Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015"

Transkript

1 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015

2 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d lærere ligger lige under 790 timer om året Der er ingen kommuner med mindre undervisning end Frederikssund Der findes ikke pt. landsgennemsnit for læreres undervisningstimetal Tallene er svært sammenlignelige pga. opgørelsesform for vejledere mm m.m. I handlingskatalog (602) findes uofficiel opgørelse

3 Mulige besparelser Fra 734 til: -750 timer (25 lektioner/uge): 3.0 mio kr timer (25,33 lektioner/uge): 4.6 mio kr timer (25,67 lektioner/uge): 6.1 mio kr.

4 Vi var blå

5 Vi vil undgå dette: Krisemøde på skole i Rudersdal efter lærerflugt Af Carolina Kamil (BNB) og Sten Jensen, Berlingske Nyhedsbureau 2. februar 2015, 21:58 Omkring 75 procent af lærerne på Vangeboskolen i Rudersdal Kommune er stoppet på under to år. Skoledagen på Vangeboskolen blev usædvanlig kort mandag. Klokken 12 blev al undervisning stoppet, og skolen holdt krisemøde, med det altoverskyggende punkt på dagsordenen: Hvordan stopper vi blødningen fra lærerværelset? De seneste to år har folkeskolen i Holte nemlig været ramt af en regulær lærerflugt. Alene siden 2014 er 27 lærere stoppet på skolen. Ifølge en opgørelse, som folkeskolen.dk har fået fra Rudersdal Kommune, har op mod 75 procent af lærerne sagt deres job op på under to år. Til sammenligning forlod kun i alt syv lærere skolen i hele 2012 og 2013.

6 Forberedelse i fortid (og lidt endnu): Danmark har tradition for: 1 klasse:1 lærer og metodefrihed Stolthed ved selv at fremstille materiale til Sofus, Sofie og Ib Stolthed og motivation ved at fremstille materialer selv Opgaver rettes i hånden x 25 elever x 40 uger Ved teammøder tales om: -Sofus er et problem? -Hvad skal vi lave? -Hvem gør hvad?

7 Forberedelse fremover Opgaver retter sig selv Adaptive it-programmer, som retter, registrerer og har læringsmål

8 Forberedelse og videndeling Teamarbejde: - Hvad skal børnene lære? - Hvordan ved vi de har lært det? - Hvad gør vi, hvis de ikke lærer det? - Hvad gør vi hvis de allerede ved det? Videndeling mellem medarbejdere på nettet: -At dele undervisningsforløb og materialer -Koblet på læringsmål (hvad skal jeg lære) -Koblet med evaluering for børn og lærere/pædagoger (har jeg lært det) -Koblet med forældre (At vide, hvad de lærer)

9 Budgetseminar IKT og Digitalisering Bchri

10 Ny teknologi Brugerportalsinitiativet Investeringsforslag

11 Brugerportalsinitiativet (BPI) Baggrund: aftale mellem KL og regeringen, oktober 14 Brugerportalsinitiativet skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen og understøtte målene i folkeskoleformen Kilde: KL notat jan 15: Kilde: KL notat, jan. 15:

12 Alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen læringsplatformen

13 Samarbejdsplatformen Landsdækkende løsning Har fokus på kommunikation og videndeling mellem alle målgrupper i folkeskole (og dagtilbud) Skal afløse det nuværende SkoleIntra Alle målgrupper får en samlet indgang Gør det nemt for fx det pædagogiske personale, forældre og elever at kommunikere og finde information Man kan tilgå informationer om den enkelte elev fra andre systemer, f.eks. elevens læringsproces eller trivselsmålinger. Kommunernes IT fællesskab KOMBIT står for udbuddet af denne del

14 Læringsplatformen Kommunerne køber på markedet Har fokus på elevens læringsproces Har fokus på undervisning og læring herunder mål, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Skal kunne interagere med digitale læremidler og nationale komponenter fx test og trivselsmåling. Adgang til elevplan, elevportefolie, digitale værktøjer m.v. Stedet hvor man planlægger, gemmer og deler læringsforløb ud fra både fælles og individuelle mål Fælles kravspecifikation, som kommunerne kan anvende eller tage udgangspunkt i ved egne udbud (ult. 2015)

15

16 Økonomien i DPI Samarbejdsplatform: Kommunernes andel finansieres via bloktilskuddet: 2016 = 0,028 t.kr. stigende til 0,046 t.kr. årligt i Indkøb af læringsplatform: Udgiften kendes p.t. ikke (afhænger af de krav der stilles i udbuddet) Forventer at udgifterne kan holdes inden for skolernes nuværende itbudget

17 Overordnet tidsplan Alle kommuner har ved starten af skoleåret 2016/2017 påbegyndt en udbredelse d af løsningerne og sikret udbredelse d til alle skoler ved udgangen af I praksis: Transitionsaftale med nuværende leverandør af SkoleIntra Endelig udbredelse ny samarbejdsplatform først i 2018 Læringsplatform i FRS: Identifikation af kommende fælles indhold (undervisningsforløb) afdækkes fra Q ff. Indkøb af løsning primo 2016

18 Gevinster Deling af undervisningsforløb på tværs af lærere, skoler, kommune, (landet) Lettere og mere systematisk opfølgning på den enkelte elevs læring i forhold til fælles og individuelle mål m.v. = mindre tid på forberedelse og opfølgning større gennemsigtighed og mere ensartet kvalitet 10% it 90% kultur

19

20 Investeringsforslag 3 forslag: Digital infrastruktur City wifi Digitale infostandere

21 Digital infrastruktur Vækstinitiativet 2015: Mobil- og bredbåndsdækningen skal forbedres, særligt i de områder hvor der i dag opleves problemer med dækningen. Regeringen har sat som mål, at alle husstande og virksomheder har adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020, og at der skal være god adgang til mobiltelefoni l i i Danmark. Det skal ske med udgangspunkt i principperne om markedsbaseret og teknologineutral udrulning, bl.a. gennem dækningskrav i frekvensauktioner. Er de hastigheder overhovedet tilstrækkelige?

22 Udfordringer: Stadigt flere virksomheder bliver afhængige af høj internetforbindelse Samspillet med borgere bliver stadigt mere internetbaseret (selvbetjening, digital undervisning og lektier, telesundhed og psykiatri m.m.) Status i Frederikssund Huller i mobildækningen Lav grad af fiberudrulning Ingen konkurrence på markedet

23 Begrænsninger for, hvor vi indenfor kommunalfuldmagten må stille internet t til rådighed: d Biblioteker, skoler, borgercenter m.v. Overskudskapacitet i kommunale bygninger, hvor vi af administrative hensyn i forvejen har internet (Erhvervsministeriets tolkning) Ikke i borgernes eget hjem Turister dog begrænsning til 1 time pr. dag pr. device m.v.

24 Hvordan kan vi fremme udviklingen af den digitale infrastuktur? Hvordan kan vi påvirke markedet? Foranalyse: Kuben Management

25 Indsigt i udbygningsplaner hos leverandørerne via forarbejdet til forslaget: I løbet af 2016 vil 83% af husstandene ( boliger) kunne opnå adgang til 100 Mbit download og 30 Mbit upload, heraf 5% via fiber Øvrige husstande: 4G adgang via mobilnettet (10-80 Mbit download) 40% af virksomheder vil kunne få adgang til fiber via TDC mens 40% af virksomheder vil kunne få adgang til fiber via TDC, mens 60% ikke kan, og det er ikke attraktivt for TDC at rulle ud bl.a. pga. afstande

26 3 strategiske tilgange: Model 1: Den offentlige model Model 2: Den private model Model 3: Det offentligt-private samarbejde (OPS-modellen)

27 Den offentlige model: Kommunen investerer i udrulning af passiv digital infrastruktur til alle bygninger og virksomhedsadresser Derefter driftsudbud til en leverandør, der skal levere trafik, drift og vedligeholdelse. Skønnet anlægspris ca. 205 mio. kr. + løbende udgifter Dermed sikret bredere fundament for fiber, hvorefter det vil være billigere for andre leverandører at grave / koble til eksisterende grundlæggende d fiberinfrastruktur, i f og dermed d også mere attraktivt for markedet at tilbyde bedre dækning til virksomheder og borgere

28 Den private model: Udliciterer gennem udbud drift, vedligeholdelse og trafik af den kommunale fiberinfrastruktur Eksisterende fiberinfrastuktur sælges i samme udbud Forpligter os i samme udbud til at leje fiberinfrastrukturen tilbage igennem en længerevarende aftale Mindre udgifter til udrulning, men kræver at der stilles tilstrækkelige garantier, herunder at kommunen f.eks. aftager bredbånd til alle medarbejdere bosiddende i kommunen, garanterer tilslutning af alle kommunens bygninger, etablerer tilslutning hos borgere i plejehjem, at kommunen indgår hostingaftale osv. Mere attraktivt for leverandører at investere i ny fiberinfrastruktur til y gavn for virksomheder og borgere

29 OPS-modellen: Etablering af en stor forening bestående af Frederikssund Kommune, alle kommunens virksomheder og alle kommunens borgere. Foreningen har til formål at sikre billig internetadgang via fiber til alle adresser i kommunen. Foreningen vil selv eje, vedligeholde og drive fiberinfrastrukturen, og selv stå for administrationen i ti En af ulemperne ved denne model er, at det er nødvendigt med en meget stor penetration og processen derfor vil være langsommelig. Først når der er opnået en tilstrækkelig stor penetration i et område, kan udrulningen i området indledes gennem lånefinansiering.

30 Udestår et betydeligt administrativt arbejde med at udarbejde mere detaljerede d analyser, og såvel økonomisk k som juridisk at kvalitetssikre t ik mulighederne Investeringsforslag 1 mio. kr. årligt i 2 år til dækning af en administrativ medarbejder samt dækning af omkostninger til ekstern bistand Mål At der indenfor de 2 år på tilstrækkeligt oplyst grundlag, vil kunne træffes politisk beslutning om kommunens fremtidige involvering i den digitale it infrastruktur.

31 City-wifi / infostandere Hvis vi vil: Gøre det let for turister at få viden om alle de mange muligheder og tilbud, der er i Frederikssund Gøre det let for erhvervslivet, foreninger m.fl. at præsentere deres aktiviteter og tilbud til turister 2 forslag: City-wifi til turister. Pilotprojekt med hotspots på Kalvøen og Nordkajen Anlægsudgift 2,5 mio.kr., løbende drift 0,350 mio. kr. Digitale infostandere. Pilotprojekt i Skibby kbb bymidte med 2 standere. Driftsudgift 0,325 mio. kr., mindre udgift i overslagsårene

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere