Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten Rasmussen (som observatør under hele mødet og aktiv deltager under punkt 6) Finn Larsen deltog under punkt 5 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Erik G. Andrésen 4. HK Hansjørgen Clausen 5. HK Jean B. Mikkelsen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Torben Teimer 9. HK Morten Fabrin Sekretær Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, Århus C Tlf

2 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 25. januar Forretningsudvalgets beretning 3 3. Dansk Skaksalg Aps. Regnskab for Dansk Skak Unions regnskab Divisionsturneringen 5 6. IT-situationen 6 7. Regler for skakspillet 6 8. K-skak regler 7 9. Valg Hæderstegn og Initiativpræmier Tid og sted for næste møde Eventuelt. 7 Side 2 af 7

3 Steen Juul Mortensen bød velkommen til Morten Fabrin som nyt HB-medlem valgt af 9. Hovedkreds. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 25. januar 2004 Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Forretningsudvalgets beretning Organisatorisk: Der er kun forløbet 2 måneder siden sidste HB-møde, hvorfor der kun er forholdsvis lidt at berette. Som det allerede er blevet meddelt tidligere, er Jes Harholm blevet udnævnt til ny juniorlandstræner. Desuden er der blevet etableret et udvalg, der skal fungere som sparringpartner for juniorlandstræneren; udvalget består af en repræsentant for FU, en fra Tjele Efterskole, en fra Dansk Skole Skak samt to-tre lokale juniorledere. Der vil blive afholdt en række træningssessioner på Tjele Efterskole, hvoraf nogle vil være forbeholdt de bedste fra junioreliten. Juniorudvalget vil afholde sit første møde i forbindelse med DM i Køge. Erik Søbjerg vil ligeledes i påsken afholde et møde med Jacob Aagaard, Karsten Nymann Pedersen og Morten Rasmussen om etableringen af et tilbud om skaktræning på nettet. Erik Søbjerg redegjorde for mødet om undervisningsmateriale på nettet. Mødet havde været meget positivt og planen var at skabe et område på hjemmesiden, med træningsmateriale af blivende karakter, for klubspillere. De første dele ventes at kunne præsenteres i løbet af efteråret, og løbende udbygges over de kommende år med flere bidragydere. Thorbjørn Rosenlund har oplyst, at han ønsker at fratræde sit job som webmaster. Derved ønsker han at sikre, ikke at komme til at stå i vejen for en ny organisering af hjemmesiden. Han er dog villig til eventuelt at påtage sig opgaver i en ny struktur. Poul Jacobsen har meddelt mig, at han ikke genopstiller til forretningsudvalget ved delegeretmødet. Steen Juul Mortensen kunne berette, at man havde fået tilsagn fra Poul Søndergaard, formand i Viborg Skakklub om, at stille op som forretningsudvalgets kandidat til den ledige post. Steen Juul Mortensen havde den positive meddelelse, at EMT 2005 også ville kunne arrangeres i Køge. Staben bag dette års DM ønskede at tage opgaven igen, med bedre tid til forberedelsen. Steen Juul Mortensen så på baggrund af de seneste problemer med at finde en arrangør i det hele taget, ingen grund til ikke at takke ja til tilbudet fra Køge. Ikke mindst med tanke på, hvor fint et stævne de havde lavet i år. Lars Bech Hansen spurgte til om man var sikre på, at det kunne blive på samme spillested. Steen Juul Mortensen svarede, at Hotel Hvide Hus allerede efter få dage af årets stævne havde tilkendegivet overfor arrangørerne, at man gerne ville huse stævnet igen, hvis det kunne blive aktuelt. Resultater: Side 3 af 7

4 På det resultatmæssige område er der specielt grund til at fremhæve Peter Heine Nielsens fremragende resultat i Reykjavik Rapid Knock Out, hvor han nåede frem til semifinalen mod Kasparov. Resultatet af de to ordinære hurtigskakpartier sluttede 1-1, hvorefter Kasparov vandt lynomkampen. En præstation som nåede i de landsdækkende elektroniske medier. Henrik Danielsen opnåede også et flot resultat på Island, hvor han blev delte førstepladsen i en stærk hurtigskakturnering med Viktor Bologan og Hannes Stefansson. I Reykjavik Open 28 stormestre blandt de 76 deltagere - måtte både Nicolai Vesterbæk og Thorbjørn Bromann nøjes med beskedne placeringer. Kim Pilgaard blev også uplaceret i Capella la Grande. Davor Palo opnåede en delt 3. plads i en Open i Bad Wörishofen 7 points af 9 mulige. AS 04 har fejret sit 100 års jubilæum med en flot jubilæumsturnering; Johny Hector vandt med 7½ af 9 mulige foran Nick de Firmian med samme pointstal. Erling Mortensen, Thorbjørn Bromann og Bo Garner Christensen opnåede 6½ points på en delt 6. plads. Helsinge Skakklub blev atter Danmarksmestre; årets divisionsturnering er desværre blevet skæmmet af, at et par hold har måttet trække sig, plus andre uregelmæssigheder. Det er naturligvis vores ansvar at imødegå dette, så vi kan få afviklet divisionsturneringen sportsligt set på den bedste måde. 3. Dansk Skaksalg Aps. Regnskab for 2003 Henrik Knudsen berettede, at regnskabet for 2003 ikke kunne fremlægges endnu, da der ikke var afholdt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde vil finde sted i løbet af maj måned. Det kunne dog siges, at overskuddet til Unionen var på ca kr. 4. Dansk Skak Unions regnskab 2003 Henrik Knudsen redegjorde for, at der på baggrund af referatet fra HB-mødet i august 2003 om overførelse af den særlige sekretariatshenlæggelse på kr. til egenkapitalen, på revisorernes foranledning var foretaget i regnskabet. Henrik Knudsen og FU var dog sikre på, at det var en fejl i referatet, og spurgte derfor HB om hvorvidt man ønskede sekretariatshenlæggelsen genetableret. Det var der stemning for i forsamlingen, og man ville så senere tage stilling til henlæggelsens videre skæbne. Resultat er bedre end budgetteret blandt andet på grund af, at enkelte jubilæumsaktiviteter var blevet billigere end oprindeligt budgetteret. Aage Olsen spurgte til hvornår jubilæumsbogen, som figurerede i regnskabet, ville komme ud. Steen Juul Mortensen svarede at bogen kommer ud, og at han påtager sig sin del af ansvaret for, at det endnu ikke er sket. Niels Steen Larsen mente, at den medlemsstatistik som ledsagede regnskabet antydede, at vi er nået ned til kernemedlemmerne. Jens Riis var enig, og mente at det burde give grund til stor bekymring for fremtiden. Side 4 af 7

5 5. Divisionsturneringen Erik Søbjerg redegjorde kort for forslaget om en opstramning af reglerne om anvendelsen af spillere og reserver. Der havde været enkelte tilfælde, hvor spillere havde været opført på to styrkelister fra sæsonstart, og derfor ifølge de gældende regler kan stille op for to klubber. Dette fjernes med forslaget da reglen om, at man kun må spille for én klub i hver sæson gøres generel. Jens Riis tilføjede at man har indført en tilsvarende regel i 7. hovedkreds holdturnering, da det var der problemet opstod. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Finn Larsen fremlagde forslaget til turneringsplan for sæsonen 2004/05 og redegjorde kort for baggrunden. Der var stor tilfredshed med forslaget. Niels Steen Larsen delte et forslag til inddelinger i 2. og 3. division øst for Storebælt fra de 3 hovedkredse: og 8.hovedkreds. Finn Larsen kunne efter en kort gennemlæsning af hovedkredsenes forslag berette, at hans forslag til gruppeinddeling for den kommende sæson, præcist passede med de tre hovedkredses forslag. De tre hovedkredse bad Finn Larsen sikre at alle hold i 2. og 3. division på Sjælland får tre reelle hjemmekampe. De tre hovedkredse lovede at tage ansvaret for denne beslutning, og de konsekvenser det kan få for afstandskilometerne hos enkelte klubber. Derefter gik man over til en diskussion af det oplæg til ændring af strukturen i Divisionsturneringen som Finn Larsen og Erik Søbjerg havde forfattet. FU s indstilling var, at man skulle ændre navnet på 1.division til Skakligaen, da det ville bringe navnet i overensstemmelse med sprogbrugen i andre sportsgrene, samt gøre indføjelsen af et eventuelt sponsornavn lettere. Med hensyn til antallet af hold i 1. division var FU indstillet på en ændring, men ville gerne spørge klubberne, der vil blive berørt økonomisk af en ændring, før der tages endelig stilling. Med hensyn til antallet af 3. divisioner og afskaffelse af Storebæltsordningen ønskede FU en reduktion til fire 3. divisioner og en afskaffelse af opdelingen af divisionerne ved Storebælt. Lars Bech Hansen og Aage Olsen så helst at man afventede en generel strukturdiskussion i Unionen inden man ændrede på strukturen i Divisionsturneringen gennem reduktion af antallet af grupper og afskaffelse af Storebæltsordningen. De frygtede at man ville kunne komme til at skulle foretage ændringer igen indenfor få år, afhængigt af hvordan en sådan strukturdiskussion ville falde ud. Erik Søbjerg mente ikke, at ændringerne der lå i forslaget var så drastiske, at man risikerede noget ved at gennemføre dem med det samme. De uheldige konsekvenser ved den nuværende struktur i divisionsturneringen, som var synlige i dag, så han ingen grund til at lade vente på en uklar generel strukturdiskussion. Morten Fabrin og Jean B. Mikkelsen meget enige i ideerne i oplægget og så det gerne vedtaget. Jens Riis og Niels Steen Larsen så forslaget som et godt skridt i den retning man burde bevæge sig. Steen Juul Mortensen konkluderede ud fra diskussionen, at der var enighed om en ændring af navnet på 1. division til Skakligaen. Side 5 af 7

6 Desuden at der var enighed om at spørge de implicerede klubber i henholdsvis 1. og toppen af 2. divisionerne om deres holdning til at udvide den øverste række til 10 hold. Samt var der flertal for at reducere antallet af 3. divisioner til fire og ophæve Storebæltsordningen. FU vil i samarbejde med Finn Larsen konkretiserer forslagene til vedtagelse på HB-mødet i august. 6. IT-situationen Ros til Morten Rasmussens oplæg fra alle sider. Morten Fabrin fandt, at meget af den kritik, der blev rettet imod Unionens hjemmeside, kom fra personer, som brugte meget tid på internettet, men næppe var repræsentative for hovedparten af Unionens medlemmer. Han ønskede at støtte hjemmeside tiltag, der kunne lokke flere i klubberne, frem for at støtte tiltag, som kunne tilfredsstille den gruppe af internetbrugere, der stiller meget store krav til hjemmesiden. Lars Bech Hansen ønskede, at der kom fokus på især de dynamiske elementer af hjemmesiden. Morten Rasmussen svarede, at man skal i gang med de dynamiske elementer, som eksempelvis rating beregning og indberetning online, men at det kræver et grundigt analysearbejde, som skal indarbejdes med bl.a. kartoteksystemet. Det arbejde går i gang senere på året. Jean B. Mikkelsen spurgte til, hvordan Thorbjørn Rosenlunds rolle sås i oplægget. Morten Rasmussen svarede, at han meget gerne så TR som en central person i den fremtidige struktur. Mest oplagt som ansvarlig for de danske nyheder. 7. Regler for skakspillet Erik Mouridsen redegjorde for FIDE s behandling af spørgsmålet om mobiltelefoner og FU s forslag som beskrevet i bilaget. Han påpegede, at DSU selv er nødt til at tage stilling til Divisionsturneringen, da vi der er arrangører. Flere nævnte, at mobiltelefoner skal forbydes. De mente at det uden tvivl er den vej udviklingen går. Morten Fabrin var enig i, at mobiltelefoner skal forbydes, men at vi skal være opmærksomme på hvad sanktionen skal være. Poul Jacobsen mindede om, at der er folk som i deres erhverv er nødt til at kunne kontaktes pr. mobiltelefon. Steen Juul Mortensen advarede imod at fare for hårdt frem overfor almindelige klubspillere. Lars Bech Hansen mente, at sanktionen skal være omgående tab af partiet i seriøse turneringer. Erik Mouridsen mindede om, at vi normalt oversætter FIDE s regler direkte, og at det derfor i vores regler fra 1.juli 2005 vil være FIDE s beslutning der gælder. Der foretoges afstemning mellem FU s forslag og et forslag fra Lars Bech Hansen om, at spillernes mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet og overtrædelse heraf medfører tab af partiet. For Lars Bech Hansen s forslag: Lars Bech Hansen(3), Erik G. Andrésen, Aage Olsen(2), Jens Riis og Morten Fabrin = 8 stemmer For FU s forslag stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Jacobsen, Erik Mouridsen, Erik Søbjerg, Niels Steen Larsen, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen og Torben Teimer = 9 stemmer Side 6 af 7

7 Det blev dermed vedtaget at give turneringsarrangører adgang til at dømme et parti tabt, hvis en mobiltelefon ringer under et parti, forudsat at spillerne er blevet informeret inden runden. Dette må turneringskomiteer og Skaknævn herefter respektere. Vedtagelsen vil blive beskrevet nærmere i det næste nummer af Skakbladet og derefter være gældende. 8. K-skak regler Forslaget til reglement for turneringer blev vedtaget efter en kort diskussion af indholdet. 9. Valg a) Valg til FIDE Steen Juul Mortensen genvalgt b) Repræsentation i Nordisk Skakforbund Steen Juul Mortensen genvalgt c) Spilleudvalget: d) Ratingkomiteen: Andreas Bang på valg Genvalgt Ole Jakobsen og Mikael Bjertrup på valg som suppleanter Begge genvalgt Steen Andersen på valg Genvalgt Lars Rasmussen på valg som suppleant Genvalgt e) Dansk Skaksalgs bestyrelse: Henrik Knudsen, Lars Bech Hansen, Jan Svenssen og Finn Fejrskov - alle genvalgt 10. Hæderstegn og Initiativpræmier Indstillingerne til hæderstegn og initiativpræmier blev godkendt og diplomerne underskrevet. Der var en kort diskussion om hæderstegnets rolle, idet to hovedkredse oprindeligt havde indstillet personer, som tidligere havde modtaget hæderstegnet. Der var enighed om, at hæderstegnet som andre ordener/hædersbevisninger ikke kan tildeles den samme person to gange. 11. Tid og sted for næste møde 29. august 2004 sandsynligvis i Korsør 12. Eventuelt. Erik Mouridsen takkede for samarbejdet med HB i de forløbne 6 år. Referent: Erik Søbjerg Side 7 af 7

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5 2010 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 21. juni 2010 Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok kakbladet ISSN 0037-6043 106. årgang, nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Skakhåndbogen Version 14.3

Skakhåndbogen Version 14.3 Skakhåndbogen Version 14.3 Copyright september 2007 ved Dansk Skak Union i Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 14.3 (september 2007). Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Esmat Guindy

Læs mere

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet 2011 /4 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Andreas Hagen International Mester Mandag den 1. august 2011 Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet kakbladet

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere