Udvidet brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugervejledning"

Transkript

1 X2 Udvidet brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion til telefonen...8 Telefonoversigt...9 Opladning af batteriet...9 Bærebart, håndfrit stereoudstyr...10 Statuslinje...10 Statusikoner...10 Skærmlås...11 Navigering...11 Tilpasning af startmenuen...13 Dato og klokkeslæt...13 Alarmer og meddelelser...14 Communication Manager...14 Ejeroplysninger...14 Indstillinger for internet og meddelelser...15 Net...15 Håndtering af indhold med Filoversigt i telefonen...16 Søgning efter oplysninger...16 Indtastning af tekst...16 Programmer...17 Indstillinger...19 Anbefalet tilbehør...20 Opdatering af telefonen...21 SlideView...22 Paneler...23 Sådan skifter du mellem paneler og programmer...23 Håndtering af paneler...23 Automatisk panelskift...24 Indstillinger for panelstyring...25 MS-panelet I dag...25 Tilewave-panel...26 Panelet Pixel City...26 Vækstpanel...27 Spb Mobile Shell-panel

3 Skype -panel...28 Overførsel af nye paneler...28 Ringer til...29 Sådan foretager og modtager du opkald...29 Flere opkaldsfunktioner...31 Videoopkald...32 Kontaktpersoner...34 Brug af Kontaktpersoner...34 SIM-kontaktpersoner...35 Søgning efter virksomhedens kontaktpersoner med Microsoft Exchange Server...36 Kalender...37 Brug af kalenderen...37 Håndtering af mødeindkaldelser vha. Microsoft Outlook...38 Synkronisering...39 Synkroniseringsmetoder...39 Synkronisering vha. Sony Ericsson Sync...39 Synkronisering med en computer, der kører Microsoft Windows vha. Microsoft ActiveSync...40 Synkronisering via en trådløs forbindelse med en Microsoft Exchange-server...42 Meddelelser...46 SMS og MMS Windows Live Messenger...50 Forbindelse...51 Bluetooth -teknologi...51 Wi-Fi...53 Deling af internetforbindelse...54 TV-udgang...55 Medieserver...57 Webbrowser...58 Inden du browser på internettet...58 Browsing på internettet...58 Menuindstillinger...58 Zoom...59 Håndtering af foretrukne...59 Oversigtssider...60 Adgang til andre funktioner, mens du browser...60 Programmer og indhold...61 PlayNow...61 Windows Marketplace

4 Spil...61 Håndtering af programmer...61 Ophavsretligt beskyttet indhold...62 Medier...63 Fotos...63 Musik...64 Video...66 Streamingmedier...67 Radio...67 Kamera...71 Brug af kameraet...71 Brug af stillkameraet...71 Brug af videokameraet...76 Sådan arbejder du med fotos og videoer vha. kameraet...80 Overførsel af indhold...81 Sådan overfører du filer mellem telefonen og en computer...81 Placeringstjenester...82 Brug af den interne GPS-modtager...82 FastGPS...82 Google Maps...82 Låsning og sikring af telefonen...84 IMEI-nummer...84 Krypterede data...84 SIM-beskyttelse...84 Beskyttelse af telefonen...85 Fejlfinding...86 Nulstilling af telefonen...86 Jeg kan ikke anvende internetbaserede tjenester...86 Jeg kan ikke synkronisere telefonen med en computer, der kører Microsoft Windows, vha. trådløs Bluetooth -teknologi...86 Juridisk meddelelse...87 Stikordsregister

5 Introduktion Vigtige oplysninger Læs brochuren Vigtige oplysninger inden du bruger mobiltelefonen. Der henvises muligvis til tjenester eller programmer, som leveres af tredjepart, i denne Brugervejledning. Brugen af sådanne programmer eller tjenester kræver muligvis en særskilt registrering hos tredjepartleverandøren og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvad angår programmer, hvortil der er adgang på eller via tredjeparts websted, skal du på forhånd læse det pågældende websteds vilkår for anvendelse og gældende beskyttelse af personlige oplysninger. Sony Ericsson garanterer ikke for tilgængeligheden eller ydeevnen, hvad angår websteder eller tjenester, som tredjepart tilbyder. Ikke alle tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Brugervejledningen på telefonen Der findes en udvidet brugervejledning og hjælp på telefonen. Sådan får du adgang til brugervejledningen på telefonen Tryk på > Hjælp > Sony Ericsson Hjælp. Yderligere Hjælp Sådan bruger du telefonens Hjælp Tryk på > Hjælp. Sådan bruges Introduktion Tryk på > Kom godt i gang. Samling SIM-kortet og batteriet skal isættes, før du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet 1 Lås batteridækslet op. 2 Tag batteridækslet af. 3 Skub SIM-kortet ned i holderen med de guldfarvede kontakter nedad. 5

6 Sådan isættes batteriet 1 Lås batteridækslet op. 2 Tag batteridækslet af. 3 Isæt batteriet med siden med Sony Ericsson-hologrammet opad og kontakterne mod hinanden. Sådan isættes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tænder du telefonen 6

7 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil telefonen starter. 2 Første gang, telefonen starter, leder en guide dig gennem de vigtigste indstillinger. Første gang, du oplader telefonen, kan det tage op til 15 minutter, før skærmen begynder at lyse. Så kan du tænde telefonen. Sådan slukker du telefonen 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil der vises en meddelelse. 2 Tryk på Ja. Sådan slår du dvaletilstand til Tryk kortvarigt på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. Sådan slår du dvaletilstand fra Tryk kortvarigt på afbryderen for at aktivere skærmen. Telefonen aktiveres desuden, når du modtager et opkald eller en meddelelse. Sådan aktiverer du flytilstand 1 Tryk på > Indstillinger > Communication Manager. 2 Tryk på. Sådan deaktiverer du telefontilstand 1 Tryk på > Indstillinger > Communication Manager. 2 Tryk på. Automatisk slukning Med funktionen til automatisk slukning får du hjælp til at indstille telefonen, så den slukker automatisk. Du kan også indstille baggrundslyset, så det slukker automatisk, hvis telefonen ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum. Sådan slukkes der automatisk 1 Tryk på > Indstillinger > System > Baggrundslys og strømstyring > fanen Avanceret. 2 Marker afkrydsningsfelterne, og forkort tiden, før de forskellige funktioner slås fra. Justering af skærmen Skærmen skal justeres, første gang du tænder telefonen. Om nødvendigt kan du justere den igen senere. Brug pennen til at justere skærmen. Sådan justerer du skærmen 1 Tryk på > Indstillinger > System > Skærm > fanen Justering. 2 Tryk på Juster skærm. 3 Brug pennen, så du kan trykke hårdt og præcist på de enkelte elementer. Skærmen skal justeres for at kalibrere berøringspunkterne. 7

8 Introduktion til telefonen 8

9 Telefonoversigt 1 Afbryder 2 Stik til oplader/usb-kabel Tastatur 4 Batteridækslets lås 5 Opkaldstast 6 Tasten til SlideView 7 Optisk joystick/valgtast OK-tast 4 9 Afslut opkald-tast 10 Berøringsskærm 11 Videoopkaldskamera Højttaler 13 Lyssensor 14 3,5 mm stik til headset/tv-udgang Pen 16 Kameralys 17 Kameraobjektiv 18 Lydstyrketast 19 Højttaler 20 Kameratast 21 Stropholder Opladning af batteriet Når du starter opladningen af batteriet, kan der gå nogle minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Du kan godt bruge telefonen, mens den oplades. Batteriet aflades, lidt efter at det er fuldt opladet, hvorefter det oplades igen i et bestemt tidsrum. Derved forlænges batteriets levetid, men det kan betyde, at der vises en ladestatus under 100 %, selvom batteriet er fuldt opladet. 9

10 Sådan oplades telefonen vha. strømadapteren Slut telefonen til et strømudtag vha. det medfølgende USB-kabel, og tænd for strømmen til adapteren. Sådan oplades telefonen vha. en computer Slut telefonen til en USB-port på computeren vha. det medfølgende USB-kabel. Bærebart, håndfrit stereoudstyr Sådan bruger du håndfrit udstyr 1 Tilslut bærbart, håndfrit udstyr. 2 Tryk på tasten til håndtering af opkald for at besvare et opkald. Hvis du lytter til musik, stopper den, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er slut. 3 Tryk på tasten til håndtering af opkald for at afslutte et opkald. Hvis der ikke fulgte bærbart, håndfrit udstyr med telefonen, kan det købes særskilt. Statuslinje En statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om telefonens status og meddelelser. Statuslinjen giver direkte adgang til de viste programmer. Sådan får du adgang til et program fra statuslinjen 1 Tryk på statuslinjen. 2 Tryk på et af ikonerne, der vises. Statusikoner Du kan trykke på et ikon på statuslinjen og få flere oplysninger eller starte et program. Følgende statusikoner vises muligvis på statuslinjen: GPRS tilgængelig HSDPA tilgængelig EDGE tilgængelig 3G/UMTS tilgængelig Wi-Fi -funktionen er aktiveret Søgning efter tilgængelig Wi-Fi -netværksforbindelse Wi-Fi -netværk tilsluttet Signalstyrke 10

11 GPRS i brug HSDPA i brug 3G/UMTS i brug Intet signal Telefonens radio er deaktiveret Taleopkald i gang EDGE i brug Forbindelsen er aktiv Forbindelsen er ikke aktiv Parkeret opkald Lyden er slået til Lyden er slået fra Mistet opkald Ny indgående SMS Ny indgående MMS Flere beskeder. Tryk for at få vist alle Synkronisering i gang Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet Bluetooth -funktionen er aktiveret Bluetooth -hovedtelefoner tilsluttet Roaming Skærmlås Sådan låser du skærmen Tryk og hold på. Sådan låser du skærmen op Træk til venstre eller højre. Sådan slår du den automatiske skærmlås til eller fra 1 Tryk på > Indstillinger > Auto-lås. 2 Marker afkrydsningsfeltet, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver autolås. 3 Tryk på Baggrundslys og strømstyring, og vælg de ønskede indstillinger under fanen Avanceret, hvis du vil ændre tidsrummet, før skærmen automatisk låses 4 Tryk på OK. Sådan anvender du en skærmlåskode 1 Vælg > Indstillinger > Lås. 2 Marker boksen Giv besked, hvis telefonen ikke anvendes i, vælg et tidsinterval, og angiv koden, der skal bruges for at låse skærmen op. 3 Tryk på OK, og bekræft ved at vælge Ja. Navigering Du kan navigere rundt på skærmen på følgende måder: Med pennen eller en finger på berøringsskærmen Med navigeringstasten 11

12 Brug af berøringsskærm Tryk på et element for at markere det. Tryk og hold på filen eller mappen for at kopiere, omdøbe eller sende den. Vælg den ønskede handling i dialogboksen med indstillinger. Svirp med fingeren eller en pen op eller ned på skærmen for at rulle op eller ned. På nogle sider kan du også svirpe til siderne. Tryk på skærmen for stoppe rulningen. Træk fingeren eller pennen på skærmen for at panorere på en side. Brug af piletasterne Sådan bruger du piletasterne Tryk piletasterne mod venstre, højre op eller ned for at flytte rundt på skærmen. Tryk på for at vælge et element. Brug af det optiske joystick Du kan flytte den fremhævede markør i alle retninger ved at lade fingeren glide over navigeringstasten. I Microsoft Internet Explorer, Messaging og Kontaktpersoner kan du i stedet bruge det optisk joystick til at rulle med. 12

13 Sådan aktiverer du det optiske joystick 1 Tryk på > Indstillinger > System > Optisk joystick. 2 Marker afkrydsningsfeltet, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver optisk joystick. Sådan aktiverer du rullefunktionen 1 Tryk på > Indstillinger > System > Optisk joystick. 2 Marker afkrydsningsfeltet, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver rullefunktionen til Onlinemeddelelser og Kontaktpersoner. Du kan kun aktivere denne indstilling, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver optisk joystick er markeret. Tilpasning af startmenuen Du kan tilpasse, hvad der skal vises i startmenuen. Nogle af de ændringer, du foretager, gælder også MS-panelet I dag. Sådan anvender du et brugerdefineret baggrundsbillede 1 Tryk på > Indstillinger > Startside. 2 Tryk på fanen Udseende, og marker afkrydsningsfeltet Brug dette billede som baggrund. 3 Tryk på Gennemse for at få vist en oversigt over dine billedfiler. 4 Tryk på navnet på det billede, du vil bruge. 5 Tryk på OK. Billederne vises bedst, hvis de gemmes med en opløsning på 480x800 pixel til WVGA (Wide Video Graphics Array) og 800x480 pixel til visning i liggende format. Skærmindstillinger Sådan forstørres eller formindskes tekstens størrelse på skærmen 1 Tryk på > Indstillinger > System > Skærm > fanen Tekststørrelse. 2 Flyt skyderen for at forstørre eller formindske tekststørrelsen. Sådan forøger eller formindsker du skærmens lysstyrke 1 Tryk på > Indstillinger > System > Baggrundslys og strømstyring > fanen Baggrundslys. 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Juster baggrundslys automatisk, hvis det er markeret. 3 Træk skyderen for at forøge lysstyrken. International Måden, hvorpå tal, valutaer, datoer og klokkeslæt vises, angives under International. Sådan skiftes internationale indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger > System > International. 2 Vælg dit område på listen under fanen Område. 3 Tryk på de relevante faner, og vælg de ønskede indstillinger, hvis du vil tilpasse indstillingerne yderligere. Ændring af området ændrer ikke operativsystemets sprog på telefonen. Området, du vælger, bestemmer, hvilke indstillinger der er tilgængelig under de øvrige faner. Dato og klokkeslæt Sådan indstilles dato og klokkeslæt 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer. 2 Tryk på fanen Tidsindstilling. 13

14 Sådan indstilles dato og klokkeslæt for et andet sted 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer. 2 Tryk på fanen Tidsindstilling. 3 Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato og klokkeslæt. Alarmer og meddelelser Sådan indstilles en alarm 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer > fanen Alarmer. 2 Tryk på Beskrivelse, og indtast et navn for alarmen. 3 Tryk på ugedagen for alarmen. Du kan vælge flere dage ved at trykke på hver ønsket dag. 4 Tryk på klokkeslættet, og indstil klokkeslættet for alarmen. 5 Hvis du vil vælge en lyd, skal du trykke på knappen Afspil ved siden af afkrydsningsfeltet og vælge en lyd. Tryk på OK for at bekræfte. Alarmen lyder ikke, hvis telefonen er slukket. Sådan angiver du, hvordan der skal gives besked om hændelser og handlinger 1 Tryk på > Indstillinger > Lyde og meddelelser. 2 Tryk på fanen Meddelelser. 3 Tryk på navnet på en hændelse, og vælg, hvordan du vil have besked, ved at markere de relevante afkrydsningsfelter. Du kan vælge mellem flere indstillinger, f.eks. en særlig lyd, en meddelelse eller blinkende lys. Ringeindstillinger Sådan ændrer du ringetypen og -tonen for indgående opkald 1 Tryk på > Indstillinger > Lyde og meddelelser > fanen Indgående opkald. 2 Tryk på Ringetype > Ringetone. Communication Manager Wi-Fi og Bluetooth -teknologi bruger ligesom dataforbindelser batteristrøm. Hvis du vil spare på batteristrømmen, anbefales det, at disse forbindelser afbrydes, når de ikke er i brug. Sådan afbryder du forbindelserne 1 Tryk på > Indstillinger > Communication Manager. 2 Afbryd de forbindelser, du ikke har brug for. Strømbesparelse Du kan forbedre batteritiden ved at lukke programmer, der kører i baggrunden, og ved at deaktivere visse forbindelser. Du kan desuden reducere strømforbruget ved at anvende skærmens automatiske slukkefunktion (Auto-lås) eller reducere skærmens lysstyrke. Animerede billeder og visse ældre typer SIM-kort bruger også meget batteristrøm. Ejeroplysninger Sådan indtastes ejeroplysninger 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Ejeroplysninger. 2 Skriv dine personlige oplysninger under fanen Identifikation. Telefonens navn Telefonens navn bruges til at identificere telefonen i følgende situationer: Ved synkronisering med en computer 14

15 Ved brug af trådløs Bluetooth -teknologi Når data gendannes fra en sikkerhedskopi Hvis du synkroniserer flere telefoner med den samme computer, skal hver telefon have et entydigt navn. Sådan ændres telefonens navn 1 Tryk på > Indstillinger > System > Om. 2 Tryk på fanen Enheds-id. 3 Angiv et nyt navn. 4 Tryk på OK. Telefonens navn skal begynde med et bogstav, bestå af bogstaverne fra A til Z, tallene fra 0 til 9 og må ikke indeholde mellemrum. Brug understregningstegnet til at adskille ord. Indstillinger for internet og meddelelser Du kan oprette forbindelse til internettet via en mobil 2G/3G-dataforbindelse eller Wi-Fi, hvis telefonen har de rette internetindstillinger. Du kan installere internet- og meddelelsesindstillinger på telefonen vha. programmet Opsæt forbindelse. Indstillingerne for internet og meddelelser kan desuden tilføjes eller ændres manuelt. Sådan henter du internetindstillinger 1 Vælg > Indstillinger > Forbindelser > Opsæt forbindelse. 2 Vælg OK. Sådan konfigurerer du internetindstillingerne manuelt Kontakt tjenesteudbyderen for at få de nødvendige indstillinger til manuel konfigurering af internetindstillingerne. 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Forbindelser. 2 Tryk på Tilføj en ny modemforbindelse under Min internetudbyder. 3 Indtast forbindelsens navn, vælg derefter Telefonlinje (GPRS, 3G) på rullelisten, og tryk derefter på Næste. 4 Indtast et Navn på adgangspunkt, og tryk derefter på Næste. 5 Rediger om nødvendigt Brugernavn, Adgangskode, Domæne og Avancerede indstillinger. Tryk på Afslut. 6 Tryk på Administrer eksisterende forbindelser under Min internetudbyder, og vælg den forbindelse, du lige har oprettet. Net Du kan få vist, hvilke mobilnet der er tilgængelige og arrangere dem i rækkefølgen, du ønsker, din telefon skal forsøge at få adgang til dem. Hvis dit foretrukne net ikke er tilgængeligt, vil telefonen f.eks. forsøge at få adgang til det næste foretrukne net. Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit eget net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, som operatøren tillader. Det kaldes roaming. For at kunne foretage eller modtage opkald skal telefonen være inden for et nets rækkevidde. Sådan vises de tilgængelige net 1 Tryk på. 2 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger, find derefter og tryk på fanen Netværk. 3 Vælg Manuelt under Netværksvalg. Listen med tilgængelige net vises. 15

16 Sådan angiver du foretrukne net 1 Tryk på. 2 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger, og tryk på fanen Netværk. 3 Tryk på Angiv netværk, og følg vejledningen på skærmen. 4 Tryk på OK for at vende tilbage til fanen Netværk, når nettene er arrangeret i den ønskede rækkefølge. 5 Vælg Automatisk på listen Netværksvalg. 6 Tryk på OK. Håndtering af indhold med Filoversigt i telefonen Du kan bruge Filoversigt på telefonen til at håndtere indhold, du har gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Slet indhold for at skaffe plads, hvis hukommelsen er fyldt. Sådan bruger du Filoversigt i telefonen Tryk på > Filoversigt for at åbne Filoversigt. Følgende funktioner er tilgængelige i Filoversigt: Opgave Gå ét niveau op i Filoversigt Åbne en mappe i den aktuelle visning Oprette en ny mappe Åbne en fil Handling Vælg Op Tryk på mappen Vælg Menu > Ny mappe. Tryk på filen. Kopiere, klippe eller indsætte en fil eller mappe Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Rediger Sende filen til en anden telefon eller computer via Bluetooth Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Overfør fil... Omdøbe en fil eller mappe Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Omdøb Slette en fil eller mappe Gå direkte til en mappe Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Slet Brug rullefelterne øverste til venstre og højre på skærmen Søgning efter oplysninger Du kan søge efter filer og andre elementer, der er gemt på telefonen, efter filnavn eller ord, som findes i elementet. Du kan f.eks. at søge i Søg på telefon og i online Hjælp. Sådan søges der efter en fil eller et element 1 Tryk på > Søg på telefon. 2 I feltet Søg efter har du følgende muligheder: Skriv filnavnet, et ord eller andre oplysninger, du vil søge efter. Vælg på rullelisten, et element, du søger efter. 3 Vælg en datatype i feltet Type. 4 Tryk på Søg. 5 Tryk på det element, du vil åbne, på listen Resultater. Indtastning af tekst Du kan bruge hardwaretastaturet til at indtaste tekst og tegn. Brug af hardwaretastaturet Tryk på de relevante bogstavtaster for at skrive med små bogstaver. Tryk på, og tryk derefter på den relevante bogstavtast for at skrive et enkelt stort bogstav. 16

17 Tryk to gange på for kun at skrive med store bogstaver. Tryk på igen for at skifte tilbage til udelukkende små bogstaver. Tryk først på bogstavstasten og derefter på, indtil det ønskede bogstav vises, for at skrive bogstaver med diakritiske tegn. Tryk på, og tryk derefter på den relevante tast for at indtaste et tal. Tryk to gange på, og skriv de relevante tal eller symboler. Tryk på for at kontrollere det indtastede eller afslutte det program, der anvendes. Brug af skærmtastaturet Du kan bruge skærmtastaturet til at skrive tekst. Tastaturet vises, når du starter et program eller vælger et felt, der kræver tekst eller tal. Skærmtastaturet anvender en indbygget ordbog. Tryk på skærmtastaturet for at skrive tekst. Tryk på inputikonet nederst på skærmen i et program, hvorefter skærmtastaturet vises. Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at skrive tegnsætningstegn og symboler. 1 Tryk på nederst i et programs skærmbillede. 2 Tryk på, og vælg et tegnsætningstegn eller symbol. Inputsprog Før du begynder at skrive bogstaver, skal du vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver. Du kan skifte til et af de inputsprog, du har valgt, ved at trykke på, når du skriver tekst. Sådan vælger du inputsprog 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Sprog. 2 Marker afkrydsningsfelterne for det sprog, du vil føje til listen. Sådan ændrer du inputsproget Tryk på, og tryk derefter på, hvis du bruger skydetastaturet. Tryk på, hvis du bruger skærmtastaturet. Sådan føjer du ord til tastaturordbogen 1 Tryk på, mens du indtaster tekst, hvis du bruger tastaturet på skærmen, eller tryk på >, hvis du bruger skydetastaturet. 2 Tryk på Indstillinger > Mine ord > Tilføj. 3 Skriv et ord, og tryk på OK. Indstillinger for tekstkorrektion Med tekstkorrektion får du hjælp til at indtaste ord hurtigere, fordi der foreslås ord, mens du taster bogstaver. Du kan vælge forskellige indstillinger i tekstkorrektionsmenuen, f.eks. ret stavefejl, forudsig næste ord, auto-tilføj og auto-erstatning. Sådan vælges indstillinger for tekstkorrektion 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrektion. 2 Vælg de ønskede indstillinger. Tryk på > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrektion > Hjælp for at få flere oplysninger om de forskellige indstillinger i menuen Tekstkorrektion. Programmer Her er nogen af de programmer, du finder i startmenuen: 17

18 Office Mobile Startside Tekst Paneler Kamera Kalender Kontaktpersoner Internet Explorer Telefon Hjælp SlideView Medier Sony Ericsson Sync YouTube Spil ActiveSync Adobe Reader LE Lommeregner Filoversigt Kom godt i gang PlayNow Arena Google Maps Marketplace Brug hele pakken med Microsoft Office-programmer til telefonen: Microsoft Excel Mobile, Microsoft OneNote Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile og Microsoft Word Mobile. Panelet I dag. Send og modtag talebeskeder, MMS'er og SMS'er. Håndter dine paneler. Tag fotos, eller optag videoklip. Hold styr på dine aftaler, og opret mødeindkaldelser. Hold styr på dine venner og kollegaer. Surf på web- og WAP-steder, og hent nye programmer og filer på internettet. Send og modtag . Foretag og modtag opkald, skift mellem opkald, og arranger konferenceopkald. Få vist emner i Hjælp til det aktuelle skærmbillede eller program. Hurtig adgang til telefonaktiviteter, du ofte benytter. Håndter mediefiler, f.eks. musik, fotos, videoer og spil. Synkroniser dine kontaktpersoner, din kalender m.m. vha. SonyEricsson.com. Del og vis videoer fra hele verden. Spil et af de forudinstallerede spil: Synkroniser oplysninger mellem telefonen og en computer eller Microsoft Exchangeserver. Få vist PDF-filer (Portable Document Format) på telefonen. Udfør grundlæggende beregninger, f.eks. addition, subtraktion, multiplikation og division. Organiser og håndter filer på telefonen. Læs, hvordan du håndterer grundlæggende funktioner som f.eks. at foretage et opkald, og hvordan du indstiller dato og klokkeslæt, baggrundsbillede, adgangskode og ringetone, eller hvordan du overfører musik og installerer et Bluetooth-headset og . Hent forskelligt, spændende indhold til din telefon. Få vist, hvor du befinder dig, find andre positioner, og beregn ruter. Overfør programmer og spil til telefonen. Deling af internetforb. Opret forbindelse mellem telefonen og internettet vha. telefonens dataforbindelse. Messenger Noter Billeder og videoer Søg på telefon Indstillinger Streamingmedie Opgaver Jobliste Windows Live Dette er mobilversionen af Windows Live Messenger. Opret hånd- og maskinskrevne noter, tegninger og taleoptagelser. Vis, organiser og sorter billeder, animerede GIF- og videofiler på telefonen eller på et hukommelseskort. Søg efter kontaktpersoner, data og andre oplysninger på telefonen. Skræddersy telefonens indstillinger, så de bliver, som du vil have dem. Stream video live eller på bestilling. Hold styr på dine opgaver. Håndter igangværende programmer. Brug denne mobilversion af Windows Live til at finde oplysninger på internettet. Log på din Windows Live-konto for at få adgang til dine Live Mail-meddelelser og sende eller modtage onlinemeddelelser i Live Messenger. Ikke alle paneler, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder. 18

19 Indstillinger Du kan indstille telefonen med generelle og specifikke indstillinger, så den opfylder dine krav. Sådan vises alle tilgængelige indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger. 2 Tryk og få en af følgende indstillinger vist: Mappen Personlig Mappen System Mappen Forbindelser Bluetooth Lyde og meddelelser Ur og alarmer Auto-lås Lås Startside Communication Manager Microsoft My Phone Oversigt over mappen Personlig Følgende indstillinger vises i mappen Personlig: Adgang Aktiver TTY-enheden (Telephone Typewriter) for at tillade tekstkommunikation med en anden telefon via et almindeligt telefonopkald. Ejeroplysninger Skriv dine personlige oplysninger. Telefon Tastatur Videoopkald Tilpas telefonens indstillinger, f.eks. ringetone, vælg en pinkode til USIM/SIM-kortet m.m. Vælg indstillinger for skærmtastaturet, og føj dine egne ord til ordbogen. Tilpas indstillinger for videoopkald. Oversigt over mappen System Følgende indstillinger vises i mappen System: Om Certifikater Nulstil telefon Baggrundslys og strømstyring Kundefeedback Enhedsoplysninger DRM Kryptering Fejlrapportering Ekstern GPS Se de grundlæggende oplysninger, f.eks. Windows Mobile -version og typen af processor, der anvendes i telefonen. Du kan også angive et navn for telefonen. Se oplysninger om certifikater, der er installeret i telefonen. Tryk kun på dette ikon, hvis du vil fjerne alle data og filer i hukommelsen og nulstille telefonen til fabrikkens standardindstillinger. Indstillinger til strømbesparelse. Gør Windows Mobile bedre ved at deltage i programmet til forbedring af kundeoplevelsen. Se oplysningerne om firmwareversionen, hardware og identitet. Konfigurer indstillingerne for indhold beskyttet af digitale rettigheder. Tillad, at filerne på hukommelseskortet krypteres. Krypterede filer kan kun læses i din telefon. Aktiver eller deaktiver telefonens fejlrapporteringsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, og der opstår en programfejl, registreres tekniske data om programmets tilstand og telefonen i en tekstfil, som leveres til teknisk support hos Microsoft, hvis du vælger at sende den. Indstil de relevante GPS-kommunikationsporte, hvis det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at gøre dette, hvis der er programmer i telefonen, som skal have adgang til GPS-data, eller du har sluttet en GPS-modtager til telefonen. Se Hjælp for at få oplysninger. 19

20 FastGPS Java Styrede programmer Hukommelse Auto.mikrofonforstærkn. Optisk joystick International Fjern programmer Skærm Forbedrer tiden, hvor din GPS-position bestemmes, fordi de seneste satellitdata overføres fra internettet. Hent og installer Java -programmer, f.eks. spil og funktioner, på telefonen. Se installationsoversigten vedrørende programmer, der styres i telefonen. Tjek status for tildeling af hukommelse til telefonen og oplysninger om hukommelseskortet. Du kan også stoppe igangværende programmer. Juster automatisk talens lydstyrke, når du optager. Aktiver den optiske joystick- og rullefunktion til Meddelelser og Kontaktpersoner. Angiv den internationale konfiguration, der skal bruges, herunder format til visning af tal, valuta, dato og klokkeslæt i telefonen. Fjern programmer, der er installeret på telefonen. Skift skærmretning, juster skærmen, og vælg en anden skærmtekststørrelse. Jobliste Stop igangværende programmer, og indstil knappen til at afslutte programmer straks, der trykkes på knappen. Tv-udgang Vælg signaltype og skærmtilpasning. Oversigt over mappen Forbindelser Overfør Opsæt forbindelse Forbindelser Domæneregistrering Wi-Fi SMS-tjeneste Indstil telefonen til at modtage indgående Bluetooth -signaler. Konfigurer telefonens dataforbindelser, f.eks. GPRS, WAP og MMS, på basis af den fundne eller valgte netoperatør Konfigurer telefonens dataforbindelser, så den kan oprette forbindelse til internettet eller et privat, lokalt netværk. Registrer dig på et domæne, og slut telefonen til virksomhedens ressourcer. Opret forbindelser til tilgængelige trådløse netværk. Vælg, hvilken dataforbindelse du vil bruge til at sende SMS'er Communication Manager Aktiverer eller deaktiverer forskellige kommunikationskanaler Anbefalet tilbehør Følgende tilbehør anbefales til telefonen: VH700 Bluetooth Noise Shield Handsfree EP750-dobbeltoplader 4 eller 8 GB SD-kort AN300-biloplader Der er flere oplysninger under 20

21 Opdatering af telefonen Du kan opdatere telefonen med den seneste software, så ydeevnen bliver optimal, og du får de seneste forbedringer. Opdateringer kan hentes vha. programmet Update Service på computeren. Du skal slutte telefonen til computeren vha. et USB-kabel, der understøttes. Husk at sikkerhedskopiere og gemme alle data, som telefonen indeholder, inden du begynder at opdatere den. Sådan bruger du programmet Update Service 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet. 2 Computer: Gå til fra computerens webbrowser. 3 Følg vejledningen for at installere programmet Update Service på computeren. 21

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V LT25i

Brugervejledning. Xperia V LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Vandbestandigheden...8 IP (Ingress Protection)-klassifikation...8 Android hvad og hvorfor?...10 Programmer...10 Introduktion...11

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

GT-I8000 Brugervejledning

GT-I8000 Brugervejledning GT-I8000 Brugervejledning Læs dette først! Hvis du har brug for information, instruktioner og tips til at lære mere om din enhed, er der flere muligheder: Hjælpesystem (på din telefon) - din telefon har

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078

Din brugermanual SAMSUNG C6625 http://da.yourpdfguides.com/dref/2593078 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere