B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K"

Transkript

1 B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger og kommunen formuleret i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, nemlig at 80 % af ansøgningerne/anmelderne fra borger til kommune skal ske digitalt i For at understøtte denne ambition, skal dette projekt bidrage med at sikre brugervenlige og effektive kommunale hjemmesider. Gode hjemmesider betyder, at borgere kan få den nødvendige information på nettet, og dermed ikke behøver at henvende sig til kommunen f.eks. telefonisk eller ved fremmøde. Gevinsterne i projektet opnås, når borgeren vælger hjemmesiden, som er en billig kanal, frem for at henvende sig via mail eller fremmøde, som betegnes som dyre kanaler. Den 20. november 2012 Jnr Ø90 Sagsid Ref KCP Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /5 Projektet har fokus på såkaldte informationshenvendelser, der dækker over mere generelle henvendelser om råd og vejledning. Henvendelser som i høj grad forventes at kunne besvares via hjemmesiden, såfremt denne indeholder relevant og opdateret information. Projektets indhold Projektet indeholder to delprojekter hhv. Import af tekster fra borger.dk Optimering af informationshenvendelser gennem kontaktcenter. En kontaktcenterløsning kan understøtte kommunens håndtering af generelle henvendelser fra borgeren via telefonisk medbetjening. Denne del af projektet er sat i bero, idet der ikke er behov for i fællesof-

2 fentligt regi at udvikle en løsning. Der findes flere produkter på markedets, som kommunerne kan anskaffe. Potentialer Potentialerne forbundet det samlede projekt falder i to grupper: Gevinster forbundet med at flytte borgeren over på den billigste kanal, nemlig hjemmeside/nettet. Der er estimeret et samlet bruttopotentiale på 31,2 mio., kr. for 2015 for de opgaveområder, der er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Denne del af potentialet er medregnet i den samlede business case for obligatorisk digital selvbetjening. Administrative besparelser forbundet med sparet tid på produktion af tekster, idet de kan hentes fra borger.dk svarende til 0,5 1 årsværk pr. kommune. 2. Løsningsbeskrivelse Projektets løsning skal samlet set understøtte, at kommunerne kan flytte borgernes generelle henvendelser over på hjemmeside/nettet. Dette formål understøttes dels gennem anvendelse af tekster og dels via fokus på at hjælpe borgerne til at bruge hjemmesiden eksempelvis i form af en kontaktcenterløsning. Optimering af informationshenvendelser gennem kontaktcenterløsning Som del af projektet var der aftalt leverance vedr. en kravspecifikation af en borgerkontaktløsning i regi af KOMBIT i efteråret En kontaktcenterløsning er en vidensbase, som kommunerne kan anvende i forbindelse med telefonisk betjening af borgerne i et kontaktcenter. Med telefonisk medb e- tjening kan kommunen eksempelvis guide borgeren i at anvende digitale selvbetjeningsløsninger, guide i at finde information på hjemmesiden og straksafklare, hvorved borgeren ikke også har behov for at henvende sig via f.eks. fremmøde. Kravspecifikationen skulle ligge til grund for et fælles udbud af en løsning med forventet implementering i løbet af Der var ikke den fornødne kommunale tilslutning til denne del af projektet. Der findes i dag flere borgerkontaktløsninger på markedet, hvorfor det ikke er nødvendigt i fælleso f- fentligt regi, at udvikle en løsning. Denne del af projektet er dermed sat i dvale. Import af tekster fra borger.dk Projektet har i foråret 2012 leveret hjælp til kommunernes optimering af hjemmesider vha. principper for den gode hjemmeside, og en konceptbeskrivelse for artikelimport fra borger.dk. Arbejdet følges op med målinger på 2

3 kommunernes anvendelse af tekstimport fra borger.dk og samt etablering af et netværk for medarbejdere i kommunerne med fokus på web. 3. Konsekvenser Projektets strategiske formål er: at forbedre den digitale service til borgerne at reducere borgernes henvendelser til kommunerne omkring generelt råd og vejledning via dyre kanaler at effektivisere medarbejdernes betjening af borgernes henvendelser på alle kommunikationskanaler. Den kvalitative forbedring for borgerne vil være en effektiv indgang til viden om de kommunale services. For at kunne opnå ovenstående formål skal kommunen flytte borgernes generelle henvendelser over på hjemmesiden. Dette kan dels opnås gennem anvendelse af relevante opdaterede tekster og dels opnås vha. en øget digital service, eksempelvis i form af en borgerkontaktløsning, som giver borgeren mulighed for at få service ud over normal arbejdstid. Der kan f.eks. gives mulighed for, at borgeren kan få telefonisk medbetjening eller starte en chat op, så borgeren får den relevant hjælp og forbliver på hjemmesiden i stedet for at møde op i borgerservicecenteret. Konsekvenserne for kommunen er, at der kan opnås et fald i henvendelser på dyre kanaler og dermed opnås en ressourcebesparelse. Potentialet inden for hvert serviceområde vil variere afhængig af områdets kompleksitet og muligheden for at understøtte dette digitalt. 3.1 Omkostninger Kommunen skal påregne omkostninger til at anskaffe tekster og importere dem på egen hjemmeside. Omkostningerne vil typisk blive afholdt indenfor eksisterende ressourceforbrug til drift og vedligehold af kommunens hjemmeside. Omkostningerne afhænger i høj grad af den enkelte kommune, herunder hvilke redskaber kommunen ønsker at gøre brug af for at optimere den kommunale hjemmeside. Såfremt kommunen ønsker at anskaffe en kontaktcenterløsning, skal der påregnes udgift til såvel anskaffelse som drift. Der findes pt. flere løsninger 3

4 på markedet, og udgiften skal beregnes ud fra den konkrete anskaffelsesforretning. 3.2 Gevinster Potentialerne ved en reduktion af henvendelser om råd og vejledning er indeholdt i potentialerne som fremgår af business case for projekt om Obligatorisk digital service. Derudover er der potentialer for kommunens ressourceforbrug til vedligehold af hjemmeside, såfremt tekster fra borger.dk anvendes. Her anslås en gennemsnitskommune at kunne realisere 0,5-1 årsværk/år til opgaven såfremt alle tekster fra borger.dk anvendes på siderne, dette svarer til mellem. 26,5-53 mio. kr./år for den kommunale sektor årligt. Beregning af bruttopotentiale Gevinsterne er beregnet ud fra en antagelse om en reduktion af borgernes henvendelser vedr. råd og vejledning på dyre kommunikationskanaler forstået som, personligt fremmøde, mail m.m. Gevinsterne indeholder følgende: besparelser i tid på henvendelsen besparelsen i den indledende sagsbehandling (kontrol af oplysninger og journalisering) Tabel 1.1 Bruttopotentiale på sektorniveau Bølge Bølge Bølge Bølge Bølge I alt Tallene er ikke PL-reguleret Potentialevurderingen er baseret på, at kommunerne kan opnå et fald på i cirka 50 % af informationshenvendelserne på opgaveområder omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Dette er med udgangspunkt i beregninger foretaget af Boston Consulting Group i business case for obligatorisk digital selvbetjening. Nogle kommuner kan opnå et større potentiale mens andre 4

5 kan opnå et mindre. Det afhænger af den enkelte kommunes indretning og prioritering af opgaven. Potentialet for de yderligere opgaveområder i bølge 3 og 4 er alene udtryk for et vurderet potentiale ud fra betragtningen om, at henvendelserne på de yderligere områder udgør ca. samme volumen som områderne i bølge 1 og 2 af obligatorisk selvbetjening. Der er tale om bruttogevinster, som skal fratrækkes investeringer, når kommunen skal udarbejde egen business case. Bruttopotentialet indgår i den samlede business case for obligatorisk digital selvbetjening. 4. Implementering og opfølgning Projektet vedr. import af tekster fra borger.dk til kommunernes egne hjemmesider er afsluttet. KL henviser derfor til kl.dk for yderligere info r- mation om dette projekt: Projektet vedr. anskaffelse af kontaktcenterløsning er sat i bero, idet kommunerne kan vælge at anskaffe en borgerkontaktcenterløsning. Der leveres ikke fællesoffentlig implementeringsstøtte til en kontaktcenterløsning, som den enkelte kommune måtte vælge at anskaffe. 5

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0

Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Borgerkontakt Nedbringelse af telefonopkald og Borgerhenvendelser Vers. 5.0 Oplæg til Sekretariatschefgruppen d. 22. august 2012 Arbejdsgruppe: Anne Rodil, Else Eisenhardt, Jan Engrob og Dorthe Dee Indledning

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på indgående henvendelser November 212 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere