Ansøgningsskema til Pulje B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til Pulje B"

Transkript

1 Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektets titel Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og FDB s lokale butiksråd og bestyrelser Beløb, der søges: I alt kroner: ,50 kr. Beløbet skal specificeres i punktet: Budget (Se nedenfor) Ansøger (DFS-medlemsorganisation) Organisation Adresse Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) Postnr By København K Ansvarlig person Rasmus Kjær Tlf Mail Kontaktperson Tlf. Mail Samarbejdsorganisationer Organisation Foreningen af Danske Brugsforeninger (FDB) Adresse Vallensbæk Torvevej 9 Kontaktperson Anne Kofod Postnr Tlf By Albertslund Mail Organisation Adresse Postnr. By Kontaktperson Tlf. Mail

2 Projektresumé Projektresumé (10-15 linier) Herunder sammenhæng mellem projektets formål, organisering og budget For at styrke det demokratiske liv i Danmark ønsker FDB og FFD at undersøge mulighederne for at skabe et samarbejde mellem FDB s lokale butiksråd/bestyrelser og højskoler, der kan bidrage til at involvere lokale borgere og højskoleelever i lokale demokratiske processer. Det sker gennem to udviklingssprojekter, der er lokaliseret i forskellige områder af landet: Dagli Brugsen Nimtofte og Rønde Højskole kigger først og fremmest på muligheden for at sende et hold butikselever på en ung-lederuddannelse, som Rønde Højskole udbyder i På den lange bane vil de gerne involvere hele distriktet samt de østjyske højskoler, der gerne vil være med samt fortsætte samarbejde og konkretisering af nye fællesinitiativer Krogerup højskole og Kvickly Prøvestenen i Helsingør ønsker at styrke tværgående initiativer, hvor højskolerne enten lægger hus til eller deltager aktivt i Kvicklys arrangementer. Projekterfaringerne vil blive videreformidlet på FFD s hjemmeside og opsamlet i en lille inspirationsfolder, der kan motivere og støtte andre skoler og butiksråd til fremtidige initiativer. Parallelt hermed formidler FDB de praksisnære fortællinger om lokalt samarbejde til hele foreningen via nyhedsbreve. Projekttype Forsøgs- og udviklingsprojektet er primært et der: (sæt kryds) Udvikler eller videreudvikler nyskabende folkeoplysende aktiviteter Afprøver nyskabende folkeoplysende aktiviteter Projektindhold (sæt kryds) 1 Aktiviteter, der vil kunne komme folkeoplysningen som helhed til gode 2 Aktiviteter med en international dimension 3 Aktiviteter der retter sig mod målgrupper, som sjældent deltager i folkeoplysning. 4 Aktiviteter igangsat af en eller flere medlemsorganisationer i samarbejde eller i samarbejde med eksterne relevante samarbejdspartnere 5 Aktiviteter der falder sammen med Samrådets aktuelle prioriterede områder (årlige handlingsplan) Projektets formål og indhold Projekt start: (mdr. og år) Projekt slut: (mdr. og år) a. Baggrund for projektet Hvilken udvikling eller hvilke forhold, behov mv. ligger til grund for projektet? Højskoler og FDB s/coop s butikker er placeret lokalt over hele Danmark. Mange steder findes stadig både en brugs (med butiksråd/bestyrelse) og en højskole. Institutioner, der traditionelt har været platforme for demokratisk udveksling og samfundsengagement. Vi mener, at der er potentiale for et lokalt samarbejde, og at det vil være en gevinst for begge institutioner. Med samarbejdet kan højskolen og brugsen gå forrest i bestræbelsen på at puste nyt liv i det lokale samfund. Den lille vision er, at højskole og butik kan inspirere hinanden. Den store vision er at inspirere borgerne til at engagere sig i den lokale hverdag. Ideen om samarbejdet er født i hovedorganisationerne. Det er dog en pointe, at højskoler og butikker selv definerer grundlaget for og ønsker til samarbejdet for at skabe lokalt ejerskab. Hovedorganisationerne er i første omgang alene fødselshjælper for at udvikle lokale projekter og samarbejdsflader. Involvering af højskoleeleverne vil være en saltvandsindsprøjtning til butikken (butiksråd/bestyrelse). Omvendt vil højskoleeleverne blive en del af hverdagsdemokrati i praksis.

3 Hvad er det folkeoplysende aspekt? Højskolerne i Danmark og FDB er værdibaserede organisationer med rødder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Begge organisationer arbejder fremadrettet for at være tidssvarende og relevante platforme for demokratisk udveksling og samfundsengagement. FDB er baseret på en antagelse om, at ansattes og medlemmers synspunkter skal være med til at forme de lokale brugsforeningers virksomhed. Højskolerne er etableret på ideen om, at demokratiet er forbundet med oplysning for og med folket. Både FDB og højskolerne ønsker altså at bidrage til en folkelig indflydelse, der sikrer tillid mellem borgere. Derfor er det også oplagt at samarbejde om lokale initiativer, der styrker det demokratiske liv gennem borger- og elevdrevet oplysningsarbejde. b. Samarbejdspartnerne og deres rolle Hvilke organisationer deltager i samarbejdet, og hvilken rolle skal de have? (se også beskrivelse i vedlagt budget) FDB: Hovedorganisation for butiksråd og foreninger. Har været primær initiativtager til forudgående idémøder sammen med FFD og vil bidrage til planlægning, evaluering og publikation FFD: Folkehøjskolernes Forening er i samarbejde med FDB tovholder på projektet og vil administrere en evt. bevilling og formidle projektet. Herudover er FFD ansvarlig for planlægning, evaluering, publikation og formidling. Krogerup højskole og Kvikly prøvestenen: Vil etablere og udvikle nye samarbejdsinitiativer lokalt Rønde højskole og Dagli Brugsen Nimtofte: Vil etablere og udvikle nye samarbejdsinitiativer lokalt c. Formål og resultater Redegør for projektets formål og de resultater der skal opnås i projektet. For at styrke det demokratiske liv i Danmark ønsker FDB og FFD i samarbejde med lokalforeninger og højskoler at udvikle og afprøve nye modeller for samarbejde mellem brugsforeninger og højskoler. Håbet er, at lokale borgere og elever på den måde kan indgå i gensidige demokratiske processer. I forlængelse af det tidligere afholdte idéseminar skal skoler og butiksråd mødes lokalt med henblik på at konkretisere ideerne i faktiske initiativer. Her forholder de sig til følgende idékatalog: 1. Samarbejde med højskoler i nærområder for ansatte i butikken og/eller medlemsvalgte eller ansatte på højskolen om fx temaaften eller et andet fælles arrangement. Fx et fælles økologisk arrangement. 2. Sommerkursus mad, vin og diætist på højskole for medlemsvalgte. 3. Forslag til kursus: Hvad er andelsforeningstanken, historien og betydningen i det 21. århundrede. 4. Gæstelærer fra FDB på højskolen. Hvem er det der driver frivillighedsdanmark? Det folkelige foredrag. 5. Sommercamp. 6. Markedsføring gennem Samvirke og de enkelte butikker 7. Fælles kommunikation bruge fælles kanaler til at blive mere synlig i det offentlige rum 8. Nyhedsbreve internt i de to organisationer fortælle om hinanden. 9. Højskolefag: etik og etisk handel gennem højskolefag og personer fra FDB. 10. Madpyramiden. Læren om sund kost. Herunder råvaresamarbejde kantine, køkken etc. 11. Demokrati og medbestemmelse. Fyraftensmøder og kurser. Fælles markedsføring. Inddrage andre foreninger. 12. Forståelse for og kendskab til hinanden. Repræsentanter fra butiksråd og bestyrelser og højskoler til en debat temaaften fx international handel 13. Input fra ungdommen samvær for elever / butiksråd i praktik i butiksråd, demokrati i praksis. Indblik for elever og ungt blod til FDB. 14. Medarbejdere og medlemmer på højskole. Fx rabat på højskole ophold for medlemmer. 15. Selvvalgt uddannelse på højskole for Coop-ansatte. 16. Højskolerne rykker ud i butikken. Fx journalistlinje der udgiver nyhedsbrev i butikken. Noget med bæredygtige varer, Flash Mobs, kampagner om klimavenlig mad. 17. Højskolerne deltager i Helsingør Messen. 18. Højskoler der arrangerer teambuilding for butiksråd. 19. Køkkenkursus- groft og grønt for højskole elever. En medlemsvalgt er vært på højskolen med FDB s koncept. Eleverne er målgruppen.

4 20. Temaaften om sund mad for unge mennesker, eleverne og andre i lokalsamfundet. 21. Personaledag med Coop-ansatte og medlemsvalte med udflugt til højskolen. 22. Årsmøde debatoplæg, inspirationsoplæg (under)holdning ved højskolen. 23. Højskoleelev i praktik i butikken til indblik i lokalsamfund og butik. 24. Værdier sundhed, etik, miljø, klima ved ta elever fra højskolen ved en stand viser hvad fx fairtrade er herunder dilemmaer i praksis. 25. Højskolen kan lave klimavenlig mad i butikken i forbindelse med klimakampagne. Beskriv de konkrete resultater/produkter, som I vil udvikle eller udarbejde i projektet ( f.eks. aktivitet, undervisningsforløb, debatmateriale eller andet ). Det endelige antal på og indhold i samarbejdsaktiviteter vil først blive udformet i løbet af de lokale konkretiseringsmøder. Erfaringerne vil blive samlet i et kortfattet inspirationskatalog, der disponeres ud fra følgende spørgsmål: - Hvorfor er det lokale samarbejde mellem højskoler og lokale butiksråd og bestyrelser vigtigt for demokratiet? - Hvad kan indholdet af sådan samarbejde være? - Hvordan udvikler man en samarbejdskultur? - Hvilke udfordringer støder man på, og hvordan imødegår man dem? Redegør for på hvilken måde det adskiller sig eller er nyt i forhold til eksisterende tilbud, materialer eller aktiviteter. Der er hidtil ikke etableret et demokratisk forankret (lokalt) samarbejde mellem højskolerne og FDB. Eksisterende samarbejdsinitiativer indskrænker sig til, at højskolernes elever er faste kunder i butikkerne, og at højskolerne i få tilfælde ligger lokaler til foreningens møder. I det nye initiativ skal elever og medlemmer af FDB mødes i fælles aktiviteter, der udvider og udvikler perspektiverne på det folkelige arbejde. d. Indhold og aktiviteter Beskriv projektforløbet med de faser og aktiviteter det består af. Redegør for, hvordan de enkelte aktiviteter bidrager til formålet. Vedlæg eller indsæt arbejdsprogram og tidsplan for forløbet Idéfase: (2011 aktiviteter er egenfinansierede og indgår ikke i budgettet) Maj: Afholdt opstartsmøde mellem FDB og FFD September: gennemført planlægning af idémøde Oktober: Der er afholdt et idémøde på Rønde højskole med deltagelse af de her involverede skoler, butiksråd og butiksbestyrelser. Det resulterede i et idékatalog med i alt 25 ideer til samarbejde 2012 Udviklingsfase: Januar: Opfølgende konkretiseringsmøder mellem højskoler og foreninger. Højskoler og brugsforeninger har præsenteret samarbejdet lokalt for respektive bestyrelser og butiksråd, og mødes for at aftale det videre arbejde. Februar: Udarbejdelse af samarbejdsmodeller og planlægning af aktiviteter. Samarbejdsmodellerne skal beskrives, så de kan overføres til andre lokale samarbejder mellem højskoler og butiksråd. Marts-oktober: Afprøvning af aktiviteterne. Dagli Brugsen Nimtofte og Rønde Højskole kigger først og fremmest på muligheden for at sende et hold butikselever på en ung-lederuddannelse, mens Krogerup Højskole og Kvickly Prøvestenen i Helsingør ønsker at styrke tværgående initiativer, hvor højskolerne lægger hus til et årsmøde og deltager aktivt med optræden ved Kvickly prøvestenens messedeltagelse.

5 Begge samarbejdsrelationer vil herefter løbende forsøge at tage fat på nye ideer fra den fælles idéliste. FFD og FDB udarbejder undervejs i udviklingsfasen en række historier, som formidles i Højskolebladet, i Samvirke, i nyhedsbreve og evt. i lokale medier. Evalueringsfase: Oktober: Fælles evalueringsmøde mellem skoler, butiksråd, bestyrelser, FDB og FFD November: Evalueringsskema udfyldes af skolerne December: Evalueringsnotat udarbejdes af FDB og FFD 2013 Formidlingsfase: Januar: Produktion af inspirationsfolder ved FFD og FDB + revidering af regnskab Februar: Evalueringsnotat, folder og regnskab sendes til DFS. For projektets formidling jf. punkt E. e. Spredning af erfaringer og resultater Beskriv hvordan projektet vil blive evalueret. Projektet vil blive evalueret på baggrund af: et fælles og kvalitativt evalueringsmøde med de involverede partnere gennem et evalueringsskema som udarbejdes af FDB og FFD, og som primært skal understøtte udarbejdelse af en inspirationsfolder Et evalueringsnotat på to sider. en indspirationsfolder med gode råd og ideer til lignende samarbejdsinitiativer Hvem er målgruppen? Målgruppen er især højskoleelever, lokale foreningsmedlemmer og butiksansatte. Hernæst de borgere som involveres i aktiviteterne. Hvordan formidles resultaterne og erfaringerne til DFS s medlemsorganisationer og den øvrige folkeoplysning? Gennem den beskrevne inspirationsfolder, via FFDs og FDBs hjemmesider, I evalueringsnotat, I højskolebladet, I foreningernes nyhedsbreve (Også hos DFS) og i lokale medier Redegør for de formidlingsaktiviteter der er søgt om tilskud til, og begrund den valgte formidlingsform. Det er vores erfaring, at længere evalueringsrapporter sjældent bliver læst. Derfor vælger vi en kortere og mere læservenlig evalueringsform gennem inspirationsfolder og artikler. På den måde er det lettere at sprede erfaringerne. Erfaringerne fra evalueringen kan tilsvarende omsættes til og formidles som gode råd til potentielle samarbejdspartnere.

6 6. Budget Se Bilag 1 Navn på ansvarlig ansøger Sted og dato Den udfyldte formular sendes som vedhæftet Word-fil eller pdf i en til

7 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Folkehøjskolernes Forening i Danmark Rasmus Kjær Nytorv København K Den 12. december 2011 Danish Adult Education Association GI. Kongevej 39 E, 2.tv. DK 1610 København V Vedr. ansøgning B Samarbejde mellem højskoler og danske brugsråd- og FDBs lokale butiksråd og bestyrelser FFD har søgt tilskud fra Dansk Folkeoplysnings Samråds tips- og lottomidler, pulje B til medlemsorganisationernes aktivitet. Ansøgningen er behandlet af Tipsudvalget den 7. december Der er bevilget et beløb på kr. Telefon Telefax Udvalget fandt projektet spændende, men fandt revisionsudgiften relativ høj. DFS vil gerne være med til at formidle erfaringerne fra projektet. Send derfor rapporten i elektronisk form, så vi kan lægge den på DFS hjemmeside og udsende det i Netavisen. Projektet skal afholdes indenfor rammerne af projektbeskrivelsen og budgettet. Regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til reglerne for tipsmidlerne, pulje B og det færdige regnskab skal indsendes til DFS sammen med det færdige materiale. Regnskabet skal indeholde samtlige indtægter og udgifter, herunder tilskud og indtægter fra anden side. Større ændringer i forudsætningerne for dette bevillingstilsagn skal godkendes af DFS. Med venlig hilsen Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere