Rekruttering og ansættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering og ansættelse"

Transkript

1 Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer

2 Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er det af afgørende betydning at finde den helt rette person, der passer ind i virksomheden og kan løse de påkrævede arbejdsopgaver. At finde den rette person til en ledig stilling definerer en række opgaver. Først skal stillingen slås op det rigtige sted. Dernæst udvælges de bedste ansøgere og indkaldes til samtale. Ansøgernes kvalifikationer vurderes efterfølgende gennem ansættelsessamtaler, og når medarbejderen endelig er ansat, skal han eller hun introduceres til sin nye arbejdsplads. Gode råd For at give inspiration og vejledning i processen har Dansk Erhverv udarbejdet dette værktøj, der indeholder en række gode råd, når der skal rekrutteres og ansættes en ny medarbejder. Formålet med værktøjet er at give dig: Rådgivning til at komme igennem de forskellige faser i ansættelsesforløbet Opmærksomhed på de hyppigst forekommende faldgruber Konkrete eksempler på, hvad du med fordel kan gøre Juridiske opmærksomhedspunkter før, under og efter ansættelsessamtalen Værktøjet sætter fokus på hele ansættelsesprocessen lige fra jobbeskrivelsen, over ansættelsessamtalen til prøvetidssamtalen. Værktøjet kan derfor betragtes som en helhed og anvendes under hele ansættelsesforløbet, eller værktøjets enkelte faser kan bruges som inspiration og supplement til virksomhedens nuværende ansættelsesproces. Jobbeskrivelse og stillingsopslag Når en stilling bliver ledig, er der muligheder for at: Flytte en anden medarbejder til den ledige stilling Ændre på arbejdsgange og rutiner, evt. nedlægge stillingen Opslå stillingen med samme arbejdsopgaver/tilpassede arbejdsopgaver Uanset hvilken løsning virksomheden vælger, er det en god idé at få overblik over, hvilke arbejdsopgaver der skal løses. Til dette formål udarbejdes en jobbeskrivelse. En jobbeskrivelse har som formål, at: Give overblik over, hvem der laver hvad Sikre, at alle arbejdsopgaver bliver udført Sikre, at ingen arbejdsopgaver udføres mere en én gang Give den enkelte medarbejder indsigt i jobbets indhold Jobbeskrivelsen bør indeholde de krav, virksomheden stiller til den pågældende medarbejders kvalifikationer. Det er en fordel, hvis kvalifikationerne bliver opdelt i hvilke, der anses som: Afgørende Væsentlige Ønskelige Hermed opnås en større indsigt i, hvilke kvalifikationer der som minimum skal være opfyldt, når stillingen skal genbesættes. Se værktøj til udarbejdelse af stillingsbeskrivelse i bilag 1. Revidér jævnligt jobbeskrivelsen, fx i forbindelse med medarbejdersamtalen Inddrag de medarbejdere, der skal arbejde tæt med den nye medarbejder, når jobbeskrivelsen skal udarbejdes 2

3 Stillingsopslag Stillingsopslaget udarbejdes ud fra jobbeskrivelsen. Det skal også fremgå, hvem virksomheden er, hvor den ligger og hvad den tilbyder, samt link til virksomhedens hjemmeside for yderligere information. Et stillingsopslag har flere formål: Opslaget bliver set og læst af potentielle kandidater Der kommer ansøgninger fra egnede kandidater Virksomheden bliver profileret Der er flere forskellige måder at annoncere efter nye medarbejdere på: Uopfordrede ansøgninger modtaget indenfor de sidste måneder eller et år, såfremt kandidaten har givet tilsagn, og som man løbende har sørget for at vedligeholde Stillingsannonce i dagblade og tidsskrifter Jobdatabaser Arbejdsformidlingen Rekrutteringsfirma Vikarbureau Annoncering på virksomhedens hjemmeside Alternative sider til jobsider på internettet Annoncering i egen virksomhed, hvor kunderne kommer Udvælgelse af kandidater Når stillingen bliver slået op, vil virksomheden modtage telefoniske henvendelser og ansøgninger. I den forbindelse bør virksomheden nøje overveje, hvilke informationer der gives over telefonen. Visse informationer kan bruges af konkurrenterne. Ansøgerne kan sorteres ud fra tre kategorier: Stor Nogen Ingen interesse interesse interesse Prioritér tid til telefoniske henvendelser Lad flere medarbejdere læse ansøgningerne Gem kvalificerede ansøgninger til fremtidige stillinger Vær forberedt på at give feedback til de ansøgere, der ønsker det Ansættelsessamtalen Det er vigtigt at forberede sig på ansættelsessamtalen. Det gælder også forberedelsen af de involverede medarbejdere og de fysiske rammer omkring samtalen. Før samtalen: Informér alle involverede medarbejdere om, hvad der skal ske, hvem der kommer osv. Læg en tidsplan. Der må gerne være lidt luft mellem samtalerne, så to ansøgere ikke møder hinanden i døren De fysiske rammer (lokale, kaffe osv.) skal være i orden Læg en plan/disposition for samtalen Planlæg ikke for mange samtaler på samme dag Ved at tage udgangspunkt i den samme disposition for alle samtaler, bliver det lettere at sammenligne ansøgerne bagefter. Se disposition til brug ved ansættelsessamtalen i bilag 2. Lad ansøgeren tale med flere forskellige medarbejdere på arbejdspladsen Overvej at anvende test Benyt evt. værktøjet De Konstruktive Samtaler Lav en rollefordeling, hvis der er flere, der deltager i interviewet Gå ikke i panik, hvis du ikke har fundet den rigtige kandidat i første omgang. Fejlrekruttering kan blive meget dyrt, hvis du vælger at ansætte den forkerte. Husk at give alle svar forholdsvis hurtigt. Det giver et godt indtryk af virksomheden. Evt. kan der sendes et standardafslag til de ansøgere, der ikke har interesse. Indkald dernæst de ansøgere til samtale, der bedst matcher virksomhedens forventninger, ønsker og krav. Tips under samtalen: Lyt mere, end du taler Få ansøgeren til at føle sig veltilpas Tag ikke stilling for hurtigt Oversælg ikke stillingen og/eller virksomheden 3

4 Vær opmærksom på ikke at foretrække en medarbejder, der er en tro kopi af dig selv Pas på med at komme med tilkendegivelser, såvel positive som negative Imødekommende kropssprog Referencetagning Anbefalinger og udtalelser bliver ofte vedlagt ansøgninger. Anbefalinger og udtalelser kan være meget formelle, og vurderingerne vil ofte være præget af de personer, der har skrevet dem. Derfor giver de ikke nødvendigvis svar på de spørgsmål, du har. Som et supplement kan det være hensigtsmæssigt systematisk at kontakte ansøgernes tidligere arbejdsgivere for referencer. Der kan være forskellige formål med at tjekke ansøgernes referencer: Et ønske om at kontrollere de oplysninger, som ansøgeren selv har givet Et ønske om at få uddybet specifikke oplysninger om f.eks. arbejdsopgaver og egnethed Et ønske om at få indhentet vurderinger af arbejdspræstation og personlighed Inden du tager kontakt, bør du gøre dig klart, hvad du ønsker belyst via referencen. Når du har etableret kontakten, bør du forklare formålet med samtalen og samtidig få bekræftet, at personen kender ansøgeren. Se skema til referencetagning i bilag 3. Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere indgår på lige fod med de øvrige faser i ansættelsesprocessen. Der er mange fordele ved at lægge et godt introduktionsprogram til nye medarbejdere: Medarbejderen får hurtigt overblik over virksomheden og de nye arbejdsopgaver Der skabes større trivsel både hos den nye medarbejder og blandt kollegerne Medarbejderen føler sig tryg og i samhørighed med virksomheden Medarbejderen kommer hurtigt i gang med arbejdsopgaverne. Værdier og uformelle regler bliver hurtigt formidlet til den nye medarbejder Der er en lang række praktiske forhold, der bør være rutine, når en ny medarbejder møder første dag. Det gælder f.eks.: Orientér medarbejderne i afdelingen om, hvornår den nye medarbejder møder Sørg for, at de fysiske rammer på arbejdspladsen er klar Byd den nye medarbejder velkommen ved fællesspisning, morgenmad eller frokost Book tid i kalenderen, så der er tid til at introducere den nye medarbejder Se disposition til introduktionsprogram i bilag 4. Du bør få ansøgerens accept af, at tidligere arbejdsgivere kontaktes for referencer Spørg ansøgeren, hvad han eller hun tror, referencepersonerne vil sige Det kan være hensigtsmæssigt, at den nuværende arbejdsgiver ikke kontaktes, men kun tidligere arbejdsgivere Den virksomhed, du ringer til, beder måske om dit telefonnummer for at ringe tilbage. På den måde er personen sikker på, at der er tale om en seriøs henvendelse Du vil overvejende få positive svar, så du skal selv læse mellem linjerne De personer, du taler med, svarer kun på de spørgsmål, du stiller. Hav derfor en række konkrete spørgsmål parat, når du ringer op. På den måde får du også mere pålidelige informationer og ikke en gang løs snak. Inddrag kollegaerne, når en ny medarbejder begynder Afhold introduktionsdag for alle nyansatte Udnævn en kontaktperson, der er ansvarlig for introduktionsperioden 4

5 Før prøvetiden udløber Når medarbejderen har været ansat et stykke tid, vurderes medarbejderens præstation i virksomheden. Samtalen er en opfølgning på ansættelsen, og den omfatter både en præstationsvurdering og en konkret handlingsplan. Formålet med prøvetidssamtalen er: At vurdere medarbejderens indsats i virksomheden At vurdere, om medarbejderen skal fortsætte i ansættelsesforholdet efter prøvetidens udløb At følge op på konkrete aktiviteter i virksomheden At sikre overensstemmelse mellem medarbejderens kvalifikationer og de mål, virksomheden arbejder mod Når samtalen forberedes, bør du være opmærksom på følgende: Skemaet skal udfyldes af både leder og medarbejder Medarbejderen skal orienteres om samtalens formål og indhold Forud for samtalen kan informationer om medarbejderen indsamles. F.eks. ved at tale med nærmeste leder om hidtidige præstationer i virksomheden Vælg det rigtige tidspunkt for samtalen. Er der aftalt prøvetid efter funktionærloven, skal samtalen gennemføres inden 2 måneder og 14 dage Vurdér om medarbejderen lever op til de krav og forventninger, der er stillet fra virksomhedens side Se skema til prøvetidssamtalen i bilag 5. Giv konkrete eksempler på medarbejderens præstationer i virksomheden Giv feedback på det, medarbejderen fortæller i løbet af samtalen Læg en handlingsplan sammen med medarbejderen Hent også inspiration fra værktøjet De Konstruktive Samtaler 5

6 Juridiske opmærksomhedspunkter Før samtalen: Ligebehandlingsloven forbyder annoncer, hvor det fremgår, at der søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. Hvis indarbejdede stillingsbetegnelser har en kønsbetonet form, f.eks., sygeplejerske, kan kravet om kønsneutrale annoncer opfyldes ved at tilføje m/k. Det er dog forbudt at søge en dame m/k eller mand m/k. Diskriminationsloven forbyder annoncer, hvorefter der søges eller foretrækkes personer af en bestemt race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. Enhver arbejdsgiver skal ifølge ligebehandlingsloven behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelse og forfremmelse. Under samtalen Oplysninger om personlige forhold som ansøgers fritidsinteresser, ægteskabelige status, antallet af børn mv. har arbejdsgiver mulighed for at spørge om, såfremt oplysningerne har til hensigt at sikre en rationel ledelse og administration eller for at sikre, at lovgivning og/eller kollektive overenskomster overholdes. Mere følsomme oplysninger om ansøgeren, f.eks. økonomiske eller strafbare forhold, kan indhentes, hvis dette har betydning for ansættelsesforholdet. Ved ansættelse af f.eks. vagtpersonale kan ansøgers økonomiske forhold udgøre en særlig risiko for arbejdsgiver, hvorfor der kan indhentes følsomme oplysninger. Arbejdsgiver bør som udgangspunkt altid få ansøgers samtykke til, at følsomme oplysninger indhentes. Straffeattest skal ansøger selv fremskaffe. Arbejdsgiveren kan spørge om, hvorvidt ansøgeren lider af/har lidt af sygdomme eller har/har haft symptomer på sygdomme, når disse vil have væsentlig betydning for ansøgerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. I givet fald skal arbejdsgiveren specificere, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme der ønskes oplysninger om. Loven forbyder, at der spørges generelt til lønmodtagerens helbred. Der kan være visse situationer, hvor en arbejdsgiver kan være interesseret i at stille en kvindelig ansøger spørgsmål om graviditet. Dette frarådes imidlertid, da der ifølge ligebehandlingsloven ingen tvivl er om, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på eventuelle oplysninger om graviditet ved ansættelsen. Der kan heller ikke kræves svar fra ansøgeren, medmindre der er mindre end 3 måneder til, at ansøgeren skal nedkomme. I det tilfælde skal ansøgeren selv meddele dette til den kommende arbejdsgiver. Efter samtalen Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt at bekræfte de regler, der gælder for ansættelsesforholdet, og at komme med disse oplysninger senest én måned efter, ansættelsesforholdet er begyndt. De oplysninger, som arbejdsgiveren har pligt til at give, vedrører de allerede aftalte ansættelsesvilkår og er som minimum følgende: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. Arbejdsstedets beliggenhed. En beskrivelse af arbejdet eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Ansættelsesforholdets starttidspunkt. Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubestemt ansættelse. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie/løn under ferie. Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller regler herfor. Den gældende eller aftalte løn samt udbetalingsterminer. Den daglige eller ugentlige arbejdstid. Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Det kan anbefales at tage stilling til følgende punkter, når ansættelsesaftalen skal udarbejdes: Prøvetid, grænserne for retten til at tage bijob, anvendelse af 120-dages reglen ved sygdom, forhold vedrørende pauser, behovet for konkurrenceklausul/kundeklausul, særlige pligter, diskretions- og tavshedspligt, personalehåndbog, hvis indhold forpligter og derfor forudsættes udleveret til den ansatte, samt arbejdsgiverens adgang til at kontrollere brug af og internet. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. forbyder en arbejdsgiver i forbindelse med en ansættelse eller under ansættelsen at anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af oplysninger om ansøgers race, hudfarve, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. 6

7 Bilag 1 Jobbeskrivelse Stillingens titel: Organisatorisk placering: Medarbejderen refererer til: Evt. underordnet personale: Stillingens formål: Ansvarsområder og væsentligste arbejdsopgaver: Krav til kvalifikationer: Uddannelse og kurser: Praktisk erfaring: Personlige kvalifikationer: Øvrige bemærkninger (f.eks. løn, arbejdsvilkår, miljø og virksomhedskultur): Dato for udarbejdelse: Dato for redigering: 7

8 Bilag 2 Disposition til ansættelsessamtalen Indledende snak. Tilbyd kaffe/te/vand. Snak evt. om vejret, turen hertil, avisforsiden el. lign. Den indledende snak skal skabe en afslappende atmosfære, hvor ansøgeren kan føle sig tilpas Fortæl om tidsramme og køreplan for interviewet. Det er en god idé at lave en disposition, så du får struktur på forløbet. Fortæl, hvem du er, og hvilken placering du har i virksomheden Lad ansøgeren fortælle lidt om sig selv: Baggrund: Uddannelse: Tidligere job: Hvorfor stillingen søges: Interesser: Stil spørgsmål til ansøgeren. Spørg f.eks. om, hvad ansøgeren kan tilbyde virksomheden, motiv for at skifte stilling, ansøgerens forventninger til stillingen, kollegaer og leder Præsentér kort virksomheden vis gerne et organisationsdiagram og forklar ansøgeren, hvorfor stillingen er blevet ledig (er stillingen nyoprettet, opsagt m.v.) Et struktureret interviewskema er et godt værktøj til uddybende spørgsmål, hvor der på forhånd er udarbejdet spørgsmål, som skal stilles til alle de interviewede, så de bliver spurgt om det samme. Erfaringer viser, at det giver et ensartet vurderingsgrundlag, som gør det lettere at sammenligne kandidaterne og dermed lette udvælgelsen Orientér om stillingen. Spørg om erfaring med og viden om det, du har vurderet som de væsentligste kvalifikationer og egenskaber for at kunne bestride jobbet Uddannelse og kurser: Praktisk erfaring: Personlige kvalifikationer: Lad ansøgeren stille spørgsmål Praktiske spørgsmål (f.eks. arbejdstid og kantineforhold) Aftal det videre forløb. Notér forhold, der er specielle for dette forløb (f.eks. svartid, materiale om virksomheden, hvordan I kommer i kontakt med hinanden m.v.) 8

9 Bilag 3 Reference Ansøgerens navn: Søgte stilling: Virksomhed: Telefon nr.: Referenceperson: Stilling: Bekræftelse af data (ansættelsesperiode, arbejdsopgaver, fratrædelsesårsag m.v.) Hvem har ansøgeren arbejdet sammen med? Hvordan karakteriseres ansøgeren? (Stil uddybende spørgsmål) Ansøgerens stærke sider Ansøgerens svage sider Tvivlspørgsmål fra ansættelsessamtalen, der ønskes afklaret Hvorfor holdt ansøgeren op? Hvis ansøgeren gerne vil tilbage, vil du da ansætte vedkommende igen? 9

10 Bilag 4 Introduktionsprogram Hvem skal være kontaktperson for den nye medarbejder? Hvilke opgaver skal medarbejderen begynde med? Der må gerne være opgaver, der giver indblik i produkter, arbejdsrutiner m.v. Hvilke afdelinger og personer skal indgå i introduktionsforløbet? Læg en plan! Planlæg arbejdsmøder med de kolleger, som den nye medarbejder skal arbejde særlig tæt sammen med: Planlægning af uddannelse og træning: Dato for prøvetidssamtale: 10

11 Bilag 5 Prøvetidssamtalen Medarbejderens navn: Stilling: Dato for prøvetidssamtalen: Dato for tiltrædelse: Dato for prøvetidens udløb: Fortæl om den foreløbige indsats samt bidrag til afdelingen og virksomheden: Fortæl om din oplevelse. Giv konkrete eksempler: Opstil indsatsområder, som virksomheden og medarbejderen kan blive enige om at udvikle inden næste samtale: Aftal det videre forløb i ansættelsen: Andet: Dato for næste samtale: 11

12 Børsen 1217 København K Telefon Fax

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R I R E K R U T T E R I N G S P R O C E S S E N 1. Indledning 1.1 Når du søger en ledig

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver?

Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Hvad sker der når en forening bliver arbejdsgiver? Inspirationsseminar 20.November Dansk Forening for Rosport Helle Glyø helle@glyoe.com 22762760 Hvem er jeg? Helle Glyø Hvem er jeg? Selvstændig konsulent

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering

fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering fremtiden starter her... Gode råd om... Rekruttering INDHOLD Indledning 3 Stillingsannoncen 4 Ansættelsessamtalen og de forbudte spørgsmål 6 Rekruttering og persondata 7 Referencer, personlighedstest,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE

INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE INTERFERE REKRUTTERING - FORDI MENNESKER ER AFGØRENDE APRIL 2016 INTERFERE INTERFERE 1 Indledning Lederansættelser er enhver organisations mest kritiske valg - fordi mennesker er afgørende. Ansættelser

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Peer-Støtte i Region Hovedstaden Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Indhold 1. Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer s. 1 2. Opslag s. 2 3. Ansættelsesudvalg s. 2 4. Kriterier, hvad er vigtigt at kigge

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Lederansættelser i Region Syddanmark

Lederansættelser i Region Syddanmark Lederansættelser i Region Syddanmark Indledning Proceduren er udarbejdet med henblik på at sikre en god og kompetent proces for lederansættelser. Der foreslås medarbejderinddragelse som en del af bedømmelsesudvalget,

Læs mere

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OG ADMINISTRATIONSCHEF OM TEKNISK-ADMINISTRATIVE ANSÆTTELSER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Generelt

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE

RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE MEDARBEJDERE RETNINGSLINJE OM REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE AF NYE Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 SIDE 2 / 5 Formål og indledning Denne retningslinje skal sikre en fælles tilgang til rekruttering og ansættelse af

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter

Beskrivelse af arbejdsgange ved rekrutteringer i Regionshuset og satellitter Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: Dato: 07-01-2015 Udarbejdet af: Vibeke Syshøj E-mail: Vibeke.Syshoj@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631468 Beskrivelse af arbejdsgange

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Onboarding-tjekliste. Medarbejder

Onboarding-tjekliste. Medarbejder Onboarding-tjekliste Medarbejder Onboarding-tjekliste Basico P/S 2017 1 Onboarding af ny medarbejder Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Jobsamtalen. Baggrund

Jobsamtalen. Baggrund Jobsamtalen AS3 2 Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i en ansættelsesproces for både dig og virksomheden. Det er her, I ser hinanden an og begge parter vurderer, om en ansættelse er en mulighed. AS3

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2010 Sag nr. 1 Emne: Ansættelse af to direktører til koncerndirektionen 1 bilag 22. marts 2010 Lars Lundgaard i Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017

Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 Berning & Leonhardt Tilbyder i 2017 - All inclusive rekruttering - Delrekruttering screening - Henvisning af kvalificerede kandidater - Audition - Fuld B&L eksponering - MPA - Succesfuld rekruttering -

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

SIMU Butik. Ansøgning

SIMU Butik. Ansøgning Ny SIMU-Butik i byen om ansættelse hos SIMU-Butik I den lokale avis, har du og dine studiekammerater læst en pressemeddelelse, som fortæller at SIMU-Butik har besluttet, at de vil åbne en butik lokalområdet.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015

Allerød Kommune Rekruttering af direktør. 9. august 2015 Allerød Kommune Rekruttering af direktør 9. august 2015 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny direktør. Stillingen

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

HÅNDBOG. Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration

HÅNDBOG. Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration HÅNDBOG Fokus på rekruttering og ansættelse - et ledelsesværktøj til inspiration Personaleafdelingen, Rikke K. Sikora, August 2004 Indledning For at sikre, at FSB ansætter den bedst kvalificerede ansøger

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik

Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik Revideret jan. 08 Til HSU Dato 21. januar 2008 Ad dagsordenens punkt 3: Ansættelses- og fratrædelsespolitik 1. Ansættelsespolitik Formålet med ansættelsespolitikken er at tiltrække og ansætte kvalificerede

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. september 2014

Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. september 2014 Ballerup Kommune Rekruttering af kommunaldirektør september 2014 1. Indledning Ballerup Kommune ved HR-konsulent Kirsten Christensen har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Rideklubben som arbejdsgiver

Rideklubben som arbejdsgiver Rideklubben som arbejdsgiver Dansk Ride Forbund har udarbejdet denne lille pjece som beskriver nogle af de forpligtelser en rideklub har i forbindelse med at have personale. Pjecen tager udgangspunkt i

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen 2012-2014 Præsentation af uddannelsen Biløkonomuddannelsen er autobranchens ud- og overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, således som

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER

BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER BRUGERVEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESSKEMAER På de følgende 8 sider finder du forskellige skemaer, - som du kan anvende i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder. Materialet kan bruges,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere