks. tilkoble eller frakoble systemet. Du har kun adgang til de menufunktioner, som administratoren har programeret din PIN-kode til. Hvis du forsøger at anvende en funktion, du ikke har adgang til, vises meddelelsen Mangler autoritet til denne funktion. 10ON-tast (ATS1110/1111) Bruges til at tilkoble systemet, efter at du har indtastet din PIN-kode. 11Venstre/Højre knapper Til fremtidig brug. 12Funktionsknap Anvendes til at vælge en funktion via knapperne 1 til 6 (hvis programmeret). 13Til fremtidig brug 14 Op/ned knapper Op-tast Bruges til at: - bladre op i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Ned-tast Bruges til at: - bladre ned i menulisten. - opdatere de viste oplysninger. Afhængigt af hvordan PIN-koden er programmeret, er du måske heller ikke autoriseret til at få vist alle de oplysninger, der er tilgængelige for en bestemt menufunktion, selv om du har adgang til den. Hvis du går ind i menuen og ikke aktiverer nogen taster i to minutter, forlader du automatisk menuen. Det er en god ide at forlade menuen ved hjælp af CLEAR-knappen og ikke timeout-funktionen, således at en udvedkommende ikke kan få adgang til systemet. Statusvisning timeout For at sikre at fremmede ikke kan aflæse systemets tilstande på display og på område LED s har systemet en automatisk timeout. Dette betyder at der slukkes for alle statusvisninger efter en fastlagt tid. Tiden programmeres af serviceteknikker og starter når der ikke mere sker betjening. Ved hvert nyt tryk på en knap vil genstarte tiden. Er statusvisningen slukket vil den automatisk åbne ved indtasting af gyldig kode efterfulgt af OFF eller ON. Statusvisning kan direkte slukkes ved tryk på Clear. ATS Brugermanual 5

6 Adgang til menufunktionerne Med Advisor MASTER-systemet kan du udføre mange forskellige funktioner. Du kan få adgang til disse funktioner via menufunktionerne. Instruktionerne til højre viser, hvordan du flytter frem og tilbage mellem de forskellige menufunktioner. Du har kun adgang til de menufuntioner, der er tildelt til din PIN-kode. På side 5, Brug af PIN-koden, finder du yderligere oplysninger. Starter med denne displaymeddelelse med prompten Kode i nederste linie. Tryk på knappen MENU* Den nye meddelelse vises. Indtast PIN-koden Tryk på knappen Nu vises den nye meddelelse. Rulle du kan rulle gennem menufunktionerne med én funktion ad gangen. Tryk på knappen for at rulle fremad. Tryk på knappen MENU* for at rulle tilbage. Indtast derefter nummeret på den menu, du vil have adgang til. Tryk på. Hoppe du kan hoppe til en bestemt menufunktion. Indtast menunummeret, og tryk på EN- TER. Afslutte du kan afslutte og vende tilbage til det oprindelige display, der er vist øverst på siden. Tryk på knappen CLEAR eller O + EN- TER for at afslutte automatisk. 6 ATS Brugermanual

7 Sådan får du adgang til menufunktionerne INGEN ALARM I DETTE OMRÅDE MENU* INDTAST KODE FOR AT FÅ ADGANG TIL MENU PIN-kode Statusvisning åben O - AFSLUTTE, -NED, * -OP O - AFSLUTTE, MENU : Rulle Hoppe Afslutte CLEAR MENU* 0 Menunummer Programmere funktionen ATS Brugermanual 7

8 Tilkobling af systemet Hvornår skal jeg tilkoble: Du tilkobler bygningerne eller et område i en bygning, når det ikke er i anvendelse, f.eks. sidst på dagen, når alle er gået hjem. Hvis der derefter indtræffer en hændelse, f.eks. at en dør brydes op, udløses alarmen. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil tilkoble, er slukket. Indtast PIN-koden Begrænsning af den tid, du har til at forlade bygningen, efter at du har startet tilkobling at systemet: Tryk på ON Når du har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. Du kan få oplysninger om den pågældende udgangstid hos administratoren. Normalt høres en beep-lyd i det tidsrum, der er til rådighed til at forlade bygningen. Hvis du ikke kan tilkoble eller frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at tilkoble/ frakoble bestemte områder i bygningen, fordi: l Din PIN-kode kun er programmeret til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at vide, hvilke områder, du er autoriseret til at tilkoble/frakoble. Alarmsystemet dækker måske flere centralenheder. Hvis det er tilfældet, er de enkelte centralenheder måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for at bruge det korrekte tastatur for de områder, du vil tilkoble/frakoble. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Efter at du har indtastet koden og trykket på, tilkobles alle frakoblede områder automatisk, og displayet vender tilbage til starten. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af tre funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Vælg det område, du vil tilkoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Tilkoble alle områder - du kan tilkoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter. Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone i det pågældende område, f.eks. magnetkontakterne i en dør eller et vindue. Sørg derfor for, at alle døre og vinduer er rigtig lukket, inden du tilkobler systemet. Hvis en zone er åben, når du forsøger at tilkoble, udsender tastaturet syv hurtige bip, og meddelelsen Aktiv i... vises. Du skal derefter fjerne problemet. Systemadministratoren kan oplyse, hvilket eller hvilke tastaturer, du kan bruge, og hvilke områder du kan tilkoble/frakoble. 3. Tilkoble særskilte områder- du kan tilkoble de markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil tilkoble. Tryk på igen, når du er færdig. Hvis et område er tilkoblet, lyser LED en for det pågældende område rødt. 8 ATS Brugermanual

9 Sådan tilkobles systemet ON PIN-kode Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder PIN-kode er programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er angivet i displayet. F.eks.: O-ALLE 1,OMRÅDE 1, 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : 0 Sådan tilkobles alle områder Sådan vises flere områder NEXT Sådan tilkobles særskilte områder Områdenr. ATS Brugermanual 9

10 Frakobling af systemet Hvornår skal jeg frakoble: Hvis det område, du vil ind i, er tilkoblet, skal du frakoble alarmsystemet, før du kan gå ind. Ellers udløses alarmen. Hvis LED en for området lyser rødt på betjeningspanelet,er området tilkoblet. Tidsbegrænsning for frakobling: Systemet er tilkoblet. Starter med denne meddelelse. Kodelinien er den nederste linie. LED en for det område, du vil frakoble, lyser rødt. Indtast din PIN-kode Hvis systemet er tilkoblet, skal du frakoble området inden for et forudindstillet tidsrum. Ellers udløses alarmen. administratoren kan fortælle dig, hvad tidsbegrænsningen er. Tryk på OFF Der høres normalt en beep-lyd i det tidsrum, hvor det er tilladt at gå ind. Frakobling, hvis der er udløst en alarm: Hvis der udløses en alarm, når du frakobler systemet, skal du afstille alarmen. Derefter skal du finde ud af, hvad der var årsag til alarmen og udbedre problemet. Brug funktionen til at få vist de seneste alarmer, samt få vist en liste med alle de alarmer, der er udløst i den seneste tid (se side 20). Hvis du ikke kan frakoble: Du er måske ikke autoriseret til at frakoble bestemte områder i bygningerne. I det tidligere afsnit Hvis du ikke kan tilkoble/frakoble på side 8 finder du yderligere oplysninger. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan vælge en af fire funktioner: 1. Vise flere områder du kan få vist det næste frakoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble, som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på NEXT igen. Tryk på, når du er færdig. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0, og tryk derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble et eller flere markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte du kan afslutte frakoblingsproceduren. Tryk på CLEAR. Områder frakobles ikke. Når et område frakobles, slukkes LED en for det pågældende område. 10 ATS Brugermanual

11 Sådan frakobles systemet PIN-kode OFF Statusvisning åben PIN-kode programmeret til at vise områder Alle frakoblede områder er vist på displayet. F.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1 2, OMRÅDE 2 INDTAST OMRÅDE : PIN-kode ikke programmeret til at vise områder INGEN ALARMER I NOGET OMRÅDE Sådan vises flere områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Område. ON/NEXT ATS Brugermanual 11

12 Udkobling af en zone Denne funktion bruges til at udkoble zoner og udelukke dem fra sikkerhedssystemet. Dette kan du gøre, når der er fejl i en zone, eller hvis den er aktiv. Ved at udkoble zonen kan du forhindre, at der udløses en alarm, indtil fejlen er blevet afhjulpet. Der kan også være situationer, hvor du vil udkoble en normal zone, f.eks. hvis der er en defekt komponent eller ombygning på stedet, således at tilkobling ikke er muligt. Hvis du udkobler zoner,vil de ikke kunne transmitere selv om systemet er tilkoblet. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (På side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner) Tryk på 10 og. Hvad der derefter sker af hænger af, om der er udkoblede zoner: Alle zoner er normale- Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender zonenumrene. Indtast zonenummeret, og tryk på for at udkoble zonen, eller tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Aktive zoner - Der er en eller flere aktive zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af knappen ON/NEXT. Afhængigt af zonernes tilstand kan du: Udkoble den aktive zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Udkoble den normale zone Indtast Zonenr., og tryk på. Når du er færdig, skal du trykke på og CLEAR for at afslutte programmering. Afslutte - Du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 12 ATS Brugermanual

13 Sådan udkobles en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 10 Sådan rulles Aktive zoner Normale Zoner NEXT Aktive zoner angives på en af følgende måder: AKTIV PÅ 4. ALARM UDKOBL: På displayet er følgende vist: All ALLE zones ZONER are ER sealed NORMALE Inhibit UDKOBL: Nº : AKTIV PÅ 1, 4, 6 UDKOBL: Sådan udkobles en zone Zonenr. CLEAR UDKOBLEDE ZONER I DETTE OMRÅDE KODE: ATS Brugermanual 13

14 Ophævelse af udkobling af en zone Denne funktion bruges til at ophæve udkobling af zoner og medtage dem i den normale operation. Starter med kodelinien på den nederste linie i displayet. Tryk på tasten MENU* Indtast din PIN-kode Tryk på (på side 6 finder du flere oplysninger om brug af menufunktioner). Tryk på 11 og. Hvad der derefter sker afhænger af, om der er udkoblede zoner: Ingen udkoblede zoner - Tryk på CLEAR for at afslutte programmering. Udkoblede zoner Der er en eller flere udkoblede zoner. Disse zoner er enten angivet: - en for en eller - som en liste med numre. Hvis zonerne er angivet en for en, kan du rulle gennem dem ved hjælp af tasten NEXT. Afhængigt af zonens tilstand kan du nu: Ophæve udkobling af den udkoblede zone - du kan ophæve udkobling af de valgte zoner. Tryk på Zonenr. og derefter på. Når du er færdig, skal du trykke på for at vende tilbage til begyndelsen. Afslutte du kan afslutte programmering. Tryk på CLEAR. 14 ATS Brugermanual

15 Sådan ophæves udkobling af en zone MENU* PIN-kode Statusvisning åben 11 Sådan rulles NEXT Udkoblede zoner Udkoblede zoner angives på en af følgende måder: UDKOBLET PÅ 4. ALARM OPHÆV UDKOBLING: Ingen udkoblede zoner På displayet er følgende vist: UDKOBLINGEN AF ALLE ZONER ER All zones are sealed Inhibit OPHÆVET Nº : OPHÆV UDKOBLING: UDKOBLET PÅ 1, 4, 6 OPHÆV UDKOBLING: Sådan ophæves udkobling af en zone Zonenr. CLEAR ATS Brugermanual 15

16 Hvad du skal gøre, hvis der udløses en alarm Når der udløses en alarm, blinker LED en for det pågældende område rødt på tastaturet. Meddelelsen Ingen alarmer i dette område vises ikke længere. Hvis det er en lokal alarm, vises meddelelsen Lokal alarm. Der kan være mange zoner knyttet til et område. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt, hvilken zone der er årsag til problemet, så du hurtigt kan afhjælpe problemet. Hvad sker der, når der udløses en alarm: Der findes forskellige typer alarmer, og de forekommer i forskellige situationer. Lokal alarm - En lokal alarm forekommer, hvis systemet er frakoblet. Alarmen høres kun i bygningen og håndteres lokalt. Område-LED en på tastaturet blinker (afhængigt af hvordan den er programmeret). Centralenheden udsender en afbrudt tone, indtil der kvitteres for alarmen på tastaturet. På displayet vises meddelelsen Lokal alarm. Den udløses, når en zone, der er programmeret som f.eks. nødudgang, aktiveres. Kontrolcentralen behøver ikke blive kontaktet. Alarm - Den nøjagtige type alarmsignal afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). LED en på tastaturet blinker hurtigt. Kan forekomme hele døgnet afhængigt af programmeringen, f.eks. at en dør brydes op, mens området er tilkoblet. Hvis alarmen er programmeret til det, sendes der til kontrolcentralen. Den LED, der er knyttet til det område, der er i alarm, blinker rødt. Meddelelsen Lokal alarm vises. Tryk to gange på for at fastslå, hvor alarmen er udløst. Derefter vises de zoner, der er årsag til alarmen eller alarmerne. Displayet afhænger af, hvordan systemet er programmeret. Zonerne vises: - en ad gangen eller - som en liste med numre. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner: - Kvittere for den lokale alarm - Du kan stoppe sirenerne og nulstille alarmen. Alle zoner i lokal alarm har et A (=Alarm) foran zonenummeret. Tryk på 0 og. Du kan kun kvittere for en zone ad gangen. - Få vist det fulde zonenavn - Du kan se det fulde navn for den zone, der er i alarm. Du kender derefter zonens nøjagtige placering i området. Indtast zonenummeret, og tryk på. Afhjælp problemet (f.eks. ved at lukke branddøren). Fortsættes på næste side ATS Brugermanual

17 Sådan afstilles en lokal alarm Statusvisning åben LOKAL ALARM PÅ A4, ALARM NEXT : LOKAL ALARM PÅ A4, A5, A9 Sådan rulles NEXT Sådan kvitteres for alarmen 0 Sådan vies det fulde zonenavn Zonenr. Afhjælpe problemet Hvis systemet er programmeret til at minde dig om alarmer, udsendes der automatisk en alarm efter et forudindstillet tidsrum, medmindre årsagen er fjernet, uanset hvor mange gange du kvitterer for alarmen. ATS Brugermanual 17

18 Hvad du skal gøre, når der udløses en alarm (fortsat) Systemalarm - Denne alarm kan udløses uafhængig af systemet status. Hvilken type alarmsignal, der anvendes, afhænger af, hvordan systemet er programmeret (blinkende LED er, sirener,...). Alarmen udløses, hvis der er pillet ved sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen), eller der er registreret en fejl. Du kan kun afstille en systemalarm, hvis PINkoden er autoriseret til at gøre det. Systemet kan programmeres, så kontrolcentralen kontaktes automatisk. Hvem skal jeg kontakte, hvis der udløses en alarm: Kontakt administratoren af sikkerhedssystemet, hvis der udløses en alarm. Problemer, der kan opstå: Der er en defekt zone - Alarmen fortsætter, indtil den udkobles fra systemet (se side 10). Så snart du udkobler den defekte zone, afstilles alarmen automatisk. PIN-koden fungerer ikke, når du forsøger at afstille en alarm - Der er to mulige årsager: - Du kan kun afstille en alarm for et område, hvis din PIN-kode er tildelt til det. Hvis den ikke er, og du forsøger at afstille en alarm, kan du tilkoble/frakoble området i stedet for. - Du kan ikke afstille en systemalarm, medmindre PIN-koden er autoriseret til det. Der blinker en område-led på betjeningspanelet der viser, i hvilket område alarmen er placeret. Indtast din PIN-kode. Tryk på OFF. Hvad der derefter sker afhænger af, hvordan din PIN-kode er programmeret: PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Alle programmerede tilkoblede områder frakobles automatisk. PIN-kode programmeret til at vise områder Du kan gøre et af følgende: 1. Vise flere områder du kan vise det næste tilkoblede område på listen. Marker det område, du vil frakoble som beskrevet nedenfor (funktion 3), eller tryk på ON/NEXT igen. Når du er færdig, skal du trykke på. 2. Frakoble alle områder - du kan frakoble alle områder samtidig. Tryk på knappen 0 og derefter på. 3. Frakoble særskilte områder- du kan frakoble markerede områder et ad gangen. Indtast områdenummeret, og tryk på for hvert område, du vil frakoble. Tryk på igen, når du er færdig. 4. Afslutte Tryk på CLEAR. Områder forbliver tilkoblede. LED en holder op med at blinke. Nu frakobles området. Afhjælp problemet (luk f.eks. døren) 18 ATS Brugermanual

19 Sådan frakobles et område i alarm OFF PIN-kode PIN-kode programmeret til at vise områder Alle tilkoblede områder vises, f.eks.: O-ALLE, 1 OMRÅDE 1. 2 OMRÅDE 2: Statusvisning åben PIN-kode ikke programmeret til at vise områder Sådan frakobles alle områder 0 Sådan frakobles særskilte områder Zonemr- Sådan vises flere områder NEXT Afhjælp problemet ATS Brugermanual 19

20 Visning af seneste alarmer Dette er en hurtig og nem måde at se, hvor og hvornår alarmer er opstået. Disse oplysninger er nyttige, hvis du har måttet afstille en alarm uden at undersøge årsagen til alarmen først. HVIS DER IKKE ER ALARMER: Tryk på knappen to gange for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Scanne seneste alarmer. Tryk på 1. - Afslutte log. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det oprindelige display. Tryk på 0. HVIS DER ER UDLØST EN ALARM: Tryk to gange på knappen for at få vist oplysninger om de seneste alarmer. På displayet vises, hvor alarmen er opstået. Du kan nu: - Rulle fremad på listen. Tryk på ON/NEXT. - Afslutte. Du kan afslutte alarmloggen og vende tilbage til det 20 ATS Brugermanual

21 Sådan vises seneste alarmhændelser Hvis der ikke er alarmer Hvis der er en alarm Statusvisning åben Statusvisning åben 13:23-31/10 LOKAL ALARM Zone 1 1-Scan, Ø Afslut : ALARM I 3 ALARM NEXT Sådan scannes de seneste alarmer Sådan rulles fremad 1 ON/NEXT Sådan forlades liste med de seneste alarmer 0 Sådan afsluttes ATS Brugermanual 21

22 Ordliste Aktiv zone (åben) Område Centralenhed Frakoblet Log Kontrolcentral LCD LED Normal zone (lukket) PIN-kode PIR-enhed Sabotage Tilkoblet Udkoble Zone Enheden på zonen er aktiveret. Døren er f.eks. åbnet. En sektion af en bygning med egne sikkerhedskrav. Der kan være mange områder i en bygning, f.eks. mødelokale, kontor og lagerrum. Dette er systemets hjerne. Den overvåger alle zoner og afgør, hvordan de skal reagere. Sikkerhedssystemet er slået fra. Sabotage-, tvangs-, hold up-, panik- og brandzonerne er stadig funktionsdygtige. En liste over de seneste alarmhændelser, der er lagret i hukommelsen. Den vises på betjeningspanelets LCD-display. Et vagtselskab, der overvåger, om der er udløst en alarm. Den er placeret et andet sted end den eller de bygninger/områder, der overvåges. Meddelelsen vises på betjeningspanelet LCD (Liquid Crystal Display)-display, der er tilsluttet centralenheden. En LED (Light Emitting Diode) er en lysdiode på betjeningspanelet, der angiver en tilstand, f.eks. normal status eller en alarm. Den lyser grønt (normal), orange (fejl) eller rød (tilkoblet/alarm) afhængigt af tilstanden. Enheden på zonen er ikke aktiveret. Døren er f.eks. lukket. Med PIN (Personnel Identification Number)-koden kan du tilkoble og frakoble systemet samt give adgang til andre funktioner (hvis du har tilladelse til det). Det er et tal med 4-10 cifre, der bruges til at få adgang til sikkerhedssystemet via betjeningspanelet. Hver bruger har en entydig PIN-kode. Passiv infrarød bevægelsesdetektor. En sabotage er en beskyttelsesforanstaltning mod zoner eller centralenheder, der ødelægges eller går i stykker, f.eks. hvis et kabel kobles fra. Hvis en sådan situation opstår, aktiveres en alarm. Sikkerhedssystemet er slået til. Zonen er midlertidigt koblet fra en del af sikkerhedssystemet. En zone er tilsluttet til enheder, f.eks. en magnetkontakt eller en PIR-enhed, der kan generere en alarm. Hver zone har sit eget nummer og et tilknyttet navn, f.eks. 6 Indgang. 22 ATS Brugermanual

23 Indeks A Adgang til menufunktioner 6 Afstille en alarm 18 Alarmer afstille 19 definere 16 frakoble indgang i alarmer 19 hvem skal jeg kontakte, når der udløses en alarm 18 kvittere for 16 liste over nuværende alarmer 20 lokal alarm 16 PIN-kode fungerer ikke 18 Alarmlog få en liste over seneste alarmer 20 B Beskrivelse af de symboler, der er brugt i manualen 3 Betjeningspanel beskrivelse 4 bruge bestemt ved tilkobling/frakobling 8 F Få en liste over tidligere alarmhændelser 20 Forlade menufunktion bruge tastatur eller timeoutfunktion 5 Frakobling afhænger af, hvordan PIN-koden er programmeret 10, 18 forudindstillet tid til rådighed til at gå ind 10 hvornår skal du frakoble 10 zone i alarm 19 situationer, hvor du ikke kan frakoble 10 viser de tilkoblede områder 10, 18 K Kvittere for en lokal alarm 16 L LED enhed 10 rød 10 Liste med seneste alarmer 20 Lokal alarm afstille 17 definere 16 kvittere for 17 Lynalarmlog bruge efter frakobling 20 M Meddelelser Mangler autoritet til denne funktion 5 lokal alarm 16 Menufunktioner adgang til dem 6 afslutte funktion ved hjælp af tastatur eller time 5 rulle gennem dem 6 springe til en bestemt menufunktion 6 O Ophæve udkobling for zoner 14 annullere kommando 14 Ordliste 22 P PIN-kode begrænsninger i brugen af den 5 bruge den 5 PIN-koden fungerer ikke ved afstilling af alarm 18 ved forsøg på at få adgang til menufunktion 5 ved tilkobling/frakobling 8 S Seneste alarmer liste 20 Symboler, der er brugt i denne manual 3 Systemalarm 18 T Tilkobling afhænger af, hvordan PIN-kode er programmeret 8 forudindstillet tid til rådighed til at gå ud 8 hvornår skal du tilkoble 8 situationer, hvor du ikke kan tilkoble/frakoble 8 viser de frakoblede områder 8 U Udkoblede zoner når systemet tilkobles 12 Z Zoner aktive 12 fejlbehæftet/brudt 12 frakoble hvis i alarm 18 normal 12 ophæve udkobling 14 udkobler 12 ATS Brugermanual 23

24

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manager vejledning til ATS Alarm

Manager vejledning til ATS Alarm GE Security Manager vejledning til ATS Alarm P/N 1068801 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Manager vejledning til Advisor Advanced

Manager vejledning til Advisor Advanced Manager vejledning til Advisor Advanced P/N 1069044 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual

Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Advisor Advanced SMS Kontrol Reference Manual Content Introduktion 1 SMS kontrol krav 2 Kommando syntax 2 Bruger autorisation 2 SMS kommand liste 3 Meddelse fra ukendt kilde 8 Ukendt kommando 9 Automatik

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. AlphaVision ML Brugermanual Rev. 2.30 10.02-2014 2 Bruger manual INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Formålet med denne manual...4 Retningslinjer...4 Europæisk norm og sikrings klasse (Grade)...5 Zoner og områder i AlphaVision

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring

,~Brugerveiledning. For De tager anlaegget i brug. Introduktion. Boligalarm Type DS 91 e.wansikring ,~Brugerveiledning Boligalarm Type DS 91 e.wansikring Introduktion Tillykke med deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette vaig har De faet et effektivt vaern mod indbrud hos Dem. Dansikrings montor har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder "Tast TALKODE +..."? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S

Brugerveiledning. I ntroduktion. For De tager anlaegget i brug. Hvad betyder Tast TALKODE +...? Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S Brugerveiledning Erhvervsalarm - SKAFOR godkendt Type DS 910S. ~ANSIKRING M I ntroduktion Tillykke med Deres nye Dansikring tyverialarm. Med dette valg har De Met et effektivt vaern mod indbrud hos Dem.

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM

Brugerve-jledning. -;Lb..LKRLNG. Introduktion. For De tager anlaegget i brug 11 ~ANSIKRINGM Brugerve-jledning V"DMENTAAL: I3 43 Q SS -;Lb..LKRLNG SIKAEA DMMMK 2 1AY% O DMA. + DES M O OMR. 1 FULD M olaade: ifixdn YTR l-m in F21 [31 O KLAA O OMLL 7 TIL o 220 V a o a AFSTX O ZONE GOBLET R7 M F9_1

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere