NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat"

Transkript

1 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud A-skat ATP Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. EØS-dagpenge Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. efterløn Nettoforskud A-skat ATP Lån mod sikkerhed i LG Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud / refusion vedr. aktiveringsydelse Nettoforskud A-skat ATP Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP

2 NOTER 7 6 Forskud / refusion vedr. befordringsgodtgørelse Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. orlovsydelse til børnepasning (medlem) Nettoforskud A-skat Tilgodehavende A-skat Forskud / refusion vedr. orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Forskud/refusion Tilgodehavende forskud/refusion Forskud / refusion vedr. tilbagebetalte efterlønsbidrag Nettoforskud A-skat / afgift Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende afgift Forskud / refusion vedr. efterbetalt efterløn / feriegodtgørelse Nettoforskud A-skat ATP Tilgodehavende A-skat Tilgodehavende ATP Forskud / refusion vedr. ophørte ydelser Forskud / refusion (arten anføres) Overgangsydelse

3 NOTER 8 12 Dagpenge Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Udlån med sikkerhed i krav hos LG Udlæg til sikring af G-dage Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Indbetalt af LG Indbetalte G-dage Feriedagpenge Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl EØS-dagpenge Efterbetalinger til medlemmer A-skat

4 NOTER 9 15 Efterløn Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Udlån med sikkerhed i krav hos LG Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Indbetalt af LG Aktiveringsydelse Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Befordringsgodtgørelse Udbetalinger: Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke ydere refusion Mindre administrative fejl

5 NOTER Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Udbetalinger Tilbagebetalte efterlønsbidrag Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Efterbetalt efterløn / feriegodtgørelse Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Mindre administrative fejl Skattefri præmie Udbetalinger: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Afdrag indbetalt til a-kassen Afdrag indbetalt til SKAT Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion

6 NOTER Efterbetalingsrenter Udbetalinger Efterbetalingsrenter efterløn / feriegodtgørelse Udbetalinger Fejludbetalinger, hvortil staten ikke yder refusion Tilbageførte ophørte ydelser (Arten skal anføres) Afdrag indbetalt til a-kassen - Udd.godtg Afdrag indbetalt til SKAT - Udd.godtg Afdrag indbetalt til SKAT - Orlov/uddannelse Afdrag indbetalt til SKAT - Udd.ydelse Andre refusionsberettigede udgifter (Arten skal anføres) Overgangsydelse

7 NOTER Kontant afregnet til Arbejdsdirektoratet Følgende er afregnet kontant til dækning af fejludbetalte ydelser mv.: Dagpenge inkl. tilbagebetalte G-dage, LG-lån og EØS-dagpenge Feriedagpenge Efterløn Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Tilbagebetalte efterlønsbidrag Efterbetalt efterløn / feriegodtgørelse Skattefri præmie Fejludbetalte efterbetalingsrenter Efterbetalingsrenter efterløn / feriegodtgørelse Ophørte ydelser, note I alt overføres til refusionsregnskabet Andet Indb. renter til a-kassen (med refusion), jf. note Indb. renter til SKAT (med refusion), jf. note Indb. afdrag på uforrentet saldo til SKAT, jf. note Indb. renter (uden refusion), jf. note

8 NOTER Medlemskontingenter Fuldtid: Antal Sats Unge under 25 år 11,00 227, Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis - Ordinære ,00 403, Ordinære 3.188,00 413, Ordinære 12,00 390, Ordinære ,00 385, Ordinære 18,00 121, Kombinationsforsikrede 160,00 403, Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn - Ordinære ,00 403, Ordinære 6,00 385, Kombinationsforsikrede 119,00 403, Efterlønsforsikrede - Ordinære 6.702,00 823, Ordinære ,00 813, Ordinære 24,00 800, Ordinære 9.179,00 795, Ordinære 1.270,00 677, Ordinære 1.342,00 531, Kombinationsforsikrede 764,00 813, Kontingentfrie Efterløn ,00 402, Efterløn 394,00 412, Efterløn fra overgangsydelse ,00 157, Efterløn fra overgangsydelse 72,00 167, Fuldtid i alt Deltid: Antal Sats Unge under 25 år Dagpengeforsikrede uden efterlønsbevis - Ordinære ,00 310, Ordinære 300,00 292, Dagpengeforsikrede med efterlønsbevis, men ikke overgået på efterløn - Ordinære 8.966,00 310, Efterlønsforsikrede - Ordinære ,00 584, Ordinære 496,00 566, Ordinære 5,00 395, Kontingentfrie 602,00 410, Kontingentfrie 24,00 274, Efterløn ,00 309, Efterløn fra overgangsydelse 3.711,00 145, Deltid i alt Fuldtid og deltid i alt

9 NOTER 14 Afdelingskontingenter i alt Andet: + Indgåede kontingenter vedr. tidligere år i alt Ingåede kontingenter vedr. EØS og dispensationer - Tilbagebetalte kontingenter - Afskrevne kontingenter Reduktion efterlønsbidrag

10 NOTER Renteindtægter mv./ likvide beholdninger (Ekskl. forskudskonti vedr. Arbejdsdirektoratet) Kassebeholdning Renter og udbytte Saldo Pengeinstitut Reg.nr. Kontonr. Jyske Bank Jyske Bank Arbejdernes Landsbank Danske Bank Afdelinger Renter og udbytte af værdipapirer i alt, jf. note 45 Renter af tilgodehavende ydelser (egne debitorer) Diverse indtægter Overskud vedrørende aktiviteter som anden aktør ifølge bilag A Refunderede procesrenter Bidrag til administration af EØS-ordningen +/- Reg. bidrag til adm. af EØS-ordningen Diverse Medlemsbidrag til staten Obligatorisk bidrag indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2009 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år /- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Bidrag til efterløn indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2009 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år /- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Efterbetalte bidrag til efterløn vedr. EØS og dispensationer Medlemsbidrag til staten i alt

11 NOTER Bidrag til ATP Indbetalt vedr /- Reg. udlignet ved årsafslutningen (spec.) /- Reg. udlignet kontant i 2009 (spec.) /- Godkendte reguleringer vedr. tidligere år /- Endnu ikke godkendte reg. vedr. tidligere år Afdelinger Hovedkasse I alt 33 Lønudgifter Honorarer til bestyrelse Løn, IT-afdeling Løn, øvrige Antal medarbejdere (årsværk): - I gennemsnit i Pr. 31. december 2008 Afdelinger Hovedkasse I alt 34 Personaleudgifter Kantine, ekskl. løn Kurser og efteruddannelse Personaleannoncering Sociale bidrag Diverse personaleudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 35 Lokaleudgifter Ejendomsskat Husleje betalt til 3. mand Husleje betalt til adm. iflg. kontrakt Lys, varme og vand Rengøring Rep. og vedl. af lokaler Diverse lokaleudgifter

12 NOTER 17 Afdelinger Hovedkasse I alt 36 IT-udgifter Driftsudgifter Distancearbejdspladser Konsulentbistand Rep. og vedl. af IT-anlæg Udvikling Diverse IT-udgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 37 Medlemsudgifter Jobsøgningskurser mv. Medlemsblade Medlemsmøder Diverse medlemsudgifter Afdelinger Hovedkasse I alt 38 Administrationsudgifter Abonnementer Advokat Betalingsservice Forsikringer Kontingent til Samvirke Kontingenter, øvrige Kontorartikler Leje og leasing Markedsføring Mødeudgifter, bestyrelse mv. Omstilling og reception Papir og tryksager Porto Postscanning Rejseudgifter Rep. og vedligeholdelse af inventar Repræsentation Revisor Telefon Diverse administrationsudgifter

13 NOTER 18 Afdelinger Hovedkasse I alt 39 Administrationsvederlag Betalt a conto Regulering indeværende år Indeværende år i alt /- Regulering tidl. år (årstal anføres): Fejludbetalinger Fejludbetalinger med eneansvar for a-kassen Fejludbetalinger med medansvar for a-kassen Heraf betalt af evt. administrator/indgået afdrag Diverse udgifter Underskud vedr. aktiviteter som anden aktør ifølge bilag A Andet 42 Småaktiver IT Indretning af lokaler Inventar og driftsmidler Diverse småaktiver Afskrivninger IT Indretning af lokaler Inventar og driftsmidler Diverse afskrivninger

14 NOTER Renteudgifter Bankkonti - Arbejdernes Landsbank Andre lån, jf. note 58 Procesrenter Strafrenter Heraf betalt af evt. administrator Diverse renteudgifter Heraf betalt af evt. administrator Værdipapirer (Anskaffelsesværdi eller kursværdi) Renter og udbytte Saldo 46 Deposita og forudbetalinger Huslejedepositum Andre deposita/momsforpligtelse husleje Forudbetalt husleje Forudbetalt løn Andre forudbetalinger Andre debitorer Mellemregning med UVM Mellemregning med forbund/forening Tilgodehavende medlemskontingenter Tilgodehavende for fejludb. med medansvar for a-kassen Tilgodehavende vedr. reg. af bidrag tidligere år Arbejdsdirektoratet Tilgodehavende SP vedr. tidligere år Tilgodehavende ATP vedr. tidligere år Andre tilgodehavender vedr. Arbejdsdirektoratet Tilgodehavende skat

15 NOTER Driftsmidler IT: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Indretning af lokaler: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Inventar og driftsmidler: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang Afgang Afskr., jf. note Diverse: Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang - Afgang - Afskr., jf. note Fast ejendom Bogført værdi ved årets begyndelse Tilgang i årets løb - Afgang i årets løb

16 NOTER Arbejdsdirektoratet, mellemregning Saldo ved årets begyndelse Regulering modposteret på egenkapital Afregnet med Arbejdsdirektoratet for /- Overført fra refusionsregnskabet side 1 0 +/- Reg. bidrag til adm. af EØS-ordningen 30 +/- Reg. obligat. bidrag 2008, note /- Reg. bidrag til efterløn 2008, note /- Reg. bidrag til ATP 2008, note Forskudskonti Kontonr. Saldo SKB UDB-konto P-KONTO SKB KUB-konto Tilgodehavende ref. vedr modtaget i 2009 (Datoer skal anføres) Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Efterløn Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Efterlønsbidrag Efterbetalt efterløn / feriegodtgørelse Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Efterbetalingsrenter efterløn / feriegodtgørelse Skyldig A-skat ATP vedr. 4. kvartal Afgift vedr. december

17 NOTER Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger Tilgode hos SKAT iflg. anmeldte transporter Tilgode hos LG iflg. anmeldte transporter Tilgode hos medlemmer for udbetalte dagpenge Tilgode hos medlemmer for udbetalte feriedagpenge Tilgode hos medlemmer for udbetalt efterløn Tilgode hos medlemmer for udbetalt aktiveringsydelse Tilgode hos medlemmer for udbetalt befordringsgodtgørelse Tilgode hos medlemmer for udbetalt orlovsydelse til børnepasning Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalt efterlønsbidrag Tilgode vedr. efterbetalt efterløn / feriegodtgørelse Tilgode hos medlemmer vedr. skattefri præmie Tilgode hos medlemmer vedr. efterbetalingsrenter Tilgode vedr. efterbetalingsrenter efterløn / feriegodtgørelse Tilgode hos medlemmer vedr. ophørte ydelser (ydelsesarten skal anføres) Overgangsydelse Orlov uddannelse Udd.godtgørelse Tilgode hos medlemmer overført til SKAT Tilgode hos medlemmer for udlæg til sikring af G-dage Tilgode hos medlemmer vedr. renter Forskud modtaget i 2008 vedr (Art og dato anføres) 55 Kreditorer vedr. dagpenge mv. Indeholdt A-skat vedr. dagpenge mv Indeholdt ATP vedr. dagpenge mv Indeholdt afgift af efterlønsbidrag Tilbageførsler vedr. KUB-konto Skyldig atp/sp medl.regl.tidl.år

18 NOTER Tilbagebetalingstilsvar overfor Arbejdsdirektoratet Saldo ved årets begyndelse, incl. krav overdraget til SKAT Tilgang i årets løb Tilskrevne renter iflg. a-kassens specifikation Tilskrevne renter iflg. meddelelse fra SKAT Afgang i årets løb: Indbetalte afdrag til a-kassen Indbetalte renter til a-kassen Afskrevet i henhold til tilladelse Indbetalte afdrag til SKAT Indbetalte renter til SKAT Indbetalte afdrag på uforrentet saldo til SKAT Afskrevet, jf. meddelelse fra SKAT Krav uden refusionsret: Saldo ved årets begyndelse Tilskrevne renter Indbetalte renter Andre kreditorer Mellemregning med UVM Mellemregning med forbund/forening Indeholdt A-skat vedr. lønninger Indeholdt ATP mv. vedr. personale Beregnede skyldige feriepenge Restgæld på driftsmidler Forudbetalte medlemskontingenter/regl.af administrationsaftale Diverse leverandører Skyldige omkostninger Skyldigt obligatorisk medlemsbidrag for december måned Skyldigt efterlønsbidrag for december måned Skyldigt bidrag til ATP for december måned Skyldigt vedr. reg. af bidrag tidligere år Arbejdsdirektoratet Skyldige tilbagebetalinger mv. for december vedr. Arbejdsdirektoratet Skyldige dagpenge mv. Skyldige tilbagebetalinger i øvrigt/for december vedr.uvm Medlemstilsvar overfor a-kassen Fratrædelsesforpligtelse mm

19 NOTER Lån (Herunder prioritetsgæld - kreditors navn anføres) Renter Saldo 59 Hensættelser Saldo ved årets begyndelse Hensat i årets løb Overført fra resultatopgørelsen side 3 - Anvendt i årets løb 60 Egenkapital Dispositionsfond: Saldo ved årets begyndelse Konstaterede kursavancer/-tab Kursreguleringer Andre formuebevægelser Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side Fond vedrørende aktiviteter som anden aktør: Saldo ved årets begyndelse Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side 3 Andre fonds: Saldo ved årets begyndelse Årets bevægelser Overført fra resultatopgørelsen side Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser mv.

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Provstiudvalg. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 4447. CVR-nr. 21266841 ÅRSREGNSKAB for Middelfart Provstiudvalg i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 4447 CVR-nr. 21266841 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Provstiudvalgets

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til 2003 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere