SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG"

Transkript

1 Kapitel 8 SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 1 Markedssegmentering Nedenfor er illustreret, hvordan forbrugerne kan inddeles i segmenter. Illustration 1: Opdeling af markedet i segmenter et eksempel Konsumenter, der bruger mange penge på tøj Segment 1 (11-24 år, drenge) Modefyren Segment 2 (11-24 år, drenge) Machodrengen Segment 3 (25-39 år, drenge) Karriererytteren Segment 4 (25-39 år, drenge) Naturnarkomanen Segment 5 (25-39 år, piger) Modekvinden Meget få virksomheder er i stand til at markedsføre sig til alle potentielle kunder, da markedet i dag er enormt. De fleste virksomheder har derfor fundet ud af, at de må begrænse sig, hvis de skal være effektive i deres markedsføring. Dette kapitel handler om, hvordan virksomheder kan opdele markedet i segmenter og vælge egne målgrupper. I kapitlet præsenteres en grundlæggende segmenteringsmodel, som opdeler segmenteringsprocessen i en række faser. Endvidere introduceres centrale livsstilsmodeller. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 163

2 Forbrugerne kan opdeles i mange segmenter faktisk tusindvis, og ud fra forskellige kriterier kan forbrugerne inddeles i grupper med hver deres kendetegn. Ovenfor er således vist fem segmenter. Segmenterne er inddelt efter alder, køn og endeligt har de fået et sigende navn i forhold til tøjforbrug og stil. Virksomheden kan fx vælge en af disse segmenter som sin målgruppe. Markedssegmentering er en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn, fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug. Målgruppe er den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. Det gælder altså om på en systematisk og struktureret måde at inddele forbrugerne i segmenter med samme kendetegn. Mange mennesker er dog svære at sætte i bås SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

3 Den ene dag går Peter måske på McDonald s, den næste dag på fin restaurant. Det ene øjeblik læser Inger Herman Bang, det næste øjeblik ser hun Jerry Springer Show. Den ene dag køber Karen økologisk, den næste dag er hun bedøvende ligeglad. Illustration 2: Segmenteringsprocessens faser Marked Marked (beskrevet marked) Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen A B C D E F G H I J K Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Gennem segmentering opnår virksomheden en række fordele. Virksomheden kan påvirke målgruppen, da den gennem kommunikationen dels kan tale målgruppens sprog, dels kan fokusere på målgruppens behov og krav. Samtidig udnytter virksomheden A D C sine ressourcer C bedre, da kommunikationen kan rettes mod de forbrugere, der reelt er potentielle kunder. Endelig vil virksomheden kunne målrette sin produktudvikling, fordi den lettere kan spotte eventuelle udækkede behov hos målgrupper, som den kender godt. Udifferentieret Differentieret Koncentreret 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 165

4 2 Segmenteringsprocessen I dette afsnit gennemgås segmenteringsprocessen mere detaljeret. De fleste virksomheder anvender metoden i større eller mindre udstrækning, når de skal identificere deres målgrupper. Fase 1 Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet I denne fase laves en kort markedsbeskrivelse, hvor relevante forhold inddrages. Det er her helt centralt at inddrage kapitel 7 Efterspørgselsforhold, da kapitlets begreber er med til at definere det marked, man er på. Virksomheden kan indledningsvis foretage en afgrænsning af markedet, fx geografisk. Hvis en mindre virksomhed er beliggende i en bestemt landsdel, kan det være naturligt, at virksomheden også finder sin målgruppe her. Endvidere kan virksomheden identificere andre faktorer, der har betydning for selve segmenteringsprocessen. Det kan være vigtigt at se på branchen. Har den særlige kendetegn eller forhold, der kan have betydning for segmenteringen? Man kan bl.a. se på konkurrencesituationen. Er der få udbydere, kan segmenteringen se anderledes ud, end hvis branchen er kendetegnet ved mange udbydere. Fase 2 Valg af segmenteringsvariable I denne fase er der fokus på de hyppigst anvendte variable, man segmenterer ud fra. Segmenteringsvariabel er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. I illustration 3 er der en opdeling af segmenteringsvariablene. Nogle segmenteringsvariable er lettere at identificere hos forbrugerne end andre. I illustration 3 er de lettest identificerbare placeret øverst SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

5 Sociodemografiske variable De sociodemografiske variable er meget udbredte segmenteringsvariable. De sociodemografiske variable vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Tidligere var befolkningen kun opdelt i få, men meget store grupper. Her er tale om variable, der er forholdsvis lette at identificere og måle på. De kan deles ind i to klasser. Illustration 3: Sociodemografiske variable Variable Eksempler Alder Under 2, 2-5, 6-11, 12-17, 18-24, 25-34, Køn Bopælsområde Livsfase Uddannelse Arbejde Indkomst Race & etnicitet Religion Specielle begivenheder Kvinde, mand Storby, provinsby, på landet, Jylland, Fyn, Sjæl land Ung, single, nygift uden børn, par med små børn, ægtepar med udeboende børn, pensionister, enlige Folkeskole, gymnasium, faglært, akademiker Tømrer, læge, advokat, sekretær, lærer , , , over Europæer, asiat, amerikaner, afrikaner, araber Kristen, buddist, katolik, muslim, jøde Julefrokost, Ramadanen, fødselsdage, bryllupsfest, sportsbegivenheder Kilde: Frit efter Hollensen p. 314 Alder, køn, bopælsområde og livsfase Alder, køn og geografisk bopæl har i mange år være de vigtigste variable i denne kategori. Specielt alder kan være tegn på bestemte forbrugsmønstre. Livsfasebegrebet er en nuancering af aldersbegrebet, hvor der ses på den familiemæssige status i kombination med alderen. Et individs livsforløb kan inddeles i forskellige faser: barndom, ungdom, familiestiftelse, første barn, børnene flytter hjemmefra, midaldrende og pensionisttilværelse. Dette har også betydning for forbrugerens forbrugsmønster. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 167

6 I det 21. århundrede bruges livsfaserne stadig, men de har forskubbet sig, og der er ikke et fast mønster for, hvilken alder man har i de forskellige livsfaser. At blive gift og få børn sker i dag langt senere end tidligere. I Danmark var gennemsnitsalderen ifølge Danmarks Statistik for førstegangsfødende i ,9 år, og tendensen viser sig også i andre vesteuropæiske lande. Når man tidligere nåede bestemte aldersbaserede milepæle, fx 50 års dagen, så var der en masse forhold, der var givet, fx at man ikke fik børn, og at man ikke sagde sit job op for at realisere sig selv ved at tage på jordomrejse. Disse rammer brydes ofte i dag. Uddannelse, arbejde og indkomst Uddannelse præger en persons holdninger, adfærd og værdier. Gennem uddannelse får man holdninger og værdier, man tager videre med i livet. Har man fx læst på en handelshøjskole, kan en værdi være, at økonomisk succes er vigtig her i livet. Adfærdsorienterede variable Man kan også segmentere ud fra forbrugernes adfærd i forhold til produktet. Segmenteringen er baseret på forbrugernes kendskab til produktet gennem SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

7 bl.a. medievalg, men også erfaringer med produktet er ofte et godt udgangspunkt for segmentering. Se illustration 4. Adfærdsorienterede variable vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandring. Når der kommer en ny mobiltelefon på markedet, er der altid en i klassen, der skal have den, da den er mere avanceret end den, han købte for et halvt år siden. Illustration 4: Adfærdsorienterede variable Segmenteringsvariabel Medievaner og indkøbsvaner Loyalitet Forbrugshyppighed Forandringsvillighed Eksempel Læser man mange blade og magasiner, bruger man kabel-tv, er man internetshopper? Skifter man meget mellem mærker? Er man meget loyal overfor bestemte mærker? Er man heavy, medium eller light user? Er man villig til at prøve nye ting? (innovator, tidlig bruger, mainstreamer, efternøler) Udarbejdelse af segmenteringsmatrix Med udgangspunkt i de mange segmenteringsvariable skal man nu udvælge netop de variable, der passer til det produkt, man ønsker at finde målgrupper til. Ikke alle de ovennævnte variable er lige relevante. De mest relevante vælges, og der opstilles en segmenteringsmatrix. I illustration 1 var vist et eksempel på en matrix, der illustrerer forskellige livsstilstyper med baggrund i alder og køn. I matricen blev disse enkeltsegmenter kaldt fx modefyren for at vi bedre kunne forestille os segmentet. Man udvælger så nogle segmenter, der er interessante i forhold til produktet. Disse kaldes også subkulturer. Man behøver ikke at give de enkelte segmenter navne. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 169

8 Cyklen skal passe til din livsstil Tøj, smykker og sko vælges ofte ud fra udseendet. Men det er din livsstil, der bestemmer valget af en ny cykel. Rigtig mange danskere har mere end en cykel til rådighed. Hvilken cykel, der kommer ud af cykelskuret, afhænger af vind, vejr, formål med cykelturen og humør. De unge piger har taget bedstemorcyklen til sig, men i en moderne og smartere udgave med gear, cykelkurv og flotte farver, forfæller cykelhandler Henrik Hansen. Hvis cyklen skal bruges til og fra arbejde og være driftssikker året rundt, vælges ofte den gode gamle herrecykel med solidt bagagebærer, fastmonteret lygte og lukket kædekasse. Til ældre, der ikke har så mange kræfter, fås et stort udvalg af driftsikre elcykler. Elcyklen giver et skub, når ens egne kræfter slipper op, afslutter Henrik Hansen. Uddrag af Vejle Amts Folkeblad, den Fase 3 Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) Efter opstillingen af segmenteringsmatricen er det nu opgaven at udvælge de segmenter, der skal være målgruppen til produktet. Dette afgøres ud fra en vurdering. SMOK er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment (-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Man kan sige, at det gælder om, at virksomheden kan argumentere for, at segmentet er tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt unikt for at kunne forsvare SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

9 en udarbejdelse af en separat kommunikationsstrategi rettet mod segmentet. Der skal jo gerne være et afkast forbundet med en kampagne. Donna Karan New York DKNY laver fx ikke store kampagner rettet mod handelsgymnasieelever, da personerne i dette segment ikke har økonomi til at bruge mange penge på hendes produkter selv om de meget gerne ville. Måske er det bedre at gå efter segmenter af singler eller par uden børn i 30 til 40 års alderen. Her benyttes SMOK-modellen, der udgør segmentvurderingen. (S) Segmentets størrelse og vækst. Som det første vurderes markedets størrelse. Det i sig selv kan være meget svært, men der findes informationskilder, der kan danne basis for en sådan vurdering. Virksomheder benytter typisk markedsanalyseinstitutter til at identificere og karakterisere disse segmenter enten ud fra eksisterende databaser eller ud fra undersøgelser, de laver til anledningen. Mindre virksomheder, der ikke har disse ressourcer, forsøger gennem kvalificerede bud baseret på tidligere erfaringer at komme med vurderinger af markedets størrelse. (M) Mulighed for kontakt med segmentet. Når virksomheden finder, at segmentet har en acceptabel størrelse og vækst, er opgaven at undersøge, om man faktisk kan komme i kontakt med segmentet gennem kommunikation. Kan segmentet identificeres, er det ofte også muligt at finde relevante kommunikationskanaler. Mange medier har desuden lavet meget nøjagtige beskrivelser af deres læsere, og man kan derfor også herigennem finde sine segmenter. (O) Omkostninger ved bearbejdning af segmentet. Man skal her vurdere, om det er rentabelt at målrette bl.a. kommunikationsindsatsen mod segmentet. Segmentets størrelse og forbrug skal gerne give et dækningsbidrag, der er tilfredsstillende. Det gælder om at se på konsekvenserne for alle P erne. (K) Konkurrencen om segmentet. Virksomheden skal også vurdere, om den er konkurrencedygtig nok på markedet. Er markedet præget af hård konkurrence, skal virksomheden være i stand til at differentiere sig fra konkurrenterne for at kunne vinde markedsandele. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 171

10 Nu er tidspunktet kommet, hvor virksomheden på basis af vurderingskriterierne skal træffe en beslutning om, hvilke af de valgte segmenter, der skal være virksomhedens målgrupper ud fra SMOK. Fase 4 Valg af målgruppestrategi Herefter udarbejdes virksomhedens målgruppestrategi, som danner baggrund for virksomhedens samlede marketingmix. Målgruppestrategi er en strategi for, hvor mange segmenter, der skal indgå i virksomhedens målgruppe SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

11 Situationsbestemt forbrug Manglen på behov forhindrer ikke shopping endsige stopper lysten til at foretage nye indkøb. Forbrugerne går gerne Marked på indkøb uden en fast idé om, hvad det egentligt er, man skal købe. Det er kernen i nutidens shoppingkultur at finde Marked (beskrevet marked) noget som man ikke nødvendigvis søger Kilde: Institut 7 for 9 fremtidsforskning A B C D E F G H I J K Illustration 5: Målgruppestrategi Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed A D C C 3 A Udifferentieret Differentieret Koncentreret One-to-one Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 I illustration 5 er der en oversigt over de forskellige målgruppestrategier. Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager den samme kommunikation, uden at der tages hensyn til forskelligheder målgrupperne imellem. Man forudsætter, at forbrugerne har et nogenlunde ensartet forhold til produktet. Det gælder fx markedsføringen af Storebæltsbroen. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 173

12 Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. Canal Digital lavede nogle specialtilbud på deres kanalpakker i forbindelse med overgangen til digitalisering af tv-signalet i Her målrettede man markedsføringen til store grupper i randområderne i Danmark tv-seere, der ikke havde mulighed for bredbåndstv eller kabel tv. Koncentreret markedsføring Her vælger virksomheden at koncentrere sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. Der satses på segmenter, der er forholdsvis lette at identificere på markedet. Den schweiziske urproducent Breitling markedsfører sig kun til et meget lille segment i Danmark. De annoncerer udelukkende i Børsen samt i livsstilsmagasiner til velhavere. One-to-one markedsføring Denne form er den mest målrettede markedsføring, der kan opnås. Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). Virksomheden ser hver enkelt forbruger som unik, dvs. hver enkelt forbruger udgør nærmest sit eget lille segment. Denne markedsføring har typisk været anvendt på B2B, men i dag ser man den også på B2C, specielt inden for nethandel. Virksomheden Laptops, der er Danmarks største udbyder af bærbar pc ere, mailer med jævne mellemrum salgsmateriale med specielle tilbud ud til deres enkelte kunder. Tilbuddene er nøje sammensat i forhold til de produkter, kunden tidligere har købt hos Laptops. Hermed er segmenteringsprocessen færdig, og målgruppestrategien danner nu basis for det videre arbejde med såvel marketingmix og den senere medieplan SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

13 3 Livsstilsanalyser Livsstilsanalyser kan opfattes som færdiggjorte segmenteringsprocesser, hvor et analyseinstitut mere eller mindre har kørt processen igennem og lavet forarbejdet, så man direkte kan bruge resultatet på danskerne og deres forbrugsmønster. Livsstilsanalyser startede i 70 erne med Minerva modellen og senere kom bl.a. Gallup Kompas. Gallup Kompas går i al sin enkelthed ud på at dele befolkningen ind i 9 livsstilssegmenter. Hvert segment har nogle kendetegn, som det ses i illustration 6. Modellen er opbygget ud fra to hovedakser, hvor den lodrette dimension opdeler befolkningen i moderne og traditionelle segmenter, og den vandrette dimension opdeler befolkningen ud fra, om de er fællesskabsorienteret eller individorienteret. Målgruppen kan fastlægges ud fra kompasset, idet det moderne-individorienterede segment fx ligger i det nordøstlige hjørne. Illustration 6: Gallups Kompas Moderne-fællesskabsorienteret Fællesskab (vest) Kollektiv bevidsthed Økologi/Miljøbevidsthed Debatorienteret Moderne (nord) Forandringsorienteret Teknologi-fan Globalt orienteret Moderne-individorienteret Individ (øst) Liberalisme Individet i centrum Forbrugsorienteret Traditionel-fællesskabsorienteret Traditionel (syd) Nostalgi Teknologi-skepsis Lokalt orienteret Traditionel-individorienteret Kilde: I dag er en af de største og mere nøjagtige modeller Mosaic fra virksomheden Geomatic. Dette livsstilsanalyseværktøj har opdelt befolkningen i 32 typer ud fra en opdeling efter vores forbrug. Inddelingen er helt ned på gadeniveau. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 175

14 Mosaic bygger på hårde demografiske segmenteringsvariable (bopæl, indkomst, alder osv.) koblet med bløde psykografiske segmenteringsvariable (værdier, holdninger, fritidsinteresser osv). Mosaic bygger på et omfangsrigt statistisk datamateriale, bl.a. fra Danmarks Statistik og TNS Gallup. Modellen deler danske husstande ind i 8 livsstilsgrupper. De 8 grupper underopdeles i 32 personprofiler, der alle er beskrevet nøje mht. medievaner, forbrugsmønster mv. Mosaic danner et finmasket net, idet Danmarkskortet nedbrydes i celler på 100 x 100 m. For hver celle er livsstilstypen defineret. Mosaic -modellen hjælper virksomheder med at målrette kommunikationen mod netop de segmenter, der er interessante for virksomheden. Det er sjældent, at virksomheden er klar over præcis hvilke grupper/typer, man skal tage fat i fra starten. Men ved at se på historiske data og nuværende kunder/medlemmer/emner (ofte i samarbejde med et analyseinstitut), skyder virksomheden sig ind på målgruppen. Illustration 7: Mosaic i brug Kilde: Geomatic a/s Her kan man se hvilke grupper, der dominerer i København. Som man kan se, er det fx segmentet Ung Andel der spiller en hovedrolle i storbyen. Kategorierne kan du læse mere om på SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

Segmentering og valg af målgruppe

Segmentering og valg af målgruppe 10 Segmentering og valg af målgruppe 327 I dette kapitel vil vi belyse, hvorledes markedets størrelse kan opgøres. Herefter vil vi se på, hvorledes markedet for et bestemt produkt kan opdeles (segmenteres),

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET

DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DE 5 SEGMENTER DETAILSTUDIET DETAILSTUDIET Et studie af danske forbrugere i dagligvarehandlen baseret på 2.780 respondenter, autoetnografi og dybdeinterviews. I DETAILSTUDIET kan du lære mere om danskernes:

Læs mere

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug og forbrugere De unge, deres liv og forbrug Befolkning, familie, livsfaser Tid, turisme og merværdi i turismen Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet?

3. Hvem har Snickers efter din mening tænkt på som målgruppe, da annoncen blev udformet? Kapitel 16 Segmentering og målgruppevalg Opgave 16.1 1. Hvem udgør konsumentenhederne til disse produkter? a) Personbiler - Personer med kørekort b) Leverpostej i 250 g bakker Personer/husstande der spiser

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Kapitel 17 Positionering

Kapitel 17 Positionering Kapitel 17 Positionering Opgave 17.1 1. Hvad forstås der ved et kundeorienteret koncept? I lærebogen indgår en kundeorienteret holdning i det koncept, som kaldes markedsføringskonceptet. Vi går derfor

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET

DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET DANSKE SPIL TESTEDE FYSISKE BREVE OG FIK STRAKS GEVINST BREVE GAV BEDRE RESULTATER END BÅDE TV, ANNONCER OG INTERNET» Danske Spil brugte i 2010 for første gang brevet til at rekruttere spillere til et

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Generation PLUS segmenteringsmodel

Generation PLUS segmenteringsmodel Generation PLUS segmenteringsmodel Kulturisten Funktionalisten Traditionalisten Materialisten Segmenteringsmodellen er udarbejdet af IUM på baggrund af Index DK Segmenterings modellen Segmenteringsmodellen

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer.

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer. Hvordan nu med it? Hanne Wacher Kjærgaard, lektor i engelsk ved Læreruddannelsen i Århus og programkoordinator i CELM VIAs videncenter for e-læring og medier I forbindelse med de ventede Fælles Mål for

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai. 2. semester 2. projekt 31-03-09

Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai. 2. semester 2. projekt 31-03-09 Udarbejdet af: Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 2. semester 2. projekt 31-03-09 Indholdsfortegnelse: 1.0 Problemstilling 3 1.1 Hovedspørgsmål 3 1.2 Underspørgsmål 3 1.3 Afgrænsning 3 1.4 Begrebsdefinitioner

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk

Trin 1 Situationsanalyse. Trin 2 Målsætninger. Trin 3 Målgruppevalg. Trin 4 Butikskoncept Strategisk. Trin 5 Butikskoncept Taktisk KONCEPT MODELLEN Trin 1 Situationsanalyse Trin 2 Målsætninger Trin 3 Målgruppevalg Trin 4 Butikskoncept Strategisk Trin 5 Butikskoncept Taktisk Trin 6 Butikskoncept Operativt Trin 7 Kontrol og tilpasning

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere