FINANSLOV. Tekst. for finansåret Finansmin. j.nr.: 09/04174

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174"

Transkript

1 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174

2 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

3 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4

4 4 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget , ,3 894,4 Indtægtsbudget... 76,5-76,5 Anlægsbudget... 12,7 12,8 0,1 Fællesudgifter ,5 40, Centralstyrelsen ,5 40,8 Skabende og udøvende virksomhed ,2 345, Støtte til kunstnere, forfattere mv ,1 67, Musik ,0 6, Teater ,5 226, Film ,6 45,8 Bevaring og formidling af kulturarven ,8 358, Biblioteker (tekstanm. 186) ,0 215, Arkiver mv ,3 20, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,5 121,9 Videregående uddannelse ,0 76, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,1 76, Andre uddannelsesaktiviteter... 59,9 - Idræts- og fritidsfaciliteter... 57,5 22, Idræts- og fritidsfaciliteter... 57,5 22,3 adio og tv... 51,1 127, adio og tv... 51,1 127,3 Artsoversigt: Driftsposter ,2 745,3 Interne statslige overførsler... 49,9 20,0 Øvrige overførsler ,1 204,1 Finansielle poster ,1 1,5 Kapitalposter... 17,8 0,1 Aktivitet i alt ,1 971,0 Forbrug af videreførsel ,2 -

5 21. 5 Årets resultat ,2 - Nettostyrede aktiviteter ,4-605,4 Bevilling i alt ,8 365,6 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 87,6-02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)... 1,5-23. Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (eservationsbev.)... 9,2 0,4 30. Kulturministeriets koncerncenter (Driftsbev.)... 10,8-32. Kulturel rammebevilling (eservationsbev.)... 89,5-33. Kultur i kommunerne (eservationsbev.)... 1,6-34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 77,5-45. Kultur- og erhvervssamarbejde (eservationsbev.) Blade og tidsskrifter (eservationsbev.)... 43,6-57. Dagbladsnævnet (eservationsbev.)... 14,7-59. Dagblade (eservationsbev.) ,8-61. Dagbladslignende publikationer (eservationsbev.)... 10,5-70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)... 3,1-75. Investeringsreserve (eservationsbev.)... 1,0-76. Ikke-statslige anlægsopgaver (eservationsbev.)... 12,1-78. Omstillingspulje (eservationsbev.)... 10,0-79. eserver og budgetregulering (eservationsbev.)... 8,0 - Skabende og udøvende virksomhed Støtte til kunstnere, forfattere mv. 02. Statens Kunstfond (eservationsbev.)... 91,5 0,1 03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)... 26,6-06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (eservationsbev.) Biblioteksafgift (eservationsbev.) ,7-12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)... 15,0-14. Tilskud til billedkunstneriske formål (eservationsbev.)... 3,3-21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) 2,4-31. Charlottenborg Udstillingsbygning (Driftsbev.)... 9,6-33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus (Driftsbev.)... 7,0-45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)... 69,4-46. International kulturudveksling (eservationsbev.)... 8,8 8,1 47. Kunstrådet (eservationsbev.) ,2 28,4 51. Danish Crafts (Driftsbev.)... 4,9-52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 0,9-55. Designpolitiske initiativer (eservationsbev.)... 5,6 2,5

6 Arkitekturpolitiske initiativer (eservationsbev.) Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.) Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Musik 01. Landsdelsorkestre ,8-05. Musikpolitiske initiativer (eservationsbev.) Diverse tilskud til musikformål (tekstanm. 190) (eservationsbev.) Musikskoler (eservationsbev.)... 79,1-18. ytmiske spillesteder (eservationsbev.)... 38,1 6, Teater 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ,3-07. Diverse tilskud til operaformål (eservationsbev.) Den Jyske Opera og folketeatret.dk (eservationsbev.)... 61,8-45. Landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg ,3-47. Københavns Teater (tekstanm. 190) (eservationsbev.) ,4-48. Egnsteatre (eservationsbev.)... 87,2 1,0 50. Små storbyteatre (eservationsbev.)... 17,1-54. Formidling af teaterforestillinger (eservationsbev.)... 71,5-55. Teaterabonnementsordningen (eservationsbev.) Særlige teaterinitiativer (tekstanm. 190) (eservationsbev.). 11,7 3,2 57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)... 16,8-58. Centrale publikumsorganisationer (tekstanm. 190) (eservationsbev.)... 1,1-59. Diverse tilskud til teaterformål (tekstanm. 190)... 4,3-73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) Anlægstilskud på teaterområdet (eservationsbev.) Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ,0-03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (eservationsbev.) 276,0 19,3 55. Station Next (tekstanm. 190) (eservationsbev.)... 5,6 5,6 Bevaring og formidling af kulturarven Biblioteker (tekstanm. 186) 01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)... 30,8-04. Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 98,7-05. Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 13,5-06. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (Driftsbev.)... 9,8-07. Lige muligheder (tekstanm. 190) (eservationsbev.)... 12,6-08. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed (eservationsbev.) ,0 140,0 09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.)... 37,0 -

7 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ,8-17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus (Driftsbev.) 165,3-21. Nota (Driftsbev.)... 43,4-23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)... 14,1-79. Budgetregulering (eservationsbev.)... 0, Arkiver mv. 01. Statens Arkiver (Driftsbev.) ,7-02. Magasiner, igsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (eservationsbev.)... 69,6-07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)... 10,3-73. Magasiner til igsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.) Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (eservationsbev.)... 20,7-03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)... 0,4-04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)... 80,8-06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)... 0,1-07. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) (eservationsbev.)... 15,1 0,7 08. Kulturbevaringsplan (eservationsbev.)... 4,2-09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger (Driftsbev.)... 5,7-10. Kulturbevaringsplan - puljer (eservationsbev.) Nationalmuseet (Driftsbev.) ,7-12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (eservationsbev.)... 42,2 0,1 13. estaurering af fortidsminder (eservationsbev.)... 2,4-14. Tilskud til konserveringscentre (eservationsbev.)... 12,9-15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 24,5-17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)... 13,2-19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)... 9,0-21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 78,0-23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.). 6,6-25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 13,2-31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning (eservationsbev.) ,0-33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (eservationsbev.) ,4 1,5 37. Diverse tilskud (eservationsbev.)... 70,2-54. Tilskud til zoologiske anlæg... 39,4-72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.) Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)... 8,6-74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)... 1,1 0,1 75. Anlægstilskud på museumsområdet (eservationsbev.) Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom

8 8 21. (Anlægsbev.) Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.) Videregående uddannelse Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ,2-08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 162,3-09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 38,2-10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 25,9-15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.) 86,5-16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199) (Driftsbev.) Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 94,2-22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) ytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 35,6-27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)... 78,9-28. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (Driftsbev.)... 52,9-31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 49,8-41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 44,6-51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 85,7-60. Uddannelsespuljer (eservationsbev.)... 7,5-71. Anlægsprogram, videregående uddannelser (Anlægsbev.) Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183) Budgetregulering (eservationsbev.)... 10, Andre uddannelsesaktiviteter 10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189 og 190)... 2,4-20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 190)... 8,1-24. Forfatterskolen (tekstanm. 190)... 3,0-25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) (eservationsbev.)... 41,3-30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189 og 190) (eservationsbev.)... 1,4-40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 190) (eservationsbev.)... 3,7 - Idræts- og fritidsfaciliteter Idræts- og fritidsfaciliteter 05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (eservationsbev.) Tilskud til handicapidrætskonsulenter (tekstanm. 187)

9 21. 9 (eservationsbev.)... 9,6 3,8 15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 0,5-20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (eservationsbev.)... 47,4 18,5 adio og tv adio og tv 02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (eservationsbev.) 50,8 50,8 06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)... 0,3-14. Forskning i public service-virksomhed (eservationsbev.) Public Service-Puljen (eservationsbev.) Mediesekretariatet (Driftsbev.) Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) ,5 27. Udbytte mv Etablering af nye FM-sendemuligheder (eservationsbev.) Budgetregulering (eservationsbev.) Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad 21. Kulturministeren bemyndiges til at meddele D adgang til lånoptagelse til finansiering af D Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til D Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-niveau). Nr. 25. ad Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks adio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion. Nr. 26. ad Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. Materielle bestemmelser. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Styrelsen for Bibliotek og Medier forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

10 Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommunernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betalingen. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Nr ad , , , , , , , , og Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for igsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt. Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr ad Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Stk. 2. Københavns Kommune kan overføre et samlet beløb på 32,0 mio. kr. (2002-prisniveau) til Kulturministeriet som led i finansieringen af det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen. Nr ad , , , , , , , , , , , , , , , , , , og Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen. Nr ad , , , , , , , , , , , og Kulturministeren bemyndiges til at udstede nærmere regler for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for igsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

11 Stk. 3. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt. Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilsagn kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr ad og Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser. Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning. Nr ad Der kan af bevillingen afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder. Nr ad Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer. Nr ad Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne. Nr ad , , og Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande. Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben. Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark. Nr ad , og Danmarks Designskole, Glas- og Keramikskolen på Bornholm og Designskolen Kolding kan opkræve ikke fuldt omkostningsdækkende gebyrer for elevers forbrug af fælles materialer. Gebyret udgør 500 kr. pr. elev pr. semester på de to designskoler og kr. og kr. pr. elev pr. semester på henholdsvis glaslinjen og keramiklinjen på Glas- og Keramikskolen på Bornholm.

12 FINANSLOV for finansåret 2010 Anmærkninger 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174

13 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

14 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 Fællesudgifter... 8 Skabende og udøvende virksomhed Bevaring og formidling af kulturarven Videregående uddannelse Idræts- og fritidsfaciliteter adio og tv Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 21. Kulturministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv. Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø, radio og tv, idræt samt kulturelle forbindelser med udlandet. Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: Flerårsbudget: Mio. kr F Udgiftsbudget: Nettotal , , , , , , ,8 Udgift , , , , , , ,0 Indtægt , ,8 857,2 894,4 819,1 788,1 783,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 738,9 725,6 731,6 688,0 656,5 599, Centralstyrelsen ,9 738,9 725,6 731,6 688,0 656,5 599,4 Skabende og udøvende virksomhed , , , , , , , Støtte til kunstnere, forfattere mv ,5 681,0 708,3 715,8 697,7 698,1 688, Musik ,6 236,5 249,6 253,5 258,1 264,2 265, Teater , , , , , , , Film ,7 386,6 376,1 376,8 375,5 374,7 373,9 Bevaring og formidling af kulturarven , , , , , , , Biblioteker (tekstanm. 186) ,2 739,0 773,9 769,4 764,3 746,9 742, Arkiver mv ,8 167,1 231,3 267,7 285,3 231,3 229, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv ,3 874,4 937,4 976,0 966,3 940,2 972,9 Videregående uddannelse ,6 875,8 928,3 947,3 921,6 918,1 910, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ,5 811,5 860,8 887,4 864,2 861,0 853, Andre uddannelsesaktiviteter... 63,1 64,3 67,5 59,9 57,4 57,1 56,8 Idræts- og fritidsfaciliteter... 11,7 42,4 38,7 35,2 34,7 5,8 5, Idræts- og fritidsfaciliteter... 11,7 42,4 38,7 35,2 34,7 5,8 5,8 adio og tv ,6 51,8-6,7 0,3 0,3 0,3 0, adio og tv ,6 51,8-6,7 0,3 0,3 0,3 0,3 Indtægtsbudget: Nettotal ,0 77,4 76,5 76,5 76,5 45,5 45,5 Indtægt ,0 77,4 76,5 76,5 76,5 45,5 45,5 Specifikation af nettotal: adio og tv ,0 77,4 76,5 76,5 76,5 45,5 45, adio og tv ,0 77,4 76,5 76,5 76,5 45,5 45,5

16 21. 5 Anlægsbudget: Nettotal ,3-5,3 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Udgift ,9 11,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 Indtægt... 7,6 17,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Centralstyrelsen ,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Skabende og udøvende virksomhed... 96,9 23, Støtte til kunstnere, forfattere mv ,1 6, Teater ,0 17, Bevaring og formidling af kulturarven. 7,1 18,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9, Arkiver mv Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.... 7,1 18,1 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 Videregående uddannelse... 45,3-46, Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)... 45,3-46, Ministeriet består af departementet og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) adio og tv samt idræt. Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder. Indtægtsbudget: Anlægsbudget: Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) Udbytte mv Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.) Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.) Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) Magasiner til igsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på godsbanegården (Anlægsbev.) Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.) Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.) Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.) Ordrupgaard, national ejendom (Anlægsbev.) Anlægsprogram, videregående uddannelser (Anlægsbev.)

17 6 21. Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,4 Årets resultat ,3 17,2 28,8 17,2 12,3 5,3 3,1 Forbrug af videreførsel... 39,3-24,4 13,9 37,7 45,4 2,4 2,5 Aktivitet i alt , , , , , , ,0 Udgift , , , , , , ,8 Indtægt , ,3 933,8 971,0 895,7 833,7 828,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,6 Indtægt ,1 841,2 718,9 745,3 739,6 678,9 676,4 Interne statslige overførsler: Udgift... 22,9 33,2 30,6 49,9 48,8 49,3 49,3 Indtægt... 28,9 106,9 16,5 20,0 18,0 18,5 18,6 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,1 255,1 195,6 204,1 136,4 134,6 132,1 Finansielle poster: Udgift... 71,1 136,7 122,8 129,1 128,9 125,1 122,1 Indtægt... 64,9 13,6 2,7 1,5 1,6 1,6 1,6 Kapitalposter: Udgift ,7 14,9 14,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Indtægt... 7,0 12,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,2 11. Salg af varer ,2 526,0 376,6 459,4 461,5 463,5 463,5 12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser ,2 3,8 3,8 3,8 3,8 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 78,6 78,4 77,9 78,0 78,0 47,0 47,0 15. Vareforbrug af lagre... 6,7 11,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 16. Husleje, leje arealer, leasing ,4 271,1 321,1 371,4 371,0 367,2 366,7 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,8 19. Fradrag for anlægsløn... -0,2-0, Af- og nedskrivninger ,1 128,9 141,7 139,3 139,3 134,6 135,1 21. Andre driftsindtægter ,6 236,1 263,2 204,1 196,3 164,6 162,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger , , , , , , ,4 28. Ekstraordinære indtægter... 0,7 0, Ekstraordinære omkostninger... 1,9 4, Interne statslige overførsler... -6,0-73,7 14,1 29,9 30,8 30,8 30,7 33. Interne statslige overførselsindtægter... 28,9 106,9 16,5 20,0 18,0 18,5 18,6 43. Interne statslige overførselsudgifter... 22,9 33,2 30,6 49,9 48,8 49,3 49,3 Øvrige overførsler , , , , , , ,9 30. Skatter og afgifter... 0,3 0, Overførselsindtægter fra EU... 9,4 5,6 1,9 1,2 0,4 0,4 0,4 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 1,2 1, Øvrige overførselsindtægter ,3 247,7 193,7 202,9 136,0 134,2 131,7 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 44. Tilskud til personer ,4 320,3 303,5 259,1 243,1 243,7 235,2 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud , , , , , , ,7 49. eserver og budgetregulering ,7 30,0 46,6 54,8 64,8

18 21. 7 Finansielle poster... 6,2 123,0 120,1 127,6 127,3 123,5 120,5 25. Finansielle indtægter... 64,9 13,6 2,7 1,5 1,6 1,6 1,6 26. Finansielle omkostninger... 71,1 136,7 122,8 129,1 128,9 125,1 122,1 Kapitalposter ,7 9,6-28,0-37,2-40,0 10,0 12,1 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ,7 15,3 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform ,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 54. Statslige udlån, tilgang ,4 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,3 17,2 28,8 17,2 12,3 5,3 3,1 75. eserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... 39,3-24,4 13,9 37,7 45,4 2,4 2,5 87. Donationer... 7,0 8, I alt , , , , , , ,4 Videreførselsoversigt: eserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo ,4-171,6 413,5

19 Fællesudgifter Under hovedområdet Fællesudgifter hører aktivitetsområdet Centralstyrelsen Centralstyrelsen Herunder hører departementet, Kulturministeriets koncerncenter, bevillinger vedrørende kulturelle forbindelser med udlandet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser: egel der fraviges eller suppleres BV BV BV Beskrivelse Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne Centralstyrelsen og Støtte til kunstnere, forfattere mv. Der kan ske overførsel af bevillinger mellem Anlægsreserve til nationalejendom, Investeringsreserve, Omstillingspulje og eserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under 21. Kulturministeriet. Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne Centralstyrelsen, Støtte til kunstnere, forfattere mv., Musik, Teater, Biblioteker, Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., Andre uddannelsesaktiviteter og Idræts- og fritidsfaciliteter Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 78,7 85,3 88,2 87,6 87,3 86,8 86,4 Forbrug af reserveret bevilling... -2,0 2, Indtægt... 14,2 8,1 8,5 8,2 8,1 8,5 8,6 Udgift... 90,8 95,4 96,7 95,8 95,4 95,3 95,0 Årets resultat... 0,0 0, Departementet Udgift... 88,4 89,2 88,8 87,8 87,4 87,3 87,0 Indtægt... 11,7 1,9 0,6 0,2 0,1 0,5 0,6 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 2,4 6,2 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 Indtægt... 2,4 6,2 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0

20 Bemærkning er : I forbindelse med specialattachéstilling i Bruxelles budgetteres i 2012 og 2013 med en intern statslig overførselsindtægt på hhv. 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samt andre indtægter på 0,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriets departement. I 2012 og 2013 budgetteres derudover med en intern statslig overførselsudgift på 0,9 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,6 mio. kr. til Udenrigstjenesten. I 2010 og 2011 budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på hhv. 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samt øvrige udgifter på 0,3 mio. kr. til Undervisningsministeriets departement. 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder: - biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring - den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film - videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder - radio og tv - ophavsret - idræt og almen kulturpolitik - EU og Norden Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente. Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen Virksomhedsstruktur Departementet, CV-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 4. Særlige bevillingsbestemmelser egel der fraviges eller suppleres BV BV Beskrivelse Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for 21. Kulturministeriet. Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning. 5. Opgaver og mål Opgaver Policy Mål Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

21 Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. Bemærkning er : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. 7. Specifikation af indtægter Udgift i alt... 99,5 101,0 99,1 95,8 95,4 95,3 95,0 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 33,2 33,6 33,0 32,3 32,3 32,2 32,1 1. Policy... 66,3 67,4 66,1 63,5 63,1 63,1 62,9 Mio. kr Indtægter i alt... 14,2 8,1 8,5 8,2 8,1 8,5 8,6 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter... 2,4 6,2 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 6. Øvrige indtægter... 11,7 1,9 0,6 0,2 0,1 0,5 0,6 8. Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 51,6 56,4 56,4 57,2 57,0 56,6 56,4 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 0,2 0,2 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Lønsumsloft (mio. kr.)... 51,4 56,2 55,7 56,4 56,2 55,8 55,6 9. Finansieringsoversigt Mio. kr eguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 5,3 4,8 4,7 4,1 4,3 3,8 3,3 + anskaffelser... 1,2 0,3 1,2 2,3 1,7 1,8 1,8 - afhændelse af aktiver... 1,7 1, afdrag på langfristet gæld... 1,2 2,1 2,2 2,3 2,3 Langfristet gæld ultimo... 4,8 4,1 4,7 4,3 3,8 3,3 2,8 Samlet gæld... 4,8 4,1 4,7 4,3 3,8 3,3 2,8 Låneramme ,4 12,5 13,9 15,8 17,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,2 34,4 27,3 20,9 16,2 Bemærkning: I -kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner. Der er i forbindelse med ændringsforslagene overført 0,2 mio. kr. af lånerammereserven til Dansk Sprognævn.

22 Departementet Underkonto 10 omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 1,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,8 mio. kr. fra Der overføres 0,8 mio. kr. til ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Bevillingen er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt (2010-niveau) til finansiering af administrative udgifter i forbindelse med klager over Kulturarvsstyrelsens afgørelser i sager om bygningsmæssige ændringer. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr F Nettoudgiftsbevilling... 0,3 0,5 0,6 1,5 1,5 1,4 1,4 Udgift... 0,3 0,5 0,6 1,5 1,5 1,4 1,4 20. Vederlag og honorarer Nettoudgift ,8 0,8 0,8 0,8 Udgift ,8 0,8 0,8 0,8 18. Lønninger / personaleomkostninger ,8 0,8 0,8 0,8 45. Institutionspulje Nettoudgift... 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 Udgift... 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,2 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2009 Øvrige beholdninger... 0,9 I alt... 0,9 Det videreførte beløb forventes anvendt i 2009 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer. 20. Vederlag og honorarer Bevillingen anvendes til at afholde udgifter, vederlag og honorar til medlemmer af Arkivtilgængelighedsudvalget, Sikringsudvalget, Biblioteksafgiftsnævnet og Ophavsretslicensnævnet. Desuden afholdes udgifter i forbindelse med midlertidige udvalg, der er nedsat af ministeriet.

23 Institutionspulje Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner Forskellige tilskud (tekstanm. 190) (eservationsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: egel der fraviges eller suppleres BV BV Beskrivelse Tilskud kan forudbetales. Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. Budgetspecifikation: Mio. kr F Udgiftsbevilling... 8,5 9,7 9,2 9,2 9,2 7,4 7,4 Indtægtsbevilling... 1,4 1,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Udgift... 6,8 8,0 7,4 7,4 7,4 6,3 6,3 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 6,8 8,0 7,4 7,4 7,4 6,3 6,3 Indtægt... 1,0 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 21. Andre driftsindtægter... 1,0 1,2-0,1 0,1 0,1 0,1 34. Øvrige overførselsindtægter , Islandsk-Dansk Ordbog Udgift... 0,7 0,6 0,7 0,7 0, Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 - - Indtægt... 0,4 0,3 0,3 0,3 0, Andre driftsindtægter... 0,4 0,3 0,3 0,3 0, Hald Hovedgaard Udgift... 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks iges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks iges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter. Bevillingen er i perioden forøget med årligt 1,0 mio. kr. med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af serien Danske Klassikere, i henhold til handlingsplan herfor, samt til udgivelsen af nyere danske klassikere. Midlerne er overført fra Litterære formål. Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tipsog lottomidlerne til kulturelle formål.

24 Islandsk-Dansk Ordbog Bevillingen anvendes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Ordbøgerne skal være åbne og gratis for offentligheden. Den centrale orddatabase bygger på islandske ord, som allerede er udvalgt. Ordbogsprojektet finansieres dels ved en bevillingsoverførsel fra Undervisningsministeriets konto Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter på 0,4 mio. kr. i 2006 samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden og dels ved en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt i samt 0,3 mio. kr. årligt i perioden fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål (2006-niveau). Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tipsog lottomidlerne til kulturelle formål. 35. Hald Hovedgaard Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen Kulturministeriets koncerncenter (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr Nettoudgiftsbevilling... 32,8 10,1 6,9 10,8 12,1 10,1 9,9 Forbrug af reserveret bevilling... 0,4-0, Indtægt... 27,9 51,2 47,6 32,2 28,9 28,9 28,9 Udgift... 60,3 60,3 61,1 47,6 43,4 39,0 38,8 Årets resultat... 0,8 0,5-6,6-4,6-2, Almindelig virksomhed Udgift... 60,3 60,3 51,9 42,3 41,4 38,8 38,6 Indtægt... 27,9 51,2 38,4 28,7 28,7 28,7 28,7 20. Administrativ task force Udgift ,1 5,1 1,8 - - Indtægt ,1 3, Indtægtsdækket virksomhed Udgift ,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt ,1 0,1 0,1 0,1 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtægt ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2. eservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2009 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,8

25 Kulturministeriets koncerncenter har et akkumuleret reserveret beløb primo 2009 på 0,8 mio. kr., der er reserveret til et ledelsesinformationssystem, arbejdsskadesager, implementering af CAMPUS samt indeklimaundersøgelse mv. ved fraflytning af Nybrogade. Midlerne planlægges anvendt i Hovedformål og lovgrundlag Som led i Kulturministeriets effektiviseringsstrategi blev der ved Akt. 168 af 15. juni 2005 den 1. september 2005 dannet et administrationscenter med henblik på at sikre høj kvalitet i en række administrative opgaver og for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse. Med etablering af de tværgående administrative servicecentre i staten er centrets opgavevaretagelse ændret til varetagelse af en række drifts-, rådgivnings- og udviklingsopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force, som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten. Koncerncentret skal være en effektiv leverandør af serviceydelser, som kan sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer på ministerområdet. Kulturministeriets koncerncenter har de tre strategiske indsatsområder: - Fra administrator til sparringspartner - Frigøre kundernes ressourcer til fagligt arbejde - Udvikle hele koncepter og ydelser Der kan findes uddybende oplysninger om koncerncentrets opgaver og virksomhed på internetadressen Virksomhedsstruktur Kulturministeriets koncerncenter, CV-nr Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 4. Særlige bevillingsbestemmelser egel der fraviges eller suppleres BV Beskrivelse Kulturministeriets koncerncenter har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter. 5. Opgaver og mål Opgaver Tilskud Mål Kulturministeriets koncerncenter yder sekretariatsbetjening til "ådet for Zoologiske Anlæg" og "Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning". Desuden administreres Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne. Det er målet, at tilskuds- og tipsadministrationen samt støtteudbetalingen sker på et korrekt grundlag og lever op til praksis for god tilskudsforvaltning.

26 Administrativ drift Koncernopgaver Kulturministeriets koncerncenter varetager drifts- og udviklingsopgaver for Kulturministeriet og tilhørende institutioner inden for områderne administrativ it samt økonomi. Kulturministeriets koncerncenter skal være en effektiv leverandør af serviceydelser og endvidere levere ydelser af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Koncerncentret skal sikre den fornødne koordinering, udvikling og effektivisering af de administrative processer, være lydhør over for kundernes behov og tilbyde nye og efterspurgte serviceydelser. Koncerncentret skal endelig gennem sine ydelser respektere og understøtte de særlige faglige opgaver, som den enkelte kulturinstitution har ansvaret for. Kulturministeriets koncerncenter løser en række koncernopgaver inden for økonomi, tilskud, udbud, indkøb, byggerier, projektledelse og personalejura. Endvidere er der nedsat en Task Force som forestår flytning af administrative opgaver til de nye tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets koncerncenter skal også på dette område levere ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. Bemærkninger: Niveauet for indtægter og omkostninger i Kulturministeriets koncerncenter er højere, end bevillingen viser. Derfor er regnskabstallet for 2008 væsentligt højere end B 2009 og F Specifikation af indtægter B 2009 F 2010 BO BO BO Udgift i alt... 66,2 63,8 62,6 44,5 39,8 35,4 35,2 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 20,2 17,6 17,3 5,1 5,2 2,6 2,5 1. Tilskud... 2,6 3,7 3,6 3,1 2,8 2,6 2,6 2. Administrativ drift... 35,0 32,5 31,9 27,7 24,2 23,0 22,9 3. Koncernopgaver... 8,4 10,0 9,8 8,6 7,6 7,2 7,2 Mio. kr Indtægter i alt... 27,9 51,2 47,6 32,2 28,9 28,9 28,9 1. Indtægtsdækket virksomhed ,1 0,1 0,1 0,1 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6. Øvrige indtægter... 27,9 51,2 47,5 32,0 28,7 28,7 28,7 Bemærkninger: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets koncerncenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål. Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. til afholdelse af udgifter til administration af tipsfonde. Der budgetteres endvidere med en intern statslig overførselsindtægt på 2,6 mio. kr. årligt fra Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål og Administration af tipsfonde.

27 Personale Personale i alt (årsværk) Lønninger i alt (mio. kr.)... 32,1 36,0 31,0 17,7 16,3 15,7 15,6 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ,1 0,1 0,1 0,1 Lønsumsloft (mio. kr.)... 32,1 36,0 31,0 17,6 16,2 15,6 15,5 Kulturministeriets koncerncenter forventes at skulle overføre medarbejdere til Statens It. Da tidsplanen for overførslen ikke er kendt, er der ikke indarbejdet reduktioner i personaleoversigten. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr eguleret egenkapital , Overført overskud , Egenkapital i alt , Langfristet gæld primo... 6,6 6,2 5,0 3,6 3,3 3,1 3,0 + anskaffelser... 1,9 1,3 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 + tilgang fra bygge- og IT-kredit , afhændelse af aktiver... 2,3 2, afdrag på langfristet gæld... 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5 Langfristet gæld ultimo... 6,2 4,9 3,9 3,3 3,1 3,0 3,0 Bygge- og IT-kredit primo overførte projekter til langfristet gæld , Bygge- og IT-kredit ultimo , Samlet gæld... 6,2 5,2 3,9 3,3 3,1 3,0 3,0 Låneramme ,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ,9 38,8 36,5 35,3 35,3 Bemærkning: I -kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år. 10. Almindelig virksomhed Som følge af ressortændring vedrørende tips- og lottoområdet er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt fra Indtægten tilføres som intern statslig overførsel fra Tipsfonde. Bevillingen reduceres i 2010 og frem med 0,1 mio. kr. som følge af bidrag til fælles statsligt rekrutteringssystem, skævdeling i forbindelse med overenskomstresultatet for 2008, runde III i indkøbseffektiviseringen samt annullering af opregning på finansielle omkostninger. I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,5 mio. kr. fra Desuden er lønsumsrammen reduceret med 10,4 mio. kr. fra 2010 som følge af overdragne opgaver til ØSC. Der overføres 0,5 mio. kr. til ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,5 mio. kr. fra 2011 som følge af nye opgaver til Kulturministeriets Koncerncenter.

28 Administrativ task force Bevillingen anvendes til drift af en administrativ task force, som i samarbejde med institutionerne på Kulturministeriets område skal varetage flytningen af administrative opgaver fra Kulturministeriet i forbindelse med etableringen af tværgående administrative servicecentre i staten. Kulturministeriets koncerncenter deltager i en række pilottests i forbindelse med flytningen. Bevillingen løber i tre år. Parallelt med flytningen vil udviklingsomkostningerne i Kulturministeriets koncerncenter blive reduceret inden for de berørte opgaveområder. Indtægter på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål samt betaling fra Kulturministeriets statsinstitutioner. 90. Indtægtsdækket virksomhed Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Virksomheden omfatter opgaver, som udløber af den ordinære virksomhed og påregnes at omfatte rådgivning og bistand vedrørende udbud, kontraktjura, personalejura, personaleadmini- stration og byggesager. Derudover påregnes den indtægtsdækkede virksomhed at omfatte bistand inden for projektledelse og økonomiforvaltning. Der er budgetteret med dækningsbidrag på kr., svarende til 42 pct. af den forventede omsætning. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af tipsmidler til fx koncernprojekter Kulturel rammebevilling (eservationsbev.) I medfør af L / om kulturaftaler og senere ændringer i L / er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i henholdsvis 2010, 2011 og Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. egionerne kan indgå i en kulturaftale. I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden. Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var. Bevillingen er på i alt 110,2 mio. kr. i 2010, 83,4 mio. kr. i 2011 og 66,7 mio. kr. i Bevillingen er sammensat af tilskud fra Musikskoler, Små storbyteatre, Børneteater og opsøgende teater, Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning og Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. Bevillingen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 20,1 mio. kr. i 2010 og 11,4 mio. kr. i 2011 som følge af ophør af tilskud til musikskoler og museer i kulturaftalen med kulturregion Storstrøm. Nedsættelsen modsvares af en tilsvarende stigning på Mu- sikskoler og Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning. Bevillingen administreres af Kulturministeriets koncerncenter. Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.: Kulturregion: Fyn 5, Midt- og Vestjylland 6, Midt- og Vestsjælland 1, Nordjylland 2,8 2,9 2,6 - Århus 64,3 64,3 63,8 - København Syd 9,3 5,4 - - Kulturel rammebevilling i alt 89,4 72,6 66,4 -

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 6. Udenrigsministeriet... 4 4 Realøkonomisk oversigt: 6. Udenrigsministeriet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005

Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Kulturarvsstyrelsen årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater... 4 1.4.1 Årets finansielle resultater...

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere