Barnet og Rusen Ann Sofie Kristiansen Inge Kviesgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard."

Transkript

1 Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen Inge Kviesgaard

2 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen i forhold til børnefamilier med alkoholproblemer 2

3 Program for parallelle seminar Præsentation og hvorfor vi er her Alkoholbehandlingen i Holstebro Børne- familieafdelingen i Holstebro Processen bag det gode samarbejde omkring Familierne Handleplan Samarbejdsaftale Screeningsmateriale Netværksgruppen 2-3 cases fra praksis 3

4 Organisationsplan Holstebro kommune 4

5 Familieorienterede indsats i Holstebro Cand psyk. Birgit Trembacz 5

6 Misbrugets cyklus påvirker familien Rusfase Fase før ny rus Ustabilitet/uforudsigelighed Forsøge at undgå misbrug Frygt for ny rus Ustabilitet/uforudsigelighed Begrænse konsekvenser Fortvivlelse Afmagt Angst Rutiner Ritualer Regler/grænser Forventninger Krav Ustabilitet/uforudsigelighed Tage hensyn. Normalisere familieforholdet Forstille sig Efter rus Ustabilitet/uforudsigelighed, Nærhed, Normalisere familieforholdet, Nyt håb, Skepsis, Angst Ædru fase 6 6

7 Familie- påskeægget Ann Sofie Kristiansen, Familieterapeut 7

8 Forandringscirkel stabil ændring Overveje ændring Forberede ændring Tilbagefald Foretage ændring Vedligeholde ændring Ikke lige nu interesseret i ændring Inge Kviesgaard Familieterapeut og supervisor MPF 8

9 Linguagram Den udadvendte Ked af det Den stille Klarer alt Roller, følelser og forsvar i Familien Mægleren Vold Medsvings afhængig Ond i maven hovedet Den lille voksen Facaden er I orden Inge Kviesgaard Familieterapeut og Supervisor MPF 9

10 Vurdering af rusmiddelbrugets belastning for barnet A Har barnet nogle symptomer kontakt til andre B Hvordan vil du beskrive dit barn ressourcer og belastninger/ problemer C Ser forældrene rusmiddelbruget som relationel D Hvordan har misbruget gået ud over Familielivet grænser, rutiner, skjult, kommunikationsmønstre mv. E Hvilke ressourcer er der i familien hvad kan de lide at gøre sammen osv F Bed forældrene om at beskrive situationer med før rus, rus, efter rus rus og ædru perioder i familien G Netværk H Andre betydningsfulde relationer for barnet 10

11 Inddragelse af Børne-Familieafdelingen Beskyttelsesfaktorer Risikofaktorer Vurdering af bekymringsgrad Manglende oplysninger Overvejelse om indsats og evt underretning 11

12 Børne- Familieafdelingen Holstebro ICS Trekanten Servicestyrelsen Integreted Chrildrens system Inge Kviesgaard Familieterapeut og Supervisor 12 MPF

13 13

14 Forældrekompetencer Grundlæggende omsorg Sikkerhedsaspekter Følelsesmæssig varme Stimulering Vejledning og grænsesætning Stabilitet 14

15 Barnets udviklingsmæssige behov Sundhedsforhold Skoleforhold og Læring Fritidsforhold og venskaber Udvikling og adfærd Følelsesmæssigt og adfærdsmæssig udvikling Identitet Social fremtræden Selvstændighed Familieforhold - Familierelationer 15

16 Familieforhold familien og omgivelserne Familiens historie og funktion Slægtninge og andre i familiens netværk Boligen Beskæftigelse Økonomi Familiens relationer til omgivelserne Familiens sociale integration Lokalsamfundsressourcer 16

17 Processen bag det gode samarbejde omkring Familierne Nøglepersonsuddannelser 2009 Handlevejledning til brug for alt frontpersonale, der har berøring med Familier, hvor der er alkoholproblemer Signaler hos børn og voksne Handlevejen, når der er opsporet hvem gør hvad Underretninger, samarbejdspartnere og behandlingsmuligheder Inge Kviesgaard Familieterapeut og Supervisor MPF 17

18 Processen bag det gode samarbejde omkring Familierne - fortsat Kvalitet i Alkoholbehandlingen Samarbejdsaftalen Nedsat gruppe af ledere fra familieafdelingen, Familiehuse fra de 3 kommuner Holstebro, Struer og lemvig Formål Målgruppe Hvordan sikre samarbejdet fra Alkoholbehandlingens side Hvordan sikre samarbejdet fra Familiehusenes side Hvordan sikre samarbejdet fra Børne-Familieafdelingen 18

19 Underretninger Når en person har sindslidelse eller misbrug, påvirkes hele familien. Er det forældre, som har sindslidelse eller misbrug, er deres børn i særlig grad udsatte for at blive påvirket af forældrenes situation. Børn og unge er afhængige af relationen til forældrene. Samtidig påvirkes forældrenes evne og muligheder for at varetage omsorg og opdragelse mere eller mindre af sindslidelsen eller misbruget. Frid Hansen Beskyttelsesfaktorer, belastningsfaktorer, bekymringsgrad, hvad vi ikke ved og vigtige ting at journalisere, beskrive. 19

20 Servicelovens 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Stk.2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk.1, nr.2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk.3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk.1 eller efter regler udstedt i medfør af stk.2, 1.pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører. 20

21 Procedure i alkoholbehandlingen Model 1: Samarbejdsmøde Model 2: Underretning og samarbejdsmøde Model 3: Underretning sendes til underretningspostkassen med forældrenes kommentarer Model 4: Seksuelle overgreb og vold 21

22 fortsat Familien orienteres ved første samtale om, at Holstebro Kommunes Alkoholbehandling har skærpet underretningspligt. Såfremt Alkoholbehandlingen oplever, bekymring for børnene, ustabilt fremmøde i behandlingsforløbet, gentagne alkoholtilbagefald, Skal Alkoholbehandlingen underrette Børn og familieafdelingen jf.sel

23 Procedure i Familieafdelingen, Holstebro Familieafdelingerne har en særlig opmærksomhed omkring alkoholproblemer i undersøgelsesforløbet med familien. de anvender Handlevejledningen og spørger ind til misbrugsproblemer, både generelt og når de har en formodning om, at en eller begge forældre har et alkoholproblem de anvender nyt screeningspørgsmål. Familieafdelingerne har en særlig opmærksomhed på alkoholproblemer i forældrenes egen opvækst en særlig viden, de har fået i forbindelse, dels med nøglepersonsuddannelse, men også i samarbejdet med Alkoholbehandlingen. Såfremt der er mistanke om eller der er konstateret misbrug, kontaktes Alkoholbehandlingen for afdækning af rådgivning og behandlingstilbud. 23

24 Procedure i de kommunale dagbehandlingstilbud: Familiehusene i Holstebro, Struer, Lemvig Samarbejdet med Alkoholbehandlingen og Familiehusene : Familien og familiekonsulenten kan søge rådgivende samtale i Alkoholbehandlingen Familiekonsulenten kan gøre pårørende opmærksomme på at der findes samtaletilbud i Alkoholbehandlingen Familiekonsulenten kan søge konsulent- og supervisionsbistand i Alkoholbehandlingen Når familien modtager tilbud i både Familiehusene og Alkoholbehandlingen afholdes netværksmøder for at have samarbejdsfokus og rollefordeling. Familiekonsulenten er opmærksom på at der findes tilbud til voksne børn af alkoholmisbrugere i Alkoholbehandlingens målrettede tilbud. 24

25 Familiehusene og Alkoholbehandlingen kan udover at koordinere indsatsen, indgå i konkrete samarbejdsforløb, en mulighed der kan tages i anvendelse, når den ene eller anden part finder det hensigtsmæssigt. Dette sker i samarbejde med Familieafdelingerne, når der er tale om en familie der er visiteret gennem familieafdelingen. Det er således Familiehusenes opgave at have en særlig opmærksomhed på, om der i børnenes trivsel og i familiens samspil er tegn på alkoholadfærd og medmisbruger adfærd. Handlevejledning, Samtykkeerklæring, Screening Derefter have en opmærksomhed på, om det kalder på en særlig specialindsats i alkoholbehandlingen. 25

26 Cases Case 1 Case 2 Evt case 3 Spørgsmål fra salen 26

27 Tak for i dag Inge Kviesgaard, Familieterapeut og Supervisor MPF Ann Sofie Kristiansen, Familieterapeut 27