SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG"

Transkript

1 Kapitel 8 SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 1 Markedssegmentering Nedenfor er illustreret, hvordan forbrugerne kan inddeles i segmenter. Illustration 1: Opdeling af markedet i segmenter et eksempel Konsumenter, der bruger mange penge på tøj Segment 1 (11-24 år, drenge) Modefyren Segment 2 (11-24 år, drenge) Machodrengen Segment 3 (25-39 år, drenge) Karriererytteren Segment 4 (25-39 år, drenge) Naturnarkomanen Segment 5 (25-39 år, piger) Modekvinden Meget få virksomheder er i stand til at markedsføre sig til alle potentielle kunder, da markedet i dag er enormt. De fleste virksomheder har derfor fundet ud af, at de må begrænse sig, hvis de skal være effektive i deres markedsføring. Dette kapitel handler om, hvordan virksomheder kan opdele markedet i segmenter og vælge egne målgrupper. I kapitlet præsenteres en grundlæggende segmenteringsmodel, som opdeler segmenteringsprocessen i en række faser. Endvidere introduceres centrale livsstilsmodeller. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 163

2 Forbrugerne kan opdeles i mange segmenter faktisk tusindvis, og ud fra forskellige kriterier kan forbrugerne inddeles i grupper med hver deres kendetegn. Ovenfor er således vist fem segmenter. Segmenterne er inddelt efter alder, køn og endeligt har de fået et sigende navn i forhold til tøjforbrug og stil. Virksomheden kan fx vælge en af disse segmenter som sin målgruppe. Markedssegmentering er en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn, fx alder, bopæl, køn, værdier, holdninger, livsstil, købsadfærd og forbrug. Målgruppe er den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. Det gælder altså om på en systematisk og struktureret måde at inddele forbrugerne i segmenter med samme kendetegn. Mange mennesker er dog svære at sætte i bås SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

3 Den ene dag går Peter måske på McDonald s, den næste dag på fin restaurant. Det ene øjeblik læser Inger Herman Bang, det næste øjeblik ser hun Jerry Springer Show. Den ene dag køber Karen økologisk, den næste dag er hun bedøvende ligeglad. Illustration 2: Segmenteringsprocessens faser Marked Marked (beskrevet marked) Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen A B C D E F G H I J K Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 Virksomhed Virksomhed Virksomhed Gennem segmentering opnår virksomheden en række fordele. Virksomheden kan påvirke målgruppen, da den gennem kommunikationen dels kan tale målgruppens sprog, dels kan fokusere på målgruppens behov og krav. Samtidig udnytter virksomheden A D C sine ressourcer C bedre, da kommunikationen kan rettes mod de forbrugere, der reelt er potentielle kunder. Endelig vil virksomheden kunne målrette sin produktudvikling, fordi den lettere kan spotte eventuelle udækkede behov hos målgrupper, som den kender godt. Udifferentieret Differentieret Koncentreret 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 165

4 2 Segmenteringsprocessen I dette afsnit gennemgås segmenteringsprocessen mere detaljeret. De fleste virksomheder anvender metoden i større eller mindre udstrækning, når de skal identificere deres målgrupper. Fase 1 Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet I denne fase laves en kort markedsbeskrivelse, hvor relevante forhold inddrages. Det er her helt centralt at inddrage kapitel 7 Efterspørgselsforhold, da kapitlets begreber er med til at definere det marked, man er på. Virksomheden kan indledningsvis foretage en afgrænsning af markedet, fx geografisk. Hvis en mindre virksomhed er beliggende i en bestemt landsdel, kan det være naturligt, at virksomheden også finder sin målgruppe her. Endvidere kan virksomheden identificere andre faktorer, der har betydning for selve segmenteringsprocessen. Det kan være vigtigt at se på branchen. Har den særlige kendetegn eller forhold, der kan have betydning for segmenteringen? Man kan bl.a. se på konkurrencesituationen. Er der få udbydere, kan segmenteringen se anderledes ud, end hvis branchen er kendetegnet ved mange udbydere. Fase 2 Valg af segmenteringsvariable I denne fase er der fokus på de hyppigst anvendte variable, man segmenterer ud fra. Segmenteringsvariabel er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. I illustration 3 er der en opdeling af segmenteringsvariablene. Nogle segmenteringsvariable er lettere at identificere hos forbrugerne end andre. I illustration 3 er de lettest identificerbare placeret øverst SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

5 Sociodemografiske variable De sociodemografiske variable er meget udbredte segmenteringsvariable. De sociodemografiske variable vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. Tidligere var befolkningen kun opdelt i få, men meget store grupper. Her er tale om variable, der er forholdsvis lette at identificere og måle på. De kan deles ind i to klasser. Illustration 3: Sociodemografiske variable Variable Eksempler Alder Under 2, 2-5, 6-11, 12-17, 18-24, 25-34, Køn Bopælsområde Livsfase Uddannelse Arbejde Indkomst Race & etnicitet Religion Specielle begivenheder Kvinde, mand Storby, provinsby, på landet, Jylland, Fyn, Sjæl land Ung, single, nygift uden børn, par med små børn, ægtepar med udeboende børn, pensionister, enlige Folkeskole, gymnasium, faglært, akademiker Tømrer, læge, advokat, sekretær, lærer , , , over Europæer, asiat, amerikaner, afrikaner, araber Kristen, buddist, katolik, muslim, jøde Julefrokost, Ramadanen, fødselsdage, bryllupsfest, sportsbegivenheder Kilde: Frit efter Hollensen p. 314 Alder, køn, bopælsområde og livsfase Alder, køn og geografisk bopæl har i mange år være de vigtigste variable i denne kategori. Specielt alder kan være tegn på bestemte forbrugsmønstre. Livsfasebegrebet er en nuancering af aldersbegrebet, hvor der ses på den familiemæssige status i kombination med alderen. Et individs livsforløb kan inddeles i forskellige faser: barndom, ungdom, familiestiftelse, første barn, børnene flytter hjemmefra, midaldrende og pensionisttilværelse. Dette har også betydning for forbrugerens forbrugsmønster. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 167

6 I det 21. århundrede bruges livsfaserne stadig, men de har forskubbet sig, og der er ikke et fast mønster for, hvilken alder man har i de forskellige livsfaser. At blive gift og få børn sker i dag langt senere end tidligere. I Danmark var gennemsnitsalderen ifølge Danmarks Statistik for førstegangsfødende i ,9 år, og tendensen viser sig også i andre vesteuropæiske lande. Når man tidligere nåede bestemte aldersbaserede milepæle, fx 50 års dagen, så var der en masse forhold, der var givet, fx at man ikke fik børn, og at man ikke sagde sit job op for at realisere sig selv ved at tage på jordomrejse. Disse rammer brydes ofte i dag. Uddannelse, arbejde og indkomst Uddannelse præger en persons holdninger, adfærd og værdier. Gennem uddannelse får man holdninger og værdier, man tager videre med i livet. Har man fx læst på en handelshøjskole, kan en værdi være, at økonomisk succes er vigtig her i livet. Adfærdsorienterede variable Man kan også segmentere ud fra forbrugernes adfærd i forhold til produktet. Segmenteringen er baseret på forbrugernes kendskab til produktet gennem SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

7 bl.a. medievalg, men også erfaringer med produktet er ofte et godt udgangspunkt for segmentering. Se illustration 4. Adfærdsorienterede variable vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandring. Når der kommer en ny mobiltelefon på markedet, er der altid en i klassen, der skal have den, da den er mere avanceret end den, han købte for et halvt år siden. Illustration 4: Adfærdsorienterede variable Segmenteringsvariabel Medievaner og indkøbsvaner Loyalitet Forbrugshyppighed Forandringsvillighed Eksempel Læser man mange blade og magasiner, bruger man kabel-tv, er man internetshopper? Skifter man meget mellem mærker? Er man meget loyal overfor bestemte mærker? Er man heavy, medium eller light user? Er man villig til at prøve nye ting? (innovator, tidlig bruger, mainstreamer, efternøler) Udarbejdelse af segmenteringsmatrix Med udgangspunkt i de mange segmenteringsvariable skal man nu udvælge netop de variable, der passer til det produkt, man ønsker at finde målgrupper til. Ikke alle de ovennævnte variable er lige relevante. De mest relevante vælges, og der opstilles en segmenteringsmatrix. I illustration 1 var vist et eksempel på en matrix, der illustrerer forskellige livsstilstyper med baggrund i alder og køn. I matricen blev disse enkeltsegmenter kaldt fx modefyren for at vi bedre kunne forestille os segmentet. Man udvælger så nogle segmenter, der er interessante i forhold til produktet. Disse kaldes også subkulturer. Man behøver ikke at give de enkelte segmenter navne. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 169

8 Cyklen skal passe til din livsstil Tøj, smykker og sko vælges ofte ud fra udseendet. Men det er din livsstil, der bestemmer valget af en ny cykel. Rigtig mange danskere har mere end en cykel til rådighed. Hvilken cykel, der kommer ud af cykelskuret, afhænger af vind, vejr, formål med cykelturen og humør. De unge piger har taget bedstemorcyklen til sig, men i en moderne og smartere udgave med gear, cykelkurv og flotte farver, forfæller cykelhandler Henrik Hansen. Hvis cyklen skal bruges til og fra arbejde og være driftssikker året rundt, vælges ofte den gode gamle herrecykel med solidt bagagebærer, fastmonteret lygte og lukket kædekasse. Til ældre, der ikke har så mange kræfter, fås et stort udvalg af driftsikre elcykler. Elcyklen giver et skub, når ens egne kræfter slipper op, afslutter Henrik Hansen. Uddrag af Vejle Amts Folkeblad, den Fase 3 Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) Efter opstillingen af segmenteringsmatricen er det nu opgaven at udvælge de segmenter, der skal være målgruppen til produktet. Dette afgøres ud fra en vurdering. SMOK er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment (-er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. Man kan sige, at det gælder om, at virksomheden kan argumentere for, at segmentet er tilstrækkeligt stort og tilstrækkeligt unikt for at kunne forsvare SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

9 en udarbejdelse af en separat kommunikationsstrategi rettet mod segmentet. Der skal jo gerne være et afkast forbundet med en kampagne. Donna Karan New York DKNY laver fx ikke store kampagner rettet mod handelsgymnasieelever, da personerne i dette segment ikke har økonomi til at bruge mange penge på hendes produkter selv om de meget gerne ville. Måske er det bedre at gå efter segmenter af singler eller par uden børn i 30 til 40 års alderen. Her benyttes SMOK-modellen, der udgør segmentvurderingen. (S) Segmentets størrelse og vækst. Som det første vurderes markedets størrelse. Det i sig selv kan være meget svært, men der findes informationskilder, der kan danne basis for en sådan vurdering. Virksomheder benytter typisk markedsanalyseinstitutter til at identificere og karakterisere disse segmenter enten ud fra eksisterende databaser eller ud fra undersøgelser, de laver til anledningen. Mindre virksomheder, der ikke har disse ressourcer, forsøger gennem kvalificerede bud baseret på tidligere erfaringer at komme med vurderinger af markedets størrelse. (M) Mulighed for kontakt med segmentet. Når virksomheden finder, at segmentet har en acceptabel størrelse og vækst, er opgaven at undersøge, om man faktisk kan komme i kontakt med segmentet gennem kommunikation. Kan segmentet identificeres, er det ofte også muligt at finde relevante kommunikationskanaler. Mange medier har desuden lavet meget nøjagtige beskrivelser af deres læsere, og man kan derfor også herigennem finde sine segmenter. (O) Omkostninger ved bearbejdning af segmentet. Man skal her vurdere, om det er rentabelt at målrette bl.a. kommunikationsindsatsen mod segmentet. Segmentets størrelse og forbrug skal gerne give et dækningsbidrag, der er tilfredsstillende. Det gælder om at se på konsekvenserne for alle P erne. (K) Konkurrencen om segmentet. Virksomheden skal også vurdere, om den er konkurrencedygtig nok på markedet. Er markedet præget af hård konkurrence, skal virksomheden være i stand til at differentiere sig fra konkurrenterne for at kunne vinde markedsandele. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 171

10 Nu er tidspunktet kommet, hvor virksomheden på basis af vurderingskriterierne skal træffe en beslutning om, hvilke af de valgte segmenter, der skal være virksomhedens målgrupper ud fra SMOK. Fase 4 Valg af målgruppestrategi Herefter udarbejdes virksomhedens målgruppestrategi, som danner baggrund for virksomhedens samlede marketingmix. Målgruppestrategi er en strategi for, hvor mange segmenter, der skal indgå i virksomhedens målgruppe SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

11 Situationsbestemt forbrug Manglen på behov forhindrer ikke shopping endsige stopper lysten til at foretage nye indkøb. Forbrugerne går gerne Marked på indkøb uden en fast idé om, hvad det egentligt er, man skal købe. Det er kernen i nutidens shoppingkultur at finde Marked (beskrevet marked) noget som man ikke nødvendigvis søger Kilde: Institut 7 for 9 fremtidsforskning A B C D E F G H I J K Illustration 5: Målgruppestrategi Beskrivelse af relevante forhold for produktet på markedet Segmenteringen Vurdering af segmenters attraktivitet (SMOK) S størrelse M muligheder O omkostninger K konkurrence Virksomhed Virksomhed Virksomhed Virksomhed A D C C 3 A Udifferentieret Differentieret Koncentreret One-to-one Kilde: Frit efter Hollensen p. 310 I illustration 5 er der en oversigt over de forskellige målgruppestrategier. Udifferentieret markedsføring Alle segmenter modtager den samme kommunikation, uden at der tages hensyn til forskelligheder målgrupperne imellem. Man forudsætter, at forbrugerne har et nogenlunde ensartet forhold til produktet. Det gælder fx markedsføringen af Storebæltsbroen. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 173

12 Differentieret markedsføring Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. Canal Digital lavede nogle specialtilbud på deres kanalpakker i forbindelse med overgangen til digitalisering af tv-signalet i Her målrettede man markedsføringen til store grupper i randområderne i Danmark tv-seere, der ikke havde mulighed for bredbåndstv eller kabel tv. Koncentreret markedsføring Her vælger virksomheden at koncentrere sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. Der satses på segmenter, der er forholdsvis lette at identificere på markedet. Den schweiziske urproducent Breitling markedsfører sig kun til et meget lille segment i Danmark. De annoncerer udelukkende i Børsen samt i livsstilsmagasiner til velhavere. One-to-one markedsføring Denne form er den mest målrettede markedsføring, der kan opnås. Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). Virksomheden ser hver enkelt forbruger som unik, dvs. hver enkelt forbruger udgør nærmest sit eget lille segment. Denne markedsføring har typisk været anvendt på B2B, men i dag ser man den også på B2C, specielt inden for nethandel. Virksomheden Laptops, der er Danmarks største udbyder af bærbar pc ere, mailer med jævne mellemrum salgsmateriale med specielle tilbud ud til deres enkelte kunder. Tilbuddene er nøje sammensat i forhold til de produkter, kunden tidligere har købt hos Laptops. Hermed er segmenteringsprocessen færdig, og målgruppestrategien danner nu basis for det videre arbejde med såvel marketingmix og den senere medieplan SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

13 3 Livsstilsanalyser Livsstilsanalyser kan opfattes som færdiggjorte segmenteringsprocesser, hvor et analyseinstitut mere eller mindre har kørt processen igennem og lavet forarbejdet, så man direkte kan bruge resultatet på danskerne og deres forbrugsmønster. Livsstilsanalyser startede i 70 erne med Minerva modellen og senere kom bl.a. Gallup Kompas. Gallup Kompas går i al sin enkelthed ud på at dele befolkningen ind i 9 livsstilssegmenter. Hvert segment har nogle kendetegn, som det ses i illustration 6. Modellen er opbygget ud fra to hovedakser, hvor den lodrette dimension opdeler befolkningen i moderne og traditionelle segmenter, og den vandrette dimension opdeler befolkningen ud fra, om de er fællesskabsorienteret eller individorienteret. Målgruppen kan fastlægges ud fra kompasset, idet det moderne-individorienterede segment fx ligger i det nordøstlige hjørne. Illustration 6: Gallups Kompas Moderne-fællesskabsorienteret Fællesskab (vest) Kollektiv bevidsthed Økologi/Miljøbevidsthed Debatorienteret Moderne (nord) Forandringsorienteret Teknologi-fan Globalt orienteret Moderne-individorienteret Individ (øst) Liberalisme Individet i centrum Forbrugsorienteret Traditionel-fællesskabsorienteret Traditionel (syd) Nostalgi Teknologi-skepsis Lokalt orienteret Traditionel-individorienteret Kilde: I dag er en af de største og mere nøjagtige modeller Mosaic fra virksomheden Geomatic. Dette livsstilsanalyseværktøj har opdelt befolkningen i 32 typer ud fra en opdeling efter vores forbrug. Inddelingen er helt ned på gadeniveau. 8. SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG 175

14 Mosaic bygger på hårde demografiske segmenteringsvariable (bopæl, indkomst, alder osv.) koblet med bløde psykografiske segmenteringsvariable (værdier, holdninger, fritidsinteresser osv). Mosaic bygger på et omfangsrigt statistisk datamateriale, bl.a. fra Danmarks Statistik og TNS Gallup. Modellen deler danske husstande ind i 8 livsstilsgrupper. De 8 grupper underopdeles i 32 personprofiler, der alle er beskrevet nøje mht. medievaner, forbrugsmønster mv. Mosaic danner et finmasket net, idet Danmarkskortet nedbrydes i celler på 100 x 100 m. For hver celle er livsstilstypen defineret. Mosaic -modellen hjælper virksomheder med at målrette kommunikationen mod netop de segmenter, der er interessante for virksomheden. Det er sjældent, at virksomheden er klar over præcis hvilke grupper/typer, man skal tage fat i fra starten. Men ved at se på historiske data og nuværende kunder/medlemmer/emner (ofte i samarbejde med et analyseinstitut), skyder virksomheden sig ind på målgruppen. Illustration 7: Mosaic i brug Kilde: Geomatic a/s Her kan man se hvilke grupper, der dominerer i København. Som man kan se, er det fx segmentet Ung Andel der spiller en hovedrolle i storbyen. Kategorierne kan du læse mere om på SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Et krydstogt på det blå ocean

Et krydstogt på det blå ocean Et krydstogt på det blå ocean I det røde ocean slås virksomhederne med hinanden, så blodet billedligt flyder. I det blå ocean har virksomhederne skabt noget unikt, så de i hvert fald for en periode kan

Læs mere

BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD

BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD OLE E. ANDERSEN FÅ ET OVERBLIK OVER MARKEDET GRATIS BUSINESSBØGER BOOKBOON.COM INGEN REGISTRERING VED DOWNLOAD Ole E. Andersen Få et overblik over markedet Marketing for ikke-marketingfolk Marketing for

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 3: INTERVIEWUNDERSØGELSE MAJ 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord......................................................................

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere