Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015"

Transkript

1 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

2 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet Stadsarkivet fik opgaven fra projekt til drift Først løses opgaven med interne ressourcer Dernæst ansættelse af controller og it-assistent Opbygning af intern organisation Drifts- og udviklingsbudget på kr. (ej løn) Finansiering via PC-afgift

3 Formålet med journalisering i esdhsystemer dels at kunne finde verserende sager og kontrollere, at sagsbehandlingen sker inden for en rimelig tid, dels at kunne finde frem til, hvilke beslutninger der tidligere er taget i kommunen og dermed at: skabe grundlag for en ensartet journalisering og sagsregistrering på baggrund af samme journalplan tilgodese borgernes rettigheder over for offentlige myndigheder (jf. forvaltningslov, offentlighedslov, persondatalov m.fl.) sikre kommunens mulighed for bevisførelse i forbindelse med økonomiske og juridiske forhold sikre grundlaget for fremtidens kulturelle og videnskabelige forskning Fra læsesalsbrug rykker vi som arkiv frem til skrivebordsbrug

4 Eksternt Brugerklub Forretningsudvalg Tværgående Følgegruppe ESDH-Controller Specialkonsulent ESDH-Team Forvaltningerne Superbrugere Kontaktpersoner

5 ESDH-Team ESDH-Controller TM- administrator 1 person Superbrugere Økonomi og personale: 1 Kontaktpersoner Afdelingsniveau Seniorservice: 1 Velfærd/myndighed-administrator Sundhed: 1 1 person Rådgivning og visitation: 1 Kultur- og fritid-administrator Sekretariatet: 2 1 person Afdelingsniveau Afdelingsniveau B&U-administrator 1 person Dagtilbudsafdelingen: 1 Skoleafdelingen: 1 Familieafdelingen: 1 + decentrale Afdelingsniveau Velærd/sundhed-administrator Sundhed 4 1 person Afdelingsniveau Ø&A-administrator 1 person Stabe, Jobcenter mv.: 9 Afdelingsniveau Stabe-administrator 1 person Økonomi og personale: 1 Afdelingsniveau

6 ESDH-Teamet - Vurdere ønsker om ændringer i SBSYS - Udvikler systemet og brugen af samme - Overordnede retningslinjer og vejledninger - Udvikling og vedligehold af SBSYS på intranettet - Sparring til lokale retningslinjer - Test af nye versioner - Support til egne superbrugere - Underviser i SBSYS og god forvaltningsskik - Undervisning i særlige moduler til SBSYS - Administratorer

7 Funktionsbeskrivelse for en Forvaltningsadministor i SBSYS Som forvaltningsadministrator skal du: - Deltage i ESDH-teamets arbejde - Koordinere erfaringer fra forvaltningens øvrige superbrugere - Have viden om enkeltsagsprincippet - Kunne anvende KL s journalplan, herunder sammensætning af korrekt j.nr. og funktionsfacet - Have udbredt kendskab og erfaring i brugen af SBSYS og oprette skabeloner - Ansvarlig for egen forvaltnings retningslinjer, herunder ajourføring og udvikling samt sparring - Controller-funktion overfor egen forvaltningsbrugere vedr.: -Uafsluttede sager -For gamle erindringer -Sager der ikke er overdraget til anden sagsbehandling ved ansættelsesstop -Fungere som hotline for egen forvaltnings SBSYS brugere Kunne undervise kontaktpersoner og almindelig brugere i SBSYS Forvaltningsadministratorerne oppebærer et løntillæg for opgaven betalt af forvaltningerne

8 Funktionsbeskrivelse for en Som superbruger skal du: - Have viden om enkeltsagsprincippet superbruger i SBSYS - Kunne anvende KL s journalplan, herunder sammensætning af korrekt j.nr. og funktionsfacet - Have udbredt kendskab og erfaring i brugen af SBSYS og oprette skabeloner - Ansvarlig for egen afdelings retningslinjer, herunder ajourføring og udvikling - Controller-funktion overfor egen afdelingsbrugere vedr.: -Uafsluttede sager -For gamle erindringer -Sager der ikke er overdraget til anden sagsbehandling ved ansættelsesstop -Fungere som hotline for egen forvaltnings SBSYS brugere Kunne undervise kontaktpersoner og almindelig brugere i SBSYS

9 Støttefunktioner i systemet Massetildeling Masseafslutning Ingen lukning med kladde/erindring Erindringer Differentieret sagsstatus Sagsskabeloner

10 Massetildeling

11 Masseafslutning Sagafklaring giver dig et overblik over alle de aktive sager du har, og giver du mulighed for at masseafslutte sager, der ikke længere er aktuelle. I funktionen sagafklaring har du følgende muligheder: Arkivafklaring her kan du vælge mellem Mangler bekræftelse og Skal arkiveres. Feltet kan bruges til at holde styr på hvilke sager du har gennemset, som enten skal arkiveres eller du endnu ikke har taget stilling til. Feltet fremgår af sagens forside under Arkivstatus. Arkivnote her kan du indtaste en note. Noten kommer også til at fremgå på sagens forside.

12 Ingen lukning med kladde/erindring Afslut markerede sager ved at holdt Ctrl nede og klikke på sagerne, kan du markere flere sager, og vælge at afslutte dem på en gang. Hvis der er uafsluttede erindringer, dagsordenspunkter eller kladder på sagen, får du en besked om dette, og sagen skifter ikke status. Øvrige sager der er markeret, bliver afsluttet og forsvinder fra listen.

13 Sagsstatus

14 Sagsskabeloner

15 Støttefunktioner udenfor systemet Gem til SBSYS fra Office Gem til SBSYS i Outlook Gem til SBSYS i sti-struktur Størst mulig tilladte filstørrelser Retningslinjer overordnede og afdelingsvist Scanning Integrationer til SBSYS Påvirkning af filformater

16 Gem som kladde/dokument Vælg Gem som kladde hvis du skal kunne arbejde videre i dokumentet, efter det er gemt i SBSYS eller Gem som dokument hvis det skal journaliseres.

17 Gem fra Outlook

18 Gem til SBSYS fra drev

19 Interne retningslinjer Oversigt over hovedsagstyper i Stadsarkivet Sagstype J.nr. Navngivning Bemærkninger Mødereferater P35 Mødereferater gruppe Personale- og gruppemøder Ajourføring af årbøger A50 Ajourføring af årbøger bogtype Vejle Lokalbog, Mostrup Beskæftigelsesprojekter på Stadsarkivet Ø36 Navnet på projektet Ansættelse i virksomhedspraktik G01 Navn - virksomhedspraktik Videndeling A26 Emne Administrative forespørgsler G01 Adm. Forespørgsel emne Generelle sager vedr. drift G01 Emne/navn for området Lokalhistorisk arkivsamarbejde P27 Lokalhistorisk arkivsamarbejde partner Aktiv indsamling P20 Indsamling emne Registraturer P05 Registraturer emne Vejledninger/Procedure P21 Vejledninger/Procedure emne Konservering af arkiver P05 Konservering emne Behandling af materiale Historiske forespørgsler G01 Forespørgsel emne Systemafklaring for IT-systemer P07 Systemafklaring systemnavn Indkomstjournal P19 Indkomstjournal nr. Modtagne arkivalier Projektsamarbejde P27 Projekt partner / emne Udstillinger P07 Udstilling emne Kursusafholdelse A26 Kursus emne Kurser, foredrag o.l. Arrangementer A26 Arrangement- emne Publikationer A50 Publikation emne Egne publikationer Billeder i Ugeavisen mv I06 Billeder partner / emne Indlån fra andre arkiver G01 Indlån partner / emne Udlån til andre arkiver G01 Udlån partner / emne Indsigt i arkivalier med personoplysninger A53 Indsigt i arkivalier partner Tilgængelighed til arkivalier P25 Tilgængelighed til arkivalier partner Dispensationer Forespørgsel om slægtninge G01 Forespørgsel om slægtninge partner Pensionsselskaber, forsikringsselskaber o.l. Aftale om salg/brug af billeder P19 Aftale om salg/brug af billeder og partner Afleveringsbestemmelser for IT-systemer P07 Afleveringsbestemmelser navn på IT-systemer Fremfinding af sager i Mellem-arkivet G01 Fremfinding partner / emne SBSYS P20 SBSYS emne Der kan forekomme andre sagstyper. I disse tilfælde findes journalnr. ved hjælp af KL s Journalplan.

20 Skan Skan varetager Vejle Kommunes centrale skanningsfunktion, hvor alle afdelinger og institutioner har mulighed for at få skannet dokumenter til kommunens ESDH-system. Der skannes i afdelingen dokumenter årligt. Derudover 3 centrale skannesteder, som forvaltningerne er ansvarlige for. Vi sikrer, at retningslinjer (dpi)for god skanning overholdes Skan på kopimaskiner styres via central opsætning pt. 400 decentrale maskiner Integreret løsning til postfordeler i esdh og ikke via mail

21 Fordele Overgang til digital kommunikation følges tæt i kraft af ESDHansvar - tidlig omstilling, herunder også ledelsesmæssigt Der kan tages højde for digitale løsninger i eksempelvis skanningen Blokere for uegnede formater skannes til ESDH. Gør arkiveringen nemmere og kvaliteten bedre. Får mulighed for at spille ind med digitale løsninger Påvirkning af sagsdannelse fra vugge til grav Påvirkning af kultur omkring journalisering og god forvaltningsskik

22 Afledte fordele Stadsarkivet er tydelig i billedet i administrationen også de store decentrale administrationer Påvirker digitalisering til størst mulig arkivegnethed Tæt på direktionen, forslag afklares hurtigt Som del af Ø&A tæt på de store fleksible kasser, såvel løn som uddannelse Fleksibilitet i stor arbejdsstyrke

23 Ulemper? Revurdering af stadsarkivet som udelukkende kulturinstitution Mange up-front-driftsopgaver giver hurtig dårlig image ved nedbrud også selv om fejlen ligger andre steder

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet

Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Udbud af lovinformationssystem - Bilag 4a, Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet Bilag 4a Kravspecifikation og skema til besvarelse af kvalitet (Bilaget ligger også som en word-fil på www.frederikshavn.dk

Læs mere

Supplerende kravspecifikation

Supplerende kravspecifikation SOLRØD KOMMUNE ESDH Supplerende kravspecifikation Bilag 2B April 2007 SOLRØD KOMMUNE Indledning... 3 Overordnede mål... 3 Den supplerende kravspecifikation... 5 Vejledning til besvarelsen... 5 1. Krav

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse

Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system. Generel løsningsbeskrivelse Levering og vedligeholdelse af et ESDH-system Generel løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Ski FUP...4 2. Generel løsningsbeskrivelse...6 3. Journalisering, sagsbehandlerstøtte og dokumenthåndtering...6

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015

Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Bilag 5 - Kravspecifikation for projekt: InSlag 2015 Udarbejdet af: Projektgruppen for InSlag 2015 Gældende fra: 1. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med kravsbeskrivelsen... 3 2 Baggrund...

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere