Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015"

Transkript

1 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen til Snoghøj og Brandbjerg. Vi arbejder ud fra de principper udarbejdet på sidste seminar (december 2014). - Formålet med dette arbejdsseminar er at få arbejdet. Vi får noget inspiration her til formiddag, og skal arbejde videre til eftermiddag. Det vigtige for os er at få nogle guidelines fra jer, som vi kan bruge. Hvad er det vi har brug for at vide? Hvad er jeres input til, hvad er det I gerne vil have vi skal lave? Metoder, øvelser, tekster, hvad I nu har af erfaringer og viden. Vi skal bruge hinandens ressourcer, common knowledge for jer kan være ny inspiration for andre. Oplæg ved Jeanette Westh fra MUNDU Center for global dannelse - MUNDU har primært grundskolen som målgruppe, men også en bredere målgruppe. - Vision: Den globale dannelse bliver en del af den almene dannelse. - Udfordring: at motivere til stillingstagen og engagement i forhold til globale udfordringer. - Global dannelse er den danske oversættelse af fagtermet global education. Termen Global undervisning dækker det ikke helt, man får f.eks. ikke medborgerskab med. - MUNDO Laver undervisningsmaterialer, og forløb, kurser, workshops og rådgivning for lærere, dialog og udvekslingsprogrammer. - Global dannelse handler om at skabe a greater justice, equity and human rights for all. Man kan overveje, om dette måske er lidt for værdiladet? - MUNDO arbejder med global dannelse, ud fra 8 temaer: globalt medborgerskab, konflikthåndtering, social retfærdighed, værdier og opfattelse, bæredygtig udvikling, gensidig afhængighed, menneskerettigheder, mangfoldighed - Gap minder og Ignorance Project - Hans Rusling. Projekter, der handler om at opdatere folks viden på det globale. Generelt tror folk i verden, at ting står meget værre til end det egentlig gør. Hvorfor? Vi har et personal bias. Vi vokser op et sted, hvor det vi ser ikke er repræsentativt. Derudover er meget af det undervisningsmateriale vi bruger i dag outdated. Førhen har nødhjælpsorganisationer framet det som, at vi skal hjælpe de fattige i Afrika. 1

2 - Africa for Norway the rusty radiator award og the golden radiator award. Man kan finde inspiration til globalt undervisningsmateriale her. - Vi skal væk fra den klassiske kommunikation. - Historier kan ikke undgå at videregive stereotyper. Magt er influeret i alle historier. Historier fortæller ofte kun én side af historien det bliver til den eneste historie. - Folk bliver trætte af det og tænker, at det ikke nytter noget. - Historier, der giver inspiration indeholder dette: Independence, shared values (vi har mange værdier tilfælles, forskellige vilkår), partnerships, progress. - Website: Sådan bor jeg. Forsøger at give et ligeværdigt billede af børn i hele verden. Viser begge sider af sagen der er både ekstrem fattigdom, men også børn ligesom os. Man kan klikke på et af børnene og lære mere om landet. Kan sammenligne med andre lande. - Dilemmaer ved at fortælle historier: Etiske overvejelser når man fortæller historier. Især når man har med børn at gøre, men også generelt. Hvad kan man spørge ind til, hvad kan man ikke? Kommentarer fra deltagere: - Man kan stille sig lidt kritisk over for det med at lave en skabelon, hvor børnene kan gå ind og fylde hullerne. Hvis man på forhånd har udvalgt bestemte ting man spørger barnet ind til, så er det som sådan ikke barnet selv, der fortæller sin historie helt frit. Men det er pga. Målgruppen folkeskolen, især de tekniske fag, hvor de skal måle og sammenligne. Lige nu kører det på et ulighedsparameter man kunne også vende det om og tage det fra et lighedsperspektiv de rigeste i verden ligner også hinanden, og derigennem er der ulighed. Det er vigtigt, at fokusere ikke kun på independence, men også interdependence. F.eks. flygtninge, det er ikke vores ansvar. Men det er det jo, når de pludselig står her. - Aldersgruppe: Mellemtrin klasse. Udviklet med henblik på natur og teknik fag. Video giver en helt unik mulighed for at kunne komme ind på livet af de her mennesker. Når man bruger web kommer man også hurtigt ud i webbaserede problemer. Der ligger også online opgaver derinde, som børnene kan løse og få et pas, som de kan klikke sig rundt på kortet med. Input fra deltagere: - Man kan få inspiration til videre udvikling her: SKYPE IN THE CLASSROOM, Entertainment Education, An African City en afrikansk version af Sex and the City. 2

3 FROKOST Præsentation af arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe 1: Projektets temaer og undertemaer. Deltagere: Nana, Claus, Michael og (Ole) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Skrive/finde rammende definitioner på undertemaerne (færnomener, koncepter, begreber) - Udarbedje facts-boksen til de enkelte undertemaer - Finde relevante tekster, film, radioindslag til undertemaerne - Udvikle og udarbejde øvelser til teksterne, film, radioindslag til undertemaerne Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. Deltagere: Ingeborg, Marianne, Louise (ikke Kirsten, hun er syg) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster, film mv. - Vejledninger og øvelser - Tekster/øvelser omkring de etiske overvejelser - Sikre elevinddragelse - Hvordan får jeg problemattikerne ud? Arbejdsgruppe 3: Arbejde produktorienteret og med medieproduktioner. Deltagere: Jeppe, Felicity, Peter og Elena Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster eller andet materiale om, hvad vil det sige at arbejde produktorienteret. - Den gode historie (personlige knyttet til den store) - Diskussion omkring målgruppen: Det giver mening at tænke hjemmesiden som en platform kun til eleverne. Men er det i virkeligheden ikke det samme? - Filmhold og filmopgaver: Felicity og Ole skal lave et interview. Det gode interview. - TIP fra Jeppe: Man kunne spørge filmholdet om nogle rent tekniske detaljer omkring det at lave film. Hvordan sikrer man sig god lyd osv. 3

4 - Formålet med seminaret: Levere konkret til der, hvor I er helt vildt skarpe. Vi skal udnytte jeres ressourcer. Jeres vurdering af de overordnede rammer i forhold til arbejdsform. Om I synes de giver mening at bruge. Mens grupperne arbejder fungerer Sara som blæksprutte og sparrer med de forskellige grupper. Maria og Henrietta fra FFD arbejder med at brainstorme over, hvordan man kunne udvikle en lille animeret video, der skal ligge på hjemmesiden. BRAINSTORM over SPEAK TIL INTROFILM (vi har tegnet et storyboard med nogle billeder filmen kan indeholde): Vi bliver bombarderet med reklamer, nyheder osv, der fortællere stereotype historier om, hvordan forholdene i verden er. Fattigdom, terror, krig, klimaforandringer, racisme osv. Der er mange problemer vi står over for, og vi føler os magtesløse og handlingslammede = vi bliver passive. Men hvad nu, hvis du selv tager ud i verden, snakker med andre folk om, hvordan deres liv er og, hvilke udfordringer de står overfor. Måske finder du ud af, at vi faktisk er meget ens og verden er meget mere nuanceret end du går og tror? Måske finder du ud af, at du faktisk kan gøre noget for at ændre på noget i verden? At netop du kan gøre en forskel? Globale historiefortællere er en platform, hvor din historie er vigtig. Fortæl din historie, det du oplever i verden og medvirk til at nuancere og styrke debatten og fortæl en andens historie / giv plads til en andens stemme. Vi har brug for netop din stemme. Gennem globale historierforællere ønsker vi at styrke højskoleelevernes globale medborgerskabsdannelse, gøre højskolerne mere synlige i debatten og styrke samarbejdet højskolerne imellem. Når man går på højskole går man på en institution, hvor man bliver dannet som menneske. Derfor er det oplagt at højskolerne også danner unge mennesker som globale medborgere. At være en global medborger betyder, at man tager stilling til verden omkring sig, tænker kritisk og kan komme med konkrete løsningsforslag til forandring. Vær konkret til sidst hvad er globale historiefortællere, og hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Vi tænker at dette skal lægge som en tekst et andet sted (vist nok under About the project) Hvad er formålet med filmen? 4

5 - Det kan fungere godt at bruge du form i talen. Formålet er at styrke DIN globale dannelse. - At være en global medborger vil sige, at kunne tage stilling til verden omkring sig, tænke kritisk og se sig selv som en aktiv medspiller. Du er en aktiv medspiller. - Vi vil gerne høre din historie, din vinkel på verden. - Derfor vil vi gerne have, at du deler dine erfaringer, din viden og dine oplevelser med offentligheden - Måske kan der ligge en video på About the Project siden med højskoleelever, der snakker om, hvordan de er blevet mere integreret i den offentlige debat efter at have lavet de her medieproduktioner. Jeg har lært så meget ved at rejse, og jeg kom hjem og var frustreret over, hvad jeg skulle gøre med den viden. Jeg skrev artikler og lavede film, og dermed blev jeg en del af den offentlige debat Arbejdsgrupperne fremlægger dagens arbejde fra alle deltagerne og for feedbackgruppen (bestående af tre tidligere elever fra Verden Brænder holdet på Krogerup Højskole og Helle Gerber, der har lavet undervisningsforløb - og materialer i forskellig sammenhænge): Arbejdsgruppe 1: Det tematiske materiale vi har behandlet hver tematik. 1) Politics in transition. - Demokrati og korruption osv. Det er vigtigt, at vi får begrebsafklaret. Hvad er det man normalt taler om, når man taler om demokrati og korruption, så man har mulighed for at se det fra en ren juridisk version. Parlementer, valg osv men det betyder ikke nødvendigvis, at man har demokrati i praksis. Der kunne være artikler, f.eks. Hal Kochs omkring, hvad er demokrati. Politologiske definitioner af, hvad er demokrati. - Vi snakkede om, at der skal være nogle forskellige ting til stede under alle temaer. Vi går ikke ind i hver detalje nu, men groft skitseret er det: - Overordnet: Noget baggrundsmateriale, går ud efter viden, færdigheder og holdning. Hvad er det vi snakker om, tal, defintioner og noget lidt mere holdningsviden, hvor er det svært, gråzoner osv. Færdigheder: spil, lege, hvor man kan afprøve problemstillinger. - Vi har ændret enkelte undertemaer. De definitioner vi kom frem til passede ikke tematisk. F.eks. Sociale bevægelser. Det frivillige omkring idrætsforeninger f.eks. ret konkret. Findes der nogle sociale bevægelser, der arbejder med idræt i forbindelse med en rejse? 5

6 - Alt det omkring politik involverer ikke nødvendigvis en rejse. Men man kunne lave en info-grafik omkring flygtninge i verden hvor store er flygtningelejrene i Gaza, Danmark, Egypten osv. Nogle har allerede flygtninge på højskolen, ellers kan man samarbejde med et center. Spørgsmål til feedbackgruppen: - Skal der være et fælles format? Skal der evt. være en artikel, en film til alle tematikker. Skal der være nogle ensrettende linjer for hvert tema? Må man godt lade temaerne bestemme, hvilke materialer, der skal være? Skal det være et link f.eks.? Eller skal vi udvælge et essay eller sider, der kunne være særligt relevante? - Eleverne har også tit brug for at vide noget omkring danske forhold på emnet, f.eks. indvandring, korruption, demokrati osv. De skal bruge noget forberedelsestid på at researche omkring danske forhold men hører det hjemme på sitet? Det kan man diskutere. Måske er det bare sådan en husk nu lige. Hvor mange flygtninge modtager vi egentlig i Danmark, har vi helt styr på den danske arbejdsmarkedsmodel inden vi skal ud og snakke med andre om det det er vigtigt, men skal det ligge på sitet? - Hvordan skal vi afgrænse det? Hvor mange links til FN rapporter, links til hjemmesider osv. Skal der ligge? Det er et kæmpe stort materiale, hvordan sørger vi for, at det er det rigtige materiale, der ligger der hvornår skal man rydde op osv.? Det skal jo udvælges, men hvordan gør man det? - Vi kom ikke igennem alle temaer, overhovedet. Bare inden for de forskellige brainstorm punkter, var der brug for meget mere tid. Det er et problem at afgrænse det. Hjælp os med det. - Opklarende spørgsmål: Nåede I at komme ind på konkrete metoder, øvelser osv? Opgaven er at få sorteret ud i tematikkerne. Vi har brug for noget viden, afmonteret noget af den etablerede viden, nogle færdigheder til at gøre noget inden for den tematik. Hvad er fakta, få skilt det ad fra, hvad er holdninger, tal osv? Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. - Vi prøvede at gå ind i selve rejsen, men også forud. Ikke efter. Refleksion over, hvorfor skal man rejse? Det er vigtigt at blive ved med at stille det spørgsmål, for at få noget bevidsthed ind i, hvad det vil sige at rejse. Det er ikke ferie. Det er vigtigt, at vi er tydelige omkring det. Sæt gang i refleksioner og undren inden rejsen. Hav med i bevidstheden, at 90 % af det, der foregår på rejsen foregår internt i gruppen af elever. 6

7 - Hold fast i, at det også skal være et eventyr. Nogle ting er velorganiserede, andre dage tager man på eventyr. Tag den her bus, kør en time, bed chaufføren stoppe og stig af evt. lav nogle opgaver snak med min. 3 mennesker. Inspireret af en tur til Århus, hvor de skulle stå af ved hvert stop, og se Århus på den måde det kan i virkeligheden gøres over hele verden. - Man kunne også tage afsted med et tema, så man fordyber sig. Det kan være bæredygtighed, klima osv. Hvad fungerer i det her land? Hvad gør vi i DK, hvad er vores forforståelser, hvordan ser vi på os selv, inden vi ser på andre mennesker. - Konkret: hvad kan man lave på den her tur? Vi vil få eleverne til at lægge fordomme fra sig, engagere sig. Schatz Parkour f.eks. køb et postkort lokalt, derefter skal man agere postkortet selv. Få en liste med lokale ord, kom i kontakt med de lokale for at finde ud af, hvad ordene betyder. Lav en kage, men bed de lokale om alle ingredinserne. Sådan er der forskellige opgaver, hvor eleverne kan vinde point, hvor de kan komme i kontakt med lokalbefolknigen. - Giv dig selv en udfordring. Hvad har jeg af fordomme gå ud og be/afkræft dem. - Aftensamling i stedet for morgensamling opsamling. Måske skal man skrive en dagbog/logbog ikke hver person, hver dag. Men gå på skift. Så har man nogle refleksioner. - Lynhistorier lille boks med et kort. F.eks. kan der stå dengang blev jeg rigtig bange så skal man fortælle en historie, om en gang jeg blev rigtig bange. Enten internt eller andre mennesker. - Pecha Kucha 20 gange 20 sekunder. Kunne også være før rejsen, eller under rejsen. Undersøger landet inden man skal afsted. - Kvik slag: et spil kort. Et spil, hvor der gradvist ændres i reglerne og folk begynder at gøre ting, man ikke havde aftalt. Ender med en diskussion omkring kulturforskelle hvad gør man når man ikke kender de kulturelle normer? Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvor meget viden inden rejsen kan eleverne rumme? Hvor meget fylder det interne? Hvordan undgår man, at der går gymnasie i det? Arbejdsgruppe 3: Hvordan arbejder man produktorienteret? Praktisk, interviews, filmen, få idéen, få det udgivet, hvordan arbejder man produktorienteret som menneske, gruppe? - Vi snakkede mest på to niveauer: 7

8 Praktisk: Hvordan finder man den gode historie / hvad er den gode historie? Mere teknisk: den gode medieproduktion - Der skal på hjemmesiden være nogle eksempler på gode historier, medieproduktioner osv., som der kan linkes til. At formidle i den her form er nyt for mange. Radioprogram, podcast osv. Derfor skal man på hjemmesiden kunne lade sig inspirere af den gode historie i det her format. Hvis man aldrig har holdt et kamera før, er det godt at have lidt inspiration på nettet. - Det handler ikke nødvendigvis om video det kan også være den mundtlige fremstilling. Man bruger rejsen til at researche med det formål at fremlægge det mundligt, eller skrive en artikel osv. Ikke nødvendigvis video. Man samler informationer sammen, som man vil aflevere til andre. - Det er vigtigt, at det er personlige historier det er vigtigt, at de sætter sig selv ind i historien. Skal ikke tage sig selv ud af historien, det er netop der vi kan bidrage med noget. - Der skal være tutorials på en side, men også en tjekliste på, hvad man skal huske på når man laver en god historie. Til lærerne: hvad skal de huske? - Mediet og emnet kan ændre sig undervejs, men det er vigtigt at have et medie og et emne som udgangspunkt. Det er vigtigt at have en ramme, for man kan ikke sprænge en ramme, som ikke er der. - De her praktiske tips, som skal prøve at beskrive den historie nogle gange skal man forberede sig meget hjemmefra andre gange ikke. Hjemmesiden skal rumme begge. - Inden man tager afsted kan man lave nogle aftaler omkring udgivelse. Man kunne for eksempel aftale noget med danske eller udenlandske medier eller. Det kunne f.eks. være et østrigsk medie, hvor man skriver en artikel om kulturmødet med danskere og østrigere. - Hvordan finder man den gode historie? Noget skal planlægges, andet skal ikke. Ofte tænker man, at historier skal være spektakulære. Men her er det vigtigt, at historierne bliver spændende, hvis man laver en spektakulær undersøgelse af det normale. - Vi skal passe på med ikke at afskrække eleverne med at skulle noget alt for vildt f.ek.s interviewe en præsident eller en flygtnignelejr osv. Både lærere og elever skal vide, hvad de etisk og lovmæssigt kan og må i det enkelte land. - Vi skal forberede os på, at vi kommer til at blive opfattet som journalister i de forskellige lande. - På hjemmesiden skal der være nogle tekniske og konkrete hands on tips til, hvordan filmer man, hvordan klipper man osv. - Man kan finde inspiration til eksempler på gode historier både i form af video: Vice News, Horisont på DR. Det kan også være live fortællinger: stand-up, Ted Talks 8

9 Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvad skal der til af tutorials, workshops osv. for at man bliver tændt på, og klædt på til, at arbejde med noget produktiorienteret og historieskabende? - Er det i virkeligheden et overgreb for eleverne? Føler man, at man bliver nødt til at gøre det, eller er det bare fedt? Hvad skal der til for, at det ikke bliver det første, men det sidste? Feedback fra feedbackgruppen Arbejdsgruppe 1: - Spørgsmålet gik på, hvordan man begrænser materialet, hvor man lægger snittet, skal man dele det op i lærerforaet /elevforaet? Svar: - Der skal være et udadvendt forum, som er elevernes interaktive forum, men samtidig skal der også være et indadvendt materiale. Måske kan man prøve at sammenkoble de her temaer, for så vil man se at mange temaer er relateret. - Det kan være en god idé at kommentere på, hvordan man har brugt materialerne, hvordan det har fungeret osv. Som højskoleelev har man brug for at blive undervist på en anden måde end den man er vant til i gymnasiet. Hvis man har øvelser, tekster osv. som man gerne vil dele/linke til, kan man lave en hurtig brugerkommentar, fra enten elever eller lærere, om hvordan man har brugt det. - Det vil nok være et godt udgangspunkt at have et fælles format for de forskellige temaer. Det er meget brugt i lærersites, at man har en masse matierale, som lærere kan finde, som elever ikke har adgang til. - Der er vigtigt, at der ikke ligger alt for meget information, men at det er overskueligt for eleverne. - Det er vigtigt, at der er kommunikation med andre højskoler det er mindre vigtigt, hvad der ligger af tekster osv, men mere vigtigt at kommunikere med andre højskoler. - Lærere skal også kunne gå ind og uploade, hvad de har brugt. Jo mere interaktivt det er, jo mere dynamisk vil det blive. - Kommentar fra Sara: Vi er nødt til at få prioritiseret, hvad det er vigtigt at fokusere på. Det vigtige er, at der er kommentarer på det der ligger. I stedet for, at der ligger vildt meget på siden. 9

10 Arbejdsgruppe 2: - Spørgsmålet gik på, hvor meget forberedelse kan man rumme og hvor meget fylder det interne? Svar: - Man går meget op i det sociale, men man kan klare rigtig meget faglighed når man er afsted. Men det kommer an på, hvordan hele forløbet er koblet sammen. Man skal kunne se en mening med det hele. For at der skal være et fagligt engagement, skal der også være et andet formål end bare, at man skal lære hinanden at kende. Der skal være en tredeling af det lærermateriale, man har. Den røde tråd skal konstant holdes man skal altså have et overordnet mål. Man kan proppe så meget mere faglighed ned over en studietur, end man lige tror. Som elev får man tildelt en form for ansvar, bare det at man får mulighed for at møde nogle af de mennesker er en stor ære. - Derfor er det også vigtigt at huske på, at det sociale og det faglige ikke er to adskilte ting de hører meget sammen. - Aftensamlinger er en rigtig god ting. Rejsen fortsætter også efter man er kommet hjem. Som lærer skal man også have en refleksion over, hvad der er sket under rejsen når man kommer hjem. Man kan forberededags oplæg hjemmefra, som man skal gøre under rejsen. For at opretholde ejerskabsfornemmelsen. - Læreren skal ses som en mentorleder, som man kan støtte sig op af ikke en lærer, som altid ved bedre. - Spørgsmål fra Peter: Hvor meget skal hele rejsen hænge sammen og hvor meget tid skal der sættes af til de enkelte redaktionsgrupper? Svar: - Den store overordnede ting, man gør sammen skal stadig passe sammen med de små ting, grupperne beskæftiger sig med. - Man skal tænke over, hvor lang tid man bruger på medieproduktionen. Man kan med fordel lave et meget intensivt arbejde med medieproduktionen, så man fordyber sig i det og får det afsluttet. Så man får en succesoplevelse, og ikke kører død i det. - Det er en balancegang mellem, at man skal skabe et stort fællesskab, og at der bliver skabt fællesskaber i de mindre grupper. Nogle gange skal man også ud og opleve noget, som ikke altid passer ind i linjen noget, som man ikke nødvendigvis ved, hvorfor man oplever, men som viser sig at være sindssyt givende. 10

11 - Det kan fungere godt at lave en skarp deadline på elevernes produktioner, som om man var en avis redaktion. På torsdag kl 12 har i leveret det her, så giver vi feedback og på fredag kl 12 er det færdigt. - Der var et spørgsmål, der gik på, om det kan føles som et overgreb på eleverne. Det kan det godt føles som nogle gange, men det er vigtigt at få det afviklet hurtigt, så det føles som en succes, og læreren har været med til at støtte én i det, og ikke putte det ned over hovedet på én. - På Verden Brænder har man en tredeling i forhold til turen. - På det her magasin vil man som elev få følelsen af, at man har været med til at bidrage til noget vigtigt. Det skal man lægge vægt på. Arbejdsgruppe 3: Spørgsmålet gik på, hvad der skal til af tutorials osv, og for at det ikke skal føles som et overgreb? Svar: - Det er vigtigt, at sitet skal kvalitetssikres, så man får følelsen af, at det man har bidraget til er af god kvalitet. Ellers tror vi ikke, at det kan bruges med den hensigt det har. Det skal føles som en rigtig publikation. - Der mangler måske lidt den dimension, at man selv kan være med til at forandre noget i verden ikke kun portættere historier fra verden. Det er vigtigt, at der kommer en værktøjskasse til, hvordan man som lærere og elev kan arbejde med de personlige historier. Man skal også arbejde aktivt med, hvordan man kan bruge kommentarfelterne til de andre historier. - Spørgsmål: Hvis vi nu siger, at vi skal på studietur til Kenya. Hvad skal der til af vejledning/tutorials osv. for at lave en historie rent teknisk? Svar: - Eleverne har højst sandsynligt nogle kvalifikationer i forvejen, som man skal have mulighed for at bruge. Man skal tage udgangspunkt i, hvad eleverne vil og kan. - Men det er også vigtigt at have nogle konkrete tutorials. Så snart sitet er oppe at køre, vil det være et rigtig godt sted at søge inspiration som elev, fordi det er kvalitetssikret. - Det er vigtigt at få involveret sitet tidligt i forløbet. Igen er det vigtigt at kommentere på de forskellige sites, hvad der er godt ved de forskellige videoer, hvorfor er den god, fagligt eller teknisk. Nogle der har set videoen, kan kommentere. 11

12 - Det kan være godt at have afprøvet nogle af de produktioner før rejsen, så man ikke står og skal starte helt fra scratch. Hvis man har forsøgt et lille læserbrev inden man tog afsted, har man nok flere kræfter til at skrive et debatindlæg. Men igen, afslut det hurtigt, så det bliver overstået og en succes. Spørgsmål: Hvordan kan man kombinere det her med at fortælle historier med at eleverne selv skal bidrage med de kompetencer de har? Det er meget vigtigt at understrege, at det ikke skal være en rejseblog!! Svar: Det kommer an på rejsen. Hvis der på rejsen sker mange vilde oplevelser, så bliver der automatisk en produktion med mere dybdegående indhold end bare fortællinger fra rejsen. Kommentar fra Ingeborg: Husk, at det er meget forskellige højskoler vi arbejder med og at Krogerup har en fordel i forhold til, at eleverne på forhånd er interesserede i globale emner. - Det er derfor enormt vigtigt, at der er den her tredeling af strukturen. Især når det er med elever, der ikke er specielt globalt interesserede. Afslutning ved Maria Tak for den gode indsats i dag, og vi ses til mere opsamlende arbejde i morgen. ØL & HYGGE Onsdag d. 28. januar 2015 Godmorgen Hurtig note fra Jeppe: - Det profesionnelle ved hjemmesiden og det personlige er to sider af samme sag. Filmholdet viser deres produktioner, som de ser ud nu. Kommentar fra filmholdet: 12

13 - Husk, at der skal være en PDF med tutorials, hvor man kan printe den ud, så man ikke glemmer, hvad der blev sagt. Der skal også være understreget, at det er vigtigt at lytte efter, hvad der bliver sagt. Den sidste opsamling Tanker vedrørende det videre arbejde med materialerne: Arbejdsgruppe 1: - Vi kom frem til, at der skal være en opdeling under hvert tema. - Det er en god idé med en fast skabelon under hvert tema. Vi kom frem til, at der skulle være tre punkter: viden holdninger handlinger. - Viden: Konkret. Fakta, tal, hvad er historien omkring det her, henvis til, hvor man finder den her information. Tematisk kunne man starte med flygtninge (tema 2): Det kan være tal, hvor mange flygtninge er der i DK i forhold til andre steder, historie, demografi osv. - Holdninger: Her skulle der være forskellige analyserende historier, flere vinkler, nogle der er enige/uenige, gerne noget video, hvad har vores historie som kolonimagt at sige osv. - Handling: Her skulle der være helt konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde, spil, forslag til ture, tage ud på det lokale flygtningecenter og tal med tre flygtninge. Det kunne være fedt, hvis der var et felt, der hed del dit undervisningsforløb, hvor man som lærer kan se, hvordan andre har brugt materialet. Det er altid fedt, hvis der ligger brugerkommentarer a la: jeg har brugt materialet på den her måde, og det fik mig til at forstå.. Grundtanken er, at det er fedt at man kan komme i kontakt med hinanden måske skal der være en adresse eller et telefon nummer, så man kan komme i kontakt med hinanden. Måske skal man en gang om året holde et seminar, hvor man ser på, hvad der er outated eller hvad der skal opdateres. - Derudover er det også vigtigt, at der bliver opfordret til, at det er vores alle sammens ansvar at holde øje med siden. Hold øje med, hvad der skal opdateres og hvad der skal ændres. Der kan være en slags mail eller nyhedsbrev, hvor man lynhurtigt kan opdatere folk på, hvad bliver lagt op. Det kan være et billede med en kort tekst osv. Arbejdsgruppe 2: - Vi har forsøgt at skabe orden i brainstormen over, hvad der skal gøre før, under og efter rejsen. - Det kunne måske være en god idé, hvis Maria tog ud på højskoler og snakkede med andre lærere og elever om, hvordan deres rejse er organiseret og, hvad de arbejder med af projekter. - Refleksionen over, hvorfor man rejser og hvad man skal/har lært, skal fortsætte efter rejsen. 13

14 - Krogerup har fat i den lange ende, med at lave en kampagne efter rejsen. Arbejdsgruppe 3: - Vi har nu fået lavet noget konkret, brugbart materiale. - Vi mangler at finde materiale, som beskriver, hvad er en X form for reportage. - Der skal ligge noget på hjemmesiden, der beskriver de forskellige medieproduktionsformer. - Der skal være tutorials til, hvordan man laver en given medieproduktion og, hvordan man evaluerer en given medieproduktion. - Det kunne være fedt, hvis der kommer noget eksternt materiale. Der ligger ret mange tekster osv. ude på nettet, som man kan linke til. Alle grupperne har skrevet og udfyldt formularer, der nøje beskriver det undervisningsmateriale, de har udviklet/brainstormet over. Disse formularer er blevet sendt til Maria fra FFD, og det er nu hende, der vil samle op på det og udvikle videre på materialet, som bliver lagt op på hjemmesiden. Sidste opsamling fra Sara: - Der vil være en workshop, som Verdens Bedste Nyheder står for, for Højskoler som rejser til udviklingslande. Skriv en mail til Sara, hvis I er interesserede. - Vi ansætter en deltidsredaktør på hjemmesiden. Personen skal både være pædagogisk og journalistisk dygtig. Skal også have forståelse for unge, og erfaringer med det globale. - Vi har en idé om en event på Folkemødet d. 13. juni 2015, hvor der vil være fokus på flygtninge. Lærere skal derefter også være med til at opfordre eleverne til at bruge det tema, der fokuseres på hvert semester. Dette semester fokuseres der på flygtninge, brug det i jeres historier. Måske kunne man lave Living Library med flygtninge? Idéen er så, at der vil være et nyt fokus hvert semester eller hvert år. Dette er også strategisk i forhold til at få andre højskoler med, f.eks. dem, der er mere idrætsorienterede. Det kunne være fedt at have en event også i januar måske, så man kan mødes med andre højskoleelever og føle, at man er med i en slags højskolebevægelse. - En hurdle for lærere kunne være, at man ikke selv har en journalistisk medie baggrund kan man så sætte eleverne i gang med det, når man ikke selv har kompetencer med video osv? - IDÉ: At lave en efteruddannelsesworkshop for lærere! Så lærere bliver trænet i at lave de her medieproduktioner. - Måske også en studietur for lærere. Måske skal man hellere lave et seminar igen når det hele er kørt igang, og så kan man skyde studieturen et år eller noget. Studieturen skal i 14

15 hvert fald ikke ligge i december. Seminar skal nok være mere handlingsorienteret, medieproduktionsorienteret, hvordan gjorde du? - Der kunne være et fortællerkorps på andre højskoler et kursus for elever, hvor de lærer hvordan man holder et godt oplæg osv. Man kunne lave nogle halv eller heldagsworkshops for hinanden - filmhold fra den ene højskole holder workshop for en anden højskole. Så det bliver interaktivt. Kort velkomst og introduktion til Brandbjerg Højskole ved Marianne (lidt forsinket, men bare så vi alle ved, hvad det er for et sted vi er på) - Højskolen har cirka elever ad gangen. - De har bl.a. et outdoor hold, et yoga-meditationshold, projektledelse, soundhouse (handler om at skabe ny musik) - Der går elever fra 10 forskellige nationer kommer fra forskellige dele af verden. Engelsk og dansk er hverdagssprog på skolen. Diversitet er vigtigt for Brandbjerg. - Sharing Brandbjerg : stort projekt om, hvordan kan vi tænke bæredygtigt. Mad, udendørsarealer osv. Det er en omstillingsproces. TAK FOR DENNE GANG OG FARVEL 15

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Klimajournalister Lærervejledning

Klimajournalister Lærervejledning Undervisningsmateriale fra Klimajournalister Lærervejledning VIGTIGT Til denne aktivitet udleveres et klassesæt (24 stk. nummereret 1-24) af klimakaravanens debatmagasin, der udleveres 4 stk. laminerede

Læs mere

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN

OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN OPTAGELSESPRØVE INTERAKTIVT DESIGN En øvelse i fem dele der tester din evne til, på egen hånd, at identificere et problem og foreslå en løsning. Øvelsen tester også din evne til at præsentere dit problem

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang.

Fremstillingsform; Interaktiv miljøblog på nettet (se ovenstående link) som alle skolens elever, forældre og personale har adgang. Klasse; 6.z. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Miljøbloggerner fra 6.z. 6.z. blogger om el, vand og varme på Ny Holte skole. Endvidere tages der løbende temperatur

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere