Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015"

Transkript

1 Referat seminar Globale Historiefortællere d. 27. og 28. januar 2015 Tirsdag d. 27. januar 2015 Velkomst ved Sara: - Krogerup, Vallekilde og Mariager, Brænderup og Rønde kunne desværre ikke komme. Velkommen til Snoghøj og Brandbjerg. Vi arbejder ud fra de principper udarbejdet på sidste seminar (december 2014). - Formålet med dette arbejdsseminar er at få arbejdet. Vi får noget inspiration her til formiddag, og skal arbejde videre til eftermiddag. Det vigtige for os er at få nogle guidelines fra jer, som vi kan bruge. Hvad er det vi har brug for at vide? Hvad er jeres input til, hvad er det I gerne vil have vi skal lave? Metoder, øvelser, tekster, hvad I nu har af erfaringer og viden. Vi skal bruge hinandens ressourcer, common knowledge for jer kan være ny inspiration for andre. Oplæg ved Jeanette Westh fra MUNDU Center for global dannelse - MUNDU har primært grundskolen som målgruppe, men også en bredere målgruppe. - Vision: Den globale dannelse bliver en del af den almene dannelse. - Udfordring: at motivere til stillingstagen og engagement i forhold til globale udfordringer. - Global dannelse er den danske oversættelse af fagtermet global education. Termen Global undervisning dækker det ikke helt, man får f.eks. ikke medborgerskab med. - MUNDO Laver undervisningsmaterialer, og forløb, kurser, workshops og rådgivning for lærere, dialog og udvekslingsprogrammer. - Global dannelse handler om at skabe a greater justice, equity and human rights for all. Man kan overveje, om dette måske er lidt for værdiladet? - MUNDO arbejder med global dannelse, ud fra 8 temaer: globalt medborgerskab, konflikthåndtering, social retfærdighed, værdier og opfattelse, bæredygtig udvikling, gensidig afhængighed, menneskerettigheder, mangfoldighed - Gap minder og Ignorance Project - Hans Rusling. Projekter, der handler om at opdatere folks viden på det globale. Generelt tror folk i verden, at ting står meget værre til end det egentlig gør. Hvorfor? Vi har et personal bias. Vi vokser op et sted, hvor det vi ser ikke er repræsentativt. Derudover er meget af det undervisningsmateriale vi bruger i dag outdated. Førhen har nødhjælpsorganisationer framet det som, at vi skal hjælpe de fattige i Afrika. 1

2 - Africa for Norway the rusty radiator award og the golden radiator award. Man kan finde inspiration til globalt undervisningsmateriale her. - Vi skal væk fra den klassiske kommunikation. - Historier kan ikke undgå at videregive stereotyper. Magt er influeret i alle historier. Historier fortæller ofte kun én side af historien det bliver til den eneste historie. - Folk bliver trætte af det og tænker, at det ikke nytter noget. - Historier, der giver inspiration indeholder dette: Independence, shared values (vi har mange værdier tilfælles, forskellige vilkår), partnerships, progress. - Website: Sådan bor jeg. Forsøger at give et ligeværdigt billede af børn i hele verden. Viser begge sider af sagen der er både ekstrem fattigdom, men også børn ligesom os. Man kan klikke på et af børnene og lære mere om landet. Kan sammenligne med andre lande. - Dilemmaer ved at fortælle historier: Etiske overvejelser når man fortæller historier. Især når man har med børn at gøre, men også generelt. Hvad kan man spørge ind til, hvad kan man ikke? Kommentarer fra deltagere: - Man kan stille sig lidt kritisk over for det med at lave en skabelon, hvor børnene kan gå ind og fylde hullerne. Hvis man på forhånd har udvalgt bestemte ting man spørger barnet ind til, så er det som sådan ikke barnet selv, der fortæller sin historie helt frit. Men det er pga. Målgruppen folkeskolen, især de tekniske fag, hvor de skal måle og sammenligne. Lige nu kører det på et ulighedsparameter man kunne også vende det om og tage det fra et lighedsperspektiv de rigeste i verden ligner også hinanden, og derigennem er der ulighed. Det er vigtigt, at fokusere ikke kun på independence, men også interdependence. F.eks. flygtninge, det er ikke vores ansvar. Men det er det jo, når de pludselig står her. - Aldersgruppe: Mellemtrin klasse. Udviklet med henblik på natur og teknik fag. Video giver en helt unik mulighed for at kunne komme ind på livet af de her mennesker. Når man bruger web kommer man også hurtigt ud i webbaserede problemer. Der ligger også online opgaver derinde, som børnene kan løse og få et pas, som de kan klikke sig rundt på kortet med. Input fra deltagere: - Man kan få inspiration til videre udvikling her: SKYPE IN THE CLASSROOM, Entertainment Education, An African City en afrikansk version af Sex and the City. 2

3 FROKOST Præsentation af arbejdsgrupper: Arbejdsgruppe 1: Projektets temaer og undertemaer. Deltagere: Nana, Claus, Michael og (Ole) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Skrive/finde rammende definitioner på undertemaerne (færnomener, koncepter, begreber) - Udarbedje facts-boksen til de enkelte undertemaer - Finde relevante tekster, film, radioindslag til undertemaerne - Udvikle og udarbejde øvelser til teksterne, film, radioindslag til undertemaerne Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. Deltagere: Ingeborg, Marianne, Louise (ikke Kirsten, hun er syg) Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster, film mv. - Vejledninger og øvelser - Tekster/øvelser omkring de etiske overvejelser - Sikre elevinddragelse - Hvordan får jeg problemattikerne ud? Arbejdsgruppe 3: Arbejde produktorienteret og med medieproduktioner. Deltagere: Jeppe, Felicity, Peter og Elena Denne gruppe skal blandt andet arbejde med, at: - Tænke i tekster eller andet materiale om, hvad vil det sige at arbejde produktorienteret. - Den gode historie (personlige knyttet til den store) - Diskussion omkring målgruppen: Det giver mening at tænke hjemmesiden som en platform kun til eleverne. Men er det i virkeligheden ikke det samme? - Filmhold og filmopgaver: Felicity og Ole skal lave et interview. Det gode interview. - TIP fra Jeppe: Man kunne spørge filmholdet om nogle rent tekniske detaljer omkring det at lave film. Hvordan sikrer man sig god lyd osv. 3

4 - Formålet med seminaret: Levere konkret til der, hvor I er helt vildt skarpe. Vi skal udnytte jeres ressourcer. Jeres vurdering af de overordnede rammer i forhold til arbejdsform. Om I synes de giver mening at bruge. Mens grupperne arbejder fungerer Sara som blæksprutte og sparrer med de forskellige grupper. Maria og Henrietta fra FFD arbejder med at brainstorme over, hvordan man kunne udvikle en lille animeret video, der skal ligge på hjemmesiden. BRAINSTORM over SPEAK TIL INTROFILM (vi har tegnet et storyboard med nogle billeder filmen kan indeholde): Vi bliver bombarderet med reklamer, nyheder osv, der fortællere stereotype historier om, hvordan forholdene i verden er. Fattigdom, terror, krig, klimaforandringer, racisme osv. Der er mange problemer vi står over for, og vi føler os magtesløse og handlingslammede = vi bliver passive. Men hvad nu, hvis du selv tager ud i verden, snakker med andre folk om, hvordan deres liv er og, hvilke udfordringer de står overfor. Måske finder du ud af, at vi faktisk er meget ens og verden er meget mere nuanceret end du går og tror? Måske finder du ud af, at du faktisk kan gøre noget for at ændre på noget i verden? At netop du kan gøre en forskel? Globale historiefortællere er en platform, hvor din historie er vigtig. Fortæl din historie, det du oplever i verden og medvirk til at nuancere og styrke debatten og fortæl en andens historie / giv plads til en andens stemme. Vi har brug for netop din stemme. Gennem globale historierforællere ønsker vi at styrke højskoleelevernes globale medborgerskabsdannelse, gøre højskolerne mere synlige i debatten og styrke samarbejdet højskolerne imellem. Når man går på højskole går man på en institution, hvor man bliver dannet som menneske. Derfor er det oplagt at højskolerne også danner unge mennesker som globale medborgere. At være en global medborger betyder, at man tager stilling til verden omkring sig, tænker kritisk og kan komme med konkrete løsningsforslag til forandring. Vær konkret til sidst hvad er globale historiefortællere, og hvad vil vi gerne have dem til at gøre? Vi tænker at dette skal lægge som en tekst et andet sted (vist nok under About the project) Hvad er formålet med filmen? 4

5 - Det kan fungere godt at bruge du form i talen. Formålet er at styrke DIN globale dannelse. - At være en global medborger vil sige, at kunne tage stilling til verden omkring sig, tænke kritisk og se sig selv som en aktiv medspiller. Du er en aktiv medspiller. - Vi vil gerne høre din historie, din vinkel på verden. - Derfor vil vi gerne have, at du deler dine erfaringer, din viden og dine oplevelser med offentligheden - Måske kan der ligge en video på About the Project siden med højskoleelever, der snakker om, hvordan de er blevet mere integreret i den offentlige debat efter at have lavet de her medieproduktioner. Jeg har lært så meget ved at rejse, og jeg kom hjem og var frustreret over, hvad jeg skulle gøre med den viden. Jeg skrev artikler og lavede film, og dermed blev jeg en del af den offentlige debat Arbejdsgrupperne fremlægger dagens arbejde fra alle deltagerne og for feedbackgruppen (bestående af tre tidligere elever fra Verden Brænder holdet på Krogerup Højskole og Helle Gerber, der har lavet undervisningsforløb - og materialer i forskellig sammenhænge): Arbejdsgruppe 1: Det tematiske materiale vi har behandlet hver tematik. 1) Politics in transition. - Demokrati og korruption osv. Det er vigtigt, at vi får begrebsafklaret. Hvad er det man normalt taler om, når man taler om demokrati og korruption, så man har mulighed for at se det fra en ren juridisk version. Parlementer, valg osv men det betyder ikke nødvendigvis, at man har demokrati i praksis. Der kunne være artikler, f.eks. Hal Kochs omkring, hvad er demokrati. Politologiske definitioner af, hvad er demokrati. - Vi snakkede om, at der skal være nogle forskellige ting til stede under alle temaer. Vi går ikke ind i hver detalje nu, men groft skitseret er det: - Overordnet: Noget baggrundsmateriale, går ud efter viden, færdigheder og holdning. Hvad er det vi snakker om, tal, defintioner og noget lidt mere holdningsviden, hvor er det svært, gråzoner osv. Færdigheder: spil, lege, hvor man kan afprøve problemstillinger. - Vi har ændret enkelte undertemaer. De definitioner vi kom frem til passede ikke tematisk. F.eks. Sociale bevægelser. Det frivillige omkring idrætsforeninger f.eks. ret konkret. Findes der nogle sociale bevægelser, der arbejder med idræt i forbindelse med en rejse? 5

6 - Alt det omkring politik involverer ikke nødvendigvis en rejse. Men man kunne lave en info-grafik omkring flygtninge i verden hvor store er flygtningelejrene i Gaza, Danmark, Egypten osv. Nogle har allerede flygtninge på højskolen, ellers kan man samarbejde med et center. Spørgsmål til feedbackgruppen: - Skal der være et fælles format? Skal der evt. være en artikel, en film til alle tematikker. Skal der være nogle ensrettende linjer for hvert tema? Må man godt lade temaerne bestemme, hvilke materialer, der skal være? Skal det være et link f.eks.? Eller skal vi udvælge et essay eller sider, der kunne være særligt relevante? - Eleverne har også tit brug for at vide noget omkring danske forhold på emnet, f.eks. indvandring, korruption, demokrati osv. De skal bruge noget forberedelsestid på at researche omkring danske forhold men hører det hjemme på sitet? Det kan man diskutere. Måske er det bare sådan en husk nu lige. Hvor mange flygtninge modtager vi egentlig i Danmark, har vi helt styr på den danske arbejdsmarkedsmodel inden vi skal ud og snakke med andre om det det er vigtigt, men skal det ligge på sitet? - Hvordan skal vi afgrænse det? Hvor mange links til FN rapporter, links til hjemmesider osv. Skal der ligge? Det er et kæmpe stort materiale, hvordan sørger vi for, at det er det rigtige materiale, der ligger der hvornår skal man rydde op osv.? Det skal jo udvælges, men hvordan gør man det? - Vi kom ikke igennem alle temaer, overhovedet. Bare inden for de forskellige brainstorm punkter, var der brug for meget mere tid. Det er et problem at afgrænse det. Hjælp os med det. - Opklarende spørgsmål: Nåede I at komme ind på konkrete metoder, øvelser osv? Opgaven er at få sorteret ud i tematikkerne. Vi har brug for noget viden, afmonteret noget af den etablerede viden, nogle færdigheder til at gøre noget inden for den tematik. Hvad er fakta, få skilt det ad fra, hvad er holdninger, tal osv? Arbejdsgruppe 2: Rejsen som læringsrum. - Vi prøvede at gå ind i selve rejsen, men også forud. Ikke efter. Refleksion over, hvorfor skal man rejse? Det er vigtigt at blive ved med at stille det spørgsmål, for at få noget bevidsthed ind i, hvad det vil sige at rejse. Det er ikke ferie. Det er vigtigt, at vi er tydelige omkring det. Sæt gang i refleksioner og undren inden rejsen. Hav med i bevidstheden, at 90 % af det, der foregår på rejsen foregår internt i gruppen af elever. 6

7 - Hold fast i, at det også skal være et eventyr. Nogle ting er velorganiserede, andre dage tager man på eventyr. Tag den her bus, kør en time, bed chaufføren stoppe og stig af evt. lav nogle opgaver snak med min. 3 mennesker. Inspireret af en tur til Århus, hvor de skulle stå af ved hvert stop, og se Århus på den måde det kan i virkeligheden gøres over hele verden. - Man kunne også tage afsted med et tema, så man fordyber sig. Det kan være bæredygtighed, klima osv. Hvad fungerer i det her land? Hvad gør vi i DK, hvad er vores forforståelser, hvordan ser vi på os selv, inden vi ser på andre mennesker. - Konkret: hvad kan man lave på den her tur? Vi vil få eleverne til at lægge fordomme fra sig, engagere sig. Schatz Parkour f.eks. køb et postkort lokalt, derefter skal man agere postkortet selv. Få en liste med lokale ord, kom i kontakt med de lokale for at finde ud af, hvad ordene betyder. Lav en kage, men bed de lokale om alle ingredinserne. Sådan er der forskellige opgaver, hvor eleverne kan vinde point, hvor de kan komme i kontakt med lokalbefolknigen. - Giv dig selv en udfordring. Hvad har jeg af fordomme gå ud og be/afkræft dem. - Aftensamling i stedet for morgensamling opsamling. Måske skal man skrive en dagbog/logbog ikke hver person, hver dag. Men gå på skift. Så har man nogle refleksioner. - Lynhistorier lille boks med et kort. F.eks. kan der stå dengang blev jeg rigtig bange så skal man fortælle en historie, om en gang jeg blev rigtig bange. Enten internt eller andre mennesker. - Pecha Kucha 20 gange 20 sekunder. Kunne også være før rejsen, eller under rejsen. Undersøger landet inden man skal afsted. - Kvik slag: et spil kort. Et spil, hvor der gradvist ændres i reglerne og folk begynder at gøre ting, man ikke havde aftalt. Ender med en diskussion omkring kulturforskelle hvad gør man når man ikke kender de kulturelle normer? Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvor meget viden inden rejsen kan eleverne rumme? Hvor meget fylder det interne? Hvordan undgår man, at der går gymnasie i det? Arbejdsgruppe 3: Hvordan arbejder man produktorienteret? Praktisk, interviews, filmen, få idéen, få det udgivet, hvordan arbejder man produktorienteret som menneske, gruppe? - Vi snakkede mest på to niveauer: 7

8 Praktisk: Hvordan finder man den gode historie / hvad er den gode historie? Mere teknisk: den gode medieproduktion - Der skal på hjemmesiden være nogle eksempler på gode historier, medieproduktioner osv., som der kan linkes til. At formidle i den her form er nyt for mange. Radioprogram, podcast osv. Derfor skal man på hjemmesiden kunne lade sig inspirere af den gode historie i det her format. Hvis man aldrig har holdt et kamera før, er det godt at have lidt inspiration på nettet. - Det handler ikke nødvendigvis om video det kan også være den mundtlige fremstilling. Man bruger rejsen til at researche med det formål at fremlægge det mundligt, eller skrive en artikel osv. Ikke nødvendigvis video. Man samler informationer sammen, som man vil aflevere til andre. - Det er vigtigt, at det er personlige historier det er vigtigt, at de sætter sig selv ind i historien. Skal ikke tage sig selv ud af historien, det er netop der vi kan bidrage med noget. - Der skal være tutorials på en side, men også en tjekliste på, hvad man skal huske på når man laver en god historie. Til lærerne: hvad skal de huske? - Mediet og emnet kan ændre sig undervejs, men det er vigtigt at have et medie og et emne som udgangspunkt. Det er vigtigt at have en ramme, for man kan ikke sprænge en ramme, som ikke er der. - De her praktiske tips, som skal prøve at beskrive den historie nogle gange skal man forberede sig meget hjemmefra andre gange ikke. Hjemmesiden skal rumme begge. - Inden man tager afsted kan man lave nogle aftaler omkring udgivelse. Man kunne for eksempel aftale noget med danske eller udenlandske medier eller. Det kunne f.eks. være et østrigsk medie, hvor man skriver en artikel om kulturmødet med danskere og østrigere. - Hvordan finder man den gode historie? Noget skal planlægges, andet skal ikke. Ofte tænker man, at historier skal være spektakulære. Men her er det vigtigt, at historierne bliver spændende, hvis man laver en spektakulær undersøgelse af det normale. - Vi skal passe på med ikke at afskrække eleverne med at skulle noget alt for vildt f.ek.s interviewe en præsident eller en flygtnignelejr osv. Både lærere og elever skal vide, hvad de etisk og lovmæssigt kan og må i det enkelte land. - Vi skal forberede os på, at vi kommer til at blive opfattet som journalister i de forskellige lande. - På hjemmesiden skal der være nogle tekniske og konkrete hands on tips til, hvordan filmer man, hvordan klipper man osv. - Man kan finde inspiration til eksempler på gode historier både i form af video: Vice News, Horisont på DR. Det kan også være live fortællinger: stand-up, Ted Talks 8

9 Spørgsmål til feedbackgruppen: - Hvad skal der til af tutorials, workshops osv. for at man bliver tændt på, og klædt på til, at arbejde med noget produktiorienteret og historieskabende? - Er det i virkeligheden et overgreb for eleverne? Føler man, at man bliver nødt til at gøre det, eller er det bare fedt? Hvad skal der til for, at det ikke bliver det første, men det sidste? Feedback fra feedbackgruppen Arbejdsgruppe 1: - Spørgsmålet gik på, hvordan man begrænser materialet, hvor man lægger snittet, skal man dele det op i lærerforaet /elevforaet? Svar: - Der skal være et udadvendt forum, som er elevernes interaktive forum, men samtidig skal der også være et indadvendt materiale. Måske kan man prøve at sammenkoble de her temaer, for så vil man se at mange temaer er relateret. - Det kan være en god idé at kommentere på, hvordan man har brugt materialerne, hvordan det har fungeret osv. Som højskoleelev har man brug for at blive undervist på en anden måde end den man er vant til i gymnasiet. Hvis man har øvelser, tekster osv. som man gerne vil dele/linke til, kan man lave en hurtig brugerkommentar, fra enten elever eller lærere, om hvordan man har brugt det. - Det vil nok være et godt udgangspunkt at have et fælles format for de forskellige temaer. Det er meget brugt i lærersites, at man har en masse matierale, som lærere kan finde, som elever ikke har adgang til. - Der er vigtigt, at der ikke ligger alt for meget information, men at det er overskueligt for eleverne. - Det er vigtigt, at der er kommunikation med andre højskoler det er mindre vigtigt, hvad der ligger af tekster osv, men mere vigtigt at kommunikere med andre højskoler. - Lærere skal også kunne gå ind og uploade, hvad de har brugt. Jo mere interaktivt det er, jo mere dynamisk vil det blive. - Kommentar fra Sara: Vi er nødt til at få prioritiseret, hvad det er vigtigt at fokusere på. Det vigtige er, at der er kommentarer på det der ligger. I stedet for, at der ligger vildt meget på siden. 9

10 Arbejdsgruppe 2: - Spørgsmålet gik på, hvor meget forberedelse kan man rumme og hvor meget fylder det interne? Svar: - Man går meget op i det sociale, men man kan klare rigtig meget faglighed når man er afsted. Men det kommer an på, hvordan hele forløbet er koblet sammen. Man skal kunne se en mening med det hele. For at der skal være et fagligt engagement, skal der også være et andet formål end bare, at man skal lære hinanden at kende. Der skal være en tredeling af det lærermateriale, man har. Den røde tråd skal konstant holdes man skal altså have et overordnet mål. Man kan proppe så meget mere faglighed ned over en studietur, end man lige tror. Som elev får man tildelt en form for ansvar, bare det at man får mulighed for at møde nogle af de mennesker er en stor ære. - Derfor er det også vigtigt at huske på, at det sociale og det faglige ikke er to adskilte ting de hører meget sammen. - Aftensamlinger er en rigtig god ting. Rejsen fortsætter også efter man er kommet hjem. Som lærer skal man også have en refleksion over, hvad der er sket under rejsen når man kommer hjem. Man kan forberededags oplæg hjemmefra, som man skal gøre under rejsen. For at opretholde ejerskabsfornemmelsen. - Læreren skal ses som en mentorleder, som man kan støtte sig op af ikke en lærer, som altid ved bedre. - Spørgsmål fra Peter: Hvor meget skal hele rejsen hænge sammen og hvor meget tid skal der sættes af til de enkelte redaktionsgrupper? Svar: - Den store overordnede ting, man gør sammen skal stadig passe sammen med de små ting, grupperne beskæftiger sig med. - Man skal tænke over, hvor lang tid man bruger på medieproduktionen. Man kan med fordel lave et meget intensivt arbejde med medieproduktionen, så man fordyber sig i det og får det afsluttet. Så man får en succesoplevelse, og ikke kører død i det. - Det er en balancegang mellem, at man skal skabe et stort fællesskab, og at der bliver skabt fællesskaber i de mindre grupper. Nogle gange skal man også ud og opleve noget, som ikke altid passer ind i linjen noget, som man ikke nødvendigvis ved, hvorfor man oplever, men som viser sig at være sindssyt givende. 10

11 - Det kan fungere godt at lave en skarp deadline på elevernes produktioner, som om man var en avis redaktion. På torsdag kl 12 har i leveret det her, så giver vi feedback og på fredag kl 12 er det færdigt. - Der var et spørgsmål, der gik på, om det kan føles som et overgreb på eleverne. Det kan det godt føles som nogle gange, men det er vigtigt at få det afviklet hurtigt, så det føles som en succes, og læreren har været med til at støtte én i det, og ikke putte det ned over hovedet på én. - På Verden Brænder har man en tredeling i forhold til turen. - På det her magasin vil man som elev få følelsen af, at man har været med til at bidrage til noget vigtigt. Det skal man lægge vægt på. Arbejdsgruppe 3: Spørgsmålet gik på, hvad der skal til af tutorials osv, og for at det ikke skal føles som et overgreb? Svar: - Det er vigtigt, at sitet skal kvalitetssikres, så man får følelsen af, at det man har bidraget til er af god kvalitet. Ellers tror vi ikke, at det kan bruges med den hensigt det har. Det skal føles som en rigtig publikation. - Der mangler måske lidt den dimension, at man selv kan være med til at forandre noget i verden ikke kun portættere historier fra verden. Det er vigtigt, at der kommer en værktøjskasse til, hvordan man som lærere og elev kan arbejde med de personlige historier. Man skal også arbejde aktivt med, hvordan man kan bruge kommentarfelterne til de andre historier. - Spørgsmål: Hvis vi nu siger, at vi skal på studietur til Kenya. Hvad skal der til af vejledning/tutorials osv. for at lave en historie rent teknisk? Svar: - Eleverne har højst sandsynligt nogle kvalifikationer i forvejen, som man skal have mulighed for at bruge. Man skal tage udgangspunkt i, hvad eleverne vil og kan. - Men det er også vigtigt at have nogle konkrete tutorials. Så snart sitet er oppe at køre, vil det være et rigtig godt sted at søge inspiration som elev, fordi det er kvalitetssikret. - Det er vigtigt at få involveret sitet tidligt i forløbet. Igen er det vigtigt at kommentere på de forskellige sites, hvad der er godt ved de forskellige videoer, hvorfor er den god, fagligt eller teknisk. Nogle der har set videoen, kan kommentere. 11

12 - Det kan være godt at have afprøvet nogle af de produktioner før rejsen, så man ikke står og skal starte helt fra scratch. Hvis man har forsøgt et lille læserbrev inden man tog afsted, har man nok flere kræfter til at skrive et debatindlæg. Men igen, afslut det hurtigt, så det bliver overstået og en succes. Spørgsmål: Hvordan kan man kombinere det her med at fortælle historier med at eleverne selv skal bidrage med de kompetencer de har? Det er meget vigtigt at understrege, at det ikke skal være en rejseblog!! Svar: Det kommer an på rejsen. Hvis der på rejsen sker mange vilde oplevelser, så bliver der automatisk en produktion med mere dybdegående indhold end bare fortællinger fra rejsen. Kommentar fra Ingeborg: Husk, at det er meget forskellige højskoler vi arbejder med og at Krogerup har en fordel i forhold til, at eleverne på forhånd er interesserede i globale emner. - Det er derfor enormt vigtigt, at der er den her tredeling af strukturen. Især når det er med elever, der ikke er specielt globalt interesserede. Afslutning ved Maria Tak for den gode indsats i dag, og vi ses til mere opsamlende arbejde i morgen. ØL & HYGGE Onsdag d. 28. januar 2015 Godmorgen Hurtig note fra Jeppe: - Det profesionnelle ved hjemmesiden og det personlige er to sider af samme sag. Filmholdet viser deres produktioner, som de ser ud nu. Kommentar fra filmholdet: 12

13 - Husk, at der skal være en PDF med tutorials, hvor man kan printe den ud, så man ikke glemmer, hvad der blev sagt. Der skal også være understreget, at det er vigtigt at lytte efter, hvad der bliver sagt. Den sidste opsamling Tanker vedrørende det videre arbejde med materialerne: Arbejdsgruppe 1: - Vi kom frem til, at der skal være en opdeling under hvert tema. - Det er en god idé med en fast skabelon under hvert tema. Vi kom frem til, at der skulle være tre punkter: viden holdninger handlinger. - Viden: Konkret. Fakta, tal, hvad er historien omkring det her, henvis til, hvor man finder den her information. Tematisk kunne man starte med flygtninge (tema 2): Det kan være tal, hvor mange flygtninge er der i DK i forhold til andre steder, historie, demografi osv. - Holdninger: Her skulle der være forskellige analyserende historier, flere vinkler, nogle der er enige/uenige, gerne noget video, hvad har vores historie som kolonimagt at sige osv. - Handling: Her skulle der være helt konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde, spil, forslag til ture, tage ud på det lokale flygtningecenter og tal med tre flygtninge. Det kunne være fedt, hvis der var et felt, der hed del dit undervisningsforløb, hvor man som lærer kan se, hvordan andre har brugt materialet. Det er altid fedt, hvis der ligger brugerkommentarer a la: jeg har brugt materialet på den her måde, og det fik mig til at forstå.. Grundtanken er, at det er fedt at man kan komme i kontakt med hinanden måske skal der være en adresse eller et telefon nummer, så man kan komme i kontakt med hinanden. Måske skal man en gang om året holde et seminar, hvor man ser på, hvad der er outated eller hvad der skal opdateres. - Derudover er det også vigtigt, at der bliver opfordret til, at det er vores alle sammens ansvar at holde øje med siden. Hold øje med, hvad der skal opdateres og hvad der skal ændres. Der kan være en slags mail eller nyhedsbrev, hvor man lynhurtigt kan opdatere folk på, hvad bliver lagt op. Det kan være et billede med en kort tekst osv. Arbejdsgruppe 2: - Vi har forsøgt at skabe orden i brainstormen over, hvad der skal gøre før, under og efter rejsen. - Det kunne måske være en god idé, hvis Maria tog ud på højskoler og snakkede med andre lærere og elever om, hvordan deres rejse er organiseret og, hvad de arbejder med af projekter. - Refleksionen over, hvorfor man rejser og hvad man skal/har lært, skal fortsætte efter rejsen. 13

14 - Krogerup har fat i den lange ende, med at lave en kampagne efter rejsen. Arbejdsgruppe 3: - Vi har nu fået lavet noget konkret, brugbart materiale. - Vi mangler at finde materiale, som beskriver, hvad er en X form for reportage. - Der skal ligge noget på hjemmesiden, der beskriver de forskellige medieproduktionsformer. - Der skal være tutorials til, hvordan man laver en given medieproduktion og, hvordan man evaluerer en given medieproduktion. - Det kunne være fedt, hvis der kommer noget eksternt materiale. Der ligger ret mange tekster osv. ude på nettet, som man kan linke til. Alle grupperne har skrevet og udfyldt formularer, der nøje beskriver det undervisningsmateriale, de har udviklet/brainstormet over. Disse formularer er blevet sendt til Maria fra FFD, og det er nu hende, der vil samle op på det og udvikle videre på materialet, som bliver lagt op på hjemmesiden. Sidste opsamling fra Sara: - Der vil være en workshop, som Verdens Bedste Nyheder står for, for Højskoler som rejser til udviklingslande. Skriv en mail til Sara, hvis I er interesserede. - Vi ansætter en deltidsredaktør på hjemmesiden. Personen skal både være pædagogisk og journalistisk dygtig. Skal også have forståelse for unge, og erfaringer med det globale. - Vi har en idé om en event på Folkemødet d. 13. juni 2015, hvor der vil være fokus på flygtninge. Lærere skal derefter også være med til at opfordre eleverne til at bruge det tema, der fokuseres på hvert semester. Dette semester fokuseres der på flygtninge, brug det i jeres historier. Måske kunne man lave Living Library med flygtninge? Idéen er så, at der vil være et nyt fokus hvert semester eller hvert år. Dette er også strategisk i forhold til at få andre højskoler med, f.eks. dem, der er mere idrætsorienterede. Det kunne være fedt at have en event også i januar måske, så man kan mødes med andre højskoleelever og føle, at man er med i en slags højskolebevægelse. - En hurdle for lærere kunne være, at man ikke selv har en journalistisk medie baggrund kan man så sætte eleverne i gang med det, når man ikke selv har kompetencer med video osv? - IDÉ: At lave en efteruddannelsesworkshop for lærere! Så lærere bliver trænet i at lave de her medieproduktioner. - Måske også en studietur for lærere. Måske skal man hellere lave et seminar igen når det hele er kørt igang, og så kan man skyde studieturen et år eller noget. Studieturen skal i 14

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere