Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning"

Transkript

1 Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af skærmen...7 Introduktion til telefonen...9 Telefonoversigt...9 Opladning af batteriet...10 Bærebart, håndfrit stereoudstyr...10 Statuslinje...11 Statusikoner...11 Skærmlås...12 Navigering...12 Tilpasning af startmenuen...13 Dato og klokkeslæt...13 Alarmer og meddelelser...14 Communication Manager...14 Ejeroplysninger...15 Indstillinger for internet og meddelelser...15 Net...15 Håndtering af indhold med Filoversigt i telefonen...16 Søgning efter oplysninger...16 Indtastning af tekst...16 Indstillinger...17 Anbefalet tilbehør...18 Opdatering af telefonen...20 SlideView...21 Paneler...22 Skift mellem paneler og programmer...22 Håndtering af paneler...22 Automatisk panelskift...23 Indstillinger for panelstyring...23 Sony Ericsson-panel...24 Support-panel...24 MS-panelet I dag...24 Spb Mobile Shell-panel...24 On the Road-panelet...25 Facebook-panel

3 YouTube -panel...25 Overførsel af nye paneler...25 Ringer til...26 Sådan foretager og modtager du opkald...26 Flere opkaldsfunktioner...27 Kontaktpersoner...29 Brug af Kontaktpersoner...29 SIM-kontaktpersoner...30 Søgning efter virksomhedens kontaktpersoner med Microsoft Exchange Server...31 Kalender...32 Brug af kalenderen...32 Håndtering af mødeindkaldelser vha. Microsoft Outlook...33 Synkronisering...34 Synkroniseringsmetoder...34 Synkronisering vha. Sony Ericsson Sync...34 Synkronisering med en computer, der kører Microsoft Windows vha. Microsoft ActiveSync...35 Synkronisering via en trådløs forbindelse med en Microsoft Exchange-server...37 Meddelelser...41 SMS og MMS Windows Live Messenger...45 Forbindelse...46 Bluetooth -teknologi...46 Wi-Fi...48 Deling af internetforbindelse...49 Webbrowser...51 Inden du browser på internettet...51 Browsing på internettet...51 Menuindstillinger...51 Zoom...52 Håndtering af foretrukne...52 Oversigtssider...53 Adgang til andre funktioner, mens du browser...53 Programmer og spil...54 Installation af programmer...54 Lukning af et program...54 Fjernelse af programmer...54 Grønne ideer fra programmet EcoMate...54 Express News

4 Spil...55 Medier...56 Fotos...56 Musik...57 Video...60 Streamingmedier...61 FM-radio...61 PlayNow...63 Kamera...65 Brug af kameraet...65 Lager til fotos og videoklip...66 Brug af stillkameraet...66 Brug af videokameraet...68 Overførsel af indhold...70 Sådan overfører du filer mellem telefonen og en computer...70 Media Go...70 Placeringstjenester...72 Brug af den interne GPS-modtager...72 FastGPS...72 Google Maps...72 Sådan får du kørselsvejledning...73 Låsning og sikring af telefonen...74 IMEI-nummer...74 SIM-beskyttelse...74 Beskyttelse af telefonen...75 Antivirus...75 Fejlfinding...76 Nulstilling af telefonen...76 Jeg kan ikke anvende internetbaserede tjenester...76 Juridisk meddelelse...77 Stikordsregister

5 Introduktion Vigtige oplysninger Læs brochuren Vigtige oplysninger inden du bruger mobiltelefonen. Der henvises muligvis til tjenester eller programmer, som leveres af tredjepart, i denne Brugervejledning. Brugen af sådanne programmer eller tjenester kræver muligvis en særskilt registrering hos tredjepartleverandøren og kan være underlagt yderligere vilkår for anvendelse. Hvad angår programmer, hvortil der er adgang på eller via tredjeparts websted, skal du på forhånd læse det pågældende websteds vilkår for anvendelse og gældende beskyttelse af personlige oplysninger. Sony Ericsson garanterer ikke for tilgængeligheden eller ydeevnen, hvad angår websteder eller tjenester, som tredjepart tilbyder. Ikke alle tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Brugervejledningen på telefonen Der findes en udvidet brugervejledning og hjælp på telefonen. Sådan får du adgang til brugervejledningen på telefonen Tryk på > Hjælp > Sony Ericsson Hjælp. Yderligere Hjælp Sådan bruger du telefonens Hjælp Tryk på > Hjælp. Sådan bruges Introduktion Tryk på > Kom godt i gang. Samling SIM-kortet og batteriet skal isættes, før du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet 1 1 Tag batteridækslet af. 2 Skub SIM-kortet ned i holderen med de guldfarvede kontakter nedad. 2 5

6 Sådan isættes batteriet Tag batteridækslet af. 2 Isæt batteriet med siden med Sony Ericsson-hologrammet opad og kontakterne mod hinanden. Sådan isættes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet med de guldfarvede kontakter nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Tryk i kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. 6

7 Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil telefonen starter. 2 Første gang, telefonen starter, leder en guide dig gennem de vigtigste indstillinger. Telefonens sprog skal angives, første gang du starter enheden. Pas på, når du vælger dette sprog. Hvis du vælger et forkert sprog, skal du installere telefonens software igen. Sådan slukker du telefonen 1 Tryk på afbryderen, og hold den nede, indtil der vises en meddelelse. 2 Tryk på Ja. Sådan slår du dvaletilstand til Tryk kortvarigt på afbryderen for at slå skærmen fra midlertidigt og sætte telefonen i dvaletilstand. Sådan slår du dvaletilstand fra Tryk kortvarigt på afbryderen for at aktivere skærmen. Telefonen aktiveres desuden, når du modtager et opkald eller en meddelelse. Sådan slår du flytilstand til 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Communication Manager. 2 Tryk på Fly. Sådan deaktiverer du telefontilstand 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Communication Manager. 2 Tryk på Telefon. Automatisk slukning Med funktionen til automatisk slukning får du hjælp til at indstille telefonen, så den slukker automatisk. Du kan også indstille baggrundslyset, så det slukker automatisk, hvis telefonen ikke har været anvendt i et bestemt tidsrum. Sådan indstiller du automatiske slukkefunktioner 1 Tryk på > Indstillinger > System > Baggrundslys og strømstyring > fanen Avanceret. 2 Marker afkrydsningsfelterne, og forkort tiden, før de forskellige funktioner slås fra. Justering af skærmen Skærmen skal justeres, første gang du tænder telefonen. Om nødvendigt kan du justere den igen senere. Brug pennen til at justere skærmen. 7

8 Sådan justerer du skærmen 1 Tryk på > Indstillinger > System > Skærm > fanen Justering. 2 Tryk på Juster skærm. 3 Brug pennen, så du kan trykke hårdt og præcist på de enkelte elementer. Skærmen skal justeres for at kalibrere berøringspunkterne. 8

9 Introduktion til telefonen Telefonoversigt 1 3,5 mm hovedtelefoner 1 2 Afbryder 3 Højttaler Berøringsskærm 5 Stik til oplader/usb-kabel 6 Valgtast Opkaldstast 8 Tasten til SlideView 9 Navigeringstast 10 Afslut opkald-tast 11 OK-tast Q W A S D Z X E R T C F # ( ) G V B OK Y U I O *. H J K L N M, ; : P - Sym?,! au Pen 13 Lydstyrketast Højttaler 15 Kameraobjektiv 16 Stropholder Sådan bruger du strophullet 1 Tag dækslet af. 2 Før stroppen rundt om strophullet. 3 Sæt dækslet på. 9

10 Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Når du starter opladningen, kan der gå nogle minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Du kan godt bruge telefonen, mens den oplades. Batteriet aflades, lidt efter at det er fuldt opladet, hvorefter det oplades igen i et bestemt tidsrum. Derved forlænges batteriets levetid, men det kan betyde, at der vises en ladestatus under 100 %, selvom batteriet er fuldt opladet. Du kan spare strøm ved at tage opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet.

11 Sådan bruger du håndfrit udstyr 1 Tilslut bærbart, håndfrit udstyr. 2 Tryk på tasten til håndtering af opkald for at besvare et opkald. Hvis du lytter til musik, stopper den, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er slut. 3 Tryk på tasten til håndtering af opkald for at afslutte et opkald. Hvis der ikke fulgte bærbart, håndfrit udstyr med telefonen, kan det købes særskilt. Statuslinje En statuslinjen øverst på skærmen viser oplysninger om telefonens status og meddelelser. Statuslinjen giver direkte adgang til de viste programmer. Sådan får du adgang til et program fra statuslinjen 1 Tryk på statuslinjen. 2 Tryk på et af ikonerne, der vises. Statusikoner Du kan trykke på et ikon på statuslinjen og få flere oplysninger eller starte et program. 20:40 Følgende statusikoner vises muligvis på statuslinjen: GPRS tilgængelig HSDPA tilgængelig EDGE tilgængelig 3G/UMTS tilgængelig GPRS i brug HSDPA i brug 3G/UMTS i brug Wi-Fi -funktionen er aktiveret Søgning efter tilgængelig Wi-Fi -netværksforbindelse Wi-Fi -netværk tilsluttet Signalstyrke Intet signal Telefonens radio er deaktiveret Taleopkald i gang EDGE i brug Forbindelsen er aktiv Forbindelsen er ikke aktiv Parkeret opkald Lyden er slået til Lyden er slået fra Mistet opkald Ny indgående SMS Ny indgående MMS Flere beskeder. Tryk for at få vist alle Synkronisering i gang Batteriet oplades Batteriet er fuldt opladet Bluetooth -funktionen er aktiveret Bluetooth -hovedtelefoner tilsluttet Roaming 11

12 OK Skærmlås Sådan låser du skærmen Tryk og hold på. Sådan låser du skærmen op Træk til venstre eller højre. Sådan anvender du en skærmlåskode 1 Vælg > Indstillinger > Lås. 2 Marker boksen Giv besked, hvis telefonen ikke anvendes i, vælg et tidsinterval, og angiv koden, der skal bruges for at låse skærmen op. 3 Tryk på OK, og bekræft ved at vælge Ja. Navigering Du kan navigere rundt på skærmen på følgende måder: Med pennen eller en finger på berøringsskærmen Med navigeringstasten Brug af berøringsskærm QQ WW AA DD SS ZZ XX E R T CC F # ( ) BB V G OK Y U I O P *. L H J K -!? Sym 9 0 ; : N M, 7 8, OK + ; :, -! S au Tryk på et element for at markere det. Tryk og hold på filen eller mappen for at kopiere, omdøbe eller sende den. Vælg den ønskede handling i dialogboksen med indstillinger. Svirp med fingeren eller en pen op eller ned på skærmen for at rulle op eller ned. På nogle sider kan du også svirpe til siderne. Tryk på skærmen for stoppe rulningen. Træk fingeren eller pennen på skærmen for at panorere på en side. Brug af navigeringstasten Sådan bruger du navigeringstasten 12

13 Tryk navigeringstasten op, ned, mod venstre eller højre for at flytte rundt på skærmen. Tryk på valgtasten (midt i navigeringstasten) for at vælge et element. Tilpasning af startmenuen Du kan tilpasse, hvad der skal vises i startmenuen. Nogle af de ændringer, du foretager, gælder også MS-panelet I dag. Sådan anvender du et brugerdefineret baggrundsbillede 1 Tryk på > Indstillinger > Startside. 2 Tryk på fanen Udseende, og marker afkrydsningsfeltet Brug dette billede som baggrund. 3 Tryk på Gennemse for at få vist en oversigt over dine billedfiler. 4 Tryk på navnet på det billede, du vil bruge. 5 Tryk på OK. Billederne vises bedst, hvis de gemmes med en opløsning på 480x800 pixel til WVGA (Wide Video Graphics Array) og 800x480 pixel til visning i liggende format. Skærmindstillinger Sådan forstørres eller formindskes tekstens størrelse på skærmen 1 Tryk på > Indstillinger > System > Skærm > fanen Tekststørrelse. 2 Flyt skyderen for at forstørre eller formindske tekststørrelsen. Sådan forøger eller formindsker du skærmens lysstyrke 1 Tryk på > Indstillinger > System > Baggrundslys og strømstyring > fanen Bagg.lys. 2 Træk skyderen for at forøge lysstyrken. International Måden, hvorpå tal, valutaer, datoer og klokkeslæt vises, angives under International. Sådan skiftes internationale indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger > System > International. 2 Vælg dit område på listen under fanen Område. 3 Tryk på de relevante faner, og vælg de ønskede indstillinger, hvis du vil tilpasse indstillingerne yderligere. Ændring af området ændrer ikke operativsystemets sprog på telefonen. Området, du vælger, bestemmer, hvilke indstillinger der er tilgængelig under de øvrige faner. Dato og klokkeslæt Sådan indstilles dato og klokkeslæt 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer. 2 Tryk på fanen Tidsindstilling. Sådan indstilles dato og klokkeslæt for et andet sted 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer. 2 Tryk på fanen Tidsindstilling. 3 Vælg den korrekte tidszone, og rediger dato og klokkeslæt. 13

14 Alarmer og meddelelser Sådan indstilles en alarm 1 Tryk på > Indstillinger > Ur og alarmer > fanen Alarmer. 2 Tryk på Beskrivelse, og indtast et navn for alarmen. 3 Tryk på ugedagen for alarmen. Du kan vælge flere dage ved at trykke på hver ønsket dag. 4 Tryk på klokkeslættet, og indstil klokkeslættet for alarmen. 5 Hvis du vil vælge en lyd, skal du trykke på knappen Afspil ved siden af afkrydsningsfeltet og vælge en lyd. Tryk på OK for at bekræfte. Alarmen lyder ikke, hvis telefonen er slukket. Sådan angiver du, hvordan der skal gives besked om hændelser og handlinger 1 Tryk på > Indstillinger > Lyde og meddelelser. 2 Vælg, hvordan du vil have besked, ved at markere de relevante afkrydsningsfelter under fanen Lyde. 3 Tryk på navnet på en hændelse på fanen Meddelelser, og vælg, hvordan du vil have besked, ved at vælge en ringetype og -tone. Ringeindstillinger Sådan ændrer du ringetypen og -tonen for et indgående opkald 1 Tryk på > Indstillinger > Lyde og meddelelser > fanen Meddelelser. 2 Tryk på Ringetype > Ringetone. Communication Manager Wi-Fi og Bluetooth -teknologi bruger ligesom dataforbindelser batteristrøm. Hvis du vil spare på batteristrømmen, anbefales det, at disse forbindelser afbrydes, når de ikke er i brug. Sådan afbryder du forbindelserne 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Communication Manager. 2 Tryk på ved siden af Telefon eller Greenheart afhængigt af den kommunikationsprofil, du har valgt. 3 Afbryd de forbindelser, du ikke har brug for. Ved brug af Wi-Fi -, Bluetooth - og Microsoft Direct Push-teknologi forbruges temmelig meget strøm. Du kan spare på batteriet ved at deaktivere disse funktioner. Strømbesparelse Animerede billeder og musik, videoer, spil og visse ældre typer SIM-kort kan bruge meget batteristrøm. Du kan forbedre batteritiden ved at lukke programmer, der kører i baggrunden, og deaktivere unødvendige funktioner. Du kan desuden aktiver strømbesparelsesfunktionen, hvor en række indstillinger er ændret, så telefonen bliver mere energieffektiv. Når du aktiverer strømbesparelsesfunktionen, skrues der ned for skærmens lysstyrke, baggrundsbelysningen slukker efter 10 sekunder, telefonen går i dvaletilstand efter 40 sekunder og alle kommunikationsfunktioner, der bruger meget strøm, slås fra. Ved at spare på strømmen bidrager du til, at verden bliver grønnere. Sådan aktiverer du strømbesparelse 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Communication Manager. 2 Tryk på Greenheart. Strømbesparelsestilstanden kan også aktiveres eller deaktiveres på Sony Ericsson-panelet. 14

15 Ejeroplysninger Sådan indtastes ejeroplysninger 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Ejeroplysninger. 2 Skriv dine personlige oplysninger under fanen Identifikation. Telefonens navn Telefonens navn bruges til at identificere telefonen i følgende situationer: Ved synkronisering med en computer Ved brug af trådløs Bluetooth -teknologi Når data gendannes fra en sikkerhedskopi Hvis du synkroniserer flere telefoner med den samme computer, skal hver telefon have et entydigt navn. Sådan ændres telefonens navn 1 Tryk på > Indstillinger > System > Om. 2 Tryk på fanen Enheds-id. 3 Angiv et nyt navn. 4 Tryk på OK. Telefonens navn skal begynde med et bogstav, bestå af bogstaverne fra A til Z, tallene fra 0 til 9 og må ikke indeholde mellemrum. Brug understregningstegnet til at adskille ord. Indstillinger for internet og meddelelser Du kan oprette forbindelse til internettet via en mobil 2G/3G-dataforbindelse eller Wi-Fi, hvis telefonen har de rette internetindstillinger. Du kan installere disse indstillinger vha. programmet Klar til start på telefonen. Du kan desuden gå til fra computeren for at overføre indstillingerne til telefonen. Internetindstillingerne kan desuden tilføjes eller ændres manuelt. Sådan henter du internetindstillinger 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Klar til start. 2 Tryk på Start overførsel og indstilling. Sådan konfigurerer du internetindstillingerne manuelt Kontakt tjenesteudbyderen for at få de nødvendige indstillinger til manuel konfigurering af internetindstillingerne. 1 Tryk på > Indstillinger > Forbindelser > Forbindelser. 2 Tryk på Tilføj en ny modemforbindelse under Min internetudbyder. 3 Indtast forbindelsens navn, vælg derefter Telefonlinje (GPRS, 3G) på rullelisten, og tryk derefter på Næste. 4 Indtast et Navn på adgangspunkt, og tryk derefter på Næste. 5 Rediger om nødvendigt Brugernavn, Adgangskode, Domæne og Avancerede indstillinger. Tryk på Afslut. 6 Tryk på Administrer eksisterende forbindelser under Min internetudbyder, og vælg den forbindelse, du lige har oprettet. Net Du kan få vist, hvilke mobilnet der er tilgængelige og arrangere dem i rækkefølgen, du ønsker, din telefon skal forsøge at få adgang til dem. Hvis dit foretrukne net ikke er tilgængeligt, vil telefonen f.eks. forsøge at få adgang til det næste foretrukne net. Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit eget net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, som operatøren tillader. Det kaldes roaming. For at kunne foretage eller modtage opkald skal telefonen være inden for et nets rækkevidde. 15

16 Sådan vises de tilgængelige net 1 Tryk på. 2 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger, find derefter og tryk på fanen Netværk. 3 Vælg Manuelt under Netværksvalg. Listen med tilgængelige net vises. Sådan angiver du foretrukne net 1 Tryk på. 2 Tryk på Menu > Funktioner > Indstillinger, og tryk på fanen Netværk. 3 Tryk på Angiv netværk, og følg vejledningen på skærmen. 4 Tryk på OK for at vende tilbage til fanen Netværk, når nettene er arrangeret i den ønskede rækkefølge. 5 Vælg Automatisk på listen Netværksvalg. 6 Tryk på OK. Håndtering af indhold med Filoversigt i telefonen Du kan bruge Filoversigt på telefonen til at håndtere indhold, du har gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Slet indhold for at skaffe plads, hvis hukommelsen er fyldt. Sådan bruger du Filoversigt i telefonen Tryk på > Filoversigt for at åbne Filoversigt. Følgende funktioner er tilgængelige i Filoversigt: Opgave Gå ét niveau op i Filoversigt Åbne en mappe i den aktuelle visning Oprette en ny mappe Åbne en fil Handling Vælg Op Tryk på mappen Vælg Menu > Ny mappe. Tryk på filen. Kopiere, klippe eller indsætte en fil eller mappe Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Rediger Omdøbe en fil eller mappe Slette en fil eller mappe Gå direkte til en mappe Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Omdøb Tryk på filen eller mappen, og vælg derefter Menu > Slet Brug rullefelterne øverste til venstre og højre på skærmen Søgning efter oplysninger Du kan søge efter filer og andre elementer, der er gemt på telefonen, efter filnavn eller nøgleord, som findes i elementet. Sådan søger du efter en fil eller et element 1 Tryk på > Universalsøgning. 2 I søgefeltet kan du skrive nøgleord for oplysningerne, du vil søge efter. 3 Tryk på Søg på telefon. 4 Tryk på det element, du vil åbne, på resultatlisten. Indtastning af tekst Du kan bruge hardwaretastaturet til at indtaste tekst og tegn. Brug af hardwaretastaturet Tryk på de relevante bogstavtaster for at skrive med små bogstaver. Tryk på, og tryk derefter på den relevante bogstavtast for at skrive et enkelt stort bogstav. Tryk to gange på for kun at skrive med store bogstaver. Tryk på igen for at skifte tilbage til udelukkende små bogstaver. 16

17 Tryk først på bogstavstasten og derefter på Sym au, indtil det ønskede bogstav vises, for at skrive bogstaver med diakritiske tegn. Tryk på, og tryk derefter på den relevante tast for at indtaste et tal. Tryk to gange på, og skriv de relevante tal eller symboler. Tryk på for at kontrollere det indtastede eller afslutte det program, der anvendes. Inputsprog Før du begynder at skrive bogstaver, skal du vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver. Du kan skifte til et af de inputsprog, du har valgt, ved at trykke på, når du skriver tekst. Sådan vælger du inputsprog 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Sprog. 2 Marker afkrydsningsfelterne for det sprog, du vil føje til listen. Sådan ændrer du inputsprog 1 Tryk på, når du indtaster tekst. 2 Vælg en indstilling. Sådan føjer du ord til tastaturordbogen 1 Tryk på, når du indtaster tekst. 2 Tryk på Indstillinger > Mine ord > Tilføj. 3 Skriv et ord, og tryk på OK. Indstillinger for tekstkorrektion Med tekstkorrektion får du hjælp til at indtaste ord hurtigere, fordi der foreslås ord, mens du taster bogstaver. Du kan vælge forskellige indstillinger i tekstkorrektionsmenuen, f.eks. ret stavefejl, forudsig næste ord, auto-tilføj og auto-erstatning. Sådan vælges indstillinger for tekstkorrektion 1 Tryk på > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrektion. 2 Vælg indstillinger. Gå til > Indstillinger > Personlig > Tastatur > Tekstkorrektion > Hjælp for at få flere oplysninger om de forskellige indstillinger i menuen Tekstkorrektion. Indstillinger Du kan indstille telefonen med generelle og specifikke indstillinger, så den opfylder dine krav. Sådan vises alle tilgængelige indstillinger 1 Tryk på > Indstillinger. 2 Tryk og få en af følgende indstillinger vist: Mappen Personlig Mappen System Mappen Forbindelser Bluetooth Ur og alarmer Lås Hjemme Microsoft My Phone Lyde og meddelelser Oversigt over mappen Personlig Knapper Ejeroplysninger Telefon Tilpasningsknapper. Indstil reaktionstid for taster Indtast dine personlige oplysninger på telefonen. Tilpas telefonens indstillinger, f.eks. ringetone, indstilling af en SIM-pinkode 17

18 TTY-indstilling Tastatur Aktiver eller deaktiver TTY. Skærmtastatur Oversigt over mappen System Om Certifikater Baggrundslys og strømstyring Kundefeedback Enhedsoplysninger Kryptering Fejlrapportering Ekstern GPS Java Styrede programmer Hukommelse Nulstil alt International Fjern programmer Få vist de grundlæggende oplysninger, f.eks. Windows Mobile-version og typen af processor i telefonen. Du kan også angive et navn for telefonen Få vist oplysninger om certifikater, der er installeret i telefonen Indstillinger til strømbesparelse Gør Windows Mobile bedre ved at deltage i programmet til forbedring af kundeoplevelsen Se oplysningerne om firmwareversionen, hardware og identitet Tillad, at filerne på hukommelseskortet krypteres. Krypterede filer kan kun læses på din telefon. Aktiver eller deaktiver telefonens fejlrapporteringsfunktion. Når denne funktion er aktiveret, og der opstår en programfejl, registreres tekniske data om programmets tilstand og telefonen i en tekstfil, som leveres til teknisk support hos Microsoft, hvis du vælger at sende den Indstil de relevante GPS-kommunikationsporte, hvis det er nødvendigt. Det kan være nødvendigt at gøre dette, hvis der er programmer i telefonen, som skal have adgang til GPS-data, eller når du har sluttet en GPS-modtager til telefonen. Se Hjælp for at få oplysninger Hent og installer Java-programmer, f.eks. spil og funktioner, på telefonen Se installationsoversigten vedrørende programmer, der styres på telefonen Tjek status for tildeling af hukommelse til telefonen og oplysninger om hukommelseskortet. Du kan også stoppe igangværende programmer Nulstil alle indstillinger til fabriksstandarderne Angiv den internationale konfiguration, der skal bruges, herunder format til visning af tal, valuta, dato og klokkeslæt på telefonen Fjern programmer, der er installeret på telefonen Jobliste Stop igangværende programmer, og/eller indstil knappen til at afslutte programmer straks. Oversigt over mappen Forbindelser Overfør Forbindelser Domæneregistrering USB til pc Wi-Fi SMS-tjeneste Indstil telefonen til at modtage indgående Bluetooth -signaler. Konfigurer telefonens dataforbindelser, så den kan oprette forbindelse til internettet eller et privat, lokalt netværk. Registrer dig på et domæne, og slut telefonen til virksomhedens ressourcer. Opret en seriel USB-forbindelse mellem telefonen og en computer. Opret forbindelser til tilgængelige trådløse netværk. Vælg, hvilken dataforbindelse du vil bruge til at sende SMS'er Communication Manager Aktiverer eller deaktiverer forskellige kommunikationskanaler Klar til start Gør telefonen klar til brug ved at overføre forskellige indstillinger, f.eks. internet, MMS, GPRS Anbefalet tilbehør Følgende tilbehør anbefales til telefonen: Bluetooth Noise Shield Handsfree VH700 Twin charger EP750 18

19 4 eller 8 GB SD-kort Car charger AN300 Der er flere oplysninger under 19

20 Opdatering af telefonen Du kan opdatere telefonen med den seneste software, så ydeevnen bliver optimal, og du får de seneste forbedringer. Opdateringer kan hentes vha. programmet Update Service på computeren. Du skal slutte telefonen til computeren vha. et USB-kabel, der understøttes. Husk at sikkerhedskopiere og gemme alle data, som telefonen indeholder, inden du begynder at opdatere den. Sådan bruger du programmet Update Service 1 Slut telefonen til computeren vha. USB-kablet. 2 Computer:: Gå til fra computerens webbrowser. 3 Følg vejledningen på skærmen for at installere programmet Update Service på telefonen. 20

21 SlideView SlideView giver dig hurtig adgang til: Meddelelser Kalender Medier Paneler Sådan åbner du SlideView Tryk på. Sådan navigerer du i SlideView Tryk på aktiviteten for at åbne en telefonaktivitet. 2 Tryk på ikonet i hovedvisningen i SlideView for at minimere SlideView og vende tilbage til standardpanelet eller et program. 3 Tryk på et af ikonerne for at vende tilbage til en undermenu i aktiviteten. 4 Tryk på søjlen i venstre side for at gå tilbage til den forrige visning. 5 Tryk på søjlen i venstre side, eller tryk på for at vende tilbage til hovedvisningen i SlideView. Du kan også bruge navigeringstasten til navigering i SlideView. Sådan skifter du mellem et program og SlideView 1 Tryk på fra et vilkårligt program. 2 Tryk på i SlideView for at gå tilbage til programmet. Hvis du ikke ønsker at bruge et program, kan du trykke på standardpanelet. i SlideView for at vende tilbage til 21

22 Sym Paneler Med panelerne kan du tilpasse telefonen med det indhold, du ønsker mest. Telefonen leveres med en række forhåndsindlæste paneler. Du kan få vist de paneler, du har valgt, i forskellige visninger, angive at panelerne skal skifte automatisk og også hente nye paneler. Ikke alle paneler, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes af alle net og/eller tjenesteudbydere alle steder. Sådan vender du tilbage til det senest benyttede panel Tryk på, eller tryk på > Hjemme. Skift mellem paneler og programmer Tryk to gange på i et panel eller program for at gå til visningen Foretrukne. Tryk på fra panelvisning for at vende tilbage til det senest benyttede panel. Tryk på i et program, du startede fra menuen Start, for at vende tilbage til det senest benyttede panel. Håndtering af paneler Følgende ikon vises, når du åbner et panel: Visningen Foretrukne Visning af alle paneler Automatisk panelskift Indstillinger Sådan åbnes og lukkes panelvisninger OK * + Q W E R T Y U I O P # ( ) A S D F G H J K L ; : Z X C V B N M,. -,!? au 1 Tryk på. 2 Tryk på et panel. Du skal trykke to gange på for at få direkte adgang til et panel. Visningen Foretrukne Dine seks foretrukne paneler vises i denne visning. Du kan vælge foretrukne paneler i visningen med alle paneler. 22

23 Sådan åbner du et panel fra visningen Foretrukne Tryk på det panel, du vil åbne. Visning af alle paneler Når alle paneler vises, vises også foretrukne og hentede paneler. Du kan desuden læse oplysninger om nogle af dem. Sådan åbner du et panel fra visningen med alle paneler 1 Svirp til højre eller venstre gennem panelerne, indtil det ønskede panel er fremhævet. 2 Tryk på Aktiver. Sådan føjer du et panel til Foretrukne 1 Vælg et panel i listevisningen. 2 Tryk på Foretruk.. Automatisk panelskift Ved automatisk panelskift skifter det aktuelle panel automatisk på et givent tidspunkt :00 13:00 17:00 1 Tidslinje 2 Paner føjet til tidslinjen 3 Listen med tilgængelige paneler Sådan ændrer du tiden på tidslinjen Tryk på eller på listen til automatisk panelskift. Sådan føjer du paneler til tidslinjen Træk de ønskede paneler fra listen med tilgængelige paneler til tidslinjen. Sådan fjerner du paneler fra tidslinjen Træk de paneler, du vil fjerne, fra tidslinjen til listen med tilgængelige paneler. Indstillinger for panelstyring

24 1 Automatisk panelskift til/fra Slå Automatisk panelskift til eller fra 2 Oplysninger om udgivelse/opdater Hent den seneste version af programmet Panelstyring. Hvis den aktuelle version af programmet Panelstyring er den nyeste version, er Opdater deaktiveret 3 Hent flere paneler Hent nye paneler til enheden Sony Ericsson-panel På dette panel vises klokkeslæt, vejr, meddelelser og andre nyttige genveje til håndtering af telefonen og til visning af dens status Vejr 2 3 Opkaldslog 4 Meddelelser 5 Internetbrowser 6 Alarm 7 Strømbesparelsestilstand 8 Dato og klokkeslæt Support-panel Du kan bruge panelet Support, hvis du har spørgsmål. Det giver dig nem adgang til Hjælp og svar på dine spørgsmål. Der er genveje til brugervejledningen, nyheder med relation til support samt mobil web-support. MS-panelet I dag Fra MS-panelet I dag får du adgang til alle de grundlæggende telefonfunktioner, f.eks. kommunikation, medier og browsing. Du kan tilpasse dette panel, så det passer til dine behov. Sådan tilpasser du startpanelet 1 Tryk på > Indstillinger > Hjemme. 2 Juster indstillingerne, som du vil have dem. Spb Mobile Shell-panel Der er to typer Spb Mobile Shell-panel: Lifestyle og Professional. Det professionelle Spb Mobile Shell-panel er fortrinsvis arbejdsorienteret med kalender og aftaler som hovedvisningen. Både livsstilspanelet og det professionelle panel kan tilpasses efter dine behov. Panelerne strækker sig uden for skærmen, så du har mere plads til at tilføje genveje og widgets. Der er flere oplysninger under 24

Udvidet brugervejledning

Udvidet brugervejledning X2 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...6 Justering af skærmen...7 Introduktion

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005

Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Brugervejledning Xperia E1 D2004/D2005 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Oversigt...6 Samling...7 Sådan starter du enheden for første gang...8 Hvorfor skal jeg bruge en Google -konto?...8 Opladning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning

Smartphone SGH-i600. Brugervejledning Smartphone SGH-i600 Brugervejledning Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 Kom godt i gang Hvad indeholder æsken?......................... 8 Lær telefonen at kende......................... 9 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V LT25i

Brugervejledning. Xperia V LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...7 Vandbestandigheden...8 IP (Ingress Protection)-klassifikation...8 Android hvad og hvorfor?...10 Programmer...10 Introduktion...11

Læs mere

HTC Desire C Brugervejledning

HTC Desire C Brugervejledning HTC Desire C Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire C 8 Bagdæksel 9 Fjernelse af batteriet 10 SIM-kort 11 Hukommelseskort 12 Oplade batteriet 13 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire

Læs mere

Din HTC Sensation Brugervejledning

Din HTC Sensation Brugervejledning Din HTC Sensation Brugervejledning 2 Indhold Indhold Introduktion I kassen 8 HTC Sensation 8 Bagdæksel 10 SIM-kort 11 Lagerkort 12 Batteri 13 Tænde/slukke 14 Indtastning af pinkoden 15 Fingerbevægelser

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603

Brugervejledning. Xperia Z C6602/C6603 Brugervejledning Xperia Z C6602/C6603 Indholdsfortegnelse Xperia ZBrugervejledning...6 Introduktion...7 Hvad er Android?...7 Enhedsoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din HTC Desire X Brugervejledning

Din HTC Desire X Brugervejledning Din HTC Desire X Brugervejledning 2 Indhold Indhold Udpakning HTC Desire X 8 Bagdæksel 9 SIM-kort 10 Hukommelseskort 11 Batteri 12 Tænde/slukke 13 Konfiguration af HTC Desire X for første gang 14 Vil du

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 610

Brugervejledning til Nokia Lumia 610 Brugervejledning til Nokia Lumia 610 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Lumia 800

Brugervejledning til Nokia Lumia 800 Brugervejledning til Nokia Lumia 800 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Din HTC Desire. Brugervejledning

Din HTC Desire. Brugervejledning Din HTC Desire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det vigtigt, at du ikke fjerne batteriet.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere