Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for ansættelse af nye medarbejdere"

Transkript

1 Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige stillinger håndtering af ansøgninger ansættelsessamtaler udvælgelse af nye medarbejdere Overordnet er det Hotel- og Restaurantskolens ønske at tiltrække de bedst kvalificerede ansøgere til alle nyoprettede og/eller ledige stillinger, ligesom alle stillinger skal besættes af de bedst kvalificerede. Skolen arbejder for, at så stor en del af medarbejderne som muligt arbejder som fastansatte på fuld tid. Alle ansøgninger om ansættelse på skolen skal behandles ud fra objektive, saglige og faglige kriterier. Ingen ansøgere må forskelsbehandles ud fra etniske, kulturelle eller personlige forhold. Det er skolens ønske, at rekrutteringen afspejler og understøtter de gode samarbejdsrelationer i organisationen, hvorfor der ved fastansættelser deltager en tillidsrepræsentant. Afgrænsning (gyldighedsområde) Proceduren gælder for alle fastansættelser på Hotel- og Restaurantskolen. Henvisninger Hotel- og Restaurantskolens personalepolitik Procedure for overvågning og vedligeholdelse af arbejdsmiljøhåndbogen Dokument nr Dato: Side 1 af 5

2 Fremgangsmåde Punkt 1-9 gælder for fastansættelser 1. Overordnet personaleplanlægning Den overordnede personaleplanlægning skal sikre, at alle aktiviteter på skolen sigter mod opfyldelsen af de fastlagte mål. 2. Planlægning i den enkelte afdeling Personaleplanlægningen foregår i den enkelte afdeling ud fra oplysninger om: 1. stillingsbeskrivelser 2. kendte aktiviteter 3. igangsættelse af nye aktiviteter 4. økonomiske overvejelser 5. andet 3. Fastlæggelse af stillingens kvalifikationskrav og indhold Kvalifikationskrav til en ny medarbejder fastlægges gennem: 1. ny stillingsbeskrivelse eller ajourføring af en eksisterende stillingsbeskrivelse 2. beskrivelse af eventuelle nye ansættelsesområder 3. eventuel drøftelse med nærmeste kolleger om stillingens indhold 4. Stillingsbeskrivelsen skal blandt andet indeholde: 1. stillingens organisatoriske placering 2. ansvarsområder og samarbejdsforhold 3. opgaver, der er henført til stillingen 4. særlige forhold 5. kvalifikationskrav a. teoretiske b. praktiske c. personlige d. andre Dokument nr Dato: Side 2 af 5

3 5.Annonceringsform og indhold Skolens annoncer skal opfylde cirkulæret om formulering af stillingsopslag. Følgende skal fremgå: 1. stilling og arbejdsopgaver 2. løn- og arbejdsvilkår 3. stedet, hvor opgaverne skal udføres 4. kontaktperson for yderligere oplysninger Stillinger opslås såvel internt som eksternt. Stillingsopslaget udarbejdes i Medarbejderplan og lægges efter godkendelse på skolens hjemmeside. Ansøgning Samtidig med den eksterne annoncering bringes en henvisning på Facebook samt skolens Intranet. Det eksterne medie vælges af den ansvarlige chef / leder i samarbejde med markedsføringsafdelingen ud fra følgende liste: (listen er ikke udtømmende) 1. relevante fagblade og tidsskrifter 2. dagspressen, fx Søndagsavisen 3. Statstidende andre relevante jobdatabaser 6. Ansøgningen Alle ansøgninger skal være skriftlige med bilag. Ansøgninger modtages kun gennem rekrutteringssystemet i Medarbejderplan. Alle ansøgere får ved modtagelse af deres ansøgning bekræftelse på, at deres ansøgning er modtaget, samt besked om, at de tidligst kan forvente at høre nærmere 14 dage efter ansøgningsfristens udløb. 7. Udvælgelsesprocedure Der er almindelig tavshedspligt i forbindelse med arbejdet med ansøgere. Alle ansøgninger gennemgås af den/de ansvarlige ledere, der vurderer den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaring. Dokument nr Dato: Side 3 af 5

4 For lærere er der formelle krav til kvalifikationer, blandt andet pædagogikum. Derudover ønsker skolen, at lærere har IT-kompetence svarende til det pædagogiske IT-kørekort. Tillidsrepræsentanten kan få adgang til at skimme ansøgningerne. Et rimeligt antal ansøgere udvælges af lederen og indkaldes til samtale. 8. Personlige samtaler Personlig samtale gennemføres med deltagelse af relevante ledere samt tillidsrepræsentanten. Hvor det skønnes relevant, kan der deltage yderligere repræsentanter fra skolen, dog bør antallet af deltagere i samtalerne søges begrænset til det mindst mulige antal. Hvis det skønnes nødvendigt udvælges 2-3 ansøgere til videre bearbejdelse, der kan bestå af en yderligere samtale evt. suppleret med løsning af en case. Nødvendige referencer indhentes. Endelig beslutning om ansættelse foretages af lederen. 9. Tilbud om ansættelse Ansættelsesskema underskrives af lederen og den nye medarbejder og sendes til Efter modtagelsen af ansættelsesskemaet igangsætter løn- og personaleafdelingen workflow for nye medarbejdere, så relevante informationer kommer rundt til de berørte afdelinger på skolen. Samtidig sendes automatisk mail til den nye medarbejder med anmodning om dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Endeligt ansættelsesdokument med lønindplacering og bestemmelser om prøvetid udformes hurtigst muligt efter modtagelse af den nødvendige dokumentation. Nærmeste leder informerer om ansættelsen på skolens intranet. Dokument nr Dato: Side 4 af 5

5 10. Tidsbegrænsede ansættelser Punkt 1-9 gælder også for ansættelse i vikariater (tidsbegrænsede ansættelser). 11. Ansættelse på timeløn Ved ansættelse af medarbejdere på timeløn vurderer den ansvarlige leder i samarbejde med afdelingslederen i løn- og personale, hvilke dele af denne procedure, der skal gennemgås. Ved alle timelønnede ansættelser orienteres tillidsmanden for det pågældende område om ansættelsen. Opfølgning på gennemførelse og effekt Chefgruppen er ansvarlig for, at denne procedure implementeres og efterleves på Hotel- og Restaurantskolen. Afdelingslederen i løn / personale er ansvarlig for løbende, og minimum en gang om året, at følge op på, om denne procedure efterleves og lever op til retningslinjerne. Efterleves proceduren ikke, kontaktes afdelingslederen i løn / personale og chefen for den afdeling, hvor proceduren ikke efterleves. Sidstnævnte er ansvarlig for at gennemføre en undersøgelse af, hvorfor retningslinjerne ikke følges, og hvordan der kan rettes op på dette. Kommunikation Chefgruppen er ansvarlig for at informere om indholdet i denne procedure til relevante ledere. Dokumentation Referater fra samarbejdsudvalgsmøder Ansvar Afdelingslederen i løn / personale er ansvarlig for at opdatere denne procedure. Samarbejdsudvalget orienteres om ændringer til denne procedure. Dokument nr Dato: Side 5 af 5

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler

02-07-2010. Sagsnr. 2010-85568. Cirkulære nr. 7/2010. Dokumentnr. 2010-422946. Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Økonomiforvaltningen 02-07-2010 Cirkulære nr. 7/2010 Opslag og ansættelser i Københavns Kommune - procedurer og regler Sagsnr. 2010-85568 Dokumentnr. 2010-422946 Indledning Det er et grundlæggende krav

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere