Plads til forbedring Blik for det 8. spild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plads til forbedring Blik for det 8. spild"

Transkript

1 Plads til forbedring Blik for det 8. spild 01 Tilrettelæggelse Margit Johansen

2

3 Indhold Forord. Burning man og brændende platforme 4 Indledning. Platform for engagement og udvikling 6 Den nye industri arbejdsplads medarbejder 1. Blik for flow og spild. Den effektive organisation 8 2. Blik for det 8. spild. Den dynamiske organisation Lean i et længere udviklingsperspektiv 16 Kort deltagerpræsentation 20 Kick-off aktiviteter 21 Litteratur og kontaktadresser 22»Når den kinesiske drage vågner skælver hele verden.«napoleon Den nye industriarbejdsplads/medarbejder. Skriftserien Dette Kick-off nummer er det første i en række af arbejdshæfter om udviklingsprojekter i danske industrivirksomheder. Her præsenteres kort projektets baggrund, vision og metodiske tilgange til forandring i organisationer. Deltagende virksomheder: Rose Poultry A/S Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Arbejdshæfte nr. 1 er tilrettelagt af Margit Johansen, Projektkoordinator. 3

4 Den nye industri arbejdsplads medarbejder Forord Burning man og brændende platforme Hvert år samles mennesker i Nevadas Black Rock ørken til et ugelangt arrangement, Burning Man. Deltagerne skaber selv indholdet i løbet af den tid, de er der, og det handler udelukkende om kreativitet og nytænkning. Ud af praktisk talt ingenting eksploderer ørkenens sand i kæmpemæssige skulpturer, installationer, tema-lejre, performances, events m.v. Alene på grundlag af de tilstedeværendes fælles vilje til at præstere det helt usandsynlige og umulige. Hvordan skaber vi den samme begejstring og engagement på vores arbejdspladser? Vi skal leve af at producere varer i Danmark - også om ti, tyve og tredive år, når vi vil bevare og udvikle det nuværende velstandsniveau. I lyset af den globale konkurrence betyder det, at vi skal udvikle processer og produkter, der opfylder kundens behov bedre og hurtigere end de, der udvikles i lande med lave lønninger. Samtidig er der rigeligt med plads til løbende justeringer og forbedringer, når værditilførslen i danske fremstillingsvirksomheder ofte kun foregår i 0,2-10 % af den samlede gennemløbstid. Men suboptimering er ikke nok, når alle mestrer effektiv produktion. På den lidt længere bane skal der tænkes helt ud af produktions-boksen; og der skal radikale forandringer og vækststrategier til. Fremtiden tilhører de innovative virksomheder, der løbende udvikler, sælger, frembringer, transporterer og vedligeholder nye produkter - kloden rundt. Virksomheder, som tør markedsføre processer, forsyningskæder og produkter, før disse er udviklet til perfektion. Det forudsætter organisationer og medarbejdere lokalt, der vil, kan og må få gode ideer, som kan kombinere kendte ideer og materialer på nye måder og som mestrer de kreative udviklingsprocesser. Som projekt for udvikling støtter»den nye industriarbejdsplads/medarbejder«danske virksomheders bestræbelser på at blive mere effektive og innovative. Visionen om stærke, konkurrencedygtige danske industrivirksomheder bygger på ideerne og målene om: Forretningskoncepter, der bygger på viden om kunden og markedet Strategier, der spiller sammen med virksomhedens processer og kompetencer Synlig ledelse, klare og tydelige mål, opgave- og rollefordeling og rammer Glade og kompetente medarbejdere, der vil, kan og må tænke og agere fremadrettet fornyende 4

5 Der er to samlende metodiske tråde i projektet: 1 Lean (Production), som platform for effektivisering med bundlinjefokus, der giver hurtige, motiverende oplevelser af fælles aktion og succes. 2 (Organisatorisk) Læring, som mere overgribende tilgang til forståelse af de behov, barrierer og muligheder, virksomheder og medarbejdere har for at blive mere effektive og lærende samt vokse på det globale marked. Den nye industri arbejdsplads medarbejder Og der er to sammenhængende fokus eller synsvinkler i projektet: 1 Projektet arbejder for at styrke medarbejdernes employability, dvs. mulighed for at opnå og bevare en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet via relevant personlig udvikling, efteruddannelse og praktisk erfaring. 2 Projektet arbejder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne i den globale økonomi. Disse overordnede projekttråde udreder vi i dette hæfte. I de følgende hæfter sætter vi ansigter, kød og blod på de konkrete aktiviteter på de deltagende virksomheder. Projektet kan desuden følges på hjemmesiden: Burning man og brændende platforme Hvert år samles mennesker i Nevadas Black Rock ørken til et ugelangt arrangement, Burning Man. Deltagerne skaber selv indholdet i løbet af den tid, de er der, og det handler udelukkende om kreativitet og nytænkning. Ud af praktisk talt ingenting eksploderer ørkenens sand i innovative skulpturer, installationer, tema lejrer, performances, events m.v. Alene på grundlag af de tilstedeværendes fælles vilje til at præstere det helt usandsynlige og umulige. Hvordan skaber vi den samme begejstring på vores arbejdspladser? Århus, februar 2006 Anders Chr, Haahr projektleder Margit Johansen projektkoordinator 5

6 Den nye industri arbejdsplads medarbejder Indledning Platform for engagement og udvikling På det globale marked vil det blive stadig sværere at klare sig i konkurrencen alene ved at have en effektiv drift. Ganske enkelt fordi det mestrer alle med tiden. Resultatfokuserede strategier sikrer ikke danske arbejdspladser på den lange bane, det er de fleste enige om. At drive og udvikle danske industrivirksomheder, som vokser i globaliseringen kræver stålsat fokusering og en massiv arbejdsindsats - kombineret med kreativitet, nysgerrighed, åbenhed overfor nye tanker og ideer, hurtighed og et globalt udsyn. De sidstnævnte kompetencer går imod det meste af det, vi har lært indtil i dag. Plads til forbedring Virkeligheden i de fleste danske virksomheder er, at vi har mere travlt med at slukke brande end at innovere på forretningen. Det er klart, at når den reelle værditilførelse er på mellem 0,2-10% af gennemløbstiden i mange danske produktionsvirksomheder med uhensigtsmæssigt layout, lange cyklustider, store mellemlagre og lang intern transport, så er der besparelser at hente på den korte bane, blot ved at jagte spild og forbedringer i en periode. Værktøj til forandring Flere virksomheder mærker platformen brænde under sig og tager systematisk fat på forbedring af processer og kompetencer, fx via de strategiske koncept-værktøjer, som erhvervsskoler og konsulenter udbyder. Kært barn har mange navne: ISO 9001 certificering Total Quality Management, Kvalitetsledelse Lean Manufacturing Balanced Scorecard Supply Chain Management, Agile Logistics Human Ressource Management Knowledge Management, Videndeling Den lærende Organisation Blue Ocean strategier Forandringsledelse, situationsledelse, Coaching og Appreciative Inquery 6

7 Sammenfattende kan man sige, at disse nyere ledelsesværktøjer har fokus på: 1 Synlig, dedikeret og involverende ledelse, klare strategiske mål, ansvars- og rollefordeling. Tydelige rammer for og forventninger til selvledelse. 2 Fælles forståelse sense-making, som motiverer medarbejderen til selv at definere indsatsområder og tage positivt forbedrende initiativer for at nå forretningsmålene. 3 Logiske, analystiske tilgange og redskaber (med specifikke, entydige målepunkter) kombineret med tid og rum til mere intuitive, uforudsigelige og mangfoldige innovative tilgange. Den nye industri arbejdsplads medarbejder 4 Konflikter, forskellighed og modsætninger som styrker og afsæt for forståelse og udvikling dvs. som råstof og forudsætning for innovation af forretningen. Modstand, uenighed og skepsis er velkommen, værdifuld information, som afsæt for fælles beslutninger. Med andre ord handler det i høj grad om at tage udgangspunktet i den menneskelige ressource, i medarbejdernes og ledernes motivation, kompetencer og potentiale for udvikling. Arbejdsformen er typisk projektarbejdet med udgangspunkt i en (selv-)formuleret problemstilling. Indstillingen er respektfuld, værdsættende, nysgerrig og coachende. Udfordringen, ledelsesopgaven bliver at få ressourcerne i spil, at skabe rum for at medarbejderen udfolder og udvikler potentialet, at jage det 8. spild, spildet af menneskelige ressourcer. Dialogen og interviewet, historiefortællingen er centrale (selv)ledelsesværktøjer, og viden og fælles visioner udveksles på tværs af organisationen. Der tages udgangspunkt både i oplevelsen af succes og i traditionelle, fastlåste dilemmaer. På de følgende sider introduceres kort Lean Manufacturing, som platform for effektivisering og Organisatorisk Læring som en overordnet forståelse, der åbner perspektiver for mere radikale forandringer og samtidig som en metode til implementering af Lean Production. 7 Skab radikale fornyelser De fleste innovationer i Danmark handler om at gøre tingene lidt bedre, et skridt ad gangen. Vi er ikke til de radikale fornyelser. Det er ikke dansk tradition. Vi tænker tingene igennem og gør dem brugbare. Det er heri, vores styrke ligger. Selve de store opfindelser lader vi andre om. Vi finder sjældent på noget nyt, som overrasker verden. Det kan være farligt i fremtiden. Vi må se i øjnene, at flere vil konkurrere på innovation fremover. Det øger sandsynligheden for nye produkter og løsninger, som pludseligt forandrer et eksisterende marked. Vi bliver derfor nødt til at blive bedre til også selv at nytænke radikalt. Det kræver, at vi ændrer vores mentale forestilling om, hvordan vi skal innovere. Vi kan ikke altid satse på grundighed og udvikle indtil perfektion. Det vil der ikke være tid til. Vi skal lære at satse på løsninger, som ikke er perfekte fra begyndelsen, men som vi kan udvikle løbende. Vi skal kombinere faglig grundighed og markedsmæssig hurtighed på en ny måde, så vi ikke mister muligheder, fordi vi handler for langsomt. Innovationsrådets charter 7

8 Den nye industri arbejdsplads medarbejder 1 Blik for flow og spild Den effektive organisation Linjeproduktion Bilindustri Lean historik I 1913 indførte Henry Ford linieproduktion på Ford Highland Plant i Michigan USA og medarbejderstaben blev reduceret med 90%.»Målet med Kaizen (japansk for løbende forbedringer) er en lærende organisation, som hele tiden udvikler og forbedrer sig«impless Hos Toyota i Japan begyndte produktionen af model AA i 1936 på Kariya Assemply Plant i Japan. Hos Ford producerede medarbejderne 7000 biler pr. dag, Toyota fremstillede kun 2685 biler over sammenlagt 13 år. Toyota måtte fyre 25% af sine medarbejdere. Det udløste en række strejker og en ny ledelse garanterede medarbejderne livslang beskæftigelse og de blev alle officielt en del af Toyota familien. Med inspiration fra Ford s Plant Rouge startede Eiji Toyoda og chefingeniør Thiichi Ohno opbygningen af Toyota Production System med fokus på spild (Muda)reduktion, involvering af medarbejderne, samt ancinnitets- og bonusløn. Produktionen steg og nye metoder udvikledes: bl.a. SMED (single minutes exchange of die), med forbedrede op-/omstillinger fra 3 døgn til ca. 30 minutter pr omstilling, U-layout, Six Sigma (nulfejlsproduktion), 5 S (jagten på spild), Value Stream Mapping, Just-in-Time, Poko Yoka, TPM (operatørstyret vedligehold), Kaizen (løbende forbedringer), Kanban (visuel lagerstyring) m.m. Begrebet Lean»Lean«kommer fra bogen Lean Thinking, 1996, af Womack og Jones, hvor analyser af bilindustrien i USA, Europa og Japan synliggjorde markante forskelle i tilgangene til produktion. Inspirationen kom fra en bog fra 1990, The machine That Changed the World af Womack, Jones og Ross. Lean kan oversættes med nøjsom, mager, trimmet og hentyder altså oprindeligt til tung amerikansk masseproduktion overfor strømlinet japansk bilproduktion. I dag bruges det mere generelt for effektivisering i tråd med filosofien,»work smarter not harder«. Nogle fastholder konsekvent de japanske betegnelser, andre lægger mere vægt på selve tankegangen. 8

9 Lean Manufacturing Lean Manufacturing handler om at eliminere spild, variation og manglende fleksibilitet og i første omgang score de lavthængende frugter, så arbejdsdagen bliver mere effektiv uden at den enkelte medarbejder skal løbe stærkere. Overordnet foregår Lean Manufacturing i en række sammenhængende faser, som groft kan fremstilles sådan: 1 De værdiskabende aktiviteter, som kunden vil betale for, værdistrømmen, kortlægges. 2 De ikke-værdisskabende aktiviteter, som kunden ikke vil betale for, spildet, variationen, mangel på fleksibilitet reduceres eller fjernes. 3 De værdiskabende processer bindes sammen til et forbedret flow gennem fokus på seriestørrelser, mellemlagre, kapacitetsudjævning, lay-out, standardisering m.m. 4 Produktionen indrettes efter det faktiske kundetræk - til tiden 5 Lagre styres i forhold til flow med visuelle signaler 6 Der etableres et informations- og beslutningssystem ude på gulvet via tavler og tavlemøder. 7 Hele organisationen involveres i løbende reducering af spild, variation, manglende fleksibilitet. Den nye industri arbejdsplads medarbejder Produktionsspil I løbet af op til tre timers effektiv spilletid i runder med gradvise indføring af forbedringer prøver deltagerne produktionsspillet. Deltagerne får en hands on oplevelse af Lean principperne, som giver motivation til at gå i gang og afføder en række ideer til konkrete forbedringer i deres egen hverdag. Spillet har flere fordele. I»The Buckingham Lean Game konceptet er Lego klodserne kendte og tryghedsskabende. Spillet er en sjov og uhøjtidelig indgang til at afprøve og lære noget nyt, det giver anledning til ny indsigt i, hvordan ens egen produktion hænger sammen, det skaber ny erkendelse af at overkommelige ændringer kan give store resultater på bundlinjerne. Spillet giver motivation og tryghed til at gå i gang med noget nyt. Spillet giver deltagerne et blik for flowet og de, overraskende, mange overflødige led. Kunsten er at få medarbejderne til at se sporten i det og blive bidt af jagten på spild. Når medarbejderne har fundet fidusen, kan de hver især generere mindst 20 gode forslag til forbedring, systematisering, oprydning, standardisering af processer, udvikling og optimering af maskiner m.v. Produktionsspillet begejstrer og engagerer med sin konstante vekslen mellem praktisk afprøvning og refleksion og for bestemte medarbejdergrupper gennem elementet af konkurrence. Det er en ledelsesopgave efterfølgende at sikre gennemførelsen i praksis. Successen ved de åbenlyse spildreduktioner er stor og tilsvarende er irritationen stor, når idéer efterfølgende ikke gennemføres og der netop ikke opstår den engagerende vekselvirkning mellem idé-generering, forbedringsgennemførelse, refleksion etc. 9

10 Den nye industri arbejdsplads medarbejder Eksempler på Lean tilgange til forbedringer 5S-metoden bringer orden og systematik ind i virksomheden, det kan bruges i produktion, administration og logistiske funktioner. Først ryddes op og smides ud og så etableres standarder og systematikker på gulvet, på borde, reoler og værktøjsvægge. SMED-metoden kortlægger systematisk aktiviteterne i et værktøjsskift. Arbejdet omorganiseres så unødvendig håndtering, ventetid og transport fjernes og den produktive tid på maskinen øges. Poka-Yoke fokuserer på at fjerne årsager til fejl og bringe indsatsen videre end til blot at fjerne fejlen her og nu. Grundholdningen er at det er menneskeligt og også praktisk uundgåeligt at fejle, derfor er det vigtigt at finde årsagerne til fejl og indsætte fx visuelle advarselssignaler tidligt i processerne. Syv former for spild Overproduktion mere end efterspurgt/for tidligt Ventetid efter materialer, værktøj, beslutninger Bevægelser dårlig indretning af arbejdspladsen Processer - unødvendige led, kontrol og test af svage led Lagre binder kapital, plads, tid, risiko for defekt Transport uhensigtsmæssigt layout for lang transport Kassation spild af tid, ressourcer og materialer Den 8. form for spild; spild af menneskelige ressourcer 10

11 Value Stream Mapping Kortlægning af værdistrøm 1 As-is Som det er i dag Grupper følger et udvalgt produkts vej gennem virksomheden fra slutkunde bagud til materialer. Data indsamles undervejs: tider, afstande, antal, priser m.v. Vejen præsenteres visuelt via symboler og post-it sedler, de enkelte procestrin angives med fokus på flow af materialer og informationer, gennemløbstid angives nederst på en tidslinje. Alle data indsamles ude på gulvet, der hvor det sker. Ideer til forbedringer opsamles som post it skyer undervejs i visualiseringerne. 2 To-be Fremtidig En ideal-strøm for produktets fremtidige flow visualiseres tilsvarende, baseret på de indsamlede data, fordele og evt. omkostninger beregnes. 3 Der visualiseres et forslag til nyt layout for produktet/produktfamilien 4 Der visualiseres et forslag til nyt layout for hovedstrømme (alle produktfamilier) i virksomheden Den nye industri arbejdsplads medarbejder Typiske procesdata i kortlægning af værdistrøm Cyklustider. Tiden fra emnet forlader processen til næste emne er ude Omstillingstiden. Tiden for skift fra én produktionsvariant til en anden Oppetid. Tiden, hvor processen er tilgængelig Antal operatører/medarbejder Fejlprocent Transportenhed Seriestørrelse Årsvolumen Afstand målt i skridt fra en arbejdsstation til den næste Priser, netto, brutto, materialer og færdigvarer 11

12 Den nye industri arbejdsplads medarbejder 2 Blik for det 8. spild Den dynamiske organisation Organisatorisk Læring kan som en overgribende tilgang til forståelse være en konkret metode til at implementere Lean i organisationen. Værdien i platformen eller teknikken Lean ligger nemlig i måden, den rulles ud på/implementeres. Begreber, metoder og teknikker får først mening igennem kommunikation mellem mennesker. Kompetencer er således kort fortalt både en forudsætning for praksisfællesskab og et resultat af praksisfællesskab, dialogsamspil mellem forskellige mennesker. Det handler i høj grad om tværfaglighed, udveksling mellem forskellige faggrupper, om at tænke ud af boksen, om involvering af medarbejderne i mål og strategier. Og om at forhandle»mening«og at udvikle sin identitet som medarbejder. Fra Lean til Læring når fx lean skal implementeres i organisationen»hvordan bliver dilemmaer, konflikter og problemer til brændstof i den lærende organisations motor?«(aau, Institut for Læring) Lean Læring Fokus Organisationens værdistrømme Menneskene som organisationens ressource. Definition af spild Produktion til lagre, unødvendige processer, transport, spild af materialer m.v. Mentalt fastlåsthed blandt medarbejderne. Fornægtelse af faktiske forhold. Dårlig håndtering af konflikter, der fører til lejr-dannelse, skyttegravskrige m.v. Mangel på kompetence i forhold til de oplevede problemer og dilemmaer. Konsekvensforståelse Dårligt flow på grund af dårlig kommunikation, afstand mellem medarbejderne og kulturelt nedgroede konflikter. Dårligt flow på grund af dårlig strukturering af arbejdsorganisationen Interventionsmetode Skift fra traditionel til lean produktion Skift fra den traditionelle til den dynamiske organisation. Begreber Blik for flow og spild Fra single til double loop læring Mål Perfektion defineret ud fra værdistrømmen Personlig perfektion defineret ud fra evnen til at løse problemer, skabe visioner, tilslutning m.v. 12

13 To former for læring I boksen tænkning Single-loop læring kan sammenlignes med den proces, der foregår i en termostat, der er programmeret til at reagere på temperaturen i omverden. Når det er for varmt slukker den, når det er for koldt tænder den. Den stiller ikke sig selv spørgsmålet, hvilken temperatur er den rigtige i denne situation, men reagerer alene på baggrund af sin programmering. Den nye industri arbejdsplads medarbejder Det er den situation, der præger den gamle, statiske industri, hvor medarbejderne er do ers, der systematisk straffes for fejl og ikke involveres tilstrækkeligt i drift og udvikling. Ud af boksen tænkning Double-loop læring er den proces, hvor»termostaten«bliver selvprogrammerende, og kan iagttage, at der på trods af den programmering, synes at være for varmt i rummet, hvorfor programmeringen må ændres. Det er den situation, der præger dynamiske organisationer, der udvikler sig løbende. Her er medarbejderne proaktive og tager medansvar på baggrund af en høj grad af tværfaglighed og involvering i mål og strategier. Hvad karakteriserer en dynamisk organisation? Det er en organisation, hvor medarbejderne har de personlige værktøjer, der skal til for at gøre noget ved organisationens dilemmaer, konflikter og problemer. Hvad er det, der sker i dilemmaet, konflikten, problemet? Man stopper! Hvad er det der stopper en? Det er, at der er noget, der ikke passer sammen. Vi siger et, og gør noget andet. Vi har lyst til at fortælle en kollega, at når denne ikke løser sine opgaver, så ødelægger det processen, men man gør det ikke. Vores erfaringer viser sig hele tiden at blive noget andet end det, vi regner med. Vi holder mange møder, men jeg føler ikke, at vi lytter til hinanden på en ordentlig måde og kommer videre. 13

14 Den nye industri arbejdsplads medarbejder To måder at tænke dilemmaet på 1 Definition»Dilemmaet kan betegnes som et umuligt valg, en umulig situation, fordi de kendte veje er blokerede, man føler sig fanget, og der er ingen vej ud«2 Definition»Dilemmaet kan rumme energi til at bane nye veje. Og det kan rumme muligheder for gennem søgen efter udveje at møde ukendte sider af sig selv og omgivelserne og tvinge til stillingtagen ved opfattelse og værdier, man ikke tidligere har sat spørgsmålstegn ved.«organisationens velkendte dilemmaer, problemer og konflikter er centrale for medarbejderne, og rummer derfor paradoksalt netop den nødvendige viden og engagementet til udvikling af organisationen. Der findes mange arenaer og zoner for læring og udvikling formelt i uddannelsessystemet og i virksomhedens praktiske hverdag: i måden at rekruttere medarbejdere og oplære dem på, i jobrotation, i måden at organisere arbejdet på m.v. Det afgørende er ikke den enkelt arena, udvalget eller mixet af arenaer, men det positive samspil mellem de forskellige arenaer, når den enkelte medarbejder og organisationen skal udvikle sig. Den systematiske satsning på kompetenceudvikling er vigtig, og der er mange veje til udvikling. Der gives her et overblik: 14

15 Seks udviklingsscenarier Læringssituationer Lederroller Konsekvenser for Læring Benzintanken Autoritær/informerende Formel viden/reproduktiv viden Mesterlæren»Autoritær«/anvisende Praktisk viden/reproduktiv viden Projektet Vejledende Blandingsform, ejerskab, ny viden Diskussions-gruppen Selvstyrende grupper Formel viden/reproduktiv viden Sjakket Selvstyrende grupper Praktisk viden/reproduktiv viden Eksperimentariet Selvstyrende grupper Blandingsform, ejerskab, ny viden Den nye industri arbejdsplads medarbejder Fire udviklingsstrategier Paradigme Metafor Lederrolle(r) Ændringsmetode Teknisk-rationel strategi Maskine Bureaukrat/ingeniør Planlægning Humanistisk strategi Organisme Psykolog Terapeut Proces-konsultation Politisk strategi Politisk system Politiker Taktik Eksplorativ strategi»ukendt land«opdagelsesrejsende Kommunikation Fire udviklingsveje eller læringszoner Den formelle uddannelse (rekruttering, systematisk ekstern efteruddannelse) Intern/ekstern efteruddannelse (til-/oplæring) Læring på arbejdet (samarbejde med kolleger, kunden, leverandøren, tværfaglighed, organisering af arbejdet, videndeling) Læring i arbejdet (organisering af arbejdet i teams, netværk m.v.). Dynamiske organisationer, der lærer og udvikler sig, arbejder systematisk med sammenhængen imellem og samspillet mellem disse veje til udvikling. Hver enkel medarbejder har sine personlige præferencer og subjektive oplevelser af, hvad der er positivt og fungerer. Man kan sige, at den enkelte har sin egen læringsstil, som hænger sammen med forhold i forbindelse med den enkeltes identitet, virksomhedens kultur og traditioner m.v. Det betyder altså, at nogle arenaer, veje/zoner og strategier er mere hensigtsmæssige end andre afhængig af situationen og den enkelte. Det vender vi tilbage til i et senere materiale med konkrete case-studier fra projektet. Den bedste læreproces er den, hvor medarbejderen får mulighed for selv at oversætte begreber, metoder og værktøjer til sin egen konkrete arbejdssammenhæng og kontekst. 15

16 Den nye industri arbejdsplads medarbejder 3 Lean i et længere udviklingsperspektiv Vi vil meget gerne være med til at skabe en energisk, fælles lyst til udvikling og forandring på danske industriarbejdspladser. Det er den slags arbejdspladser, vi gerne selv vil være på. Og det er et skræmmende fremtidsscenarie at forestille sig et Danmark uden fremstillingsindustri. Projektet er drevet af visionen om konkurrencedygtige virksomheder og medarbejdere med stor»employability«. Projektets teoretiske og metodiske udgangspunkt er, at forandring er noget, der sker i samspillet mellem enkeltpersoner i konkrete praksisfællesskaber, her de deltagende virksomheder eller dele af dem. Vi har ikke nogen færdig model eller opskrift, men er tværtimod meget afhængig af de konkrete omstændigheder og deltagende medarbejdere. Der er med andre ord en høj grad af uforudsigelighed og frirum i projektet. Derimod kan der sagtens være et meget specifikt fokus, forudsigelighed og snævert spillerum i de enkelte delaktiviteter i projektet. Overordnet er projektet tiltænkt rollen som den»forstyrrende faktor«, der på udvalgte niveauer griber ind i og påvirker de konkrete praksisfællesskaber og giver deltagerne nye erfaringer, tid, rum og redskaber, der udvider deres muligheder for at tænke nyt og agere på nye måder. Med andre ord er udviklingsprojektet engageret i at udforske og påvirke de processer og deres samspil, som er medvirkende til at medarbejderne og dermed organisationen får mulighed for at ændre sig. L E A N 16

17 Den nye industri arbejdsplads medarbejder fokus Nye blik på gamle organisationer og medarbejdere Overordnet kan det, der sker i udviklingsprojektet beskrives sådan: I og med projektet introduceres, og aktiviteterne går i gang skabes et nyt socialt praksisfællesskab eller det gamle bliver genfødt og re-vitaliseret. Det sker ved at medlemmerne i forskelligt omfang i bottom-up processer genopdager, genformulerer og re-designer de kompetencer, processer og systemer, der i den konkrete kontekst befordrer ny dynamik og succesoplevelser, som igen kan generere ny tænkning og ny handling. Med andre ord den gamle organisation og medarbejderne får chancen for at få et nyt blik på sig selv og de muligheder og det potentiale, der blot venter på at blive realiseret. I udviklingsprojektet kan deltagerne gribe chancen for at starte på en frisk, og opfatte sig selv og hinanden som delvise nybegyndere, der ikke har svaret på alt på forhånd, eller mestrer alt fra dag ét.»det kan i fremtiden vise sig, at det ikke blot er uddannelse, der bliver en væsentlig markør for skillelinjerne i samfundet, men at virksomheder også bliver af lige så stor betydning og på en anden måde end tidligere; trygheden består på sigt ikke blot i fast ansættelse i en stor, stabil virksomhed, men i muligheden for udvikling på en dynamisk arbejdsplads. Hermed også antydet, at de danske arbejdspladser rummer et stort potentiale«det Nationale Kompetenceregnskab p. 15 Udviklingsprojektet kan blive et eksperimentarium med netop det positive samspil mellem praktisk afprøvning, refleksion og idé-udvikling som passer den enkelte, og som organisationen kan rumme. 17

18 Den nye industri arbejdsplads medarbejder Lean som afsæt for fornyelse og forandring Et Lean initiativ kan betragtes som en metode til at intervenere et praksisfællesskab for at nå læringsmål om ændret adfærd. Alle tre deltagende virksomheder er optaget af Lean som en platform for effektivisering via Kanban, produktion efter kundetræk - til tiden, optimering af maskiner m.v. Der er forventninger om større besparelser og markante bundlinjeresultater. Og der er forventninger til at de praktiske lean-metoder giver medarbejderne det blik for flow og spild, som kan gøre dem til drivere for løbende forbedringsprojekter. De praktiske, overskuelige lean-projekter skal give de hurtige, gode fælles succesoplevelser i en positiv oplevelsesspiral. Endelig skal initiativet implementere, hvad man kan kalde nye Lean organisations- og ledelsesstrategier. Strategier, som skal give medarbejderne større ejerskab og ansvar. Et eksempel: Til støtte for/resultat af den igangsatte proces og helt i overensstemmelse med Lean-ånden introduceres såkaldte tavlemøder i virksomhederne, dvs. en række udvalgte nøgletal og fokusområder gøres tilgængelige og synlige på informationsog kommunikationstavler, centrale steder i produktionen. De involverede samles omkring tavlen og aftaler indgås. Hver virksomhed udvikler deres egen tavle-model. Arbejdet med disse tavler præsenterer vi i et særskilt arbejdshæfte. z 18

19 Virksomhedernes forventninger til Lean-initiativet: Effektivisering, optimering af produktionen med bundlinjeresultat De praktiske, overskuelige projekter giver fælles succesoplevelser Medarbejderne får blik for flow og spild Medarbejderne kan selv drive forbedringsprojekter Nye organisations- og ledelsesformer kan introduceres/implementeres Afsluttende vil vi kort opridse den overordnede interventionsproces i»den nye industriarbejdsplads/medarbejder«, sådan som projektets første indledende faser er forløbet, i en overskuelig modelform: Den nye industri arbejdsplads medarbejder En interventionsmodel Projekt»Den nye industriarbejdsplads/medarbejder«1 Projektledelsen præsenterer udviklingsprojektet»den nye industriarbejdsplads/ medarbejder«for virksomhedens ledelse. Projektet er nu i gang med at udforske, påvirke og genskabe organisationens selvforståelse og kollektive hukommelse. (august - oktober 2005) 2 En proceskonsulent tilknyttes virksomheden efter virksomhedens valg. Konsulenten er løbende i dialog, evt. også i systematisk interviewform med ledere og medarbejdere samt udvider projektets udforskning, påvirkning og genskabelse af organisationens selvforståelse. 4 Projektledelsen præsenterer projektets baggrund, vision, mål og metodiske tilgange på en række møder i virksomheden og på to kick-off arrangementer for chefer og ledere: et to dages lean introduktionskursus og et to dages introduktionskursus til læring. (oktober-november 2005) 5 I og med projektet introduceres og lean-aktiviteterne går i gang genskaber og re-vitaliserer projektet medarbejdernes oplevelse af sig selv som del af et praksisfællesskab. Man kommer i tanke om de gode resultater, de fælles sejre og får genformuleret og bearbejdet det, som traditionelt ikke fungerer, de tilbagevendende konflikter, problemer og dilemmaer. Der bliver sat kursusdage og tid af samt skabt nye rum for refleksion og formuleret forventninger om ny handling. (december-januar 2005/2006).»Det kan endvidere demonstreres, at kompetenceniveauet som målt i NKR (Nationale Kompetence Regnskab) er højere hos ansatte i virksomheder, som er karakteriseret ved bl.a uddelegering, videndeling, tværfaglige arbejdsgrupper og satsning på efter- og videreuddannelse bredt af alle medarbejderkategorier, og at efteruddannelsen i disse virksomheder er af både faglig, personlig og social karakter. Disse virksomheder betegnes som»dynamiske«i modsætning til statiske virksomheder defineret ved de omvendte kendetegn«(det Nationale Kompetenceregnskab p. 32) 19

20 Den nye industri arbejdsplads medarbejder Kort deltagerpræsentation Rose Poultry A/S Rose Poultry A/S er Danmarks største producent af forædlede kyllingeprodukter til danske og udenlandske forbrugere, og slagter og forædler omkring kyllinger om dagen på 3 fabrikker. Rose Poultry A/S blev skabt i 1999 i forbindelse med fusionen mellem Vinderup Fjerkræslagteri A/S og Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S. I 2002 overtog koncernen også Padborg Fjerkræslagteri. Siden grundlæggelsen for over 50 år siden har de tre virksomheder været i dansk familieeje. Rose-koncernen beskæftiger ialt ca.1050 ansatte og omsætter for ca. 1,5 mia. kr. om året. På fabrikken i Skovsgaard er der ca. 420 ansatte, der produceres bl.a. ferske produkter til England, frosne produkter til Danmark, Sverige og England samt vinger til 3. lande. Flügger A/S Flügger koncernen er en af Skandinaviens største producenter, distributører og forhandlere af bygningsmaling, træbeskyttelse, vægbeklædning, maleværktøj, rengøringsartikler, rengøringsprodukter og slibeprodukter. Flere end 460 franchise samt egne kædebutikker i Danmark, Sverige, Norge, Polen og Kina. Flügger koncernen beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for ca. 1,2 milliard kroner. Koncernen er danskejet og har været børsnoteret siden Der er ca. 60 ansatte på fabrikken i Kolding, der producerer maling og træbeskyttelse. Desuden involveres fabrikkerne i Faaborg og Maribo med tilsammen ca. 40 medarbejdere. Alfa Laval Kolding A/S Alfa Laval er en af verdens førende leverandører af specialiserede rustfrie produkter og procestekniske løsninger til at varme, køle, separere og transportere produkter som for eksempel olie, vand, kemikalier, læskedrikke, levnedsmidler, stivelse og pharmaceutika. Kapital 2000 Founds køber i 2000 Alfa Laval Gruppen. Kolding fabrikken, oprindeligt Lavrids Knudsens Maskinfabrik LKM (Alfa Laval Gruppen får aktiemajoriteten i 1971), har omkring 470 ansatte, heraf 270 timelønnede, der producerer fittings, ventiler og pumper. 20

Flow på linjen med tavler og tavlemøder

Flow på linjen med tavler og tavlemøder Flow på linjen med tavler og tavlemøder»en god dag er, når det hele bare kører i produktionen«02 3 cases Tilrettelæggelse Margit Johansen Flügger A/S, Kolding Rose Poultry A/S, Skovsgård Alfa Laval Kolding

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lean samarbejde og ledelse

Lean samarbejde og ledelse Lean samarbejde og ledelse Peter Hasle Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lean og arbejdsmiljø et dynamisk spændingsfelt Torsdag den 17. juni 2010, Eigtveds Pakhus, København Samarbejde eller

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 4: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere