NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559"

Transkript

1 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud A-skat ATP Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. EØS-dagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. overgangsydelse Nettoforskud A-skat ATP 122 Lån mod sikkerhed i LG Forskud / refusion vedr. efterløn Nettoforskud A-skat ATP Lån mod sikkerhed i LG Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP

2 NOTER 7 6 Forskud/refusion vedr. aktiveringsydelse Nettoforskud A-skat ATP Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud/refusion vedr. aktiveringsydelse (medlem, tidl.) Nettoforskud A-skat ATP Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud/refusion vedr. aktiveringsydelse (arb.giver, tidl.) Forskud/refusion 9 Forskud/refusion vedr. uddannelsesgodtgørelse (medlem, tidl.) Nettoforskud A-skat ATP Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP 10 Forskud/refusion vedr. uddannelsesgodtgørelse (arb.giver, tidl.) Forskud/refusion 11 Forskud/refusion vedr. befordringsgodtgørelse Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat

3 NOTER 8 12 Forskud/refusion vedr. orlovsydelse til børnepasning (medlem) Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud/refusion vedr. orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Forskud/refusion Tilgodehavende forskud/refusion Forskud / refusion vedr. tilbagebetalte efterlønsbidrag Nettoforskud A-skat / afgift Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende afgift Dagpenge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Udlån med sikkerhed i krav hos LG Udlæg til sikring af G-dage Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Indbetalt af LG Indbetalte G-dage Feriedagpenge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl

4 NOTER 9 17 EØS-dagpenge Efterbetalinger til medlemmer A-skat Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Overgangsydelse Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Udlån med sikkerhed i krav hos LG Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Indbetalt af LG Efterløn Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Udlån med sikkerhed i krav hos LG Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Indbetalt af LG Aktiveringsydelse Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl

5 NOTER Aktiveringsydelse (medlem, tidl.) Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl 22 Aktiveringsydelse (arb.giver, tidl.) Udbetalinger 23 Uddannelsesgodtgørelse (medlem, tidl.) Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl 24 Uddannelsesgodtgørelse (arb.giver, tidl.) Udbetalinger 25 Befordringsgodtgørelse Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl

6 NOTER Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke ydere refusion Mindre administrative fejl Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Udbetalinger Tilbagebetalinger Tilbagebetalte efterlønsbidrag Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Skattefri præmie Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Efterbetalingsrenter Udbetalinger

7 NOTER Tilbageførte ophørte ydelser (Arten skal anføres) Afdrag indb.til a-kassen, Udd.godtg Afdrag indb.til a-kassen, Udd.ydelse Afdrag indb.til SKAT, Udd.godt Afdrag indb.til SKAT, Udd.ydelse Andre refusionsberettigede udgifter (Arten skal anføres) Kontant afregnet til Arbejdsdirektoratet Følgende er afregnet kontant til dækning af fejludbetalte ydelser mv.: Dagpenge inkl. tilbagebetalte G-dage, LG-lån og EØS-dagpenge Feriedagpenge Overgangsydelse Efterløn Aktiveringsydelse Aktiveringsydelse, tidl. Uddannelsesgodtgørelse, tidl. Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning Skattefri præmie Tilbagebetalte efterlønsbidrag Fejludbetalte efterbetalingsrenter Ophørte ydelser (arten skal anføres) Udd.godtgørelse Udd.ydelse I alt overføres til refusionsregnskabet Andet jf. note 62 Renter af fejludb. via a-kassen med refusion Renter af fejludb. via a-kassen uden refusion Renter af fejludb. via SKAT Afdrag uforrentet saldo via SKAT

8 NOTER Medlemskontingenter Fuldtid: Antal Sats Unge under 25 år 55,00 241, Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis - Ordinære ,00 412, Ordinære ,00 389, Kombinationsforsikrede Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, 175,00 412, men ikke overgået på efterløn - Ordinære 17,00 810, Ordinære 4,00 677, Ordinære ,00 412, Ordinære 10,00 389, Kombinationsforsikrede 134,00 412, Efterlønsforsikrede - Ordinære ,00 810, Ordinære 9.441,00 787, Ordinære 1.713,00 677, Ordinære 6,00 654, Ordinære 1.231,00 529, Kombinationsforsikrede 830,00 810, Kontingentfrie 763,00 398, Efterløn ,00 404, Efterløn fra overgangsydelse ,00 166, Fuldtid i alt Deltid: Antal Sats Unge under 25 år 3,00 204, Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis - Ordinære ,00 318, Ordinære 336,00 295, Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn - Ordinære 8.878,00 318, Efterlønsforsikrede - Ordinære ,00 583, Ordinære 579,00 560, Ordinære 12,00 396, Kontingentfrie 31,00 265, Efterløn ,00 313, Efterløn fra overgangsydelse 5.332,00 154, Deltid i alt Fuldtid og deltid i alt

9 NOTER 14 (Note 34 fortsat) Overført fra forrige side Afdelingskontingenter i alt Andet: + Indgåede kontingenter vedr. tidligere år i alt Ingåede kontingenter vedr. EØS og dispensationer - Tilbagebetalte kontingenter - Afskrevne kontingenter/diff. Kontingent fordeling 69 Reduktion efterlønsbidrag Renteindtægter mv./ likvide beholdninger (Ekskl. forskudskonti vedr. Arbejdsdirektoratet) Kassebeholdning Renter og udbytte Saldo Pengeinstitut Reg.nr. Kontonr. Arbejdernes Landsbank Danske Bank Jyske Bank Jyske Bank Afdelinger Renter og udbytte af værdipapirer i alt, jf. n51 Renter af tilgodehavende ydelser (egne debitorer) Diverse indtægter Overskud vedrørende aktiviteter som anden aktør ifølge bilag A Refunderede procesrenter Bidrag til administration af EØS-ordningen +/- Reg. bidrag til adm. af EØS-ordningen Tilskud HK/Danmark

10 NOTER Medlemsbidrag til staten Obligatorisk bidrag indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2008 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år +/- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Bidrag til efterløn indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2008 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år +/- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Efterbetalte bidrag til efterløn vedr. EØS og dispensationer Medlemsbidrag til staten i alt Bidrag til ATP Indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2008 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år +/- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Afdelinger Hovedkasse I alt 39 Lønudgifter Honorarer til bestyrelse Løn, IT-afdeling Løn, øvrige Antal medarbejdere (årsværk): - I gennemsnit i Pr. 31. december

11 NOTER 16 Afdelinger Hovedkasse I alt 40 Personaleudgifter Kantine, ekskl. løn Kurser og efteruddannelse Personaleannoncering Sociale bidrag Diverse personaleudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 41 Lokaleudgifter Ejendomsskat Husleje betalt til 3. mand Husleje betalt til adm. iflg. kontrakt Lys, varme og vand Rengøring Rep. og vedl. af lokaler Diverse lokaleudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 42 IT-udgifter Driftsudgifter Distancearbejdspladser Konsulentbistand Rep. og vedl. af IT-anlæg Udvikling Diverse IT-udgifter Medlemsudgifter Jobsøgningskurser mv. Medlemsblade Medlemsmøder Diverse medlemsudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt

12 NOTER 17 Afdelinger Hovedkasse I alt 44 Administrationsudgifter Abonnementer Advokat Betalingsservice Forsikringer Kontingent til Samvirke Kontingenter, øvrige Kontorartikler Leje og leasing Markedsføring Mødeudgifter, bestyrelse mv. Omstilling og reception Papir og tryksager Porto Postscanning Rejseudgifter Rep. og vedligeholdelse af inventar Repræsentation Revisor Telefon Diverse administrationsudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 45 Administrationsvederlag Betalt a conto Regulering indeværende år Indeværende år i alt /- Regulering tidl. år (årstal anføres): a/c tilbagebetaling Fejludbetalinger Fejludbetalinger med eneansvar for a-kassen Fejludbetalinger med medansvar for a-kassen Heraf betalt af evt. administrator Diverse udgifter Underskud vedr. aktiviteter som anden aktør ifølge bilag A Andet -215

13 NOTER Småaktiver IT Indretning af lokaler Inventar og driftsmidler Diverse småaktiver 49 Afskrivninger IT Indretning af lokaler Inventar og driftsmidler Diverse afskrivninger Renteudgifter Bankkonti Andre lån, jf. note 64 Procesrenter Strafrenter Heraf betalt af evt. administrator Diverse renteudgifter - Heraf betalt af evt. administrator Værdipapirer (Anskaffelsesværdi eller kursværdi) Renter og udbytte Saldo 52 Deposita og forudbetalinger Huslejedepositum Andre deposita Forudbetalt husleje Forudbetalt løn Andre forudbetalinger

14 NOTER Andre debitorer Mellemregning med UVM Mellemregning med forbund/forening Tilgodehavende medlemskontingenter Tilgodehavende for fejludb. med medansvar for a-kassen Tilgodehavende vedr. reg. af bidrag tidligere år Arbejdsdirektoratet Tilgodehavende SP vedr. tidligere år Tilgodehavende ATP vedr. tidligere år Andre tilgodehavender vedr. Arbejdsdirektoratet Driftsmidler IT: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Indretning af lokaler: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Inventar og driftsmidler: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Diverse: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang - Afgang - Afskr., jf. note

15 NOTER Fast ejendom Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang i årets løb - Afgang i årets løb 56 Arbejdsdirektoratet, mellemregning Saldo ved årets begyndelse Regulering modposteret på egenkapital Afregnet med Arbejdsdirektoratet for /- Overført fra refusionsregnskabet side 1 0 +/- Reg. bidrag til adm. af EØS-ordningen 36 +/- Reg. obligat. bidrag 2007, note /- Reg. bidrag til efterløn 2007, note /- Reg. bidrag til ATP 2007, note Forskudskonti Kontonr. Saldo SKB UK-konto SKB KUB-konto Tilgodehavende ref. vedr modtaget i 2008 (Datoer skal anføres) Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Efterløn Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Efterlønsbidrag Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Skyldig A-skat ATP vedr. 4. kvartal Afgift vedr. december

16 NOTER Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger Tilgode hos SKAT iflg. anmeldte transporter Tilgode hos LG iflg. anmeldte transporter Tilgode hos medlemmer for udbetalte dagpenge Tilgode hos medlemmer for udbetalte feriedagpenge Tilgode hos medlemmer for udbetalt overgangsydelse Tilgode hos medlemmer for udbetalt efterløn Tilgode hos medlemmer for udbetalt aktiveringsydelse Tilgode hos medlemmer for udbetalt aktiveringsydelse (tidl.) Tilgode hos medlemmer for udbetalt uddannelsesgodtgørelse (tidl.) Tilgode hos medlemmer for udbetalt befordringsgodtgørelse Tilgode hos medlemmer for udbetalt orlovsydelse til børnepasning Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalt efterlønsbidrag Tilgode hos medlemmer vedr. skattefri præmie Tilgode hos medlemmer vedr. efterbetalingsrenter Tilgode hos medlemmer vedr. ophørte ydelser (ydelsesarten skal anføres) Orlov/uddannelse Udd.godtgørelse Tilgode hos medlemmer overført til SKAT Tilgode hos medlemmer for udlæg til sikring af G-dage Tilgode hos medlemmer vedr. renter Forskud modtaget i 2007 vedr (Art og dato anføres) Kreditorer vedr. dagpenge mv. Indeholdt A-skat vedr. dagpenge mv Indeholdt ATP vedr. dagpenge mv Indeholdte beløb til Det Fælles Lønindholdelsessystem Indeholdt afgift af efterlønsbidrag Tilbageførsler vedr. KUB-konto

17 NOTER Tilbagebetalingstilsvar overfor Arbejdsdirektoratet Saldo ved årets begyndelse, incl. krav overdraget til SKAT Tilgang i årets løb Tilskrevne renter iflg. a-kassens specifikation Tilskrevne renter iflg. meddelelse fra SKAT Afgang i årets løb: Indbetalte afdrag til a-kassen Indbetalte renter til a-kassen Afskrevet i henhold til tilladelse Indbetalte afdrag til SKAT Indbetalte renter til SKAT Indbetalte afdrag på uforrentet saldo til SKAT Afskrevet, jf. meddelelse fra SKAT Krav uden refusionsret: Saldo ved årets begyndelse Tilskrevne renter Indbetalte renter Andre kreditorer Mellemregning med UVM Mellemregning med forbund/forening Indeholdt A-skat vedr. lønninger Indeholdt ATP mv. vedr. personale Beregnede skyldige feriepenge Restgæld på driftsmidler Forudbetalte medlemskontingenter/regl.af administrationsaftale Diverse leverandører/forbund-skyldigt ikke godkendt regl. af medl.bidrag Skyldige omkostninger/medlemstilsvar overfor A-kassen Skyldigt obligatorisk medlemsbidrag for december måned Skyldigt efterlønsbidrag for december måned Skyldigt bidrag til ATP for december måned Skyldigt vedr. reg. af bidrag tidligere år Arbejdsdirektoratet Skyldige tilbagebetalinger mv. for december vedr. Adir Skyldige dagpenge mv. Skyldige tilbagebetalinger i øvrigt/for december vedr. UVM Fratrædelsesforpligtelse mv

18 NOTER Lån (Herunder prioritetsgæld - kreditors navn anføres) Renter Saldo 65 Hensættelser Saldo ved årets begyndelse Hensat i årets løb Overført fra resultatopgørelsen side 3 - Anvendt i årets løb 66 Egenkapital Dispositionsfond: Saldo ved årets begyndelse Konstaterede kursavancer/-tab Kursreguleringer Andre formuebevægelser Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side Fond vedrørende aktiviteter som anden aktør: Saldo ved årets begyndelse Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side 3 Andre fonds: Saldo ved årets begyndelse Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side 3 67 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser mv

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Resultatopgørelse for 2005 2005 2004 Note kr. t.kr.

Resultatopgørelse for 2005 2005 2004 Note kr. t.kr. Silkeborg Tekniske Skole 24 Resultatopgørelse for 2005 Note kr. t.kr. Statstilskud... 1 86.889.644 84.520 Deltagerbetaling og andre indtægter... 2 13.001.119 14.841 Undervisningsministeriets Sp-St... 4.052.327

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere