SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG"

Transkript

1 Kapitel 8 SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 1 Markedssegmentering Nedenfor er illustreret, hvordan forbrugerne kan inddeles i segmenter. Illustration 1: Opdeling af markedet i segmenter et eksempel Konsumenter, der bruger mange penge på tøj Segment 1 (11-24 år, drenge) Modefyren Segment 2 (11-24 år, drenge) Machodrengen Segment 3 (25-39 år, drenge) Karriererytteren Segment 4 (25-39 år, drenge) Naturnarkomanen Segment 5 (25-39 år, piger) Modekvinden Meget få virksomheder er i stand til at markedsføre sig til alle potentielle kunder, da markedet i dag er enormt. De fleste virksomheder har derfor fundet ud af, at de må begrænse sig, hvis de skal være effektive i deres markedsføring. Dette kapitel handler om, hvordan virksomheder kan opdele markedet i segmenter og vælge egne målgrupper. I kapitlet præsenteres en grundlæggende segmenteringsmodel, som opdeler segmenteringsprocessen i en række faser. Endvidere introduceres centrale livsstilsmodeller. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 163

2 Forbrugerne kan opdeles i mange segmenter faktisk tusindvis, og ud fra forskellige kriterier kan forbrugerne inddeles i grupper med hver deres kendetegn. Ovenfor er således vist fem segmenter. Segmenterne er inddelt efter alder, køn og endeligt har de fået et sigende navn i forhold til tøjforbrug og stil. Virksomheden kan fx vælge en af disse segmenter som sin målgruppe. Markedssegmentering er en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn, fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug. Målgruppe er den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. Det gælder altså om på en systematisk og struktureret måde at inddele forbrugerne i segmenter med samme kendetegn. Mange mennesker er dog svære at sætte i bås SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

3 Den ene dag går Peter måske på McDonald s, den næste dag på fin restaurant. Det ene øjeblik læser Inger Herman Bang, det næste øjeblik ser hun Jerry Springer Show. Den ene dag køber Karen økologisk, den næste dag er hun bedøvende ligeglad. Illustration 2: Segmenteringsprocessens faser Marked Marked (beskrevet marked) Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen A B C D E F G H I J K Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Gennem segmentering opnår virksomheden en række fordele. Virksomheden kan påvirke målgruppen, da den gennem kommunikationen dels kan tale målgruppens sprog, dels kan fokusere på målgruppens behov og krav. Samtidig udnytter virksomheden A D C sine ressourcer C bedre, da kommunikationen kan rettes mod de forbrugere, der reelt er potentielle kunder. Endelig vil virksomheden kunne målrette sin produktudvikling, fordi den lettere kan spotte eventuelle udækkede behov hos målgrupper, som den kender godt. Udifferentieret Differentieret Koncentreret 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 165

4 2 Segmenteringsprocessen I dette afsnit gennemgås segmenteringsprocessen mere detaljeret. De fleste virksomheder anvender metoden i større eller mindre udstrækning, når de skal identificere deres målgrupper. Fase 1 Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet I denne fase laves en kort markedsbeskrivelse, hvor relevante forhold inddrages. Det er her helt centralt at inddrage kapitel 7 Efterspørgselsforhold, da kapitlets begreber er med til at definere det marked, man er på. Virksomheden kan indledningsvis foretage en afgrænsning af markedet, fx geografisk. Hvis en mindre virksomhed er beliggende i en bestemt landsdel, kan det være naturligt, at virksomheden også finder sin målgruppe her. Endvidere kan virksomheden identificere andre faktorer, der har betydning for selve segmenteringsprocessen. Det kan være vigtigt at se på branchen. Har den særlige kendetegn eller forhold, der kan have betydning for segmenteringen? Man kan bl.a. se på konkurrencesituationen. Er der få udbydere, kan segmenteringen se anderledes ud, end hvis branchen er kendetegnet ved mange udbydere. Fase 2 Valg af segmenteringsvariable I denne fase er der fokus på de hyppigst anvendte variable, man segmenterer ud fra. Segmenteringsvariabel er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. I illustration 3 er der en opdeling af segmenteringsvariablene. Nogle segmenteringsvariable er lettere at identificere hos forbrugerne end andre. I illustration 3 er de lettest identificerbare placeret øverst SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

5 Sociodemografiske variable De sociodemografiske variable er meget udbredte segmenteringsvariable. De sociodemografiske variable vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Tidligere var befolkningen kun opdelt i få, men meget store grupper. Her er tale om variable, der er forholdsvis lette at identificere og måle på. De kan deles ind i to klasser. Illustration 3: Sociodemografiske variable Variable Eksempler Alder Under 2, 2-5, 6-11, 12-17, 18-24, 25-34, Køn Bopælsområde Livsfase Uddannelse Arbejde Indkomst Race & etnicitet Religion Specielle begivenheder Kvinde, mand Storby, provinsby, på landet, Jylland, Fyn, Sjæl land Ung, single, nygift uden børn, par med små børn, ægtepar med udeboende børn, pensionister, enlige Folkeskole, gymnasium, faglært, akademiker Tømrer, læge, advokat, sekretær, lærer , , , over Europæer, asiat, amerikaner, afrikaner, araber Kristen, buddist, katolik, muslim, jøde Julefrokost, Ramadanen, fødselsdage, bryllupsfest, sportsbegivenheder Kilde: Frit efter Hollensen p. 314 Alder, køn, bopælsområde og livsfase Alder, køn og geografisk bopæl har i mange år være de vigtigste variable i denne kategori. Specielt alder kan være tegn på bestemte forbrugsmønstre. Livsfasebegrebet er en nuancering af aldersbegrebet, hvor der ses på den familiemæssige status i kombination med alderen. Et individs livsforløb kan inddeles i forskellige faser: barndom, ungdom, familiestiftelse, første barn, børnene flytter hjemmefra, midaldrende og pensionisttilværelse. Dette har også betydning for forbrugerens forbrugsmønster. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 167

6 I det 21. århundrede bruges livsfaserne stadig, men de har forskubbet sig, og der er ikke et fast mønster for, hvilken alder man har i de forskellige livsfaser. At blive gift og få børn sker i dag langt senere end tidligere. I Danmark var gennemsnitsalderen ifølge Danmarks Statistik for førstegangsfødende i ,9 år, og tendensen viser sig også i andre vesteuropæiske lande. Når man tidligere nåede bestemte aldersbaserede milepæle, fx 50 års dagen, så var der en masse forhold, der var givet, fx at man ikke fik børn, og at man ikke sagde sit job op for at realisere sig selv ved at tage på jordomrejse. Disse rammer brydes ofte i dag. Uddannelse, arbejde og indkomst Uddannelse præger en persons holdninger, adfærd og værdier. Gennem uddannelse får man holdninger og værdier, man tager videre med i livet. Har man fx læst på en handelshøjskole, kan en værdi være, at økonomisk succes er vigtig her i livet. Adfærdsorienterede variable Man kan også segmentere ud fra forbrugernes adfærd i forhold til produktet. Segmenteringen er baseret på forbrugernes kendskab til produktet gennem SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

7 bl.a. medievalg, men også erfaringer med produktet er ofte et godt udgangspunkt for segmentering. Se illustration 4. Adfærdsorienterede variable vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandring. Når der kommer en ny mobiltelefon på markedet, er der altid en i klassen, der skal have den, da den er mere avanceret end den, han købte for et halvt år siden. Illustration 4: Adfærdsorienterede variable Segmenteringsvariabel Medievaner og indkøbsvaner Loyalitet Forbrugshyppighed Forandringsvillighed Eksempel Læser man mange blade og magasiner, bruger man kabel-tv, er man internetshopper? Skifter man meget mellem mærker? Er man meget loyal overfor bestemte mærker? Er man heavy, medium eller light user? Er man villig til at prøve nye ting? (innovator, tidlig bruger, mainstreamer, efternøler) Udarbejdelse af segmenteringsmatrix Med udgangspunkt i de mange segmenteringsvariable skal man nu udvælge netop de variable, der passer til det produkt, man ønsker at finde målgrupper til. Ikke alle de ovennævnte variable er lige relevante. De mest relevante vælges, og der opstilles en segmenteringsmatrix. I illustration 1 var vist et eksempel på en matrix, der illustrerer forskellige livsstilstyper med baggrund i alder og køn. I matricen blev disse enkeltsegmenter kaldt fx modefyren for at vi bedre kunne forestille os segmentet. Man udvælger så nogle segmenter, der er interessante i forhold til produktet. Disse kaldes også subkulturer. Man behøver ikke at give de enkelte segmenter navne. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 169

8 Cyklen skal passe til din livsstil Tøj, smykker og sko vælges ofte ud fra udseendet. Men det er din livsstil, der bestemmer valget af en ny cykel. Rigtig mange danskere har mere end en cykel til rådighed. Hvilken cykel, der kommer ud af cykelskuret, afhænger af vind, vejr, formål med cykelturen og humør. De unge piger har taget bedstemorcyklen til sig, men i en moderne og smartere udgave med gear, cykelkurv og flotte farver, forfæller cykelhandler Henrik Hansen. Hvis cyklen skal bruges til og fra arbejde og være driftssikker året rundt, vælges ofte den gode gamle herrecykel med solidt bagagebærer, fastmonteret lygte og lukket kædekasse. Til ældre, der ikke har så mange kræfter, fås et stort udvalg af driftsikre elcykler. Elcyklen giver et skub, når ens egne kræfter slipper op, afslutter Henrik Hansen. Uddrag af Vejle Amts Folkeblad, den Fase 3 Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) Efter opstillingen af segmenteringsmatricen er det nu opgaven at udvælge de segmenter, der skal være målgruppen til produktet. Dette afgøres ud fra en vurdering. SMOK er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment (-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Man kan sige, at det gælder om, at virksomheden kan argumentere for, at segmentet er tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt unikt for at kunne forsvare SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

9 en udarbejdelse af en separat kommunikationsstrategi rettet mod segmentet. Der skal jo gerne være et afkast forbundet med en kampagne. Donna Karan New York DKNY laver fx ikke store kampagner rettet mod handelsgymnasieelever, da personerne i dette segment ikke har økonomi til at bruge mange penge på hendes produkter selv om de meget gerne ville. Måske er det bedre at gå efter segmenter af singler eller par uden børn i 30 til 40 års alderen. Her benyttes SMOK-modellen, der udgør segmentvurderingen. (S) Segmentets størrelse og vækst. Som det første vurderes markedets størrelse. Det i sig selv kan være meget svært, men der findes informationskilder, der kan danne basis for en sådan vurdering. Virksomheder benytter typisk markedsanalyseinstitutter til at identificere og karakterisere disse segmenter enten ud fra eksisterende databaser eller ud fra undersøgelser, de laver til anledningen. Mindre virksomheder, der ikke har disse ressourcer, forsøger gennem kvalificerede bud baseret på tidligere erfaringer at komme med vurderinger af markedets størrelse. (M) Mulighed for kontakt med segmentet. Når virksomheden finder, at segmentet har en acceptabel størrelse og vækst, er opgaven at undersøge, om man faktisk kan komme i kontakt med segmentet gennem kommunikation. Kan segmentet identificeres, er det ofte også muligt at finde relevante kommunikationskanaler. Mange medier har desuden lavet meget nøjagtige beskrivelser af deres læsere, og man kan derfor også herigennem finde sine segmenter. (O) Omkostninger ved bearbejdning af segmentet. Man skal her vurdere, om det er rentabelt at målrette bl.a. kommunikationsindsatsen mod segmentet. Segmentets størrelse og forbrug skal gerne give et dækningsbidrag, der er tilfredsstillende. Det gælder om at se på konsekvenserne for alle P erne. (K) Konkurrencen om segmentet. Virksomheden skal også vurdere, om den er konkurrencedygtig nok på markedet. Er markedet præget af hård konkurrence, skal virksomheden være i stand til at differentiere sig fra konkurrenterne for at kunne vinde markedsandele. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 171

10 Nu er tidspunktet kommet, hvor virksomheden på basis af vurderingskriterierne skal træffe en beslutning om, hvilke af de valgte segmenter, der skal være virksomhedens målgrupper ud fra SMOK. Fase 4 Valg af målgruppestrategi Herefter udarbejdes virksomhedens målgruppestrategi, som danner baggrund for virksomhedens samlede marketingmix. Målgruppestrategi er en strategi for, hvor mange segmenter, der skal indgå i virksomhedens målgruppe SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

11 Situationsbestemt forbrug Manglen på behov forhindrer ikke shopping endsige stopper lysten til at foretage nye indkøb. Forbrugerne går gerne Marked på indkøb uden en fast idé om, hvad det egentligt er, man skal købe. Det er kernen i nutidens shoppingkultur at finde Marked (beskrevet marked) noget som man ikke nødvendigvis søger Kilde: Institut 7 for 9 fremtidsforskning A B C D E F G H I J K Illustration 5: Målgruppestrategi Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed A D C C 3 A Udifferentieret Differentieret Koncentreret One-to-one Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 I illustration 5 er der en oversigt over de forskellige målgruppestrategier. Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager den samme kommunikation, uden at der tages hensyn til forskelligheder målgrupperne imellem. Man forudsætter, at forbrugerne har et nogenlunde ensartet forhold til produktet. Det gælder fx markedsføringen af Storebæltsbroen. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 173

12 Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. Canal Digital lavede nogle specialtilbud på deres kanalpakker i forbindelse med overgangen til digitalisering af tv-signalet i Her målrettede man markedsføringen til store grupper i randområderne i Danmark tv-seere, der ikke havde mulighed for bredbåndstv eller kabel tv. Koncentreret markedsføring Her vælger virksomheden at koncentrere sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. Der satses på segmenter, der er forholdsvis lette at identificere på markedet. Den schweiziske urproducent Breitling markedsfører sig kun til et meget lille segment i Danmark. De annoncerer udelukkende i Børsen samt i livsstilsmagasiner til velhavere. One-to-one markedsføring Denne form er den mest målrettede markedsføring, der kan opnås. Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). Virksomheden ser hver enkelt forbruger som unik, dvs. hver enkelt forbruger udgør nærmest sit eget lille segment. Denne markedsføring har typisk været anvendt på B2B, men i dag ser man den også på B2C, specielt inden for nethandel. Virksomheden Laptops, der er Danmarks største udbyder af bærbar pc ere, mailer med jævne mellemrum salgsmateriale med specielle tilbud ud til deres enkelte kunder. Tilbuddene er nøje sammensat i forhold til de produkter, kunden tidligere har købt hos Laptops. Hermed er segmenteringsprocessen færdig, og målgruppestrategien danner nu basis for det videre arbejde med såvel marketingmix og den senere medieplan SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

13 3 Livsstilsanalyser Livsstilsanalyser kan opfattes som færdiggjorte segmenteringsprocesser, hvor et analyseinstitut mere eller mindre har kørt processen igennem og lavet forarbejdet, så man direkte kan bruge resultatet på danskerne og deres forbrugsmønster. Livsstilsanalyser startede i 70 erne med Minerva modellen og senere kom bl.a. Gallup Kompas. Gallup Kompas går i al sin enkelthed ud på at dele befolkningen ind i 9 livsstilssegmenter. Hvert segment har nogle kendetegn, som det ses i illustration 6. Modellen er opbygget ud fra to hovedakser, hvor den lodrette dimension opdeler befolkningen i moderne og traditionelle segmenter, og den vandrette dimension opdeler befolkningen ud fra, om de er fællesskabsorienteret eller individorienteret. Målgruppen kan fastlægges ud fra kompasset, idet det moderne-individorienterede segment fx ligger i det nordøstlige hjørne. Illustration 6: Gallups Kompas Moderne-fællesskabsorienteret Fællesskab (vest) Kollektiv bevidsthed Økologi/Miljøbevidsthed Debatorienteret Moderne (nord) Forandringsorienteret Teknologi-fan Globalt orienteret Moderne-individorienteret Individ (øst) Liberalisme Individet i centrum Forbrugsorienteret Traditionel-fællesskabsorienteret Traditionel (syd) Nostalgi Teknologi-skepsis Lokalt orienteret Traditionel-individorienteret Kilde: I dag er en af de største og mere nøjagtige modeller Mosaic fra virksomheden Geomatic. Dette livsstilsanalyseværktøj har opdelt befolkningen i 32 typer ud fra en opdeling efter vores forbrug. Inddelingen er helt ned på gadeniveau. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 175

14 Mosaic bygger på hårde demografiske segmenteringsvariable (bopæl, indkomst, alder osv.) koblet med bløde psykografiske segmenteringsvariable (værdier, holdninger, fritidsinteresser osv). Mosaic bygger på et omfangsrigt statistisk datamateriale, bl.a. fra Danmarks Statistik og TNS Gallup. Modellen deler danske husstande ind i 8 livsstilsgrupper. De 8 grupper underopdeles i 32 personprofiler, der alle er beskrevet nøje mht. medievaner, forbrugsmønster mv. Mosaic danner et finmasket net, idet Danmarkskortet nedbrydes i celler på 100 x 100 m. For hver celle er livsstilstypen defineret. Mosaic -modellen hjælper virksomheder med at målrette kommunikationen mod netop de segmenter, der er interessante for virksomheden. Det er sjældent, at virksomheden er klar over præcis hvilke grupper/typer, man skal tage fat i fra starten. Men ved at se på historiske data og nuværende kunder/medlemmer/emner (ofte i samarbejde med et analyseinstitut), skyder virksomheden sig ind på målgruppen. Illustration 7: Mosaic i brug Kilde: Geomatic a/s Her kan man se hvilke grupper, der dominerer i København. Som man kan se, er det fx segmentet Ung Andel der spiller en hovedrolle i storbyen. Kategorierne kan du læse mere om på SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

* opg. 30 > Kap. 14 * blogs > afrunding (yndlingsblog) * nyt emne: Segmentering og målgruppevalg i int. perspektiv

* opg. 30 > Kap. 14 * blogs > afrunding (yndlingsblog) * nyt emne: Segmentering og målgruppevalg i int. perspektiv Afsætning 21.10.13 * opg. 30 > Kap. 14 * blogs > afrunding (yndlingsblog) * nyt emne: Segmentering og målgruppevalg i int. perspektiv Begrebsafklaring 1 Estimat af markedets størrelse Når en virksomhed

Læs mere

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007

TNS GALLUP. Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet. November 2007 TNS GALLUP Målgruppebeskrivelse til Nationalmuseet November 2007 Kunde: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal DK-20 København K Indhold 1. Indledning...2 2. Demografi: Køn, alder, geografi...3 3. Socioøkonomi:

Læs mere

understand society through data

understand society through data Enabling you to understand society through data OPERATIONEL SEGMENTERING DER VIRKER En praktisk introduktion til Geomatics segmenteringsmetode og til conzoom 1 FORDELE VED OPERATIONEL SEGMENTERING Segmentering

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Geodemografisk klassifikation. Public

Geodemografisk klassifikation. Public Geodemografisk klassifikation Public Geodemografisk klassifikation Oversigt over de 30 specifikke conzoom typer Public A A1 A2 A3 A4 A5 Boligejere med overskud Karriereorienteret familie med økonomisk

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse MINERVA Snap*Shot Indholdsfortegnelse Om MINERVA Snap*Shot...3 MINERVA Snap*Shot livsstilssegmenter... 4 Det blå segment... 5 Det grønne segment... 5 Det rosa segment... 6 Det violette segment... 6 MINERVA

Læs mere

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016 Spørgsmål og deres betydning I afsætningsbogen og den tilhørende opgavesamling er spørgsmålene formuleret på en bestemt måde, der viser, hvilken type svar du forventes at formulere. Der indgår bestemte

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV

Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV 1 2 Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV 3 Traditionel - accept Avanceret - accept Over kill - ikke accept Overraskelse 4 5 Individet i de mange kontekster = komplekse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED SEGMENTERING AF FYNSKE

Læs mere

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt.

Kommunebranding handler først og fremmest om at samle kommunen omkring en fortælling, der giver mening både internt og eksternt. Roskildes nye Pay off/brand Essence: Alle Tiders Roskilde skal lanceres bredt - lokalt og regionalt. Det skal sikres at udbrede brandet til også at omfavne erhvervsområderne som er vigtige i kommunen og

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv

Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv 12. juli 2012 Undersøgelsesdesign - Det Gode Liv Det Gode Liv blandt borgerne i Ballerup, ønsker at undersøge menneskers forestillinger og praksis relateret til hhv. det gode liv og velfærd. De to begreber

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Kære annoncører og mediebureauer

Kære annoncører og mediebureauer 2012 Kære annoncører og mediebureauer Vi er glade for at kunne give dig opskriften på større effekt for annoncekronerne: Tag Danmarks mest læste avis. Kombiner med stærk dækning både lokalt og regionalt.

Læs mere

1 Markedets størrelse

1 Markedets størrelse KAPITEL 7 Efterspørgselsforhold 1 Markedets størrelse Den måde, hvorpå et marked fungerer, bygger på markedets udbuds- og efterspørgselsforhold. I dette kapitel vil forhold, der vedrører efterspørgsel,

Læs mere

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur Ungdomskultur I uge 42-45 skal du arbejde med din synopsis om ungdomskultur og identitet. Mere konkret spørgsmålet om den uregerlige ungdom og deres forbrug af kultur. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN Produktpakker NORDJYSKE Mediers analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er opdateret om tendenser i dit marked. Vi giver dig en bedre forståelse for forbrugeradfærd, medierne og diverse annonceringsmuligheder.

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Oprindelsesland - Danske skuespillere i forhold til udenlandske (Base N = 1206) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oprindelsesland - Danske skuespillere i forhold til udenlandske (Base N = 1206) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Danske film Oprindelsesland - Danske skuespillere i forhold til (Base N = 1206) Europa 2% England 5% Danmark 19% USA 45% Meget bedre Lidt bedre Lige så gode Lidt dårligere Meget dårligere Respondenter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2011-30.05.2014 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Segmentering, målgrupper og Persona

Segmentering, målgrupper og Persona Segmentering, målgrupper og Persona Når vi arbejder med målgrupper, skal vi vide: Hvad der skal siges Hvordan det skal siges Hvor det skal siges Hvem der skal sige det Tekstslide med bullets Brug Forøge

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 1 Disposition 1. Metode 2. Hovedresultater segmenter (30 min.) De 10 segmenter Hovedforskelle

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere