Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015"

Transkript

1 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen til Snoghøj og Brandbjerg. Vi arbejder ud fra de principper udarbejdet på sidste seminar (december 2014). - Formålet med dette arbejdsseminar er at få arbejdet. Vi får noget inspiration her til formiddag, og skal arbejde videre til eftermiddag. Det vigtige for os er at få nogle guidelines fra jer, som vi kan bruge. Hvad er det vi har brug for at vide? Hvad er jeres input til, hvad er det I gerne vil have vi skal lave? Metoder, øvelser, tekster, hvad I nu har af erfaringer og viden. Vi skal bruge hinandens ressourcer, common knowledge for jer kan være ny inspiration for andre. Oplæg ved Jeanette Westh fra MUNDU Center for global dannelse - MUNDU har primært grundskolen som målgruppe, men også en bredere målgruppe. - Vision: Den globale dannelse bliver en del af den almene dannelse. - Udfordring: at motivere til stillingstagen og engagement i forhold til globale udfordringer. - Global dannelse er den danske oversættelse af fagtermet global education. Termen Global undervisning dækker det ikke helt, man får f.eks. ikke medborgerskab med. - MUNDO Laver undervisningsmaterialer, og forløb, kurser, workshops og rådgivning for lærere, dialog og udvekslingsprogrammer. - Global dannelse handler om at skabe a greater justice, equity and human rights for all. Man kan overveje, om dette måske er lidt for værdiladet? - MUNDO arbejder med global dannelse, ud fra 8 temaer: globalt medborgerskab, konflikthåndtering, social retfærdighed, værdier og opfattelse, bæredygtig udvikling, gensidig afhængighed, menneskerettigheder, mangfoldighed - Gap minder og Ignorance Project - Hans Rusling. Projekter, der handler om at opdatere folks viden på det globale. Generelt tror folk i verden, at ting står meget værre til end det egentlig gør. Hvorfor? Vi har et personal bias. Vi vokser op et sted, hvor det vi ser ikke er repræsentativt. Derudover er meget af det undervisningsmateriale vi bruger i dag outdated. Førhen har nødhjælpsorganisationer framet det som, at vi skal hjælpe de fattige i Afrika. 1

2 - Africa for Norway the rusty radiator award og the golden radiator award. Man kan finde inspiration til globalt undervisningsmateriale her. - Vi skal væk fra den klassiske kommunikation. - Historier kan ikke undgå at videregive stereotyper. Magt er influeret i alle historier. Historier fortæller ofte kun én side af historien det bliver til den eneste historie. - Folk bliver trætte af det og tænker, at det ikke nytter noget. - Historier, der giver inspiration indeholder dette: Independence, shared values (vi har mange værdier tilfælles, forskellige vilkår), partnerships, progress. - Website: Sådan bor jeg. Forsøger at give et ligeværdigt billede af børn i hele verden. Viser begge sider af sagen der er både ekstrem fattigdom, men også børn ligesom os. Man kan klikke på et af børnene og lære mere om landet. Kan sammenligne med andre lande. - Dilemmaer ved at fortælle historier: Etiske overvejelser når man fortæller historier. Især når man har med børn at gøre, men også generelt. Hvad kan man spørge ind til, hvad kan man ikke? Kommentarer fra deltagere: - Man kan stille sig lidt kritisk over for det med at lave en skabelon, hvor børnene kan gå ind og fylde hullerne. Hvis man på forhånd har udvalgt bestemte ting man spørger barnet ind til, så er det som sådan ikke barnet selv, der fortæller sin historie helt frit. Men det er pga. Målgruppen folkeskolen, især de tekniske fag, hvor de skal måle og sammenligne. Lige nu kører det på et ulighedsparameter man kunne også vende det om og tage det fra et lighedsperspektiv de rigeste i verden ligner også hinanden, og derigennem er der ulighed. Det er vigtigt, at fokusere ikke kun på independence, men også interdependence. F.eks. flygtninge, det er ikke vores ansvar. Men det er det jo, når de pludselig står her. - Aldersgruppe: Mellemtrin klasse. Udviklet med henblik på natur og teknik fag. Video giver en helt unik mulighed for at kunne komme ind på livet af de her mennesker. Når man bruger web kommer man også hurtigt ud i webbaserede problemer. Der ligger også online opgaver derinde, som børnene kan løse og få et pas, som de kan klikke sig rundt på kortet med. Input fra deltagere: - Man kan få inspiration til videre udvikling her: SKYPE IN THE CLASSROOM, Entertainment Education, An African City en afrikansk version af Sex and the City. 2

3 FROKOST Præsentation af arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe 1: Projektets temaer og undertemaer. Deltagere: Nana, Claus, Michael og (Ole) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Skrive/finde rammende definitioner på undertemaerne (færnomener, koncepter, begreber) - Udarbedje facts-boksen til de enkelte undertemaer - Finde relevante tekster, film, radioindslag til undertemaerne - Udvikle og udarbejde øvelser til teksterne, film, radioindslag til undertemaerne Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. Deltagere: Ingeborg, Marianne, Louise (ikke Kirsten, hun er syg) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster, film mv. - Vejledninger og øvelser - Tekster/øvelser omkring de etiske overvejelser - Sikre elevinddragelse - Hvordan får jeg problemattikerne ud? Arbejdsgruppe 3: Arbejde produktorienteret og med medieproduktioner. Deltagere: Jeppe, Felicity, Peter og Elena Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster eller andet materiale om, hvad vil det sige at arbejde produktorienteret. - Den gode historie (personlige knyttet til den store) - Diskussion omkring målgruppen: Det giver mening at tænke hjemmesiden som en platform kun til eleverne. Men er det i virkeligheden ikke det samme? - Filmhold og filmopgaver: Felicity og Ole skal lave et interview. Det gode interview. - TIP fra Jeppe: Man kunne spørge filmholdet om nogle rent tekniske detaljer omkring det at lave film. Hvordan sikrer man sig god lyd osv. 3

4 - Formålet med seminaret: Levere konkret til der, hvor I er helt vildt skarpe. Vi skal udnytte jeres ressourcer. Jeres vurdering af de overordnede rammer i forhold til arbejdsform. Om I synes de giver mening at bruge. Mens grupperne arbejder fungerer Sara som blæksprutte og sparrer med de forskellige grupper. Maria og Henrietta fra FFD arbejder med at brainstorme over, hvordan man kunne udvikle en lille animeret video, der skal ligge på hjemmesiden. BRAINSTORM over SPEAK TIL INTROFILM (vi har tegnet et storyboard med nogle billeder filmen kan indeholde): Vi bliver bombarderet med reklamer, nyheder osv, der fortællere stereotype historier om, hvordan forholdene i verden er. Fattigdom, terror, krig, klimaforandringer, racisme osv. Der er mange problemer vi står over for, og vi føler os magtesløse og handlingslammede = vi bliver passive. Men hvad nu, hvis du selv tager ud i verden, snakker med andre folk om, hvordan deres liv er og, hvilke udfordringer de står overfor. Måske finder du ud af, at vi faktisk er meget ens og verden er meget mere nuanceret end du går og tror? Måske finder du ud af, at du faktisk kan gøre noget for at ændre på noget i verden? At netop du kan gøre en forskel? Globale historiefortællere er en platform, hvor din historie er vigtig. Fortæl din historie, det du oplever i verden og medvirk til at nuancere og styrke debatten og fortæl en andens historie / giv plads til en andens stemme. Vi har brug for netop din stemme. Gennem globale historierforællere ønsker vi at styrke højskoleelevernes globale medborgerskabsdannelse, gøre højskolerne mere synlige i debatten og styrke samarbejdet højskolerne imellem. Når man går på højskole går man på en institution, hvor man bliver dannet som menneske. Derfor er det oplagt at højskolerne også danner unge mennesker som globale medborgere. At være en global medborger betyder, at man tager stilling til verden omkring sig, tænker kritisk og kan komme med konkrete løsningsforslag til forandring. Vær konkret til sidst hvad er globale historiefortællere, og hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Vi tænker at dette skal lægge som en tekst et andet sted (vist nok under About the project) Hvad er formålet med filmen? 4

5 - Det kan fungere godt at bruge du form i talen. Formålet er at styrke DIN globale dannelse. - At være en global medborger vil sige, at kunne tage stilling til verden omkring sig, tænke kritisk og se sig selv som en aktiv medspiller. Du er en aktiv medspiller. - Vi vil gerne høre din historie, din vinkel på verden. - Derfor vil vi gerne have, at du deler dine erfaringer, din viden og dine oplevelser med offentligheden - Måske kan der ligge en video på About the Project siden med højskoleelever, der snakker om, hvordan de er blevet mere integreret i den offentlige debat efter at have lavet de her medieproduktioner. Jeg har lært så meget ved at rejse, og jeg kom hjem og var frustreret over, hvad jeg skulle gøre med den viden. Jeg skrev artikler og lavede film, og dermed blev jeg en del af den offentlige debat Arbejdsgrupperne fremlægger dagens arbejde fra alle deltagerne og for feedbackgruppen (bestående af tre tidligere elever fra Verden Brænder holdet på Krogerup Højskole og Helle Gerber, der har lavet undervisningsforløb - og materialer i forskellig sammenhænge): Arbejdsgruppe 1: Det tematiske materiale vi har behandlet hver tematik. 1) Politics in transition. - Demokrati og korruption osv. Det er vigtigt, at vi får begrebsafklaret. Hvad er det man normalt taler om, når man taler om demokrati og korruption, så man har mulighed for at se det fra en ren juridisk version. Parlementer, valg osv men det betyder ikke nødvendigvis, at man har demokrati i praksis. Der kunne være artikler, f.eks. Hal Kochs omkring, hvad er demokrati. Politologiske definitioner af, hvad er demokrati. - Vi snakkede om, at der skal være nogle forskellige ting til stede under alle temaer. Vi går ikke ind i hver detalje nu, men groft skitseret er det: - Overordnet: Noget baggrundsmateriale, går ud efter viden, færdigheder og holdning. Hvad er det vi snakker om, tal, defintioner og noget lidt mere holdningsviden, hvor er det svært, gråzoner osv. Færdigheder: spil, lege, hvor man kan afprøve problemstillinger. - Vi har ændret enkelte undertemaer. De definitioner vi kom frem til passede ikke tematisk. F.eks. Sociale bevægelser. Det frivillige omkring idrætsforeninger f.eks. ret konkret. Findes der nogle sociale bevægelser, der arbejder med idræt i forbindelse med en rejse? 5

6 - Alt det omkring politik involverer ikke nødvendigvis en rejse. Men man kunne lave en info-grafik omkring flygtninge i verden hvor store er flygtningelejrene i Gaza, Danmark, Egypten osv. Nogle har allerede flygtninge på højskolen, ellers kan man samarbejde med et center. Spørgsmål til feedbackgruppen: - Skal der være et fælles format? Skal der evt. være en artikel, en film til alle tematikker. Skal der være nogle ensrettende linjer for hvert tema? Må man godt lade temaerne bestemme, hvilke materialer, der skal være? Skal det være et link f.eks.? Eller skal vi udvælge et essay eller sider, der kunne være særligt relevante? - Eleverne har også tit brug for at vide noget omkring danske forhold på emnet, f.eks. indvandring, korruption, demokrati osv. De skal bruge noget forberedelsestid på at researche omkring danske forhold men hører det hjemme på sitet? Det kan man diskutere. Måske er det bare sådan en husk nu lige. Hvor mange flygtninge modtager vi egentlig i Danmark, har vi helt styr på den danske arbejdsmarkedsmodel inden vi skal ud og snakke med andre om det det er vigtigt, men skal det ligge på sitet? - Hvordan skal vi afgrænse det? Hvor mange links til FN rapporter, links til hjemmesider osv. Skal der ligge? Det er et kæmpe stort materiale, hvordan sørger vi for, at det er det rigtige materiale, der ligger der hvornår skal man rydde op osv.? Det skal jo udvælges, men hvordan gør man det? - Vi kom ikke igennem alle temaer, overhovedet. Bare inden for de forskellige brainstorm punkter, var der brug for meget mere tid. Det er et problem at afgrænse det. Hjælp os med det. - Opklarende spørgsmål: Nåede I at komme ind på konkrete metoder, øvelser osv? Opgaven er at få sorteret ud i tematikkerne. Vi har brug for noget viden, afmonteret noget af den etablerede viden, nogle færdigheder til at gøre noget inden for den tematik. Hvad er fakta, få skilt det ad fra, hvad er holdninger, tal osv? Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. - Vi prøvede at gå ind i selve rejsen, men også forud. Ikke efter. Refleksion over, hvorfor skal man rejse? Det er vigtigt at blive ved med at stille det spørgsmål, for at få noget bevidsthed ind i, hvad det vil sige at rejse. Det er ikke ferie. Det er vigtigt, at vi er tydelige omkring det. Sæt gang i refleksioner og undren inden rejsen. Hav med i bevidstheden, at 90 % af det, der foregår på rejsen foregår internt i gruppen af elever. 6

7 - Hold fast i, at det også skal være et eventyr. Nogle ting er velorganiserede, andre dage tager man på eventyr. Tag den her bus, kør en time, bed chaufføren stoppe og stig af evt. lav nogle opgaver snak med min. 3 mennesker. Inspireret af en tur til Århus, hvor de skulle stå af ved hvert stop, og se Århus på den måde det kan i virkeligheden gøres over hele verden. - Man kunne også tage afsted med et tema, så man fordyber sig. Det kan være bæredygtighed, klima osv. Hvad fungerer i det her land? Hvad gør vi i DK, hvad er vores forforståelser, hvordan ser vi på os selv, inden vi ser på andre mennesker. - Konkret: hvad kan man lave på den her tur? Vi vil få eleverne til at lægge fordomme fra sig, engagere sig. Schatz Parkour f.eks. køb et postkort lokalt, derefter skal man agere postkortet selv. Få en liste med lokale ord, kom i kontakt med de lokale for at finde ud af, hvad ordene betyder. Lav en kage, men bed de lokale om alle ingredinserne. Sådan er der forskellige opgaver, hvor eleverne kan vinde point, hvor de kan komme i kontakt med lokalbefolknigen. - Giv dig selv en udfordring. Hvad har jeg af fordomme gå ud og be/afkræft dem. - Aftensamling i stedet for morgensamling opsamling. Måske skal man skrive en dagbog/logbog ikke hver person, hver dag. Men gå på skift. Så har man nogle refleksioner. - Lynhistorier lille boks med et kort. F.eks. kan der stå dengang blev jeg rigtig bange så skal man fortælle en historie, om en gang jeg blev rigtig bange. Enten internt eller andre mennesker. - Pecha Kucha 20 gange 20 sekunder. Kunne også være før rejsen, eller under rejsen. Undersøger landet inden man skal afsted. - Kvik slag: et spil kort. Et spil, hvor der gradvist ændres i reglerne og folk begynder at gøre ting, man ikke havde aftalt. Ender med en diskussion omkring kulturforskelle hvad gør man når man ikke kender de kulturelle normer? Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvor meget viden inden rejsen kan eleverne rumme? Hvor meget fylder det interne? Hvordan undgår man, at der går gymnasie i det? Arbejdsgruppe 3: Hvordan arbejder man produktorienteret? Praktisk, interviews, filmen, få idéen, få det udgivet, hvordan arbejder man produktorienteret som menneske, gruppe? - Vi snakkede mest på to niveauer: 7

8 Praktisk: Hvordan finder man den gode historie / hvad er den gode historie? Mere teknisk: den gode medieproduktion - Der skal på hjemmesiden være nogle eksempler på gode historier, medieproduktioner osv., som der kan linkes til. At formidle i den her form er nyt for mange. Radioprogram, podcast osv. Derfor skal man på hjemmesiden kunne lade sig inspirere af den gode historie i det her format. Hvis man aldrig har holdt et kamera før, er det godt at have lidt inspiration på nettet. - Det handler ikke nødvendigvis om video det kan også være den mundtlige fremstilling. Man bruger rejsen til at researche med det formål at fremlægge det mundligt, eller skrive en artikel osv. Ikke nødvendigvis video. Man samler informationer sammen, som man vil aflevere til andre. - Det er vigtigt, at det er personlige historier det er vigtigt, at de sætter sig selv ind i historien. Skal ikke tage sig selv ud af historien, det er netop der vi kan bidrage med noget. - Der skal være tutorials på en side, men også en tjekliste på, hvad man skal huske på når man laver en god historie. Til lærerne: hvad skal de huske? - Mediet og emnet kan ændre sig undervejs, men det er vigtigt at have et medie og et emne som udgangspunkt. Det er vigtigt at have en ramme, for man kan ikke sprænge en ramme, som ikke er der. - De her praktiske tips, som skal prøve at beskrive den historie nogle gange skal man forberede sig meget hjemmefra andre gange ikke. Hjemmesiden skal rumme begge. - Inden man tager afsted kan man lave nogle aftaler omkring udgivelse. Man kunne for eksempel aftale noget med danske eller udenlandske medier eller. Det kunne f.eks. være et østrigsk medie, hvor man skriver en artikel om kulturmødet med danskere og østrigere. - Hvordan finder man den gode historie? Noget skal planlægges, andet skal ikke. Ofte tænker man, at historier skal være spektakulære. Men her er det vigtigt, at historierne bliver spændende, hvis man laver en spektakulær undersøgelse af det normale. - Vi skal passe på med ikke at afskrække eleverne med at skulle noget alt for vildt f.ek.s interviewe en præsident eller en flygtnignelejr osv. Både lærere og elever skal vide, hvad de etisk og lovmæssigt kan og må i det enkelte land. - Vi skal forberede os på, at vi kommer til at blive opfattet som journalister i de forskellige lande. - På hjemmesiden skal der være nogle tekniske og konkrete hands on tips til, hvordan filmer man, hvordan klipper man osv. - Man kan finde inspiration til eksempler på gode historier både i form af video: Vice News, Horisont på DR. Det kan også være live fortællinger: stand-up, Ted Talks 8

9 Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvad skal der til af tutorials, workshops osv. for at man bliver tændt på, og klædt på til, at arbejde med noget produktiorienteret og historieskabende? - Er det i virkeligheden et overgreb for eleverne? Føler man, at man bliver nødt til at gøre det, eller er det bare fedt? Hvad skal der til for, at det ikke bliver det første, men det sidste? Feedback fra feedbackgruppen Arbejdsgruppe 1: - Spørgsmålet gik på, hvordan man begrænser materialet, hvor man lægger snittet, skal man dele det op i lærerforaet /elevforaet? Svar: - Der skal være et udadvendt forum, som er elevernes interaktive forum, men samtidig skal der også være et indadvendt materiale. Måske kan man prøve at sammenkoble de her temaer, for så vil man se at mange temaer er relateret. - Det kan være en god idé at kommentere på, hvordan man har brugt materialerne, hvordan det har fungeret osv. Som højskoleelev har man brug for at blive undervist på en anden måde end den man er vant til i gymnasiet. Hvis man har øvelser, tekster osv. som man gerne vil dele/linke til, kan man lave en hurtig brugerkommentar, fra enten elever eller lærere, om hvordan man har brugt det. - Det vil nok være et godt udgangspunkt at have et fælles format for de forskellige temaer. Det er meget brugt i lærersites, at man har en masse matierale, som lærere kan finde, som elever ikke har adgang til. - Der er vigtigt, at der ikke ligger alt for meget information, men at det er overskueligt for eleverne. - Det er vigtigt, at der er kommunikation med andre højskoler det er mindre vigtigt, hvad der ligger af tekster osv, men mere vigtigt at kommunikere med andre højskoler. - Lærere skal også kunne gå ind og uploade, hvad de har brugt. Jo mere interaktivt det er, jo mere dynamisk vil det blive. - Kommentar fra Sara: Vi er nødt til at få prioritiseret, hvad det er vigtigt at fokusere på. Det vigtige er, at der er kommentarer på det der ligger. I stedet for, at der ligger vildt meget på siden. 9

10 Arbejdsgruppe 2: - Spørgsmålet gik på, hvor meget forberedelse kan man rumme og hvor meget fylder det interne? Svar: - Man går meget op i det sociale, men man kan klare rigtig meget faglighed når man er afsted. Men det kommer an på, hvordan hele forløbet er koblet sammen. Man skal kunne se en mening med det hele. For at der skal være et fagligt engagement, skal der også være et andet formål end bare, at man skal lære hinanden at kende. Der skal være en tredeling af det lærermateriale, man har. Den røde tråd skal konstant holdes man skal altså have et overordnet mål. Man kan proppe så meget mere faglighed ned over en studietur, end man lige tror. Som elev får man tildelt en form for ansvar, bare det at man får mulighed for at møde nogle af de mennesker er en stor ære. - Derfor er det også vigtigt at huske på, at det sociale og det faglige ikke er to adskilte ting de hører meget sammen. - Aftensamlinger er en rigtig god ting. Rejsen fortsætter også efter man er kommet hjem. Som lærer skal man også have en refleksion over, hvad der er sket under rejsen når man kommer hjem. Man kan forberededags oplæg hjemmefra, som man skal gøre under rejsen. For at opretholde ejerskabsfornemmelsen. - Læreren skal ses som en mentorleder, som man kan støtte sig op af ikke en lærer, som altid ved bedre. - Spørgsmål fra Peter: Hvor meget skal hele rejsen hænge sammen og hvor meget tid skal der sættes af til de enkelte redaktionsgrupper? Svar: - Den store overordnede ting, man gør sammen skal stadig passe sammen med de små ting, grupperne beskæftiger sig med. - Man skal tænke over, hvor lang tid man bruger på medieproduktionen. Man kan med fordel lave et meget intensivt arbejde med medieproduktionen, så man fordyber sig i det og får det afsluttet. Så man får en succesoplevelse, og ikke kører død i det. - Det er en balancegang mellem, at man skal skabe et stort fællesskab, og at der bliver skabt fællesskaber i de mindre grupper. Nogle gange skal man også ud og opleve noget, som ikke altid passer ind i linjen noget, som man ikke nødvendigvis ved, hvorfor man oplever, men som viser sig at være sindssyt givende. 10

11 - Det kan fungere godt at lave en skarp deadline på elevernes produktioner, som om man var en avis redaktion. På torsdag kl 12 har i leveret det her, så giver vi feedback og på fredag kl 12 er det færdigt. - Der var et spørgsmål, der gik på, om det kan føles som et overgreb på eleverne. Det kan det godt føles som nogle gange, men det er vigtigt at få det afviklet hurtigt, så det føles som en succes, og læreren har været med til at støtte én i det, og ikke putte det ned over hovedet på én. - På Verden Brænder har man en tredeling i forhold til turen. - På det her magasin vil man som elev få følelsen af, at man har været med til at bidrage til noget vigtigt. Det skal man lægge vægt på. Arbejdsgruppe 3: Spørgsmålet gik på, hvad der skal til af tutorials osv, og for at det ikke skal føles som et overgreb? Svar: - Det er vigtigt, at sitet skal kvalitetssikres, så man får følelsen af, at det man har bidraget til er af god kvalitet. Ellers tror vi ikke, at det kan bruges med den hensigt det har. Det skal føles som en rigtig publikation. - Der mangler måske lidt den dimension, at man selv kan være med til at forandre noget i verden ikke kun portættere historier fra verden. Det er vigtigt, at der kommer en værktøjskasse til, hvordan man som lærere og elev kan arbejde med de personlige historier. Man skal også arbejde aktivt med, hvordan man kan bruge kommentarfelterne til de andre historier. - Spørgsmål: Hvis vi nu siger, at vi skal på studietur til Kenya. Hvad skal der til af vejledning/tutorials osv. for at lave en historie rent teknisk? Svar: - Eleverne har højst sandsynligt nogle kvalifikationer i forvejen, som man skal have mulighed for at bruge. Man skal tage udgangspunkt i, hvad eleverne vil og kan. - Men det er også vigtigt at have nogle konkrete tutorials. Så snart sitet er oppe at køre, vil det være et rigtig godt sted at søge inspiration som elev, fordi det er kvalitetssikret. - Det er vigtigt at få involveret sitet tidligt i forløbet. Igen er det vigtigt at kommentere på de forskellige sites, hvad der er godt ved de forskellige videoer, hvorfor er den god, fagligt eller teknisk. Nogle der har set videoen, kan kommentere. 11

12 - Det kan være godt at have afprøvet nogle af de produktioner før rejsen, så man ikke står og skal starte helt fra scratch. Hvis man har forsøgt et lille læserbrev inden man tog afsted, har man nok flere kræfter til at skrive et debatindlæg. Men igen, afslut det hurtigt, så det bliver overstået og en succes. Spørgsmål: Hvordan kan man kombinere det her med at fortælle historier med at eleverne selv skal bidrage med de kompetencer de har? Det er meget vigtigt at understrege, at det ikke skal være en rejseblog!! Svar: Det kommer an på rejsen. Hvis der på rejsen sker mange vilde oplevelser, så bliver der automatisk en produktion med mere dybdegående indhold end bare fortællinger fra rejsen. Kommentar fra Ingeborg: Husk, at det er meget forskellige højskoler vi arbejder med og at Krogerup har en fordel i forhold til, at eleverne på forhånd er interesserede i globale emner. - Det er derfor enormt vigtigt, at der er den her tredeling af strukturen. Især når det er med elever, der ikke er specielt globalt interesserede. Afslutning ved Maria Tak for den gode indsats i dag, og vi ses til mere opsamlende arbejde i morgen. ØL & HYGGE Onsdag d. 28. januar 2015 Godmorgen Hurtig note fra Jeppe: - Det profesionnelle ved hjemmesiden og det personlige er to sider af samme sag. Filmholdet viser deres produktioner, som de ser ud nu. Kommentar fra filmholdet: 12

13 - Husk, at der skal være en PDF med tutorials, hvor man kan printe den ud, så man ikke glemmer, hvad der blev sagt. Der skal også være understreget, at det er vigtigt at lytte efter, hvad der bliver sagt. Den sidste opsamling Tanker vedrørende det videre arbejde med materialerne: Arbejdsgruppe 1: - Vi kom frem til, at der skal være en opdeling under hvert tema. - Det er en god idé med en fast skabelon under hvert tema. Vi kom frem til, at der skulle være tre punkter: viden holdninger handlinger. - Viden: Konkret. Fakta, tal, hvad er historien omkring det her, henvis til, hvor man finder den her information. Tematisk kunne man starte med flygtninge (tema 2): Det kan være tal, hvor mange flygtninge er der i DK i forhold til andre steder, historie, demografi osv. - Holdninger: Her skulle der være forskellige analyserende historier, flere vinkler, nogle der er enige/uenige, gerne noget video, hvad har vores historie som kolonimagt at sige osv. - Handling: Her skulle der være helt konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde, spil, forslag til ture, tage ud på det lokale flygtningecenter og tal med tre flygtninge. Det kunne være fedt, hvis der var et felt, der hed del dit undervisningsforløb, hvor man som lærer kan se, hvordan andre har brugt materialet. Det er altid fedt, hvis der ligger brugerkommentarer a la: jeg har brugt materialet på den her måde, og det fik mig til at forstå.. Grundtanken er, at det er fedt at man kan komme i kontakt med hinanden måske skal der være en adresse eller et telefon nummer, så man kan komme i kontakt med hinanden. Måske skal man en gang om året holde et seminar, hvor man ser på, hvad der er outated eller hvad der skal opdateres. - Derudover er det også vigtigt, at der bliver opfordret til, at det er vores alle sammens ansvar at holde øje med siden. Hold øje med, hvad der skal opdateres og hvad der skal ændres. Der kan være en slags mail eller nyhedsbrev, hvor man lynhurtigt kan opdatere folk på, hvad bliver lagt op. Det kan være et billede med en kort tekst osv. Arbejdsgruppe 2: - Vi har forsøgt at skabe orden i brainstormen over, hvad der skal gøre før, under og efter rejsen. - Det kunne måske være en god idé, hvis Maria tog ud på højskoler og snakkede med andre lærere og elever om, hvordan deres rejse er organiseret og, hvad de arbejder med af projekter. - Refleksionen over, hvorfor man rejser og hvad man skal/har lært, skal fortsætte efter rejsen. 13

14 - Krogerup har fat i den lange ende, med at lave en kampagne efter rejsen. Arbejdsgruppe 3: - Vi har nu fået lavet noget konkret, brugbart materiale. - Vi mangler at finde materiale, som beskriver, hvad er en X form for reportage. - Der skal ligge noget på hjemmesiden, der beskriver de forskellige medieproduktionsformer. - Der skal være tutorials til, hvordan man laver en given medieproduktion og, hvordan man evaluerer en given medieproduktion. - Det kunne være fedt, hvis der kommer noget eksternt materiale. Der ligger ret mange tekster osv. ude på nettet, som man kan linke til. Alle grupperne har skrevet og udfyldt formularer, der nøje beskriver det undervisningsmateriale, de har udviklet/brainstormet over. Disse formularer er blevet sendt til Maria fra FFD, og det er nu hende, der vil samle op på det og udvikle videre på materialet, som bliver lagt op på hjemmesiden. Sidste opsamling fra Sara: - Der vil være en workshop, som Verdens Bedste Nyheder står for, for Højskoler som rejser til udviklingslande. Skriv en mail til Sara, hvis I er interesserede. - Vi ansætter en deltidsredaktør på hjemmesiden. Personen skal både være pædagogisk og journalistisk dygtig. Skal også have forståelse for unge, og erfaringer med det globale. - Vi har en idé om en event på Folkemødet d. 13. juni 2015, hvor der vil være fokus på flygtninge. Lærere skal derefter også være med til at opfordre eleverne til at bruge det tema, der fokuseres på hvert semester. Dette semester fokuseres der på flygtninge, brug det i jeres historier. Måske kunne man lave Living Library med flygtninge? Idéen er så, at der vil være et nyt fokus hvert semester eller hvert år. Dette er også strategisk i forhold til at få andre højskoler med, f.eks. dem, der er mere idrætsorienterede. Det kunne være fedt at have en event også i januar måske, så man kan mødes med andre højskoleelever og føle, at man er med i en slags højskolebevægelse. - En hurdle for lærere kunne være, at man ikke selv har en journalistisk medie baggrund kan man så sætte eleverne i gang med det, når man ikke selv har kompetencer med video osv? - IDÉ: At lave en efteruddannelsesworkshop for lærere! Så lærere bliver trænet i at lave de her medieproduktioner. - Måske også en studietur for lærere. Måske skal man hellere lave et seminar igen når det hele er kørt igang, og så kan man skyde studieturen et år eller noget. Studieturen skal i 14

15 hvert fald ikke ligge i december. Seminar skal nok være mere handlingsorienteret, medieproduktionsorienteret, hvordan gjorde du? - Der kunne være et fortællerkorps på andre højskoler et kursus for elever, hvor de lærer hvordan man holder et godt oplæg osv. Man kunne lave nogle halv eller heldagsworkshops for hinanden - filmhold fra den ene højskole holder workshop for en anden højskole. Så det bliver interaktivt. Kort velkomst og introduktion til Brandbjerg Højskole ved Marianne (lidt forsinket, men bare så vi alle ved, hvad det er for et sted vi er på) - Højskolen har cirka elever ad gangen. - De har bl.a. et outdoor hold, et yoga-meditationshold, projektledelse, soundhouse (handler om at skabe ny musik) - Der går elever fra 10 forskellige nationer kommer fra forskellige dele af verden. Engelsk og dansk er hverdagssprog på skolen. Diversitet er vigtigt for Brandbjerg. - Sharing Brandbjerg : stort projekt om, hvordan kan vi tænke bæredygtigt. Mad, udendørsarealer osv. Det er en omstillingsproces. TAK FOR DENNE GANG OG FARVEL 15

Højskoleelever som globale historiefortællere

Højskoleelever som globale historiefortællere Højskoleelever som globale historiefortællere Højskoleelever som globale historiefortællere er FFD s udspil til et fælles internationalt projekt for højskolerne. Projektet går ud på at styrke højskolernes

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17. September 2017

Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17. September 2017 Undervisningsmateriale til Ungdommens Folkemøde 17 September 2017 Lærerintroduktion NEXT er i år en del af Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg d. 7.- 8. september. Ungdommens Folkemøde

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Indfødsretsprøven. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 5a - Drejebog - Indfødsret - s1. Indhold. Fælles Mål

Indfødsretsprøven. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 5a - Drejebog - Indfødsret - s1. Indhold. Fælles Mål 5a - Drejebog - Indfødsret - s1 Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? Indfødsretsprøven Indhold Ind f Ø d s r e t Fælles Mål I denne øvelse skal I forholde jer til hvad medborgerskab og stats borgerskab

Læs mere

Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua

Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua Kære lærer Velkommen til Hele Verden i Skole 2013, der i år sætter fokus på børn i det mellemamerikanske land Nicaragua NICARAGUA LæseRaketten sætter med udgangspunkt i børn fra Nicaragua fokus på en række

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. Voices of Africa Forløbsvejledning Af Lene Vendelbo Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Dette forløb sætter fokus på det moderne Afrika. Det tager udgangspunkt i tre succesrige afrikanere fra hvert deres

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING UNGDOMSUDDANNELSER

LÆRERVEJLEDNING UNGDOMSUDDANNELSER LÆRERVEJLEDNING UNGDOMSUDDANNELSER Undervisningsforløbet gråzoner er for øjeblikket i en testperiode, hvor forløbet afprøves i forskellige undervis-ningssammenhænge. Derfor opfordrer vi dig som underviser

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål

Læringsuge 2017 De 17 verdensmål Læringsuge 2017 De 17 verdensmål FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 1 Mandag 2 Præsentation af ugen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Præsentation af Kreative lege Kreative lege Kreative lege 1. læringsmål og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites

opsamling * Hvordan var det at arbejde med casen? * hvad har I lært (fokus på design)? * feedback på bloggen? * LInks til websites dagens program * opsamling på IA projekt * næste temaprojekt: Go mobile * Brugsscenarier og wireframes * Øvelse * Modebranchen som case + fælles brainstorm * Øvelse/lektie * næste gang opsamling * Hvordan

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Medieguide til lokalgrupper

Medieguide til lokalgrupper Medieguide til lokalgrupper Fortællingen om SOS Børnebyerne lever stærkest blandt jer frivillige. På de næste sider finder I tips og tricks til, hvordan I kan få lokalgruppens historier i de lokale medier.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012

BYENS MØDE. Inspirationshæfte. Severin Seminar, maj 2012 BYENS MØDE Inspirationshæfte Severin Seminar, maj 2012 1 Dette lille hæfte samler et par af de modeller og skabeloner, som vi har brugt på Byens Møde på Severin Seminaret. Den skal gøre det let for dig

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk

Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø. Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351. E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Paradisbakkeskolen Afdeling Nexø Kong Gustafsvej 10A, 3730 Nexø Tlf.: 56923350 - Fax: 56923351 E-mail: paradisbakkeskolen@brk.dk Kære elever og forældre i 6. klasse Med profillinjerne ønsker vi at styrke

Læs mere