Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU"

Transkript

1 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / 2004 Sven Frøkjær ansat som rektor på DFU

2 » Så længe du holder dine deadlines, så er du helt din egen herre. Det er en frihed, der er guld værd for mig «Anne-Mette Meldgaard Produktionskemiker Vil du forbedre livskvaliteten for andre? Som medarbejder i Novo Nordisk bliver du en del af en vinderkultur. Vi vil være de bedste til det vi gør igennem samarbejde på mange fronter. Vores vinderkultur er ikke grundlagt på enkeltpræstationer alene. Vores kultur bygger på samarbejde mellem personer, afdelinger, funktioner og det omkringliggende samfund, for sådan tror vi, man skaber holdbare resultater. Vinderkultur handler for os om, at du har medindflydelse på dit arbejde. Hvert år i den årlige medarbejderundersøgelse har medarbejdernes tilfredshed med indflydelsen på eget job været høj. I den seneste undersøgelse siger mere end fire ud af fem af vores medarbejdere, at de i høj eller meget høj grad selv får lov til at løse deres opgaver, uden at deres nærmeste leder er involveret. Vores ambition er fortsat at styrke vores position som verdens førende virksomhed indenfor diabetes behandling. Derfor anvender Novo Nordisk mange ressourcer på forskning og udvikling. Sidste år investerede vi mere end 4 milliarder kroner i forskning og udvikling indenfor vores terapiområder. I forskning og udvikling kommer du til at arbejde sammen med mange dygtige medarbejdere, hvoraf flere end 300 af dem har en ph.d. Alle med det fælles mål: At forbedre livskvaliteten for mennesker verden over. Being there: Med over medarbejdere i 69 lande er mangfoldighed et nøgleord i Novo Nordisk. Nytænkning, passion og faglig dygtighed er egenskaber, der samler os på tværs af landegrænser og leder os mod målet; at være de bedste på vores markeder og gøre en reel forskel for mennesker. Uanset om der er tale om mennesker med diabetes, vækstforstyrrelser, blødningsforstyrrelser eller klimakterieproblemer. I 2003 omsatte vi for 26 milliarder kroner og vores produkter markedsføres i 179 lande. Du kan blive næsten alt hos os begynd din fremtid her som farmaceut. novonordisk.com/job 2

3 Indhold PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 6 / december / Årsfesten 2004: Taler af prorektor og DSR-formanden Sven Frøkjær ansat som rektor Guldmedalje til Henning Gjelstrup 2 x Årets Underviser... De Studerendes Råd fyldte 75 år (fortsat) DFU s første naturvidenskabsdidaktiker I praktik som forskerspire Brug ChemDraw og tegn smukke molekyler DSR s generalforsamling og nye bestyrelse Livet som skolar Landets første UPLC-apparatur står på DFU DFU og Pressen Studietur 2004: Grøn, grønnere, Guinness Nyt om navne Politisk vækkelse på DFU Fremtidige adgangskrav til den farmaceutiske bacheloruddannelse Videnskabsetik for fulde huse Farmakognosi, fårelunger og fejltagelser Førsteårsundersøgelsen 2004: Hurtigere studiestart og tidligere studievalg Spilder ikke tiden med kaffepauser og brok Om lidt er kaffen klar Plexus nummer 6 december 2004 volume 36: Udgives af Danmarks Farmaceutiske Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Annette Houman / Redaktionsudvalg: Helle S. Bøje (A), Flemming Steen Jørgensen (M), Hanne Mørck (F), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Anita Kristensen (stud.), Andreas Mohr (stud.) / Forside: Foto: Starkite / Layout: Mads Frederik/Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive / Deadline for næste nummer af Plexus er den 4. februar 2005 udkommer den 18. februar / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Universitetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes på diskette eller via . / Illustrationer sendes som hardcopies eller som separate grafikfiler Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved henvendelse til Jesper Munck ISSN: / Annoncer: ADVICE A/S, Kong Hans Gade 17, Postbox 1810, 9100 Aalborg, / 3

4 LUNDBECKFONDENS NEUROVIDENSKABELIGE FORSKNINGSCENTER: Indkaldelse af interessetilkendegivelser Lundbeckfonden har besluttet at finansiere et neurovidenskabeligt forskningscenter i Danmark. Der vil blive lagt vægt på original frontlinieforskning, som er ambitiøs i sin karakter og foregår på højeste internationale niveau under ledelse af en anerkendt forsker indenfor området. Forskningen skal holdes sammen af en bærende idé af innovativ art, og det vil blive opfattet positivt, hvis forskningen indebærer et samarbejde mellem basal og klinisk neurovidenskabelig forskning. Centret forventes at kunne mønstre både danske og udenlandske topforskere indenfor området med tæt kontakt til andre relevante forskningsmiljøer enten ved fysisk tilstedeværelse i centret eller ved et formaliseret tæt samarbejde. Der ønskes gode rammer for forskeruddannelse og forskerrekruttering, og der bør konkret redegøres for, hvorledes Ph.d. studerende kan indpasses i centrets aktiviteter. Det er væsentligt at forskningssamarbejdet ikke kan lade sig gennemføre indenfor traditionelle faggrupperinger og bevillingsmuligheder. Der vil blive tale om en 5-årig støtte med en beløbsramme på mio. kr. i alt. Forlængelse kan evt. finde sted. I første fase ønskes en interessetilkendegivelse (max karakterer), der redegør for forskningens idé, den videnskabelige problemstilling og dens forskningsmæssige relevans. Metodevalg skal skitseres. Relevante litteraturreferencer angives separat (max karakterer). Desuden ønskes: CV (max karakterer) for hovedansøger med dokumentation for videnskabelig indsats og erfaring CV (max karakterer) for hver af de deltagende seniorforskere Særskilt redegørelse (max karakterer) for den organisatoriske struktur af centret Anslået budget for en 5-årig periode (max karakterer) Angivelse af institutionelt tilhørsforhold (max karakterer) Interessetilkendegivelsen bedes udarbejdet på engelsk. Interessetilkendegivelserne med henblik på prækvalifikation skal være Lundbeckfonden i hænde senest 15. januar 2005 og fremsendes som et Word dokument til adressen: Et antal ansøgere forventes medio marts 2005 at blive anmodet om at udarbejde detaljerede ansøgninger. De detaljerede ansøgninger kan forventes at skulle være fonden i hænde 1. maj 2005 med henblik på opstart af centret efter sommerferien Evt. spørgsmål kan rettes til fondens forskningschef, dr. med. Erik Juhl. 4 Vestagervej 17 DK-2900 Hellerup Tel: Fax:

5 2004 årsfesten et år præget af den nye universitetslov og nye uddannelsesinitiativer Da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen, holdt prorektor Bjarne Fjalland rektors tale til årsfesten med tilbageblik på et år præget af store forandringer. Det år som nu er ved at nærme sig sin afslutning har været et begivenhedsrigt og travlt år. Det gælder på alle områder på institutterne og i administrationen. Der er over de seneste år igangsat mange aktiviteter, som vil præge DFU s udvikling i årene fremover, og som skal sikre DFU en position som en af de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Det kræver, at vi er på forkant med udviklingen inden for det farmaceutiske område, men vi skal samtidig være opmærksomme på, at travlheden ikke kammer over og bliver ustruktureret. Så for at holde momentum i udviklingsprocessen er det tvingende nødvendigt med strategiske tiltag og en fokuseret indsats på centrale områder såvel inden for forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling de fire kerneområder for vores virke har derfor også været præget af den strategidebat, som blev indledt i foråret med henblik på at tegne et billede af fremtidens DFU. Det konkrete arbejde på Danmarks Farmaceutiske Universitet har i 2004 som på landets øvrige universiteter været præget af den nye universitetslov og af de ændringer i universitetsverdenen, som den medfører både i relation til ledelsesstrukturen og inden for uddannelsesområder. Bestyrelsen/bestyrelsesarbejde Bestyrelsen med administrerende direktør Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut, som formand og vicedirektør Aase Helles, Nycomed Danmark, som næstformand har nu arbejdet i et år. Bestyrelsens øvrige medlemmer har været administrerende direktør Dorte Olesen, UNI-C, professor og prodekan Birgitte Nauntofte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, forskningsdirektør Peter Kurtzhals, Novo Nordisk og apoteker Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell. De interne medlemmer af bestyrelsen har været lektor Bente Gammelgaard, docent Harald Hansen, laboratoriekoordinator Tove Eckhardt, som repræsentanter for de studerende har Lisbeth Nielsson og Klaus Kofoed siddet i bestyrelsen. I oktober meddelte Dorte Olesen imidlertid, at hun måtte udtræde af DFU s bestyrelse, idet hun var blevet medlem af RUC s bestyrelse, og ministeriet af habilitetsgrunde ikke kunne acceptere, at den samme person sidder i to universiteters bestyrelser. Dorte Olesen har på meget konstruktiv og kompetent vis bidraget til bestyrelsesarbejdet, og det er med beklagelse, at vi har måttet sige farvel til Dorte. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Lisbeth Nielsson er også udtrådt af bestyrelsen, idet Lisbeth forventer at skulle forsvare sit speciale til januar og dermed afslutte sin farmaceutuddannelse. Jeg vil også gerne takke Lisbeth for en meget betydelig og konstruktiv indsats i bestyrelsen. Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til Jacob Odgaard som ny studenterrepræsentant i bestyrelsen samt ønske Klaus Kofoed til lykke med genvalget. I forbindelse med årsfesten den 3. december kunne DFU s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen meddele, at DFU s hidtidige rektor Sven Frøkjær også er at finde i rektorstolen i årene fremover ikke længere som valgt, men som ansat i embedet. 5 Foto: JM

6 årsfesten 2004 Stor valgdeltagelse Der har været afholdt valg til de kollegiale organer, herunder Akademisk Råd og Studienævn. Det var glædeligt at se den store valgdeltagelse. For VIP ernes vedkommende var valgdeltagelsen til Akademisk Råd på over 60%, og for de studerendes valg til bestyrelse og Akademisk Råd var valgdeltagelsen på 35%. Det vidner om en betydelig interesse for DFU s virke både blandt medarbejdere og studerende, og samtidig giver opbakningen et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde i de forskellige organer. Selvom TAP erne ifølge Universitetsloven ikke har plads i Akademisk Råd, har vi her på DFU besluttet, at de skal have en fast observatørpost. TAP-gruppen er i øjeblikket i gang med at finde deres repræsentant. Vedtægter Hovedopgaverne for bestyrelsen har været at få DFU s vedtægter på plads samt få diskuteret og fastlagt den overordnede strategi for DFU samt få forhandlet en overgangskontrakt med Ministeriet for videnskab, teknologi og innovation. Vedtægterne blev endelig godkendt af Helge Sander den 28. august. Vi havde håbet på en hurtigere proces, men som følge af forskellige holdninger til kravet om størst mulig åbenhed omkring bestyrelsens arbejde blev godkendelsen af DFU s og flere andre universiteters vedtægter forsinket. Resultatet blev, som det sikkert er de fleste bekendt, at bestyrelsesmøderne er offentlige, men at visse sager kan behandles for lukkede døre. Indtil videre har det ikke givet anledning til problemer, og mit håb er, at den principielle modstand mod offentlige bestyrelsesmøder heller ikke fremover vil give anledning til problemer, eller til at realitetsforhandlingerne vil finde sted uden for bestyrelsesmøderne. Godkendelse af vedtægterne var samtidig startskuddet til, at bestyrelsen kunne opslå rektorstillingen og dermed starte implementeringen af den nye organisation og ledelsesstruktur med ansat rektor, prorektor og institutledere. Strategiplan Bestyrelsen er i gang med at formulere visioner og strategiplaner for DFU for de kommende fem år. Dette er sket på baggrund af en længere intern proces, hvor ledelsen har indhentet inspiration og forslag fra institutterne, udvalg, medarbejdere og studerende m.v. til visioner og strategiske mål for DFU s videre udvikling. DFU har i henhold til den nye universitetslov fire kerneområder for sit virke: Forskning, uddannelse, formidling og videnudveksling. DFU vil i sit samlede virke levere et højt kvalificeret bidrag til det danske og internationale samfund inden for disse fire kerneområder, hvilket afspejles i DFU s mission: Lægemiddelforskning og uddannelse for den enkelte og samfundet og i den overordnede vision for DFU for de kommende år: DFU er blandt de mest anerkendte farmaceutiske institutioner i Europa. Hvor langt vi er fra dette mål, kan jeg desværre ikke kommentere på, idet vi først nu skal i gang med en kvantitativ og kvalitativ benchmarking med eliteinstitutioner i Europa. Som udgangspunkt vil vi bl.a. sammenligne os ved parterne i ULLAkonsortiet Uppsala Universitet, London School of Pharmacy, Leiden-Amsterdam og universitetet Paris-Süd. 6 Prorektor Bjarne Fjalland holdt talen til årsfesten, da rektor Sven Frøkjær næsten havde mistet stemmen. Foto: JM Forskning Regeringen har fået sat forskningen højt på den politiske dagsorden, hvilket både på kort og længere sigt er til gavn for universiteterne og det danske samfund. Den positive stemning og bedre almene forståelse for universiteternes virke og betydning for samfundsudviklingen bidrager til at gøre universiteterne til en attraktiv arbejdsplads ja, man kan nu gå med ryggen rank, også selvom man har valgt en karriere i universitetsverdenen.

7 er behov for en nærmere definition af, hvad et fokusområde er, og hvordan et sådant satsningsområde skal organiseres og finansieres for at sikre en dynamisk og klart fokuseret forskning inden for området. Det bliver en af de første centrale opgaver for det nyvalgte Akademiske Råd. Det er samtidig væsentligt, at vi som universitet værner om forskningsfriheden og medvirker til at facilitere udvikling af nye områder inden for vores prioriterede forskningsområder. Det er en anden strategisk opgave, hvor Akademisk Råd i samarbejde med Rektoratet skal definere rammer for nye satsninger f.eks. ved etablering af spirekasseprojekter i håb om, at nogle vil vokse og blive fremtidige fokusområder for DFU. Lægemiddelforskning, som DFU udsender en gang om året i forbindelse med årsfesten, giver et godt indtryk af forskningsaktiviteterne her på DFU. Bestyrelsen som den så ud ved indgangen til Der er som bekendt indgået en aftale mellem regeringspartierne og oppositionen om udmøntning af forskningsreserven. Vi finder det positivt, at der satses meget på forskeruddannelse, bl.a. som grundlag for det generationsskifte, vi står overfor. Vi håber dog også, at Ministeriet skaber økonomisk grundlag for, at vi har forskervejledere, der kan uddanne de nye forskergenerationer. Noget tyder på, at trenden er, at basismidlerne er under pres, mens øremærkede forskningspuljer vokser. Konkurrence blandt forskere er godt, men der skal være en sund balance ellers kommer man let i en situation, hvor der bruges for megen tid på administration og profilering. Der er en betydelig dynamik i forskningen på DFU. De nuværende fire fokusområder ligger centralt inden for de prioriterede forskningsområder, nemlig farmakologi, medicinalkemi og farmaci. Efter vi nu i mere end to år har arbejdet med fokusområder, står det klart, at der Foto: JM Uddannelse Grundlaget for vores universitet og dermed for vores uddannelsesaktiviteter er naturligvis vores studenter og dermed vores evne og mulighed for at tiltrække unge dygtige og engagerede studerende. Derfor er det virkelig glædeligt, at vi i år havde et rekordhøjt antal ansøgere til farmaceutuddannelsen, nemlig 510, hvoraf de 323 havde farmaceutuddannelsen som 1. prioritet. Det er således overordentligt tilfredsstillende, at DFU s samlede informationsaktiviteter over for bl.a. gymnasierne har båret frugt. Minister Helge Sander deltog i DFU's årsfest her i samtale med DFU-formand Nils Strandberg Pedersen. Foto: JM 7

8 årsfesten 2004 Det har betydet, at vi har fået fyldt alle vores 200 studiepladser på farmaceutuddannelsen op med dygtige studerende samtidig med, at vi forhåbentlig har bidraget til at få udbredt kendskabet til farmaceuternes brede beskæftigelsesmuligheder og til DFU som en attraktiv uddannelsesinstitution. I år har vi for første gang i DFU s historie kunne byde velkommen til studerende, som ikke skal ende med en farmaceutisk kandidateksamen, men derimod med at blive cand.scient. er i lægemiddelvidenskab. Med den nye kandidatuddannelse søger DFU bl.a. at leve op til intentionerne i den nye universitetslov om fleksibilitet og øget studentermobilitet. Studienævnet har i den forbindelse ydet en meget betydelig arbejdsindsats, hvilket, kombineret med en stor imødekommenhed og fleksibilitet i Ministeriet, gjorde det muligt at få uddannelsen godkendt den 30. juni i år. Vi har derfor ikke haft de store muligheder for at reklamere for uddannelsen, men alligevel startede 11 studerende på uddannelsen her pr. 1. september, så vores mål for næste år med et optag på 25 studerende på lægemiddelkandidatuddannelsen forekommer realistisk. Uddannelsen henvender sig til ikke-farmaceutiske bachelorer med en kemisk eller biologisk baggrund, der stiler mod en karriere i medicin-, medico- eller biotekindustrien. Der er dog en hage ved en succes med et øget studenteroptag, nemlig finansieringen. Her vil jeg ikke komme ind på taksten pr. STÅ, men på det forhold, at en STÅ-tilvækst som følge af et øget studenterindtag reelt kun finansierer undervisningsdelen af de VIP- og TAPressourcer, som en øget produktivitet kræver. Derimod dækker finansieringen ikke forskningsdelen til trods for, at universiteternes særkende netop er, at undervisningen skal være forskningsbaseret. Det vil med andre ord sige, at vi af egne midler skal dække forskningsdelen, hver gang vi udvider medarbejderstaben som følge af et øget studenteroptag. På den måde kan vi og de øvrige universiteter potentielt økonomisk bukke under på grund af egen succes. DFU udbyder i dag to masteruddannelser, nemlig Master of Industrial Drug Development og en masteruddannelse i Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse. Selvom der har været en stor interesse omkring uddannelserne, vil vi i det kommende år gøre en mere målrettet informationsindsats over for industrien, apotekervæsnet og sygehusapotekerne. Vi er sikre på, at behovet er der og at vi kan dække det og at der opnås en samfundsmæssig gevinst derved. Et væsentligt aktiv for ethvert universitet er at kunne skabe et attraktivt studiemiljø og det har vi haft igennem mange år. Der har dog i de seneste år været tendenser til, at der kunne komme skår i glæden bl.a. som følge af, at de studerende har været pladsmæssigt trængt. Det er derfor meget glædeligt, at vi nu har fået mulighed for at overtage en del af Universitetsparken 4, den tidligere Tandlægehøjskole. Det giver os yderst tiltrængte muligheder for at udvide med flere undervisningslokaler og læserum for vores studerende. 8 I det kommende år tages nye lokaler i Universitetsparken 4 i brug.

9 Forskeruddannelse Forskeruddannelse har i mange år været et meget væsentligt indsatsområde for DFU, senest med etablering af den erhvervsrettede forskerskole Drug Research Academy, DRA. Drug Research Academy, der blev etableret i 2002 ved samfinansiering mellem medicinindustrien, Videnskabsministeriet og DFU, har i år fået en helt ny dimension, idet Lægemiddelstyrelsen er kommet med i kredsen via samfinansiering af tre ph.d.-stipendier. Jeg oplever det som utrolig positivt, at industrien og en offentlig myndighed som Lægemiddelstyrelsen kan gå sammen med os om en fælles forskerskole og dermed forhåbentlig medvirke til, at afstanden mellem forskningsmæssige nyerkendelse og en mulig implementeringen i lovgivningen bliver reduceret til glæde for samfundet i form af en hurtigere udvikling af nye og sikre lægemidler. Det er derfor glædeligt at se, at forskeruddannelse, og herunder den erhvervsrettede forskeruddannelse, som tidligere nævnt via Finansloven får et særligt løft i de kommende år. Det vil inden for det farmaceutiske område bidrage til, at bl.a. DFU udover at uddanne højt kvalificerede kandidater til bl.a. den farmaceutiske industri forhåbentlig kan fortsætte med at uddanne interdisciplinært orienterede forskere til industrien og samtidig medvirke til at reducere problemerne omkring det store generationsskifte, som vi står overfor i de kommende 5 til 10 år. Det sidste er begrundet i et håb om, at vi også fremover vil kunne skabe så attraktive arbejdsbetingelser, at vi kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Vi har over de seneste år oplevet et fald i antallet ph.d-stipendier finansieret via eksterne kilder, bl.a. via ErhvervsPhDordningen. Her har vores erhvervsorienterede forskerskole DRA måske virket lidt som en sovepude, idet industrien har været mindre tilbøjelig til at indgå aftaler om bl.a. erhvervsforskerprojekter så længe, der har været ubenyttede stipendier i DRA. Det er mit håb, at vi i de kommende år kan udbygge konceptet bag DRA, bl.a. ved kombinere samfinansierede stipendier med ErhvervsPhD-ordningen. Det første skridt er taget, idet industrien næste år har stillet foreløbigt seks ErhvervsPhD-stipendier i udsigt. Da disse stipendier forsknings- og uddannelsesmæssigt vil indgå som DRA-stipendier, har DFU ud af vores stipendiumpulje valgt at finansiere fem årsværk i form af post docs. Det kunne være spændende nyskabelse, hvis vi i samarbejde med ministeriet og industrien kunne indgå en mere langsigtet aftale om allokering af erhvervsphd-stipendier til området. Formidling og videnudveksling Ligesom de studerende og ansatte ved et universitet søger at opnå de bedste resultater det excellente således må det også være universitetets mål at være blandt de bedste, hvilket som tidligere nævnt også er DFU s overordnede vision. Derfor var det da også trist, da vi i dagspressen kunne læse, at en række af de danske universiteter og heriblandt DFU havde fået dumpekarakter for manglende performance inden for innovation og iværksætteri. Det skal jeg ikke prøve at bortforklare, men blot sige, at det giver anledning til overvejelser og forhåbentlig en række initiativer i de kommende år. Vi skal dog være opmærksomme på, at vores forpligtigelse til at være aktive inden for formidling og videnudveksling ikke alene skal udmønte sig i patentansøgninger og etablering af nye virksomheder, men at den væsentligste videnoverførsel mellem universitetet og det omgivne samfund sker gennem uddannelse af højt kvalificerede kandidater og ph.d. er i et tæt samspil mellem vores ansatte og eksterne samarbejdspartnere. Som et eksempel vil jeg nævne, at professor Henning Gjelstrup Kristensens forskning og arbejde inden for farmakopéområdet senest som præsident for Den Europæiske Farmakopékommission igennem årene har haft en afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for den internationale medicinindustri. Her er det ikke alene afgørende, at universiteter skal stille den fremmeste forskningsekspertise til rådighed for myndigheder og industrien, men også, at disse eksperter som i Hennings tilfælde har en langt bredere faglig forståelse for de centrale problemstillinger. En forståelse og indsigt, der opnås via et langt og tæt samarbejde på tværs af områderne. Selvom vi selvfølgelig kan og skal have større opmærksomhed på innovation uden at det tager opmærksomhed og kræfter fra forskning og uddannelse så vil jeg ikke udlade at nævne, at bl.a. et velkendt og succesrigt biotekfirma som Zealand Pharmaceutical blev grundlagt på en teknologisk platform, der udspringer fra DFU. Et andet eksempel med et betydeligt potentiale for den danske samfundsøkonomi er sovemidlet Gaboxadol, som er under udvikling hos H. Lundbeck, og som ifølge aktieanalytikere har potentialet til at blive en blockbuster, hvilket indebærer et salg på mere end en mia. dollars. For farmaceuter er stoffet bedre kendt som THIP, idet det har været et centralt element i den medicinalkemiske undervisning her på DFU. Stoffet er nemlig første gang syntetiseret af tidligere rektor Povl Krogsgaard-Larsen. Det overordnede mål i relation til innovation må være, at studerende og ansatte er opmærksomme på, at vi har en forpligtigelse til at bringe ideer i spil til gavn for samfundet. Der var med glæde, at vi i slutningen af november efter en lidt usikker periode modtog meddelelse om, at Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet har tildelt fire mio til det Højteknologiske netværk BioLogue. BioLogue, under ledelse af Københavns Universitet, er et samarbejde mellem en række lang række partnere, herunder bl.a. universiteter, hospitaler og medicinalvirksomheder, med henblik på at lave et netværk, hvor videninstitutioner og virksomheder i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle forskningsbaseret viden til løsning af lægemiddelrelaterede problemstillinger. Et sådan netværk vil 9

10 2004 årsfesten Guldmedalje til Henning Gjelstrup Til årsfesten tildeltes professor Henning Gjelstrup Kristensen den største anerkendelse, som tildeles af DFU, nemlig H.C. Ørsted-medaljen i guld. Henning Gjelstrup, der gik på pension med udgangen af oktober, blev hædret efter en glorværdig farmaceutisk karriere, som har sat store aftryk såvel på den nationale som den internationale farmaceutiske scene. Henning Gjelstrups forskning og arbejde inden for farmakopéområdet har igennem årene haft en helt afgørende indflydelse på kvalitets- og produktionsforhold for hele den internationale farmaceutiske industri. Især baseret på hans brede faglige forståelse for centrale problemstillinger på tværs af de farmaceutiske fagområder. Han har i en lang årrække været medlem af og formand for Den Europæiske Farmakopékommission og lige så længe også for Det Danske Farmakopénævn. Han har været brugt utallige steder i kraft af sin brede farmaceutiske ekspertise, og han har også sat sine kraftige fingeraftryk på DFU ikke blot gennem sit professorat i farmaceutisk teknologi, men også gennem sine bidrag på alle fronter af Universitetets virke. Henning Gjelstrup har været rektor for DFH, en af drivkræfterne i ph.d.-uddannelsen og også en af drivkræfterne i de nye masteruddannelser for at nævne nogle få af hans mange aktiviteter. Foto: AHO Som afrunding på en enestående karriere blev der den 27. oktober holdt afskedssymposium med titlen Technical and Regulatory Challanges in Pharmaceutics til ære for professor Henning Gjelstrup Kristensen. Foto: JM Rektor Sven Frøkjær overrækker H.C. Ørsted-medaljen i guld til professor Henning Gjelstrup Kristensen, som efterfølgende takkede rørt for hæderen. Situationen mindende ham om dengang, han blev tildelt æresdoktorgraden ved Uppsala Universitet: Da sagde min kone tørt, at det var et sikkert tegn på, at jeg nærmede mig pensionsalderen... Henning Gjelstrup mener ikke, at han har gjort andet end sine kolleger nemlig passet sit arbejde, forsket, undervist. Taget store og små udfordringer op og gjort det så godt som muligt. 10

11 givetvis være en effektiv katalysator i den fortsatte udbygning af samspillet mellem bl.a. DFU og medicinindustrien. Forskningsbevillinger, udnævnelser og priser DFU s forskere har også i år været i stand til at tiltrække betydelige bevillinger fra eksterne kilder det være sig fra forskningsrådene, private fonde, EU eller fra helt anden side. Jeg vil gerne her udtrykke min anerkendelse til dem, der ved en særlig personlig indsats og ofte i en urimelig hård konkurrence om de begrænsede midler på den måde er i stand til at profilere DFU. Jeg skal ikke gå i detaljer med de enkelte forskningsbevillinger, men vil rette en stor tak til alle bidragsydere, som på den måde har vist vores forskere og DFU tillid. Siden sidste årsfest har flere ansatte ved DFU modtaget hædersbevisninger. Professor Sven Erik Jørgensen, Institut for Analytisk Kemi, modtog i august Stockholm Water Prize en af verdens mest præstigefyldte priser. Prisen, som Sven Erik Jørgensen delte med professor William J. Mitsch, USA, blev overrakt af Kong Carl XVI Gustav. Det er ikke den eneste fornemme pris Sven Erik Jørgensen har modtaget i år. Tidligere på året modtog han således som den første The Prigogine Award en pris, der er indstiftet til ære for professor Ilya Prigogine, der i 1977 fik Nobelprisen i Kemi for sit arbejde inden for irreversibel termodynamik. Der er også andre ansatte på DFU, som har modtaget hædersbevisninger i år. Således modtog Dan Stærk og Kristian Strømgaard, Institut for Medicinalkemi, Hede-Nielsen prisen. Marianne Lerbech Jensen modtog i april årets Erhvervsforskerpris indstiftet af ATV for sit ph.d.-arbejde inden for neurofarmakologi. Der er i år blevet udnævnt to adjungerede professorer, nemlig seniorforsker Gunnar Damgaard, Arbejdsmiljøinstituttet, og seniorforsker Morten Meldal, Carlsberg Laboratorium. Vi er glade for, at vi på den måde har mulighed for at tilknytte fagligt høj kvalificerede personer til DFU og bl.a. derigennem udbygge vores netværk til gensidig inspiration. DSR s nyvalgte formand, stud.pharm. Anita Nørby Kristensen, så i sin årsfesttale tilbage på året, der gik, set gennem de studerendes øjne. Også hvad DSR forventer vil ske i det kommende år berørte hun inden hun uddelte den traditionelle og ærefulde pris til Årets Underviser. Året har været et spændende og anderledes år. Et år, der i bogstaveligste forstand har stået i fremtidens tegn. Med universitetslovens implementering på DFU har vi med spænding set en ny ledelsesstruktur tage form. DFU s bestyrelse har nu eksisteret i et år, og vi er glade for at have haft to repræsentanter med i bestyrelsen, hvor de har været med til at præge debatten om Universitetets fremtid. Da DFU s ledelse i foråret opfordrede alle til at deltage i en debat om en strategi for DFU, tog studenterpolitikerne udfordringen op. Nye udfordringer Det kommende år vil byde på mange udfordringer for DFU både organisatorisk, uddannelses- og forskningsmæssigt. Det samme gælder for aftagerne af vores kandidater og ph.d. er. Selvom DFU er en lille institution, føler vi os godt rustet til at give vores bidrag til, at også vores kandidater i fremtiden kan være med til at tage kampen og udfordringerne op og yde en højt kvalificeret indsats som lægemiddeleksperter i den farmaceutiske industri, inden for apotekervæsnet, på sygehusene og i den øvrige offentlige sektor. Foto: JM DSR-formand, stud.pharm. Anita Kristensen gav et tilbageblik på året set gennem de studerendes øjne. 11

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA?

Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Hvad sker der med ph.d. erne fra FARMA? Flemming Steen Jørgensen, Ph.d.-skoleleder og og Marianne W. Jørgensen, Ph.d.-administrationen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet 82% af de ph.d.-uddannede

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Bilag 14. UK = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Handlingsplan/milepæl Status marts 2005 1.

Bilag 14. UK = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Handlingsplan/milepæl Status marts 2005 1. Bilag 14. = udviklingskontrakt Bestyrelsens aftale med DFU om aktivitetsplan for 2005 Forskning Status marts 2005 1.1 Rektor definerer efter indstilling fra Akademisk Råd, hvad et centralt område er og

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander

Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade København K. Kære Helge Sander Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K 1. april 2006 Kære Helge Sander Tak for din henvendelse til bestyrelsen på Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet I henhold til 10 stk. 6 i lov nr. 403 af 28 maj 2003 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende: Almindelig bestemmelse 1. Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1

Tillæg til. Årsrapport Tillæg til Årsrapport side 1 Tillæg til Årsrapport 2003 Tillæg til Årsrapport 2003 - side 1 Forskning Tabel 1 Forskningsudgifter og forskningsårsværk Tabel 2 Videnskabelige publikationer Forskeruddannelse Tabel 3 Aktivitetstal for

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens

Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar Kære Jens Rektors tale til Jens Bigum ved receptionen 1. februar 2011 Kære Jens Da universitetsloven blev vedtaget i 2003 fik universiteterne bestyrelser med et flertal af medlemmer udefra. Vi fik selv lov til at

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 KU s studiemiljøstrategi SCIENCE

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere