konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf"

Transkript

1 Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk Selskab og TNL s konference i Odense om Tandplejens rolle over for udsatte børn blev den 25. marts, med engagerede foredragsholdere og 190 aktive deltagere det foreløbige højdepunkt i TNL s indsats for at medvirke til tidlig opsporing af udsatte På efterårskurset i 2007 åbnede professor Richard Welbury, Glasgow Dental Hospital and School mange tandlægers øjne op for, at der her ligger en opgave, som den kommunale tandpleje har gode muligheder for at indgå i løsningen af. TNL s hovedbestyrelse fastlagde en strategi, hvis mål er at anbringe den kommunale tandpleje centralt i det tværfaglige samarbejde om tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte Formanden for Dansk Pædodontisk Selskab, Sven Poulsen åbnede konferencen ved netop at understrege vigtigheden af samarbejdet mellem forskellige faggrupper i opsporingen af og hjælpen til de udsatte Dagens foredragsholdere er repræsentanter for blot en del af de fagområder, der nødvendigvis må samarbejde om denne opgave sagde han. Børn skal ikke spørges men høres Formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen gav i sit indlæg et indblik i problemets omfang ved at henvise til den netop offentliggjorte rapport fra Børnerådet, der viser, at hvert 10. barn i 4. klasse mistrives på den ene eller den anden måde. I en sal med næsten 200 kvinder, sidder statistisk set cirka 15, der har været udsat for krænkelse eller overgreb, hvis tallene fra 4. klasse undersøgelsen overføres. Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed for 9. klasser kan yderligere uddybe vor viden om problemernes størrelse. 2 % af drengene og 7,8 % af pigerne har haft seksuel kontakt med voksne. Lisbeth Zornig Andersen pegede i sit indlæg på den kommunale tandplejes centrale rolle i opsporingen af de udsatte Tandplejens personale er de eneste sundhedspersoner, der regelmæssigt kommer fysisk helt tæt på børn og unge i hele perioden fra de er 0 til de er 18 år. Det muliggør dels afsløring af fysiske tegn på vold, dels afsløring af typiske psykiske reaktioner fra barnet på den voksnes nærhed. Lisbeth Zornig Andersens vigtigste budskab var, at børn skal høres, ikke» 8

2 Tandplejens rolle over for udsatte børn Formand for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, er dagens første oplægsholder. Børnerådet blev stiftet i 1994 som en forsøgsordning, som blev gjort permanent i Rådet er statsligt og politisk uafhængigt, og dets opgaver er at sikre gode levevilkår for Børnerådet råber derfor op, hvis det føler, at børns rettigheder bliver overset i lovgivningen. På rådets hjemmeside kan du læse høringsvar og andre holdinger, som rådet har: 9

3 Socialrådgiver Anne Melchior Hansen viser en folder fra SISO, som kan give et bedre overblik over hvilke situationer man kan komme ud for på klinikken. Overlæge Tony Olsen i gang med sit oplæg. spørges. Voksne omkring barnet skal reagere på barnets verbale såvel som non verbale signaler. Reagerer den voksne korrekt, kan den nødvendige tillid mellem barn og voksen etableres. De professionelle voksne skal tage barnets parti, da forældrene ikke altid er barnets bedste advokat. En underretning er en professionel pligt, der udtrykker omsorg for barnet, understregede hun. Underretning, men hvordan? Socialrådgiver, cand. scient. soc. Anne Melchior Hansen, SISO videnscentret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn lagde som Børnerådets formand vægt på, at børn har ret til at blive hørt, inddraget og beskyttet af de voksne, som de omgås i hverdagen. De voksne har pligt til at underrette om hvad de ser og hører. Det drejer sig netop om underretning, ikke om at stille diagnose af problemets art. Et særligt problem er den kendsgerning, at børn der har været udsat for seksuelle overgreb ikke fortæller om det, da de ofte selv påtager sig skylden for hændelserne. Der er i følge Anne Melchior Hansen tre typer af barrierer, der skal overvindes hvis underretningssystemet skal virke: Faglige barrierer (har jeg og mine tværfaglige samarbejdspartnere tilstrækkelig faglig viden) organisatoriske barrierer (har vi et system, hvor alle i organisationen kender sine forpligtelser, ligesom systemet er implementeret i hele organisationen, så der ikke opstår organisatoriske forhindringer undervejs). Personlige barrierer (at der ikke som følge af personlige erfaringer eller lignende opstår svigt i fastlagte procedurer eller svigt af det udsatte barn) Overlæge Tony Olsen, Børneafdelingen, Sygehus Syd, Næstved, Børnebeskyttelses Team, understregede, at en underretning bygger på en formodning eller bekymring, ikke en kendsgerning. Underretningens indhold skal efter hans erfaring være kort, indeholde ordet underretning i sit titelfelt, samt en kort beskrivelse af, hvilke observationer, der danner baggrund for bekymringen. I den forbindelse gennemgik Tony Olsen de vigtigste symptomer, der ud- Tandplejens rolle over for udsatte børn SISO er et landsdækkende videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod forhold til temaet sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod som i dag- og døgninstitutioner, opholdssteder, familiepleje og øvrige organisationer. familien og fagpersonerne, og dels med de forebyggende indsatser. Se materiale fra konferencen på SISO er forankret i Servicestyrelsen, Børn og Unge enheden. SISO henvender sig især til faggrupper, der involveres i det konkrete arbejde, Læs når mere der på: er sket Med sit fokus på det sociale område beskæftiger SISO sig dels med de sociale indsatser SISOs generelle arbejdsfelter er rådgivning, metodeudvikling, vidensindsamling, erfaringsopsamling, Siden 2001 har SISO været Socialministeriets videnscenter i seksuelle overgreb eller mistanke herom - såvel i kommuner sagsforløb i forhold til barnet, før, under og efter et egentligt netværksskabelse og formidling. 10

4 Spørgelysten var stor blandt deltagerne på konferencen. vikler sig ved vold mod børn, samt de differentialdiagnoser, der har symptombilleder, som kan forveksles med de gennemgåede symptomer. Barnets reaktion Psykolog Ruth Skovgaard, specialist i klinisk psykologi, gennemgik forskellene i reaktionsmønstre hos det normale barn og det udsatte barn. Ruth Skovgaard understregede, at en måde, hvorpå tandplejens personale kan opnå større sikkerhed i sine underretninger, er ved at skabe tillid mellem forældre, børn og tandplejens personale. Det er vigtigt at fortælle barnet og dets forældre, hvad man gør. Gennem opbygning af tillid kan man komme tættere på den egentlige problemstilling i en forventning fra forældre og barn om, at der kan opnås hjælp. Visuelle tegn på overgreb Formand for TNL, Anne Kaae-Nielsen, indledte eftermiddagen med at konstatere, at vi næsten dagligt i pressen konfronteres med sager om omsorgssvigtede Sager der påvirker os følelsesmæssigt og som professionelt får os til at stille spørgsmålet Kunne vi have gjort en forskel? Formiddagens indlæg havde allerede givet svaret. Ja, vi kan og vi skal være med til at gøre en forskel. Misbrug af børn er desværre en del af livet. Vi må tale om det, forholde os til det og handle ved at underrette. Hellere underrette en gang for meget for at hjælpe et barn, end overse et misbrug eller en mishandling. Specialtandlæge, ph.d. Dorthe Arenholt Bindslev fulgte herefter op med at fremhæve, at 60 procent af alle skader efter overgreb på børn, findes i hovedog halsregionen. Hun gennemgik og viste eksempler på de hyppigste skader. Det er derudover vigtigt, at tandplejens personale lytter til og reflekterer over, om der er sammenhæng mellem den konstaterede skade og beskrivelsen af det hændelsesforløb, der har ført til skaden. Det er ualmindeligt at få skader på ører, kinder og hals ved fald. Her ville det specielt være de dele af hovedet eller overkroppen, der tager mod stødet. Brændemærker efter særligt cigaretter er også ofte et tegn på, at der er ydet vold mod børn og unge. Barnets reaktion Det normale barn kontakt grænser lytter samarbejder ro tillid rammer Det udsatte barn svær kontakt ingen grænser hører ikke efter samarbejder ikke uro og kaos manglende tillid ingen rammer» 11

5 Tandplejens rolle over for udsatte børn Nogle af oplæggene var hård kost, og mange havde svært ved at kigge i længere tid på de viste billeder af udsatte Triangle of safety Ører Siden af halsen Nakken Det øverste af skuldrene Accidentelle skader er relativt sjældne i dette område Afdelingstandlæge Birgitte Uldum, Københavns Kommunale Tandpleje, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor danske tandlæger og tandplejeres erfaringer i forhold til børn og unge, der har været udsat for overgreb eller omsorgssvigt. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive endelig afrapporteret i TNT. De barrierer, som Birgitte Uldum efterviser, kan grupperes i de tre ovennævnte hovedgrupper af barrierer. Se materiale fra konferencen på Læs mere på Underretning, der virker Overtandlæge Gerd Bangsbo fra Aalborg kommunale Tandpleje, gennemgik kommunens underretningssystem. Systemet er udviklet og indført som et sammenhængende system fra kommunalpolitisk målsætning, over ledelsens implementering af systemet til personalets efteruddannelse. Tandplejens personale har lavet en kalibrering for at sikre at få samme niveau for den grad af omsorgssvigt, der giver anledning til en underretning. Gerd Bangsbo fremhævede, at udeblivelser fra tandbehandling også er en form for omsorgssvigt af et barn. Anne Kaae-Nielsen afsluttede en spændende og lærerig dag i Odense med at takke foredragsholdere og deltagere for et stort engagement. TNL vil fastholde fokus på emnet udsatte børn i det bredest mulige tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde. Foreningen vil fortsætte med generelle konferencer, men også lægge op til arrangementer, der kan forankre indsatsen lokalt. TNL vil søge at formidle viden og holdninger, der kan nedbryde faglige, organisatoriske og personlige barrierer. 12

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Rettidig omsorg. 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Rettidig omsorg 16 temafilm om underretning for faggrupper, der arbejder med børn 1 Redaktion af tekst Hans Bülow (Batavia Media ApS) og Søren Gade Hansen (Børnerådet). Filminstruktion

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9

Abstract... 2. Resumé... 3. Indledning... 4. Problemformulering... 4. Metode... 5. Omsorgssvigt... 6. Tandplejens rolle... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract... 2 Resumé... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Omsorgssvigt... 6 Tandplejens rolle... 9 Symptomer på omsorgssvigt... 11 Generelle tegn på omsorgssvigt...

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer.

En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer. Dental neglect af børn: En definition, konsekvens, udfordringer og opfordringer. Udarbejdet af Overtandlæge Katja Thor DKTE 2008 2009 Vejleder: Professor Sven Poulsen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Årsberetning og visioner 2009-2010 Udgivet af Børnerådet, marts 2010 Grafisk design: Oktan, Peter Waldorph Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere